Program Stockholm november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Stockholm 17-18 november 2010"

Transkript

1 Program Stockholm november 2010 Tillsammans bygger vi framtidens digitala samhälle redan idag Välkommen till mötesplatsen för dig som berörs av smartare tjänster och arbetssätt för framtidens samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning! Arrangeras av: Hexanova Event AB Ett företag inom Hexanova Media Group Mediepartner: Medarrangörer och partners:

2 Dags att AGERA Om vi alla i Sverige, myndigheter, kommuner och landsting, vill hålla jämna steg med övriga Europa och på sikt ta ledningen inom eförvaltning, då bör vi agera redan idag. Syftet med eförvaltning är att förnya och förenkla kommunikation samt att spara tid och pengar för medborgare, företag och det offentliga Sverige. Vårt bidrag till att påskynda processen är eförvaltningsdagarna den november. Moderator eförvaltningsdagarna Moderator Johan Quist är till vardags ekonomiedoktor och forskare vid Centrum för tjänsteforskning CTF, Karlstads universitet. Hans primära forskningsintresse är mötet mellan medborgare och offentlig sektor. Johan är övertygad om att forskning bäst bedrivs nära verkligheten och har under många år arbetat med både nätverksbyggande mellan myndigheter och utbildning av statliga chefer. Årets bästa erbjudande! Sverige nr 1 i Europa 2015 Välkommen! Boka din plats på eförvaltningsdagarna före den 30 juni så får du hela 1000 kronor i rabatt! (går ej att kombinera med övriga rabatter) Vi vill passa på att tacka programrådet som inför 2010 års eförvaltningsdagar bestått av: Claes Norgren, Riksrevisionen Madeleine Siösteen Thiel, Vinnova Mikael Von Otter, IT-Telekomföretagen inom Almega Ellinor Bjennbacke, IT-Telekomföretagen inom Almega Svante Werger, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Torbjörn Cederholm, SIS Torbjörn Carlsson, Fackförbundet ST Ninos Daniel, Chambersign Helena Englund, Eniro Åke Bermell, Arkitektkopia/Byggnet Magnus Nordkvist, Lindesbergs kommun Lars-Göran Fröjd, Hexanova Media Group Urban Nilsson, Offentliga Affärer Tess Benschner Johnsson, EVENT PLANET. Medverkande organisationer: Mittbygge AB 2

3 Höjdpunkter och måsten ur programmet Torsdag Government 2.0: Opportunities and Challenges Jane E Fountain, Professor of Political Science and Public Policy at the University of Massachusetts Amherst. Jane E Fountain, en av världens ledande forskare och föreläsare inom eförvaltningsområdet visar på möjligheter och utmaningar sett ur ett globalt perspektiv. För första gången i Sverige! Onsdag Onsdag Visionerna kring eförvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Mats Odell Missa inte Regeringens planer och visioner för framtidens eförvaltning. Framförda av Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell. Onsdag Torsdag Säkerhet i eförvaltning? Chefen för enheten för samhällets informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Richard Oehme. Upphandling i eförvaltning Teknologie doktor Helena Lindskog vid Linköpings universitet har utvecklat en metodik som säkerställer behov och krav vid komplicerade upphandlingar. PANELDISKUSSION Vart är vi på väg? Paneldiskussion kring årets eförvaltningsindex, som presenteras av Stockholms handelskammares IT-expert Fredrik Sand. Kommentarer och diskussion med bland andra Magnus Enzell, Kansliråd Finansdepartementet, Eva Sartorius, Kommittésekreterare e-delagationen och Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting. Torsdag Drivkrafterna för eförvaltning Hur stora investeringar är vi beredda att ta? Riksrevisor Claes Norgren presenterar sin bild av de ekonomiska drivkrafterna för myndighetsutveckling. 3

4 Onsdag 17/ REGISTRERING Vi bjuder på kaffe och frukt. UTSTÄLLNING besök utställarna eförvaltningsdagarna öppnas Moderator Johan Quist, Karlstads universitet, förklarar dagarna öppnade Vilken vision har regeringen för att framtidssäkra eförvaltning? Regeringens vision för att möta omvärldens krav på en framtidssäkrad eförvaltning. Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell En innovationsdriven eförvaltning, vad kännetecknar den? Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, (Verket för innovationssystem). Vinnova investerar i forskning och utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Kaffe och besök i utställningen Lantmäteriet en ledande e-myndighet, vad innebär det? Stig Jönsson, Generaldirektör Lantmäteriet, ordf. i Geodatarådet, medlem av Regeringens e-delegation Sveriges väg mot molnet, innovationer och investeringar? PARALLELLSPÅR Rapport från nordisk studie i ämnet av och hur kan vi ta tillvara på gjorda innovationer och investeringar. Nu måste vi trygga välfärden mer kostnadseffektivt än tidigare. Hans Werner, VD Radar Group och Bengt Wallentin, VD ebuilder Vilka säkerhetskrav bör vi ställa på framtidens eförvaltning? PARALLELLSPÅR Richard Oehme, chef för enheten för samhällets informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB LUNCH och besök i utställningen Seminarier A1 A Seminarier B1 B Kaffe och besök i utställningen Tillsammans bygger vi framtidens samhälle Vilken roll kommer kommuner, landsting och regioner att ha? Gunilla Glasare, Direktör och chef för avdelningen Tillväxt och Samhällsbyggnad inom SKL PANELDISKUSSION kring årets eförvaltningsindex Årets eförvaltningsindex presenteras av Fredrik Sand, analytiker Stockholms handelskammare. Indexet kommenteras och diskuteras av bland andra Magnus Enzell, Kansliråd på enheten för statlig förvaltning, Finansdepartementet, Eva Sartorius, Kommittésekreterare, e-delegationen och Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting Utställarmingel Öl/vin/snacks/överraskningar bland våra utställare på eförvaltningsdagarna 2010! FEST! Trerätters, underhållning och dans. Mats Odell Charlotte Brogren Stig Jönsson Bengt Wallentin Richard Oehme Gunilla Glasare Fredrik Sand 4

5 Torsdag 18/ REGISTRERING Vi bjuder på kaffe och frukt. UTSTÄLLNING besök utställarna Moderatorn öppnar dag Från traditionell förvaltning till eförvaltning risker och möjligheter Rapport från Riksrevisionen, Riksrevisor Claes Norgren presenterar sin bild av de ekonomiska drivkrafterna som finns för myndighetsutveckling Affärsmodeller, kundvärde och e-förvaltning hur hänger det ihop? Digitalisering i allmänhet och e-förvaltningen i synnerhet. Linus Malmberg, vd Cordial Business Advisers, med lång erfarenhet av Business Process Reengineering och affärsarkitektur Hur kan man visa på vilken lönsamhet en eförvaltningsinvestering PARALLELLSPÅR kommer att ge? Johanna Karlsson, Sweco. En av landets mest erfarna och aktiva certifierade PENG ledare. (PENG = Prioritering Efter NyttoGrunder) På vilket sätt kan Molntjänster ge bättre samverkan? PARALLELLSPÅR Patrick Lindén, Projektledare SIS, Swedish Standards Institute, Anders Kingstedt, VD och strategisk rådgivare, Ecru Consulting, Daniel Akenine, Nationell teknikchef för Microsoft Sverige AB och ordförande för Sveriges IT-arkitekter IASA Kaffe och besök i utställningen Seminarier C1 C Seminarier D1 D Lunch och besök i utställningen Seminarier E1 E Government 2.0: Opportunities and Challenges Jane E Fountain, Professor of Political Science and Public Policy at the University of Massachusetts Amherst, är en av världens ledande forskare och föreläsare inom eförvaltningsområdet. Jane E Fountain visar på möjligheter och utmaningar sett ur ett globalt perspektiv Kaffe och utställning Från pappersbyråkrati till digital succé För att lyckas med införandet av eförvaltning krävs ett tydligt ledarskap. Ann Persson Grivas, avdelningschef Försäkringskassan Videokonferens Europa Här får vi möjlighet att ställa frågor till och lyssna på de samlade erfarenheterna från Europas experter inom eförvaltning. Moderator Johan Quist summerar. Claes Norgren Linus Malmberg Johanna Karlsson Anders Kingstedt Daniel Akenine Jane E Fountain Ann Persson Grivas 5

6 Spår A : Hur bör/ska information samverka mellan myndigheterna? A1: Lantmäteriet ser till helheten Om eförvaltning och geodata Allt som händer har en geografisk anknytning, därav har geodata blivit det samlade namnet på all geografisk information som ett flertal myndigheter har ansvaret för. Här förklaras hur standarder, lagar och teknik måste samordnas vid informationsutbyte Anders Olsson mellan olika parter. Anders Olsson, Utvecklingsdirektör Lantmäteriet och medlem av e-delegationens expertgrupp. A2: Hur standardisera? Begreppsanalys med modellering e-delegationen föreslår i sitt betänkande att elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter ska baseras på standardiserad meddelandehantering och att olikheter i data, begrepp och semantik ska hanteras enligt en vägledning som delegationen tar fram. Marianne Janning, Marianne Janning Verksamhetsutvecklingskonsult, EDB Consulting Group AB. A3: Informationsöverföring från myndigheter till kommuner vilka krav ställs? Hör hur Boverket, Lantmäteriet, SKL och Vinnova skapade en plattform för kommunala e-tjänster. Projektet drivs nu av Mittbygge AB. Hans-Peter Aineskog, VD, Mittbygge AB och Lennart Jonsson, projektledare Logica. Hans-Peter Aineskog A4: Interoperability = automatiserad samverkan = HUR? e-delegationens förslag till vägledning för automatiserad samverkan presenteras. Carina Arnesson, IT-chef Jordbruksverket. A5: Kontaktcenter + arkitekturstrategi = grundbultar i en effektiv eförvaltning eförvaltning handlar om så mycket mer än IT-lösningar. Det krävs en strategisk förändring av såväl den fysiska organisationen som IT-miljön. Sambruk och Vinnova har utvecklat en modell för kontaktcenter, som förändrar kommunens interna processer likväl som dess interaktion med externa intressenter. Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, intresseföreningen Sambruk. e-delegationens ansvarsområde Claes-Olof Olsson e-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning, som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska förändringar och kompetenser. Förändringar skall utgå från medborgares och företagares behov och se dem som medverkande parter. Källa: e-delegationen 6

7 Spår B : Vardagens e-tjänster för medborgarna Lennart Haggård B1: PRAKTIKFALL: Avgrävda ledningar kostar hundratals miljoner. Hur lösa? I avsaknad av lagstiftning har PTS (Post- och Telestyrelsen) tagit initiativ till en mycket bred samverkan mellan många privata och offentliga intressenter och skapat tjänsten Ledningskollen. Lennart Haggård, Konsultchef, Decerno AB. B4: PRAKTIKFALL: Från e-tjänst till verksamhetsutveckling med kundoch anhörigportal i Sandvikens kommun En portal för vård och omsorg med smart gränssnitt för e-förvaltning mellan webb och TV. Lena Carlsson, Projektutvecklare/Enhetschef och Dick Orrmyr, Produktchef Pulsen. Torbjörn Lahrin Patrick Lindén B2: PRAKTIKFALL: e-adept en resa bortom barriärerna e-adept är ett unikt samarbetsprojekt inom områdena navigering, reseplanering och larm. Projektet syftar till att skapa tjänster som kan öka tillgängligheten i samhället för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Torbjörn Lahrin, VD Astando AB. B3: PRAKTIKFALL: Skolans värld Informationsutbytet mellan utbildningsanordnare, antagningsenheter och studenter ska kunna ske maskinellt och oberoende av vilka systemlösningar man valt inom respektive organisation. Detta kan uppnås genom överenskommelser om informationsmodell och former för överförandet, alltså standarder. Patrick Lindén, projektledare SIS, Lisa Tönus, projektledare Skolverket. Lena Carlsson Dick Orrmyr B5: PRAKTIKFALL: Enklare att starta och driva företag Verksamt.se är en ny tjänst för företagare från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som samlar information och service för den som driver eller vill starta företag. Presentation med tjänster med representanter från Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket. Lisa Tönus 7

8 Spår C: Bättre affärer vid inköp och upphandling med hjälp av e-tjänster C1: Koncept för e-handel TOFFEE står för Tjänster för Offentlig Effektiv handel. Det är ett forskningsprojekt vars syfte är att bidra med en ny affärsmodell, ny teknik och nya metoder för att skapa ett sammanhållet och hållbart e-tjänstekoncept för all typ av handel. Projektet presenteras av representanter från Vinnova, Västra Götalandsregionen, Högskolan Skövde, Visuera, Actea Consulting, Gullspångs kommun. C2: KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster Upphandling av tjänster med telekom som bas. En modell för behovsanalys som kan matchas mot krav för att minska behovet av stora ramavtal samtidigt som det underlättar för SME företag att delta i Offentlig Upphandling. Dr. Helena Lindskog tillsammans med Lindesbergs kommun. Helena Lindskog FORSKNINGSCENTRUM FÖR Informationsteknologi Teknologie Doktor Helena Lindskog är forskare vid Institutionen för Industriell ekonomi och Marknadsföring vid Linköpings universitet med speciell inriktning på Offentlig Upphandling. Hennes senaste projekt avsåg Vinnovaprojektet Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster (KNUT) inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet. C3: Vad händer inom akademi och forskning? Utgångspunkten nytta, strategi, styrning och användbara informationssystem. Nils-Göran Olve ingår i Users Awards* forskar-panel. Nils-Göran Olve, adjungerad professor i ekonomisk styrning vid IEI, Linköpings universitet. * UsersAward är en användarrörelse, vars viktigaste uppgift är att stötta användare Nils-Göran Olve av IT-system i arbetslivet och verka för att IT-utvecklingen går hand i hand med användarnas behov. Kerstin Wiss-Holmdahl C4: Flera goda exempel från SKL och kommuner/landsting inom ehandel Kerstin Wiss-Holmdahl, SKL, Sveriges representant i internationella projekt för e-handel, bland annat PEPPOL, tillsammans med kommuner och landsting. C5: Effektiv eförvaltning utifrån ekonomisystemsperspektiv På vilket sätt påverkar elektroniska upphandlingar, avrop, beställningar, fakturor och betalningar de involverade parterna och kan man behålla ett helheltsperspektiv? Peter Fredholm, Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) med över 20 års erfarenhet från området ger sin bild av vart vi är på väg och vilka fallgropar som kan undvikas. 8

9 Spår D: Hur garantera säkerhet, sekretess och arkivering? D1: Informationssäkerhet En förutsättning för eförvaltning Presentation av exempel som ger hela kedjan från övergripande riskhantering och IT Governance ned till specifika säkerhetsåtgärder. Presentation av standarderna i ISO serien samt av webbtjänsten Anders Carlstedt Informationssäkerhet. Anders Carlstedt, VD Carlstedt Inc, samt International Editor ISO/IEC & D2: Krisinformation 2.0 Vid kriser ställs höga krav på myndigheternas kommunikation med medborgarna och på samverkan och informationsdelning. Portalen Krisinformation.se är en samlad ingång för medborgare vid kris. I portalen finns hänvisningar och Svante Werger myndighetsgemensamma tjänster. Svante Werger, kommunikationsdirektör från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med ansvariga medarbetare. D4: Vilka är hoten mot våra it-system? Hoten är många allt ifrån enskilda hackers som vill testa sina kunskaper och utmana systemen till kriminella nätverk och främmande makters underrättelsetjänster som försöker stjäla information, tillgångar och annan data för ekonomisk Tomas Djurling vinning eller makt. Tomas Djurling, grundare, delägare och partner Djurling Security, tidigare säkerhetsexpert på FRA, numera konsult inom säkerhet. D5: Vad ska vi bevara för framtiden och hur säkra? Regeringen väntas före sommaren 2010 ge Riksarkivet i uppdrag att se över den framtida rollen som statens e-arkiv. Hur ser handlingsplanen ut? Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet, chef för utveckling och eförvaltning, deltar i e-delegationens arbetsgrupp och dess IT-standardiseringsråd. Han är även ordförande i SIS TK 321 Information och dokumentation samt har deltagit i internationellt arbete inom ramen för, bland annat, InterPares och DLM-Forum (expertråd inom EU). Torbjörn Hörnfeldt D3: Den svenska välfärden från födsel till äldrevården edoktorn kan komma Vi gör här en resa längs med hela vår livscykel från det vi föds till att vi blir åldringar. Vad är det vi behöver under denna resa? Vilka behandlingsformer håller nu på att växa fram för att ge oss en fortsatt välfärd men också nya möjligheter för generationer att verka tillsammans. Och kommer vi i framtiden att kunna ha full kontroll över vår egen livsjournal? På detta seminarium samtalar representanter från svensk sjukvård med ansvariga inom landsting och kommuner. 9

10 Spår E: Vilket ledarskap och vilken affärsmodell krävs för eförvaltning? E1: Att leda förändring med nytt tänk Idag är de flesta överens om att de så kallade mjuka frågorna är avgörande för ett lyckat införande av nya arbetssätt. Ändå hamnar dessa frågor ofta på införandeprojektens restlistor och de reella effekterna av investeringarna riskeras. Hur gör man då för att engagera medarbetare som tycker att det är bra som det är? Hur bemöter man det som sitter i väggarna och hindrar verksamhetens utveckling. Vad är ledningens roll i förändringsarbetet och hur bör man agera? Thomas Zandin har ett förflutet som ledare och egen företagare inom IT-branschen. De senaste 10 åren har han uteslutande arbetat med förändringsledning, ledar- och teamutveckling, främst inom offentlig sektor. Thomas Zandin E2: Users Award, hur kan priset främja eförvaltning? Hur viktigt är det att involvera användarna i utvecklingsarbetet av it-stöd och verksamhet för att få en bättre arbetsorganisation, bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet i organisationen. Ove Ivarsen och Torbjörn Lind, LO/TCO Users Award. Carina Centrén E4: Vilken efterfrågan på information kommer framtiden att bära? PricewaterhouseCoopers har genomfört en ungdomsundersökning om engagemang, delaktighet, ITanvändning och medborgarskap i det stora perspektivet och e-förvaltning. Sofie Arvidsson, pol.mag i statsvetenskap projektledare på Pricewater- Sofie Arvidsson housecoopers och har på uppdrag av Finansdepartementet utrett ungdomarnas syn på eförvaltning. E5: Senaste nytt: Sociala Medier E3: Vilka är de modiga kommunerna? Vad kan göras nationellt, regionalt och lokalt? På vilket sätt kan vi agera på alla fronter? Hur skapas medborgarnytta? Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv tillsammans med några modiga kommuner. Rapport: Vi presenterar senaste fakta i användandet av sociala medier. Är sociala medier till medborgarnytta? Ove Ivarsen Torbjörn Lind 10

11 Bokningsinformation november 2010, Stockholm Pris: kronor/deltagare (exklusive moms) I avgiften ingår: Seminarier, workshops, den integrerade utställningen, lunch och kaffe under båda dagarna samt middag och underhållning kvällen den 17 november. Endast 17 november kronor/deltagare (inklusive galamiddag). Endast 18 november kronor/deltagare. Rabatter Boka tidigt Boka din plats senast den 30 juni, få 1000 kronor i rabatt. Boka flera deltagare få gratisplats Grupprabatt: Boka sex deltagare, så går en gratis. Medlemsrabatt: 500 kronor per deltagare om du är medlem i: Fackförbundet ST SiS IT & Telekomföretagen inom Almega Övriga rabatter: Klicka för att komma till anmälningsformuläret. Konferensplats: Kistamässan Anmäl dig på Sveriges eförvaltningspris 2010 Vilken organisation erhåller Sveriges eförvaltningspris 2010? Vi utser den organisation som under året utvecklat tjänster som underlättat kontakten för Sveriges medborgare och företagare med fokus på nytta i sparad tid och/eller sparade pengar för medborgare eller företagare. Vi vill med detta pris belöna myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens emedborgare. Priset är instiftat av publikationen Offentliga Affärer och målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom området eförvaltning, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 11

12 Underhållande afton Ljud och ton i skön komposition Alltifrån Bellman, stå-upp till häftiga och dansvänliga toner 17 november Arrangeras av: Hexanova Event AB Ett företag inom Hexanova Media Group Mediepartner: Medarrangörer och partners:

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 KVALITETSMÄSSAN DEN 14 16 NOVEMBER 2017 SVENSKA

Läs mer

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kommunerna är på e! Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Offentliga Rummet Västerås 080603 1 Meny e-förvaltningsmätning

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Enklare Öppnare Effektivare

Enklare Öppnare Effektivare Enklare Öppnare Effektivare INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2013 Inbjudan till utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2013 Framväxten av e-samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

egovernment 2009 Teaming up for the eunion! Urban Funered, Finansdepartementet

egovernment 2009 Teaming up for the eunion! Urban Funered, Finansdepartementet egovernment 2009 Teaming up for the eunion! Urban Funered, Finansdepartementet Handlingsplanen för eförvaltning FÖRUTSÄTTNINGAR Insatsområde 1: Regelverk för myndighetsövergripande samverkan och

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Säkra informationen i din kommun! Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Molntjänster hur säkerställs säkerheten? Säkerhetsrutiner

Läs mer

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09 The Swedish Alliance for Electronic Business NEA Julkarameller 2009-12-09 Lite om NEA s... Förändringsarbete Arbetsgrupperna Index e-handel B2B Övrigt Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

CeSam Programområde Näringsliv och arbete

CeSam Programområde Näringsliv och arbete CeSam Programområde Näringsliv och arbete KommITs och Sambruks höstkonferens 2012-11-14 Bengt Svenson Bengt.svenson@skl.se 070-685 30 24 CeSam Center för esamhället CeSam ska tillsammans med intresserade

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

E-delegationens arbete. Claes Thagemark

E-delegationens arbete. Claes Thagemark E-delegationens arbete Claes Thagemark claes.thagemark@enterprise.ministry.se Vad är e-fövaltning? Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska* förändringar

Läs mer

Digitalisering av det offentliga Sverige

Digitalisering av det offentliga Sverige Digitalisering av det offentliga Sverige 2016-08-28 Frukostseminarium Mål för digitaliseringen av det offentliga Sverige Förvaltningspolitik It-politik Digital förvaltning Digitalt först En innovativ och

Läs mer

Sveriges största. e-förvaltning och

Sveriges största. e-förvaltning och Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation PARTNER- OCH UTSTÄLLARINFORMATION VAR PÅ PLATS NÄR BESLUTSFATTARNA INOM EFÖRVALTNING MÖTS Det senaste inom e-förvaltning

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Sveriges största. e-förvaltning och

Sveriges största. e-förvaltning och Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation PARTNER- OCH UTSTÄLLARINFORMATION VAR PÅ PLATS NÄR BESLUTSFATTARNA INOM EFÖRVALTNING MÖTS Det senaste inom e-förvaltning

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor

Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor Plenar 2 Föreläsare Dan Ericsson Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor Offentliga Rummet 25-27 maj 2009 Dan Ericsson Tillväxt, arbetstillfällen,

Läs mer

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation?

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Regeringsuppdraget och det fortsätta förstudiearbetet Eva Ekenberg, kanslichef E-legitimationsnämnden Ingvar Ritzén, projektledare HiQ Några hållpunkter

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 15 16 mars 2016 18 19 oktober 2016 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Magnus Enzell Bakgrund 2006: 24-timmarsmyndigheten hade nått vägs ände beslut på koncernnivå efterfrågades Regeringen ville stärka

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster höstkonferens den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster IT BUDGET eller budget IT? quality hotel globe 4-5 november 2009 inbjudan Kan

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Leder du kommunens lokalförsörjning rätt?

Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? VÄLKOMMEN TILL POLITIKERKURS Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? Ändamålsenliga lokaler i kommuner är avgörande för att verksamheten ska ge största möjliga nytta för medborgarna och bidra till en

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Välkommen till Eskil"una

Välkommen till Eskiluna Välkommen till Eskil"una Elektroniskt bevarande etapp 2 Det handlar om a. säkerställa en långsik5g informa5onsförsörjning! Slutrapporten etapp 2 Sambruk 2011. Dokumentet får dock spridas enligt Creative

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - hur når vi dit? Välkommen till ett seminarium om framtidens e-förvaltning!

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - hur når vi dit? Välkommen till ett seminarium om framtidens e-förvaltning! Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - hur når vi dit? Välkommen till ett seminarium om framtidens e-förvaltning! Moderator: Annika Dopping E-post: info@edelegationen.se Twitter: #edlgn Fråga

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se 2 (6) Denna årsberättelse för E-legitimationsnämnden

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 1 (4) Överenskommelse mellan Verket för innovationssystem (VINNOVA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Digitaliseringen av det offentliga Sverige Öppna data

Digitaliseringen av det offentliga Sverige Öppna data Digitaliseringen av det offentliga Sverige Öppna data Magnus Enzell Enheten för digital förvaltning 1 Hur arbetar regeringen med digitalisering? N Infrastruktur Bostads- och digitaliseringsminister Peter

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Slutrapport GITaudit 2.0 för Sollentuna Kommun. www.advania.se

Slutrapport GITaudit 2.0 för Sollentuna Kommun. www.advania.se Slutrapport GITaudit 2.0 för Sollentuna Kommun www.advania.se Från Grön IT till Hållbar IT 2011 TCO Development tar över GITaudit 2010 SIS TK 550 Ledningssystem för Grön IT 2013 GITaudit 2.0 2009 Advania

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Anders Norrlid från RKA presenterade Koladas (www.kolada.se) nya api som gör det möjligt att hämta statistik direkt från Koladas databaser.

Anders Norrlid från RKA presenterade Koladas (www.kolada.se) nya api som gör det möjligt att hämta statistik direkt från Koladas databaser. 1 2 Målet med dagen är att diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med öppna data. Vilket behov av nationell samordning finns? Vad kan göras regionalt

Läs mer

1 bilaga. Avsiktsförklaringen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse.

1 bilaga. Avsiktsförklaringen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse. Utdrag Protokoll III 5 vid regeringssammanträde 2015-10-29 N2015/07455/EF Näringsdepartementet Godkännande och undertecknande av avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för

Läs mer

Remiss av SOU2015:66 En förvaltning som håller ihop

Remiss av SOU2015:66 En förvaltning som håller ihop N2015/5090/EF 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för e-förvaltning Remiss av SOU2015:66 En förvaltning som håller ihop anser att utredningens förslag i stort är bra och vi stödjer slutbetänkandet.

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer