Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus"

Transkript

1 RENLIG FI SE FWM7

2

3 SUOMI 4 SVENSKA 27

4 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Käyttöönotto 10 Asetukset 10 Päivittäinen käyttö 10 Ohjelmat 13 Kulutusarvot 16 Vihjeitä ja neuvoja 17 Hoito ja puhdistus 18 Vianmääritys 20 Tekniset tiedot 23 YMPÄRISTÖNSUOJELU 24 IKEA-TAKUU 24 Oikeus muutoksiin pidätetään. Turvallisuustiedot Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki. Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.

5 SUOMI 5 Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. Yleiset turvallisuusohjeet Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Noudata maksimitäyttömäärää 7 kg (ks. luku Ohjelmataulukko ). Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa). Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa. Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. Turvallisuusohjeet Asennus Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit. Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu tulee lukita, kun siirrät laitetta. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 C lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu sääolosuhteille. Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas. Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä. Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton väliin jää riittävästi tilaa.

6 SUOMI 6 Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan. Sähköliitäntä Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutetuttu huoltoliike. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia: Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS 1362) sulaketta. Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien vaatimukset. Vesiliitäntä Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu. Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen liitännöissä ole vuotoja. Käyttö VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen. Käytä laitetta vain kotiympäristössä. Lue pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeet. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Varmista, että poistat kaikki metalliosat pyykistä. Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää. Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma. Huolto Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Hävittäminen VAROITUS! Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

7 SUOMI 7 Laitteen kuvaus Laitteen kuvaus Kansilevy 2 Pesuainelokero 3 Käyttöpaneeli 4 Luukun kahva 5 Arvokilpi 6 Jalat laitteen tasapainottamiseen 6 Pesuainelokerikko Pesuvaiheen pesuainelokero. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, lisää se juuri ennen ohjelman käynnistämistä. Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki). Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä. Noudata tuotteen valmistajan annosteluohjeita. Älä koskaan annostele ainetta yli pesuainelokerikon MAX-merkinnän. Huuhteluaineet ja tärkki annostellaan lokeroon ennen pesuohjelman käynnistämistä. HUOMIO! Jos haluat suorittaa esipesun, kaada pesuaine pyykkien sekaan rumpuun.

8 SUOMI 8 HUOMIO! Pesuainetyypistä (jauhe tai neste) riippuen on varmistettava, että varsinaisen pesun lokeron läppä on halutussa asennossa. Lapsilukko Tässä laitteessa on erikoistoiminto, joka estää lasten ja eläinten kiinni jäämisen rummun sisälle. Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun. Tarkista rummun sisäosa ennen laitteen käyttämistä. Kyseinen turvatoiminto aktivoidaan kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa painiketta (painamatta) myötäpäivään siten, että ura on vaakasuunnassa. Käytä tarvittaessa kolikkoa apuna. Luukun voi taas sulkea, kun turvatoiminnon lukitus vapautetaan kiertämällä painiketta vastapäivään siten, että ura on pystysuunnassa. Käyttöpaneeli Käyttöpaneelin kuvaus Ohjelmanvalitsin 2 Ajastimen painike 3 Ohjelmavaiheen merkkivalot: - Pesu - Lisähuuhtelu - Ohjelman loppu

9 SUOMI 9 4 Käynnistä/Tauko-painike 5 Superpika-painike Rypistymisenesto 7 Lämpötilan painike 6 Linkouspainike : Automaattinen nopeuden alennus Ohjelmanvalitsin Ajastimen painike Ohjelmavaiheen merkkivalot: - Pesu - Lisähuuhtelu - Ohjelman loppu Käynnistä/Tauko-painike Tällä valitsimella voit kytkeä virran päälle/pois päältä ja/tai valita pesuohjelman. Tätä painiketta painamalla voit ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään 3, 6 tai 9 tunnin päästä. Vastaava merkkivalo syttyy. Kun käynnistät ohjelman ja painat painiketta syttyy. Laite käynnistyy ja luukku lukittuu., merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun valitset pysyvän lisähuuhtelun. Tämä pesukone on suunniteltu säästämään vettä. Herkkäihoiset (pesuaineallergikot) voivat kuitenkin tarvita pyykin huuhtelussa enemmän vettä. Merkkivalo syttyy pesuohjelman päättyessä. Luukun voi avata muutaman minuutin kuluttua. Tällä painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää valitun pesuohjelman. Superpika-painike Kun tätä painiketta painetaan, kone suorittaa lyhyen pesuohjelman vähän likaisen pyykin tai raikastettavien vaatteiden pesua varten. Aseta koneeseen normaalia vähemmän pyykkiä. Vastaava merkkivalo syttyy.

10 SUOMI 10 Linkouspainike Lämpötilan painike Voit asettaa jonkin seuraavista lisätoiminnoista tätä painiketta painamalla: Asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy. Automaattinen linkousnopeuden alennus Aseta tämä lisätoiminto alentaaksesi maksimilinkousnopeuden puoleen, mutta vähintään nopeuteen 400 kierr./min. Sopii erittäin arkalaatuisille tekstiileille. Rypistymisen esto Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen estämiseksi. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. Rummussa on vettä, kun ohjelma päättyy. Luukku on edelleen lukittu. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty. Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä". Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti ohjelman oletusarvoista lämpötilaa. Tällä painikkeella voit nostaa tai laite suorittaa pe- alentaa pesuveden lämpötilaa. Asennossa suohjelman kylmällä vedellä. Vastaava merkkivalo syttyy. Käyttöönotto 1. Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on tehty asennusohjeiden mukaisesti. 2. Poista kaikki tekstiilit rummusta. Asetukset Pysyvä lisähuuhtelu Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan. Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois päältä koskettamalla samanaikaisesti painiketta ja, kunnes merkkivalo syttyy/sammuu. Päivittäinen käyttö Koneen täyttö Avaa vesihana. Kiinnitä pistoke pistorasiaan. 1. Avaa laitteen luukku sen kahvasta vetämällä. 2. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. 3. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen.

11 SUOMI 11 Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä. Katso maksimitäyttömäärä taulukosta "Ohjelmataulukko". 4. Sulje luukku. HUOMIO! Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Olemassa on vesivuodon tai pyykkien vahingoittumisen vaara. Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö 1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine. 2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine lokeroihin. 3. Sulje pesuainelokero varoen. Nestemäinen tai jauhemainen pesuaine A Läpän oletusasetus on A (pesujauhe). Nestemäisen pesuaineen käyttö: 1. Poista lokerikko. Paina lokerikon reunaa nuolen (PUSH) kohdalta lokerikon poistamiseksi helposti. B 2. Säädä läppä asentoon B. 3. Aseta lokero takaisin syvennykseen. Nestemäistä pesuainetta käytettäessä: Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita. Lisää korkeintaan 120 ml nestettä. Älä aseta ajastinta. A Ohjelman asettaminen Kun läppä on asennossa B ja haluat käyttää pesujauhetta: 1. Poista lokerikko. 2. Säädä läppä asentoon A. 3. Aseta lokero takaisin syvennykseen. 1. Käännä ohjelmanvalitsinta laitteen kytkemiseksi toimintaan ja ohjelman asettamiseksi: Painikkeen merkkivalo vilkkuu. 2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa ja linkousnopeutta tai lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja. Kun kytket jonkin lisätoiminnon päälle, asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy. Jos asetat jonkin arvon virheellisesti, merkkivalossa vilkkuu punainen valo. Pesuohjelmien kuvaukset sekä pesuohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuudet on esitetty luvussa "Ohjelmat".

12 SUOMI 12 Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta Paina painiketta. Painikkeen vilkkumasta. merkkivalo lakkaa Vaiheen merkkivalo syttyy ja jää palamaan. Ohjelma käynnistyy ja luukku lukittuu. Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa pesuohjelman alussa. Ohjelman käynnistäminen ajastimen lisätoiminnolla 1. Aseta vaadittu viive painamalla - painiketta toistuvasti. Asetetun ajastuksen merkkivalo syttyy. 2. Paina painiketta : Luukku on lukittu. Laite käynnistää ajanlaskun. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti. Voit peruuttaa ajastuksen tai muuttaa sen asetusta ennen kuin painat painiketta. Painikkeen painamisen jälkeen voit ainoastaan peruuttaa ajastuksen. Ajastuksen peruuttaminen: a. Paina painiketta laitteen asettamiseksi taukotilaan. Painikkeen merkkivalo vilkkuu. b. Paina painiketta kerran, asetetun ajastuksen merkkivalo sammuu. Käynnistä ohjelma välittömästä painamalla painiketta uudelleen. Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät. 1. Paina painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Muuta lisätoimintoja. 3. Paina uudelleen painiketta. Ohjelma jatkuu. Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen 1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon. 2. Kytke laite toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsinta uudelleen. Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman. Laite voi tyhjentää veden ennen uuden ohjelman käynnistämistä. Varmista tällöin, että pesuaine on edelleen pesuainelokerossa. Täytä se muussa tapauksessa. Luukun avaaminen Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai toiminnon ollessa toiminnassa. HUOMIO! Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja rumpu pyörii edelleen, luukkua ei voida avata.

13 SUOMI 13 Luukun avaaminen ohjelman ensimmäisten minuuttien aikana tai ajastimen ollessa käynnissä: 1. Aseta laite taukotilaan painamalla painiketta. 2. Odota joitakin minuutteja, kunnes luukun lukitus avautuu. 3. Voit avata luukun. 4. Sulje luukku ja kosketa uudelleen - painiketta. Ohjelma (tai ajastin) käynnistyy uudelleen. Ohjelman päättyessä Laite pysähtyy automaattisesti. -painikkeen merkkivalo sammuu. Vaiheen merkkivalo syttyy ja jää palamaan muutaman minuutin kuluttua. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon. Voit avata luukun. Poista pyykit laitteesta. Varmista, että rumpu on tyhjä. Sulje vesihana. Pidä luukku ja pesuainelokero raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Pesuohjelma on suoritettu loppuun, mutta rummussa on edelleen vettä: Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. Merkkivalo palaa edelleen ja muistuttaa veden tyhjennystarpeesta. -painikkeen merkkivalo on sammunut. Luukku on lukittu. Luukku voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty. Veden tyhjentäminen: 1. Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma. 2. Paina painiketta. Laite tyhjentää veden ja linkoaa. 3. Kun ohjelma on päättynyt: Painikkeen merkkivalo sammuu ja vaiheen merkkivalo syttyy muutaman minuutin kuluttua. Voit avata luukun. 4. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon Valmiustila. Kun pesuohjelman päättymisestä on kulunut joitakin minuutteja eikä laitetta ole kytketty pois toiminnasta, energiansäästötoiminto aktivoituu. Energiansäästötoiminto vähentää energiankulutusta, kun laite on valmiustilassa: Kaikki merkkivalot sammuvat. Painikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Paina jotakin painiketta energiansäästötoiminnon deaktivoimiseksi. Ohjelmat Ohjelmataulukko Lue aina tekstiilin hoito-ohjeet ja valitse pesuohjelma niiden mukaan.

14 SUOMI 14 Ohjelma Lämpötilaväli PUUVILLA (Kylmä) PUUVILLA ECO 1) 60 C - 40 C SILIÄVÄT (Kylmä) HIENOPESU (Kylmä) KÄSINPESU-VILLA (Kylmä) TUMMAT VAAT- TEET 40 C MIX C HUUHTELU Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 700 kierrosta minuutissa 2 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 1200 kierrosta minuutissa 2 kg 1200 kierrosta minuutissa 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 4) Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa. Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen. Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen. Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpesu». 2) Tumma puuvilla- ja sekapyykki. Normaalilikainen. Erityinen ohjelma vähän likaiselle puuvillalle, tekokuidulle ja sekapyykille. Aseta tämä ohjelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Varmista, että pesuaine on tarkoitettu alhaiselle lämpötilalle hyvien pesutuloksien saavuttamiseksi. 3). Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.

15 SUOMI 15 Ohjelma Lämpötilaväli TYHJENNYS Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) 7 kg Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit. LINKOUS HELPOSTI SILITET- TÄVÄT (Kylmä) RAIKASTUS 20 MIN 30 C FARKUT (Kylmä) MINIOHJELMA 30 C 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 1 kg 900 kierrosta minuutissa 1 kg 900 kierrosta minuutissa 3 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 700 kierrosta minuutissa Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit. Hellävaraisesti pestävät tekokuitupyykit. Normaalilikainen ja likainen pyykki. 5) Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen tai raikastettava pyykki. Farkku- ja trikookankaat. Normaalilikainen. Lyhyt ohjelma vähän likaiselle tai raikastettavalle tekokuitu- tai arkalaatuiselle pyykille. Virtapainike Laitteen pois päältä kytkentä ja/tai ohjelman nollaus. 1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat Standardi 60 C puuvillaohjelma ja Standardi 40 C puuvillaohjelma. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä. Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta. 2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa. 3) Laite suorittaa lyhyen lämmitysvaiheen, jos veden lämpötila on alle 20 C. Laite voi näyttää lämpötila-asetuksen arvona Kylmä. 4) Oletuslinkousnopeus on 700 kierrosta/minuutissa. 5) Pyykin ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää.

16 SUOMI 16 Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus Ohjelma 1) 1) Kun asetat tämän lisätoiminnon, suosittelemme pyykkimäärän vähentämistä. Voit pestä täyden pyykkimäärän, mutta pesutulos ei välttämättä ole yhtä hyvä. Suositeltu täyttömäärä: puuvilla: 3,5 kg, siliävät ja arkalaatuiset tekstiilit: 1,5 kg. Kulutusarvot Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.

17 SUOMI 17 Ohjelmat Täyttö (kg) Energiankulutus (kwh) Vedenkulutus (litroina) Likimääräinen ohjelman kesto (minuutteina) Jäännöskosteus (%) 1) Puuvilla 60 C 7 1, Puuvilla 40 C 7 0, Siliävät 40 C 3 0, Hienopesu 40 C 3 0, Villa/käsinpesu 30 C Standardit puuvillaohjelmat Standardi 60 C puuvilla Standardi 60 C puuvilla Standardi 40 C puuvilla 1) Linkousvaiheen päättyessä. Pois (W) 2 0, , ,5 0, ,5 0, Päälle jätetty (W) 0,48 0,48 Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti. Vihjeitä ja neuvoja Pyykit Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki. Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita. Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa. Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla. Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt. Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki. Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin. Poista kovat tahrat. Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella.

18 SUOMI 18 Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan. Älä pese laitteessa saumaamattomia tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykit pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.). Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen. Vaikeat tahrat Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja. Suosittelemme, että vaikeat tahrat poistetaan ennen tekstiilien asettamista laitteeseen. Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin laatuun sopivaa tahranpoistoainetta. Pesuaineet ja lisäaineet Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita: jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille jauhemaisia pesuaineita aroille kuiduille (enintään 40 C) ja villalle nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 C) kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita. Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään. Suojele ympäristöä käyttämällä vain oikeaa pesuainemäärää. Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman lämpötilaan sekä likaisuustasoon sopivia tuotteita. Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole läppää, lisää nestemäiset pesuaineet (pesuainevalmistajan toimittamaa) annostelupalloa käyttämällä. Ympäristönsuojeluohjeita Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla, jossa ei ole esipesua. Käynnistä pesuohjelma aina maksimaalisella täyttömäärällä. Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta, kun valitset alhaisen lämpötilan pesuohjelman. Tarkista kotisi vedenkovuus käyttääksesi oikean määrän pesuainetta. Veden kovuus Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen. Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen. Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Hoito ja puhdistus VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Ulkopintojen puhdistaminen Puhdista laite ainoastaan saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.

19 SUOMI 19 HUOMIO! Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita. Kalkinpoisto Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitetun kalkinpoistotuotteen käyttämistä. Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten estämiseksi. Poista ruostehiukkaset käyttämällä ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja erikoistuotteita. Suorita toimenpide erillään pyykinpesusta. Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Huoltopesu Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita huoltopesu säännöllisesti. Toimi seuraavasti: Poista pyykki koneesta. Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila ja lisää pieni määrä pesuainetta. Luukun tiiviste Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisätilasta. Pesuainelokeron puhdistaminen Pesuaineen ja lisäaineiden lokerot on puhdistettava säännöllisesti. Poista lokerikko. Lisäainelokeron voi irrottaa puhdistamisen helpottamiseksi. Huuhtele kaikki pesuainelokerikon pesuainejäämät pois vesihanan alla. Puhdista syvennys harjaa käyttäen ja varmista, että sen ylä- ja alaosa ovat puhtaita. Kun pesuainelokerikko ja sen asennusaukko on puhdistettu, aseta lokerikko takaisin paikoilleen. Vedenottoaukon sihdin ja sihdin venttiilin puhdistaminen Jos laitteen vedentäyttöjakso kestää pitkään tai jos vedentäyttymistä ei tapahdu, käynnistyspainikkeen merkkivalossa vilkkuu punainen valo. Tarkista, onko vedenottoletkun sihdissä ja venttiilin sihdissä tukoksia (katso lisätietoa osiosta "Vianmääritys").

20 SUOMI 20 Toimi seuraavasti: Sulje vesihana. Ruuvaa letku irti hanasta. Puhdista sihti jäykällä harjalla. Ruuvaa letku takaisin hanaan. Tarkista, että liitäntä on tiivis. Kierrä letku irti koneesta. Pidä kuivausliina lähettyvillä, sillä letkusta voi tulla vettä. Suojeltava jäätymiseltä Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea alle 0 C, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta. Suorita tämä toimenpide myös silloin, kun haluat suorittaa hätätyhjennyksen. 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Irrota vedenottoletku. 3. Poista tyhjennysletku takana olevasta tukikappaleesta ja poista se pesualtaasta tai viemäristä. 4. Aseta tyhjennys- ja vedenottoletkun päät astiaan. Anna veden virrata ulos letkuista. Puhdista venttiilin sihti jäykällä harjalla tai kankaanpalalla Kierrä letku takaisin koneeseen ja tarkista, että liitäntä on tiivis. Avaa vesihana. 5. Kun vettä ei tule enää, asenna vedenotto- ja tyhjennysletku takaisin. HUOMIO! Varmista, että lämpötila on yli 0 C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista. Vianmääritys VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Johdanto Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön aikana.

21 SUOMI 21 Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu. Äänimerkit aktivoituvat joidenkin ongelmien yhteydessä. Punainen merkkivalo vilkkuu ja jokin merkkivaloista syttyy hälytyskoodin näyttämiseksi: - Laitteeseen ei tule vettä oikein. - Koneeseen jää vettä. - Laitteen luukku on auki tai se on suljettu virheellisesti. Tarkista luukku! Painikkeen merkkivalossa vilkkuu punainen valo 11 kertaa ja vihreä valo 1 kerran (tai 2 tai 3 kertaa): virransyöttö on epävakaa. Odota, kunnes virransyöttö on vakaa ja laite käynnistyy automaattisesti. VAROITUS! Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistusten suorittamista. Mahdolliset häiriöt Ongelma Mahdollinen ratkaisu Pesuohjelma ei käynnisty. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. Tarkista, että laitteen luukku on suljettu. Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut. Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu. Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä (jos saatavilla). Laitteeseen ei tule vettä. Tarkista, että vesihana on auki. Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta. Tarkista, ettei vesihana ole tukossa. Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus". Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia. Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein. Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi olla liian matalalla.

22 SUOMI 22 Ongelma Mahdollinen ratkaisu Koneeseen jää vettä. Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa. Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia. Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta. Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää rumpuun. Jos yllä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (sillä tyhjennyspumpun suodatin voi olla tukossa). Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pitempään. Aseta linkousohjelma. Levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman. Jos yllä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (sillä tyhjennyspumpun suodatin voi olla tukossa). Lattialla on vettä. Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole. Varmista, ettei vedenotto- ja/tai tyhjennysletkussa ole vaurioita. Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää. Laitteen luukku ei avaudu. Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä. Pesutulos ei ole tyydyttävä. Lisätoimintoa ei voida asettaa. Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä. Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet asennusohjeista. Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on poistettu. Lue ohjeet asennusohjeista. Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän. Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta. Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua. Varmista, että asetat oikean lämpötilan. Vähennä pyykkiä. Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita. Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Huolto Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Kytke laite tarkistuksen jälkeen

23 SUOMI 23 päälle ja paina painiketta käynnistääksesi ohjelman uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Mallitunnus (Malli):... Tuotenumero (PNC):... Sarjanumero (S.N.):... Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Suosittelemme, että kirjoitat Tekniset tiedot tiedot tähän: Made In Italy Inter IKEA Systems B.V Mitat Sähköliitäntä Leveys/korkeus/syvyys/ kokonaissyvyys Jännite Kokonaisteho Sulake Taajuus Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa. Vedenpaine Vesiliitäntä 1) Minimi Maksimi 600 mm / 850 mm / 559 mm / 578 mm 230 V 2200 W 10 A 50 Hz IPX4 Maksimitäyttömäärä Puuvilla 7 kg Energialuokka 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) Kylmä vesi A++ Linkousnopeus Maksimi 1200 kierrosta minuutissa Pesuluokka Linkousluokka Äänitaso pesun aikana Äänitaso linkouksen aikana A B 58 db(a) 79 db(a)

24 SUOMI 24 Keskimääräinen vuotuinen energiankulutus 2) 192 kwh Keskimääräinen vuotuinen vedenkulutus 2) 9499 litraa 1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys. 2) Tiedot perustuvat testilaitoksen suorittamaan Puuvilla-pesuohjelmaan olettaen, että koneella pestään 200 ohjelmaa vuodessa. Sähköliitännän tiedot, jännite ja kokonaisteho on merkitty pesukoneen luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen. IKEA-TAKUU IKEA-takuun voimassaolo Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen tai uusien osien takuuaika ei pitene sen vuoksi. Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden takuu ei koske LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja kaikki ennen IKEA:sta ostetut laitteet. Huoltotöiden suorittaja IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta. Takuun kattavuus Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Käytä pesukonetta

Läs mer

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion PEM1528 11.3.2014 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje

Läs mer

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 A. Funktioner 1. Med den här programmerbara digitala timern (nedan kallad timern ) kan du ställa in specifika på- och avstängningstider för dina

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning QW 16850 HT SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200505. Gym Flex. Modell/Malli: MC-0087. Nr/Nro: 34-6409

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200505. Gym Flex. Modell/Malli: MC-0087. Nr/Nro: 34-6409 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gym Flex Ver. 001-200505 Modell/Malli: MC-0087 Nr/Nro: 34-6409 2 Gym Flex, artikelnummer: 34-6409 Modell: MC-0087 Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning ndning och

Läs mer

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING EWW 1686 HDW...... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE

POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE pro comfort PK-1272 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4

Läs mer

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: SUB3A Nr/Nro: 32-6650 Ver: 001-200511 2 SE BRUKSANVISNING Multiport Artikelnummer: 32-6650, modell: SUB3A Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

KÄYTTÖOHJE MINIPAKASTIN SFS-56 A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE MINIPAKASTIN SFS-56 A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE MINIPAKASTIN SFS-56 A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. TEKNISET TIEDOT: (oikeudet muutoksiin pidätetään) Mitat:

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

the Multi Cooker BMC600

the Multi Cooker BMC600 the Multi Cooker BMC600 FI käyttöohjeet MONITOIMIKEITIN STOLLAR MULTI COOKER BMC600 Monitoimikeitin Stollar BMC600 on nykyaikainen, monia eri toimintoja käsittävä laite, jossa keittiökoneiden uusimmat

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT

PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT TÄRKEÄÄ ETTÄ HENKILÖ, JOKA KÄYTTÄÄ KONETTA ON LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT NÄMÄ OHJEET! SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 : TÄRKEÄT TURVAOHJEET 3-5 2:YLEINEN KUVAUS.

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen, 4-5 Kontrollpanel Display Hur

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

QW6272 SV Bruksanvisning

QW6272 SV Bruksanvisning QW6272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9

Läs mer

LED Nödbelysning Astris. LED Hätävalaistus Astris

LED Nödbelysning Astris. LED Hätävalaistus Astris Modell / Malli / Model: ESA05/3H/AT 73 400 05 SE BRUKSANVISNING LED Nödbelysning Astris FI KÄYTTÖOHJEET LED Hätävalaistus Astris EN INSTRUCTION MANUAL LED Emergency Exit Sign Astris Innehåll / Sisältö

Läs mer

LACRI-LUBE Silmävoide

LACRI-LUBE Silmävoide PAKKAUSSELOSTE LACRI-LUBE Silmävoide Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Jos tarvitset selosteen, jonka kirjasinkoko on suurempi, soita: Allergan Norden AB, puh. 0800-115

Läs mer

Retro. Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET

Retro. Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET Retro Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET FIN Sisällysluettelo Laitteen ominaisuudet Asennusohjeet Varotoimenpiteet Huolto ja puhdistus Vianetsintä Lue ohjeet huolellisesti. Noudata seuraavia

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

KÄYTTÖOHJE. Kaappipakastin KKPK-205A+ Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta.

KÄYTTÖOHJE. Kaappipakastin KKPK-205A+ Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Kaappipakastin KKPK-205A+ KÄYTTÖOHJE Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi sekä tutustu samalla tuotteeseen. Säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. 2

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERING AIR CONDITIONER

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERING AIR CONDITIONER Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Läs mer

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KESKUSPÖLYNIMURI C 40 SONIS BRUKS- OCH SERVICEANVISNING CENTRALDAMMSUGARE C 40 SONIS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KESKUSPÖLYNIMURI C 40 SONIS BRUKS- OCH SERVICEANVISNING CENTRALDAMMSUGARE C 40 SONIS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KESKUSPÖLYNIMURI C 40 SONIS BRUKS- OCH SERVICEANVISNING CENTRALDAMMSUGARE C 40 SONIS Suomi 2 Svenska 19 Sisällysluettelo YLEISOHJEITA... 3 1 ASENNUS... 3 1.1 Keskusyksikön asennustila...

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

COFFEE QUEEN GOURMÉ 8L

COFFEE QUEEN GOURMÉ 8L COFFEE R A TASTE OF THE FUTURE COFFEE QUEEN GOURMÉ 8L SE Kaffemaskin med hög kapacitet och flexibel termoslösning FI Kahvinkeitin suurella kapasiteetilla ja joustava termos ratkaisu Din återförsäljare

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Din manual ROSENLEW RTF3121 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1078217

Din manual ROSENLEW RTF3121 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1078217 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning FT 252

Bruksanvisning FT 252 Bruksanvisning FT 252 1 Varningar llmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas. Detta

Läs mer

VIHANNESLEIKKURI. GR10, GR20Plus 4182010, 4182020. Asennus- ja käyttöohjeet BRUKSANVISNING GRÖNSAKSSKÄRARE GR10

VIHANNESLEIKKURI. GR10, GR20Plus 4182010, 4182020. Asennus- ja käyttöohjeet BRUKSANVISNING GRÖNSAKSSKÄRARE GR10 VIHANNESLEIKKURI GR10, GR20Plus BJØRN - OURS BEAR - BÄR - OSO 4182010, 4182020 VARIMIXER Asennus- ja käyttöohjeet BRUKSANVISNING GRÖNSAKSSKÄRARE GR20plus GR10 För bearbetning av de flesta grönsaker och

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Mega T ASENTOHOITOTYYNY

Mega T ASENTOHOITOTYYNY Mega T ASENTOHOITOTYYNY T-mallinen asentohoitotyyny moneen käyttöön Tukityynyksi niin vuoteeseen kuin esim. geriatriseen tuoliin Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen VAKIOKOKO 80 x 60 cm MATERIAALIT

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje. kylskåp jääkaappi ERW 15001

Bruksanvisning Käyttöohje. kylskåp jääkaappi ERW 15001 Bruksanvisning Käyttöohje SE FI kylskåp jääkaappi ERW 15001 2 electrolux SE Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45)

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) 1 Allmänna säkerhetsanvisningar Avsnitten inkluderar säkerhetsanvisningar som kan bidra till att förhindra personskador och materialskador.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING INNEHÅLL DEL 1: FÖRE ANVÄNDNING Säkerhetsinformation Rekommendationer DEL 2: INSTALLATION Borttagning av transportskruvar Fotjustering Elanslutning Vattenanslutning Avloppsanslutning

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN:

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN: SNABBGUIDE S INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN: VIKTIGT: DET ÄR ETT ABSOLUT KRAV ATT ANVISNINGARNA I STYCKET INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖLJS. VIKTIGT: AVLÄGSNA ANORDNINGARNA SOM SKYDDAR TVÄTTMASKINEN

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

C-sarjan keskuspölynimurien käyttö- ja huolto-ohje Centraldammsugare Serie C bruks- och serviceanvisning

C-sarjan keskuspölynimurien käyttö- ja huolto-ohje Centraldammsugare Serie C bruks- och serviceanvisning C-sarjan keskuspölynimurien käyttö- ja huolto-ohje Centraldammsugare Serie C bruks- och serviceanvisning SUOMI 2 SVENSKA 17 SISÄLLYSLUETTELO YLEISOHJEITA... 3 1 ASENNUS... 3 1.1 Keskusyksikön asennustila...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-S NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:12 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWSE 61251

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWSE 61251 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Svenka IW 61251 Innehållsförteckning Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data Underhåll och skötsel, 4 Avstängning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN LUCKA FÖRE DEN FÖRSTA TVÄTTEN FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning, i installationsguiden

Läs mer

Bruksanvisning. Käyttöohje Sid

Bruksanvisning. Käyttöohje Sid Bruksanvisning Käyttöohje Sid S Sid 3 SF 28 Tvättmaskin 124 890 670 QW 1270 QW 1470 Bästa kund, vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant. Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 500 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

Manual för tvättmaskin TM167, TM148

Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Vitvaror med 5 års garanti INNEHÅLL Avsnitt 1: Före användning Säkerhetsföreskrifter... 3 Rekommendationer... 3 Avsnitt : Installation Borttagning av transportskruvar...

Läs mer

Maantiiviysmittari Jordpackningsmätare

Maantiiviysmittari Jordpackningsmätare Maantiiviysmittari Jordpackningsmätare Suomi Svenska Yleistä FI Kiitos Wile Penetrometri - maantiiviysmittarin hankinnasta. Mittarilla voidaan helposti määrittää maantiivistyminen eri syvyyksillä. Mukana

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Trådlös termometer. Langaton lämpömittari

Trådlös termometer. Langaton lämpömittari KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Trådlös termometer Langaton lämpömittari Ver. 001-200506 Modell/Malli: WS315 + WT450W Nr/Nro: 36-1793 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin Produktnr EN-kod Variant 914 904 003 5907580671413 PLT EWC 1350 är den lilla maskinen för de små utrymmena men ändå med en kapacitet på hela 3 kg. ECO-valve för bättre tvätt-

Läs mer

FINNSAT. FST-400CX digisovitin antennivastaanotttoon. Finnsat Oy PL 29 Rengastie 10 60101 SEINÄJOKI, FINLAND www.finnsat.tv

FINNSAT. FST-400CX digisovitin antennivastaanotttoon. Finnsat Oy PL 29 Rengastie 10 60101 SEINÄJOKI, FINLAND www.finnsat.tv FINNSAT FST-400CX digisovitin antennivastaanotttoon Finnsat Oy PL 29 Rengastie 10 60101 SEINÄJOKI, FINLAND www.finnsat.tv Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä käytössä oleviin tietoihin. http://www.finnsat.fi

Läs mer

sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com

sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com Din nya tvättmaskin Du har valt att köpa en Premium tvättmaskin av märket Siemens. Tack vare innovativ teknologi utmärker

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna WD0704EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0702EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0654EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0652EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0604EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0602EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z)

Läs mer

Din manual SAMSUNG Q1435 http://sv.yourpdfguides.com/dref/785785

Din manual SAMSUNG Q1435 http://sv.yourpdfguides.com/dref/785785 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG Q1435. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu

Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013) ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Lukkoponttisten korkki-, linoleumija LoboFloors-vinyylilautalattioiden ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Ennen asennusta: - Korkki-, linouleumi- ja LoboFloors-vinyylilautalattiat soveltuvat asennettaviksi vain

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Programmera bort problemen.

Programmera bort problemen. Programmera bort problemen. Tysk ingenjörskonst löser tvättstugans behov. Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se 2011 Bosch

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. Se möjligheterna WW80H7600E* WW80H7400E* WW90H7600E* WW90H7400E*

Tvättmaskin. användarhandbok. Se möjligheterna WW80H7600E* WW80H7400E* WW90H7600E* WW90H7400E* WW80H7600E* WW80H7400E* WW90H7600E* WW90H7400E* Tvättmaskin användarhandbok Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. Se möjligheterna Tack för att du valde en produkt från Samsung.

Läs mer

DPC-X301 DPC-X507 DPC-X602

DPC-X301 DPC-X507 DPC-X602 DPC-X30 DPC-X507 DPC-X602 BÄRBR CD-SPELRE BRUKSNVISNING Obs : Denna bruksanvisning är gemensam för de 3 modellerna angivna ovan. Uppackning Packa försiktigt upp enheten och kontrollera att alla tillbehör

Läs mer

132993480_s.qxd 23/10/02 16:13 Pagina 1 TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EW 1030 F EW 1230 F EW 1430 F 132 993 480 S

132993480_s.qxd 23/10/02 16:13 Pagina 1 TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EW 1030 F EW 1230 F EW 1430 F 132 993 480 S 132993480_s.qxd 23/10/02 16:13 Pagina 1 TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EW 1030 F EW 1230 F EW 1430 F 132 993 480 S 132993480_s.qxd 23/10/02 16:13 Pagina 2 Bästa kund, vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW 15600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/838258

Din manual HUSQVARNA QW 15600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/838258 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QW 15600. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QW 15600 instruktionsbok

Läs mer

BIPRO 500 VAROITUS! KAAPIN RUNGON, KAAPIN JA PÖYTÄTASON TÄYTYY OLLA PALAMATTOMASTA MATERIAALISTA VALMISTETTUJA. VAROITUS HUOMIO

BIPRO 500 VAROITUS! KAAPIN RUNGON, KAAPIN JA PÖYTÄTASON TÄYTYY OLLA PALAMATTOMASTA MATERIAALISTA VALMISTETTUJA. VAROITUS HUOMIO Tätä grilliä saa käyttää vain hyvin ilmastoiduissa ulkotiloissa. Sitä ei saa käyttää sisätiloissa, autotalleissa, lasitetuilla tai muulla tavoin suljetuilla terasseilla, huvimajoissa tai muissa suljetuissa

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Unimeter Digital Viljankosteusmittari Vattenhaltsmätare för spannmål

Unimeter Digital Viljankosteusmittari Vattenhaltsmätare för spannmål Unimeter Digital Viljankosteusmittari Vattenhaltsmätare för spannmål FI SE Käyttöohje Bruksanvisning FI FI Unimeter Digital viljankosteusmittarin käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Unimeter Digital-

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO0425, DAO0426 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! Käännös

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Bosch. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Viktigt : För att använda apparaten rätt är det viktigt att du läser installations- och användningsinstruktionerna nogrannt innan du startar den.

Viktigt : För att använda apparaten rätt är det viktigt att du läser installations- och användningsinstruktionerna nogrannt innan du startar den. I syfte att ständigt förbättra våra produkter reserverar vi oss rätten att göra alla tekniska, funktionella eller estetiska ändringar. Viktigt : För att använda apparaten rätt är det viktigt att du läser

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TT1332 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832059

Din manual ELEKTRO HELIOS TT1332 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832059 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TT1332. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Napoleon Group of Companies 214 Bayview Dr., Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8 Phone: 1-705-726-4278 Fax: (705)-727-4282. www.napoleongrills.

Napoleon Group of Companies 214 Bayview Dr., Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8 Phone: 1-705-726-4278 Fax: (705)-727-4282. www.napoleongrills. Tätä grilliä saa käyttää vain hyvin ilmastoiduissa ulkotiloissa. Sitä ei saa käyttää sisätiloissa, autotalleissa, lasitetuilla tai muulla tavoin suljetuilla terasseilla, huvimajoissa tai muissa suljetuissa

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/838054

Din manual HUSQVARNA QW1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/838054 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL340

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL340 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL340 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Digitalt kopplingsur

Digitalt kopplingsur SE Bruksanvisning Digitalt kopplingsur Modell: DHC15A 19 164 73 Montering på DIN-skena. Programmering dag för dag eller i 3 olika perioder. Upp till 8 olika on/off. På minuten exakt tidsinställning. LCD-displayen

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

PRESTIGE 450 VAROITUS HUOMIO

PRESTIGE 450 VAROITUS HUOMIO Tätä grilliä saa käyttää vain hyvin ilmastoiduissa ulkotiloissa. Sitä ei saa käyttää sisätiloissa, autotalleissa, lasitetuilla tai muulla tavoin suljetuilla terasseilla, huvimajoissa tai muissa suljetuissa

Läs mer