Bästa hållbarhetsredovisning Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012"

Transkript

1 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

2 2

3 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent process och redovisning Hållbarhet en integrerad del av verksamheten Väl utvecklat och systematiserat arbete med att bidra till hållbar utveckling Tydlig definition, vision, mål och strategier när det gäller hållbarhetsarbete Utvecklad struktur och strategi för hållbarhetsrapportering och redovisning Tydlig rapporteringsstrategi, definition av vad som ska redovisas, handböcker och informationssystem Tillämpning av ÅRLs krav på miljö- och hållbarhetsinformation i förvaltningsberättelsen, Global Reporting Initiatives riktlinjer G3 Om mogna processer och redovisning, granska den! 3

4 Vad händer i världen? FAR har lämnat remiss i två omgångar till GRI, G4 samt deltagit i de öppna diskussionerna med stakeholders FAR har också lämnat remiss på IIRCs diskussionsmaterial kring Integrated Reporting 4

5 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 I mer än ett decennium har FAR årligen utgivit priser för föredömlig icke-finansiell redovisning. Efter ett antal år av prisutdelning för Bästa miljöredovisning i Företagsekonomiska Institutets (FEI) regi utvecklades redovisningsområdet att omfatta redovisning av hållbar utveckling - ekonomi, miljö och socialt ansvar. Under åren samarrangerades evenemangen mellan Svenska ICC, Svenskt Näringsliv och FAR. Sedan fyra år är prisutdelningen en del av Finforum. Priskategorier och kriterier har förändrats över tiden och speglar den dynamiska utveckling redovisningsformatet har haft och fortsatt har.

6 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Hedersomnämnande 2011 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Redovisningarna avser redovisning av 2011 års arbete med frågor kopplade till hållbar utveckling. Offentlig sektor och Små och medelstora företag finns inte kvar som egna priskategorier. Pristagare är i karantän under ett år efter att pris erhållits. 6

7 Juryn Charlotte Söderlund, E&Y Andreas Drugge, Deloitte Fredrik Ljungdahl, PwC Markus Håkansson, Mazars Torbjörn Westman, KPMG Carl Brege, FAR

8 Kriterier som använts i juryarbetet Extern granskning Styrelsens ansvar Involvering av intressenter Vad är hållbar utveckling för organisationen? Vilka hållbarhetsfrågor arbetar man med? Hur arbetar man med hållbarhetsfrågorna och vad blev resultatet? Väsentlighet, balans, transparens och användarvänlighet Tillämpning av riktlinjer och redovisningsprinciper Intern kvalitetssäkring Integration, innovation och affärsutveckling 8

9 Urval av företag Cirka 130 svenska hållbarhetsredovisningar för är registrerade i GRIs databas. 76 av dessa har upprättats från GRIs riktlinjer Av dessa var 60 externt granskade och utvärderades mot juryns kvarvarande nio kriterier (nr 1. extern granskning) Redovisningarna rankades mot de nio kriterierna och toppredovisningarna diskuterades innan beslut fattades 9

10 Trender i hållbarhetsinformationen Internationella börser ställer krav på hållbarhetsrapportering för noterade bolag. Statligt ägda bolag har fått krav på sig om att ta fram relevanta hållbarhetsrelaterade mål och strategier som ska fastställas av styrelsen. Intressentdialoger och väsentlighetsanalyser. Etik och uppförandekoder, delvis drivet av nya mutlagstiftningen men även av diverse affärer. Ökad efterfrågan på information kring vem kunden är med vem gör du affärer? Innovation, och koppling till framtida utveckling och värdeskapande. 10

11 Bra redovisningar! Integrering! Kundfokus! Kreativitet och tankar samt resonemang kring nya redovisningsformat!

12 Juryns motiveringar Hedersomnämnande, Bästa hållbarhetsredovisning 2011, SKF SKF har i många år gjort en mycket bra hållbarhetsredovisning som är väl integrerad i årsredovisningens förvaltningsberättelse. SKF har nu tagit nästa steg mot en integrerad redovisning genom en första ansats till integrerad granskning av den samlade rapporteringen

13 Juryns motiveringar Bästa hållbarhetsredovisning 2011, SCA SCA har en välbalanserad, transparent och framtidsorienterad hållbarhetsredovisning. Den kommunicerar tydligt SCAs gedigna hållbarhetsarbete som innehåller innovativa lösningar och hög medvetenhet om företagets omvärld

14 Mer information Kriterierna och GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning, liksom och FARs pressmeddelande avseende årets pris kan hämtas från 14

15 Tack!

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB KONTAKT Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se RISE Research Institutes of Sweden AB Box 3072, 103 61 Stockholm

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning Hållbarhet i fokus I denna redovisning [s. 4] Marknad Idag efterfrågas tjänster

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Företagsekonomiska Institutionen FEKN90, Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2014 Hållbarhetsredovisning - En jämförande fallstudie av tre svenska energibolag Författare Emma Hjalmarsson

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Bäst a Redovisningen

Bäst a Redovisningen Bästa Redovisningen 2013 Bästa Redovisningen 2013 Stockholm den 26 november 2014 Finforum Med syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa information arrangeras årligen tävlingen

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs järnvägen

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Under 2014 fokuserade TeliaSonera på sex områden i sitt hållbarhetsarbete. Framsteg inom dessa områden presenteras här, tillsammans

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 08 09. Hållbarhet & förtroende

Hållbarhetsredovisning 08 09. Hållbarhet & förtroende Hållbarhetsredovisning 08 09 Hållbarhet & förtroende Innehåll Kommentar från vice VD / 2 Verksamheten / 3 Hållbarhetsarbetet / 7 Klienterna / 9 Miljöpåverkan / 10 Medarbetarna / 12 Samhället / 16 PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH

S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH Konsten att konstruera riktlinjer för ett hållbart samhälle: Staten och GRI. Sabine Walter Konsten att konstruera riktlinje för ett hållbart samhälle:

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Stor potential om etik vägs in i alla investeringar

Stor potential om etik vägs in i alla investeringar Stor potential om etik vägs in i alla investeringar - men där är branschen inte ännu Att ta hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i investeringar har gått från att vara en nischprodukt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer