EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING"

Transkript

1 EWW 1686 HDW SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING

2 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PRODUKTBESKRIVNING KONTROLLPANEL PROGRAM FÖRBRUKNINGSVÄRDEN TILLVALSFUNKTIONER INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTT DAGLIG ANVÄNDNING - TORKNING DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING RÅD OCH TIPS UNDERHÅLL OCH RENGÖRING FELSÖKNING TEKNISK INFORMATION WE RE THINKING OF YOU Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux. Besök vår webbplats för att: Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation: Registrera din produkt för bättre service: Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt: KUNDTJÄNST OCH SERVICE Vi rekommenderar att originalreservdelar används. Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen. Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer. Varnings-/viktig säkerhetsinformation. Allmän information och tips Miljöinformation Med reservation för ändringar.

3 1. SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade VARNING Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet. Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Låt inte barn leka med produkten. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn. Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen. Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. 1.2 Allmän säkerhet SVENSKA 3 Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Ändra inte produktens specifikationer. Följ högsta tillåtna lastvolym på 8 kg (se kapitlet "Programtabell").

4 4 Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara. Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa) Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta. Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2.1 Installation Ta bort förpackningen och transportbultarna. Spara transportbultarna. När du flyttar produkten igen måste du spärra trumman. Installera eller använd inte en skadad produkt. Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 C eller där den utsätts för väder och vind. Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten. Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent. Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt. Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar. Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet. Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan. Elektrisk anslutning VARNING Risk för brand och elektriska stötar. Produkten måste vara jordad. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter. Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer. Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv. Anslutning av vatten Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.

5 SVENSKA 5 Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent. Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer. 2.2 Använd VARNING Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten. Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk. Ändra inte produktens specifikationer. Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen. Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett. Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten. Den avslutande delen av torkprogrammet sker utan värme (avkylningsfas), för att säkerställa att tvätten inte skadas. Om du stannar produkten innan torkprogrammet har avslutats ska du snabbt ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. Om du använder tvättmedel, sköljmedel eller dylika produkter, följ instruktionerna på förpackningen. Skrapa bort ludd som har samlats runtom produkten. Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning. Torka inte föremål såsom skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier eller plagg med gummiinlägg. Innan du torkar tvätt som har varit i kontakt med ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel måste den tvättas i varmt vatten med en extra mängd tvättmedel. Torka inte tvätt som har tvättats med industriella kemikalier. Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor finns kvarlämnade i plaggens fickor. Torka endast textilier som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter. Torka inte otvättade plagg i produkten. Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan produkten startas. Plastföremål är inte värmebeständiga. Om du använder en tvättboll så tar du bort den innan du ställer in tvättprogrammet. Använd inte tvättboll när du väljer ett NON-STOP-program. VARNING Risk för personskador och skador på produkten föreligger. Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen. Följ maximal tvättmängd. Torka inte genomblöta plagg i produkten. 2.3 Skötsel och rengöring VARNING Risk för personskador och skador på produkten föreligger. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten. Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål. 2.4 Avfallshantering VARNING Risk för kvävning eller skador. Koppla loss produkten från eluttaget. Klipp av strömkabeln och kassera den. Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

6 PRODUKTBESKRIVNING Arbetsyta 2 Diskmedelsfack 3 Kontrollpanelen 4 Luckhandtag 5 Typskylt 6 Filter till tömningspump 7 Fötter för nivåutjämning av produkten Barnlås När du aktiverar barnlåset kan du inte stänga luckan. Detta hindrar barn eller djur från att bli instängda i trumman. Aktivera barnlåset genom att vrida det medurs tills skåran är horisontell. Avaktivera Barnlåset genom att vrida det moturs tills skåran är vertikal. 3.2 Fästplåtsats ( ) Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare. Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna. Följ anvisningarna som medföljer satsen. 4. KONTROLLPANEL Torkning Syntet Torkning Ylle Antiskrynkling Refresh Torkning Bomull Centrifug./ Tömning Vit-/Kulörtvätt Vit-/Kulörtvätt +Förtvätt Bomull Eco Syntettvätt Fintvätt Ylle/Handtvätt Temperatur Centrifugering Fördröjd Torktid Start Autotork Extra Sköljning Sköljning Täcken PÅ/AV TimeManager Start/Paus 11 10

7 SVENSKA 1 Strömbrytare På/Av 7 7 Touch-kontrollen Fördröjd start (PÅ/AV) 2 Programväljare 3 Touch-kontroll för reducerad centrifugering (Centrifugering) (Fördröjd Start) 8 Touch-kontrollen Extra sköljning (Extra Sköljining) 9 Touch-kontrollen Torknivå (Autotork) 4 Tryck på touch-kontrollen 10 Touch-kontrollen Start Paus (Temperatur) 5 Display 6 Touch-kontrollen Torkning (Torktid) 11 Time Manager touch-kontroller (Start/Paus) 4.1 Display A B C K J D E F I H A) Temperaturområdet: : Temperaturindikator. : Kontrollampa för kallt vatten. B) : Time Manager-kontrollampa. C) Tidområdet: : Programmets längd. : Fördröjd start. : Larmkoderna. : Felmeddelandet. : När programmet är klart. G F) : Funktionen permanent extra sköljning. G),, : Kontrollamporna för torrhetsnivå. H) Centrifugeringsområdet: : Kontrollampa för centrifugeringshastighet. : Kontrollampa för ingen centrifugering. : Kontrollampa för sköljstopp. I) D) : Torkfasen. J) E) : Ångfasen. K) : Tvättfasen. : Kontrollampan för Barnlås. : Kontrollampan för Lucklås.

8 PROGRAM Program Temperaturområde Diskprogram Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Vit-/Kulörtvätt+Förtvätt 90 C - kall Bomull Eco 1) 60 C - 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C - Kall Ylle /Handtvätt 40 C kall Täcken 60 C kall Kall Sköljning Torkprogram Centrifug. /Tömning Torkning Ylle Torkning Syntet Torkning Bomull Ångprogram Ånga Refresh Typ av tvätt och smuts Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet Vit och färgad bomull (normalt och lätt smutsad tvätt). 8 kg, 1600 varv/min Vit och färgad bomull (hårt smutsad och lätt smutsad tvätt). 8 kg, 1600 varv/min Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. 8 kg, 1600 varv/min Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt. 8 kg, 1200 varv/min Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt. 4 kg, 1200 varv/min Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och ömtåliga material märkta med symbolen "handtvätt". 2 kg, 1200 varv/min Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett sängöverkast, etc. 3 kg, 800 varv/min För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material. 8 kg, 1600 varv/min För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material. 8 kg, 1600 varv/min Torkprogram för ylle Torkprogram för syntetplagg Torkprogram för bomullsplagg Ångprogram för bomulls- och syntetplagg Det här programmet tar bort dålig lukt från tvätten. 1.5 kg

9 Program Temperaturområde Ånga Antiskrynkling Typ av tvätt och smuts Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet Det här programmet hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig. Det här programmet hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig. 1.5 kg 1) Energisparprogrammet för bomull» vid 60 C med en tvättmängd på 8 kg är referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt standard EEG 92/75. Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåtgång. Programmets tvättfas har förlängts. Programfunktioner kompatibilitet Program SVENSKA 9 med Förtvätt Eco 1) 1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

10 Program för automatisk torkning Torrhetsgrad Material Vikt Extra torr För frottématerial Skåptorrt För plagg som ska läggas undan Stryktorrt För strykning 5.2 Program för tidsstyrd torkning Torrhetsgrad Extra torr För frottématerial Skåptorrt 1) För plagg som ska läggas undan Skåptorrt För plagg som ska läggas undan Material Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.) Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.) Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, linne) Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor osv.) Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.) Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.) Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, linne) Vikt (kg) Centrifugeringshastighet (rpm) upp till 7 kg upp till 7 kg upp till 3 kg upp till 7 kg Förslag på tider (min.) Stryktorrt Bomull och linne Lämpligt för stryknintor (lakan, bordsdukar, skjor osv.) Ylletorrt Ylle (tröjor) ) Information till provanstalter Testprestanda, i enlighet med EN 50229, måste utföras med en första torkningstvätt på 5 kg (tvättens sammansättning: örngott och handdukar) genom att välja programmet för automatiskt skåptorrt för bomull. Den andra torktvätten på 3 kg (tvättens sammansättning: 3 lakan och handdukar) måste testas genom att välja programmet för automatiskt skåptorrt för bomull.

11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN SVENSKA 11 Program Energiförbrukning (kwh) Vattenförbrukning (liter) Vit bomull 90 C Bomull Energisparprogram för bomull ) Bomull Syntet Fintvätt Ylle / Handtvätt Programlängd (minuter) När det gäller varaktigheten hos program, se displayen på kontrollpanelen. 1) Energisparprogrammet för bomull vid 60 C med en tvättmängd på 8 kg är referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt standard EEG 92/75. De förbrukningsdata som anges i denna tabell är riktvärden som kan variera beroende på mängd och typ av tvätt, det inkommande vattnets temperatur och omgivningstemperaturen. 7. TILLVALSFUNKTIONER 7.1 Temperatur Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen. Indikator = kallt vatten. Displayen visar den inställda temperaturen. 7.2 Centrifugering Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten. Kontrollampan för inställd hastighet tänds. Tillvalscentrifugeringsfunktioner: Ingen centrifugering Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Endast torkfasen är tillgänglig. Kontrollampan tänds. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram. Sköljstopp Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar. Kontrollampan tänds. Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas. Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan. 7.3 Torktid Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet. Med den här funktionen kan du ställa in tiden för materialet du ska torka. På displayen visas det inställda värdet.

12 Varje gång du trycker på touch-kontrollen ökar tiden med 5 minuter. Du kan inte välja alla tider för olika typer av textilier. Indikator Fördröjd start Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar. På displayen visas tillhörande indikator. 7.5 Extra sköljning Med den här funktionen kan du lägga till några sköljningar till ett tvättprogram. Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt. Kontrollampan tänds. Med den här funktionen kan du ställa in en automatisk torkningsgrad för tvätten. På displayen visas symbolen för den valda torrhetsgraden. Extra torrhetsgrad för bomullsplagg Skåptorrt för bomulls- och syntetplagg Stryktorrt för bomullsplagg 7.7 Time Manager Indikator När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden på displayen. eller för att minska eller Tryck på öka programlängden. Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen. 2) 2) 2) 1) Kortast: för att fräscha upp tvätten. 2) Förinställd programtid. 3) Längsta: Energiförbrukningen sänks om programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och den längre programlängden ger samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt). 7.8 Barnlås 7.6 Automatisk torkning 1) 3) 2) Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen. Aktivera/avaktivera funktionen genom att trycka på och samtidigt tills indikatorn tänds/släcks. Du kan aktivera funktionen: När du tryckt på låses funktionerna och programvredet. : Produkten Innan du trycker på startar inte. 7.9 Permanent inställning av extra sköljning Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program. Aktivera/avaktivera funktionen geoch samtidigt nom att trycka på tills indikatorn tänds/släcks Ljudsignaler Ljudsignalen låter när: När programmet är klart. När ett fel har uppstått på produkten. Avaktivera/aktivera ljudsignalerna geoch samtidigt i 6 nom att trycka på sekunder.

13 SVENSKA 13 Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten. 8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN 1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för tvättfasen. Då aktiveras tömningssystemet. 2. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen. 3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan. 9. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTT 9.1 Fylla på tvätt 1. Öppna luckan till produkten. 2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget. Skaka kläderna innan du lägger dem i produkten. Lägg inte i för mycket tvätt i trumman. 3. Stäng luckan. FÖRSIKTIGHET Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas. 9.2 Använda tvättmedel och andra medel Mät upp tvätt- och sköljmedel. Stäng tvättmedelslådan försiktigt. Tvättmedelsfack för förtvättsfasen. Tvättmedelsfack för tvättfasen.

14 14 Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse) Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel. Flytande eller pulvertvättmedel A B Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning). Position B för flytande tvättmedel. När du använder flytande tvättmedel: Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel. Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån. Ställ inte in förtvättsfasen. Ställ inte in fördröjd start. 9.3 Aktivera produkten Tryck på PÅ/AV-knappen för att aktivera och avaktivera produkten. En ljudsignal avges när produkten är slås på. 9.4 Inställning av program 1. Vrid programväljaren till önskat diskprogram: Motsvarande programlampa tänds. Indikatorn för blinkar. På displayen visas nivån för Time Manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna 2. Ändra vid behov temperaturen, centrifugeringshastigheten, programlängden eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion. Om du gör ett felaktigt val visar displayen meddelandet Err.

15 9.5 Starta ett program utan fördröjd start Tryck på : Indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Indikatorn börjar blinka på displayen. Programmet startar, luckan låses och displayen visar indikatorn. Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten. Efter ca 15 minuter från programmets start: Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt. På displayen visas det nya värdet. 9.6 Starta ett program med fördröjd start Tryck på flera gånger tills önskad fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen. Tryck på : Produktens nedräkning startar. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt. Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten innan du trycker på. Avbryta den fördröjda starten: 1. Ställ produkten i pausläge genom att trycka på. 2. Tryck på tills displayen visar. Tryck på en gång till för att starta programmet direkt. 9.7 Avbryta ett program och ändra funktionerna Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång. 1. Tryck på. Kontrollampan blinkar. 2. Ändra funktionerna. 3. Tryck på igen. Programmet fortsätter. 9.8 Avbryta ett program 1. Tryck på -knappen i några sekunder för att avbryta programmet och stänga av produkten. 2. Tryck på samma knapp igen för att slå på produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram. Produkten tömmer inte ut vattnet. 9.9 Öppning av luckan SVENSKA 15 Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår och visas på displayen. FÖRSIKTIGHET Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög kan du inte öppna luckan. Öppna produktens lucka när fördröjd start är aktiverat: 1. Tryck på för att pausa produkten. 2. Vänta tills Lucklåsets indikator släcks. 3. Öppna luckan. 4. Stäng luckan och tryck på igen. Startfördröjningen fortsätter vara aktiverat. Öppna produktens lucka när programmet är aktiverat: 1. Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten. 2. Vänta några minuter innan du försiktigt öppnar produktens lucka. 3. Stäng produktens lucka. 4. Ställ in programmet igen 9.10 När programmet är klart Hushållsapparaten stannar automatiskt. En ljudsignal hörs (om den är aktiverad). tänds på displayen. Indikatorn släcks. Kontrollampan för lucklåset släcks. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt. Stäng vattenkranen.

16 16 Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten. Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman: Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas. Kontrollampan för luckan är tänd. Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan. För tömning av vattnet: 1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten. Om du ställer in tömmer produkten endast. 2. Tryck på. Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar. 3. När programmet är klart och kontrollampan för lucklåset släcks kan du öppna luckan. 4. Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten. Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet) AUTO Stand-by-funktionen Funktionen AUTO Stand-by stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när: Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på. Tryck på knappen för att slå på produkten igen. Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut Tryck på knappen för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senast inställda programmet. Vrid programväljaren för att ställa in ett nytt program. 10. DAGLIG ANVÄNDNING - TORKNING VARNING Öppna vattenkranen. Placera tömningsslangen i tvätthon eller anslut den till avloppet. Tryck på i några sekunder för att aktivera produkten. Lägg i tvätten plagg för plagg. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas. På displayen visas kontrollampan för torkning. NIVÅER FÖR AUTOMATISK TORK- NING : Tryck på flera gånger tills displayen visar någon av följande kontrollampor för torrhetsgrad: : STRYKTORRHETSGRAD-kontrollampa för bomullsplagg : SKÅPTORRHETSGRAD-kontrollampa för bomulls- och syntetplagg : EXTRA TORRHETSGRAD-kontrollampa för bomullsplagg På displayen visas tiden som beräknats utifrån en normal tvättmängd. Om tvättmängden är större eller mindre än den normala mängden justerar produkten automatiskt tiden under programmets gång. Tryck på för att starta programmet. På displayen visas kontrollampan för lucka låst. Kontrollampan för torkning börjar blinka. Du kan inte välja alla torrhetsgrader för alla typer av tvätt. TIDSINSTÄLLD TORKNING: Tryck på flera gånger för att ställa in tiden (se tabellen «Torkprogram»). Displayen visar 10 minuter. Varje gång du trycker på touch-kontrollen ökar tiden med 5 minuter. På displayen visas den inställda tiden: till exempel -. Efter några sekunder visar displayen en ny tid:. Produkten beräknar även

17 SVENSKA 17 hur lång tid skrynkelskydds- och avkylningsfasen tar. Tryck på för att starta programmet. På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum. Kontrollampan för torkning börjar blinka. På displayen visas kontrollampan för lucka låst. Om du bara anger 10 minuters torkfas genomförs bara ett avkylningsprogram. Om tvätten inte är tillräckligt torr ställer du in ett kort torkprogram igen När torkprogrammet är klart Produkten stannar automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiverade). tänds på displayen. Indikatorn släcks. Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en kylnings- och skrynkelskyddsfas. Luckan är fortfarande spärrad. När symbolen för lucklåset släcks på displayen kan du öppna luckan. Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten. Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt. Stäng vattenkranen. 11. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING 11.1 NON-STOP program Tryck på -knappen i några sekunder för att aktivera produkten. Lägg i tvätten plagg för plagg. Häll tvättmedlet och sköljmedlet i lämpligt fack. Vrid programvredet till tvättprogrammet. Displayen visar kontrollamporna för de olika tvättfaserna. Välj tillvalsfunktioner Tvätt & automatisk torkning Tryck på tills displayen visar någon av följande kontrollampor för torrhetsgrad: : STRYKTORRHETSGRAD för bomullsplagg : SKÅPTORRHETSGRAD för bomulls- och syntetplagg : EXTRA STRYKTORRHETSGRAD för bomullsplagg. På displayen visas indikatorn. Tiden som visas på displayen anger hur lång tid tvätt- och torkprogrammet beräknas ta vid en normal tvättmängd. För att få god torkning låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plaggen som ska tvättas och torkas. Tryck på för att starta programmet. Kontrollampan för inställd torrhetsnivå fortsätter lysa på displayen. Kontrollampan för lucklåset tänds. På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum. Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en skrynkelskydds- och avkylningsfas Tvättning och torkning med inställd timer Tryck på för att ställa in torktiden. Displayen visar 10 minuter. Kontrollampan tänds på displayen.

18 18 På displayen visas den valda torktiden, t.ex.. Efter några sekunder visas på displayen den slutliga tiden, som är den totala längden på tvätt- och torkprogrammen (tvätt + torkning + skrynkelskydd + kylningsprogram). Om du väljer en torktid på bara 10 minuter efter tvätt beräknar produkten även skrynkelskydds- och avkylningsfaserna i den totala tiden. Tryck på för att starta programmet. För att få god torkning låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plaggen som ska tvättas och torkas. -kontrollampan tänds på displayen. Luckan är spärrad. På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum När programmet är klart Produkten stannar automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiverade). För mer information se "När programmet är klart" i föregående kapitel. Luddet kan fastna på textilierna under nästa program. Denna olägenhet ökar med syntetiska textilier. Om du vill förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du: Inte tvättar mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier (ny rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) och tvärtom. Lufttorka denna typ av textilier när de tvättas första gången. Rengöring av nålfällan. Efter torkfasen rengör du den tomma trumman, packningen och luckan med en våt trasa. Om du vill ta bort ludd inuti trumman väljer du ett specialprogram: Töm trumman. Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa. Välj sköljprogrammet. Tryck samtidigt på och knappen för att aktivera rengöringsfunktionen tills CLE visas på displayen. Tryck på för att starta programmet Ludd i materialet Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd. 12. RÅD OCH TIPS 12.1 Fylla på tvätt Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle Följ tvättanvisningarna som finns på tvätmärkningen. Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans. Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna. Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp. Töm alla fickor och veckla ut plaggen. Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck. Ta bort svåra fläckar. Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel. Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Tvätta inte i produkten: Tvätt utan fåll eller med snitt Behåar med metallbygel. Tvätta små plagg i en tvättpåse.

19 SVENSKA 19 En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen Svåra fläckar Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar. Vi rekommenderar att du tar bort dessa fläckar innan du lägger in plaggen i produkten. Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material Tvättmedel och tillsatser Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Blanda inte olika sorters tvättmedel. För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter. Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad. Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll Ekologiska tips Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig Starta alltid ett tvättprogram med full maskin. Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur. Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel 12.5 Waterhardheid Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhärdare. Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor. Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten Tips om torkning Förbereda torkprogrammet Öppna vattenkranen. Kontrollera att anslutningen till tömningsslangen är korrekt. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information. Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna. Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt: Mycket ömtåliga plagg Syntetgardiner Ylle- eller silkesplagg Plagg med metalldetaljer Nylonstrumpor Filtar Överkast Täcken Jackor Sovsäckar Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande Plagg som innehåller skumgummi och liknande material Klädvårdsetiketter När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd: = Plagget kan torktumlas = Torkprogrammet sker vid hög temperatur = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur = Plagget kan inte torktumlas.

20 Torkprogrammens varaktighet Torktiden kan variera beroende på: den sista centrifugeringens hastighet torrhetsgrad typ av tvätt tvättens vikt ALLMÄNNA TIPS Läs tabellen «Torkprogram» om du vill veta de genomsnittliga torktiderna. Där får du reda på hur du torkar tvätten på bästa sätt. Notera torktiden för redan körda program. Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet: Använd sköljmedel i tvättprogrammet. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare. När torkprogrammet är klart tar du ut tvätten direkt Ytterligare torkning Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning. VARNING Om du vill undvika att plaggen blir skrynkliga eller krymper bör du inte övertorka tvätten. 13. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING VARNING Ta ur stickkontakten från eluttaget innan underhåll påbörjas Utvändig rengöring Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga. FÖRSIKTIGHET Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter Avkalkning Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner. Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar. Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten Underhållstvätt Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Kör en underhållstvätt med jämna mellanrum. För att göra detta: Ta ut tvätten ur trumman. Ställ in bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel Lucktätning Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

21 SVENSKA Rengöring av tvättmedelsfacket Rengöring av tömningsfiltret 1. VARNING Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett

22

23 SVENSKA Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret Nödtömning Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel. Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (9) i "Rengöring av nålfällan". Rengör pumpen vid behov. När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen. 1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. 2. Starta programmet för att tömma ut vattnet Åtgärder vid frysrisk Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen, 1. Koppla bort produkten från eluttaget. 2. Stäng vattenkranen. 3. Ta bort tilloppsslangen. 4. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen. 5. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet. 6. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen. VARNING Se till att temperaturen är över 0 C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

24 FELSÖKNING Produkten startar inte eller upphör att fungera. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta kundtjänst om du inte kan lösa problemet. Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod: - Produkten fylls inte med vatten. - Produkten tömmer inte ut vattnet. Problem Möjlig lösning Programmet startar inte. Produkten fylls inte med vatten. Produkten tömmer inte ut vattnet. - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan! - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil. VARNING Stäng av produkten innan du utför kontrollerna. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Se till att produktens lucka är stängd. Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in. Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring". Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd. Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt. Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram. Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.

25 SVENSKA 25 Problem Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt. Det är vatten på golvet. Du kan inte öppna luckan på produkten. Produkten avger ett konstigt ljud. Produkten fylls med vatten och töms omedelbart. Tvättresultaten är inte tillfredsställande. Produkten torkar inte plaggen eller torkar inte tillfredsställande. Tvätten är full av olikfärgat ludd. Möjlig lösning Ställ in centrifugeringsprogrammet. Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem. Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad. Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel. Kontrollera att tvättprogrammet är klart. Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation". Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation". Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd. Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. Minska tvättmängden. Öppna vattenkranen. Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Minska tvättmängden. Kontrollera att du har ställt in rätt program och ställ vid behov in ett kort torkprogram igen. Ställ in ett torkprogram för att avlägsna ludd. Tvätta plaggen med en luddborttagare.

26 26 Problem Det finns mycket ludd i trumman. Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta service om problemet uppstår igen. Möjlig lösning Upprepa denna procedur flera gånger: Rengör den tomma trumman, tätningen och luckan med en våt trasa. Välj ett sköljprogram. Lägg en bit ylletyg eller en tyghög i trumman. Välj ett torkprogram på 10 minuter. Ta ut den gamla biten ylletyg. Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta service om problemet kvarstår. 15. TEKNISK INFORMATION Mått Bredd/Höjd/Djup 600 / 850 / 605 mm Totalt djup Elektrisk anslutning: Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt. 640 mm 230 V 2200 W 10 A 50 Hz IPX4 Vattentryck Min 0,5 bar (0,05 MPa) Max 8 bar (0,8 MPa) Vattentillförsel 1) Kallt vatten Maximal tvättmängd Bomull 8 kg Maximal torr vikt Bomull 7 kg Syntet 3 kg Centrifugeringshastighet Max 1600 varv/minut 1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga. 16. MILJÖSKYDD Återvinn material med symbolen. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med

27 hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret. SVENSKA 27

28 A

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F 38 www.electrolux.com 4. KONTROLLPANELEN 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 1 Strömbrytare På/Av (On/Off) 2 Programväljare 3 Touch-kontroll för Reducerad centrifugering (Centrifugering)

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF 8000 W...... SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWG 4168 FW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 24 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION............................................... 25 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER..............................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 14062 T 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning FW32B6120 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1474 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 7000W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning QW 16850 HT SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1265 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...8

Läs mer

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWP 1475 THW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1261 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1284 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 8000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 9000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW

Bruksanvisning Tvättmaskin QW SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 167382 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...12

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 1696 CWW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

QW SV Bruksanvisning

QW SV Bruksanvisning QW 148591 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 147070 QW 167070 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...7 5. PROGRAM... 10 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...14

Läs mer

QW QW SV Bruksanvisning

QW QW SV Bruksanvisning QW 147381 QW 167381 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDPP47401DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

QW QW SV Bruksanvisning

QW QW SV Bruksanvisning QW 147272 QW 167272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

UFW58K9164. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

UFW58K9164. SV Tvättmaskin Bruksanvisning UFW58K9164 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

QW6272 SV Bruksanvisning

QW6272 SV Bruksanvisning QW6272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

EWF 1498 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 1498 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 1498 CWW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...11

Läs mer

QB6045. SV Bruksanvisning

QB6045. SV Bruksanvisning QB6045 SV Bruksanvisning INNEHÅLL SVENSKA 47 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.................................................. 48 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................... 49

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Torktumlare TK970 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas

Läs mer

EDHP48521DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDHP48521DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP48521DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

EDH3684PHW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDH3684PHW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDH3684PHW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

ESF5521LOX ESF5521LOW

ESF5521LOX ESF5521LOW ESF5521LOX ESF5521LOW SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...6

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 16694 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X SV Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. INSTÄLLNINGAR...8 7.

Läs mer

QW Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL

QW Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL QW146374 SV Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVNING... 10 5. KONTROLLPANELEN... 11 6. VRED

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

QW HT. Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL

QW HT. Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL QW 16971 HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3. INSTALLATION... 7 4. PRODUKTBESKRIVNING...14 5. KONTROLLPANELEN...15

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X Bruksanvisning Diskmaskin DI97 DI97X Innehåll Säkerhetsföreskrifter Kontrollpanel 3 Program _ 4 Tillvalsfunktioner 5 Innan maskinen används första gången 5 Daglig användning _ 7 Råd och tips _ 8 Underhåll

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L 64855L. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

EDH8000W1. SV Torktumlare Bruksanvisning

EDH8000W1. SV Torktumlare Bruksanvisning EDH8000W1 SV Torktumlare Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6.

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 127440 W 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1482 E

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1482 E Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1482 E Innehåll Säkerhetsinformation 2 Åtgärder vid frysrisk _ 4 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data 5 Installation 6 När maskinen används första gången 9 Egna

Läs mer

DAGLIG INFORMATIONSBOK

DAGLIG INFORMATIONSBOK DAGLIG INFORMATIONSBOK TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL För en mer omfattande hjälp och service, registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register WWW Du kan ladda ner säkerhetsinstruktionerna

Läs mer

bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W

bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Viktig säkerhetsinformation Viktigt För din egen säkerhet och för att

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L74959. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare QW6273

Bruksanvisning Torktumlare QW6273 SV Bruksanvisning Torktumlare QW6273 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9 7. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare QW6382

Bruksanvisning Torktumlare QW6382 SV Bruksanvisning Torktumlare QW6382 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9 7. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

L8FBL842E. Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL

L8FBL842E. Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL L8FBL842E SV Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. INSTALLATION... 5 4. PRODUKTBESKRIVNING...9 5. KONTROLLPANELEN...11

Läs mer

QB 6256 W 12%UXNVDQYLVQLQJ QB 6256 X 69 %UXNVDQYLVQLQJ

QB 6256 W 12%UXNVDQYLVQLQJ QB 6256 X 69 %UXNVDQYLVQLQJ QB 6256 W QB 6256 X INNEHÅLL 17 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.................................................. 18 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................... 20 3. KONTROLLPANEL..........................................................

Läs mer

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW Tvättmaskiner Green Range A+++-10% med varmvattenanslutning för mindre energiförbrukning och Time Manager som anpassar programmen efter dina behov. Maskinen har hög kapacitet 8 kg och tvättar även mindre

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare T5190LE. Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01

Bruksanvisning. Torktumlare T5190LE. Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01 Bruksanvisning Torktumlare T5190LE Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter... 5 1.1 Symboler... 6 2 Programbeskrivning... 7 2.1 Allmänt... 7

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

L99697HWD. Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL

L99697HWD. Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL L99697HWD SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3. INSTALLATION... 7 4. PRODUKTBESKRIVNING...14 5. KONTROLLPANELEN...15

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer