Hållbarhetsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2012"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2012

2 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning VDns ord Vi siktar längre och högre... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Våra mjölkgårdar...10 Våra arbetsplatser...12 Vi och samhället...14 Vi och vår miljö...16 Hållbarhetsarbete IT/IS sedan Vårt ansvar i värdekedjan...20 Våra intressenter...22 GRI-index...23 Vår hållbarhetsredovisning 2012 Skånemejeriers hållbarhetsarbete sträcker sig långt bak i tiden och många medarbetare har jobbat med frågan en längre tid utan att kalla det just hållbarhetsarbete. Nu finns det ett väl utvecklat ramverk som möjliggör för oss att berätta och rapportera om vad vi redan gjort och vad som ska göras i framtiden. Skånemejerier har valt den internationella standarden GRI* för att rapportera vårt hållbarhetsarbete. GRI står för Global Reporting Initiative och är en icke vinstdrivande internationell organisation som bildades i slutet av 1990-talet. GRI s huvudsyfte är att integrera hållbarhet inom företag genom att arbeta för ett rättvist och humant samhälle. GRI arbetar parallellt med FNs miljöprogram. GRI s ramverk består av tre grundpelare; miljö-, samhälls-, och ekonomisk påverkan. Genom olika indikatorer redovisas utfallet från 2012 samt olika projekt inom företaget, både lyckade och mindre lyckade. Ett index med sidhänvisning till samtliga indikatorer finns i slutet av rapporten och vår bedömning är att redovisningen uppfyller GRI s C-nivå. Fokus i vår första årliga hållbarhetsredovisning kommer att vara verksamhetsåret 2012 och indikatorerna som presenteras längre fram är enligt GRI v 3.1. Rapporten innefattar Skånemejeriers produktionsenheter samt det helägda dotterbolaget Skånemejerier Ost AB. Redovisningens tillämpningsnivå C C+ B B+ A A+ Standardupplysningar G3 Upplysningar om profil G3 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen G3 Resultatindikatorer & branschspecifika resultatindikatorer INFORMATION INFORMATION INFORMATION Redovisa: , , Behövs ej. Redovisa minst tio resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera: social, ekonomisk och miljöpåverkan. Redovisningen bestyrkt av utomstående Redovisa alla punkter för nivå C och: , Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori. Redovisa minst tjugo resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera: ekonomisk påverkan, miljö- påverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället, produktansvar. Redovisningen bestyrkt av utomstående Samma krav som för nivå B. Samma krav som för nivå B. Redovisa varje kärnindikator i G 3.1 och varje branschspecifik* indikator med hänsyn till väsentlighetsprincipen genom att antingen a) redovisa indikatorinformation eller b) förklara skälen för att inte redovisa. Redovisningen bestyrkt av utomstående *Branschspecifika tillägg i slutlig version

3 Vi siktar längre och högre 1964 beslutade fyra skånska mejeriförbund att gå samman och bilda Skånemejerier ekonomisk förening. Det kan ses som det första steget i en stor strukturomvandling av den skånska mejerinäringen. Då var det tusentals gårdar i Skåne som producerade mjölk till många små lokala mejerier, idag är det cirka 500 gårdar som levererar mjölk till ett fåtal stora anläggningar. Samtidigt som de fyra mejeriförbunden gick samman skapades varumärket Skånemejerier. Ett varumärke som idag är ett av de starkaste i landet. Med styrka följer också ansvar. Varje dag förlitar sig människor på att vi ska leverera färsk mjölk och andra mejerivaror säkert, med hög kvalitet och god smak och med hälsosamt innehåll. I närmare 50 år har vi levt upp till det ansvaret. Ett annat ansvar som vi tar på stort allvar är att minimera vår miljöpåverkan och att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar till exempel med att minska utsläppen från våra transporter. Målet är att koldioxidutsläppen ska ha minskat med 30% 2020 jämfört med 2010 och hittills har vi minskat med 10%. Vid mejeriet i Hjo har vi tillämpat vår kretsloppsfilosofi genom att använda energi från en biogasanläggning. Detta tillsammans med andra åtgärder har lett till att vi har minskat koldioxidutsläppen med cirka 70% från produktionen, vilket är fantastiskt! För ett företag av Skånemejeriers storlek är det också viktigt att bidra till samhällsutvecklingen och att ta ett socialt ansvar. Vi har cirka 600 anställda vid våra anläggningar och utöver dem är många fler i vår omvärld beroende av vår verksamhet. Vår ambition är att utvecklas och skapa fler arbetstillfällen i regionen. Sedan sommaren 2012 ingår vi i den franska mejerigruppen Lactalis. Det är en stark ägare som har viljan och resurser att stärka Skånemejeriers position. Samhällsutveckling och socialt ansvar är också att i olika samarbeten stötta krafter som arbetar för välgörenhet. Ett starkt fokus är på barns hälsa och utveckling, men även hur viktigt det är att vara rädd om miljön. Vår trogne medarbetare Kalvin är en stark budbärare för dessa värden. Konkurrensen är tuff inom mejeribranschen. Det är stort fokus på pris, men för Skånemejerier är kvalitet, smak, hälsa och andra värden mycket betydelsefulla. Det senaste året har en hälsotrend vuxit sig stark. Vi vill lyfta fram mjölken som en viktig del i en hälsosam kost. Idag är matsvinnet ett stort problem. Vi vill hjälpa konsumenterna att minska matavfall från mejeriprodukter genom att exempelvis samarbeta med förpackningsindustrin och bidra med bättre och smartare förpackningar. Matens ursprung blir allt viktigare för oss konsumenter. Med vårt unika system för ursprungsbestämning kan alla se från vilka gårdar mjölken i förpackningen kommer från. Vi har stora utmaningar framför oss men också många möjligheter när det gäller att bidra till hållbar utveckling. Denna rapport beskriver hållbarhetsarbetet under Jag är mycket stolt över det vi åstadkommit. Men vi siktar längre och högre, och egentligen är det ett arbete som aldrig slutförs. Det finns hela tiden möjlighet att förbättra. Björn Sederblad 3

4 Året som gått Gårdsstandard Sedan 2012 tillämpar Skånemejerier ett nytt system för kvalitetsarbete och certifiering av leverantörernas gårdar. Systemet utgår från kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och kontrolleras av en tredje part. Kosläpp Sedan flera år tillbaka arbetar Skånemejerier med att få konsumenterna att förstå och uppskatta att vår mjölk produceras i deras närhet. Under 2012 kom nästan besökare till våra kosläpp vilket var dubbelt så många mot året innan. Kalvinknat Kalvinknatet är ett lopp på ca 1,5 km och vänder sig till alla skolungdomar i södra Sverige som går upp till och med 5:e klass. Intresset för Kalvinknatet växer för varje år och 2012 slogs ett nytt rekord med deltagare. Utmärkelser Skånemejerier tilldelades 13 medaljer varav två guld vid Danish International Food Contest. Vi var även nominerade i klassen Best environmental sustainability initiative på den internationella mejerikongressen Dairy Innovations Award Sjukfrånvaro Skånemejeriers sjukfrånvaro för 2012 var 2,9%, vilket är lågt jämfört med övriga landet.* *Enligt Svenskt Näringslivs rapport för privat sektor är snittet för sjukfrånvaron 3,5% för Reklamationer Produktreklamationerna minskade under 2012 med 11% jämfört med året innan. Energi Den totala energiförbrukningen minskade med 3% jämfört med Transporter Skånemejerier ska minska de relativa koldioxidutsläppen från in- och uttransporter med 30% till 2020 jämfört med Fram till 2012 har en minskning på 10% uppnåtts. Produktion Skånemejerier ska minska de relativa koldioxidutsläppen från produktionen med 50% till 2020 jämfört med Fram till 2012 har en minskning på 68% uppnåtts, vilket innebär att målet är uppnått. Vatten Vattenförbrukningen på våra anläggningar minskade med 4% jämfört med IT Införandet av röststyrd plockning i vårt plocklager beräknas minska förbrukningen av papper med cirka 30 40% i kylen under de kommande tre åren. Mänskliga rättigheter De 15 största underleverantörerna har kontaktats under året för att svara på hur de lever upp till våra inköpskrav.

5 Om Skånemejerier Vår verksamhet Skånemejerier värnar om den svenska mjölkbonden och om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Skånemejerier har ett starkt konsumentstöd i södra Sverige, vilket ger oss en stark position som mejerialternativet i Sverige. Vi har en närhet till våra konsumenter som vi är oerhört stolta och glada över. Verksamheten vid Skånemejerier AB omfattar produktion och försäljning av dryckesmjölk, gräddprodukter, ost, matfett, olika syrade produkter och fruktdrycker. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum, Hjordnära, Åsens Lantmjölk och Lindahls. Vi sysselsätter drygt 600 medarbetare direkt och många fler i vår närhet. Cirka 500 mjölkbönder i Skåne och Sydsverige levererar mjölk till våra mejerier. Skånemejeriers huvudkontor ligger i Malmö. Produktionen sker främst vid de egna mejerianläggningarna i Malmö, Kristianstad och Hjo. Dessutom sker legotillverkning av produkter hos externa partners, till exempel fruktdrycker vid Österlenmejeriet AB i Lunnarp. Närhet Det som kan produceras nära ska produceras nära. Hos oss är det aldrig långt från gård till mejeri. På hemsidan finns en unik funktion där du kan se vilka gårdar mjölken kommer från och läsa mer om de som bor och arbetar på gårdarna. Närhet handlar inte bara om geografi. Vi ska också vara nära dig som konsument. Det ska alltid vara lätt att få tag på oss. Och vi ska lyssna och reagera, snabbt! Vårt främsta forum för dialog med våra konsumenter är Facebook. Idag har vi över följare. Vi möter också konsumenter vid olika arrangemang, till exempel Öppna gårdar, Kosläpp och studiebesök på mejeriet. Smak Mjölk smakar olika. Fetthalten, pastörisering och homogenisering avgör. Men engagerade bönder som månar om sina djurs hälsa är också avgörande för råvarans kvalitet och produkternas smak. Mjölkråvaran är grunden för så många olika mejerivaror. Hur mjölken hanteras i produktionen har också betydelse. Varsamt hanterad yoghurt och filmjölk blir krämigare, smöret får olika smak beroende på hur det kärnas, och hantverksskicklighet är avgörande för en välsmakande ost. Smak går inte att mäta i siffror. Den måste upplevas! Hälsa Att må bra och leva hälsosamt handlar mycket om att äta näringsriktig och nyttig mat. Hälsa handlar också om motion, gemenskap och glädje. Skånemejerier lanserade under 2012 Ett kraftpaket. En kampanj där vi uppmuntrar våra konsumenter till ett aktivt liv samtidigt som vi lyfter fram mjölken som en utmärkt dryck för återhämtning. Under året lanserades också en mjölkdryck med extra tillsatt protein för de aktiva. Vår trogne medarbetare Kalvin stimulerar våra förskolebarn att leva hälsosamt och i samklang med naturen. Varje år anordnas Kalvinknatet på 16 orter i södra Sverige där barnen springer ett lopp. Med hälsa menar vi också att djuren på mjölkgårdarna har det bra och är friska. Vi följer upp och kontrollerar att våra leverantörer lever upp till lagstiftning och kraven i våra leveransregler. 5

6 Våra affärer Skånemejerier AB ägs sedan sommaren 2012 till 100 procent av den franska mejerigruppen Lactalis. Tidigare ägdes Skånemejerier av mjölkbönderna i Skånemejerier ekonomisk förening. Ansvaret för den operativa verksamheten i Skånemejerier AB har ledningsgruppen under ledning av VD Björn Sederblad. I Skånemejeriers styrelse ingår: Morten Felthaus, Styrelseordförande Björn Sederblad, Ordinarie ledamot Daniel Jaouen, Ordinarie ledamot Anna Jonsson, Ordinarie ledamot Michel Peslier, Ordinarie ledamot Anders Svensson, Arbetstagarrepresentant Göran Tall, Arbetstagarrepresentant Peter Johansson, Arbetstagarrepresentant Michael Sundsmyr, Arbetstagarrepresentant Rörelsedrivande bolag Skånemejeriers verksamhet bedrevs fram till slutet av 2011 med Skånemejerier ekonomisk förening som moderföretag. Det tidigare vilande bolaget Skånemejerier AB övertog per 30 december 2011 merparten av verksamheten från Skånemejerier ekonomisk förening är därför den nya Skånemejerier AB-koncernens första verksamhetsår. I samband med detta ingick Skånemejerier AB ett långsiktigt mjölkleveransavtal med Skånemejerier ekonomisk förening. Under 2012 har verksamheten i Östgöta Mjölk avyttrats, liksom andelarna i delägda Skottorps Mejeri AB. Samtidigt har de tidigare delägda verksamheterna i Skånemejerier Storhushåll AB, Lindahls Holding AB samt Hjordnära AB förvärvats till 100%. En klar majoritet av våra voror säljs i Norden. En mycket begränsad del går till export till övriga Europa och världen. I juni 2012 förvärvades Skånemejerier AB-koncernen av franska Lactalis. Lactalis bedriver verksamhet internationellt och sysselsätter drygt personer vid över 200 anläggningar över hela världen. 6

7 7

8 Våra produkter Säkra livsmedel en självklarhet Skånemejerier strävar efter att tillverka och utveckla så naturliga produkter som möjligt, med ett bra näringsinnehåll. Det betyder bl.a. att vi inte använder härdade fetter, GMO-framställda ingredienser eller syntetiska sötningsmedel. Innehållet av tillsatser med E-nummer är begränsat. Alla ingredienser anges på förpackningen. Allergener identifieras enligt uppdaterade listor så det inte ska råda någon tveksamhet om vad produkten innehåller. Trots all kontroll och alla riskvärderingar kan något oförutsett ske. Via datumstämplingen på förpackningarna kan vi gå tillbaka i kedjan och kontrollera var och hur produkten behandlats. Vi kan även gå framåt i leverantörsledet och se vart produkten levererats om den behöver återkallas. Kvalitet från gård till butik Kvalitetsarbetet startar redan på gården när mjölken hämtas. Regelbundet kontrolleras och analyseras bland annat fett, protein, bakterier och spår av antibiotika. När mjölken når mejeriet kontrolleras till exempel dess lukt och smak och sen är den klar att kunna förädlas till alla möjliga produkter. På mejeriet används ett kontrollverktyg som heter HACCP (faroanalys och kritiska styrpunkter). Systemet är gjort för att eliminera risker utifrån kemiska, biologiska och fysikaliska perspektiv. Genom att följa HACCPs grunder har alla, små som stora, risker identifierats och analyserats. Mjölkens hållbarhet kontrolleras av mejeriets laboratorium. De kontrollerar även fett- och proteinhalter så de stämmer med vad som står på förpackningarna. Finmaskiga filter förhindrar att främmande föremål hamnar i våra produkter. På mejeriet finns också ett skadedjursprogram som tar hand om ovälkomna besökare. Gården Fett, proteiner, bakterier m m. Kyl och transport Temperaturkontroll Underhåll Förebyggande underhåll och godkännande vid reparationer. Provtryckning av pastörer m m. Kontroller hela vägen från bonden till butiken Mjölkmottagning Fett, proteiner, fryspunkt, syrahämmande, sensorisk analys, bakterier. Mjölkbehandling Hållbarhet, proteiner, ph, sensorisk analys bakterier, temperaturkontroll. 8 Förpackning Läckagetest, fett, protein, sensorisk analys, bakterier, jäst, mögel.

9 Certifieringar Skånemejerier kvalitetscertifierades enligt ISO 9001 år Under 2000-talet har ISO-9001 ersatts av en GFSI*-godkänd standard BRC (British Retail Consortium) som fokuserar mer på produktsäkerheten än tidigare. Skånemejerier BRC-certifierade först Skånemejerier Ost AB (dåvarande Ostkompaniet) Efter det följde Malmömejeriet 2007 och Kristianstadmejeriet Med ständig förbättring samt externa och interna revisioner, har antalet avvikelser minskat och både Malmö, Skånemejerier Ost AB och Kristianstad är i dagsläget klassade som A-anläggningar. *GFSI = Global Food Safety Initiative Produktåterkallelse Skånemejerier AB återkallade en produkt under Det var mjölk som blandats med sköljvatten och fick återkallas. Produkten som fick återkallas kördes under en period av åtta minuter. Alla kunder var kontaktade inom två och en halv timme från att labanalysen visade dålig smak och lågt ph. Enligt rutinen kontaktades alla intressenter och en pressrelease gick ut till allmänheten som varnade konsumenter från att köpa mjölken. Nya rutiner infördes efter incidenten som förhindrar kontaminering av produkter bland annat genom provsmakning av produkter vid uppstart. Reklamationer Under 2012 minskade reklamationerna på våra produkter med 11%. Konsumentkontakt hanterar alla reklamationer via e-post och telefonsamtal. Ingen reklamation har varit av den arten att en konsument kommit till skada är målet att det vid årets slut ska vara 10 reklamationer per varje miljon sålda förpackningar. Det målet når vi genom en bättre uppföljning av lämnade reklamationer. Lagefterlevnad Skånemejerier har inte brutit mot någon bestämmelse för tillhandahållande av produkter under 2012 och inga bötesbelopp har betalats ut. Detta följs upp med hjälp av lagefterlevnadskontroller och revisioner. Med detta menas att vi inte uppsåtligen gjort fel eller agerat felaktigt vid försäljning eller märkning av våra produkter. Utmärkelser Mejerivaror från Skånemejerier tilldelades fina utmärkelser 2012 på Danish International Food Contest i samband med den internationella matmässan i danska Herning. Allerum Präst, lagrad i 24 månader, och Hjordnäras ekologiska A-fil tilldelades guldmedaljer, flera andra mejerivaror från Skånemejerier tilldelades silver- och bronsmedaljer. Skånemejeriers leverantörer premieras också. Varje år delar t ex organisationen Svensk Mjölk ut guldmedaljer till de mjölkproducenter som levererat mjölk utan anmärkning i 23 år fick tre av Skånemejeriers leverantörer denna fina utmärkelse. 9

10 Våra mjölkgårdar Tydligt ursprung Att känna till matens ursprung och att veta att den är producerad i samklang med djuren och naturen är viktiga frågor för allt fler konsumenter. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra och utveckla vårt miljö- och kvalitetsarbete. Tack vare vårt tredjepartskontrollerade system för kvalitetssäkring kan vi visa att djurbesättningarna hos våra leverantörer har det bra och att svensk djurlagstiftning följs. Vårt unika system för ursprungsbestämning gör det dessutom lätt för konsumenten att se från vilka gårdar mjölken i varje mjölkförpackning kommer. En öppenhet med mjölkens ursprung ger konsumenten en trygghet och stärker bandet mellan konsument och bonde. Gårdsstandard Antal leverantörer: 506 Varav ekologiska: 49 Mjölkinvägning: 413 Mkg Varav ekologisk: 36 Mkg Sedan 2012 tillämpar Skånemejerier ett nytt system för kvalitetsarbete och certifiering av leverantörernas gårdar. Systemet utgår från kvalitetsledningssystemet ISO 9001, som är godkänt för EUs lantbruksstöd för kvalitetscertifiering. Grunden för kvalitetsarbetet är egenkontrollen på varje enskild gård. Den görs årligen utifrån Skånemejeriers Leverans & Kvalitetsregler och LRFs Miljöhusesyn med en checklista som hjälpmedel. Gårdarna revideras minst vart tredje år av utbildade revisorer. Skånemejeriers kvalitetssäkring av mjölkgårdar kontrolleras dessutom av en tredje part. Det innebär att ett oberoende certifieringsorgan utför revisionen enligt en angiven standard eller kravspecifikation. Certifieringsorganets verksamhet är i sin tur godkänd av SWEDAC. Certifieringsorganet granskar att Skånemejeriers leverantörer följer kvalitetsstandarden och uppfyller kraven för certifieringen. Certifieringsorganet gör också stickprov och granskar gårdsrevisionerna. GMO-fritt foder Skånemejeriers mjölkleverantörer använder foder utan genmodifierade växter, så kallat GMO-fritt foder. 10

11 Djurhälsovård God djurhälsa är viktig för Skånemejeriers mjölkleverantörer. Friska kor ger den bästa mjölken. En god djurhälsa uppnås genom förebyggande djurhälsovård. Läkemedel används först efter att en veterinär fastställt en diagnos. Läkemedels användandet ska vara restriktivt och kontrollerat. I Sverige används lite antibiotika jämfört med andra länder. Den antibiotika som används är av typen smalspektrum vilket gör att vi slipper problem med antibiotikaresistens. Ekologisk produktion sedan 20 år 2012 firade Skånemejerier 20 år med ekologisk mjölk. Den första ekologiska mjölken lanserades som mjölk från Gröna Gården. Då var det fyra gårdar som hade ekologisk produktion, idag är det cirka 50 gårdar som följer KRAVs regler. Skånemejeriers försäljning av ekologisk mjölk har ökat under 2012, till skillnad från den totala ekomejerimarknaden i dagligvaruhandeln som har backat. Klimatcertifierad mjölk Sedan 2011 säljer Skånemejerier klimatcertifierad mjölk. Idag kommer mjölken från Wanås gods i nordöstra Skåne. Förutom att gården följer KRAVs regler arbetar de aktivt med att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, de använder förnybar energi i produktionen och effektiviserar energi- och kväveanvändningen. Nästan allt foder som korna äter odlas på egna åkrar. SÅ HÄR FUNGERAR VÅRT KRETSLOPP Hjordnäras kretslopp Hjordnära är Skånemejeriers varumärke för ekologiska produkter. Produktionen sker vid mejeriet utanför Hjo. Produktionen sker utifrån en kretsloppsfilosofi och mjölken levereras från ekologiska gårdar. I september 2012 togs en biogasanläggning i bruk på gården intill mejeriet. Biogasen framställs av gödsel från gården och delvis av restprodukter från mejeriet. Biogasen används som energikälla i mejeriets produktion. Biogödsel från anläggningen återförs till gårdens åkrar. Marken tar upp näringsämnen från gödseln och vi får ett naturligt kretslopp. Linfrö ger MER OMEGA 3 Under 2010 och 2011 genomfördes en studie på fem gårdar i Skåne där sojamjöl och palmolja togs bort från fodret. Istället fick korna mer närproducerat foder samt ett tillskott av krossat linfrö. Studien visade att halten av den nyttiga Omega 3-fettsyran alfalinolensyra nästan fördubblades i mjölken. Dessutom minskade kornas utsläpp av växthusgasen metan. Försöket har fått en fortsättning med en längre studie på en gård. Studien omfattar andra allmänna hälsoeffekter hos korna som får soja- och palmfritt foder med tillskott av linfrö, bland annat om korna har lättare att bli dräktiga. Studien gör det också möjligt att följa förändringar i mjölkens sammansättning under en längre tid. 11

12 Våra arbetsplatser Att medarbetarna mår bra är viktigt. Vartannat år hälsoundersöks därför all personal. Senaste undersökningen genomfördes under hösten/vintern Skånemejerier vill främja en hälsosam livsstil bland personalen och erbjuder därför varje anställd friskvårdsbidrag, tillgång till färsk frukt på arbetet och massage till subventionerat pris. Dessutom uppmuntrar vi till utveckling och genomför regelbundet kompentensinventering inom företaget. Sedan 2011 är mejeriet i Malmö en nikotinfri arbetsplats och personalen erbjuds hjälp med nikotinavvänjning. Våra arbetsnormer Skånemejerier främjar mångfald och jämställdhet. Samtliga anställda, inklusive deltidsanställda och tillfälligt anställda, har ett skriftligt anställningsavtal. Alla medarbetare behandlas rättvist och med respekt oavsett kön, ålder, religion, sexuell läggning, etnisk eller nationell bakgrund, politisk uppfattning, föreningstillhörighet eller funktionshinder. Skånemejerier tolererar inga former av diskriminering eller trakasserier. Våra produktionsenheter Rapporten 2012 innefattar produktionsenheterna till höger. På Malmömejeriet sitter även de flesta tjänstemän inom marknad, inköp, ekonomi,lön, storhushåll med mera. Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal och vid varje anläggning finns anställda representerade i kommitté för hälsa och säkerhet eller skyddsombud. Skånemejerier med dotterbolag har avtal med Livsmedelsarbetarförbundet, Handelsanställdas förbund och Tjänstemannaavtalen (2011) Nationellt* Sjukfrånvaro ,9% (2,7%) 3,5% Anställda* som slutat, åldersgr. <30 år 3 - Anställda* som slutat, åldersgr år 9 - Anställda* som slutat, åldersgr. >50 år 10 - Antal som påbörjat anställning*, åldersgr. <30 år 3 - Antal som påbörjat anställning*, åldersgr år 15 - Antal som påbörjat anställning*, åldersgr. >50 år 2 - Antal arbetsplatsolyckor 7 (7) - Könsfördelning (Män/Kvinnor) 53%/47% - * Tillsvidareanställda produktionsenheter Malmömejeriet Produkter: Mjölk, grädde, fil, yoghurt m m. Produktion: cirka ton/år Antal tillsvidareanställda: 466 Kristianstadmejeriet Produkter: Hårdost som Allerum Präst och Herrgård. Produktion: cirka ton/år Antal tillsvidareanställda: 78 Hjomejeriet Produkter: Mjölk, grädde, fil, yoghurt m m. Produktion: cirka ton/år Antal tillsvidareanställda: 11 Skånemejerier Ost AB Produkter: Bitar, skivar, river och förpackar hårdost. Produktion: cirka ton/år Antal tillsvidareanställda: 53 19% Anställningsformer 9% Tillsvidareanställda heltid Tillsvidareanställda deltid Övriga anställningsformer 72% 12

13 Våra medarbetare I slutet av varje kalenderår genomförs en medarbetarenkät inom Skånemejerier. Inför årets enkät lades en fråga om diskriminering och trakasserier till. Resultatet inväntas under våren 2013 och presenteras i nästa hållbarhetsredovisning. Samtliga medarbetare får i medarbetarsamtalet regelbunden utvärdering och uppföljning av sin arbetsprestation. En ny mall för medarbetarsamtal håller också på att tas fram där ansvarig chef ställer specifik fråga om trakasserier och mobbning. Pension Enligt lagen om allmän försäkring betalar Skånemejerier avgifter för folkpensionering och ATP. Enligt kollektivavtal tillkommer för arbetare särskild tilläggspension och för tjänstemän och arbetsledare ITP (industrins tilläggspension). Skånemejerier ansvarar själv för ålderspension, och utfästelserna garanteras genom försäkring. Arbetsskada En allvarlig olycka inträffade vid underhåll/rengöring vid ett ventilbatteri i produktionen. En ventil öppnade felaktigt och en medarbetare fick disklösning på sig. Händelsen anmäldes till Arbetsmiljöverket som gjorde en olycksfalls- och tillbudsutredning. Rapporten presenterades för platschefen på anläggningen och har behandlats i Skyddskommittén. Efter olyckan vidtogs ett antal åtgärder som exempelvis tydligare instruktioner för rengöring och underhåll. Dessutom upprättades en ny rutin vid underhåll och service av utrustning. Informationsturné för personalen Sommaren 2012 blev Skånemejerier en del av den franska mejerikoncernen Lactalis. Skånemejeriers VD, Björn Sederblad, ville därefter personligen träffa så många anställda som möjligt och berätta om vad som är på gång inom organisationen. Björn ville även tacka för det goda arbete som utförts under en tuff period inom Skånemejerier och ge möjlighet till en direktdialog mellan ledning och medarbetare. Informationsturnén hade premiär på mejeriet i Hjo, kl när första nattskiftet gick av sitt pass och avslutades fyra veckor senare på Malmömejeriet. Besök gjordes även på ysteriet och bitcentralen i Kristianstad, totalt nio presentationstillfällen. Sex representanter från olika avdelningar passade på att vid samma tillfälle informera Skånemejeriers anställda om CSR, Skånemejeriers miljömål, strategier inom sociala medier och personalförmåner bland annat. Alla fick även provsmaka kommande produktnyheter. 13

14 Vi och samhället Att vara engagerad i samhället runt omkring oss är en betydelsefull uppgift för ett företag som Skånemejerier, vars viktigaste produkt är den mjölk som produceras i vårt område. Eftersom våra mjölkleverantörer har en stark förankring på den sydsvenska landsbygden, har vi ett särskilt intresse för lokala samhällsaktiviteter i södra Sverige. Det kan vara aktiviteter som anordnas av såväl idrottsföreningar som välgörenhetsorganisationer. Målet med vårt engagemang är att stödja och sprida kunskaper om mjölkens ursprung och om livet på de gårdar där vår mjölk produceras. Kalvin en sydsvensk kändis En av Skånemejeriers mest kända figurer heter Kalvin. Hen är en skånsk kalv som bor på landet och som tycker om mjölk. Kalvin är en bra kompis som är tuff, nyfiken och påhittig och symboliserar lite av Skånemejeriers vision som företag Skånemejerier, det lilla påhittiga hälsomejeriet älskat av Dig! Skånemejerier tar hjälp av Kalvin för att bland annat nå ut med information om miljö och hållbar utveckling till förskolor och skolor. Ett exempel är Kalvins väggalmanacka, som år 2012 hade temat Hållbar utveckling. Genom att följa kalendern får barnen lära sig om källsortering, vindkraft, kretslopp och hur man gör en kompost. Av erfarenhet vet vi att texter och bilder är ett utmärkt pedagogiskt redskap för samtal med barn. Kalvin har även en egen fan club med drygt medlemmar och vi kan stolt konstatera att kännedomen om Kalvin är mycket hög. 93% av föräldrarna och 98% av pedagogerna i södra Sverige känner till Kalvin. Om alla drar åt samma håll Våren 2012 arrangerade Djungelbandet tillsammans med Skånemejerier musikföreställningar för barnfamiljer under titeln, Om alla drar åt samma håll. Föreställningarna spelades i Höör, Hörby och Eslöv och handlar om miljön och vårt klimat. Med festlig musik förmedlades budskapet om att vi måste bli bättre på att källsortera, vara klimatsmarta och vara rädda om våra djur och naturen. Representanter från Skånemejerier informerade om sitt miljöarbete och hur man kan vika förpackningar på bästa sätt inför återvinning. Kalvinknatet slog rekord 2012 Kalvinknatet är ett samarbete mellan Skånemejerier, MAI och 16 idrottsföreningar i södra Sverige. Kalvinknatet vänder sig till alla skolungdomar i södra Sverige, förskoleklass till och med 5:e klass, och är ett sätt för skolbarn att få komma ut och röra på sig. Loppet är 1,5 km långt för skolbarnen och m för förskoleklasser. Alla som är med och springer får medalj, T-shirt och dryck från Skånemejerier. Intresset för Kalvinknatet växer för varje år som går. År 2012 deltog barn. 14

15 Tusentals besökare på kosläppen Sedan flera år tillbaka arbetar Skånemejerier med att få konsumenterna att förstå och uppskatta att vår mjölk produceras i deras närhet. Det gör vi genom att visa upp våra mjölkleverantörer, berätta var de bor, vilka de är och hur deras vardag ser ut. Vår målsättning är att konsumenterna ska värdesätta allt det arbete mjölkbönderna lägger ner för att vi som konsumenter ska få en lokalproducerad produkt som är både god och nyttig. Ett bra exempel på hur vi arbetar är de så kallade kosläppen. I slutet av april, eller i början av maj släpps korna ut på grönbete. Antalet besökare dubblerades från 2011 till 2012 tack vare kombinationen av ökad marknadsföring och ökat intresse hos allmänheten. Tusentals nyfikna människor besöker nu varje år våra mjölkleverantörer. Det stärker oss i vår övertygelse om att den lokala mjölken och den lokala landsbygden har ett stort värde för våra konsumenter. Varje sommar kan allmänheten även besöka ett antal mjölkgårdar. Det kallas för Öppen gård och lockar många nyfikna stadsbor som vill veta mer om livet på landet. Ytterligare en aktivitet är Mjölkens väg, en busstur som börjar på mejeriet och slutar på en mjölkgård. Antal besökare Öppen Gård Besöksgårdar Kosläpp Kalvinknatet Skånemejerier stödjer samhällets utsatta Stadsmissionen är en organisation som arbetar för att hjälpa och stödja utsatta människor i samhället. Många av dessa människor lever i hemlöshet eller är socialt utsatta på andra sätt. Vårt samarbete med Stadsmissionen innebär att under alla dagar förse deras verksamheter i Malmö, Lund och Kristianstad med de mejeriprodukter som behövs till en bra frukost. En näringsriktig frukost betyder mycket för de utsatta människor som besöker Stadsmissionen. Nolltolerans mot mobbning Vi stödjer även organisationen Noll Tolerans Mot Mobbning i arbetet med att utbilda och informera elever i mellan- och högstadiet, om hur man ska agera för att stoppa mobbningen. Varje elev får efter utbildningen ett arbetsmaterial som de sedan kan arbeta vidare med i klassen. nolltolerans.org Våga börja prata är en annan organisation som Skånemejerier stöttar. vagaborjaprata.se Musikhjälpen Musikhjälpen är ett samarbete mellan SR, SVT och Radiohjälpen, vars syfte är att engagera lyssnare/tittare att skänka pengar till välgörande ändamål. Temat för 2012 var Barnen i slummen har rätt till rent vatten. I samarbete med ett antal kända kockar, deltog Skånemejerier Storhushåll för att stödja Musikhjälpen. Maten som lagades såldes till högstbjudande och pengarna gick till Radiohjälpens insamling. 15

16 Foto: Marie Grönvold/Trafikverket Vi och vår miljö Skånemejerier är en del av kretsloppet och vår målsättning är att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Därför är miljöfrågorna integrerade och naturliga delar i utvecklingsarbetet inom all verksamhet, från gård till butik. Skånemejerier AB är certifierat enligt ISO 14001:2004. Det innebär att vi ständigt arbetar med att minska vår miljöpåverkan och att arbetet är externt granskat. Kretsloppsvison och miljömål Skånemejerier ska vara ett kretsloppsbaserat mejeriföretag. Det innebär att vi ska vara oberoende av fossila bränslen genom att nyttja våra restprodukter för att producera förnybar energi, som kan användas i hela mjölkkedjan. På så sätt bidrar vi till ett hållbart samhälle, från gård till butik. Utifrån ovanstående vision fastställdes under 2010 två miljömål som gäller till år Dessa miljömål kommer årligen att följas upp i hållbarhetsredovisningen. 1. Skånemejerier ska minska de relativa koldioxidutsläppen* från produktionen med 50% till 2020 jämfört med Till och med året 2012 har vi redan uppnått en minskning med 68%. Den största minskningen skedde vid ysteriet i Kristianstad där vi gick över till ånga från ett närliggande flisvärmeverk. Detta minskade oljebehovet med knappt tvåtusen m 3. Mejeriet i Hjo har börjat använda gödselproducerad biogas under 2012, vilket ligger i linje med vår kretsloppsvision. Skånemejerier började under 2011 gå över till el från vattenkraft. Under 2012 kom 97% av elektriciteten från vattenkraft. 2. Skånemejerier ska minska de relativa koldioxidutsläppen från in- och uttransporter med 30% till 2020 jämfört med Skånemejeriers transporter omfattar bland annat hämtning av mjölk på gårdarna. Från mejerierna transporteras sedan produkterna i distributionsbilar till butiker, storkök och restauranger. Sedan 2010 har de relativa koldioxidutsläppen minskat med 10%. Bilarna som hämtar mjölk använder mer av bränslet RME, rapsmetylester. Under året har vi också skaffat större ekipage vid hämtning av mjölk, som ger ökad lastvikt och färre hämtningar. En annan bidragande orsak till att utsläppen har minskat är att 22 av våra distributionsbilar körs på fordonsgas. På mejeriet i Malmö har vi en egen tankdepå för fordonsgas. Relativa koldioxidutsläpp År Produktion (kg CO 2 e/ton) Transporter (kg CO 2 e/ton) , (-72%) 8,8 (-7%) (-68%) 8,5 (-10%) 16 *I förhållande till hur mycket som produceras.

17 Förpackningar från hållbart skogsbruk I början av 2012 bytte vi material till våra kartongförpackningar. De nya förpackningarna är tillverkade av ett oblekt papper och tillverkningsprocessen är mindre energikrävande. Pappersmassan till det nya förpackningsmaterialet tillverkas dessutom av virke från ett skogsbruk som tar särskild hänsyn till miljö och sociala förhållanden. Reglerna bestäms av FSC, Forest Stewardship Council. Genom att använda FSC-certifierat material bidrar vi till att värna om skogens framtid. Hållbarhetsturné för Sveriges unga Under våren deltog Skånemejerier i en nationell föreläsningsturné, som riktade sig till landets gymnasieelever. Turnén genomfördes av Ungdomar AB på tio olika orter i Sverige, med temat hållbar utveckling. Syftet var att utbilda, inspirera och framförallt engagera Sveriges unga i att bidra till en mer hållbar värld och förmedla hur varje elev kan bidra till hållbar utveckling. I Malmö mötte vi nära 700 gymnasielever och berättade hur vi arbetar med hållbar utveckling. Konsumenterna har också ett eget kretsloppsansvar. Vi uppmuntrar därför våra konsumenter att vika ihop och återvinna förpackningen. Ju fler förpackningar som går till återvinning desto lägre blir klimatpåverkan. En mjölkförpackning kan återvinnas upp till sju gånger till andra förpackningar innan fibrerna blir för svaga. Finalplats för miljösatsningen på internationell mejerikongress Genom att gå över till grön el och byta från egen uppvärmning med olja till fjärrvärme från ett fliseldat värmeverk har utsläppen av CO 2 minskat med över 90% på tre år vid ysteriet i Kristianstad. Samtidigt har ostproduktionen ökat med 30%. Med den satsningen tävlade Skånemejerier i klassen Best environmental sustainability initiative på den internationella mejerikongressen Dairy Innovations Award Skånemejerier tog sig till final tillsammans med projekt från Brasilien, Nya Zeeland och England. 17

18 Resursförbrukning Vi jobbar ständigt med att effektivisera användandet av resurser i form av vatten, energi, transporter, kemikalier och avfall. Med hjälp av diverse nyckeltal kan vi kontrollera resursförbrukningen i förhållande till produktionen. Vatten Vi har ett mål att minska förbrukningen av vatten utan att äventyra kvaliteten på våra produkter. Vi har rutiner som förhindrar onödig användning och personalen uppdateras ständigt på nya rutiner som sparar in på vattnet. Mest vatten förbrukas på mejerierna vid CIP-diskning (Cleaning In Place). Det är ett centralt rengöringssystem för mejeriets samtliga maskiner, rör och tankar. Genom att ändra sköljtider och desinfektionssteg och därefter kontrollera renligheten har mejeriet sparat stora mängder vatten. Den totala förbrukningen av färskvatten har minskat med cirka 4% de senaste åren trots ökat produktsortiment som kräver fler diskar. Energi Under året har en projektgrupp på mejeriet i Kristianstad installerat fler el- och vattenmätare tillsammans med ett nytt uppföljningssystem. Detta har gjort att vi mer detaljerat kan se resursförbrukningen på utvalda processlinjer och sätta in åtgärder. Resultatet har varit positivt och planen är att utveckla systemet ännu mer och inkludera Malmömejeriet på sikt. Energiförbrukningen har minskat med cirka 3% jämfört med Andelen förnyelsebar energi ökade under samma period från 21% till 70%. Utsläppen av koldioxid kommer från mejeriernas värmepannor. Värmen används för att värmebehandla mjölken och till rengöring. Överskottsvärmen från processen samt från vissa maskiner används för uppvärmning av lokalerna. Vi arbetar med att försöka ersätta fossila bränslen enligt vår kretsloppsvision. Olja har ersatts helt eller delvis på flera anläggningar av både fjärrvärme och biogas. Vattenförbrukning (m 3 /år) Ytvatten Grundvatten Kristianstadmejeriet har egna dricksvattenbrunnar. Mejeriet köper även in kommunalt vatten. Våra andra mejerier köper endast kommunalt vatten. Mejerierna i Malmö och Hjo använder ytvatten och anläggningarna i Kristanstad grundvatten. Andelen kommunalt vatten var 25% 2010, 29% år 2011 och 18% Direkt och indirekt energianvändning (GWh/år) Direkt Indirekt Direkt energi är summan av naturgas, olja och biogas. Indirekt energi är elförbrukning och fjärrvärme. 1 GWh = 3,6 TJ Direkt och indirekta utsläpp av koldioxid (ton/år) Direkt Indirekt Direkta utsläpp är från naturgas, olja, biogas och indirekta utsläpp innefattar fjärrvärme, el, transporter av mjölk och produkter. 18

19 Hållbarhetsarbete IT/IS sedan 2005 Vi har minskat elförbrukningen och inköpen av servrar som innehåller ädelmetaller genom att successivt övergå till virtuella servrar. Våra större leverantörer är samtliga ISO certifierade och försäkrar detta via avtal. Allt vårt IT-avfall skickas till leverantör som återvinner det, utifrån gällande svenska regler. Pappersförbrukningen i koncernen har minskats, genom ändrad utskriftsstandard, bl a i vårt affärssystem där rapportering sker via mail och inte direkt till utskrift. Införandet av röststyrd plockning i vårt plocklager beräknas minska förbrukningen av papper med cirka 30 40% i kylen under kommande tre år. Framtiden Vi kommer att minska det lokala serverbehovet genom att hyra in oss på andra servrar och därmed optimera användandet. Vårt arbete med att minska serverparken fortsätter, dels genom att fortsätta virtualisera, dels genom att uppmana medarbetare i verksamheten att minska sparandet av data. Ett annat mål är att inrätta videokonferensrum i Skånemejeriers anläggningar, i syfte att minska resandet mellan anläggningarna. Sedan i september används röststyrd plockning inom en enhet på Malmömejeriets kyllager. Systemet kallas Pick by Voice och har integrerats med vårt affärssystem 19

20 Vårt ansvar i värdekedjan Respekt för mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter, miljöhänsyn och ett sunt uppträdande av företagen blir en allt viktigare faktor när konsumenterna väljer vilka varor de köper. För att möta dessa krav har Skånemejerier utvecklat en uppförandepolicy som gäller för företagets personal och en omfattande inköpsstandard som riktar sig till företagets leverantörer. Inköpsstandarden, som fått namnet SMWAY, syftar till att föra konsumenternas förväntningar vidare till företagets leverantörer. Som en första åtgärd har femton större leverantörer uppmanats att skriftligen bekräfta att standarden uppfylls. Arbetet med att sammanställa svaren pågår i skrivande stund. Våra inköp När det gäller transporter av inköpta förnödenheter har vi för 2012 valt att kontrollera koldioxidutsläppen för transporterna av de tre största områdena; fruktberedningar, förpackningar och kemikalier. Dessa tre täcker cirka 20 olika företag och de sammanlagda utsläppen uppgår till 310 ton koldioxid. Beräkningarna är gjorda gate-to-gate dvs. från företagets fabrik till våra anläggningar. Koldioxidutsläpp från inköpta varor (ton) Fruktberedningar Förpackningar Kemikalier Transport av förpackningar står för 90% av utsläppen. 20

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 SAMMANFATTNING... 4 UTTALANDE FRÅN LEDNINGEN... 5 ORGANISATION... 6 DRAMATEN I KORTHET... 7 SKAPAT OCH LEVERERAT EKONOMISKT

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Q1 ICA AB Första kvartalet Stockholm 20 maj 2013 Stort fokus på att stoppa matfusk Det omfattande fusket med hästkött utblandat i nötkött präglade årets första

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer