Lektion 2 Cyklingsövning i riktig trafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektion 2 Cyklingsövning i riktig trafik"

Transkript

1 1 Cyklingsövning i riktig trafik Inledning 2 Exercises 5 Del 1: Inhämtning Övning 1: Erfarenheter av att cykla 5 Del 2: Teori Övning 2: Olika delar på en cykel 6 Övning 3: Viktiga trafikskyltar 7 Övning 4: Rätt beteende i riktig trafik 8 Övning 5: Kontroll av cyklingsfärdigheter 9 Övning 6: Cyklingsövning i riktig trafik 14 Del 4: Uppsamling Övning 7: Återkoppling och framtid 20 Översikt av arbetsbladet Lärarens arbetsblad Lärarhandledning Säker cykling Elevernas arbetsblad Arbetsblad Arbetsblad 1: Lagstadgade delar på en cykel Arbetsblad 2: Cykeldelar (utökad version) Arbetsblad 3: Trafikskyltar Arbetsblad 4: Trafikregler för reglerade korsningar Arbetsblad 5: Trafikregler för oreglerade korsninga

2 Inledning 2 Training session 2 Bicycle training in real traffic Allmänna riktlinjer vid arbete med invandrare När du arbetar med invandrare måste du vara medveten om språkliga, kulturella och könsrelaterade frågor. Du ska inte bara tänka på specifika behov utan också på dina lärares bemötande, bakgrund och kön. Här nedanför hittar du några aspekter du behöver ta hänsyn till, beroende på kulturen och de individer som deltar i dina kurser: Om du inte är helt bekant med dina elevers kunskaper behöver du ta dig tid att prata med dem om deras erfarenheter. Undvik att utsätta eleverna för pinsamma situationer kopplade till kultur, kön eller religion. Ibland är det mest lämpligt med könsspecifik träning. Om du vill bedriva könsspecifik träning bör dina lärare vara av samma kön som sina elever. (( Du hittar en tablå över kulturspecifika värderingar i bilagan till denna modul där en relativ jämförelse mellan attityder till cykling ges. Övningstillfällets syfte Cyklingsövning i riktig trafik är ett viktigt steg för att övertyga och förvissa människor som inte är så bekanta med cykling om att använda detta flexibla hållbara transportsätt dagligen. Därför är cyklingsövning i hastighetsbegränsad trafikmiljö viktig. Huvudmålet med denna lektion är att stärka kursdeltagarnas cykelfärdigheter för att bli vana att använda cykel och förbereda dem för att använda detta hållbara transportsätt i riktig trafik. Allmänt sett innehåller varje övningstillfälle en kombination av hårda fakta och mjuka åtgärder.

3 Inledning 3 Mål för inlärningen vid detta övningstillfälle: Lära sig hur man cyklar säkert Lära sig om trafikregler och -bestämmelser för cykling i (det nya) hemlandet. & HÅRDA FAKTA MJUKA ÅTGÄRDER Lära sig om den lokala cykelinfrastrukturen och genvägar i (det nya) hemlandet. Förbättra språkkunskaper. Social integration genom samarbete med samhället Att motivera till att cykla och ha roligt Att sätta sig in i ämnet cykling och övervinna hinder Att få insikt i cykelkulturen i (det nya) hemlandet. Att lära känna sitt närområde och öka rörelseradien Utforska omgivningarna med cykel Uppmuntras till att börja cykla på egen hand Kommunikation och nöje (( Se även den allmänna introduktionen till denna modul. Övningstillfällets struktur Denna lektion beskriver implementeringen av individuell cykelträning för nybörjare som du kan genomföra med dina kursdeltagare och innehåller förberedande och kompletterande övningar uppdelade i fyra delar. Del 1 kommer att fastställa deltagarnas existerande vanor, erfarenheter och önskemål vad gäller cykling. Del 2 kommer att introducera cykelns tekniska delar och lära ut kunskap om trafikregler och -skyltar som cyklisterna behöver känna till. Del 3 täcker den praktiska cyklingsövningen i en hastighetsbegränsad trafikmiljö. Del 4 beskriver sammanfattningen av elevernas erfarenheter av övningstillfället.

4 Inledning 4 Det rekommenderas att de föreslagna övningarna görs i ordning, men det går också att välja ut enstaka övningar. Det finns inget rätt eller fel. Du kan använda Lärarhandledningen till ämnet cykling. Om det är nödvändigt och lämpligt, kommer du att behöva be eleverna fylla i arbetsblad efter de utvalda övningarna. Specifika kunskaper och mål (för språklärare) Eleverna ska kunna kommunicera med sitt lokalsamhälle, läsa och förstå de viktigaste trafikskyltarna för fotgängare och försöka läsa och följa kartor för färdplanering. Språknivån och språkkunskaperna anges för varje övning. (( Du hittar en tabell med gemensamma europeiska språknivåer i den allmänna inledningen till TILLSAMMANS i farten. Språkkunskaper L Lyssna T Tala Lä Läsa S Skriva Övningstillfällets material Följande material rekommenderas för detta övningstillfälle: Cykel/cyklar Cykelkarta (-or) av närområdet. Många städer eller regioner har egna cykelkartor, fråga vid den lokala turistinformationen) Cykelreparationslåda Skrivplatta Färgkrita Ansvarsförsäkran Första hjälpen-utrustning Blädderblock Hjälm(ar) Lärarhandledning Cykling åt alla håll Försäkring Märkpennor

5 Inledning 5 Observationsformulär Papper Pennor Whiteboard Arbetsblad för eleverna Portfolio To ensure the practical use of the information given in the training session and to ensure that the learning process continues afterwards, each participant is invited to produce a portfolio of what has been done in the training session. This portfolio can be used as a means to assess the personal development of the trainees and will be filled with photos, useful sentences, pictures, maps and so on. The participants will receive worksheets and practical exercises during the training session which they can use to fill up their portfolio. By focussing on the personal needs of the participants, it is possible to individualise the portfolio in the form of a personalised cycling-manual.

6 Del 1: Inhämtning 6 Excercises Del 1: Inhämtning I denna del kommer den grundläggande kunskap eleverna redan har att kartläggas. Utgångspunkten kommer att vara elevernas behov, önskemål och erfarenheter. ÖVNING 1 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Erfarenheter av att cykla Deltagarna frågas om deras erfarenheter, färdigheter och önskemål om cykling. Gruppdiskussion/individuell diskussion Fråga deltagarna innan lektionen om deras erfarenhet av att cykla för att få en första insyn i ditt lektionsupplägg. Exempel: Vilken motivation har de för att lära sig cykla i riktig trafik? Har de redan cyklat i riktig trafik? Har de speciella erfarenheter (dåliga eller bra) som de vill tala om? Samla in svaren på ett blädderblock och peka ut deltagarnas behov och önskemål gällande cykling. Material Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) Blädderblock/Whiteboard, märkpennor, papper och pennor ~ 5 min/deltagare Nivå: alla Kunskaper: L, T, Lä Total tidsåtgång för del 1 ~ 1 timme

7 Del 2: Teori 7 Del 2: Teori I denna del av lektionen kommer viktig kunskap, tips och knep för praktisk cykelövning att erhållas. Därmed kommer deltagarna bekanta sig med olika delar på en cykel och landsspecifika bestämmelser för cyklister. ÖVNING 2 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Olika delar på en cykel Gruppdiskussion och övning Låt deltagarna gissa vilka delar av cykeln som de tror är lagstadgade i deras (nya) hemland och dela ut de medföljande arbetsformulären. Fråga dem efter övningen om bestämmelsen om lagstadgad cykelutrustning skiljer sig från deras ursprungsland. Material Arbetsblad 1 Lagstadgade cykeldelar Arbetsblad 2 Cykeldelar (utökad version) Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 30 min Nivå: A1 A2 Kunskaper: T, (Lä, S)

8 Del 2: Teori 8 ÖVNING 3 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Viktiga trafikskyltar Under förberedningen för cykelträningen kommer eleverna bekanta sig med de viktigaste trafikskyltarna på ett lekfullt sätt. Gruppdiskussion/Frågetävling Genomför en frågetävling med dina deltagare genom att visa olika trafikskyltar och låt dem gissa vad skyltarna betyder. Dela ut det medföljande arbetsformuläret. Sammanfatta och diskutera resultatet i en gemensam gruppdiskussion. Material Lärarhandledning Cykling åt alla håll (Pkt. 5.1, s. 9ff) Arbetsblad 3 Trafikskyltar Bilder på trafikskyltar Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 30 min Nivå: A1 A2 Kunskaper: L, T, S

9 Del 2: Teori 9 ÖVNING 4 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Rätt beteende i riktig trafik Kursdeltagarna får kunskap om rätt beteende på gatan och bekantar sig med de viktigaste landsspecifika trafikreglerna. Övning Genomför en övning med dina deltagare genom att ta upp följande frågor: Känner alla deltagare till trafikbestämmelserna i deras (nya) hemland? Känner de till det rätta handlingssättet på i vägtrafiken i detta land? Vilka slags korsningar känner de till? Vad är en reglerad korsning och vilka företrädesregler är avgörande i detta land? Vad är en oreglerad korsning och vilka företrädesregler är avgörande i detta land? Dela ut arbetsformulär och diskutera resultatet. Material Lärarhandledning Cykling åt alla håll (Pkt. 5.2, s. 13; p. 5.3, s. 14) Arbetsblad 4 Trafikregler för reglerade korsningar Arbetsblad 5 Trafikregler för oreglerade korsningar Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 30 min Nivå: A2 Kunskaper: L, T, Lä, S Total tidsåtgång för del 2 ~ 1 timme 30 min

10 10 Teorin omsätts i praktik. Den praktiska delen täcker cyklingsövningen i en hastighetsbegränsad trafikmiljö, inklusive kontrollen av cyklingsfärdigheter inom ett skyddat område (skolgård, parkeringsplats, idrottsplats, etc.) ÖVNING 5 Innehåll Kontroll av cyklingsfärdigheter Kursdeltagarens faktiska cyklingsfärdigheter kommer att kontrolleras på ett lekfullt sätt inom ett skyddat område. Didaktiska hjälpmedel Fyra grundövningar inom ett skyddat område ger dig information om kursdeltagarens faktiska cyklingsfärdigheter: 1. Rätt användning av bromsar 2. Svänga höger med en handsignal 3. Svänga vänster med en handsignal 4. Kontroll av synförmåga Dessa övningar kommer att visa dig om kursdeltagarna har tillräckligt bra balans, koordination och synförmåga för att delta i riktig trafik. Använd följande övningar för nybörjare som beskrivs nedtill och åtfölj övningarna med ett observationsformulär (i tränarhandledningen bilaga), så att du kan ge återkopplingar till eleverna. Material Lärarhandledning Cykling åt alla håll (Pkt. 9, s. 19ff pkt. 10, s. 22ff; pkt. 12, s. 27ff) Observationsformulär (Lärarhandledning: Pkt. 12.3, s. 29f) Cyklar, hjälmar, färgkrita, reparationslåda, första hjälpenlåda. skrivblock, skrivutrustning, observationsformulär, övrig utrustning Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 1 3 timme (till en enhet) Nivå: alla Kunskaper: L, T

11 11 Kontrollen av cyklingsfärdigheter inom ett kontrollerat område (som förberedelse för cykelträning i trafik) Under övning missbedömer kursdeltagarna sina färdigheter ibland. Det finns fyra grundövningar för ett skyddat område som hjälper dig att få rätt översikt av existerande färdigheter så att du kan försäkra dig om att alla kursdeltagare är redo att delta i riktig trafik. ÖVNING 5.1 Rätt användning av bromsar Den första övningen tar en närmare titt på kursdeltagarens förmåga att stanna cykeln vid en viss punkt. Använd som förberedelse en krita för att dra en klart synlig linje på marken. Denna övning hjälper dig inte bara att kontrollera kursdeltagarnas färdigheter, utan också att upptäcka cyklar med dåliga bromsar innan du genomför andra övningar. Kursdeltagarna ska: 1. Titta bakåt innan de börjar cykla som en övning för att kontrollera att ingen bil kommer när de börjar cykla på gatan. 2. Cykla till den tydliga kritlinjen på marken. 3. Stanna cykeln så att framhjulsnaven är exakt över kritlinjen.

12 12 ÖVNING 5.2 Svänga höger med en handsignal Att kunna ge en klar handsignal utan att tappa balansen är en av de grundläggande färdigheterna för riktig trafik. Under denna övning lär sig kursdeltagarna först hur man svänger till höger. För att svänga höger måste kursdeltagarna genomföra följande steg. 1. Titta bakåt innan de börjar cykla som en övning för att kontrollera att ingen bil kommer när de börjar cykla på gatan. 2. Cykla rakt fram meter. 3. Ge en klar och tydlig handsignal för att svänga höger utan att tappa balansen. 4. Svänga höger med båda händer på styret. 5. Ställa sig i kön med kursdeltagare igen.

13 13 ÖVNING 5.3 Svänga vänster med en handsignal Under denna övning lär sig kursdeltagarna först hur man svänger till vänster. Det är mycket svårare för cyklister att svänga vänster än att svänga höger eftersom de måste köra in i höger körfält och över till den vänstra sidan genom att hålla balansen och vara uppmärksam på andra vägtrafikanter. För att svänga vänster måste kursdeltagarna genomföra följande sex steg. 1. Titta bakåt innan de börjar cykla som en övning för att kontrollera att ingen bil kommer när de börjar cykla på gatan. 2. Cykla rakt fram meter. 3. Titta bakåt över vänster axel som en övning för att kontrollera att ingen annan vägtrafikant kör om. 4. Ge en klar och tydlig handsignal för att svänga vänster utan att tappa balansen. 5. Svänga vänster med båda händer på styret. 6. Ställa sig i kön med kursdeltagare igen.

14 14 ÖVNING 5.4 Kontroll av synförmåga En medveten titt över axeln är viktig för att uppmärksamma andra vägtrafikanters beteende bakom en själv. För att höja denna vaksamhet och för att kontrollera om alla kursdeltagare var tillräcklig syn- och balansförmåga, genom följande övning inom ett skyddat område i fyra olika steg. 1. Kursdeltagaren tittar över sin axel innan han/hon börjar cykla. 2. Efter flera meters cykling ropar kursledaren Nu! och lyfter handen som visar valfritt antal fingrar. 3. Kursdeltagaren måste titta över sin axel, räkna fingrarna och ropa hur många fingrar kursledaren har visat, allt utan att tappa balansen. 4. Kursdeltagaren måste sedan svänga vänster med båda händer på styret, avsluta rundan och ställ sig sist i kön med kursdeltagare. (( Om alla kursdeltagare kan genomföra övningen ovan kan de anses tillräckligt duktiga för att delta i en övning i riktig trafik. I händelse av att någon kursdeltagare inte var stabil nog får du som kursledare bestämma om han/hon ska följa med, eller om det är bättre att föreslå personen att delta i en övningskurs för nybörjare.

15 15 ÖVNING 6 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Material Cyklingsövning i riktig trafik Denna övningskurs riktar sig mot deltagare som har cyklingsfärdigheter och känner sig tillräckligt säkra för att delta i cyklingsövningen i riktig trafik. Använd följande övningar för nybörjare som beskrivs nedtill och åtfölj övningarna med ett observationsformulär (i tränarhandledningen bilaga), så att du kan ge återkopplingar till eleverna. Lärarhandledning Cykling åt alla håll (Pkt. 9, s. 19ff; pkt. 10, s. 22ff; pkt. 12, s. 27ff) Observationsformulär (Lärarhandledning: Pkt. 12.3, s. 29f) Cyklar, hjälmar, färgkrita, reparationslåda, första hjälpenlåda. skrivblock, skrivutrustning, observationsformulär, övrig utrustning Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 2 3 timme (till en enhet) Nivå: alla Kunskaper: L, T

16 16 Cyklingsövning i riktig trafik Börja med att cykla omkring som en grupp på det valda övningsområdet. Det är viktigt att uppmärksamma alla deltagare på att de bör agera som om de cyklade själva. Det inkluderar: Följa trafikreglerna på egen hand Välja rätt beteende på egen hand Visa handsignaler på egen hand Det rekommenderas att en kursledare cyklar längs fram i gruppen och en efter gruppen, som kan i observera kursdeltagarnas beteende och tipsa personer som gör fel. I vilket fall bör förhållandet mellan antalet utbildare och elever inte överstiga 1:8! Välj en enkel väg med cykelbanor och små gator med lite trafik. Öva på att stanna och svänga höger vid olika korsningar så som i kontrollen av cyklingsfärdigheter. Diskutera på rundan olika trafikskyltar (t.ex. stoppskyltar, lämna företräde, enkelriktad trafik, etc.) och olika företrädesregler för cyklister. Bege er efter att ha cyklat ett tag till en korsning och stanna där för att öva på att svänga vänster, den svåraste delen i att köra i riktig trafik. Det är viktigt att man diskuterar med deltagarna om den korrekta ordningsföljden för att svänga vänster. Låt dem berätta för dig om den rätta ordningsföljden för att svänga vänster.

17 17 Den rätta ordningsföljden för att svänga vänster består i detalj av sju steg: Steg 1 Titta bakåt! Det är mycket viktigt att titta bakåt över vänster axel innan man börjar cykla och innan man ger handsignalen. Steg 2 Signalera tydligt med vänster hand att du ska svänga vänster. Steg 3 Förflytta dig till mittbanan. Medan man gör det bör handen åter placeras på styret.

18 18 Steg 4 Åk fram till stopplinjen. Om sikten inte är tillräcklig, förflytta dig långsamt in i korsningen så att den korsande trafiken kan ses lätt. Steg 5 Stanna vid korsningen och låt den korsande och mötande trafiken passera, har pedalerna redo i ett läge för att fortsätta cykla.

19 19 Steg 6 Sväng snabbt vänster i en stor båge med båda händerna på styret. Steg 7 Fortsätt, men inte för nära, på högre sidan på vägen.

20 20 I allmänhet Denna ordningsföljd bör göras med varje deltagare individuellt, kursledaren kan följa varje steg och fylla i observationsformuläret, ge återkoppling till deltagarna om vilka steg de utförde väl och vilka de behöver förbättra. (( Lämna alltid företräde för fotgängare vid övergångsställe Total tidsåtgång för del 3 ~ 3 tim 30 min 4 tim 30 min (för en enhet)

21 Del 4: Uppsamling 21 Del 4: Uppsamling Syftet med denna del är att sammanfatta denna lektion. Deltagarna uppmuntras tala om sina upplevelser. ÖVNING 7 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Återkoppling och framtid Återkopplingsrunda Fråga deltagarna vad de tyckte om kursen och om de fortfarande vill göra fler övningar. Ge personlig återkoppling om deras färdigheter och hitta motiverande ord om hur var och en ska gå vidare. Arbeta med observationsformuläret. Material Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) Observationsformulär (Lärarhandledning: Pkt. 12.3, s. 29f) ~ 45 min Nivå: alla Kunskaper: L, T Total tidsåtgång för del 4 ~ 45 min Total tidsåtgång för del 2 ~ 6 tim 45 min 7 tim 45 min (med en praktisk enhet)

Lektion 1 Cykelövning för nybörjare (i ett skyddat område)

Lektion 1 Cykelövning för nybörjare (i ett skyddat område) 1 Cykelövning för nybörjare (i ett skyddat område) Inledning 2 Exercises 5 Del 1: Inhämtning Övning 1: Erfarenheter av att cykla 5 Del 2: Teori Övning 2: Olika delar på en cykel 6 Övning 3: Viktiga trafikskyltar

Läs mer

Lektion 3 Cykelvägar i din stad

Lektion 3 Cykelvägar i din stad 1 Cykelvägar i din stad Inledning 2 Exercises 6 Del 1: Inhämtning Övning 1: Fördelarna med att cykla 5 Övning 2: Erfarenheter av att cykla 7 Övning 3: Olika delar på en cykel 8 Övning 4: Förberedelse för

Läs mer

Övningssession Platsbesök Att färdas till fots

Övningssession Platsbesök Att färdas till fots 1 Platsbesök Att färdas till fots Introduction 2 Övningar 7 Del 1: Inhämtning Övning 1: Befintliga rörlighetsvanor 7 Övning 2: Fördelar med att gå 8 Övning 3: Hur man använder en resedagbok? 8 Del 2a:

Läs mer

Inledning till övningsmodulen Säker cykling

Inledning till övningsmodulen Säker cykling Inledning 1 Inledning till övningsmodulen Säker cykling Denna introduktion till cykling som ett transportmedel utvecklades för personer som arbetar med människor med invandrarbakgrund, och som vill hjälpa

Läs mer

Utbildningssession En bra dag Energitävlingen

Utbildningssession En bra dag Energitävlingen 1 En bra dag Energitävlingen Inledning 3 Övningar 7 Del 1: Intag Övning 1: Energianvändning i allmänhet 7 Övning 2: Energianvändning för transport 8 Övning 3: Fördelar med hållbara transportmedel 9 Del

Läs mer

Inledning till övningsmodulen Säker gång

Inledning till övningsmodulen Säker gång Inledning 1 Inledning till övningsmodulen Säker gång Den här inledningen till gående som transportmedel har utvecklats för personer som arbetar med människor med invandrarbakgrund och har som mål att stödja

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret Samsas i trafiken Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål

Läs mer

Cykelkurs. övning och teori. Gärdhemsvägen Trollhättan Telefon:

Cykelkurs. övning och teori. Gärdhemsvägen Trollhättan Telefon: Cykelkurs övning och teori Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon: 0520-49 50 00 www.trollhattan.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Teoridel: Skyltar & regler...4-5 Teoridel: Vad säger lagen om...6

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Träna rätt och bli en stjärna

Träna rätt och bli en stjärna Träna rätt och bli en stjärna Höja verksamhetens kvalitet på alla nivåer inom vår idrott Elitplanen beskriver viktiga steg i en triathlets utveckling från unga år ända upp i senioråldern Målsättningen

Läs mer

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Lämna spelrum TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Innehåll 3 Till fots och med cykel 4 På egna vägar 5 Körning i cykelfält 6 Var vaksam i korsningar 6 Lär dig väjningsreglerna 7 Enligt vägmärke 8 Den

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Cykeln. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Cykeln. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Cykeln Malmö stad, Gatukontoret Cykeln Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål Trafiksäkra skolan

Läs mer

Inledning till övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning

Inledning till övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning Inledning 1 Inledning till övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning Den här inledningen till kollektivtrafiken har utvecklats för personer som arbetar med människor med immigrationsbakgrund och har som

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA Lektion 1 Teori Trafiksäkerhet, regler och vägmärken Lektion 2 Repetition Besiktning av cykel Teoriprov Övriga lektioner Öva på att cykla Cykelskolan avslutas med: Cykelbanor

Läs mer

New Summary Report - 24 September 2015

New Summary Report - 24 September 2015 New Summary Report - 24 September 215 1. Är du? 1 85.6% 8 6 4 2 14.4% Man Kvinna Man 85.6% 831 Kvinna 14.4% 14 Total 971 2. Känner du dig som en bättre människa om och när du väljer cykeln istället för

Läs mer

Lärarhandledning Säker cykling

Lärarhandledning Säker cykling Säker cykling Mål med lektionshandledningen 2 Fördelarna med att cykla 2 Den säkert utrustade cykeln 3 Användbar utrustning för en cykeltur 5 Grundläggande trafikregler för cyklister 8 Cykelskötsel 14

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag!

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Wolfgang Friedh 2014-09-03 BUN 2014/0472 0480-45 30 23 Barn- och ungdomsnämnden Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Förslag till beslut

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

Michal Drechsler Karlstad University SMEER Science Mathematics Engineering Education Research

Michal Drechsler Karlstad University SMEER Science Mathematics Engineering Education Research Michal Drechsler Karlstad University michal.drechsler@kau.se SMEER Science Mathematics Engineering Education Research PCK PCK is involved in knowing what knowledge is relevant, Re-constructing the knowledge

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016

Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016 Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016 Distansen 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Söndagen den 5 juni 15.00-16.00 Uthämtning av startkuvert på Dalabadet, Trelleborg ( vid den

Läs mer

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren B-R-A På baskursnivå finns det tre ledord, dessa var bollkontaktsgrad, rolighetsgrad och aktivitetsgrad (B-R-A). Dessa tre ledord ska även finnas med

Läs mer

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag!

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-17 67 Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Dnr BUN 2014/0472 Handlingar Miljöpartiets motion Förbättra barnens cykelvardag!. Förvaltningskontorets

Läs mer

Säkra vägar. 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet?

Säkra vägar. 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet? Säkra vägar Sidan Innehåll 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet? 6-7 Dämpa farten Ju högre hastighet desto svårare skador. Ibland bygger vi om för att försöka sänka

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Cykling i grupp på landsväg. Nedan är både viktiga regler och tips för att rundan ska bli behag. 1 av 5 2012-02-12 19:22. Tillbaka till förstasidan

Cykling i grupp på landsväg. Nedan är både viktiga regler och tips för att rundan ska bli behag. 1 av 5 2012-02-12 19:22. Tillbaka till förstasidan 1 av 5 2012-02-12 19:22 Tillbaka till förstasidan Här några tips om cykling i grupp. Ursprungskälla till avsnittet längst ner är CK Valhall http://www.ckvalhall.se. Cykling i grupp på landsväg Nedan är

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Lärarhandledning Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Trafikdjuren ska på ett lättsamt och roligt sätt introducera trafik och trafiksäkerhet för de allra yngsta skolbarnen. Sagorna ska ge upphov till

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ SAMMANFATTAD UNDERVISNINGSPLAN NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA. Från övningsmoment 10a till 10 h Övning 10.- Körning på mer trafikerade gator, stadstrafik eller liknande stadstrafik Övning 10a.- Avsökningsteknik

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2012

SIFOs Telefonbuss 2012 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass Svenska Brukshundkl ubben Nya momentbeskrivningar, börjar gälla 2014-01-01 Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Rallylydnad Nybörjarklass Mom nr Skylt Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen

Läs mer

Fyristrippeln. Fyristrippeln var det första sanktionerade triathlonloppet i Sverige (1983). Nu på en ny bana!

Fyristrippeln. Fyristrippeln var det första sanktionerade triathlonloppet i Sverige (1983). Nu på en ny bana! Fyristrippeln Fyristrippeln var det första sanktionerade triathlonloppet i Sverige (1983). Nu på en ny bana! Introduktion Plats: Björklinge badet/campingen Datum: 11 juni 2016 Anmälan/Frågor: fyristrippeln@gmail.com

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Trafik- & Gatudagarna Trafiksäkerhetsarbete i Umeå kommun

Trafik- & Gatudagarna Trafiksäkerhetsarbete i Umeå kommun Trafiksäkerhetsarbete i Umeå kommun - Trafikutredningar - trafikmätningar - hastighetsöversyn - genomfartsförbud / mopedförbud - parkeringsprogram - vägvisning för gång- och cykel - parkeringsförbudsområden

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA Tel växel: 08 514 40 300 Fax: 08 514 40 315 Företrädare: Jan Ledin jan.ledin@gillinge.se Tel. dir: 08 514 40 306 Tillståndshavare:

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt Lärarhandledning Behovet av flexibel och individualiserad undervisning ökar hela tiden. Vi har arbetat fram en lättillgänglig, användarvänlig och tydlig resurs för svenska som andraspråk baserad på formativ

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Regelverk som påverkar gående

Regelverk som påverkar gående Dainis Ciparsons Transportstyrelsen dainis.ciparsons@transportstyrelsen.se 1 Disposition - Regelverket - generellt - Regler för - Regler för fordon mot - Utformning av trafikmiljöer 2 Trafikförordningen,

Läs mer

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik?

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? www.shuferi.se Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? A och B. A och C. B och D. C och D. Vem får parkera på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade?

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Bedragaren - Diskussions- och skrivuppgifter samt fördjupningsuppgifter Ämne: Svenska och SVA (ev samarbete svenska, samhällskunskap och historia) Årskurs: 7-9, gymnasiet, Vux och SFI Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Hastighet. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Hastighet. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Hastighet Malmö stad, Gatukontoret Hastighet Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål Trafiksäkra skolan

Läs mer

In-Diversity Nyhetsbrev 3

In-Diversity Nyhetsbrev 3 Nyhetsbrev 3 APRIL 2012 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

Modul 6 Självutveckling För handledare

Modul 6 Självutveckling För handledare Modul 6 Självutveckling För handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Varför är det viktigt att

Läs mer

NU CYKLAR VI. Är det farligt att cykla?

NU CYKLAR VI. Är det farligt att cykla? 1 NU CYKLAR VI Grankulla hör till de städer som befrämjar cykling. Stadsfullmäktige godkände.ett program för främjande av cykling vars mål är att höja cyklingens färdsättsandel till 15% före år 2024. Europaparlamentet

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019 Cykelöverfarter Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta Trafik och Gatudagarna 151019 Bakgrund Nya trafikregler då cyklister korsar körbana - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Att se och synas. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Att se och synas. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Att se och synas Malmö stad, Gatukontoret Att se och synas Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Start. Mål. Rallylydnad Nybörjarklass. Sitt. Sitt ligg. Sväng höger. Sväng vänster. Helt om höger

Start. Mål. Rallylydnad Nybörjarklass. Sitt. Sitt ligg. Sväng höger. Sväng vänster. Helt om höger Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Rallylydnad Nybörjarklass Övning nr Skylt Start Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen vid skylten är att föraren står och hunden sitter vid förarens

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel LT_jalan_pyoralla_SE_290413.indd 1 Innehåll: Till fots och med cykel... 1 På egna banor.... 2 Cykling på cykelbana... 3 Gågata och gårdsgata... 4 Att korsa en väg... 5 Till fots...

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 Denna manual är upphovskyddad av MonoWheel Sweden AB och får ej i sin helhet eller delar kopieras eller användas i andra samanhang utan tillåtelse. GRATULERAR

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Snapphaneturen 2015: Bandel 1 (8 300 m)

Snapphaneturen 2015: Bandel 1 (8 300 m) Snapphaneturen 2015: Bandel 1 (8 300 m) Skylt: Fel väg (7 st) 45 km Kullabacken Ledningsgatan 50 km 2015 07 10 1 Snapphaneturen 2015: Bandel 2 (4 500 m) Skylt: Fel väg (2 st) Skylt: Bro (6 st) Caspers

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön. Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen

Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön. Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen niclas.nilsson@transportstyrelsen.se 010-49 55 731 Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp-

Läs mer

Växjö Cykelväginventering

Växjö Cykelväginventering Växjö Cykelväginventering 2013 TRAFIK- OCH STADSMILJÖAVDELNINGEN Tekniska förvaltningen Växjö kommun Colin Hale cahale@gmail.com 0729 33 53 63 22-01-14 Bakgrund och innehåll Den här rapporten är ett komplement

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Tryggt och säkert till skolan trafiksäkerhetsstationer

Tryggt och säkert till skolan trafiksäkerhetsstationer Tryggt och säkert till skolan trafiksäkerhetsstationer I den här broschyren har vi plockat ut trafiksäkerhetsstationer som lämpar sig för trafikundervisningen i årsklasserna 0-6. Beskrivningarna av trafikstationerna

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.)

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.) Bouleträning Bouleteknik Målet i boule är kasta sina klot på ett sådant sätt att de gör störst nytta. Detta är svårt att göra om man inte har full kontroll över kloten. Visst kan dåliga klot studsa rätt

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Power Through Paris Workshop

Power Through Paris Workshop Power Through Paris Workshop (en 2,5 timmar lång session) Material som behövs Blädderblock och pennor Mediaspelare för den 15 minuter långa filmenwww.350.org/power-through-parisvideo) Utskriven information

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Träff 7 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 7) hinner behandlas.

Träff 7 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 7) hinner behandlas. Träff 7 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 7) hinner behandlas. 2. Jämför vad ni skrivit om den föregående terminens fortbildningsarbete. 3.

Läs mer