Hållbarhetsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2013"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning VDns ord Hållbarhetstänkande lönar sig... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Nya smaker och trender inspirerar...10 Våra mjölkleverantörer...12 Våra arbetsplatser...15 Vi och samhället...18 Vi och vår miljö...21 IT...25 Vårt ansvar i värdekedjan...26 Samarbetspartners...28 GRI-index...31 Vår hållbarhetsredovisning 2013 När vi summerar verksamhetsåret 2013, kan vi konstatera att Skånemejeriers fokus på en hållbar produktion, blivit allt mer tydlig i hela företaget. Hållbarhetsfrågorna är mer självklara och diskuteras i alla delar av vår dagliga verksamhet - och vi strävar hela tiden efter att nå nya mål genom att hitta konstruktiva och långsiktiga lösningar. Det här är Skånemejeriers andra hållbarhetsredovisning. Den första utkom i april 2013 för verksamhetsåret Vi fortsätter att årligen rapportera enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G3.1 vilket vi fått mycket positiv respons för, både internt och externt. Skånemejerier gjorde en legal omstrukturering under 2013 då verksamheten delades in i mjölkinköp, produktion och marknadsföring/försäljning. Trots uppdelningen har det inte skett några väsentliga förändringar hur vi rapporterar. Redovisningen innefattar fortfarande Skånemejeriers helägda produktionsenheter dvs Kristianstads Mejeri AB, Malmö Mejeri AB, Kristianstads Ostförädling AB och Hjordnära Mejeri AB GRI står för Global Reporting Initiative och är en icke vinstdrivande internationell organisation som bildades i slutet av 1990-talet. GRI s huvudsyfte är att samordna hållbarhet inom företag genom att arbeta för ett rättvist och humant samhälle. Genom egenvalda indikatorer utifrån ramverket redovisas utfallet från 2013 samt olika delar som har eller har haft stor betydelse för oss. En grupp bolag från flera länder inom vår koncern, Lactalis, samarbetar nu dessutom i ett nätverk, som kommer att växa sig allt större med åren. I den gruppen kommer vi att kunna utbyta erfarenheter om hållbarhetsfrågor över landsgränserna. I Hållbarhetsredovisningen 2012 nämndes att det skulle läggas till en fråga om diskriminering och trakasserier i medarbetarenkäten. Resultatet skulle sen inväntas under våren 2013 och presenteras i denna hållbarhetsredovisning. Denna fråga kvarstår då det inte skedde någon medarbetarenkät under En ny enkät beräknas komma ut under I slutet finns ett index med sidhänvisning till samtliga indikatorer och vår samlade bedömning är att redovisningen uppfyller GRI s C-nivå.

3 Hållbarhetstänkande lönar sig Att vår verksamhet har miljöpåverkan är inget vi blundar för. Det är en insikt som är viktig för att vi ska kunna arbeta konstruktivt med att minska våra utsläpp. Vi måste hela tiden utvärdera vår verksamhet och hålla koll på utsläpp, energiförbrukning, transporter och inköp mm. Det är då vi hittar förbättringar och smarta lösningar som minskar vår miljöpåverkan. En drivkraft är att det faktiskt lönar sig. Det är viktigt att vi är öppna för kritik för de som har synpunkter på vår verksamhet. Vårt samarbete med myndigheterna är en framgångsfaktor. Tillsammans kan vi hitta lösningar på de utmaningar som det innebär att vår produktion ökar. Arbetet med att förnya våra tillstånd har intensifierats under 2013 och jag är övertygad om att vi inom kort har rimliga villkor som är i samklang med vår produktion och som ger utrymme att också öka den. Vi strävar fortsatt mot det tuffa miljömålet att, år 2020 ha minskat våra transporters relativa koldioxidutsläpp med 30 % jämfört med Det är ett tufft mål och i kombination med geografisk expansion under 2013 har detta medfört att minskningen är cirka 3 %. Vi har således en bit kvar men jag är övertygad om att vi ska klara det. För våra produktionsenheter har övergången till förnybar energi inneburit att vi ökat andelen förnyelsebar energi från 20 % till 70 % på fyra år. En otroligt bra utveckling som gör oss mindre beroende av fossil energi. I november fick vi priset Årets Lyft 2013 av Godstransportrådet i Skåne och Blekinge. Vi fick priset för att vi under flera år bedrivit ett konsekvent utvecklingsarbete när det gäller vår satsning på gasdrivna bilar. Tack vare våra gasdrivna lastbilar har vi minskat utsläppen med nästan 25 % jämfört med om samtliga distributionsbilar i Skåne körts med diesel. Under 2013 tog vi ytterligare ett steg när det gäller våra distributionsbilar. Vår nya samarbetspartner för fjärrtransporter drivs med flytande fordonsgas. Även de nya bilarna, som hämtar mjölk hos våra leverantörer, körs på flytande fordonsgas. Detta hjälper oss att minska klimat- och miljöpåverkan ytterligare. I maj fick vi ett annat pris som jag är extra stolt över. Skånemejerier utsågs av Sustainable Brand Index 2013 till Årets Pådrivare. Sustainable Brand Index är en undersökning bland svenskar om vad de tycker om miljöansvar och socialt ansvar hos svenska varumärken. Skånemejerier var det företag som genom konsekvent kommunikation i alla sina kanaler breddat sitt budskap på bästa sätt. Priset är en bekräftelse på att det vi gör för att förbättra vårt miljöarbete och vårt sociala ansvar också når ut till våra konsumenter. Det är betydelsefullt att ha en bra dialog med våra konsumenter. Det har vi bland annat via sociala medier. Över personer följer idag vår Facebooksida och vi får hela tiden respons och synpunkter på våra aktiviteter och produkter, vilket är mycket värdefullt. En annan stor framgång under 2013 nådde vi tack vare ett gott samarbete med en av våra leverantörer av förpackningar, Elopak. I september lanserades en ny förpackning för yoghurt och filmjölk. Tack vare den nya förpackningen kan varje konsument medverka till att minska matsvinnet och också bli bättre på att återvinna förpackningarna. Exemplen som jag beskrivit ovan är lite av det vi åstadkommit under Längre fram i denna rapport finns det mer detaljer och fördjupning. Tack vare engagerade och duktiga medarbetare, och inte minst trogna konsumenter, fortsätter vi vårt arbete mot ett mer hållbart samhälle. Björn Sederblad 3

4 Året som gått Miljömål produktion Skånemejerier ska minska de relativa koldioxidutsläppen från produktionen med 50% till 2020 jämfört med Fram till 2012 har en minskning på 69% uppnåtts, vilket innebär att målet är uppnått. Kosläpp Uppskattningen för våra kosläpp, där vi lyfter intresset för den lokala mjölken, håller i sig. Under 2013 kom drygt besökare, 25% fler än året innan. Reklamationer Antalet reklamationer minskade med 30%, jämfört med Miljömål transporter Skånemejerier ska minska de relativa koldioxidutsläppen från in- och uttransporter med 30% till 2020 jämfört med Fram till 2013 har en minskning på 3% uppnåtts. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 2013 var lika låg som året innan, 2,9%. Snittet för privata sektorn är 3,6%. Energi Andelen förnyelsebar energi har ökat från 20% till 70% på 4 år. Kalvinknat Det 1,5 km långa Kalvinknatet vänder sig till alla skolungdomar upp till 5:e klass. Intresset växer för varje år och mellan 2012 och 2013 ökade antalet löpare med knappt 40% och är nu uppe i deltagare. Transporter Under året har vi investerat i åtta fordon som använder flytande fordonsgas (LNG) som bränsle. Utmärkelse Skånemejerier vann priset Årets pådrivare i Sustainable Brand IndexTM Det är en undersökning bland svenskar om vad de tycker om miljöansvar och socialt ansvar hos svenska varumärken.

5 Om Skånemejerier VÅR VERKSAMHET Skånemejerier, med rötterna i den skånska myllan, är idag ett starkt varumärke på den svenska mejerimarknaden. Företaget bildades 1964 för snart 50 år sedan, då fyra skånska mejeriförbund valde att gå samman och bilda Skånemejerier ekonomisk förening. Vi har sedan länge en mycket starkt position i södra Sverige - och ser med glädje även ett växande intresse för våra produkter i övriga delar av landet. Idag är Skånemejerier ett etablerat alternativ i de svenska mejeridiskarna, vilket vi är stolta över. Vårt motto är att värna om den svenska mjölkbonden samt om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Verksamheten vid Skånemejerier AB omfattar produktion och försäljning av dryckesmjölk, gräddprodukter, ost, matfett, olika syrade produkter och fruktdrycker. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum, Hjordnära, Åsens Lantmjölk och Lindahls. Vi sysselsätter drygt 600 medarbetare direkt och många fler i vår närhet. Cirka 500 mjölkbönder i Skåne och Sydsverige levererar mjölk till våra mejerier. Skånemejeriers huvudkontor ligger i Malmö. Produktionen sker främst vid de egna mejerianläggningarna i Malmö, Kristianstad och Hjo. Dessutom sker legotillverkning av produkter hos externa partners, till exempel fruktdrycker vid Österlenmejeriet AB i Lunnarp. Det finns tre ledord som är viktiga i vårt dagliga och långsiktiga arbete på Skånemejerier. Det är närhet, smak och hälsa. NÄRHET Det som kan produceras nära ska produceras nära. Hos oss är det aldrig långt från gård till mejeri. På hemsidan finns en unik funktion där du kan se vilka gårdar mjölken kommer från och läsa mer om de som bor och arbetar på gårdarna. Närhet handlar inte bara om geografi. Vi ska också vara nära dig som konsument. Det ska alltid vara lätt att få tag på oss. Och vi ska lyssna och reagera, snabbt! Vårt främsta forum för dialog med våra konsumenter är Facebook. Idag har vi över följare. Vi möter också konsumenter vid olika arrangemang, till exempel Öppna gårdar, Kosläpp och studiebesök på mejeriet. SMAK Mjölk smakar olika. Fetthalt, pastörisering och homogenisering kan göra skillnad. Men allra viktigast för att mjölken ska smaka gott, är att korna mår bra och har en god hälsa. Våra engagerade mjölkleverantörer arbetar dagligen med att skapa en god miljö för sina djur, så att de trivs och är friska. Att råvaran är av bästa kvalitet är grunden för att vi ska kunna producera goda, nyttiga och säkra livsmedel. Därför har Skånemejerier en god kontroll över hela kedjan, från kossan till butiken. Hur mjölken hanteras i produktionen har också betydelse. Varsamt hanterad yoghurt och filmjölk blir krämigare, smöret får olika smak beroende på hur det kärnas, och hantverksskicklighet är avgörande för en välsmakande ost. Det ligger många års erfarenhet och utveckling bakom den goda smaken hos t ex vår vällagrade Allerumsost. HÄLSA Att må bra och leva hälsosamt handlar mycket om att äta näringsriktig och god mat. Därför är det givetvis naturligt för oss, som producerar mejeriprodukter, att lyfta fram alla de fördelar som finns hos mjölken. Mjölk är ett av de nyttigare livsmedlen och innehåller 18 av de 22 mineraler och vitaminer som finns med i de svenska näringsrekommendationerna. Även ur klimatsynpunkt är mjölk bra i förhållande till sitt näringsinnehåll. I ett internationellt samarbete har forskare från Sverige och USA jämfört klimatpåverkan och näringsinnehåll i måltidsdrycker. Resultatet visar att mjölken ger minst dubbelt så mycket näring i förhållande till sin klimatpåverkan. På Skånemejeriers hemsida under fliken Träning och Hälsa, finns mer information om mjölken som en perfekt återhämtningsdryck. Bland annat rekommenderar vi våra mjölkdrycker med extra tillsatt protein för alla de som är aktiva inom olika idrotter. 5

6 VÅRA AFFÄRER Under våren och sommaren 2013 genomförde Skånemejerier en legal omstrukturering, som gjordes i syfte att anpassa koncernstrukturen, för att tydliggöra våra olika verksamhetsområden; mjölkinköp, produktion och marknadsföring/försäljning. Därutöver delades produktionsverksamheten upp ytterligare, efter produktionsplats, så att respektive mejeri numera utgör ett separat bolag. Koncernens produktionsenheter utgörs numera i Malmö Mejeri AB, Kristianstads Mejeri AB, Hjordnära Mejeri AB och Kristianstad Ostförädling AB. Samtliga dotterbolag är fortsatt helägda av Skånemejerier AB. Moderbolagets huvudsakliga operativa verksamhet fortsättningsvis, är att ansvara för koncernens mjölkinköp. Skånemejeriers huvudkontor och övriga staber i Malmö ingår i Skånemejerier Försäljning AB. I Skånemejeriers styrelse ingår: Morten Felthaus, Styrelseordförande Björn Sederblad, Ordinarie ledamot Daniel Jaouen, Ordinarie ledamot Anna Jonsson, Ordinarie ledamot Michel Peslier, Ordinarie ledamot Anders Svensson, Arbetstagarrepresentant Göran Tall, Arbetstagarrepresentant Peter Johansson, Arbetstagarrepresentant Michael Sundsmyr, Arbetstagarrepresentant I Skånemejeriers styrelse ingår 4 medarbetarrepresentanter, 2 ledamöter och 2 suppleanter, vars syfte är att ge de anställda insyn i och inflytande över företagets verksamhet samt bidra med detaljkunskaper. RÖRELSEDRIVANDE BOLAG Skånemejerier AB ägs sedan sommaren 2012 till 100 procent av den franska mejerigruppen Groupe Lactalis. Ansvaret för den operativa verksamheten i Skånemejerier AB har VD Björn Sederblad. I juni 2012 förvärvades Skånemejerier AB-koncernen av franska Groupe Lactalis. Företaget bedriver verksamhet internationellt och sysselsätter drygt personer vid över 200 anläggningar över hela världen. En klar majoritet av våra varor säljs i Norden. En mycket begränsad del går till export till övriga Europa och världen. Skånemejerier AB Hjordnära Mejeri AB Kristianstad Ostförädling AB Kristianstad Mejeri AB Malmö Mejeri AB Skånemejerier Storhushåll AB Lindahls Norge AS Lindahls Finland Oy Lindahls Mejeriprodukter AB Skånemejerier Försäljning AB Koncernens omsättning var MSEK för

7 7

8 Våra produkter FRÅN IDÉ TILL LANSERING Hur går det till när vi skapar nya produkter i Skånemejerier? Processen startar med en idé som kan komma internt inom företaget eller externt från några av våra konsumenter, kunder eller leverantörer. Varje idé analyseras och utvärderas utifrån konsumenternas behov och vilka möjligheter produkten har att nå framgång på marknaden. Därefter börjar själva arbetet med att ta fram en produkt som matchar idén. Produkten tas först fram i liten skala, i ett så kallat pilotprojekt. Därefter görs tester i större, industriell skala, för att säkerhetsställa att produkten uppfyller efterfrågad kvalitet, såsom smak, konsistens och hållbarhet. Om produkten uppfyller alla krav, så tas beslut om lansering på marknaden. Några månader efter varje lansering sker en uppföljning av hur produktion och försäljning fungerat, samt hur produkterna tagits emot hos kunderna. FLER NYA PRODUKTER LANSERAS Under 2013 har Skånemejerier lanserat 35 nya hälsosamma produkter, vilket är en ökning jämfört med 2012 då 27 produkter lanserades. Samtidigt har vi slutat tillverka 18 produkter. Flera av 2013 års produktlanseringar följer den starka hälsotrend, som resulterat i en ökning av efterfrågan hos konsumenterna. Det är dessutom en trend som speglar ett av Skånemejeriers kärnvärden hälsa. Exempel på produkter som lanserades inom hälsosegmentet är proteinyoghurt och kvarg. Vi har även lanserat Bravo fruktdryck lågkalori som innehåller 30 % färre kalorier än andra fruktdrycker på marknaden. Idé Utvärdering av idé Uppföljning FRÅN IDÉ TILL LANSERING Lansering Prototyputveckling 8

9 REKLAMATIONERNA MINSKAR Under 2013 har Skånemejerier fokuserat på reklamationer från våra konsumenter. Genom en snabb uppföljning och direkta åtgärder, har antalet reklamationer minskat med 30 procent, jämfört med För att hitta orsaken till reklamationen, har vi i ökad utsträckning tagit tillbaka flera produkter för analys. Det har lett till att våra processer har förbättrats så att högre kvalitet uppnåtts. Målet med 10 reklamationer per miljon sålda förpackningar nåddes i november och vi sätter ett ytterligare högre mål med lägre reklamationsnivå för PRODUKTÅTERKALLELSE Skånemejerier återkallade produkt en gång under år Det var en importerad gorgonzola som innehöll listeria, som fick återkallas. Alla berörda återförsäljare kontaktades enligt våra rutiner och en pressrelease gick ut till allmänheten som varnade konsumenter från att köpa osten. KUNDNÖJDHET I FOKUS Under året har Skånemejerier gjort tre marknadsundersökningar för att se hur väl våra produkter uppfyller konsumenternas förväntningar på produkten. Produkter som har testats är Bravo apelsinjuice, Skånemejerier drickyoghurt och Skånemejeriers naturella yoghurt. Resultatet visar att det finns möjligheter till förbättringar i smak och konsistens - och några ändringar kommer att vara genomförda i början av LAGEFTERLEVNAD Skånemejerier har under 2013 följt lagar och bestämmelser för tillhandahållande av produkter och inga bötesbelopp har betalats ut. Lagefterlevnad följs upp av kontroller och revisioner, både interna och externa. 9

10 NYA SMAKER OCH TRENDER INSPIRERAR Skånemejeriers avdelning Storhushåll, arbetar ständigt med att ligga i framkant när det gäller att erbjuda inspiration om nya trender inom svensk matlagning. Sortimentet för storhushåll tas därför fram i nära samarbete med kockar, köksmästare, kostchefer och inköpare. Genom att stötta några av Sveriges bästa professionella kocklag, kan Skånemejerier Storhushåll erbjuda nya spännande trendriktiga smaker, samtidigt som våra produkter finns representerade på OS och VM i matlagning. Det är främst den skånska grädden, mjölken och de syrade matlagningsprodukterna som crème fraiche och matyoghurt, som kockarna använder på tävlingar runt om i Europa. Men även Allerums lagrade ostar används flitigt av lagen. Under 2013 samarbetade Skånemejerier Storhushåll med följande lag: SKÅNE KULINAR Skåne Kulinar är Skånes eget regionala kocklag. Lagets mål är att lyfta fram Skåne som en av de främsta matregionerna, både i Sverige och internationellt. Lagets viktigaste evenemang är Mat-OS och Mat-VM. Senast blev det ett OS-silver CULINARY TEAM, WEST OF SWEDEN Culinary Team West of Sweden är ett regionalt kocklag som tävlat för Västra Götalands län och Halland sedan Syftet är att stärka yrkets status och höja kunskapsnivån hos lagmedlemmarna. Laget har tagit silver i alla VM- och OS-turneringar sedan SVENSKA JUNIORKOCKLANDSLAGET Svenska Juniorkocklandslaget har nått topplaceringar vid alla tävlingar som laget deltagit i. Största triumfen hittills är guldet vid Culinary Olympics 2012 i Erfurt, Tyskland. Lagets medlemmar är mellan 18 och 23 år gamla, och närmast siktar de på VM

11 KOST OCH NÄRING Kost & Näring är branschorganisationen för Sveriges kostchefer. De ordnar seminarier och kongresser för sina medlemma och behandlar frågor som rör den offentliga måltiden. Skånemejerier Storhushåll är delaktiga i Kost & Näring som guldpartner, då det ger oss en kanal till nära kommunikation med många av våra stora kunder. Vi träffas regelbundet och har en nära dialog om vad som sker på marknaden, vilka produkter och koncept som används, vad som saknas eller behövs. Vi är också med som utställare på Kostdagarna som Kost & Näring anordnar varje år. Det är en stor träff för alla kostchefer och andra som arbetar med offentliga måltiden. MUSIKHJÄLPEN 2013 Musikhjälpen är ett insamlingsevent som SVT, P3 Sveriges radio och Radiohjälpen arrangerar för att uppmärksamma en undangömd humanitär katastrof. Årets tema var Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet. Musikhjälpen samlade i år in 28 miljoner. Skånemejerier Storhushåll stöttar genom att bidra med mejerivaror till mattältet på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Försäljningen 2013 bidrog med kr till Musikhjälpen. ÅRETS LEVERANTÖR 2013 Restauranggalan är tävlingen som belönar alla delar av branschen. Målet med Restauranggalan är att skapa ett årligen återkommande evenemang där förebilder, inspiratörer och innovatörer i alla delar av branschen prisas och hyllas. Skånemejerier kom på andra plats som Årets Leverantör 2013 med motiveringen: Skånemejerier värnar om den svenska mjölkbonden och om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Framgångarna i södra Sverige har spridit sig och Skånemejerier har nu en stark position i övriga Sverige. Företagets hållbarhetsarbete sträcker sig långt bak i tiden. Målsättningen är att systematiskt minska miljö- och klimatpåverkan. 11

12 Våra mjölkleverantörer Skånemejeriers mjölkleverantörer bor i södra Sverige. Se dem med bild och text på vår hemsida: Att våra leverantörer valt att visa upp sig och sina gårdar är ett viktigt led för att bygga förtroende för hela produktionskedjan. Mjölkens ursprung blir tydligt och vi vet att många konsumenter känner en trygghet i att veta var och av vem maten har producerats. GÅRDSKVALITET OCH KONTROLLER Sedan 2012 arbetar Skånemejerier med kvalitetsledningssystemet ISO 9001, som är godkänt för EU:s lantbruksstöd för kvalitetscertifiering. Grunden för kvalitetsarbetet är egenkontroller på varje gård. Den görs årligen utifrån Skånemejeriers Leverans och Kvalitetsregler samt LRF:s Miljöhusesyn. Gårdarna revideras sedan, minst var tredje år, inom områdena Gården, Arbetsmiljön, Växtodling samt Djuren och Mjölkproduktionen. Under år 2013 reviderades 251 av Skånemejeriers mjölkleverantörer. Under kontrollen går man igenom en lång checklista som bl.a. innefattar kontroll av diseltank, farligt avfall, allmän ordning och reda, gödsel och foder mm. Därefter går man in i stallen och kollar alla djuren, kor, ungdjur och kalvar med tyngdpunkt på djuromsorg och hygien. Besöket avslutas i mjölkrummet som klassas som en livsmedelslokal. Kravet är att lokalen skall hålla hög hygienisk standard. TREDJEPARTSKONTROLL Antal leverantörer: 467 Varav ekologiska: 48 Mjökinvägning: 414 Mkg Varav ekologisk: 36 Mkg För oss är det viktigt att säkerställa att miljö- och kvalitetsarbetet sköts på ett föredömligt sätt ute på mjölkgårdarna. Vi anlitar därför godkända certifieringsföretag som har särskilda system för att kontrollera att våra leverantörer följer vår kvalitetsstandard, samt uppfyller kraven för certifieringen. Företaget gör även stickprov och granskar gårdsrevisionerna. Deras verksamhet, är i sin tur godkänt av SWEDAC 1. 1.Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac är en svensk myndighet som kontrollerar och ackrediterar till exempel miljörevisorer och certifieringsorgan. 12

13 FRISKA KOR A OCH O Att korna mår bra och är friska, är en förutsättning för att vi ska kunna leverera en säker, näringsriktig och god mjölk. Därför är det mycket viktigt för oss att ständigt ha fokus på den förebyggande djurhälsovården. Vi besöker regelbundet våra mjölkleverantörer och samtalar med dem om vikten av att förebygga ohälsa hos djuren. Trots de förebyggande åtgärderna, händer det ändå ibland att kor blir sjuka och måste, efter att en veterinär fastställt diagnos, behandlas med antibiotika. Under den tid de behandlas, samt under efterföljande period, kasseras alltid mjölken. Tack vare vårt fokus på förebyggande hälsoarbete, har vi minskat ned användandet av antibiotika. I ett internationellt perspektiv är därför antibiotikaanvändningen låg i Sverige. Tillsammans med Island och Norge förskriver Sverige minst antibiotika till djur i en jämförelse mellan 19 europeiska länder. Statistiken från 2010 redovisas i en rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. EKOLOGISKA MJÖLKGÅRDAR Skånemejeriers ekologiska mjölk säljs delvis under varumärket Hjordnära. Vi har för närvarande 48 ekologiska gårdar som levererar mjölk till oss. De följer alla KRAV:s regler för produktion av ekologisk mjölk. Detta innebär en hållbar matproduktion, utan användning av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, genmodifierade organismer (GMO) eller naturfrämmande tillsatser. KLIMATCERTIFIERAD MJÖLK Skånemejerier var tidigt ute med att lyfta mjölken till en högre nivå än den ekologiska, genom att lansera klimatcertifierad mjölk från Wanås Gods i nordöstra Skåne, år Klimatcertifiering för livsmedel är ett system för producenter som vill minska sina utsläpp av klimatpåverkande gaser. Som exempel kan nämnas att nästan allt foder som korna på Wanås äter, odlas på de egna åkrarna och man använder förnybar energi i mjölkproduktionen. Förutom att vara klimatcertifierad är mjölken från Wanås gods också ekologisk, lokalproducerad och ursprungsmärkt. 13

14 BIOLOGISK MÅNGFALD Skånemejeriers mjölkleverantörer tar ett stort ansvar när det gäller hållbarhetsfrågorna. De har ett långsiktigt intresse för bevarandet av en sund jordbruksmark och en biologisk mångfald. Ett antal av våra leverantörer förfogar över så kallade naturbetesmarker, där korna får beta under sommarhalvåret. Dessa marker får inte gödslas - men tack vare kornas betande, kan blommor och andra växtarter föröka sig på ett naturligt sätt. På det viset är korna med och bidrar till att landskapens unika växtlighet bevaras. Rosdala gård i sydöstra Skåne, är ett exempel på en mjölkgård som har unika naturbeteshagar i Gladsax, som är ett Natura 2000 område. Det innebär att man inte får göda marken eller tillskottsfodra kvigorna och det som djuren betar, ska tillbaka till jorden i ett naturligt kretslopp. LÅGT KLIMATAVTRYCK Svenska mjölkgårdar har ett lågt CO 2 avtryck, eller så kallat klimatavtryck, i ett internationellt perspektiv. Skånemejerier ser det som en självklarhet att våra mjölkleverantörer driver en ansvarsfull och hållbar produktion. Vi kräver därför bland annat att allt foder som köps in, ska vara GMO-fritt*. Alla leverantörer rekommenderas att arbeta utifrån en så kallad energikontroll. Det innebär bland annat att de får hjälp att minska användandet av diesel, el och vatten på gården. *GMO = Genetisk Modifierad Organism Exempel på åtgärder för att spara energi är: rutiner för rengöring av fönster samt att ha automatisk styrning av lamporna utifrån inkommande dagsljus frekvensomriktare på vakuumpumpen så dess varvtal sänks då pumpens fulla kapacitet ofta inte behövs vid mjölkning kylaggregatet för mjölken bör placeras i ett svalt utrymme vilket gör att det inte behöver arbeta lika hårt utbildning i så kallad eco-driving vilket kan spara upp till 15 % av bränsleförbrukningen VÄXTNÄRINGSBALANS I växtnäringsbalansen får man fram värden på skillnaden mellan tillförd och bortförd näring på gården. Tillförd näring kommer i form av produkter som förs till gården, kvävefixering och kvävenedfall. Kvävefixeringen räknas ut utifrån de uppgifter om kvävefixerande grödor som förs in i programmet. Kvävenedfallet varierar beroende på vilken kommun gården ligger i. Bortförd näring är det som förs ut från gården med levererade produkter. Skillnaden mellan tillförd och bortförd näring anges som ett över- eller underskott av näringsämnena. Ett högt överskott av växtnäring är varken bra för miljön eller mjölkbondens plånbok. Höga värden kan leda till övergödning och syrebrist. Skånemejerier har krav på att våra mjölkleverantörer gör en växtnäringsbalans vart 5:e år för att stämma av och vid behov korrigera mängden tillförd näring. 14

15 Våra arbetsplatser Att våra medarbetare mår bra är av stor betydelse. Vartannat år erbjuds all personal en frivillig hälsoundersökning, hälsometern. Senaste undersökningen genomfördes under hösten/vintern Skånemejerier vill främja en hälsosam livsstil hos personalen och erbjuder därför varje anställd friskvårdsbidrag, tillgång till färsk frukt på arbetet och massage till subventionerat pris. Dessutom uppmuntrar vi personalen till utveckling och genomför därför regelbundet så kallade kompentensinventeringar inom företaget. Alla anställda, inklusive deltidsanställda och tillfälligt anställda har ett skriftligt anställningsavtal och samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal. Skånemejerier med dotterbolag har avtal med Livsmedelsarbetarförbundet, Handelsanställdas förbund och Tjänstemannaavtalen. På varje anläggning finns även en eller flera representanter för hälsa och/eller säkerhet. Anställningsformer Inre ringen 2012, yttre 2013 Tillsvidareanställda heltid Tillsvidareanställda deltid Övriga anställningsformer 6% 7% 19% 9% 72% PRODUKTIONSENHETER Malmö Mejeri AB Produkter: Mjölk, grädde, fil, yoghurt m m Produktion: cirka ton/år Antal tillsvidareanställda: 222 Kristianstads Mejeri AB Produkter: Hårdost som allerum Präst, Svecia, Herrgård och Grevé samt Ljuva Ostcreme Produktion: cirka ton/år Antal tillsvidareanställda: 77 Kristianstads Ostförädling AB Produkter: Bitning, skivning, rivning och förpackning av hårdost Produktion: ca ton/år Antal tillsvidareanställda: 52 87% Nationellt* Sjukfrånvaro 2,9% 2,9% 3,6% Anställda* som slutat, åldersgr. <30 år Anställda* som slutat, åldersgr år Anställda* som slutat, åldersgr. >50 år Antal som påbörjat anställning*, åldersgr. <30 år Antal som påbörjat anställning*, åldersgr år Antal som påbörjat anställning*, åldersgr. >50 år Antal arbetsplatsolyckor Könsfördelning* (Män/Kvinnor) 77% / 23% * Tillsvidareanställda Hjordnära Mejeri AB Produkter: Mjölk, grädde, fil, yoghurt m m Produktion: cirka ton/år Antal tillsvidareanställda: 16 I 2012 års redovisning presenterades fel siffror för könsfördelningen. Korrekt siffra för 2012 skall vara 78 % män och 22 % kvinnor. 15

16 Namn: Eva Svenvallsson Arbetar i receptionen på Malmömejeriet Tar emot alla samtal till Skånemejerier Påbörjade sin anställning i juli 1987 Favoritprodukt: Allerum Prästost Vi firar våra äldsta 25-åringar Det är en viktig tradition inom Skånemejerier att när vi belönar och tackar våra anställda för lång och trogen tjänst. Vartannat år ordnas en festlig tillställning för de anställda som uppnått 25 års obruten tjänst. Under 2013 bjöds 16 anställda in till middag och en härlig kväll där många minnen delades och det konstaterades att tiden går snabbt när man har roligt. VD Björn Sederblad gratulerade och delade ut guldklockor och minnesgåvor. INTERVJU MED EVA Hur det började - Jag sommarjobbade på orderkontoret, men hade kommit in på barnskötarprogrammet som jag hade tänkt börja hösten efter. Jag fick erbjudande om att stanna kvar efter sommaren och tänkte att det kunde jag väl göra ett litet tag. I september var det firmafest och då träffade jag min man Gert-Åke för första gången, det kanske bidrog lite till att jag stannade kvar. 16 Om förändringar de senaste 25 åren. - Jag har arbetat med olika saker, men mest jobbat i växeln. Jobbet är väldigt socialt och det trivs jag med! Det har även utvecklats mycket. När jag började i växeln hängde telefonluren i ett snöre från taket. Släppte man luren för hårt var man tvungen att ducka för att inte få tillbaka den i huvudet. Skrivbordet var överfullt av lappar med meddelanden som man delade ut utanför mötesrummen och när anställda passerade receptionen. Nu sköts allt med sms och mail. Om oväntade samtal - Det roligaste telefonsamtalet jag fått var när Mix Megapol gjorde en busringning. En anställd skulle sjukskrivas men jag kände varken igen namnet på honom eller på chefen som uppgavs. Jag vet vilka alla anställda är så mig kan man inte lura!

17 ÅRETS AKTIVITET FÖR BÄTTRE HÄLSA För att sporra våra anställda till att vara med och springa MalmöMilen under 2013 tog vi hjälp av Jesper Persson och Sebastian Thuns, två duktiga löpare med sund inställning till träning. De tog fram ett löparprogram med två olika nivåer som publicerades på intranätet varje måndag under 11 veckor. Jesper och Sebastian ordnade också fyra löparträffar med uteaktiviteter i Malmö. Målet var att få med så många anställda som möjligt och att ha roligt tillsammans. När startskottet väl gick för MalmöMilen stod 50 anställda redo på startlinjen, alla tog sig i mål och några sprang sin första mil någonsin! HÄLSOMETERN Som ett led i Skånemejeriers arbetsmiljöarbete erbjuds hälsoundersökningen Hälsometern vartannat år, för samtliga anställda. Det är frivilligt att delta i undersökningen och vintern deltog totalt 182 personer. Formuläret som används i Hälsometern omarbetades i ett projekt med deltagare från Skånemejeriers HR, Feelgood samt Långebrohälsan. Fokus har lagts på den egna hälsan/livsstilen och belastningsfrågorna är i högre grad strukturerade än tidigare. Hälsometern omfattar även: Mätning av blodtryck, längd, vikt, midjemått och konditionstest. Med svaren från formuläret och testresultaten som utgångspunkt, har den anställde fått möjlighet att diskutera sin hälsa och därmed fått tillfälle att reflektera över sina egna möjligheter, att själv påverka sin framtida hälsa på ett positivt sätt. Uppföljning sker sedan med medarbetare som befinner sig i någon form av riskzon. Teddy, Simon och Goran, tre nöjda löpare. PENSION Enligt lagen om allmän försäkring betalar Skånemejerier avgifter för folkpensionering och ATP. Enligt kollektivavtal tillkommer för arbetare särskild tilläggspension och för tjänstemän och arbetsledare ITP (industrins tilläggspension). CODE OF CONDUCT Under 2013 har CSR gruppen börjat med en uppdatering av Skånemejeriers befintliga Code of Conduct. Den planeras bli färdig under 2015 och ska ligga till grund för vårt fortsatta arbete inom hållbar utveckling. Skånemejerier erbjuder alla anställda friskvårdsbidrag, tillgång till färsk frukt på arbetet och massage till subventionerat pris. Vi har även ett personalkort kopplat till mängd olika rabatter och tjänster. MEDARBETARSAMTAL Samtliga anställda genomför årligen Medarbetarsamtal med sin närmsta chef. Från och med 2013 används en ny mall vid samtalet som utvärderar Arbetsmiljö, Hälsa, Arbetsklimat-Trivsel och Ledarskap. Den egna arbetsinsatsen under föregående år bedöms både av den anställde och av ansvarig chef. Gemensam överenskommelse görs för det kommande året vad gäller utveckling, arbetsrelaterade mål och personliga mål. Mallen består till viss del av enkätfrågor som fylls i innan samtalet. Under framtagningsprocessen genomfördes pilotsamtal på alla avdelningar på Malmömejeriet. Responsen har enbart varit positiv från chefer och anställda. 17

18 Vi och samhället Skånemejerier fortsätter att engagera sig i samhället runt omkring oss. Vi prioriterar barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa - och vill därför vara med och bidra till att de får möjligheter att skaffa sig en hälsosam livsstil, med allt från goda matvanor, till rörelse, glädje och gemenskap. Det innebär att vi varje år utvecklar vårt långsiktiga arbete, genom särskilda insatser för unga. Vårt arbete består i att vara med och bidra till olika event, tävlingar, barnaktiviteter och stipendier. I det här avsnittet har vi exempel på hur vårt engagemang kan se ut. ALLT FLER BESÖKARE PÅ VÅRA EVENT Många av Skånemejeriers konsumenter vill veta var och av vem mjölken har producerats. Det visar undersökningar som vi genomfört. Under april månad annonserade vi därför i skånska dagspressen och erbjöd våra konsumenter möjligheter att ladda ner vår app, för att kunna se från vilka gårdar just deras mjölk kommer från. I appen kunde de även läsa om våra arrangemang, t ex våra kosläpp och sommarens Öppna gårdar. I femtio år har vi med stolthet tagit plats på de skånska frukostborden. Nu liksom då kommer mjölken från kor som betar i södra Sverige där det aldrig är långt mellan gård och mejeri. STORT INTRESSE FÖR ÖPPEN GÅRD Några av våra mjölkleverantörer öppnar sina gårdar för konsumenterna under en dag. Detta sker en gång i februari, tre till fyra gånger i juli och augusti samt en gång i oktober. Syftet med eventet är att öka förståelsen för det gedigna arbete som ligger bakom den goda mjölken i förpackningen. För ett företag som Skånemejerier är det viktigt att skapa tillfällen att möta konsumenterna och ge dem möjligheter att bygga en relation till vårt varumärke. Förutom aktiviteter anordnade av bönderna själva, som guidade turer i kostallet, halmhoppning och fikaförsäljning, så finns även Skånemejerier på plats med provsmakning av olika mejeriprodukter, tipspromenad och andra aktiviteter som passar för Vi har haft Öppen gård i tre år och vi märker att intresset ökar för varje år. Antal besökare Öppen gård Besöksgårdar Kosläpp Kalvinknatet

19 BARNENS HJÄLTE SKÅNEMEJERIERS BARN- OCH UNGDOMSSTIPENDIUM Barnens Hjälte har instiftats av Skånemejerier under 2013 och är ett riksomfattande arrangemang. Skånemejerier delade ut 4 barn-och ungdomsstipendier, till en sammanlagd summa av kr. Mottagaren av Skånemejeriers barn- och ungdomsstipendium är med sitt stora kunnande och engagemang en bra förebild. Titeln Barnens Hjälte är en hyllning till det viktiga arbete som dagligen utförs. En insats som på ett positivt sätt främjar barn- och ungdomars hälsa. FRISKIS & SVETTIS Under våren hade Skånemejerier och Friskis&Svettis ett samarbete, vilket innebar att vi genomförde trevliga event på träningsaningsanläggningar och bjöd på Mjölk med 50% mer protein. Inför eventet utlyste vi en tävling på Skånemejeriers facebook där man kunde vinna Årskort. Event var uppskattat och vi fick en bra kontakt med konsumenterna och kunde svara på de frågor de hade kring träning och hälsa. MJÖLK GER STARKA BEN I mitten av juni sprang över 5000 personer MalmöMilen och 50 av dem var anställda från Skånemejerier iklädda t-shirts med texten Ett kraftpaket. Alla löpare fick stärkande proteinmjölk vid målgången och åskådarna hejade med kobjällror. Längs banan kunde löparna plocka med sig mjölkpaket på en blompinne, mjölkpaketet lämnades in i Skånemejeriers tält och i utbyte fick deltagarna en funktionströja. I tältet fick de tävlande smaka proteinyoghurt och ta ett glas stärkande mjölk. I september arrangerades Midnattsloppet i Malmö för första gången. Det blev också en kul löparfest med lite annorlunda inramning. Cirka löpare sprang en mil runt centrala Malmö, på gator som kantades av entusiastisk publik, skön musik och marschaller. Vid målgången bjöd Skånemejerier på proteinmjölk. Vid start och vid målområdet på Stortorget var det folkfest där publik och löpare bland annat kunde smaka Skånemejeriers yoghurt med extra protein. Via facebook var vi aktiva för att få ut vårt budskap. Ted Åhs, projektansvarig, skolidrottsförening vid Klågerupskolan Motivering: Ted Åhs har startat Klågerupskolans idrottsförening och har på kort tid, tillsammans med de unga medlemmarna, byggt upp en förening där barnen får ta stor plats. Det är barnen som styr aktiviteternas inriktning, de lär sig ta ansvar och utvecklas samtidigt. Ted Åhs är en stark mentor och coach för de olika ungdomsledarna och sedan starten 2010 har över 100 ungdomar utbildats till ledare. MJÖLKKANNAN- 40 ÅRS JUBILEUM Skolfriidrottstävlingen Mjölkkannan har pågått sedan 1973 och Skånemejerier har varit med sedan starten. För Skånemejerier är det ett sätt att uppmuntra barn och unga till en hälsosam livsstil där rörelse och goda matvanor är viktiga delar. Tävlingen för Skånes femteklassare är ett samarbete mellan Skånes Skolidrottsförbund och Skånemejerier. 300 klasser tävlade och den 21 maj 2013 var det final, då 20 klasser gjorde upp om titeln. 19

20 KALVIN EN VIKTIG MEDARBETARE Med hjälp av Kalvin som är en av Skånemejeriers viktigaste medarbetare, kan barnen lära sig mer om vikten av att röra på sig och äta en bra och näringsriktig kost. Han är en glad symbol för god hälsa, rörelse och livslust. Ordet Gemenskap var årets tema i Kalvinalmanackan som flitigt används på förskolor. Via skolmaterialet Kalvins hälsocirkel har vi under året nått ut med budskapet till ca barn. Kalvinknatet som genomförs på 16 orter blev en succé. En ökning på nästan 40 % jämfört med föregående år. Kalvinknatet i Lund ROSA MARSCHEN Vi har ett mycket bra samarbete med lundastudenterna, så när frågan kom om vi ville medverka vid en ny stödmarsch för bröstcancer var svaret enkelt. Ca 500 personer som betalat 50 kronor, marscherade genom Lund efter invigningstal och en paus i Lundagård. Senare återkom de till LTH för fika och föreläsningar. Där bjöd Skånemejerier på rosa smoothies med yoghurt, hallon, mjölk och banan och det var mycket uppskattat. Totalt gav dagen kronor till bröstcancerfonden och arrangemanget väntas återkomma nästa år. SKÅNEMEJERIER STÖDJER MAI:S TEAM CHAMPION Sedan våren 2013 stöttar Skånemejerier MAI:s satsning på unga friidrottstalanger i projektet Team Champion (15 22 år). De över 100 ungdomarna och juniorerna i projektet har alltid tillgång till näringsrik mjölk med extra protein efter träningen. Vi stöttar även med kronor, som ska användas i arbetet med att utveckla framtidens friidrottsstjärnor. MAI- Team champion är en positiv förebild för andra ungdomar som vill börja röra sig, träna och äta rätt för att må bra. MAI är en samarbetspartner sedan många år när det gäller de populära Kalvinknaten som arrangeras på 16 olika orter i södra Sverige. Genom att också stötta MAI:s Team Champion tar vi ett steg till i vårt samarbete. 20

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2012... 2 VDns ord Vi siktar längre och högre... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Våra mjölkgårdar...10

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2011 Innehållsförteckning Viktiga händelser under året... 2-3 Om vår hållbarhetsredovisning 2011... 4-5 Alwexkoncernen en presentation... 6-7 Så styrs Alwexkoncernen... 10-11 Våra

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer