Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: Fax rec:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17"

Transkript

1

2 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box Järfälla Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: Karlsbodavägen 2 Fax rec: Bromma Vxl: Fax rec: SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Central Warehouse Godsmottagningen Gullivervägen Järfälla Jan 2012 VÅRA DAHLCENTER Arvika (26) Snickaregatan Arvika Tel Fax Hässleholm (55) Industrigatan Hässleholm Tel Fax Malmö City (45) Lundavägen Malmö Tel Fax Stockholm Sollentuna (52) Kyrkvägen Sollentuna Tel Fax Uppsala (73) Bolandsgatan 15E Uppsala Tel: Fax Borlänge (66) Hantverkargatan Borlänge Tel Fax Jönköping (53) Kämpevägen Jönköping Tel Fax Malung (57) Källvägen Malung Tel: Fax: Stockholm Sundbyberg (64) Prästgårdsgatan Sundbyberg Tel Fax Varberg (51) Signalvägen Varberg Tel Fax Borås (25) Getängsvägen Borås Tel Fax Kalmar (40) Verkstadsgatan Kalmar Tel Fax Norrköping (62) Fabriksgatan Norrköping Tel Fax Stockholm Täby (15) Kemistvägen Täby Tel Fax Vimmerby (41) S.Industrigatan Vimmerby Tel Fax Enköping (35) Östra Järnvägsgatan Enköping Tel Fax Karlskrona (83) Verkstadsgatan Karlskrona Tel Fax Nyköping (07) Brukslagarvägen Nyköping Tel Fax Stockholm Upplands Väsby (86) Släntvägen Upplands Väsby Tel Fax Visby (43) Bingebygatan Visby Tel Fax Eskilstuna (14) Bredängsgatan Eskilstuna Tel Fax Falun (67) Ingarvsvägen Falun Tel Fax Gävle (16) Box 883, Gävle Bes.adress: Femte Tvärg Gävle Tel Fax Göteborg Hisings Backa (94) Box 4100, Hisings Backa Bes.adress: Exportgatan Hisings Backa Tel Fax Göteborg Gamlestaden (74) Gamlestadsv Göteborg Tel Fax Göteborg Högsbo (76) August Barks gata Västra Frölunda Tel: Fax: Halmstad (47) Skyttevägen Halmstad Tel Fax Helsingborg (46) Box 84, Helsingborg Bes. adress Makadamgatan Helsingborg Tel Fax Hudiksvall (56) Norra Industrivägen Hudiksvall Tel Fax Karlstad (68) Box 338, Karlstad Bes.adress: Sågverksg Karlstad Tel Fax Kiruna (39) Industrivägen Kiruna Tel Fax Kristianstad (54) Karlsgatan Kristianstad Tel Fax Kungsbacka (84) Magasinsgatan Kungsbacka Tel Fax Linköping (17) Box 1103, Linköping Bes.adress Industrigatan Linköping Tel Fax Ludvika (19) Svetsarevägen Ludvika Tel Fax Luleå (38) Banvägen Luleå Tel Fax Lund (50) Traktorvägen Lund Tel Fax Malmö (44) Box 50322, Malmö Bes.adress: Ö:a Hindbyv Malmö Tel Fax Sandviken (06) Linggatan Sandviken Tel Fax Skellefteå (33) Maskinvägen Skellefteå Tel Fax Skövde (42) Kylarvägen Skövde Tel Fax Stockholm Bromma (11) Karlsbodavägen Bromma Tel Fax Stockholm City (70) Karlsbergsvägen Stockholm Tel Fax Stockholm Danvikstull (13) Alsnögatan Stockholm Tel Fax Stockholm Haninge (72) Anläggarvägen Handen Tel Fax Stockholm Huddinge (10) Centralvägen Huddinge Tel Fax Stockholm Kallhäll (01) Ulvsättravägen Järfälla Tel Fax Stockholm Årsta (09) Upplagsvägen Stockholm Tel Fax Stockholm Älvsjö (05) Älvsjö ängsväg Älvsjö Tel Fax Stockholm Östermalm (20) Storängsvägen Stockholm Tel Fax Strängnäs (21) Annebergvägen Strängnäs Tel Fax Sundsvall (37) Box 778, Sundsvall Bes.adress: Lagergatan Sundsvall Tel Fax Söderhamn (31) Skaftgatan Söderhamn Tel Fax Södertälje (18) Brunnsängsvägen Södertälje Tel Fax Trollhättan (24) Kardanvägen Trollhättan Tel Fax Umeå (36) Spårvägen Umeå Tel Fax Västervik (63) Kolonivägen Västervik Tel Fax Västerås (65) Box 1036, Västerås Bes.adress: Varmvalsv Västerås Tel Fax Växjö (27) Arabygatan Växjö Tel Fax Ystad (78) Bronsgatan Ystad Tel Fax Ängelholm (77) Verkstadsgatan Ängelholm Tel Fax Örebro (69) Karlslundsgatan Örebro Tel Fax Örnsköldsvik (32) Ångermanlandsgatan 28 A Örnsköldsvik Tel Fax Östersund (30) Arenavägen Östersund Tel Fax

3 DAGVATTENBOKEN guide i hantering av DAGVATTEN Utgåva 1 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. Dagvattenboken Så styr du regnvattnet. Det är omöjligt att styra var regnet faller, men det är möjligt att hantera regnvatten så det gör minst skada både i förhållande till översvämning och rening. Denna dagvattenbok omfattar olika produkter som visar hur, när och var dessa produkter kan användas Denna publikation är framtagen utifrån allmänna förutsättningar och utan hänsyn till de särskilda förhållanden som kan föreligga i ett enskilt fall. Användaren måste göra en egen bedömning inför varje enskilt fall. Utgivare och författare påtar sig således inte något ansvar för eventuella skador som direkt eller indirekt, kan uppstå till följd av tillämpningen i publikationen. 1

4 2

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Ekologisk dagvattenhantering, EU-direktiv och system Uppsamling och avvattning 1. Produkter för Hus & Trädgård Brunnar och betäckningar ACO Qmax Ytvattenrännor BLÜCHER Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten Inledning Wavin X-stream Uponor IQ KWH Pipe Weholite Magasinering och infiltration Inledning Plastinject kassetter Wavin kassetter Wavin Q-bic kassetter Uponor tunnel Perkolationsbrunnar Gräsarmering Filtrering och omhändertagande av föroreningar Inledning Plastinject volymfilter Plastinject industrifilter EcoLine2tusen Flödesreglering Inledning Wapro slussluckor, avstängnings- och lågtrycksventiler, bakvattenstopp mm Mosbäck flödesregulatorer Redy backventil Uponor munkbrunn Brimark nivåregleringsbrunn Geotextil Inledning Klassificering Nödsituationer, skydd och pumpar 1. Absorberingskuddar Ikaseal brunnstätningar Brunnsmatta Pop-Up spillpool Ikasorb Granulat Länspumpar Ready 4 & 8, SOS-kit Länspump Paclite 70 3

6 1. Inledning Ekologisk dagvattenhantering Så styr du regnvattnet. Dagvatten kallas det regn- eller smältvatten som rinner från t.ex. tak, vägar och parkeringsplatser som via diken eller ledningar rinner ut i sjöar, vattendrag eller leds till avloppsreningsverken. När det regnar kraftigt kan det uppstå problem med att ta hand om dagvattnet. Ofta finns det föroreningar som dagvattnet kan föra med sig och det är då olämpligt att leda det till sjöar och vattendrag. I oktober 2000 antog länderna inom EU det s.k. Ramdirektivet för vatten för att säkra tillgången på vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. Direktivet, som i Sverige kallas Vattendirektivet, innebär att medlemsländerna beslutade sig för att vidta gemensamma åtgärder inom vattenpolitiken. Den nya Havs- och Vattenmyndigheten kommer att ta ett helhetsgrepp runt EU:s vattendirektiv och miljökvalitetsnormer som satts upp som ett mål Vi står alltså inför stora utmaningar att hantera dagens extrema nederbördstillfällen och den ökande nederbörd som vi förväntar oss i framtiden på grund av klimatförändringar och förtätning av befintlig bebyggelse. Lösningen står att finna i ett helhetstänkande om hur våra städer och samhällen ska avvattnas och utformningen av robusta dagvattenlösningar. Detta avser enskilda fastigheter, kommunal dagvattenhantering, industrier, parkeringsytor, vägar mm. Kommunerna kommer att ta fram en dagvattenpolicy för sina lokala behov. Ute i Europa har man kommit ganska långt med dagvattenhantering. Man tittar redan i planeringsstadiet vilken teknisk utformning som lämpar sig bäst, gröna tak, infiltration, dammar, fördröjning eller perkolation. Husägare får betala dagvattnet Det finns förslag på att husägare i framtiden ska få betala för dagvattnet om kommunen skall ta hand om det. Orsaken till att frågan väckts är för att kommunernas dagvattensystem blivit överbelastat med översvämmningar som följd. Om en husägare själv kan ta hand om sitt dagvatten genom att låta vattnet från stuprännor rinna ut på gräsmattan eller samla det i en tank eller t.ex. i dagvattenkassetter kommer taxan att reduceras. Ju större hårdgjord yta desto större avgift. Vinnare blir villaägare medan industrier och stormarknader med stora parkeringsytor blir förlorare. Växjö kommun är en av de första kommunerna som kommit med förslag till politikerna att införa en ny VA-taxa. Lite historik Redan i mitten av 1500-talet föreskrev Gustav Vasa att alla fastighetsägare i Stockholm skulle ha en 200-liters vattentunna uppställd i tomtgränsen mot gatan. När stadsfogden sen gav signal, på grund av lukt, tömde alla sina tunnor med början uppströms. På detta sätt exporterades problemet till omgivande vattenområde. Under första halvan av 1900-talet byggdes avloppsnätet ut. I ledningarna avleddes spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten direkt till närmaste vattendrag. Fram till mitten av 1950-talet byggdes huvuddelen av alla ledningar enligt det kombinerade konceptet med alla sorters vatten i en ledning. Efter det har man huvudsakligen två ledningar, det så kallade duplikatsystemet, det ena för spill- och det andra för dagvatten. När vi nu är inne på 2000-talet är vi tillbaka till Gustav Vasas tid, där fastighetsägarna åter igen ska ta till vara dagvattnet på sin egen tomt. I denna bok beskriver vi system och lösningar för omhändertagande av dagvatten. 4

7 1. Inledning Småhus Dagvatten från tak är vanligtvis inte så förorenat att det behöver renas utan det viktigaste är att man fördröjer vattenflödet på den egna tomten. På det flesta småhustomter finns möjlighet att fördröja och ta hand om sitt dagvatten. - Infiltration Det bästa och enklaste sättet att fördröja dagvattnet inom tomten är att låta vattnet infiltreras i marken på tomtens grönytor. En tumregel för hur stor yta som behövs är mellan 1-2 gånger den hårdgjorda ytan, t.ex. takets yta och plattytor. Infiltrationen genom en gräsmatta fungerar även som ett filter och kan avskilja en del av de partiklar som dagvattnet för med sig. På så sätt minskar risken att partiklar följer med och förorenar grundvattnet. - Dränering Ett annat sätt att fördröja överskottsvatten är att gräva ner dräneringsrör och koppla på kommunens dagvattennät. - Fördröjningsmagasin Vid häftiga regn eller snösmältning kan det hända att tomtytan inte räcker till för infiltration. Då kan man öka markens kapacitet genom att gräva ner ett fördröjningsmagasin. Förr gjorde man detta som en stenkista, men numera finns färdiga dagvattenkassetter av plast både för grönytor och trafikerade ytor. - Gräsarmering Användningsområde: Erosions- och släntförstärkning, campingområden, trädgårdsgångar, brandvägar vid hyreshus, gång/transportytor vid golfbanor, travbanor och idrottsanläggningar, förstärkning runt träd, förstärkning vid utomhusarrangemang, marknads- och cirkulationsplatser, odling av gräs på tak, skydd av platta tak mm. Flerbostadshus Grundtanken är att leda bort dagvattnet i rör avsedda för detta, men numera räcker ofta inte dessa till. Oftast är inte grönytorna tillräckligt stora i dessa områden för att takvattnet skall infiltreras i marken. Man får då titta på andra lösningar såsom öppna dagvattenmagasin (dammar) eller fördröjningsmagasin. - Öppna dagvattenmagasin I vissa fall kan man använda de grönytor som finns mellan husen för att fördröja vattnet. Då kan man leda vattnet dit antingen i rör under markytan eller tex. med ytvattenrännor. - Dränering Oftast lägger man husgrundsdränering som sedan kopplas till kommunens dagvattennät antingen genom självfall eller genom pumpning. - Fördröjningsmagasin Här gäller samma rekommendationer som för småhus. Det är viktigt att dimensioneringen görs noggrant så att det inte blir några problem vid höga flödesbelastningar. Man kan använda sig av dagvattenkassetter eller stora rörkonstruktioner för att på så sätt fördröja avrinningen. - Hårdgjorda ytor och parkeringsytor Dagvatten från hårdgjorda ytor skall i de flesta fall fördröjas ytligt genom fördröjningsmagasin. På stora parkeringsytor, ytor för transport av farligt gods eller där ytorna är mycket förorenade, skall dessutom slam- eller oljeavskiljare finnas. Infra - Dränering - Dagvattenbrunnar Lod Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att man försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om vattnet där det faller genom avdunstning, fördröjning och infiltration i marken. Perkolation Perkolation=långsam rörelse hos vatten genom lager av poröst material. (VAV P 46 TCN 65). - Perkolationsbrunnar av plast. - Perkolationsmagasin. 5

8 2. Uppsamling och avvattning Uppsamling och avvattning Generellt När regnet faller krävs det produkter för uppsamling, brunnar och betäckningar för att leda bort vattnet. I detta kapitel redovisar vi ett antal produkter som är för detta ändamål. 6

9 2. Uppsamling och avvattning Renstratt för regnvatten Ett enkelt, effektivt och lätt installerat filter som ansluts nedtill på stupröret. Låg inbyggnadshöjd. Uttag finns för att låsa stupröret invändigt undertill. Manuell rengöring av löv, mindre kvistar etc. Passar rördimensioner upp till 110 mm. Övriga dimensioner anpassas via muffar. Funktion Löv och mindre kvistar etc. fångas upp av gallret. Manuell rengöring. Rensat vatten fortsätter ner i stuprör / dagvattenrör. Renstratt för regnvatten Rsk nr: Vit, PVC, 90 mm Svart, PVC, 90 mm Flerstegsmuff för renstratt Vit Svart Lövavskiljare Lövis Vit, 110 mm Svart, 110 mm Ljusgrå, 110 mm Ranius Ett mycket robust och effektivt men lättinstallerat filter som ansluts nedtill på stupröret. Automatiskt självrensande, allt ifrån löv och mindre kvistar ned till mindre partiklar, via speciellt utformat rostfritt galler, med maskstorlek 0,7 x 1,7 mm. Ett utmärkt instegsfilter då vatten skall samlas i tank etc. Maxflödeskapacitet är ca 2 m 3 / tim. Passar rördimensioner upp till 100 mm. Övriga dimensioner anpassas via muffar. Gallret kan lätt tas bort / rengöras / bytas ut om så önskas. Lock ingår om man önskar stänga filtret under vinterperioden. Max rek takyta 70 m². Regnsamlare RVK En regnsamlare som enkelt kan anslutas en bit upptill på stupröret, d.v.s överstigande den höjden dit vattnet önskas att ledas. Integrerat överfyllnadsskydd. Flera olika inloppsadaptrar för universell användning. Invändigt galler kan vridas för öppning / stängning av vattenflödet. En smart och billig lösning om man önskar samla sitt regnvatten. Funktion Regnvattnets flöde styrs in i Regnsamlaren. Det invändiga filtret grovfiltrerar bort smuts och samlar upp löv etc. Grovfiltrerat vatten leds till önskat uppsamlingsställe. Det invändiga filtret är vridbart för öppning / stängning. Rensat vatten fortsätter ner i stuprören. 7

10 2. Uppsamling och avvattning Moduler Stenkista Bygg och gräv ner din egen lilla stenkista i plast för maximal och enkel hantering av ex regnvatten. Undvik att regnmängder samlas upp i svackor eller dylikt i gräsmattan. Absorberar upptill 96% volym vilket är ca 3 ggr mer än en traditionell stenkista. Mindre volymer ger placeringen, installationen och grävandet en helt ny dimension av möjligheter. Dess robusta utförande medför att du t.o.m kan trafikera ytan ovantill. (Kontakta oss för installationsråd). Låg vikt och enkelt byggbar (under 5 min/modul) gör det dessutom lätt att transportera med modulen / erna hem. Nödvändig GeoTextil etc ingår. Kontakta oss gärna för hjälp med dimensionering / volymberäkning. Beskrivning Extremt robust utförande. Varje modul kan absorbera en volym om ca l regnvatten. Varje modul lätt monterbar via inbyggda clips. Flat packed för lätt transport. Modulerna kan i sin tur dessutom kopplas samman via antingen buntband eller clips. Uttag för röranslutning. Specifikation Producerad i speciellt utvald PP kvalité med speciell åldringsbeständighet. Varje modul väger ca 8 kg. Komplett omonterad modul. Färdigmonterad modul. Olika ingående artiklar, 1 st GeoTextil, 6 st mindre och 5 st större plattor. GeoTextil omger (hela) modulen 8

11 2. Uppsamling och avvattning Kompletta återvinningssystem Vi tillhandahåller även kompletta återvinningssystem för optimal hantering av ditt regnvatten. Sortimentet täcker underjordiska tankar av robust PE kvalitet och finns i storlekar upp till l, i klassisk rund design eller l i nytt lågbyggt rektangulärt utförande. I de kompletta systemen ingår lämpliga filter, slang samt pump som placeras i tank under vatten. Pumparna styrs via automatisk start / stopp då valt munstycke eller vattenpost anslutet till slangen öppnas eller stängs. Tankar, filter eller pumpar kan självklart också levereras separat. Regntunnor Standard 200 l, 300 l, 500 l Klassisk standard regntunna i traditionell design. Robust utförande inkl lock. Lock med förarbetat uttag för ex slanganslutning. Placeras med fördel i närheten till stuprör. Anslutningen till önskad vattensamlare kan placeras någonstans upptill sidledes. Diametern upptill anpassad för tömning via regnkanna som förs ned invändigt. Nedtill på tunnan finns även förarbetat uttag för kran. Enkel mindre kran ingår. Sockel (tillbehör) kan enkelt placeras undertill så ex en regnkanna enkelt kan fyllas. Specifikation Producerad i speciellt utvald PE kvalité med UV stabilisator. Finns tillgänglig i standard grön färg. 9

12 2. Uppsamling och avvattning Dagvattenbrunn 400 PP Dagvattenbrunn 315/355 PVC Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar 315 flytande ram med galler 300 kupolsil med teleskoprör hög hals 400 kupolsil 400 flytande ram med galler kupolsil 640 flytande ram med galler 400 dagvattenbrunnsbetäckning Dagvattenbrunn Pekuma Dagvattenbrunn med sidoutlopp 10

13 2. Uppsamling och avvattning ACO Qmax Fördelar: Hög hydraulisk kapacitet med snabb avledning av överskottsvatten även vid stora nederbördsmängder. Diskret inloppsöppning med slitsöverdel som ger maximal avrinning. Snabb och enkel installation. Inga lösa komponeter. Låg vikt som underlättar manuell hantering. Större storlekar kan förses med integrerad flödesregulator som reglerar flödet till oljeavskiljare eller dagvattensystem. Kan med minimal förstärkning användas till alla belastningsklasser. Passar för alla typer av markbeläggning. Uppfyller kraven för vattentäta installationer. Kan förläggas i långa sträckor, varvid behovet av ytterligare rörinstallation minimeras. CE-märkt och certifierat enligt SS-EN 1433/A1:2005. Produktöversikt Slitsöverdelar I ACO Qmax -systemet ingår fyra typer av slitsöverdelar. Slitsöverdel Heelguard med 10 mm öppning är avsedd för parkeringsplatser, andra asfalterade ytor, stenlagda trottoarer etc. där gångtrafik förekommer. Slitsöverdelen för flygplatser, godsterminaler, motorvägar etc. med tung trafiklast har en längsgående slits och kantprofil som ger skydd åt betongkanten. Beroende på de krav som gäller för aktuell installation kan ACO Qmax 600 och 900 förses med förstärkt slitsöverdel med 10 mm eller 30 mm öppning. Samtliga slitsöverdelar är tillverkade av varmgalvaniserat stål som ger stor styrka och lång livslängd. Om en enhetlig utformning önskas kan även de mindre rännsystemen ACO Qmax 225 och 350 levereras med förstärkta slitsöverdelar. Slitsdel Heelguard Förstärkt slitsöverdel 30 mm Slitsöverdel med skyddskant av betong Förstärkt slitsöverdel 10 mm 11

14 2. Uppsamling och avvattning ACO Q-Brake flödesregulator Fördelar: Kompakta byggmått. Upptar inget extra utrymme eftersom den monteras inne i rännan. Kräver ingen extra inspektionsöppning. Enkel att installera. Mer kostnadseffektiv än jämförbara lösningar. Laboratorietestad funktion. Utöver standardstorlekar kan kundanpassade storlekar levereras. ACO Q-Brake är en flödesregulator som kan installeras som tillval i ACO Qmax 600 och 900 för att utnyttja lagringskapaciteten och reglera flödet till recipient, avloppsverk eller avskiljare. Flödesregulatorn är tillverkad av 3 mm tjockt rostfritt stål AISI 304. Under normala förhållanden är livslängden minst 30 år. Enheten passas in mellan två anslutande rännsektioner eller mellan ränna och anslutet inspektionsschakt. Fullskaliga laboratorietester har utförts för att fastställa lämpliga parametrar för anpassning av den V-formade regulatorn efter olika behov av flödeshastigheter och flödesvolymer. En mängd kombinationer av konstruktionens geometri är därmed möjliga för att erhålla optimerad funktion av den aktuella anläggningen. ACO Q-Brake Flöde, l/s Vikt, kg för ACO-Qmax ,0 20 4,8 25 4,6 30 4,4 Marknivå ACO Q-Brake Utlopp 35 4,2 40 4,0 50 3,8 för ACO-Qmax , , , ,0 Funktion 35 9,9 40 9,8 45 9,7 50 9,6 Torrt, inget regn, inget utlopp Nivån höjs vid ökande regnintensitet. Utflödet når den givna nivån för reglering utan översvämning till omgivande markområde. Vid regn börjar rännan fyllas och vattnet rinna ut genom utloppet När regnet avtar sjunker nivån och processen återgår till kontrollerat flöde. 12

15 2. Uppsamling och avvattning BLÜCHER Meadrain markrännor av polymerbetong Från gågator på stan... Söker Du en funktionell och kostnadseffektiv markränna för ytavvattning av gångytor, parkeringsområden och industrihallar? Med Meadrain SV1000 är det lätt att lyckas. Systemet uppfyller EN 1433 standarden för markavlopp på trafikerade ytor med stränga riktlinjer för miljöskydd. Den pålitliga polymerbetongen ger ett säkert grundvattenskydd, och med den kraftiga kantförstärkningen av galvaniserat stål får man en perfekt anslutning mot angränsande markbeläggning oavsett om det gäller plattbeläggning eller asfalterade ytor. Tillsammans med olika typer av galler kan varje markbeläggning matchas. Med BLÜCHER Meadrain SV1000 erbjuder vi ett lättmonterat system av markrännor som ger full flexibilitet på såväl längder som utloppsplacering. Lägg därtill ett brett urval av galler av olika typer och belastningsklasser från A15 till E600, så får man enkelt en produktkombination som passar varje installation....till landningsbanor för plan. Från Wien till Warszawa, från Abu Dhabi till Amsterdam - flygplatser världen runt väljer Meadrain och vår professionella syn på linjeavvattning. Med hög kvalitet och hållbara system erbjuder Meadrain markrännor en samlad robust pålitlighet för alla de krav som speciella miljöer som flygplatser, containerhamnar och bensinstationer kräver. Belastningen på ytavvattningen är ofta enorma; stora krafter vid förflyttningar av fordon som flygplan, klimatförhållanden som är extrema på grund av geografin och säsonger, skyfall av regn, vatten från smältande snö eller brandbekämpning, och risken för spillbränsle vid tankning. Med Meadrain system EN 1000 upp till EN 4000 garanterar vi maximal effektivitet och pålitlighet. 13

16 2. Uppsamling och avvattning Markränna SV1000 Av polymerbetong och kantförstärkning av galvaniserat stål. Rännmoduler för installation med linjefall eller utan fall. Invändig bredd 10 cm, utvändig bredd 13 cm. Belastningsklass A15 t.o.m E600. Rsk nr: Typ Längd cm Bygghöjd Vikt kg Ränna för 10 m linjefall Start cm Slut cm SV ,0 15,5 13, SV ,5 16,0 14, SV ,0 16,5 14, SV ,5 17,0 15, SV1005 1) ,0 17,5 15, SV1005/A 2) ,0 17,5 15, SV ,5 18,0 15, SV ,0 18,5 15, SV ,5 19,0 16, SV ,0 19,5 16, SV1010 1) ,5 20,0 17, SV1010/A 2) ,5 20,0 17,1 Polymerbetong Polymerbetong består främst av naturliga, mineraliska råvaror - som kvarts, basalt och granit, med polyesterharts som bindemedel. Materialets höga böj- och tryckhållfasthet, samt dess höga beständighet mot kemikalier ger Meadrain markrännor en robust och slittålig design. Hög täthet och ytjämnhet gör att regnvatten och slam snabbt leds bort samt skyddar grundvattnet. Rännorna är frostsäkra och har låg nettovikt upp till 75% lägre än motsvarande produkt i betong. Meadrain tillverkas i miljövänligt byggnadsmaterial och kan återvinnas. Tryckhållfasthet: 90 N/mm 2 Böjhållfasthet: 22 N/mm 2 Vattenabsorption: under 0,05% Elasticitetsmodul: kn/mm 2 Densitet: 2,1-2,3 kg/dm 3 Vatteninträngningsdjup: 0 mm Materialstruktur: kapillär fri - ett snabbt utsläpp av vatten och smuts Vikt: upp till 75% lättare än motsvarande i betong Beständighet mot syror: mycket resistenta mot kemiska väts kor (ph 3-9) Ränna utan fall SV ) ,0 15,0 13, SV1000.0/A 2) ,0 15,0 13, SV ) 3) 50 15,0 15, SV ) ,5 17,5 15, SV1005.0/A 2) ,5 17,5 15, SV ) 3) 50 17,5 17,5 8, SV ) ,0 20,0 17, SV1010.0/A 2) ,0 20,0 17, SV ) 3) 50 20,0 20,0 10 1) Ränna med knock-out anvisning för bottenutlopp dy 110 mm, kan även anslutas till: sandfång SV1000.EK utloppsgavel med stos SV10XX.E 2) Ränna med stos för bottenutlopp dy 110 mm av HD-PE. 3) Ränna med anvisning för L-, T-, X-anslutning. Sandfång SV1000 Av polymerbetong och kantförstärkning av galvaniserat stål. Upplyftbart sandfång av plast. Anslutning dia. 110 eller 160 mm. Invändig bredd 10 cm, utvändig bredd 13 cm. Belastningsklass A15 t.o.m E600. Rsk nr: Typ Längd cm Bygghöjd cm Vikt kg SV1000.EK SV1000.EK

17 2. Uppsamling och avvattning Gavel SV1000 Meadrive markränna - utanför villor, garage och trädgård Av galvaniserat stål, med eller utan utlopp anpassade för olika höjder hos ränndelar. Belastningsklass A15 t.o.m. E600. Rsk nr: Typ Vikt kg Tät gavel SV SE 0,4 Gavel med utlopp 110 stos SV E för ränna SV , SV E för ränna SV ,4 Galler V1000 CLIPFIX Meadrive är svaret för alla som söker en kostnadseffektiv ytdränering för områden runt husets fasad och framför garaget, som inte kompromissar med funktionalitet och livslängd. Meadrive tillverkas av PE plast med galler av förzinkat stål alternativt med galler av PE plast. Rännan har låg vikt och är lätt att transportera och installera. Med den svarta färgen smälter rännan in i miljön och ser alltid fräsch ut. Det skruvlösa gallret med snäpplås kan enkelt demonteras för inspektion och rengöring, och kan sedan enkelt och snabbt återmonteras. Rsk nr: Typ Vikt kg Meadrive garagepaket 3m komplett 6,5 Med förmonterat CLIPFIX snabblåssystem för snabbt och smidigt montage. Certifierad för belastningsklass A15 t.o.m. E600. Belastningsklass A15 - EN 1433 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Slitsgaller, förzinkat Mask. öppn. 10x80 mm , , , ,3 Belastningsklass B125 - EN 1433 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Rutgaller, förzinkat Mask. öppn. 30x10 mm , , , ,6 Belastningsklass C250 - EN 1433 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Slitsgaller, segjärn Mask. öppn. 10x80 mm ,0 12, ,3 Belastningsklass E600 Rsk nr: Längd cm Bredd cm Öppn. area mm 2 /m Vikt kg Slitsgaller, segjärn Mask. öppn. 5x80 mm ,0 12, ,8 15

18 3. Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten. Generellt Dagvattenrör av PE och PP-material är i dag vanligt förekommande. Dessa tillverkas i olika konstruktioner från dimension 200 mm mm invändigt och används i trycklösa applikationer för transport och magasinering. Komplett rördelssystem, såsom böjar, grenrör, brunnar mm finns till dessa rör. PE och PP-rör har överlägsna egenskaper när det gäller korrosions- och kemikaliebeständighet. Det betyder att rören ej kan rosta, vittra eller frätas sönder. Lämpliga frågor att ställa sig vid val av rör. Vad skall det vara till? Dagvatten, vägtrumma, magasin. Grönyta eller trafikerad yta? Vilken täckning ovan hjässan? Inspektionsmöjlighet, brunn direkt på hjässan? Grundvattennivå? Kopplingsmetoder? Gummiringstätning, sandtät, vattentät eller svetsning. 16

19 3. Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten Välj säkert välj Wavin X-Stream Wavin kompromissar inte med kvalitén. Just därför är X-Stream märkt med nordic poly Mark som är en gemensam nordisk certifiering som övervakas av INSTACERT. Därmed säkras den viktiga tredjepartskontrollen som annars är på väg att utgå i och med avskaffandet av ex. sis-märkningen och införandet av Ce-märkningen. Välj säkert välj X-Stream Certifiering med nordic poly Mark är frivilligt och säkrar att rörsystemen uppfyller de nya EU-normerna samt en rad tilläggskrav som syftar till att upprätthålla kända nordiska kvalitetsnivåer. Framtidssäkrade dagvattenrör med många möjligheter X-stream rören är mycket flexibla och följer markens rörelser. Val av kringfyllnadsmaterial och noggrannhet i installationen är avgörande för att uppnå en stabil konstruktion och lång livslängd. I gengäld uppnås en underhållsfri drift. Rör och rördelar är lätta att montera med den nyutvecklade framkanten på muffen och systemets låga vikt gör det lätt att hantera och installera systemet. X-stream dagvattenrör och delar är framställda i PP-material i en dubbelväggskonstruktion som levereras i dimensioner från 200 till 800 mm. Konstruktionen ger ett mycket lätt och samtidigt starkt rör med ringstyvhet på 8 kn/m 2. PP-materialet har dessutom en mycket stor korrosionsbeständighet och systemet är helt tätt för ut- och inläckage. Wavins Tegra 600 och Tegra 1000 brunnlösning levereras med integrerade flexibla muffar för X-stream ø 200, 250 och 300 mm. Wavins specialbrunnar i dimension 1000 kan levereras både som sandfångsbrunn och som tillsynsbrunn ihop med X-stream dagvattensystem. Med hjälp av en övergång är det även möjligt att använda Wavins standard tillsynsbrunnar i dimension ø 315 mm. X-Stream kan användas till: Väg- och motorvägsavvattning Vägtrummor Större dagvattensystem Dagvattenbuffert Foderrör Ventilationsrör i mark Symmetriskt utformad gummiring säkerställer en perfekt montering varje gång. 17

20 3. Rörsystem för magasinering och transport av dagvatten X-Stream ger torra vägar I samband med avvattning av vägar fungerar Wavins dubbelväggiga dräneringsrör och delar i PP som både dränoch transportledning. Systemet är utvecklat för att skapa torra och därmed mera säkra vägar att färdas på vid kraftiga regnskurar. Rörets släta insida ger ett bra flöde samtidigt som den korrugerade utsidan säkerställer systemets goda styrka. Systemet är dessutom lätt att skarva och den låga vikten gör det lätt att hantera rören. Rör och delar är producerade i PP-material vilket ger de bästa egenskaperna vad gäller slagfasthet och styrka. Ringstyvheten är SN8. Schaktning Vägbana Fri bankett på min. 50 mm Trottoar Sten mm Toppslitsat dräneringsrör Friktionsmaterial Utjämningsskikt Färdig installation Vägbana Betäckning Dagvattenbrunn Toppslitsat dräneringsrör 18 Trottoar

BLÜCHER Meadrain. markrännor. Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M

BLÜCHER Meadrain. markrännor. Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M BLÜCHER Meadrain markrännor K E E P I N G U P T H E F L O W Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M Meadrain markrännor av polymerbetong Från gågator på stan... Söker Du en funktionell

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Intelligent * vattendesign. Utformning av Gjutarplan i Kallhälls centrum

Intelligent * vattendesign. Utformning av Gjutarplan i Kallhälls centrum Intelligent * vattendesign Utformning av Gjutarplan i Kallhälls centrum 1 2 EX0324 Examensarbete för yrkesexamen på landskapsarkitektprogrammet 2008 Elisabeth Rågdahl Title in english: Intelligent water

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Spårväg Guide för etablering Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Thomas Johansson Thomas Lange DEN GODA STADEN Thomas Johansson Thomas Lange Spårväg Guide för etablering Spårväg Guide

Läs mer

DahlBladet. Stort reportage om vårt supportlager. Reportage om Dahl sid 4. Nytt DahlCenter i Högsbo sid 6

DahlBladet. Stort reportage om vårt supportlager. Reportage om Dahl sid 4. Nytt DahlCenter i Högsbo sid 6 DahlBladet nr 1.2010 nyheter och reportage från Dahl R Ä I M PRE för D et d a l a h lb Reportage om Dahl sid 4 Nytt DahlCenter i Högsbo sid 6 Dahl levererar material till Swedbank Arena sid 7 Stort reportage

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN Vellinge kommun Uppdragsnummer 1220091000 Malmö 2012-01-25 Sweco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag Författare: Sebastian Irminger Street Granskare: Olof Persson 1

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Manual för utformning av återvinningscentraler RAPPORT U2013:09 ISSN 1103-4092 förord I Sverige finns det cirka 630 återvinningscentraler med sammanlagt runt 20 miljoner besök årligen. Den här manualen

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer