Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: Fax rec:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17"

Transkript

1

2 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box Järfälla Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: Karlsbodavägen 2 Fax rec: Bromma Vxl: Fax rec: SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Central Warehouse Godsmottagningen Gullivervägen Järfälla Jan 2012 VÅRA DAHLCENTER Arvika (26) Snickaregatan Arvika Tel Fax Hässleholm (55) Industrigatan Hässleholm Tel Fax Malmö City (45) Lundavägen Malmö Tel Fax Stockholm Sollentuna (52) Kyrkvägen Sollentuna Tel Fax Uppsala (73) Bolandsgatan 15E Uppsala Tel: Fax Borlänge (66) Hantverkargatan Borlänge Tel Fax Jönköping (53) Kämpevägen Jönköping Tel Fax Malung (57) Källvägen Malung Tel: Fax: Stockholm Sundbyberg (64) Prästgårdsgatan Sundbyberg Tel Fax Varberg (51) Signalvägen Varberg Tel Fax Borås (25) Getängsvägen Borås Tel Fax Kalmar (40) Verkstadsgatan Kalmar Tel Fax Norrköping (62) Fabriksgatan Norrköping Tel Fax Stockholm Täby (15) Kemistvägen Täby Tel Fax Vimmerby (41) S.Industrigatan Vimmerby Tel Fax Enköping (35) Östra Järnvägsgatan Enköping Tel Fax Karlskrona (83) Verkstadsgatan Karlskrona Tel Fax Nyköping (07) Brukslagarvägen Nyköping Tel Fax Stockholm Upplands Väsby (86) Släntvägen Upplands Väsby Tel Fax Visby (43) Bingebygatan Visby Tel Fax Eskilstuna (14) Bredängsgatan Eskilstuna Tel Fax Falun (67) Ingarvsvägen Falun Tel Fax Gävle (16) Box 883, Gävle Bes.adress: Femte Tvärg Gävle Tel Fax Göteborg Hisings Backa (94) Box 4100, Hisings Backa Bes.adress: Exportgatan Hisings Backa Tel Fax Göteborg Gamlestaden (74) Gamlestadsv Göteborg Tel Fax Göteborg Högsbo (76) August Barks gata Västra Frölunda Tel: Fax: Halmstad (47) Skyttevägen Halmstad Tel Fax Helsingborg (46) Box 84, Helsingborg Bes. adress Makadamgatan Helsingborg Tel Fax Hudiksvall (56) Norra Industrivägen Hudiksvall Tel Fax Karlstad (68) Box 338, Karlstad Bes.adress: Sågverksg Karlstad Tel Fax Kiruna (39) Industrivägen Kiruna Tel Fax Kristianstad (54) Karlsgatan Kristianstad Tel Fax Kungsbacka (84) Magasinsgatan Kungsbacka Tel Fax Linköping (17) Box 1103, Linköping Bes.adress Industrigatan Linköping Tel Fax Ludvika (19) Svetsarevägen Ludvika Tel Fax Luleå (38) Banvägen Luleå Tel Fax Lund (50) Traktorvägen Lund Tel Fax Malmö (44) Box 50322, Malmö Bes.adress: Ö:a Hindbyv Malmö Tel Fax Sandviken (06) Linggatan Sandviken Tel Fax Skellefteå (33) Maskinvägen Skellefteå Tel Fax Skövde (42) Kylarvägen Skövde Tel Fax Stockholm Bromma (11) Karlsbodavägen Bromma Tel Fax Stockholm City (70) Karlsbergsvägen Stockholm Tel Fax Stockholm Danvikstull (13) Alsnögatan Stockholm Tel Fax Stockholm Haninge (72) Anläggarvägen Handen Tel Fax Stockholm Huddinge (10) Centralvägen Huddinge Tel Fax Stockholm Kallhäll (01) Ulvsättravägen Järfälla Tel Fax Stockholm Årsta (09) Upplagsvägen Stockholm Tel Fax Stockholm Älvsjö (05) Älvsjö ängsväg Älvsjö Tel Fax Stockholm Östermalm (20) Storängsvägen Stockholm Tel Fax Strängnäs (21) Annebergvägen Strängnäs Tel Fax Sundsvall (37) Box 778, Sundsvall Bes.adress: Lagergatan Sundsvall Tel Fax Söderhamn (31) Skaftgatan Söderhamn Tel Fax Södertälje (18) Brunnsängsvägen Södertälje Tel Fax Trollhättan (24) Kardanvägen Trollhättan Tel Fax Umeå (36) Spårvägen Umeå Tel Fax Västervik (63) Kolonivägen Västervik Tel Fax Västerås (65) Box 1036, Västerås Bes.adress: Varmvalsv Västerås Tel Fax Växjö (27) Arabygatan Växjö Tel Fax Ystad (78) Bronsgatan Ystad Tel Fax Ängelholm (77) Verkstadsgatan Ängelholm Tel Fax Örebro (69) Karlslundsgatan Örebro Tel Fax Örnsköldsvik (32) Ångermanlandsgatan 28 A Örnsköldsvik Tel Fax Östersund (30) Arenavägen Östersund Tel Fax

3 DAGVATTENBOKEN guide i hantering av DAGVATTEN Utgåva 1 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. Dagvattenboken Så styr du regnvattnet. Det är omöjligt att styra var regnet faller, men det är möjligt att hantera regnvatten så det gör minst skada både i förhållande till översvämning och rening. Denna dagvattenbok omfattar olika produkter som visar hur, när och var dessa produkter kan användas Denna publikation är framtagen utifrån allmänna förutsättningar och utan hänsyn till de särskilda förhållanden som kan föreligga i ett enskilt fall. Användaren måste göra en egen bedömning inför varje enskilt fall. Utgivare och författare påtar sig således inte något ansvar för eventuella skador som direkt eller indirekt, kan uppstå till följd av tillämpningen i publikationen. 1

4 2

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Ekologisk dagvattenhantering, EU-direktiv och system Uppsamling och avvattning 1. Produkter för Hus & Trädgård Brunnar och betäckningar ACO Qmax Ytvattenrännor BLÜCHER Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten Inledning Wavin X-stream Uponor IQ KWH Pipe Weholite Magasinering och infiltration Inledning Plastinject kassetter Wavin kassetter Wavin Q-bic kassetter Uponor tunnel Perkolationsbrunnar Gräsarmering Filtrering och omhändertagande av föroreningar Inledning Plastinject volymfilter Plastinject industrifilter EcoLine2tusen Flödesreglering Inledning Wapro slussluckor, avstängnings- och lågtrycksventiler, bakvattenstopp mm Mosbäck flödesregulatorer Redy backventil Uponor munkbrunn Brimark nivåregleringsbrunn Geotextil Inledning Klassificering Nödsituationer, skydd och pumpar 1. Absorberingskuddar Ikaseal brunnstätningar Brunnsmatta Pop-Up spillpool Ikasorb Granulat Länspumpar Ready 4 & 8, SOS-kit Länspump Paclite 70 3

6 1. Inledning Ekologisk dagvattenhantering Så styr du regnvattnet. Dagvatten kallas det regn- eller smältvatten som rinner från t.ex. tak, vägar och parkeringsplatser som via diken eller ledningar rinner ut i sjöar, vattendrag eller leds till avloppsreningsverken. När det regnar kraftigt kan det uppstå problem med att ta hand om dagvattnet. Ofta finns det föroreningar som dagvattnet kan föra med sig och det är då olämpligt att leda det till sjöar och vattendrag. I oktober 2000 antog länderna inom EU det s.k. Ramdirektivet för vatten för att säkra tillgången på vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. Direktivet, som i Sverige kallas Vattendirektivet, innebär att medlemsländerna beslutade sig för att vidta gemensamma åtgärder inom vattenpolitiken. Den nya Havs- och Vattenmyndigheten kommer att ta ett helhetsgrepp runt EU:s vattendirektiv och miljökvalitetsnormer som satts upp som ett mål Vi står alltså inför stora utmaningar att hantera dagens extrema nederbördstillfällen och den ökande nederbörd som vi förväntar oss i framtiden på grund av klimatförändringar och förtätning av befintlig bebyggelse. Lösningen står att finna i ett helhetstänkande om hur våra städer och samhällen ska avvattnas och utformningen av robusta dagvattenlösningar. Detta avser enskilda fastigheter, kommunal dagvattenhantering, industrier, parkeringsytor, vägar mm. Kommunerna kommer att ta fram en dagvattenpolicy för sina lokala behov. Ute i Europa har man kommit ganska långt med dagvattenhantering. Man tittar redan i planeringsstadiet vilken teknisk utformning som lämpar sig bäst, gröna tak, infiltration, dammar, fördröjning eller perkolation. Husägare får betala dagvattnet Det finns förslag på att husägare i framtiden ska få betala för dagvattnet om kommunen skall ta hand om det. Orsaken till att frågan väckts är för att kommunernas dagvattensystem blivit överbelastat med översvämmningar som följd. Om en husägare själv kan ta hand om sitt dagvatten genom att låta vattnet från stuprännor rinna ut på gräsmattan eller samla det i en tank eller t.ex. i dagvattenkassetter kommer taxan att reduceras. Ju större hårdgjord yta desto större avgift. Vinnare blir villaägare medan industrier och stormarknader med stora parkeringsytor blir förlorare. Växjö kommun är en av de första kommunerna som kommit med förslag till politikerna att införa en ny VA-taxa. Lite historik Redan i mitten av 1500-talet föreskrev Gustav Vasa att alla fastighetsägare i Stockholm skulle ha en 200-liters vattentunna uppställd i tomtgränsen mot gatan. När stadsfogden sen gav signal, på grund av lukt, tömde alla sina tunnor med början uppströms. På detta sätt exporterades problemet till omgivande vattenområde. Under första halvan av 1900-talet byggdes avloppsnätet ut. I ledningarna avleddes spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten direkt till närmaste vattendrag. Fram till mitten av 1950-talet byggdes huvuddelen av alla ledningar enligt det kombinerade konceptet med alla sorters vatten i en ledning. Efter det har man huvudsakligen två ledningar, det så kallade duplikatsystemet, det ena för spill- och det andra för dagvatten. När vi nu är inne på 2000-talet är vi tillbaka till Gustav Vasas tid, där fastighetsägarna åter igen ska ta till vara dagvattnet på sin egen tomt. I denna bok beskriver vi system och lösningar för omhändertagande av dagvatten. 4

7 1. Inledning Småhus Dagvatten från tak är vanligtvis inte så förorenat att det behöver renas utan det viktigaste är att man fördröjer vattenflödet på den egna tomten. På det flesta småhustomter finns möjlighet att fördröja och ta hand om sitt dagvatten. - Infiltration Det bästa och enklaste sättet att fördröja dagvattnet inom tomten är att låta vattnet infiltreras i marken på tomtens grönytor. En tumregel för hur stor yta som behövs är mellan 1-2 gånger den hårdgjorda ytan, t.ex. takets yta och plattytor. Infiltrationen genom en gräsmatta fungerar även som ett filter och kan avskilja en del av de partiklar som dagvattnet för med sig. På så sätt minskar risken att partiklar följer med och förorenar grundvattnet. - Dränering Ett annat sätt att fördröja överskottsvatten är att gräva ner dräneringsrör och koppla på kommunens dagvattennät. - Fördröjningsmagasin Vid häftiga regn eller snösmältning kan det hända att tomtytan inte räcker till för infiltration. Då kan man öka markens kapacitet genom att gräva ner ett fördröjningsmagasin. Förr gjorde man detta som en stenkista, men numera finns färdiga dagvattenkassetter av plast både för grönytor och trafikerade ytor. - Gräsarmering Användningsområde: Erosions- och släntförstärkning, campingområden, trädgårdsgångar, brandvägar vid hyreshus, gång/transportytor vid golfbanor, travbanor och idrottsanläggningar, förstärkning runt träd, förstärkning vid utomhusarrangemang, marknads- och cirkulationsplatser, odling av gräs på tak, skydd av platta tak mm. Flerbostadshus Grundtanken är att leda bort dagvattnet i rör avsedda för detta, men numera räcker ofta inte dessa till. Oftast är inte grönytorna tillräckligt stora i dessa områden för att takvattnet skall infiltreras i marken. Man får då titta på andra lösningar såsom öppna dagvattenmagasin (dammar) eller fördröjningsmagasin. - Öppna dagvattenmagasin I vissa fall kan man använda de grönytor som finns mellan husen för att fördröja vattnet. Då kan man leda vattnet dit antingen i rör under markytan eller tex. med ytvattenrännor. - Dränering Oftast lägger man husgrundsdränering som sedan kopplas till kommunens dagvattennät antingen genom självfall eller genom pumpning. - Fördröjningsmagasin Här gäller samma rekommendationer som för småhus. Det är viktigt att dimensioneringen görs noggrant så att det inte blir några problem vid höga flödesbelastningar. Man kan använda sig av dagvattenkassetter eller stora rörkonstruktioner för att på så sätt fördröja avrinningen. - Hårdgjorda ytor och parkeringsytor Dagvatten från hårdgjorda ytor skall i de flesta fall fördröjas ytligt genom fördröjningsmagasin. På stora parkeringsytor, ytor för transport av farligt gods eller där ytorna är mycket förorenade, skall dessutom slam- eller oljeavskiljare finnas. Infra - Dränering - Dagvattenbrunnar Lod Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att man försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om vattnet där det faller genom avdunstning, fördröjning och infiltration i marken. Perkolation Perkolation=långsam rörelse hos vatten genom lager av poröst material. (VAV P 46 TCN 65). - Perkolationsbrunnar av plast. - Perkolationsmagasin. 5

8 2. Uppsamling och avvattning Uppsamling och avvattning Generellt När regnet faller krävs det produkter för uppsamling, brunnar och betäckningar för att leda bort vattnet. I detta kapitel redovisar vi ett antal produkter som är för detta ändamål. 6

9 2. Uppsamling och avvattning Renstratt för regnvatten Ett enkelt, effektivt och lätt installerat filter som ansluts nedtill på stupröret. Låg inbyggnadshöjd. Uttag finns för att låsa stupröret invändigt undertill. Manuell rengöring av löv, mindre kvistar etc. Passar rördimensioner upp till 110 mm. Övriga dimensioner anpassas via muffar. Funktion Löv och mindre kvistar etc. fångas upp av gallret. Manuell rengöring. Rensat vatten fortsätter ner i stuprör / dagvattenrör. Renstratt för regnvatten Rsk nr: Vit, PVC, 90 mm Svart, PVC, 90 mm Flerstegsmuff för renstratt Vit Svart Lövavskiljare Lövis Vit, 110 mm Svart, 110 mm Ljusgrå, 110 mm Ranius Ett mycket robust och effektivt men lättinstallerat filter som ansluts nedtill på stupröret. Automatiskt självrensande, allt ifrån löv och mindre kvistar ned till mindre partiklar, via speciellt utformat rostfritt galler, med maskstorlek 0,7 x 1,7 mm. Ett utmärkt instegsfilter då vatten skall samlas i tank etc. Maxflödeskapacitet är ca 2 m 3 / tim. Passar rördimensioner upp till 100 mm. Övriga dimensioner anpassas via muffar. Gallret kan lätt tas bort / rengöras / bytas ut om så önskas. Lock ingår om man önskar stänga filtret under vinterperioden. Max rek takyta 70 m². Regnsamlare RVK En regnsamlare som enkelt kan anslutas en bit upptill på stupröret, d.v.s överstigande den höjden dit vattnet önskas att ledas. Integrerat överfyllnadsskydd. Flera olika inloppsadaptrar för universell användning. Invändigt galler kan vridas för öppning / stängning av vattenflödet. En smart och billig lösning om man önskar samla sitt regnvatten. Funktion Regnvattnets flöde styrs in i Regnsamlaren. Det invändiga filtret grovfiltrerar bort smuts och samlar upp löv etc. Grovfiltrerat vatten leds till önskat uppsamlingsställe. Det invändiga filtret är vridbart för öppning / stängning. Rensat vatten fortsätter ner i stuprören. 7

10 2. Uppsamling och avvattning Moduler Stenkista Bygg och gräv ner din egen lilla stenkista i plast för maximal och enkel hantering av ex regnvatten. Undvik att regnmängder samlas upp i svackor eller dylikt i gräsmattan. Absorberar upptill 96% volym vilket är ca 3 ggr mer än en traditionell stenkista. Mindre volymer ger placeringen, installationen och grävandet en helt ny dimension av möjligheter. Dess robusta utförande medför att du t.o.m kan trafikera ytan ovantill. (Kontakta oss för installationsråd). Låg vikt och enkelt byggbar (under 5 min/modul) gör det dessutom lätt att transportera med modulen / erna hem. Nödvändig GeoTextil etc ingår. Kontakta oss gärna för hjälp med dimensionering / volymberäkning. Beskrivning Extremt robust utförande. Varje modul kan absorbera en volym om ca l regnvatten. Varje modul lätt monterbar via inbyggda clips. Flat packed för lätt transport. Modulerna kan i sin tur dessutom kopplas samman via antingen buntband eller clips. Uttag för röranslutning. Specifikation Producerad i speciellt utvald PP kvalité med speciell åldringsbeständighet. Varje modul väger ca 8 kg. Komplett omonterad modul. Färdigmonterad modul. Olika ingående artiklar, 1 st GeoTextil, 6 st mindre och 5 st större plattor. GeoTextil omger (hela) modulen 8

11 2. Uppsamling och avvattning Kompletta återvinningssystem Vi tillhandahåller även kompletta återvinningssystem för optimal hantering av ditt regnvatten. Sortimentet täcker underjordiska tankar av robust PE kvalitet och finns i storlekar upp till l, i klassisk rund design eller l i nytt lågbyggt rektangulärt utförande. I de kompletta systemen ingår lämpliga filter, slang samt pump som placeras i tank under vatten. Pumparna styrs via automatisk start / stopp då valt munstycke eller vattenpost anslutet till slangen öppnas eller stängs. Tankar, filter eller pumpar kan självklart också levereras separat. Regntunnor Standard 200 l, 300 l, 500 l Klassisk standard regntunna i traditionell design. Robust utförande inkl lock. Lock med förarbetat uttag för ex slanganslutning. Placeras med fördel i närheten till stuprör. Anslutningen till önskad vattensamlare kan placeras någonstans upptill sidledes. Diametern upptill anpassad för tömning via regnkanna som förs ned invändigt. Nedtill på tunnan finns även förarbetat uttag för kran. Enkel mindre kran ingår. Sockel (tillbehör) kan enkelt placeras undertill så ex en regnkanna enkelt kan fyllas. Specifikation Producerad i speciellt utvald PE kvalité med UV stabilisator. Finns tillgänglig i standard grön färg. 9

12 2. Uppsamling och avvattning Dagvattenbrunn 400 PP Dagvattenbrunn 315/355 PVC Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar 315 flytande ram med galler 300 kupolsil med teleskoprör hög hals 400 kupolsil 400 flytande ram med galler kupolsil 640 flytande ram med galler 400 dagvattenbrunnsbetäckning Dagvattenbrunn Pekuma Dagvattenbrunn med sidoutlopp 10

13 2. Uppsamling och avvattning ACO Qmax Fördelar: Hög hydraulisk kapacitet med snabb avledning av överskottsvatten även vid stora nederbördsmängder. Diskret inloppsöppning med slitsöverdel som ger maximal avrinning. Snabb och enkel installation. Inga lösa komponeter. Låg vikt som underlättar manuell hantering. Större storlekar kan förses med integrerad flödesregulator som reglerar flödet till oljeavskiljare eller dagvattensystem. Kan med minimal förstärkning användas till alla belastningsklasser. Passar för alla typer av markbeläggning. Uppfyller kraven för vattentäta installationer. Kan förläggas i långa sträckor, varvid behovet av ytterligare rörinstallation minimeras. CE-märkt och certifierat enligt SS-EN 1433/A1:2005. Produktöversikt Slitsöverdelar I ACO Qmax -systemet ingår fyra typer av slitsöverdelar. Slitsöverdel Heelguard med 10 mm öppning är avsedd för parkeringsplatser, andra asfalterade ytor, stenlagda trottoarer etc. där gångtrafik förekommer. Slitsöverdelen för flygplatser, godsterminaler, motorvägar etc. med tung trafiklast har en längsgående slits och kantprofil som ger skydd åt betongkanten. Beroende på de krav som gäller för aktuell installation kan ACO Qmax 600 och 900 förses med förstärkt slitsöverdel med 10 mm eller 30 mm öppning. Samtliga slitsöverdelar är tillverkade av varmgalvaniserat stål som ger stor styrka och lång livslängd. Om en enhetlig utformning önskas kan även de mindre rännsystemen ACO Qmax 225 och 350 levereras med förstärkta slitsöverdelar. Slitsdel Heelguard Förstärkt slitsöverdel 30 mm Slitsöverdel med skyddskant av betong Förstärkt slitsöverdel 10 mm 11

14 2. Uppsamling och avvattning ACO Q-Brake flödesregulator Fördelar: Kompakta byggmått. Upptar inget extra utrymme eftersom den monteras inne i rännan. Kräver ingen extra inspektionsöppning. Enkel att installera. Mer kostnadseffektiv än jämförbara lösningar. Laboratorietestad funktion. Utöver standardstorlekar kan kundanpassade storlekar levereras. ACO Q-Brake är en flödesregulator som kan installeras som tillval i ACO Qmax 600 och 900 för att utnyttja lagringskapaciteten och reglera flödet till recipient, avloppsverk eller avskiljare. Flödesregulatorn är tillverkad av 3 mm tjockt rostfritt stål AISI 304. Under normala förhållanden är livslängden minst 30 år. Enheten passas in mellan två anslutande rännsektioner eller mellan ränna och anslutet inspektionsschakt. Fullskaliga laboratorietester har utförts för att fastställa lämpliga parametrar för anpassning av den V-formade regulatorn efter olika behov av flödeshastigheter och flödesvolymer. En mängd kombinationer av konstruktionens geometri är därmed möjliga för att erhålla optimerad funktion av den aktuella anläggningen. ACO Q-Brake Flöde, l/s Vikt, kg för ACO-Qmax ,0 20 4,8 25 4,6 30 4,4 Marknivå ACO Q-Brake Utlopp 35 4,2 40 4,0 50 3,8 för ACO-Qmax , , , ,0 Funktion 35 9,9 40 9,8 45 9,7 50 9,6 Torrt, inget regn, inget utlopp Nivån höjs vid ökande regnintensitet. Utflödet når den givna nivån för reglering utan översvämning till omgivande markområde. Vid regn börjar rännan fyllas och vattnet rinna ut genom utloppet När regnet avtar sjunker nivån och processen återgår till kontrollerat flöde. 12

15 2. Uppsamling och avvattning BLÜCHER Meadrain markrännor av polymerbetong Från gågator på stan... Söker Du en funktionell och kostnadseffektiv markränna för ytavvattning av gångytor, parkeringsområden och industrihallar? Med Meadrain SV1000 är det lätt att lyckas. Systemet uppfyller EN 1433 standarden för markavlopp på trafikerade ytor med stränga riktlinjer för miljöskydd. Den pålitliga polymerbetongen ger ett säkert grundvattenskydd, och med den kraftiga kantförstärkningen av galvaniserat stål får man en perfekt anslutning mot angränsande markbeläggning oavsett om det gäller plattbeläggning eller asfalterade ytor. Tillsammans med olika typer av galler kan varje markbeläggning matchas. Med BLÜCHER Meadrain SV1000 erbjuder vi ett lättmonterat system av markrännor som ger full flexibilitet på såväl längder som utloppsplacering. Lägg därtill ett brett urval av galler av olika typer och belastningsklasser från A15 till E600, så får man enkelt en produktkombination som passar varje installation....till landningsbanor för plan. Från Wien till Warszawa, från Abu Dhabi till Amsterdam - flygplatser världen runt väljer Meadrain och vår professionella syn på linjeavvattning. Med hög kvalitet och hållbara system erbjuder Meadrain markrännor en samlad robust pålitlighet för alla de krav som speciella miljöer som flygplatser, containerhamnar och bensinstationer kräver. Belastningen på ytavvattningen är ofta enorma; stora krafter vid förflyttningar av fordon som flygplan, klimatförhållanden som är extrema på grund av geografin och säsonger, skyfall av regn, vatten från smältande snö eller brandbekämpning, och risken för spillbränsle vid tankning. Med Meadrain system EN 1000 upp till EN 4000 garanterar vi maximal effektivitet och pålitlighet. 13

16 2. Uppsamling och avvattning Markränna SV1000 Av polymerbetong och kantförstärkning av galvaniserat stål. Rännmoduler för installation med linjefall eller utan fall. Invändig bredd 10 cm, utvändig bredd 13 cm. Belastningsklass A15 t.o.m E600. Rsk nr: Typ Längd cm Bygghöjd Vikt kg Ränna för 10 m linjefall Start cm Slut cm SV ,0 15,5 13, SV ,5 16,0 14, SV ,0 16,5 14, SV ,5 17,0 15, SV1005 1) ,0 17,5 15, SV1005/A 2) ,0 17,5 15, SV ,5 18,0 15, SV ,0 18,5 15, SV ,5 19,0 16, SV ,0 19,5 16, SV1010 1) ,5 20,0 17, SV1010/A 2) ,5 20,0 17,1 Polymerbetong Polymerbetong består främst av naturliga, mineraliska råvaror - som kvarts, basalt och granit, med polyesterharts som bindemedel. Materialets höga böj- och tryckhållfasthet, samt dess höga beständighet mot kemikalier ger Meadrain markrännor en robust och slittålig design. Hög täthet och ytjämnhet gör att regnvatten och slam snabbt leds bort samt skyddar grundvattnet. Rännorna är frostsäkra och har låg nettovikt upp till 75% lägre än motsvarande produkt i betong. Meadrain tillverkas i miljövänligt byggnadsmaterial och kan återvinnas. Tryckhållfasthet: 90 N/mm 2 Böjhållfasthet: 22 N/mm 2 Vattenabsorption: under 0,05% Elasticitetsmodul: kn/mm 2 Densitet: 2,1-2,3 kg/dm 3 Vatteninträngningsdjup: 0 mm Materialstruktur: kapillär fri - ett snabbt utsläpp av vatten och smuts Vikt: upp till 75% lättare än motsvarande i betong Beständighet mot syror: mycket resistenta mot kemiska väts kor (ph 3-9) Ränna utan fall SV ) ,0 15,0 13, SV1000.0/A 2) ,0 15,0 13, SV ) 3) 50 15,0 15, SV ) ,5 17,5 15, SV1005.0/A 2) ,5 17,5 15, SV ) 3) 50 17,5 17,5 8, SV ) ,0 20,0 17, SV1010.0/A 2) ,0 20,0 17, SV ) 3) 50 20,0 20,0 10 1) Ränna med knock-out anvisning för bottenutlopp dy 110 mm, kan även anslutas till: sandfång SV1000.EK utloppsgavel med stos SV10XX.E 2) Ränna med stos för bottenutlopp dy 110 mm av HD-PE. 3) Ränna med anvisning för L-, T-, X-anslutning. Sandfång SV1000 Av polymerbetong och kantförstärkning av galvaniserat stål. Upplyftbart sandfång av plast. Anslutning dia. 110 eller 160 mm. Invändig bredd 10 cm, utvändig bredd 13 cm. Belastningsklass A15 t.o.m E600. Rsk nr: Typ Längd cm Bygghöjd cm Vikt kg SV1000.EK SV1000.EK

17 2. Uppsamling och avvattning Gavel SV1000 Meadrive markränna - utanför villor, garage och trädgård Av galvaniserat stål, med eller utan utlopp anpassade för olika höjder hos ränndelar. Belastningsklass A15 t.o.m. E600. Rsk nr: Typ Vikt kg Tät gavel SV SE 0,4 Gavel med utlopp 110 stos SV E för ränna SV , SV E för ränna SV ,4 Galler V1000 CLIPFIX Meadrive är svaret för alla som söker en kostnadseffektiv ytdränering för områden runt husets fasad och framför garaget, som inte kompromissar med funktionalitet och livslängd. Meadrive tillverkas av PE plast med galler av förzinkat stål alternativt med galler av PE plast. Rännan har låg vikt och är lätt att transportera och installera. Med den svarta färgen smälter rännan in i miljön och ser alltid fräsch ut. Det skruvlösa gallret med snäpplås kan enkelt demonteras för inspektion och rengöring, och kan sedan enkelt och snabbt återmonteras. Rsk nr: Typ Vikt kg Meadrive garagepaket 3m komplett 6,5 Med förmonterat CLIPFIX snabblåssystem för snabbt och smidigt montage. Certifierad för belastningsklass A15 t.o.m. E600. Belastningsklass A15 - EN 1433 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Slitsgaller, förzinkat Mask. öppn. 10x80 mm , , , ,3 Belastningsklass B125 - EN 1433 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Rutgaller, förzinkat Mask. öppn. 30x10 mm , , , ,6 Belastningsklass C250 - EN 1433 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Slitsgaller, segjärn Mask. öppn. 10x80 mm ,0 12, ,3 Belastningsklass E600 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Slitsgaller, segjärn Mask. öppn. 5x80 mm ,0 12, ,8 15

18 3. Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten. Generellt Dagvattenrör av PE och PP-material är i dag vanligt förekommande. Dessa tillverkas i olika konstruktioner från dimension 200 mm mm invändigt och används i trycklösa applikationer för transport och magasinering. Komplett rördelssystem, såsom böjar, grenrör, brunnar mm finns till dessa rör. PE och PP-rör har överlägsna egenskaper när det gäller korrosions- och kemikaliebeständighet. Det betyder att rören ej kan rosta, vittra eller frätas sönder. Lämpliga frågor att ställa sig vid val av rör. Vad skall det vara till? Dagvatten, vägtrumma, magasin. Grönyta eller trafikerad yta? Vilken täckning ovan hjässan? Inspektionsmöjlighet, brunn direkt på hjässan? Grundvattennivå? Kopplingsmetoder? Gummiringstätning, sandtät, vattentät eller svetsning. 16

19 3. Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten Välj säkert välj Wavin X-Stream Wavin kompromissar inte med kvalitén. Just därför är X-Stream märkt med nordic poly Mark som är en gemensam nordisk certifiering som övervakas av INSTACERT. Därmed säkras den viktiga tredjepartskontrollen som annars är på väg att utgå i och med avskaffandet av ex. sis-märkningen och införandet av Ce-märkningen. Välj säkert välj X-Stream Certifiering med nordic poly Mark är frivilligt och säkrar att rörsystemen uppfyller de nya EU-normerna samt en rad tilläggskrav som syftar till att upprätthålla kända nordiska kvalitetsnivåer. Framtidssäkrade dagvattenrör med många möjligheter X-stream rören är mycket flexibla och följer markens rörelser. Val av kringfyllnadsmaterial och noggrannhet i installationen är avgörande för att uppnå en stabil konstruktion och lång livslängd. I gengäld uppnås en underhållsfri drift. Rör och rördelar är lätta att montera med den nyutvecklade framkanten på muffen och systemets låga vikt gör det lätt att hantera och installera systemet. X-stream dagvattenrör och delar är framställda i PP-material i en dubbelväggskonstruktion som levereras i dimensioner från 200 till 800 mm. Konstruktionen ger ett mycket lätt och samtidigt starkt rör med ringstyvhet på 8 kn/m 2. PP-materialet har dessutom en mycket stor korrosionsbeständighet och systemet är helt tätt för ut- och inläckage. Wavins Tegra 600 och Tegra 1000 brunnlösning levereras med integrerade flexibla muffar för X-stream ø 200, 250 och 300 mm. Wavins specialbrunnar i dimension 1000 kan levereras både som sandfångsbrunn och som tillsynsbrunn ihop med X-stream dagvattensystem. Med hjälp av en övergång är det även möjligt att använda Wavins standard tillsynsbrunnar i dimension ø 315 mm. X-Stream kan användas till: Väg- och motorvägsavvattning Vägtrummor Större dagvattensystem Dagvattenbuffert Foderrör Ventilationsrör i mark Symmetriskt utformad gummiring säkerställer en perfekt montering varje gång. 17

20 3. Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten X-Stream ger torra vägar I samband med avvattning av vägar fungerar Wavins dubbelväggiga dräneringsrör och delar i PP som både dränoch transportledning. Systemet är utvecklat för att skapa torra och därmed mera säkra vägar att färdas på vid kraftiga regnskurar. Rörets släta insida ger ett bra flöde samtidigt som den korrugerade utsidan säkerställer systemets goda styrka. Systemet är dessutom lätt att skarva och den låga vikten gör det lätt att hantera rören. Rör och delar är producerade i PP-material vilket ger de bästa egenskaperna vad gäller slagfasthet och styrka. Ringstyvheten är SN8. Schaktning Vägbana Fri bankett på min. 50 mm Trottoar Sten mm Toppslitsat dräneringsrör Friktionsmaterial Utjämningsskikt Färdig installation Vägbana Betäckning Dagvattenbrunn Toppslitsat dräneringsrör 18 Trottoar

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

BLÜCHER Meadrain. markrännor. Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M

BLÜCHER Meadrain. markrännor. Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M BLÜCHER Meadrain markrännor K E E P I N G U P T H E F L O W Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M Meadrain markrännor av polymerbetong Från gågator på stan... Söker Du en funktionell

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3 Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING Inledning Enskilt avlopp 3 GRAF EcoBloc Dagvattenkassett Tredje generationen av GRAF dagvatten- och infiltrationssystem Dubbel

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning Sidor:5 Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Handling ÅF Infrastructure AB Malmö Arbetsnr: Uppdragsledare: ÅF-Infrastructure AB, Dockplatsen 12, Dockplatsen 12 SE-211 19 Malmö Telefon +46 505 00 00.

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

AVVATTNINGSRÄNNOR AV POLYMERBETONG. www.stora-drain.eu

AVVATTNINGSRÄNNOR AV POLYMERBETONG. www.stora-drain.eu AVVATTNINGRÄNNOR AV POYMERETONG www.stora-drain.eu Installationsexempel: asfalt Installationsexempel: betong Installationsexempel: betongplattor, tegelsten tora-rain Avvattningsrännor av polymerbetong

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Familypool är en spännande modell framtagen speciellt för självbyggaren. Vår

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se AVESTA Prästgatan 50 774 35 AVESTA 0226-517 36 BOLLNÄS Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 BORLÄNGE Hejargatan 8 781 71 BORLÄNGE 0243-25 73 00 BORÅS Elinsdalgatan 15 504 33 BORÅS 033-23 77 00 BORÅS

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer