Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL Lokal: Träffpunkt Storgatan 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11"

Transkript

1 April 2015 M e d l e m s i n f o r m a t i o n Parkinson Uppland Parkinson Uppland Ordförande Göran Einarsson Mobil: Uppsala Parkinsonförening Mobil Göran Einarsson tel Mobil U-a Parkinsonförenings hemsida Norrtälje Parkinsonförening Olle Undmark tel Mobil Bålsta Parkinsonförening Nils-Ove Jonsson tel Enköpings Parkinsonförening Lena Gårdh-Sjöman Mobil: Parkinsonsköterska Uppsala tel Telefonsvar NYP Nätverk för yngre Yrkesverksamma med Parkinson Britt-Marie Eriksson Mobil: Qvinnor med Parkinson Stina Utterström tel Anhörigcentrum Uppsala Kungsängsgatan 25 tel uppsala.se/anhorigcentrum Parkinson Uppland hemsida uppland.parkinsonforbundet.se Medlemsantal 1 Mars 2015 Uppland 458 UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 Program En arbetsgrupp under ledning av Sara Lycke kommer att föreläsa under rubriken IT i vården. De kommer att berätta om en app som fått namnet PANDA och som skall förbättra kontakten mellan läkare och Parkinsonpatienter. De kommer även att berätta om ett tvåårigt projekt som utförs på Akademiska. Det kallas MuSyQ där målet är att ta fram hjälpmedel som analyserar symptom vid Parkinsons sjukdom och gör det lättare att ställa in behandlingarna på rätt nivå. Som vanligt kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. FIKA I HALVTID VÄLKOMNA Parkinsonskolan inställd. För få anmälningar. Vi återkommer i höst. Du som är intresserad av skolan i höst, kom med förslag på tid och veckodag som passar dig/er till Göran Einarsson mobil eller e-post Rehabgymnastiken uppskattad Rehabgympan som bedrivits i två grupper vid vårdcentralen CENTRUM är mycket uppskattad. Den har nu pågått de först planerade tio veckorna. Efter en utvärdering beslutades att den ska fortsätta även maj månad. Det finns förslag på en fortsättning i höst. Landstingsfolket har avgörandet i sina händer. Finns det efterfrågan får de svårt att säga nej. Om du är intresserad ska du anmäla dig till Harry Eriksson tel eller mobil Svårt att få NYP intressant Britt-Marie Eriksson har kämpat hårt med att ringa och skickat brev till de medlemmar som är yrkesversamma och/eller under 65 år. Men gensvaret har varit dåligt. Är orken slut efter en lång arbetsdag. Ska vi prova med att träffas lördag eller söndag. Har du idéer på hur vi får upp intresset ring Britt-Marie

2 Enköpings Parkinson Förening inbjuder Dig som är Anhörig eller Parkinsonsjuk till en spännande dubbelföreläsning Onsdagen den 29 april kl Träffas vi på VÄSTRA RINGGATAN 20 Enköpings Parkinson Förening får besök av Maud & Christer Eker, Skåne. Båda styrelseledamöter i Förbundet. Maud arbetar med anhörigfrågor och Christer är neurolog och har Parkinson själv. Vi delar upp oss i två grupper; anhörig/sjuk. Tar en fikapaus och sen byter vi föreläsare, så alla får chansen att lyssna och ställa frågor. Anmälan senast 21/4: Christer Rickeborn, vice ordf. Mail: tfn.0730/ / Välkomna!/EPF styrelse

3 Rehabilitering - en fråga som engagerar - Temat för mars månadsmöte var rehabilitering vid Akademiska sjukhuset. Idag och i framtiden. Från Ackis deltog Rose-Marie Brundin minnes- och gereatrikmottagningen, Diana Marcusson neuromottagningen samt Cathrine Göransson rehabmedicinska avdelningen. Mötet hade lockat ett 60-tal deltagare. Inriktningen för de olika verksamheterna presenterades. Ett stort antal frågor ställdes och synpunkter lämnades, naturligt nog framför allt kring var och hur parkinsonsjuka kommer in. Några frågor var gemensamma och återkom vid beskrivning av de olika verksamheterna. Betydelsen av att jobba i team där olika kompetenser ingår präglar alla verksamheter. Ett exempel på när detta är angeläget är de Parkinsondagar, främst för nysjuka, som Ackis genomför. Där deltar Läkare Sjuksköterska Fysioterapeut Arbetsterapeut Dietist Kurator Logoped Vill man som patient få kontakt med någon speciell funktion behöver man remiss (undantag för kurator). Akermodellen nämndes (utvecklats i Norge) som exempel på arbete i grupp. Här bildar personal, den sjuke samt anhöriga grupper med patienten i centrum. Modellen har ännu inte använts vid våra mottagningar. En fråga som visade sig angelägen för mötesdeltagarna är bristande tillgänglighet. Ett stort antal exempel gavs från åhörarna på svårigheter att nå fram till neurologen, framför allt till den person man söker, oftast läkare eller Parkinsonsköterska. Det är en process i flera led. För en Parkinsonsjuk kan det vara en stor ansträngning bara att ringa upp och förklara sitt ärende. Och det är inte alls ovanligt att svaret blir att alla telefontider är slut och du ombeds återkomma nästa dag. En fråga om hur många som använt sig av e- tjänsten Mina vårdkontakter besvarades med 4 händer upp i luften. Det finns exempel på att liknande system kan fungera tillfredsställande. Vi fick också veta att de två Parkinsonsköterskorna, Diana Marcusson och Agneta Gustafasson, båda jobbar 40 % med parkinson, dvs det finns en total resurs om 80 %. Många hade undringar om detta räcker. Från Ackis sida pekade man också på att man jobbar med att förbättra rehab-verksamheten. Bland annat behöver samarbetet inom öppenvården förbättras. Men det behövs också en samverkan mellan olika huvudmän. Kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen är på olika sätt viktiga i ett rehabiliteringsarbete. Diskussion om framtida rehabcentrum pågår inom Ackis. Underlag har tagits fram som ska diskuteras vidare. Ännu har inte frågan nått den politiska ledningen. Vilka insatser för rehabilitering kan vi som parkinsonpatienter förvänta oss i framtiden? Resurserna är begränsade och gruppen är knappast prioriterad. Ett sätt att påverka diskussionen och besluten kan vara att beskriva patientens behov. Risken är annars att besluten inte grundas på en allsidig belysning av situationen utan enbart på underlag som tagits fram av de som jobbar inom vården. Stina Utterström

4 IT i sjukvården Följande beskrivningar hittas på NE.se och jag har de med för att inte glömma att såväl ny teknik som lagstiftning är något som vi skapar för att vi har behov av eller önskemål om att på något sätt få det bättre. IT, informationsteknik, (engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation. Applikation (av engelska application tillämpning ), app, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete (t.ex. ordbehandling eller bokföring) till skillnad från systemprogram, som är avsedda för datorns inre arbete (t.ex. anpassning till viss skrivartyp) och verktygsprogram för datahantering (t.ex. filkonvertering). Applikationer (t.ex. spel) kan också medfölja speciella elektroniska plattformar, såsom mobiltelefoner och mediespelare. Applikationer (appar) distribueras och laddas ned framför allt via Internet. Hälso- och sjukvård, verksamheter som avser att medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar och skador. Som övergripande mål anger hälso- och sjukvårdslagen (HSL; 1982:763) god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Många av oss har egen erfarenhet av att vården inte är lika för alla, även om vårdgivarna anser att de gör så gott de kan. Landstingen har olika syn på en del behandlingsmetoder och läkemedel. De har olika väntetider på behandling eller operation och de har inte samma journalsystem eller tekniska lösningar etc. Hur kan då vi, parkinsonspatienter, bidra i den tekniska utveckling som hela tiden sker? Det finns inget givet korrekt svar, men genom att vara öppna för ny teknik, testa och ge återkoppling på det vi upplever som bra eller dåligt i tjänsterna, kan vi bidra. Vi har ingen kristallkula och vi tillhör oftast den generation som tycker om att läsa riktiga papperstidningar och inte få upp text på en dataskärm. Vi trivs med det fysiska mötet, även om vi tar till telefonen för att prata med släkt och vänner. Inte alla har tillgång till eller möjlighet att använda dator, surfplatta eller smartphone. Men vi vet att det är en snabb utveckling av tekniken och att det blir allt vanligare med internettjänster. Vi kan beställa från apoteket med mobilen, göra bankärenden på den, checka in på flyget och vi kan få teaterbiljetten till mobilen och datorn hemma för att själva skriva ut biljetten. I UNT 21 mars i år fanns en artikel (http://www.unt.se/uppland/uppsala/it-stoper-om-sjukvarden aspx) om IT i sjukvården. Där står bl a I vår planerar landstinget i Uppsala län att dra igång de första mer omfattande försöken med e-vård eller telemedicin som det också kallas. E-vård innebär att it används i kontakten mellan patienten och vården på ett helt annat sätt än idag. Akademiska sjukhuset planerar att inrätta en särskild enhet för e-vård under Vi tror att det här är något som kommer att växa och vi vill övergå från att driva olika projekt till att ha en permanent och mer strukturerad verksamhet, säger sjukhusdirektör Lennart Persson. Han tror att även kommunens äldreomsorg kommer att börja använda e-vård. Man kan tänka sig till exempel att personal på ett äldreboende kopplar upp sig mot en specialistläkare på sjukhuset som kan undersöka patienten via bildskärm. Vi kanske inte tycker om allt som sker. Men vi måste ta ställning till om vi vill vara med att bidra till utvecklingen i den riktning som passar oss. Eller ska vi passivt acceptera det som kommer (för att det kommer, det är säkert). Vi behöver inte förstå all ny teknik i detalj, bara vi är med på att den är till gagn för oss när den finns där. Terje Helland

5 I huvudet på en ny styrelseledamot Terje Helland heter jag och är ny ledamot i styrelsen för Uppsala Parkinsonförening. Jag vill bara ge en kort presentation av mig själv och dela med mig av några tankar jag har. Jag bor på Storgatan i Uppsala med hustrun Kerstin och schnauzern Lisa. Jag har fyllt 64 år och är pensionär sedan två år. Arbetade som ekonomichef på Fora AB i 14 år. Jag fick min P-diagnos i sept-09 efter en DAT-scanning av hjärnan. Jag har ingen tremor, utan det är rigiditet; muskelvärk, spänningar och stelhet i huvudsak på höger sida, som är mitt huvudproblem. När det är som värst har jag svårt att gå och kan knappt använda högerarmen och -handen. Viss överrörlighet har jag ofta de dagar mat o medicin krockar (övermedicinering?). Jag blev medlem i Uppsala Parkinsonsförening efter Görans presentation vid en av Parkinsondagarna på Akademiska och har nu börjat engagera mig mer aktivt. Jag tycker att jag fått väl så många goda råd via medlemskapet och personer jag träffat på NYP-möten i Uppsala, som via sjukvården. Jag har svårt att tro att det tillskjuts mer resurser till sjukvården i framtiden. Och jag tror därför att det blir viktigare med välinformerade grupper av patienter med olika typer av symptom. Antingen det är fysiska möten vi har, eller att vi träffas via internets sociala media. Grupperingar som behövs av många olika skäl. Ett av de viktigaste skälen för mig är möjligheten till diskussioner och kunskapsspridning mellan medlemmarna. Gemensam kunskap vi kan dela med oss av till de som beslutar om mycket av det som berör oss i vardagen t ex bristerna i vården. Men vi får inte glömma att framhålla det som är bra. En, för många av oss, ny företeelse är sociala media på internet. De spelar en allt viktigare roll som ofta har makt och inflytande i olika sammanhang. Var och en av oss har vänner som har vänner, vilket gör det lättare att snabbt sprida info (via internet) om konsekvenser av t ex missförhållanden i vården och få det tillrättat. Vi vet med all säkerhet att det blir fler som lever längre och fler som kommer att kräva resurser i vården, samtidigt som ekonomiska argument väger tungt när landstingen beslutar om vilken vård de vill stå för. Det diskuteras och testas olika tekniska lösningar, allt från att minimera läkarbesöken genom olika smarta appar och mobila tjänster till kameraövervakning i hemtjänsten, allt i syfte att minska kostnaderna. Det diskuteras (ny statlig utredning på gång) även att slå samman landsting i regioner. De har redan centraliserad viss specialistvård till olika sjukhus i landet för att spara och många av sjukhusen får bättre betalt om de säljer sina tjänster till andra vårdgivare än att ta egna lokala patienter. Terje

6 Parkinson Norrtälje VÅRENS TRÄFFAR Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen, ROS, Hamnvägen 12, Norrtälje ordinarie tid kl Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotterier. Den 20 januari hade vi vårt första möte för året och det var ett kvällsmöte där vi informerade om Parkinsonföreningen i Norrtälje och dess verksamhet. Det här var ett försök för att se om det skulle komma fler till ett möte som hölls på kvällen men vi var bara 11 deltagare Den 10 februari hölls ÅRSMÖTE. Efter årsmötet informerade audionom Elisabeth Anderson om hörseln och olika hjälpmedel. Drygt 20 medlemmar deltog. Den 17 mars berättade logoped Ann-Christin Redholm om vikten av röstträning. Drygt 25 medlemmar deltog Den 11 april uppmärksammade vi Världsparkinsondagen. Dr Bengt Stegemo, själv parkinsonsjuk informerade om parkinsons sjukdom, symptom och behandling och demonstrerade sin egen Duodopapump. Inga-lill Nilsson från Studieförbundet Vuxenskolan berättade om samarbetet mellan Vuxenskolan och Parkinson Norrtälje. Efter förfriskningar blev det en frågestund. 40 personer deltog i träffen, både parkinsonsjuka och anhöriga och vi hoppas att vi ska få några nya medlemmar i föreningen BÅLSTA PARKINSONFÖRENING Bålsta Parkinsonförening är medlem i HSO Håbo handikappföreningarnas samarbetsorgan. Fjorton föreningar är medlemmar i HSO Håbo. HSO har årsmöte den 28 april och P-föreningen representeras av tre ombud Nästa månadsmöte blir den 21 april då vi kommer att diskutera tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Den 29 april är vi bjudna till Enköping se program Enköping Vårens månadsmöten avslutas den 19 maj med en friluftsdag om vädret tillåter det finns ju som bekant inget dåligt väder utan endast olämpliga kläder. Reservplats är samlingslokalen på Källvägen

7 Några bilder från svunna tider Fysioterapeuten Camilla Ekvall besöker oss sept 2014 Professor Johan Löök Karolinska institutet och Birgitta Björnek från AbbVibe november 2012 Bedårande vackert men inget för allergiker Även maskrosor är vackra när de blommar PARKINSSONFÖRBUNDETS KONGRESS 2015 Kongressen är Parkinsonförbundets högsta beslutande organ. Till kongressen, som anordnas vartannat år, kommer medlemmar, ombud och inbjudna gäster. På kongressen beslutas om förbundets verksamhet under de närmaste åren och vi väljer ordförande, ledamöter och ersättare. I år anordnas kongressen maj på Welcome Hotel Stockholm/Barkarby. Deltagare vid kongressen är utsedda ombud från länsföreningarna samt förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. Respektive länsordförande är självskriven. I mån av plats är kongressen öppen för alla medlemmar. Vid kongressen förrättas val av förtroendevalda funktioner i förbundet, program, ansvarsfrågor samt motioner behandlas. Kongressen har utifrån detta att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Varje länsförening har rätt att utöver sin ordförande utse ett ombud per påbörjat 100-tal medlemmar. Som medlem räknas alla som betalt årsavgiften. Vid röstning gäller ett ombud, en röst.

8 Ansvarig utgivare: Parkinson Uppland c/o Göran Einarsson Vitkålsgatan 95 C Uppsala PORTO BETALT NORRTÄLJE PARKINSONFÖRENING KOMMANDE TRÄFFAR Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen, ROS, Hamnvägen 12, Norrtälje ordinarie tid kl Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotterier. Varje tisdag kl när det inte är ordinarie medlemsmöte träffas de som vill på Café Hörnan i Norrtälje för en gemensam prat- och fikastund. Under våren har vi även deltagit i samtalsträffar tillsammans med anhörigstödjare på ROS. Ordförande och vice ordförande i föreningen deltar aktivt i samarbete med Norrtälje kommun och Tiohundra avseende frågor som rör funktionshindrade och äldre i kommunen. KOMMANDE PROGRAM 21 april: Yogainstruktör Christina Mattsson är hos oss och visar och talar om yoga. 26 maj: Vi gör en vårutflykt till Norrtelje Bränneri där vi får en guidning och äter något lättare. Möjlighet till provsmakning finns för den som så önskar. Närmare information meddelas senare i Norrtelje Tidning och på vår hemsida. Kontaktpersoner: Ordförande Olle Undmark, el Vice ordförande Bengt Stegemo, el Sjukgymnast: Elisabet Jibrandt tel Logoped: Ann-Christin Redholm mobil Dietist: Ulrika Carlsson tel Anhörigkonsulent: Kerstin Söderquist tel Musikterapeut: Grainne Lönnqvist mobil Hemsida: klicka på Norrtälje under rubriken Uppland eller googla parkinson norrtälje.

Dalheimers Hus. Här har Göteborgsföreningen sina möten. NR 1 Mars 2014

Dalheimers Hus. Här har Göteborgsföreningen sina möten. NR 1 Mars 2014 MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 1 Mars 2014 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e Dalheimers Hus Här

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden Kongressen 10 12 juni 2013 Motioner Yttranden 1 2 Innehåll Motion nr 1 Namnändring 6 Motion nr 2 Namnbyte 7 Motion nr 3 Förslag till ändring av 1 Riksförbundets namn 8 Motion nr 4 Namnändring 9 Yttrande

Läs mer

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juni 2013 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 39 Nr 2 2013

Läs mer

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län DistriktsNytt Nr 5 Hörselskadades distrikt i Stockholms län 2011 Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg Innehåll 3 vintertid, vårdval 4 textad kultur 4 ny medarbetare på kansliet 4

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Ekonomikoll Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Välkommen till studiecirkeln Ekonomikoll! Det kan vara krävande att sköta sin ekonomi om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Man ska komma

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 TEMA: Barn & unga Prickig korv förändrade Jessicas liv GODTYCKLIG HJÄRNSKADEREHAB 4 ALLA ELEVER HAR RÄTT ATT NÅ MÅLEN 10 Hjärnkraft

Läs mer

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Demensförbundet behöver mer resurser för att arbeta för demenssjuka och deras anhöriga! Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009 Alzheimer

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer