Hållbarhetsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2012"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2012

2 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning VDns ord Vi siktar längre och högre... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Våra mjölkgårdar...10 Våra arbetsplatser...12 Vi och samhället...14 Vi och vår miljö...16 Hållbarhetsarbete IT/IS sedan Vårt ansvar i värdekedjan...20 Våra intressenter...22 GRI-index...23 Vår hållbarhetsredovisning 2012 Skånemejeriers hållbarhetsarbete sträcker sig långt bak i tiden och många medarbetare har jobbat med frågan en längre tid utan att kalla det just hållbarhetsarbete. Nu finns det ett väl utvecklat ramverk som möjliggör för oss att berätta och rapportera om vad vi redan gjort och vad som ska göras i framtiden. Skånemejerier har valt den internationella standarden GRI* för att rapportera vårt hållbarhetsarbete. GRI står för Global Reporting Initiative och är en icke vinstdrivande internationell organisation som bildades i slutet av 1990-talet. GRI s huvudsyfte är att integrera hållbarhet inom företag genom att arbeta för ett rättvist och humant samhälle. GRI arbetar parallellt med FNs miljöprogram. GRI s ramverk består av tre grundpelare; miljö-, samhälls-, och ekonomisk påverkan. Genom olika indikatorer redovisas utfallet från 2012 samt olika projekt inom företaget, både lyckade och mindre lyckade. Ett index med sidhänvisning till samtliga indikatorer finns i slutet av rapporten och vår bedömning är att redovisningen uppfyller GRI s C-nivå. Fokus i vår första årliga hållbarhetsredovisning kommer att vara verksamhetsåret 2012 och indikatorerna som presenteras längre fram är enligt GRI v 3.1. Rapporten innefattar Skånemejeriers produktionsenheter samt det helägda dotterbolaget Skånemejerier Ost AB. Redovisningens tillämpningsnivå C C+ B B+ A A+ Standardupplysningar G3 Upplysningar om profil G3 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen G3 Resultatindikatorer & branschspecifika resultatindikatorer INFORMATION INFORMATION INFORMATION Redovisa: , , Behövs ej. Redovisa minst tio resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera: social, ekonomisk och miljöpåverkan. Redovisningen bestyrkt av utomstående Redovisa alla punkter för nivå C och: , Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori. Redovisa minst tjugo resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera: ekonomisk påverkan, miljö- påverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället, produktansvar. Redovisningen bestyrkt av utomstående Samma krav som för nivå B. Samma krav som för nivå B. Redovisa varje kärnindikator i G 3.1 och varje branschspecifik* indikator med hänsyn till väsentlighetsprincipen genom att antingen a) redovisa indikatorinformation eller b) förklara skälen för att inte redovisa. Redovisningen bestyrkt av utomstående *Branschspecifika tillägg i slutlig version

3 Vi siktar längre och högre 1964 beslutade fyra skånska mejeriförbund att gå samman och bilda Skånemejerier ekonomisk förening. Det kan ses som det första steget i en stor strukturomvandling av den skånska mejerinäringen. Då var det tusentals gårdar i Skåne som producerade mjölk till många små lokala mejerier, idag är det cirka 500 gårdar som levererar mjölk till ett fåtal stora anläggningar. Samtidigt som de fyra mejeriförbunden gick samman skapades varumärket Skånemejerier. Ett varumärke som idag är ett av de starkaste i landet. Med styrka följer också ansvar. Varje dag förlitar sig människor på att vi ska leverera färsk mjölk och andra mejerivaror säkert, med hög kvalitet och god smak och med hälsosamt innehåll. I närmare 50 år har vi levt upp till det ansvaret. Ett annat ansvar som vi tar på stort allvar är att minimera vår miljöpåverkan och att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar till exempel med att minska utsläppen från våra transporter. Målet är att koldioxidutsläppen ska ha minskat med 30% 2020 jämfört med 2010 och hittills har vi minskat med 10%. Vid mejeriet i Hjo har vi tillämpat vår kretsloppsfilosofi genom att använda energi från en biogasanläggning. Detta tillsammans med andra åtgärder har lett till att vi har minskat koldioxidutsläppen med cirka 70% från produktionen, vilket är fantastiskt! För ett företag av Skånemejeriers storlek är det också viktigt att bidra till samhällsutvecklingen och att ta ett socialt ansvar. Vi har cirka 600 anställda vid våra anläggningar och utöver dem är många fler i vår omvärld beroende av vår verksamhet. Vår ambition är att utvecklas och skapa fler arbetstillfällen i regionen. Sedan sommaren 2012 ingår vi i den franska mejerigruppen Lactalis. Det är en stark ägare som har viljan och resurser att stärka Skånemejeriers position. Samhällsutveckling och socialt ansvar är också att i olika samarbeten stötta krafter som arbetar för välgörenhet. Ett starkt fokus är på barns hälsa och utveckling, men även hur viktigt det är att vara rädd om miljön. Vår trogne medarbetare Kalvin är en stark budbärare för dessa värden. Konkurrensen är tuff inom mejeribranschen. Det är stort fokus på pris, men för Skånemejerier är kvalitet, smak, hälsa och andra värden mycket betydelsefulla. Det senaste året har en hälsotrend vuxit sig stark. Vi vill lyfta fram mjölken som en viktig del i en hälsosam kost. Idag är matsvinnet ett stort problem. Vi vill hjälpa konsumenterna att minska matavfall från mejeriprodukter genom att exempelvis samarbeta med förpackningsindustrin och bidra med bättre och smartare förpackningar. Matens ursprung blir allt viktigare för oss konsumenter. Med vårt unika system för ursprungsbestämning kan alla se från vilka gårdar mjölken i förpackningen kommer från. Vi har stora utmaningar framför oss men också många möjligheter när det gäller att bidra till hållbar utveckling. Denna rapport beskriver hållbarhetsarbetet under Jag är mycket stolt över det vi åstadkommit. Men vi siktar längre och högre, och egentligen är det ett arbete som aldrig slutförs. Det finns hela tiden möjlighet att förbättra. Björn Sederblad 3

4 Året som gått Gårdsstandard Sedan 2012 tillämpar Skånemejerier ett nytt system för kvalitetsarbete och certifiering av leverantörernas gårdar. Systemet utgår från kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och kontrolleras av en tredje part. Kosläpp Sedan flera år tillbaka arbetar Skånemejerier med att få konsumenterna att förstå och uppskatta att vår mjölk produceras i deras närhet. Under 2012 kom nästan besökare till våra kosläpp vilket var dubbelt så många mot året innan. Kalvinknat Kalvinknatet är ett lopp på ca 1,5 km och vänder sig till alla skolungdomar i södra Sverige som går upp till och med 5:e klass. Intresset för Kalvinknatet växer för varje år och 2012 slogs ett nytt rekord med deltagare. Utmärkelser Skånemejerier tilldelades 13 medaljer varav två guld vid Danish International Food Contest. Vi var även nominerade i klassen Best environmental sustainability initiative på den internationella mejerikongressen Dairy Innovations Award Sjukfrånvaro Skånemejeriers sjukfrånvaro för 2012 var 2,9%, vilket är lågt jämfört med övriga landet.* *Enligt Svenskt Näringslivs rapport för privat sektor är snittet för sjukfrånvaron 3,5% för Reklamationer Produktreklamationerna minskade under 2012 med 11% jämfört med året innan. Energi Den totala energiförbrukningen minskade med 3% jämfört med Transporter Skånemejerier ska minska de relativa koldioxidutsläppen från in- och uttransporter med 30% till 2020 jämfört med Fram till 2012 har en minskning på 10% uppnåtts. Produktion Skånemejerier ska minska de relativa koldioxidutsläppen från produktionen med 50% till 2020 jämfört med Fram till 2012 har en minskning på 68% uppnåtts, vilket innebär att målet är uppnått. Vatten Vattenförbrukningen på våra anläggningar minskade med 4% jämfört med IT Införandet av röststyrd plockning i vårt plocklager beräknas minska förbrukningen av papper med cirka 30 40% i kylen under de kommande tre åren. Mänskliga rättigheter De 15 största underleverantörerna har kontaktats under året för att svara på hur de lever upp till våra inköpskrav.

5 Om Skånemejerier Vår verksamhet Skånemejerier värnar om den svenska mjölkbonden och om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Skånemejerier har ett starkt konsumentstöd i södra Sverige, vilket ger oss en stark position som mejerialternativet i Sverige. Vi har en närhet till våra konsumenter som vi är oerhört stolta och glada över. Verksamheten vid Skånemejerier AB omfattar produktion och försäljning av dryckesmjölk, gräddprodukter, ost, matfett, olika syrade produkter och fruktdrycker. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum, Hjordnära, Åsens Lantmjölk och Lindahls. Vi sysselsätter drygt 600 medarbetare direkt och många fler i vår närhet. Cirka 500 mjölkbönder i Skåne och Sydsverige levererar mjölk till våra mejerier. Skånemejeriers huvudkontor ligger i Malmö. Produktionen sker främst vid de egna mejerianläggningarna i Malmö, Kristianstad och Hjo. Dessutom sker legotillverkning av produkter hos externa partners, till exempel fruktdrycker vid Österlenmejeriet AB i Lunnarp. Närhet Det som kan produceras nära ska produceras nära. Hos oss är det aldrig långt från gård till mejeri. På hemsidan finns en unik funktion där du kan se vilka gårdar mjölken kommer från och läsa mer om de som bor och arbetar på gårdarna. Närhet handlar inte bara om geografi. Vi ska också vara nära dig som konsument. Det ska alltid vara lätt att få tag på oss. Och vi ska lyssna och reagera, snabbt! Vårt främsta forum för dialog med våra konsumenter är Facebook. Idag har vi över följare. Vi möter också konsumenter vid olika arrangemang, till exempel Öppna gårdar, Kosläpp och studiebesök på mejeriet. Smak Mjölk smakar olika. Fetthalten, pastörisering och homogenisering avgör. Men engagerade bönder som månar om sina djurs hälsa är också avgörande för råvarans kvalitet och produkternas smak. Mjölkråvaran är grunden för så många olika mejerivaror. Hur mjölken hanteras i produktionen har också betydelse. Varsamt hanterad yoghurt och filmjölk blir krämigare, smöret får olika smak beroende på hur det kärnas, och hantverksskicklighet är avgörande för en välsmakande ost. Smak går inte att mäta i siffror. Den måste upplevas! Hälsa Att må bra och leva hälsosamt handlar mycket om att äta näringsriktig och nyttig mat. Hälsa handlar också om motion, gemenskap och glädje. Skånemejerier lanserade under 2012 Ett kraftpaket. En kampanj där vi uppmuntrar våra konsumenter till ett aktivt liv samtidigt som vi lyfter fram mjölken som en utmärkt dryck för återhämtning. Under året lanserades också en mjölkdryck med extra tillsatt protein för de aktiva. Vår trogne medarbetare Kalvin stimulerar våra förskolebarn att leva hälsosamt och i samklang med naturen. Varje år anordnas Kalvinknatet på 16 orter i södra Sverige där barnen springer ett lopp. Med hälsa menar vi också att djuren på mjölkgårdarna har det bra och är friska. Vi följer upp och kontrollerar att våra leverantörer lever upp till lagstiftning och kraven i våra leveransregler. 5

6 Våra affärer Skånemejerier AB ägs sedan sommaren 2012 till 100 procent av den franska mejerigruppen Lactalis. Tidigare ägdes Skånemejerier av mjölkbönderna i Skånemejerier ekonomisk förening. Ansvaret för den operativa verksamheten i Skånemejerier AB har ledningsgruppen under ledning av VD Björn Sederblad. I Skånemejeriers styrelse ingår: Morten Felthaus, Styrelseordförande Björn Sederblad, Ordinarie ledamot Daniel Jaouen, Ordinarie ledamot Anna Jonsson, Ordinarie ledamot Michel Peslier, Ordinarie ledamot Anders Svensson, Arbetstagarrepresentant Göran Tall, Arbetstagarrepresentant Peter Johansson, Arbetstagarrepresentant Michael Sundsmyr, Arbetstagarrepresentant Rörelsedrivande bolag Skånemejeriers verksamhet bedrevs fram till slutet av 2011 med Skånemejerier ekonomisk förening som moderföretag. Det tidigare vilande bolaget Skånemejerier AB övertog per 30 december 2011 merparten av verksamheten från Skånemejerier ekonomisk förening är därför den nya Skånemejerier AB-koncernens första verksamhetsår. I samband med detta ingick Skånemejerier AB ett långsiktigt mjölkleveransavtal med Skånemejerier ekonomisk förening. Under 2012 har verksamheten i Östgöta Mjölk avyttrats, liksom andelarna i delägda Skottorps Mejeri AB. Samtidigt har de tidigare delägda verksamheterna i Skånemejerier Storhushåll AB, Lindahls Holding AB samt Hjordnära AB förvärvats till 100%. En klar majoritet av våra voror säljs i Norden. En mycket begränsad del går till export till övriga Europa och världen. I juni 2012 förvärvades Skånemejerier AB-koncernen av franska Lactalis. Lactalis bedriver verksamhet internationellt och sysselsätter drygt personer vid över 200 anläggningar över hela världen. 6

7 7

8 Våra produkter Säkra livsmedel en självklarhet Skånemejerier strävar efter att tillverka och utveckla så naturliga produkter som möjligt, med ett bra näringsinnehåll. Det betyder bl.a. att vi inte använder härdade fetter, GMO-framställda ingredienser eller syntetiska sötningsmedel. Innehållet av tillsatser med E-nummer är begränsat. Alla ingredienser anges på förpackningen. Allergener identifieras enligt uppdaterade listor så det inte ska råda någon tveksamhet om vad produkten innehåller. Trots all kontroll och alla riskvärderingar kan något oförutsett ske. Via datumstämplingen på förpackningarna kan vi gå tillbaka i kedjan och kontrollera var och hur produkten behandlats. Vi kan även gå framåt i leverantörsledet och se vart produkten levererats om den behöver återkallas. Kvalitet från gård till butik Kvalitetsarbetet startar redan på gården när mjölken hämtas. Regelbundet kontrolleras och analyseras bland annat fett, protein, bakterier och spår av antibiotika. När mjölken når mejeriet kontrolleras till exempel dess lukt och smak och sen är den klar att kunna förädlas till alla möjliga produkter. På mejeriet används ett kontrollverktyg som heter HACCP (faroanalys och kritiska styrpunkter). Systemet är gjort för att eliminera risker utifrån kemiska, biologiska och fysikaliska perspektiv. Genom att följa HACCPs grunder har alla, små som stora, risker identifierats och analyserats. Mjölkens hållbarhet kontrolleras av mejeriets laboratorium. De kontrollerar även fett- och proteinhalter så de stämmer med vad som står på förpackningarna. Finmaskiga filter förhindrar att främmande föremål hamnar i våra produkter. På mejeriet finns också ett skadedjursprogram som tar hand om ovälkomna besökare. Gården Fett, proteiner, bakterier m m. Kyl och transport Temperaturkontroll Underhåll Förebyggande underhåll och godkännande vid reparationer. Provtryckning av pastörer m m. Kontroller hela vägen från bonden till butiken Mjölkmottagning Fett, proteiner, fryspunkt, syrahämmande, sensorisk analys, bakterier. Mjölkbehandling Hållbarhet, proteiner, ph, sensorisk analys bakterier, temperaturkontroll. 8 Förpackning Läckagetest, fett, protein, sensorisk analys, bakterier, jäst, mögel.

9 Certifieringar Skånemejerier kvalitetscertifierades enligt ISO 9001 år Under 2000-talet har ISO-9001 ersatts av en GFSI*-godkänd standard BRC (British Retail Consortium) som fokuserar mer på produktsäkerheten än tidigare. Skånemejerier BRC-certifierade först Skånemejerier Ost AB (dåvarande Ostkompaniet) Efter det följde Malmömejeriet 2007 och Kristianstadmejeriet Med ständig förbättring samt externa och interna revisioner, har antalet avvikelser minskat och både Malmö, Skånemejerier Ost AB och Kristianstad är i dagsläget klassade som A-anläggningar. *GFSI = Global Food Safety Initiative Produktåterkallelse Skånemejerier AB återkallade en produkt under Det var mjölk som blandats med sköljvatten och fick återkallas. Produkten som fick återkallas kördes under en period av åtta minuter. Alla kunder var kontaktade inom två och en halv timme från att labanalysen visade dålig smak och lågt ph. Enligt rutinen kontaktades alla intressenter och en pressrelease gick ut till allmänheten som varnade konsumenter från att köpa mjölken. Nya rutiner infördes efter incidenten som förhindrar kontaminering av produkter bland annat genom provsmakning av produkter vid uppstart. Reklamationer Under 2012 minskade reklamationerna på våra produkter med 11%. Konsumentkontakt hanterar alla reklamationer via e-post och telefonsamtal. Ingen reklamation har varit av den arten att en konsument kommit till skada är målet att det vid årets slut ska vara 10 reklamationer per varje miljon sålda förpackningar. Det målet når vi genom en bättre uppföljning av lämnade reklamationer. Lagefterlevnad Skånemejerier har inte brutit mot någon bestämmelse för tillhandahållande av produkter under 2012 och inga bötesbelopp har betalats ut. Detta följs upp med hjälp av lagefterlevnadskontroller och revisioner. Med detta menas att vi inte uppsåtligen gjort fel eller agerat felaktigt vid försäljning eller märkning av våra produkter. Utmärkelser Mejerivaror från Skånemejerier tilldelades fina utmärkelser 2012 på Danish International Food Contest i samband med den internationella matmässan i danska Herning. Allerum Präst, lagrad i 24 månader, och Hjordnäras ekologiska A-fil tilldelades guldmedaljer, flera andra mejerivaror från Skånemejerier tilldelades silver- och bronsmedaljer. Skånemejeriers leverantörer premieras också. Varje år delar t ex organisationen Svensk Mjölk ut guldmedaljer till de mjölkproducenter som levererat mjölk utan anmärkning i 23 år fick tre av Skånemejeriers leverantörer denna fina utmärkelse. 9

10 Våra mjölkgårdar Tydligt ursprung Att känna till matens ursprung och att veta att den är producerad i samklang med djuren och naturen är viktiga frågor för allt fler konsumenter. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra och utveckla vårt miljö- och kvalitetsarbete. Tack vare vårt tredjepartskontrollerade system för kvalitetssäkring kan vi visa att djurbesättningarna hos våra leverantörer har det bra och att svensk djurlagstiftning följs. Vårt unika system för ursprungsbestämning gör det dessutom lätt för konsumenten att se från vilka gårdar mjölken i varje mjölkförpackning kommer. En öppenhet med mjölkens ursprung ger konsumenten en trygghet och stärker bandet mellan konsument och bonde. Gårdsstandard Antal leverantörer: 506 Varav ekologiska: 49 Mjölkinvägning: 413 Mkg Varav ekologisk: 36 Mkg Sedan 2012 tillämpar Skånemejerier ett nytt system för kvalitetsarbete och certifiering av leverantörernas gårdar. Systemet utgår från kvalitetsledningssystemet ISO 9001, som är godkänt för EUs lantbruksstöd för kvalitetscertifiering. Grunden för kvalitetsarbetet är egenkontrollen på varje enskild gård. Den görs årligen utifrån Skånemejeriers Leverans & Kvalitetsregler och LRFs Miljöhusesyn med en checklista som hjälpmedel. Gårdarna revideras minst vart tredje år av utbildade revisorer. Skånemejeriers kvalitetssäkring av mjölkgårdar kontrolleras dessutom av en tredje part. Det innebär att ett oberoende certifieringsorgan utför revisionen enligt en angiven standard eller kravspecifikation. Certifieringsorganets verksamhet är i sin tur godkänd av SWEDAC. Certifieringsorganet granskar att Skånemejeriers leverantörer följer kvalitetsstandarden och uppfyller kraven för certifieringen. Certifieringsorganet gör också stickprov och granskar gårdsrevisionerna. GMO-fritt foder Skånemejeriers mjölkleverantörer använder foder utan genmodifierade växter, så kallat GMO-fritt foder. 10

11 Djurhälsovård God djurhälsa är viktig för Skånemejeriers mjölkleverantörer. Friska kor ger den bästa mjölken. En god djurhälsa uppnås genom förebyggande djurhälsovård. Läkemedel används först efter att en veterinär fastställt en diagnos. Läkemedels användandet ska vara restriktivt och kontrollerat. I Sverige används lite antibiotika jämfört med andra länder. Den antibiotika som används är av typen smalspektrum vilket gör att vi slipper problem med antibiotikaresistens. Ekologisk produktion sedan 20 år 2012 firade Skånemejerier 20 år med ekologisk mjölk. Den första ekologiska mjölken lanserades som mjölk från Gröna Gården. Då var det fyra gårdar som hade ekologisk produktion, idag är det cirka 50 gårdar som följer KRAVs regler. Skånemejeriers försäljning av ekologisk mjölk har ökat under 2012, till skillnad från den totala ekomejerimarknaden i dagligvaruhandeln som har backat. Klimatcertifierad mjölk Sedan 2011 säljer Skånemejerier klimatcertifierad mjölk. Idag kommer mjölken från Wanås gods i nordöstra Skåne. Förutom att gården följer KRAVs regler arbetar de aktivt med att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, de använder förnybar energi i produktionen och effektiviserar energi- och kväveanvändningen. Nästan allt foder som korna äter odlas på egna åkrar. SÅ HÄR FUNGERAR VÅRT KRETSLOPP Hjordnäras kretslopp Hjordnära är Skånemejeriers varumärke för ekologiska produkter. Produktionen sker vid mejeriet utanför Hjo. Produktionen sker utifrån en kretsloppsfilosofi och mjölken levereras från ekologiska gårdar. I september 2012 togs en biogasanläggning i bruk på gården intill mejeriet. Biogasen framställs av gödsel från gården och delvis av restprodukter från mejeriet. Biogasen används som energikälla i mejeriets produktion. Biogödsel från anläggningen återförs till gårdens åkrar. Marken tar upp näringsämnen från gödseln och vi får ett naturligt kretslopp. Linfrö ger MER OMEGA 3 Under 2010 och 2011 genomfördes en studie på fem gårdar i Skåne där sojamjöl och palmolja togs bort från fodret. Istället fick korna mer närproducerat foder samt ett tillskott av krossat linfrö. Studien visade att halten av den nyttiga Omega 3-fettsyran alfalinolensyra nästan fördubblades i mjölken. Dessutom minskade kornas utsläpp av växthusgasen metan. Försöket har fått en fortsättning med en längre studie på en gård. Studien omfattar andra allmänna hälsoeffekter hos korna som får soja- och palmfritt foder med tillskott av linfrö, bland annat om korna har lättare att bli dräktiga. Studien gör det också möjligt att följa förändringar i mjölkens sammansättning under en längre tid. 11

12 Våra arbetsplatser Att medarbetarna mår bra är viktigt. Vartannat år hälsoundersöks därför all personal. Senaste undersökningen genomfördes under hösten/vintern Skånemejerier vill främja en hälsosam livsstil bland personalen och erbjuder därför varje anställd friskvårdsbidrag, tillgång till färsk frukt på arbetet och massage till subventionerat pris. Dessutom uppmuntrar vi till utveckling och genomför regelbundet kompentensinventering inom företaget. Sedan 2011 är mejeriet i Malmö en nikotinfri arbetsplats och personalen erbjuds hjälp med nikotinavvänjning. Våra arbetsnormer Skånemejerier främjar mångfald och jämställdhet. Samtliga anställda, inklusive deltidsanställda och tillfälligt anställda, har ett skriftligt anställningsavtal. Alla medarbetare behandlas rättvist och med respekt oavsett kön, ålder, religion, sexuell läggning, etnisk eller nationell bakgrund, politisk uppfattning, föreningstillhörighet eller funktionshinder. Skånemejerier tolererar inga former av diskriminering eller trakasserier. Våra produktionsenheter Rapporten 2012 innefattar produktionsenheterna till höger. På Malmömejeriet sitter även de flesta tjänstemän inom marknad, inköp, ekonomi,lön, storhushåll med mera. Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal och vid varje anläggning finns anställda representerade i kommitté för hälsa och säkerhet eller skyddsombud. Skånemejerier med dotterbolag har avtal med Livsmedelsarbetarförbundet, Handelsanställdas förbund och Tjänstemannaavtalen (2011) Nationellt* Sjukfrånvaro ,9% (2,7%) 3,5% Anställda* som slutat, åldersgr. <30 år 3 - Anställda* som slutat, åldersgr år 9 - Anställda* som slutat, åldersgr. >50 år 10 - Antal som påbörjat anställning*, åldersgr. <30 år 3 - Antal som påbörjat anställning*, åldersgr år 15 - Antal som påbörjat anställning*, åldersgr. >50 år 2 - Antal arbetsplatsolyckor 7 (7) - Könsfördelning (Män/Kvinnor) 53%/47% - * Tillsvidareanställda produktionsenheter Malmömejeriet Produkter: Mjölk, grädde, fil, yoghurt m m. Produktion: cirka ton/år Antal tillsvidareanställda: 466 Kristianstadmejeriet Produkter: Hårdost som Allerum Präst och Herrgård. Produktion: cirka ton/år Antal tillsvidareanställda: 78 Hjomejeriet Produkter: Mjölk, grädde, fil, yoghurt m m. Produktion: cirka ton/år Antal tillsvidareanställda: 11 Skånemejerier Ost AB Produkter: Bitar, skivar, river och förpackar hårdost. Produktion: cirka ton/år Antal tillsvidareanställda: 53 19% Anställningsformer 9% Tillsvidareanställda heltid Tillsvidareanställda deltid Övriga anställningsformer 72% 12

13 Våra medarbetare I slutet av varje kalenderår genomförs en medarbetarenkät inom Skånemejerier. Inför årets enkät lades en fråga om diskriminering och trakasserier till. Resultatet inväntas under våren 2013 och presenteras i nästa hållbarhetsredovisning. Samtliga medarbetare får i medarbetarsamtalet regelbunden utvärdering och uppföljning av sin arbetsprestation. En ny mall för medarbetarsamtal håller också på att tas fram där ansvarig chef ställer specifik fråga om trakasserier och mobbning. Pension Enligt lagen om allmän försäkring betalar Skånemejerier avgifter för folkpensionering och ATP. Enligt kollektivavtal tillkommer för arbetare särskild tilläggspension och för tjänstemän och arbetsledare ITP (industrins tilläggspension). Skånemejerier ansvarar själv för ålderspension, och utfästelserna garanteras genom försäkring. Arbetsskada En allvarlig olycka inträffade vid underhåll/rengöring vid ett ventilbatteri i produktionen. En ventil öppnade felaktigt och en medarbetare fick disklösning på sig. Händelsen anmäldes till Arbetsmiljöverket som gjorde en olycksfalls- och tillbudsutredning. Rapporten presenterades för platschefen på anläggningen och har behandlats i Skyddskommittén. Efter olyckan vidtogs ett antal åtgärder som exempelvis tydligare instruktioner för rengöring och underhåll. Dessutom upprättades en ny rutin vid underhåll och service av utrustning. Informationsturné för personalen Sommaren 2012 blev Skånemejerier en del av den franska mejerikoncernen Lactalis. Skånemejeriers VD, Björn Sederblad, ville därefter personligen träffa så många anställda som möjligt och berätta om vad som är på gång inom organisationen. Björn ville även tacka för det goda arbete som utförts under en tuff period inom Skånemejerier och ge möjlighet till en direktdialog mellan ledning och medarbetare. Informationsturnén hade premiär på mejeriet i Hjo, kl när första nattskiftet gick av sitt pass och avslutades fyra veckor senare på Malmömejeriet. Besök gjordes även på ysteriet och bitcentralen i Kristianstad, totalt nio presentationstillfällen. Sex representanter från olika avdelningar passade på att vid samma tillfälle informera Skånemejeriers anställda om CSR, Skånemejeriers miljömål, strategier inom sociala medier och personalförmåner bland annat. Alla fick även provsmaka kommande produktnyheter. 13

14 Vi och samhället Att vara engagerad i samhället runt omkring oss är en betydelsefull uppgift för ett företag som Skånemejerier, vars viktigaste produkt är den mjölk som produceras i vårt område. Eftersom våra mjölkleverantörer har en stark förankring på den sydsvenska landsbygden, har vi ett särskilt intresse för lokala samhällsaktiviteter i södra Sverige. Det kan vara aktiviteter som anordnas av såväl idrottsföreningar som välgörenhetsorganisationer. Målet med vårt engagemang är att stödja och sprida kunskaper om mjölkens ursprung och om livet på de gårdar där vår mjölk produceras. Kalvin en sydsvensk kändis En av Skånemejeriers mest kända figurer heter Kalvin. Hen är en skånsk kalv som bor på landet och som tycker om mjölk. Kalvin är en bra kompis som är tuff, nyfiken och påhittig och symboliserar lite av Skånemejeriers vision som företag Skånemejerier, det lilla påhittiga hälsomejeriet älskat av Dig! Skånemejerier tar hjälp av Kalvin för att bland annat nå ut med information om miljö och hållbar utveckling till förskolor och skolor. Ett exempel är Kalvins väggalmanacka, som år 2012 hade temat Hållbar utveckling. Genom att följa kalendern får barnen lära sig om källsortering, vindkraft, kretslopp och hur man gör en kompost. Av erfarenhet vet vi att texter och bilder är ett utmärkt pedagogiskt redskap för samtal med barn. Kalvin har även en egen fan club med drygt medlemmar och vi kan stolt konstatera att kännedomen om Kalvin är mycket hög. 93% av föräldrarna och 98% av pedagogerna i södra Sverige känner till Kalvin. Om alla drar åt samma håll Våren 2012 arrangerade Djungelbandet tillsammans med Skånemejerier musikföreställningar för barnfamiljer under titeln, Om alla drar åt samma håll. Föreställningarna spelades i Höör, Hörby och Eslöv och handlar om miljön och vårt klimat. Med festlig musik förmedlades budskapet om att vi måste bli bättre på att källsortera, vara klimatsmarta och vara rädda om våra djur och naturen. Representanter från Skånemejerier informerade om sitt miljöarbete och hur man kan vika förpackningar på bästa sätt inför återvinning. Kalvinknatet slog rekord 2012 Kalvinknatet är ett samarbete mellan Skånemejerier, MAI och 16 idrottsföreningar i södra Sverige. Kalvinknatet vänder sig till alla skolungdomar i södra Sverige, förskoleklass till och med 5:e klass, och är ett sätt för skolbarn att få komma ut och röra på sig. Loppet är 1,5 km långt för skolbarnen och m för förskoleklasser. Alla som är med och springer får medalj, T-shirt och dryck från Skånemejerier. Intresset för Kalvinknatet växer för varje år som går. År 2012 deltog barn. 14

15 Tusentals besökare på kosläppen Sedan flera år tillbaka arbetar Skånemejerier med att få konsumenterna att förstå och uppskatta att vår mjölk produceras i deras närhet. Det gör vi genom att visa upp våra mjölkleverantörer, berätta var de bor, vilka de är och hur deras vardag ser ut. Vår målsättning är att konsumenterna ska värdesätta allt det arbete mjölkbönderna lägger ner för att vi som konsumenter ska få en lokalproducerad produkt som är både god och nyttig. Ett bra exempel på hur vi arbetar är de så kallade kosläppen. I slutet av april, eller i början av maj släpps korna ut på grönbete. Antalet besökare dubblerades från 2011 till 2012 tack vare kombinationen av ökad marknadsföring och ökat intresse hos allmänheten. Tusentals nyfikna människor besöker nu varje år våra mjölkleverantörer. Det stärker oss i vår övertygelse om att den lokala mjölken och den lokala landsbygden har ett stort värde för våra konsumenter. Varje sommar kan allmänheten även besöka ett antal mjölkgårdar. Det kallas för Öppen gård och lockar många nyfikna stadsbor som vill veta mer om livet på landet. Ytterligare en aktivitet är Mjölkens väg, en busstur som börjar på mejeriet och slutar på en mjölkgård. Antal besökare Öppen Gård Besöksgårdar Kosläpp Kalvinknatet Skånemejerier stödjer samhällets utsatta Stadsmissionen är en organisation som arbetar för att hjälpa och stödja utsatta människor i samhället. Många av dessa människor lever i hemlöshet eller är socialt utsatta på andra sätt. Vårt samarbete med Stadsmissionen innebär att under alla dagar förse deras verksamheter i Malmö, Lund och Kristianstad med de mejeriprodukter som behövs till en bra frukost. En näringsriktig frukost betyder mycket för de utsatta människor som besöker Stadsmissionen. Nolltolerans mot mobbning Vi stödjer även organisationen Noll Tolerans Mot Mobbning i arbetet med att utbilda och informera elever i mellan- och högstadiet, om hur man ska agera för att stoppa mobbningen. Varje elev får efter utbildningen ett arbetsmaterial som de sedan kan arbeta vidare med i klassen. nolltolerans.org Våga börja prata är en annan organisation som Skånemejerier stöttar. vagaborjaprata.se Musikhjälpen Musikhjälpen är ett samarbete mellan SR, SVT och Radiohjälpen, vars syfte är att engagera lyssnare/tittare att skänka pengar till välgörande ändamål. Temat för 2012 var Barnen i slummen har rätt till rent vatten. I samarbete med ett antal kända kockar, deltog Skånemejerier Storhushåll för att stödja Musikhjälpen. Maten som lagades såldes till högstbjudande och pengarna gick till Radiohjälpens insamling. 15

16 Foto: Marie Grönvold/Trafikverket Vi och vår miljö Skånemejerier är en del av kretsloppet och vår målsättning är att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Därför är miljöfrågorna integrerade och naturliga delar i utvecklingsarbetet inom all verksamhet, från gård till butik. Skånemejerier AB är certifierat enligt ISO 14001:2004. Det innebär att vi ständigt arbetar med att minska vår miljöpåverkan och att arbetet är externt granskat. Kretsloppsvison och miljömål Skånemejerier ska vara ett kretsloppsbaserat mejeriföretag. Det innebär att vi ska vara oberoende av fossila bränslen genom att nyttja våra restprodukter för att producera förnybar energi, som kan användas i hela mjölkkedjan. På så sätt bidrar vi till ett hållbart samhälle, från gård till butik. Utifrån ovanstående vision fastställdes under 2010 två miljömål som gäller till år Dessa miljömål kommer årligen att följas upp i hållbarhetsredovisningen. 1. Skånemejerier ska minska de relativa koldioxidutsläppen* från produktionen med 50% till 2020 jämfört med Till och med året 2012 har vi redan uppnått en minskning med 68%. Den största minskningen skedde vid ysteriet i Kristianstad där vi gick över till ånga från ett närliggande flisvärmeverk. Detta minskade oljebehovet med knappt tvåtusen m 3. Mejeriet i Hjo har börjat använda gödselproducerad biogas under 2012, vilket ligger i linje med vår kretsloppsvision. Skånemejerier började under 2011 gå över till el från vattenkraft. Under 2012 kom 97% av elektriciteten från vattenkraft. 2. Skånemejerier ska minska de relativa koldioxidutsläppen från in- och uttransporter med 30% till 2020 jämfört med Skånemejeriers transporter omfattar bland annat hämtning av mjölk på gårdarna. Från mejerierna transporteras sedan produkterna i distributionsbilar till butiker, storkök och restauranger. Sedan 2010 har de relativa koldioxidutsläppen minskat med 10%. Bilarna som hämtar mjölk använder mer av bränslet RME, rapsmetylester. Under året har vi också skaffat större ekipage vid hämtning av mjölk, som ger ökad lastvikt och färre hämtningar. En annan bidragande orsak till att utsläppen har minskat är att 22 av våra distributionsbilar körs på fordonsgas. På mejeriet i Malmö har vi en egen tankdepå för fordonsgas. Relativa koldioxidutsläpp År Produktion (kg CO 2 e/ton) Transporter (kg CO 2 e/ton) , (-72%) 8,8 (-7%) (-68%) 8,5 (-10%) 16 *I förhållande till hur mycket som produceras.

17 Förpackningar från hållbart skogsbruk I början av 2012 bytte vi material till våra kartongförpackningar. De nya förpackningarna är tillverkade av ett oblekt papper och tillverkningsprocessen är mindre energikrävande. Pappersmassan till det nya förpackningsmaterialet tillverkas dessutom av virke från ett skogsbruk som tar särskild hänsyn till miljö och sociala förhållanden. Reglerna bestäms av FSC, Forest Stewardship Council. Genom att använda FSC-certifierat material bidrar vi till att värna om skogens framtid. Hållbarhetsturné för Sveriges unga Under våren deltog Skånemejerier i en nationell föreläsningsturné, som riktade sig till landets gymnasieelever. Turnén genomfördes av Ungdomar AB på tio olika orter i Sverige, med temat hållbar utveckling. Syftet var att utbilda, inspirera och framförallt engagera Sveriges unga i att bidra till en mer hållbar värld och förmedla hur varje elev kan bidra till hållbar utveckling. I Malmö mötte vi nära 700 gymnasielever och berättade hur vi arbetar med hållbar utveckling. Konsumenterna har också ett eget kretsloppsansvar. Vi uppmuntrar därför våra konsumenter att vika ihop och återvinna förpackningen. Ju fler förpackningar som går till återvinning desto lägre blir klimatpåverkan. En mjölkförpackning kan återvinnas upp till sju gånger till andra förpackningar innan fibrerna blir för svaga. Finalplats för miljösatsningen på internationell mejerikongress Genom att gå över till grön el och byta från egen uppvärmning med olja till fjärrvärme från ett fliseldat värmeverk har utsläppen av CO 2 minskat med över 90% på tre år vid ysteriet i Kristianstad. Samtidigt har ostproduktionen ökat med 30%. Med den satsningen tävlade Skånemejerier i klassen Best environmental sustainability initiative på den internationella mejerikongressen Dairy Innovations Award Skånemejerier tog sig till final tillsammans med projekt från Brasilien, Nya Zeeland och England. 17

18 Resursförbrukning Vi jobbar ständigt med att effektivisera användandet av resurser i form av vatten, energi, transporter, kemikalier och avfall. Med hjälp av diverse nyckeltal kan vi kontrollera resursförbrukningen i förhållande till produktionen. Vatten Vi har ett mål att minska förbrukningen av vatten utan att äventyra kvaliteten på våra produkter. Vi har rutiner som förhindrar onödig användning och personalen uppdateras ständigt på nya rutiner som sparar in på vattnet. Mest vatten förbrukas på mejerierna vid CIP-diskning (Cleaning In Place). Det är ett centralt rengöringssystem för mejeriets samtliga maskiner, rör och tankar. Genom att ändra sköljtider och desinfektionssteg och därefter kontrollera renligheten har mejeriet sparat stora mängder vatten. Den totala förbrukningen av färskvatten har minskat med cirka 4% de senaste åren trots ökat produktsortiment som kräver fler diskar. Energi Under året har en projektgrupp på mejeriet i Kristianstad installerat fler el- och vattenmätare tillsammans med ett nytt uppföljningssystem. Detta har gjort att vi mer detaljerat kan se resursförbrukningen på utvalda processlinjer och sätta in åtgärder. Resultatet har varit positivt och planen är att utveckla systemet ännu mer och inkludera Malmömejeriet på sikt. Energiförbrukningen har minskat med cirka 3% jämfört med Andelen förnyelsebar energi ökade under samma period från 21% till 70%. Utsläppen av koldioxid kommer från mejeriernas värmepannor. Värmen används för att värmebehandla mjölken och till rengöring. Överskottsvärmen från processen samt från vissa maskiner används för uppvärmning av lokalerna. Vi arbetar med att försöka ersätta fossila bränslen enligt vår kretsloppsvision. Olja har ersatts helt eller delvis på flera anläggningar av både fjärrvärme och biogas. Vattenförbrukning (m 3 /år) Ytvatten Grundvatten Kristianstadmejeriet har egna dricksvattenbrunnar. Mejeriet köper även in kommunalt vatten. Våra andra mejerier köper endast kommunalt vatten. Mejerierna i Malmö och Hjo använder ytvatten och anläggningarna i Kristanstad grundvatten. Andelen kommunalt vatten var 25% 2010, 29% år 2011 och 18% Direkt och indirekt energianvändning (GWh/år) Direkt Indirekt Direkt energi är summan av naturgas, olja och biogas. Indirekt energi är elförbrukning och fjärrvärme. 1 GWh = 3,6 TJ Direkt och indirekta utsläpp av koldioxid (ton/år) Direkt Indirekt Direkta utsläpp är från naturgas, olja, biogas och indirekta utsläpp innefattar fjärrvärme, el, transporter av mjölk och produkter. 18

19 Hållbarhetsarbete IT/IS sedan 2005 Vi har minskat elförbrukningen och inköpen av servrar som innehåller ädelmetaller genom att successivt övergå till virtuella servrar. Våra större leverantörer är samtliga ISO certifierade och försäkrar detta via avtal. Allt vårt IT-avfall skickas till leverantör som återvinner det, utifrån gällande svenska regler. Pappersförbrukningen i koncernen har minskats, genom ändrad utskriftsstandard, bl a i vårt affärssystem där rapportering sker via mail och inte direkt till utskrift. Införandet av röststyrd plockning i vårt plocklager beräknas minska förbrukningen av papper med cirka 30 40% i kylen under kommande tre år. Framtiden Vi kommer att minska det lokala serverbehovet genom att hyra in oss på andra servrar och därmed optimera användandet. Vårt arbete med att minska serverparken fortsätter, dels genom att fortsätta virtualisera, dels genom att uppmana medarbetare i verksamheten att minska sparandet av data. Ett annat mål är att inrätta videokonferensrum i Skånemejeriers anläggningar, i syfte att minska resandet mellan anläggningarna. Sedan i september används röststyrd plockning inom en enhet på Malmömejeriets kyllager. Systemet kallas Pick by Voice och har integrerats med vårt affärssystem 19

20 Vårt ansvar i värdekedjan Respekt för mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter, miljöhänsyn och ett sunt uppträdande av företagen blir en allt viktigare faktor när konsumenterna väljer vilka varor de köper. För att möta dessa krav har Skånemejerier utvecklat en uppförandepolicy som gäller för företagets personal och en omfattande inköpsstandard som riktar sig till företagets leverantörer. Inköpsstandarden, som fått namnet SMWAY, syftar till att föra konsumenternas förväntningar vidare till företagets leverantörer. Som en första åtgärd har femton större leverantörer uppmanats att skriftligen bekräfta att standarden uppfylls. Arbetet med att sammanställa svaren pågår i skrivande stund. Våra inköp När det gäller transporter av inköpta förnödenheter har vi för 2012 valt att kontrollera koldioxidutsläppen för transporterna av de tre största områdena; fruktberedningar, förpackningar och kemikalier. Dessa tre täcker cirka 20 olika företag och de sammanlagda utsläppen uppgår till 310 ton koldioxid. Beräkningarna är gjorda gate-to-gate dvs. från företagets fabrik till våra anläggningar. Koldioxidutsläpp från inköpta varor (ton) Fruktberedningar Förpackningar Kemikalier Transport av förpackningar står för 90% av utsläppen. 20

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2013... 2 VDns ord Hållbarhetstänkande lönar sig... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Nya smaker

Läs mer

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier är en del av kretsloppet. Vi arbetar i alla led för att ta vårt ansvar med målsättningen att uppnå

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Skånsk inspiration för Storhushåll! VECKA 06 17 2011

Skånsk inspiration för Storhushåll! VECKA 06 17 2011 Skånsk inspiration för Storhushåll! VECKA 06 17 2011 BRAVO - nu med fruktkött Sveriges största juice blir ännu större! Nu lanserar vi Bravo med fruktkött och fortsätter att driva marknaden framåt. Varumärket

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv.

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Familjeföretaget mot strömmen I takt med den ökade globaliseringen koncentreras livsmedelsproduktionen i världen till några få multinationella

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Norups gård AB Journalnummer: 2009-6220 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen CSR corporate social responsibility inom inekogruppen maj 2014 CSR INOM inekogruppen 1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer