Program Stockholm november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Stockholm 17-18 november 2010"

Transkript

1 Program Stockholm november 2010 Tillsammans bygger vi framtidens digitala samhälle redan idag Välkommen till mötesplatsen för dig som berörs av smartare tjänster och arbetssätt för framtidens samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning! Arrangeras av: Hexanova Event AB Ett företag inom Hexanova Media Group Mediepartner: Medarrangörer och partners:

2 Dags att AGERA Om vi alla i Sverige, myndigheter, kommuner och landsting, vill hålla jämna steg med övriga Europa och på sikt ta ledningen inom eförvaltning, då bör vi agera redan idag. Syftet med eförvaltning är att förnya och förenkla kommunikation samt att spara tid och pengar för medborgare, företag och det offentliga Sverige. Vårt bidrag till att påskynda processen är eförvaltningsdagarna den november. Moderator eförvaltningsdagarna Moderator Johan Quist är till vardags ekonomiedoktor och forskare vid Centrum för tjänsteforskning CTF, Karlstads universitet. Hans primära forskningsintresse är mötet mellan medborgare och offentlig sektor. Johan är övertygad om att forskning bäst bedrivs nära verkligheten och har under många år arbetat med både nätverksbyggande mellan myndigheter och utbildning av statliga chefer. Årets bästa erbjudande! Sverige nr 1 i Europa 2015 Välkommen! Boka din plats på eförvaltningsdagarna före den 30 juni så får du hela 1000 kronor i rabatt! (går ej att kombinera med övriga rabatter) Vi vill passa på att tacka programrådet som inför 2010 års eförvaltningsdagar bestått av: Claes Norgren, Riksrevisionen Madeleine Siösteen Thiel, Vinnova Mikael Von Otter, IT-Telekomföretagen inom Almega Ellinor Bjennbacke, IT-Telekomföretagen inom Almega Svante Werger, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Torbjörn Cederholm, SIS Torbjörn Carlsson, Fackförbundet ST Ninos Daniel, Chambersign Helena Englund, Eniro Åke Bermell, Arkitektkopia/Byggnet Magnus Nordkvist, Lindesbergs kommun Lars-Göran Fröjd, Hexanova Media Group Urban Nilsson, Offentliga Affärer Tess Benschner Johnsson, EVENT PLANET. Medverkande organisationer: Mittbygge AB 2

3 Höjdpunkter och måsten ur programmet Torsdag Government 2.0: Opportunities and Challenges Jane E Fountain, Professor of Political Science and Public Policy at the University of Massachusetts Amherst. Jane E Fountain, en av världens ledande forskare och föreläsare inom eförvaltningsområdet visar på möjligheter och utmaningar sett ur ett globalt perspektiv. För första gången i Sverige! Onsdag Onsdag Visionerna kring eförvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Mats Odell Missa inte Regeringens planer och visioner för framtidens eförvaltning. Framförda av Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell. Onsdag Torsdag Säkerhet i eförvaltning? Chefen för enheten för samhällets informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Richard Oehme. Upphandling i eförvaltning Teknologie doktor Helena Lindskog vid Linköpings universitet har utvecklat en metodik som säkerställer behov och krav vid komplicerade upphandlingar. PANELDISKUSSION Vart är vi på väg? Paneldiskussion kring årets eförvaltningsindex, som presenteras av Stockholms handelskammares IT-expert Fredrik Sand. Kommentarer och diskussion med bland andra Magnus Enzell, Kansliråd Finansdepartementet, Eva Sartorius, Kommittésekreterare e-delagationen och Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting. Torsdag Drivkrafterna för eförvaltning Hur stora investeringar är vi beredda att ta? Riksrevisor Claes Norgren presenterar sin bild av de ekonomiska drivkrafterna för myndighetsutveckling. 3

4 Onsdag 17/ REGISTRERING Vi bjuder på kaffe och frukt. UTSTÄLLNING besök utställarna eförvaltningsdagarna öppnas Moderator Johan Quist, Karlstads universitet, förklarar dagarna öppnade Vilken vision har regeringen för att framtidssäkra eförvaltning? Regeringens vision för att möta omvärldens krav på en framtidssäkrad eförvaltning. Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell En innovationsdriven eförvaltning, vad kännetecknar den? Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, (Verket för innovationssystem). Vinnova investerar i forskning och utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Kaffe och besök i utställningen Lantmäteriet en ledande e-myndighet, vad innebär det? Stig Jönsson, Generaldirektör Lantmäteriet, ordf. i Geodatarådet, medlem av Regeringens e-delegation Sveriges väg mot molnet, innovationer och investeringar? PARALLELLSPÅR Rapport från nordisk studie i ämnet av och hur kan vi ta tillvara på gjorda innovationer och investeringar. Nu måste vi trygga välfärden mer kostnadseffektivt än tidigare. Hans Werner, VD Radar Group och Bengt Wallentin, VD ebuilder Vilka säkerhetskrav bör vi ställa på framtidens eförvaltning? PARALLELLSPÅR Richard Oehme, chef för enheten för samhällets informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB LUNCH och besök i utställningen Seminarier A1 A Seminarier B1 B Kaffe och besök i utställningen Tillsammans bygger vi framtidens samhälle Vilken roll kommer kommuner, landsting och regioner att ha? Gunilla Glasare, Direktör och chef för avdelningen Tillväxt och Samhällsbyggnad inom SKL PANELDISKUSSION kring årets eförvaltningsindex Årets eförvaltningsindex presenteras av Fredrik Sand, analytiker Stockholms handelskammare. Indexet kommenteras och diskuteras av bland andra Magnus Enzell, Kansliråd på enheten för statlig förvaltning, Finansdepartementet, Eva Sartorius, Kommittésekreterare, e-delegationen och Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting Utställarmingel Öl/vin/snacks/överraskningar bland våra utställare på eförvaltningsdagarna 2010! FEST! Trerätters, underhållning och dans. Mats Odell Charlotte Brogren Stig Jönsson Bengt Wallentin Richard Oehme Gunilla Glasare Fredrik Sand 4

5 Torsdag 18/ REGISTRERING Vi bjuder på kaffe och frukt. UTSTÄLLNING besök utställarna Moderatorn öppnar dag Från traditionell förvaltning till eförvaltning risker och möjligheter Rapport från Riksrevisionen, Riksrevisor Claes Norgren presenterar sin bild av de ekonomiska drivkrafterna som finns för myndighetsutveckling Affärsmodeller, kundvärde och e-förvaltning hur hänger det ihop? Digitalisering i allmänhet och e-förvaltningen i synnerhet. Linus Malmberg, vd Cordial Business Advisers, med lång erfarenhet av Business Process Reengineering och affärsarkitektur Hur kan man visa på vilken lönsamhet en eförvaltningsinvestering PARALLELLSPÅR kommer att ge? Johanna Karlsson, Sweco. En av landets mest erfarna och aktiva certifierade PENG ledare. (PENG = Prioritering Efter NyttoGrunder) På vilket sätt kan Molntjänster ge bättre samverkan? PARALLELLSPÅR Patrick Lindén, Projektledare SIS, Swedish Standards Institute, Anders Kingstedt, VD och strategisk rådgivare, Ecru Consulting, Daniel Akenine, Nationell teknikchef för Microsoft Sverige AB och ordförande för Sveriges IT-arkitekter IASA Kaffe och besök i utställningen Seminarier C1 C Seminarier D1 D Lunch och besök i utställningen Seminarier E1 E Government 2.0: Opportunities and Challenges Jane E Fountain, Professor of Political Science and Public Policy at the University of Massachusetts Amherst, är en av världens ledande forskare och föreläsare inom eförvaltningsområdet. Jane E Fountain visar på möjligheter och utmaningar sett ur ett globalt perspektiv Kaffe och utställning Från pappersbyråkrati till digital succé För att lyckas med införandet av eförvaltning krävs ett tydligt ledarskap. Ann Persson Grivas, avdelningschef Försäkringskassan Videokonferens Europa Här får vi möjlighet att ställa frågor till och lyssna på de samlade erfarenheterna från Europas experter inom eförvaltning. Moderator Johan Quist summerar. Claes Norgren Linus Malmberg Johanna Karlsson Anders Kingstedt Daniel Akenine Jane E Fountain Ann Persson Grivas 5

6 Spår A : Hur bör/ska information samverka mellan myndigheterna? A1: Lantmäteriet ser till helheten Om eförvaltning och geodata Allt som händer har en geografisk anknytning, därav har geodata blivit det samlade namnet på all geografisk information som ett flertal myndigheter har ansvaret för. Här förklaras hur standarder, lagar och teknik måste samordnas vid informationsutbyte Anders Olsson mellan olika parter. Anders Olsson, Utvecklingsdirektör Lantmäteriet och medlem av e-delegationens expertgrupp. A2: Hur standardisera? Begreppsanalys med modellering e-delegationen föreslår i sitt betänkande att elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter ska baseras på standardiserad meddelandehantering och att olikheter i data, begrepp och semantik ska hanteras enligt en vägledning som delegationen tar fram. Marianne Janning, Marianne Janning Verksamhetsutvecklingskonsult, EDB Consulting Group AB. A3: Informationsöverföring från myndigheter till kommuner vilka krav ställs? Hör hur Boverket, Lantmäteriet, SKL och Vinnova skapade en plattform för kommunala e-tjänster. Projektet drivs nu av Mittbygge AB. Hans-Peter Aineskog, VD, Mittbygge AB och Lennart Jonsson, projektledare Logica. Hans-Peter Aineskog A4: Interoperability = automatiserad samverkan = HUR? e-delegationens förslag till vägledning för automatiserad samverkan presenteras. Carina Arnesson, IT-chef Jordbruksverket. A5: Kontaktcenter + arkitekturstrategi = grundbultar i en effektiv eförvaltning eförvaltning handlar om så mycket mer än IT-lösningar. Det krävs en strategisk förändring av såväl den fysiska organisationen som IT-miljön. Sambruk och Vinnova har utvecklat en modell för kontaktcenter, som förändrar kommunens interna processer likväl som dess interaktion med externa intressenter. Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, intresseföreningen Sambruk. e-delegationens ansvarsområde Claes-Olof Olsson e-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning, som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska förändringar och kompetenser. Förändringar skall utgå från medborgares och företagares behov och se dem som medverkande parter. Källa: e-delegationen 6

7 Spår B : Vardagens e-tjänster för medborgarna Lennart Haggård B1: PRAKTIKFALL: Avgrävda ledningar kostar hundratals miljoner. Hur lösa? I avsaknad av lagstiftning har PTS (Post- och Telestyrelsen) tagit initiativ till en mycket bred samverkan mellan många privata och offentliga intressenter och skapat tjänsten Ledningskollen. Lennart Haggård, Konsultchef, Decerno AB. B4: PRAKTIKFALL: Från e-tjänst till verksamhetsutveckling med kundoch anhörigportal i Sandvikens kommun En portal för vård och omsorg med smart gränssnitt för e-förvaltning mellan webb och TV. Lena Carlsson, Projektutvecklare/Enhetschef och Dick Orrmyr, Produktchef Pulsen. Torbjörn Lahrin Patrick Lindén B2: PRAKTIKFALL: e-adept en resa bortom barriärerna e-adept är ett unikt samarbetsprojekt inom områdena navigering, reseplanering och larm. Projektet syftar till att skapa tjänster som kan öka tillgängligheten i samhället för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Torbjörn Lahrin, VD Astando AB. B3: PRAKTIKFALL: Skolans värld Informationsutbytet mellan utbildningsanordnare, antagningsenheter och studenter ska kunna ske maskinellt och oberoende av vilka systemlösningar man valt inom respektive organisation. Detta kan uppnås genom överenskommelser om informationsmodell och former för överförandet, alltså standarder. Patrick Lindén, projektledare SIS, Lisa Tönus, projektledare Skolverket. Lena Carlsson Dick Orrmyr B5: PRAKTIKFALL: Enklare att starta och driva företag Verksamt.se är en ny tjänst för företagare från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som samlar information och service för den som driver eller vill starta företag. Presentation med tjänster med representanter från Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket. Lisa Tönus 7

8 Spår C: Bättre affärer vid inköp och upphandling med hjälp av e-tjänster C1: Koncept för e-handel TOFFEE står för Tjänster för Offentlig Effektiv handel. Det är ett forskningsprojekt vars syfte är att bidra med en ny affärsmodell, ny teknik och nya metoder för att skapa ett sammanhållet och hållbart e-tjänstekoncept för all typ av handel. Projektet presenteras av representanter från Vinnova, Västra Götalandsregionen, Högskolan Skövde, Visuera, Actea Consulting, Gullspångs kommun. C2: KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster Upphandling av tjänster med telekom som bas. En modell för behovsanalys som kan matchas mot krav för att minska behovet av stora ramavtal samtidigt som det underlättar för SME företag att delta i Offentlig Upphandling. Dr. Helena Lindskog tillsammans med Lindesbergs kommun. Helena Lindskog FORSKNINGSCENTRUM FÖR Informationsteknologi Teknologie Doktor Helena Lindskog är forskare vid Institutionen för Industriell ekonomi och Marknadsföring vid Linköpings universitet med speciell inriktning på Offentlig Upphandling. Hennes senaste projekt avsåg Vinnovaprojektet Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster (KNUT) inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet. C3: Vad händer inom akademi och forskning? Utgångspunkten nytta, strategi, styrning och användbara informationssystem. Nils-Göran Olve ingår i Users Awards* forskar-panel. Nils-Göran Olve, adjungerad professor i ekonomisk styrning vid IEI, Linköpings universitet. * UsersAward är en användarrörelse, vars viktigaste uppgift är att stötta användare Nils-Göran Olve av IT-system i arbetslivet och verka för att IT-utvecklingen går hand i hand med användarnas behov. Kerstin Wiss-Holmdahl C4: Flera goda exempel från SKL och kommuner/landsting inom ehandel Kerstin Wiss-Holmdahl, SKL, Sveriges representant i internationella projekt för e-handel, bland annat PEPPOL, tillsammans med kommuner och landsting. C5: Effektiv eförvaltning utifrån ekonomisystemsperspektiv På vilket sätt påverkar elektroniska upphandlingar, avrop, beställningar, fakturor och betalningar de involverade parterna och kan man behålla ett helheltsperspektiv? Peter Fredholm, Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) med över 20 års erfarenhet från området ger sin bild av vart vi är på väg och vilka fallgropar som kan undvikas. 8

9 Spår D: Hur garantera säkerhet, sekretess och arkivering? D1: Informationssäkerhet En förutsättning för eförvaltning Presentation av exempel som ger hela kedjan från övergripande riskhantering och IT Governance ned till specifika säkerhetsåtgärder. Presentation av standarderna i ISO serien samt av webbtjänsten Anders Carlstedt Informationssäkerhet. Anders Carlstedt, VD Carlstedt Inc, samt International Editor ISO/IEC & D2: Krisinformation 2.0 Vid kriser ställs höga krav på myndigheternas kommunikation med medborgarna och på samverkan och informationsdelning. Portalen Krisinformation.se är en samlad ingång för medborgare vid kris. I portalen finns hänvisningar och Svante Werger myndighetsgemensamma tjänster. Svante Werger, kommunikationsdirektör från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med ansvariga medarbetare. D4: Vilka är hoten mot våra it-system? Hoten är många allt ifrån enskilda hackers som vill testa sina kunskaper och utmana systemen till kriminella nätverk och främmande makters underrättelsetjänster som försöker stjäla information, tillgångar och annan data för ekonomisk Tomas Djurling vinning eller makt. Tomas Djurling, grundare, delägare och partner Djurling Security, tidigare säkerhetsexpert på FRA, numera konsult inom säkerhet. D5: Vad ska vi bevara för framtiden och hur säkra? Regeringen väntas före sommaren 2010 ge Riksarkivet i uppdrag att se över den framtida rollen som statens e-arkiv. Hur ser handlingsplanen ut? Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet, chef för utveckling och eförvaltning, deltar i e-delegationens arbetsgrupp och dess IT-standardiseringsråd. Han är även ordförande i SIS TK 321 Information och dokumentation samt har deltagit i internationellt arbete inom ramen för, bland annat, InterPares och DLM-Forum (expertråd inom EU). Torbjörn Hörnfeldt D3: Den svenska välfärden från födsel till äldrevården edoktorn kan komma Vi gör här en resa längs med hela vår livscykel från det vi föds till att vi blir åldringar. Vad är det vi behöver under denna resa? Vilka behandlingsformer håller nu på att växa fram för att ge oss en fortsatt välfärd men också nya möjligheter för generationer att verka tillsammans. Och kommer vi i framtiden att kunna ha full kontroll över vår egen livsjournal? På detta seminarium samtalar representanter från svensk sjukvård med ansvariga inom landsting och kommuner. 9

10 Spår E: Vilket ledarskap och vilken affärsmodell krävs för eförvaltning? E1: Att leda förändring med nytt tänk Idag är de flesta överens om att de så kallade mjuka frågorna är avgörande för ett lyckat införande av nya arbetssätt. Ändå hamnar dessa frågor ofta på införandeprojektens restlistor och de reella effekterna av investeringarna riskeras. Hur gör man då för att engagera medarbetare som tycker att det är bra som det är? Hur bemöter man det som sitter i väggarna och hindrar verksamhetens utveckling. Vad är ledningens roll i förändringsarbetet och hur bör man agera? Thomas Zandin har ett förflutet som ledare och egen företagare inom IT-branschen. De senaste 10 åren har han uteslutande arbetat med förändringsledning, ledar- och teamutveckling, främst inom offentlig sektor. Thomas Zandin E2: Users Award, hur kan priset främja eförvaltning? Hur viktigt är det att involvera användarna i utvecklingsarbetet av it-stöd och verksamhet för att få en bättre arbetsorganisation, bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet i organisationen. Ove Ivarsen och Torbjörn Lind, LO/TCO Users Award. Carina Centrén E4: Vilken efterfrågan på information kommer framtiden att bära? PricewaterhouseCoopers har genomfört en ungdomsundersökning om engagemang, delaktighet, ITanvändning och medborgarskap i det stora perspektivet och e-förvaltning. Sofie Arvidsson, pol.mag i statsvetenskap projektledare på Pricewater- Sofie Arvidsson housecoopers och har på uppdrag av Finansdepartementet utrett ungdomarnas syn på eförvaltning. E5: Senaste nytt: Sociala Medier E3: Vilka är de modiga kommunerna? Vad kan göras nationellt, regionalt och lokalt? På vilket sätt kan vi agera på alla fronter? Hur skapas medborgarnytta? Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv tillsammans med några modiga kommuner. Rapport: Vi presenterar senaste fakta i användandet av sociala medier. Är sociala medier till medborgarnytta? Ove Ivarsen Torbjörn Lind 10

11 Bokningsinformation november 2010, Stockholm Pris: kronor/deltagare (exklusive moms) I avgiften ingår: Seminarier, workshops, den integrerade utställningen, lunch och kaffe under båda dagarna samt middag och underhållning kvällen den 17 november. Endast 17 november kronor/deltagare (inklusive galamiddag). Endast 18 november kronor/deltagare. Rabatter Boka tidigt Boka din plats senast den 30 juni, få 1000 kronor i rabatt. Boka flera deltagare få gratisplats Grupprabatt: Boka sex deltagare, så går en gratis. Medlemsrabatt: 500 kronor per deltagare om du är medlem i: Fackförbundet ST SiS IT & Telekomföretagen inom Almega Övriga rabatter: Klicka för att komma till anmälningsformuläret. Konferensplats: Kistamässan Anmäl dig på Sveriges eförvaltningspris 2010 Vilken organisation erhåller Sveriges eförvaltningspris 2010? Vi utser den organisation som under året utvecklat tjänster som underlättat kontakten för Sveriges medborgare och företagare med fokus på nytta i sparad tid och/eller sparade pengar för medborgare eller företagare. Vi vill med detta pris belöna myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens emedborgare. Priset är instiftat av publikationen Offentliga Affärer och målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom området eförvaltning, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 11

12 Underhållande afton Ljud och ton i skön komposition Alltifrån Bellman, stå-upp till häftiga och dansvänliga toner 17 november Arrangeras av: Hexanova Event AB Ett företag inom Hexanova Media Group Mediepartner: Medarrangörer och partners:

Friktionsfri förvaltning

Friktionsfri förvaltning Friktionsfri förvaltning är din information säker? undvik misslyckade IT-investeringar digital agenda för europa led din organisation till framgång Program 2014 8-9 oktober Nacka Strandsmässan Innehåll

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Offentliga Rummet 09 Nätverksdag 25 maj Konferens 26-27 maj Louis De Geer konsert & kongress. Norrköping. Senast uppdaterad 090522

Offentliga Rummet 09 Nätverksdag 25 maj Konferens 26-27 maj Louis De Geer konsert & kongress. Norrköping. Senast uppdaterad 090522 Program Välkommen till Offentliga Rummet 09 Nätverksdag 25 maj Konferens 26-27 maj Louis De Geer konsert & kongress Norrköping Senast uppdaterad 090522 oto: Sofia Paunovic www.offentligarummet.se Program

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

BÄST I VÄRLDEN på e-förvaltning

BÄST I VÄRLDEN på e-förvaltning 2/08 En tidning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA SAMHÄLLE MILJARDER SPARAS MED E-FAKTUROR SVENSKA CHEFER GER REINFELDT TUMMEN UPP STORA VINSTER

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar FÖRPROGRAM Kvalitetsmässan Tema: Svenska utmaningar 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg WWW.KVALITETSMASSAN.SE KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN LEDARE

Läs mer

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element Inspiration från Frontwalkerkoncernen 1 2011 GOD VÅRD [PÅ WEBBEN! [ [ ANDREAS DELAR SIN KUNSKAP MED OMVÄRLDEN [ Hon hittar kraften hos människorna med ledarskapsutbildningen The Human Element Ökad verksamhetsnytta

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer