FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS"

Transkript

1 Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Datum: Tid: Plats: Formalia S512, Plan 5 i Samhällsvetarhuset Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: F1 Mötets öppnande F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 10/2 och handlingar 12/2 Att anse mötet behörigt utlyst F3 Val av justeringsperson Att utse en till justeringsperson F4 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föredragningslistan F5 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro och yttranderätt. Beslutsuppföljning Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: U1 U2 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KS Sammanfattning av beslut fattade i AU U2 Stefan Brattlöf Att Stefan Brattlöf Att lägga protokollet till handlingarna. lägga sammanfattningen till handlingarna Meddelanden/Informationspunkter Punkt Ärende Bilaga Föredragande M1 Presidiet informerar Presidiet M2 Kortleverantör M2 Oskar Söderberg M3 Kårutvecklingsgruppens arbete Kårutvecklingsgruppen Sidan 1 av 2

2 Beslutspunkter Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: B1 Medlemsundersökning B1_1 B1_2 Oskar Söderberg I december 2009 genomförde vi en enkätundersökning bland våra medlemmar på Campus. Åsikterna från medlemmarna bör nu omsättas i handling och utgöra ett dokument för fortsatt utveckling av kårens verksamhet. Att anta utvärderingen av medlemskapet som ett fortsatt arbetsdokument för Umeå studentkår B2 Stadgeändringar för SamSek B2 Nils Larsson SamSek har fastställt en rad stadgeändringar på sitt senaste stormöte som i sin tur ska fastställas av KF. Att föreslå KF att fastställa SamSeks stadgeändringar i enlighet med SamSeks förslag F6 Mötets avslutande Sidan 2 av 2

3 Umeå studentkår Box Umeå Tel: Beslutsuppföljning Uppföljning av beslut fattade i AU Januari Februari - Beslut: Att Umeå studentkår ska leasa en kaffeautomat till kårkorridoren - Beslut: Att bifalla HHUS alpskis ansökan om 4000:- i verksamhetsstipendium - Remissvar: Promemoria om autonoma lärosäten - Remissvar: Inrättande av regelråd/studenträttslig grupp vid UmU - Remissvar: Brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning - Beslut: Att påbörja avtalsförhandling med Studentkortet om framtida samarbete Sidan 1 av 1

4 Underlag Stefan Brattlöf Organisationssekreterare FRAMTIDA KORTLEVERANTÖR TILL UMEÅ STUDENTKÅR I arbetet med att fastställa vilket företag som I framtiden ska leverera kort till våra medlemmar I Umeå studentkår, har vi skickat ut ett antal frågor till de två kortleverantörer som idag finns på marknaden: Mecenat och Studentkortet. Vi skickade ut frågorna i slutet av hösten 2009 för att få ett klargörande i deras ställningstaganden i en rad ämnen. Dessutom fick de inkomma med uppgifter om vad de i övrigt kan erbjuda. Samtliga svar är sammanställda i en tabell längst ner i detta dokument. De övergripande frågor som Mecenat och studentkortet hade att ta med i sina svar var: Är tjänsten något som ni kommer kunna erbjuda vid ett eventuellt samarbete? Om ni kan erbjuda tjänsten, är någon kostnad kopplad till denna och hur stor är den i så fall? Några förtydliganden: Baskort: Ett kort som en student erhåller utan att vara kårmedlem. Ger nationella och lokala rese- och andra rabatter Medlemskort: För de som tecknar medlemskap i en studentkår Kårkort: Designade medlemskort till kårerna Administrativ avgift för Baskort: Att Umeå studentkår ska ha rätt att ta ut en avgift av de som ej vill vara medlemmar i kåren men som ändå vill ta del av t.ex. reserabatter. Apple on Campus: Både Mecenat och Studentkortet har idag samarbeten med Apple som innebär att dessa kommer till Campus och marknadsför samt säljer Apple-produkter. Elektroniska utskick: Även om båda kortleverantörerna erbjuder elektroniska utskick via sina e-postlistor, så är Umeå studentkårs eget system långt bättre och effektivare. Kortbetalning på nätet: Mecenat kan komma att erbjuda detta om de får fram ett avtal med ett medlemsregister. Studentkortet erbjuder ej denna tjänst själva men den kan eventuellt fås i samarbete med Membit som idag levererar vårt medlemsregister. Medlemsregister: Studentkortet erbjuder ej något sådant. Mecenat för diskussioner med olika register för att kunna agera återförsäljare för ett av dessa. Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 1 av 2

5 Underlag Stefan Brattlöf Organisationssekreterare Vi frågade specifikt om ett antal områden och fick följande svar: Mecenat Baskort till alla studenter Ja Ja Medlemskort till kårmedlemmar Ja Ja Kåren administrerar studenter Ja Ja Extra förmåner för medlemmar Ja Ja Elektroniska utskick Ja Ja Apple on Campus Ja Ja Kostnadsfria utskick Ja Ja Evenemang tillsammans med US Ja Ja Lokala rabatter till medlemskort Nej Ja Nationella rabatter till medlemskort Internetval Ja Delvis Nej Särskilda korttjänster Ja Ja Medlemssida Ja Ja Studentkortet Kortbetalning på nätet Eventuellt Via membit Inlagor i utskick Ja Ja Kår kan ta ut adm. avgift för baskort Medlemsregister Eventuellt Nej Nej Ja Ja Övrigt: Kåren kan få provision på för försäljning av vissa rabatter Vill ha årsvisa träffar med kåren för at diskutera medlemsrekryterande verksamhet. Studentkortet kan sälja inlagor i medlemsurskick mot provision Erbjuder säljutbildning till kårerna Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 2 av 2

6 UMEÅ STUDENTKÅR Oskar Söderberg Vice ordförande Medlemsundersökning 1. Vad studerar du? Humanistiska ämnen Samhällsvetenskapliga ämnen (ex. psykologi, ekonomi, juridik, socionom) Lärarutbildningen Vet ej

7 2. Hur länge har du läst på Umeå universitet? 1-2 terminer 3-4 terminer 5-6 terminer 7 eller fler terminer

8 3. Är du studeranderepresentant eller ideellt engagerad inom Umeå Studentkår, någon av våra sektioner eller programföreningar? Ja Nej

9 4. Vad läser du? Program på campus Fristående kurs på campus Distans

10 5. Om du har fått problem med en lärare, tentamen eller liknande och vill ha hjälp av någon annan än direkt berörd person, vem vänder du dig i första hand då till? Institutionen Programföreningen Studentkårens utbildningsbevakare på min sektion Jag går till Umeå studentkårs korridor och söker hjälp Annan, nämligen

11

12

13 Egna kommentarer Anhöriga Klasskamrater Sköter det själv Har aldrig behövt göra det Aldrig haft problem????(oläsligt) och frågar vad jag ska göra Mina faddrar Vänner Läraren själv Har inte hänt Aldrig haft problem Kursansvarig Aldrig varit aktuellt Kursansvarig, sedan institutionen Kurskamrater

14 6. Umeå Studentkår har tidigare genomdrivit anonyma salstentor. Skulle du vilja att kåren även arbetade för ett införande av kodade hemtentor? Ja Nej Ingen åsikt

15

16 7. Umeå Studentkår kommer nästa termin att ha lite fler aktiviteter i form av mingelkvällar, sittningar, och i början på HT10 kommer Umeå Studentkår att arrangera en brännbollsyra på campusområdet för studenter. Vad tycker du om att Umeå Studentkår använder delar av sina resurser till sådana studiesociala aktiviteter? Gradera på en skala mellan 1 och 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Mycket dåligt 10 5,0 5,1 5,1 Dåligt 12 6,0 6,1 11,1 Varken eller 66 33,2 33,3 44,4 Bra 57 28,6 28,8 73,2 Mycket bra 53 26,6 26,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing 20 1,5 Total ,0

17 8. För att besöka Umeås studentpubar krävs att du är medlem i en studentkår. Skulle du kunna tänka dig att fortsätta vara medlem i en studentkår för att få tillgång till studentpubarna? Ja Nej

18

19 9. Umeå Studentkår är idag medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). SFS driver studentfrågor på nationell och internationell nivå. Om Umeå studentkår är medlem även nästa år kommer ca 5 kronor av din medlemsavgift att gå till SFS. Vad tycker du om ett sådant medlemskap? Det är viktigt att Umeå Studentkår kan påverka även nationella och internationella studentfrågor. Jag tycker att Umeå Studentkårs påverkansarbete ska bedrivas främst på lokal nivå. Ingen åsikt

20

21 10. Umeå Studentkår har sin korridor i samhällsvetarhuset i anslutning till Lindellhallen. Har du besökt oss? Ja Nej, men jag vet var ni håller till Nej, och jag vet inte var ni håller till

22

23 11. Umeå Studentkårs expedition har i dagsläget öppet mån-tors mellan kl :30 och 12: Vad tycker du om dessa öppettider? Öppettiderna är tillräckliga Jag skulle även vilja ha öppet under hela lunchen Jag skulle även vilja ha öppet på fredagar Andra önskemål Fråga 11. Som nu men öppet till nån dag Något senare på eftermiddagen, ofta slutar man Telefontid på helgen (ex akuttid för icke-fungerande passerkort)

24 12. I maj varje vår går Umeå Studentkårs arbetsmarknadsarrangemang HeadHunt av stapeln. Vad tycker du om att Umeå Studentkår arrangerar sådana arbetsmarknadsdagar? Gradera på en skala mellan 1 och 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra

25

26 13. Studenttidningen Vertex har kommit ut 4 gånger denna termin. Hur många av dessa nummer har du läst? Har inte läst Vertex denna termin

27

28 14. Hur läser du Vertex? Läser den ej Bläddrar snabbt igenom den Läser delar av den Läser större delen av den Läser allt

29

30 15. Vertex skickas per post hem till de medlemmar i Umeå studentkår som bor utanför Umeå, och finns att plocka ur tidningsställ på campus. När du läser Vertex, var läser du den främst? Hemma På campus På Läser inte Vertex

31

32 16. Vad ser du som den främsta fördelen med ditt Mecenatkort? Välj endast ETT alternativ. Reserabatter Andra nationella rabatter Studentrabatt på IKSU Inträde till studentpubar Andra lokala rabatter

33

34 17. Vad tycker du att Umeå Studentkår skall arbeta extra mycket med för att lyckas locka fler medlemmar efter kårobligatoriets avskaffande? Välj endast ETT alternativ. Utbildningsbevakning Studiesociala aktiviteter Likabehandlingsfrågor Studiesocialt stöd (ex. hjälp med CSN, boende m.m.) Rabatter och erbjudanden Aktiviteter endast för kårmedlemmar Verksamheten är bra, ni måste bara nå ut med vad ni gör Annat, nämligen Egna kommentarer: Profilering, vad kåren som helhet gör Arbeta för studentens bästa och sluta åk till Budapest

35 18. De studiesociala områden som Umeå Studentkår arbetar med är flera. Vilket område tycker du är viktigast? Välj endast ETT alternativ. Studentekonomi Boende Jämställdhet och likabehandling Studenthälsa Arbetsmiljö

36

37 19. Umeå Universitet arbetar tillsammans med studentkårerna för att ta fram ett campuskort. Avsikten med detta campuskort är att förenkla för studenter genom att slå ihop bibliotekskort, kopieringskort, passerkort m.fl. till ett och samma kort. Gradera på en skala mellan 1 och 5 hur viktigt det är för dig att samla funktionerna på ett och samma kort, där 1 inte alls är viktigt och 5 är mycket viktigt

38

39 20. Umeå Studentkårs fullmäktige tillsätts genom ett partipolitiskt val. Hur skulle du vilja att kårfullmäktige tillsätts i framtiden? Jag vill ha kvar det som det är idag, med partier/listor Jag vill kunna rösta direkt på en person, utan att behöva rösta på ett parti. Jag vill att kårvalet avskaffas och kårens sektioner själva tillsätter kårfullmäktige Ingen åsikt

40

41 21. I början av maj varje år så genomförs valet till Umeå studentkårs fullmäktige. Kommande val kommer enbart att vara ett internetval. Röstade du förra valet? Ja Nej, jag avstod Nej, jag avsåg att rösta, men gjorde av någon anledning inte det Nej, jag fick inte rösta

42 22. Umeå Studentkår skickar ungefär en gång per månad ut ett nyhetsbrev till din studentmail eller den e-postadress du uppgett. Läser du detta mail? Jag får nyhetsbrevet och läser det Jag får nyhetsbrevet, men läser det inte Jag får inte nyhetsbrevet

43

44 23. På en stor del av toaletterna på Umeå Universitet har Umeå Studentkår satt upp plastfickor där vi sätter i informationsblad. Hur tar du del av dessa s.k. toapratare? Jag läser dem Jag läser dem till viss del Jag tittar snabbt igenom dem Jag har sett dem, men inte läst dem Jag har inte sett dem, och saknar dem i följande hus/toaletter

45 Egna kommentarer: Konsthögskolan

46 24. Umeå Studentkår lottar ofta ut vinster till studenter som betalat ut sin kåravgift eller deltagit i olika undersökningar eller aktiviteter. Anta att priserna ska uppgå till 2000 kr, vad skulle du helst se att vinsterna bestod av? Ett antal biobiljetter Ett antal presentkort på kurslitteratur Ett antal lunchbiljetter En Ipod Övrigt, nämligen

47 25. Vad skulle du ungefär kunna tänka dig att betala i kåravgift/termin? 100 kr 150 kr 200 kr 250 kr eller mer Vill inte vara medlem i en studentkår

48

49 Vad skulle du ungefär kunna tänka dig att betala i kåravgift/termin? Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 100 kr 51 25,6 25,8 25,8 150 kr 48 24,1 24,2 50,0 200 kr 75 37,7 37,9 87,9 250 kr eller mer 16 8,0 8,1 96,0 Vill inte vara medlem i en studentkår 8 4,0 4,0 100,0 Total ,5 100,0 Missing 20 1,5 Total ,0

50 FLERSVAR (Exluderade från resultatet) , , ,

51 UMEÅ STUDENTKÅR Oskar Söderberg Vice ordförande Uppföljning medlemsundersökning Fråga 5 - Om du har fått problem med en lärare, tentamen eller liknande och vill ha hjälp av någon annan än direkt berörd person, vem vänder du dig i första hand då till? Undersökningen visar att om någon har problem med lärare, tentamen, eller liknande så går studenterna först och främst till institutionen. Bland de som inte väljer att gå till institutionen så är det tydligt att en stor del av studenterna väljer att ta kontakt med våra utbildningsbevakare, antingen på kåren eller på sektionerna. Jag ser detta som att vi lyckats väl med att nå ut till studenterna med att vi har utbildningsbevakare och att de finns till för studenterna. Det hade emellertid varit intressant att veta var de 60 % som i första hand gick till institutionen hade gått till om institutionen inte varit dem till hjälp. Intresset för utbildningsbevakning skiljer sig inte nämnvärt beroende på hur länge studenterna läst. Tendensen är tydlig att de som är ideellt engagerade i större utsträckning vänder sig till våra utbildningsbevakare, och denna tendens är framförallt tydlig bland de som studerar lärarutbildningen. En del av studenterna väljer emellertid att vända sig till deras programförening i första hand, således är det viktigt att programföreningarnas studeranderepresentanter utbildas inom området, samt att medvetengöra det egna organisationsträdet om våra utbildningsbevakare och dess roll. Att kåren fortsätter att aktivt nå ut till studenterna med information om vad utbildningsbevakning är och vad våra utbildningsbevakare kan hjälpa till med, samt arbetar med att tydliggöra utbildningsbevakarnas roll gentemot den egna organisationen. Fråga 6 - Umeå Studentkår har tidigare genomdrivit anonyma salstentor. Skulle du vilja att kåren även arbetade för ett införande av kodade hemtentor? Resultatet är tydligt, studenterna vill att kåren ska arbeta mot ett införande av anonyma hemtentor. Tendensen förtydligas desto längre studenterna har läst på Umeå Universitet. Att kåren ska verka för ett införande av kodade hemtentor. Fråga 7 - Umeå Studentkår kommer nästa termin att ha lite fler aktiviteter i form av mingelkvällar, sittningar, och i början på HT10 kommer Umeå Studentkår att arrangera en brännbollsyra på campusområdet för studenter. Vad tycker du om att Umeå Studentkår använder delar av sina resurser till sådana studiesociala aktiviteter? Gradera på en skala mellan 1 och 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. Undersökningen visar tydligt att studenterna är positivt inställda till att kåren arrangerar fler studiesociala aktiviteter: Emellertid måste man ha i åtanke att studenterna kanske inte ställer sitt svar i relation till någon kostnad för kåren. Att kåren arbetar för att arrangerar fler studiesociala aktiviteter. Fråga 8 - För att besöka Umeås studentpubar krävs att du är medlem i en studentkår. Skulle du kunna tänka dig att fortsätta vara medlem i en studentkår för att få tillgång till studentpubarna?

52 Drygt 60 % av respondenterna menar att de skulle vara villiga att gå med i en studentkår endast för studentpubarnas tillträdes skull. Är så fallet så kan vi vara optimistiska inför den framtida anslutningsgraden vad gäller campusstudenter. Tillträde till studentpubarna verkar framförallt vara viktigt bland de lite nyare studenterna. Bland samhällsvetare verkar intresset vara störst, upp emot 80 % skulle lösa kårmedlemskap bara för möjligheten att besöka studentpubarna. Detta är naturligtvis jättekul, då samfak är vår största rekryteringsbas. Att kåren säkerställer att inträde till studentpubarna även fortsättningsvis kräver kårmedlemskap Fråga 9 - Umeå Studentkår är idag medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). SFS driver studentfrågor på nationell och internationell nivå. Om Umeå studentkår är medlem även nästa år kommer ca 5 kronor av din medlemsavgift att gå till SFS. Vad tycker du om ett sådant medlemskap? Drygt 50 % av alla respondenter tycker att det är viktigt att Umeå studentkår kan påverka även nationella och internationella studentfrågar. En stor del av respondenterna saknar åsikt, kanske för att de inte har någon uppfattning om vad SFS är för någonting. Svaret tyder emellertid på att studenterna vill att studentkåren inte ska begränsa sitt påverkansarbete till lokal nivå. Det nationella och internationella påverkansarbetet verkar vara viktigare för nya studenter än för de som studerat en längre tid. Att kåren fortsätter att bedriva nationellt och internationellt påverkansarbete. Fråga 10 - Umeå Studentkår har sin korridor i samhällsvetarhuset i anslutning till Lindellhallen. Har du besökt oss? 85 % av de tillfrågade vet var Umeå studentkår har sin korridor. Det är siffror som vi får vara väldigt nöjda med. Intressant är att nya studenter har större kännedom om var vi håller till, kanske för att kåren relativt nyligt flyttat. Att kåren aktivt fortsätter att marknadsföra var organisationen och vår expedition finns. Fråga 11 - Umeå Studentkårs expedition har i dagsläget öppet mån-tors mellan kl :30 och 12: Vad tycker du om dessa öppettider? 30 % av våra studenter är missnöjda med våra öppettider. Det är beklagliga siffror. Intresset verkar framförallt vara att kårexpeditionen har öppet även under lunchtid. Ökade öppettider kräver emellertid ökade resurser, även om vi har en heltidsanställd som befinner sig på expeditionen mellan 8-17 på dagarna (exkl raster). Resurser som bör ses som en investering när kårobligatoriet försvinner. Ett alternativ som inte gick att kryssa, men ett önskemål som lyftes fram, var att expeditionen ska ha öppet lite längre en dag i veckan, ex. till tiden. Det kan vara en idé att ha i åtanke. Att kårexpeditionen fortsättningsvis har öppet under lunchtid alla dagar i veckan. Att kårexpeditionen fortsättningsvis en dag i veckan har öppet till kl 16.

53 Fråga 12 - I maj varje vår går Umeå Studentkårs arbetsmarknadsarrangemang HeadHunt av stapeln. Vad tycker du om att Umeå Studentkår arrangerar sådana arbetsmarknadsdagar? Gradera på en skala mellan 1 och 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. Studenterna tycker att arbetsmarknadsdagar är viktiga. Det går inte att se några större skillnader beroende på hur länge dessa har läst. Att fortsätta utveckla vårt arbetsmarknadsarrangemang HeadHunt Fråga handlar om Vertex, och bör behandlas externt. Fråga 16 - Vad ser du som den främsta fördelen med ditt Mecenatkort? Av respondenternas svar åskådliggörs vilka tre fördelar som studenterna framförallt ser med sitt Mecenatkort, Reserabatter, IKSU-rabatter, och inträde till studentpubar. Andra nationella och lokala rabatter har betydelse, men primärt inte i lika stor utsträckning. Att arbeta för att i möjligaste mån knyta Mecenatkortets fördelar till kårmedlemskapet. Fråga 17 - Vad tycker du att Umeå Studentkår skall arbeta extra mycket med för att lyckas locka fler medlemmar efter kårobligatoriets avskaffande? Här åskådliggörs olika saker. Dels framgår att kåren måste bli bättre på att nå ut med vad vi gör. Dels framgår att studenter ser ett faktiskt värde i såväl utbildningsbevakning som studiesociala frågor vilket naturligtvis är värdefullt för oss, då det är vår grundverksamhet. I övrigt så är det rabatter och erbjudanden som flest respondenter ser ett värde i. Att se över och utveckla marknadsföring och externa relationer inom den befintliga organisationen. Att se över och förbättra informationen om kårens verksamhet och hur denna når ut till våra studenter. Fråga 18 - De studiesociala områden som Umeå Studentkår arbetar med är flera. Vilket område tycker du är viktigast? Att studentekonomin är den brinnande frågan för studenter åskådliggörs av resultatet på denna fråga. Problemen med framförallt CSN är nog något som många studenter har fått ta del av. Här kan kåren göra mycket, och framförallt bör kåren försöka agera proaktivt i frågor rörande studentekonomi. Att se över och utveckla vad kåren kan göra för studenters ekonomi, såväl i förebyggande syfte som när problem uppkommit Fråga 19 - Umeå Universitet arbetar tillsammans med studentkårerna för att ta fram ett campuskort. Avsikten med detta campuskort är att förenkla för studenter genom att slå ihop bibliotekskort, kopieringskort, passerkort m.fl. till ett och samma kort. Gradera på en skala mellan 1 och 5 hur viktigt det är för dig att samla funktionerna på ett och samma kort, där 1 inte alls är viktigt och 5 är mycket viktigt.

54 Utvecklande och framtagande av ett campuskort är något som respondenterna finner mycket viktigt. Att arbeta gentemot universitet och övriga aktörer för att ett campuskort blir verklighet, och att dess genomförande sker så snart som möjligt. Fråga 20 - Umeå Studentkårs fullmäktige tillsätts genom ett partipolitiskt val. Hur skulle du vilja att kårfullmäktige tillsätts i framtiden? Knappt hälften av de respondenter som gjorde ett aktivt val vill ha ett partipolitiskt val. Något färre vill kunna rösta direkt på en person, utan att behöva rösta på ett parti. Ca 40 % av respondenterna saknade åsikt i frågan. Att i samråd med våra kårsektioner utvärdera Umeå studentkårs organisatoriska uppbyggnad och ge förslag på en eventuellt förändrad ordning. Fråga 21 - I början av maj varje år så genomförs valet till Umeå studentkårs fullmäktige. Kommande val kommer enbart att vara ett internetval. Röstade du förra valet? Intressant här är två saker. Dels valde hälften av respondenterna att inte rösta, dels så röstade 25 % av respondenterna, ungefär dubbelt så mycket som det faktiska valdeltagandet. Härutöver så ser vi att 15 % avsåg att rösta, men ändå inte gjorde det. Dessa 15 % är en målgrupp som vi genom aktiv information och marknadsföring kan få att rösta i nästkommande val. Att utveckla kårvalet så att fler röstar Fråga 22 - Umeå Studentkår skickar ungefär en gång per månad ut ett nyhetsbrev till din studentmail eller den e-postadress du uppgett. Läser du detta mail? Knappt 30 % av respondenterna får nyhetsbrevet och läser det. Detta åskådliggör vilken effektiv informationskanal vi har att röra oss med, då vi har ca studenter i vår maillista. Att internt ha värdet av nyhetsbrevet i beaktande, och därigenom fortsätta utveckla dess kvalitet. Att åskådliggöra värdet av annonsering där för våra externa samarbetspartner. Fråga 23 - På en stor del av toaletterna på Umeå Universitet har Umeå Studentkår satt upp plastfickor där vi sätter i informationsblad. Hur tar du del av dessa s.k. toapratare? I år har vi gjort lite av en nysatsning på toapratare. 80 stycken nya har sats upp, vilket leder till att vi i dagsläget har runt 165 st utspridda på toaletter och grupprum i samhällsvetarhuset, lärarhuset, humanisthuset, beteendevetarhuset, norra beteendevetarhuset, naturvetarhuset och universum. Resultatet på satsningen visar sig i att 75 % av respondenterna läser toapratarna

55 eller i vart fall tittar igenom dem. Det är mycket bra siffror från en informationskanal som är dessutom är väldigt kostnadseffektiv. Av undersökningen framgår att det främst är lärarna som inte har sett dem. Sedan undersökningen gjordes har ca 10 nya toapratare satts upp på toaletter i naturvetarhuset där lärarutbildningen håller till, så detta är förhoppningsvis siffror som förbättras senare. En respondent påpekade att han saknar dem på toaletterna på konsthögskolan. Detta är något som ska undersökas, kan vi få någon ideellt engagerad där som sätter upp nya infoblad allt eftersom så bör det övervägas om vi inte ska sätta upp toapratare även där. Att fortsätta användandet av toapratare, underhålla de befintliga, och finna nya toaletteroch grupprum där vi kan sätta upp nya toapratare. Att utreda möjligheterna att sätta upp toapratare på konsthögskolan Fråga 24 - Umeå Studentkår lottar ofta ut vinster till studenter som betalat ut sin kåravgift eller deltagit i olika undersökningar eller aktiviteter. Anta att priserna ska uppgå till 2000 kr, vad skulle du helst se att vinsterna bestod av? Umeå studentkår har i samband med olika tävlingar lottat ut ett antal olika priser. Resultatet visar att presentkort på kurslitteratur är mer efterfrågat än biobiljetter, och att även lunchbiljetter är det. Att såsom vinster i större utsträckning använda oss av kurslitteratur och lunchbiljetter, samt minska användandet av biobiljetter. Fråga 25 - Vad skulle du ungefär kunna tänka dig att betala i kåravgift/termin? Medianvärdet för studenters vilja att betala kåravgift ligger på 150 kr, och medelvärdet ligger på ca 165 kr. Att arbeta mot en kåravgift på 200 kr för fullt betalande och 100 kr för reducerad.

56 Förslag 1) Två tredjedelsspärren. 17 Årsmötet är beslutsmässigt om tvåtredjedelar (2/3) av sektionsföreningarna är representerade. Föreslås ändras till: 17 Årsmötet är belutsmässigt om tvåtredjedelar (2/3) av sektionsföreningarna är representerade. Sektionsförening som inte närvarar vid årsmöte kan få nedsatt eller indraget bidrag. Beslut om nedsättning eller indragning av bidrag fattas av styrelsen. 33 Stormötet är beslutsmässigt om två tredjedelar (2/3) av sektionsföreningarna är representerade. Föreslås ändras till: 33 Stormötet är beslutsmässigt om två tredjedelar (2/3) av sektionsföreningarna är representerade. Sektionsförening som inte närvarar vid stormöte kan få nedsatt eller indraget bidrag. Beslut om nedsättning eller indragning av bidrag fattas av styrelsen. Motiv till förslaget: Ett flertal av sektionens årsmöten och stormöten har blivit inställda då sektionsföreningar inte närvarat i tillräcklig utsträckning för att nå två tredjedelsspärren. Förslaget är tänkt att tjäna som en extra piska för sektionsföreningar att närvara vid årsmöte och stormöte. Årsmöte och stormöte sker normalt endast en gång per termin och det känns centralt att sektionsföreningarna gör sitt yttersta för att närvara vid så viktiga möten. Förslag 2) Mötessekreterare 22 Vid årsmötet ska beslutsprotokoll föras. Styrelsen ansvarar för att detta sker. Föreslås ändras till: 22 Vid årsmöte skall protokollföring ske. 25 På årsmötet ska följande frågor behandlas: val av mötesordförande val av sekreterare val av två (2) justeringspersoner frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse godkännande av balans och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret revisorernas revisionsberättelse om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret val av två (2) revisorer frågor till styrelsen från medlemmar motioner av medlemmar

57 Föreslås ändras till: 25 På årsmötet ska följande frågor behandlas: val av mötesordförande val av mötessekreterare val av två (2) justeringspersoner frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt revisorernas revisionsberättelse godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse godkännande av balans och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret val av två (2) revisorer frågor till styrelsen från medlemmar 38 Vid stormötet ska beslutsprotokoll föras. Styrelsen ansvarar för att detta sker. Föreslås ändras till: 38 Vid stormötet skall protokollföring ske. 41 På stormötet ska följande frågor behandlas: Val av mötesordförande Val av två (2) justeringspersoner Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt Val av styrelsens ordförande Val av styrelsens vice ordförande Val av styrelsens kassör Val av styrelsens sekreterare Val av tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande i valberedningen Godkännande av budget Frågor till styrelsen från medlemmar Motioner av medlemmar Förslag från styrelsen Förslås ändras till: 41 På stormötet ska följande frågor behandlas: Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två (2) justeringspersoner Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt Val av styrelsens ordförande Val av styrelsens vice ordförande Val av styrelsens kassör Val av styrelsens sekreterare Val av tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande i valberedningen

58 Godkännande av budget Frågor till styrelsen från medlemmar Motioner av medlemmar Motiv till förändringen: Det förefaller olämpligt att styrelsen, som skall granskas av årsmötet och stormötet, har ensamrätt på att protokollföra mötet. Detta bör ske av en av årsmötet vald person. Revisionsberättelsen har flyttats för att ligga före godkännande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och ansvarsfrihet. Förslag 3: Val av ledamöter och deras eventuella frånvaro. 54 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Utöver dessa ingår en (1) ledamot från varje sektionsförening och en (1) personlig ersättare. Mandatperioden är ett (1) år. Sektionsföreningarna ska årligen, enligt egen stadga, utse sina ledamöter och ersättare för dessa i styrelsen. Föreslås ändras till: 54 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Utöver dessa ingår en (1) ledamot från varje sektionsförening. Sektionsföreningen väljer själv sin ledamot. 55 Sektionsföreningarna är skyldiga att närvara med sina ledamöter. Sektionsförening som underlåtit att delta med såväl ledamot som ersättare på fler än hälften av styrelsesammanträdena kan få nedsatt eller indraget bidrag. Beslut om nedsättning eller indragning av bidrag fattas av styrelsen. Föreslås ändras till: 55 Sektionsföreningarna är skyldiga att närvara med sina ledamöter. Sektionsförening som underlåtit att delta med ledamot på fler än fyra av styrelsesammanträden under ett verksamhetsår kan få nedsatt eller indraget bidrag. Beslut om nedsättning eller indragning av bidrag fattas av styrelsen. Motiv till förändringen: I praktiken skiftar sektionsföreningarnas representanter betydligt oftare än varje år. Att endast medge en enda personlig ersättare känns väl tufft för föreningar med en mer platt organisation. Det är viktigare att varje föreningen kan närvara med någon vid varje möte, än att man strikt håller sig till mandatperioder och ersättare. Samsek bör inte ha något intresse av att styra hur val av ledamot sker eller på vilken mandatperiod så länge ledamöter väljs. Istället kan detta lämnas till sektionsföreningen. Antalet styrelsemöten förening tillåts vara orepresenterat på har ändrats från hälften till fler än fyra under ett verksamhetsår (tidigare har inte specificerats vad hälften avsett). Detta för att ett fast antal gör det lättare att uppmärksamma en förening på att de närmar sig gränsen samt möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om indragning av bidrag innan dess att samtliga styrelsemöten hållits. Regeln blir genom denna förändring hårdare, men med tidigare ändring blir det också lättare för sektionsföreningarna att utse ersättare. Med tanke på att Samsek sammanträder ungefär fyra gånger per termin är regeln inte så betungande som den kan verka vid en första anblick.