DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet"

Transkript

1 E DSÄNGSBULLETINEN Utgåva 28 Vinter 2010 Nu närmast kommer förhoppningsvis en lugn och trevlig julhelg för oss alla. Därefter kör vi igång igen med full kraft. Ses vi inte tidigare, så ska det bli trevligt att träffa er på vårt årsmöte i mars. Vänligen, Ola Bogren / Ordförande EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING 2010 ÅRS STYRELSE Kallelse till årsmöte Styrelsens ledamöter: Ola Bogren (Ordf) Marie Eckerstrand (V Ordf) Per Sletmo (Kassör) Ersa Olsson (Sekr) Olof Hjelm (Ledamot) Ordföranden har ordet Hej! Snart har ännu ett år passerat och vi närmar oss slutet på detta verksamhetsår. Jag vill tacka styrelsen och alla ni andra som har hjälpt oss medlemmar i föreningen. Vi har tillsammans lyckats med en hel del saker som jag hoppas har stärkt vår gemenskap i Edsängen. Jag kommer inte här presentera allt som gjorts och skett, utan det kommer att finnas att läsa i styrelsens förslag till verksamhetsberättelse, som presenteras på vårt årsmöte och vår hemsida dessförinnan. Det som gläder mig mest är att vi äntligen fått till en renovering av en lekpark i området. Efter flera och långa diskussioner med kommunen och Sollentuna Energi AB har vi nu fått spadarna i marken. Mer om det längre fram. Vidare tycker jag det är kul att vår loppmarknad fick ett bra gensvar. Jag är övertygad om att nya bekantskaper kom till och att alla kunde ta del av föreningens verksamhet och information som fanns om exploateringen i närområdet. Tid: Den 17 mars 2011, klockan Plats: Rudbeckskolan Årsmöte för medlemmar i Edsängens Villaägareförening kommer att genomföras torsdagen den 17 mars 2011, klockan 19:00. Vi kommer att vara i Rudbeckskolan till skillnad från tidigare år. Anledningen till det är att det pågår en renovering och vi kan därför inte vara där vi brukar. I skrivande stund vet vi inte den exakta lokalen på skolan, varför vi kommer att meddela det i god tid på vår hemsida (Internet). Ett tips är att anmäla sig till vår gruppmail, då informationen även kommer den vägen (se Information i korthet längre fram) Medlemmar har möjlighet att inför årsmötet inkomma med motioner. Dessa skall vara inlämnade till styrelsen senast 14 dagar före mötet. Eventuella motioner kommer att presenteras på hemsidan inför mötet. Innan årsmötet kommer vi som vanligt ha en inbjuden gäst som berättar om aktuella ting. I skrivande stund har vi inte detta klart, utan återkommer på mail och hemsida om det. Dagordning för årsmötet finns att se på vår hemsida. Har du inte Internet, så kontakta någon i styrelsen för ett pappersexemplar.

2 Valberedning Kan du tänka dig att hjälpa till i föreningen? Kanske vara med i styrelsen eller i någon annan form vara till hands. Vi har en valberedning, som består av Willi Grosser och bor på Bäckvägen 14 (tel ). Kontakta Willi om du vill hjälpa oss. Grannsamverkan Inbrotten minskar - men faran är inte över! Enligt Nyhetsmail från Villaägarnas Arbetsgrupp för Grannsamverkan (oktober 2010) har antalet villa-/radhusinbrott i ABCregionen under årets första nio månader minskat med 13 procent jämfört med samma period förra året. Jag har ingen statistik för enbart Edsängen, men inbillar mig att vi är relativt förskonade. Kanske delvis tack vare Grannsamverkan!? Och ändå händer det! I början av november inträffade ett inbrott i området. Det skedde under natten när familjen låg och sov. Lyckligtvis vaknade familjen och inkräktarna tog till flykten. Möjligen hade nattbelysning i någon form kunnat förebygga inbrottet. Villaägarnas arbetsgrupp föreslår att alla ska vidta en rad skyddsåtgärder, t ex montera fönsterlås på alla öppningsbara fönster på alla våningar och skaffa brytskydd till altandörrar. Detta är förstås åtgärder som kan minska risken för inbrott, men samtidigt kostar de ju en hel del. Arbetsgruppen driver också kampanjen skärp uppmärksamheten närmaste kilometern från ditt hem. Jag förstår tanken bakom denna propå, men känner samtidigt olust inför kampanjen, som jag tycker för tanken till gated community. Och det är väl inte riktigt så vi vill ha det i Edsängen? Låt oss i första hand satsa på basal Grannsamverkan, d.v.s. att lära känna varandra, samarbeta kring tömning av postlådor, vara allmänt vaksamma, etc. I dessa tider av RUT och ROT kan det också vara bra att informera varandra om och när ni anlitar städhjälp eller hantverkare av olika slag, så att grannarna slipper oroas och tro att det är inbrott på gång när man ser sådana främmande personer i och kring husen i området! Ingemar Eckerlund Finns det behov av ytterligare grannsamverkansgrupper, så kontakta Ingemar. / Styrelsen Aktiviteter Aktiviteter för år 2011 Loppis Loppis kommer även nästa år att äga rum lördagen den 3 september 2011 på gräsplanen vid Lavendelvägen/Tulpanvägen. Boka upp det redan nu så att du kanske kan börja plocka undan det du vill sälja redan vid julstädningen! Övriga aktiviteter Om intresse finns kan vi ordna även andra aktiviteter för föreningens medlemmar. Om ni är intresserade av några av dessa var snäll och kontakta styrelsen via e-post. Tidpunkt och ev. avgift för dessa kommer att annonseras senare. Grillfest/Pick-nick på gräsplanen Lavendelvägen/Tulpanvägen Bergianska trädgården Visning av något ur deras program Ulriksdals Slottsträdgård, Rappne rundvandring av deras trädgårdar eller föreläsning Plantbytardagar Vi träffas på gräsplanen Lavendelvägen/Tulpanvägen för att byta plantor och fröer med varandra - ingen försäljning.

3 Att kompostera Ett föredrag med möjlighet till frågor, om hur man kan ta tillvara sitt organiska avfall. Aktivitetsgrupp Styrelsen skulle uppskatta om det finns några glada själar där ute med idéer om vad vi kan göra inom föreningen för att få den mer levande och göra så att vi kan lära känna varandra lite bättre. Detta är inget stort och tungt jobb, bara att några kan träffas och bolla idéer med varandra och se vad som kan förverkligas inom ramen för föreningen. Julgranar Som vanligt kommer scouterna att sälja julgranar utanför den gamla affären i Edsängen. Lördagarna den 18 och söndagen den 19 december. Vi finns där mellan klockan Du som har en släpkärra och kan tänka dig att låna ut den under veckorna före jul, slå en signal till mig och vi scouter blir mycket tacksamma. Granarna kommer som vanligt från Danmark och kostar 220 :-. Vill man ha en gran tidigare så finns möjlighet att välja i den snart nyrenoverade lekparken Lavendelvägen Tulpanvägen och lägga 220:- i den blå brevlådan Tulpanvägen 4 B. Välkomna och en God jul önskar scouterna Er. Ersa Olsson Nyinflyttad? Ni hälsas hjärtligt välkomna till Edsängen! Det vore trevligt om ni ville vara en del av vår gemenskap och medlemmar i vår förening. Ta gärna kontakt med era grannar för att komma med i den grannsamverkan som finns etablerad i området. Vill ni vara med i vår förening? Kontakta Per, som är kassör (eller någon annan i vår styrelse). Ni kan ringa eller maila Per på Alternativet är att man går in på Villaägarnas Riksförbunds hemsida och väljer Bli medlem uppe till höger. Första året kostar det 380 kr. Glöm inte att ange att ni blivit värvade av Edsängens villaägareförening (kod 1183), då det ger föreningen 100% av medlemsavgiften istället för 35 kr. Välkomna! Lekpark Nu har arbetet med att upprusta lekparken vid Tulpanvägen startat. Efter många samtal, skrivelser och möten med kommun och Sollentuna Energi AB (SEAB), har vi nu nått ett delmål. Arbetet startade i år och kommer att slutföras efter vintern. Vi fortsätter naturligtvis arbetet tills lekparken vid Bäckvägen också kommer fått sin behövliga upprustning. Belysning Småbarnslek Gungor Belysning Lusthus Gräsmatta (som tidigare) Pingisbord Klätter- & balanslek Vid årsskiftet kommer SEAB inte längre vara ansvariga för kommunens drift av Gata och park. Kommunen kommer att ta tillbaka driften som läggs under en ny förvaltning i kommunen. Kommunen har meddelat oss att

4 de inte varit helt nöjda med det arbete som gjorts och tar därför tillbaka verksamheten. Vi i styrelsen delar den uppfattningen, då vi haft en del att anmärka på tidigare vad gäller exempelvis snöröjning och diverse annat underhåll. Den nya förvaltningen startar vid årsskiftet och det ger oss i styrelsen anledning att under 2011 upprätta en ny kontakt med denna samt framföra de tankar och synpunkter vi har i föreningen. Frestavägen Väsjön Kajer Besök från ovan Den 1 oktober, kl 18:01 kunde man se nedanstående scen utspela sig i lekparken. En luftballong, med turen (?) att landa på en gräsmatta istället för i ett träd. Ny bebyggelse Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddet runt Väsjön. Länsstyrelsen beslöt den 20 september i år att upphäva strandskyddet på två sidor om Väsjön, enligt nedanstående bild. Länsstyrelsen konstaterar i sin bedömning att det strandområde som berörs av detaljplanen för Väsjön mellersta är starkt påverkat av utfyllnader och av Frestavägens vägbank. Genom kommunens detaljplan med allmän plats, torg och gatumark, kajer etc närmast vattnet förbättras allmänhetens tillgång till strandområdet och vattenområdet ges ett större rekreationsvärde. Mot Edsberg Frestavägen är byggd på en utfyllnad i sjön och även våtmarken på den sydvästra sidan är resultat av en utfyllnad för år sedan. Våtmarken har enligt länsstyrelsen vissa begränsade naturvärden, men med hänsyn till de rådande förhållandena i övrigt finner Länsstyrelsen att strandskyddet kan upphävas. Däremot behålls strandskyddet inom vattenområden och kvarvarande naturmark vilket gör att det fortfarande krävs dispens för anordnande av bryggor, strandpromenader och andra anläggningar i dessa områden. Krav på lämplig placering, utformning och anpassning ska därmed hanteras i aktuell miljöprövning och framtida dispensprövningar. Som några av er säkert sett i tidningen Mitt i Sollentuna den 23 november har Naturskyddsföreningen överklagat beslutet att häva strandskyddet. Under rubriken Strandskyddet vid Väsjön en stridsfråga redogörs för naturskyddsföreningens invändningar, som bland annat riktar sig mot anläggningen av en kaj och att den nuvarande planen bryter den sammanhållna grönstrukturen i delar av området. Vinner föreningen måste detaljplanerna arbetas om vilket sägs kunna ta flera år. Enligt artikeln är man från kommunens sida förvånad över överklagandet och kommer att klubba detaljplanerna trots överklagan. Däremot kommer kommunen inte att genomföra någ-

5 ra förändringar innan miljödepartementet har behandlat ärendet. Nybildade naturreservat Kommunfullmäktige fattade den 9 juni beslut om två nya naturreservat i Sollentuna kommun, Södra Törnskogen och Rösjöskogen. Gräns markerad med röd linje. Reservatsgräns Södra Törnskogen Ytterligare fyra punkthus kommer senare att byggas. En annons för Brf Protonen, som den kallas, fanns i tidningen Mitt i Sollentuna den 23 nov. Husen ska bli 5-6 våningar höga och ha lägenheter med 2-5 rum och kök. Säljstart blir under första kvartalet 2011, med preliminär inflyttning år Reservatsgränser Rösjöskogens naturreservat Nytt på G i kommunen Bygget av Brf Electrum på kvarteret Elektronen har nu satts igång, med schakt- och pålningsarbeten för garaget. Arbeten kommer att fortgå under hela hösten. Frestavägen När Norrortsleden öppnades fick kommunen ta över ansvaret för Frestavägen, som tidigare var en statlig väg. Idag trafikeras vägen av ca 5000 fordon per dygn men det kommer successivt att öka när Väsjöområdet börjar byggas ut På års sikt kommer trafiken att fördubblas. Kommunen avser därför se över vägens utformning och tillsammans med de boende i området diskutera hur en trafiksäker och bra miljö ska kunna åstadkommas. Sannolikt behöver då detaljplanerna för området närmast vägen ändras. Planarbetet beräknas börjas 2012 och pågå under två år.

6 P.S. Vill Ni läsa mer om Barnfonden, gåvorna och hur de förändrar världen så finns det mycket intressant på: Information i korthet Tack! Hej! På loppisen i september hade jag med några handgjorda kort. Jag är glad att berätta att Ni köpte 65 stycken! Det blir 25 kronor för varje kort till Barnfonden. Sedan fick jag 10 kronor extra av ett par, samt 50 kronor från en snäll dam. Summan blev 1685 kronor till Barnfonden. Så dagen efter var jag inne på Barnfondens hemsida och köpte: 1 Skolbibliotek till en skola i Indien. 3 x 4 st Ankor till familjer i Indonesien (ankorna förökar sig snabbt och ger näringsrika ägg och kött). 2 x Gris till familjer i Indonesien (grisens första kulting ges sedan alltid till en granne, osv). 1x Utbildningsmaterial till en kvällsskola i Filippinerna. 2 x Leksaker till förskolor i Kenya. 3 x Fruktträd till familj, by eller skola i Kambodja. Så mycket får man för 1680 kronor, och femman som blir över sparar jag till nästa gång jag köper gåvor. Den tia som blir över på varje kort köper jag nya kort, kuvert, 3Dark, tejp, lim, fästkuddar, tyg brodertråd och annat material som går åt för att tillverka dem. Tusen tack alla som hjälpt till att förändra tillvaron för många barn och deras familjer. Vår föreningshemsida på Internet hittar du på: Vår e- postadress (mail) är: Styrelsen ger ut ett informationsblad; Edsängsbulletinen i pappersformat två gånger per år samt Edsängs X- tra! i elektronisk form vid behov till dem som anmält e- postadress. Skicka din e-postadress till: för att anmäla dig till vår gruppmaillista. För er medlemmar i Edsängens Villaägareförening finns kundkort till Martin Olsson. Kundkorten finns att låna hos Ola Bogren, Per Sletmo och Marie Eckerstrand. Kaffebryggare med kapacitet upp till 50- koppar finns att låna för medlemmar utan kostnad. Läs mer på vår hemsida hur du gör. Föreningen har också köpt in 10 st muffinsformar i plåt, som finns att låna. Styrelsen Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God jul & Gott nytt år! Anette Bogren

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014 Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalen Information för oss som bor i Ramsdalen Nr 2:2014 Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet Ramsdalens Byalag 2013 Styrelse: Ordförande Hans Carlsson

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE Sagt i Strandbaden... 2 Bertil Andersson Vad skulle du vilja att föreningen gör för att

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 4-07 Masthugget Dags att välja internetleverantör Naturen inspirerar avancerad amatör Gå och bada bastu Inspirerande utflyktsbok Gårdsombuden på slottsbesök Cyklarna

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Vi i styrelsen hoppas att ni hade en lugn och fridfull jul- och nyårshelg, även om den redan känns långt borta. Vi går nu mot ljusare och

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 FosiedalsNytt Nr 1 -- - -- MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN mars 2014 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Ordföranden har

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

0) 1 4) % % '" ! ) info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 2, dec 2004 .# 3,

0) 1 4) % % ' ! ) info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 2, dec 2004 .# 3, ! -)."/ %" 0) 1 ( 2)!033,,) "/ %"!. 4) % 5) % 6 %! "#$" "#$%& & % '" (!%%!%&! %% &% %&! )!&%%&&&%! ) &% %'!*"%&") &!+ && % +!, %&'%(%)*+, -$*.# 3, info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Ordföranden

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt Årgång 36 Nr 2 Juni 2014 norra ängby trädgårdsstadsförening Veteranerna sviker inte Ängby IF Konsten att bygga en takkupa Så kan man sanera radon i huset Sista årsmötet på slottet? Hotet mot Ängby slott

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer