Inledning till övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning till övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning"

Transkript

1 Inledning 1 Inledning till övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning Den här inledningen till kollektivtrafiken har utvecklats för personer som arbetar med människor med immigrationsbakgrund och har som mål att stödja dem i anpassningen till hållbara transportmedel. Målet är att förmedla en basinformation om varför och hur människor bör använda kollektivtrafiken som hållbara och effektiva transportmedel vid arbets- och fritidsresor. Övningsmodulen är användbar för språklärare eller lärare i integrationskurser inom den formella utbildningsprocessen, men även för intresserade personer som arbetar inom informella övningsområden. Syftet med övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning Projektet TOGETHER on the move har som mål att stödja människor som har migrerat från sitt ursprungsland att kunna utnyttja transportmedlen i det nya hemlandet, med tyngdpunkten på hållbara transportmedel. Rörlighet spelar en viktig roll i de här människornas integrationsprocess och låter dem till fullo engagera sig i samhället. Beroende på individens ursprungsland kan kollektivtrafiken redan vara ett hett ämne som en del av den samhälleliga och miljömässiga dagordningen, men för det mesta troligen bara ett transportmedel satt i relation till inkomsten och i vissa fall deras status inom samhället. I allmänhet kan man märka följande behov hos den huvudsakliga målgruppen: Människor intresserade av kollektivtrafiken: som både kan och vill använda kollektivtrafiken, men som inte är bekanta med den lokala infrastrukturen och bestämmelserna; som vet hur man använder kollektivtrafiken, men inte känner sig tillräckligt säkra i den (nya) miljön. Människor som ännu inte tänkt på kollektivtrafikens fördelar och därför behöver viss motivation inför de möjliga personliga fördelarna. Människor i behov av språkkunskaper och som vill kunna använda kollektivtrafiken på ett effektivt sätt. Läro- och övningsmaterial kring kollektivtrafiken för alla de här målgrupperna finns samlade i övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_1_Inledning.pdf

2 Inledning 2 Synpunkter kring målgruppen För människor med en migrationsbakgrund är det inte alltid lätt att få tillgång till alla de möjligheter i livet som andra tar för givna. Social utslagning ligger inte långt bort. Kollektivtrafiken har en nyckelroll i tacklandet av social utslagning genom att förse människorna med medel för att ta sig till jobb, tjänster, utbildning och sociala nätverk, vilket alla bör ha rätten till. Därför är det viktigt att kollektivtrafiken är åtkomlig, inte för dyr, tillgänglig och godtagbar för resenärerna, inklusive människor med invandrarbakgrund. Hur svarar TOGETHER on the move på de här fyra frågorna? Tillgänglighet: Eleverna ska informeras om de tillgängliga tjänsterna. Åtkomlighet: Eleverna ska informeras om hur man använder kollektivtrafiken. Inte för dyrt: Eleverna ska informeras om priser, billiga biljetter och de rätta biljetterna för var och en. Godtagbarhet: Eleverna ska övertygas om att kollektivtrafiken är något som uppfyller deras behov, att den är bekväm, trygg och praktisk. Övningsmodulens lärmål Lärmål för personer med invandrarbakgrund: Att lära sig hur man planerar och genomför en lyckad resa med kollektivtrafiken Att lära sig om priser och taxor, tidtabeller och reseplanerare Att lära sig hur man skaffar rätt information via telefon, internet eller genom att fråga Att skaffa sig förmågor och sökstrategier Att förbättra språkkunskaperna Social integration genom samarbete med samhället Motivation för ämnet kollektivtrafik och att ha roligt när man använder den & MJUKA ÅTGÄRDER HÅRDA FAKTA Att sätta sig in i ämnet kollektivtrafik och övervinna hinder Att lära känna sitt närområde och öka rörelseradien Att bygga upp självförtroendet och bli självständiga kollektivtrafikanvändare TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_1_Inledning.pdf

3 Inledning 3 Varför använda kollektivtrafiken? Kollektivtrafiken är ett välbekant alternativ till bilen. I de flesta städer och samhällen finns ett tätt nätverk av kollektivtrafik. Det finns olika slag av kollektivtrafik: Tåg Buss Spårvagn Tunnelbana Taxi är också ett kollektivtrafikmedel. Flexibilitet och säkerhet Kollektivtrafiken är ett enkelt, säkert, bekvämt och kostnadseffektivt sätt att resa, speciellt för längre pendling, eller när det är för långt att gå eller cykla, eller när man måste bära på tunga väskor. Med tåg och tunnelbana undviker man också trafikstockningar. Detta är inte alltid möjligt om man åker buss, men i många länder finns speciella bussfiler som kan lösa även detta problem. Regniga dagar kan kollektivtrafiken vara ett alternativ till att promenera eller cykla. Miljövänligt Användandet av kollektivtrafiken har inverkan på miljön. Tåg och bussar behöver betydligt mindre energi per passagerare jämfört med en bil, och förorenar alltså mindre, vilket gör luften renare och minskar utsläppen av koldioxid. Sparar utrymme Dessutom tar kollektivtrafiken mindre plats och skapar mindre buller än individuella motorfordon. Ett tåg eller en buss kan till exempel ersätta från 50 till 1300 bilar. Sociala kontakter Att åka kollektivt är en social aktivitet och ger dig möjlighet att umgås med vänner, familj och kollegor. Att tala med främmande kan också göra att du känner dig mer hemma i staden eller området du bor i. Kollektivtrafiken ger dig möjlighet att träffa andra som bor i ditt område. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_1_Inledning.pdf

4 Inledning 4 Övningsmodulens struktur Läromedlen och övningsmaterialet till TOGETHER on the move ger dig tydliga riktlinjer för hur du ska genomföra övningstillfällena och använda kollektivtrafiken. De ger inte bara material till lärare i språkundervisning för invandrare, utan även resurser för multiplikatorer som vill genomföra informella övningstillfällen. Som en följd av detta består övningsmodulen Kollektivtrafikanvändning av: Lärarhandledningen Kollektivtrafik åt alla håll med följande ämnen: Kollektivtrafikens fördelar Kollektivtrafikens grunder (Att förbereda, planera och genomföra en resa) Kollektivtrafik och personlig säkerhet Kollektivtrafik och utsatta individer Kollektivtrafik på landsbygden Tips på hur man organiserar kollektivtrafikaktiviteter Den föredömliga övningssessionen inklusive konkreta övningar för eleverna: Att genomföra en resa med kollektivtrafiken Arbetsblad för eleverna som en del av övningarna Användbara länkar till kollektivtrafiken och trafikoperatörerna i de olika partnerländerna Vi önskar dig ett framgångsrikt och tillfredsställande arbete med den här övningsmodulen! TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_1_Inledning.pdf

5 Lärarhandledning Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Lärarhandledningens syfte 2 Fördelarna med kollektivtrafik 2 Kollektivtrafikens grunder 3 Att förbereda en resa 3 Att planera en resa 4 Att genomföra resan 5 Kollektivtrafik och personlig säkerhet 7 Säkerhet 7 Trafiksäkerhet 7 Kollektivtrafik och utsatta individer 8 Spädbarn 8 Yngre barn 8 Ett påpekande om äldre barn 9 Kollektivtrafik för äldre 9 Kollektivtrafik för funktionshindrade 9 Kollektivtrafik på landsbygden 10 Hur organiserar man kollektivtrafikövningarna? 10 Sammanfattning 12 Allmänna påpekanden om åtgärder som utgångspunkt 10 Nyckelinformation för eleverna 10 Försäkringar och ansvar 10 Ansvarsförsäkran 11 Förhållandet mellan lärare och elev 11 Rätt utrustning för läraren 11 Allmänna råd inför genomförandet av resan 12 Tips för språklärare/lärare 12 Bilaga 13 Ansvarsförsäkran 13 TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

6 Lärarhandledning 2 Lärarhandledningens syfte Denna handledning förser språklärare och andra lärare med grundläggande fakta och information om utnyttjandet av kollektivtrafiken. Målet är att bygga upp den nödvändiga bakgrunden för att implementera övningsaktiviteter och viljan att öka intresset för ämnet kollektivtrafik. En del av den givna informationen måste inte läsas på en gång, men ska ses som användbara referenser när eleverna ställer frågor. Dessutom kan alla delar av denna handledning delas ut som kopior till eleverna, om man så önskar. Fördelarna med kollektivtrafik Kollektivtrafiken är ett välbekant alternativ till bilen. I de flesta städer och samhällen finns ett tätt nätverk av kollektivtrafik. Det finns olika typer av kollektivtrafik: tåg, buss, spårvagn och tunnelbana, taxi är också ett allmänt transportmedel. Kollektivtrafiken är kostnadseffektiv Om man jämför kostnaden för bilunderhåll med kostnaden för buss- eller tågkort inser man att ett månadskort för pendlare är ekonomiskt mycket fördelaktigare. Om du bor i ett storstadsområde och använder buss eller tåg som ditt främsta transportmedel sparar du in ännu mer på avbetalningar för bilen, försäkringar och reparationer. Kollektivtrafiken är bekväm Kollektivtrafiken är ett enkelt, tryggt och bekvämt transportmedel, speciellt för längre pendling, när det är för långt att gå eller cykla, eller när du måste bära väskor en regnig dag. Då kan kollektivtrafiken vara ett alternativ till att promenera eller cykla. Med tåg och tunnelbana undviker man också trafikstockningar. Detta är inte alltid möjligt om du åker buss, men i många länder finns speciella bussfiler som kan lösa även detta problem. Några menar kanske att buss och tåg tar längre tid än att köra bil, men om du tänker på att en bilfärd är förlorad tid, då du istället kan tillbringa tiden med att läsa eller vila och överlåta körningen till någon annan, vinner du istället betydligt mer tid. 1 Kollektivtrafiken är miljövänlig Användandet av kollektivtrafiken har inverkan på miljön. Tåg och bussar behöver betydligt mindre energi per passagerare jämfört med en bil, och förorenar alltså mindre, vilket gör luften renare och minskar utsläppen av koldioxid. Dessutom tar kollektivtrafiken mindre plats och skapar mindre buller än individuella motorfordon. 1 Advantages Of Using Public Transportation. Source: TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

7 Lärarhandledning 3 (( Visste du att: När det gäller passagerartransport ersätter en buss 50 bilar med genomsnittlig mängd passagerare. En tåg kan till och med ersätta bilar! Kollektivtrafiken ökar kontakten mellan människor Att åka kollektivt är en social aktivitet och ger dig möjlighet att umgås med vänner, familj och kollegor. Att tala med främmande kan också göra att du känner dig mer hemma i staden eller området du bor i. Kollektivtrafiken ger dig möjlighet att träffa andra som bor i ditt område. Kollektivtrafikens grunder Att förbereda en resa Den viktigaste frågan när du förbereder en resa med kollektivtrafiken är: Vilken information behöver jag innan jag kan ge mig iväg? Den frågan verkar rätt enkel att svara på, men blir mer komplicerad när den delas upp i delfrågor: Vilka transportmedel används i ditt område? Vilka transportmedel används på den plats dit du ska resa? När hittar du ett transportmedel som används både på den plats du reser ifrån och på din valda destination? Vilken biljett behöver jag? Hur mycket kostar biljetten? På de flesta orter finns en rad olika transportmedel. Det finns några extra kriterier som spelar in när du ska välja rätt transportmedel för din resa: Tiden: En bussresa kan ta längre tid än en tågresa. Däremot stannar bussen ofta närmare din destination än tåget. Kostnaden: En tågresa kan vara dyrare än en bussresa. Bekvämlighet: Ett tåg är ofta bekvämare för passagerarna än en spårvagn. Vana: Om du är van att åka buss kan det verka svårt att ta tåget. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

8 Lärarhandledning 4 Att planera en resa Den viktigaste frågan när du planerar en resa är: Hur och var får jag den information jag behöver? a) Att få den information du behöver Det finns flera olika sätt att få den information du behöver. Beroende på din språkliga nivå, tillgång till internet och datorvana finns det olika alternativ: Via internet (digitala reseplanerare, webbsidor, trafikbolag) Att fråga efter information... per telefon på ett resecenter eller på stationen hos föraren på bussen eller spårvagnen Kollektivtrafiken ger dig många möjligheter att träna dina språkkunskaper i verkliga situationer. b) Att bearbeta informationen Att få tag i informationen är förstås det första steget, men att få rätt information är det viktiga, andra steget. Viktiga frågor man kan ställa sig själv är: Vad letar jag efter?» Förstår jag all information?» Är detta svaret på min fråga? c) Att köpa biljett Innan du kliver på ett kollektigt transportmedel behöver du förstås en biljett som ger dig rätt att resa med det valda transportmedlet till din valda destination. För vana resenärer är avgifter och priser oftast tydliga, men om man inte reser lika ofta kan det vara svårt att förstå vilken biljett som passar bäst. Ta den tid du behöver att ta reda på vilken biljett som passar dina behov bäst, helst hemma i god tid före resan. Be om hjälp om du inte förstår avgiftssystemet. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

9 Lärarhandledning 5 Att genomföra resan 1) Att ta sig till hållplatsen eller stationen I allmänhet måste du gå eller cykla till den plats där du ska stiga på tåget eller bussen. Det är viktigt att beräkna den tid du behöver för detta och lägga det till den totala restiden. 2) Att stiga på bussen, tåget eller spårvagnen Att stiga på rätt buss, tåg eller spårvagn kan ibland vara krångligt. Här är några sätt att göra det till en rolig upplevelse: Praktiska tips När du kommer till stationen eller hållplatsen börjar du med att ta reda på om din buss eller ditt tåg stannar där. Använd informationsskyltar eller fråga någon. Ta reda på från vilket spår (på stationen) eller i vilken riktning (på hållplatsen) din buss eller ditt tåg går. När tåget eller bussen kommer, kontrollera igen att det är det tåg eller den buss du ska åka med. Använd informationstavlor eller skyltar, eller fråga någon. Säkerhet och artighet Vänta med att stiga på tills bussen, tåget eller spårvagnen stannat helt, för att undvika olyckor. Låt folk stiga av bussen eller tåget innan du stiger på. Blockera inte dörrarna utan försök hitta en sittplats så fort som möjligt. 3) På bussen/tåget/spårvagnen När du kommit ombord på bussen/tåget/spårvagnen är det viktigt att ta reda på var du måste stiga av. Hur känner du igen din hållplats? På de flesta tåg eller bussar finns informationssystem (d.v.s. skärmar, kartor, högtalare, etc.) som talar om vilka hållplatser man närmar sig. Om det inte finns något sådant system kan du be föraren eller andra passagerare att tala om för dig när ni närmar er din hållplats. Om du varit på den platsen tidigare, försök sätta dig nära ett fönster. Se om du känner ingen några byggnader eller gator som kan hjälpa dig att orientera dig. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

10 Lärarhandledning 6 Om du inte varit på platsen tidigare bör du förbereda din resa noga genom att använda en karta över området eller en lista över de hållplatser där bussen stannar. Försök att följa med på listan eller kartan under resans gång. Hur talar du om att du ska stiga av? Ibland är det nödvändigt att visa föraren att du ska stiga av vid en hållplats genom att använda en knapp eller annat hjälpmedel. Försäkra dig om att det är rätt hållplats. Om du inte är helt säker kan du be föraren eller en medpassagerare om hjälp. Kontakt med föraren eller andra passagerare Att resa med kollektivtrafiken är per definition en social upplevelse. Det erbjuder goda möjligheter för människor att öva på sina språkkunskaper, att lära känna lokalbefolkningen och lära sig hur vardagslivet fungerar i (det nya) hemlandet. 4) Att stiga av bussen, tåget eller spårvagnen Att stiga av bussen, tåget eller spårvagnen kan verka rätt enkelt, men här är några tips som kan vara användbara: Gå fram till dörren när hållplatsen närmar sig, men håll i dig ordentligt när du står upp i bussen eller tåget. Var uppmärksam på andra människor på gatan som kanske inte ser dig när du stiger av. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

11 Lärarhandledning 7 Kollektivtrafik och personlig säkerhet Även om kollektivtrafiken är ett väldigt säkert sätt att resa och mycket tryggare än att åka bil, är kollektivtrafiken i många städer känd för att locka till sig ficktjuvar, vandaler och bråkstakar. Oftast händer inte så mycket, men det är bra att hålla ett par saker i minnet: Säkerhet Var alltid uppmärksam på vad som händer omkring dig. Var diskret med din plånbok och andra personliga tillhörigheter när du måste betala för något. Bär plånboken nära kroppen eller i en stabil väska. Låt till att börja med bli att reagera på provokationer. Om du inte har någon annan möjlighet, använd ett bestämt språk och en självsäker kroppshållning. Om det värsta skulle hända och någon blir aggressiv, försök ta dig därifrån så fort du kan. Ring polisen. Trafiksäkerhet Tänk på avståndet mellan perrongen och tåget eller bussen. Håll alltid i dig i en stång eller ett snöre när du står upp i bussen eller tåget. I de flesta tåg, spår- och tunnelbanevagnar indikeras öppning och stängning av dörrarna genom en ljudsignal. Försök aldrig stiga av eller på när du hör den signalen. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

12 Lärarhandledning 8 Kollektivtrafik och utsatta individer En utsatt person är någon som behöver hjälp när han eller hon reser ensam. Det kan vara ett barn, en äldre eller funktionshindrad person (mentalt eller fysiskt). Dessa personer behöver du vara extra uppmärksam på när du reser med kollektivtrafiken. Spädbarn När du åker kollektivt med spädbarn eller yngre barn är det viktigt att vara uppmärksam på följande: Om du vill ta med dig en barnvagn på bussen eller tåget måste du först ta reda på om det är möjligt. En del bussar och tåg är utrustade med ramper, låga golv, speciellt utformade områden för barnvagnar, etc. En del vagnar kan fällas ihop till en mer lätthanterlig storlek. Om inget av ovanstående är möjligt ska du inte vara rädd att be andra passagerare om hjälp. Försäkra dig om att du inte blockerar gångar eller dörrar. Ha alltid en hand fri när du bär ditt barn, så att du fortfarande kan hålla i en stång eller ett snöre. Små barn När du åker kollektivt med yngre barn är det viktigt att vara uppmärksam på följande: Håll barnet i handen under resan, speciellt vid tillfällen när bussen eller tåget kommer eller när ni stiger av eller på. En buss eller ett tåg är ingen lekplats. Naturligtvis kan barn leka, men försäkra dig om att andra passagerare inte störs alltför mycket. Bussar och tåg kan vara fullsatta. Ha alltid ögonkontakt med ditt barn när ni befinner er på fullsatta tåg eller bussar. Att åka buss eller tåg kan bli en rolig upplevelse för barnen. Här får ni möjlighet till små lekar (t.ex. Jag ser vad du inte ser, etc.) eller låta dina barn hjälpa till att köpa biljett eller trycka på stoppknappen när ni ska stiga av. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

13 Lärarhandledning 9 Ett påpekande om äldre barn Äldre barn blir mer och mer självständiga. Ge dem friheten att fatta egna beslut, men var fortfarande med den här åldersgruppen eftersom de kan göra farliga misstag. Om en ung person i ditt sällskap fattar farliga beslut när du är med bör du påminna dem om stanna, titta och lyssna-regeln. De flesta tonåringar är vana att resa ensamma, speciellt om de åker kollektivt till skolan. När det gäller tonåringar är det viktigt att diskutera farorna med att inte vara uppmärksam vid vägen. Tonåringar som lyssnar på musik i kollektivtrafiken bör uppmanas att vara extra uppmärksamma när de stiger av och på bussen eftersom de inte hör fordon som närmar sig. Slutligen kan musik vara lugnande för en del, men störande hög för andra. Kollektivtrafik för äldre Äldre människor är den snabbast växande åldersgruppen och dessvärre är de också inblandade i en oproportionerligt stor andel olyckor. Det är ofta svårt för äldre människor att använda kollektivtrafiken. Generellt handlar det om försämringen av de motoriska förmågorna, vilket leder till långsammare rörelser, nedsatt muskelstyrka och nedsatt koordinationsförmåga. Detta kan förvärras av nedsatt syn och hörsel. Några enkla tips kan hjälpa äldre att göra resan med kollektivtrafiken lyckad. Det kan vara bra att planera resan så att rusningstrafiken undviks. På så sätt kan man slippa långa köer, svårigheten att hitta en sittplats och det är också lättare att röra sig inne i bussen eller tåget. Var inte rädd att be om hjälp, vare sig det handlar om riktning, sittplats eller hjälp att komma av och på bussen eller tåget. Om du använder glasögon eller hörapparat bör du försäkra dig om att du har dessa med dig eftersom mycket av informationen du behöver förlita dig på presenteras med text eller i tal. Kollektivtrafik för funktionshindrade Tyvärr kan funktionshindrade människor uppleva resorna med kollektivtrafiken som besvärliga. I många länder finns dock några hjälpmedel och tjänster som kan göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig (bussar med lågt golv, ramper, personliga assistenter som tillhandahålls av bolaget, etc.). I allmänhet är det bra att förbereda resan långt i förväg. Ta reda på om det finns några tjänster för funktionshindrade på den station du reser från eller ska resa till. Var inte rädd att be om hjälp. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

14 Lärarhandledning 10 Kollektivtrafik på landsbygden Kollektivtrafik på landsbygden brukar inte vara lika tät och frekvent. Därför är det bra att tänka på några saker när du reser på landsbygden. Ta med något att äta eller dricka eftersom du kan behöva vänta ett tag på nästa buss eller tåg. Ta med mobiltelefonen och skriv ner numret till det resebolag du reser med. Om det är dåligt väder bör du ta med skyddande klädsel eftersom du kan behöva vänta utomhus ett tag. Hur organiserar man kollektivtrafikövningarna? Allmänna påpekanden om åtgärder som utgångspunkt Inledningsaktiviteter, som ett besök till ett transportföretag, kan bli utgångspunkten för en erfarenhetsbaserad och problemorienterad inlärningsprocess. Genom en direkt konfrontation med en verklig situation kan läraren och eleven få den bästa uppfattningen om vad man behöver kunna och hur man använder kollektivtrafiken. Denna metod är kopplad till Freire s Pedagogy of the Oppressed, som använder sig av kodning som en utgångspunkt för erfarenhetsbaserad, frigörande inlärning. Teorin om frigörande inlärning utgår till skillnad från Deficit learning theory eller Needs Theory från en situation där läraren och eleven sätts i mer eller mindre samma situation, vilket är ett bra alterantiv när man tränar med människor med invandrarbakgrund som ofta behandlas som ojämlika. (( Se också Övning 1 i Övningsavsnittet i denna modul. Elevens nyckelinformation Det är alltid nödvändigt att förbereda eleverna inför aktiviteten genom att ge dem utförlig information om vad de kan förvänta sig. Kortfattat innebär detta: Datum, plats, tid och aktivitetens längd. Bakgrund och mål Vad de ska ta med sig (skrivmaterial, kamera, mat, rätt kläder, etc.) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

15 Lärarhandledning 11 Försäkringar och ansvar Innan aktiviteten påbörjas bör du kontrollera vad lagen säger om försäkringar och ansvar. När du arbetar som språklärare/lärare finns det ofta redan en försäkring som täcker alla risker du kan komma att utsättas för. När du arbetar som multiplikator måste du vara noga med att deltagarna skriver under ansvarsförsäkran och att ansvaret ligger på dem själva. Ansvarsförsäkran För att definiera förutsättningarna för deltagandet bör du utarbeta en ansvarsförsäkran som definierar lärarens ansvar. (( Du hittar en mall för detta i handledningens bilaga. Förhållandet mellan antalet lärare och elev Var beredd på att eleverna behöver mycket uppmärksamhet och hjälp från lärarna. Därför bör inte förhållandet mellan antalet lärare och elev överstiga 1:12! Om du har fler deltagare bör du ta med en kollega. Rätt utrustning för läraren Beroende på vad man planerar att göra består rätt utrustning av: Skrivmaterial Kamera Bandspelare Kartor (över närområdet) Tidtabeller och övrig information om färdmedlet TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

16 Lärarhandledning 12 Första hjälpen-utrustning Snacks och dryck (med ett litet förråd för eleverna) Mobiltelefon för nödsituationer Regnskydd Allmänna råd inför en resa med kollektivtrafiken När man är utomhus (eller utanför klassrummet) är det viktigt att läraren ofta ber gruppen att stanna till för att peka ut intressanta, svåra eller nödvändiga inlärningssituationer. Att vara utanför det trygga området (t.ex. klassrummet) kan ibland orsaka rädsla eller stress. Läraren måste alltid skapa trygghet hos deltagarna och underlätta positiva kontakter med personer utanför gruppen. Tips för språklärare/lärare Det är mycket viktigt att gruppen kan genomföra resan på ett framgångsrikt sätt. I starkare grupper kan detta göras i par eller i grupper om tre. I svagare grupper är det förmodligen bäst att göra det tillsammans. För att ha kontroll över inlärningsprocessen är det också rekommenderat att göra resan med hela gruppen. Sammanfattning Kollektivtrafiken är ett välbekant alternativ till bilen. I de flesta städer och samhällen finns ett tätt nätverk av kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är ett kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt sätt att resa, speciellt för längre pendling, eller när det är för långt att gå eller cykla, eller när du har tunga väskor. Inlärningens fokus ligger på att visa eleverna möjligheter och fördelar med kollektivtrafiken och inkluderar relevant bakgrundsinformation för att förbereda, planera och genomföra en resa. Ytterligare viktiga tips för genomförandet av aktiviteter i kollektivtrafiken ges i den här handledningen som leder till trevliga erfarenheter för lärarna och eleverna i användandet av olika typer av kollektivtrafik. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

17 Lärarhandledning 13 Bilaga Ansvarsförsäkran (mall) Eleverna har de nödvändiga fysiska förutsättningarna för att delta i kollektivtrafikövningarna och det finns inga medicinska skäl för att inte delta. Eleverna ska inte delta om de är påverkade av alkohol eller läkemedel. Eleverna ska följa lärarens instruktioner. Eleverna ska genast informera läraren om alla fysiska eller materiella skador som uppstår. Ansvaret för skador på den egna personen, tredje part eller föremål ligger på eleverna själva. Endast i fall av grov oaktsamhet kommer en lärare att vara ansvarig. Namn Datum / Plats Underskrift TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_2_Lärarhandledning.pdf

18 Övningssession 1 Övningssession Att genomföra en resa med kollektivtrafiken Inledning 3 Övningar 7 Del 1: Intag Övning 1A: Första besöket på platsen 7 Övning 1B: Första besöket på platsen med klassen 8 Övning 2: För- och nackdelar med kollektivtrafik 9 Övning 3: Introduktion av pärmen 10 Övning 4: Olika sorters kollektivtrafikanvändning 10 Övning 5: Vardagssituationer i kollektivtrafiken (1) Kollektivtrafikutrop 11 Övning 6: Vardagssituationer i kollektivtrafiken (2) Kollektivtrafiksamtal 12 Övning 7: Sammanfattning av upplevelser Kollektivtrafikväggen 12 Del 2: Teori Övning 8: Gruppindelning 14 Övning 9: Att planera en resa (Steg 1): Val av resmål 14 Övning 10: Att planera en resa (Steg 2): Val av kollektivtrafikleverantör (eller kombinationer) 15 Övning 11: Att planera en resa (Steg 3a): Reseplanerare online 16 Övning 12: Att planera en resa (Steg 3b): Att läsa tidtabeller 17 Övning 13: Att planera en resa (Steg 3c): Priser och biljetter 18 Övning 14: Att planera en resa (Steg 4a): Att fråga efter information på telefon (1) Förberedelser 19 Övning 15: Att planera en resa (Steg 4b): Att fråga efter information på telefon (2) Rollspel 20 Övning 16: Att planera en resa (Steg 4c): Att fråga efter information på telefon (3) Det riktiga samtalet 21 Övning 17: Sammanfattning (med pärmen) 22 TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

19 Övningssession 2 Del 3: Praktik Övning 18: Att resa med kollektivtrafik (1) Förberedelser 23 Övning 19: Att resa med kollektivtrafik (2) Skyltar och information 24 Övning 20: Att resa med kollektivtrafik (3) Muntlig information på stationen 25 Övning 21: Att resa med kollektivtrafik (4) Kontakt med andra 26 Del 4: Sammanfattning Övning 22: Utbyte av erfarenheter 27 Övning 23: Sammanfattning (med pärmen) 27 Det huvudsakliga arbetsbladet Lärarens arbetsblad Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Elevernas arbetsblad Arbetsblad Arbetsblad 1: Arbetsblad 2: Arbetsblad 3: Arbetsblad 4: Arbetsblad 5: Arbetsblad 6: Arbetsblad 7: Arbetsblad 8: Arbetsblad 9: Arbetsblad 10: Arbetsblad 11: Arbetsblad 12: Arbetsblad 13: Första besöket på platsen Koppla ihop kollektivtrafikspiktogram Kollektivtrafikutrop Kollektivtrafiksamtal Att förbereda din resa Att läsa tidtabeller Hur mycket kostar det? Att fråga efter information på telefon (Förberedelser) Att fråga efter information (Telefon Rollspel) Att fråga efter information (Det riktiga telefonsamtalet) Skyltar och information på kollektivtrafikstationen Muntlig information på kollektivtrafikstationer Sociala kontakter i kollektivtrafiken TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

20 Övningssession Inledning 3 Övningssession Att genomföra en resa med kollektivtrafiken Allmänna riktlinjer vid arbete med invandrare När du arbetar med invandrare måste du vara medveten om språkliga, kulturella och könsrelaterade frågor. Du ska inte bara tänka på specifika behov utan också om bemötande, bakgrund och kön bland dina lärare. Här nedanför hittar du några aspekter du behöver ta hänsyn till, beroende på kulturen och de individer som deltar i dina kurser: Om du inte är helt bekant med dina elevers kunskaper behöver du ta dig tid att prata med dem om deras erfarenheter. Undvik att utsätta eleverna för pinsamma situationer kopplade till kultur, kön eller religion. Ibland är det mest lämpligt med könsspecifik träning. Om du vill bedriva könsspecifik träning bör dina lärare vara av samma kön som sina elever. (( Du hittar en tabell med kulturspecifika värden för kollektivtrafiken i bilagen till denna övningsmodul, i vilken en relativ jämförelse av inställningen till kollektivtrafiken i olika länder ges. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

21 Övningssession Inledning 4 Övningstillfällets syfte Syftet med detta övningstillfälle är att introducera kollektivtrafiken som ett praktiskt sätt att resa, som är både bekvämt, säkert och lättillgängligt och kan möta elevernas behov av att komma i kontakt med omvärlden. Eleverna behöver bli införstådda med fördelarna och grundförutsättningarna för kollektivtrafiken och försöka integrera denna som ett transportmedel i sitt dagliga liv. Dessutom kommer eleverna att få kunskap om: kollektivtrafikens tillgängliga former, hur man använder kollektivtrafiken, hur man skaffar information om priser, billiga biljetter och de rätta biljetterna för en själv, hur man planerar och genomför en resa med kollektivtrafiken. I slutet av övningsperioden kommer de att ha sin egen pärm, om detta önskas. Allmänt sett innehåller varje övningstillfälle en kombination av hårda och mjuka åtgärder. Mål för inlärningen vid detta övningstillfälle: Att lära sig hur man planerar och genomför en lyckad resa med kollektivtrafiken Att lära sig om priser och taxor, tidtabeller och reseplanerare Att lära sig hur man skaffar rätt information via telefon, internet eller genom att fråga Att skaffa sig förmågor och sökstrategier Att förbättra språkkunskaperna Social integration genom samarbete med samhället Motivation för ämnet kollektivtrafik och att ha roligt när man använder den & MJUKA ÅTGÄRDER HÅRDA ÅTGÄRDER Att sätta sig in i ämnet kollektivtrafik och övervinna hinder Att lära känna sitt närområde och öka rörelseradien Att bygga upp självförtroendet och bli självständiga kollektivtrafikanvändare (( Se även allmänna inledningen till den här modulen. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

22 Övningssession Inledning 5 Övningstillfällets struktur Detta övningstillfälle beskriver genomförandet av en resa med kollektivtrafiken tillsammans med dina elever och innehåller förberedande och kompletterande övningar uppdelade i 4 delar: Del 1 börjar med ett besök på platsen som erfarenhetsbaserad frigörande inlärningsprocess. Med hjälp av denna övning presenteras eleverna för kollektivtrafikens för- och nackdelar, de olika sorternas kollektivtrafikanvändning och vardagliga situationer i kollektivtrafiken. Dessutom blir de bekanta med att använda en pärm. Del 2 ger belysande teoretiska övningar för att planera en kollektivtrafikresa i olika steg (val av resmål, val av trafikslag, reseplanerare online, läsa tidtabeller, priser och biljetter och att fråga efter information). Del 3 täcker det praktiska genomförandet av en kollektivtrafikresa tillsammans med kompletterande övningar som att lära sig förstå skriven och talad information på stationen och att ta kontakt med andra. Del 4 beskriver sammanfattningen av elevernas erfarenheter av övningstillfället. Det rekommenderas att de föreslagna övningarna görs i ordning, men det går också att välja ut enstaka övningar. Det finns inget rätt eller fel. Du kan använda Lärarhandledningen till ämnet kollektivtrafiken. Om det är lämpligt kommer du att behöva be eleverna fylla i arbetsblad efter de utvalda övningarna. Specifika kunskaper och mål (för språklärare) Eleverna arbetar utifrån sina egna behov, önskemål och erfarenheter (i (små) grupper) under en riktig resa. För detta övningstillfälle används ett erfarenhetsbaserat tillvägagångssätt. Om möjligt bör eleverna ha förmågan att kommunicera med lokalbefolkningen, läsa och förstå den viktigaste informationen ifråga om kollektivtrafiken och försöka klara av att resa kollektivt inom sina bekanta omgivningar. Språknivån och språkkunskaperna anges för varje övning. (( Du hittar en tabell med gemensamma europeiska språknivåer i den allmänna bilagen till TOGETHER on the move. Språkkunskaper L Lyssna T Tala Lä Läsa S Skriva TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

23 Övningssession Inledning 6 Övningstillfällets material Följande material rekommenderas för detta övningstillfälle: Anslagstavla Ansvarsförsäkran Anteckningsbok eller papper Arbetsblad för eleverna Bandspelare Bildmaterial om kollektivtrafiken (broschyrer, foldrar, bilder, piktogram, logotyper, foton av trafikbolag, fordon, etc.) (Detta bildmaterial kan skaffas på tåg- eller busstationen, på turistinformationen, eller så kan du beställa det via e-post eller be dina elever att ta det med sig.) Biljetter och biljettpriser (exempel) Blädderblock Bussbiljetter Dator Kamera Kartor (över närområdet) Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Märkpennor Pennor Portfölj/er (frivilligt) Reseplanerare online Skrivmaterial Skrivskiva Telefon, telefonkatalog Tidtabell (över de vanligaste linjerna i området) Tillgång till internet Whiteboard Portfölj För att försäkra sig om att informationen som ges vid övningstillfället kommer till praktisk nytta och att inlärningsprocessen fortsätter efteråt, uppmuntras varje deltagare att producera en pärm om vad som gjorts under övningstillfällena. Denna pärm kan användas som ett sätt att utvärdera elevernas personliga utveckling och fyllas med foton, viktiga meningar, bilder, resvägar, tidtabeller och så vidare. Deltagarna kommer att få arbetsblad och praktiska övningar under övningstillfällena som de kan sätta in i pärmen. Genom att fokusera på deltagarnas egna behov är det möjligt att göra pärmen personlig i form av en individualiserad kollektivtrafikmanual. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

24 Övningssession Del 1: Intag 7 Övningar Del 1: Intag I denna del kommer den grundläggande kunskap eleverna redan har att kartläggas. Utgångspunkten kommer att vara elevernas behov, önskemål och erfarenheter. Efter en erfarenhetsbaserad och problemorienterad lärprocess kan ett inledande platsbesök som startövning direkt konfrontera eleverna med en verklig situation för att ge en så bra uppfattning som möjligt om vad de redan vet om hur man använder kollektivtrafiken. Men även utan ett platsbesök kommer eleverna att bli bekanta med kollektivtrafikens grunder. TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

25 Övningssession Del 1: Intag 8 ÖVNING 1A Innehåll Första besöket på platsen Beroende på den tid och de resurser man har till förfogande får gruppen antingen åka en kortare resa eller besöka en buss- eller tågstation. Besöket ger eleverna information om: Vad lägger de märke till? Vad känner de till sedan tidigare? Vilka ord kan/saknar de? Vilken information missar eller ignorerar de? Didaktiska hjälpmedel Gruppövning Läraren organiserar ett besök på buss- eller tågstationen. Eleverna uppmuntras att prata om: Vad de ser. Vad de upplever. Vad de tycker är svårt. Vad de tycker skiljer sig från deras ursprungsländer. Eleverna uppmuntras också att ta bilder och/eller göra inspelningar under besöket. Läraren är uppmärksam på vilken information eleverna missar eller ignorerar, påpekar detta, tar bilder eller spelar in för att kunna använda senare under utbildningen. Material Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Allmänna påpekanden om åtgärder som utgångspunkt, sid. 9 Arbetsblad 1 Första besöket på platsen Kamera, bandspelare, bussbiljetter Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 1-3 timmar Nivå: alla Kunskaper: L, T (Lä, S) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

26 Övningssession Del 1: Intag 9 ÖVNING 1B Innehåll Första besöket på platsen med klassen Helst ska klassen gå ut i en verklig situation, men om det inte är möjligt visar läraren en bild av en järnvägsstation eller busshållplats som diskussionsunderlag. Diskussionen ger läraren information om: Vad lägger de märke till? Vad känner de till sedan tidigare? Vilka ord kan/saknar de? Vilken information missar eller ignorerar de? Didaktiska hjälpmedel Gruppövning Läraren visar en bild av en järnvägsstation. Eleverna uppmuntras att prata om: Vad de ser. Vad de upplever. Vad de tycker är svårt. Vad de tycker skiljer sig från deras ursprungsländer. Läraren är uppmärksam på vilken information eleverna missar eller ignorerar, påpekar detta, tar bilder eller spelar in för att kunna använda senare under utbildningen. Material Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Allmänna påpekanden om åtgärder som utgångspunkt, sid. 9 Arbetsblad 1 Första besöket på platsen Bild av en järnvägsstation (minst A3-storlek, helst större) Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 30 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T (Lä, S) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

27 Övningssession Del 1: Intag 10 ÖVNING 2 Innehåll Didaktiska hjälpmedel För- och nackdelar med kollektivtrafiken När man är tillbaka (i klassrummet) leder det hopsamlade materialet och svaren till en gruppdiskussion. Gruppdiskussion Eleverna diskuterar upplevelserna från kollektivtrafiken i smågrupper på 2-6 personer. De använder arbetsblad 1 och sorterar det hopsamlade materialet i två grupper: 1. svårt/inte bra/nackdel och 2. lätt/bra/fördel Man försöker komma fram till en gemensam slutsats inom gruppen. Om inget besök gjorts inleder läraren en gruppdiskussion med följande frågor: Exempel: Vem kom hit med buss/tåg/spårvagn? Vem kom hit på något annat sätt? Vilket transportsätt var snabbast? Vilket transportsätt var enklast? Vad tyckte du om? Vad tyckte du inte om?, etc. Efteråt kan för- och nackdelar samlas ihop på blädderblock eller whiteboard. Visualisera övningen med bilder om deltagarnas språknivå är låg. Material Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Fördelarna med kollektivtrafik, sid. 2 Arbetsblad 1 Första besöket på platsen Insamlat material och bilder som tagits under besöket Blädderblock/Whiteboard, märkpennor Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 30 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T (Lä, S) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

28 Övningssession Del 1: Intag 11 ÖVNING 3 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Introduktion till pärmen Läraren ger en introduktion till pärmen. Varje deltagare formulerar tre frågor de vill ha svar på i slutet av övningstillfället. Varje deltagare skriver ner de tre frågor de formulerat själva. Ordlista Du kan också uppmuntra eleverna att göra sin egen ordlista med ord de tycker är viktiga eller svåra. Material Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) Pärmar till alla deltagare, skrivmaterial ~ 10 min. Nivå: alla Kunskaper: L, Lä, S TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

29 Övningssession Del 1: Intag 12 ÖVNING 4 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Olika typer av kollektivtrafikanvändning Syftet med denna del är att ge en överblick över grundläggande information om det kollektivtrafiksystem som finns i elevernas närområde. Individuell övning Koppla samma piktogrammen med rätt logotyp eller fordon (Arbetsblad 2). Gör en kort genomgång av rätt svar och låt gruppen samla in ytterligare bildmaterial om kollektivtrafiken i sitt bostadsområde. T.ex.: För grupper med låg språknivå kan du förstora piktogrammen, logotyperna eller fotografierna så att de kan användas på en tavla eller smartboard. Du kan använda: Piktogram från tåg, tunnelbana, spårvagn, buss, lokaltåg, minibuss, etc. Logotyper för transportbolag Foton av lokaltrafikfordon Material Arbetsblad 2 Koppla ihop kollektivtrafikspiktogram Bildmaterial från lokaltrafiken (piktogram, logotyper och fotografier av lokaltrafikbolag, fordon, etc.) Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 15 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T, Lä (S) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

30 Övningssession Del 1: Intag 13 ÖVNING 5 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Vardagliga situationer i lokaltrafiken (1) Kollektivtrafikutrop Gruppen lyssnar till muntlig information på en tågstation, liknande sådan som sannolikt förekommer under en lokaltrafiksresa. Hörövning Förutom skriftlig information ges mycket av informationen om lokaltrafiken även i muntlig form. I denna övning får deltagarna lyssna till en inspelning av en situation på ett tåg och får efteråt frågan om vad utroparen har sagt. Ur ett erfarenhetsbaserat inlärningsperspektiv är det bäst att spela in verkliga ljudklipp. Inspelningarna kan enkelt göras genom ett besök på närmaste tågstation och trycka på spela in när du hör ett högtalarutrop. Om det inte är möjligt att använda bandspelare kan läraren använda standardmeningarna på Arbetsblad 3. Läs upp dem som om det vore ett riktigt högtalarutrop och fråga om eleverna kan svara på vad som sagts genom att fylla i luckorna. Du kan naturligtvis alltid ändra informationen. För deltagare på en lägre språklig nivå kan du lägga till flervalsfrågor till utropen, så att de inte behöver skriva med egna ord, utan bara kryssa i en ruta. Ett annat alternativ är att dela ut en lista där alla ord finns sammanblandade högst upp på sidan, så att de kan leta efter rätt ord och skriva av det. Material Arbetsblad 3 Kollektivtrafikutrop Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 20 min. Nivå: alla Kunskaper: L, Lä, S TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

31 Övningssession Del 1: Intag 14 ÖVNING 6 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Vardagssituationer i lokaltrafiken (2) Kollektivtrafiksamtal Gruppen lyssnar till samtal och situationer som sannolikt förekommer under en lokaltrafikresa. Hörövning och gruppdiskussion Läraren läser upp exempel på samtal och situationer som sannolikt förekommer på en tåg- eller busstation. Eleverna får därefter frågor om vad samtalen handlar om och ringar in rätt frågor och svar på Arbetsblad 4. Efter varje hörövning hålls en gruppdiskussion. Frågorna är: Känner du igen det här? Hur skulle du reagera i den här situationen? Kan du spela upp ditt förslag i en rollspelsövning? Material Arbetsblad 4 Kollektivtrafiksamtal Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 30 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T, Lä (S) TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

32 Övningssession Del 1: Intag 15 ÖVNING 7 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Sammanfattning av upplevelser Kollektivtrafikväggen Alla erfarenheter sammanfattas genom en gruppdiskussion och samlas ihop på en tankekarta på en kollektivtrafikvägg. Syftet med detta är att ha en gemensam referenspunkt under hela övningstillfället. Sammanfattning Deltagarna sammanställer en kollektivtrafikvägg (det kan vara ett blädderblock eller whiteboard) med foton, de mest förvånande, interessanta eller roliga reaktionerna på besöket och hörövningarna. Logotyperna och piktogrammen samlas ihop på samma tankekarta. Denna finns kvar i klassrummet under hela övningsperioden. Hur gör man en kollektivtrafikvägg (i klassrummet)? Kollektivtrafikväggen är ett enkelt verktyg för att visualisera de ämnen som tagits upp (under kursen). Det är lätt att framställa en sådan vägg genom att använda blädderblock, anslagstavla eller whiteboard eller vilken vägg som helst och lite tejp. Tanken är att viktiga övningar, bilder, citat, biljetter, dokument, arbetsblad, urklipp, etc., sätts upp på kollektivtrafikväggen. På detta sätt kan ämnet visualiseras och fortsätter att vara aktuellt (i klassrummet). TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

33 Övningssession Del 1: Intag 16 Faktum är att allt är tillåtet. Det finns inga restriktioner om vad som ska finnas eller inte finnas på väggen. Om det är en minneshjälp för dina elever är det värt att sätta upp på väggen. Som lärare kan du alltid hänvisa till väggen när du vill påminna om något du sagt tidigare, även om det var ett tag sedan. Kollektivtrafikväggen ger också eleverna ett ansvar. Istället för att vara beroende av vad som skrivits ner i en klassisk övningsbok kan eleven själv bestämma vad som hjälper hans/hennes minne eller vad som får honom/ henne att komma ihåg en viss mening eller ett visst ord. Material Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) Blädderblock, whiteboard, anslagstavla, tejp, etc. ~ 15 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T (Lä, S) Total tidsåtgång för Del 1 ~ 3,5 timmar - 5,5 timmar TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

34 Övningssession Del 2: Teori 17 Del 2: Teori I den här delen får man kunskap om hur man förbereder en kollektivtrafikresa. Tanken är att ge ett mycket praktiskt och konkret tillvägagångssätt genom olika steg i planeringen av resan. ÖVNING 8 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Gruppindelning Resultatet av gruppindelningen ger läraren möjligheten att dela upp sin grupp i par eller grupper om tre med en mer erfaren användare och en eller två med mindre erfarenhet. Detta uppmuntrar till samarbetsträning, vilket har visat sig fungera bra som didaktisk metod. Läraren beslutar om gruppindelning utifrån: Erfarenhet: I varje grupp arbetar mer och mindre erfarna deltagare tillsammans. Intressen: Gruppmedlemmarna har mer eller mindre samma intressen. Till exempel: Personer som vill lära sig planera en resa till skolan eller daghemmet, personer som vill arbeta i närheten av varandra, etc. Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 10 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

35 Övningssession Del 2: Teori 18 ÖVNING 9 Innehåll Att planera en resa (Steg 1): Val av resmål Gruppen kommer överens om ett resmål. Det är viktigt att alla gruppdeltagare kan känna någon koppling till det valda resmålet. Didaktiska hjälpmedel Material Diskussion i smågrupper Gruppmedlemmarna diskuterar resan de vill göra. De kan använda Arbetsblad 5. Om nödvändigt kan läraren hjälpa dem att ta fram broschyrer, bilder, etc. Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Kollektivtrafikens grunder, sid. 3 Arbetsblad 5 Att förbereda resan Bildmaterial från kollektivtrafiken (foldrar, broschyrer, piktogram, logotyper och fotografier av trafikbolag, fordon, etc.) Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 15 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T, Lä, S TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

36 Övningssession Del 2: Teori 19 ÖVNING 10 Innehållt Att planera en resa (Steg 2): Val av kollektivtrafikbolag (eller en kombination) Utifrån det resmål gruppen har valt använder de kollektivtrafikväggen (från del 1) för att se vilket trafikbolag (eller kombination av flera) som kan användas. Didaktiska hjälpmedel Material Diskussion i smågrupper Deltagarna enas om ett trafikbolag eller en kombination av flera, utifrån val av destination, trafikfrekvens, etc. Om det finns en kollektivtrafikvägg kan denna hjälpa till med beslutsprocessen. Återigen kan resultatet fyllas i på Arbetsblad 5. Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Kollektivtrafikens grunder, sid. 3 Arbetsblad 5 Att förbereda resan Kollektivtrafikvägg, infomaterial om kollektivtrafiken Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 15 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T, Lä, S TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

37 Övningssession Del 2: Teori 20 ÖVNING 11 Innehåll Didaktiska hjälpmedel Att planera en resa (Steg 3a): Reseplanerare online Det är viktigt att kontrollera att gruppmedlemmarna har tillgång till internet när de ska planera en resa på egen hand. Om de flesta har tillgång till internet (hemifrån) och kollektivtrafikbolaget de valt har en reseplanerare online kan gruppen också planera sin resa online. Om inte går de direkt till nästa steg. Gruppövning - Internetsökning Om någon av deltagarna är bekant med det valda trafikbolagets onlineplanerare får han/hon förklara det för de andra. Annars hjälper läraren till. Följande information behövs: Tidtabell Priset på den lämpligaste biljetten Hur man tar sig till tåg- eller busstationen Hur man tar sig från tåg- eller busstationen till det valda resmålet Resultatet kan fyllas i på Arbetsblad 5. Material Lärarhandledning Kollektivtrafik åt alla håll Kollektivtrafikens grunder, sid. 3 Arbetsblad 5 Att förbereda resan Tillgång till internet Tidsåtgång Språk/CEFR-nivå och kunskaper (för språklärare) ~ 30 min. Nivå: alla Kunskaper: L, T, Lä, S TOGETHER_Kollektivtrafikanvändning_3_Övningssession.pdf

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Gångtrafikant Lärarhandledning

Gångtrafikant Lärarhandledning Gångtrafikant Syftet med lärarhandledningen 2 Fördelar med gående 2 Grundläggande trafikregler för gående 4 Relevanta skyltar och vägmärken 4 Andra viktiga gångpassage 6 Hur man korsar vägen 8 Korsa vägen

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner Programmering på papper Lektion 1 av Valentina Chapovalova, valentina.chapovalova@gmail.com Datorer, programmering och instruktioner Uppskattningen är att lektionen kommer ta 40-50 minuter, men det beror

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Att resa med Värmlandstrafik

Att resa med Värmlandstrafik Att resa med Värmlandstrafik Lättläst version 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL Tidtabeller... Att åka buss med Värmlandstrafik... Åka tåg med Värmlandstrafik... Värmlandstrafiks kort... Värmlandstrafik

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Res tillsammans. Gruppresor och charter

Res tillsammans. Gruppresor och charter Res tillsammans Gruppresor och charter Vi skräddarsyr den perfekta gruppresan Ska ni ut på äventyr eller bara resa iväg tillsammans? Om ni är fler än tio personer hjälper vi till med allt från tågresor

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Storyline och matematik

Storyline och matematik Storyline och matematik Av Eva Marsh och Ylva Lundin I ett storylinearbete om energi fick eleverna i årskurs åtta vid många tillfällen diskutera och lösa matematiska problem som karaktärerna ställdes inför.

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Att använda svenska 4

Att använda svenska 4 Att använda svenska 4 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Tillgänglighetsinformation för supportrar med funktionsnedsättning Med stöd av Centrumet för tillgång till fotboll i Europa www.cafefootball.eu

Läs mer

Att köpa biljett på mobil.sj.se

Att köpa biljett på mobil.sj.se Att köpa biljett på mobil.sj.se Mobil.sj.se är den hemsida som är utformad för och används när du vill köpa biljett via din mobiltelefon. 1. Öppna den webbläsare ni använder på mobilen och skriv in mobil.sj.se

Läs mer

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 Diarienummer 2007-000136 1. SYFTE 3 2. OMFATTNING 3 3. RESOR 3 3.1

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du är, eller var du är på väg det finns alltid en bil i

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 SJ Nattåg T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 Nattåget Att åka nattåg är ett smart sätt att resa. Du tar tillvara på tiden genom att sova eller vila medan du reser. Ska du vara framme tidigt på

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111 www.habilitering.nu/aspergercenter Innehållsförteckning Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper Sid 4 Grupper Diagnosgrupp Sid 5 Grupp

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN. Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13

Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN. Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13 Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13 1. Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma Maxilotto - Hemma är framtaget för att på ett roligt och stimulerande sätt hjälpa barn och ungdomar utveckla basordförrådet. Det lämpar sig givetvis

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal

Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal Marie Julin, specialpedagog Diana Lorenz, socionom Autismforum 2010-04-12 Marie Julin och Diana Lorenz 1 Huvudkriterier för Aspergers syndrom Enligt DSM-IV-TR

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org Aktiviteter Lärarhandledning till www.varsamt.org 1 Inledning I denna handledning ger vi förslag på aktiviteter som är kopplade till webbplatsen varsamt.org. Förslagen är framtagna med syftet att vara

Läs mer

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Information för dig med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Planering Överblick och ordning är nycklarna. Steg 1: Gör en översiktlig

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Kompletteringspass onsdagen den 13 november. Under dagens klubbtid så ska du gå igenom dina tidigare inlämnade uppgifter i tema 2 Miljövän.

Kompletteringspass onsdagen den 13 november. Under dagens klubbtid så ska du gå igenom dina tidigare inlämnade uppgifter i tema 2 Miljövän. Kompletteringspass onsdagen den 13 november Under dagens klubbtid så ska du gå igenom dina tidigare inlämnade uppgifter i tema 2 Miljövän. Arbeta enligt denna ordning: 1) Reflektionsfrågorna 2) Labbrapport

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer