Ger dig personlig assistans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ger dig personlig assistans"

Transkript

1 Ger dig personlig assistans

2 Livskraft, Utveckling, Närhet och Aktivitet är våra ledord Alla som har rätt till assistans bör jämföra olika anordnare och därefter bestämma vem som skall få förtroendet att hjälpa till. Luna Care tål att jämföras. Luna Care kan personlig assistans. Luna Care ger dig personlig assistans. LUNA CARE AB grundades år Grundtanken, känslan, erfarenheten och kunskapen som skapade Luna Care föddes dock mycket tidigare med företagets VD. Hennes morfar fick stödinsats enligt den dåvarande LASS, lagen om assistansersättning. Insatsen som hennes morfar fick var både revolutionerande och livsviktig för honom precis som den varit och är för så många andra och känslan av att vilja hjälpa och förstå honom fick henne att noggrant studera, iaktta och utvärdera denna nya insats som kallades för världens finaste stöd. Lagstiftningens grundvalar som är goda levnadsvillkor, hög grad av självbestämmande och hög grad av delaktighet i samhället är i högsta grad utmanade och föremål för debatt idag. Från starten har Luna Care bevakat lagens implementering, dels teoretiskt men även praktiskt, hur utförande bör bedrivas för högsta möjliga rättsäkerhet och största möjliga värde för den stödberättigade. Bildandet av Luna Care var således en reaktion på otillräcklig efterlevnad av lagstiftningens intentioner och som ett

3 medvetet alternativ till uppkomsten av stora konglomerat där närhet till och engagemang för den enskilde verkade ha suddats ut. Bildandet var också en reaktion på den alltmer omöjliga situation som många stödberättigade upplevde allteftersom ny rättspraxis anfördes. Luna Care utvecklade en organisation som hade många års erfarenhet av teoretisk lagtext och myndighetsperspektivet men också av det praktiska utförandet av stödet. Luna Care skapade ramar och styrdokument som kom att leda organisationens värdegrunder. Genom att vara nära och tillgänglig skulle självbestämmande, delaktighet och goda levnadsvillkor kunna tillförsäkras på bästa sätt och utveckla livskraften hos den stödberättigade. Etik och moral var värdegrunder som skulle genomsyra den framtida verksamheten.

4 Personal Kontinuerlig beslutsbevakning Beslutsgrunder/praxis Regelverk Kunnade Samma anställningsform med samma villkor Kollektivavtal Personlig vikariepool Kvalitéts- och arbetsmiljöansvarig kopplas till varje arbetsgrupp Klienten har självbestämmande Nöjd = inaktiv = ingen förbättring Sök optimering med rätt Argumentering = juridiskt kunnande Ingen expertis som bevakar beslut Beslutsgrunder = dåligt kunnande Personligt ansvarig Juridiskt biträde Aktivitet/planering Arbetsmiljö God anordning Dålig anordning Dålig återkoppling gällande aktivitet/ planering/arbetsmiljö Assistansomkostnad? Arbetsledartillägg? Tillgänglighet och närhet ger kommunikation Personal och tillgänglighet Dåliga löner och arbetsvillkor Dålig arbetsmijlö/arbetsförhållanden Dålig trygghet Dåligt inflytande Inget kontinuerligt sökade efter optimering via juridiskt biträde Kommun / Riskkapitalbolag? Kunnade, rätt argumentering? Lagstiftarens intention med handikappolitiken En samhällsgemenskap med mångfald som i grund handlar om att bejaka olika människors erfarenheter och kunskaper, alltså att utgå från att människor har olika förutsättningar och planera utifrån det. Vidare är det viktigt att samhället utformas på så sätt att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Det sista målet är jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder. Delaktighet når vi först då alla kan delta i samhället på sina villkor.

5 Koncept Värdegrunder Arbetsmodell LUNA är en akronym för Livskraft, Utveckling, Närhet och Aktivitet vilka är våra ledord i allt vi gör och det vi strävar efter för alla våra klienter och all vår personal. LUNA CARE jobbar för och med människor med särskilda behov eller funktionsnedsättningar. Målet är att skapa en tillväxtmodell som tillförsäkrar kvalitet för varje enskild klient med personal. Att arbeta aktivt är en förutsättning för att kunna påverka och skapa värde. I Luna Cares interna strategiarbete har vi utvärderat vad som utmärker en verksamhet som jobbar för en ansvarsfull förvaltning av ett beslut om personlig assistans. Staben som arbetar för och med våra klienter bidrar med det som förväntas av en anordnare med tillstånd från Socialstyrelsen att erbjuda personlig assistans. Samtliga i organisationen bidrar till att skapa ett starkt, engagerat och kunnigt företag där empati, delaktighet och kvalitet går hand i hand. Vår arbetsmodell bygger på att vi ser till hela behovssituationen kring ett uppdrag med klient och personal. För att få en optimering av stödet och ett beslutsutfall som verkligen omfamnar lagens ursprungliga intention om goda levnadsvillkor, hög grad av självbestämmande och delaktighet i samhället, så måste den stödberättigade få bland annat kompetent juridisk hjälp.

6 Tillstånd Socialstyrelsen LUNA CARE AB var bland de första verksamheterna att få tillstånd av Socialstyrelsen att anordna personlig assistans, för både vuxna och barn, i hela landet enligt LSS och 51 kapitlet Socialförsäkringsbalken. Vidare har Luna Care AB av vissa kommuner fått en särskild rekommendation eller särskilt tillförordnande att bedriva personlig assistans. Tillförordnandet innebär att Luna Care AB rekommenderas ansvaret för hela insatsens utförande då klienter inte vill eller kan välja anordnare/utförare. En kvalitetstämpel vi är mycket glada och stolta över.

7 Självbestämmande Närhet Tillstånd Beslutsbevakning Juridiskt biträde Optimering av stöd Kollektivavtal Kompentens Arbetsmiljö Personlig assistans Assistansomkostnad Tillgänglighet Aktivitet Livskraft Rådgivning Rättspraxis Assistansersättning Behovsbedömning LSSlagstiftning Engagemang Rättvisa Fördomar Utbildning Anordnare Värdegrunder Arbetsmodell Projekt Planering Personlig vikarie Arbetsvillkor Delaktighet Utveckling

8 Röster om Luna Care "Ni strider verkligen för era klienter" Göteborg Stad "Professionella, seriösa, tillmötesgående och tillgängliga" Roberto "Är så lycklig att jag kom i kontakt med er" Laila "Tacksamt att ha att göra med seriösa och professionella anordnare" Försäkringskassan "Tack för allt ni gör och har gjort för oss" Ana "Så glad att jag träffade er. Ni gör verkligen skillnad" Tanja "Professionella och kunniga" Härnösands kommun

9 Härnösand Uppsala Stockholm Göteborg Linköping Förtroende från många Med huvudkontor i Göteborg har Luna Care fått förtroendet av många i olika delar av landet att på bästa sätt förvalta och utföra deras personliga assistans.

10 nutid Projekt Luna Care är ett företag som värderar varje individ, vi tror på människans lika värde och att det är en grundpelare i en fungerande värld med möjligheter. VÅR ARBETSMODELL med närhet, kompetens, engagemang, personligt ansvariga och juridiska biträden kvalitetssäkrar och vinner framgång för våra klienter. Detta borgar för att stödberättigade med stor tillförsikt kan lägga ansvaret på Luna Care att förvalta fram en aktiv och optimerad beslutsbevakning genom vår lyhörda, engagerade och kunniga organisation. Luna Care sponsrar flera projekt som vi tycker är samhällsfrämjande och viktiga att lyfta fram, bland annat fotbollslagen SIF Knatte Allstar i Stenungsund och Stala Angels på Orust. Målet är att lyfta fram och visa på vilket sätt människor med funktionsvariation kan leva fullt ut i samhället med samma rättigheter och möjligheter. På så sätt suddas stereotyper, isolering, inaktivitet och rädsla mellan människor med olika förmågor ut. Färre begränsningar, större kunskap och mindre rädsla tror vi gör hela samhället bättre, roligare och mer rättvist.

11 framtid Mål och strävan Att leverera bästa möjliga utförande enligt oss handlar om att skapa ett långsiktigt och ömsesidigt fungerande samspel. Vi är övertygade om att ett långsiktigt perspektiv är det bästa. Värt att tänka på idag och i framtiden. VÅRT FRAMTIDA mål är att fortsatt hålla högsta kvalitet och service i våra uppdrag samt att främja samhällsutvecklingen för vår målgrupp. Vi kommer fortsätta att företräda de som inte har möjlighet att på egen hand bevaka sina rättigheter. LSS-reformen är en visionär lagstiftning och för att förverkliga innehållet i denna krävs specifik kompetens, tid och engagemang. I harmoni med detta vill vi växa som organisation och få större genomslagskraft via noga utvalda samarbetspartners. Vi kommer alltid att utveckla vår ställning som anordnare och arbetsgivare för att fullfölja vår vision och ambition att tillföra Livskraft, Utveckling, Närhet och Aktivitet.

12 Luna Care KONTAKT GÖTEBORG Besöksadress: Olskroksgatan Göteborg Postadress: Box Göteborg T: E: UPPSALA Adress: Bangårdsgatan Uppsala T: E: Kort om LUNA CARE Grundades: 2009 Antal anställda: 119 Etablering: Göteborg, Stockholm, Uppsala, Linköping Service: Har tillstånd att bedriva personlig assistans för både vuxna och barn, i hela landet Ditt språk är din trygghet Vi har personal som behärskar många olika språk så att du känner dig trygg i kontakten med oss. Vi pratar förutom svenska också engelska, persiska, tyska, spanska och arabiska.

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Mötet Hantverkskooperativet UNITIS FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården Uppdragsbeskrivning för rollen som Verksamhetschef till Rasmusgården Välkommen till Rasmusgården Rasmusgården är en plats för unga vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård

Läs mer

Idéburna företag vinst för välfärden

Idéburna företag vinst för välfärden Idéburna företag vinst för välfärden Fler vägar och värden i vården Idéburet företagande Branschkompetens/Famna Idéburet företagande Kvalitets- och ledarskapsutveckling Samhällskontakter U örarkompetens/

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer