WyWallet Produktbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WyWallet Produktbeskrivning"

Transkript

1 Sankt Eriksgatan 117 SE Stockholm Sweden WyWallet Produktbeskrivning Version

2 2 Inledning 4T Sverige AB (WyWallet) är ett samägt initiativ av landets fyra största mobiloperatörer. Företaget bildades 31 oktober 2011 och blev ett halvår senare Sveriges första institut för utgivande och hantering av elektroniska pengar, licensierat av Finansinspektionen. I juni 2012 lanserades WyWallets första tjänster i en portfölj av mobila betallösningar, samlade i en s.k. mobil plånbok. WyWallet erbjuder betaltjänster som gör det möjligt för registrerade kunder att betala för registrerade handlares varor och tjänster med hjälp av mobilen. Med WyWallet-appen kan kunderna skicka pengar till 97% av landets mobilanvändare samt genomföra olika slags köp i olika köpkanaler. Kunder hos mobiloperatörer som har avtal med WyWallet kan bli kunder hos WyWallet. För närvarande finns avtal med Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 och Hallon. Enklast blir man kund i WyWallet genom en sms-registreringsprocess. För en majoritet av befolkningen möjliggör denna en direkt debitering av sms-köp mot privat mobilfaktura eller kontantkort, utan användning av någon smartphone eller WyWallet-app. Man kan också bli kund genom att ladda ner WyWallet-appen och registrera sig. Vid registrering får kunden ett WyWallet-konto mot vilket köp kan debiteras. Kunden fyller på kontot genom banköverföring eller genom insättning från ett bank- eller kreditkort. Istället för att belasta sitt konto vid betalning kan kunden välja att betala sina köp via en kredit från WyWallet. Krediten regleras genom en månadsfaktura. Kunder som har ett privat mobilabonnemang eller registrerat kontantkort hos comviq eller 3 kan särskilt välja att betala sina SMS-köp via mobilfakturan eller direkt debitering mot kontantkortet. WyWallet genomför alla transaktioner i realtid i en intern betalväxel med koppling mellan användarkonton och mobilnummer. Kund som byter mobil eller mobilnummer behöver inte byta WyWallet-konto. WyWallet hanterar betalningar i svenska kronor från konsumenter med svenskt personnummer och folkbokföringsadress i Sverige. Betalningar kan göras till svenska och utländska företag med bankkonto i Sverige eller EU. WyWallet samarbetar med Visa, MasterCard och Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. WyWallets betalväxel levereras av PayEx Solutions. Mer information angående kundvillkor, kundprissättning och registrering finns på www.

3 3 Betaltjänster WyWallet är en betalningspartner som erbjuder handlare möjlighet att ta betalt för sina produkter och tjänster på flera olika sätt. För handlare innebär WyWallet: Transaktioner i realtid med tydlig bekräftelse till kund och handlare Ett enhetligt transaktionspris, oberoende av kundens betalinstrument En betallösning där WyWallet tar all kreditrisk WyWallets tjänster utvecklas löpande och kontinuerligt lanseras ny funktionalitet. Genom att ingå ett handlaravtal med WyWallet får handlaren tillgång en uppsättning betaltjänster. Handlaravtalet är att jämföra med ett inlösenavtal som hanterar WyWallets betalningar parallellt med andra betalningar. Handlaren kan välja att integrera en eller flera av följande betaltjänster: WyWallet SMS för SMS-betalningar WyWallet Online för webb-betalningar och app-betalningar Nedanstående bild ger en översikt av WyWallets struktur och betaltjänster: Mobilfaktura Banköverföring Betal-/ Kreditkort Månadsfaktura API E- & M- butiker Appar Butik & restaurang Kontantkort SMSaggregatörer Person-tillperson

4 4 WyWallet SMS Kunden betalar för handlarens vara eller tjänst genom att skicka ett SMS med en orderkod till ett operatörsoberoende kortnummer (72 xxx). Kundens WyWallet-konto debiteras med det till orderkoden angivna priset. Kunden kan skicka SMS:et precis som tidigare och behöver ingen WyWallet-app Handlaren har möjlighet att ta betalt för varor och tjänster upp till ett belopp som avgörs av typen av betalning och det betalinstrument som används av kunden SMS kan användas som bärare av betalning inbäddad i en applikation (detta är ett sätt att göra betalningen oberoende av data-uppkoppling) Observera att WyWallet inte erbjuder eller hanterar kortnummer. Dessa hanteras av mobiloperatörerna eller indirekt via en SMS-aggregator. Utan tillgång till eller kunskap om kortnummer rekommenderas handlaren vända sig till en SMS-aggregator. WyWallet Online WyWallet Online finns i två varianter: WyWallet Online M-commerce för betalningar i handlares applikation eller webbsida i kundens smartphone WyWallet Online E-commerce för betalningar i handlares webbsida i dator eller tablett WyWallet Online M-commerce: Kunden ställs i handlarens app eller webbsida inför fråga om betalning för visst belopp Kunden trycker på en WyWallet-knapp i handlarens app eller webbsida WyWallet-appen öppnas automatiskt och en betalorder syns med handlarens namn och det aktuella beloppet Kunden godkänner betalningen genom att ange sin PIN i WyWallet-appen Betalning genomförs genom att medel dras från kundens WyWallet-konto och överförs till handlarens handlarkonto i WyWallet En bekräftelse på betalningen överförs i bakgrunden från WyWallet till handlarens onlinemiljö Ett kvitto visas på att betalningen genomförts i WyWallet-appen Kunden bekräftar kvittot genom att trycka på OK Handlar-appen öppnas automatiskt, alternativt handlarens webbsida, och en betalningsbekräftelse visas Illustration över typiskt betalflöde i WyWallet M-commerce:

5 5 WyWallet Online E-commerce: Kunden ställs på handlarens webbsida inför fråga om betalning för visst belopp Kunden väljer att betala med WyWallet genom att mata in sitt mobilnummer och trycka på en knapp på webbsidan. Handlarens webbsida visar att en betalorder initieras och uppmanar kunden att säkerställa att WyWallet-appen är igång. OM WyWallet-appen är igång fortskrider processen enligt steg Om WyWallet-appen INTE är igång följer steg a)-b). o Kundens smartphone får ett push-meddelande som uppmanar och möjliggör för kunden att snabbt starta WyWallet-appen. o När kunden startat WyWallet-appen fortskrider processen enligt steg WyWallet-appen i kundens smartphone visar en betalorder med handlarens namn och det aktuella beloppet Kunden godkänner betalningen genom att ange sin PIN i WyWallet-appen Betalning genomförs genom att medel dras från kundens WyWallet-konto och överförs till handlarens handlarkonto i WyWallet En bekräftelse på betalningen överförs i bakgrunden från WyWallet till handlarens onlinemiljö Ett kvitto visas på att betalningen genomförts i WyWallet-appen Kunden bekräftar kvittot genom att trycka på OK Handlarens webbsida uppdateras och en betalningsbekräftelse visas Illustration över typiskt betalflöde i WyWallet E-commerce:

6 6 Affärsregler Av säkerhets- och effektivitetsskäl hanterar WyWallet betalningar per betaltjänst enligt en uppsättning affärsregler. Dessa återfinns på: WyWallet.se/businessrules I butiker och restauranger (försöksverksamhet) WyWallet bedriver för närvarande försöksverksamhet i ett begränsat antal butiker och restauranger (POS). För att kunna betala med mobilen så behöver kunden klistra på en WyWallet-sticker på mobilen som innehåller ett radiochip (RFID). Vid betalningstillfället så sveper kunden mobilen över handlarens betalterminal (en NFC-kapabel kortterminal) och bekräftar sedan betalningen med sin PIN i WyWallet-appen.

7 7 Avtalstecknande och teknisk integration WyWallet tecknar avtal med handlare efter en kreditbedömningsprocess. Efter avtalstecknande tilldelas handlaren en supportresurs för teknisk assistans under integrationen. Avtals- och integrationsprocess för WyWallet SMS Första steget är en integration mot en särskild testmiljö. När tjänsten är testad av handlaren och verifierad av WyWallet överförs den till produktionsmiljö. 1. Kontakta en säljare på WyWallet 2. Lämna information till WyWallet enligt särskild blankett 3. Teckna avtal med WyWallet 4. Lämna information om tjänsten, eventuella underhandlare 5. Etablera kontakt med WyWallet Merchant Support 6. Integrera mot WyWallets test-simulator 7. Efter en lyckad integration, kontakta WyWallet Merchant Support för ett produktionskonto 8. Slutför integrationen i produktionsmiljön 9. WyWallet verifierar integrationen och ger slutgodkännande: Kör! 10. Invänta avräkning och utbetalning Integrationsmanual för WyWallet SMS finns att ladda ner på /smsmerchants. Avtals- och integrationsprocess för WyWallet Online Om handlaren redan är integrerad mot en till WyWallet ansluten PSP (Payment Service Provider) krävs ingen ytterligare teknisk integration. I det fallet behövs endast ett avtal med WyWallet, då PSP:en redan har gjort den tekniska integrationen. För att tekniskt integrera till WyWallet krävs att handlaren använder sig av WyWallets tekniska API. API:et bygger på Webservices (SOAP) som är en teknikoberoende standard för att kommunicera med andra externa system. För att integrera och testa betalningar hela vägen (end-to-end) behövs ett produktionskonto, ett WyWallet-konto med positivt saldo associerat till en WyWallet-app, samt i tillämpliga fall en egen mobil applikation. 1. Kontakta en säljare på WyWallet 2. Lämna information till WyWallet enligt särskild blankett 3. Teckna avtal med WyWallet 4. Lämna information om tjänsten, eventuella underhandlare 5. Etablera kontakt med WyWallet Merchant Support 6. Integrera mot WyWallets test-simulator 7. Efter en lyckad integration, kontakta WyWallet Merchant Support för ett produktionskonto 8. Slutför integrationen i produktionsmiljön

8 8 9. WyWallet verifierar integrationen och ger slutgodkännande: Kör! 10. Invänta avräkning och utbetalning Systemintegrationen påbörjas genom anslutning till WyWallets testmiljö. Test-simulatorn används för att generera olika status (genom att skicka in olika mobilnummer (MSISDN). Betalningarna säkras med HTTPS/SSL och alla anrop valideras med en checksumma (SHA1 Hash), som beräknas med hjälp av en hemlig nyckel och de ingående parametrarna i respektive anrop. Integrationsmanual för WyWallet Online finns att ladda ner på /startguide-webbhandel. Priser och avräkning Som ersättning för betaltjänsterna tar WyWallet ut de avgifter som framgår av prislista och överenskommelse i avtal. Avgifterna är startavgift, månadsavgift och transaktionsavgift. Handlaren får vid avtalets ingående ett handlarkonto hos WyWallet. Till handlarkontot överförs transaktionsbelopp från kundernas betalningar. Innestående belopp på handlarkontot utbetalas löpande med överenskommen periodicitet av WyWallet till det bankkonto angivits av handlaren, med avdrag för tillämpbara avgifter. Säkerhet WyWallet står kreditrisken för utebliven betalning från kunden. Detta gäller om den uteblivna betalningen inte beror på kundens anspråk eller invändning mot handlaren avseende fel, försening, ångerrätt eller annat förhållande som avser de av kunden köpta varorna eller tjänsterna. WyWallet har ett väl utvecklat monitoreringssystem samt rutiner och processer för att aktivt arbeta med säkerhet för både handlare och kunder. Handlarkrav För att erbjuda WyWallet som betalsätt behöver handlare bl.a. erbjuda sina kunder en fungerande kundtjänst för att hantera kundfrågor rörande handlarens varor eller tjänster. Handlarens verksamhet och kunderbjudanden måste vidare vara förenliga med WyWallets etiska riktlinjer. För WyWallet SMS, som kan debiteras direkt mot externa betalinstrument (mobiloperatörernas mobilfakturor och kontantkort), tillämpar WyWallet branschföreningen MORGANs Code of Conduct och samarbetar med Etiska Rådet för Betalteletjänster avseende handlarkontroll och kundproblem. MORGANs Code of Conduct: Etiska Rådet för Betalteletjänster: Support

9 9 WyWallet erbjuder support enligt följande: Telefonsupport 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året för kritiska fel Icke-kritiska fel och övrig teknisk support hanteras via e-post: Avräkningsfrågor hanteras via e-post: Kommersiella frågor hanteras av respektive säljkontakt eller via e-post: Information om planerat driftsunderhåll meddelas via e-post till handlare minst 1 vecka i förväg Information om akuta driftsstörningar i egna eller underleverantörers system meddelas via e-post till handlare WyWallet ur kundens perspektiv WyWallet är en konsumenttjänst för mobila betalningar. I dagsläget är WyWallet ensamt om att möjliggöra sms-betalningar till operatörsinterna kortnummer, 72 xxx, med direkt debitering mot kundens mobilfaktura för mobiloperatörerna Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 och hallon, eller registrerat kontantkort hos comviq eller 3. Att bli WyWallet-kund Kunden blir WyWallet-kund på olika sätt: Automatisk registrering genom SMS-köp Enkel SMS-registrering Registrering i WyWallet-appen Registrering på nätet Automatisk registrering genom SMS-köp består av att kunden automatiskt blir kund i WyWallet vid genomförande av ett SMS-köp. Denna möjlighet finns för mobilanvändare med privatabonnemang hos Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 eller hallon, samt för mobilanvändare med ett registrerat (fullständigt identifierat) kontantkort hos comviq eller 3. Enkel SMS-registrering består av att kunden skickar ett sms med innehållet WW till , varpå kundens mobiloperatör förmedlar kunduppgifter till WyWallet för upprättande av en kundidentitet och vidarebefordring i realtid av fordringar för sms-köp från handlare via WyWallet till kundens betalinstrument hos operatören. Denna möjlighet finns för mobilanvändare med privatabonnemang hos Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 eller hallon, samt för mobilanvändare med ett registrerat (fullständigt identifierat) kontantkort hos comviq eller 3. Registrering i WyWallet-appen sker automatiskt när appen öppnas för första gången. Kunden vägleds genom registreringen med hjälp av de kunduppgifter som kundens operatör förmedlar till

10 10 WyWallet. Denna möjlighet finns för samtliga mobilanvändare hos Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 och hallon, under förutsättning att mobilanvändaren har ett svenskt personnummer och en svensk folkbokföringsadress. Registrering på nätet sker med stöd av kundens mobiltelefon. Kunden vägleds genom registreringen med hjälp av de kunduppgifter som kundens operatör förmedlar till WyWallet. Denna möjlighet finns för samtliga mobilanvändare hos Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 och hallon, under förutsättning att mobilanvändaren har ett svenskt personnummer och en svensk folkbokföringsadress. Oberoende av registreringsväg kan kunden nå sitt WyWallet-konto och betaltjänster via WyWalletappen eller inloggning via nätet. WyWallet-appen Instrumentet för de mobila betalningarna, exklusive SMS-köp, är i normalfallet en applikation (WyWallet-appen) som finns tillgänglig i följande versioner: ios, genom Apple App Store Android, genom Google Play Betalinstrument Källan för de mobila betalningarna är i normalfallet ett debetkonto (WyWallet-konto) men WyWallet möjliggör för kunden att välja olika betalinstrument för sina mobila betalningar: Direktöverföring av fordringar för SMS-köp till mobilfaktura eller kontantkort Debetkonto med o Påfyllnad av WyWallet-kontot från bank o Påfyllnad av WyWallet-kontot från konto- eller kreditkort Kreditkonto (WyWallet-faktura) Direktöverföring av fordringar för SMS-köp till mobilfaktura eller kontantkort innebär att WyWallet debiterar kundens mobilabonnemang respektive kontantkort i realtid för de SMS-köp som genomförs. WyWallet-kontot fylls på från bank via inloggning på nätet. Där gör kunden en påfyllnad av valfritt belopp, realiserat som ett direktköp på nätet. WyWallet-kontot kan fyllas på från konto- eller kreditkort via inloggning till WyWallet-kontot på nätet eller via WyWallet-appen. Där gör kunden en påfyllnad av valfritt belopp, realiserat som ett kortköp. Kunden kan välja att spara ett kort för framtida påfyllnad. Kunden kan också välja att koppla ett kort för automatisk påfyllnad av WyWallet-kontot. När kunden gör en mobil betalning av högre

11 11 belopp än tillgodohavandet på WyWallet-kontot dras automatiskt mellanskillnaden från det kopplade kortet, dock minst ett minimibelopp. Kreditkonto (WyWallet-faktura) kan erhållas genom ansökan i appen. Kunden kan välja mellan en snabbkredit på 1000 kr som om möjligt beviljas direkt, alternativt ansöka om utökad kredit. Vid ansökan om utökad kredit genomförs särskild kreditupplysning och ansökan bekräftas genom fysiskt brev till kunden. Betaltjänster ur kundens perspektiv WyWallet innehåller ett antal olika funktioner för mobila betalningar: Betal med SMS Skicka pengar Betala på nätet Ladda kontantkort Betala i butik Betala med SMS Från och med 1 februari 2012 kan endast WyWallets kunder betala sina sms-köp direkt med privat mobilfaktura från Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor eller 3 ett registrerat (fullständigt identifierat) kontantkort hos comviq eller 3 För genomförande av sms-köp krävs ingen smartphone eller WyWallet-app. Kunder med betalinstrument enligt ovan kan efter en sms-registrering göra sms-köp via sms och betala enligt ovan. SMS-köp är de enda köp som kan betalas direkt från mobiloperatörernas betalinstrument enligt ovan. Skicka pengar Kunder i WyWallet kan i WyWallet-appen skicka pengar till alla kunder hos någon av de mobiloperatörer som samarbetar med WyWallet. Om mottagaren är WyWallet-kund aviseras överföringen genom ett SMS och beloppet överförs i realtid till mottagarens WyWallet-konto. Om mottagaren inte är WyWallet-kund aviseras överföringen genom ett SMS där mottagaren uppmanas bli WyWallet-kund för att kunna ta ut pengarna. Transaktionen ligger reserverad i sju dagar, varpå transaktionen återförs till avsändaren om mottagaren inte blivit WyWallet-kund Betala på nätet M-commerce: Kunden betalar för handlarens vara eller tjänst i handlarens egen applikation eller via webbsida i mobilen genom att välja WyWallet som betalsätt. Kunden trycker på en WyWallet-knapp i handlarens app eller på handlarens webbsida

12 12 WyWallet-appen öppnas och en betalorder syns Kunden godkänner betalningen genom att ange sin PIN i WyWallet-appen E-commerce: Kunden betalar för handlarens vara eller tjänst genom att i ett webb-gränssnitt (webb-butik) i en dator eller tablet välja WyWallet som betalsätt. Kunden anger sitt mobilnummer i webb-gränssnittet En betalorder visas i WyWallet-appen i mobiltelefonen Kunden godkänner betalningen genom att ange sin PIN i WyWallet-appen Ladda kontantkort I WyWallet-appen kan kontantkort laddas hos de mobiloperatörer som samarbetar med WyWallet. Betala i butik (försöksverksamhet) Med hjälp av en s.k. WyWallet-sticker associerad till WyWallet-appen kan kunden göra betalningar via betalterminaler i butik. Betalterminalen måste vara utrustad med läsare av WyWallet-sticker och kopplad till WyWallet. Priser WyWallets priser återfinns på Villkor WyWallets användarvillkor återfinns på

WyWallet Produktbeskrivning

WyWallet Produktbeskrivning 4t Sverige AB WyWallet Produktbeskrivning Stockholm 2012.03.13 2 Inledning 4T Sverige AB är ett nyetablerat bolag för mobil betalningsförmedling i Sverige. Bolaget ägs av de fyra mobiloperatörerna Telia,

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Swish Handel Frågor och svar

Swish Handel Frågor och svar Swish Handel Frågor och svar Swish för handel syftar till att erbjuda ett enklare betalningsflöde för både konsumenter och handlare i digitala handelssituationer. Det här dokumentet innehåller frågor och

Läs mer

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert?

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert? PayEx Mobil FAQ Detta dokument svarar på nedanstående frågeställningar. För fler frågor och svar samt supportnummer, se http://payex.se/privat. Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil

Läs mer

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg Att skaffa PayEx Mobil steg för steg När du ska skaffa PayEx Mobil se till att du har tillgång till din mobiltelefon, en dator med tillgång till internet och din e-post samt din bankdosa. För att kunna

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för att ta betalt på nätet Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare

Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare Avtal SMS-biljetten består av 4 ingående delar med 3 avtalsparter enligt nedan: 1. Plusdial:

Läs mer

Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013. Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb

Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013. Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013 Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb VAD? VARFÖR? HUR? Vad är Betalteles Ekosystem? Ca 2,7miljarder oms 2012 (0900,

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Babs Micro. Användarhandbok

Babs Micro. Användarhandbok Babs Micro Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Tack för att du har valt en kortläsare från Babs Paylink! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

BankID, Swish, Klarna, PayPal, TransferWise, MasterPass. alternativa betaltjänster

BankID, Swish, Klarna, PayPal, TransferWise, MasterPass. alternativa betaltjänster BankID, Swish, Klarna, PayPal, TransferWise, MasterPass alternativa betaltjänster E-HANDELN FORTSÄTTER ATT REVOLUTIONERA VÅR VARDAG I dag utmanas många etablerade branscher av uppstickare. Spotify och

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen

payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen Skapa ett PayEx konto Den här guiden beskriver hur du steg för steg skapar ett PayEx-konto för debitering av dina utskrifter och kopior, och kopplar det

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler i Sverige och ingår i en internationell koncern

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

Kortbetalning i Rebus via Paynova

Kortbetalning i Rebus via Paynova Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 2016-02-29: Rebus version 225: Högre säkerhet TLS v1.2 Paynovas MOTO-lösning Många reseföretag har en affärsmodell där kunderna

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras.

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras. maj 2011 Twittergrundaren lanserar Square, en liten kortläsare till mobilen aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC okt 2011 Mobiloperatörerna bildar Wywallet 2011 aug 2011 Nokia släpper fler

Läs mer

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Har du några frågor? Kontakta oss på kontor@chalmerskonferens.se alternativt på 031-7723953 Först behöver du

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för DIBS Account. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för DIBS Account. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för DIBS Account Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS Hos DIBS

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Innehåll 1. Bakgrund och Syfte... 2 2. Övergripande process... 2 3. Tekniska förutsättningar... 2 4. Beskrivning av webbformulär... 3 5. Sök efter

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Kortbetalning i Rebus via Paynova

Kortbetalning i Rebus via Paynova Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 Bakgrund Rebus har sedan flera år tillbaka en betallösning som fungerar tillsammans med företaget Payzone och deras produkt

Läs mer

PAYEX. Så skapar du ett PayEx-konto. IT-avdelningen

PAYEX. Så skapar du ett PayEx-konto. IT-avdelningen PAYEX Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen Skapa ett PayEx konto Den här guiden beskriver hur du steg för steg skapar ett PayEx-konto för debitering av dina utskrifter och kopior, och kopplar det

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Telia Mobile Premium Services

Telia Mobile Premium Services Telia Mobile Premium Services Innehåll produktinformation Telia Mobile Premium Services 3 Ett komplett erbjudande 4 Sätt priset snabbare själv. Testa nya prismodeller. 5 Teknisk översikt 6 teknik Telia

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Användarmanual för anläggningar

Användarmanual för anläggningar Användarmanual för anläggningar Ett IT- system från Stamford AB Innehållsförteckning Användarmanual för anläggningar Allmänt... 4 Användargränssnitt... 5 Att byta lösenord... 5 Anläggning... 6 Notiser...

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 1 juni 2012) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box 6343,

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

Dokumentation POST-API version 1.0

Dokumentation POST-API version 1.0 Dokumentation POST-API version 1.0 1/10 Innehåll Innehåll...2 Detta dokument... 3 Revision... 3 Allmänt...3 Om POST-API lösningen...4 Allmänt...4 Beskrivning av POST-API från köparens perspektiv...4 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Plus Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig.

Läs mer

Instruktion för Handelsbankens kortläsare

Instruktion för Handelsbankens kortläsare Instruktion för Handelsbankens kortläsare Kom igång med dina bankärenden Du använder kortläsare och ditt personliga inloggningskort för att logga in på Handelsbankens Internettjänst. Inloggningskortet

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Tipsa dina vänner om Swish

Tipsa dina vänner om Swish Du är nu redo att använda Swish för att skicka och ta emot betalningar: inom familjen, betala tillbaka ett lån eller samla ihop pengar till lagkassan, dela på lunchen eller sälja din soffa. Tjänsten är

Läs mer

SeniorNet Huddinge Öppet Hus

SeniorNet Huddinge Öppet Hus SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2017-10-26 Dagens tema: Mobilt Bankid och Internetbetalning E-legitimation / BankID Vad är e-legitimation E-legitimation en personlig elektronisk ID-handling som du använder

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 7 LRF Medlemmar Prislista omförhandlat avtal Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 10151 Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr

Läs mer

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5 Version: 1.1 1 Innehåll 1 Dokumentbeskrivning 3 2 Användarinformation 3 3 Installations anvisning 5 3.1 Starta upp enheten 5 3.2 Sätta skärmlåskod 8 3.3 Skapa Google konto 10 3.4 Installera Mobileiron

Läs mer

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 E-betalning, Version 1.1... 3 1.2 Att komma igång Arbetsgången... 3 1.3 Teknisk flödesbeskrivning - betalningstjänsterna... 4 1.4

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Användarguide Nordea Swish Företag App

Användarguide Nordea Swish Företag App Användarguide Nordea Swish Företag App App, manual version 3.0 Swish Företag och Swish Handel Swish Företag gör det möjligt för företag, föreningar och organisationer att ta emot Swish- betalningar från

Läs mer

FÖR DIG MELLAN 13-20!

FÖR DIG MELLAN 13-20! FÖR DIG MELLAN 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

VILLKOR FÖR WYW ALLET

VILLKOR FÖR WYW ALLET VILLKOR FÖR WYW ALLET (gäller från och med den 13 mars 2017 med anledning av att PayEx Sverige AB genom fusion absorberat sitt helägda dotterbolag 4T Sverige AB) 1. ALLMÄNT PayEx Sverige AB, org.nr. 556735-5671,

Läs mer

Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko

Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko Innehåll 1. Vem är Frank? 2. Kortalternativ 3. Studiekort med betalningsegenskap 4. Elisa Lompakko tjänsten 5. Exempel Vem är Frank? Frank = Den nya studentägda

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Bambora livnär företagsamheten i 62 länder kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse.

Bambora livnär företagsamheten i 62 länder kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse. Movie Bambora livnär företagsamheten i 62 länder 82 000 kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse. Över 70 % av våra kunder skulle rekommendera Bambora till sina vänner och

Läs mer

Ladda ner och konfigurera appen

Ladda ner och konfigurera appen Ladda ner och konfigurera appen Ladda ner appen via App Store/Play Butik 1 2 1 Starta appen App Store/Play Butik och klicka på Sök. 2 Skriv 3frontoffice i sökrutan och tryck på Sök. 3 Klicka på Hämta följt

Läs mer

Välkommen till Payson!

Välkommen till Payson! Välkommen till Payson! Det här är en guide som beskriver hur du använder ditt PaysonKonto på bästa sätt. PAYSON AB PAYSON.SE E-POST 08-470 94 00 Innehåll Förstå huvudfunktionerna i ditt PaysonKonto Klicka

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1 AVSNITT 2 Koll på cashen 1 Ordlista 24-månadersavtal ett avtal där du binder dig att betala en viss kostnad i 24 månader, för till exempel en mobiltelefon. Abonnemang ett löpande avtal som ger dig tillgång

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

TellerAvtal Internet

TellerAvtal Internet FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Internet Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för: (kryssa i) Internethandel

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Kort version - Google Kalender för KullensPK

Kort version - Google Kalender för KullensPK Kort version - Google Kalender för KullensPK Datum: 2015-03-02 Sammanställt av Peter Ardemalm Innehållsförteckning Kort version - Google Kalender för KullensPK... 1 Så synkar du KullensPK i Google Kalender

Läs mer