FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS"

Transkript

1 Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Datum: Tid: Plats: Formalia S512, Plan 5 i Samhällsvetarhuset Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: F1 Mötets öppnande F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 10/2 och handlingar 12/2 Att anse mötet behörigt utlyst F3 Val av justeringsperson Att utse en till justeringsperson F4 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föredragningslistan F5 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro och yttranderätt. Beslutsuppföljning Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: U1 U2 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KS Sammanfattning av beslut fattade i AU U2 Stefan Brattlöf Att Stefan Brattlöf Att lägga protokollet till handlingarna. lägga sammanfattningen till handlingarna Meddelanden/Informationspunkter Punkt Ärende Bilaga Föredragande M1 Presidiet informerar Presidiet M2 Kortleverantör M2 Oskar Söderberg M3 Kårutvecklingsgruppens arbete Kårutvecklingsgruppen Sidan 1 av 2

2 Beslutspunkter Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: B1 Medlemsundersökning B1_1 B1_2 Oskar Söderberg I december 2009 genomförde vi en enkätundersökning bland våra medlemmar på Campus. Åsikterna från medlemmarna bör nu omsättas i handling och utgöra ett dokument för fortsatt utveckling av kårens verksamhet. Att anta utvärderingen av medlemskapet som ett fortsatt arbetsdokument för Umeå studentkår B2 Stadgeändringar för SamSek B2 Nils Larsson SamSek har fastställt en rad stadgeändringar på sitt senaste stormöte som i sin tur ska fastställas av KF. Att föreslå KF att fastställa SamSeks stadgeändringar i enlighet med SamSeks förslag F6 Mötets avslutande Sidan 2 av 2

3 Umeå studentkår Box Umeå Tel: Beslutsuppföljning Uppföljning av beslut fattade i AU Januari Februari - Beslut: Att Umeå studentkår ska leasa en kaffeautomat till kårkorridoren - Beslut: Att bifalla HHUS alpskis ansökan om 4000:- i verksamhetsstipendium - Remissvar: Promemoria om autonoma lärosäten - Remissvar: Inrättande av regelråd/studenträttslig grupp vid UmU - Remissvar: Brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning - Beslut: Att påbörja avtalsförhandling med Studentkortet om framtida samarbete Sidan 1 av 1

4 Underlag Stefan Brattlöf Organisationssekreterare FRAMTIDA KORTLEVERANTÖR TILL UMEÅ STUDENTKÅR I arbetet med att fastställa vilket företag som I framtiden ska leverera kort till våra medlemmar I Umeå studentkår, har vi skickat ut ett antal frågor till de två kortleverantörer som idag finns på marknaden: Mecenat och Studentkortet. Vi skickade ut frågorna i slutet av hösten 2009 för att få ett klargörande i deras ställningstaganden i en rad ämnen. Dessutom fick de inkomma med uppgifter om vad de i övrigt kan erbjuda. Samtliga svar är sammanställda i en tabell längst ner i detta dokument. De övergripande frågor som Mecenat och studentkortet hade att ta med i sina svar var: Är tjänsten något som ni kommer kunna erbjuda vid ett eventuellt samarbete? Om ni kan erbjuda tjänsten, är någon kostnad kopplad till denna och hur stor är den i så fall? Några förtydliganden: Baskort: Ett kort som en student erhåller utan att vara kårmedlem. Ger nationella och lokala rese- och andra rabatter Medlemskort: För de som tecknar medlemskap i en studentkår Kårkort: Designade medlemskort till kårerna Administrativ avgift för Baskort: Att Umeå studentkår ska ha rätt att ta ut en avgift av de som ej vill vara medlemmar i kåren men som ändå vill ta del av t.ex. reserabatter. Apple on Campus: Både Mecenat och Studentkortet har idag samarbeten med Apple som innebär att dessa kommer till Campus och marknadsför samt säljer Apple-produkter. Elektroniska utskick: Även om båda kortleverantörerna erbjuder elektroniska utskick via sina e-postlistor, så är Umeå studentkårs eget system långt bättre och effektivare. Kortbetalning på nätet: Mecenat kan komma att erbjuda detta om de får fram ett avtal med ett medlemsregister. Studentkortet erbjuder ej denna tjänst själva men den kan eventuellt fås i samarbete med Membit som idag levererar vårt medlemsregister. Medlemsregister: Studentkortet erbjuder ej något sådant. Mecenat för diskussioner med olika register för att kunna agera återförsäljare för ett av dessa. Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 1 av 2

5 Underlag Stefan Brattlöf Organisationssekreterare Vi frågade specifikt om ett antal områden och fick följande svar: Mecenat Baskort till alla studenter Ja Ja Medlemskort till kårmedlemmar Ja Ja Kåren administrerar studenter Ja Ja Extra förmåner för medlemmar Ja Ja Elektroniska utskick Ja Ja Apple on Campus Ja Ja Kostnadsfria utskick Ja Ja Evenemang tillsammans med US Ja Ja Lokala rabatter till medlemskort Nej Ja Nationella rabatter till medlemskort Internetval Ja Delvis Nej Särskilda korttjänster Ja Ja Medlemssida Ja Ja Studentkortet Kortbetalning på nätet Eventuellt Via membit Inlagor i utskick Ja Ja Kår kan ta ut adm. avgift för baskort Medlemsregister Eventuellt Nej Nej Ja Ja Övrigt: Kåren kan få provision på för försäljning av vissa rabatter Vill ha årsvisa träffar med kåren för at diskutera medlemsrekryterande verksamhet. Studentkortet kan sälja inlagor i medlemsurskick mot provision Erbjuder säljutbildning till kårerna Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 2 av 2

6 UMEÅ STUDENTKÅR Oskar Söderberg Vice ordförande Medlemsundersökning 1. Vad studerar du? Humanistiska ämnen Samhällsvetenskapliga ämnen (ex. psykologi, ekonomi, juridik, socionom) Lärarutbildningen Vet ej

7 2. Hur länge har du läst på Umeå universitet? 1-2 terminer 3-4 terminer 5-6 terminer 7 eller fler terminer

8 3. Är du studeranderepresentant eller ideellt engagerad inom Umeå Studentkår, någon av våra sektioner eller programföreningar? Ja Nej

9 4. Vad läser du? Program på campus Fristående kurs på campus Distans

10 5. Om du har fått problem med en lärare, tentamen eller liknande och vill ha hjälp av någon annan än direkt berörd person, vem vänder du dig i första hand då till? Institutionen Programföreningen Studentkårens utbildningsbevakare på min sektion Jag går till Umeå studentkårs korridor och söker hjälp Annan, nämligen

11

12

13 Egna kommentarer Anhöriga Klasskamrater Sköter det själv Har aldrig behövt göra det Aldrig haft problem????(oläsligt) och frågar vad jag ska göra Mina faddrar Vänner Läraren själv Har inte hänt Aldrig haft problem Kursansvarig Aldrig varit aktuellt Kursansvarig, sedan institutionen Kurskamrater

14 6. Umeå Studentkår har tidigare genomdrivit anonyma salstentor. Skulle du vilja att kåren även arbetade för ett införande av kodade hemtentor? Ja Nej Ingen åsikt

15

16 7. Umeå Studentkår kommer nästa termin att ha lite fler aktiviteter i form av mingelkvällar, sittningar, och i början på HT10 kommer Umeå Studentkår att arrangera en brännbollsyra på campusområdet för studenter. Vad tycker du om att Umeå Studentkår använder delar av sina resurser till sådana studiesociala aktiviteter? Gradera på en skala mellan 1 och 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Mycket dåligt 10 5,0 5,1 5,1 Dåligt 12 6,0 6,1 11,1 Varken eller 66 33,2 33,3 44,4 Bra 57 28,6 28,8 73,2 Mycket bra 53 26,6 26,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing 20 1,5 Total ,0

17 8. För att besöka Umeås studentpubar krävs att du är medlem i en studentkår. Skulle du kunna tänka dig att fortsätta vara medlem i en studentkår för att få tillgång till studentpubarna? Ja Nej

18

19 9. Umeå Studentkår är idag medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). SFS driver studentfrågor på nationell och internationell nivå. Om Umeå studentkår är medlem även nästa år kommer ca 5 kronor av din medlemsavgift att gå till SFS. Vad tycker du om ett sådant medlemskap? Det är viktigt att Umeå Studentkår kan påverka även nationella och internationella studentfrågor. Jag tycker att Umeå Studentkårs påverkansarbete ska bedrivas främst på lokal nivå. Ingen åsikt

20

21 10. Umeå Studentkår har sin korridor i samhällsvetarhuset i anslutning till Lindellhallen. Har du besökt oss? Ja Nej, men jag vet var ni håller till Nej, och jag vet inte var ni håller till

22

23 11. Umeå Studentkårs expedition har i dagsläget öppet mån-tors mellan kl :30 och 12: Vad tycker du om dessa öppettider? Öppettiderna är tillräckliga Jag skulle även vilja ha öppet under hela lunchen Jag skulle även vilja ha öppet på fredagar Andra önskemål Fråga 11. Som nu men öppet till nån dag Något senare på eftermiddagen, ofta slutar man Telefontid på helgen (ex akuttid för icke-fungerande passerkort)

24 12. I maj varje vår går Umeå Studentkårs arbetsmarknadsarrangemang HeadHunt av stapeln. Vad tycker du om att Umeå Studentkår arrangerar sådana arbetsmarknadsdagar? Gradera på en skala mellan 1 och 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra

25

26 13. Studenttidningen Vertex har kommit ut 4 gånger denna termin. Hur många av dessa nummer har du läst? Har inte läst Vertex denna termin

27

28 14. Hur läser du Vertex? Läser den ej Bläddrar snabbt igenom den Läser delar av den Läser större delen av den Läser allt

29

30 15. Vertex skickas per post hem till de medlemmar i Umeå studentkår som bor utanför Umeå, och finns att plocka ur tidningsställ på campus. När du läser Vertex, var läser du den främst? Hemma På campus På Läser inte Vertex

31

32 16. Vad ser du som den främsta fördelen med ditt Mecenatkort? Välj endast ETT alternativ. Reserabatter Andra nationella rabatter Studentrabatt på IKSU Inträde till studentpubar Andra lokala rabatter

33

34 17. Vad tycker du att Umeå Studentkår skall arbeta extra mycket med för att lyckas locka fler medlemmar efter kårobligatoriets avskaffande? Välj endast ETT alternativ. Utbildningsbevakning Studiesociala aktiviteter Likabehandlingsfrågor Studiesocialt stöd (ex. hjälp med CSN, boende m.m.) Rabatter och erbjudanden Aktiviteter endast för kårmedlemmar Verksamheten är bra, ni måste bara nå ut med vad ni gör Annat, nämligen Egna kommentarer: Profilering, vad kåren som helhet gör Arbeta för studentens bästa och sluta åk till Budapest

35 18. De studiesociala områden som Umeå Studentkår arbetar med är flera. Vilket område tycker du är viktigast? Välj endast ETT alternativ. Studentekonomi Boende Jämställdhet och likabehandling Studenthälsa Arbetsmiljö

36

37 19. Umeå Universitet arbetar tillsammans med studentkårerna för att ta fram ett campuskort. Avsikten med detta campuskort är att förenkla för studenter genom att slå ihop bibliotekskort, kopieringskort, passerkort m.fl. till ett och samma kort. Gradera på en skala mellan 1 och 5 hur viktigt det är för dig att samla funktionerna på ett och samma kort, där 1 inte alls är viktigt och 5 är mycket viktigt

38

39 20. Umeå Studentkårs fullmäktige tillsätts genom ett partipolitiskt val. Hur skulle du vilja att kårfullmäktige tillsätts i framtiden? Jag vill ha kvar det som det är idag, med partier/listor Jag vill kunna rösta direkt på en person, utan att behöva rösta på ett parti. Jag vill att kårvalet avskaffas och kårens sektioner själva tillsätter kårfullmäktige Ingen åsikt

40

41 21. I början av maj varje år så genomförs valet till Umeå studentkårs fullmäktige. Kommande val kommer enbart att vara ett internetval. Röstade du förra valet? Ja Nej, jag avstod Nej, jag avsåg att rösta, men gjorde av någon anledning inte det Nej, jag fick inte rösta

42 22. Umeå Studentkår skickar ungefär en gång per månad ut ett nyhetsbrev till din studentmail eller den e-postadress du uppgett. Läser du detta mail? Jag får nyhetsbrevet och läser det Jag får nyhetsbrevet, men läser det inte Jag får inte nyhetsbrevet

43

44 23. På en stor del av toaletterna på Umeå Universitet har Umeå Studentkår satt upp plastfickor där vi sätter i informationsblad. Hur tar du del av dessa s.k. toapratare? Jag läser dem Jag läser dem till viss del Jag tittar snabbt igenom dem Jag har sett dem, men inte läst dem Jag har inte sett dem, och saknar dem i följande hus/toaletter

45 Egna kommentarer: Konsthögskolan

46 24. Umeå Studentkår lottar ofta ut vinster till studenter som betalat ut sin kåravgift eller deltagit i olika undersökningar eller aktiviteter. Anta att priserna ska uppgå till 2000 kr, vad skulle du helst se att vinsterna bestod av? Ett antal biobiljetter Ett antal presentkort på kurslitteratur Ett antal lunchbiljetter En Ipod Övrigt, nämligen

47 25. Vad skulle du ungefär kunna tänka dig att betala i kåravgift/termin? 100 kr 150 kr 200 kr 250 kr eller mer Vill inte vara medlem i en studentkår

48

49 Vad skulle du ungefär kunna tänka dig att betala i kåravgift/termin? Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 100 kr 51 25,6 25,8 25,8 150 kr 48 24,1 24,2 50,0 200 kr 75 37,7 37,9 87,9 250 kr eller mer 16 8,0 8,1 96,0 Vill inte vara medlem i en studentkår 8 4,0 4,0 100,0 Total ,5 100,0 Missing 20 1,5 Total ,0

50 FLERSVAR (Exluderade från resultatet) , , ,

51 UMEÅ STUDENTKÅR Oskar Söderberg Vice ordförande Uppföljning medlemsundersökning Fråga 5 - Om du har fått problem med en lärare, tentamen eller liknande och vill ha hjälp av någon annan än direkt berörd person, vem vänder du dig i första hand då till? Undersökningen visar att om någon har problem med lärare, tentamen, eller liknande så går studenterna först och främst till institutionen. Bland de som inte väljer att gå till institutionen så är det tydligt att en stor del av studenterna väljer att ta kontakt med våra utbildningsbevakare, antingen på kåren eller på sektionerna. Jag ser detta som att vi lyckats väl med att nå ut till studenterna med att vi har utbildningsbevakare och att de finns till för studenterna. Det hade emellertid varit intressant att veta var de 60 % som i första hand gick till institutionen hade gått till om institutionen inte varit dem till hjälp. Intresset för utbildningsbevakning skiljer sig inte nämnvärt beroende på hur länge studenterna läst. Tendensen är tydlig att de som är ideellt engagerade i större utsträckning vänder sig till våra utbildningsbevakare, och denna tendens är framförallt tydlig bland de som studerar lärarutbildningen. En del av studenterna väljer emellertid att vända sig till deras programförening i första hand, således är det viktigt att programföreningarnas studeranderepresentanter utbildas inom området, samt att medvetengöra det egna organisationsträdet om våra utbildningsbevakare och dess roll. Att kåren fortsätter att aktivt nå ut till studenterna med information om vad utbildningsbevakning är och vad våra utbildningsbevakare kan hjälpa till med, samt arbetar med att tydliggöra utbildningsbevakarnas roll gentemot den egna organisationen. Fråga 6 - Umeå Studentkår har tidigare genomdrivit anonyma salstentor. Skulle du vilja att kåren även arbetade för ett införande av kodade hemtentor? Resultatet är tydligt, studenterna vill att kåren ska arbeta mot ett införande av anonyma hemtentor. Tendensen förtydligas desto längre studenterna har läst på Umeå Universitet. Att kåren ska verka för ett införande av kodade hemtentor. Fråga 7 - Umeå Studentkår kommer nästa termin att ha lite fler aktiviteter i form av mingelkvällar, sittningar, och i början på HT10 kommer Umeå Studentkår att arrangera en brännbollsyra på campusområdet för studenter. Vad tycker du om att Umeå Studentkår använder delar av sina resurser till sådana studiesociala aktiviteter? Gradera på en skala mellan 1 och 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. Undersökningen visar tydligt att studenterna är positivt inställda till att kåren arrangerar fler studiesociala aktiviteter: Emellertid måste man ha i åtanke att studenterna kanske inte ställer sitt svar i relation till någon kostnad för kåren. Att kåren arbetar för att arrangerar fler studiesociala aktiviteter. Fråga 8 - För att besöka Umeås studentpubar krävs att du är medlem i en studentkår. Skulle du kunna tänka dig att fortsätta vara medlem i en studentkår för att få tillgång till studentpubarna?

52 Drygt 60 % av respondenterna menar att de skulle vara villiga att gå med i en studentkår endast för studentpubarnas tillträdes skull. Är så fallet så kan vi vara optimistiska inför den framtida anslutningsgraden vad gäller campusstudenter. Tillträde till studentpubarna verkar framförallt vara viktigt bland de lite nyare studenterna. Bland samhällsvetare verkar intresset vara störst, upp emot 80 % skulle lösa kårmedlemskap bara för möjligheten att besöka studentpubarna. Detta är naturligtvis jättekul, då samfak är vår största rekryteringsbas. Att kåren säkerställer att inträde till studentpubarna även fortsättningsvis kräver kårmedlemskap Fråga 9 - Umeå Studentkår är idag medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). SFS driver studentfrågor på nationell och internationell nivå. Om Umeå studentkår är medlem även nästa år kommer ca 5 kronor av din medlemsavgift att gå till SFS. Vad tycker du om ett sådant medlemskap? Drygt 50 % av alla respondenter tycker att det är viktigt att Umeå studentkår kan påverka även nationella och internationella studentfrågar. En stor del av respondenterna saknar åsikt, kanske för att de inte har någon uppfattning om vad SFS är för någonting. Svaret tyder emellertid på att studenterna vill att studentkåren inte ska begränsa sitt påverkansarbete till lokal nivå. Det nationella och internationella påverkansarbetet verkar vara viktigare för nya studenter än för de som studerat en längre tid. Att kåren fortsätter att bedriva nationellt och internationellt påverkansarbete. Fråga 10 - Umeå Studentkår har sin korridor i samhällsvetarhuset i anslutning till Lindellhallen. Har du besökt oss? 85 % av de tillfrågade vet var Umeå studentkår har sin korridor. Det är siffror som vi får vara väldigt nöjda med. Intressant är att nya studenter har större kännedom om var vi håller till, kanske för att kåren relativt nyligt flyttat. Att kåren aktivt fortsätter att marknadsföra var organisationen och vår expedition finns. Fråga 11 - Umeå Studentkårs expedition har i dagsläget öppet mån-tors mellan kl :30 och 12: Vad tycker du om dessa öppettider? 30 % av våra studenter är missnöjda med våra öppettider. Det är beklagliga siffror. Intresset verkar framförallt vara att kårexpeditionen har öppet även under lunchtid. Ökade öppettider kräver emellertid ökade resurser, även om vi har en heltidsanställd som befinner sig på expeditionen mellan 8-17 på dagarna (exkl raster). Resurser som bör ses som en investering när kårobligatoriet försvinner. Ett alternativ som inte gick att kryssa, men ett önskemål som lyftes fram, var att expeditionen ska ha öppet lite längre en dag i veckan, ex. till tiden. Det kan vara en idé att ha i åtanke. Att kårexpeditionen fortsättningsvis har öppet under lunchtid alla dagar i veckan. Att kårexpeditionen fortsättningsvis en dag i veckan har öppet till kl 16.

53 Fråga 12 - I maj varje vår går Umeå Studentkårs arbetsmarknadsarrangemang HeadHunt av stapeln. Vad tycker du om att Umeå Studentkår arrangerar sådana arbetsmarknadsdagar? Gradera på en skala mellan 1 och 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. Studenterna tycker att arbetsmarknadsdagar är viktiga. Det går inte att se några större skillnader beroende på hur länge dessa har läst. Att fortsätta utveckla vårt arbetsmarknadsarrangemang HeadHunt Fråga handlar om Vertex, och bör behandlas externt. Fråga 16 - Vad ser du som den främsta fördelen med ditt Mecenatkort? Av respondenternas svar åskådliggörs vilka tre fördelar som studenterna framförallt ser med sitt Mecenatkort, Reserabatter, IKSU-rabatter, och inträde till studentpubar. Andra nationella och lokala rabatter har betydelse, men primärt inte i lika stor utsträckning. Att arbeta för att i möjligaste mån knyta Mecenatkortets fördelar till kårmedlemskapet. Fråga 17 - Vad tycker du att Umeå Studentkår skall arbeta extra mycket med för att lyckas locka fler medlemmar efter kårobligatoriets avskaffande? Här åskådliggörs olika saker. Dels framgår att kåren måste bli bättre på att nå ut med vad vi gör. Dels framgår att studenter ser ett faktiskt värde i såväl utbildningsbevakning som studiesociala frågor vilket naturligtvis är värdefullt för oss, då det är vår grundverksamhet. I övrigt så är det rabatter och erbjudanden som flest respondenter ser ett värde i. Att se över och utveckla marknadsföring och externa relationer inom den befintliga organisationen. Att se över och förbättra informationen om kårens verksamhet och hur denna når ut till våra studenter. Fråga 18 - De studiesociala områden som Umeå Studentkår arbetar med är flera. Vilket område tycker du är viktigast? Att studentekonomin är den brinnande frågan för studenter åskådliggörs av resultatet på denna fråga. Problemen med framförallt CSN är nog något som många studenter har fått ta del av. Här kan kåren göra mycket, och framförallt bör kåren försöka agera proaktivt i frågor rörande studentekonomi. Att se över och utveckla vad kåren kan göra för studenters ekonomi, såväl i förebyggande syfte som när problem uppkommit Fråga 19 - Umeå Universitet arbetar tillsammans med studentkårerna för att ta fram ett campuskort. Avsikten med detta campuskort är att förenkla för studenter genom att slå ihop bibliotekskort, kopieringskort, passerkort m.fl. till ett och samma kort. Gradera på en skala mellan 1 och 5 hur viktigt det är för dig att samla funktionerna på ett och samma kort, där 1 inte alls är viktigt och 5 är mycket viktigt.

54 Utvecklande och framtagande av ett campuskort är något som respondenterna finner mycket viktigt. Att arbeta gentemot universitet och övriga aktörer för att ett campuskort blir verklighet, och att dess genomförande sker så snart som möjligt. Fråga 20 - Umeå Studentkårs fullmäktige tillsätts genom ett partipolitiskt val. Hur skulle du vilja att kårfullmäktige tillsätts i framtiden? Knappt hälften av de respondenter som gjorde ett aktivt val vill ha ett partipolitiskt val. Något färre vill kunna rösta direkt på en person, utan att behöva rösta på ett parti. Ca 40 % av respondenterna saknade åsikt i frågan. Att i samråd med våra kårsektioner utvärdera Umeå studentkårs organisatoriska uppbyggnad och ge förslag på en eventuellt förändrad ordning. Fråga 21 - I början av maj varje år så genomförs valet till Umeå studentkårs fullmäktige. Kommande val kommer enbart att vara ett internetval. Röstade du förra valet? Intressant här är två saker. Dels valde hälften av respondenterna att inte rösta, dels så röstade 25 % av respondenterna, ungefär dubbelt så mycket som det faktiska valdeltagandet. Härutöver så ser vi att 15 % avsåg att rösta, men ändå inte gjorde det. Dessa 15 % är en målgrupp som vi genom aktiv information och marknadsföring kan få att rösta i nästkommande val. Att utveckla kårvalet så att fler röstar Fråga 22 - Umeå Studentkår skickar ungefär en gång per månad ut ett nyhetsbrev till din studentmail eller den e-postadress du uppgett. Läser du detta mail? Knappt 30 % av respondenterna får nyhetsbrevet och läser det. Detta åskådliggör vilken effektiv informationskanal vi har att röra oss med, då vi har ca studenter i vår maillista. Att internt ha värdet av nyhetsbrevet i beaktande, och därigenom fortsätta utveckla dess kvalitet. Att åskådliggöra värdet av annonsering där för våra externa samarbetspartner. Fråga 23 - På en stor del av toaletterna på Umeå Universitet har Umeå Studentkår satt upp plastfickor där vi sätter i informationsblad. Hur tar du del av dessa s.k. toapratare? I år har vi gjort lite av en nysatsning på toapratare. 80 stycken nya har sats upp, vilket leder till att vi i dagsläget har runt 165 st utspridda på toaletter och grupprum i samhällsvetarhuset, lärarhuset, humanisthuset, beteendevetarhuset, norra beteendevetarhuset, naturvetarhuset och universum. Resultatet på satsningen visar sig i att 75 % av respondenterna läser toapratarna

55 eller i vart fall tittar igenom dem. Det är mycket bra siffror från en informationskanal som är dessutom är väldigt kostnadseffektiv. Av undersökningen framgår att det främst är lärarna som inte har sett dem. Sedan undersökningen gjordes har ca 10 nya toapratare satts upp på toaletter i naturvetarhuset där lärarutbildningen håller till, så detta är förhoppningsvis siffror som förbättras senare. En respondent påpekade att han saknar dem på toaletterna på konsthögskolan. Detta är något som ska undersökas, kan vi få någon ideellt engagerad där som sätter upp nya infoblad allt eftersom så bör det övervägas om vi inte ska sätta upp toapratare även där. Att fortsätta användandet av toapratare, underhålla de befintliga, och finna nya toaletteroch grupprum där vi kan sätta upp nya toapratare. Att utreda möjligheterna att sätta upp toapratare på konsthögskolan Fråga 24 - Umeå Studentkår lottar ofta ut vinster till studenter som betalat ut sin kåravgift eller deltagit i olika undersökningar eller aktiviteter. Anta att priserna ska uppgå till 2000 kr, vad skulle du helst se att vinsterna bestod av? Umeå studentkår har i samband med olika tävlingar lottat ut ett antal olika priser. Resultatet visar att presentkort på kurslitteratur är mer efterfrågat än biobiljetter, och att även lunchbiljetter är det. Att såsom vinster i större utsträckning använda oss av kurslitteratur och lunchbiljetter, samt minska användandet av biobiljetter. Fråga 25 - Vad skulle du ungefär kunna tänka dig att betala i kåravgift/termin? Medianvärdet för studenters vilja att betala kåravgift ligger på 150 kr, och medelvärdet ligger på ca 165 kr. Att arbeta mot en kåravgift på 200 kr för fullt betalande och 100 kr för reducerad.

56 Förslag 1) Två tredjedelsspärren. 17 Årsmötet är beslutsmässigt om tvåtredjedelar (2/3) av sektionsföreningarna är representerade. Föreslås ändras till: 17 Årsmötet är belutsmässigt om tvåtredjedelar (2/3) av sektionsföreningarna är representerade. Sektionsförening som inte närvarar vid årsmöte kan få nedsatt eller indraget bidrag. Beslut om nedsättning eller indragning av bidrag fattas av styrelsen. 33 Stormötet är beslutsmässigt om två tredjedelar (2/3) av sektionsföreningarna är representerade. Föreslås ändras till: 33 Stormötet är beslutsmässigt om två tredjedelar (2/3) av sektionsföreningarna är representerade. Sektionsförening som inte närvarar vid stormöte kan få nedsatt eller indraget bidrag. Beslut om nedsättning eller indragning av bidrag fattas av styrelsen. Motiv till förslaget: Ett flertal av sektionens årsmöten och stormöten har blivit inställda då sektionsföreningar inte närvarat i tillräcklig utsträckning för att nå två tredjedelsspärren. Förslaget är tänkt att tjäna som en extra piska för sektionsföreningar att närvara vid årsmöte och stormöte. Årsmöte och stormöte sker normalt endast en gång per termin och det känns centralt att sektionsföreningarna gör sitt yttersta för att närvara vid så viktiga möten. Förslag 2) Mötessekreterare 22 Vid årsmötet ska beslutsprotokoll föras. Styrelsen ansvarar för att detta sker. Föreslås ändras till: 22 Vid årsmöte skall protokollföring ske. 25 På årsmötet ska följande frågor behandlas: val av mötesordförande val av sekreterare val av två (2) justeringspersoner frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse godkännande av balans och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret revisorernas revisionsberättelse om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret val av två (2) revisorer frågor till styrelsen från medlemmar motioner av medlemmar

57 Föreslås ändras till: 25 På årsmötet ska följande frågor behandlas: val av mötesordförande val av mötessekreterare val av två (2) justeringspersoner frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt revisorernas revisionsberättelse godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse godkännande av balans och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret val av två (2) revisorer frågor till styrelsen från medlemmar 38 Vid stormötet ska beslutsprotokoll föras. Styrelsen ansvarar för att detta sker. Föreslås ändras till: 38 Vid stormötet skall protokollföring ske. 41 På stormötet ska följande frågor behandlas: Val av mötesordförande Val av två (2) justeringspersoner Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt Val av styrelsens ordförande Val av styrelsens vice ordförande Val av styrelsens kassör Val av styrelsens sekreterare Val av tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande i valberedningen Godkännande av budget Frågor till styrelsen från medlemmar Motioner av medlemmar Förslag från styrelsen Förslås ändras till: 41 På stormötet ska följande frågor behandlas: Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två (2) justeringspersoner Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt Val av styrelsens ordförande Val av styrelsens vice ordförande Val av styrelsens kassör Val av styrelsens sekreterare Val av tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande i valberedningen

58 Godkännande av budget Frågor till styrelsen från medlemmar Motioner av medlemmar Motiv till förändringen: Det förefaller olämpligt att styrelsen, som skall granskas av årsmötet och stormötet, har ensamrätt på att protokollföra mötet. Detta bör ske av en av årsmötet vald person. Revisionsberättelsen har flyttats för att ligga före godkännande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och ansvarsfrihet. Förslag 3: Val av ledamöter och deras eventuella frånvaro. 54 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Utöver dessa ingår en (1) ledamot från varje sektionsförening och en (1) personlig ersättare. Mandatperioden är ett (1) år. Sektionsföreningarna ska årligen, enligt egen stadga, utse sina ledamöter och ersättare för dessa i styrelsen. Föreslås ändras till: 54 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Utöver dessa ingår en (1) ledamot från varje sektionsförening. Sektionsföreningen väljer själv sin ledamot. 55 Sektionsföreningarna är skyldiga att närvara med sina ledamöter. Sektionsförening som underlåtit att delta med såväl ledamot som ersättare på fler än hälften av styrelsesammanträdena kan få nedsatt eller indraget bidrag. Beslut om nedsättning eller indragning av bidrag fattas av styrelsen. Föreslås ändras till: 55 Sektionsföreningarna är skyldiga att närvara med sina ledamöter. Sektionsförening som underlåtit att delta med ledamot på fler än fyra av styrelsesammanträden under ett verksamhetsår kan få nedsatt eller indraget bidrag. Beslut om nedsättning eller indragning av bidrag fattas av styrelsen. Motiv till förändringen: I praktiken skiftar sektionsföreningarnas representanter betydligt oftare än varje år. Att endast medge en enda personlig ersättare känns väl tufft för föreningar med en mer platt organisation. Det är viktigare att varje föreningen kan närvara med någon vid varje möte, än att man strikt håller sig till mandatperioder och ersättare. Samsek bör inte ha något intresse av att styra hur val av ledamot sker eller på vilken mandatperiod så länge ledamöter väljs. Istället kan detta lämnas till sektionsföreningen. Antalet styrelsemöten förening tillåts vara orepresenterat på har ändrats från hälften till fler än fyra under ett verksamhetsår (tidigare har inte specificerats vad hälften avsett). Detta för att ett fast antal gör det lättare att uppmärksamma en förening på att de närmar sig gränsen samt möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om indragning av bidrag innan dess att samtliga styrelsemöten hållits. Regeln blir genom denna förändring hårdare, men med tidigare ändring blir det också lättare för sektionsföreningarna att utse ersättare. Med tanke på att Samsek sammanträder ungefär fyra gånger per termin är regeln inte så betungande som den kan verka vid en första anblick.

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen.

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. MENSENS stadgar 1 Namn Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. 2 Ändamål 2.1 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk och feministisk

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat Stadgar för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön antagna den 14 december 2000 samt ändrade den 26 februari 2004, den 20 februari 2007, den 21 februari 2009 och den 26 februari 2011 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå Kapitel 1 Sammansättning och ändamål Inledning 1 Medicinska Föreningen är en sammanslutning av studerande vid Umeå Universitets medicinska fakultet och utgör en sektion inom Medicinska Studentkåren vid

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet

Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet 1 Föreningen 1.1 Miljövetarsektionen, nedan kallad MiP-sektionen, är en ideell studentorganisation. 1.2 MiP-sektionen har organisationsnumret:

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer