Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension."

Transkript

1 Pensionshäftet Detta måste du veta om din. Du ska leva på din minst ett par decennier, när du blir ga m m a l. Det är nu du kan påverka den.

2 Du har två er och du kan själv påverka båda Din allmänna Samhällets folk och ATP ersätts nu med en allmän. Hela livsinkomsten ligger till grund för din. Även tid med små barn, värnplikt och stud i e r ger srätt. Du som är född år får en beräknad efter både det nya och gamla systemet. Du s o m är yngre får hela en beräknad efter de nya reglerna. Pensionen kan tas ut från 61 års ålder. Du kan välja mellan hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels. Den nya en består av två delar: Inkomst. Varje år betalas en savgift på 16 procent av din lön. Pengarna läggs ihop och tillsammans med räntan blir detta större delen av din. Premie. Du bestämmer själv hur denna del ska förvaltas fram till en. Varje år betalas en avgift på högst 2,5 procent av din lön in till den eller de fonder som du har valt. Du tjänar in till premieen om du är över 16 å r och har en beskattningsbar inkomst (tjänar mer än ca kr/år) Din avtals Facket har förhandlat fram en kompletterande, avtalsen, utöver den lagstiftade allmänna en. Reglerna finns i fackets kollektivavtal med a r b e t s g i v a r n a. Avtalsen betalas genom att vi har avstått från en del av löneutrymmet under den yrkesverksamma tiden. Den är därför en form av uppskjuten lön. Avtalsens storlek beror på hur mycket du har tjänat. Hur en beräknas skiljer sig mellan de olika avtalen. Enligt nästan alla avtal ska du själv välja hur hela eller delar av avtalsen ska förvaltas fram till dess du går i. De regler som finns i några savtal om srätt för inkomster över ca kr/mån (år 2006) behandlas inte i denna broschyr. Garanti Så kallas den lägsta nivå på samhällets som alla är garanterade. Den kan betalas från 65 års ålder. 2 Läs mer om savtalet Ko m munals nya studiecirkel om KAP-KL kommer hösten 2006.

3 Din avtals är en extra trygghet Avtals hur funkar det? Den normala såldern är 65 år. Enligt lag och a v t a l är såldern rörlig mellan 61 och 67 år. Observera att en blir lägre ju tidigare du eras. Förtids Om du skulle få sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtids) får du i allmänhet en kompletterande ersättning från avtalsförsäkringarna till den ersättning du får från försäkringskassan. För de flesta kallas ersättningen AGS-KL eller AGS, för en del ITP Sjuk eller KTP Sjuk. Sjukersättningen och ersättningen från avtalsförsäkringarna upphör senast vid 65 års ålder. Ditt savtal ger trygghet för familjen Vad händer med en om du skulle dö? De flesta avtalser kan kompletteras med ett frivilligt efterlevandeskydd. Två av Kommunals avtal, KAP-KL och PA-KFS, innehåller dessutom e f t e r l e v a n d e p e n s i o n. Innan du väljer ett frivilligt efterlevandeskydd (se nedan), bör du kontrollera dina andra försäkringar. Kanske täcker de redan upp det som behövs. Efterlevande Om du skulle avlida (och KAP-KL- eller PA-KFSavtalen gäller för dig) kan en kompletterande b e t a l a s till din familj. Förutsättningen är att du och din make/maka/sambo bott ihop stadigvarande minst fem år eller att ni har barn under tolv år. (Sambor måste ha, haft eller väntat barn tillsammans). Pensionen till make/maka/sambo betalas ut under fem år och till barn så länge försäkringskassan betalar barn. Storleken beror på din tidigare inkomst. Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd kan vara en bra komplettering för dig som har familj. När du dör betalas det belopp som du har sparat i avtalsen ut till dina efterlevande under en femårsperiod. Återbetalningsskyddet kan ligga kvar även efter din ering och även dessförinnan om du skulle byta jobb och avtalsområde. Om du väljer återbetalningsskydd, blir din något lägre. Nya KAP-KL ger mer Från 2006 är KAP-KL namnet på avtalsen i kommuner, landsting och Pacta-företag. Avtalet ersätter PFA och gäller för alla pensonalgrupper. Den viktigaste förändringen gäller savgiften som arbetsgivaren betalar för din räkning. Avgiften höjs i omgångar så att den från 2010 är 4,5 procent för alla upp till en inkomst på 30 inkomstbasbelopp ( kr/mån år 2006). På inkomster över den gränsen är avgiften lägre. En nyhet är också möjlighet till deltids före 65 års ålder men det förutsätter att arbetsgivaren går med på det. Här kommer siff rorna i detalj: I BEA-, RiB och PA N - avtalen har av giften hittills va rit 3,5 pro c e n t. Den höjs i omgångar fram till 2010 med totalt en tre d j e d e l. När intjänandeåldern häromåret sänktes till 21 år, sänktes avgiften för övriga grupper till 4,0 procent. De får nu också höjd avgift i omgångar. År 2007 höjs savgiften till 4,0 % för den som arbetar enligt PAN-, RiB- eller BEA-avtalet. År 2008 höjs avgiften till 4,25 % detta berör även den som redan nu har 4,0 %. År 2010 blir avgiften 4,5 % för alla. Den som är född 1946 eller tidigare behåller den avgift som gällde i slutet av Ingen får sänkt avgift den som före 2004 hade 4,5 %, har t ex haft den avgiften hela tiden. Den som tjänar mindre än ca kr/år får savgiften utbetalad som kontant lön. 3 På Kommunals hemsida finns mer om svalen: w w w. ko m mu n a l. s e

4 Pensionssystem inom Kommunals olika avtalsområden K A P - K L Anställda i kommuner, landsting och vissa bolag. KAP-KL är den avtals som de flesta kommunalare omfattas av. Inga kvalifikationskrav. Pensionsrätt intjänas från första lönekronan. 21 år. Från år 2010 blir av giften 4,5 för alla upp till 30 inkomstbelopp se texten längs ner på sid 3 för detaljer! Avgiften placeras i en traditionell sförsäkring med återbetalningsskydd i KPA. Du kan välja bort återbetalningsskyddet. Pensionsvalet administreras av Pe n s i o n s valet PV A B, tel , eller Electum Pe n s i o n s t j ä n s t, tel OBS! I Svenska kyrkan heter savtalet Kyrkans PFA Förhandlingar pågår om att anpassa det till KAP-KL. Hela avgiften förvaltas av Svenska Kyrkans Pensionskassa. Den anställde kan välja åtebetalningsskydd som tillval. PA -K F S Anställda i vissa kommunala bolag. Anställd för minst 3 månader. Genomsnittlig arbetstid minst 8 timmar per vecka. 21 år. 1,5 procent av sgrundande lön är individuell del. Den individuella delen placeras i en traditionell sförsäkring med återbetalningsskydd i KPA. Om du omfattades av PA-KFS före 1999 placeras pengarna i det försäkringsbolag som arbetsgivaren valt Pensionsvalet administreras av Pensionsvalet PV AB, telefon I T P Vissa anställda inom bl a privat vård och omsorg. Måste vara anställd för minst 3 månader med en genomsnittlig arbetstid på minst 8 tim/vecka. 28 år. Kallas ITP-K och är 2 procent av smedförande lön. ITPK-delen placeras i Alecta utan efterlevnadsskydd Pensionsvalet administreras av Collectum, tel Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig? Ta kontakt med din sektion så får du besked. Om du behöver ny valblankett: w w w. p e n s i o n s va l e t. s e (för PA-KFS och för många som har KAP-KL), w w w. e l e c t u m. s e (för vissa som har KAP-KL, tel ), w w w. c o l l e c t u m. s e (för ITP). Te l e fo n nummer finns ova n.

5 Pensionssystem inom Kommunals olika avtalsområden K T P Anställda i privat vård och omsorg inom KFOs avtalsområde dock ej personliga assistenter. Måste vara anställd för minst 3 månader med en genomsnittlig arbetstid på minst 8 tim/vecka. 28 år. Kallas KTP-K och är 2,1 procent av smedförande lön. KTPK-delen placeras i en traditionell sförsäkring utan efterlevnadsskydd i KP Pension och Försäkring. Pensionsvalet administreras av KP Pension och Försäkring, telefon Avtals S A F - L O Vissa privatanställda bl a inom vård och omsorg, städföretag och trafikföretag samt privatanställda skorstensfejare. Inga kvalifikationskrav. Pensionsrätt intjänas från första lönekronan. 21 år. Hela savgiften på 3,5 procent av lönen. Hela savgiften placeras i en traditionell sförsäkring utan efterlevnadsskydd i AMF Pension. Pensionsvalet administreras av FORA Försäkringscentral, telefon K A P Personliga assistenter inom KFOs avtalsområde. Inga kvalifikationskrav. Pensionsrätt intjänas från första lönekronan. 21 år. Hela savgiften på 3,5 procent av lönen. Hela savgiften placeras i en traditionell sförsäkring utan efterlevnadsskydd i KP Pension och Försäkring. OBS s k familjeskydd finns redan i ens grundutformning. Pensionsvalet administreras av KP Pension och Försäkring, telefon Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig? Ta kontakt med din sektion så får du besked. 5 Om du behöver ny valblankett: w w w. fo ra. s e (för Avtals SAF-LO), w w w. k p - p e n s i o n. s e (för KTP och KAP). Te l e fo n nummer finns ova n.

6 Du har två sval. Vad väljer du? Detta får du välja på sblanketten Premie Vilka fonder (högst fem olika) Avtals Fondförsäkring eller traditionell sförsäkring Vilken förvaltare Efterlevandeskydd som tillval Premieen är en fondförsäkring med staten som "försäkringsbolag". Du ska välja vilka fonder som du vill placera pengarna i. I avtalsen har du fler alternativ. Du kan välja mellan olika försäkringsgivare och mellan fondförsäkring eller traditionell försäkring Vad är det för skillnad på sförsäkringarna? Traditionell sförsäkring Namnet antyder att detta är den äldsta formen av sförsäkring. En traditionell sförs ä k r i n g fungerar så här: 1) Arbetsgivaren betalar in din spremie. 2) Försäkringsbolaget placerar pengarna i en blandning av aktier, obligationer, fastigheter och lån som bolaget bedömer ska ge den bästa avkastningen. Du kan inte själv påverka placeringarna. 3) Du är garanterad en avkastning (ränta) på för närvarande 3 procent. Den verkliga avkastningen brukar dock bli högre. En del av överskottet delas ut till dig och de andra försäkringstagarna i form av återbäring. 4) Du får ett årligt värdebesked på en från försäkringsbolaget Risker och möjligheter i fondförsäkring Fondförsäkring Fondförsäkring har funnits i Sverige sedan början av 1990-talet. Den fungerar så här: 1) Arbetsgivaren betalar in din spremie. 2) Du bestämmer vilken eller vilka fonder som dina pengar ska placeras i. Under spartiden kan du flytta dina pengar mellan olika fonder, dvs omdisponera d i t t sparande. 3) Försäkringsbolaget garanterar ingenting. Du tar själv hela ansvaret för dina placeringar. Du har chans till bra tillväxt, men du måste själv hålla koll på hur dina placeringar utvecklas och vara beredd att kanske byta fond/-er emellanåt. 4) Du får ett årligt värdebesked på en från försäkringsbolaget (för premieen kommer värdebeskedet från Premiesmyndigheten). Den som sparar långsiktigt, har i regel bättre möjligheter till god avkastning om man placerar i aktier än i obligationer. Risken, på kort sikt, är dock högre än för räntefonder. Det beror på att aktievärdena kan svänga kraftigt. Även aktiefonderna skiljer sig åt. Ju bredare placeringsinriktning en fond har, desto l ä g r e är risken. För den som har en kort tid kvar till eringen kan det vara en god idé att ha en större andel räntebärande papper än aktier. För avtalsen kan en traditionell sförsäkring vara ett intressant alternativ för den som inte har så lång tid kvar till en. Förstagångsväljare i avtalsen? Om du är förstagångsväljare, får du en valblankett och informationsmaterial hemskickade automatiskt. Vill du ändra ett redan gjort val? Vill du ändra ett tidigare sval? Byta förvaltare eller sform? Lägga till eller ta bort ett efterlevandeskydd? I så fall måste du själv beställa en omvalsblankett från valadministratören telefonnummer står på sid Mer om svalen: w w w. fo l k s a m l o - p e n s i o n. nu o ch w w w. k p a. s e

7 Ta chansen att påverka din! Vad som är rätt för dig, kan bara du avgöra. Här följer en liten presentation av de vanligaste fondtyperna: Grundtyperna är aktiefond respektive räntefond. En aktiefond har enbart aktier och en räntefond har obligationer och liknande räntebärande värdepapper. När en fond presenteras som en blandfond, betyder det i regel att den innehåller både aktier och obligationer. Aktiefonder är de vanligaste. Här är några vanliga benämningar. Landsfonder Regionala fonder Globalfonder En landsfond placerar i aktier i ett visst land. Exempel: Folksam-LO Sverige. Regionala fonder placerar i aktier i en viss region, t ex en Europafond. Placerar i aktier på hela världens börser. Branschfonder Placerar i aktier i en viss bransch, t ex IT, läkemedel, skogsindustri. Indexfonder Generationsfonder Etiska fonder Syftet med en indexfond är att skugga utvecklingen på en viss börs eller grupp av börser. Exempel: en Sverigefond som är en indexfond ser till att placeringarna sker i samma (sorts) bolag och med samma proportioner som t ex Stockholmsbörsen. Avkastningen i en indexfond är tänkt att följa den genomsnittliga utvecklingen. Spararens ålder styr. Yngre sparare får en större andel aktier än äldre sparare, som har en större andel räntebärande papper. Hos vissa förvaltare måste man själv säga till om man vill byta från en generationsfond till nästa allteftersom man blir äldre. Andra generationsfonder, t ex KPAs Smart Pension, flyttar över placeringarna successivt (i Smart Pensions fall under 5 år vid två tillfällen) från mer aktier till mer obligationer när spararen passerar vissa åldersintervall. Fonder där placeringarna styrs av etiska regler. Exempel: KPAs fonder, som inte placerar i krigsmaterielindustri, alkohol, tobak osv. Se upp för höga förvaltningsavgifter! Titta extra noga på förvaltarens avgifter innan du bestämmer dig för vilka fonder du ska ta. Det är inte gratis att sspara. Alla förvaltare tar ut avgifter för att administrera ditt sparande. Kommunal och de andra LO-förbunden började 1998 agera för lägre avgifter. Sedan dess har prisskillnaderna mellan förvaltarna minskat och många har sänkt sina förvaltningsavgifter men det kan fortfarande skilja mycket mellan lägsta och högsta avgift. Vad spelar det för roll? tänker du kanske. Nej, kanske inte på ett eller ett par års sikt. Men ssparande är långsiktigt. Är du ung i dag, kan det handla om spartider på år eller mer. Då är effekten av bara en tiondels procent (0,1%) mycket viktig för vad du får i eller förlorar i avgifter till förvaltaren. Vem tar överskottet du eller aktieägarna? Alla försäkringsbolag är inte lika. Fondförsäkring drivs enligt lag i aktiebolagsform och det betyder att det finns aktieägare som vill vara med och dela på överskottet. Försäkringsbolag som sysslar med traditionell sförsäkring har hittills drivits utan vinstintresse, men det kommer att förändras. Framtidsfrågan för dig som ssparare blir alltså i båda fallen: Vem ska ha rätt till överskottet? Du och de andra sspararna eller aktieägarna? För Kommunal, liksom för övriga LO-förbund, är svaret givet: Så mycket som möjligt ska gå till din. Dessutom anser vi att det är viktigt att du genom din fackliga organisation har insyn i och inflytande över hur försäkringsbolagen sköts. Det gäller administrationskostnader, vilka aktier som fonderna placerar i osv. Kommunal samarbetar i svalet aktivt med Folksam-LO Pension och KPA. 7 Mer om premieen: w w w. p p m. nu, w w w. m i n p e n s i o n. s e o ch w w w. fo rs a k ri n g s k a s s a n. s e

8 Ta chansen att påverka din! Du kan själv påverka hur dina spengar ska skötas fram till din ering. I den här broschyren får du en orientering om de er som gäller för dig som är medlem i Kommunal. Allmän. Alla som bor i Sverige har rätt till den statliga allmänna en. En del av denna kallas premie. Den får du själv placera i olika fonder. Avtals. Den allmänna en kompletteras av en avtals som ingår i fackets kollektivavtal. Du får välja sform och förvaltare för hela eller för en del av den. Du kan också välja efterlevnadsskydd som tillval. Hur mycket pengar rör det sig om? Varje år tjänar du ihop tusentals kronor till din. Om du jobbar i kommun, landsting eller kyrkan k a n det röra sig om kr för avtalsen (KAP-KL-avtalet). Då har vi antagit att du tjänar kr i månaden. Med samma inkomst tjänar du ihop ca kr per år till din premie, om du är född efter Är du född blir det mindre. Exakt hur mycket du tjänar ihop får du besked om per post varje år, både för avtalsen och för premieen. Din avtals kommer så småningom att växa till mellan en halv och en miljon kronor, räknat på norm a l a inkomster.

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension Pensionshäftet Detta måste du veta om din pension Du ska leva på din pension minst ett par decennier, när du blir gammal. Det är nu du kan påverka den. Du har två pensioner och du kan själv påverka båda

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 1 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 1 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist 17 november 2017 Pensionspusslet Allmän pension Ålderspension Premiepension Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från andra

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Så här fyller du i valblanketten:

Så här fyller du i valblanketten: Så här fyller du i valblanketten: 1 Välj sparform och försäkringsbolag. Om du vill spara i en traditionell försäkring, ska du välja ett av försäkringsbolagen som finns under rubriken Traditionell försäkring

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Din tjänstepension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Silverviol Viola alba besser Silverviol är en flerårig ört. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Lär känna din pension gör tre kloka val!

Lär känna din pension gör tre kloka val! Lär känna din pension gör tre kloka val! Lappuggla Lappugglan är en av Sveriges största ugglor, trots att den egentligen är mindre än den ser ut. Storleken beror främst på den luftiga fjäderdräkten. Från

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Din tjänstepension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Silverviol Viola alba besser Silverviol är en flerårig ört. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA Din pension består av olika delar allmän pension Allmän pension kommer från staten. Varje år får du information om den allmänna pensionen i ett orange kuvert. Du har rätt till allmän

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Valet för din tjänstepension

Valet för din tjänstepension Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 PV1009_1710.indd 1 2017-10-10 09:16:15 Varför får jag denna valinformation?

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Din tjänstepension KAP-KL

Din tjänstepension KAP-KL Din tjänstepension KAP-KL Hur stor blir din tjänstepension? Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Innehållsförteckning Välkommen till KPA Pension... 3 Din allmänna pension... 4 Din tjänstepension - ålderspension...

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du 1 Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

AKAP-KL. Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting

AKAP-KL. Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting AKAP-KL Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting Juni 2014 GSF Pensionsservice Kristina Linderberg Carina Bauer Uppdrag: Kort presentation av det

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Din tjänstepension Gamla PA-KFS. för dig som är född 1953 eller tidigare

Din tjänstepension Gamla PA-KFS. för dig som är född 1953 eller tidigare Din tjänstepension Gamla PA-KFS för dig som är född 1953 eller tidigare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1953 eller tidigare och anställd på ett KFS-anslutet

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP 2 Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Genom din anställning vid en teater-, dans- eller musikinstitution får du tjänstepension från din arbetsgivare.

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

ITP 1 ålderspension 2009

ITP 1 ålderspension 2009 ITP 1 ålderspension 2009 INNEHÅLL 1 Inledning 2 Ålderspensionens olika delar 3 Lagstadgad pension 7 Den kollektivavtalade pensionen 8 ITP 1 9 Så här går ITP-valet till 15 Om du inte gör något ITP-val 15

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Välj Lärarfonder för din tjänstepension

Välj Lärarfonder för din tjänstepension Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden. Välj Lärarfonder för din tjänstepension Vi har skapat Lärarfonder för dig som är lärare Tjänstepensionen kommer att betyda mycket för din ekonomiska

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP

Läs mer

TJÄNSTEPENSION. Tjänstepension. Tjänstepensionens delar. Ålderspension. Efterlevandeskydd. Sjukförsäkring

TJÄNSTEPENSION. Tjänstepension. Tjänstepensionens delar. Ålderspension. Efterlevandeskydd. Sjukförsäkring Tjänstepension Tjänstepensionens delar Tjänstepension Ålderspension Efterlevandeskydd Sjukförsäkring Tjänstepensionens storlek Slutlön + Tjänsteår + Procentsats =! Förmånsbaserat system Premie + Avkastning

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer