WyWallet Produktbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WyWallet Produktbeskrivning"

Transkript

1 Sankt Eriksgatan 117 SE Stockholm Sweden WyWallet Produktbeskrivning Version

2 2 Inledning 4T Sverige AB (WyWallet) är ett samägt initiativ av landets fyra största mobiloperatörer. Företaget bildades 31 oktober 2011 och blev ett halvår senare Sveriges första institut för utgivande och hantering av elektroniska pengar, licensierat av Finansinspektionen. I juni 2012 lanserades WyWallets första tjänster i en portfölj av mobila betallösningar, samlade i en s.k. mobil plånbok. WyWallet erbjuder betaltjänster som gör det möjligt för registrerade kunder att betala för registrerade handlares varor och tjänster med hjälp av mobilen. Med WyWallet-appen kan kunderna skicka pengar till 97% av landets mobilanvändare samt genomföra olika slags köp i olika köpkanaler. Kunder hos mobiloperatörer som har avtal med WyWallet kan bli kunder hos WyWallet. För närvarande finns avtal med Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 och Hallon. Enklast blir man kund i WyWallet genom en sms-registreringsprocess. För en majoritet av befolkningen möjliggör denna en direkt debitering av sms-köp mot privat mobilfaktura eller kontantkort, utan användning av någon smartphone eller WyWallet-app. Man kan också bli kund genom att ladda ner WyWallet-appen och registrera sig. Vid registrering får kunden ett WyWallet-konto mot vilket köp kan debiteras. Kunden fyller på kontot genom banköverföring eller genom insättning från ett bank- eller kreditkort. Istället för att belasta sitt konto vid betalning kan kunden välja att betala sina köp via en kredit från WyWallet. Krediten regleras genom en månadsfaktura. Kunder som har ett privat mobilabonnemang eller registrerat kontantkort hos comviq eller 3 kan särskilt välja att betala sina SMS-köp via mobilfakturan eller direkt debitering mot kontantkortet. WyWallet genomför alla transaktioner i realtid i en intern betalväxel med koppling mellan användarkonton och mobilnummer. Kund som byter mobil eller mobilnummer behöver inte byta WyWallet-konto. WyWallet hanterar betalningar i svenska kronor från konsumenter med svenskt personnummer och folkbokföringsadress i Sverige. Betalningar kan göras till svenska och utländska företag med bankkonto i Sverige eller EU. WyWallet samarbetar med Visa, MasterCard och Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. WyWallets betalväxel levereras av PayEx Solutions. Mer information angående kundvillkor, kundprissättning och registrering finns på www.

3 3 Betaltjänster WyWallet är en betalningspartner som erbjuder handlare möjlighet att ta betalt för sina produkter och tjänster på flera olika sätt. För handlare innebär WyWallet: Transaktioner i realtid med tydlig bekräftelse till kund och handlare Ett enhetligt transaktionspris, oberoende av kundens betalinstrument En betallösning där WyWallet tar all kreditrisk WyWallets tjänster utvecklas löpande och kontinuerligt lanseras ny funktionalitet. Genom att ingå ett handlaravtal med WyWallet får handlaren tillgång en uppsättning betaltjänster. Handlaravtalet är att jämföra med ett inlösenavtal som hanterar WyWallets betalningar parallellt med andra betalningar. Handlaren kan välja att integrera en eller flera av följande betaltjänster: WyWallet SMS för SMS-betalningar WyWallet Online för webb-betalningar och app-betalningar Nedanstående bild ger en översikt av WyWallets struktur och betaltjänster: Mobilfaktura Banköverföring Betal-/ Kreditkort Månadsfaktura API E- & M- butiker Appar Butik & restaurang Kontantkort SMSaggregatörer Person-tillperson

4 4 WyWallet SMS Kunden betalar för handlarens vara eller tjänst genom att skicka ett SMS med en orderkod till ett operatörsoberoende kortnummer (72 xxx). Kundens WyWallet-konto debiteras med det till orderkoden angivna priset. Kunden kan skicka SMS:et precis som tidigare och behöver ingen WyWallet-app Handlaren har möjlighet att ta betalt för varor och tjänster upp till ett belopp som avgörs av typen av betalning och det betalinstrument som används av kunden SMS kan användas som bärare av betalning inbäddad i en applikation (detta är ett sätt att göra betalningen oberoende av data-uppkoppling) Observera att WyWallet inte erbjuder eller hanterar kortnummer. Dessa hanteras av mobiloperatörerna eller indirekt via en SMS-aggregator. Utan tillgång till eller kunskap om kortnummer rekommenderas handlaren vända sig till en SMS-aggregator. WyWallet Online WyWallet Online finns i två varianter: WyWallet Online M-commerce för betalningar i handlares applikation eller webbsida i kundens smartphone WyWallet Online E-commerce för betalningar i handlares webbsida i dator eller tablett WyWallet Online M-commerce: Kunden ställs i handlarens app eller webbsida inför fråga om betalning för visst belopp Kunden trycker på en WyWallet-knapp i handlarens app eller webbsida WyWallet-appen öppnas automatiskt och en betalorder syns med handlarens namn och det aktuella beloppet Kunden godkänner betalningen genom att ange sin PIN i WyWallet-appen Betalning genomförs genom att medel dras från kundens WyWallet-konto och överförs till handlarens handlarkonto i WyWallet En bekräftelse på betalningen överförs i bakgrunden från WyWallet till handlarens onlinemiljö Ett kvitto visas på att betalningen genomförts i WyWallet-appen Kunden bekräftar kvittot genom att trycka på OK Handlar-appen öppnas automatiskt, alternativt handlarens webbsida, och en betalningsbekräftelse visas Illustration över typiskt betalflöde i WyWallet M-commerce:

5 5 WyWallet Online E-commerce: Kunden ställs på handlarens webbsida inför fråga om betalning för visst belopp Kunden väljer att betala med WyWallet genom att mata in sitt mobilnummer och trycka på en knapp på webbsidan. Handlarens webbsida visar att en betalorder initieras och uppmanar kunden att säkerställa att WyWallet-appen är igång. OM WyWallet-appen är igång fortskrider processen enligt steg Om WyWallet-appen INTE är igång följer steg a)-b). o Kundens smartphone får ett push-meddelande som uppmanar och möjliggör för kunden att snabbt starta WyWallet-appen. o När kunden startat WyWallet-appen fortskrider processen enligt steg WyWallet-appen i kundens smartphone visar en betalorder med handlarens namn och det aktuella beloppet Kunden godkänner betalningen genom att ange sin PIN i WyWallet-appen Betalning genomförs genom att medel dras från kundens WyWallet-konto och överförs till handlarens handlarkonto i WyWallet En bekräftelse på betalningen överförs i bakgrunden från WyWallet till handlarens onlinemiljö Ett kvitto visas på att betalningen genomförts i WyWallet-appen Kunden bekräftar kvittot genom att trycka på OK Handlarens webbsida uppdateras och en betalningsbekräftelse visas Illustration över typiskt betalflöde i WyWallet E-commerce:

6 6 Affärsregler Av säkerhets- och effektivitetsskäl hanterar WyWallet betalningar per betaltjänst enligt en uppsättning affärsregler. Dessa återfinns på: WyWallet.se/businessrules I butiker och restauranger (försöksverksamhet) WyWallet bedriver för närvarande försöksverksamhet i ett begränsat antal butiker och restauranger (POS). För att kunna betala med mobilen så behöver kunden klistra på en WyWallet-sticker på mobilen som innehåller ett radiochip (RFID). Vid betalningstillfället så sveper kunden mobilen över handlarens betalterminal (en NFC-kapabel kortterminal) och bekräftar sedan betalningen med sin PIN i WyWallet-appen.

7 7 Avtalstecknande och teknisk integration WyWallet tecknar avtal med handlare efter en kreditbedömningsprocess. Efter avtalstecknande tilldelas handlaren en supportresurs för teknisk assistans under integrationen. Avtals- och integrationsprocess för WyWallet SMS Första steget är en integration mot en särskild testmiljö. När tjänsten är testad av handlaren och verifierad av WyWallet överförs den till produktionsmiljö. 1. Kontakta en säljare på WyWallet 2. Lämna information till WyWallet enligt särskild blankett 3. Teckna avtal med WyWallet 4. Lämna information om tjänsten, eventuella underhandlare 5. Etablera kontakt med WyWallet Merchant Support 6. Integrera mot WyWallets test-simulator 7. Efter en lyckad integration, kontakta WyWallet Merchant Support för ett produktionskonto 8. Slutför integrationen i produktionsmiljön 9. WyWallet verifierar integrationen och ger slutgodkännande: Kör! 10. Invänta avräkning och utbetalning Integrationsmanual för WyWallet SMS finns att ladda ner på /smsmerchants. Avtals- och integrationsprocess för WyWallet Online Om handlaren redan är integrerad mot en till WyWallet ansluten PSP (Payment Service Provider) krävs ingen ytterligare teknisk integration. I det fallet behövs endast ett avtal med WyWallet, då PSP:en redan har gjort den tekniska integrationen. För att tekniskt integrera till WyWallet krävs att handlaren använder sig av WyWallets tekniska API. API:et bygger på Webservices (SOAP) som är en teknikoberoende standard för att kommunicera med andra externa system. För att integrera och testa betalningar hela vägen (end-to-end) behövs ett produktionskonto, ett WyWallet-konto med positivt saldo associerat till en WyWallet-app, samt i tillämpliga fall en egen mobil applikation. 1. Kontakta en säljare på WyWallet 2. Lämna information till WyWallet enligt särskild blankett 3. Teckna avtal med WyWallet 4. Lämna information om tjänsten, eventuella underhandlare 5. Etablera kontakt med WyWallet Merchant Support 6. Integrera mot WyWallets test-simulator 7. Efter en lyckad integration, kontakta WyWallet Merchant Support för ett produktionskonto 8. Slutför integrationen i produktionsmiljön

8 8 9. WyWallet verifierar integrationen och ger slutgodkännande: Kör! 10. Invänta avräkning och utbetalning Systemintegrationen påbörjas genom anslutning till WyWallets testmiljö. Test-simulatorn används för att generera olika status (genom att skicka in olika mobilnummer (MSISDN). Betalningarna säkras med HTTPS/SSL och alla anrop valideras med en checksumma (SHA1 Hash), som beräknas med hjälp av en hemlig nyckel och de ingående parametrarna i respektive anrop. Integrationsmanual för WyWallet Online finns att ladda ner på /startguide-webbhandel. Priser och avräkning Som ersättning för betaltjänsterna tar WyWallet ut de avgifter som framgår av prislista och överenskommelse i avtal. Avgifterna är startavgift, månadsavgift och transaktionsavgift. Handlaren får vid avtalets ingående ett handlarkonto hos WyWallet. Till handlarkontot överförs transaktionsbelopp från kundernas betalningar. Innestående belopp på handlarkontot utbetalas löpande med överenskommen periodicitet av WyWallet till det bankkonto angivits av handlaren, med avdrag för tillämpbara avgifter. Säkerhet WyWallet står kreditrisken för utebliven betalning från kunden. Detta gäller om den uteblivna betalningen inte beror på kundens anspråk eller invändning mot handlaren avseende fel, försening, ångerrätt eller annat förhållande som avser de av kunden köpta varorna eller tjänsterna. WyWallet har ett väl utvecklat monitoreringssystem samt rutiner och processer för att aktivt arbeta med säkerhet för både handlare och kunder. Handlarkrav För att erbjuda WyWallet som betalsätt behöver handlare bl.a. erbjuda sina kunder en fungerande kundtjänst för att hantera kundfrågor rörande handlarens varor eller tjänster. Handlarens verksamhet och kunderbjudanden måste vidare vara förenliga med WyWallets etiska riktlinjer. För WyWallet SMS, som kan debiteras direkt mot externa betalinstrument (mobiloperatörernas mobilfakturor och kontantkort), tillämpar WyWallet branschföreningen MORGANs Code of Conduct och samarbetar med Etiska Rådet för Betalteletjänster avseende handlarkontroll och kundproblem. MORGANs Code of Conduct: Etiska Rådet för Betalteletjänster: Support

9 9 WyWallet erbjuder support enligt följande: Telefonsupport 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året för kritiska fel Icke-kritiska fel och övrig teknisk support hanteras via e-post: Avräkningsfrågor hanteras via e-post: Kommersiella frågor hanteras av respektive säljkontakt eller via e-post: Information om planerat driftsunderhåll meddelas via e-post till handlare minst 1 vecka i förväg Information om akuta driftsstörningar i egna eller underleverantörers system meddelas via e-post till handlare WyWallet ur kundens perspektiv WyWallet är en konsumenttjänst för mobila betalningar. I dagsläget är WyWallet ensamt om att möjliggöra sms-betalningar till operatörsinterna kortnummer, 72 xxx, med direkt debitering mot kundens mobilfaktura för mobiloperatörerna Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 och hallon, eller registrerat kontantkort hos comviq eller 3. Att bli WyWallet-kund Kunden blir WyWallet-kund på olika sätt: Automatisk registrering genom SMS-köp Enkel SMS-registrering Registrering i WyWallet-appen Registrering på nätet Automatisk registrering genom SMS-köp består av att kunden automatiskt blir kund i WyWallet vid genomförande av ett SMS-köp. Denna möjlighet finns för mobilanvändare med privatabonnemang hos Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 eller hallon, samt för mobilanvändare med ett registrerat (fullständigt identifierat) kontantkort hos comviq eller 3. Enkel SMS-registrering består av att kunden skickar ett sms med innehållet WW till , varpå kundens mobiloperatör förmedlar kunduppgifter till WyWallet för upprättande av en kundidentitet och vidarebefordring i realtid av fordringar för sms-köp från handlare via WyWallet till kundens betalinstrument hos operatören. Denna möjlighet finns för mobilanvändare med privatabonnemang hos Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 eller hallon, samt för mobilanvändare med ett registrerat (fullständigt identifierat) kontantkort hos comviq eller 3. Registrering i WyWallet-appen sker automatiskt när appen öppnas för första gången. Kunden vägleds genom registreringen med hjälp av de kunduppgifter som kundens operatör förmedlar till

10 10 WyWallet. Denna möjlighet finns för samtliga mobilanvändare hos Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 och hallon, under förutsättning att mobilanvändaren har ett svenskt personnummer och en svensk folkbokföringsadress. Registrering på nätet sker med stöd av kundens mobiltelefon. Kunden vägleds genom registreringen med hjälp av de kunduppgifter som kundens operatör förmedlar till WyWallet. Denna möjlighet finns för samtliga mobilanvändare hos Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor, 3 och hallon, under förutsättning att mobilanvändaren har ett svenskt personnummer och en svensk folkbokföringsadress. Oberoende av registreringsväg kan kunden nå sitt WyWallet-konto och betaltjänster via WyWalletappen eller inloggning via nätet. WyWallet-appen Instrumentet för de mobila betalningarna, exklusive SMS-köp, är i normalfallet en applikation (WyWallet-appen) som finns tillgänglig i följande versioner: ios, genom Apple App Store Android, genom Google Play Betalinstrument Källan för de mobila betalningarna är i normalfallet ett debetkonto (WyWallet-konto) men WyWallet möjliggör för kunden att välja olika betalinstrument för sina mobila betalningar: Direktöverföring av fordringar för SMS-köp till mobilfaktura eller kontantkort Debetkonto med o Påfyllnad av WyWallet-kontot från bank o Påfyllnad av WyWallet-kontot från konto- eller kreditkort Kreditkonto (WyWallet-faktura) Direktöverföring av fordringar för SMS-köp till mobilfaktura eller kontantkort innebär att WyWallet debiterar kundens mobilabonnemang respektive kontantkort i realtid för de SMS-köp som genomförs. WyWallet-kontot fylls på från bank via inloggning på nätet. Där gör kunden en påfyllnad av valfritt belopp, realiserat som ett direktköp på nätet. WyWallet-kontot kan fyllas på från konto- eller kreditkort via inloggning till WyWallet-kontot på nätet eller via WyWallet-appen. Där gör kunden en påfyllnad av valfritt belopp, realiserat som ett kortköp. Kunden kan välja att spara ett kort för framtida påfyllnad. Kunden kan också välja att koppla ett kort för automatisk påfyllnad av WyWallet-kontot. När kunden gör en mobil betalning av högre

11 11 belopp än tillgodohavandet på WyWallet-kontot dras automatiskt mellanskillnaden från det kopplade kortet, dock minst ett minimibelopp. Kreditkonto (WyWallet-faktura) kan erhållas genom ansökan i appen. Kunden kan välja mellan en snabbkredit på 1000 kr som om möjligt beviljas direkt, alternativt ansöka om utökad kredit. Vid ansökan om utökad kredit genomförs särskild kreditupplysning och ansökan bekräftas genom fysiskt brev till kunden. Betaltjänster ur kundens perspektiv WyWallet innehåller ett antal olika funktioner för mobila betalningar: Betal med SMS Skicka pengar Betala på nätet Ladda kontantkort Betala i butik Betala med SMS Från och med 1 februari 2012 kan endast WyWallets kunder betala sina sms-köp direkt med privat mobilfaktura från Telia, halebop, Tele2, comviq, Telenor eller 3 ett registrerat (fullständigt identifierat) kontantkort hos comviq eller 3 För genomförande av sms-köp krävs ingen smartphone eller WyWallet-app. Kunder med betalinstrument enligt ovan kan efter en sms-registrering göra sms-köp via sms och betala enligt ovan. SMS-köp är de enda köp som kan betalas direkt från mobiloperatörernas betalinstrument enligt ovan. Skicka pengar Kunder i WyWallet kan i WyWallet-appen skicka pengar till alla kunder hos någon av de mobiloperatörer som samarbetar med WyWallet. Om mottagaren är WyWallet-kund aviseras överföringen genom ett SMS och beloppet överförs i realtid till mottagarens WyWallet-konto. Om mottagaren inte är WyWallet-kund aviseras överföringen genom ett SMS där mottagaren uppmanas bli WyWallet-kund för att kunna ta ut pengarna. Transaktionen ligger reserverad i sju dagar, varpå transaktionen återförs till avsändaren om mottagaren inte blivit WyWallet-kund Betala på nätet M-commerce: Kunden betalar för handlarens vara eller tjänst i handlarens egen applikation eller via webbsida i mobilen genom att välja WyWallet som betalsätt. Kunden trycker på en WyWallet-knapp i handlarens app eller på handlarens webbsida

12 12 WyWallet-appen öppnas och en betalorder syns Kunden godkänner betalningen genom att ange sin PIN i WyWallet-appen E-commerce: Kunden betalar för handlarens vara eller tjänst genom att i ett webb-gränssnitt (webb-butik) i en dator eller tablet välja WyWallet som betalsätt. Kunden anger sitt mobilnummer i webb-gränssnittet En betalorder visas i WyWallet-appen i mobiltelefonen Kunden godkänner betalningen genom att ange sin PIN i WyWallet-appen Ladda kontantkort I WyWallet-appen kan kontantkort laddas hos de mobiloperatörer som samarbetar med WyWallet. Betala i butik (försöksverksamhet) Med hjälp av en s.k. WyWallet-sticker associerad till WyWallet-appen kan kunden göra betalningar via betalterminaler i butik. Betalterminalen måste vara utrustad med läsare av WyWallet-sticker och kopplad till WyWallet. Priser WyWallets priser återfinns på Villkor WyWallets användarvillkor återfinns på

WyWallet Produktbeskrivning

WyWallet Produktbeskrivning 4t Sverige AB WyWallet Produktbeskrivning Stockholm 2012.03.13 2 Inledning 4T Sverige AB är ett nyetablerat bolag för mobil betalningsförmedling i Sverige. Bolaget ägs av de fyra mobiloperatörerna Telia,

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

En undersökning av mobila betaltjänster

En undersökning av mobila betaltjänster En undersökning av mobila betaltjänster Ur användarens perspektiv JENNIE OLSSON YVONNE LE DD143X - Examensarbete inom datalogi, grundnivå Handledare: Anders Askenfelt Examinator: Mårten Björkman Referat

Läs mer

Utvärdering av mobila applikationer för betalning. Post- och telestyrelsen

Utvärdering av mobila applikationer för betalning. Post- och telestyrelsen Utvärdering av mobila applikationer för betalning Post- och telestyrelsen April 2014 Sammanfattning Att handla och betala räkningar med mobiltelefonen har blivit allt vanligare på senare år. Genom olika

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07

En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07 En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07 Innehåll 1. Ciber 58... 3 2. Syfte... 3 3. Introduktion

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert?

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert? PayEx Mobil FAQ Detta dokument svarar på nedanstående frågeställningar. För fler frågor och svar samt supportnummer, se http://payex.se/privat. Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Den svenska massbetalningsmarknaden

Den svenska massbetalningsmarknaden Den svenska massbetalningsmarknaden Riksbanksstudier, juni 2013 s v e r i g e s r i k s b a n k Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige beställning av denna publikation kan göras från

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Har du några frågor? Kontakta oss på kontor@chalmerskonferens.se alternativt på 031-7723953 Först behöver du

Läs mer

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg Att skaffa PayEx Mobil steg för steg När du ska skaffa PayEx Mobil se till att du har tillgång till din mobiltelefon, en dator med tillgång till internet och din e-post samt din bankdosa. För att kunna

Läs mer

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Februari 2013 Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Detta som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service (för såväl kunder som leverantörer). För att

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer