Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus"

Transkript

1 RENLIG FI SE FWM7

2

3 SUOMI 4 SVENSKA 27

4 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Käyttöönotto 10 Asetukset 10 Päivittäinen käyttö 10 Ohjelmat 13 Kulutusarvot 16 Vihjeitä ja neuvoja 17 Hoito ja puhdistus 18 Vianmääritys 20 Tekniset tiedot 23 YMPÄRISTÖNSUOJELU 24 IKEA-TAKUU 24 Oikeus muutoksiin pidätetään. Turvallisuustiedot Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki. Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.

5 SUOMI 5 Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. Yleiset turvallisuusohjeet Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Noudata maksimitäyttömäärää 7 kg (ks. luku Ohjelmataulukko ). Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa). Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa. Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. Turvallisuusohjeet Asennus Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit. Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu tulee lukita, kun siirrät laitetta. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 C lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu sääolosuhteille. Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas. Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä. Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton väliin jää riittävästi tilaa.

6 SUOMI 6 Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan. Sähköliitäntä Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutetuttu huoltoliike. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia: Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS 1362) sulaketta. Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien vaatimukset. Vesiliitäntä Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu. Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen liitännöissä ole vuotoja. Käyttö VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen. Käytä laitetta vain kotiympäristössä. Lue pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeet. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Varmista, että poistat kaikki metalliosat pyykistä. Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää. Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma. Huolto Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Hävittäminen VAROITUS! Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

7 SUOMI 7 Laitteen kuvaus Laitteen kuvaus Kansilevy 2 Pesuainelokero 3 Käyttöpaneeli 4 Luukun kahva 5 Arvokilpi 6 Jalat laitteen tasapainottamiseen 6 Pesuainelokerikko Pesuvaiheen pesuainelokero. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, lisää se juuri ennen ohjelman käynnistämistä. Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki). Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä. Noudata tuotteen valmistajan annosteluohjeita. Älä koskaan annostele ainetta yli pesuainelokerikon MAX-merkinnän. Huuhteluaineet ja tärkki annostellaan lokeroon ennen pesuohjelman käynnistämistä. HUOMIO! Jos haluat suorittaa esipesun, kaada pesuaine pyykkien sekaan rumpuun.

8 SUOMI 8 HUOMIO! Pesuainetyypistä (jauhe tai neste) riippuen on varmistettava, että varsinaisen pesun lokeron läppä on halutussa asennossa. Lapsilukko Tässä laitteessa on erikoistoiminto, joka estää lasten ja eläinten kiinni jäämisen rummun sisälle. Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun. Tarkista rummun sisäosa ennen laitteen käyttämistä. Kyseinen turvatoiminto aktivoidaan kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa painiketta (painamatta) myötäpäivään siten, että ura on vaakasuunnassa. Käytä tarvittaessa kolikkoa apuna. Luukun voi taas sulkea, kun turvatoiminnon lukitus vapautetaan kiertämällä painiketta vastapäivään siten, että ura on pystysuunnassa. Käyttöpaneeli Käyttöpaneelin kuvaus Ohjelmanvalitsin 2 Ajastimen painike 3 Ohjelmavaiheen merkkivalot: - Pesu - Lisähuuhtelu - Ohjelman loppu

9 SUOMI 9 4 Käynnistä/Tauko-painike 5 Superpika-painike Rypistymisenesto 7 Lämpötilan painike 6 Linkouspainike : Automaattinen nopeuden alennus Ohjelmanvalitsin Ajastimen painike Ohjelmavaiheen merkkivalot: - Pesu - Lisähuuhtelu - Ohjelman loppu Käynnistä/Tauko-painike Tällä valitsimella voit kytkeä virran päälle/pois päältä ja/tai valita pesuohjelman. Tätä painiketta painamalla voit ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään 3, 6 tai 9 tunnin päästä. Vastaava merkkivalo syttyy. Kun käynnistät ohjelman ja painat painiketta syttyy. Laite käynnistyy ja luukku lukittuu., merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun valitset pysyvän lisähuuhtelun. Tämä pesukone on suunniteltu säästämään vettä. Herkkäihoiset (pesuaineallergikot) voivat kuitenkin tarvita pyykin huuhtelussa enemmän vettä. Merkkivalo syttyy pesuohjelman päättyessä. Luukun voi avata muutaman minuutin kuluttua. Tällä painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää valitun pesuohjelman. Superpika-painike Kun tätä painiketta painetaan, kone suorittaa lyhyen pesuohjelman vähän likaisen pyykin tai raikastettavien vaatteiden pesua varten. Aseta koneeseen normaalia vähemmän pyykkiä. Vastaava merkkivalo syttyy.

10 SUOMI 10 Linkouspainike Lämpötilan painike Voit asettaa jonkin seuraavista lisätoiminnoista tätä painiketta painamalla: Asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy. Automaattinen linkousnopeuden alennus Aseta tämä lisätoiminto alentaaksesi maksimilinkousnopeuden puoleen, mutta vähintään nopeuteen 400 kierr./min. Sopii erittäin arkalaatuisille tekstiileille. Rypistymisen esto Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen estämiseksi. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. Rummussa on vettä, kun ohjelma päättyy. Luukku on edelleen lukittu. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty. Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä". Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti ohjelman oletusarvoista lämpötilaa. Tällä painikkeella voit nostaa tai laite suorittaa pe- alentaa pesuveden lämpötilaa. Asennossa suohjelman kylmällä vedellä. Vastaava merkkivalo syttyy. Käyttöönotto 1. Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on tehty asennusohjeiden mukaisesti. 2. Poista kaikki tekstiilit rummusta. Asetukset Pysyvä lisähuuhtelu Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan. Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois päältä koskettamalla samanaikaisesti painiketta ja, kunnes merkkivalo syttyy/sammuu. Päivittäinen käyttö Koneen täyttö Avaa vesihana. Kiinnitä pistoke pistorasiaan. 1. Avaa laitteen luukku sen kahvasta vetämällä. 2. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. 3. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen.

11 SUOMI 11 Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä. Katso maksimitäyttömäärä taulukosta "Ohjelmataulukko". 4. Sulje luukku. HUOMIO! Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Olemassa on vesivuodon tai pyykkien vahingoittumisen vaara. Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö 1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine. 2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine lokeroihin. 3. Sulje pesuainelokero varoen. Nestemäinen tai jauhemainen pesuaine A Läpän oletusasetus on A (pesujauhe). Nestemäisen pesuaineen käyttö: 1. Poista lokerikko. Paina lokerikon reunaa nuolen (PUSH) kohdalta lokerikon poistamiseksi helposti. B 2. Säädä läppä asentoon B. 3. Aseta lokero takaisin syvennykseen. Nestemäistä pesuainetta käytettäessä: Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita. Lisää korkeintaan 120 ml nestettä. Älä aseta ajastinta. A Ohjelman asettaminen Kun läppä on asennossa B ja haluat käyttää pesujauhetta: 1. Poista lokerikko. 2. Säädä läppä asentoon A. 3. Aseta lokero takaisin syvennykseen. 1. Käännä ohjelmanvalitsinta laitteen kytkemiseksi toimintaan ja ohjelman asettamiseksi: Painikkeen merkkivalo vilkkuu. 2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa ja linkousnopeutta tai lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja. Kun kytket jonkin lisätoiminnon päälle, asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy. Jos asetat jonkin arvon virheellisesti, merkkivalossa vilkkuu punainen valo. Pesuohjelmien kuvaukset sekä pesuohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuudet on esitetty luvussa "Ohjelmat".

12 SUOMI 12 Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta Paina painiketta. Painikkeen vilkkumasta. merkkivalo lakkaa Vaiheen merkkivalo syttyy ja jää palamaan. Ohjelma käynnistyy ja luukku lukittuu. Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa pesuohjelman alussa. Ohjelman käynnistäminen ajastimen lisätoiminnolla 1. Aseta vaadittu viive painamalla - painiketta toistuvasti. Asetetun ajastuksen merkkivalo syttyy. 2. Paina painiketta : Luukku on lukittu. Laite käynnistää ajanlaskun. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti. Voit peruuttaa ajastuksen tai muuttaa sen asetusta ennen kuin painat painiketta. Painikkeen painamisen jälkeen voit ainoastaan peruuttaa ajastuksen. Ajastuksen peruuttaminen: a. Paina painiketta laitteen asettamiseksi taukotilaan. Painikkeen merkkivalo vilkkuu. b. Paina painiketta kerran, asetetun ajastuksen merkkivalo sammuu. Käynnistä ohjelma välittömästä painamalla painiketta uudelleen. Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät. 1. Paina painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Muuta lisätoimintoja. 3. Paina uudelleen painiketta. Ohjelma jatkuu. Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen 1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon. 2. Kytke laite toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsinta uudelleen. Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman. Laite voi tyhjentää veden ennen uuden ohjelman käynnistämistä. Varmista tällöin, että pesuaine on edelleen pesuainelokerossa. Täytä se muussa tapauksessa. Luukun avaaminen Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai toiminnon ollessa toiminnassa. HUOMIO! Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja rumpu pyörii edelleen, luukkua ei voida avata.

13 SUOMI 13 Luukun avaaminen ohjelman ensimmäisten minuuttien aikana tai ajastimen ollessa käynnissä: 1. Aseta laite taukotilaan painamalla painiketta. 2. Odota joitakin minuutteja, kunnes luukun lukitus avautuu. 3. Voit avata luukun. 4. Sulje luukku ja kosketa uudelleen - painiketta. Ohjelma (tai ajastin) käynnistyy uudelleen. Ohjelman päättyessä Laite pysähtyy automaattisesti. -painikkeen merkkivalo sammuu. Vaiheen merkkivalo syttyy ja jää palamaan muutaman minuutin kuluttua. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon. Voit avata luukun. Poista pyykit laitteesta. Varmista, että rumpu on tyhjä. Sulje vesihana. Pidä luukku ja pesuainelokero raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Pesuohjelma on suoritettu loppuun, mutta rummussa on edelleen vettä: Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. Merkkivalo palaa edelleen ja muistuttaa veden tyhjennystarpeesta. -painikkeen merkkivalo on sammunut. Luukku on lukittu. Luukku voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty. Veden tyhjentäminen: 1. Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma. 2. Paina painiketta. Laite tyhjentää veden ja linkoaa. 3. Kun ohjelma on päättynyt: Painikkeen merkkivalo sammuu ja vaiheen merkkivalo syttyy muutaman minuutin kuluttua. Voit avata luukun. 4. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon Valmiustila. Kun pesuohjelman päättymisestä on kulunut joitakin minuutteja eikä laitetta ole kytketty pois toiminnasta, energiansäästötoiminto aktivoituu. Energiansäästötoiminto vähentää energiankulutusta, kun laite on valmiustilassa: Kaikki merkkivalot sammuvat. Painikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Paina jotakin painiketta energiansäästötoiminnon deaktivoimiseksi. Ohjelmat Ohjelmataulukko Lue aina tekstiilin hoito-ohjeet ja valitse pesuohjelma niiden mukaan.

14 SUOMI 14 Ohjelma Lämpötilaväli PUUVILLA (Kylmä) PUUVILLA ECO 1) 60 C - 40 C SILIÄVÄT (Kylmä) HIENOPESU (Kylmä) KÄSINPESU-VILLA (Kylmä) TUMMAT VAAT- TEET 40 C MIX C HUUHTELU Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 700 kierrosta minuutissa 2 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 1200 kierrosta minuutissa 2 kg 1200 kierrosta minuutissa 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 4) Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa. Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen. Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen. Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpesu». 2) Tumma puuvilla- ja sekapyykki. Normaalilikainen. Erityinen ohjelma vähän likaiselle puuvillalle, tekokuidulle ja sekapyykille. Aseta tämä ohjelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Varmista, että pesuaine on tarkoitettu alhaiselle lämpötilalle hyvien pesutuloksien saavuttamiseksi. 3). Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.

15 SUOMI 15 Ohjelma Lämpötilaväli TYHJENNYS Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) 7 kg Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit. LINKOUS HELPOSTI SILITET- TÄVÄT (Kylmä) RAIKASTUS 20 MIN 30 C FARKUT (Kylmä) MINIOHJELMA 30 C 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 1 kg 900 kierrosta minuutissa 1 kg 900 kierrosta minuutissa 3 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 700 kierrosta minuutissa Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit. Hellävaraisesti pestävät tekokuitupyykit. Normaalilikainen ja likainen pyykki. 5) Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen tai raikastettava pyykki. Farkku- ja trikookankaat. Normaalilikainen. Lyhyt ohjelma vähän likaiselle tai raikastettavalle tekokuitu- tai arkalaatuiselle pyykille. Virtapainike Laitteen pois päältä kytkentä ja/tai ohjelman nollaus. 1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat Standardi 60 C puuvillaohjelma ja Standardi 40 C puuvillaohjelma. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä. Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta. 2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa. 3) Laite suorittaa lyhyen lämmitysvaiheen, jos veden lämpötila on alle 20 C. Laite voi näyttää lämpötila-asetuksen arvona Kylmä. 4) Oletuslinkousnopeus on 700 kierrosta/minuutissa. 5) Pyykin ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää.

16 SUOMI 16 Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus Ohjelma 1) 1) Kun asetat tämän lisätoiminnon, suosittelemme pyykkimäärän vähentämistä. Voit pestä täyden pyykkimäärän, mutta pesutulos ei välttämättä ole yhtä hyvä. Suositeltu täyttömäärä: puuvilla: 3,5 kg, siliävät ja arkalaatuiset tekstiilit: 1,5 kg. Kulutusarvot Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.

17 SUOMI 17 Ohjelmat Täyttö (kg) Energiankulutus (kwh) Vedenkulutus (litroina) Likimääräinen ohjelman kesto (minuutteina) Jäännöskosteus (%) 1) Puuvilla 60 C 7 1, Puuvilla 40 C 7 0, Siliävät 40 C 3 0, Hienopesu 40 C 3 0, Villa/käsinpesu 30 C Standardit puuvillaohjelmat Standardi 60 C puuvilla Standardi 60 C puuvilla Standardi 40 C puuvilla 1) Linkousvaiheen päättyessä. Pois (W) 2 0, , ,5 0, ,5 0, Päälle jätetty (W) 0,48 0,48 Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti. Vihjeitä ja neuvoja Pyykit Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki. Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita. Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa. Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla. Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt. Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki. Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin. Poista kovat tahrat. Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella.

18 SUOMI 18 Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan. Älä pese laitteessa saumaamattomia tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykit pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.). Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen. Vaikeat tahrat Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja. Suosittelemme, että vaikeat tahrat poistetaan ennen tekstiilien asettamista laitteeseen. Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin laatuun sopivaa tahranpoistoainetta. Pesuaineet ja lisäaineet Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita: jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille jauhemaisia pesuaineita aroille kuiduille (enintään 40 C) ja villalle nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 C) kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita. Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään. Suojele ympäristöä käyttämällä vain oikeaa pesuainemäärää. Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman lämpötilaan sekä likaisuustasoon sopivia tuotteita. Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole läppää, lisää nestemäiset pesuaineet (pesuainevalmistajan toimittamaa) annostelupalloa käyttämällä. Ympäristönsuojeluohjeita Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla, jossa ei ole esipesua. Käynnistä pesuohjelma aina maksimaalisella täyttömäärällä. Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta, kun valitset alhaisen lämpötilan pesuohjelman. Tarkista kotisi vedenkovuus käyttääksesi oikean määrän pesuainetta. Veden kovuus Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen. Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen. Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Hoito ja puhdistus VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Ulkopintojen puhdistaminen Puhdista laite ainoastaan saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.

19 SUOMI 19 HUOMIO! Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita. Kalkinpoisto Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitetun kalkinpoistotuotteen käyttämistä. Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten estämiseksi. Poista ruostehiukkaset käyttämällä ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja erikoistuotteita. Suorita toimenpide erillään pyykinpesusta. Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Huoltopesu Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita huoltopesu säännöllisesti. Toimi seuraavasti: Poista pyykki koneesta. Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila ja lisää pieni määrä pesuainetta. Luukun tiiviste Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisätilasta. Pesuainelokeron puhdistaminen Pesuaineen ja lisäaineiden lokerot on puhdistettava säännöllisesti. Poista lokerikko. Lisäainelokeron voi irrottaa puhdistamisen helpottamiseksi. Huuhtele kaikki pesuainelokerikon pesuainejäämät pois vesihanan alla. Puhdista syvennys harjaa käyttäen ja varmista, että sen ylä- ja alaosa ovat puhtaita. Kun pesuainelokerikko ja sen asennusaukko on puhdistettu, aseta lokerikko takaisin paikoilleen. Vedenottoaukon sihdin ja sihdin venttiilin puhdistaminen Jos laitteen vedentäyttöjakso kestää pitkään tai jos vedentäyttymistä ei tapahdu, käynnistyspainikkeen merkkivalossa vilkkuu punainen valo. Tarkista, onko vedenottoletkun sihdissä ja venttiilin sihdissä tukoksia (katso lisätietoa osiosta "Vianmääritys").

20 SUOMI 20 Toimi seuraavasti: Sulje vesihana. Ruuvaa letku irti hanasta. Puhdista sihti jäykällä harjalla. Ruuvaa letku takaisin hanaan. Tarkista, että liitäntä on tiivis. Kierrä letku irti koneesta. Pidä kuivausliina lähettyvillä, sillä letkusta voi tulla vettä. Suojeltava jäätymiseltä Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea alle 0 C, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta. Suorita tämä toimenpide myös silloin, kun haluat suorittaa hätätyhjennyksen. 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Irrota vedenottoletku. 3. Poista tyhjennysletku takana olevasta tukikappaleesta ja poista se pesualtaasta tai viemäristä. 4. Aseta tyhjennys- ja vedenottoletkun päät astiaan. Anna veden virrata ulos letkuista. Puhdista venttiilin sihti jäykällä harjalla tai kankaanpalalla Kierrä letku takaisin koneeseen ja tarkista, että liitäntä on tiivis. Avaa vesihana. 5. Kun vettä ei tule enää, asenna vedenotto- ja tyhjennysletku takaisin. HUOMIO! Varmista, että lämpötila on yli 0 C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista. Vianmääritys VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Johdanto Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön aikana.

21 SUOMI 21 Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu. Äänimerkit aktivoituvat joidenkin ongelmien yhteydessä. Punainen merkkivalo vilkkuu ja jokin merkkivaloista syttyy hälytyskoodin näyttämiseksi: - Laitteeseen ei tule vettä oikein. - Koneeseen jää vettä. - Laitteen luukku on auki tai se on suljettu virheellisesti. Tarkista luukku! Painikkeen merkkivalossa vilkkuu punainen valo 11 kertaa ja vihreä valo 1 kerran (tai 2 tai 3 kertaa): virransyöttö on epävakaa. Odota, kunnes virransyöttö on vakaa ja laite käynnistyy automaattisesti. VAROITUS! Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistusten suorittamista. Mahdolliset häiriöt Ongelma Mahdollinen ratkaisu Pesuohjelma ei käynnisty. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. Tarkista, että laitteen luukku on suljettu. Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut. Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu. Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä (jos saatavilla). Laitteeseen ei tule vettä. Tarkista, että vesihana on auki. Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta. Tarkista, ettei vesihana ole tukossa. Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus". Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia. Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein. Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi olla liian matalalla.

22 SUOMI 22 Ongelma Mahdollinen ratkaisu Koneeseen jää vettä. Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa. Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia. Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta. Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää rumpuun. Jos yllä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (sillä tyhjennyspumpun suodatin voi olla tukossa). Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pitempään. Aseta linkousohjelma. Levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman. Jos yllä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (sillä tyhjennyspumpun suodatin voi olla tukossa). Lattialla on vettä. Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole. Varmista, ettei vedenotto- ja/tai tyhjennysletkussa ole vaurioita. Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää. Laitteen luukku ei avaudu. Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä. Pesutulos ei ole tyydyttävä. Lisätoimintoa ei voida asettaa. Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä. Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet asennusohjeista. Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on poistettu. Lue ohjeet asennusohjeista. Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän. Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta. Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua. Varmista, että asetat oikean lämpötilan. Vähennä pyykkiä. Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita. Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Huolto Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Kytke laite tarkistuksen jälkeen

23 SUOMI 23 päälle ja paina painiketta käynnistääksesi ohjelman uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Mallitunnus (Malli):... Tuotenumero (PNC):... Sarjanumero (S.N.):... Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Suosittelemme, että kirjoitat Tekniset tiedot tiedot tähän: Made In Italy Inter IKEA Systems B.V Mitat Sähköliitäntä Leveys/korkeus/syvyys/ kokonaissyvyys Jännite Kokonaisteho Sulake Taajuus Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa. Vedenpaine Vesiliitäntä 1) Minimi Maksimi 600 mm / 850 mm / 559 mm / 578 mm 230 V 2200 W 10 A 50 Hz IPX4 Maksimitäyttömäärä Puuvilla 7 kg Energialuokka 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) Kylmä vesi A++ Linkousnopeus Maksimi 1200 kierrosta minuutissa Pesuluokka Linkousluokka Äänitaso pesun aikana Äänitaso linkouksen aikana A B 58 db(a) 79 db(a)

24 SUOMI 24 Keskimääräinen vuotuinen energiankulutus 2) 192 kwh Keskimääräinen vuotuinen vedenkulutus 2) 9499 litraa 1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys. 2) Tiedot perustuvat testilaitoksen suorittamaan Puuvilla-pesuohjelmaan olettaen, että koneella pestään 200 ohjelmaa vuodessa. Sähköliitännän tiedot, jännite ja kokonaisteho on merkitty pesukoneen luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen. IKEA-TAKUU IKEA-takuun voimassaolo Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen tai uusien osien takuuaika ei pitene sen vuoksi. Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden takuu ei koske LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja kaikki ennen IKEA:sta ostetut laitteet. Huoltotöiden suorittaja IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta. Takuun kattavuus Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat

L 61260 TL L 61460 TL. FI Käyttöohje SV Bruksanvisning

L 61260 TL L 61460 TL. FI Käyttöohje SV Bruksanvisning L 61260 TL L 61460 TL FI Käyttöohje SV Bruksanvisning 2 24 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT....................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET......................................................

Läs mer

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus RENLIG FI SE FWM8 SUOMI 4 SVENSKA 29 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Käyttöönotto 11 Asetukset 11 Päivittäinen käyttö 11 Ohjelmat 14 Kulutusarvot

Läs mer

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus RENLIG FI SE FWM7 SUOMI 4 SVENSKA 29 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 8 Ensimmäinen käyttökerta 10 Päivittäinen käyttö 11 Hyödyllisiä neuvoja

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1284 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1474 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 14062 T 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

EWT1567VDW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWT1567VDW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWT1567VDW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Läs mer

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE pro comfort PR-1273 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4 Käytetyt

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1261 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning FW32B6120 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

L TL. FI Käyttöohje SV Bruksanvisning

L TL. FI Käyttöohje SV Bruksanvisning L 85370 TL FI Käyttöohje SV Bruksanvisning 2 27 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT....................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET......................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1265 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF10140W

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF10140W Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 7000W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. TEKNISET TIEDOT: (oikeudet muutoksiin pidätetään) Mitat:

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...8

Läs mer

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Käytä pesukonetta

Läs mer

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF 8000 W...... SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite Modell/Malli: MX-60 Nr/Nro: 36-1617 Vers: 001-200501 SE Översikt SIM-kort back-up En SIM-kortbackup gör det möjligt att lagra 2000

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWG 4168 FW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 24 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION............................................... 25 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER..............................................

Läs mer

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 8000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWP 1475 THW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion PEM1528 11.3.2014 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIXE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIXE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Svenka,1 Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 RO Românã,37

Läs mer

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin Fjärrströmbrytare utomhus Fjernbryter utendørs Kauko-ohjattava virtakatkaisin ulkotiloihin 00 Biltema Nordic Services AB 00 Biltema Nordic Services AB Art. 44-078 Fjärrströmbrytare, utomhus INLEDNING Med

Läs mer

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F 38 www.electrolux.com 4. KONTROLLPANELEN 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 1 Strömbrytare På/Av (On/Off) 2 Programväljare 3 Touch-kontroll för Reducerad centrifugering (Centrifugering)

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW

Bruksanvisning Tvättmaskin QW SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 167382 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...12

Läs mer

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011)

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) HYVÄ ASIAKAS Asennukseen tarvitaan useampi kuin yksi henkilö. Käytä suojakäsineitä, kun kokoat tämän yksikön metallirunko-osaa. Tuotteen metalliosat on käsitelty ruosteenestoaineella,

Läs mer

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 A. Funktioner 1. Med den här programmerbara digitala timern (nedan kallad timern ) kan du ställa in specifika på- och avstängningstider för dina

Läs mer

MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella. Käyttöohje

MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella. Käyttöohje 1 MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella Käyttöohje 2 Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi sekä tutustu samalla tuotteeseen. Säilytä

Läs mer

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EDC2096GDW

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EDC2096GDW Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning QW 16850 HT SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING EWW 1686 HDW...... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 9000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

QW SV Bruksanvisning

QW SV Bruksanvisning QW 148591 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN

ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN DAN0737 FI ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet.. 3 4. Yleiskuvaus 3 5. Koneen käyttö 4 6. Koneen hoito ja huolto. 5 7. Tekniset

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Halogenvärmare 1,2kW. Säteilylämmitin 1,2kW. Halogen Heater 1.2kW

Halogenvärmare 1,2kW. Säteilylämmitin 1,2kW. Halogen Heater 1.2kW Modell / Malli / Model: HH01 99 940 88 SE FI EN BRUKSANVISNING Halogenvärmare 1,2kW KÄYTTÖOHJEET Säteilylämmitin 1,2kW INSTRUCTION MANUAL Halogen Heater 1.2kW SE Säkerhetsföreskrifter 1. Kontrollera att

Läs mer

QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 147070 QW 167070 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter)

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter) BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211 Växelriktare (inverter) Nr./Nro: 32-5124 Mod./Malli: G-12-300 Invertteri Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Kylskåp Jääkaappi ERES35800 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Läs mer

Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B

Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B FIN Käyttöohje 2 S Bruksanvisning 23 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FIN Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden

Läs mer

QW QW SV Bruksanvisning

QW QW SV Bruksanvisning QW 147381 QW 167381 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: SUB3A Nr/Nro: 32-6650 Ver: 001-200511 2 SE BRUKSANVISNING Multiport Artikelnummer: 32-6650, modell: SUB3A Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401 Bruksanvisning Kyl-frys KF2401 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Underhåll och rengöring _ 5 Felsökning 6 Teknisk information

Läs mer

POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE

POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE pro comfort PK-1272 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel

Läs mer

QW QW SV Bruksanvisning

QW QW SV Bruksanvisning QW 147272 QW 167272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS SF6040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831016

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS SF6040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831016 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ELEKTRO HELIOS SF6040. Löydät kysymyksiisi vastaukset ELEKTRO HELIOS SF6040 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Läs mer

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 1696 CWW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2 Uppackning och nivellering Att ansluta el- och vattenförsörjningar Första tvättprogrammet Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen och hur att starta

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING

gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING GRUPPO INCASSO 100 800 m 3 /h 93 262 294 263 1017 780 150 1053 1029 259 min 12/max 20 319 FORATURA PER INCASSO / HOLE SIZES: 1029x262 GRUPPO INCASSO

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

O C. Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 37

O C. Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 37 O C Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 37 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200505. Gym Flex. Modell/Malli: MC-0087. Nr/Nro: 34-6409

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200505. Gym Flex. Modell/Malli: MC-0087. Nr/Nro: 34-6409 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gym Flex Ver. 001-200505 Modell/Malli: MC-0087 Nr/Nro: 34-6409 2 Gym Flex, artikelnummer: 34-6409 Modell: MC-0087 Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning ndning och

Läs mer

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDPP47401DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

SHF62NOG. FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25

SHF62NOG. FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25 SHF62NOG FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25 Onnittelemme uuden keraamisen keittotason omistajaa Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen keraamisen keittotason käyttöönottoa. Tutustu keraamisen

Läs mer

Mikrovågsugn med grill & varmluft Mikroaaltouuni jossa grilli- ja kiertoilmatoiminto

Mikrovågsugn med grill & varmluft Mikroaaltouuni jossa grilli- ja kiertoilmatoiminto KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Mikrovågsugn med grill & varmluft Mikroaaltouuni jossa grilli- ja kiertoilmatoiminto Ver. 001-200504 Modell/Malli: ED8525S-SBC Nr/Nro: 34-3996 SVENSKA Mikrovågsugn med grill&

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L 64855L. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille PAKKAUSSELOSTE Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW Tvättmaskiner Green Range A+++-10% med varmvattenanslutning för mindre energiförbrukning och Time Manager som anpassar programmen efter dina behov. Maskinen har hög kapacitet 8 kg och tvättar även mindre

Läs mer

Modell / Malli / Model: HFN-2001NT

Modell / Malli / Model: HFN-2001NT Modell / Malli / Model: HFN-2001NT 94 412 16 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 2kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 2kW EN INSTRUCTION MANUAL Heating Fan 2kW SE Säkerhetsföreskrifter 1. Värmefläkten skall anslutas

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

QB6045. SV Bruksanvisning

QB6045. SV Bruksanvisning QB6045 SV Bruksanvisning INNEHÅLL SVENSKA 47 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.................................................. 48 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................... 49

Läs mer

QW6272 SV Bruksanvisning

QW6272 SV Bruksanvisning QW6272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9

Läs mer

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX LAV47080

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX LAV47080 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX LAV47080. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla AEG-ELECTROLUX LAV47080

Läs mer

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RW5540X

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RW5540X Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 16694 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe PAKKAUSSELOSTE Denagard vet 20 mg/g jauhe 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Novartis

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV84760 http://sv.yourpdfguides.com/dref/616347

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV84760 http://sv.yourpdfguides.com/dref/616347 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV84760. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV46310

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV46310 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV46310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer