Reserapport plus ViS-föreläsning Dr Rock, professor Pop & lektor Lek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport plus ViS-föreläsning Dr Rock, professor Pop & lektor Lek"

Transkript

1 Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Multimedia: pedagogik-teknik Thomas Eriksson Reserapport plus ViS-föreläsning Dr Rock, professor Pop & lektor Lek Här presenteras en diskuterande rapportering från konferens i Hultsfred om ungdomsmusikkulturföreningar, fältarbete och marknadsföring vid Hultsfredsfestivalen, om pedagogikens ställning i vårt södra grannland samt idéer från ViS-föreläsning. Konferens Utvecklingscentrum för barn och ungdomskultur ordnade en tvådagarskonferens om ungdomskultur och musik på Metropol-Rockcity ett nytt centrum för svensk musikindustri, tvärvetenskaplig akademisk musikutbildning och forskning. Centret ligger i nya lokaler utanför Hultsfred och har uppstått som resultat av Hultsfredsfestivalens goda ekonomiska resultat. Deltagare var myndigheter, akademiker, praktiker Rockcity är ett centra för populärmusik i Sverige. Det gjordes en problematisering av det svenska musikundret. Orsakerna till framgångarna är, förutom en bred utbildning i tidiga år i kommunala musikskolor, föreningar, organisationer och produktionsmiljöer. En antologi som kan fungera som studiemedel skall tas fram som resultat av konferensen med möten mellan praktiker och akademiker forskning inom musik och upplevelseindustriområdet. Rockcity utbildning talade om vikten av nya akademiska utbildningar, bl.a. exemplet musikmarketing med huvudämnet företagsekonomi som ges av Kalmar högskola. I höst räknar man med att ha 200 studenter i centret. Lars Kaijser disputerad forskare vid Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet talade om ett forskningsprojekt som följer livet i en musikgrupp och bland musikarrangörer i Gävleborg. En representant från arbetsgruppen för Rockarkivet, en organisation som arkiverar, informerar och i viss mån forskar i svensk rockhistoria, presenterade studier av amerikansk krigsmusik på Internet, hur människor i USA skapar musik som respons på den verklighet där inslag av omfattande proaktiv militär kultur finns, musik som snabbt sprids via internet. Myndigheten Ungdomsrådet och organisationen Kommunförbundet talade om ekonomiskt stöd till ungdomsföreningar. Här uppstod det en het diskussion kring att Svenska rollspelsförbundet (SVEROK) som organiserade 3Ddataspelsföreningar, erhåller hela 6 Mkr årligen i anslag från Ungdomsrådet medan traditionella musikföreningar får nöja sig med mindre. Växjö universitets Institution för Samhällsvetenskap presenterade en omfattande undersökning av ungdomar i Växjö som pågått sedan De menade på att resultaten visade upp samband mellan att vara föreningsaktiv och att uppnå goda resultat i samhället. Thomas Eriksson Reserapport plus ViS: Dr Rock, prof. Pop & lektor Lek 1

2 Johan Johansson f.d. trumslagare i punkorkestern KSMB talade bl.a. om sitt arbete med artister på Berns i Stockholm, och han var kritisk mot finansiering genom bidrag och betonade vikten vid att kunna driva en självbärande verksamhet. Han talade också om normalitetsbegrepp och om avvikare. Normen bland de undersökta ungdomarna var att vara föreningsaktiv. De hade i studien skapat fiktiva typkaraktärer som ett sätt att tydligare gestalta resultaten. Jag själv presenterade en text (u.a.) som presenterar en jämförande studie av tre olika musik- och ungdomskultursammanslutningar som alla har en gemensam nämnare med Uppsala som ett locus och centralpunkt. Texten skall utvecklas vidare till en artikel i en kommande antologi som skall komma att fungera som ett läromedel från Utvecklingscentrum för barn och ungdomskultur. Musik och samhälle var en konferens som tog vid. Där presenterade akademikers olika teser från kommande artiklar kring relationen musik och samhälle. På konferensen betonades det att (ny) musik måste tas på allvar i samhället som en viktig kulturyttring och ej endast förstås som en ren ungdomverksamhet och -angelägenhet. Till Hultsfredsfestivalen Som avslutning på konferensen genomförde alla deltagare såväl praktiker som akademiker och forskare besök på Hultsfredsfestivalen med gemensamt avslut backstage. Data Festivalområdet ligger ca 2 km utanför tätorten. Inriktning: Modern rock. Arrangör: Rockparty. Omfång: tre dagar och 7 scener varav 2 stora för , en nybörjarscen och olika stora däremellan för >1.500 personer. Medelålder: 17 år. Förköp: pers. Maxinsläpp: pers. (Axelsson 2003). Mediacirkus Arrangören hade en egen webredaktion på plats backstage med dygnetruntverksamhet <www.rockparty.tv> Backstage fanns SR och ZTV med produktionsenheter och fasta inspelningsplatser, såpakändisar, slickade försäljare från samtliga stora skivbolag och hårdstylade arroganta rockstjärnor på uppgående. Jag var inne i arrangörstältet som hade datorer och snabbt bredband som jag fick sitta och surfa på På det offentliga festivalområdet fanns en mängd alternativmedia och politiska organisationer, präster. På festivalområdet fanns ett stort insalg av media på den politiska vänsterkanten med bla. ung vänsters tidning och Redplanet ett förlag med bla. återutgivning av Marx skrifter i högsätet. Där fanns frenetiskt agiterande utställare mot EU och lågmälda socialdemokrater för. På vägen till festivalområdet fanns en mängd verksamheter såsom duschverk, svarttaxis, försäljare av falska biljettarmband, kiosker, t-shirtmånglare. På festivalens minsta scen spelade i år GOTO80 och Hack n Trade som är två killar som uppträder med ett musikframträdande på gamla C64-burkar och andra datorer. Recensioner av detta uppträdande finns i diverse tidningar. Jag talade också med en filmfotograf från RFSL. Han spelade in material från festivalen på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Man producerar film som blir en del av läromedel för information på skolor. RFSL är intressanta att studera då de har arbetat mycket med media med mål att påverka och förändra samhället och Thomas Eriksson Reserapport plus ViS: Dr Rock, prof. Pop & lektor Lek 2

3 människors sätt att tänka kring djupgående frågor kring liv. Minianalys Motkultur. Om jag är kritisk kunde jag bl.a. se en ungdomskultur där kodordet är mot. Man är mot EU, mot globaliersing, mot rasism, mot olovlig spridning av musik på internet och USA (överkryssade stjärnbaner). Rapgrupper presenterar texter mot polis, vuxensamhället etc. Möjligen är man för hantverk, natur och mångfald, men främst explicit och inte tydligt formulerat på ett så klart sätt som motargumenten. Det är kanske lätt att identifiera sig i relation mot något man inte gillar som ung och med en känsla av maktlöshet, att finna en gemenskap och virtuell enighet i kamp mot en orättvis och hård fiende. Olika arenor eller sfärer. Backstageområde för mediaeliten med flera extra vaktposter och vakter som gatekeepers, festivalområde för publiken med ekonomiskt kapital, vägen till festivalen och planen vid grindarna för de som ej får komma in (avvikare som exkluderas), campingen där en informell sjävreglerad festival pågår med musik från tusentals portabla musikanläggningar. På campingen sker kanske de ur ett pedagogiskt antropologiskt perspektiv mest intressanta kulturella praktikerna. Reklam för Multimedia och rekrytering Jag arbetade för att göra reklam för utbildningen på konferensen och på festivalen. Jag talade med olika ungdomar om vikten av att utbilda sig och att söka till vår utbildning. Många var lite vilsna men mycket intresserade av utbildningen. Detta kan vara en bra kanal att arbeta vidare med för att nå fler kreativa unga som kanske inte tänkt sig att bli akademiker. Pedagogisk pejling i byen Efter Hultsfred åkte jag till Köpenhamn några dagar. Jag har gjort en mycket rudimentär kartläggning av några av Köpenhamns pedagogiska verksamheter. I nordvästra Köpenhamn finns många pedagogiska akademiska institutioner t.ex. Danmarks pedagogiska universitet (DPU), Danmarks pedagogiska bibliotek, Centrum för barnkultur samt IT-högskolan som från 1 juli 2003 uppnår Universitetsstatus. Jag fann en lektor vid Antropologiska institutionen vid DPU som har en inftresseinriktning mot datorspel och kultur. 20 juni ägde på DPU en disputation rum av en avhandling som kretsar kring textbaserade virtuella gemenskaper. Abstract finns att läsa på <www.dpu.dk>. Pedagogiskt Institut finns också i Köpenhamn och pedagogikämnet innehar en hög status i det danska samhället vad jag förstår. Något som talar för detta fann jag i Danmarks ledande dagstidning Politiken, nämligen en presentation (2003) av en ny rapport från den utbildningsutvärderingsansvariga myndigheten Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), en artikel i form av en detaljerad halvsidestext på 1:a sektionen (inrikesnyheter). EVA framlägger att gymnasieskolan måste förändras och bli mer lika universiteten genom bl.a. genom att elever skall ges möjligheter att bli mer av studenter med krav på uppbyggnad av sociala kompetenser och fackmässig bredd. EVA kräver bl.a. mer projektexaminationer i grupp, tvärvetenskapliga examinationer samt muntliga examinationsformer. Detta är aspekter inom examinationsområdet som vi på Multimedia sedan länge tillämpar på ett självklart sätt, vilket talar för att vi på detta område ligger i framkanten internationellt sätt. Dock gäller EVA-rapporten främst den danska gymnasieskolan. Thomas Eriksson Reserapport plus ViS: Dr Rock, prof. Pop & lektor Lek 3

4 Nya frågor Veckans verksamheter i främmande miljöer har givit upphov till nya reflektioner. Vilka likheter och skillnader finns mellan de viktiga ungdomsmusikkulturella fenomenen musikfestival och datorfestival? Vilka relationer finns mellan politik och musik idag? Vad är en förening för ungdomar, hur uppstår de och hur kommer de att se ut i framtiden? Vilka betydelser och djupgående funktioner har gemensam musikkultur för unga? För att citera Monty Python: Now over to something completely different Studies of mediacultures This is a brief and subjective summary of a lecuture conducted by Marc Poster given at the ViS Project seminar over new digital media cultures 6 June, 2003 at GCT in Tumba. Dr. Poster are a well known professor at UCLA at Irvine in History carriyng out research in the fields of popculutre and media studies. A thesis forwarded was that the new mediacultures supports movability of cultural objects. Poster also presented four possible positions to new media: 1) Resistance. 2) Techoptimism, determinism and betterment for the human that ignores the plays of powers. 3) Cultural aproperation, enhancement of earlier forms and institutions. Practises changes in the process. Perspectives are overtaken from older forms. 4) New social forms with decentralisation and new positions of speak, less adaptable to traditional structuers of social order and capitalism. Poster illustrated his thougts with an entertaining example with the Burt is evil site which is a humorus hate site over Burt in Seesame street. The site hosts a picture of Burt with his supposed buddy Usama Bin Laden. On TVnews broadcasts people have recogniced Militia demonstrators in Bangladesh with big banners with pictures of Usama Bin Laden and also the in this context missplaced Burt. Why do people in parts of the Third world hate America, was a question Poster raised in this passage of the lecture. He claimed that hatered could be seen as a result of an alienation of cultures from the americans obsession with the popular and media culture that they spread around the world, The Americans fetish attachments with objects of popular culture as Poster formulated it. The Burt is evil site and demonstration example is an fenomenon of cultural confusion that is possible with wide spread Internet use and resistance cultures. People tend to fixate on special popcultural fenomenons and (miss)conceptualize them in completely new and fashinating ways. My model of the new media culture with references to Posters findings Life---\ \Fantasy\ \Media----\ \Entertainment\ \Popculture\ interactions arenas cultural meetings in rising speed--> /Characters/ /Theories-----/ /Places/ /Reality/ Capitalism/industry Thomas Eriksson Reserapport plus ViS: Dr Rock, prof. Pop & lektor Lek 4

5 Övergripande jämförelse Nu blir det svenska igen. Vad har då alla dessa forskare och praktiker som jag presenterat i denna text gemensamt? Jo, de är alla delar av, genom deltagande i och studier av, det samtida samhällets sätt att organisera och relatera sig till undrhållning som en del av livet i världen. Erfarenheter som kan vara svårhanterliga hos människor i samhället kan utgöra grunden för det lustiga. För forskare som teoretiserar kring verkligheten gäller det motsatta: "Res gaudium est verum severa", det nöjsamma är det riktigt allvarliga, om man vänder på ett gammalt talesätt (Kjellberg 1999). Litteratur Axelsson, P. (2003) (red) Hultsfred 2003 programblad: Artistinfo, spelprogram, kartor, nyheter och annat skönt. Hulstfred: Rockparty Danmarks pedagogiska universitet <www.dpu.dk> [ ] Eriksson, T. (u.a.) Locus Uppsala. Växjö: Utvecklingscentrum för barn och ungdomskultur Hultsfred 2003 [Hultsfredsfestivalens officiella hemsida] <www.rockparty.se> [ ] Kjellberg, E. (1999) (red) Natur och Kulturs musikhistoria. Stockholm: Natur & Kultur Lundage, T. (2003) Elever bør også eksamineres i grupper i Politiken 1 sektion, Tirsdag 17 juni 2003 Köpenhamn: Politiken Thomas Eriksson Reserapport plus ViS: Dr Rock, prof. Pop & lektor Lek 5