Produktivitet genom driftsäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktivitet genom driftsäkerhet"

Transkript

1 Produktivitet genom driftsäkerhet SKFs produkter och tjänster för gruv-, mineralhanterings- och cementindustrin Styrkan i teknisk kunskap

2 Du arbetar hårdare än någonsin.

3 Borde inte dina maskiner också göra det? Gruvdrift, mineralhanterings- och cementanläggningar delar några av de hårdaste driftsförhållanden som finns. Tunga vibrerande laster. Nötande damm och smuts. Extrema temperaturer. Allt detta gör det svårt och till och med farligt att underhålla utrustningen. Oplanerade driftstopp och arbetsskador är en konstant risk. Utöver detta tvingas fabrikerna att dra ned på energiförbrukningen på grund av nya stränga myndighetskrav och ökade kostnader. Som om villkoren inte vore tuffa nog står nu anläggningarna och driften inför nya krav på ökad produktion. Den snabba utvecklingen av infrastrukturen har lett till att efterfrågan på malmer och cement har ökat och det växande energibehovet samt de ökande oljepriserna har lett till att efterfrågan ökat på kol. SKF kan vara till hjälp Tack vare expertkunskaper om lager, tätningar, smörjning och tjänster har SKF en unik position att tillhandahålla effektiva lösningar för utmaningarna i din verksamhet. Andra företag kan ha kompetens inom ett eller två av dessa områden men inget annat kan stödja sig på kompentens inom alla dessa områden för att hjälpa dig att förbättra driftsäkerhet och produktivitet. SKFs lösningar hjälper dig att förlänga brukbarhetstiden och förbättra prestanda hos din underhållskrävande utrustning. Vi kan erbjuda konsultexpertis och tjänster för anläggningsoptimering, beprövade tekniker för tillståndskontroll, underhållsverktyg och utbildning som hjälper dig att öka produktionen minska antalet driftstopp öka den totala lönsamheten minska driftskostnaderna förbättra säkerheten för personalen minska energiförbrukningen värna om miljön.

4 SKFs lösningar: värnar om produktiviteten, Öka produktiviteten och lönsamheten Trots de nödvändiga försöken att maximera produktiviteten arbetar de flesta gruvor långt under sin kapacitet. Hos cementproducenterna läggs 21 % av tillverkningskostnaderna på maskinunderhåll. SKF, som har den kombinerade erfarenheten av lager, tätningar, lagerhus, automatiska smörjsystem, tillståndskontroll och anläggningsoptimering, kan hjälpa dig att höja produktiviteten hos din anläggning genom att förbättra utrustningens driftsäkerhet. SKF erbjuder ett stort urval av lösningar, som ökar resultatet och maskinernas brukbarhetstid samt minskar driftskostnaderna. Lager, tätningar och lagerhus Sfäriska rullager och CARB toroidrullager, båda i utförande SKF Explorer, varar längre och arbetar vid lägre driftstemperaturer än konventionella lager och de kan fördubbla utrustningens brukbarhetstid. Avancerade tätningar håller föro reningarna ute och smörjmedlet inne medan specialiserade husenheter förkortar installationstiden och hjälper till att förebygga axelskador. I kombination med varandra hjälper dessa lösningar till att öka maskinernas brukbarhetstid samtidigt som de minskar underhålls- och smörjbehoven. Verktyg för montering och demontering med tryckolja Utrustning för SKFs tryckoljemetod möjliggör korrekt, säker och effektivare montering och demontering av lager, kopplingar och andra komponenter. Anläggningar har minskat sina monteringsoch demonteringstider med 80 % genom att använda sig av SKFs tryckoljemetod och andra innovativa monteringstekniker från SKF. Verktyg för laseruppriktning av axlar och remmar Den extra påfrestning som en snedställd axel utgör på utrustningen innebär minskad brukbarhetstid för lager och ökad energiförbrukning med upp till 6 %. SKFs verktyg för laseruppriktning ger snabbare, säkrare och noggrannare inställning av motorer och drivsystem och kan hjälpa till att skydda utrustningen mot framtida fel. Monteringskvaliteten höjs samtidigt som stilleståndstiden och energiförbrukningen sänks. Tillståndskontroll SKF erbjuder ett komplett utbud av tekniker för tillståndskontroll för att öka driftsäkerheten, såsom handhållna enheter och onlinesystem för bevakning av belastning, temperatur och vibration. Tjänster för anläggningsoptimering Konsult- och driftsäkerhetstjänster optimerar anläggningens totala effektivitet, minskar stilleståndstiden samt reducerar underhålls- och livscykelkostnaderna. Dumper Primärkross Upplag Borrning Lastning Cyklonavskiljare Sikt Semiautogen kvarn Flotationsceller Kulkvarn Sekundär konkross Lastbilsvåg Cyklon Ommalningskvarn Cyklon Flotationsceller Sligförtjockningsmedel Förvaring av slig på plats Restprodukter Förtjockningsmedel för restprodukter Sligfilter Förvaring i hamn Hamnanläggning

5 personalen och miljön Minska antalet arbetsskador En nyligen utförd branschundersökning visade att 32 % av alla gruvarbetarolyckor inträffar vid maskinunderhåll och reparationsarbete. Att sådana olyckor innebär förlorad produktivitet och ökade hälso- och försäkringskostnader är uppenbart. Att investeringar i arbetarnas säkerhet i medeltal faktiskt ger 300 % tillbaka på investeringarna är mindre uppenbart. SKF hjälper dig öka resultatet och skydda personalen med hjälp av ett stort antal säkerhetslösningar. Till exempel minskas det totala underhålls- och reparationsbehovet med hjälp av SKFs lager, tätningar och lagerhus, och på så vis även de risker som följer med sådant arbete. Verktyg för montering och demontering med tryckolja hjälper personalen att på ett säkert sätt montera och demontera lager, kopplingar och andra mekaniska komponenter utan att använda hammare, drivstänger och skärbrännare vilket minskar skaderisken. Verktyg för laseruppriktning gör installationen av motor och drivsystem säkrare medan felsöknings- och smörjsystem hjälper till att minimera säkerhetsriskerna för personalen genom att minska antalet riskfyllda moment, som de måste utföra inom underhållsarbete och reparationer. Värna om miljön Ökade kostnader för energi och avfallshantering. Stränga statliga miljöstandarder. Överdrivna smörjbehov. Tillsammans tvingar dessa krav företagen att söka vägar att sänka energiförbrukningen samt minska utsläpp och avfall. Cementanläggningar använder gasrenare för att minska utsläppen och alternativa bränslekällor för att sänka energikostnaderna. SKF kompletterar dessa miljövänliga och utgiftsreducerande åtgärder på flera sätt. Sfäriska rullager och CARB toroidrullager, båda i utförande SKF Explorer, arbetar vid lägre driftstemperaturer än vanliga lager vilket medför att de reducerar friktion och energibehov. Laseruppriktningsverktyg och hjälp vid monteringen förbättrar momentöverföringen mellan drivmotorer och maskiner vilket resulterar i dokumenterade energivinster på upp till 5 %. Auto matisk smörjutrustning minimerar både förbrukningen av smörjmedel och smörjmedelsavfallet. SKF erbjuder ett miljövänligt lager fett som tagits fram för bandtransportörer avsedda för användning på känsliga platser, som våtmarker, där utsläpp av fett inte får förekomma eller där återvinning av avfallsfett inte är möjlig. Stenbrott Kylare för dammfiltrering Borrning Lastning Transport Grovsortering Krossning Siktning Bandtransportör Lager av råmaterial och blandningsstation Neutraliserande material Matarsilon Kalk Lera Sand Järnmalm Kol Luft-till-luftkylare Skoptransportör Råmjöl Elektrofilter Kolkvarn Homogeniseringsoch förvaringssilo Klinkerkylare Gips Roterande ugn Tillsatser Förvärmare Filter Utleverering i bulk Förpackningsmaskin Råkvarn Lastning på pallar Separator Cementsilo Cementsilo Klinkerförvaring Valspress Cementkvarn

6 Konstruktion av utrustning Trender och utmaningar Vare sig projektet är att utveckla en ny gruva, ett stenbrott eller en processanläggning eller att bygga till en existerande sådan, återstår den ständiga utmaningen att leva upp till kundernas förväntningar på högkvalitativa konstruktioner, som är pålitligare och mer produktiva samtidigt som de kräver mindre underhåll och mindre energi. SKFs lösningar Med flera decenniers erfarenhet från dessa branscher och applikationer från siktar och krossar till kvarnar kan SKF visa upp ett unikt kunnande om dessa applikationer och utmaningar. Tack vare våra expertkunskaper inom lager och lagerenheter, tätningar och smörjsystem kan vi på ett systematiskt sätt konstruera och leverera kompletta lösningar som förbättrar utrustningens driftsäkerhet. Med SKFs kunskap och erfarenhet, kan vi stödja konsulter och tillverkares konstruktörer, så att konstruktionerna optimeras medan de fortfarande är under utveckling. Konstruktörerna kan utforska fördelarna hos olika alternativ genom att använda sig av olika programvaror inklusive virtuell testutrustning som simulerar lagerprestanda under en mängd villkor. Andra fördelar är reducerade totalkostnader minskad utvecklingstid av maskiner större flexibilitet kortare leveranstider förbättrad driftsäkerhet minskat underhållsbehov.

7 Se inlagor för närmare information om SKFs lösningar för gruv-, mineralhanteringsoch cementindustrin, som även omfattar hjälputrustningar. Styrkan i teknisk kunskap 12,5 12,5

8 Tätningar Lager och lagerenheter Smörjsystem Mekatronik Service Styrkan i teknisk kunskap SKF levererar innovativa lösningar till både tillverkare och produktionsanläggningar i alla viktiga branscher världen över. Dessa lösningar baseras på den expertis om applikationer som SKF byggt upp sedan starten 1907, kompletterad med de senaste tekniska landvinningarna och baserad på fem kompetensområden. SKFs kompetensområden omfattar lager och lagerenheter, tätningar, smörjsystem, mekatronik (mekanik och elektronik förenade i intelligenta system) och ett stort utbud av tjänster, från 3D-datormodellering till avancerad tillståndskontroll, driftsäkerhet och anläggningsoptimering. SKFs globala närvaro garanterar alla kunder en enhetlig kvalitetsstandard och produkter som är tillgängliga överallt. SKF och CARB är varumärken registrerade av SKF-koncernen. SKF-koncernen 2008 Eftertryck även i utdrag får ske endast med SKFs med givande. Uppgifterna i denna trycksak har kontrolle rats med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något ansvar för eventuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en konsekvens av användningen av informationen i denna trycksak. Trycksak 6544 SV Juni 2008 Tryckt i Sverige på miljövänligt papper.

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept!

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! B RANGE Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Energieffektivitet är huvudingrediensen Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Förhållandet

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic Tid för pension Gammal kärnkraft, nya risker Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, mars 2014 Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Innehåll 2012 Verksamhet Detta är Nederman

Läs mer

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Trendspaning inom media och kommunikation

Trendspaning inom media och kommunikation Trendspaning inom media och kommunikation 1 2 Därför trendspanar Unionen Unionens målsättning är att bidra till utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet för förbundets medlemmar. För att göra det

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv

Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv 2 En lång tradition av omsorg Det som definierar Bosch Group mer än något annat är att vi bryr oss. Vi levererar förstklassiga produkter och lösningar

Läs mer

Stora Enso Packaging Solutions 01/2015. viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen

Stora Enso Packaging Solutions 01/2015. viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen Stora Enso Packaging Solutions 01/2015 viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen Millenniegenerationen håller på att bli en viktig målgrupp som detaljister och varumärkesägare måste

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

samma garanti som helt nya Volvo-delar. Ett trivsamt väntutrymme för kunder.

samma garanti som helt nya Volvo-delar. Ett trivsamt väntutrymme för kunder. VOLVO CE FINLAND KUNDTIDNING 1/2014 VOLVO SATSAR PÅ KVALITET, NYA LOKALER I VASA! Utanför den nya hallen i Vasa ståtar Finlands största Volvo-pylon, väl synlig från motorvägen. År 2013 öppnade Volvo CE

Läs mer

motsandvik Innovation når nya nivåer sidan 6 #3-2012 nyckeln till framgång

motsandvik Innovation når nya nivåer sidan 6 #3-2012 nyckeln till framgång motsandvik sandvik-koncernens tidning till aktieägare och medarbetare #3-212 Möt Karl Thelen, sidan 11. vd och koncernchef Olof Faxander: Vi står rustade för nya utmaningar. #3-212 nyckeln till framgång

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Företag D är ett globalt läkemedelsföretag och är ett av världens största företag inom branschen.

Företag D är ett globalt läkemedelsföretag och är ett av världens största företag inom branschen. Enactverktyg: Vad är ett företag värt? Denna övning är en värderings- och diskussionsövning som kan användas med grupper för att diskutera olika sätt att se på riskbedömning och värdering av företag. Den

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vi har allt. Så vad är problemet? Full Service. Fullt trucksortiment. Bevisad Ergonomi. Svensk Kvalitet

Vi har allt. Så vad är problemet? Full Service. Fullt trucksortiment. Bevisad Ergonomi. Svensk Kvalitet Vivågar bry oss Fullt trucksortiment Full Service Bevisad Ergonomi Svensk Kvalitet Vi har allt. Så vad är problemet? Din personliga materialhanteringspartner som vågar bry sig. Behöver du en truckleverantör

Läs mer

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling Miljöarbetets nya arena Panel: Miljödriven strukturomvandling KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer