Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: Fax rec:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17"

Transkript

1

2 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box Järfälla Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: Karlsbodavägen 2 Fax rec: Bromma Vxl: Fax rec: SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Central Warehouse Godsmottagningen Gullivervägen Järfälla Jan 2012 VÅRA DAHLCENTER Arvika (26) Snickaregatan Arvika Tel Fax Hässleholm (55) Industrigatan Hässleholm Tel Fax Malmö City (45) Lundavägen Malmö Tel Fax Stockholm Sollentuna (52) Kyrkvägen Sollentuna Tel Fax Uppsala (73) Bolandsgatan 15E Uppsala Tel: Fax Borlänge (66) Hantverkargatan Borlänge Tel Fax Jönköping (53) Kämpevägen Jönköping Tel Fax Malung (57) Källvägen Malung Tel: Fax: Stockholm Sundbyberg (64) Prästgårdsgatan Sundbyberg Tel Fax Varberg (51) Signalvägen Varberg Tel Fax Borås (25) Getängsvägen Borås Tel Fax Kalmar (40) Verkstadsgatan Kalmar Tel Fax Norrköping (62) Fabriksgatan Norrköping Tel Fax Stockholm Täby (15) Kemistvägen Täby Tel Fax Vimmerby (41) S.Industrigatan Vimmerby Tel Fax Enköping (35) Östra Järnvägsgatan Enköping Tel Fax Karlskrona (83) Verkstadsgatan Karlskrona Tel Fax Nyköping (07) Brukslagarvägen Nyköping Tel Fax Stockholm Upplands Väsby (86) Släntvägen Upplands Väsby Tel Fax Visby (43) Bingebygatan Visby Tel Fax Eskilstuna (14) Bredängsgatan Eskilstuna Tel Fax Falun (67) Ingarvsvägen Falun Tel Fax Gävle (16) Box 883, Gävle Bes.adress: Femte Tvärg Gävle Tel Fax Göteborg Hisings Backa (94) Box 4100, Hisings Backa Bes.adress: Exportgatan Hisings Backa Tel Fax Göteborg Gamlestaden (74) Gamlestadsv Göteborg Tel Fax Göteborg Högsbo (76) August Barks gata Västra Frölunda Tel: Fax: Halmstad (47) Skyttevägen Halmstad Tel Fax Helsingborg (46) Box 84, Helsingborg Bes. adress Makadamgatan Helsingborg Tel Fax Hudiksvall (56) Norra Industrivägen Hudiksvall Tel Fax Karlstad (68) Box 338, Karlstad Bes.adress: Sågverksg Karlstad Tel Fax Kiruna (39) Industrivägen Kiruna Tel Fax Kristianstad (54) Karlsgatan Kristianstad Tel Fax Kungsbacka (84) Magasinsgatan Kungsbacka Tel Fax Linköping (17) Box 1103, Linköping Bes.adress Industrigatan Linköping Tel Fax Ludvika (19) Svetsarevägen Ludvika Tel Fax Luleå (38) Banvägen Luleå Tel Fax Lund (50) Traktorvägen Lund Tel Fax Malmö (44) Box 50322, Malmö Bes.adress: Ö:a Hindbyv Malmö Tel Fax Sandviken (06) Linggatan Sandviken Tel Fax Skellefteå (33) Maskinvägen Skellefteå Tel Fax Skövde (42) Kylarvägen Skövde Tel Fax Stockholm Bromma (11) Karlsbodavägen Bromma Tel Fax Stockholm City (70) Karlsbergsvägen Stockholm Tel Fax Stockholm Danvikstull (13) Alsnögatan Stockholm Tel Fax Stockholm Haninge (72) Anläggarvägen Handen Tel Fax Stockholm Huddinge (10) Centralvägen Huddinge Tel Fax Stockholm Kallhäll (01) Ulvsättravägen Järfälla Tel Fax Stockholm Årsta (09) Upplagsvägen Stockholm Tel Fax Stockholm Älvsjö (05) Älvsjö ängsväg Älvsjö Tel Fax Stockholm Östermalm (20) Storängsvägen Stockholm Tel Fax Strängnäs (21) Annebergvägen Strängnäs Tel Fax Sundsvall (37) Box 778, Sundsvall Bes.adress: Lagergatan Sundsvall Tel Fax Söderhamn (31) Skaftgatan Söderhamn Tel Fax Södertälje (18) Brunnsängsvägen Södertälje Tel Fax Trollhättan (24) Kardanvägen Trollhättan Tel Fax Umeå (36) Spårvägen Umeå Tel Fax Västervik (63) Kolonivägen Västervik Tel Fax Västerås (65) Box 1036, Västerås Bes.adress: Varmvalsv Västerås Tel Fax Växjö (27) Arabygatan Växjö Tel Fax Ystad (78) Bronsgatan Ystad Tel Fax Ängelholm (77) Verkstadsgatan Ängelholm Tel Fax Örebro (69) Karlslundsgatan Örebro Tel Fax Örnsköldsvik (32) Ångermanlandsgatan 28 A Örnsköldsvik Tel Fax Östersund (30) Arenavägen Östersund Tel Fax

3 DAGVATTENBOKEN guide i hantering av DAGVATTEN Utgåva 1 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. Dagvattenboken Så styr du regnvattnet. Det är omöjligt att styra var regnet faller, men det är möjligt att hantera regnvatten så det gör minst skada både i förhållande till översvämning och rening. Denna dagvattenbok omfattar olika produkter som visar hur, när och var dessa produkter kan användas Denna publikation är framtagen utifrån allmänna förutsättningar och utan hänsyn till de särskilda förhållanden som kan föreligga i ett enskilt fall. Användaren måste göra en egen bedömning inför varje enskilt fall. Utgivare och författare påtar sig således inte något ansvar för eventuella skador som direkt eller indirekt, kan uppstå till följd av tillämpningen i publikationen. 1

4 2

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Ekologisk dagvattenhantering, EU-direktiv och system Uppsamling och avvattning 1. Produkter för Hus & Trädgård Brunnar och betäckningar ACO Qmax Ytvattenrännor BLÜCHER Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten Inledning Wavin X-stream Uponor IQ KWH Pipe Weholite Magasinering och infiltration Inledning Plastinject kassetter Wavin kassetter Wavin Q-bic kassetter Uponor tunnel Perkolationsbrunnar Gräsarmering Filtrering och omhändertagande av föroreningar Inledning Plastinject volymfilter Plastinject industrifilter EcoLine2tusen Flödesreglering Inledning Wapro slussluckor, avstängnings- och lågtrycksventiler, bakvattenstopp mm Mosbäck flödesregulatorer Redy backventil Uponor munkbrunn Brimark nivåregleringsbrunn Geotextil Inledning Klassificering Nödsituationer, skydd och pumpar 1. Absorberingskuddar Ikaseal brunnstätningar Brunnsmatta Pop-Up spillpool Ikasorb Granulat Länspumpar Ready 4 & 8, SOS-kit Länspump Paclite 70 3

6 1. Inledning Ekologisk dagvattenhantering Så styr du regnvattnet. Dagvatten kallas det regn- eller smältvatten som rinner från t.ex. tak, vägar och parkeringsplatser som via diken eller ledningar rinner ut i sjöar, vattendrag eller leds till avloppsreningsverken. När det regnar kraftigt kan det uppstå problem med att ta hand om dagvattnet. Ofta finns det föroreningar som dagvattnet kan föra med sig och det är då olämpligt att leda det till sjöar och vattendrag. I oktober 2000 antog länderna inom EU det s.k. Ramdirektivet för vatten för att säkra tillgången på vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. Direktivet, som i Sverige kallas Vattendirektivet, innebär att medlemsländerna beslutade sig för att vidta gemensamma åtgärder inom vattenpolitiken. Den nya Havs- och Vattenmyndigheten kommer att ta ett helhetsgrepp runt EU:s vattendirektiv och miljökvalitetsnormer som satts upp som ett mål Vi står alltså inför stora utmaningar att hantera dagens extrema nederbördstillfällen och den ökande nederbörd som vi förväntar oss i framtiden på grund av klimatförändringar och förtätning av befintlig bebyggelse. Lösningen står att finna i ett helhetstänkande om hur våra städer och samhällen ska avvattnas och utformningen av robusta dagvattenlösningar. Detta avser enskilda fastigheter, kommunal dagvattenhantering, industrier, parkeringsytor, vägar mm. Kommunerna kommer att ta fram en dagvattenpolicy för sina lokala behov. Ute i Europa har man kommit ganska långt med dagvattenhantering. Man tittar redan i planeringsstadiet vilken teknisk utformning som lämpar sig bäst, gröna tak, infiltration, dammar, fördröjning eller perkolation. Husägare får betala dagvattnet Det finns förslag på att husägare i framtiden ska få betala för dagvattnet om kommunen skall ta hand om det. Orsaken till att frågan väckts är för att kommunernas dagvattensystem blivit överbelastat med översvämmningar som följd. Om en husägare själv kan ta hand om sitt dagvatten genom att låta vattnet från stuprännor rinna ut på gräsmattan eller samla det i en tank eller t.ex. i dagvattenkassetter kommer taxan att reduceras. Ju större hårdgjord yta desto större avgift. Vinnare blir villaägare medan industrier och stormarknader med stora parkeringsytor blir förlorare. Växjö kommun är en av de första kommunerna som kommit med förslag till politikerna att införa en ny VA-taxa. Lite historik Redan i mitten av 1500-talet föreskrev Gustav Vasa att alla fastighetsägare i Stockholm skulle ha en 200-liters vattentunna uppställd i tomtgränsen mot gatan. När stadsfogden sen gav signal, på grund av lukt, tömde alla sina tunnor med början uppströms. På detta sätt exporterades problemet till omgivande vattenområde. Under första halvan av 1900-talet byggdes avloppsnätet ut. I ledningarna avleddes spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten direkt till närmaste vattendrag. Fram till mitten av 1950-talet byggdes huvuddelen av alla ledningar enligt det kombinerade konceptet med alla sorters vatten i en ledning. Efter det har man huvudsakligen två ledningar, det så kallade duplikatsystemet, det ena för spill- och det andra för dagvatten. När vi nu är inne på 2000-talet är vi tillbaka till Gustav Vasas tid, där fastighetsägarna åter igen ska ta till vara dagvattnet på sin egen tomt. I denna bok beskriver vi system och lösningar för omhändertagande av dagvatten. 4

7 1. Inledning Småhus Dagvatten från tak är vanligtvis inte så förorenat att det behöver renas utan det viktigaste är att man fördröjer vattenflödet på den egna tomten. På det flesta småhustomter finns möjlighet att fördröja och ta hand om sitt dagvatten. - Infiltration Det bästa och enklaste sättet att fördröja dagvattnet inom tomten är att låta vattnet infiltreras i marken på tomtens grönytor. En tumregel för hur stor yta som behövs är mellan 1-2 gånger den hårdgjorda ytan, t.ex. takets yta och plattytor. Infiltrationen genom en gräsmatta fungerar även som ett filter och kan avskilja en del av de partiklar som dagvattnet för med sig. På så sätt minskar risken att partiklar följer med och förorenar grundvattnet. - Dränering Ett annat sätt att fördröja överskottsvatten är att gräva ner dräneringsrör och koppla på kommunens dagvattennät. - Fördröjningsmagasin Vid häftiga regn eller snösmältning kan det hända att tomtytan inte räcker till för infiltration. Då kan man öka markens kapacitet genom att gräva ner ett fördröjningsmagasin. Förr gjorde man detta som en stenkista, men numera finns färdiga dagvattenkassetter av plast både för grönytor och trafikerade ytor. - Gräsarmering Användningsområde: Erosions- och släntförstärkning, campingområden, trädgårdsgångar, brandvägar vid hyreshus, gång/transportytor vid golfbanor, travbanor och idrottsanläggningar, förstärkning runt träd, förstärkning vid utomhusarrangemang, marknads- och cirkulationsplatser, odling av gräs på tak, skydd av platta tak mm. Flerbostadshus Grundtanken är att leda bort dagvattnet i rör avsedda för detta, men numera räcker ofta inte dessa till. Oftast är inte grönytorna tillräckligt stora i dessa områden för att takvattnet skall infiltreras i marken. Man får då titta på andra lösningar såsom öppna dagvattenmagasin (dammar) eller fördröjningsmagasin. - Öppna dagvattenmagasin I vissa fall kan man använda de grönytor som finns mellan husen för att fördröja vattnet. Då kan man leda vattnet dit antingen i rör under markytan eller tex. med ytvattenrännor. - Dränering Oftast lägger man husgrundsdränering som sedan kopplas till kommunens dagvattennät antingen genom självfall eller genom pumpning. - Fördröjningsmagasin Här gäller samma rekommendationer som för småhus. Det är viktigt att dimensioneringen görs noggrant så att det inte blir några problem vid höga flödesbelastningar. Man kan använda sig av dagvattenkassetter eller stora rörkonstruktioner för att på så sätt fördröja avrinningen. - Hårdgjorda ytor och parkeringsytor Dagvatten från hårdgjorda ytor skall i de flesta fall fördröjas ytligt genom fördröjningsmagasin. På stora parkeringsytor, ytor för transport av farligt gods eller där ytorna är mycket förorenade, skall dessutom slam- eller oljeavskiljare finnas. Infra - Dränering - Dagvattenbrunnar Lod Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att man försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om vattnet där det faller genom avdunstning, fördröjning och infiltration i marken. Perkolation Perkolation=långsam rörelse hos vatten genom lager av poröst material. (VAV P 46 TCN 65). - Perkolationsbrunnar av plast. - Perkolationsmagasin. 5

8 2. Uppsamling och avvattning Uppsamling och avvattning Generellt När regnet faller krävs det produkter för uppsamling, brunnar och betäckningar för att leda bort vattnet. I detta kapitel redovisar vi ett antal produkter som är för detta ändamål. 6

9 2. Uppsamling och avvattning Renstratt för regnvatten Ett enkelt, effektivt och lätt installerat filter som ansluts nedtill på stupröret. Låg inbyggnadshöjd. Uttag finns för att låsa stupröret invändigt undertill. Manuell rengöring av löv, mindre kvistar etc. Passar rördimensioner upp till 110 mm. Övriga dimensioner anpassas via muffar. Funktion Löv och mindre kvistar etc. fångas upp av gallret. Manuell rengöring. Rensat vatten fortsätter ner i stuprör / dagvattenrör. Renstratt för regnvatten Rsk nr: Vit, PVC, 90 mm Svart, PVC, 90 mm Flerstegsmuff för renstratt Vit Svart Lövavskiljare Lövis Vit, 110 mm Svart, 110 mm Ljusgrå, 110 mm Ranius Ett mycket robust och effektivt men lättinstallerat filter som ansluts nedtill på stupröret. Automatiskt självrensande, allt ifrån löv och mindre kvistar ned till mindre partiklar, via speciellt utformat rostfritt galler, med maskstorlek 0,7 x 1,7 mm. Ett utmärkt instegsfilter då vatten skall samlas i tank etc. Maxflödeskapacitet är ca 2 m 3 / tim. Passar rördimensioner upp till 100 mm. Övriga dimensioner anpassas via muffar. Gallret kan lätt tas bort / rengöras / bytas ut om så önskas. Lock ingår om man önskar stänga filtret under vinterperioden. Max rek takyta 70 m². Regnsamlare RVK En regnsamlare som enkelt kan anslutas en bit upptill på stupröret, d.v.s överstigande den höjden dit vattnet önskas att ledas. Integrerat överfyllnadsskydd. Flera olika inloppsadaptrar för universell användning. Invändigt galler kan vridas för öppning / stängning av vattenflödet. En smart och billig lösning om man önskar samla sitt regnvatten. Funktion Regnvattnets flöde styrs in i Regnsamlaren. Det invändiga filtret grovfiltrerar bort smuts och samlar upp löv etc. Grovfiltrerat vatten leds till önskat uppsamlingsställe. Det invändiga filtret är vridbart för öppning / stängning. Rensat vatten fortsätter ner i stuprören. 7

10 2. Uppsamling och avvattning Moduler Stenkista Bygg och gräv ner din egen lilla stenkista i plast för maximal och enkel hantering av ex regnvatten. Undvik att regnmängder samlas upp i svackor eller dylikt i gräsmattan. Absorberar upptill 96% volym vilket är ca 3 ggr mer än en traditionell stenkista. Mindre volymer ger placeringen, installationen och grävandet en helt ny dimension av möjligheter. Dess robusta utförande medför att du t.o.m kan trafikera ytan ovantill. (Kontakta oss för installationsråd). Låg vikt och enkelt byggbar (under 5 min/modul) gör det dessutom lätt att transportera med modulen / erna hem. Nödvändig GeoTextil etc ingår. Kontakta oss gärna för hjälp med dimensionering / volymberäkning. Beskrivning Extremt robust utförande. Varje modul kan absorbera en volym om ca l regnvatten. Varje modul lätt monterbar via inbyggda clips. Flat packed för lätt transport. Modulerna kan i sin tur dessutom kopplas samman via antingen buntband eller clips. Uttag för röranslutning. Specifikation Producerad i speciellt utvald PP kvalité med speciell åldringsbeständighet. Varje modul väger ca 8 kg. Komplett omonterad modul. Färdigmonterad modul. Olika ingående artiklar, 1 st GeoTextil, 6 st mindre och 5 st större plattor. GeoTextil omger (hela) modulen 8

11 2. Uppsamling och avvattning Kompletta återvinningssystem Vi tillhandahåller även kompletta återvinningssystem för optimal hantering av ditt regnvatten. Sortimentet täcker underjordiska tankar av robust PE kvalitet och finns i storlekar upp till l, i klassisk rund design eller l i nytt lågbyggt rektangulärt utförande. I de kompletta systemen ingår lämpliga filter, slang samt pump som placeras i tank under vatten. Pumparna styrs via automatisk start / stopp då valt munstycke eller vattenpost anslutet till slangen öppnas eller stängs. Tankar, filter eller pumpar kan självklart också levereras separat. Regntunnor Standard 200 l, 300 l, 500 l Klassisk standard regntunna i traditionell design. Robust utförande inkl lock. Lock med förarbetat uttag för ex slanganslutning. Placeras med fördel i närheten till stuprör. Anslutningen till önskad vattensamlare kan placeras någonstans upptill sidledes. Diametern upptill anpassad för tömning via regnkanna som förs ned invändigt. Nedtill på tunnan finns även förarbetat uttag för kran. Enkel mindre kran ingår. Sockel (tillbehör) kan enkelt placeras undertill så ex en regnkanna enkelt kan fyllas. Specifikation Producerad i speciellt utvald PE kvalité med UV stabilisator. Finns tillgänglig i standard grön färg. 9

12 2. Uppsamling och avvattning Dagvattenbrunn 400 PP Dagvattenbrunn 315/355 PVC Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar 315 flytande ram med galler 300 kupolsil med teleskoprör hög hals 400 kupolsil 400 flytande ram med galler kupolsil 640 flytande ram med galler 400 dagvattenbrunnsbetäckning Dagvattenbrunn Pekuma Dagvattenbrunn med sidoutlopp 10

13 2. Uppsamling och avvattning ACO Qmax Fördelar: Hög hydraulisk kapacitet med snabb avledning av överskottsvatten även vid stora nederbördsmängder. Diskret inloppsöppning med slitsöverdel som ger maximal avrinning. Snabb och enkel installation. Inga lösa komponeter. Låg vikt som underlättar manuell hantering. Större storlekar kan förses med integrerad flödesregulator som reglerar flödet till oljeavskiljare eller dagvattensystem. Kan med minimal förstärkning användas till alla belastningsklasser. Passar för alla typer av markbeläggning. Uppfyller kraven för vattentäta installationer. Kan förläggas i långa sträckor, varvid behovet av ytterligare rörinstallation minimeras. CE-märkt och certifierat enligt SS-EN 1433/A1:2005. Produktöversikt Slitsöverdelar I ACO Qmax -systemet ingår fyra typer av slitsöverdelar. Slitsöverdel Heelguard med 10 mm öppning är avsedd för parkeringsplatser, andra asfalterade ytor, stenlagda trottoarer etc. där gångtrafik förekommer. Slitsöverdelen för flygplatser, godsterminaler, motorvägar etc. med tung trafiklast har en längsgående slits och kantprofil som ger skydd åt betongkanten. Beroende på de krav som gäller för aktuell installation kan ACO Qmax 600 och 900 förses med förstärkt slitsöverdel med 10 mm eller 30 mm öppning. Samtliga slitsöverdelar är tillverkade av varmgalvaniserat stål som ger stor styrka och lång livslängd. Om en enhetlig utformning önskas kan även de mindre rännsystemen ACO Qmax 225 och 350 levereras med förstärkta slitsöverdelar. Slitsdel Heelguard Förstärkt slitsöverdel 30 mm Slitsöverdel med skyddskant av betong Förstärkt slitsöverdel 10 mm 11

14 2. Uppsamling och avvattning ACO Q-Brake flödesregulator Fördelar: Kompakta byggmått. Upptar inget extra utrymme eftersom den monteras inne i rännan. Kräver ingen extra inspektionsöppning. Enkel att installera. Mer kostnadseffektiv än jämförbara lösningar. Laboratorietestad funktion. Utöver standardstorlekar kan kundanpassade storlekar levereras. ACO Q-Brake är en flödesregulator som kan installeras som tillval i ACO Qmax 600 och 900 för att utnyttja lagringskapaciteten och reglera flödet till recipient, avloppsverk eller avskiljare. Flödesregulatorn är tillverkad av 3 mm tjockt rostfritt stål AISI 304. Under normala förhållanden är livslängden minst 30 år. Enheten passas in mellan två anslutande rännsektioner eller mellan ränna och anslutet inspektionsschakt. Fullskaliga laboratorietester har utförts för att fastställa lämpliga parametrar för anpassning av den V-formade regulatorn efter olika behov av flödeshastigheter och flödesvolymer. En mängd kombinationer av konstruktionens geometri är därmed möjliga för att erhålla optimerad funktion av den aktuella anläggningen. ACO Q-Brake Flöde, l/s Vikt, kg för ACO-Qmax ,0 20 4,8 25 4,6 30 4,4 Marknivå ACO Q-Brake Utlopp 35 4,2 40 4,0 50 3,8 för ACO-Qmax , , , ,0 Funktion 35 9,9 40 9,8 45 9,7 50 9,6 Torrt, inget regn, inget utlopp Nivån höjs vid ökande regnintensitet. Utflödet når den givna nivån för reglering utan översvämning till omgivande markområde. Vid regn börjar rännan fyllas och vattnet rinna ut genom utloppet När regnet avtar sjunker nivån och processen återgår till kontrollerat flöde. 12

15 2. Uppsamling och avvattning BLÜCHER Meadrain markrännor av polymerbetong Från gågator på stan... Söker Du en funktionell och kostnadseffektiv markränna för ytavvattning av gångytor, parkeringsområden och industrihallar? Med Meadrain SV1000 är det lätt att lyckas. Systemet uppfyller EN 1433 standarden för markavlopp på trafikerade ytor med stränga riktlinjer för miljöskydd. Den pålitliga polymerbetongen ger ett säkert grundvattenskydd, och med den kraftiga kantförstärkningen av galvaniserat stål får man en perfekt anslutning mot angränsande markbeläggning oavsett om det gäller plattbeläggning eller asfalterade ytor. Tillsammans med olika typer av galler kan varje markbeläggning matchas. Med BLÜCHER Meadrain SV1000 erbjuder vi ett lättmonterat system av markrännor som ger full flexibilitet på såväl längder som utloppsplacering. Lägg därtill ett brett urval av galler av olika typer och belastningsklasser från A15 till E600, så får man enkelt en produktkombination som passar varje installation....till landningsbanor för plan. Från Wien till Warszawa, från Abu Dhabi till Amsterdam - flygplatser världen runt väljer Meadrain och vår professionella syn på linjeavvattning. Med hög kvalitet och hållbara system erbjuder Meadrain markrännor en samlad robust pålitlighet för alla de krav som speciella miljöer som flygplatser, containerhamnar och bensinstationer kräver. Belastningen på ytavvattningen är ofta enorma; stora krafter vid förflyttningar av fordon som flygplan, klimatförhållanden som är extrema på grund av geografin och säsonger, skyfall av regn, vatten från smältande snö eller brandbekämpning, och risken för spillbränsle vid tankning. Med Meadrain system EN 1000 upp till EN 4000 garanterar vi maximal effektivitet och pålitlighet. 13

16 2. Uppsamling och avvattning Markränna SV1000 Av polymerbetong och kantförstärkning av galvaniserat stål. Rännmoduler för installation med linjefall eller utan fall. Invändig bredd 10 cm, utvändig bredd 13 cm. Belastningsklass A15 t.o.m E600. Rsk nr: Typ Längd cm Bygghöjd Vikt kg Ränna för 10 m linjefall Start cm Slut cm SV ,0 15,5 13, SV ,5 16,0 14, SV ,0 16,5 14, SV ,5 17,0 15, SV1005 1) ,0 17,5 15, SV1005/A 2) ,0 17,5 15, SV ,5 18,0 15, SV ,0 18,5 15, SV ,5 19,0 16, SV ,0 19,5 16, SV1010 1) ,5 20,0 17, SV1010/A 2) ,5 20,0 17,1 Polymerbetong Polymerbetong består främst av naturliga, mineraliska råvaror - som kvarts, basalt och granit, med polyesterharts som bindemedel. Materialets höga böj- och tryckhållfasthet, samt dess höga beständighet mot kemikalier ger Meadrain markrännor en robust och slittålig design. Hög täthet och ytjämnhet gör att regnvatten och slam snabbt leds bort samt skyddar grundvattnet. Rännorna är frostsäkra och har låg nettovikt upp till 75% lägre än motsvarande produkt i betong. Meadrain tillverkas i miljövänligt byggnadsmaterial och kan återvinnas. Tryckhållfasthet: 90 N/mm 2 Böjhållfasthet: 22 N/mm 2 Vattenabsorption: under 0,05% Elasticitetsmodul: kn/mm 2 Densitet: 2,1-2,3 kg/dm 3 Vatteninträngningsdjup: 0 mm Materialstruktur: kapillär fri - ett snabbt utsläpp av vatten och smuts Vikt: upp till 75% lättare än motsvarande i betong Beständighet mot syror: mycket resistenta mot kemiska väts kor (ph 3-9) Ränna utan fall SV ) ,0 15,0 13, SV1000.0/A 2) ,0 15,0 13, SV ) 3) 50 15,0 15, SV ) ,5 17,5 15, SV1005.0/A 2) ,5 17,5 15, SV ) 3) 50 17,5 17,5 8, SV ) ,0 20,0 17, SV1010.0/A 2) ,0 20,0 17, SV ) 3) 50 20,0 20,0 10 1) Ränna med knock-out anvisning för bottenutlopp dy 110 mm, kan även anslutas till: sandfång SV1000.EK utloppsgavel med stos SV10XX.E 2) Ränna med stos för bottenutlopp dy 110 mm av HD-PE. 3) Ränna med anvisning för L-, T-, X-anslutning. Sandfång SV1000 Av polymerbetong och kantförstärkning av galvaniserat stål. Upplyftbart sandfång av plast. Anslutning dia. 110 eller 160 mm. Invändig bredd 10 cm, utvändig bredd 13 cm. Belastningsklass A15 t.o.m E600. Rsk nr: Typ Längd cm Bygghöjd cm Vikt kg SV1000.EK SV1000.EK

17 2. Uppsamling och avvattning Gavel SV1000 Meadrive markränna - utanför villor, garage och trädgård Av galvaniserat stål, med eller utan utlopp anpassade för olika höjder hos ränndelar. Belastningsklass A15 t.o.m. E600. Rsk nr: Typ Vikt kg Tät gavel SV SE 0,4 Gavel med utlopp 110 stos SV E för ränna SV , SV E för ränna SV ,4 Galler V1000 CLIPFIX Meadrive är svaret för alla som söker en kostnadseffektiv ytdränering för områden runt husets fasad och framför garaget, som inte kompromissar med funktionalitet och livslängd. Meadrive tillverkas av PE plast med galler av förzinkat stål alternativt med galler av PE plast. Rännan har låg vikt och är lätt att transportera och installera. Med den svarta färgen smälter rännan in i miljön och ser alltid fräsch ut. Det skruvlösa gallret med snäpplås kan enkelt demonteras för inspektion och rengöring, och kan sedan enkelt och snabbt återmonteras. Rsk nr: Typ Vikt kg Meadrive garagepaket 3m komplett 6,5 Med förmonterat CLIPFIX snabblåssystem för snabbt och smidigt montage. Certifierad för belastningsklass A15 t.o.m. E600. Belastningsklass A15 - EN 1433 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Slitsgaller, förzinkat Mask. öppn. 10x80 mm , , , ,3 Belastningsklass B125 - EN 1433 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Rutgaller, förzinkat Mask. öppn. 30x10 mm , , , ,6 Belastningsklass C250 - EN 1433 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Slitsgaller, segjärn Mask. öppn. 10x80 mm ,0 12, ,3 Belastningsklass E600 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Slitsgaller, segjärn Mask. öppn. 5x80 mm ,0 12, ,8 15

18 3. Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten. Generellt Dagvattenrör av PE och PP-material är i dag vanligt förekommande. Dessa tillverkas i olika konstruktioner från dimension 200 mm mm invändigt och används i trycklösa applikationer för transport och magasinering. Komplett rördelssystem, såsom böjar, grenrör, brunnar mm finns till dessa rör. PE och PP-rör har överlägsna egenskaper när det gäller korrosions- och kemikaliebeständighet. Det betyder att rören ej kan rosta, vittra eller frätas sönder. Lämpliga frågor att ställa sig vid val av rör. Vad skall det vara till? Dagvatten, vägtrumma, magasin. Grönyta eller trafikerad yta? Vilken täckning ovan hjässan? Inspektionsmöjlighet, brunn direkt på hjässan? Grundvattennivå? Kopplingsmetoder? Gummiringstätning, sandtät, vattentät eller svetsning. 16

19 3. Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten Välj säkert välj Wavin X-Stream Wavin kompromissar inte med kvalitén. Just därför är X-Stream märkt med nordic poly Mark som är en gemensam nordisk certifiering som övervakas av INSTACERT. Därmed säkras den viktiga tredjepartskontrollen som annars är på väg att utgå i och med avskaffandet av ex. sis-märkningen och införandet av Ce-märkningen. Välj säkert välj X-Stream Certifiering med nordic poly Mark är frivilligt och säkrar att rörsystemen uppfyller de nya EU-normerna samt en rad tilläggskrav som syftar till att upprätthålla kända nordiska kvalitetsnivåer. Framtidssäkrade dagvattenrör med många möjligheter X-stream rören är mycket flexibla och följer markens rörelser. Val av kringfyllnadsmaterial och noggrannhet i installationen är avgörande för att uppnå en stabil konstruktion och lång livslängd. I gengäld uppnås en underhållsfri drift. Rör och rördelar är lätta att montera med den nyutvecklade framkanten på muffen och systemets låga vikt gör det lätt att hantera och installera systemet. X-stream dagvattenrör och delar är framställda i PP-material i en dubbelväggskonstruktion som levereras i dimensioner från 200 till 800 mm. Konstruktionen ger ett mycket lätt och samtidigt starkt rör med ringstyvhet på 8 kn/m 2. PP-materialet har dessutom en mycket stor korrosionsbeständighet och systemet är helt tätt för ut- och inläckage. Wavins Tegra 600 och Tegra 1000 brunnlösning levereras med integrerade flexibla muffar för X-stream ø 200, 250 och 300 mm. Wavins specialbrunnar i dimension 1000 kan levereras både som sandfångsbrunn och som tillsynsbrunn ihop med X-stream dagvattensystem. Med hjälp av en övergång är det även möjligt att använda Wavins standard tillsynsbrunnar i dimension ø 315 mm. X-Stream kan användas till: Väg- och motorvägsavvattning Vägtrummor Större dagvattensystem Dagvattenbuffert Foderrör Ventilationsrör i mark Symmetriskt utformad gummiring säkerställer en perfekt montering varje gång. 17

20 3. Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten X-Stream ger torra vägar I samband med avvattning av vägar fungerar Wavins dubbelväggiga dräneringsrör och delar i PP som både dränoch transportledning. Systemet är utvecklat för att skapa torra och därmed mera säkra vägar att färdas på vid kraftiga regnskurar. Rörets släta insida ger ett bra flöde samtidigt som den korrugerade utsidan säkerställer systemets goda styrka. Systemet är dessutom lätt att skarva och den låga vikten gör det lätt att hantera rören. Rör och delar är producerade i PP-material vilket ger de bästa egenskaperna vad gäller slagfasthet och styrka. Ringstyvheten är SN8. Schaktning Vägbana Fri bankett på min. 50 mm Trottoar Sten mm Toppslitsat dräneringsrör Friktionsmaterial Utjämningsskikt Färdig installation Vägbana Betäckning Dagvattenbrunn Toppslitsat dräneringsrör 18 Trottoar

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

April 2013. Dagvattenkassetter DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN

April 2013. Dagvattenkassetter DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN April 2013 DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN Solutions for Essentials Överblick som ger inblick 4 för tv-inspektion, spolning och rensning. Klarar trafiklast. 11 Aquacell klarar

Läs mer

X-Stream dagvattenrör och delar

X-Stream dagvattenrör och delar Januari 2013 KOMPLETT PLASTRÖRsSYSTEM FÖR AVLEDNING AV SPILL- OCH DAGVATTEN SAMT DRÄNERING Solutions for Essentials Välj säkert - välj X-Stream Wavin kompromissar inte med kvalitén. Just därför är X-Stream

Läs mer

BLÜCHER Meadrain. markrännor. Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M

BLÜCHER Meadrain. markrännor. Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M BLÜCHER Meadrain markrännor K E E P I N G U P T H E F L O W Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M Meadrain markrännor av polymerbetong Från gågator på stan... Söker Du en funktionell

Läs mer

Smarta produkter för Hus & Trädgård. Watermanagement. @ perfection

Smarta produkter för Hus & Trädgård. Watermanagement. @ perfection Smarta produkter för Hus & Trädgård Watermanagement @ perfection Renstratt Ett enkelt, effektivt och lätt installerat filter som ansluts nedtill på stupröret. Låg inbyggnadshöjd. Försett med flänsar för

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR uponor dagvattenkassett NYHET. Uponor dagvattenkassetter NYHET! Lokalt omhändertagande av dagvatten

UPONOR INFRASTRUKTUR uponor dagvattenkassett NYHET. Uponor dagvattenkassetter NYHET! Lokalt omhändertagande av dagvatten UPONOR INFRASTRUKTUR uponor dagvattenkassett NYHET Uponor dagvattenkassetter NYHET! Lokalt omhändertagande av dagvatten 05 2009 75001 Är Ni klara för att hantera framtidens regnmängder? I framtiden blir

Läs mer

Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster

Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR DAGVATTENKASSETTER OCH TUNNLAR Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster 05 2011 32007 5.10 Uponor

Läs mer

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 9 Med ACO DRAIN Multiline sätter vi ny standard för konsulter, utförande och funktionalitet inom linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten.

Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten. Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten. Uponor IQ Utjämningsmagasin Genom att använda Uponor IQ-rör

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3 Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING Inledning Enskilt avlopp 3 GRAF EcoBloc Dagvattenkassett Tredje generationen av GRAF dagvatten- och infiltrationssystem Dubbel

Läs mer

Pluvial Cube. Ett riktigt lättarbetat fördröjningsmagasin! Unik design som passar en mängd applikationer! Watermanagement perfection

Pluvial Cube. Ett riktigt lättarbetat fördröjningsmagasin! Unik design som passar en mängd applikationer! Watermanagement perfection c i g a m e h t Pluvial Cube Ett riktigt lättarbetat fördröjningsmagasin! Unik design som passar en mängd applikationer! Watermanagement perfection @ Det flexibla systemet för infiltration, fördröjn Infiltration,

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse VA-verket Malmö Januari 1999 1 Förord Miljömedvetandet i samhället har under senare år ökat kraftigt. Tidigare var miljöfrågor något som främst myndigheter

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Information om dagoch dräneringsvatten

Information om dagoch dräneringsvatten Information om dagoch dräneringsvatten I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastighet.

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Terana Rörsystem för VA

Terana Rörsystem för VA Terana Rörsystem för VA MARKAVLOPPSSYSTEM DRÄNERING TRYCKRÖRSSYSTEM VÄGTRUMMOR ENSKILT AVLOPP BRUNNAR OCH TILLBEHÖR Kompletta rörsystem för nordiska förhållanden 4 System anpassade för både inner- och

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Dagvattenhantering. Fredrik Kastberg, WSP

Dagvattenhantering. Fredrik Kastberg, WSP Dagvattenhantering Fredrik Kastberg, WSP 2012-03-20 Program - dagvattenhantering Bakgrund Dimensioneringskrav Hydrauliska beräkningar Hur kommer fastighetsägare att påverkas? Dagvattenlösningar alternativ

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare

Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare Viktigt med rätt vatten till rätt ledning Lidingö stad inventerar kontinuerligt stadens avloppssystem. Det gör vi bland

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

WAVIN Q-BIC PLUS INSTALLATIONSMANUAL. Wavin Q-Bic Plus Dagvattenkassett

WAVIN Q-BIC PLUS INSTALLATIONSMANUAL. Wavin Q-Bic Plus Dagvattenkassett WAVIN Q-BIC PLUS INSTALLATIONSMANUAL Wavin Q-Bic Plus Dagvattenkassett Innehåll 1. Q-Bic Plus dagvattenkassett...3 1.1. Allmänt...3 1.2. Produktöversikt...4 1.3. Kassettens dimensioner...6 1.4. Hållfasthet...6

Läs mer

Uponor IQ: En nyhet med flera dimensioner. Större, mindre och smartare dagvattenlösningar från Uponor.

Uponor IQ: En nyhet med flera dimensioner. Större, mindre och smartare dagvattenlösningar från Uponor. Uponor IQ: En nyhet med flera dimensioner. Större, mindre och smartare dagvattenlösningar från Uponor. Utmaningen för en smartare dagvattenlösning från Uponor I Norden kan det regna upp till fem meter

Läs mer

Dagvattenseminarium. Dagvattentermer. Dagvattentermer Flöde/Fördröjning. Riskbedömning Systemlösning P110. Agenda. Dagvattentermer Rening

Dagvattenseminarium. Dagvattentermer. Dagvattentermer Flöde/Fördröjning. Riskbedömning Systemlösning P110. Agenda. Dagvattentermer Rening Dagvattentermer Flöde/Fördröjning Återkomsttid (år) Längre återkomsttid ger högre intensitet. Kan betraktas som en sannolikhet för en viss regnmängd när man dimensionerar en anläggning. Dagvattenseminarium

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Ett historiskt företag. för framtidens ventiler

Ett historiskt företag. för framtidens ventiler Ett historiskt företag för framtidens ventiler VÄLKOMMEN TILL DAHL INDUSTRI Dahl Industri ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Här finns cirka 150 års distributionserfarenhet

Läs mer

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VÄGTRUMMOR/ ANLÄGGNINGSRÖR Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten 06 2010 32007 5.6 Uponor

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Uponor dagvattensystem Dagvatten

Uponor dagvattensystem Dagvatten Uponor dagvattensystem 40 Uponor IQ dagvattensystem 41 Uponor IQ dagvattenrör Rör KlassSN8medintegreradmuff. Kompletteramed1stIQtätningsring RSK Uponor Dimension Di/DY L M Dy max Antal nr nr mm mm mm mm

Läs mer

LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK

LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK BELASTNINGSKLASS D 400 TILL F 900 Ränna för tung trafik med kant och galler i gjutjärn SF-100, SF-150, SF-200, SF-300 2 Udveckling igenom 30 år ANRIN grundades 1971 som

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Uponor Smart Trap Effektiv rening av dagvatten från föroreningar och sediment

Uponor Smart Trap Effektiv rening av dagvatten från föroreningar och sediment Uponor Smart Trap Effektiv rening av dagvatten från föroreningar och sediment Uponor Smart Trap Effektiv rening av dagvatten 011 Förorenat dagvatten ett växande problem I takt med att antalet hårdgjorda

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Q-Bic dagvattenkassetter

Q-Bic dagvattenkassetter Mars 2007 Q-Bic dagvattenkassetter Avloppssystem Innehållsförteckning Tekniska egenskaper... Sid 13 Produktsortiment... Sid 14 Krav för installation... Sid 15 Schakt och utsättning... Sid 16 Geotexil...

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar Tillsynsbrunn med rakt genomlopp Tillsynsbrunn med inlopp 52 9 5 52 92 5 5 x 0 5 x 25 5 75 25 5 7 25 5 77 55 55 4 55 5 x 0 x 0 x x x 5 x 2 2 55 22 00 55 2 00 55 42 00 55 52 00 För K2-kan rör x K2 x K2

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Pluvial Cube. Ett flexibelt och mångsidigt uppsamlingssystem för vatten. Unik design som passar en mängd applikationer. Watermanagement perfection

Pluvial Cube. Ett flexibelt och mångsidigt uppsamlingssystem för vatten. Unik design som passar en mängd applikationer. Watermanagement perfection Pluvial Cube Ett flexibelt och mångsidigt uppsamlingssystem för vatten Unik design som passar en mängd applikationer Watermanagement perfection @ Det flexibla GeoCell systemet för vattenupp Fördelar...

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Har du tänkt byta dina yttre VA-ledningar, eller göra om trädgården? Läs detta först! I den här foldern vill vi informera dig som är fastighetsägare

Läs mer

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare Hantering av dag- och dräneringsvatten Allmänt I den här skriften vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Plupave HD. @ perfection. Gräsarmering för trafikerbara ytor. Watermanagement

Plupave HD. @ perfection. Gräsarmering för trafikerbara ytor. Watermanagement Plupave HD Gräsarmering för trafikerbara ytor 2015 Watermanagement @ perfection Plupave HD, den heltäckande gräsarmeringsplattan 58 cm Plupave HD är en komplett familj av Gräsarmeringsplattor. Totalt 4

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Icopal takavvattning Säker funktion och vackert utseende

Icopal takavvattning Säker funktion och vackert utseende Icopal takavvattning Icopal takavvattning Säker funktion och vackert utseende Icopal Takavvattning Takavvattning handlar om att skydda ditt hus mot vatten och framförallt att leda bort vattnet från huset

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 3 DAGVATTEN 3.1 LEDANDE DOKUMENT 3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 3.3 RANGORDNING VID PLANERING 3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 3.5 BRUNNAR 3.6 LEDNINGAR 3.7 SERVISANMÄLAN Reviderad 2017 1 3.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

SIDRUBRIK EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB

SIDRUBRIK EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB MULTI-X SIDRUBRIK EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallstahammar Halmstad

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR. Byggdränering

PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR. Byggdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR Byggdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Double

Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor Ultra Double Tryggt och kostnadseffektivt markavlopp Säkerhet och enkelhet har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av markavloppssystemet Uponor Ultra

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer