Program Stockholm november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Stockholm 17-18 november 2010"

Transkript

1 Program Stockholm november 2010 Tillsammans bygger vi framtidens digitala samhälle redan idag Välkommen till mötesplatsen för dig som berörs av smartare tjänster och arbetssätt för framtidens samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning! Arrangeras av: Hexanova Event AB Ett företag inom Hexanova Media Group Mediepartner: Medarrangörer och partners:

2 Dags att AGERA Om vi alla i Sverige, myndigheter, kommuner och landsting, vill hålla jämna steg med övriga Europa och på sikt ta ledningen inom eförvaltning, då bör vi agera redan idag. Syftet med eförvaltning är att förnya och förenkla kommunikation samt att spara tid och pengar för medborgare, företag och det offentliga Sverige. Vårt bidrag till att påskynda processen är eförvaltningsdagarna den november. Moderator eförvaltningsdagarna Moderator Johan Quist är till vardags ekonomiedoktor och forskare vid Centrum för tjänsteforskning CTF, Karlstads universitet. Hans primära forskningsintresse är mötet mellan medborgare och offentlig sektor. Johan är övertygad om att forskning bäst bedrivs nära verkligheten och har under många år arbetat med både nätverksbyggande mellan myndigheter och utbildning av statliga chefer. Årets bästa erbjudande! Sverige nr 1 i Europa 2015 Välkommen! Boka din plats på eförvaltningsdagarna före den 30 juni så får du hela 1000 kronor i rabatt! (går ej att kombinera med övriga rabatter) Vi vill passa på att tacka programrådet som inför 2010 års eförvaltningsdagar bestått av: Claes Norgren, Riksrevisionen Madeleine Siösteen Thiel, Vinnova Mikael Von Otter, IT-Telekomföretagen inom Almega Ellinor Bjennbacke, IT-Telekomföretagen inom Almega Svante Werger, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Torbjörn Cederholm, SIS Torbjörn Carlsson, Fackförbundet ST Ninos Daniel, Chambersign Helena Englund, Eniro Åke Bermell, Arkitektkopia/Byggnet Magnus Nordkvist, Lindesbergs kommun Lars-Göran Fröjd, Hexanova Media Group Urban Nilsson, Offentliga Affärer Tess Benschner Johnsson, EVENT PLANET. Medverkande organisationer: Mittbygge AB 2

3 Höjdpunkter och måsten ur programmet Torsdag Government 2.0: Opportunities and Challenges Jane E Fountain, Professor of Political Science and Public Policy at the University of Massachusetts Amherst. Jane E Fountain, en av världens ledande forskare och föreläsare inom eförvaltningsområdet visar på möjligheter och utmaningar sett ur ett globalt perspektiv. För första gången i Sverige! Onsdag Onsdag Visionerna kring eförvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Mats Odell Missa inte Regeringens planer och visioner för framtidens eförvaltning. Framförda av Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell. Onsdag Torsdag Säkerhet i eförvaltning? Chefen för enheten för samhällets informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Richard Oehme. Upphandling i eförvaltning Teknologie doktor Helena Lindskog vid Linköpings universitet har utvecklat en metodik som säkerställer behov och krav vid komplicerade upphandlingar. PANELDISKUSSION Vart är vi på väg? Paneldiskussion kring årets eförvaltningsindex, som presenteras av Stockholms handelskammares IT-expert Fredrik Sand. Kommentarer och diskussion med bland andra Magnus Enzell, Kansliråd Finansdepartementet, Eva Sartorius, Kommittésekreterare e-delagationen och Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting. Torsdag Drivkrafterna för eförvaltning Hur stora investeringar är vi beredda att ta? Riksrevisor Claes Norgren presenterar sin bild av de ekonomiska drivkrafterna för myndighetsutveckling. 3

4 Onsdag 17/ REGISTRERING Vi bjuder på kaffe och frukt. UTSTÄLLNING besök utställarna eförvaltningsdagarna öppnas Moderator Johan Quist, Karlstads universitet, förklarar dagarna öppnade Vilken vision har regeringen för att framtidssäkra eförvaltning? Regeringens vision för att möta omvärldens krav på en framtidssäkrad eförvaltning. Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell En innovationsdriven eförvaltning, vad kännetecknar den? Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, (Verket för innovationssystem). Vinnova investerar i forskning och utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Kaffe och besök i utställningen Lantmäteriet en ledande e-myndighet, vad innebär det? Stig Jönsson, Generaldirektör Lantmäteriet, ordf. i Geodatarådet, medlem av Regeringens e-delegation Sveriges väg mot molnet, innovationer och investeringar? PARALLELLSPÅR Rapport från nordisk studie i ämnet av och hur kan vi ta tillvara på gjorda innovationer och investeringar. Nu måste vi trygga välfärden mer kostnadseffektivt än tidigare. Hans Werner, VD Radar Group och Bengt Wallentin, VD ebuilder Vilka säkerhetskrav bör vi ställa på framtidens eförvaltning? PARALLELLSPÅR Richard Oehme, chef för enheten för samhällets informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB LUNCH och besök i utställningen Seminarier A1 A Seminarier B1 B Kaffe och besök i utställningen Tillsammans bygger vi framtidens samhälle Vilken roll kommer kommuner, landsting och regioner att ha? Gunilla Glasare, Direktör och chef för avdelningen Tillväxt och Samhällsbyggnad inom SKL PANELDISKUSSION kring årets eförvaltningsindex Årets eförvaltningsindex presenteras av Fredrik Sand, analytiker Stockholms handelskammare. Indexet kommenteras och diskuteras av bland andra Magnus Enzell, Kansliråd på enheten för statlig förvaltning, Finansdepartementet, Eva Sartorius, Kommittésekreterare, e-delegationen och Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting Utställarmingel Öl/vin/snacks/överraskningar bland våra utställare på eförvaltningsdagarna 2010! FEST! Trerätters, underhållning och dans. Mats Odell Charlotte Brogren Stig Jönsson Bengt Wallentin Richard Oehme Gunilla Glasare Fredrik Sand 4

5 Torsdag 18/ REGISTRERING Vi bjuder på kaffe och frukt. UTSTÄLLNING besök utställarna Moderatorn öppnar dag Från traditionell förvaltning till eförvaltning risker och möjligheter Rapport från Riksrevisionen, Riksrevisor Claes Norgren presenterar sin bild av de ekonomiska drivkrafterna som finns för myndighetsutveckling Affärsmodeller, kundvärde och e-förvaltning hur hänger det ihop? Digitalisering i allmänhet och e-förvaltningen i synnerhet. Linus Malmberg, vd Cordial Business Advisers, med lång erfarenhet av Business Process Reengineering och affärsarkitektur Hur kan man visa på vilken lönsamhet en eförvaltningsinvestering PARALLELLSPÅR kommer att ge? Johanna Karlsson, Sweco. En av landets mest erfarna och aktiva certifierade PENG ledare. (PENG = Prioritering Efter NyttoGrunder) På vilket sätt kan Molntjänster ge bättre samverkan? PARALLELLSPÅR Patrick Lindén, Projektledare SIS, Swedish Standards Institute, Anders Kingstedt, VD och strategisk rådgivare, Ecru Consulting, Daniel Akenine, Nationell teknikchef för Microsoft Sverige AB och ordförande för Sveriges IT-arkitekter IASA Kaffe och besök i utställningen Seminarier C1 C Seminarier D1 D Lunch och besök i utställningen Seminarier E1 E Government 2.0: Opportunities and Challenges Jane E Fountain, Professor of Political Science and Public Policy at the University of Massachusetts Amherst, är en av världens ledande forskare och föreläsare inom eförvaltningsområdet. Jane E Fountain visar på möjligheter och utmaningar sett ur ett globalt perspektiv Kaffe och utställning Från pappersbyråkrati till digital succé För att lyckas med införandet av eförvaltning krävs ett tydligt ledarskap. Ann Persson Grivas, avdelningschef Försäkringskassan Videokonferens Europa Här får vi möjlighet att ställa frågor till och lyssna på de samlade erfarenheterna från Europas experter inom eförvaltning. Moderator Johan Quist summerar. Claes Norgren Linus Malmberg Johanna Karlsson Anders Kingstedt Daniel Akenine Jane E Fountain Ann Persson Grivas 5

6 Spår A : Hur bör/ska information samverka mellan myndigheterna? A1: Lantmäteriet ser till helheten Om eförvaltning och geodata Allt som händer har en geografisk anknytning, därav har geodata blivit det samlade namnet på all geografisk information som ett flertal myndigheter har ansvaret för. Här förklaras hur standarder, lagar och teknik måste samordnas vid informationsutbyte Anders Olsson mellan olika parter. Anders Olsson, Utvecklingsdirektör Lantmäteriet och medlem av e-delegationens expertgrupp. A2: Hur standardisera? Begreppsanalys med modellering e-delegationen föreslår i sitt betänkande att elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter ska baseras på standardiserad meddelandehantering och att olikheter i data, begrepp och semantik ska hanteras enligt en vägledning som delegationen tar fram. Marianne Janning, Marianne Janning Verksamhetsutvecklingskonsult, EDB Consulting Group AB. A3: Informationsöverföring från myndigheter till kommuner vilka krav ställs? Hör hur Boverket, Lantmäteriet, SKL och Vinnova skapade en plattform för kommunala e-tjänster. Projektet drivs nu av Mittbygge AB. Hans-Peter Aineskog, VD, Mittbygge AB och Lennart Jonsson, projektledare Logica. Hans-Peter Aineskog A4: Interoperability = automatiserad samverkan = HUR? e-delegationens förslag till vägledning för automatiserad samverkan presenteras. Carina Arnesson, IT-chef Jordbruksverket. A5: Kontaktcenter + arkitekturstrategi = grundbultar i en effektiv eförvaltning eförvaltning handlar om så mycket mer än IT-lösningar. Det krävs en strategisk förändring av såväl den fysiska organisationen som IT-miljön. Sambruk och Vinnova har utvecklat en modell för kontaktcenter, som förändrar kommunens interna processer likväl som dess interaktion med externa intressenter. Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, intresseföreningen Sambruk. e-delegationens ansvarsområde Claes-Olof Olsson e-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning, som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska förändringar och kompetenser. Förändringar skall utgå från medborgares och företagares behov och se dem som medverkande parter. Källa: e-delegationen 6

7 Spår B : Vardagens e-tjänster för medborgarna Lennart Haggård B1: PRAKTIKFALL: Avgrävda ledningar kostar hundratals miljoner. Hur lösa? I avsaknad av lagstiftning har PTS (Post- och Telestyrelsen) tagit initiativ till en mycket bred samverkan mellan många privata och offentliga intressenter och skapat tjänsten Ledningskollen. Lennart Haggård, Konsultchef, Decerno AB. B4: PRAKTIKFALL: Från e-tjänst till verksamhetsutveckling med kundoch anhörigportal i Sandvikens kommun En portal för vård och omsorg med smart gränssnitt för e-förvaltning mellan webb och TV. Lena Carlsson, Projektutvecklare/Enhetschef och Dick Orrmyr, Produktchef Pulsen. Torbjörn Lahrin Patrick Lindén B2: PRAKTIKFALL: e-adept en resa bortom barriärerna e-adept är ett unikt samarbetsprojekt inom områdena navigering, reseplanering och larm. Projektet syftar till att skapa tjänster som kan öka tillgängligheten i samhället för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Torbjörn Lahrin, VD Astando AB. B3: PRAKTIKFALL: Skolans värld Informationsutbytet mellan utbildningsanordnare, antagningsenheter och studenter ska kunna ske maskinellt och oberoende av vilka systemlösningar man valt inom respektive organisation. Detta kan uppnås genom överenskommelser om informationsmodell och former för överförandet, alltså standarder. Patrick Lindén, projektledare SIS, Lisa Tönus, projektledare Skolverket. Lena Carlsson Dick Orrmyr B5: PRAKTIKFALL: Enklare att starta och driva företag Verksamt.se är en ny tjänst för företagare från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som samlar information och service för den som driver eller vill starta företag. Presentation med tjänster med representanter från Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket. Lisa Tönus 7

8 Spår C: Bättre affärer vid inköp och upphandling med hjälp av e-tjänster C1: Koncept för e-handel TOFFEE står för Tjänster för Offentlig Effektiv handel. Det är ett forskningsprojekt vars syfte är att bidra med en ny affärsmodell, ny teknik och nya metoder för att skapa ett sammanhållet och hållbart e-tjänstekoncept för all typ av handel. Projektet presenteras av representanter från Vinnova, Västra Götalandsregionen, Högskolan Skövde, Visuera, Actea Consulting, Gullspångs kommun. C2: KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster Upphandling av tjänster med telekom som bas. En modell för behovsanalys som kan matchas mot krav för att minska behovet av stora ramavtal samtidigt som det underlättar för SME företag att delta i Offentlig Upphandling. Dr. Helena Lindskog tillsammans med Lindesbergs kommun. Helena Lindskog FORSKNINGSCENTRUM FÖR Informationsteknologi Teknologie Doktor Helena Lindskog är forskare vid Institutionen för Industriell ekonomi och Marknadsföring vid Linköpings universitet med speciell inriktning på Offentlig Upphandling. Hennes senaste projekt avsåg Vinnovaprojektet Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster (KNUT) inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet. C3: Vad händer inom akademi och forskning? Utgångspunkten nytta, strategi, styrning och användbara informationssystem. Nils-Göran Olve ingår i Users Awards* forskar-panel. Nils-Göran Olve, adjungerad professor i ekonomisk styrning vid IEI, Linköpings universitet. * UsersAward är en användarrörelse, vars viktigaste uppgift är att stötta användare Nils-Göran Olve av IT-system i arbetslivet och verka för att IT-utvecklingen går hand i hand med användarnas behov. Kerstin Wiss-Holmdahl C4: Flera goda exempel från SKL och kommuner/landsting inom ehandel Kerstin Wiss-Holmdahl, SKL, Sveriges representant i internationella projekt för e-handel, bland annat PEPPOL, tillsammans med kommuner och landsting. C5: Effektiv eförvaltning utifrån ekonomisystemsperspektiv På vilket sätt påverkar elektroniska upphandlingar, avrop, beställningar, fakturor och betalningar de involverade parterna och kan man behålla ett helheltsperspektiv? Peter Fredholm, Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) med över 20 års erfarenhet från området ger sin bild av vart vi är på väg och vilka fallgropar som kan undvikas. 8

9 Spår D: Hur garantera säkerhet, sekretess och arkivering? D1: Informationssäkerhet En förutsättning för eförvaltning Presentation av exempel som ger hela kedjan från övergripande riskhantering och IT Governance ned till specifika säkerhetsåtgärder. Presentation av standarderna i ISO serien samt av webbtjänsten Anders Carlstedt Informationssäkerhet. Anders Carlstedt, VD Carlstedt Inc, samt International Editor ISO/IEC & D2: Krisinformation 2.0 Vid kriser ställs höga krav på myndigheternas kommunikation med medborgarna och på samverkan och informationsdelning. Portalen Krisinformation.se är en samlad ingång för medborgare vid kris. I portalen finns hänvisningar och Svante Werger myndighetsgemensamma tjänster. Svante Werger, kommunikationsdirektör från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med ansvariga medarbetare. D4: Vilka är hoten mot våra it-system? Hoten är många allt ifrån enskilda hackers som vill testa sina kunskaper och utmana systemen till kriminella nätverk och främmande makters underrättelsetjänster som försöker stjäla information, tillgångar och annan data för ekonomisk Tomas Djurling vinning eller makt. Tomas Djurling, grundare, delägare och partner Djurling Security, tidigare säkerhetsexpert på FRA, numera konsult inom säkerhet. D5: Vad ska vi bevara för framtiden och hur säkra? Regeringen väntas före sommaren 2010 ge Riksarkivet i uppdrag att se över den framtida rollen som statens e-arkiv. Hur ser handlingsplanen ut? Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet, chef för utveckling och eförvaltning, deltar i e-delegationens arbetsgrupp och dess IT-standardiseringsråd. Han är även ordförande i SIS TK 321 Information och dokumentation samt har deltagit i internationellt arbete inom ramen för, bland annat, InterPares och DLM-Forum (expertråd inom EU). Torbjörn Hörnfeldt D3: Den svenska välfärden från födsel till äldrevården edoktorn kan komma Vi gör här en resa längs med hela vår livscykel från det vi föds till att vi blir åldringar. Vad är det vi behöver under denna resa? Vilka behandlingsformer håller nu på att växa fram för att ge oss en fortsatt välfärd men också nya möjligheter för generationer att verka tillsammans. Och kommer vi i framtiden att kunna ha full kontroll över vår egen livsjournal? På detta seminarium samtalar representanter från svensk sjukvård med ansvariga inom landsting och kommuner. 9

10 Spår E: Vilket ledarskap och vilken affärsmodell krävs för eförvaltning? E1: Att leda förändring med nytt tänk Idag är de flesta överens om att de så kallade mjuka frågorna är avgörande för ett lyckat införande av nya arbetssätt. Ändå hamnar dessa frågor ofta på införandeprojektens restlistor och de reella effekterna av investeringarna riskeras. Hur gör man då för att engagera medarbetare som tycker att det är bra som det är? Hur bemöter man det som sitter i väggarna och hindrar verksamhetens utveckling. Vad är ledningens roll i förändringsarbetet och hur bör man agera? Thomas Zandin har ett förflutet som ledare och egen företagare inom IT-branschen. De senaste 10 åren har han uteslutande arbetat med förändringsledning, ledar- och teamutveckling, främst inom offentlig sektor. Thomas Zandin E2: Users Award, hur kan priset främja eförvaltning? Hur viktigt är det att involvera användarna i utvecklingsarbetet av it-stöd och verksamhet för att få en bättre arbetsorganisation, bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet i organisationen. Ove Ivarsen och Torbjörn Lind, LO/TCO Users Award. Carina Centrén E4: Vilken efterfrågan på information kommer framtiden att bära? PricewaterhouseCoopers har genomfört en ungdomsundersökning om engagemang, delaktighet, ITanvändning och medborgarskap i det stora perspektivet och e-förvaltning. Sofie Arvidsson, pol.mag i statsvetenskap projektledare på Pricewater- Sofie Arvidsson housecoopers och har på uppdrag av Finansdepartementet utrett ungdomarnas syn på eförvaltning. E5: Senaste nytt: Sociala Medier E3: Vilka är de modiga kommunerna? Vad kan göras nationellt, regionalt och lokalt? På vilket sätt kan vi agera på alla fronter? Hur skapas medborgarnytta? Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv tillsammans med några modiga kommuner. Rapport: Vi presenterar senaste fakta i användandet av sociala medier. Är sociala medier till medborgarnytta? Ove Ivarsen Torbjörn Lind 10

11 Bokningsinformation november 2010, Stockholm Pris: kronor/deltagare (exklusive moms) I avgiften ingår: Seminarier, workshops, den integrerade utställningen, lunch och kaffe under båda dagarna samt middag och underhållning kvällen den 17 november. Endast 17 november kronor/deltagare (inklusive galamiddag). Endast 18 november kronor/deltagare. Rabatter Boka tidigt Boka din plats senast den 30 juni, få 1000 kronor i rabatt. Boka flera deltagare få gratisplats Grupprabatt: Boka sex deltagare, så går en gratis. Medlemsrabatt: 500 kronor per deltagare om du är medlem i: Fackförbundet ST SiS IT & Telekomföretagen inom Almega Övriga rabatter: Klicka för att komma till anmälningsformuläret. Konferensplats: Kistamässan Anmäl dig på Sveriges eförvaltningspris 2010 Vilken organisation erhåller Sveriges eförvaltningspris 2010? Vi utser den organisation som under året utvecklat tjänster som underlättat kontakten för Sveriges medborgare och företagare med fokus på nytta i sparad tid och/eller sparade pengar för medborgare eller företagare. Vi vill med detta pris belöna myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens emedborgare. Priset är instiftat av publikationen Offentliga Affärer och målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom området eförvaltning, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 11

12 Underhållande afton Ljud och ton i skön komposition Alltifrån Bellman, stå-upp till häftiga och dansvänliga toner 17 november Arrangeras av: Hexanova Event AB Ett företag inom Hexanova Media Group Mediepartner: Medarrangörer och partners:

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Enklare Öppnare Effektivare

Enklare Öppnare Effektivare Enklare Öppnare Effektivare INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2013 Inbjudan till utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2013 Framväxten av e-samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag

Läs mer

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kommunerna är på e! Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Offentliga Rummet Västerås 080603 1 Meny e-förvaltningsmätning

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09 The Swedish Alliance for Electronic Business NEA Julkarameller 2009-12-09 Lite om NEA s... Förändringsarbete Arbetsgrupperna Index e-handel B2B Övrigt Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

CeSam Programområde Näringsliv och arbete

CeSam Programområde Näringsliv och arbete CeSam Programområde Näringsliv och arbete KommITs och Sambruks höstkonferens 2012-11-14 Bengt Svenson Bengt.svenson@skl.se 070-685 30 24 CeSam Center för esamhället CeSam ska tillsammans med intresserade

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster höstkonferens den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster IT BUDGET eller budget IT? quality hotel globe 4-5 november 2009 inbjudan Kan

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs Den 28 november bjuder Länsstyrelsen i Örebro län och Näringsdepartementet in till en nationell konferens med fokus på den digitala agendan. Sverige ska bli bäst i världen på IT och konferensens syfte

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling Program 8-9 september FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta nya vägar MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling VAD KRÄVS AV FRAMTIDENS LEDARE? Experterna talar TA ANSVAR FÖR DIN OMVÄRLD

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

2014-11-07 2. Tack till våra sponsorer!

2014-11-07 2. Tack till våra sponsorer! Rätt säkerhet! 2015 2014-11-07 2 Tack till våra sponsorer! Program 8.30 - Registrering, kaffe och utställning 9.30 - SIS En informationsorganisation - Välkomsthälsning och inledning Elisabeth Darius, tf

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Agenda Inledning och bakgrund till arbetet Samverkan men

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling esamhället och arkivet Förväntningar som finns Det ska vara enkelt att komma åt information Många möjligheter till att använda information Viktigt att informationen är trovärdig Egna valmöjligheter är

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

E-tjänster för Sambruk

E-tjänster för Sambruk E-tjänster för Sambruk VINNOVA-projekt 2005-2008 Samverkan mellan Föreningen Sambruk och Forskningsgruppen VITS, Linköpings universitet FoU-syften Utveckla metodik och modeller för kollektiv e-tjänsteutveckling

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 1 Förord I dagens informationssamhälle bearbetar, lagrar, kommunicerar och mångfaldigar vi

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

1 av 7 2011-03-03 16:35

1 av 7 2011-03-03 16:35 1 av 7 2011-03-03 16:35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007

Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007 PM 1 (5) Utvecklingsstöd 2007-08-29 ÄNDRAD Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007 Syfte med dagen Syftet med detta möte är att skapa gemensamma utgångspunkter

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Teresia Ståhle Enheten för utveckling och e-förvaltning (TUE) Riksarkivet, Sverige Nordisk elarkiv-seminar, Island 26-27 maj 2011

Läs mer

Nationella Initiativ kring e-förvaltning

Nationella Initiativ kring e-förvaltning Nationella Initiativ kring e-förvaltning Information om nuvarande och kommande nationella Initiativ kring e-förvaltning Ulf Palmgren Ulf.Palmgren@skl.se Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj!

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Vare sig det handlar om att se en unik lösning på ett problem, att möta någon

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Plats: Quality Hotel 11, Eriksbergshallen Göteborg Tid: 8 november 2011, 15.30 17.00 Deltagare: Ulf Bingsgård, Trelleborg kommun Maritha Enström, Göteborgs

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

STRATEGISK IT I KOMMUN 2014

STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 maj 2014 DU FÅR MÖTA Inge Hansson CIO Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad, transport

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer