Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids"

Transkript

1 Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

2 Innehåll Förord 4 Henrys uppgift en livsviktig uppgift 7 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia 10 Samarbete över gränser 12 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel 14 Klubbordföranden Rosa 18 Engagemang ger ringar på vattnet 21 Möte mellan Atlas Copco i Örebro och Johannesburg 26 Här är SWHAP 30 Röster från SWHAP i södra Afrika 32 Omslaget: Henry Chihana arbetar på Sandvik i Zambia och är engagerad i SWHAP. 2

3 Arbetsplatsen en självklar plats för samarbete mellan fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids. Facket och ledningen på Autoliv i Sydafrika är ett gott exempel. 3

4 IF Metall har en lång tradition av kontakter med fackliga kamrater på svenskrelaterade företag i andra länder. Organisering, förhandlingar och relationer med företagsledning är några av huvudfrågorna. I dag är hiv/aids det största hotet mot våra kamraters framtid. Därför är det självklart att även hiv/aids ingår i vårt fackliga arbete både här hemma i Sverige och i andra länder. Anders Ferbe, IF Metalls andre vice ordförande och styrelseledamot i Swedish Workplace HIV/Aids Programme, SWHAP. Förord Hiv/aids är ett av de största hoten i världen mot många fattiga länders utveckling, framför allt i länderna i södra Afrika. Här finns 25 miljoner av världens 40 miljoner hivsmittade. Sjukdomen orsakar stort mänskligt lidande och hindrar social och ekonomisk utveckling i flera delar av världen. Det medför också nya utmaningar för investeringar och ekonomisk utveckling i regioner som blir allt mer prioriterade av svenska företag. Hiv/aids har störst spridning i åldersgruppen år, det vill säga i arbetsför ålder, och är i allra högsta grad en arbetsplatsfråga eftersom den påverkar såväl enskilda arbetare och företag som arbetslivet i sin helhet. Just därför har arbetsplatsen ledningen, de som arbetar där och de som har fackliga uppdrag en viktig roll att spela för att motverka epidemins spridning. Arbetsplatsen är en naturlig plats där ledning och anställda gemensamt kan skapa sig kunskap och utbildning om sjukdomen samt hur den kan förhindras. Men det är också en utmärkt plats att bygga ett bredare nätverk på för att sprida kunskap vidare till de anställdas familjer och anhöriga samt vidare ut i samhället. Flera svenska företag som är medlemmar i Näringslivets Internationella Råd, NIR, driver därför gemensamt med Industrifacket Metall, IF Metall, Swedish Workplace 4

5 Alla svenska företag har en code of conducts, det vill säga etiska regler för hur företaget och deras underleverantörer ska uppföra sig både i Sverige och i andra länder där de är etablerade. Det är inget som hindrar våra företag att även föra in hiv/aids-frågan i dessa etiska regler så att riktlinjer för utbildning, information och ansvar omfattas. Lars G Malmer, informationsdirektör på SKF och styrelseordförande för Swedish Workplace HIV/Aids Programme, SWHAP. Hiv/Aids Programme, SWHAP. Starten skedde 2004 i Sydafrika. Under åren fram till nu, 2007, har programmet utvecklats till att omfatta Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. På väg in i programmet är också Botswana. Samarbetet bidrar till att motverka vidare utbredning av hiv/aids samtidigt som det medför ekonomiska vinster för företagen, en viktig förutsättning för ländernas framtid och dess invånare. Med ekonomiska medel från Sida har IF Metall och NIR framgångsrikt drivit SWHAP under snart fyra år och deltagande länder har ökat från ett till sex, och snart sju. Det är vår förhoppning att programmet även fortsättningsvis får medel beviljade så att anställda, fackliga företrädare och arbetsgivare kan fortsätta detta viktiga arbete. Ryktet om vårt gemensamma engagemang har spridit sig och i dag finns ytterligare företag och länder som är intresserade av att delta i programmet. Vi, fackliga och arbetsgivarrepresentanter, delar visionen att kunna sprida SWHAP och dess form att arbeta till ytterligare delar av världen. Anders Ferbe Lars G Malmer 5

6 6

7 Henrys livsuppgift en livsviktig uppgift Som så många andra familjer i södra Afrika tvingades Henry Chihana, på Sandvik i Zambia, och hans fru med två barn att leva på olika orter på grund av svårigheterna att få jobb. Detta bidrog till att de inte träffades särskilt många gånger om året och Henry hade ingen aning om att hans fru var så sjuk. Men en dag fick han besked att hans fru var döende och han reste hem. Kort därpå dog hon och dödsattesten visade på tuberkulos som orsak. Tiden efter hennes död var fylld av att ordna allt praktiskt för våra barn och mig. Det var först långt senare som tankarna på orsaken till hennes död började kretsa allt mer i mitt huvud, berättar Henry Chihana. Tuberkulos drabbar ofta den som är hiv/aidssmittade, och kan vara ett första tecken. Eftersom det har varit och i många länder fortfarande råder en stor skam runt hiv/aids gör man allt för att dölja den egentliga orsaken när någon dör. I många dödsattester anges tuberkulos som orsak och även i många begravningsannonser. Vad det verkligen betyder vet många ändå. Därför beslutade jag mig för att testa mig och 2001 fick jag veta att jag var hivpositiv. Ska jag vara ärlig hade jag väl haft mina misstankar eftersom jag hade fått problem med mina ögon och hade svår hosta med bröstsmärtor, tydliga tecken. Men då mitt arbete i gruvan var under jord skyllde jag nog omedvetet på detta. 7

8 Att testa sig var ett stort och svårt beslut att fatta, att verkligen få reda på om man är positiv eller negativ. En viktig del i SWHAP är därför dekalen Do you know your status I do Känner du till din status det gör jag. Klart och tydligt talar man om att man har tagit sitt ansvar och testat sig. Vitsen är att alla ska bära den, anställd som chef. Dekalen fanns inte när Henry fick sitt besked och även om den hade funnits hade han aldrig vågat bära den. Jag berättade för min familj och min doktor på företaget. Men att gå vidare och tala om det på Sandvik vågade jag inte. Jag var rädd att jag skulle få sparken. Det var inte alls ovanligt att folk fick sparken på andra företag på grund av hiv/aids. Jag är ett levande exempel på att livet fortsätter även efter besked om hivpositiv, säger Henry Chihana från Sandvik i Zambia till de anställda på Sandvik i Tanzania. Men doktorn som Henry gick hos uppmuntrade honom att försöka ta upp frågan med företaget. Henry behövde både mediciner och täta besök på sjukhuset, vilket till slut skulle bli både dyrt och omöjligt att hålla hemligt. Till slut berättade jag det för min närmsta chef som visade stor förståelse. När Henry väl hade vågat berätta för några utanför den närmsta familjen började också funderingarna på hur han skulle våga närma sig några av sina 8

9 arbetskamrater. Särskilt dem som han misstänkte var hivpositiva. Det var faktiskt den största orsaken till att jag ville dela med mig av min sjukdom på jobbet. Jag hade ju sett hur några av mina kamrater tappade allt mer i vikt, hostade intensivt och rent allmänt mådde sämre. Genom att tala om att jag själv är hivpositiv hoppades jag ju att de skulle våga testa sig och söka hjälp. Det här är flera år sedan. Henry vågade ta det första svåra beslutet och ett till nämligen att komma ut och berätta för andra om en sjukdom som är förknippad med mycket skam och hyschhysch. Och Henry har fortsatt att berätta. Inte bara på den egna arbetsplatsen och i Zambia, utan även på arbetsplatser i Tanzania. Under mitt yrkesverksamma liv har jag haft förmånen att träffa många så kallade stora män. Men här har jag mött den störste av dem alla: Henry Chihana, från Sandvik i Zambia, som bjuder på sin egen livsberättelse. En bättre ambassadör för vårt SWHAP finns inte, säger Lars G Malmer, ordförande för SWHAP. Till sin historia om hur han vågade ta steget att testa sig och få besked om hivpositiv till nästa steg att komma ut och berätta om det för andra, kan han nu lägga ett ytterligare steg som ger hopp om att livet trots allt kan fortsätta. Många tror att livet är slut, men jag är bevis på att livet fortsätter och kan bli riktigt bra. Jag har ju till och med träffat en ny kvinna och just gift om mig, berättar Henry leende. 9

10 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia På Sandvik i Zambia har Henry Chihanas berättelser om sig själv hjälpt till att skapa en öppenhet runt hiv/ aids. Men det krävs att företagsledningen är aktiv och engagerad i SWHAP för att det ska kunna drivas på ett bra sätt. Att testa mig själv var det första jag gjorde och sedan väl synligt bära den knapp som talar om att jag testat mig, säger Ruth J. Mubita, personalchef, och en av alla de aktiva företagsledare som tillsammans med sina anställda arbetar engagerat mot hiv/aids. På Sandvik i Zambia får alla anställda rådgivning, testning, utdelning av kondomer och framför allt fri bromsmedicin till sig själv och sin familj. Zambias ändrade regler på import och distribution av bromsmediciner har medfört en prissänkning på dessa mediciner. En viktig del är informationsarbetet. På Sandvik har de anställda och cheferna spelat in en film som beskriver hur en anställd förstår att han är sjuk och går till sin chef för att ta upp frågan. Första delen visar hur fel allt blir på grund av olika missförstånd och hemlighetsmakeri. Andra delen visar hur det bör och ska gå till på Sandvik. Det är de goda exemplen vi ska visa och i vår film talar vi om att hos Sandvik ska alla våga testa sig, vara med i SWHAP och få hjälp till vård och mediciner för både 10

11 sig och sin familj och givetvis få ha kvar sin anställning, säger Ruth J. Mubita. När Ruth J. Mubita talar om de anställda i företaget inkluderar hon även familjerna. Företaget är starkt mansdominerat och det är inte en självklarhet att de talar om sjukdomen i hemmet. Därför arrangerar vi också rådgivning för par och familjedagar. Vi har även startat särskilda kvinnoklubbar för de anställdas fruar. Allt för att sprida kunskapen så brett som möjligt. Ruth J. Mubita ägnar mycket tid åt hiv/aids. Då Sandvik ligger där några av världens viktigaste kopparreserver finns levererar och servar de utrustning till flera stora gruvbolag. Zambia var med afrikanska mått ett Bland det första jag gjorde när vi rikt land för 20 år sedan. I dag är det satte igång med vårt hiv/aidsarbete på Sandvik i Zambia var att testa mig ett av världens fattigaste. En viktig själv. Det är viktigt att visa att alla orsak är att så många i arbetsför är med, chefer som anställda, säger Ruth J. Mubita, personalchef. ålder är sjuka. Även malaria och tuberkulos härjar, så det är svårt att bedöma hur stor del av sjukfrånvaron som beror på hiv/aids. Men att det är lönsamt för både företagen och landet att hålla personalen frisk råder det ingen tvekan om. Därför engagerar sig Ruth J. Mubita för både företaget och för hela landet och hon deltar i 11

12 offentliga sammanhang. Hon gillar inte information med syfte att skrämma människor. I ett tv-program i Zambia berättade jag om det arbete vi chefer och anställda gör på Sandvik, men reportern ville bara anspela på folks rädsla. Det är helt fel. Det gör folk ännu mer rädda och tysta. Jag tror på vårt sätt att vara öppna och berätta om de goda exemplen. Om vi dessutom kan få sådan hjälp som vi får av Henry Chihana är det fantastiskt, säger Ruth J. Mubita. Samarbete över gränser Ryktet om Ruth J. Mubitas och Henry Chihanas engagemang i kampen mot hiv/aids har spridit sig långt utanför Sandvik. Till och med utanför Zambias gränser. Båda två har inom ramen för SWHAP varit i Tanzania och berättat om programmet på Sandvik. Jag bjöd in Henry för att komma och berätta om att han är hivpositiv och hur han och de andra på Sandvik arbetar i Zambia, säger Evelyn Kogo som arbetar på Sandvik i Tanzania. Evelyn Kogo är själv aktiv i SWHAP på Sandvik. Företaget ligger i ett gruvområde i Tanzania där flera gruvor anställer totalt personer. En starkt mansdominerad arbetsplats och ett område där männen både arbetar och bor åtskilda från sina fruar och barn som bor på andra orter. En sådan samhällsstruktur har skapat en handel för sexuella relationer, vilket i sin tur ökar risken för spridning av hiv/aids. 12

13 Här har Henrys hjälp varit ovärderlig. Han är själv anställd på Sandvik och arbetar inom gruvindustrin och är man. Dessutom vågar han berätta att han är hivpositiv men lever och arbetar på ett bra sätt, efter det att han testade sig och tog ansvar för sin sjukdom. Resultatet efter Henrys hjälp på Sandvik i Tanzania där Evelyn är ensam kvinna bland 42 anställda lät inte vänta på sig. Direkt efter informationen var det många fler som ville testa sig. Antalet utbildare inom vårt SWHAP har ökat från 72 personer till 144 personer. Dessutom har både arbetsledare och företagsledning testat sig och öppet talat om att de gjort detta och deltar i programmet. Det är otroligt viktigt för att de anställda ska ha förtroende för hela hiv/ aidsprogrammet, säger Evelyn Kogo. Evelyn Kogo, enda kvinna bland 42 anställda på Sandvik i Tanzania, tog hjälp av Henry Chihana från Sandvik i Zambia. Många fler anmälde sig direkt att delta i SWHAP som utbildare för att sprida kunskap bland de anställda i gruvorna i området. 13

14 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel Autoliv i Johannesburg är ett av de första företagen som gick med i SWHAP. I år, 2007, har hela 93 procent av alla anställda på företaget frivilligt låtit testa sig. Av dem är 6 procent hivpositiva. Här finns en kommitté där både företagsledning och anställda är 14

15 representerade. De har alla gått utbildning om hiv/aids och kunskaperna och informationen sprider de vidare till arbetskamraterna. Alla gör ett fantastiskt bra arbete som sträcker sig långt utöver den vanliga arbetstiden, säger David Kretschmer, vd på företaget. Orsaken till engagemanget är, som så ofta är fallet i södra Afrika, att någon i ens närhet har drabbats av sjukdomen. Grunden till ett bra och effektivt arbetssätt inom SWHAP är ett nära samarbete mellan företagsledning och de anställda på arbetsplatsen som här på Autoliv i Sydafrika. 15

16 Vi förlorade en arbetskamrat genom sjukdomen och hennes dotter blev föräldralös. Det fick oss alla att tänka till. Det var lätt att få frivilliga deltagare till arbetet att lära sig om sjukdomen och sprida kunskapen vidare. Dottern till vår arbetskamrat har vi fortsatt att stödja ekonomiskt, berättar David Kretschmer. Förutom alla anställda på företaget omfattas även de anhöriga. Två gånger om året är det öppet hus för den anställde med familj. Första gången deltog en hivinfekterad person och berättade om sig själv. Autoliv samarbetar också med Sandvik och Assa Abloy som ligger i samma område. Det är avgörande att vi arbetar tillsammans för att vi ska kunna få igenom olika åtgärder, säger David Kretschmer, vd på Autoliv. Vi samlar alla anställda på företagen under en helg för utbildning och gemensamma aktiviteter. Det är viktigt att sprida kunskapen vidare till andra i samhället, särskilt till de unga för att de ska få en bra utbildning, säger David Kretschmer. Även om Autoliv har noga kontroll på siffrorna över hur många som testat sig och hur många som är smittade är diskretion och tystnadsplikt en självklarhet. Alla ska vara 100 procent övertygade om att första steget till att testa sig och sedan beslutet om att ingå i SWHAP är helt frivilligt och under största diskretion, säger David Kretschmer. På Autolivs klinik får de anställda därför träffa en fristående sjuksköterska som sköter provtagningen, för statistik, sköter medicinering, med mera. Där kan de anställda testa sig via ett blodprov eller via ett salivprov 16

17 som i dag är ett godkänt sätt att testa sig. Även om salivtest är dyrare har det visat sig att det är lättare att få människor att testa sig om de slipper ta blodprov. Blodprov i sig kan skapa föreställningar om att man kan bli smittad till och med på kliniken, därför är det mycket bättre och enklare med salivtest, säger Beverly van Wyk, sjuksköterska på Autolivs klinik. Den förebyggande informationen är det dock deltagarna i kommittén som sköter bland arbetskamraterna. Den handlar både om kunskap om sjukdomen hiv/aids, men också hur var och en måste ta ansvar för att förhindra att man drabbas eller för smittan vidare. Enkelt talat är det ju så att den som dricker mycket alkohol förlorar omdömet och sprider på så sätt sjukdomen vidare. Men det går inte att skylla på alkoholen, var och en av oss måste själv ta ansvar för sitt eget beteende, säger Rosa Mkhize, klubbordförande för NUMSA på Autoliv och aktiv i kommittén. Beverly van Wyk, sjuksköterska på Autolivs klinik. Det här är åsikter som både de anställda och företagsledningen delar och från företagets sida ser man också de ekonomiska vinsterna med att hålla alla som arbetar friska. Därför håller också Autolivs SWHAP på att utvecklas ett steg till. Det har gett så goda resultat att vi vill utveckla det till ett leva-sundare-liv-program. På vår klinik och genom kommitténs utbildare vill vi sprida kunskap 17

18 och information om hur var och en vinner på att leva ett sundare liv. Det tjänar alla på: den anställde och familjen, företaget som får en friskare personal och landet får möjligheter till bättre ekonomi, säger David Kretschmer. Klubbordföranden Rosa I Sydafrika där närmare 9 miljoner i åldern år är drabbade av hiv/aids är det nästan ingen som kan säga det berör inte mig. De flesta känner någon eller har själv drabbats. Men det är ändå många som avskärmar sig från detta faktum. När Rosa Mkhize, NUMSA:s klubbordförande på Autoliv, informerar om hiv/aids och hur man skyddar sig själv och andra återkommer hon alltid till sin syster. Den yngsta av mina elva systrar dog i aids när hon var väldigt ung. Hon flyttade tidigt hemifrån och bosatte sig i Durban. Där levde hon ett utsvävande liv med mycket alkohol och lösa sexuella relationer. Hon hörde inte av sig till någon i familjen. Under tre år hörde inte familjen ett ljud från systern och när hon tog kontakt var det för sent. Hon hade blivit smittad, men skämdes för att tala om det för oss. Hon väntade alldeles för länge och när vi fick reda på det och hämtade hem henne kunde vi inte göra något. Vi förlorade henne, berättar Rosa Mkhize. Sin egen systers alltför tidiga och tragiska död använder Rosa Mkhize sig av ofta när hon informerar om hiv/aids 18

19 19

20 inom SWHAP. På Autoliv är hon mycket engagerad i kommittén där både anställda och ledning deltar. Jag drar nytta av både mina personliga erfarenheter och att jag är fackligt förtroendevald inom det sydafrikanska metallförbundet, NUMSA, då jag pratar med mina arbetskamrater. Fackligt förtroendevald har Rosa Mkhize varit sedan hon började arbeta på Autoliv för 19 år sedan. I själva verket var det hon som startade den lokala NUMSAklubben. Liksom det starka engagemanget för SWHAP grundar sig på egna upplevelser gör även det fackliga arbetet detta. När Rosa Mkhize startade fackklubben var Sydafrika fortfarande uppdelat i svart och vitt genom apartheidpolitiken. Vi som arbetade fackligt var noga registrerade och i början av 1990-talet blev jag arresterad av polisen för min verksamhet. Rosa Mkhize är uppvuxen i en både fackligt och politiskt aktiv familj. Båda sakerna har alltid diskuterats mycket i hemmet i township-samhället som ligger en kort bit från Autoliv. Även om Rosas township är välordnat och numera har riktiga gator och elbelysning så är indelningen i olika township ett arv från apartheidpolitiken. Ett effektivt sätt att hålla svarta och vita åtskilda och att kontrollera de svartas områden. Självklart visste polis och myndigheter noga var vi aktiva bodde. Som tur var fanns ingen hemma i huset den dagen någon kastade in en bomb. Men att det var polisen det har en granne i området vittnat om. 20

21 Huset som blev illa åtgånget är för länge sedan reparerat, men tydliga tecken finns kvar. Här har vi faktiskt sparat en del av skadorna med flit säger Rosa Mkhize och pekar upp mot husets ena gavel som vätter ut mot gatan. Det är bra att påminna både sig själv och andra om sin bakgrund, historien är en viktig del av framtiden, säger Rosa Mkhize med ett brett leende som lyser i kvällsmörkret. Engagemang ger ringar på vattnet De anställdas och ledningens engagemang på Autoliv är ett tydligt och gott exempel på att arbetsplatsen är en bra plats att starta ett engagemang som får ringar på vattnet. De anställda och ledning har adopterat ett barnhem som de hjälper på alla möjliga sätt. Jag har inga rikedomar i form av saker eller pengar att erbjuda mina barn, men jag ger dem min kärlek och omsorg, förklarar tant Sara då hon visar runt i bostaden där hon själv och de 13 barnen lever. Hennes förklaring låter en aning urskuldande, som om hon vill be lite om ursäkt för att hon inte har en annan bostad än sitt plåtskjul att erbjuda barnen. I två rum trängs våningssängar med slitna madrasser och filtar. På hyllor runt väggarna ligger barnens få kläder och saker. Kollukten sticker i näsan och en grå koldimma vilar över hela bostaden. Järnspisen i 21

22 22

23 Jag har inga rikedomar i form av saker eller pengar att erbjuda mina barn, men jag ger dem min kärlek och omsorg, förklarar tant Sara då hon visar runt i bostaden där hon själv och de 13 barnen lever. 23

24 det trånga köksutrymmet eldas med kol och nu vid middagstid eldas det för fullt för att grytorna ska kunna värma upp kvällsmaten. Men då det är juli månad och vinter i Sydafrika behövs den också som bostadens enda värmekälla. Vintern är ovanligt kall i år och för bara några dagar sedan snöade det för första gången på 40 år i Johannesburg. Husets plåtväggar blir då extra kalla, likväl som de blir extra varma när det är sommar. Trots svåra levnadsförhållanden finns mycket glädje och skratt hos barnen när de nyfiket tar emot besök och gärna vill bli fotograferade. Det råder ingen tvekan om att tant Saras kärlek och omsorg betyder mycket för dessa föräldralösa barn. Alla 13 har förlorat sin mamma och pappa genom aids. Det började för några år sedan då en granne kom till mig och var så bekymrad över vad som skulle hända med hennes barn. Mamman hade fått veta att hon var smittad och att hon skulle dö. Jag lovade henne att ta hand om barnet och på den vägen är det, berättar tant Sara enkelt. En anställd på Autoliv berättade om barnhemmet. Med den ökade medvetenheten som skapats genom SWHAP ökar också viljan att sprida detta och att hjälpa dem som har drabbats samt att kräva att samhället tar mer ansvar. Från ledningen ligger vi hela tiden på myndigheterna att de ska bygga ett nytt hem åt barnen och tant Sara. Marken där deras och alla de andra människornas 24

25 plåtskjul ligger är gammal gruvmark som har täppts igen. Där finns farligt avfall och det kan vara risk för ras. Det är helt oacceptabelt för människor att leva så, säger David Kretschmer, verkställande direktör på Autoliv. En väg att pressa myndigheterna att göra något är att bilda opinion. Därför är man just nu i färd med att ta kontakt med media för att få dem att uppmärksamma barnens situation. Men på vägen till en förändring behöver de hela tiden hjälp och där är det många som stöttar tant Sara och barnen. Vi har haft insamlingar bland de anställda och ofta tar vi med saker som vi ser att de har behov av just nu, berättar Rosa. Denna kväll har Rosa med sig två långborstar och strax därpå kommer några från den lokala ANC-organisationen med toalettpapper och chipspåsar till vart och ett av barnen. Några av barnen som tant Sara tar hand om, då de förlorat sina föräldrar genom hiv/aids. Vi är många som hela tiden hjälper till att verkligen ge dem det de mest behöver. Men barn måste få vara barn hur svårt det än är och därför är det viktigt att de även får leksaker och en och annan godispåse, säger Rosa. 25

26 Möte mellan Atlas Copco i Örebro och Johannesburg Atlas Copco har tre anläggningar runt Johannesburg. Här anpassar man de produkter som de anställda på Atlas Copco i Örebro tillverkar så att de kan användas i den sydafrikanska gruvindustrin. Företaget sköter också underhåll och reparationer i gruvområdet två mil utanför Johannesburg där totalt 200 av företagets anställda arbetar. Totalt finns 980 anställda inom 22 olika branscher. Banden mellan Atlas Copco och gruvindustrin har alltid varit tighta genom till exempel gemensam utbildning om produkterna. 26

27 Därför har också vår utbildning och information om hiv/aids spridit sig utanför våra egna anställda. Eftersom gruvorna är i produktion dygnet runt åker utbildare även dit på nattskiftet, berättar Piet Leys, vice ordförande på Atlas Copco. När Atlas Copco startade var grundkunskaperna mycket låga om hiv/aids. Myterna om hur smittan spreds var många och felaktiga. Många trodde att man blev smittad bara man drack från samma kaffekopp som en hivpositiv person, berättar Wendy Buffa Pache, personalchef på Atlas Copco. I dag är kunskaperna avsevärt högre och närmare 96 procent har testat sig. Många anslöt sig till programmet när man såg att även ledningen på företaget gjorde det. Men det krävs hela tiden ett aktivt arbete för att alla ska delta. Det spelar ingen roll på vilken nivå i företaget man är säger Wendy Buffa Pache och berättar om den man i ledningen som tyckte att hans egen medverkan var helt onödig. Vi lyckades övertala honom att gå med och lyssna på utbildningen. Resultatet blev väldigt positivt. Från att ha tvärvägrat allt deltagande så återkom han till mig efter utbildningen och var överväldigad över all intressant information som han tyckte att alla i samhället borde få. Själv skulle han genast åka hem till sin syster och berätta för hennes två barn. Men information måste också presenteras på omväxlande sätt. De som redan har deltagit kan tro 27

28 att de redan vet allt och strunta i fortsättningen av programmet. En del undviker också informationen därför att de är rädda att gå på formella möten där anledningen till deltagandet är given. Därför försöker man hela tiden hitta på nya sätt att berätta. Under en lunchrast lät vi därför en teatergrupp komma och spela en pjäs med samma budskap och kunskap om hiv/aids. Det blev mycket uppskattat, säger Wendy Buffa Pache. Martha Mothibe, fackligt förtroendevald på Atlas Copco, var en av dem som var rädd. Främst för sjukdomen i sig, och valde länge att helt enkelt stoppa huvudet i sanden och inte lyssna. Men det håller inte i längden att jag som är fackligt aktiv inte vågar prata om hiv/aids som är ett så stort problem för oss i Sydafrika. Därför arbetar jag nu aktivt som facklig representant i vår kommitté. När jag gör något för andra som är sjuka är det ett sätt att behandla min egen rädsla för sjukdomen. Martha Mothibe Dessutom har Martha Mothibe både lärt sig själv och andra att leva mer hälsosamt. Den form av dietmat som hivpositiva får råd om att anamma är lika bra för oss som inte är hivpositiva. Den är både nyttigare och billigare för hela familjen att äta. 28

29 Lars-Erik Soting, IF Metalls klubbordförande, Atlas Copco Örebro. IF Metalls klubbordförande, Lars-Erik Soting, på Atlas Copco i Örebro deltog på SWHAP:s regionala konferens i Johannesburg den 5 6 juli Genom företaget i Örebro och de fackliga kontakterna på NUMSA i Sydafrika ordnade han i förväg besök på två av Atlas Copcos anläggningar i Johannesburg. Det är viktigt för mig som lokal facklig företrädare att se hur SWHAP fungerar i verkligheten. Både för att berätta om det för mina arbetskamrater hemma, men även för att stödja programmet på plats. Har de anställda och fackliga problem med att driva igenom vissa frågor när det gäller hiv/aidsarbetet kan jag bidra med att ta upp frågan med min företagsledning. 29

30 30

31 31

32 Röster från SWHAP i södra Afrika Den 5 och 6 juli 2007 samlades över 100 deltagare från svenskrelaterade företag i Kenya, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Alla deltar i IF Metalls och NIR:s gemensamma SWHAP i kampen mot hiv/aids. Det var första gången som alla aktiva från företagsledningar och de anställda samlades. Målet var att berätta för varandra om hur de arbetar inom sitt företag och land och att bilda nätverk. Allt med syfte att vidareutveckla sitt arbete för att bekämpa en sjukdom som är det största hotet mot ländernas framtid. FAKTA Mötet och diskussionerna mellan de aktiva samt planering för hur arbetet ska utvecklas finns utförligt dokumenterat i en rapport som gjordes på plats under mötet. Rapporten finns att läsa på SWHAP:s egen hemsida 32

33 Kenya Daniel Mwaura, SWHAP-samordnare. Frågor som självklart måste vara inkluderade i information om hiv/aids är sexuella relationer, sociala och kulturella frågor, våld och alkohol. Alla dessa frågor är särskilt viktigt att ta upp med männen, säger Daniel Mwaura, SWHAP-samordnare i Kenya. 33

34 Sydafrika Hlokoza Motau, metallfacket NUMSA. Det sydafrikanska metallförbundet, NUMSA, insåg tidigt vilka problem som hiv/aids medför för landets befolkning och ekonomi. I NUMSA:s kurser och utbildningar ingår numera alltid ett pass om hiv/aids. Hlokoza Motau, organisatör och internationellt ansvarig på NUMSA:s förbundskontor är ofta ute hos medlemmar och förtroendevalda. 34

35 Vi pratar mycket med våra medlemmar och arbetsplatskommittéer om att de måste diskutera hiv/aids på arbetsplatsen. Men också att de måste våga prata om det hemma med sin familj. Hlokoza började jobba på gummiföretaget Firestone 1980 och blev ganska snart fackligt aktiv och organisatör på NUMSA i Pretoria. Själv uppväxt i ett township där husen var av plåt utan el och vatten vet han vad han talar om när han är ute bland sina medlemmar. Många lever fortfarande fortfarande på detta sätt runt storstäderna och med sina familjer kvar på landet. Det är otroligt viktigt att vi får människor att våga prata hemma och de bästa att uppmuntra till detta är vi inom facket som finns på arbetsplatserna. Om samma antal människor hade Clem Sunter, ordförande dött av någon sjukdom i USA eller för Anglo American Storbritannien som har dött av hiv/aids Chairman s Fund. här i Sydafrika och övriga Afrika hade det betraktats som en nationell katastrof, säger Clem Sunter, ordförande för Anglo American Chairman s Fund i Sydafrika. Clem Sunter är mycket kritisk till hur problemen som hiv/aids orsakar har gömts undan allt för länge. 35

36 Vi har inte haft någon riktig landsomfattande kampanj när det gäller hiv/aids och till exempel att var och en har skyldighet att ta ansvar över sitt sexuella beteende. Även om Clem Sunter tycker att mycket ansvar vilar på regeringen att ta itu med detta, så är det också en viktig fråga för företagen. Han medger att det kan vara svårt att få företagsledare intresserade. Själv arbetar Clem aktivt för att sprida kunskap och få andra intresserade och engagerade. Men han erkänner att det egna engagemanget bygger på upplevda händelser. Det som förändrade mitt liv var när jag besökte ett sjukhus och såg alla unga människor som var smittade och mötet med den 17-åriga tjejen som var tvungen att ta hand om sina småsyskon i stället för att fortsätta utbilda sig då båda föräldrarna dött i aids. Då insåg jag att hälsan hos de anställda borde vara lika viktig för företagen som finansiering och ekonomi. Om jag skulle föreslå min man att använda kondom skulle både jag och kondomen åka ur huset, säger Motswalle Kanyane. Även om resten av gruppen som Motswalle diskuterar med Motswalle Kanyane, Sandvik. 36

37 instämmer i hennes skratt så ligger det mycket allvar och sanning bakom hennes kommentar. Flera intygar att samma problem uppstår om de så bara tar upp frågan om hiv/aids i det egna hemmet. Därför är det viktigt att påverka ungdomen till att prata mer öppet. Förra året anordnade vi därför en särskild tonårsdag. Vi bjöd in alla anställdas tonårsbarn för att prata om sexuella relationer och hiv/aids. Mpho Tage på Scania i Sydafrika är aktiv i SWHAPkommittén och en av dem som arbetar som utbildare. Hon har tagit sina kunskaper ett steg längre och använder materialet i sin sons skola. Jag har en son på 8 år. När han ville prata om en liten flicka som hade blivit våldtagen i vårt område fick det mig att fundera på hur viktigt det är att även barnen får kunskap om hiv/aids och sexuellt beteende. Men för att inte peka ut sin egen son och skicka med honom materialet tog Mpho upp saken med skolledningen och läraren för klassen. Nu använder läraren delar av informationen vid lämpliga tillfällen och berättar för hela klassen. Mpho Thage, Scania. 37

38 Tanzania Mellan Sandvik i Tanzania och Zambia har SWHAP utvecklats över gränserna. Evelyn Kogo som är aktiv på Sandvik i Tanzania tar hjälp av Henry Chihana från Sandvik i Zambia. Henry är öppen med att han är hivpositiv och berättar om det på arbetsplatser. Det är ett ovärderligt stöd i mitt upplysnings- och informationsarbete att Henry berättar om sig själv och sitt liv, säger Evelyn Kogo. Henry Chihana, Sandvik, Zambia och Evelyn Kogo från Sandvik, Tanzania. 38

39 Uganda I Uganda har dörr-till-dörr-metoden visat sig vara ett bra sätt att arbeta på. Hela 95 procent nappar på att göra testet när de får göra det i hemmiljö, berättar Alex Coutinho, doktor och chef för The AIDS Service Organisation, TASO i Uganda. I över 25 år har han arbetat med hiv/aidsfrågor och anlitas ofta i SWHAP. Nu bor han i Uganda men har också jobbat i Swaziland, Malawi och Lesotho. Frågorna runt Alex Coutinho, doktor och chef för The AIDS Service Organisation, TASO i Uganda. hiv/aids är otroligt många och komplexa samt varierar från land till land. Det är viktigt att diskutera alkoholproblem, mäns våld mot kvinnor och människors sexuella beteenden. Svåra frågor, men om vi ska kunna ändra beteenden och få stopp på spridning är det helt avgörande att vi vågar prata. Han berättar om Swaziland för att förklara vad han menar. På sin läkarmottagning i Swaziland tog Alex Coutinho emot en patient vars könsorgan hade otroliga sår och som ville ha behandling eftersom den sexuella 39

40 akten med frun gjorde så ont. Alex förstod först inte hur patientens fru över huvud taget ville ha sexuella relationer, men fick det förklarat för sig av de lokala sjuksköterskorna. Frun har förmodligen inte ens upptäckt hur mannens könsorgan såg ut eftersom de flesta har sex i mörker. Frun hade helt enkelt aldrig sett mannen naken, mycket mindre hans sjuka könsorgan. När verkligheten ser ut på detta sätt, är det mycket viktigt att sprida kunskap, även om det kräver svåra och många gånger ganska indiskreta diskussioner, säger Alex. Alex Coutinho understryker dock att sexuella relationer inte är särskilt mer vidlyftiga i Afrika än i andra världsdelar och att hiv/aids drabbar alla samhällskategorier. Mitt engagemang i frågan beror till exempel på att jag hitintills har begravt nio medlemmar i min släkt som alla har dött av hiv/aids. Jag tar bland annat hand om min systers barn då hon dog av sjukdomen. 40

41 Zambia Rhoda Lungu från Atlas Copco i Zambia var en av närmare 100 aktiva i SWHAP som deltog på mötet i Johannesburg Ett första stormöte för engagerade i svenskrelaterade företag då de byggde nätverk samt utbytte erfarenheter och kunskaper. I mindre grupper fanns tillfälle att diskutera och lära mer i särskilda frågor. Rhoda Lungu valde gruppen som tog upp ämnet Reaching out Att nå ut med upplysning och information om hiv/aids utanför den egna arbetsplatsen. Ett bra sätt för alla oss anställda är att göra egna besök på sjukhus. Då ökar det personliga engagemanget, tycker Rhoda. Rhoda Lungu, Atlas Copco i Zambia. Flera nya erfarenheter om hur man når ut med upplysning utanför den egna arbetsplatsen fick Rhoda Lungu från Atlas Copco i Zambia och de andra i arbetsgruppen Reaching out. 41

42 Zimbabwe När Edith Maziofa anställdes som samordnare i SWHAP kontrollerades hon mycket noga. Hon fick verkligen intyga att hon inte skulle syssla med något politiskt. Pressen och kontrollen på människorna är hård i landet tillsammans med alla andra svåra faktorer: 20 procent av den arbetsföra befolkningen lever med hiv/aids, hösten 2007 når Edith Maziofa, SWHAPsamordnare. arbetslösheten rekord på 85 procent och inflationen är ofattbara procent. Det är verkligen ingen lätt situation att arbeta med hiv/aidsfrågor, men desto viktigare då arbetskunnigt folk flyr landet eller drabbas av hiv/aids. Från starten arbetar vi därför på bred front och försöker närma oss kyrkan, berättar Edith Maziofa. Edith Maziofas initiativ att kontakta kyrkan är mycket viktig. Av Zimbabwes 12 miljoner invånare är över 25 procent med i kyrkan. Via predikstolarna skulle upplysning om hiv/aids kunna spridas till en stor mängd människor. Men först gäller det att vinna förtroende hos kyrkans predikanter. I Zimbabwe predikar ju kyrkan fortfarande polygami, säger Edith upprört. 42

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten Dansmuseet, Gustav Adolf torg 22-24, Stockholm, kl. 9-12, 14 oktober, 2004 Inledning Leif Håkansson, LO:s vice ordförande, ordförande LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson Arbetsmaterial till God död jul Skriven av: Inger Frimansson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken God död jul. Det ska vara ett stöd för er som läser tillsammans i en grupp, studiecirkel eller

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

de Satsar stort för att nå ut

de Satsar stort för att nå ut Santusa är aymaraindian i Bolivia och en av kvinnorna som Maja Suslin kommer att följa under 50 år. Men sedan Maja fotograferade henne för åtta år sedan har Santusa skilt sig och försvunnit. Det ska bli

Läs mer

Tjejjouren Idun Sigtuna

Tjejjouren Idun Sigtuna Tjejjouren Idun Sigtuna Välkommen till Tjejjouren Idun Sigtunas kvartalsbrev Vinter 2014 Då höstmörkret började falla och kylan tränga in bestämde vi oss för att göra ett ansiktslyft. Vi kom i kontakt

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

HIV/AIDS situationen i Tanzania

HIV/AIDS situationen i Tanzania HIV/AIDS situationen i Tanzania Idag anser de flesta insatta att den omfattande spridningen av HIV/AIDS i världens U-länder kan ses som en ren katastrofsituation. Det är på många sätt svårt för oss i vår

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Case 1. Korttidsfrånvaro Du arbetar inom administration och har sett att beteendet förändrats på Kajsa som är din kollega.

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Kära faddrar och gåvogivare

Kära faddrar och gåvogivare Kära faddrar och gåvogivare En varm hälsning och en önskan om en god fortsättning på det nya året sänder jag er från ett regnigt Cochabamba. Vill börja med att tacka er för att ni fortsätter tro på de

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Osynlig sten OK3.indd 352 09-08-19 09.39.21

Osynlig sten OK3.indd 352 09-08-19 09.39.21 352 Osynlig sten OK3.indd 352 09-08-19 09.39.21 BOTSWANA Ett föregångsland i kampen mot hiv och aids. Botswanabilder av Mats Ögren Wanger 353 Osynlig sten OK3.indd 353 09-08-19 09.39.22 NNUNU/Botswana

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer