Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids"

Transkript

1 Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

2 Innehåll Förord 4 Henrys uppgift en livsviktig uppgift 7 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia 10 Samarbete över gränser 12 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel 14 Klubbordföranden Rosa 18 Engagemang ger ringar på vattnet 21 Möte mellan Atlas Copco i Örebro och Johannesburg 26 Här är SWHAP 30 Röster från SWHAP i södra Afrika 32 Omslaget: Henry Chihana arbetar på Sandvik i Zambia och är engagerad i SWHAP. 2

3 Arbetsplatsen en självklar plats för samarbete mellan fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids. Facket och ledningen på Autoliv i Sydafrika är ett gott exempel. 3

4 IF Metall har en lång tradition av kontakter med fackliga kamrater på svenskrelaterade företag i andra länder. Organisering, förhandlingar och relationer med företagsledning är några av huvudfrågorna. I dag är hiv/aids det största hotet mot våra kamraters framtid. Därför är det självklart att även hiv/aids ingår i vårt fackliga arbete både här hemma i Sverige och i andra länder. Anders Ferbe, IF Metalls andre vice ordförande och styrelseledamot i Swedish Workplace HIV/Aids Programme, SWHAP. Förord Hiv/aids är ett av de största hoten i världen mot många fattiga länders utveckling, framför allt i länderna i södra Afrika. Här finns 25 miljoner av världens 40 miljoner hivsmittade. Sjukdomen orsakar stort mänskligt lidande och hindrar social och ekonomisk utveckling i flera delar av världen. Det medför också nya utmaningar för investeringar och ekonomisk utveckling i regioner som blir allt mer prioriterade av svenska företag. Hiv/aids har störst spridning i åldersgruppen år, det vill säga i arbetsför ålder, och är i allra högsta grad en arbetsplatsfråga eftersom den påverkar såväl enskilda arbetare och företag som arbetslivet i sin helhet. Just därför har arbetsplatsen ledningen, de som arbetar där och de som har fackliga uppdrag en viktig roll att spela för att motverka epidemins spridning. Arbetsplatsen är en naturlig plats där ledning och anställda gemensamt kan skapa sig kunskap och utbildning om sjukdomen samt hur den kan förhindras. Men det är också en utmärkt plats att bygga ett bredare nätverk på för att sprida kunskap vidare till de anställdas familjer och anhöriga samt vidare ut i samhället. Flera svenska företag som är medlemmar i Näringslivets Internationella Råd, NIR, driver därför gemensamt med Industrifacket Metall, IF Metall, Swedish Workplace 4

5 Alla svenska företag har en code of conducts, det vill säga etiska regler för hur företaget och deras underleverantörer ska uppföra sig både i Sverige och i andra länder där de är etablerade. Det är inget som hindrar våra företag att även föra in hiv/aids-frågan i dessa etiska regler så att riktlinjer för utbildning, information och ansvar omfattas. Lars G Malmer, informationsdirektör på SKF och styrelseordförande för Swedish Workplace HIV/Aids Programme, SWHAP. Hiv/Aids Programme, SWHAP. Starten skedde 2004 i Sydafrika. Under åren fram till nu, 2007, har programmet utvecklats till att omfatta Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. På väg in i programmet är också Botswana. Samarbetet bidrar till att motverka vidare utbredning av hiv/aids samtidigt som det medför ekonomiska vinster för företagen, en viktig förutsättning för ländernas framtid och dess invånare. Med ekonomiska medel från Sida har IF Metall och NIR framgångsrikt drivit SWHAP under snart fyra år och deltagande länder har ökat från ett till sex, och snart sju. Det är vår förhoppning att programmet även fortsättningsvis får medel beviljade så att anställda, fackliga företrädare och arbetsgivare kan fortsätta detta viktiga arbete. Ryktet om vårt gemensamma engagemang har spridit sig och i dag finns ytterligare företag och länder som är intresserade av att delta i programmet. Vi, fackliga och arbetsgivarrepresentanter, delar visionen att kunna sprida SWHAP och dess form att arbeta till ytterligare delar av världen. Anders Ferbe Lars G Malmer 5

6 6

7 Henrys livsuppgift en livsviktig uppgift Som så många andra familjer i södra Afrika tvingades Henry Chihana, på Sandvik i Zambia, och hans fru med två barn att leva på olika orter på grund av svårigheterna att få jobb. Detta bidrog till att de inte träffades särskilt många gånger om året och Henry hade ingen aning om att hans fru var så sjuk. Men en dag fick han besked att hans fru var döende och han reste hem. Kort därpå dog hon och dödsattesten visade på tuberkulos som orsak. Tiden efter hennes död var fylld av att ordna allt praktiskt för våra barn och mig. Det var först långt senare som tankarna på orsaken till hennes död började kretsa allt mer i mitt huvud, berättar Henry Chihana. Tuberkulos drabbar ofta den som är hiv/aidssmittade, och kan vara ett första tecken. Eftersom det har varit och i många länder fortfarande råder en stor skam runt hiv/aids gör man allt för att dölja den egentliga orsaken när någon dör. I många dödsattester anges tuberkulos som orsak och även i många begravningsannonser. Vad det verkligen betyder vet många ändå. Därför beslutade jag mig för att testa mig och 2001 fick jag veta att jag var hivpositiv. Ska jag vara ärlig hade jag väl haft mina misstankar eftersom jag hade fått problem med mina ögon och hade svår hosta med bröstsmärtor, tydliga tecken. Men då mitt arbete i gruvan var under jord skyllde jag nog omedvetet på detta. 7

8 Att testa sig var ett stort och svårt beslut att fatta, att verkligen få reda på om man är positiv eller negativ. En viktig del i SWHAP är därför dekalen Do you know your status I do Känner du till din status det gör jag. Klart och tydligt talar man om att man har tagit sitt ansvar och testat sig. Vitsen är att alla ska bära den, anställd som chef. Dekalen fanns inte när Henry fick sitt besked och även om den hade funnits hade han aldrig vågat bära den. Jag berättade för min familj och min doktor på företaget. Men att gå vidare och tala om det på Sandvik vågade jag inte. Jag var rädd att jag skulle få sparken. Det var inte alls ovanligt att folk fick sparken på andra företag på grund av hiv/aids. Jag är ett levande exempel på att livet fortsätter även efter besked om hivpositiv, säger Henry Chihana från Sandvik i Zambia till de anställda på Sandvik i Tanzania. Men doktorn som Henry gick hos uppmuntrade honom att försöka ta upp frågan med företaget. Henry behövde både mediciner och täta besök på sjukhuset, vilket till slut skulle bli både dyrt och omöjligt att hålla hemligt. Till slut berättade jag det för min närmsta chef som visade stor förståelse. När Henry väl hade vågat berätta för några utanför den närmsta familjen började också funderingarna på hur han skulle våga närma sig några av sina 8

9 arbetskamrater. Särskilt dem som han misstänkte var hivpositiva. Det var faktiskt den största orsaken till att jag ville dela med mig av min sjukdom på jobbet. Jag hade ju sett hur några av mina kamrater tappade allt mer i vikt, hostade intensivt och rent allmänt mådde sämre. Genom att tala om att jag själv är hivpositiv hoppades jag ju att de skulle våga testa sig och söka hjälp. Det här är flera år sedan. Henry vågade ta det första svåra beslutet och ett till nämligen att komma ut och berätta för andra om en sjukdom som är förknippad med mycket skam och hyschhysch. Och Henry har fortsatt att berätta. Inte bara på den egna arbetsplatsen och i Zambia, utan även på arbetsplatser i Tanzania. Under mitt yrkesverksamma liv har jag haft förmånen att träffa många så kallade stora män. Men här har jag mött den störste av dem alla: Henry Chihana, från Sandvik i Zambia, som bjuder på sin egen livsberättelse. En bättre ambassadör för vårt SWHAP finns inte, säger Lars G Malmer, ordförande för SWHAP. Till sin historia om hur han vågade ta steget att testa sig och få besked om hivpositiv till nästa steg att komma ut och berätta om det för andra, kan han nu lägga ett ytterligare steg som ger hopp om att livet trots allt kan fortsätta. Många tror att livet är slut, men jag är bevis på att livet fortsätter och kan bli riktigt bra. Jag har ju till och med träffat en ny kvinna och just gift om mig, berättar Henry leende. 9

10 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia På Sandvik i Zambia har Henry Chihanas berättelser om sig själv hjälpt till att skapa en öppenhet runt hiv/ aids. Men det krävs att företagsledningen är aktiv och engagerad i SWHAP för att det ska kunna drivas på ett bra sätt. Att testa mig själv var det första jag gjorde och sedan väl synligt bära den knapp som talar om att jag testat mig, säger Ruth J. Mubita, personalchef, och en av alla de aktiva företagsledare som tillsammans med sina anställda arbetar engagerat mot hiv/aids. På Sandvik i Zambia får alla anställda rådgivning, testning, utdelning av kondomer och framför allt fri bromsmedicin till sig själv och sin familj. Zambias ändrade regler på import och distribution av bromsmediciner har medfört en prissänkning på dessa mediciner. En viktig del är informationsarbetet. På Sandvik har de anställda och cheferna spelat in en film som beskriver hur en anställd förstår att han är sjuk och går till sin chef för att ta upp frågan. Första delen visar hur fel allt blir på grund av olika missförstånd och hemlighetsmakeri. Andra delen visar hur det bör och ska gå till på Sandvik. Det är de goda exemplen vi ska visa och i vår film talar vi om att hos Sandvik ska alla våga testa sig, vara med i SWHAP och få hjälp till vård och mediciner för både 10

11 sig och sin familj och givetvis få ha kvar sin anställning, säger Ruth J. Mubita. När Ruth J. Mubita talar om de anställda i företaget inkluderar hon även familjerna. Företaget är starkt mansdominerat och det är inte en självklarhet att de talar om sjukdomen i hemmet. Därför arrangerar vi också rådgivning för par och familjedagar. Vi har även startat särskilda kvinnoklubbar för de anställdas fruar. Allt för att sprida kunskapen så brett som möjligt. Ruth J. Mubita ägnar mycket tid åt hiv/aids. Då Sandvik ligger där några av världens viktigaste kopparreserver finns levererar och servar de utrustning till flera stora gruvbolag. Zambia var med afrikanska mått ett Bland det första jag gjorde när vi rikt land för 20 år sedan. I dag är det satte igång med vårt hiv/aidsarbete på Sandvik i Zambia var att testa mig ett av världens fattigaste. En viktig själv. Det är viktigt att visa att alla orsak är att så många i arbetsför är med, chefer som anställda, säger Ruth J. Mubita, personalchef. ålder är sjuka. Även malaria och tuberkulos härjar, så det är svårt att bedöma hur stor del av sjukfrånvaron som beror på hiv/aids. Men att det är lönsamt för både företagen och landet att hålla personalen frisk råder det ingen tvekan om. Därför engagerar sig Ruth J. Mubita för både företaget och för hela landet och hon deltar i 11

12 offentliga sammanhang. Hon gillar inte information med syfte att skrämma människor. I ett tv-program i Zambia berättade jag om det arbete vi chefer och anställda gör på Sandvik, men reportern ville bara anspela på folks rädsla. Det är helt fel. Det gör folk ännu mer rädda och tysta. Jag tror på vårt sätt att vara öppna och berätta om de goda exemplen. Om vi dessutom kan få sådan hjälp som vi får av Henry Chihana är det fantastiskt, säger Ruth J. Mubita. Samarbete över gränser Ryktet om Ruth J. Mubitas och Henry Chihanas engagemang i kampen mot hiv/aids har spridit sig långt utanför Sandvik. Till och med utanför Zambias gränser. Båda två har inom ramen för SWHAP varit i Tanzania och berättat om programmet på Sandvik. Jag bjöd in Henry för att komma och berätta om att han är hivpositiv och hur han och de andra på Sandvik arbetar i Zambia, säger Evelyn Kogo som arbetar på Sandvik i Tanzania. Evelyn Kogo är själv aktiv i SWHAP på Sandvik. Företaget ligger i ett gruvområde i Tanzania där flera gruvor anställer totalt personer. En starkt mansdominerad arbetsplats och ett område där männen både arbetar och bor åtskilda från sina fruar och barn som bor på andra orter. En sådan samhällsstruktur har skapat en handel för sexuella relationer, vilket i sin tur ökar risken för spridning av hiv/aids. 12

13 Här har Henrys hjälp varit ovärderlig. Han är själv anställd på Sandvik och arbetar inom gruvindustrin och är man. Dessutom vågar han berätta att han är hivpositiv men lever och arbetar på ett bra sätt, efter det att han testade sig och tog ansvar för sin sjukdom. Resultatet efter Henrys hjälp på Sandvik i Tanzania där Evelyn är ensam kvinna bland 42 anställda lät inte vänta på sig. Direkt efter informationen var det många fler som ville testa sig. Antalet utbildare inom vårt SWHAP har ökat från 72 personer till 144 personer. Dessutom har både arbetsledare och företagsledning testat sig och öppet talat om att de gjort detta och deltar i programmet. Det är otroligt viktigt för att de anställda ska ha förtroende för hela hiv/ aidsprogrammet, säger Evelyn Kogo. Evelyn Kogo, enda kvinna bland 42 anställda på Sandvik i Tanzania, tog hjälp av Henry Chihana från Sandvik i Zambia. Många fler anmälde sig direkt att delta i SWHAP som utbildare för att sprida kunskap bland de anställda i gruvorna i området. 13

14 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel Autoliv i Johannesburg är ett av de första företagen som gick med i SWHAP. I år, 2007, har hela 93 procent av alla anställda på företaget frivilligt låtit testa sig. Av dem är 6 procent hivpositiva. Här finns en kommitté där både företagsledning och anställda är 14

15 representerade. De har alla gått utbildning om hiv/aids och kunskaperna och informationen sprider de vidare till arbetskamraterna. Alla gör ett fantastiskt bra arbete som sträcker sig långt utöver den vanliga arbetstiden, säger David Kretschmer, vd på företaget. Orsaken till engagemanget är, som så ofta är fallet i södra Afrika, att någon i ens närhet har drabbats av sjukdomen. Grunden till ett bra och effektivt arbetssätt inom SWHAP är ett nära samarbete mellan företagsledning och de anställda på arbetsplatsen som här på Autoliv i Sydafrika. 15

16 Vi förlorade en arbetskamrat genom sjukdomen och hennes dotter blev föräldralös. Det fick oss alla att tänka till. Det var lätt att få frivilliga deltagare till arbetet att lära sig om sjukdomen och sprida kunskapen vidare. Dottern till vår arbetskamrat har vi fortsatt att stödja ekonomiskt, berättar David Kretschmer. Förutom alla anställda på företaget omfattas även de anhöriga. Två gånger om året är det öppet hus för den anställde med familj. Första gången deltog en hivinfekterad person och berättade om sig själv. Autoliv samarbetar också med Sandvik och Assa Abloy som ligger i samma område. Det är avgörande att vi arbetar tillsammans för att vi ska kunna få igenom olika åtgärder, säger David Kretschmer, vd på Autoliv. Vi samlar alla anställda på företagen under en helg för utbildning och gemensamma aktiviteter. Det är viktigt att sprida kunskapen vidare till andra i samhället, särskilt till de unga för att de ska få en bra utbildning, säger David Kretschmer. Även om Autoliv har noga kontroll på siffrorna över hur många som testat sig och hur många som är smittade är diskretion och tystnadsplikt en självklarhet. Alla ska vara 100 procent övertygade om att första steget till att testa sig och sedan beslutet om att ingå i SWHAP är helt frivilligt och under största diskretion, säger David Kretschmer. På Autolivs klinik får de anställda därför träffa en fristående sjuksköterska som sköter provtagningen, för statistik, sköter medicinering, med mera. Där kan de anställda testa sig via ett blodprov eller via ett salivprov 16

17 som i dag är ett godkänt sätt att testa sig. Även om salivtest är dyrare har det visat sig att det är lättare att få människor att testa sig om de slipper ta blodprov. Blodprov i sig kan skapa föreställningar om att man kan bli smittad till och med på kliniken, därför är det mycket bättre och enklare med salivtest, säger Beverly van Wyk, sjuksköterska på Autolivs klinik. Den förebyggande informationen är det dock deltagarna i kommittén som sköter bland arbetskamraterna. Den handlar både om kunskap om sjukdomen hiv/aids, men också hur var och en måste ta ansvar för att förhindra att man drabbas eller för smittan vidare. Enkelt talat är det ju så att den som dricker mycket alkohol förlorar omdömet och sprider på så sätt sjukdomen vidare. Men det går inte att skylla på alkoholen, var och en av oss måste själv ta ansvar för sitt eget beteende, säger Rosa Mkhize, klubbordförande för NUMSA på Autoliv och aktiv i kommittén. Beverly van Wyk, sjuksköterska på Autolivs klinik. Det här är åsikter som både de anställda och företagsledningen delar och från företagets sida ser man också de ekonomiska vinsterna med att hålla alla som arbetar friska. Därför håller också Autolivs SWHAP på att utvecklas ett steg till. Det har gett så goda resultat att vi vill utveckla det till ett leva-sundare-liv-program. På vår klinik och genom kommitténs utbildare vill vi sprida kunskap 17

18 och information om hur var och en vinner på att leva ett sundare liv. Det tjänar alla på: den anställde och familjen, företaget som får en friskare personal och landet får möjligheter till bättre ekonomi, säger David Kretschmer. Klubbordföranden Rosa I Sydafrika där närmare 9 miljoner i åldern år är drabbade av hiv/aids är det nästan ingen som kan säga det berör inte mig. De flesta känner någon eller har själv drabbats. Men det är ändå många som avskärmar sig från detta faktum. När Rosa Mkhize, NUMSA:s klubbordförande på Autoliv, informerar om hiv/aids och hur man skyddar sig själv och andra återkommer hon alltid till sin syster. Den yngsta av mina elva systrar dog i aids när hon var väldigt ung. Hon flyttade tidigt hemifrån och bosatte sig i Durban. Där levde hon ett utsvävande liv med mycket alkohol och lösa sexuella relationer. Hon hörde inte av sig till någon i familjen. Under tre år hörde inte familjen ett ljud från systern och när hon tog kontakt var det för sent. Hon hade blivit smittad, men skämdes för att tala om det för oss. Hon väntade alldeles för länge och när vi fick reda på det och hämtade hem henne kunde vi inte göra något. Vi förlorade henne, berättar Rosa Mkhize. Sin egen systers alltför tidiga och tragiska död använder Rosa Mkhize sig av ofta när hon informerar om hiv/aids 18

19 19

20 inom SWHAP. På Autoliv är hon mycket engagerad i kommittén där både anställda och ledning deltar. Jag drar nytta av både mina personliga erfarenheter och att jag är fackligt förtroendevald inom det sydafrikanska metallförbundet, NUMSA, då jag pratar med mina arbetskamrater. Fackligt förtroendevald har Rosa Mkhize varit sedan hon började arbeta på Autoliv för 19 år sedan. I själva verket var det hon som startade den lokala NUMSAklubben. Liksom det starka engagemanget för SWHAP grundar sig på egna upplevelser gör även det fackliga arbetet detta. När Rosa Mkhize startade fackklubben var Sydafrika fortfarande uppdelat i svart och vitt genom apartheidpolitiken. Vi som arbetade fackligt var noga registrerade och i början av 1990-talet blev jag arresterad av polisen för min verksamhet. Rosa Mkhize är uppvuxen i en både fackligt och politiskt aktiv familj. Båda sakerna har alltid diskuterats mycket i hemmet i township-samhället som ligger en kort bit från Autoliv. Även om Rosas township är välordnat och numera har riktiga gator och elbelysning så är indelningen i olika township ett arv från apartheidpolitiken. Ett effektivt sätt att hålla svarta och vita åtskilda och att kontrollera de svartas områden. Självklart visste polis och myndigheter noga var vi aktiva bodde. Som tur var fanns ingen hemma i huset den dagen någon kastade in en bomb. Men att det var polisen det har en granne i området vittnat om. 20

21 Huset som blev illa åtgånget är för länge sedan reparerat, men tydliga tecken finns kvar. Här har vi faktiskt sparat en del av skadorna med flit säger Rosa Mkhize och pekar upp mot husets ena gavel som vätter ut mot gatan. Det är bra att påminna både sig själv och andra om sin bakgrund, historien är en viktig del av framtiden, säger Rosa Mkhize med ett brett leende som lyser i kvällsmörkret. Engagemang ger ringar på vattnet De anställdas och ledningens engagemang på Autoliv är ett tydligt och gott exempel på att arbetsplatsen är en bra plats att starta ett engagemang som får ringar på vattnet. De anställda och ledning har adopterat ett barnhem som de hjälper på alla möjliga sätt. Jag har inga rikedomar i form av saker eller pengar att erbjuda mina barn, men jag ger dem min kärlek och omsorg, förklarar tant Sara då hon visar runt i bostaden där hon själv och de 13 barnen lever. Hennes förklaring låter en aning urskuldande, som om hon vill be lite om ursäkt för att hon inte har en annan bostad än sitt plåtskjul att erbjuda barnen. I två rum trängs våningssängar med slitna madrasser och filtar. På hyllor runt väggarna ligger barnens få kläder och saker. Kollukten sticker i näsan och en grå koldimma vilar över hela bostaden. Järnspisen i 21

22 22

23 Jag har inga rikedomar i form av saker eller pengar att erbjuda mina barn, men jag ger dem min kärlek och omsorg, förklarar tant Sara då hon visar runt i bostaden där hon själv och de 13 barnen lever. 23

24 det trånga köksutrymmet eldas med kol och nu vid middagstid eldas det för fullt för att grytorna ska kunna värma upp kvällsmaten. Men då det är juli månad och vinter i Sydafrika behövs den också som bostadens enda värmekälla. Vintern är ovanligt kall i år och för bara några dagar sedan snöade det för första gången på 40 år i Johannesburg. Husets plåtväggar blir då extra kalla, likväl som de blir extra varma när det är sommar. Trots svåra levnadsförhållanden finns mycket glädje och skratt hos barnen när de nyfiket tar emot besök och gärna vill bli fotograferade. Det råder ingen tvekan om att tant Saras kärlek och omsorg betyder mycket för dessa föräldralösa barn. Alla 13 har förlorat sin mamma och pappa genom aids. Det började för några år sedan då en granne kom till mig och var så bekymrad över vad som skulle hända med hennes barn. Mamman hade fått veta att hon var smittad och att hon skulle dö. Jag lovade henne att ta hand om barnet och på den vägen är det, berättar tant Sara enkelt. En anställd på Autoliv berättade om barnhemmet. Med den ökade medvetenheten som skapats genom SWHAP ökar också viljan att sprida detta och att hjälpa dem som har drabbats samt att kräva att samhället tar mer ansvar. Från ledningen ligger vi hela tiden på myndigheterna att de ska bygga ett nytt hem åt barnen och tant Sara. Marken där deras och alla de andra människornas 24

25 plåtskjul ligger är gammal gruvmark som har täppts igen. Där finns farligt avfall och det kan vara risk för ras. Det är helt oacceptabelt för människor att leva så, säger David Kretschmer, verkställande direktör på Autoliv. En väg att pressa myndigheterna att göra något är att bilda opinion. Därför är man just nu i färd med att ta kontakt med media för att få dem att uppmärksamma barnens situation. Men på vägen till en förändring behöver de hela tiden hjälp och där är det många som stöttar tant Sara och barnen. Vi har haft insamlingar bland de anställda och ofta tar vi med saker som vi ser att de har behov av just nu, berättar Rosa. Denna kväll har Rosa med sig två långborstar och strax därpå kommer några från den lokala ANC-organisationen med toalettpapper och chipspåsar till vart och ett av barnen. Några av barnen som tant Sara tar hand om, då de förlorat sina föräldrar genom hiv/aids. Vi är många som hela tiden hjälper till att verkligen ge dem det de mest behöver. Men barn måste få vara barn hur svårt det än är och därför är det viktigt att de även får leksaker och en och annan godispåse, säger Rosa. 25

26 Möte mellan Atlas Copco i Örebro och Johannesburg Atlas Copco har tre anläggningar runt Johannesburg. Här anpassar man de produkter som de anställda på Atlas Copco i Örebro tillverkar så att de kan användas i den sydafrikanska gruvindustrin. Företaget sköter också underhåll och reparationer i gruvområdet två mil utanför Johannesburg där totalt 200 av företagets anställda arbetar. Totalt finns 980 anställda inom 22 olika branscher. Banden mellan Atlas Copco och gruvindustrin har alltid varit tighta genom till exempel gemensam utbildning om produkterna. 26

27 Därför har också vår utbildning och information om hiv/aids spridit sig utanför våra egna anställda. Eftersom gruvorna är i produktion dygnet runt åker utbildare även dit på nattskiftet, berättar Piet Leys, vice ordförande på Atlas Copco. När Atlas Copco startade var grundkunskaperna mycket låga om hiv/aids. Myterna om hur smittan spreds var många och felaktiga. Många trodde att man blev smittad bara man drack från samma kaffekopp som en hivpositiv person, berättar Wendy Buffa Pache, personalchef på Atlas Copco. I dag är kunskaperna avsevärt högre och närmare 96 procent har testat sig. Många anslöt sig till programmet när man såg att även ledningen på företaget gjorde det. Men det krävs hela tiden ett aktivt arbete för att alla ska delta. Det spelar ingen roll på vilken nivå i företaget man är säger Wendy Buffa Pache och berättar om den man i ledningen som tyckte att hans egen medverkan var helt onödig. Vi lyckades övertala honom att gå med och lyssna på utbildningen. Resultatet blev väldigt positivt. Från att ha tvärvägrat allt deltagande så återkom han till mig efter utbildningen och var överväldigad över all intressant information som han tyckte att alla i samhället borde få. Själv skulle han genast åka hem till sin syster och berätta för hennes två barn. Men information måste också presenteras på omväxlande sätt. De som redan har deltagit kan tro 27

28 att de redan vet allt och strunta i fortsättningen av programmet. En del undviker också informationen därför att de är rädda att gå på formella möten där anledningen till deltagandet är given. Därför försöker man hela tiden hitta på nya sätt att berätta. Under en lunchrast lät vi därför en teatergrupp komma och spela en pjäs med samma budskap och kunskap om hiv/aids. Det blev mycket uppskattat, säger Wendy Buffa Pache. Martha Mothibe, fackligt förtroendevald på Atlas Copco, var en av dem som var rädd. Främst för sjukdomen i sig, och valde länge att helt enkelt stoppa huvudet i sanden och inte lyssna. Men det håller inte i längden att jag som är fackligt aktiv inte vågar prata om hiv/aids som är ett så stort problem för oss i Sydafrika. Därför arbetar jag nu aktivt som facklig representant i vår kommitté. När jag gör något för andra som är sjuka är det ett sätt att behandla min egen rädsla för sjukdomen. Martha Mothibe Dessutom har Martha Mothibe både lärt sig själv och andra att leva mer hälsosamt. Den form av dietmat som hivpositiva får råd om att anamma är lika bra för oss som inte är hivpositiva. Den är både nyttigare och billigare för hela familjen att äta. 28

29 Lars-Erik Soting, IF Metalls klubbordförande, Atlas Copco Örebro. IF Metalls klubbordförande, Lars-Erik Soting, på Atlas Copco i Örebro deltog på SWHAP:s regionala konferens i Johannesburg den 5 6 juli Genom företaget i Örebro och de fackliga kontakterna på NUMSA i Sydafrika ordnade han i förväg besök på två av Atlas Copcos anläggningar i Johannesburg. Det är viktigt för mig som lokal facklig företrädare att se hur SWHAP fungerar i verkligheten. Både för att berätta om det för mina arbetskamrater hemma, men även för att stödja programmet på plats. Har de anställda och fackliga problem med att driva igenom vissa frågor när det gäller hiv/aidsarbetet kan jag bidra med att ta upp frågan med min företagsledning. 29

30 30

31 31

32 Röster från SWHAP i södra Afrika Den 5 och 6 juli 2007 samlades över 100 deltagare från svenskrelaterade företag i Kenya, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Alla deltar i IF Metalls och NIR:s gemensamma SWHAP i kampen mot hiv/aids. Det var första gången som alla aktiva från företagsledningar och de anställda samlades. Målet var att berätta för varandra om hur de arbetar inom sitt företag och land och att bilda nätverk. Allt med syfte att vidareutveckla sitt arbete för att bekämpa en sjukdom som är det största hotet mot ländernas framtid. FAKTA Mötet och diskussionerna mellan de aktiva samt planering för hur arbetet ska utvecklas finns utförligt dokumenterat i en rapport som gjordes på plats under mötet. Rapporten finns att läsa på SWHAP:s egen hemsida 32

33 Kenya Daniel Mwaura, SWHAP-samordnare. Frågor som självklart måste vara inkluderade i information om hiv/aids är sexuella relationer, sociala och kulturella frågor, våld och alkohol. Alla dessa frågor är särskilt viktigt att ta upp med männen, säger Daniel Mwaura, SWHAP-samordnare i Kenya. 33

34 Sydafrika Hlokoza Motau, metallfacket NUMSA. Det sydafrikanska metallförbundet, NUMSA, insåg tidigt vilka problem som hiv/aids medför för landets befolkning och ekonomi. I NUMSA:s kurser och utbildningar ingår numera alltid ett pass om hiv/aids. Hlokoza Motau, organisatör och internationellt ansvarig på NUMSA:s förbundskontor är ofta ute hos medlemmar och förtroendevalda. 34

35 Vi pratar mycket med våra medlemmar och arbetsplatskommittéer om att de måste diskutera hiv/aids på arbetsplatsen. Men också att de måste våga prata om det hemma med sin familj. Hlokoza började jobba på gummiföretaget Firestone 1980 och blev ganska snart fackligt aktiv och organisatör på NUMSA i Pretoria. Själv uppväxt i ett township där husen var av plåt utan el och vatten vet han vad han talar om när han är ute bland sina medlemmar. Många lever fortfarande fortfarande på detta sätt runt storstäderna och med sina familjer kvar på landet. Det är otroligt viktigt att vi får människor att våga prata hemma och de bästa att uppmuntra till detta är vi inom facket som finns på arbetsplatserna. Om samma antal människor hade Clem Sunter, ordförande dött av någon sjukdom i USA eller för Anglo American Storbritannien som har dött av hiv/aids Chairman s Fund. här i Sydafrika och övriga Afrika hade det betraktats som en nationell katastrof, säger Clem Sunter, ordförande för Anglo American Chairman s Fund i Sydafrika. Clem Sunter är mycket kritisk till hur problemen som hiv/aids orsakar har gömts undan allt för länge. 35

36 Vi har inte haft någon riktig landsomfattande kampanj när det gäller hiv/aids och till exempel att var och en har skyldighet att ta ansvar över sitt sexuella beteende. Även om Clem Sunter tycker att mycket ansvar vilar på regeringen att ta itu med detta, så är det också en viktig fråga för företagen. Han medger att det kan vara svårt att få företagsledare intresserade. Själv arbetar Clem aktivt för att sprida kunskap och få andra intresserade och engagerade. Men han erkänner att det egna engagemanget bygger på upplevda händelser. Det som förändrade mitt liv var när jag besökte ett sjukhus och såg alla unga människor som var smittade och mötet med den 17-åriga tjejen som var tvungen att ta hand om sina småsyskon i stället för att fortsätta utbilda sig då båda föräldrarna dött i aids. Då insåg jag att hälsan hos de anställda borde vara lika viktig för företagen som finansiering och ekonomi. Om jag skulle föreslå min man att använda kondom skulle både jag och kondomen åka ur huset, säger Motswalle Kanyane. Även om resten av gruppen som Motswalle diskuterar med Motswalle Kanyane, Sandvik. 36

37 instämmer i hennes skratt så ligger det mycket allvar och sanning bakom hennes kommentar. Flera intygar att samma problem uppstår om de så bara tar upp frågan om hiv/aids i det egna hemmet. Därför är det viktigt att påverka ungdomen till att prata mer öppet. Förra året anordnade vi därför en särskild tonårsdag. Vi bjöd in alla anställdas tonårsbarn för att prata om sexuella relationer och hiv/aids. Mpho Tage på Scania i Sydafrika är aktiv i SWHAPkommittén och en av dem som arbetar som utbildare. Hon har tagit sina kunskaper ett steg längre och använder materialet i sin sons skola. Jag har en son på 8 år. När han ville prata om en liten flicka som hade blivit våldtagen i vårt område fick det mig att fundera på hur viktigt det är att även barnen får kunskap om hiv/aids och sexuellt beteende. Men för att inte peka ut sin egen son och skicka med honom materialet tog Mpho upp saken med skolledningen och läraren för klassen. Nu använder läraren delar av informationen vid lämpliga tillfällen och berättar för hela klassen. Mpho Thage, Scania. 37

38 Tanzania Mellan Sandvik i Tanzania och Zambia har SWHAP utvecklats över gränserna. Evelyn Kogo som är aktiv på Sandvik i Tanzania tar hjälp av Henry Chihana från Sandvik i Zambia. Henry är öppen med att han är hivpositiv och berättar om det på arbetsplatser. Det är ett ovärderligt stöd i mitt upplysnings- och informationsarbete att Henry berättar om sig själv och sitt liv, säger Evelyn Kogo. Henry Chihana, Sandvik, Zambia och Evelyn Kogo från Sandvik, Tanzania. 38

39 Uganda I Uganda har dörr-till-dörr-metoden visat sig vara ett bra sätt att arbeta på. Hela 95 procent nappar på att göra testet när de får göra det i hemmiljö, berättar Alex Coutinho, doktor och chef för The AIDS Service Organisation, TASO i Uganda. I över 25 år har han arbetat med hiv/aidsfrågor och anlitas ofta i SWHAP. Nu bor han i Uganda men har också jobbat i Swaziland, Malawi och Lesotho. Frågorna runt Alex Coutinho, doktor och chef för The AIDS Service Organisation, TASO i Uganda. hiv/aids är otroligt många och komplexa samt varierar från land till land. Det är viktigt att diskutera alkoholproblem, mäns våld mot kvinnor och människors sexuella beteenden. Svåra frågor, men om vi ska kunna ändra beteenden och få stopp på spridning är det helt avgörande att vi vågar prata. Han berättar om Swaziland för att förklara vad han menar. På sin läkarmottagning i Swaziland tog Alex Coutinho emot en patient vars könsorgan hade otroliga sår och som ville ha behandling eftersom den sexuella 39

40 akten med frun gjorde så ont. Alex förstod först inte hur patientens fru över huvud taget ville ha sexuella relationer, men fick det förklarat för sig av de lokala sjuksköterskorna. Frun har förmodligen inte ens upptäckt hur mannens könsorgan såg ut eftersom de flesta har sex i mörker. Frun hade helt enkelt aldrig sett mannen naken, mycket mindre hans sjuka könsorgan. När verkligheten ser ut på detta sätt, är det mycket viktigt att sprida kunskap, även om det kräver svåra och många gånger ganska indiskreta diskussioner, säger Alex. Alex Coutinho understryker dock att sexuella relationer inte är särskilt mer vidlyftiga i Afrika än i andra världsdelar och att hiv/aids drabbar alla samhällskategorier. Mitt engagemang i frågan beror till exempel på att jag hitintills har begravt nio medlemmar i min släkt som alla har dött av hiv/aids. Jag tar bland annat hand om min systers barn då hon dog av sjukdomen. 40

41 Zambia Rhoda Lungu från Atlas Copco i Zambia var en av närmare 100 aktiva i SWHAP som deltog på mötet i Johannesburg Ett första stormöte för engagerade i svenskrelaterade företag då de byggde nätverk samt utbytte erfarenheter och kunskaper. I mindre grupper fanns tillfälle att diskutera och lära mer i särskilda frågor. Rhoda Lungu valde gruppen som tog upp ämnet Reaching out Att nå ut med upplysning och information om hiv/aids utanför den egna arbetsplatsen. Ett bra sätt för alla oss anställda är att göra egna besök på sjukhus. Då ökar det personliga engagemanget, tycker Rhoda. Rhoda Lungu, Atlas Copco i Zambia. Flera nya erfarenheter om hur man når ut med upplysning utanför den egna arbetsplatsen fick Rhoda Lungu från Atlas Copco i Zambia och de andra i arbetsgruppen Reaching out. 41

42 Zimbabwe När Edith Maziofa anställdes som samordnare i SWHAP kontrollerades hon mycket noga. Hon fick verkligen intyga att hon inte skulle syssla med något politiskt. Pressen och kontrollen på människorna är hård i landet tillsammans med alla andra svåra faktorer: 20 procent av den arbetsföra befolkningen lever med hiv/aids, hösten 2007 når Edith Maziofa, SWHAPsamordnare. arbetslösheten rekord på 85 procent och inflationen är ofattbara procent. Det är verkligen ingen lätt situation att arbeta med hiv/aidsfrågor, men desto viktigare då arbetskunnigt folk flyr landet eller drabbas av hiv/aids. Från starten arbetar vi därför på bred front och försöker närma oss kyrkan, berättar Edith Maziofa. Edith Maziofas initiativ att kontakta kyrkan är mycket viktig. Av Zimbabwes 12 miljoner invånare är över 25 procent med i kyrkan. Via predikstolarna skulle upplysning om hiv/aids kunna spridas till en stor mängd människor. Men först gäller det att vinna förtroende hos kyrkans predikanter. I Zimbabwe predikar ju kyrkan fortfarande polygami, säger Edith upprört. 42

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer