Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus"

Transkript

1 RENLIG FI SE FWM8

2

3 SUOMI 4 SVENSKA 29

4 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Käyttöönotto 11 Asetukset 11 Päivittäinen käyttö 11 Ohjelmat 14 Kulutusarvot 17 Vihjeitä ja neuvoja 19 Hoito ja puhdistus 20 Vianmääritys 22 Tekniset tiedot 24 YMPÄRISTÖNSUOJELU 25 IKEA-TAKUU 26 Oikeus muutoksiin pidätetään. Turvallisuustiedot Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki. Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.

5 SUOMI 5 Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. Yleiset turvallisuusohjeet Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Noudata maksimitäyttömäärää 8 kg (ks. luku Ohjelmataulukko ). Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa). Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa. Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. Turvallisuusohjeet Asennus Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit. Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu tulee lukita, kun siirrät laitetta. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 C lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu sääolosuhteille. Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas. Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä. Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton väliin jää riittävästi tilaa.

6 SUOMI 6 Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan. Sähköliitäntä Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutetuttu huoltoliike. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia: Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS 1362) sulaketta. Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien vaatimukset. Vesiliitäntä Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu. Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen liitännöissä ole vuotoja. Käyttö VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen. Käytä laitetta vain kotiympäristössä. Lue pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeet. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Varmista, että poistat kaikki metalliosat pyykistä. Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää. Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma. Huolto Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Hävittäminen VAROITUS! Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

7 SUOMI 7 Laitteen kuvaus Laitteen kuvaus Kansilevy 2 Pesuainelokero 3 Käyttöpaneeli 4 Luukun kahva 5 Arvokilpi 6 Jalat laitteen tasapainottamiseen 6 Pesuainelokerikko Pesuvaiheen pesuainelokero. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, lisää se juuri ennen ohjelman käynnistämistä. Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki). Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä. Noudata tuotteen valmistajan annosteluohjeita. Älä koskaan annostele ainetta yli pesuainelokerikon MAX-merkinnän. Huuhteluaineet ja tärkki annostellaan lokeroon ennen pesuohjelman käynnistämistä. HUOMIO! Jos haluat suorittaa esipesun, kaada pesuaine pyykkien sekaan rumpuun.

8 SUOMI 8 HUOMIO! Pesuainetyypistä (jauhe tai neste) riippuen on varmistettava, että varsinaisen pesun lokeron läppä on halutussa asennossa. Lapsilukko Tässä laitteessa on erikoistoiminto, joka estää lasten ja eläinten kiinni jäämisen rummun sisälle. Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun. Tarkista rummun sisäosa ennen laitteen käyttämistä. Kyseinen turvatoiminto aktivoidaan kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa painiketta (painamatta) myötäpäivään siten, että ura on vaakasuunnassa. Käytä tarvittaessa kolikkoa apuna. Luukun voi taas sulkea, kun turvatoiminnon lukitus vapautetaan kiertämällä painiketta vastapäivään siten, että ura on pystysuunnassa. Käyttöpaneeli Käyttöpaneelin kuvaus Ohjelmanvalitsin 2 Näyttö 3 Ajastimen painike 4 Luukun lukituksen merkkivalo 5 Käynnistä/Tauko-painike

9 SUOMI 9 6 Lisähuuhtelun painike 7 Superpika-painike 9 Linkousnopeuden alennus 10 Lämpötilan painike 8 Rypistymisen esto -painike Ohjelmanvalitsin Näyttö AB C Ajastimen painike Tällä valitsimella voit kytkeä virran päälle/pois päältä ja/tai valita pesuohjelman. Näytössä näkyvät seuraavat tiedot: A - Ajastimen merkkivalo Merkkivalo syttyy näyttöön, kun vastaava lisätoiminto asetetaan. B - Lapsilukko Lapsilukon ansiosta voit jättää laitteen ilman valvontaa sen toiminnan aikana. C Luku: Valitun ohjelman kesto. Kun ohjelma on valittu, sen kesto näkyy näytössä tunteina ja minuutteina (esimerkiksi ). Kesto lasketaan automaattisesti kullekin tekstiilityypille suositellun maksimitäyttömäärän perusteella. Kun ohjelma on käynnistynyt, jäljellä oleva aika päivittyy näytössä minuutin välein. Ajastin. Valittu viiveaika näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen näkyviin tulee aikaisemmin valitun ohjelman kesto. Ajastimeen asetetun ajan näyttö vähenee aluksi tunti kerrallaan, ja kun jäljellä on yksi tunti, minuutin kerrallaan. Häiriökoodit. Häiriötilanteissa näkyviin voi tulla häiriökoodeja, esimerkiksi (katso kohta "Vianmääritys"). Sopimaton lisätoiminto. Jos valitset lisätoiminnon, joka ei sovi valitulle pesuohjelmalle, näkyviin tulee virheilmoitus, joka näkyy näytön alaosassa muutaman sekunnin ajan. Painikkeen punainen merkkivalo vilkkuu. Ohjelman loppu. Ohjelman päättyessä näytössä näkyy vilkkuva nolla, merkkivalo sekä painikkeen merkkivalo sammuvat. Luukku voidaan avata. Pesuohjelma voidaan asettaa käynnistymään 30, 60, 90 minuutin, 2 tunnin ja sen jälkeen tunti kerrallaan enintään 20 tunnin kuluttua.

10 SUOMI 10 Luukun lukituksen merkkivalo Käynnistä/Tauko-painike Merkkivalo syttyy ohjelman käynnistyessä, ja se ilmaisee, voiko luukun avata: merkkivalo palaa: luukkua ei voi avata. Pesuohjelma on käynnissä tai ohjelma on päättynyt veden jäädessä rumpuun. merkkivalo ei pala: luukun voi avata. Ohjelma on päättynyt tai vesi on tyhjennetty koneesta. vilkkuva merkkivalo: luukun lukitus avautuu muutaman minuutin kuluessa. Tällä painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää valitun pesuohjelman. Lisähuuhtelun painike Superpika-painike Rypistymisen esto -painike Linkousnopeuden alennuspainike Pesukoneesi on suunniteltu siten, että se säästää energiaa. Jos haluat huuhdella pyykin käyttäen enemmän vettä (lisähuuhtelu), valitse tämä lisätoiminto. Pesuohjelmaan kuuluu tällöin joitakin lisähuuhteluita. Tämä lisätoiminto on suositeltava henkilöille, joilla on pesuaineallergia, tai alueella, jossa vesi on hyvin pehmeää. Kun tätä painiketta painetaan, kone suorittaa lyhyen pesuohjelman vähän likaisen pyykin tai raikastettavien vaatteiden pesua varten. Aseta koneeseen normaalia vähemmän pyykkiä. Vastaava merkkivalo syttyy. Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen estämiseksi. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. Rummussa on vettä, kun ohjelma päättyy. Luukku on edelleen lukittu. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty. Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä". Tällä painikkeella voit muuttaa valitun ohjelman linkousnopeutta. Vastaava merkkivalo syttyy. Lämpötilan painike Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti ohjelman oletusarvoista lämpötilaa. Tällä painikkeella voit nostaa tai laite suorittaa pe- alentaa pesuveden lämpötilaa. Asennossa suohjelman kylmällä vedellä. Vastaava merkkivalo syttyy.

11 SUOMI 11 Käyttöönotto 1. Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on tehty asennusohjeiden mukaisesti. 2. Poista kaikki tekstiilit rummusta. Asetukset Äänimerkit Laitteessa on äänimerkki, joka kuuluu seuraavissa tilanteissa: pesuohjelman lopussa toimintahäiriön esiintyessä. Merkkiäänen voi poistaa käytöstä painamalla samanaikaisesti painikkeita ja noin kuuden sekunnin ajan (merkkiääni kuuluu kuitenkin toimintahäiriötilanteessa). Merkkiääni voidaan palauttaa käyttöön painamalla näitä painikkeita uudelleen. Lapsilukko Tämän toiminnon ansiosta voit jättää kodinkoneen ilman valvontaa tarvitsematta olla huolissasi siitä, että lapsille aiheutuisi vaaraa, tai että lapset voisivat aiheuttaa vahinkoa kodinkoneelle. Lapsilukko on toiminnassa myös silloin, kun laite ei ole käynnissä. Toiminto voidaan kytkeä toimintaan kahdella eri tavalla: Ennen -painikkeen painamista: tällöin laitetta ei voi käynnistää. Painikkeen painamisen jälkeen: ohjelmia tai lisätoimintoja ei voi muuttaa. Lapsilukko kytketään toimintaan ja pois toiminnasta painamalla samanaikaisesti noin kuuden sekunnin ajan painikkeita, kunnes symboli tulee näkyviin tai häviää näkyvistä. Pysyvä lisähuuhtelu Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan. Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois päältä koskettamalla samanaikaisesti painiketta ja, kunnes merkkivalo syttyy/sammuu. ja Päivittäinen käyttö Koneen täyttö Avaa vesihana. Kiinnitä pistoke pistorasiaan. 1. Avaa laitteen luukku sen kahvasta vetämällä. 2. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. 3. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen. Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä. Katso maksimitäyttömäärä taulukosta "Ohjelmataulukko". 4. Sulje luukku.

12 SUOMI 12 HUOMIO! Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. B 2. Säädä läppä asentoon B. 3. Aseta lokero takaisin syvennykseen. Olemassa on vesivuodon tai pyykkien vahingoittumisen vaara. Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö 1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine. 2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine lokeroihin. 3. Sulje pesuainelokero varoen. Nestemäinen tai jauhemainen pesuaine A Läpän oletusasetus on A (pesujauhe). Nestemäisen pesuaineen käyttö: 1. Poista lokerikko. Paina lokerikon reunaa nuolen (PUSH) kohdalta lokerikon poistamiseksi helposti. Nestemäistä pesuainetta käytettäessä: Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita. Lisää korkeintaan 120 ml nestettä. Älä aseta ajastinta. A Ohjelman asettaminen Kun läppä on asennossa B ja haluat käyttää pesujauhetta: 1. Poista lokerikko. 2. Säädä läppä asentoon A. 3. Aseta lokero takaisin syvennykseen. 1. Käännä ohjelmanvalitsinta laitteen kytkemiseksi toimintaan ja ohjelman asettamiseksi: Painikkeen merkkivalo vilkkuu. Ohjelman kesto näkyy näytössä. 2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa ja linkousnopeutta tai lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja. Kun kytket jonkin lisätoiminnon päälle, asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy. Jos asetat jonkin arvon virheellisesti, näytössä näkyy viesti.

13 SUOMI 13 Pesuohjelmien kuvaukset sekä pesuohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuudet on esitetty luvussa "Ohjelmat". Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta Paina painiketta. Painikkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Ohjelma käynnistyy, luukku lukittuu, merkkivalo palaa. Ohjelman aika pienenee yhden minuutin välein. Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa pesuohjelman alussa. Ohjelman käynnistäminen ajastimen lisätoiminnolla 1. Paina painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä. Ajastimen merkkivalo syttyy. 2. Paina painiketta : luukku on lukittunut ja merkkivalo palaa. Laite käynnistää ajanlaskun. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti. Voit peruuttaa -lisätoiminnon tai muuttaa sen asetusta ennen kuin kosketat painiketta. Painikkeen koskettamisen jälkeen voit ainoastaan peruuttaa -lisätoiminnon. -lisätoiminnon peruuttaminen: a. Paina painiketta laitteen asettamiseksi taukotilaan. Painikkeen merkkivalo vilkkuu. b. Paina painiketta, kunnes näytössä näkyy. Käynnistä ohjelma välittömästä painamalla painiketta Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen uudelleen. Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät. 1. Paina painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Muuta lisätoimintoja. 3. Paina uudelleen painiketta. Ohjelma jatkuu. Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen 1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon. 2. Kytke laite toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsinta uudelleen. Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman. Laite voi tyhjentää veden ennen uuden ohjelman käynnistämistä. Varmista tällöin, että pesuaine on edelleen pesuainelokerossa. Täytä se muussa tapauksessa. Luukun avaaminen Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai toiminnon Merkkivalo ollessa toiminnassa. palaa. HUOMIO! Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja rumpu pyörii edelleen, luukkua ei voida avata.

14 SUOMI 14 Luukun avaaminen ohjelman ensimmäisten minuuttien aikana tai käynnissä: -toiminnon ollessa 1. Aseta laite taukotilaan painamalla painiketta. 2. Odota, kunnes merkkivalo sammuu. 3. Voit avata luukun. 4. Sulje luukku ja kosketa uudelleen - painiketta. Ohjelma (tai uudelleen. Ohjelman päättyessä ) käynnistyy Laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu). Näyttöön syttyy. -painikkeen merkkivalo sammuu. Luukun lukon merkkivalo sammuu. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon. Voit avata luukun. Poista pyykit laitteesta. Varmista, että rumpu on tyhjä. Sulje vesihana. Pidä luukku ja pesuainelokero raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Pesuohjelma on suoritettu loppuun, mutta rummussa on edelleen vettä: Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. Merkkivalo palaa edelleen ja muistuttaa veden tyhjennystarpeesta. Luukun lukon merkkivalo palaa. Painikkeen merkkivalo sammuu. Luukku on edelleen lukittu. Luukku voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty. Veden tyhjentäminen: 1. Veden tyhjentäminen. Aseta tai -ohjelma. Paina painiketta. Laite tyhjentää veden ja linkoaa. 2. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja luukun lukon merkkivalo sammuu, luukku voidaan avata. 3. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon Valmiustila. Kun pesuohjelman päättymisestä on kulunut joitakin minuutteja eikä laitetta ole kytketty pois toiminnasta, energiansäästötoiminto aktivoituu. Energiansäästötoiminto vähentää energiankulutusta, kun laite on valmiustilassa: Kaikki merkkivalot sammuvat. Painikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Paina jotakin painiketta energiansäästötoiminnon deaktivoimiseksi. Ohjelmat Ohjelmataulukko Lue aina tekstiilin hoito-ohjeet ja valitse pesuohjelma niiden mukaan.

15 SUOMI 15 Ohjelma Lämpötilaväli PUUVILLA (Kylmä) PUUVILLA ECO 1) 60 C - 40 C SILIÄVÄT (Kylmä) HIENOPESU (Kylmä) KÄSINPESU-VIL- LA (Kylmä) MIX C HUUHTELU TYHJENNYS Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus 8 kg 1400 kierrosta minuutissa 8 kg 1400 kierrosta minuutissa 3 kg 900 kierrosta minuutissa 3 kg 700 kierrosta minuutissa 2 kg 900 kierrosta minuutissa 2 kg 900 kierrosta minuutissa 8 kg 1400 kierrosta minuutissa 4) Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa. Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen. Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen. Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpesu». 2) Erityinen ohjelma vähän likaiselle puuvillalle, tekokuidulle ja sekapyykille. Aseta tämä ohjelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Varmista, että pesuaine on tarkoitettu alhaiselle lämpötilalle hyvien pesutuloksien saavuttamiseksi. 3). Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit. 8 kg Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.

16 SUOMI 16 Ohjelma Lämpötilaväli LINKOUS Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus 8 kg 1400 kierrosta minuutissa Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit. HELPOSTI SILI- TETTÄVÄT (Kylmä) RAIKASTUS 20 MIN 30 C PEITOT 40 C - 30 C FARKUT (Kylmä) MINIOHJELMA 30 C 1 kg 900 kierrosta minuutissa 1 kg 900 kierrosta minuutissa 3 kg 700 kierrosta minuutissa 3 kg 900 kierrosta minuutissa 3 kg 700 kierrosta minuutissa Hellävaraisesti pestävät tekokuitupyykit. Normaalilikainen ja likainen pyykki. 5) Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen tai raikastettava pyykki. Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne. Farkku- ja trikookankaat. Myös tummille värillisille vaatteille. Lyhyt ohjelma vähän likaiselle tai raikastettavalle tekokuitu- tai arkalaatuiselle pyykille. Virtapainike Laitteen pois päältä kytkentä ja/tai ohjelman nollaus. 1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat Standardi 60 C puuvillaohjelma ja Standardi 40 C puuvillaohjelma. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä. Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta. 2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa. 3) Laite suorittaa lyhyen lämmitysvaiheen, jos veden lämpötila on alle 20 C. Laite voi näyttää lämpötila-asetuksen kylmä. 4) Oletuslinkousnopeus on 700 kierrosta/minuutissa. 5) Pyykin ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää.

17 SUOMI 17 Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus Ohjelma 1) 1) Kun asetat tämän lisätoiminnon, suosittelemme pyykkimäärän vähentämistä. Voit pestä täyden pyykkimäärän, mutta pesutulos ei välttämättä ole yhtä hyvä. Suositeltu täyttömäärä: puuvilla: 4 kg, siliävät ja arkalaatuiset tekstiilit: 1,5 kg. Kulutusarvot Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.

18 SUOMI 18 Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva ohjelman kesto. Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää vähemmän (esim. Puuvilla 60 C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 8 kg ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto on alle tunnin). Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste. Ohjelmat Täyttö (kg) Energiankulutus (kwh) Vedenkulutus (litroina) Likimääräinen ohjelman kesto (minuutteina) Jäännöskosteus (%) 1) Puuvilla 60 C 8 1, Puuvilla 40 C 8 0, Siliävät 40 C 3 0, Hienopesu 40 C 3 0, Villa/käsinpesu 30 C Standardit puuvillaohjelmat Standardi 60 C puuvilla Standardi 60 C puuvilla Standardi 40 C puuvilla 1) Linkousvaiheen päättyessä. Pois (W) 2 0, , , , Päälle jätetty (W) 0,48 0,48 Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.

19 SUOMI 19 Vihjeitä ja neuvoja Pyykit Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki. Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita. Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa. Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla. Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt. Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki. Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin. Poista kovat tahrat. Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella. Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan. Älä pese laitteessa saumaamattomia tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykit pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.). Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen. Vaikeat tahrat Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja. Suosittelemme, että vaikeat tahrat poistetaan ennen tekstiilien asettamista laitteeseen. Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin laatuun sopivaa tahranpoistoainetta. Pesuaineet ja lisäaineet Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita: jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille jauhemaisia pesuaineita aroille kuiduille (enintään 40 C) ja villalle nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 C) kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita. Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään. Suojele ympäristöä käyttämällä vain oikeaa pesuainemäärää. Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman lämpötilaan sekä likaisuustasoon sopivia tuotteita. Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole läppää, lisää nestemäiset pesuaineet (pesuainevalmistajan toimittamaa) annostelupalloa käyttämällä. Ympäristönsuojeluohjeita Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla, jossa ei ole esipesua. Käynnistä pesuohjelma aina maksimaalisella täyttömäärällä. Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta, kun valitset alhaisen lämpötilan pesuohjelman. Tarkista kotisi vedenkovuus käyttääksesi oikean määrän pesuainetta.

20 SUOMI 20 Veden kovuus Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen. Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen. Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Hoito ja puhdistus VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Ulkopintojen puhdistaminen Puhdista laite ainoastaan saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan. HUOMIO! Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita. Kalkinpoisto Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitetun kalkinpoistotuotteen käyttämistä. Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten estämiseksi. Poista ruostehiukkaset käyttämällä ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja erikoistuotteita. Suorita toimenpide erillään pyykinpesusta. Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Huoltopesu Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita huoltopesu säännöllisesti. Toimi seuraavasti: Poista pyykki koneesta. Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila ja lisää pieni määrä pesuainetta. Luukun tiiviste Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisätilasta. Pesuainelokeron puhdistaminen Pesuaineen ja lisäaineiden lokerot on puhdistettava säännöllisesti. Poista lokerikko. Lisäainelokeron voi irrottaa puhdistamisen helpottamiseksi. Huuhtele kaikki pesuainelokerikon pesuainejäämät pois vesihanan alla.

21 SUOMI 21 Puhdista syvennys harjaa käyttäen ja varmista, että sen ylä- ja alaosa ovat puhtaita. Kierrä letku irti koneesta. Pidä kuivausliina lähettyvillä, sillä letkusta voi tulla vettä. Kun pesuainelokerikko ja sen asennusaukko on puhdistettu, aseta lokerikko takaisin paikoilleen. Puhdista venttiilin sihti jäykällä harjalla tai kankaanpalalla. Vedenottoaukon sihdin ja sihdin venttiilin puhdistaminen Jos laitteen vedentäyttöjakso kestää pitkään tai jos vedentäyttymistä ei tapahdu, käynnistyspainikkeen merkkivalossa vilkkuu punainen valo. Tarkista, onko vedenottoletkun sihdissä ja venttiilin sihdissä tukoksia (katso lisätietoa osiosta "Vianmääritys"). Toimi seuraavasti: Sulje vesihana. Ruuvaa letku irti hanasta. Puhdista sihti jäykällä harjalla. Ruuvaa letku takaisin hanaan. Tarkista, että liitäntä on tiivis Suojeltava jäätymiseltä Kierrä letku takaisin koneeseen ja tarkista, että liitäntä on tiivis. Avaa vesihana. Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea alle 0 C, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta. Suorita tämä toimenpide myös silloin, kun haluat suorittaa hätätyhjennyksen. 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Irrota vedenottoletku. 3. Poista tyhjennysletku takana olevasta tukikappaleesta ja poista se pesualtaasta tai viemäristä. 4. Aseta tyhjennys- ja vedenottoletkun päät astiaan. Anna veden virrata ulos letkuista.

22 SUOMI Kun vettä ei tule enää, asenna vedenotto- ja tyhjennysletku takaisin. HUOMIO! Varmista, että lämpötila on yli 0 C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista. Vianmääritys Johdanto VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön aikana. Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu. Joidenkin häiriöiden yhteydessä laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy virhekoodi: - Laitteeseen ei tule vettä oikein. - Koneeseen jää vettä. - Laitteen luukku on auki tai se on suljettu virheellisesti. Tarkista luukku! - Virransyöttö on epävakaa. Odota kunnes virransyöttö on vakaa. VAROITUS! Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistusten suorittamista. Mahdolliset häiriöt Ongelma Mahdollinen ratkaisu Pesuohjelma ei käynnisty. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. Tarkista, että laitteen luukku on suljettu. Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut. Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu. Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä (jos saatavilla).

23 SUOMI 23 Ongelma Mahdollinen ratkaisu Laitteeseen ei tule vettä. Tarkista, että vesihana on auki. Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta. Tarkista, ettei vesihana ole tukossa. Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus". Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia. Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein. Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi olla liian matalalla. Koneeseen jää vettä. Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa. Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia. Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta. Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää rumpuun. Jos yllä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (sillä tyhjennyspumpun suodatin voi olla tukossa). Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pitempään. Aseta linkousohjelma. Levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman. Jos yllä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (sillä tyhjennyspumpun suodatin voi olla tukossa). Lattialla on vettä. Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole. Varmista, ettei vedenotto- ja/tai tyhjennysletkussa ole vaurioita. Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää. Laitteen luukku ei avaudu. Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä. Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä. Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet asennusohjeista. Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on poistettu. Lue ohjeet asennusohjeista. Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.

24 SUOMI 24 Ongelma Ohjelma on näkyvissä olevaa aikaa lyhyempi. Ohjelma on näkyvissä olevaa aikaa pitempi. Pesutulos ei ole tyydyttävä. Lisätoimintoa ei voida asettaa. Mahdollinen ratkaisu Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso kohta Kulutusarvot. Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa. Tämä on normaalia laitteen toimintaa. Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta. Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua. Varmista, että asetat oikean lämpötilan. Vähennä pyykkiä. Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita. Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltopalveluun. Huolto Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Kytke laite tarkistuksen jälkeen päälle ja paina painiketta käynnistääksesi ohjelman uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Mallitunnus (Malli):... Tuotenumero (PNC):... Sarjanumero (S.N.):... Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän: Made In Italy Inter IKEA Systems B.V Tekniset tiedot Mitat Leveys/korkeus/syvyys/ kokonaissyvyys 600 mm / 850 mm / 559 mm / 578 mm

25 SUOMI 25 Sähköliitäntä Jännite Kokonaisteho Sulake Taajuus Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa. Vedenpaine Vesiliitäntä 1) Minimi Maksimi 230 V 2200 W 10 A 50 Hz IPX4 Maksimitäyttömäärä Puuvilla 8 kg Energialuokka 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) Kylmä vesi A+++ Linkousnopeus Maksimi 1400 kierrosta minuutissa Pesuluokka Linkousluokka Äänitaso pesun aikana Äänitaso linkouksen aikana Keskimääräinen vuotuinen energiankulutus 2) Keskimääräinen vuotuinen vedenkulutus 2) A B 58 db(a) 78 db(a) 190 kwh 9999 litraa 1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys. 2) Tiedot perustuvat testilaitoksen suorittamaan Puuvilla-pesuohjelmaan olettaen, että koneella pestään 200 ohjelmaa vuodessa. Sähköliitännän tiedot, jännite ja kokonaisteho on merkitty pesukoneen luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen

26 SUOMI 26 kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen. IKEA-TAKUU IKEA-takuun voimassaolo Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen tai uusien osien takuuaika ei pitene sen vuoksi. Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden takuu ei koske LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja kaikki ennen IKEA:sta ostetut laitteet. Huoltotöiden suorittaja IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta. Takuun kattavuus Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät IKEA:n omistukseen. Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa perustuen, onko tuote tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi, IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen. Takuun piiriin kuulumattomat asiat Normaali kuluminen. Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot mukaan lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus, epätavallisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot. Kulutusosat mukaan lukien paristot ja lamput. Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset. Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien, vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot. Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun

27 SUOMI 27 suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa valmistusvirheiden aiheuttamiksi. Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana. Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia. Virheellisen tai määräysten vastaisen asennuksen aiheuttamat korjaukset. Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä. Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen. IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen. Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä, jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi. Maakohtaisen lainsäädännön soveltaminen IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia. Kelpoisuusalue Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on olemassa vain, jos: laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on asennettu näiden vaatimusten mukaisesti. laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu niiden mukaisesti. IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu: Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen: 1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen, 2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen. Huolto ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä tietoja: IKEA-keittiön yleinen asennus, sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on annettava valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. 3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen. Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin. Yhteydenotot palvelua tarvittaessa

28 SUOMI 28 Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa. Jotta voimme palvella Sinua mahdollisimman nopeasti, pyydämme soittamaan tämän oppaan lopussa mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan laitteen numero. Ennen kuin soitat meille, ota esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n tuotenumero (8-numeroinen koodi). SÄILYTÄ OSTOKUITTI! Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero (8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta. Lisäavun tarve Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.

29 SVENSKA 29 Innehåll Säkerhetsinformation 29 Säkerhetsföreskrifter 30 Produktbeskrivning 32 Kontrollpanelen 33 Innan första användning 36 Inställningar 36 Daglig användning 36 Program 39 Förbrukningsvärden 43 Råd och tips 44 Skötsel och rengöring 45 Felsökning 47 Tekniska data 50 MILJÖSKYDD 51 IKEA-GARANTI 51 Med reservation för ändringar. Säkerhetsinformation Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk. Säkerhet för barn och handikappade Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Låt inte barn leka med produkten. Barn under tre år ska hållas borta såvida de inte hålls under uppsikt hela tiden. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn. Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen. Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.

30 SVENSKA 30 Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. Allmän säkerhet Ändra inte produktens specifikationer. Följ den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se avsnittet Programöversikt ). Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa). Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta. Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten. Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål. Säkerhetsföreskrifter Installation Ta bort förpackningen och transportbultarna. Spara transportbultarna. När du flyttar produkten igen måste du spärra trumman. Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar. Installera eller använd inte en skadad produkt. Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten. Installera inte och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 C eller där den utsätts för väder och vind. Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent. Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.

31 SVENSKA 31 Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan. Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt. Elektrisk anslutning Produkten måste jordas. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter. Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer. Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Endast för Storbritannien och Irland: Maskinen har en 13 A stickkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362) säkring användas. Denna produkt uppfyller kraven enligt EEG-direktiven. Anslutning av vatten Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna. Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent. Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer. Använd VARNING! Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten. Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk. Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket. Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten. Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten. Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas. Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett. Underhåll Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten. Använd endast originaldelar. Avfallshantering VARNING! Risk för kvävning eller skador. Koppla loss produkten från eluttaget. Klipp av strömkabeln och kassera den. Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

32 SVENSKA 32 Produktbeskrivning Översikt över produkten Bänkskiva 2 Tvättmedelsfack 3 Kontrollpanelen 4 Luckhandtag 5 Typskylt 6 Fötter för nivåutjämning av produkten 6 Tvättmedelsfack Tvättmedelsfack för huvudtvätt. Om du använder flytande tvättmedel lägger du i det precis innan du startar programmet. Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkningsmedel). Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel. Följ tillverkarens rekommendationer vad gäller tvättmedelsmängd och överskrid inte markeringen MAX i tvättmedelsfacket. Sköljmedel eller stärkningsmedel måste fyllas på i facket innan tvättprogrammet startas. FÖRSIKTIGHET! Om du vill utföra förtvätt, häll tvättmedlet bland plaggen i trumman.

33 SVENSKA 33 FÖRSIKTIGHET! Beroende på vilken typ av tvättmedel du använder (pulver eller flytande), kontrollera att fliken i facket för huvudtvätt sitter i rätt position. Barnlås Denna tvättmaskin har en specialfunktion som förhindrar att barn och husdjur blir instängda i trumman. Se till att barn och husdjur inte kryper in i trumman. Kontrollera in i trumman före användning. Aktivera funktionen genom att vrida knappen medurs (utan att trycka in den) innanför luckan tills spåret är horisontellt. Använd ett mynt vid behov. För att inaktivera denna funktion och återställa möjligheten att stänga luckan, vrid knappen moturs tills spåret är vertikalt. Kontrollpanelen Beskrivning av kontrollpanelen Programväljare 2 Display 3 Knapp för Fördröjd start 4 Kontrollampa för lucklås 5 Knapp för Start/Paus 6 Knappen Extra sköljning

34 SVENSKA 34 7 Knapp för Supersnabb 10 Knapp för Temperatur 8 Knappen Sköljstopp 9 Reducerad centrifugering Programväljare Display AB C Knappen Fördröjd start Slå på/av och/eller välja ett program. Displayen visar följande information: A - Indikator för Fördröjd start Indikatorn tänds på displayen när tillhörande funktion är inställd. B Barnlås Barnlåset gör att du kan lämna maskinen utan tillsyn när den arbetar. C Siffra: Programmets varaktighet. När du har valt ett program visas dess längd i timmar och minuter på displayen (till exempel ). Programlängden beräknas automatiskt baserat på max. rekommenderad vikt för varje typ av material. När programmet har startat uppdateras den återstående tiden varje minut. Fördröjd start. Den valda fördröjningen visas på displayen i några sekunder, därefter visas längden hos det valda programmet igen. Visningen av fördröjningen minskar med en timme i taget tills en timme återstår, därefter minskar tiden med en minut i taget. Larmkoder. Om ett fel uppstår kan vissa larmkoder visas, till exempel (se avsnitt "Felsökning"). Val av otillåten funktion. Om du väljer en funktion som inte kan kombineras med det inställda tvättprogrammet visas meddelandet några sekunder i den nedre delen av displayen. Den integrerade röda lampan för knappen börjar blinka. När programmet är klart. När programmet är klart visas den blinkande nollan, kontrollampan och kontrollampan för knapp släcks. Luckan kan öppnas. Med denna knapp kan tvättprogrammet fördröjas från 30 minuter - 60 minuter - 90 minuter, 2 timmar och sedan timme för timme upp till max. 20 timmar.

35 SVENSKA 35 Kontrollampa för lucklås Knappen Start/Paus Knappen Extra sköljning Supersnabb-knapp Knappen Sköljstopp Knappen Reducerad centrifugering Temperaturknapp Den här kontrollampan tänds när programmet startar och indikerar om luckan kan öppnas: kontrollampan lyser: luckan kan inte öppnas. Produkten arbetar eller har stannat med vatten kvar i maskinen. Kontrollampan är släckt: luckan kan öppnas. Programmet är klart eller vattnet har tömts ut. Kontrollampan blinkar: luckan öppnas om några minuter. Med denna knapp startar eller avbryter du det valda tvättprogrammet. Denna produkt är konstruerad för att vara energibesparande. Välj denna funktion för att skölja tvätten med extra mycket vatten (extra sköljning). Några extra sköljningar genomförs. Den här funktionen rekommenderas för personer som är allergiska mot tvättmedel och för områden där vattnet är mycket mjukt. Om du trycker på den här knappen genomför maskinen ett kort tvättprogram för lätt smutsade plagg eller för plagg som behöver fräschas upp. Vi rekommenderar att trumman inte fylls för mycket. Motsvarande kontrollampa tänds. Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas. Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar. Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan. Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet. Tryck för att ändra det valda programmets centrifugeringshastighet. Motsvarande kontrollampa tänds. När du väljer ett program föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet. Med denna knapp kan du öka eller minska tvättemperaturen Om du väljer position kommer maskinen att utföra en sköljning med kallt vatten. Motsvarande kontrollampa tänds.

36 SVENSKA 36 Innan första användning 1. Kontrollera att anslutningarna för el och vatten har utförts enligt installationsanvisningarna. 2. Ta bort allt material från trumman. Inställningar Ljudsignaler Produkten är utrustad med en ljudenhet som avger en ljudsignal i följande fall: när ett program är klart, om ett fel uppstår. Genom att hålla knapparna och intryckta samtidigt i cirka 6 sekunder inaktiveras ljudsignalen (utom vid funktionsfel). Om du trycker på de två knapparna en gång till aktiveras ljudsignalen på nytt. Barnlås Barnlåset gör att du kan lämna produkten utan tillsyn så att du inte behöver vara orolig för att barn kanske skadas eller orsakar skador på tvättmaskinen. Funktionen förblir aktiv även när produkten inte är igång. Du kan ställa in funktionen på två sätt: Innan du trycker på knappen : kan inte produkten startas. Efter att du tryckt på knappen : kan inte program och tillvalsfunktioner ändras. För att aktivera/inaktivera denna funktion, håll knapparna och intryckta samtidigt i cirka 6 sekunder tills symbolen tänds eller släcks på displayen. Permanent inställning av extra sköljning Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program. Aktivera/avaktivera funktionen genom att trycka på knapparna samtidigt tills indikatorlampan släcks. och tänds/ Daglig användning Fylla på tvätt Öppna vattenkranen. Sätt i stickkontakten i eluttaget. 1. Dra i luckhandtaget för att öppna produktens lucka. 2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget. 3. Skaka plaggen innan du lägger in dem i produkten. Lägg inte i för mycket tvätt i trumman. Se max. tvättmängd som anges i "Programtabellen". 4. Stäng dörren.

L 61260 TL L 61460 TL. FI Käyttöohje SV Bruksanvisning

L 61260 TL L 61460 TL. FI Käyttöohje SV Bruksanvisning L 61260 TL L 61460 TL FI Käyttöohje SV Bruksanvisning 2 24 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT....................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET......................................................

Läs mer

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus RENLIG FI SE FWM7 SUOMI 4 SVENSKA 27 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Käyttöönotto 10 Asetukset 10 Päivittäinen käyttö 10 Ohjelmat 13 Kulutusarvot

Läs mer

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus RENLIG FI SE FWM7 SUOMI 4 SVENSKA 29 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 8 Ensimmäinen käyttökerta 10 Päivittäinen käyttö 11 Hyödyllisiä neuvoja

Läs mer

EWT1567VDW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWT1567VDW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWT1567VDW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Läs mer

L TL. FI Käyttöohje SV Bruksanvisning

L TL. FI Käyttöohje SV Bruksanvisning L 85370 TL FI Käyttöohje SV Bruksanvisning 2 27 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT....................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET......................................................

Läs mer

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE pro comfort PR-1273 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4 Käytetyt

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite Modell/Malli: MX-60 Nr/Nro: 36-1617 Vers: 001-200501 SE Översikt SIM-kort back-up En SIM-kortbackup gör det möjligt att lagra 2000

Läs mer

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF10140W

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF10140W Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Käytä pesukonetta

Läs mer

KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. TEKNISET TIEDOT: (oikeudet muutoksiin pidätetään) Mitat:

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 A. Funktioner 1. Med den här programmerbara digitala timern (nedan kallad timern ) kan du ställa in specifika på- och avstängningstider för dina

Läs mer

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin Fjärrströmbrytare utomhus Fjernbryter utendørs Kauko-ohjattava virtakatkaisin ulkotiloihin 00 Biltema Nordic Services AB 00 Biltema Nordic Services AB Art. 44-078 Fjärrströmbrytare, utomhus INLEDNING Med

Läs mer

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion PEM1528 11.3.2014 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje

Läs mer

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011)

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) HYVÄ ASIAKAS Asennukseen tarvitaan useampi kuin yksi henkilö. Käytä suojakäsineitä, kun kokoat tämän yksikön metallirunko-osaa. Tuotteen metalliosat on käsitelty ruosteenestoaineella,

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIXE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIXE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Svenka,1 Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 RO Românã,37

Läs mer

MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella. Käyttöohje

MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella. Käyttöohje 1 MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella Käyttöohje 2 Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi sekä tutustu samalla tuotteeseen. Säilytä

Läs mer

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EDC2096GDW

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EDC2096GDW Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Kylskåp Jääkaappi ERES35800 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1474 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 14062 T 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1261 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

O C. Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 37

O C. Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 37 O C Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 37 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden

Läs mer

Mikrovågsugn med grill & varmluft Mikroaaltouuni jossa grilli- ja kiertoilmatoiminto

Mikrovågsugn med grill & varmluft Mikroaaltouuni jossa grilli- ja kiertoilmatoiminto KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Mikrovågsugn med grill & varmluft Mikroaaltouuni jossa grilli- ja kiertoilmatoiminto Ver. 001-200504 Modell/Malli: ED8525S-SBC Nr/Nro: 34-3996 SVENSKA Mikrovågsugn med grill&

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1265 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B

Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B FIN Käyttöohje 2 S Bruksanvisning 23 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FIN Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden

Läs mer

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning FW32B6120 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE

POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE pro comfort PK-1272 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4

Läs mer

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN

ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN DAN0737 FI ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet.. 3 4. Yleiskuvaus 3 5. Koneen käyttö 4 6. Koneen hoito ja huolto. 5 7. Tekniset

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200505. Gym Flex. Modell/Malli: MC-0087. Nr/Nro: 34-6409

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200505. Gym Flex. Modell/Malli: MC-0087. Nr/Nro: 34-6409 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gym Flex Ver. 001-200505 Modell/Malli: MC-0087 Nr/Nro: 34-6409 2 Gym Flex, artikelnummer: 34-6409 Modell: MC-0087 Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning ndning och

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

the Multi Cooker BMC600

the Multi Cooker BMC600 the Multi Cooker BMC600 FI käyttöohjeet MONITOIMIKEITIN STOLLAR MULTI COOKER BMC600 Monitoimikeitin Stollar BMC600 on nykyaikainen, monia eri toimintoja käsittävä laite, jossa keittiökoneiden uusimmat

Läs mer

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter)

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter) BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211 Växelriktare (inverter) Nr./Nro: 32-5124 Mod./Malli: G-12-300 Invertteri Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.

Läs mer

SHF62NOG. FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25

SHF62NOG. FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25 SHF62NOG FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25 Onnittelemme uuden keraamisen keittotason omistajaa Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen keraamisen keittotason käyttöönottoa. Tutustu keraamisen

Läs mer

Type IO 57-15 NTC X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 22

Type IO 57-15 NTC X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 22 Type IO 57-15 NTC X FI Käyttöohje SE Bruksanvisning FI Onnittelemme uuden GRAM-uunin omistajaa. Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa. Tutustu uuden uunin toimintaan ja sen toimintoihin

Läs mer

Halogenvärmare 1,2kW. Säteilylämmitin 1,2kW. Halogen Heater 1.2kW

Halogenvärmare 1,2kW. Säteilylämmitin 1,2kW. Halogen Heater 1.2kW Modell / Malli / Model: HH01 99 940 88 SE FI EN BRUKSANVISNING Halogenvärmare 1,2kW KÄYTTÖOHJEET Säteilylämmitin 1,2kW INSTRUCTION MANUAL Halogen Heater 1.2kW SE Säkerhetsföreskrifter 1. Kontrollera att

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1284 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING

gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING GRUPPO INCASSO 100 800 m 3 /h 93 262 294 263 1017 780 150 1053 1029 259 min 12/max 20 319 FORATURA PER INCASSO / HOLE SIZES: 1029x262 GRUPPO INCASSO

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...8

Läs mer

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS SF6040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831016

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS SF6040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831016 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ELEKTRO HELIOS SF6040. Löydät kysymyksiisi vastaukset ELEKTRO HELIOS SF6040 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Läs mer

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RW5540X

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RW5540X Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: SUB3A Nr/Nro: 32-6650 Ver: 001-200511 2 SE BRUKSANVISNING Multiport Artikelnummer: 32-6650, modell: SUB3A Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE

Läs mer

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX LAV47080

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX LAV47080 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX LAV47080. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla AEG-ELECTROLUX LAV47080

Läs mer

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF 8000 W...... SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

O C MENU. Type IO 11630-90 IO 11630-90 X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 26

O C MENU. Type IO 11630-90 IO 11630-90 X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 26 MENU O C Type IO 11630-90 IO 11630-90 X FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 26 Onnittelemme uuden GRAM-uunin omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa. Tutustu uuden uunin

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 7000W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV46310

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV46310 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV46310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

JÄÄKAAPPI SFJV-175MC JÄÄ/PAKASTINKAAPPI SFK-175MC PAKASTINKAAPPI SFPK-175MC KÄYTTÖOHJE

JÄÄKAAPPI SFJV-175MC JÄÄ/PAKASTINKAAPPI SFK-175MC PAKASTINKAAPPI SFPK-175MC KÄYTTÖOHJE JÄÄKAAPPI SFJV-175MC JÄÄ/PAKASTINKAAPPI SFK-175MC PAKASTINKAAPPI SFPK-175MC KÄYTTÖOHJE Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi sekä tutustu samalla tuotteeseen.

Läs mer

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014 THL 1852/5.09.00/2014 LIITE THL /Tietopalvelut-osasto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 30 Nimenselvennys 00271 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2015 mennessä TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille PAKKAUSSELOSTE Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Modell / Malli / Model: HFN-2001NT

Modell / Malli / Model: HFN-2001NT Modell / Malli / Model: HFN-2001NT 94 412 16 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 2kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 2kW EN INSTRUCTION MANUAL Heating Fan 2kW SE Säkerhetsföreskrifter 1. Värmefläkten skall anslutas

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:3 Nr 3 Överenskommelse mellan konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan

Läs mer

LÄMMINVESIVARAAJA 50 l VARMVATTENBEREDARE 50 l

LÄMMINVESIVARAAJA 50 l VARMVATTENBEREDARE 50 l LÄMMINVESIVARAAJA 50 l VARMVATTENBEREDARE 50 l DAR0805 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar användä maskinen! SISÄLTÖ

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

O C MENU. Type IO 12654-90 X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 28

O C MENU. Type IO 12654-90 X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 28 MENU O C Type IO 12654-90 X FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 28 Onnittelemme uuden GRAM-uunin omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa. Tutustu uuden uunin toimintaan ja

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Käyttöoppaasi. PHILIPS HB935 http://fi.yourpdfguides.com/dref/984270

Käyttöoppaasi. PHILIPS HB935 http://fi.yourpdfguides.com/dref/984270 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten PAKKAUSSELOSTE Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

KKI 60-01 TF FIN S. Käyttöohjeet...2 Bruksanvisning...23

KKI 60-01 TF FIN S. Käyttöohjeet...2 Bruksanvisning...23 KKI 60-01 TF FIN S Käyttöohjeet...2 Bruksanvisning...23 YLEISTÄ Onnittelemme teitä GRAM induktiokeittotason ostamisesta! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen kuin käytät keittotasoa. Tutki induktiokeittotason

Läs mer

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWG 4168 FW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 24 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION............................................... 25 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER..............................................

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe PAKKAUSSELOSTE Denagard vet 20 mg/g jauhe 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Novartis

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

1. Yleiset turvallisuusmääräykset Tässä ohjekirjassa käytettyjen symbolien selitykset.

1. Yleiset turvallisuusmääräykset Tässä ohjekirjassa käytettyjen symbolien selitykset. KÄYTTÖOHJEET 1. Yleiset turvallisuusmääräykset Tässä ohjekirjassa käytettyjen symbolien selitykset. Tässä käyttöohjeessa olevat turvallisuusmääräykset on merkitty yleisellä DIN 4844-W 9 -varoitusmerkillä.

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 8000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

OHJEKIRJA BRUKSANVISNING. Koodi 110030284 (NUVOLA) Kod. 110030284 ( NUVOLA )

OHJEKIRJA BRUKSANVISNING. Koodi 110030284 (NUVOLA) Kod. 110030284 ( NUVOLA ) OHJEKIRJA BRUKSANVISNING Koodi 110030284 (NUVOLA) Kod. 110030284 ( NUVOLA ) Julkaisu 2012 Ed. 2012 Hyvä asiakas, haluamme onnitella teitä! Olette hankkineet korkealaatuisen liesituulettimen. Suosittelemme

Läs mer

Modell / Malli / Model: HT82039 94 412 14

Modell / Malli / Model: HT82039 94 412 14 Modell / Malli / Model: HT82039 94 412 14 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 2kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 2kW EN INSTRUCTION MANUAL Fan Heater 2kW Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8

Läs mer

Type EKK 7650-60 X EKK 7650-60

Type EKK 7650-60 X EKK 7650-60 0 1 0 1 100 150 50 00 50 0 1 0 1 O C Type EKK 7650-60 X EKK 7650-60 FI Käyttöohje SE Bruksanvisning Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa. FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401 Bruksanvisning Kyl-frys KF2401 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Underhåll och rengöring _ 5 Felsökning 6 Teknisk information

Läs mer

FINNSAT. FSC-400CX digisovitin kaapelivastaanottoon. Finnsat Oy PL 29 Rengastie 10 60101 SEINÄJOKI, FINLAND www.finnsat.tv

FINNSAT. FSC-400CX digisovitin kaapelivastaanottoon. Finnsat Oy PL 29 Rengastie 10 60101 SEINÄJOKI, FINLAND www.finnsat.tv FINNSAT FSC-400CX digisovitin kaapelivastaanottoon Finnsat Oy PL 29 Rengastie 10 60101 SEINÄJOKI, FINLAND www.finnsat.tv Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä käytössä oleviin tietoihin. http://www.finnsat.fi

Läs mer

Kyl- och frysskåp Jääkaappi-Pakastin KF 2796S8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 SISÄLLYSLUETTELO 14 2223 012-34

Kyl- och frysskåp Jääkaappi-Pakastin KF 2796S8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 SISÄLLYSLUETTELO 14 2223 012-34 Kyl- och frysskåp Jääkaappi-Pakastin B R U K S A N V I S N I N G K Ä Y T T Ö O H J E KF 2796S8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 SISÄLLYSLUETTELO 14 2223 012-34 2 VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET Det är av största

Läs mer

Batteriladdare Akkulaturi

Batteriladdare Akkulaturi KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Batteriladdare Akkulaturi Modell/Malli: RS900 Nr/Nro: 36-1841 Vers: 001-200507 SE Bruksanvisning Batteriladdare Artikelnummer: 36-1841, modell: RS900 Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

79M AEF 112online 6 M. AEF 112online CMY 6 M.

79M AEF 112online 6 M. AEF 112online CMY 6 M. 1 www.aeg-home.com 6 AEF 112online AEF 112online 79 02 06 01 6 2 DE 79 02 06 01 FR 3 IT 79 02 06 01 ES 4 PT 79 02 06 01 5 79 02 06 01 6 EL EL SV Säkerhetskrav och varning Denna produkt kan användas av

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING EWW 1686 HDW...... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle PAKKAUSSELOSTE Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Type KK 6520-90 T. FIN Käyttöohjeet...2 SE. Bruksanvisning...22

Type KK 6520-90 T. FIN Käyttöohjeet...2 SE. Bruksanvisning...22 Type KK 6520-90 T FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...22 Onnittelemme uuden keraamisen keittotason omistajaa Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen keraamisen keittotason käyttöönottoa. Tutustu keraamisen

Läs mer

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning QW 16850 HT SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

HD9388, HD9386, HD9384, HD9380

HD9388, HD9386, HD9384, HD9380 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD9388, HD9386, HD9384, HD9380 4222.005.0349.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Suomi Johdanto Onnittelut ostoksestasi

Läs mer

Modell / Malli / Model: FH-01AKT

Modell / Malli / Model: FH-01AKT Modell / Malli / Model: FH-01AKT-2 99 940 86 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 2kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 2kW EN INSTRUCTION MANUAL Heating Fan 2kW SE Säkerhetsföreskrifter 1. Kontrollera att spänningen

Läs mer

Modell / Malli / Model: HFN

Modell / Malli / Model: HFN Modell / Malli / Model: HFN-2016 94 412 17 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 2kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 2kW EN INSTRUCTION MANUAL Heating Fan 2kW Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu

Läs mer

O C. Type EK 9654-90 F. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 32

O C. Type EK 9654-90 F. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 32 O C Type EK 9654-90 F FI Käyttöohje SE Bruksanvisning Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan

Läs mer

Trento LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla

Trento LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla 75 354 63-65 Trento LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus FI EN KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Läs mer