Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27"

Transkript

1 Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet Skrivet av: Hans Beijner Inledning All text i detta dokument är skyddad enligt lagen om Copyright och får ej användas, kopieras eller citeras utan författarens tillstånd. Denna text är tänkt att på ett enkelt sätt förklara en del grundläggande begrepp angående motkoppling i audio förstärkare. Texten är medvetet skriven på ett förenklat sätt och därför har jag ej tagit med mer komplexa uttryck eller synsätt tex Nykvist diagram eller betingat stabila förstärkare. Det verkar vara svårt att hitta något enkelt och lättfattligt i detta ämne skrivet på Svenska, däremot finns mycket engelsk text i detta ämne. Exemplen i detta papper är för stabilisering av motkopplade förstärkare är relativt enkla men är kan vara en realistisk beskrivning av tex en enkel rörförstärkare med 3 steg. Metoden med faskorrigerande nät som är beskriven kan förstås användas i mer komplicerade fall med fler faskorrigerande nät både i förstärkningskedjan och i återkopplingskedjan. Reservation för eventuella mindre fel i text och formler Vad menas med poler och nollställen? För att enkelt förklara vad som menas med poler och nollställen är det bäst att använda några enkla exempel. Om vi tänker oss ett enkelt lågpassfilter med ett motstånd R och en kondensator C så kan vi uttrycka spänningen över kondensatorn enligt följande: Vut = ( jωrc + ) Vin R Vut C Fig detta är en komplex ekvation där: Vut är utspänning Vin är inspänning J = - ω = *π*f π = 3.4 F = frekvens i Hz R är motståndets värde i ohm C är kondensatorns värde i Farad

2 I detta fall så säger vi att denna krets har en pol vid frekvensen F = Eftersom kretsen innehåller både resistiva och reaktiva komponenter så kommer kretsen att fasvrida utspänningen. Amplituden på utspänningen kan uttryckas enligt: π RC Vut = Vin* ( πrc) + eller i db 0* LOG ( πrc) + Och fasen genom ( ) ATAN πfrc För frekvensen F = πrc fås amplituden / = eller -3dB och fasen = ATAN (-) = -45 grader Om vi gör ett något mer komplicerat nät enligt denna figur så får vi: Vin Vut = där: ( T jω + ) ( Tjω + ) T = R*C T = (R+R)*C Vin R Vut R C Fig Denna krets har ett nollställe och en pol, nollstället är där F = π ( C( R + R) ) F = och polen fås ur πrc Det går förstås att tänka sig mer komplicerade kretsar som har fler nollställen och poler, tex ( Tajω + )( Tbjω + )( Tcjω + ) ( Tdjω + )( Tejω + )( Tfjω + )( Tgjω + ) som har 3 nollställen för /*π*ta, /*π*tb och /*π*tc och 4 poler för /*π*td, /*π*te, /*π*tf och /*π*tg

3 Hur fungerar motkoppling, (negativ återkoppling)? Detta är den klassiska kretsen för att förklara motkoppling: In + A Ut Fig 3 B Vi tänker oss en förstärkare med förstärkningen A där en del B av utsignalen kopplas tillbaka till utgången. Då kan man uttrycka förstärkningen för den motkopplade förstärkaren: A AB Ett exempel:, För negativ återkoppling, (motkoppling) så har B negativt tecken En förstärkare med förstärkningen A = 000 ggr och där B = -/00, då får vi förstärkningen för den återkopplade förstärkaren till 000/(+000*) = 90.9 ggr, man kan också se att för mycket stora värden på A så närmar sig förstärkningen för den återkopplade förstärkaren värdet /B, tex om A är och B är så blir förstärkningen för den återkopplade förstärkaren dvs ca 00 I uttrycket ovan så kan A och B vara mer komplicerade uttryck tex av typen ( Tajω + )( Tbjω + )( Tcjω + ) ( Tdjω + )( Tejω + )( Tfjω + )( Tgjω + ) Man kan också visa att tex distorsion påverkas av motkoppling på samma sätt som förstärkningen, dvs A distorsionen miskas med en faktor AB Också utimpedans hos en förstärkare påverkas av motkoppling, för den vanligaste formen av A motkoppling så sjunker utimpedansen med en faktor AB Vad är loopstabilitet? Det går att visa att en motkopplad förstärkare är stabil dvs inte självsvänger om produkten A*B < när fasvridningen är 80 grader, eller uttryckt på ett annat sätt, en förstärkare är stabil om fasvridningen är mindre än 80 grader vid den frekvens där produkten A*B =.

4 Notera att en mycket spridd missuppfattning är att detta villkor för loopstabilitet gäller för frekvenskurvan före motkoppling dvs A men detta är inte korrekt. Tex en förstärkare som utan motkoppling fasvrider mer än 80 grader vid en hög frekvens där förstärkningen är högre eller lika med är fortfarande stabil om uttrycket ovan är uppfyllt för den motkopplade förstärkaren, se också exemplet nedan. Fas marginal: Fas marginal är skillnaden mellan 80 grader och det aktuella värdet på fasvridningen vid den frekvens där produkten A*B =, tex om fasvridningen i en förstärkare är 50 grader vid den frekvens där produkten A*B = så säger man att förstärkaren har 30 grader fasmarginal. 30 grader fasmarginal anses som ett minimum för att en förstärkare skall anses som stabil. 30 grader fasmarginal ger ganska stora toppar i frekvenskurvan och översvängar för fyrkantpulser så normalt försöker man få högre fasmarginal, tex 45 eller 60 grader är ganska vanligt. För att förklara loopstabilitet på ett enkelt sätt så kan vi använda figuren nedan som visar förstärkning och fasvridning för en förstärkare som har 3 poler, på 00kHz, 00kHz och 500kHz. Förstärkningsfaktorn A är här för låga frekvenser 00ggr. Man kan se att fasvridningen ökar och når ett asymtotiskt värde av 70 grader vilket är det förväntade för ett system med 3 poler. -3dB punkten ligger på ca 00kHz dvs förstärkningen har minskat 3dB från sitt maxvärde vid frekvensen 00kHz. Ostabiliserad förstärkare Gain db Hz Intressant är att fasvridningen där förstärkningen är 0dB dvs är ca 30 grader, utifrån detta kan vi dra slutsatsen att denna förstärkare kommer att självsvänga för vissa värden på motkoppling. Detta gäller Phase degrees Mag A*B Phase -0 grader -50 grader -80 grader

5 alltid om fasvridningen vid förstärkning 0dB är mer än 80 grader. Däremot är inte den icke motkopplade förstärkaren ostabil och inte heller den motkopplade förstärkaren vid låga värden på motkoppling. För att se vid vilket värde på motkoppling som gör förstärkaren ostabil så kan man plotta en kurva för A*B, och justera värdet på B tills man får 80 grader fasvridning vid A*B= dvs 0dB. Detta visas av den bruna kurvan, fasvridning 80 grader inträffar ungefär vid frekvensen 400kHz och det är den frekvens som förstärkaren skulle självsvänga på om den justerades på detta sätt, B i detta fall är 7 vilket betyder att förstärkningen för den motkopplade förstärkaren har ett värde vid låga frekvenser på 00/(+00*7) = 3.3ggr eller ca.5db. Stabilisering av motkopplade förstärkare Vi skall nu se på olika sätt att stabilisera den motkopplade förstärkaren. Vi vet att förstärkaren är stabil om fasmarginalen är 30 grader dvs vi vill nå ett läge där fasvridningen där AB = är mindre än 50 grader. Metoden med dominant pol Om vi sänker frekvensen för den lägsta polen tills AB = vid fasvridningen 50 grader så upptäcker vi att i detta fall den lägsta polen måste sänkas från 00000Hz till ca 0000 Hz för att uppnå en fasmarginal på 30 grader. Ampltudkurvan före motkoppling påverkas nu också och -3dB punkten ligger nu på ca 0kHz, fasfelet ökas också och är ca 3 grader vid 0kHz. Stabiliserad förstärkare, (dominant pol) Gain db Hz Phase degrees Mag A*B Phase -0 grader -50 grader -80 grader

6 Metod med faskorrigerande nät Istället för att sänka frekvensen på en pol för att göra den dominant så kan man använda faskorrigerande nät. Ett faskorrigerande nät har jag redan beskrivit i fig Faskorrigerande nät beskrevs av Bode redan på 30 talet och användes allmänt i professionell kontrollutrustning och förstärkare under lång tid men under senare tid används denna metod i audio förstärkare nästan inte alls. Det normala förfarandet är att införa en dominant pol på relativt låg frekvens, ibland så lågt som 00 Hz och nästan inte i något fall utanför det hörbara området, för att förbättra fyrkantsvar så används oftast också en kondensator parallellt med seriemotståndet i återkopplingsslingan, denna kondensator inför ett nollställe vilket inför viss faskorrektion. Hur fungerar faskorrigerande nät? Om vi tittar på kretsen nedan bestående av motståndet R och kondensatorn C så har vi följande samband mellan in och utspänning: Vut = ( jωrc + ) Vin R Vut C fig 4 Om vi nu parallelkopplar kondensatorn med en serie-kombination bestående av en kondensator C och ett motstånd R så händer följande: Vin R Vut R Fig 5 C C Vi inför en ny pol bestämd av F = πrc Vi inför ett nollställe bestämt av F = πrc Vi flyttar den ursprungliga polen bestämd av F = πrc till F = πrc

7 Om vi tänker oss ett nät enligt ovanstående beskrivning med ett nollställe på 00 khz och en ny pol på 70kHz och applicerar detta på vår ursprungliga förstärkare så kan vi vi också uppnå en fasmarginal på 30 grader men en del andra saker händer, tex så blir amplitud kurvan före motkoppling flatare än i föregående fall, -3dB punkten ligger nu på ca Hz, detta betyder förstås att motkopplingen har större effekt vid högre frekvenser, fasfelet vid 0 khz är nu också bara 4 grader. Notera att den ursprungliga polen som låg på 500 khz har flyttats till 3 MHz. Stabiliserad förstärkare, (faskorrigerande nät) Mag A*B db Grader Phase -0 grader -50 grader -80 grader ,000,000 Hz 5,000 0,000 0,000 50,000 00,000 00, ,000,000,000,000,000 5,000,000 0,000,000 0,000,000 50,000,000 Detta är väl ganska intressant att man kan få samma fasmarginal med dessa metoder men i övrigt så pass olika resultat. Det är väl inte mindre intressant att man i böcker och på internet ibland kan läsa att man måste införa en dominant pol så att amplituden sjunker vid högre frekvens och på det sättet uppnå stabilitet detta är uppenbarligen inte sant! I transistor slut-steg används ofta Miller kompensering för att införa en dominant pol dvs man inför en kondensator parallellt med bas kollektor på ett transistor steg, man får då en sk Miller effekt där kondensatorn verkar som om den vore större med samma faktor som förstärkningen i steget

8 Som synes av min enkla räkneövning så kan man få stabiltet med bibehållande av hög bandbredd före motkoppling genom att använda faskorrigerande nät, varför används då inte denna metod mer allmänt i dag? Den troligaste anledningen är nog att det är enklare att använda metoden med dominant pol eftersom man inte behöver mäta upp fasgången över ett stort frekvensområde utan istället kan genom att införa en dominant pol som är av mycket lägre frekvens en någon av de existerande naturliga polerna vara säker på att uppnå tillräcklig fasmarginal. Det kan vara ganska svårt och komplicerat att räkna ut eller att igenom simulering designa faskorrigerande nät speciellt för förstärkare med många poler och komplicerad fasgång. Oftast behövs också mer än ett faskorrigerande nät om hög fasmarginal är önskvärt eftersom ett faskorrigerande nät max teoretiskt kan ge max 90 grader korrektion men mer vanligt är att begränsa korrektion i varje nät till tex 45 grader Jag tycker själv att metoden med faskorrigerande nät är attraktiv pga att man kan bibehålla högre bandbredd och lägre fasfel före motkoppling, det kan inte vara fel att utgå ifrån en bra bred förstärkare innan man applicerar motkoppling tex så kan man slippa det vanliga beteendet att distorsionen ökar vid högre frekvens eftersom råförstärkningen och därigenom motkopplingsgraden minskar. Referenser H. W Bode, Network Analysis and Feedback amplifier design G. E. Walley & H. Wallman Vacuum Tube Amplifiers F. E Terman, Radio Engineers Handbook ITT, Reference Data for Radio Engineers

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Vilken voltmeter till vad?

Vilken voltmeter till vad? Vilken voltmeter till vad? Om man börjar kika på olika instrument så kanske man funderar över vad de skall användas till. Får man bara några små tips så kan man snart få stor nytta av även den konstigaste

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM 2011-10-27 Dagens tema: IC-7600 aktuell nu den mörka årstiden, även LED IC-7600, nu är det höst och HF Accesory-kontakten på ICOM riggarna Att få en lysdiod att

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Innehåll Uppdraget... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Vanliga metoder för att beräkna genomsnittlig inträdesålder,

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Kort om kortvågsantenner

Kort om kortvågsantenner 1 2 Kort om kortvågsantenner Michael Josefsson SM5JAB maj 2004 Innehåll 1. Inledning 5 2. Kan en antenn se ut hur som helst? 7 3. Anpassning 9 3.1. Varför anpassning?............................... 11

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416 En studie av programmet Buddyphone Delmoment i kursen CSCW 2D1416 Niklas Becker e96_nbe@e.kth.se Viktor Erikson e96_ver@e.kth.se Inledning Ett bra exempel på hur ett verklig datorstött samarbete kan te

Läs mer

Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal. Christer Ahlström

Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal. Christer Ahlström Examensarbete Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal av Christer Ahlström LiTH-IDA-Ex-2/52 22-4-23 Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Examensarbete Metod för manipulation

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Är det man ser det som sker?

Är det man ser det som sker? forskning om undervisning och lärande nr 13 5 Är det man ser det som sker? En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus H Danielsson Thorell, C Andersson, A Jonsson & A Holst

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Dyslexi. Citation for the published paper: Österholm, M. (2009) "Kan vi separera

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer