DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER"

Transkript

1 1 SAFER, SMARTER, GREENER

2 Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar eller nyttor. Gröna obligationer kan rendera långfristig och säker avkastning som motsvarar deras långfristiga skulder och risker. DNV GL utvärdering av gröna obligationer omfattar minst tre aspekter, enligt de etablerade Green Bond Principles: 1 Finns det en robust och tydligt dokumenterad process för att välja projekt som ska inkluderas i obligationsportföljen? 2 Allokeras medlen till verksamhet som kan påvisa en förbättrad prestanda från ett hållbarhetsperspektiv? 3 Finns det säkringar på plats för att garantera att kapitalet som tagits in via obligationen går till valda projekt? 2

3 Varför behövs verifiering av gröna obligationer I takt med att marknaden för gröna obligationer utvecklas, ökar komplexiteten i utbudet på gröna obligationer. Det skapar utmaningar för både specialister och mainstream kapitalförvaltare att bestämma hållbarhetskriterier för individuella emitteringar. Investerare kräver i allt högre grad ett intygande i form av oberoende verifiering av riktigheten och integriteten i informationen om en grön obligation. Enligt Green Bond Principles (GBP) gäller att Uppmärksamhet ska ges till riktigheten och integriteten i hållbarhetsinformationen och datan som GBP rekommenderar bör delges, och som ska rapporteras av emittanter till intressenter och användas som strategiskt beslutsunderlag av investorer. Fördelarna med ett oberoende intygande: Att kunna visa transparens och information av högsta standard. Tydliga och vetenskapliga referenser och kriteria för vad som åberopas med grön. Att kunna bekräfta obligationens status och rapportering gentemot investorer. 3

4 DNV GL DNV GL:S kärnkomptens är att identifiera och erbjuda verifiering och rådgivning kring effektiv riskhantering. Oberoende och integritet är våra styrkor. Vi har en global närvaro genom ett nätverk av 500 kontor i drygt hundra länder där vi bedriver verksamhet med målsättningen att skydda liv, egendom och miljö. DNV GL är en aktiv partner på marknaden för gröna obligationer. Vi har medverkat i banbrytande emitteringar som direkt har medverkat till utvecklingen av nu gällande best practice. Förtroendet och tilliten till oss på marknaden bygger på en kombination av teknisk och operativ expertis, riskbedömningsmetodik och djup kunskap om olika industrier. Vi investerar löpande I forskning och samarbeten kring innovation för att kunna erbjuda våra kunder en framåtblick både operationell och tekniskt. Vi arbetar med våra kunder för att hitta skräddarsydda, relevanta och aktuella lösningar som motsvarar investerarnas och intressenternas behov. Globalt förtoende och uppskattning i 150 år Oberoende och integritet 150 Ledare inom intygande av icke-finansiell data I framkant inom hållbarhet Pionjär inom gröna och hållbara obligationer 4

5 Varför vårt sätt skapar värde Vår process bygger på best practice och internationellt erkända standarder för verifiering av icke-finansiell data. I vårt intygande och i vår återkoppling till er erbjuder vi konstruktiva råd och värdefulla rekommendationer för förbättringar. Vi använder ett enkelt, tydligt och icke-tekniskt språk i våra utlåtanden för att göra informationen tillgänglig för alla sorters läsare. Ett oberoende utlåtande (second party opinion) från DNV GL innebär ett kvalificerat och lägligt externt intygande och integritet. Köpare får en ytterligare försäkran om användningen av medlen. DNV GL:s bedömning av gröna/hållbara obligationer är ett enkelt men ändå robust system för att säkerställa att kapital som tagits in via en viss obligation används för att finansiera hållbara projekt. Kriterierna presenteras offentligt, vilket ytterligare säkerställer en helt transparent utvärdering. Vi arbetar inte nödvändigtvis mot en särskilt standard. Snarare grundar vi det vi gör på skräddarsydda protokoll som vi utvecklar inom DNV GL och anpassar enligt behov för varje emittent. Vår filosofi är att göra utvärderingen så enkel och transparent som möjligt, så att varje emittent vet vad som krävs redan från början. Flexibilitet och skalering I linje med etablerade standards och guidelines Baserad på partnerskap och dialog Enkelhet och transparens 5

6 DNV GL:s utlåtande på gröna obligationer: Ett stegvist förfarande Vi jobbar med en approach i flera steg: En del emittanter behöver bara ett utlåtande, andra behöver hjälp med att utveckla kriterier och välja projekt. Utveckla kriterier Hållbarhet & kapitalanvändning\ Urval tillgångar/ projekt Andraparts utlåtanden (2 nd party opinion) Årlig verifiering 6

7 Våra erfarenheter 7

8 Några exempel på vårt arbete med gröna obligationer Unilever Green Sustainability Bond Hera Green Bond Arise Green Senior Secured Green Bond and Senior Unsecured Green Bond Development Bank of Japan Green Sustainability Bond 8

9 Unilever Green Sustainability Bond Gröna Hållbara Obligationer Unilever önskade emittera en Grön hållbarhetsobligation för att finansiera valda projekt och visa förbättrad hållbarhet i linje med Unilever s Sustainable Living Plan. Unilever valde DNV GL för att få rådgivning i hur man tar fram kriterier för miljö och kapitalanvändning samt för att få en oberoende granskning (second party opinion) av hur obligationen möter de etablerade kriterierna. DNV GL utvecklade ett miljöprotokoll för att välja passande miljökriterier som projekten sedan granskades enligt, för att kunna inkluderas i portföljen för gröna och hållbara obligationer. Miljökriterierna bestämdes av Unilever s vision att reducera sin miljöpåverkan och utvecklas enligt de mål som satts i Unilever Sustainable Living Plan (USLP), samt Unilever s Code of Business Principles. Unilever lanserade framgångsrikt sin gröna obligation i mars 2014, värderad till 250 miljoner med en fast ränta 2% till 19 december Det är den första gröna obligationen i brittiska pund, och det första bolaget som emitterar i konsumentmarknadssektorn.

10 Hera Green Bond Grön Obligation Hera är Italiens ledande energibolag. DNV GL verifierade Hera s gröna obligation värderad till 500m, den första emissionen i sitt slag på den italienska marknaden. DNV GL medverkade också i att ta fram kriterier för obligationen samt projekturval. Vi använde oss av en grupp resurser från Italien, Norge och Storbritannien med tvärvetenskaplig kompetens, vilket gjorde att vi kunde uveckla hållbarhetskriterier för att säkra global expertis satt i ett italienskt perspektiv.

11 Arise Senior Secured Green Bond & Arise Senior Unsecured Green Bond Senior secured Green bond Arise är en av de ledande bolagen på den nordiska vindkraftsmarknaden. DNV GL gav ett utlåtande i form av en Second Party Opinion på Arise AB s obligation värd SEK1,1 miljarder för refinansiering av 10 vindkraftverk. Projektet omsattes i nära samarbete med Arise och ansvarig bank DNB för att ta fram kriterier, skapa ett ramverk baserat på Green Bond Principles, verifiera tillgångarna som omfattas av obligationen, samt att göra ett oberoende utlåtande för dokumentationen av obligationen. Senior unsecured Green bond Det svenska vindkraftsbolaget Arise planerar att ta in SEK350 miljoner genom en emission av gröna obligationer, i ett avtal för att återfinansiera en existerande obligation. Emissionen syftar till att återfinansiera en tre-årig senior unsecured bond, som emitterades i mars Obligationen förfaller den 23 mars Obligationen ska klassas som grön. DNV GL har gjord en oberoende bedömning baserad på Green Bond Principles, som lanserades I januari. DNV GL har också medverkat i utvecklingen av de hållbarhetskriterier som obligationen bedömdes emot. Även om intäkterna inte kan spåras till specifika projekt, bedöms den möta kraven enligt Green Bond Principles, för att göra det möjligt at ta in kapital och investera i nya och existerande projekt med miljömässig nytta.

12 Development Bank of Japan Green Sustainability bond Development Bank of Japan Grön obligation DNV GL arbetade med Development Bank of Japan (DBJ) i emitteringen av deras första gröna obligation. Den gröna obligationen kommer att emitteras på Euro-marknaden. Obligationen återfinansierar en rad tillgångar som påvisar en förbättrad prestanda ur ett hållbarhetsperspektiv, både miljömässigt och socialt. DNV GL medverkade i utvecklingen av hållbarhetskriterier och kraven på kapitalanvändning, gentemot vilka vi sedan verifierade tillgångarna. DNV GL utfärdade ett oberoende utlåtande som dokumenterade vår bedömning.

13 Om DNV GL 13

14 External Recognition: A world leader in assurance and verification Utmärkelser Certifieringar och samarbeten Among the world s top suppliers of sustainability assurance services Best Verification Company EU ETS Best Verification Company Kyoto Project Credits (JI & CDM) Risk consultancy of the year

15 Om DNV GL Vi drivs av vårt syfte att skydda liv, tillångar och miljön, och jobbar med våra kunder för att de ska kunna prestera med säkerhet och hållbarhet i sina affärer. Våra rötter går tillbaka till 1864, och vi har under året blivit en ledande leverantör för tjänster för riskhantering. Idag har vi en global närvaro med mer än 500 kontor i 100 länder och 16,000 medarbetare som jobbar för att hjälpa våra kunder skapa en säkrare, smartare och grönare värld. Genom att kombinera teknisk och operativ expertis, riskbedömningsmetodik och djup branschkunskap, kan vi bidra till våra kunders beslut och handlingar med förtroende och tillit. Vi investerar fortlöpande i forskning och samarbeten kring innovation för att kunna ge våra kunder och samhället en både teknisk och operativ framåtblick. Det betyder att vi pågående utvecklar nya angreppssätt för management inom hälsa, säkerhet, kvalitet och miljö, så att våra kunder ska kunna fortsätta göra affärer i en värld full av överraskningar. 15

16 DNV GL: Vi skyddar liv, tillgångar och miljön Vårt Syfte Att skydda liv, tillångar och miljön Vår Vision En global påverkan för en säker och hållbar framtid Våra värderingar Vi skapar tillit och förtroende Vi kompromissar aldrig på kvalitet eller integritet Samarbete och innovation är vårt löfte i allt vi gör Vi bryr oss om våra kunder och varandra Vi verkar i förändring och levererar resultat 1864 DVN grundas 532 Kontor globalt Oslo Huvudkontor 16,000 Medarbetare 100 Länder NOK 15 mljd Omsättning

17 DNV GL s Business Areas 17

18 TILLIT OCH FÖRTROENDE I mer än 150 år DNV GL Business Assurance Sustainability Services SAFER, SMARTER, GREENER 18