Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik"

Transkript

1 Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan och framsidan och Baksidan. Innan du börjar Listar de artiklar som du behöver för att kunna installera ditt SURFboard-kabelmodem och beskriver Teckna serviceavtal, Systemkrav och Försiktighetsåtgärder. Installations- och konfigurationsöversikt Ger en översikt över och länkar för kabeldragning och konfiguration av ditt SURFboard-kabelmodem, bland annat Installera en USB-drivrutin. Felsökning Ger förslag på hur du åtgärdar vanliga fel. Kontakta oss Tillhandahåller kontaktinformation. Vanliga frågor och svar Ger svar på vanliga frågor om SURFboard-kabelmodem. Nästa sida SURFboard- R kabelmodem

2 VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA ATT ELD UPPSTÅR ELLER UNDVIKA RISK FÖR STÖTAR, FÅR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR DROPPANDE ELLER STÄNK, OCH VÄTSKEFYLLDA FÖREMÅL SOM T.E. VASER FÅR INTE PLACERAS PÅ DEN. VIKTIGT! ANVÄND ENDAST MEDFÖLJANDE NÄTSLADD OCH GRÄNSSNITTSKABEL FÖR ATT SÄKRA ATT LAGSTADGADE BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER IAKTTAS. FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR STICKPROPPEN INTE ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED FÖRLÄNGNINGSSLADD, HONUTTAG ELLER ANNAT UTTAG, OM INTE BLADEN KAN FÖRAS HELT IN. VIKTIGT! ÖPPNA INTE ENHETEN. UTFÖR INGA SERVICEÅTGÄRDER FÖRUTOM SÅDANA SOM FINNS BESKRIVNA I INSTALLATIONS- OCH FELSÖKNINGSINSTRUKTIONERNA, OM DU INTE ÄR KVALIFICERAD ATT GÖRA DET. LÅT ALLT SERVICEARBETE UTFÖRAS AV KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Viktigt! Ändringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för förenlighet med lagar och bestämmelser kan upphäva användarens rätt att sköta utrustningen. Vi rekommenderar att du installerar en överspänningsavledare för växelström i det växelströmsuttag som du ska ansluta den här enheten till. På så sätt undviker du att utrustningen skadas av lokala blixtnedslag och andra elektriska överspänningar. Den här produkten godkändes under testförhållanden som inkluderade användning av den levererade kabeln mellan systemkomponenter. För att uppfylla gällande föreskrifter måste användaren använda den här kabeln och installera den riktigt. Olika typer av kabeluppsättningar kan användas för anslutningar till huvudströmkretsen. Använd bara en huvudkabel som är kompatibel med alla tillämpliga nationella produktsäkerhetsföreskrifter. Den här produkten måste installeras i enlighet med nationella installationskoder. Ställ ingenting framför ventilationshålen på sidorna av kabelmodemet, för att undvika att det överhettas. Torka av kabelmodemet med en ren, torr duk. Använd aldrig rengöringsvätska eller liknande kemikalier. Spreja inte rengöringsmedel direkt på enheten eller ta bort damm med tryckluft. ii Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

3 Denna apparat överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Driften av den är underkastad följande två villkor: (1) denna apparat får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna apparat måste acceptera all interferens den får, inklusive sådan som kan orsaka oönskad drift. Obs: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en digital anordning av klass B, enligt del 15 i FCC. Regler. Dessa gränser har utformats för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostadsområden. Denna utrustning genererar, och kan sprida radiofrekvent energi och, om den inte installeras och används i överensstämmelse med instruktionerna, kan den orsaka interferens skadlig för radiokommunikation. Men det finns ingen garanti för att interferens inte kan uppstå i en specifik installation. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan avgöras genom att slå av utrustningen och slå på den igen, rekommenderas användaren att korrigera interferensen med en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller placera om mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustning och mottagare. Anslut utrustningen till ett annat uttag eller annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten. Rådfrågan återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjälp. Denna klass B digitala apparat motsvarar alla krav i de kanadensiska bestämmelserna om interferensorsakande utrustning (Canadian Interference Causing Equipment Regulations). Cet appareil numérique de la classe B respects toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. iii Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

4 Denna produkt tillhandahålls med ett separat Tillsyns-, säkerhets-, programvarulicens- och garantiinformationskort. Om kortet saknas, kontaktar du din tjänsteleverantör eller en representant på inköpsstället, beroende på vad som gäller i ditt fall. DENNA PRODUKT ÖVERENSSTÄMMER MED EN ELLER FLERA AV DE STANDARDER SOM ANGES PÅ TILLSYNS-, SÄKERHETS-, PROGRAMVARULICENS- OCH GARANTIINFORMATIONSKORTET. ALLA STANDARDER ÄR INTE TILLÄMPLIGA PÅ ALLA MODELLER. MOTOROLA LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER BETRÄFFANDE DENNA PRODUKT, UTOM SOM ANGIVET PÅ TILLSYNS-, SÄKERHETS-, PROGRAMVARULICENS- OCH GARANTIINFORMATIONSKORTET. MOTOROLAS GARANTIER GÄLLER INTE FÖR PRODUKT SOM HAR RENOVERATS ELLER SÅLTS PÅ NYTT AV DIN TJÄNSTELEVERANTÖR. Copyright 2003 by Motorola, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av den här dokumentationen får reproduceras i någon form eller på något sätt för att göra något härlett arbete (t.ex. översättning, förändring eller anpassning) utan skriftligt godkännande från Motorola, Inc. Motorola förbehåller sig rätten att revidera den här dokumentationen och att när som helst göra ändringar av innehållet utan någon skyldighet för Motorola att meddela om sådan revidering eller ändring. Motorola levererar den här handboken utan några som helst garantier, indirekt eller direkt, inklusive, men inte begränsat till, indirekta garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett speciellt syfte. Motorola kan när som helst göra förbättringar eller ändringar av produkten/produkterna som beskrivs i den här handboken. MOTOROLA och den stiliserade M-logotypen har registrerats på US Patent & Trademark Office. Microsoft, Windows och Windows Me är registrerade varumärken och Windows P är ett varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Microsoft Windows skärmbilder används med tillstånd från Microsoft Corporation. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Navigator är ett registrerat varumärke tillhörande Netscape Communications Corporation. UNI är ett registrerat varumärke som tillhör Open Group i USA och andra länder. Alla andra produkt- eller servicenamn ägs av respektive företag. Motorola, Inc iv Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

5 Innehållsförteckning Inledning... 1 Ovansidan och framsidan... 2 Baksidan... 3 Innan du börjar... 4 Försiktighetsåtgärder... 5 Teckna serviceavtal... 6 Systemkrav... 7 Ethernet-kortet... 7 USB-anslutning... 7 Installations- och konfigurationsöversikt... 8 Kabeldragning och igångsättning för enstaka användare... 9 Installera en USB-drivrutin Installera en USB-drivrutin i Windows Installera en USB-drivrutin i Windows Installera en USB-drivrutin i Windows Me Installera en USB-drivrutin i Windows P Konfigurera TCP/IP Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me Konfigurera TCP/IP i Windows v Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

6 Konfigurera TCP/IP i Windows P Kontrollera IP-adressen Kontrollera IP-adressen i Windows 95, Windows 98 eller Windows Me Kontrollera IP-adressen i Windows 2000 eller Windows P Förnya din IP-adress Kabeldragning för flera användare Ethernet och USB Ethernet Felsökning Lampor på framsidan och felförhållanden...44 Ta bort USB-drivrutinen från Windows 98 eller Windows Me Ta bort USB-drivrutinen från Windows Ta bort USB-drivrutinen från Windows P Kontakta oss Vanliga frågor och svar Programvarulicens vi Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

7 Enklare! Till skillnad från uppringningsmodem eller ISDN är du alltid online, alltid ansluten. Gör installationen så enkel som möjligt genom att använda Installationsassistenten på SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva. Snabbare! Ditt kabelmodem är upp till 100 gånger snabbare än ett uppringningsmodem. Det ger dig nöjet att surfa på nätet utan de långa väntetiderna. Eftersom många nätverk och andra faktorer kan påverka prestandan, varierar de faktiska hastigheterna. Bättre! Ditt kabelmodem har tillverkats av ett företag med mer än 50 års erfarenhet av kabel-tv. Inledning Grattis, du äger ett nytt Motorola SURFboard kabelmodem. Det ger tillgång med hög hastighet till Internet och andra online-tjänster. Kabelmodemet sänder och mottar data mycket snabbare än traditionella uppringnings- eller ISDN-modem. Till skillnad från uppringningsmodem är ditt SURFboard kabelmodem alltid online. Öppna bara din webbläsare och surfa! Du kan använda ditt uppgraderingsbara höghastighetskabelmodem för att ansluta en eller flera datorer i hemmet eller på kontoret till Internet. Du kan ansluta: En enstaka dator utrustad med en USB-port direkt till USB-porten på SURFboard kabelmodemet En enstaka dator utrustad med en Ethernet-adapter direkt till Ethernet-porten på SURFboard kabelmodemet Två datorer, den ena till USB-porten och den andra till Ethernet-porten Upp till 32 datorer till ett enda SURFboard kabelmodem med ett Ethernet-nav som visat i Kabeldragning för flera användare på sidan 40 1 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

8 PC/ACTIVITY Inledning Innan du börjar Installation & konfiguration Felsökning Vanliga frågor och svar Modellens nummer på ditt kabelmodem kan skilja sig från det på bilderna och på skärmbilderna i denna handledning. POWER RECEIVE SEND ONLINE STANDBY SB5100 SURFb oard Cable Modem Ovansidan och framsidan Om du vill ha utökad säkerhet kan du trycka på knappen Standby (vänteläge) (1) för att avbryta din Internetanslutning. Inga data överförs eller mottas från Internet när Standby-lampan är på. Alla andra lampor på panelen förblir släckta tills du trycker på Standby knappen igen. Lamporna ger information om ström, kommunikation och fel: Knapp Lampa Blinkande Lyser 2 Power Diagnos pågår under Kabelmodemet är påslaget (Ström) startsekvensen 3 Receive Skanning för anslutning till Downstream-kanalen är ansluten (Ta emot) mottagnings (downstream) kanalen 4 Send Skanning för anslutning till Upstream-kanalen är ansluten (Skicka) sändnings (upstream) kanalen 5 Online Söker efter en nätverksanslutning Startprocessen är avslutad 6 PC/ Activity Sänder eller tar emot data En apparat som en dator eller en hubb är ansluten till USB eller Ethernet-konnektorn på bakpanelen. 7 Standby Den här lampan blinkar inte Internetanslutningen är blockerad, eftersom du tryckte på knappen Standby (vänteläge). Om den här lampan lyser är alla andra lampor släckta. Vid normal drift är huvdströms-, mottagnings-, sändnings- och online-lamporna på och PC/Activity-lampan blinkar när den kabelmodemet överför data. 2 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

9 Baksidan Knapp Artikel Beskrivning ETHERNET USB CABLE ETHERNET Ethernet-porten ger anslutning till Ethernet-utrustade datorer med en kabel som avslutas med en RJ-45-kontakt. 2 USB USB-porten ger anslutning till USB utrustade datorer. 3 CABLE CABLE-porten ger anslutning till uttaget för koaxialkabeln (coax) VDC Denna konnektor ger ström till kabelmodemet. CUSTOMER S/N:BCDFGHJKLM NP S/ N: PPPPMMYJJJSSSSSCAABBCCCC HFC M AC ID: ABCDEF USB CPE MAC ID: ABDCEF VDC 4 3 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

10 Innan du börjar Innan du påbörjar installationen bör du kontrollera att följande artiklar har levererats tillsammans med ditt SURFboard-kabelmodem: Artikel Effektadapter 10/100Base-T Ethernet-kabel USB-kabel SURFboard kabelmodemets CD-ROM-skiva Beskrivning Ansluter SURFboard-kabelmodem till en effektadapter för anslutning till växelströmsuttaget Ansluter till Ethernet-porten Ansluter till USB-porten Innehåller användarhandboken och USB-drivrutiner Du kommer att behöva en koaxialkabel på 75 ohm med kontakter av F-typ för att ansluta ditt kabelmodem till närmaste kabeluttag. Om en TV är anluten till kabeluttaget kan du behöva en MHz RF ombrytare och totalt tre koaxialkablar för att ansluta både TV:n och kabelmodemet. Koaxialkabel och RF-ombrytare finns att köpa i elvaruhusen. 4 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

11 Försiktighetsåtgärder Gör följande för att undvika att kabelmodemet eller datorn skadas av statisk elektricitet: Skjut upp installationen av kabelmodemet tills det inte finns någon risk för åskväder i området. Gör följande för att undvika att kabelmodemet skadas av statisk elektricitet: ETHERNET USB CABLE USB CPE MAC ID: ABDCEF S/ N: PPPPMMYJJJSSSSSCAABBCCCC HFC MAC ID: ABCDEF VDC CUSTOMER S/N:BCDFGHJKLM NP Anslut alltid till vägguttagetaget först. Börja alltid med att ansluta koaxialkabeln till det jordade vägguttaget för TV:n. Innan du ansluter eller kopplar från USB- eller Ethernet-kabeln på ditt kabelmodem eller PC, vidrör alltid koaxialkabelns kontakt på kabelmodemet för att frigöra statiska laddningar. Ställ ingenting framför ventilationshålen på sidorna av kabelmodemet för att undvika att det överhettas. Öppna inte kabelmodemet. Överlåt allt underhåll till din leverantör av kabeltjänsten. Torka av kabelmodemet med en ren, torr duk. Använd aldrig rengöringsvätska eller liknande kemikalier. Spreja inte rengöringsmedel direkt på enheten eller ta bort damm med tryckluft. Du bör alltid vidröra koaxialkabelkontakten på kabelmodemet innan du ansluter eller kopplar ur USB- eller Ethernet-kabeln. 5 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

12 Teckna serviceavtal Du måste teckna ett avtal med din kabeltjänstleverantör för att få tillgång till Internet och andra online-tjänster. Ring till närmaste kabeltjänstleverantör för att aktivera tjänsten. För att ta emot datatjänster, måste du uppge den MAC-adress som tryckts på streckkodsetiketten märkt CM HFC MAC ID på baksidan. Du kan skriva upp den här: 00 : : : : : Du bör också ställa följande frågor till din kabelleverantör: Har ni några speciella systemkrav? När kan jag börja använda kabelmodemet? Är det några filer som jag behöver ladda ner när jag har anslutit mig? Behöver jag ett användarnamn eller ett lösenord för att få tillgång till Internet eller för att använda e-post? 6 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

13 Systemkrav Du kan använda alla webbläsare som till exempel Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator tillsammans med ditt SURFboard-kabelmodem. För Microsoft Windows datorer så kontrollerar installationsprogrammet ditt system automatiskt. Du kan starta Installationsassistenten från huvudmenyn på SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva. Ditt SURFboard-kabelmodem är kompatibelt med Microsoft Windows -, Macintosh -, och UNI -datorer. Ethernet-kortet Du kan använda Ethernet-anslutningen med vilken Windows-, Macintosh- eller UNIdator du vill som är utrustad med ett 10Base-T eller 10/100Base-T Ethernet-kort. Windows 95, UNI- och Macintosh-datorer måste använda Ethernet-anslutningen. Om du använder ett Ethernet-kort måste det ha installerats på din dator innan du installerar kabelmodemet. Om det inte är installerat, följer du installationsanvisningarna som levererades med Ethernet-kortet. USB-anslutning Du kan använda USB-anslutningen tillsammans med alla datorer som kör Windows 98, Windows 2000, Windows Me eller Windows P och som har ett USB-gränssnitt. USB-anslutningen kräver speciell programvara för USB-drivrutinen som finns på SURFboard-kabelmodem CD-ROM-skivan. Du kan uppgradera USB-drivrutinerna från Internet. För information, se vår webbplats 7 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

14 Installations- och konfigurationsöversikt För att ansluta en enstaka dator som använder Microsoft Windows till ett SURFboard-kabelmodem rekommenderar vi att du använder programmet Installationsassistenten. Du kan starta Installationsassistenten från huvudmenyn på SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva. I de flesta fall konfigurerar installationsprogrammet automatiskt ditt kabelmodem. Du kan använda Installationsassistenten för att installera och konfigurera kabelmodemet på en enstaka dator som använder Microsoft Windows. Gör annars så här för att installera och konfigurera kabelmodemet: 1 Installera kablarna som beskrivs i en av: Kabeldragning och igångsättning för enstaka användare på sidan 9 Kabeldragning för flera användare på sidan 40 2 Om du enbart använder USB-porten, gå till Installera en USB-drivrutin på sidan 11. Ethernet-användare kan hoppa över det här steget. 3 Konfigurera TCP/IP och kontrollera IP-adressen för din dator enligt ett av följande: Konfigurera TCP/IP på sidan 22 Din Macintosh- eller Unix-användarhandbok 8 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

15 Kabeldragning och igångsättning för enstaka användare ETHERNET USB CABLE USB CPE MAC ID: ABDCEF S/ N: PPPPMMYJJJSSSSSCAABBCCCC HFC M AC ID: ABCDEF VDC CUSTOMER S/N:BCDFGHJKLM NP SURFboard-kabelmodem Till uttag för kabel (steg 2) Till vägguttag (steg 4) Anslut alltid först koaxialkabeln till vägguttaget. Det tar 5 till 30 minuter att starta första gången, eftersom SURFboard-kabelmodemet måste hitta och låsas på lämpliga kommunikationskanaler. 1 Kontrollera att datorn är ansluten och att kabelmodemet inte är anslutet. 2 Anslut ena änden på koaxialkabeln till kabeluttaget eller RF-kabeldelaren. Anslut den andra änden på koaxialkabeln till kontakten märkt CABLE på kabelmodemet. Sätt i och dra åt kontakterna för hand så att du inte skadar dem. 3 Sätt in SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten. 4 Sätt i elkablen i +12VDC-kontakten på kabelmodemet och i eluttaget. Då sätts SURFboard-kabelmodem på. Du behöver inte koppla ifrån det när du inte använder det. 5 Kontrollera att lamporna på kabelmodemets front genomgår följande sekvens: Power (ström) blinkar under självtestet och övergår till att lysa med fast grönt sken om självtestet lyckades. Receive blinkar under skanning av mottagnings (downstream) kanalen och skiftar till fast grönt sken vid anslutning. Send blinkar vid skanning av sändnings (upstream) kanalen och skiftar till fast grönt sken vid anslutning. Online blinkar under tiden som kabelmodemet hämtar konfigurationsdata och övergår till att lysa med fast grönt sken när hämtningen är avslutad. 9 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

16 Obs! Anslut inte både Ethernet- och USB-kablarna till samma dator. Anslut till antingen Ethernet eller USB Kabeldragning och igångsättning för enstaka användare, fortsättning 6 Anslut din dator till kabelmodemet med USB eller Ethernet: USB: Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten. Anslut USB-kabeln till USB-porten på kabelmodemet. Anslut den andra änden till USB-porten på datorn. Utför sedan Installera en USB-drivrutin på sidan 11. Ethernet: Anslut den medföljande straight-through Ethernetkabeln till Ethernetkontakten på kabelmodemet. Anslut den andra änden till Ethernet-porten på datorn. Ethernet-användare behöver inte installera USB. 7 Utför procedurerna för Konfigurera TCP/IP på sidan 22. Dator SURFboard-kabelmodem 10 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

17 Installera en USB-drivrutin Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten innan du kopplar in USB-kabeln. Följande underavsnitt beskriver hur man installerar en USB-enhet. Utför den procedur som passar din Windows-version: Installera en USB-drivrutin i Windows 98 på sidan 12 Installera en USB-drivrutin i Windows 2000 på sidan 16 Installera en USB-drivrutin i Windows Me på sidan 20 Installera en USB-drivrutin i Windows P på sidan 21 När installationen av USB-drivrutinen har slutförts kan du fortsätta med Konfigurera TCP/IP på sidan 22. USB-enheten på SURFboard-kabelmodemet stöder inte Macintosh- eller Unix-datorer. Om du använder de systemen kan du endast ansluta via Ethernet. 11 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

18 Installera en USB-drivrutin i Windows 98 Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten innan du kopplar in USB-kabeln. Den här CD:n innehåller USB-drivrutinerna och måste sättas i och läsas av datorn innan du ansluter kabelmodemet till den. Några sekunder efter det att du har avslutat USB-anslutningen visas fönstret Lägg till ny maskinvara. 1 Klicka på Nästa. 2 Se till att du har valt Sök efter lämplig drivrutin till din drivenhet is. 3 Klicka på Nästa. 12 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

19 Installera en USB-drivrutin i Windows 98, fortsättning 4 Se till CD-ROM drive är den enda förkryssade rutan. 5 Klicka på Nästa. Meddelandet Vänta medan Windows söker efter en ny drivrutin till den här drivenheten visas. 6 Om din dator lyckas hitta drivenheten kan du gå vidare till steg 8. Om datorn inte hittar drivrutinen visas föregående fönster en gång till. Välj Specify a location och skriv in platsen för din CD-ROM-enhet. För att lyckas med hämtningen av drivrutinen måste du eventuellt klicka på Bläddra för att välja NetMotCM.sys filen på CD-ROM-skivan manuellt. 7 Klicka på Nästa. 13 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

20 Installera en USB-drivrutin i Windows 98, fortsättning 8 Välj Den uppdaterade drivrutinen... och klicka sedan på Nästa. Om det här fönstret inte visas ska du bekräfta att CD-ROM-skivan SURFboard-kabelmodem har satts i på rätt sätt i CD-ROM-enheten. Om du trots detta inte hittar rätt drivrutinsfil, klickar du på Avbryt för att avbryta installationen och utföra förfarandet för Ta bort USB-drivrutinen från Windows 98 eller Windows Me på sidan 45. Upprepa därefter det här förfarandet. 9 Klicka på Nästa, när fönstret i det nedre vänstra hörnet visas. Om ett fönster med meddelandet Kopierar filer... visas och du tillfrågas om din CD-ROM-enhet, anger du bokstaven för CD-ROM-enheten (t.ex. D: ) och klickar på OK. Om ett fönster med texten Sätt i skiva, liknande det som visas nedan, visas, krävs systemfilerna för Windows 98 för att avsluta installationen. Lägg i CD-ROM-skivan Windows 98 i CD-ROM-enheten och klicka på OK. Du går tillväga på samma sätt även om modellnumret på ditt SURFboard-kabelmodem skiljer sig från numret på bilderna i den här handboken. 14 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

21 Installera en USB-drivrutin i Windows 98, fortsättning När alla filer som behövs har laddats visas fönstret i det övre vänstra hörnet. Detta bekräftar att installationen lyckades. 10 Klicka på Avsluta. Fönstret i det nedre vänstra hörnet visas. 11 Starta om datorn genom att klicka på Ja. När installationen av USB-drivrutinen har slutförts kan du fortsätta med Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me på sidan 23. Om du får problem när du ska installera USB-drivrutinen, utför du Ta bort USB-drivrutinen från Windows 98 eller Windows Me på sidan 45 och upprepar därefter det här förfarandet. Om detta inte rättar till ditt problem, se Tillsyns-, Säkerhets-, Programvarulicens- och Garantiinformationskortet som följer med ditt SURFboard-kabelmodem för att få veta hur du kan få garantiservice. 15 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

22 Installera en USB-drivrutin i Windows 2000 Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten innan du kopplar in USB-kabeln. Några sekunder efter det att du har avslutat USB-anslutningen visas fönstret Lägg till ny maskinvara. 1 Klicka på Nästa. 2 Kontrollera att du har valt Sök efter lämplig drivrutin till drivenheten. 3 Klicka på Nästa. Du går tillväga på samma sätt även om modellnumret på ditt SURFboard-kabelmodem skiljer sig från numret på bilderna i den här handboken. 16 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

23 Installera en USB-drivrutin i Windows 2000, fortsättning 4 Se till att CD-ROM-enheter är den enda ruta som är förkryssad. 5 Klicka på Nästa. 6 Klicka på Nästa. Om fönstret Sätt i skiva visas, bör du kontrollera att SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva har satts i CD-ROM-enheten och utföra steg 7 till 12. Annars kan du hoppa till steg Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

24 Installera en USB-drivrutin i Windows 2000, fortsättning 7 Klicka på OK i fönstret Sätt i skiva. Fönstret Nödvändiga filer visas. 8 Om det behövs väljer du CD-ROM-enhet i Kopiera filer från lista. 9 Klicka på Bläddra. 10 Leta reda på filen NetMotCM.sys i rotkatalogen på CD-ROM-skivan. 11 Dubbelklicka på filen NetMotCM.sys. Fönstret Nödvändiga filer visas. 12 Klicka på OK. Fönstret Hittade ny maskinvara visas. 18 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

25 Installera en USB-drivrutin i Windows 2000, fortsättning 13 Klicka på Slutför för att slutföra installationen. När installationen av USB-drivrutinen har slutförts kan du fortsätta med Konfigurera TCP/IP i Windows 2000 på sidan 26. Om du får problem när du ska installera USB-drivrutinen, utför du Ta bort USB-drivrutinen från Windows 2000 på sidan 49 och upprepar det här förfarandet. 19 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

26 Installera en USB-drivrutin i Windows Me Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten innan du kopplar in USB-kabeln. Några sekunder efter det att du har avslutat USB-anslutningen visas fönstret Lägg till ny maskinvara. 1 Klicka på Nästa. Windows söker automatiskt efter rätt USB-drivrutiner och installerar dem. Om installationen lyckas visas fönstret i det nedre vänstra hörnet. 2 Klicka på Slutför för att slutföra installationen. Kontrollera annars att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva korrekt i CD-ROM-enheten. När installationen av USB-drivrutinen har slutförts kan du fortsätta med Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me på sidan 23. Du går tillväga på samma sätt även om modellnumret på ditt SURFboard-kabelmodem skiljer sig från numret på bilderna i den här handboken. 20 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

27 Installera en USB-drivrutin i Windows P Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten innan du kopplar in USB-kabeln. Några sekunder efter det att du har avslutat USB-anslutningen visas fönstret Hittade ny maskinvara. 1 Kontrollera att du har markerat Installera programvaran automatiskt. 2 Klicka på Nästa. Windows söker automatiskt efter rätt USB-drivrutiner och installerar dem. Om installationen lyckas visas fönstret i det nedre vänstra hörnet. 3 Klicka på Slutför för att slutföra installationen. Kontrollera annars att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva korrekt i CD-ROM-enheten. När installationen av USB-drivrutinen har slutförts kan du fortsätta med Konfigurera TCP/IP i Windows P på sidan 30. Du går tillväga på samma sätt även om modellnumret på ditt SURFboard-kabelmodem skiljer sig från numret på bilderna i den här handboken. 21 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

28 Konfigurera TCP/IP SURFboard-kabelmodemet innehåller alla nödvändiga program. Du behöver inte konfigurera kabelmodemet men du måste vara säker på att din dator är konfigurerad för TCP/IP (ett protokoll för kommunikation mellan datorer). Utför en av: Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me på sidan 23 Konfigurera TCP/IP i Windows 2000 på sidan 26 Konfigurera TCP/IP i Windows P på sidan 30 Följ anvisningarna i din Macintosh- eller Unix-användarhandbok Efter att ha konfigurerat TCP/IP, gör ett av följande för att kontrollera IP-adressen: Kontrollera IP-adressen i Windows 95, Windows 98 eller Windows Me på sidan 37 Kontrollera IP-adressen i Windows 2000 eller Windows P på sidan 38 Följ anvisningarna i din Macintosh- eller Unix-användarhandbok Din kabeltjänstleverantör kan ge ytterligare instruktioner om hur du ställer in din dator. 22 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

29 Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me 1 Klicka på Start på skrivbordet i Windows. 2 Välj Inställningar och sedan Kontrollpanelen i snabbmenyerna. 3 Dubbelklicka på ikonen Nätverk i fönstret Kontrollpanelen. 4 Välj fliken Konfiguration i fönstret Nätverk. 5 Kontrollera att TCP/IP har installerats för den adapter som ska användas för att ansluta till SURFboard-kabelmodemet. Om TCP/IP har installerats ska du gå vidare till steg 10. Om TCP/IP inte har installerats för adaptern, fortsätt med steg 6. Du går tillväga på samma sätt även om modellnumret på ditt SURFboard-kabelmodem skiljer sig från numret på bilderna i den här handboken. 23 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

30 Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me, fortsättning 6 Välj vilken adapter som ska användas för anslutning till SURFboard-kabelmodemet och klicka därefter på Lägg till. 7 Dubbelklicka på alternativet Protokoll i fönstret Välj nätverkskomponent. 8 Klicka på Microsoft i avsnittet Tillverkare och klicka sedan på TCP/IP i avsnittet Nätverksprotokoll i fönstret Välj nätverksprotokoll. 9 Klicka på OK. 24 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

31 Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me, fortsättning 10 Klicka på TCP/IP i fönstret Nätverk. Om det finns mer än en TCP/IP-port, väljer du den som är associerad med Ethernet-kortet eller USB-porten som är ansluten till kabelmodemet. 11 Klicka på Egenskaper. Fönstret TCP/IP visas. 12 Klicka på fliken IP-adress. 13 Klicka på Erhåll en IP-adress automatiskt. 14 Acceptera TCP/IP-inställningarna genom att klicka på OK. 15 Klicka på OK för att stänga fönstret Nätverk. 16 Klicka på OK när du uppmanas att starta om datorn och klicka sedan på OK en gång till. När du ska slutföra TCP/IP-konfigurationen går du till Kontrollera IP-adressen i Windows 95, Windows 98 eller Windows Me på sidan Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

32 Konfigurera TCP/IP i Windows Från skrivbordet i Windows klickar du på Start. 2 Välj Inställningar och sedan Kontrollpanelen i snabbmenyerna. 3 Dubbelklicka på ikonen Nätverk och uppringda anslutningar i fönstret Kontrollpanelen. 4 På fönstret för nätverks- och uppringningsanslutningar dubbelklickar du på Lokalområdesanslutning nummer. Värdet som anges i nummer skiljer sig från system till system. Fönstret Status för lokal områdesanslutning nummer visas. 26 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor. Title. Klicka på ditt val:

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor. Title. Klicka på ditt val: Användarhandbok Title för SURFboard-kabelmodem Klicka på ditt val: Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på ovansidan, framsidan och baksidan. Innan du börjar Listar de artiklar

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning kabel-tv-modem Innehåll 1.Inkoppling till kabel-tv-nätet 2.Koppla in kabel-tv-modem 2.1 Cisco EPC 3010 2.2 Scientific Atlanta 2.3 Motorola Surfboard 3.Datorinställningar 3.1.Manuell

Läs mer

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg Snabbstartsguide Billion BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en Broadband Firewall Router,

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING FÖR DIG SOM HAR DYNAMISK IP-ADRESS INOMHUSNOD CTS HES-3109... 3 BRA ATT TÄNKA PÅ!... 4 WINDOWS 7... 5 WINDOWS VISTA... 8 WINDOWS XP... 11 WINDOWS

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instruktioner för att komma igång 1. Installera drivrutinen (4.2) 2. Anslut kabeln (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instruktioner för att komma igång 1. Installera drivrutinen (4.2) 2. Anslut kabeln (4.3) Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Installera drivrutinen (4.2) 2. Anslut kabeln (4.3)! 3. Överför filer mellan två datorer (6.1) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI

MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex ISDN PCI adapter. För att garantera korrekt funktion av denna produkt, råder vi dig att noga läsa igenom

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter Användarhandbok Linksys PLEK500 Powerline-nätverksadapter Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 Så här fungerar Powerline-nätverk........... 4 Exempel på en installation 4

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B)

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B) 3DLABS WILDCAT REALIZM Installationsguide WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100 85-000057-001 (Rev B) Kopieringsrätt 3Dlabs, 2005 Ett kreativt företag 3Dlabs och

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME >chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME Följande steg hjälper dig med installationen Det här behöver du för att ansluta din dator... 2 Så här ansluter du till bredbandsuttaget... 2 Bredbandsuttag

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Hantering Webbaserad hantering Fjärrhantering Möjliga användningsområden Skapa ett nätverk för flera användare, och dela Internet blixtsnabbt utan att behöva

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare USB adapter. USB-adaptern Trust 100MB Speedshare är lätt att installera utan att du behöver öppna din dator, använder ström från datorn

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2 Produktinformation A B C D E F G H I J K L M A: Strömlampa B: Lampa till WAN-port C: Lampa till LAN-port D: Lampa till LAN-port E: Lampa till LAN-port F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide

BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator För mer detaljerade anvisningar om inställning

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer