info 4:97 KALLELSE TILL HÖSTMÖTET Innehållsförteckning Retinitis Pigmentosa September 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "info 4:97 KALLELSE TILL HÖSTMÖTET Innehållsförteckning Retinitis Pigmentosa September 1997"

Transkript

1 1 of :39 Retinitis Pigmentosa info 4:97 September 1997 Innehållsförteckning Kallelse till höstmöte sid 2 Utgivningsplan för RP-info under 1997 sid 2 y skrift: Kort om RP sid 3 RP-träff i Göteborg sid 3 En pionjär från Jämtland sid 4 Replik till Täppas Fogelberg sid 6 Retiniker blir hedersdoktor i Göteborg sid 7 Modig? sid 7 ARVO 1997 sid 8 Om specialistremiss sid 12 IRPA ewsletter sid 13 Våra informationsmaterial sid 14 Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, Stockholm Telefon: Postgiro Postgiro (gåvor) Ansvarig: Leif Pehrson, tel Medlemsfrågor: Rolf Klangebjer, tel Hemsida: KALLELSE TILL HÖSTMÖTET Medlemmarna i Svenska RP-föreningen kallas till höstmöte lördagen den 11 oktober 1996 kl på Brukarhuset, Södermannagatan 31 i Stockholm. I anslutning till årsmötet kommer vi att dela ut uppmuntringsstipendiet till optiker Annika Jonsson. Därefter blir det en allmän-diskussion kring hennes skrift "Kort om RP". Vi räknar med att årsmötet slutar ca kl 17. Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Upprättande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av mötesfunktionärer

2 2 of :39 a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Två rösträknare d. Två protokolljusterare 6. Ekonomi a. Budget 1998 b. Årsavgift för 1998 (förslag 150 kr) 7. Styrelsens sammansättning 8. Mötets avslutande På styrelsens vägnar Leif Pehrson, ordförande Utgivningsplan för RP-info under 1997 Nr 4 15 september Nr 5 15 november RP-info utkommer på storstil, kassett, punktskrift, diskett och e-post. Tala om önskemål om ändrat läsmedium eller adressändring på tel nr Manusstopp för nr 5 är den 1 november Ny skrift: KORT OM RP "Kort om RP" heter föreningens senaste skrift. Den är skriven av leg. optiker Annika Jonsson, och är baserat på ett examensarbete hon i våras utförde vid optikerutbildningen på Kungl. Karolinska institutet. Skriften, som är på 24 sidor i storstil, ger en bra nulägesbeskrivning. Texten innehåller en del medicinska ord och uttryck, varav många är välkända för oss retinitiker. De som är mindre kända bör vi slå upp och lära oss. "Kort om RP" finns i storstil, kassett och diskett. Du beställer lättast genom att sätta in 25:- på föreningens postgirokonto Ange på vilket medium du vill ha materialet och naturligtvis

3 3 of :39 ditt namn och din adress. RP-TRÄFF I GÖTEBORG av Rolf Klangebjer Retinitiker i Göteborg med omnejd! Nu blir den äntligen av. Den länge efterfrågade träffen om RP på hemmaplan. Det är ett lokalt samarbete mellan föreningen och SRFs länsförbund. SRF Göteborg har fått projektmedel för att starta en intressegrupp för oss med RP. Torsdagen den 16 oktober kl Lokalen blir antingen på Stadsbiblioteket eller Dalheimers hus. Ring och tala om att du kommer till Thomas Krantz tel eller Gun-Britt Lorentzon tel så får du reda på vilken lokal det blir. Medverkar gör bl a Agneta Elfving från Örebro, där man länge haft RP-träffar och Rolf Klangebjer, som kan berätta om olika aktiviteter i Stockholm och övriga landet. Och sommarens klavertramp brukar så här i efterhand vara roliga att berätta för varann. EN PIONJÄR FRÅN JÄMTLAND av Rolf Klangebjer En dag kom det ett brev till föreningen. Det var från Anna Forsåker i Duved. Och det fick mig att tänka lite bakåt i tiden. Man kan säga att det är mycket tack vare Anna Forsåker och hennes son Jörgen som RP-frågorna kommit så långt som de gjort i Sverige. Och att en RP-förening så småningom bildades år I början av 80-talet var Anna i 50-årsåldern och hennes son Jörgen var 18. Han hörde dåligt och hade smalt synfält. Han fick diagnosen RP med Ushers syndrom. De fick också beskedet att det inte fanns något att göra åt sjukdomen. Detta kunde Anna inte acceptera. Hon började riva upp himmel och jord för att hitta någon bot för sin son. Och fick höra om Filotov-institutet i dåvarande Sovjet. Där ansåg de sig kunna fördröja RP och förmodligen anser de det fortfarande. Hon begärde av landstinget i Jämtland att sonen skulle få bli behandlad på institutet eftersom det var det enda som fanns som kunde bota. Landstinget vägrade och familjen hade inga medel att själva bekosta sonens resa, uppehälle och behandling. Då kopplade hon in pressen och lyckades först med den lokala och sedan med bl a Expressen och de stora dagstidningarna och TV. Det tog skruv. Och pressen gick naturligtvis till SRF och undrade hur de såg på denna sjukdom och vad SRF hade gjort. Det blev bråttom. För inget hade gjorts. SRF gick ihop med Sveriges ögonläkarförening och ordnade med hjälp av bidrag från Allmänna Arvsfonden i februari 1982 en informationsdag om RP på läkarhuset i Stockholm. En serie betydande utländska och svenska forskare, genetiker och rehabiliteringsfolk berättade vad de visste för ca 200 personer som kommit. Många fler ville komma men utrymmet räckte inte till.

4 4 of :39 Informationsdagens föredrag samlades av SRF i en bok på ca 50 sidor, vilken fortfarande i stora delar är aktuell. Den är emellertid slut på SRF bildade SRF en arbetsgrupp som skulle komma med förslag till förbundsstyrelsen. Denna grupp blev klar 1986 med sin rapport. Av de ca 10 förslag som gruppen förde fram genomförde SRF bara ett par. Dels att ta fram en folder om RP (denna finns fortfarande och har nytryckts och används en del) och dels att lägga upp ett RP-register. Arbetsgruppen hade gått igenom ett socialmedicinskt register och konstaterat att det där fanns många med RP. Dessa erbjöds att ingå i SRFs RP-register och genom annonser fick SRF in ytterligare namn. Detta register finns fortfarande men det har varit dåligt med utskicken och sedan 1995 har ingen information sänts ut. Men åter till Anna Forsåker. Hon skrev också till Regeringen och socialminister Sten Andersson fick fram ett beslut om att kronor skulle avsättas för information om RP. Så blev informationsdagen om RP till. När Jörgen ansökte om visum hos dåvarande Sovjetunionen för sin tredje resa till Odessa, möttes han av tystnad. Och efter ett besök hos professor Forsius på Uleåborgs universitetssjukhus i Finland, som också behandlade RP-patienter efter samma metoder som på Filatovkliniken i Odessa, slutade han med försöken att få visum. Professor Forsius konstaterade att Jörgen inte hade den aggressivaste formen av RP, vid hans ålder borde han då ha varit blind. Numera vet man ju att de som har Ushers syndrom sällan blir helt blinda. Idag är Anna 75 år och sonen Jörgen 42. Han hör, är fortfarande gravt hörselskadad men med hörapparat går det hyggligt. Synen är inte så dålig, några tiondelar och synfältet har inte minskat särskilt mycket. Han reste i slutet av 80-talet till USA, har arbete och familj. Han har skrivit en bok om sina upplevelser. Och nu undrar Anna hur hon ska kunna finansiera utgivningen av boken. I exemplar kommer den att kosta ca kronor. Och frågan är hur vi ska kunna bistå vår pionjär. Det var lite av mina minnen med anledning av Annas brev. Och jag brukar vid olika kurser ibland säga, att det var med Anna Forsåker och Jörgen som patientverksamheten med RP startade år Så henne är vi mycket tack skyldiga, som jag ser det. REPLIK TILL TÄPPAS FOGELBERG av Helena Lovén Täppas Fogelberg sa i RP nr 3, citat "vi ska inte ha någon pardon med självutnämnda medicinmän och cyniska charlataner". Jag deltog också i Grace Hallorance kurs Det var intensiva dagar, från 8.30 till 17.00, måndag till och med lördag i två veckor. Grace jobbade heltid med oss, likaså två assistenter. Ögonläkare undersökte oss före och efter kursen. I kurspärmen, som heter Vision Improvement Plan, (synförbättringsplan) finns övningar vi skulle göra varje dag. Vi gick igenom alla övningarna under kursen. Det gällde stresshantering och ackupressur (axlar, nacke, huvud, ögon med mera). Vi jobbade även med kroppsbalansering, gymnastik, ögonövningar framför färgfilter, massage, positivt tänkande och visualisering.

5 5 of :39 Enligt min mening arbetar alternativmedicinen med hela kroppen och själen, och försöker rätta till obalanser. Alternativmedicinen är ofarlig och har inga skadliga biverkningar. Den vanliga sjukvården arbetar med symptomen, i vårt fall den sjuka näthinnan och man talar om att sticka in nålar och transplantation. Varken alternativmedicin eller vanlig sjukvård botar kronisk RP, cancer eller reumatism på fjorton dagar. Grace kurs gav många av oss någon form av förbättring. När vi skulle fortsätta övningarna på egen hand varje dag var ingen av oss så flitig som vi borde. Nu till kursavgiften kronor. Det skulle anses vara ett rimligt pris för en semesterresa på två veckor eller kurs i något annat ämne där tre lärare är engagerade heltid, men i hälsosammanhang uppväcker summan ilska. För mig personligen gav RP-kursen 1986 en mängd kunskap om samband i kroppen och vikten av att helhjärtat vilja se igen. Jag har sökt vidare inom alternativmedicin och har nu elva år senare funnit metoder som långsamt men stadigt förbättrar min egen syn, men jag skulle inte vilja bli kallad charlatan för det. RETINITIKER BLIR HEDERSDOKTOR I GÖTEBORG av professor Berndt Ehinger, Lund Gordon Gund är retinitiker och tillika en av de ledande inom amerikanska Foundation Fighting Blindness (tidigare RP Foundation). Han är också mycket framgångsrik finansman i USA, "venture capitalist" med amerikansk terminologi, och har på många vis aktivt bidragit till de framgångar som stiftelsen FFB haft. FFB har i flera år stött RP-forskning i Sverige via Scandinavian RP Research Center, en samarbetsorganisation med retinaforskare från Lund, Göteborg, Linköping och Uppsala. Vid Zoologiska Institutionen vid Göteborgs universitet arbetar prof. The van Veen med retinaforskning som via Scandinavian RP Research Center stöds av just Foundation Fighting Blindness. Göteborgs Universitet har nu beslutat uppmärksamma Gordon Gunds förnämliga insatser till vetenskapens fromma genom att göra honom till hedersdoktor. Gordon Gund kommer att promoveras i domkyrkan i Göteborg lördagen den 18 oktober MODIG? av Caisa Ramshage Nu har jag skaffat mig blindkäpp. För er som har haft det i många år låter det kanske inte så märkvärdigt, men för mig var det ett väldigt kliv. I dagsljus är mitt synfält nästan normalt, men i mörker är jag helt blind. Fram tills nu har jag alltid sagt att det är inga problem, familj och vänner är ledsagare när det är mörkt och det ordnar sig alltid. Men det är inte sant! I dålig belysning blir jag klumpig; missar trappsteg, går emot bord, stolar och människor. Jag vill inte ha ledsagning alltid och andra kan inte alltid ställa upp och leda mig.

6 6 of :39 Ändå krävdes det mycket mod och tid att övertyga mig själv om att jag borde ha en käpp. Men nu har jag en och har prövat att använda den när det var mörkt. Jag går mycket mer avslappnat med den, behöver inte koncentrera mig så mycket på var trottoarkanter, trappor och gropar befinner sig. Nu återstår bara testet för att se om den kan få mig att undvika vattenpölarna jag annars alltid lyckas klafsa rätt i. ARVO 1997 av Vesna Ponjavic Kongressen var som vanligt mycket givande deltagare från hela världen med ett gemensamt intresse: att förstå och bota ögats sjukdomar. Antalet deltagare växer från år till år och allt fler studier presenteras. Vi var 12 personer från Lund och alla var delaktiga i någon vetenskaplig presentation. Nedan följer en mycket komprimerad sammanfattning av några föredrag och postrar som fångade mitt intresse. Första kongressdagen inleddes med tre söndagssymposier av vilka jag besökte två. Det första handlade om gene knockout" vilket innebär att man med olika metoder slår ut en specifik sekvens av en gen för att sedan analysera den resulterande fenotypen hos försöksdjuret alternativt det felaktigt bildade proteinet. Symposiet var sponsrat av Prevent Blindness America. Två forskargrupper inledde med att berätta om knockout av rhodopsingenen. Rhodopsinmolekylen innehåller en C-terminal vilken är nödvändig för normal funktion av proteinet (man vet inte exakt på vilket sätt). Det finns ett antal fosforyleringsställen på C-terminalen. Ett av dessa har man slagit ut (knockout) hos möss och funnit att det inte leder till en retinal degeneration. Man planerar att på samma sätt ta reda på om övriga fosforyleringsställen och deras eventuella betydelse för uppkomsten av retinala degenerationer. Samma forskargrupp fann också att arrestin och rhodopsin-kinas är nödvändiga för normal produktion av proteinet. En annan grupp har tagit bort kodsekvensen för 113 aminosyror i rhodopsin och funnit att detta leder till en 50% reduktion av rhodopsinproduktionen hos homozygota möss medan hemizygota hade en normal produktion. Humphries forskargrupp har sedan gjort ERG på dessa möss. Retinala funktionen överensstämde med halten fungerande protein. Resten av detta symposium handlade om knockout av genen för Norries disease samt genen för choroideremi. Man fann att ND-proteinet kan vara involverat i angiogenesen. Muterade möss hade avsaknad av fotoreceptorer, reducerat ERG och patologiska retinala kärl. Vad gäller CHM-genen hoppas man med knockout skapa en djurmodell för choroideremi. Sista forskargruppen berättade om knockout av genen för calciumbindande protein som har betydelse för reglering av mörkeradaptationen i fotoreceptorerna. Andra söndagssymposiet handlade om apoptos. Tre föreläsare gav en översikt över den kunskap man hittills uppnått om apoptos. Green berättade att det finns någon triggermekanism som sätter igång den apoptotiska processen. Som exempel nämnde han tyrocyter behandlade med interleukin. Även det normala inflammatoriska svaret innefattar massiv apoptos av lymfocyter. Green menade att man inte kan se på en cell på vilket sätt den dör. Många signaler kommer in till cellen men endast vissa av dessa inducerar apoptos. Green talade också om att stress orsakar frisättande av cytokrom c från mitokondrier vilket är signalen för apoptos. Man fann en faktor Bcl-2 som förhindrar att mitokondrier frisätter cytokrom c. De Phino fortsatte med att berätta om växt och utveckling av normala celler, samt om vad som händer i cancerceller. Han har tittat på linser hos möss, och vilka faktorer som har betydelse för den

7 7 of :39 normala utvecklingen av linsen. Rb är en regulator av växt. Han fann att linsens tillväxt är extremt beroende av denna faktor, och att D/cdk4 är den huvudsakliga regulatorn av Rb. Slutligen talade Papermaster om att den apoptotiska processen har en gemensam pathway" i alla former av retinal degeneration. Han påpekade också att en faktor bcl kan visa sig vara något som förebygger apoptos. Det skulle innebära att man är på väg att hitta en anti tumor gen". Måndagen dominerades för min del av två postersessioner: Retinitis pigmentosa samt Hereditära retinala degenerationer/erg. Wisotsky från Detroit visade resultatet av en studie av 23 patienter med Stargardt Flavimaculatus. Han menade att 94% (15 av 16 ögon, 8 patienter) hade ett patologiskt ERG - reduktion av amplituden (implicit time hade han inte analyserat). Man konkluderade att Stargardt är en progressiv retinal sjukdom med patologiskt ERG. Jag försökte ta reda på hur han hade selekterat patienterna eftersom den oftalmoskopiska bilden var mycket lik den hos patienter med central areolär choroidal dystrofi. Det visade sig att diagnosen baserades enbart på ögonbottenutseende. Man kan således ha inkluderat även patienter med andra diff diagnoser. Kellner från Berlin visade en ovanlig fenotyp av choroideremi. Han till och med ifrågasatte den diagnosen hos familjen p g a att en äldre patient hade endast begränsade ögonbottenförändringar samt obetydlig visus reduktion, vilket är atypiskt för choroideremi. Han hade försökt definiera genotypen med hjälp av Bokhoven i Nijmegen, men hade ännu inte lyckats. Kellner hade inte läst vår artikel i Ophthalmic Genetics om variationerna i fenotyp vid deletion av CHMenen. Jag påpekade att hans patienter mycket väl kan ha en benign fenotyp av choroideremi. En intressant poster presenterades av Berson personligen. Tillsammans med Mack och Sandberg har han tittat på 27 patienter med Best s disease. Diagnosen hade de fastställt med EOG, sedan hade de gjort fokalt makula ERG. Patienterna var indelade i olika sjukdomsstadier: 0, I, II, III, och IV. Stadium II (egg yalk) visade sig vara intressant då man fann att fovealt ERG kunde differentiera mellan benignt och malignt förlopp vad gäller visus. Framförallt var det implicit time som var prognostiskt viktigt. I praktiken kan detta vara viktigt för information till föräldrar till barn med Best i stadium II: man kan ge en pålitlig visus prognos för framtiden. Berson tyckte att vi också i Lund borde göra en liknande studie. Han kommenterade min avhandling som han läst delar av och menade att jag borde följa upp alla mina patienter efter 5-10 år för att bedöma sjukdomsförlopp vid de olika fenotyperna. Diskussionen med Berson var mycket givande. Tisdagen var för min del inte lika givande. Jag gjorde ett tappert försök att förstå delar av ett minisymposium som handlade om technology transfer". Jag uppskattade Jean Bennets föredrag om adeno-virus medierad genterapi för hereditära retinala degenerationer. Hon presenterade resultat från en studie av möss och hundar med retinal degeneration som fick genterapi. Man hade funnit att metoden hade en minimal toxicitet och att den var mycket framgångsrik behandlingsmässigt. Behandlade försöksdjur hade histologiskt flera rader fotoreceptorer jämfört med djuren i kontroll-gruppen. Werblin visade en fantastisk film som handlade om en chip som försöker efterlikna olika retinala processer. Man har använt en specifik datorteknologi för att skapa en chip som kan prestera flera olika funktioner som liknar retinala funktioner. Med den kan man illustrera hur synupplevelsen ter sig på olika nivåer av synbanan. På onsdagen presenterade jag min egen poster som handlade om fenotypen hos en svensk familj med retinitis pigmentosa och en tidigare icke beskriven mutation i peripehrin/rds genen. Naturligtvis löpte parallellt många intressanta presentationer som jag inte kunde vara med på men åtminstone postrarna kunde jag besöka senare under dagen. Under eftermiddagen deltog jag i ett minisymposium som handlade om retinitis pigmentosa och riktade sig till en särskild intressegrupp (special interest group). Flera talare sammanfattade sina senaste forskningsresultat som handlade om olika ärftlighetstyper av retinitis pigmentosa och behandlingsförsök med genterapi. Det mesta hade jag hört på tidigare möten (ofta samma personer

8 8 of :39 som presenterar på olika håll i världen) men det var ändå trevligt med en uppgradering. Man har utmärkta resultat av genterapi på försöksdjur där man kan stoppa utveckling av retinal degeneration om man insätter behandlingen tidigt. Alla anser att det är för tidigt med försök på människor men många förbereder sig då man har börjat diskutera vilka problem som kan uppkomma då man överför försöken på människor, bl a diskuteras vilka administrationsformer som kan bli aktuella. Postersessionerna gav utbyte, nedan sammanfattas det som jag tyckte var mest intressant. Patienter med diabetesretinopati har reduktion av ERG amplituder och förlängning av överledningstider innan de får ögonbottenförändringar orsakade av diabetesretinopati. Stavsvaret är mer reducerat än tappsvaret. Multifokalt ERG är patologiskt vid retinal grenartärocklusion samt vid proliferativ diabetesretinopati. Multifokalt ERG kan användas för evaluering av resultat av makulahålkirurgi. Detta är mycket intressant för vår del då vi länge har planerat inköp av instrument för multifokalt ERG och nu har vi fått tips om flera användningsområden förutom det tidigare kända för utredning av retinala degenerationer. Ytterligare en intressant nyhet var att man nyligen lokaliserat genen för Stargardts makuladystrofi. Vi har själva inte studerat denna diagnosgrupp tidigare men nu är vi intresserade att göra det tillsammans med makula doktorerna. På torsdagen lyssnade jag på föredrag som behandlade djurmodeller för humana retinala sjukdomar. Aguirre har studerat rcd1 hundar med rod-cone dysplasi och tagit reda på frekvensen av retinal degeneration hos dessa. Lu har undersökt hur den apoptotiska processen skiljer sig hos olika typer av möss med retinal degeneration. Han fann att ljusdeprivering kunde i viss grad påverka den apoptotiska processen. Sista dagen valde jag sessionen humana retinala dystrofier". Alan Wright inledde med att berätta om sina likage studier av familjer med recessiv retinitis pigmentosa från Sardinien. Man använde 200 olika genetiska markörer och fann hållpunkter för att PGED är en kandidat gen för arrp. Man har dessutom exluderat ett antal andra kandidatgener. Brown berättade om en familj med cone-rod dystrofi och linkage till kromosom 6p. Fenotypen han presenterade var otroligt lik den fenotyp jag funnit hos en norsk familj med samma kliniska diagnos där linkage studier pågår och där vi misstänkt linkage till 17p. Vi bör således leta även på 6p. McGee från Bersons forskargrupp hade studerat en familj med autosomal dominant retinitis pigmentosa med reducerad penetrans hos vilken man fann linkage till 19q. Slutligen avnjöt jag ett föredrag om behandling av endoftalmit som hölls av en duktig kollega från kliniken. Inte bara innehållet i presentationerna utan även den direkta kontakten och dialogerna med andra forskare inom samma område gör detta möte till en nödvändig och uppskattad komponent i forskningsarbetet. Man får nya idéer, inspireras till nya projekt, lär av andras framsteg och misslyckanden och delar med sig av egna. Just för läkare och forskare som arbetar med retinala degenerationer blir detta ett naturligt årligt evenemang som uppskattas av många, det blir hela tiden fler och fler deltagare. Om jag var tvungen att välja (vilket jag oftast är) ett möte bland alla som erbjuds runt om i världen samt hemma skulle jag förbehållslöst välja ARVO. OM SPECIALISTREMISS I förra RP-info berättade vi om de svårigheter en del har att få specialistvårdsremiss. Och att föreningen efter en RP-kurs i Västmanland beslutade att skriva till Ögonläkarföreningen och Socialstyrelsen om detta.

9 9 of :39 Nu har vi fått svar. Socialstyrelsen skriver: "Med anledning av edert brev daterat har kontakt tagits med Socialstyrelsens vetenskapliga råd i ögonsjukdomar för att få belyst vad som idag kan anses vara praxis avseende utredning och behandling av Retinitis Pigmentosa. När dokumenten om tapetoretinala degenerationer (State of the Art, Kliniska riktlinjer och Patientinformation) skrevs var det författarnas avsikt att inte formulera sig på ett sådant sätt att det kunde betraktas som ett tvingande ställningstagande att skriva specialistvårdsremiss. Däremot anser Socialstyrelsen att patienten helst skall få komma till sådan ögonspecialist som speciellt intresserat sig för tapetoretinala degenerationer men ej nödvändigtvis till Linköping eller Lund. Vidare är det angeläget att patienten får komma till syncentral för att få den hjälp som idag kan ges vid denna sjukdom. Med anledning av edert brev kommer Socialstyrelsen att i sin expertgrupp för ögonsjukdomar diskutera lämpliga åtgärder för att informera ögonläkarkåren om den biologiska och medicinska utvecklingen som inträffat rörande tapetoretinala degenerationer." IRPA NEWSLETTER IRPA WEB PAGE Amendments / contributions to Item 2 WORLD RETINA DAY World retina day will take place on 27th September. The Japan RP Society are organising an assembly at Ochanamizu University to include, lectures, socialising and the award of research grants. RP Ireland will distribute posters to libraries and doctors surgeries, to include information about retinal degenerations. Item 3 EUROPEAN MEETING IN ATHENS The meeting of the presidents of The European RP Society was held in June in Athens. The six organisations who were represented unnaimously agreed to continue the initiative to seek funding from the European Community for research in to retinal degenerations. A budget was agreed, outlining the level of funding and how it should be distributed. It was felt that the meeting was effective. Hopefully, those who missed the Athens meeting will be represented at future meetings. Item 4 US Researcher Dies The death has occurred of Dr Roy Steinberg. In his lifetime, he was attributed with insightful research in connection with retinal degenerations. He will be greatly missed by his friends and

10 10 of :39 colleagues around the world. He is mourned by his wife, Dr Jane Gitschier and daughter Annie. The family has asked that in lieu of flowers or gifts, that donations should be made to The US Foundation Fighting Blindness. Item 5 IRPA CONFERENCE 1998 The IRPA conference will be held on July 18th/19th 1998 in Lugano Switzerland. Business meeting will be held for official delegates as follows June 15: RP European Presidents Meeting July 16: IRPA General Assembly July 17 IRPA Business Day Item 6 Recognition Award for Gunds ARVO have awarded Leuley and Gordon Gund for their outstanding work in promoting retinal degeneration research. This is well deserved and we congratulate them. Item 7 European Patenting Directive On July 16th, the European Parliament in Strasbourg passed the Directive on The Patenting of Biotechnology Inventions'. This is seen by IRPA Europe as a necessary step towards rationalising patenting legislation. This would encourage the Bio-tech industry to enter research into all forms of retinal degeneration. Some amendments were made by MEPs. It is hoped that the directive will be accepted by the Council of Ministers in November, and the European Parliament at its second reading, which is expected to take place sometime next year. Item 8 UK MINISTER AWARDS ACHIEVERS Fourteen RP achievers were each awarded a trophy by Minister Tony Banks at a presentation evening on top of London's Telecom Tower on June 17th, The awards were made in recognition of their success in the field of sport and various feats of endeavour. The evening was organised by Colin and Lynda Arthur of The British RP Society. Item 9 Record Amount Raised The 7 branches of The South African RP Foundation raised a record amount of 500,000 Rand, for RP research during the last financial year. The money was raised mostly from sports events and a silver collection. A generous bequest by one member, affected by age related macular degeneration, helped achieve this record. Item 10 RESEARCH SYMPOSIUM A retinal cell transplantation symposium was organised in June by the US Foundation. There was

11 11 of :39 discussion about the transplant strategies of retinal cell transplant and retinal cell rescue. These strategies were discussed in terms of safety and efficacy. In summary, first transplants in laboratory experiments have not yet demonstrated conclusive success. The experiments have helped to identify remaining obstacles confronting experimental therapy. There is however, optimism that from further laboratory and clinical research, effective therapies will emerge. It is more likely that is will happen in combination with drug and genetic therapies. Våra informationsmaterial För nytillkomna medlemmar vill vi informera om de material om RP som föreningen tidigare tagit fram: KLAVERTRAMP i RP-perspektiv heter en broschyr på 24 sidor, som dels tar upp en del medicinska och funktionella frågor och dels en del exempel på de "grodor" vi gör när vi ser som vi gör. Finns på svartskrift och kassett. Vitamin A-information är en sammanställning på 22 sidor med 37 frågor och svar betr vitamin A-tillskott som långtidsbehandling mot Retinitis Pigmentosa. Finns på svartskrift och kassett. Föredrag 95 är den föreläsning som professor Sven Erik Nilsson höll för föreningens medlemmar i maj 95. Den beskriver orsakerna till RP och den forskning som bedrivs, särskilt i Linköping. Finns på kassett. Föredrag 96 innehåller professor Berndt Ehingers anförande vid föreningens möte i Lund 96. Den tar upp det allra senaste i forskningsväg. Finns på kassett. Du beställer lättast genom att sätta in 25:- per ex om du är medlem, annars 100:- per ex, på föreningens postgirokonto Ange vilka material du vill ha och på vilka medier samt naturligtvis ditt namn och din adress. Tryck: KTH, Högskoletryckeriet, Stockholm 1997

Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm. Telefon: 0751-40 46 00. Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor)

Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm. Telefon: 0751-40 46 00. Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor) 1 of 6 2009-11-04 19:37 info 2:98 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Mars 1998 Innehåll Välkommen till Årsmötet Första testamentet Sällskapsresan 4 eller Blindstyren

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan.

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Hej Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Jag vill först säga att det är över 12 år sedan jag lämnade kyrkan. Vissa detaljer minns jag inte exakt, men då nämner

Läs mer

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Page 1 of 8 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Tiia Talvitie, Päivi Ruokoniemi Kimmo Porkka (foto: Kai Widell) Målsökande

Läs mer

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 5:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3 Informationsdag och höstmöte lördag 1 december 3 Dagordning för höstmötet 2001 4 Nyinvigt forskningscenter vill

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Artiklarna skrivna av Dr Georgia Ede (översättning S E Nordin) Thomas Seyfried PhD, en hjärncancerforskare med över 25 års erfarenhet inom området, gav en banbrytande

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art.

Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art. Naturens behov av genetisk variation Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art. Då vi benämner en art i naturen som utrotningshotad

Läs mer

Vad är en klinisk prövning?

Vad är en klinisk prövning? Vad är en klinisk prövning? En introduktion för patienter och närstående Inledning Utvecklingen i Europa har fortsatt gå framåt under det nya millenniets första årtionde. Vi har flera faktorer att tacka

Läs mer

Samrådsgrupper Hösten 2014

Samrådsgrupper Hösten 2014 Sanja Honkanen Skoog Ungas Röst -Nuorten Äänet Hösten 2014 Situationen i samrådsgrupper i Sverige idag I mitten av september fick de 52 finska förvaltningskommuner som i dag har en koordinater eller samordnare

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Dagens tema 20160312: "För hälso- och sjukvården är det självklart tryggare att...

Dagens tema 20160312: För hälso- och sjukvården är det självklart tryggare att... Utskrivet av: Region Jamtland Harjedalen den 14 mars 2016 14:09:50 Namn: Dagens tema 20160312: "För hälso- och sjukvården är det sjä... Sidan 1 av 7 Från: "Ulf Bittner" den 12 mars

Läs mer

Retinanytt 1:09. Nytt år och nya idéer. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Mars Maj

Retinanytt 1:09. Nytt år och nya idéer. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Mars Maj Retinanytt 1:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Nytt år och nya idéer Mars Maj När du läser detta håller du första numret av Retinanytt i din hand. Till att börja

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Intervjuguide

The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Intervjuguide The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Intervjuguide This Swedish version is based on the English version available on the NICHD Protocol website (www.nichdprotocol.com).

Läs mer

Med Andra Metoder EU-FÖRBUD MOT KOSMETIKATESTER PÅ DJUR. Nyheter från Forska Utan Djurförsök - Nr 1 2013 KAN ERSÄTTA DJURFÖRSÖK

Med Andra Metoder EU-FÖRBUD MOT KOSMETIKATESTER PÅ DJUR. Nyheter från Forska Utan Djurförsök - Nr 1 2013 KAN ERSÄTTA DJURFÖRSÖK Med Andra Metoder Nyheter från Forska Utan Djurförsök - Nr 1 2013 Med Andra Metoder ges ut av Forska Utan Djurförsök Ansvarig utgivare Cecilia Clemedson Redaktör Ingrid Lindmark Hemsida www.forskautandjurforsok.se

Läs mer

Retinanytt 1:10. 2010 blir ett händelserikt år. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. mars-maj

Retinanytt 1:10. 2010 blir ett händelserikt år. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. mars-maj Retinanytt 1:10 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa mars-maj 2010 blir ett händelserikt år Vi är numera en branschförening till SRF vilket än så länge inte har märkts

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Till dig som undervisar barn som har reumatism Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Inledning Den här foldern ger en kort introduktion till vad barnreumatism är och hur du som lärare kan agera

Läs mer

info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa April 2001

info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa April 2001 info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Välbesökt årsmöte 5. Den nya styrelsen 5. Två nya hedersmedlemmar 6. Tillbaka 7. Ögonsjukdomar hittas i tid

Läs mer

Syncentralen Vänersborg 2014-09-10

Syncentralen Vänersborg 2014-09-10 Syncentralen Vänersborg 2014-09-10 Minnesanteckningar lokalt Brukarråd Onsdagen den 10 september 2014 Möte kl 14.00-16.00 Närvarande: Maj-Britt Malmsten Anette Jernberg Britta Johansson Lennart Kristensson

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Omtentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2012-08-20 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning: Karin Franzén Sabina Davidsson Pia Wegman Marike

Läs mer

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna Vad betyder makula och degeneration? Makula kallas på svenska för gula fläcken och

Läs mer

Skrivning för biolog- och molekylärbiologlinjen, genetik 5p.

Skrivning för biolog- och molekylärbiologlinjen, genetik 5p. Skrivning för biolog- och molekylärbiologlinjen, genetik 5p. Namn: Adress: Resultat: Betyg: Hjälpmedel: Miniräknare. Formelblad med tabell. Skrivtid: 9.00-13.00. Beräkningar och svar ska vara motiverade.

Läs mer

Nytt fosterprov utmanar

Nytt fosterprov utmanar Forskning & Framsteg Nr 12/2010 s. 14-16 http://www.fof.se/tidning/2011/1/nytt-fosterprov-utmanar Nytt fosterprov utmanar AV PER SNAPRUD UR F&F 1/2011. Ett enkelt blodprov från en gravid kvinna kan avslöja

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

Information för patienter och föräldrar

Information för patienter och föräldrar 12 Västra Götalandsregionen: Klinisk Genetik Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska 413 45 Göteborg Tel: 031-343 44 14 / 031-343 42 06 (sekr); Fax: 031-84 21 60 Stockholmsregionen: Kliniskt genetiska

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

GENETIK - Läran om arvet

GENETIK - Läran om arvet GENETIK - Läran om arvet Kroppens minsta levande enheter är cellerna I cellkärnorna finns vår arvsmassa - DNA (DNA - Deoxiribonukleinsyra) Proteiner Transportproteiner Strukturproteiner Enzymer Reglerande

Läs mer

RP-info 2:97 April 1997

RP-info 2:97 April 1997 1 of 5 2009-11-04 19:42 RP-info 2:97 April 1997 Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor) Ansvarig: Leif Pehrson, tel. 08-790 88 01

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Om leukemier Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en form av leukemi ett samlande begrepp för flera cancersjukdomar som angriper de blodbildande

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt.

Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt. Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt. Psykoterapimässan är unik i världen. Den är en stor informationsmässa för allmänheten, politiker, media och människor som arbetar

Läs mer

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken? 10 svar Visa alla svar Publicera analyser alexmhirschi@gmail.com Redigera detta formulär Sammanfattning Hur intressant var Palle Storms föreläsning? 5 7 70 % Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum Marita Johansson, SRF Mark

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun MIN ARBETSPLATS! Uppsats för Götapriset 2015 NULÄGE RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun MIN ARBETSPLATS! Uppsats för Götapriset 2015 NULÄGE RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE DRÖMMAR HISTORIA MITT BOENDE Individanpassning Egenmakt MITT BOENDE! VÅR LÖSNING LÖSNING

Läs mer

Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet?

Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet? Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet? Rose-Mharie Åhlfeldt Högskolan Skövde Ture Ålander Läkarpraktik, Uppsala Universitet Deployment

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök

Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök 1 Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök Ett hett politiskt område där många skrönor florerar och okunskapen är stor. Så sammanfattade Karin Sandström, Handikappförbundens samarbetsorgan,

Läs mer

Alla läser igenom de fyra fallen för att vara delaktiga i seminariet diskussionen.

Alla läser igenom de fyra fallen för att vara delaktiga i seminariet diskussionen. Institutionen för odontologi Tandhygienistprogrammet, termin 3 1TH019 Odontologisk profylaktik 5 Ansvarig lärare/examinator: Ann-Christin Johansson/Annsofi Johannsen HT 2015 Stress & Kommunikation Seminarium/Redovisning

Läs mer

Pulmonell arteriell hypertension

Pulmonell arteriell hypertension Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Pulmonell arteriell hypertension Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen pulmonell

Läs mer

Människor, möss och medicinsk etik. Anders Nordgren Professor i bioetik Centrum för tillämpad etik Linköpings universitet

Människor, möss och medicinsk etik. Anders Nordgren Professor i bioetik Centrum för tillämpad etik Linköpings universitet Människor, möss och medicinsk etik Anders Nordgren Professor i bioetik Centrum för tillämpad etik Linköpings universitet Etik och moral Etymologiskt: Etik från grekiskan: sedvänja Moral från latinet: sedvänja

Läs mer

Inledning. Övning 1: Frågestund

Inledning. Övning 1: Frågestund Kamratskap Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Om tröst och att trösta 1

Om tröst och att trösta 1 Åsa Roxberg Om tröst och att trösta 1 Michael 2010; 7: 282-6. Syftet med denna artikel är att undersöka tröstens innebörd, med fokus på vårdande och icke-vårdande tröst såsom den framträder i Jobs bok

Läs mer

Att leva med MS multipel skleros

Att leva med MS multipel skleros Att leva med MS multipel skleros Att leva med ms Ibland måste man vara extra snäll mot sig själv Charlotte Sundqvist var en mycket aktiv 16-åring när hon började ana att något var på tok. Sedan en tid

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

Låt oss tala om DOWNS SYNDROM

Låt oss tala om DOWNS SYNDROM Låt oss tala om DOWNS SYNDROM Ett häfte om Downs syndrom för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det här häftet handlar om Downs syndrom. Detta är det sjätte häftet från Down s Syndrome Scotland

Läs mer

Plugga och må bra. Samtidigt.

Plugga och må bra. Samtidigt. Plugga och må bra. Samtidigt. Anna Broman Norrby, leg. psykolog - studenthälsovård Kaserntorget 11 B är studenternas företagshälsovård vid Chalmers och Göteborgs universitet www.akademihalsan.se - Telefon:

Läs mer

Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide

Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide Denna broschyr har tagits fram i samarbete mellan NNTG (Nordic Neuroendochrine Tumor Group), CARPA och Carcinor med stöd av Novartis. Håll dig

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

1. Förmöte för representanterna för intresseorganisationerna

1. Förmöte för representanterna för intresseorganisationerna SYNCENTRALEN VÄNERSBORG Datum 2013-02-05 Lokalt brukarråd Tisdagen den 5 februari Förmöte klockan 09:00 Brukarråd klockan 09:30-11:30 Plats: Syncentralen Vänersborg Närvarande: Representanter: Lennart

Läs mer

X-bunden nedärvning. Information för patienter och föräldrar. Genetiska patientföreningars paraplyorganisation: Sällsynta diagnoser

X-bunden nedärvning. Information för patienter och föräldrar. Genetiska patientföreningars paraplyorganisation: Sällsynta diagnoser 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 ; Fax: 018-55 40 25 X-bunden nedärvning Norra sjukvårdsregionen: Klinisk Genetik

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kursschema våren 2013

Kursschema våren 2013 Kursschema våren 2013 Anmälan: info@hundakuten.se Besök vår hemsida: www.hundakuten.se Valpen måste tidigt lära sig vad som förväntas av den i sin nya familj, och vilka regler som gäller. En fungerande

Läs mer

PRATA INTE med hästen!

PRATA INTE med hästen! PRATA INTE med hästen! Text Sven Forsström Foto Inger Lantz Forsström Det finns tränare som tejpar för munnen på elever som pratar för mycket med sina hästar. Själv har jag än så länge bara hotat mina

Läs mer

Totalt finns det alltså 20 individer i denna population. Hälften, dvs 50%, av dem är svarta.

Totalt finns det alltså 20 individer i denna population. Hälften, dvs 50%, av dem är svarta. EVOLUTION Tänk dig att det på en liten ö i skärgården finns 10 st honor av den trevliga insekten långvingad muslus. Fem av dessa är gula med svarta fläckar och fem är helsvarta. Det är samma art, bara

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2016-03-07 Dnr: 15/03197 SAKEN Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Vision For All NYHETSBREV

Vision For All NYHETSBREV Vision For All NYHETSBREV Årgång 10 Nummer 38 Mars 2008 ÄNTLIGEN ÄR VÅREN PÅ GÅNG!!!! 7 dec. 2007: VFA medlemmarna IngaLill T. Henriksson och JJ Godoy fick möjlighet att träffa två av Synoptiks ledning

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Bett mässa i London 2013

Bett mässa i London 2013 Bett mässa i London 2013 Förväntansfull landade jag på Londons flygplats Heathrow tillsammans med lika förväntansfulla kollegor. Jag hade förberett mig både utifrån den gedigna informationen från Bett

Läs mer

LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002

LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002 LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning Praktikuppgift Pressentation av praktikplatsen 5 Frågeställning

Läs mer

Att använda flipped classroom i statistisk undervisning. Inger Persson Statistiska institutionen, Uppsala

Att använda flipped classroom i statistisk undervisning. Inger Persson Statistiska institutionen, Uppsala Att använda flipped classroom i statistisk undervisning Inger Persson Statistiska institutionen, Uppsala Program Vad är flipped classroom? Vad jag har gjort Videoföreläsningar Klassrumstillfällen Resultat

Läs mer

Välkommen på DRF Stockholms vinprovning!

Välkommen på DRF Stockholms vinprovning! Arkiverat Tidigare medlemsblad finns att läsa på www.drf.nu Nyhetsblad DRF Stockholm Maj, 2014MEDLEMSBLADET Innehåll VÄLKOMMEN PÅ DRF STOCKHOLMS VINPROVNING! VI SÖKER GÄST- KRÖNIKÖRER PRESENTATION ANNA

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Vetenskapligt Förhållningssätt

Vetenskapligt Förhållningssätt Flik 1 Schema för kursen i Vetenskapligt förhållningssätt år 2016 Dag 1 Seminariedag 1, 2016-01-20 Tid Moment Lärare/deltagare 09:00-10:30 Inledning och presentation av kursen och gruppen Från vardagsproblem

Läs mer

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Barntandvård 2012 Senaste forskningen inom barntandvård! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Att identifiera barn i riskzonen

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

A-vitaminbehandling vid RP

A-vitaminbehandling vid RP A-vitaminbehandling vid RP Sedan nästan 20 år har man använt behandling med vitamin A för att om möjligt bromsa synförsämringen vid främst klassisk RP. Det har också kommit varningar på senare tid för

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 2015 Från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad

Nyhetsbrev nr 2 2015 Från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad www.stoc Nyhetsbrev nr 2 2015 Från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad Innehåll: Press Stopp: Kulturpris till SRF Stockholms Stad Kurs för nya medlemmar Ordföranden har ordet Rapport från årsmötet

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till

Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till Enligt lagstiftningen måste ett läkemedel som ska ges till en patient i Sverige vara godkänt för försäljning i vårt land.

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Lär dig mer. om Reumatikerförbundet. 80 olika diagnoser med mycket gemensamt

Lär dig mer. om Reumatikerförbundet. 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Lär dig mer om Reumatikerförbundet 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Reumatikerförbundet en kunskapsorganisation Mer än en miljon personer i Sverige har en reumatisk sjukdom. Dessutom påverkar sjukdomen

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Arkitektens bästa tips inför HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Tony Sundberg, arkitekt SAR/MSA på Sävsjö Trähus, om hans bästa

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Nederländerna (läsåret 2011-12) Reseberättelse av Sebastian Brieger

Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Nederländerna (läsåret 2011-12) Reseberättelse av Sebastian Brieger Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Nederländerna (läsåret 2011-12) Reseberättelse av Sebastian Brieger Bakgrund När jag valde att åka till Nederländerna för mitt utbyte, studerade jag tredje året

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari/Mars 2003 Möt våren i Borlänge Helgen den 5-6 april ordnar vi en kombinerad helg för årsmöte och RP-nöjen för alla

Läs mer

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Matematikdidaktik hur förbättrar vi resultaten? I olika undersökningar de senaste 25 åren visar det sig att de

Läs mer