Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus"

Transkript

1 RENLIG FI SE FWM7

2

3 SUOMI 4 SVENSKA 27

4 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Käyttöönotto 10 Asetukset 10 Päivittäinen käyttö 10 Ohjelmat 13 Kulutusarvot 16 Vihjeitä ja neuvoja 17 Hoito ja puhdistus 18 Vianmääritys 20 Tekniset tiedot 23 YMPÄRISTÖNSUOJELU 24 IKEA-TAKUU 24 Oikeus muutoksiin pidätetään. Turvallisuustiedot Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki. Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.

5 SUOMI 5 Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. Yleiset turvallisuusohjeet Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Noudata maksimitäyttömäärää 7 kg (ks. luku Ohjelmataulukko ). Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa). Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa. Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. Turvallisuusohjeet Asennus Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit. Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu tulee lukita, kun siirrät laitetta. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 C lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu sääolosuhteille. Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas. Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä. Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton väliin jää riittävästi tilaa.

6 SUOMI 6 Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan. Sähköliitäntä Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutetuttu huoltoliike. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia: Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS 1362) sulaketta. Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien vaatimukset. Vesiliitäntä Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu. Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen liitännöissä ole vuotoja. Käyttö VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen. Käytä laitetta vain kotiympäristössä. Lue pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeet. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Varmista, että poistat kaikki metalliosat pyykistä. Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää. Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma. Huolto Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Hävittäminen VAROITUS! Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

7 SUOMI 7 Laitteen kuvaus Laitteen kuvaus Kansilevy 2 Pesuainelokero 3 Käyttöpaneeli 4 Luukun kahva 5 Arvokilpi 6 Jalat laitteen tasapainottamiseen 6 Pesuainelokerikko Pesuvaiheen pesuainelokero. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, lisää se juuri ennen ohjelman käynnistämistä. Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki). Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä. Noudata tuotteen valmistajan annosteluohjeita. Älä koskaan annostele ainetta yli pesuainelokerikon MAX-merkinnän. Huuhteluaineet ja tärkki annostellaan lokeroon ennen pesuohjelman käynnistämistä. HUOMIO! Jos haluat suorittaa esipesun, kaada pesuaine pyykkien sekaan rumpuun.

8 SUOMI 8 HUOMIO! Pesuainetyypistä (jauhe tai neste) riippuen on varmistettava, että varsinaisen pesun lokeron läppä on halutussa asennossa. Lapsilukko Tässä laitteessa on erikoistoiminto, joka estää lasten ja eläinten kiinni jäämisen rummun sisälle. Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun. Tarkista rummun sisäosa ennen laitteen käyttämistä. Kyseinen turvatoiminto aktivoidaan kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa painiketta (painamatta) myötäpäivään siten, että ura on vaakasuunnassa. Käytä tarvittaessa kolikkoa apuna. Luukun voi taas sulkea, kun turvatoiminnon lukitus vapautetaan kiertämällä painiketta vastapäivään siten, että ura on pystysuunnassa. Käyttöpaneeli Käyttöpaneelin kuvaus Ohjelmanvalitsin 2 Ajastimen painike 3 Ohjelmavaiheen merkkivalot: - Pesu - Lisähuuhtelu - Ohjelman loppu

9 SUOMI 9 4 Käynnistä/Tauko-painike 5 Superpika-painike Rypistymisenesto 7 Lämpötilan painike 6 Linkouspainike : Automaattinen nopeuden alennus Ohjelmanvalitsin Ajastimen painike Ohjelmavaiheen merkkivalot: - Pesu - Lisähuuhtelu - Ohjelman loppu Käynnistä/Tauko-painike Tällä valitsimella voit kytkeä virran päälle/pois päältä ja/tai valita pesuohjelman. Tätä painiketta painamalla voit ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään 3, 6 tai 9 tunnin päästä. Vastaava merkkivalo syttyy. Kun käynnistät ohjelman ja painat painiketta syttyy. Laite käynnistyy ja luukku lukittuu., merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun valitset pysyvän lisähuuhtelun. Tämä pesukone on suunniteltu säästämään vettä. Herkkäihoiset (pesuaineallergikot) voivat kuitenkin tarvita pyykin huuhtelussa enemmän vettä. Merkkivalo syttyy pesuohjelman päättyessä. Luukun voi avata muutaman minuutin kuluttua. Tällä painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää valitun pesuohjelman. Superpika-painike Kun tätä painiketta painetaan, kone suorittaa lyhyen pesuohjelman vähän likaisen pyykin tai raikastettavien vaatteiden pesua varten. Aseta koneeseen normaalia vähemmän pyykkiä. Vastaava merkkivalo syttyy.

10 SUOMI 10 Linkouspainike Lämpötilan painike Voit asettaa jonkin seuraavista lisätoiminnoista tätä painiketta painamalla: Asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy. Automaattinen linkousnopeuden alennus Aseta tämä lisätoiminto alentaaksesi maksimilinkousnopeuden puoleen, mutta vähintään nopeuteen 400 kierr./min. Sopii erittäin arkalaatuisille tekstiileille. Rypistymisen esto Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen estämiseksi. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. Rummussa on vettä, kun ohjelma päättyy. Luukku on edelleen lukittu. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty. Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä". Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti ohjelman oletusarvoista lämpötilaa. Tällä painikkeella voit nostaa tai laite suorittaa pe- alentaa pesuveden lämpötilaa. Asennossa suohjelman kylmällä vedellä. Vastaava merkkivalo syttyy. Käyttöönotto 1. Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on tehty asennusohjeiden mukaisesti. 2. Poista kaikki tekstiilit rummusta. Asetukset Pysyvä lisähuuhtelu Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan. Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois päältä koskettamalla samanaikaisesti painiketta ja, kunnes merkkivalo syttyy/sammuu. Päivittäinen käyttö Koneen täyttö Avaa vesihana. Kiinnitä pistoke pistorasiaan. 1. Avaa laitteen luukku sen kahvasta vetämällä. 2. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. 3. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen.

11 SUOMI 11 Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä. Katso maksimitäyttömäärä taulukosta "Ohjelmataulukko". 4. Sulje luukku. HUOMIO! Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Olemassa on vesivuodon tai pyykkien vahingoittumisen vaara. Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö 1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine. 2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine lokeroihin. 3. Sulje pesuainelokero varoen. Nestemäinen tai jauhemainen pesuaine A Läpän oletusasetus on A (pesujauhe). Nestemäisen pesuaineen käyttö: 1. Poista lokerikko. Paina lokerikon reunaa nuolen (PUSH) kohdalta lokerikon poistamiseksi helposti. B 2. Säädä läppä asentoon B. 3. Aseta lokero takaisin syvennykseen. Nestemäistä pesuainetta käytettäessä: Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita. Lisää korkeintaan 120 ml nestettä. Älä aseta ajastinta. A Ohjelman asettaminen Kun läppä on asennossa B ja haluat käyttää pesujauhetta: 1. Poista lokerikko. 2. Säädä läppä asentoon A. 3. Aseta lokero takaisin syvennykseen. 1. Käännä ohjelmanvalitsinta laitteen kytkemiseksi toimintaan ja ohjelman asettamiseksi: Painikkeen merkkivalo vilkkuu. 2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa ja linkousnopeutta tai lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja. Kun kytket jonkin lisätoiminnon päälle, asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy. Jos asetat jonkin arvon virheellisesti, merkkivalossa vilkkuu punainen valo. Pesuohjelmien kuvaukset sekä pesuohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuudet on esitetty luvussa "Ohjelmat".

12 SUOMI 12 Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta Paina painiketta. Painikkeen vilkkumasta. merkkivalo lakkaa Vaiheen merkkivalo syttyy ja jää palamaan. Ohjelma käynnistyy ja luukku lukittuu. Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa pesuohjelman alussa. Ohjelman käynnistäminen ajastimen lisätoiminnolla 1. Aseta vaadittu viive painamalla - painiketta toistuvasti. Asetetun ajastuksen merkkivalo syttyy. 2. Paina painiketta : Luukku on lukittu. Laite käynnistää ajanlaskun. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti. Voit peruuttaa ajastuksen tai muuttaa sen asetusta ennen kuin painat painiketta. Painikkeen painamisen jälkeen voit ainoastaan peruuttaa ajastuksen. Ajastuksen peruuttaminen: a. Paina painiketta laitteen asettamiseksi taukotilaan. Painikkeen merkkivalo vilkkuu. b. Paina painiketta kerran, asetetun ajastuksen merkkivalo sammuu. Käynnistä ohjelma välittömästä painamalla painiketta uudelleen. Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät. 1. Paina painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Muuta lisätoimintoja. 3. Paina uudelleen painiketta. Ohjelma jatkuu. Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen 1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon. 2. Kytke laite toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsinta uudelleen. Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman. Laite voi tyhjentää veden ennen uuden ohjelman käynnistämistä. Varmista tällöin, että pesuaine on edelleen pesuainelokerossa. Täytä se muussa tapauksessa. Luukun avaaminen Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai toiminnon ollessa toiminnassa. HUOMIO! Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja rumpu pyörii edelleen, luukkua ei voida avata.

13 SUOMI 13 Luukun avaaminen ohjelman ensimmäisten minuuttien aikana tai ajastimen ollessa käynnissä: 1. Aseta laite taukotilaan painamalla painiketta. 2. Odota joitakin minuutteja, kunnes luukun lukitus avautuu. 3. Voit avata luukun. 4. Sulje luukku ja kosketa uudelleen - painiketta. Ohjelma (tai ajastin) käynnistyy uudelleen. Ohjelman päättyessä Laite pysähtyy automaattisesti. -painikkeen merkkivalo sammuu. Vaiheen merkkivalo syttyy ja jää palamaan muutaman minuutin kuluttua. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon. Voit avata luukun. Poista pyykit laitteesta. Varmista, että rumpu on tyhjä. Sulje vesihana. Pidä luukku ja pesuainelokero raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Pesuohjelma on suoritettu loppuun, mutta rummussa on edelleen vettä: Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. Merkkivalo palaa edelleen ja muistuttaa veden tyhjennystarpeesta. -painikkeen merkkivalo on sammunut. Luukku on lukittu. Luukku voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty. Veden tyhjentäminen: 1. Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma. 2. Paina painiketta. Laite tyhjentää veden ja linkoaa. 3. Kun ohjelma on päättynyt: Painikkeen merkkivalo sammuu ja vaiheen merkkivalo syttyy muutaman minuutin kuluttua. Voit avata luukun. 4. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon Valmiustila. Kun pesuohjelman päättymisestä on kulunut joitakin minuutteja eikä laitetta ole kytketty pois toiminnasta, energiansäästötoiminto aktivoituu. Energiansäästötoiminto vähentää energiankulutusta, kun laite on valmiustilassa: Kaikki merkkivalot sammuvat. Painikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Paina jotakin painiketta energiansäästötoiminnon deaktivoimiseksi. Ohjelmat Ohjelmataulukko Lue aina tekstiilin hoito-ohjeet ja valitse pesuohjelma niiden mukaan.

14 SUOMI 14 Ohjelma Lämpötilaväli PUUVILLA (Kylmä) PUUVILLA ECO 1) 60 C - 40 C SILIÄVÄT (Kylmä) HIENOPESU (Kylmä) KÄSINPESU-VILLA (Kylmä) TUMMAT VAAT- TEET 40 C MIX C HUUHTELU Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 700 kierrosta minuutissa 2 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 1200 kierrosta minuutissa 2 kg 1200 kierrosta minuutissa 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 4) Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa. Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen. Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen. Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpesu». 2) Tumma puuvilla- ja sekapyykki. Normaalilikainen. Erityinen ohjelma vähän likaiselle puuvillalle, tekokuidulle ja sekapyykille. Aseta tämä ohjelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Varmista, että pesuaine on tarkoitettu alhaiselle lämpötilalle hyvien pesutuloksien saavuttamiseksi. 3). Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.

15 SUOMI 15 Ohjelma Lämpötilaväli TYHJENNYS Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) 7 kg Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit. LINKOUS HELPOSTI SILITET- TÄVÄT (Kylmä) RAIKASTUS 20 MIN 30 C FARKUT (Kylmä) MINIOHJELMA 30 C 7 kg 1200 kierrosta minuutissa 1 kg 900 kierrosta minuutissa 1 kg 900 kierrosta minuutissa 3 kg 1200 kierrosta minuutissa 3 kg 700 kierrosta minuutissa Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit. Hellävaraisesti pestävät tekokuitupyykit. Normaalilikainen ja likainen pyykki. 5) Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen tai raikastettava pyykki. Farkku- ja trikookankaat. Normaalilikainen. Lyhyt ohjelma vähän likaiselle tai raikastettavalle tekokuitu- tai arkalaatuiselle pyykille. Virtapainike Laitteen pois päältä kytkentä ja/tai ohjelman nollaus. 1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat Standardi 60 C puuvillaohjelma ja Standardi 40 C puuvillaohjelma. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä. Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta. 2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa. 3) Laite suorittaa lyhyen lämmitysvaiheen, jos veden lämpötila on alle 20 C. Laite voi näyttää lämpötila-asetuksen arvona Kylmä. 4) Oletuslinkousnopeus on 700 kierrosta/minuutissa. 5) Pyykin ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää.

16 SUOMI 16 Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus Ohjelma 1) 1) Kun asetat tämän lisätoiminnon, suosittelemme pyykkimäärän vähentämistä. Voit pestä täyden pyykkimäärän, mutta pesutulos ei välttämättä ole yhtä hyvä. Suositeltu täyttömäärä: puuvilla: 3,5 kg, siliävät ja arkalaatuiset tekstiilit: 1,5 kg. Kulutusarvot Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.

17 SUOMI 17 Ohjelmat Täyttö (kg) Energiankulutus (kwh) Vedenkulutus (litroina) Likimääräinen ohjelman kesto (minuutteina) Jäännöskosteus (%) 1) Puuvilla 60 C 7 1, Puuvilla 40 C 7 0, Siliävät 40 C 3 0, Hienopesu 40 C 3 0, Villa/käsinpesu 30 C Standardit puuvillaohjelmat Standardi 60 C puuvilla Standardi 60 C puuvilla Standardi 40 C puuvilla 1) Linkousvaiheen päättyessä. Pois (W) 2 0, , ,5 0, ,5 0, Päälle jätetty (W) 0,48 0,48 Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti. Vihjeitä ja neuvoja Pyykit Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki. Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita. Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa. Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla. Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt. Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki. Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin. Poista kovat tahrat. Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella.

18 SUOMI 18 Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan. Älä pese laitteessa saumaamattomia tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykit pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.). Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen. Vaikeat tahrat Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja. Suosittelemme, että vaikeat tahrat poistetaan ennen tekstiilien asettamista laitteeseen. Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin laatuun sopivaa tahranpoistoainetta. Pesuaineet ja lisäaineet Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita: jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille jauhemaisia pesuaineita aroille kuiduille (enintään 40 C) ja villalle nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 C) kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita. Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään. Suojele ympäristöä käyttämällä vain oikeaa pesuainemäärää. Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman lämpötilaan sekä likaisuustasoon sopivia tuotteita. Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole läppää, lisää nestemäiset pesuaineet (pesuainevalmistajan toimittamaa) annostelupalloa käyttämällä. Ympäristönsuojeluohjeita Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla, jossa ei ole esipesua. Käynnistä pesuohjelma aina maksimaalisella täyttömäärällä. Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta, kun valitset alhaisen lämpötilan pesuohjelman. Tarkista kotisi vedenkovuus käyttääksesi oikean määrän pesuainetta. Veden kovuus Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen. Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen. Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Hoito ja puhdistus VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Ulkopintojen puhdistaminen Puhdista laite ainoastaan saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.

19 SUOMI 19 HUOMIO! Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita. Kalkinpoisto Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitetun kalkinpoistotuotteen käyttämistä. Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten estämiseksi. Poista ruostehiukkaset käyttämällä ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja erikoistuotteita. Suorita toimenpide erillään pyykinpesusta. Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Huoltopesu Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita huoltopesu säännöllisesti. Toimi seuraavasti: Poista pyykki koneesta. Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila ja lisää pieni määrä pesuainetta. Luukun tiiviste Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisätilasta. Pesuainelokeron puhdistaminen Pesuaineen ja lisäaineiden lokerot on puhdistettava säännöllisesti. Poista lokerikko. Lisäainelokeron voi irrottaa puhdistamisen helpottamiseksi. Huuhtele kaikki pesuainelokerikon pesuainejäämät pois vesihanan alla. Puhdista syvennys harjaa käyttäen ja varmista, että sen ylä- ja alaosa ovat puhtaita. Kun pesuainelokerikko ja sen asennusaukko on puhdistettu, aseta lokerikko takaisin paikoilleen. Vedenottoaukon sihdin ja sihdin venttiilin puhdistaminen Jos laitteen vedentäyttöjakso kestää pitkään tai jos vedentäyttymistä ei tapahdu, käynnistyspainikkeen merkkivalossa vilkkuu punainen valo. Tarkista, onko vedenottoletkun sihdissä ja venttiilin sihdissä tukoksia (katso lisätietoa osiosta "Vianmääritys").

20 SUOMI 20 Toimi seuraavasti: Sulje vesihana. Ruuvaa letku irti hanasta. Puhdista sihti jäykällä harjalla. Ruuvaa letku takaisin hanaan. Tarkista, että liitäntä on tiivis. Kierrä letku irti koneesta. Pidä kuivausliina lähettyvillä, sillä letkusta voi tulla vettä. Suojeltava jäätymiseltä Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea alle 0 C, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta. Suorita tämä toimenpide myös silloin, kun haluat suorittaa hätätyhjennyksen. 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Irrota vedenottoletku. 3. Poista tyhjennysletku takana olevasta tukikappaleesta ja poista se pesualtaasta tai viemäristä. 4. Aseta tyhjennys- ja vedenottoletkun päät astiaan. Anna veden virrata ulos letkuista. Puhdista venttiilin sihti jäykällä harjalla tai kankaanpalalla Kierrä letku takaisin koneeseen ja tarkista, että liitäntä on tiivis. Avaa vesihana. 5. Kun vettä ei tule enää, asenna vedenotto- ja tyhjennysletku takaisin. HUOMIO! Varmista, että lämpötila on yli 0 C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista. Vianmääritys VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Johdanto Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön aikana.

21 SUOMI 21 Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu. Äänimerkit aktivoituvat joidenkin ongelmien yhteydessä. Punainen merkkivalo vilkkuu ja jokin merkkivaloista syttyy hälytyskoodin näyttämiseksi: - Laitteeseen ei tule vettä oikein. - Koneeseen jää vettä. - Laitteen luukku on auki tai se on suljettu virheellisesti. Tarkista luukku! Painikkeen merkkivalossa vilkkuu punainen valo 11 kertaa ja vihreä valo 1 kerran (tai 2 tai 3 kertaa): virransyöttö on epävakaa. Odota, kunnes virransyöttö on vakaa ja laite käynnistyy automaattisesti. VAROITUS! Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistusten suorittamista. Mahdolliset häiriöt Ongelma Mahdollinen ratkaisu Pesuohjelma ei käynnisty. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. Tarkista, että laitteen luukku on suljettu. Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut. Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu. Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä (jos saatavilla). Laitteeseen ei tule vettä. Tarkista, että vesihana on auki. Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta. Tarkista, ettei vesihana ole tukossa. Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus". Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia. Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein. Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi olla liian matalalla.

22 SUOMI 22 Ongelma Mahdollinen ratkaisu Koneeseen jää vettä. Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa. Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia. Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta. Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää rumpuun. Jos yllä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (sillä tyhjennyspumpun suodatin voi olla tukossa). Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pitempään. Aseta linkousohjelma. Levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman. Jos yllä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (sillä tyhjennyspumpun suodatin voi olla tukossa). Lattialla on vettä. Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole. Varmista, ettei vedenotto- ja/tai tyhjennysletkussa ole vaurioita. Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää. Laitteen luukku ei avaudu. Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä. Pesutulos ei ole tyydyttävä. Lisätoimintoa ei voida asettaa. Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä. Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet asennusohjeista. Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on poistettu. Lue ohjeet asennusohjeista. Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän. Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta. Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua. Varmista, että asetat oikean lämpötilan. Vähennä pyykkiä. Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita. Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Huolto Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Kytke laite tarkistuksen jälkeen

23 SUOMI 23 päälle ja paina painiketta käynnistääksesi ohjelman uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Mallitunnus (Malli):... Tuotenumero (PNC):... Sarjanumero (S.N.):... Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Suosittelemme, että kirjoitat Tekniset tiedot tiedot tähän: Made In Italy Inter IKEA Systems B.V Mitat Sähköliitäntä Leveys/korkeus/syvyys/ kokonaissyvyys Jännite Kokonaisteho Sulake Taajuus Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa. Vedenpaine Vesiliitäntä 1) Minimi Maksimi 600 mm / 850 mm / 559 mm / 578 mm 230 V 2200 W 10 A 50 Hz IPX4 Maksimitäyttömäärä Puuvilla 7 kg Energialuokka 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) Kylmä vesi A++ Linkousnopeus Maksimi 1200 kierrosta minuutissa Pesuluokka Linkousluokka Äänitaso pesun aikana Äänitaso linkouksen aikana A B 58 db(a) 79 db(a)

24 SUOMI 24 Keskimääräinen vuotuinen energiankulutus 2) 192 kwh Keskimääräinen vuotuinen vedenkulutus 2) 9499 litraa 1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys. 2) Tiedot perustuvat testilaitoksen suorittamaan Puuvilla-pesuohjelmaan olettaen, että koneella pestään 200 ohjelmaa vuodessa. Sähköliitännän tiedot, jännite ja kokonaisteho on merkitty pesukoneen luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen. IKEA-TAKUU IKEA-takuun voimassaolo Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen tai uusien osien takuuaika ei pitene sen vuoksi. Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden takuu ei koske LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja kaikki ennen IKEA:sta ostetut laitteet. Huoltotöiden suorittaja IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta. Takuun kattavuus Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Retro. Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET

Retro. Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET Retro Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET FIN Sisällysluettelo Laitteen ominaisuudet Asennusohjeet Varotoimenpiteet Huolto ja puhdistus Vianetsintä Lue ohjeet huolellisesti. Noudata seuraavia

Läs mer

PIHLA-OVET PIHLA-DÖRRAR. Käyttö ja huolto / Användning och underhåll

PIHLA-OVET PIHLA-DÖRRAR. Käyttö ja huolto / Användning och underhåll PIHLA-OVET PIHLA-DÖRRAR Käyttö ja huolto / Användning och underhåll Pihla ovien käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-ovet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä

Läs mer

KK 3400-91 T. Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...20

KK 3400-91 T. Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...20 KK 3400-91 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...20 Onnittelemme uuden keraamisen keittotason omistajaa Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen keraamisen keittotason käyttöönottoa. Tutustu keraamisen

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Hydraulisk vedklyv Hydraulihalkoja Modell/Malli: LS5T-52 Nr/Nro: 30-8710 Vers: 001-200408 SE Säkerhetsföreskrifter Läs igenom hela bruksanvisningen med säkerhetsföreskrifter

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer

Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer 100 l 2009 Biltema Nordic Services AB Varmvattenberedare 100 l Introduktion: Denna manual skall anses som en del av produkten och de ska

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Skivspelare med radio, CD och USB

Skivspelare med radio, CD och USB Skivspelare med radio, CD och USB Platespiller med radio, CD og USB Levysoitin, radio, CD-soitin ja USB SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: TCD-98WE Nr/Nro: 38-2396 Ver. 200802 www.clasohlson.com Skivspelare

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Unit cooler unit heater ATDC

Unit cooler unit heater ATDC Unit cooler unit heater SE Luftkylare luftvärmare General description The is used to heat air with water. The water circulates in the unit heater s heat exchanger and heats or cools with the help of the

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Häger Envyy. Sverige Finland Norge/Danmark

Häger Envyy. Sverige Finland Norge/Danmark Häger Envyy Sverige Finland Norge/Danmark 1 2 3 Vi gratulerar ditt val av telefon! Ta dig besväret att läsa igenom denna bruksanvisning så kan du dra full nytta av din nya Häger-telefon! INKOPPLING Se

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES liquids in a safe manner. Only use fuses of the correct strength in the electrical system. Never experiment with homenade fuses of any sort. Replace faulty electric leads and power points. Only use approved

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer