DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 29 Våren Grannsamverkan. Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 29 Våren 2011. Grannsamverkan. Ordföranden har ordet"

Transkript

1 E DSÄNGSBULLETINEN Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 29 Våren 2011 Nya medlemmar har tillkommit till vår förening och ni hälsas varmt välkomna. Ola Bogren / Ordförande EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING 2011 ÅRS STYRELSE Styrelsens ledamöter: Ola Bogren (Ordf) Marie Eckerstrand (V Ordf) Per Sletmo (Kassör) Ersa Olsson (Sekr) Olof Hjelm (Ledamot) Ordföranden har ordet Hej! Nu har vintern rasat ut och ett nytt verksamhetsår har börjat. Vi genomförde vårt årsmöte som vanligt i mars månad där en styrelse blev vald. Som ni ser ovan är det samma laguppställning i styrelsen som förra året och vi tackar våra medlemmar för det fortsatta förtroendet. Valdes gjorde också revisorer, valberedning samt huvudman för grannsamverkan. Även dessa gentlemen kvarstår sedan förra året. Allas kontaktuppgifter finns på vår hemsida. Det jag gläds åt är att vårt årsmöte besöktes av fler personer än vanligt vilket naturligtvis är både roligt och trevligt. Det här året kommer sannolikt att fokusera på kommunens planer avseende Väsjöområdet. Ett slitet tema, kan man tycka, men det är en hel stadsdel som planen behandlar och allas vår delaktighet är viktig och faktiskt nödvändig. Vi har också tänkt oss att ha lite skoj och planerar för ännu en loppmarknad som i år kommer att genomföras för tredje gången. Viktiga datum att komma ihåg som ni kan läsa mer om i Bulletinen 20 & 21 maj ; Kommunens utställning ang planering av Väsjöområdet 18 juni; Invigning av lekparken 3 september; Loppmarknad Edsängen Prata med din granne! Grannsamverkan Så här inför vår- och sommarsäsongen finns det anledning att påminna om några enkla men viktiga inbrottsförebyggande åtgärder: Prata med grannarna och informera om era semesterplaner. Se till att ni har varandras aktuella (mobil)telefonnummer. Använd gärna timer för belysning inne i huset då ni är bortresta. Som ni kanske noterat så har villainbrotten i Stockholms län minskat hittills i år jämfört med förra året. Det är glädjande, men innebär inte att risken för inbrott är obefintlig. En fungerande grannsamverkan är ett billigt och bra sätt att hålla tjuvarna borta! Ingemar Eckerlund

2 Aktiviteter Invigning av lekparken Nu börjar lekparken i hörnet av Lavendelvägen/Tulpanvägen ta form och därför tänker vi ha en invigning. Enligt kommunen beräknas parken vara klar i månadsskiftet maj/juni. Kom till lekparken den 18 juni mellan klockan 14 & 15 Föreningen bjuder på kaffe, sockerkaka, småkakor och naturligtvis dricka till barnen. ICA Supermarket i Edsberg sponsrar med kakor. Loppis Även i år tänker vi ha vår lyckade loppis som går av stapeln lördagen den 3 september mellan kl Loppisen kommer vi att ha på gräsmattan/lekplatsen vid vår nyrenoverade lekpark i hörnet av Lavendelvägen/Tulpanvägen. Föreningen ordnar alla tillstånd som behövs och var och en tar med sig bord för egen försäljning. Det kommer att finnas kaffe/te/saft och kaffebröd att köpa för en billig penning. Slut därför upp och möt nya och gamla bekantskaper för att umgås och lära känna varandra. Föreningens medlemmar kan lämna anmälan till loppis senast den 20 augusti via epost till eller för er som inte har den möjligheten lägg en lapp i brevlådan på Lavendelvägen 22 B. Arbetsgrupp för loppis Inför loppisen vill vi gärna ha hjälp av er medlemmar att hjälpa oss i styrelsen med förberedelsearbetet och genomförandet. Vi vill därför forma en arbetsgrupp som hjälper oss. Var snäll och anmäl ert intresse för detta till Ersa på Tulpanvägen 4B, tel: eller via ; Energirådgivning På föreningens årsmöte var energirådgivaren Karin Jonson där och berättade om olika alternativ för oss villaägare att få ner energikostnaderna. En mycket intressant och givande föreläsning. Sollentuna kommun är en av 27 kommuner som samarbetar i frågor rörande energirådgivning och klimatpåverkan. Dit kan du vända dig om du har frågor som handlar om energi och klimat. Energirådgivningen är opartisk och kostnadsfri. Du kan få personlig rådgivning genom att ringa eller maila till energirådgivaren. Sollentuna kommuns energirådgivare når du varje dag på telefonnummer eller gå in på Sollentuna kommun energirådgivning. Energirådgivaren kan bland annat upplysa dig om: Hur du minskar din energianvändning. Ge råd om klimatpåverkan. Upplysa om vilka uppvärmningsalternativ du kan välja mellan och vilken miljöbelastning de olika alternativen har. Vilka bidrag som finns. Hämta hem aktuella blanketter. Energideklaration av ditt hus. Nyinflyttad? Ni hälsas hjärtligt välkomna till Edsängen! Det vore trevligt om ni ville vara en del av vår gemenskap och medlemmar i vår förening. Ta gärna kontakt med era grannar för

3 att komma med i den grannsamverkan som finns etablerad i området. Vill ni vara med i vår förening? Kontakta Per, som är kassör (eller någon annan i vår styrelse). Ni kan ringa eller maila Per på Alternativet är att man går in på Villaägarnas Riksförbunds hemsida och väljer Bli medlem uppe till höger. Första året kostar det 380 kr. OBS! Glöm inte att ange att ni blivit värvade av Edsängens villaägareförening (kod 1183), då det ger föreningen 100% av medlemsavgiften istället för 35 kr. Välkomna! På gång i Edsängen Radhusplanerna vid korsningen Malvastigen Bäckvägen (fastigheten Eken 2) är enligt kommunen fortfarande aktuella. Detaljplanearbete pågår och beräknas vara klara under året. Även planerna för fastigheten Enen 10 vid korsningen Frestavägen Edsängsvägen är fortfarande aktuella, även om planeringsarbetet gjort ett tillfälligt uppehåll. Meningen är att fastigheten i framtiden ska kunna användas både för bostäder och handel, med en ny utformning mot Frestavägen. Den befintliga byggnadsvolymen ska enligt förslaget utökas med utbyggnader mot Frestavägen och Edsängsvägen och höjas till tre våningar. Enen 10 Mer information om dessa två planer finns på kommunens hemsida. Väsjöområdet I området kring Väsjön planeras 2800 nya bostäder med blandad bebyggelse. Kommunen planerar även skola, förskolor, lekplatser, äldreboende och annan service. Om detta har styrelsen informerat om på ett flertal årsmöten. Den 13 april antog kommunfullmäktige de första två delplanerna Södersätra med Kastellgården samt Väsjön mellersta (d.v.s. delområde nr 2). Endast ett (Sollentunapartiet) av sju politiska partier röstade nej till planerna. Beslutet framröstades således av en bred politisk majoritet. Årets första månader har varit häktiska för styrelsen. I början på februari bildades det s.k. Väsjöalternativet. Det är en oberoende sammanslutning av grupper, föreningar och enskilda som bor vid, verkar och nyttjar Edsbergs sportfält, skidbacken och området runt Väsjön i Sollentuna. Syftet med detta initiativ är att öppna upp ett forum för berörda grupper och föreningar som vill ha inflytande över beslut som direkt påverkar dem. Väsjöalternativet kommer även att arrangera ett antal stormöten och andra aktiviteter för såväl alternativets medlemmar som allmänheten. Det har redan genomförts ett antal möten samt ett stormöte genomfördes i Edsbergs bibliotek, där även kommunens Plan- och exploateringsutskott deltog. Styrelsen har valt att förena sig med Väsjöalternativet och vi har deltagit i ett flertal möten och aktiviteter. Inför kommunfullmäktiges beslutsmöte försökte vi påverka våra politiker på flera sätt. Enskilt som förening sände vi ett yttrande till ordförande i kommunens Plan- och exploateringsutskott. Detta yttrande sändes också till samtliga partier respresenterade i fullmäktige samt till kommunstyrelsen. Vårt

4 yttrande var en sammanställning av föreningens yttranden sedan 2006 och fram till idag. En av flera anledningar till vårt yttrande grundar sig i att vi inte anser att varken tjänstemän eller politiker på något sätt tagit våra eller andras samråd på allvar. En mycket liten påverkan på planverket kan noteras under tiden från samråd till beslut. Vid samtal med politiker framgår dessutom att samråden inte ens har blivit lästa av politiker, utan stannat och filtrerats bort av de kommunala tjänstemännen. En enligt vår uppfattning helt oacceptabel handling. Styrelsen har hanterat såväl stora som små frågor. I högst allmänna ordalag har vårt budskap till fullmäktige inför deras beslutsmöte varit följande; Att exploateringen inte förstör/påverkar den karaktär Edsängens område idag har. För oss boende och de som besöker området idag, är det viktigt med närhet till grönområden, möjlighet till friluftsliv, rekreation samt skogsmiljö, som området idag har och karaktäriseras som. Således att bebygga bergsryggen mellan Edsängen och Väsjöområdet är något vi starkt motsäger oss. Att området som idag utgörs av gångväg mellan Edsängen och Edsberg (d.v.s. grönområdet från Bäckvägen/gravfältet till Edsbergs sportfält). Vi vill att detta område ska vara fortsatt grönområde med lekpark, äng och skog. Det är den förbindelselänk vi har till Edsberg, dess centrum och kollektivtrafiken östvart. Att vi är mycket oroliga för den trafik som Frestavägen har haft och i närtid återigen kommer att få. För närvarande är det bra, men vi ser att den tyvärr markant kommer att öka. Utifrån trafikutredningen är det lätt att konstatera att trafiktätheten blir mycket hög (betydligt högre än det var innan tunneln öppnades). Det är inte endast när exploateringen är klar, utan även den tunga byggtrafik som kommer att råda under projektets gång (enl kommunens uppgifter c:a 13 år). Hela styrelsen yttrande finns att läsa på vår hemsida. Inom Väsjöalternativets ram inför fullmäktiges beslut författades en pressrelease som sändes till en lång rad olika medior. Denna pressrelease kan du också läsa på vår hemsida. Vidare har TV4 Stockholmsnyheter gjort ett inslag som sändes på TV i april. Frågan om Väsjöområdet har blossat upp på nytt och tyvärr vaknar människor till, i ett sent, kanske för sent skede. De flesta och för området mest dimensionerande samråden har redan genomförts. Kvarvarande samråd är dock fortfarande viktiga och berör delområden som direkt eller indirekt berör hela exploateringsplanen. Exempel på sådana samråd är hur man kommer till och från Växjöområdet, Frestavägens utforming förbi Edsängen är exempel på en sådan fråga. Andra områden är sportfältet vara eller inte vara. Ett datum att anteckna är den maj. Kommunen kommer då att presentera de nya planer som finns för sportfältet och den planerade väg som ska föbinda Väsjöområdet och Frestavägen med Edsberg och Edsängen. Som vi i styrelsen ser det är det en synnerligen viktig händelse och vi hoppas att så många som möjligt av er kan komma och lämna synpunkter på det som kommunen kommer att presentera. Vi har i styrelsen farhågor om att det kan komma nya genomfartsvägar genom Edsängen. Politiker har sagt att det ska bli vägar som ansluter väsjöområdet och Frestavägen med Edsberg. Här ligger Edsängen i märket. Den väg som en gång planerades, men aldrig då kom till stånd från Bäckvägen (parallellt med Skogsängsvägen) upp mot Edsberg har återigen kommit att diskuteras bland politiker och tjänstemän. Andra alternativ att förbinda Frestavägen mot Edsberg diskuteras vilket totalt kan splittra Edsängen. Att bebygga bergsryggen mellan Edsängen och Väsjön

5 är något vi inte heller tycker om. Vill du att allt eller delar av detta ska ske? Vi i styrelsen tror inte det, men vi behöver allas hjälp för att motverka planförslagen som anger det. Nu är det dags att börja kämpa! Vi har uppfattat det så att kommunen kommer att ställa ut olika planförslag och att folk kan komma, diskutera med närvarande politiker om deras förslag. Ett sådant här upplägg från kommunens sida har vi inte sett tidigare, utan kan kanske vara ett resultat av den massiva opinion som förevarit under de senaste fyra månaderna. Vill du vara delaktig och kunna påverka är det mycket viktigt att du kommer förbi och gör din uppfattning hörd direkt till våra politiker. Platsen för denna utställning är i Edsbergs bibliotek. Alltså, notera! Fredagen den 20 maj, klockan Lördagen den 21 maj, klockan Hur ser då de närmaste planerna ut för styrelsen? Vi kommer att den 6 maj att träffa kommunens planeringschef. Ett möte vi normalt genomför 2 gånger per år. Vi söker också ett möte med kommunens nya förvaltningschef, d.v.s. det verksamhetsområde som hanterar våra parker, gator, skyltar, snöröjning etc. Den nya chefen tillträdde vid årsskiftet och vi avser få igång en dialog så snart som möjligt. Vidare har vi haft kontakt med kommunens ordförande i plan- och exploateringsutskottet. Vi kommer att genomföra ett möte med honom senare i vår eller i sommar. Dessa tre aktörer har vi i styrelsen identifierat som viktiga samtalspartners (aktörer) vad gäller vår boendemiljö. Vi hoppas att detta kommer leda till bra resultat för oss medlemmar i föreningen. Föreningsarbete Kan du tänka dig att hjälpa till i föreningen? Kanske vara med i styrelsen eller i någon annan funktion. Kontakta Willi Grosser (valberedning) som bor på Bäckvägen 14 (tel ) om du vill hjälpa oss. Vill du hjälpa oss med aktiviteter eller andra uppgifter som är mer begränsade till tidsperioder, vänligen kontakta styrelsen. Hemsida på Internet Villaägarnas Riksförbund har en ny hemsida och därmed påverkas även vi som lokalförening av detta. Vår tidigare gamla hemsida kommer att finnas till och med , sedan kommer den att stängas. Naturligtvis kommer vi fortsatt ha en hemsida, men det kommer vara en ny internetadress. Den nya hemsidan finns redan tillgänglig, men är inte uppdaterad. Det bästa är följa den gamla adressen även maj månad ut. Ny adress till Edsängens VÄF hemsida är; gar/edsangens-villaagareforening Edsängens historia Med anledning av flera nyinflyttade till området, ges här en återblick från Bulletinen nr 7, anno Vid yngre järnålderns senare del ( e Kr) fanns bebyggelse vid nuvarande Edsängen. Då hade landhöjningen efter inlandsisen bundit samman det, som förr varit öar, dit människor kommit för att fiska och klubba säl. Det land, som legat under vattnet, var bördig mark som odlades upp. Edsberg var en av de första platserna, som fick fast befolkning. Här fanns under järnåldern flera gårdar. Varje gård hade sin begravningsplats. Gravfälten låg utmed de forna åkrarna. I Kohagen, dungen mellan Bäckvägen och Frestavägen, finns ett av Sollentunas största gravfält, med c:a 125 gravar. De flesta är högar eller högliknande gravsättningar. Inga av dessa gravar är utgrävda. Vid utgrävningar i Edsberg har man gjort fynd från tiden strax efter Kristi födelse ända fram till Vikingatiden.

6 När sjöleden Edsviken - Norrviken stängdes p.g.a. landhöjningen, blev Edsbacka omlastningsplats. Då behövdes vägar, och två av vägarna drogs norrut. Den ena anlades från Edsbacka till Täby och Vallentuna av Jarlabanke (Jarlabankes sten finns i Rösjöskogen). Den andra vägen drogs väster om Vallentunasjön av Skålhamrasläkten. Man byggde en kavelbro över sumpmarkerna vid Snuggan och reste en runsten där. Edsbacka blev också en marknadsplats. Handelsmän så långt ifrån som Finland använde lederna. Edsbacka ansågs vara en farlig konkurrent till Stockholm, och 1488 infördes i stadens tänkebok att ingen handel längre fick förekomma i Edsbacka. Trots det fortsatte marknaderna till långt in på 1800-talet. Marknaderna har återupptagits i våra dagar. Under medeltiden var Sollentuna ett bondesamhälle. Edsbergs säteri bildades på 1630-talet. Gabriel Bengtsson Oxenstiernaköpte 16 bondgårdar och skapade Edsbergs säteri. Det innebar att de självägande bönderna blev arrendatorer. Edsängen torde ha ingått i säteriet köpte familjen Rudbeck Edsberg och flera gårdar och släkten Rudbeck ägde praktiskt taget all jord i Sollentuna var folkmängden i Sollentuna 800. Det stora flertalet var arrendebönder. C:a 60 var torpare, och mer än 50 pigor och drängar fanns. I mitten av 1800-talet finns följande anteckningar om Edsängen: 25 maj Sladdning och torfhackning på Edsängen, potatisrensning 22 aug Dyngkörning på Edsängen ½ dag 23 aug Hvetekörning och Rågkörning från Edsängen På 1900-talet styckades tomter och sommarstugor och senare villor byggdes. Under och 70-talet förtätades bebyggelsen. Gamla Konsum i hörnet av Frestavägen och Båtmansvägen ersattes av Nya Konsum på Edsängsvägen, som nyligen blev ICA. (Utdrag ur Sollentuna hembygds skrifter) Gun Grundstedt (Idag vet vi att även denna ICA- butik har upphört) Information i korthet Vår föreningshemsida på Internet hittar du på: ngar/edsangens-villaagareforening Vår e- postadress (mail) är: Styrelsen ger ut ett informationsblad; Edsängsbulletinen i pappersformat två gånger per år samt Edsängs X- tra! i elektronisk form vid behov till dem som anmält e- postadress. Skicka din e-postadress till: för att anmäla dig till vår gruppmaillista. För er medlemmar i Edsängens Villaägareförening finns kundkort till Martin Olsson. Kundkorten finns att låna hos Ola Bogren, Per Sletmo och Marie Eckerstrand. Kaffebryggare med kapacitet upp till 50- koppar finns att låna för medlemmar utan kostnad. Läs mer på vår hemsida hur du gör. Föreningen har också 10 st muffinsformar i plåt, som finns att låna. Avslutningsvis önskar vi alla medlemmar en riktigt trevlig och bra sommar! Styrelsen

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet E DSÄNGSBULLETINEN Utgåva 28 Vinter 2010 Nu närmast kommer förhoppningsvis en lugn och trevlig julhelg för oss alla. Därefter kör vi igång igen med full kraft. Ses vi inte tidigare, så ska det bli trevligt

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Efter elvärmen så gick det

Efter elvärmen så gick det Efter elvärmen så gick det Utvärderingsrapport 2010 En uppföljning av småhusprojektet Efter elvärmen riktat till 11651 småhusfastigheter i sjutton kommuner under 2007 2009. Rapport av Per Bengtson, projektledare

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Forum. Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com

Forum. Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets 1 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars 2011 Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Årsmöte 13 april Valberedningens förslag Julfesten 40 år Tillståndsfritt

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema F E B R U A R I 2 0 1 3 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro En dag med ungdomstema Den 12 februari är det dags för Funktionshinderdelegationens sammanträde. Denna gång är det fokus på

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

NR 4 2010. Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010

NR 4 2010. Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010 NR 4 2010 Läs i detta nummer: Kallelse till årsmöte (se nedan) Erik Skärbäck om järnvägen Halloween, rensningen av Sibirien, grannsamverkan...och mycket annat! Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Informationsblad sommaren 2008

Informationsblad sommaren 2008 Innehåll: Ordföranden har ordet sid 1 Anmäl mailadress! sid 2 Styrelsepresentation sid 2 Andra nyckelpersoner sid 3 Medlemsavgift 2008 sid 3 Om hemsidan sid 3 Förädrar/barn-träffar sid 3 Om Spalten sid

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE Sagt i Strandbaden... 2 Bertil Andersson Vad skulle du vilja att föreningen gör för att

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Båtsmansdalsgatan Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 1 april 2014 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog Faktablad pro j e kte t m e dborgar dialog 7 e-petitioner december 2009 Vad är en e-petition? En e-petition är en idé, önskan om åtgärd eller förslag från en medborgare till kommunen eller landstinget.

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer