Inledning till övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning till övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning"

Transkript

1 Inledning 1 Inledning till övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning Den här inledningen till kollektivtrafiken har utvecklats för personer som arbetar med människor med immigrationsbakgrund och har som mål att stödja dem i anpassningen till hållbara transportmedel. Målet är att förmedla en basinformation om varför och hur människor bör använda kollektivtrafiken som hållbara och effektiva transportmedel vid arbets- och fritidsresor. Övningsmodulen är användbar för språklärare eller lärare i integrationskurser inom den formella utbildningsprocessen, men även för intresserade personer som arbetar inom informella övningsområden. Syftet med övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning Projektet TOGETHER on the move har som mål att stödja människor som har migrerat från sitt ursprungsland att kunna utnyttja transportmedlen i det nya hemlandet, med tyngdpunkten på hållbara transportmedel. Rörlighet spelar en viktig roll i de här människornas integrationsprocess och låter dem till fullo engagera sig i samhället. Beroende på individens ursprungsland kan kollektivtrafiken redan vara ett hett ämne som en del av den samhälleliga och miljömässiga dagordningen, men för det mesta troligen bara ett transportmedel satt i relation till inkomsten och i vissa fall deras status inom samhället. I allmänhet kan man märka följande behov hos den huvudsakliga målgruppen: Människor intresserade av kollektivtrafiken: som både kan och vill använda kollektivtrafiken, men som inte är bekanta med den lokala infrastrukturen och bestämmelserna; som vet hur man använder kollektivtrafiken, men inte känner sig tillräckligt säkra i den (nya) miljön. Människor som ännu inte tänkt på kollektivtrafikens fördelar och därför behöver viss motivation inför de möjliga personliga fördelarna. Människor i behov av språkkunskaper och som vill kunna använda kollektivtrafiken på ett effektivt sätt. Läro- och övningsmaterial kring kollektivtrafiken för alla de här målgrupperna finns samlade i övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_1_Inledning.pdf

2 Inledning 2 Synpunkter kring målgruppen För människor med en migrationsbakgrund är det inte alltid lätt att få tillgång till alla de möjligheter i livet som andra tar för givna. Social utslagning ligger inte långt bort. Kollektivtrafiken har en nyckelroll i tacklandet av social utslagning genom att förse människorna med medel för att ta sig till jobb, tjänster, utbildning och sociala nätverk, vilket alla bör ha rätten till. Därför är det viktigt att kollektivtrafiken är åtkomlig, inte för dyr, tillgänglig och godtagbar för resenärerna, inklusive människor med invandrarbakgrund. Hur svarar TOGETHER on the move på de här fyra frågorna? Tillgänglighet: Eleverna ska informeras om de tillgängliga tjänsterna. Åtkomlighet: Eleverna ska informeras om hur man använder kollektivtrafiken. Inte för dyrt: Eleverna ska informeras om priser, billiga biljetter och de rätta biljetterna för var och en. Godtagbarhet: Eleverna ska övertygas om att kollektivtrafiken är något som uppfyller deras behov, att den är bekväm, trygg och praktisk. Övningsmodulens lärmål Lärmål för personer med invandrarbakgrund: Att lära sig hur man planerar och genomför en lyckad resa med kollektivtrafiken Att lära sig om priser och taxor, tidtabeller och reseplanerare Att lära sig hur man skaffar rätt information via telefon, internet eller genom att fråga Att skaffa sig förmågor och sökstrategier Att förbättra språkkunskaperna Social integration genom samarbete med samhället Motivation för ämnet kollektivtrafik och att ha roligt när man använder den & MJUKA ÅTGÄRDER HÅRDA FAKTA Att sätta sig in i ämnet kollektivtrafik och övervinna hinder Att lära känna sitt närområde och öka rörelseradien Att bygga upp självförtroendet och bli självständiga kollektivtrafikanvändare TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_1_Inledning.pdf

3 Inledning 3 Varför använda kollektivtrafiken? Kollektivtrafiken är ett välbekant alternativ till bilen. I de flesta städer och samhällen finns ett tätt nätverk av kollektivtrafik. Det finns olika slag av kollektivtrafik: Tåg Buss Spårvagn Tunnelbana Taxi är också ett kollektivtrafikmedel. Flexibilitet och säkerhet Kollektivtrafiken är ett enkelt, säkert, bekvämt och kostnadseffektivt sätt att resa, speciellt för längre pendling, eller när det är för långt att gå eller cykla, eller när man måste bära på tunga väskor. Med tåg och tunnelbana undviker man också trafikstockningar. Detta är inte alltid möjligt om man åker buss, men i många länder finns speciella bussfiler som kan lösa även detta problem. Regniga dagar kan kollektivtrafiken vara ett alternativ till att promenera eller cykla. Miljövänligt Användandet av kollektivtrafiken har inverkan på miljön. Tåg och bussar behöver betydligt mindre energi per passagerare jämfört med en bil, och förorenar alltså mindre, vilket gör luften renare och minskar utsläppen av koldioxid. Sparar utrymme Dessutom tar kollektivtrafiken mindre plats och skapar mindre buller än individuella motorfordon. Ett tåg eller en buss kan till exempel ersätta från 50 till 1300 bilar. Sociala kontakter Att åka kollektivt är en social aktivitet och ger dig möjlighet att umgås med vänner, familj och kollegor. Att tala med främmande kan också göra att du känner dig mer hemma i staden eller området du bor i. Kollektivtrafiken ger dig möjlighet att träffa andra som bor i ditt område. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_1_Inledning.pdf

4 Inledning 4 Övningsmodulens struktur Läromedlen och övningsmaterialet till TOGETHER on the move ger dig tydliga riktlinjer för hur du ska genomföra övningstillfällena och använda kollektivtrafiken. De ger inte bara material till lärare i språkundervisning för invandrare, utan även resurser för multiplikatorer som vill genomföra informella övningstillfällen. Som en följd av detta består övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning av: Lärarhandledningen Kollektivtrafik åt alla håll med följande ämnen: Kollektivtrafikens fördelar Kollektivtrafikens grunder (Att förbereda, planera och genomföra en resa) Kollektivtrafik och personlig säkerhet Kollektivtrafik och utsatta individer Kollektivtrafik på landsbygden Tips på hur man organiserar kollektivtrafikaktiviteter Den föredömliga övningssessionen inklusive konkreta övningar för eleverna: Att genomföra en resa med kollektivtrafiken Arbetsblad för eleverna som en del av övningarna Användbara länkar till kollektivtrafiken och trafikoperatörerna i de olika partnerländerna Vi önskar dig ett framgångsrikt och tillfredsställande arbete med den här övningsmodulen! TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_1_Inledning.pdf

5 Lärarhandledning Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Lärarhandledningens syfte 2 Fördelarna med kollektivtrafik 2 Kollektivtrafikens grunder 3 Att förbereda en resa 3 Att planera en resa 4 Att genomföra resan 5 Kollektivtrafik och personlig säkerhet 7 Säkerhet 7 Trafiksäkerhet 7 Kollektivtrafik och utsatta individer 8 Spädbarn 8 Yngre barn 8 Ett påpekande om äldre barn 9 Kollektivtrafik för äldre 9 Kollektivtrafik för funktionshindrade 9 Kollektivtrafik på landsbygden 10 Hur organiserar man kollektivtrafikövningarna? 10 Sammanfattning 12 Allmänna påpekanden om åtgärder som utgångspunkt 10 Nyckelinformation för eleverna 10 Försäkringar och ansvar 10 Ansvarsförsäkran 11 Förhållandet mellan lärare och elev 11 Rätt utrustning för läraren 11 Allmänna råd inför genomförandet av resan 12 Tips för språklärare/lärare 12 Bilaga 13 Ansvarsförsäkran 13 TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

6 Lärarhandledning 2 Lärarhandledningens syfte Denna handledning förser språklärare och andra lärare med grundläggande fakta och information om utnyttjandet av kollektivtrafiken. Målet är att bygga upp den nödvändiga bakgrunden för att implementera övningsaktiviteter och viljan att öka intresset för ämnet kollektivtrafik. En del av den givna informationen måste inte läsas på en gång, men ska ses som användbara referenser när eleverna ställer frågor. Dessutom kan alla delar av denna handledning delas ut som kopior till eleverna, om man så önskar. Fördelarna med kollektivtrafik Kollektivtrafiken är ett välbekant alternativ till bilen. I de flesta städer och samhällen finns ett tätt nätverk av kollektivtrafik. Det finns olika typer av kollektivtrafik: tåg, buss, spårvagn och tunnelbana, taxi är också ett allmänt transportmedel. Kollektivtrafiken är kostnadseffektiv Om man jämför kostnaden för bilunderhåll med kostnaden för buss- eller tågkort inser man att ett månadskort för pendlare är ekonomiskt mycket fördelaktigare. Om du bor i ett storstadsområde och använder buss eller tåg som ditt främsta transportmedel sparar du in ännu mer på avbetalningar för bilen, försäkringar och reparationer. Kollektivtrafiken är bekväm Kollektivtrafiken är ett enkelt, tryggt och bekvämt transportmedel, speciellt för längre pendling, när det är för långt att gå eller cykla, eller när du måste bära väskor en regnig dag. Då kan kollektivtrafiken vara ett alternativ till att promenera eller cykla. Med tåg och tunnelbana undviker man också trafikstockningar. Detta är inte alltid möjligt om du åker buss, men i många länder finns speciella bussfiler som kan lösa även detta problem. Några menar kanske att buss och tåg tar längre tid än att köra bil, men om du tänker på att en bilfärd är förlorad tid, då du istället kan tillbringa tiden med att läsa eller vila och överlåta körningen till någon annan, vinner du istället betydligt mer tid. 1 Kollektivtrafiken är miljövänlig Användandet av kollektivtrafiken har inverkan på miljön. Tåg och bussar behöver betydligt mindre energi per passagerare jämfört med en bil, och förorenar alltså mindre, vilket gör luften renare och minskar utsläppen av koldioxid. Dessutom tar kollektivtrafiken mindre plats och skapar mindre buller än individuella motorfordon. 1 Advantages Of Using Public Transportation. Source: TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

7 Lärarhandledning 3 (( Visste du att: När det gäller passagerartransport ersätter en buss 50 bilar med genomsnittlig mängd passagerare. En tåg kan till och med ersätta bilar! Kollektivtrafiken ökar kontakten mellan människor Att åka kollektivt är en social aktivitet och ger dig möjlighet att umgås med vänner, familj och kollegor. Att tala med främmande kan också göra att du känner dig mer hemma i staden eller området du bor i. Kollektivtrafiken ger dig möjlighet att träffa andra som bor i ditt område. Kollektivtrafikens grunder Att förbereda en resa Den viktigaste frågan när du förbereder en resa med kollektivtrafiken är: Vilken information behöver jag innan jag kan ge mig iväg? Den frågan verkar rätt enkel att svara på, men blir mer komplicerad när den delas upp i delfrågor: Vilka transportmedel används i ditt område? Vilka transportmedel används på den plats dit du ska resa? När hittar du ett transportmedel som används både på den plats du reser ifrån och på din valda destination? Vilken biljett behöver jag? Hur mycket kostar biljetten? På de flesta orter finns en rad olika transportmedel. Det finns några extra kriterier som spelar in när du ska välja rätt transportmedel för din resa: Tiden: En bussresa kan ta längre tid än en tågresa. Däremot stannar bussen ofta närmare din destination än tåget. Kostnaden: En tågresa kan vara dyrare än en bussresa. Bekvämlighet: Ett tåg är ofta bekvämare för passagerarna än en spårvagn. Vana: Om du är van att åka buss kan det verka svårt att ta tåget. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

8 Lärarhandledning 4 Att planera en resa Den viktigaste frågan när du planerar en resa är: Hur och var får jag den information jag behöver? a) Att få den information du behöver Det finns flera olika sätt att få den information du behöver. Beroende på din språkliga nivå, tillgång till internet och datorvana finns det olika alternativ: Via internet (digitala reseplanerare, webbsidor, trafikbolag) Att fråga efter information... per telefon på ett resecenter eller på stationen hos föraren på bussen eller spårvagnen Kollektivtrafiken ger dig många möjligheter att träna dina språkkunskaper i verkliga situationer. b) Att bearbeta informationen Att få tag i informationen är förstås det första steget, men att få rätt information är det viktiga, andra steget. Viktiga frågor man kan ställa sig själv är: Vad letar jag efter?» Förstår jag all information?» Är detta svaret på min fråga? c) Att köpa biljett Innan du kliver på ett kollektigt transportmedel behöver du förstås en biljett som ger dig rätt att resa med det valda transportmedlet till din valda destination. För vana resenärer är avgifter och priser oftast tydliga, men om man inte reser lika ofta kan det vara svårt att förstå vilken biljett som passar bäst. Ta den tid du behöver att ta reda på vilken biljett som passar dina behov bäst, helst hemma i god tid före resan. Be om hjälp om du inte förstår avgiftssystemet. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

9 Lärarhandledning 5 Att genomföra resan 1) Att ta sig till hållplatsen eller stationen I allmänhet måste du gå eller cykla till den plats där du ska stiga på tåget eller bussen. Det är viktigt att beräkna den tid du behöver för detta och lägga det till den totala restiden. 2) Att stiga på bussen, tåget eller spårvagnen Att stiga på rätt buss, tåg eller spårvagn kan ibland vara krångligt. Här är några sätt att göra det till en rolig upplevelse: Praktiska tips När du kommer till stationen eller hållplatsen börjar du med att ta reda på om din buss eller ditt tåg stannar där. Använd informationsskyltar eller fråga någon. Ta reda på från vilket spår (på stationen) eller i vilken riktning (på hållplatsen) din buss eller ditt tåg går. När tåget eller bussen kommer, kontrollera igen att det är det tåg eller den buss du ska åka med. Använd informationstavlor eller skyltar, eller fråga någon. Säkerhet och artighet Vänta med att stiga på tills bussen, tåget eller spårvagnen stannat helt, för att undvika olyckor. Låt folk stiga av bussen eller tåget innan du stiger på. Blockera inte dörrarna utan försök hitta en sittplats så fort som möjligt. 3) På bussen/tåget/spårvagnen När du kommit ombord på bussen/tåget/spårvagnen är det viktigt att ta reda på var du måste stiga av. Hur känner du igen din hållplats? På de flesta tåg eller bussar finns informationssystem (d.v.s. skärmar, kartor, högtalare, etc.) som talar om vilka hållplatser man närmar sig. Om det inte finns något sådant system kan du be föraren eller andra passagerare att tala om för dig när ni närmar er din hållplats. Om du varit på den platsen tidigare, försök sätta dig nära ett fönster. Se om du känner ingen några byggnader eller gator som kan hjälpa dig att orientera dig. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

10 Lärarhandledning 6 Om du inte varit på platsen tidigare bör du förbereda din resa noga genom att använda en karta över området eller en lista över de hållplatser där bussen stannar. Försök att följa med på listan eller kartan under resans gång. Hur talar du om att du ska stiga av? Ibland är det nödvändigt att visa föraren att du ska stiga av vid en hållplats genom att använda en knapp eller annat hjälpmedel. Försäkra dig om att det är rätt hållplats. Om du inte är helt säker kan du be föraren eller en medpassagerare om hjälp. Kontakt med föraren eller andra passagerare Att resa med kollektivtrafiken är per definition en social upplevelse. Det erbjuder goda möjligheter för människor att öva på sina språkkunskaper, att lära känna lokalbefolkningen och lära sig hur vardagslivet fungerar i (det nya) hemlandet. 4) Att stiga av bussen, tåget eller spårvagnen Att stiga av bussen, tåget eller spårvagnen kan verka rätt enkelt, men här är några tips som kan vara användbara: Gå fram till dörren när hållplatsen närmar sig, men håll i dig ordentligt när du står upp i bussen eller tåget. Var uppmärksam på andra människor på gatan som kanske inte ser dig när du stiger av. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

11 Lärarhandledning 7 Kollektivtrafik och personlig säkerhet Även om kollektivtrafiken är ett väldigt säkert sätt att resa och mycket tryggare än att åka bil, är kollektivtrafiken i många städer känd för att locka till sig ficktjuvar, vandaler och bråkstakar. Oftast händer inte så mycket, men det är bra att hålla ett par saker i minnet: Säkerhet Var alltid uppmärksam på vad som händer omkring dig. Var diskret med din plånbok och andra personliga tillhörigheter när du måste betala för något. Bär plånboken nära kroppen eller i en stabil väska. Låt till att börja med bli att reagera på provokationer. Om du inte har någon annan möjlighet, använd ett bestämt språk och en självsäker kroppshållning. Om det värsta skulle hända och någon blir aggressiv, försök ta dig därifrån så fort du kan. Ring polisen. Trafiksäkerhet Tänk på avståndet mellan perrongen och tåget eller bussen. Håll alltid i dig i en stång eller ett snöre när du står upp i bussen eller tåget. I de flesta tåg, spår- och tunnelbanevagnar indikeras öppning och stängning av dörrarna genom en ljudsignal. Försök aldrig stiga av eller på när du hör den signalen. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

12 Lärarhandledning 8 Kollektivtrafik och utsatta individer En utsatt person är någon som behöver hjälp när han eller hon reser ensam. Det kan vara ett barn, en äldre eller funktionshindrad person (mentalt eller fysiskt). Dessa personer behöver du vara extra uppmärksam på när du reser med kollektivtrafiken. Spädbarn När du åker kollektivt med spädbarn eller yngre barn är det viktigt att vara uppmärksam på följande: Om du vill ta med dig en barnvagn på bussen eller tåget måste du först ta reda på om det är möjligt. En del bussar och tåg är utrustade med ramper, låga golv, speciellt utformade områden för barnvagnar, etc. En del vagnar kan fällas ihop till en mer lätthanterlig storlek. Om inget av ovanstående är möjligt ska du inte vara rädd att be andra passagerare om hjälp. Försäkra dig om att du inte blockerar gångar eller dörrar. Ha alltid en hand fri när du bär ditt barn, så att du fortfarande kan hålla i en stång eller ett snöre. Små barn När du åker kollektivt med yngre barn är det viktigt att vara uppmärksam på följande: Håll barnet i handen under resan, speciellt vid tillfällen när bussen eller tåget kommer eller när ni stiger av eller på. En buss eller ett tåg är ingen lekplats. Naturligtvis kan barn leka, men försäkra dig om att andra passagerare inte störs alltför mycket. Bussar och tåg kan vara fullsatta. Ha alltid ögonkontakt med ditt barn när ni befinner er på fullsatta tåg eller bussar. Att åka buss eller tåg kan bli en rolig upplevelse för barnen. Här får ni möjlighet till små lekar (t.ex. Jag ser vad du inte ser, etc.) eller låta dina barn hjälpa till att köpa biljett eller trycka på stoppknappen när ni ska stiga av. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

13 Lärarhandledning 9 Ett påpekande om äldre barn Äldre barn blir mer och mer självständiga. Ge dem friheten att fatta egna beslut, men var fortfarande med den här åldersgruppen eftersom de kan göra farliga misstag. Om en ung person i ditt sällskap fattar farliga beslut när du är med bör du påminna dem om stanna, titta och lyssna-regeln. De flesta tonåringar är vana att resa ensamma, speciellt om de åker kollektivt till skolan. När det gäller tonåringar är det viktigt att diskutera farorna med att inte vara uppmärksam vid vägen. Tonåringar som lyssnar på musik i kollektivtrafiken bör uppmanas att vara extra uppmärksamma när de stiger av och på bussen eftersom de inte hör fordon som närmar sig. Slutligen kan musik vara lugnande för en del, men störande hög för andra. Kollektivtrafik för äldre Äldre människor är den snabbast växande åldersgruppen och dessvärre är de också inblandade i en oproportionerligt stor andel olyckor. Det är ofta svårt för äldre människor att använda kollektivtrafiken. Generellt handlar det om försämringen av de motoriska förmågorna, vilket leder till långsammare rörelser, nedsatt muskelstyrka och nedsatt koordinationsförmåga. Detta kan förvärras av nedsatt syn och hörsel. Några enkla tips kan hjälpa äldre att göra resan med kollektivtrafiken lyckad. Det kan vara bra att planera resan så att rusningstrafiken undviks. På så sätt kan man slippa långa köer, svårigheten att hitta en sittplats och det är också lättare att röra sig inne i bussen eller tåget. Var inte rädd att be om hjälp, vare sig det handlar om riktning, sittplats eller hjälp att komma av och på bussen eller tåget. Om du använder glasögon eller hörapparat bör du försäkra dig om att du har dessa med dig eftersom mycket av informationen du behöver förlita dig på presenteras med text eller i tal. Kollektivtrafik för funktionshindrade Tyvärr kan funktionshindrade människor uppleva resorna med kollektivtrafiken som besvärliga. I många länder finns dock några hjälpmedel och tjänster som kan göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig (bussar med lågt golv, ramper, personliga assistenter som tillhandahålls av bolaget, etc.). I allmänhet är det bra att förbereda resan långt i förväg. Ta reda på om det finns några tjänster för funktionshindrade på den station du reser från eller ska resa till. Var inte rädd att be om hjälp. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

14 Lärarhandledning 10 Kollektivtrafik på landsbygden Kollektivtrafik på landsbygden brukar inte vara lika tät och frekvent. Därför är det bra att tänka på några saker när du reser på landsbygden. Ta med något att äta eller dricka eftersom du kan behöva vänta ett tag på nästa buss eller tåg. Ta med mobiltelefonen och skriv ner numret till det resebolag du reser med. Om det är dåligt väder bör du ta med skyddande klädsel eftersom du kan behöva vänta utomhus ett tag. Hur organiserar man kollektivtrafikövningarna? Allmänna påpekanden om åtgärder som utgångspunkt Inledningsaktiviteter, som ett besök till ett transportföretag, kan bli utgångspunkten för en erfarenhetsbaserad och problemorienterad inlärningsprocess. Genom en direkt konfrontation med en verklig situation kan läraren och eleven få den bästa uppfattningen om vad man behöver kunna och hur man använder kollektivtrafiken. Denna metod är kopplad till Freire s Pedagogy of the Oppressed, som använder sig av kodning som en utgångspunkt för erfarenhetsbaserad, frigörande inlärning. Teorin om frigörande inlärning utgår till skillnad från Deficit learning theory eller Needs Theory från en situation där läraren och eleven sätts i mer eller mindre samma situation, vilket är ett bra alterantiv när man tränar med människor med invandrarbakgrund som ofta behandlas som ojämlika. (( Se också Övning 1 i Övningsavsnittet i denna modul. Elevens nyckelinformation Det är alltid nödvändigt att förbereda eleverna inför aktiviteten genom att ge dem utförlig information om vad de kan förvänta sig. Kortfattat innebär detta: Datum, plats, tid och aktivitetens längd. Bakgrund och mål Vad de ska ta med sig (skrivmaterial, kamera, mat, rätt kläder, etc.) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

15 Lärarhandledning 11 Försäkringar och ansvar Innan aktiviteten påbörjas bör du kontrollera vad lagen säger om försäkringar och ansvar. När du arbetar som språklärare/lärare finns det ofta redan en försäkring som täcker alla risker du kan komma att utsättas för. När du arbetar som multiplikator måste du vara noga med att deltagarna skriver under ansvarsförsäkran och att ansvaret ligger på dem själva. Ansvarsförsäkran För att definiera förutsättningarna för deltagandet bör du utarbeta en ansvarsförsäkran som definierar lärarens ansvar. (( Du hittar en mall för detta i handledningens bilaga. Förhållandet mellan antalet lärare och elev Var beredd på att eleverna behöver mycket uppmärksamhet och hjälp från lärarna. Därför bör inte förhållandet mellan antalet lärare och elev överstiga 1:12! Om du har fler deltagare bör du ta med en kollega. Rätt utrustning för läraren Beroende på vad man planerar att göra består rätt utrustning av: Skrivmaterial Kamera Bandspelare Kartor (över närområdet) Tidtabeller och övrig information om färdmedlet TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

16 Lärarhandledning 12 Första hjälpen-utrustning Snacks och dryck (med ett litet förråd för eleverna) Mobiltelefon för nödsituationer Regnskydd Allmänna råd inför en resa med kollektivtrafiken När man är utomhus (eller utanför klassrummet) är det viktigt att läraren ofta ber gruppen att stanna till för att peka ut intressanta, svåra eller nödvändiga inlärningssituationer. Att vara utanför det trygga området (t.ex. klassrummet) kan ibland orsaka rädsla eller stress. Läraren måste alltid skapa trygghet hos deltagarna och underlätta positiva kontakter med personer utanför gruppen. Tips för språklärare/lärare Det är mycket viktigt att gruppen kan genomföra resan på ett framgångsrikt sätt. I starkare grupper kan detta göras i par eller i grupper om tre. I svagare grupper är det förmodligen bäst att göra det tillsammans. För att ha kontroll över inlärningsprocessen är det också rekommenderat att göra resan med hela gruppen. Sammanfattning Kollektivtrafiken är ett välbekant alternativ till bilen. I de flesta städer och samhällen finns ett tätt nätverk av kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är ett kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt sätt att resa, speciellt för längre pendling, eller när det är för långt att gå eller cykla, eller när du har tunga väskor. Inlärningens fokus ligger på att visa eleverna möjligheter och fördelar med kollektivtrafiken och inkluderar relevant bakgrundsinformation för att förbereda, planera och genomföra en resa. Ytterligare viktiga tips för genomförandet av aktiviteter i kollektivtrafiken ges i den här handledningen som leder till trevliga erfarenheter för lärarna och eleverna i användandet av olika typer av kollektivtrafik. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

17 Lärarhandledning 13 Bilaga Ansvarsförsäkran (mall) Eleverna har de nödvändiga fysiska förutsättningarna för att delta i kollektivtrafikövningarna och det finns inga medicinska skäl för att inte delta. Eleverna ska inte delta om de är påverkade av alkohol eller läkemedel. Eleverna ska följa lärarens instruktioner. Eleverna ska genast informera läraren om alla fysiska eller materiella skador som uppstår. Ansvaret för skador på den egna personen, tredje part eller föremål ligger på eleverna själva. Endast i fall av grov oaktsamhet kommer en lärare att vara ansvarig. Namn Datum / Plats Underskrift TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

18 Övningssession 1 Övningssession Att genomföra en resa med kollektivtrafiken Inledning 3 Övningar 7 Del 1: Intag Övning 1A: Första besöket på platsen 7 Övning 1B: Första besöket på platsen med klassen 8 Övning 2: För- och nackdelar med kollektivtrafik 9 Övning 3: Introduktion av pärmen 10 Övning 4: Olika sorters kollektivtrafikanvändning 10 Övning 5: Vardagssituationer i kollektivtrafiken (1) Kollektivtrafikutrop 11 Övning 6: Vardagssituationer i kollektivtrafiken (2) Kollektivtrafiksamtal 12 Övning 7: Sammanfattning av upplevelser Kollektivtrafikväggen 12 Del 2: Teori Övning 8: Gruppindelning 14 Övning 9: Att planera en resa (Steg 1): Val av resmål 14 Övning 10: Att planera en resa (Steg 2): Val av kollektivtrafikleverantör (eller kombinationer) 15 Övning 11: Att planera en resa (Steg 3a): Reseplanerare online 16 Övning 12: Att planera en resa (Steg 3b): Att läsa tidtabeller 17 Övning 13: Att planera en resa (Steg 3c): Priser och biljetter 18 Övning 14: Att planera en resa (Steg 4a): Att fråga efter information på telefon (1) Förberedelser 19 Övning 15: Att planera en resa (Steg 4b): Att fråga efter information på telefon (2) Rollspel 20 Övning 16: Att planera en resa (Steg 4c): Att fråga efter information på telefon (3) Det riktiga samtalet 21 Övning 17: Sammanfattning (med pärmen) 22 TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

19 Övningssession 2 Del 3: Praktik Övning 18: Att resa med kollektivtrafik (1) Förberedelser 23 Övning 19: Att resa med kollektivtrafik (2) Skyltar och information 24 Övning 20: Att resa med kollektivtrafik (3) Muntlig information på stationen 25 Övning 21: Att resa med kollektivtrafik (4) Kontakt med andra 26 Del 4: Sammanfattning Övning 22: Utbyte av erfarenheter 27 Övning 23: Sammanfattning (med pärmen) 27 Det huvudsakliga arbetsbladet Lärarens arbetsblad Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Elevernas arbetsblad Arbetsblad Arbetsblad 1: Arbetsblad 2: Arbetsblad 3: Arbetsblad 4: Arbetsblad 5: Arbetsblad 6: Arbetsblad 7: Arbetsblad 8: Arbetsblad 9: Arbetsblad 10: Arbetsblad 11: Arbetsblad 12: Arbetsblad 13: Första besöket på platsen Koppla ihop kollektivtrafikspiktogram Kollektivtrafikutrop Kollektivtrafiksamtal Att förbereda din resa Att läsa tidtabeller Hur mycket kostar det? Att fråga efter information på telefon (Förberedelser) Att fråga efter information (Telefon Rollspel) Att fråga efter information (Det riktiga telefonsamtalet) Skyltar och information på kollektivtrafikstationen Muntlig information på kollektivtrafikstationer Sociala kontakter i kollektivtrafiken TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

20 Övningssession Inledning 3 Övningssession Att genomföra en resa med kollektivtrafiken Allmänna riktlinjer vid arbete med invandrare När du arbetar med invandrare måste du vara medveten om språkliga, kulturella och könsrelaterade frågor. Du ska inte bara tänka på specifika behov utan också om bemötande, bakgrund och kön bland dina lärare. Här nedanför hittar du några aspekter du behöver ta hänsyn till, beroende på kulturen och de individer som deltar i dina kurser: Om du inte är helt bekant med dina elevers kunskaper behöver du ta dig tid att prata med dem om deras erfarenheter. Undvik att utsätta eleverna för pinsamma situationer kopplade till kultur, kön eller religion. Ibland är det mest lämpligt med könsspecifik träning. Om du vill bedriva könsspecifik träning bör dina lärare vara av samma kön som sina elever. (( Du hittar en tabell med kulturspecifika värden för kollektivtrafiken i bilagen till denna övningsmodul, i vilken en relativ jämförelse av inställningen till kollektivtrafiken i olika länder ges. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

21 Övningssession Inledning 4 Övningstillfällets syfte Syftet med detta övningstillfälle är att introducera kollektivtrafiken som ett praktiskt sätt att resa, som är både bekvämt, säkert och lättillgängligt och kan möta elevernas behov av att komma i kontakt med omvärlden. Eleverna behöver bli införstådda med fördelarna och grundförutsättningarna för kollektivtrafiken och försöka integrera denna som ett transportmedel i sitt dagliga liv. Dessutom kommer eleverna att få kunskap om: kollektivtrafikens tillgängliga former, hur man använder kollektivtrafiken, hur man skaffar information om priser, billiga biljetter och de rätta biljetterna för en själv, hur man planerar och genomför en resa med kollektivtrafiken. I slutet av övningsperioden kommer de att ha sin egen pärm, om detta önskas. Allmänt sett innehåller varje övningstillfälle en kombination av hårda och mjuka åtgärder. Mål för inlärningen vid detta övningstillfälle: Att lära sig hur man planerar och genomför en lyckad resa med kollektivtrafiken Att lära sig om priser och taxor, tidtabeller och reseplanerare Att lära sig hur man skaffar rätt information via telefon, internet eller genom att fråga Att skaffa sig förmågor och sökstrategier Att förbättra språkkunskaperna Social integration genom samarbete med samhället Motivation för ämnet kollektivtrafik och att ha roligt när man använder den & MJUKA ÅTGÄRDER HÅRDA ÅTGÄRDER Att sätta sig in i ämnet kollektivtrafik och övervinna hinder Att lära känna sitt närområde och öka rörelseradien Att bygga upp självförtroendet och bli självständiga kollektivtrafikanvändare (( Se även allmänna inledningen till den här modulen. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

22 Övningssession Inledning 5 Övningstillfällets struktur Detta övningstillfälle beskriver genomförandet av en resa med kollektivtrafiken tillsammans med dina elever och innehåller förberedande och kompletterande övningar uppdelade i 4 delar: Del 1 börjar med ett besök på platsen som erfarenhetsbaserad frigörande inlärningsprocess. Med hjälp av denna övning presenteras eleverna för kollektivtrafikens för- och nackdelar, de olika sorternas kollektivtrafikanvändning och vardagliga situationer i kollektivtrafiken. Dessutom blir de bekanta med att använda en pärm. Del 2 ger belysande teoretiska övningar för att planera en kollektivtrafikresa i olika steg (val av resmål, val av trafikslag, reseplanerare online, läsa tidtabeller, priser och biljetter och att fråga efter information). Del 3 täcker det praktiska genomförandet av en kollektivtrafikresa tillsammans med kompletterande övningar som att lära sig förstå skriven och talad information på stationen och att ta kontakt med andra. Del 4 beskriver sammanfattningen av elevernas erfarenheter av övningstillfället. Det rekommenderas att de föreslagna övningarna görs i ordning, men det går också att välja ut enstaka övningar. Det finns inget rätt eller fel. Du kan använda Lärarhandledningen till ämnet kollektivtrafiken. Om det är lämpligt kommer du att behöva be eleverna fylla i arbetsblad efter de utvalda övningarna. Specifika kunskaper och mål (för språklärare) Eleverna arbetar utifrån sina egna behov, önskemål och erfarenheter (i (små) grupper) under en riktig resa. För detta övningstillfälle används ett erfarenhetsbaserat tillvägagångssätt. Om möjligt bör eleverna ha förmågan att kommunicera med lokalbefolkningen, läsa och förstå den viktigaste informationen ifråga om kollektivtrafiken och försöka klara av att resa kollektivt inom sina bekanta omgivningar. Språknivån och språkkunskaperna anges för varje övning. (( Du hittar en tabell med gemensamma europeiska språknivåer i den allmänna bilagen till TOGETHER on the move. Språkkunskaper L Lyssna T Tala Lä Läsa S Skriva TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

23 Övningssession Inledning 6 Övningstillfällets material Följande material rekommenderas för detta övningstillfälle: Anslagstavla Ansvarsförsäkran Anteckningsbok eller papper Arbetsblad för eleverna Bandspelare Bildmaterial om kollektivtrafiken (broschyrer, foldrar, bilder, piktogram, logotyper, foton av trafikbolag, fordon, etc.) (Detta bildmaterial kan skaffas på tåg- eller busstationen, på turistinformationen, eller så kan du beställa det via e-post eller be dina elever att ta det med sig.) Biljetter och biljettpriser (exempel) Blädderblock Bussbiljetter Dator Kamera Kartor (över närområdet) Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Märkpennor Pennor Portfölj/er (frivilligt) Reseplanerare online Skrivmaterial Skrivskiva Telefon, telefonkatalog Tidtabell (över de vanligaste linjerna i området) Tillgång till internet Whiteboard Portfölj För att försäkra sig om att informationen som ges vid övningstillfället kommer till praktisk nytta och att inlärningsprocessen fortsätter efteråt, uppmuntras varje deltagare att producera en pärm om vad som gjorts under övningstillfällena. Denna pärm kan användas som ett sätt att utvärdera elevernas personliga utveckling och fyllas med foton, viktiga meningar, bilder, resvägar, tidtabeller och så vidare. Deltagarna kommer att få arbetsblad och praktiska övningar under övningstillfällena som de kan sätta in i pärmen. Genom att fokusera på deltagarnas egna behov är det möjligt att göra pärmen personlig i form av en individualiserad kollektivtrafikmanual. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

24 Övningssession Del 1: Intag 7 Övningar Del 1: Intag I denna del kommer den grundläggande kunskap eleverna redan har att kartläggas. Utgångspunkten kommer att vara elevernas behov, önskemål och erfarenheter. Efter en erfarenhetsbaserad och problemorienterad lärprocess kan ett inledande platsbesök som startövning direkt konfrontera eleverna med en verklig situation för att ge en så bra uppfattning som möjligt om vad de redan vet om hur man använder kollektivtrafiken. Men även utan ett platsbesök kommer eleverna att bli bekanta med kollektivtrafikens grunder. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

25 Övningssession Del 1: Intag 8 ÖVNING 1A Innehåll Första besöket på platsen Beroende på den tid och de resurser man har till förfogande får gruppen antingen åka en kortare resa eller besöka en buss- eller tågstation. Besöket ger eleverna information om: Vad lägger de märke till? Vad känner de till sedan tidigare? Vilka ord kan/saknar de? Vilken information missar eller ignorerar de? Didaktiska hjälpmedel Gruppövning Läraren organiserar ett besök på buss- eller tågstationen. Eleverna uppmuntras att prata om: Vad de ser. Vad de upplever. Vad de tycker är svårt. Vad de tycker skiljer sig från deras ursprungsländer. Eleverna uppmuntras också att ta bilder och/eller göra inspelningar under besöket. Läraren är uppmärksam på vilken information eleverna missar eller ignorerar, påpekar detta, tar bilder eller spelar in för att kunna använda senare under utbildningen. Material Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Allmänna påpekanden om åtgärder som utgångspunkt, sid. 9 Arbetsblad 1 Första besöket på platsen Kamera, bandspelare, bussbiljetter Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 1-3 timmar Nivå: alla Kunskaper: L, T (Lä, S) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

26 Övningssession Del 1: Intag 9 ÖVNING 1B Innehåll Första besöket på platsen med klassen Helst ska klassen gå ut i en verklig situation, men om det inte är möjligt visar läraren en bild av en järnvägsstation eller busshållplats som diskussionsunderlag. Diskussionen ger läraren information om: Vad lägger de märke till? Vad känner de till sedan tidigare? Vilka ord kan/saknar de? Vilken information missar eller ignorerar de? Didaktiska hjälpmedel Gruppövning Läraren visar en bild av en järnvägsstation. Eleverna uppmuntras att prata om: Vad de ser. Vad de upplever. Vad de tycker är svårt. Vad de tycker skiljer sig från deras ursprungsländer. Läraren är uppmärksam på vilken information eleverna missar eller ignorerar, påpekar detta, tar bilder eller spelar in för att kunna använda senare under utbildningen. Material Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Allmänna påpekanden om åtgärder som utgångspunkt, sid. 9 Arbetsblad 1 Första besöket på platsen Bild av en järnvägsstation (minst A3-storlek, helst större) Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 30 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T (Lä, S) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

27 Övningssession Del 1: Intag 10 ÖVNING 2 Innehåll Didaktiska hjälpmedel För- och nackdelar med kollektivtrafiken När man är tillbaka (i klassrummet) leder det hopsamlade materialet och svaren till en gruppdiskussion. Gruppdiskussion Eleverna diskuterar upplevelserna från kollektivtrafiken i smågrupper på 2-6 personer. De använder arbetsblad 1 och sorterar det hopsamlade materialet i två grupper: 1. svårt/inte bra/nackdel och 2. lätt/bra/fördel Man försöker komma fram till en gemensam slutsats inom gruppen. Om inget besök gjorts inleder läraren en gruppdiskussion med följande frågor: Exempel: Vem kom hit med buss/tåg/spårvagn? Vem kom hit på något annat sätt? Vilket transportsätt var snabbast? Vilket transportsätt var enklast? Vad tyckte du om? Vad tyckte du inte om?, etc. Efteråt kan för- och nackdelar samlas ihop på blädderblock eller whiteboard. Visualisera övningen med bilder om deltagarnas språknivå är låg. Material Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Fördelarna med kollektivtrafik, sid. 2 Arbetsblad 1 Första besöket på platsen Insamlat material och bilder som tagits under besöket Blädderblock/Whiteboard, märkpennor Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 30 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T (Lä, S) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

28 Övningssession Del 1: Intag 11 ÖVNING 3 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Introduktion till pärmen Läraren ger en introduktion till pärmen. Varje deltagare formulerar tre frågor de vill ha svar på i slutet av övningstillfället. Varje deltagare skriver ner de tre frågor de formulerat själva. Ordlista Du kan också uppmuntra eleverna att göra sin egen ordlista med ord de tycker är viktiga eller svåra. Material Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) Pärmar till alla deltagare, skrivmaterial ~ 10 min. Nivå: alla Kunskaper: L, Lä, S TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

29 Övningssession Del 1: Intag 12 ÖVNING 4 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Olika typer av kollektivtrafikanvändning Syftet med denna del är att ge en överblick över grundläggande information om det kollektivtrafiksystem som finns i elevernas närområde. Individuell övning Koppla samma piktogrammen med rätt logotyp eller fordon (Arbetsblad 2). Gör en kort genomgång av rätt svar och låt gruppen samla in ytterligare bildmaterial om kollektivtrafiken i sitt bostadsområde. T.ex.: För grupper med låg språknivå kan du förstora piktogrammen, logotyperna eller fotografierna så att de kan användas på en tavla eller smartboard. Du kan använda: Piktogram från tåg, tunnelbana, spårvagn, buss, lokaltåg, minibuss, etc. Logotyper för transportbolag Foton av lokaltrafikfordon Material Arbetsblad 2 Koppla ihop kollektivtrafikspiktogram Bildmaterial från lokaltrafiken (piktogram, logotyper och fotografier av lokaltrafikbolag, fordon, etc.) Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 15 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T, Lä (S) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

30 Övningssession Del 1: Intag 13 ÖVNING 5 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Vardagliga situationer i lokaltrafiken (1) Kollektivtrafikutrop Gruppen lyssnar till muntlig information på en tågstation, liknande sådan som sannolikt förekommer under en lokaltrafiksresa. Hörövning Förutom skriftlig information ges mycket av informationen om lokaltrafiken även i muntlig form. I denna övning får deltagarna lyssna till en inspelning av en situation på ett tåg och får efteråt frågan om vad utroparen har sagt. Ur ett erfarenhetsbaserat inlärningsperspektiv är det bäst att spela in verkliga ljudklipp. Inspelningarna kan enkelt göras genom ett besök på närmaste tågstation och trycka på spela in när du hör ett högtalarutrop. Om det inte är möjligt att använda bandspelare kan läraren använda standardmeningarna på Arbetsblad 3. Läs upp dem som om det vore ett riktigt högtalarutrop och fråga om eleverna kan svara på vad som sagts genom att fylla i luckorna. Du kan naturligtvis alltid ändra informationen. För deltagare på en lägre språklig nivå kan du lägga till flervalsfrågor till utropen, så att de inte behöver skriva med egna ord, utan bara kryssa i en ruta. Ett annat alternativ är att dela ut en lista där alla ord finns sammanblandade högst upp på sidan, så att de kan leta efter rätt ord och skriva av det. Material Arbetsblad 3 Kollektivtrafikutrop Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 20 min. Nivå: alla Kunskaper: L, Lä, S TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

31 Övningssession Del 1: Intag 14 ÖVNING 6 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Vardagssituationer i lokaltrafiken (2) Kollektivtrafiksamtal Gruppen lyssnar till samtal och situationer som sannolikt förekommer under en lokaltrafikresa. Hörövning och gruppdiskussion Läraren läser upp exempel på samtal och situationer som sannolikt förekommer på en tåg- eller busstation. Eleverna får därefter frågor om vad samtalen handlar om och ringar in rätt frågor och svar på Arbetsblad 4. Efter varje hörövning hålls en gruppdiskussion. Frågorna är: Känner du igen det här? Hur skulle du reagera i den här situationen? Kan du spela upp ditt förslag i en rollspelsövning? Material Arbetsblad 4 Kollektivtrafiksamtal Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 30 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T, Lä (S) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

32 Övningssession Del 1: Intag 15 ÖVNING 7 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Sammanfattning av upplevelser Kollektivtrafikväggen Alla erfarenheter sammanfattas genom en gruppdiskussion och samlas ihop på en tankekarta på en kollektivtrafikvägg. Syftet med detta är att ha en gemensam referenspunkt under hela övningstillfället. Sammanfattning Deltagarna sammanställer en kollektivtrafikvägg (det kan vara ett blädderblock eller whiteboard) med foton, de mest förvånande, interessanta eller roliga reaktionerna på besöket och hörövningarna. Logotyperna och piktogrammen samlas ihop på samma tankekarta. Denna finns kvar i klassrummet under hela övningsperioden. Hur gör man en kollektivtrafikvägg (i klassrummet)? Kollektivtrafikväggen är ett enkelt verktyg för att visualisera de ämnen som tagits upp (under kursen). Det är lätt att framställa en sådan vägg genom att använda blädderblock, anslagstavla eller whiteboard eller vilken vägg som helst och lite tejp. Tanken är att viktiga övningar, bilder, citat, biljetter, dokument, arbetsblad, urklipp, etc., sätts upp på kollektivtrafikväggen. På detta sätt kan ämnet visualiseras och fortsätter att vara aktuellt (i klassrummet). TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

33 Övningssession Del 1: Intag 16 Faktum är att allt är tillåtet. Det finns inga restriktioner om vad som ska finnas eller inte finnas på väggen. Om det är en minneshjälp för dina elever är det värt att sätta upp på väggen. Som lärare kan du alltid hänvisa till väggen när du vill påminna om något du sagt tidigare, även om det var ett tag sedan. Kollektivtrafikväggen ger också eleverna ett ansvar. Istället för att vara beroende av vad som skrivits ner i en klassisk övningsbok kan eleven själv bestämma vad som hjälper hans/hennes minne eller vad som får honom/ henne att komma ihåg en viss mening eller ett visst ord. Material Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) Blädderblock, whiteboard, anslagstavla, tejp, etc. ~ 15 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T (Lä, S) Total tidsåtgång för Del 1 ~ 3,5 timmar - 5,5 timmar TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

34 Övningssession Del 2: Teori 17 Del 2: Teori I den här delen får man kunskap om hur man förbereder en kollektivtrafikresa. Tanken är att ge ett mycket praktiskt och konkret tillvägagångssätt genom olika steg i planeringen av resan. ÖVNING 8 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Gruppindelning Resultatet av gruppindelningen ger läraren möjligheten att dela upp sin grupp i par eller grupper om tre med en mer erfaren användare och en eller två med mindre erfarenhet. Detta uppmuntrar till samarbetsträning, vilket har visat sig fungera bra som didaktisk metod. Läraren beslutar om gruppindelning utifrån: Erfarenhet: I varje grupp arbetar mer och mindre erfarna deltagare tillsammans. Intressen: Gruppmedlemmarna har mer eller mindre samma intressen. Till exempel: Personer som vill lära sig planera en resa till skolan eller daghemmet, personer som vill arbeta i närheten av varandra, etc. Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 10 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

35 Övningssession Del 2: Teori 18 ÖVNING 9 Innehåll Att planera en resa (Steg 1): Val av resmål Gruppen kommer överens om ett resmål. Det är viktigt att alla gruppdeltagare kan känna någon koppling till det valda resmålet. Didaktiska hjälpmedel Material Diskussion i smågrupper Gruppmedlemmarna diskuterar resan de vill göra. De kan använda Arbetsblad 5. Om nödvändigt kan läraren hjälpa dem att ta fram broschyrer, bilder, etc. Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Kollektivtrafikens grunder, sid. 3 Arbetsblad 5 Att förbereda resan Bildmaterial från kollektivtrafiken (foldrar, broschyrer, piktogram, logotyper och fotografier av trafikbolag, fordon, etc.) Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 15 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T, Lä, S TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

36 Övningssession Del 2: Teori 19 ÖVNING 10 Innehållt Att planera en resa (Steg 2): Val av kollektivtrafikbolag (eller en kombination) Utifrån det resmål gruppen har valt använder de kollektivtrafikväggen (från del 1) för att se vilket trafikbolag (eller kombination av flera) som kan användas. Didaktiska hjälpmedel Material Diskussion i smågrupper Deltagarna enas om ett trafikbolag eller en kombination av flera, utifrån val av destination, trafikfrekvens, etc. Om det finns en kollektivtrafikvägg kan denna hjälpa till med beslutsprocessen. Återigen kan resultatet fyllas i på Arbetsblad 5. Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Kollektivtrafikens grunder, sid. 3 Arbetsblad 5 Att förbereda resan Kollektivtrafikvägg, infomaterial om kollektivtrafiken Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 15 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T, Lä, S TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

37 Övningssession Del 2: Teori 20 ÖVNING 11 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Att planera en resa (Steg 3a): Reseplanerare online Det är viktigt att kontrollera att gruppmedlemmarna har tillgång till internet när de ska planera en resa på egen hand. Om de flesta har tillgång till internet (hemifrån) och kollektivtrafikbolaget de valt har en reseplanerare online kan gruppen också planera sin resa online. Om inte går de direkt till nästa steg. Gruppövning - Internetsökning Om någon av deltagarna är bekant med det valda trafikbolagets onlineplanerare får han/hon förklara det för de andra. Annars hjälper läraren till. Följande information behövs: Tidtabell Priset på den lämpligaste biljetten Hur man tar sig till tåg- eller busstationen Hur man tar sig från tåg- eller busstationen till det valda resmålet Resultatet kan fyllas i på Arbetsblad 5. Material Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Kollektivtrafikens grunder, sid. 3 Arbetsblad 5 Att förbereda resan Tillgång till internet Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 30 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T, Lä, S TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

Lektion 3 Cykelvägar i din stad

Lektion 3 Cykelvägar i din stad 1 Cykelvägar i din stad Inledning 2 Exercises 6 Del 1: Inhämtning Övning 1: Fördelarna med att cykla 5 Övning 2: Erfarenheter av att cykla 7 Övning 3: Olika delar på en cykel 8 Övning 4: Förberedelse för

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

Övningssession Platsbesök Att färdas till fots

Övningssession Platsbesök Att färdas till fots 1 Platsbesök Att färdas till fots Introduction 2 Övningar 7 Del 1: Inhämtning Övning 1: Befintliga rörlighetsvanor 7 Övning 2: Fördelar med att gå 8 Övning 3: Hur man använder en resedagbok? 8 Del 2a:

Läs mer

Utbildningssession En bra dag Energitävlingen

Utbildningssession En bra dag Energitävlingen 1 En bra dag Energitävlingen Inledning 3 Övningar 7 Del 1: Intag Övning 1: Energianvändning i allmänhet 7 Övning 2: Energianvändning för transport 8 Övning 3: Fördelar med hållbara transportmedel 9 Del

Läs mer

Lektion 2 Cyklingsövning i riktig trafik

Lektion 2 Cyklingsövning i riktig trafik 1 Cyklingsövning i riktig trafik Inledning 2 Exercises 5 Del 1: Inhämtning Övning 1: Erfarenheter av att cykla 5 Del 2: Teori Övning 2: Olika delar på en cykel 6 Övning 3: Viktiga trafikskyltar 7 Övning

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar vad görs för att det skall funka? Lisbeth Lindahl Mötesplats funktionshinder 12 nov 2008 Bakgrund Ingen ny fråga När kollektivtrafiken planeras skall

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Res klokt framtidens resenärer

Res klokt framtidens resenärer Res klokt framtidens resenärer Många barn lär sig i dag att det enda färdmedlet är bil. Man blir skjutsad till skolan, till fritidsaktiviteter och till vänner och bekanta. När de blir äldre och ska ta

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande.

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande. Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner Programmering på papper Lektion 1 av Valentina Chapovalova, valentina.chapovalova@gmail.com Datorer, programmering och instruktioner Uppskattningen är att lektionen kommer ta 40-50 minuter, men det beror

Läs mer

Lektion 1 Cykelövning för nybörjare (i ett skyddat område)

Lektion 1 Cykelövning för nybörjare (i ett skyddat område) 1 Cykelövning för nybörjare (i ett skyddat område) Inledning 2 Exercises 5 Del 1: Inhämtning Övning 1: Erfarenheter av att cykla 5 Del 2: Teori Övning 2: Olika delar på en cykel 6 Övning 3: Viktiga trafikskyltar

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Dina rättigheter som tågresenär inom EU

Dina rättigheter som tågresenär inom EU Tågresenär inom EU Dina rättigheter som tågresenär inom EU I Europa reser miljoner människor med tåg varje dag. Ibland uppstår problem på grund av inställda resor, försenade avgångar och krångliga biljettköp.

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Working with parents. Models for activities in science centres and museums

Working with parents. Models for activities in science centres and museums Working with parents. Models for activities in science centres and museums 1 Index PRATA OM VETENSKAP FLYTA OCH SJUNKA... 3 1. Kort översikt över workshopens aktiviteter... 3 2. Mål och syfte... 3 3. Viktiga

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Inledning till övningsmodulen Säker gång

Inledning till övningsmodulen Säker gång Inledning 1 Inledning till övningsmodulen Säker gång Den här inledningen till gående som transportmedel har utvecklats för personer som arbetar med människor med invandrarbakgrund och har som mål att stödja

Läs mer

Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal.

Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal. Inleda ett samtal Introduktion Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal. Vi tar alltså upp små vardagliga samtal som kanske inte känns så viktiga för stunden men som

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Min skolskjuts på webben

Min skolskjuts på webben Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Bilaga 1 50 SOCIALA FÄRDIGHETER Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Nr: 1 Lyssna 1. Titta på den som pratar. 2. Tänk på vad som sägs. 3. Vänta på din tur att

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

Res tillsammans. Gruppresor och charter

Res tillsammans. Gruppresor och charter Res tillsammans Gruppresor och charter Vi skräddarsyr den perfekta gruppresan Ska ni ut på äventyr eller bara resa iväg tillsammans? Om ni är fler än tio personer hjälper vi till med allt från tågresor

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Programmet Nallelek är ett program med många roliga övningar och tydliga bilder. I programmet ingår övningar av typen trycka-hända, sortera, kategorisera, finn lika, möblera, klä på, domino mm. Nallelek

Läs mer

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK Övningens mål Eleverna ska bli medvetna om hur deras resor till skolan bidrar till koldioxidutsläppen beroende på färdmedel. Sammanfattning av övningen På en bestämd dag noterar

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål Studieteknik Studieteknik innebär hur man studerar och ska underlätta studierna. Målet är att lära sig så mycket som möjligt under den planerade tiden. Man blir effektiv, får kontroll och slipper stress!

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Mimmi. Hennes hund, Bonita, rymmer efter att ha blivit rädd när en polisbil kör förbi, med sirenerna på. Polisbilen jagar en motorcykel. Mimmis mamma berättar,

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

KSS projekt Skåneresan

KSS projekt Skåneresan KSS projekt Skåneresan Antal anmälda klasser Helsingborg 20 1 149 elever Övriga Skåne 32-688 elever Avhopp Helsingborg - Övriga Skåne 5 klasser Nationella prov i årskurs 6 Tack Jan Björklund! Antal elever

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

CASE FOREST-PEDAGOGIK

CASE FOREST-PEDAGOGIK CASE FOREST-PEDAGOGIK INTRODUKTION Skogen är viktig för oss alla. Skogen har stora ekonomiska, ekologiska och sociala värden, som ska bevaras och utvecklas. Skogen är också bra för vår hälsa. Frågor kring

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal

Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal Marie Julin, specialpedagog Diana Lorenz, socionom Autismforum 2010-04-12 Marie Julin och Diana Lorenz 1 Huvudkriterier för Aspergers syndrom Enligt DSM-IV-TR

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

SVENSKA FÖR INVANDRARE

SVENSKA FÖR INVANDRARE KURSPLAN SVENSKA FÖR INVANDRARE KURS A ljusdal.se KURSPLAN I SVENSKA FÖR INVANDRARE KURS A DU KAN PRESENTERA DIG (BERÄTTA OM DIG SJÄLV). DU KAN BERÄTTA OM: Din familj Ditt land Din lägenhet Dina kläder

Läs mer

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Detta material kan användas som underlag till diskussioner i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar eller internutbildningar. Det kan även

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar 1 (12) Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång.

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Drogpolicy i föreningen

Drogpolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en drogpolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, men det går också lika

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Gångtrafikant Lärarhandledning

Gångtrafikant Lärarhandledning Gångtrafikant Syftet med lärarhandledningen 2 Fördelar med gående 2 Grundläggande trafikregler för gående 4 Relevanta skyltar och vägmärken 4 Andra viktiga gångpassage 6 Hur man korsar vägen 8 Korsa vägen

Läs mer

Att resa med Värmlandstrafik

Att resa med Värmlandstrafik Att resa med Värmlandstrafik Lättläst version 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL Tidtabeller... Att åka buss med Värmlandstrafik... Åka tåg med Värmlandstrafik... Värmlandstrafiks kort... Värmlandstrafik

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer