Den moderna Industristaden Statistik och fakta. Sandviken En sammanställning från Näringslivskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den moderna Industristaden Statistik och fakta. Sandviken 2014. En sammanställning från Näringslivskontoret"

Transkript

1 Den moderna Industristaden Statistik och fakta Sandviken 2014 En sammanställning från Näringslivskontoret

2 Näringslivsutveckling genom återindustrialisering Innovation och förnyelse är viktiga beståndsdelar för ekonomisk utveckling. Med innovationer avses förändring och utveckling i vid bemärkelse. Det kan gälla såväl utbudet av varor och tjänster, metoder för produktion, leverans, marknadsföring och distribution som nya former för ledning, organisation och kompetensutveckling. Här är t.ex. Sandvik Coromant med ca nya produktlanseringar per år och den materialforskning som sker i Sandviken lysande exempel. Fakta som vi måste använda i det utåtriktade arbetet för att positionera och skapa intresse för vår stad så att fler människor flyttar hit. För att skapa innovationsklimat krävs entreprenörer och nätverk. Människors förmåga till samspel är viktigt för att idéer ska kunna utvecklas i samverkan mellan upphovsmän, entreprenörer, företag och kunder. Att vi är bäst på UF-företag och att vi har Sandbacka Science Park är viktiga förutsättningar. Tänk att få göra en vetenskapsfestival som visar upp allt som finns och vad som är på gång! Stadskärnan är stadens ansikte utåt och därmed en avgörande del i stadens varumärke. Den är så viktig att den kan ses som nyckeln till framgång för all tillväxt. En levande stadskärna har förmågan att locka människor till att besöka staden, bosätta sig där, flytta sin verksamhet dit och investera i dess framtid. Attraktiva städer fungerar som noder för nya idéer, ny kunskap, kunskapsspridning och innovationsskapande. Människors välbefinnande och en hållbar samhällsutveckling uppkommer i miljöer med stor mångfald där aktörer kan samverka och agera som komplement till varandra. För att lyckas som nation, region eller ort behöver vi skapa så mycket kraft som möjligt genom egen produktion (utbildning) och goda rekryteringsmöjligheter. I många avseenden är våra utmaningar desamma som för företag, med den avgörande skillnaden att ett företag kan lokalisera sig där resurserna finns. En region och stad måste dra resurserna till sig. Idag vurmar många för tjänstesektorn på industrins bekostnad. Att industrin är enda vägen framåt må vara något av en retorisk överdrift, men för med sig en viktig insikt: vi bör göra oss av med förenklade föreställningar om att tjänster är bra och modernt medan industri är dåligt och gammaldags. Gränsen mellan industri och tjänster är idag väldigt flytande, till stor del på grund av industrins ökade specialisering som gör många företagstjänster till indirekta komponenter i industriprocesser. Man skulle rent av kunna hävda att utan industrin inget kunskapssamhälle, då dessa lever i symbios. Uttryckt på det sättet låter det som en återindustrialisering är önskvärd. Generationsväxlingen kommer att ställa högre krav på bättre matchning av utbud och efterfrågan på kompetens, samt öka konkurrensen om väsentliga delar av arbetskraften. En arbetsmarknad som ställer allt högre krav på kompetens är en av regionens allra största utmaningar. Det ställer krav på nya lösningar för en ny tid. Den nu så starka inflyttningen av utrikes födda till kommunen kan komma att ge en rad positiva fördelar för näringslivets behov av internationell kompetens och språkkunnande. En annan stark faktor till ekonomisk tillväxt är regionförstoringen. Inte i första hand som en organisatorisk fråga, utan om ett utvidgat upptagnings- och avsättningsområde. En större region kräver bland annat fler miljöanpassade transporter för såväl människor som varor. Transportinfrastrukturen, bostadsbeståndet och utbildningssystemets kapacitet behöver utvecklas i takt med befolkningsökningen såväl i Sandviken som i andra kommuner och regioner med befolkningstillväxt. Utbyggnad av infrastruktur och regionens roll som logistiknav har stor betydelse för att stärka konkurrenskraften och öppna för nya etableringar även i Sandviken. Utmaningarna är många men möjligheterna är desto fler. Nu börjar arbetet med att förändra vår stad och centrum till nåt livgivande och lustfyllt, en plats som man bara måste besöka igen och igen. I Sandviken gör vi varandra bättre! Vi på Näringslivskontoret Eva Hofstrand Lennart Söderberg Michael Norell Elisabeth Hansson (Kenneth Nyberg, saknas på bilden)

3 Den moderna industristaden Denna futuristiska vision av samhälle och näringsliv i en symbios som andas hållbarhet i sin ursprungliga betydelse, hållbart samhälle, hållbart näringsliv och hållbar miljö, är skapad av David Palmberg som ett examensarbete från Chalmers. En fantastisk bild av Sandviken som den moderna industristaden. Den moderna Industristaden För att göra anspråk på att vara en modern industristad måste alla sträva mot samma mål, ett hållbart samhälle. Ett samhälle som tar tillvara på miljön, människorna som nyttjar den och som tillsammans med näringslivet skapar en hållbar ekonomi. I Sandviken skapar vi arenor som inbjuder till delaktighet, arenor för kultur, friluftsliv och idrott, till möten mellan kulturer från hela världen men också arenor där innovation och utveckling kan skapas genom samverkan mellan samhälle, näringsliv, och akademi. Sandbacka Science Park En modern teknikpark med sikte mot framtiden, där finns innovativa och kreativa miljöer som möjliggör att innovativa och engagerade företag kan möta forskning och högskolor. Haas Technology Center invigdes i slutet av året vilket sätter YH-utbildningen i absolut framkant bland Sveriges YH-utbildningar.

4 Från bruksort till en modern Industristad Företaget Sandvik Sandvik grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson som först i världen lyckades använda Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala. Verksamheten inriktades tidigt på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på FoU, nära kontakt med kunderna samt export. En strategi som varit densamma genom åren. Staden Sandviken Först kom Bruket sedan staden, naturligtvis har Sandviks resa från en liten stålproducent till ett innovativt verkstadsföretag påverkat utvecklingen av staden. Jernverket formade Sandviken, de byggde bostäder, skolor och sjukstugor. De gamla brukskåkarna som en gång var kärnan av staden är till stor del borta. En liten del är rustade och bevarade, de övriga ersatta av moderna bostäder ritade av den världskända arkitekten Ralph Erskin. Till Sandviken vallfärdar arkitektstudenter från hela världen för att vallas omkring på Nya Bruket som är skapat av Erskin, på så sätt fungerar Sandviken som en internationell kunskapsspridare. Idag är Sandvik en högteknologisk och global industrikoncern med mer än anställda med ett starkt fokus att förbättra kunders produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Industriområdet är Sveriges näst största efter Volvos fabriksområde i Göteborg. Centrum Även stadens centrum har utvecklats tillsammans med bruket och är idag ett modernt centrum. Trots ibland svåra tider och 2000-talets stålbad har flera av butikerna överlevt. De äldsta butikerna i centrum grundades redan vid sekelskiftet 1800/1900 talet och är fortfarande lönsamma. Sandvik är världsledande inom alla sina affärsområden. Deras produkter finns över hela världen och spelar en avgörande roll för de företag som använder dem, för de som konsumerar den värdeförädlade slutproduketen eller tjänsten. De innovativa tekniska lösningarna hjälper till att skapa en hållbar miljö. Sandviken är en mångkulturell stad där ca 12% av kommunens invånare är av annan nationalitet. Sandviken har idag över 50 nationaliteter representerade på gatorna i centrum. Dessa nya invånare bidrar till utvecklingen av Sandviken till mötesplats för kulturkrockar och kreativitet, till den moderna industristaden.

5 Sandviken ett centrum i utveckling Stadskärnans utveckling Under 2014 har ett arbete startat som innebär att förnya de centrala delarna av stadskärnan och nå visionen om den aktiva staden. Invånarna bjöds in för att tycka till om sin stad och över 1600 idéer lämnades in. Detta stadsutvecklingsprojekt skall förbättra de kommersiella förutsättningarna i stadskärnan och utveckla en levande och attraktiv mötesplats för Sandvikens invånare och besökare. Projektet har ett brett perspektiv och omfattar bl.a. butiksutbud och innehåll, den fysiska utformningen av stadsrummet, service samt kommunikation och varumärkesbyggande. Arbetet sker i nära samarbete med fastighetsägare, lokalhyresgäster, Företagaarna och andra intresseorganisationer. Att utarbeta och implementera en långsiktigt hållbar modell för samverkan mellan handlare, fastighetsägare och kommunen finns också på agendan. En av trenderna inom handeln handlar om stadsdelscentrumens revansch, man går mot mindre lokalcentrum med hög tillgänglighet och ett brett utbud av vardagskaraktär. Man vill handla på hemmaplan och spendera mindre tid på att transportera sig. Närodlat och närproducerat ligger i tiden och man vill gynna det lokala affärslivet, vilket också skapar arbetstillfällen, särskilt för ungdomar. sig utanför sin egen fastighet och bidrar till finansieringen av upprustningen av ett gemensamt område såsom exempelvis trottoarer, ett torg, en park eller en lekplats för att man ser att det i förlängningen ökar värdet på den egna fastigheten. Sandviken satsar de kommande åren hårt för att skapa en attraktiv stadskärna och få en möjlighet att kämpa om titeln Årets Stadskärna. The Church är nästa stora satning på att få centrum levande. Den fd Baptistkyrkan, invigd 1905, omvandlas till restaurang och uteservering. En ovanlig restaurang enligt samma koncept som the Church i Dublin, Irland. Ett samarbete mellan kommunen och en lokal entreprenör. Utvecklingen av utbudet i stadskärnan handlar inte bara om fler butiker utan också om att skapa fler anledningar överhuvudtaget att ta sig till centrum. Det innebär att förutom fler butiker, caféer och restauranger så behövs det även fler bostäder, fler hotellrum, mer kultur och nöjen, mer service och andra tjänster. För att få en mysigare och mer attraktiv mötesplats mitt i stan krävs också rekreationsytor i form av utrymmen för spontanlek, vila och återhämtning, platser att stämma träff på, servicefaciliteter (toaletter, familjerum, laddställe för mobiltelefon etc), konst, grönska och vatten. Skydd för regn och vind är också viktiga faktorer för trivseln och möjligheten att vistas längre i stadskärnan. Det handlar om att skapa ett Business Improvement District där privata aktörer sträcker Det finns många idéer och tankar om centrums utveckling. Nedan en idéskiss.

6 Detta händer i Sandviken Händer i Sandviken Sandviken är en liten kommun men det händer mycket här. Tack vare eldsjälar som arrangerar jazzfestivaler, kammarmusikfestivaler, rockarrangemang och Göranson Arena har flera världsartister gjort sitt enda framträdande i Sverige eller Europa just här. Sveriges artistelit framträder på arenan varje år, det är välbesökta evenemang med besökare från hela Sverige. I Sandviken spelas sedan ett par år World Cup i Bandy och en av Sveriges största inomhusturnering för fotboll, här bor Sveriges bästa bandylag som spelar i Sveriges finaste innomhusarena. Göransson Arena Flera stora satsningar har gjorts i Sandviken de senaste åren Sandvik investerar 1 miljard/år i Sandviken Sandvik inviger Coromant Center i Sandviken, ett innovativt center för forskning och utveckling Sandbacka Teknik Park utvecklas till en fullvärdig Science Park Stålindustrins forskarskola installerar sig på Sandbacka Science Park Utbyggnad av handelsområdet Mosaiken Riksväg 80 blir Europaväg 16 (E16) Om- och tillbyggnad av infart Sandviken Göransson Arena Kulturcentrum invigs FöretagarForum IT-Forum Branäs investerar i Kungsbergets alpina skidanläggning/skidort (målet är 2500 bäddar) YH- och vuxen utbildningen går med i nätverket Htech utbildnings Center, och ingår i ett globalt nätverk tillsammans med MIT, Camebridge, Oxford och Harward university. Landsbygdsriksdagen 2014 Beslut om elektrifierad testväg för transporter från Gävle Hamn via Sandviken till Hofors längs E16. SAIK Bandy World Cup Bandy Rally SM Göransson Cup (fler än 200 lag) Isracing Eurovision Song Contest Cent, 2011 Scorpions, 2012 Ms. Lauryn Hill, 2014 Landsbygdsriksdagen 2014 Bryan Adams, 2015 Euro Floorball Tour (2015) Festivaler Bangen Jazz & Blues festival Kammarmusikfestivalen Kulturnatta Musik i Bruksmiljö Kungen Drömfabriken

7 Fritid i Sandviken Storsjön En av Sandvikarnas mest omtyckta fritidsaktivitet är att vara på Storsjön. Vid Storsjön kan den som vill bada, segla, åka vattenskidor eller bara koppla av. Storsjön har ett av Sveriges bästa fiskevatten för gös och trollingbåtarna trängs på sjön. Storsjön har många små öar där fritidsboendet har varit ett självklart alternativ sedan början av 1900-talet. Idag har många fritidsboenden gjorts om till permanentboenden. Vid Storsjön finns ett segelsällskap och en vattenskidklubb som fostrat många åkare och vindsurfare i den svenska eliten. Vid Storsjöns strand ett par mil söder om Sandviken i Årsunda finns en vacker camping och en flera km lång fin sandstrand. Campingen har festligheter och after beach under sommarkvällarna och brukar vara ett välbesökt arrangemang. Vid Storsjön finns ytterligare några fina bad inom kommungränsen. Storsjön har en högklassig is då vädret tillåter och när det är möjligt finns en skridskobana att nyttja för de som känner för långfärdsskridsko eller varför inte lite segeljakt. Högbo Bruk En pärla bland våra fritidsområden är Högbo Bruk. Här kan du vandra i skogen, bada i sjön, motionera i miltals av banad och obanad terräng, eller cykla i mil av moutainbike anpassade leder. I Högbo Bruk finns dessutom en ypperlig 27 håls golfanläggning, restauranger och caféer inramade i en härlig gammal bruksmiljö. I sjösystemet runt Högbo Bruk finns även kanotleder som tar dig flera mil bort. Kungsberget I Kungsberget kan man sommartid vandra i orörd gammal skog och mark, har du tur stöter du på nåt av våra stor rovdjur. Gävleborgs län är ett av Sveriges rovdjurstätaste län. Vintertid är Kungsberget landets förnämsta skidort nedanför fjällanläggningarna, Sälen, Åre m.fl. Kungsberget har 18 nedfarter och tio liftar, här har landslagsåkaren Sara Hector fostrats till en åkare i världsklass. Kungsberget har också en toppanläggning för brädåkare. Vintertid kan du åka skidor i elljusspåren eller om snön finns i spårade leder i den vackra naturen. Högbo Bruk är officiell Vasaloppspartner och rankas till de absolut bästa anläggningarna i Sverige för längdskidåkning. I Högbo Bruk finns Sveriges enda konstfrusna skidspår som utnyttjas flitigt, inte bara av Sandviksborna utan också av Vasaloppsåkare från andra delar av Sverige.

8 Sandviken, en mötesplats för forskning, utveckling och innovativa idéer Det forskningsintensiva Sandviken Sandviken är en av de mest forskningstäta kommunerna i landet, i Sandviken bor och verkar ca 700 forskare, på Sandvik, högskolan i Gävle och ytterligare ett antal företag runt om i Sandviken. Forskning pågår inom ett flertal områden med fokus på materialteknik, försörjningskedjor, IT, renhållning, miljöteknik, ny energi, Clean production och en massa annat. Till antal patent räknat är Sandviken landets mest innovativa kommun och regionen en av landets mest innovativa regioner. En viktig mötesplats för dessa innovativa kreatörer och företag är Sandbacka Science Park. Sandbacka Science Park Sandbacka Park Utveckling arbetar för att skapa olika koncept och nätverk för att stödja företag i Sandbacka Park och dess närhet. Några av de koncept som arbetats fram är bl.a. forskning och utveckling, inkubatorsstöd och affärsutveckling. På Sandbacka Sience Park finns 48 företag, ca 900 medarbetare samt ett 50-tal studerande på högskole- och eftergymnasial nivå. Stålindustrins Forskarskola Stålindustrins forskarskola etablerade sig under året i Sandbacka Science Park, där en handfull doktorander har sin arbetsplats. Deras forskningsområden riktar sig mot industrin och framförallt Stålindustrin i Bergslagen med Sandvik som främsta bidragare. Teknikparksmiljön är ett nära samarbete mellan högskolor och industri där forskning är en viktig beståndsdel till innovation och ökad kompetens. Den forskning som idag finns inom Sandbacka Science Park är fokuserad till materialforskning, logistik och försörjningskedjor. Forskningen bedrivs i samarbete med Stålindustrin i Bergslagen, Triple Steelix, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle (CLIP). Sandbacka Creative Office Här finns en kreativ och tillgänglig miljö som stimulerar till innovativt arbetsätt och utvecklingsprocesser. Här kan entreprenörer och aktörer kraftsamla för att ta tillvara initiativ, arbetssätt och kompetenser för att utveckla regionens näringsliv och kompetensbehov. Det görs genom att stimulera Kreativa krockar, FindIT FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken. Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder genom att utveckla ett kluster av världsklass inom industriell IT. Ett viktigt initiativ av FindIT är IT-Forum, ett mötes forum som samlar ca 150 deltagare varje år. Htech utbildnings Center Som den fjärde utbildningsanordnaren i Sverige och en av 80 i världen, ingår Sandvikens Yrkeshögskola i en exklusiv skara tillsammans med Harvard, Oxford, Cambridge och MIT. Här ges studenterna möjlighet att utbilda sig på toppmodern utrustning och få rätt kompetens för framtidens industrijobb. Innovativa samarbeten Ett antal initiativ har tagits mellan Sandvikens kommun och Företagarna i Sandviken för att underlätta för företagen i Sandviken. Ett par exempel är de nätbaserade tjänsterna för direktupphandling och lokaluthyrning (www.sandviken.se). Företagarforum Företagarforum är en viktig mötesplats för den regionala industrin där den kan möta andra företag och visa upp den mångfald och innovationshöjd industrin representerar. Det ger industrin en möjlighet att öka sin attraktionskraft och säkerställa framtida kompetensförsörjning. Företagarforum är en industrimässa med 200 utställare och ca besökare, mässan återkommer vart annat år.

9 Sandviken, en del i stålindustrins Silicon Walley (Bergslagen) Bergslagen Sandviken tillhör Bergslagen, en region som är känd för gruv- och stålindustri. Bergslagens stålindustri omfattar främst Dalarna, Västmanland och Gästrikland. En region som är bas för svensk Stålindustri och ett av Sveriges största industrikluster. Här finns flera stora industrier som tillsammans omsätter ca 200 miljarder och sysselsätter ca personer globalt och ca personer i regionen. Stålindustrin i regionen har ca 700 underleverantörer som verkar i Bergslagen och som tack vare stålindustrins behov kan utvecklas och ges möjligheter att växa på en marknad utanför regionen. En viktig del i regionens och Sandvikens utveckling är Triple Steelix, Stålindustrins och underleverantörernas regionala nätverk. Bergslagens Stålindustri bildades på 1800-talet omsätter ca 200 miljarder Kr sysselsätter ca globalt sysselsätter ca regionalt försörjer ca 700 leverantörer är världsledande inom respektive affärsområde Triple Steelix Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen. Triple Steelix omfattar fjorton kommuner i tre län: Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Region Dalarna och Region Gävleborg samt länsstyrelserna och högskolorna är engagerade. Huvudansvaret för Triple Steelix ligger hos Jernkontoret, stålföretagens branschorganisation. Den strategiska idén för Triple Steelix är att som aktiv plattform (samordnare/möjliggörare) skapa en dynamisk och innovativ arena där aktörerna aktivt och gemensamt lär av varandras erfarenheter, utbyter kunskap, genererar nya affärer och går samman för att utveckla nya produkter, tjänster eller företag. Den samlade kunskapen inom företagen, tillsammans med regionala resurser inom forskning och offentlig sektor, ger stor potential att förädla och stärka området genom utveckling och förnyelse av arbetssätt till ett effektivt innovationssystem. I Sandviken/Gävle regionen är det drygt ett 50-tal aktiva medlemmar i Triple Steelix som levererar material, produkter och tjänster till stålindustrin i Bergslagen.

10 Sandviken/Gävleregionen, en del av Stockholm/Mälardalen Sandviken/Gävle regionen Regionen är Ostkustens mest expansiva och innovativa region. Sandviken/Gävle är med den nya E4:an bara 1,5 timmar från Arlanda flygplats och 2 timmar bort från Stockholm och Mälardalen. Man tar sig enkelt till Stockholm och Arlanda flygplats utan ett enda stopp på vägen. Sandviken/Gävleregionen innefattar Gästrikland, Hälsingland men sträcker sig även till Uppsala, Stockholm, Mälardalen, Bergslagen och Östra Dalarna. På en radie av 2 timmar når du 1/3 av Sveriges befolkning och lite drygt 1/3 av alla Sveriges företag. 3,2 miljoner innvånare företag Högskolan i Gävle har studenter ett 50-tal utbildningsprogram samt två forskningscenter inom logistik & produktion (CLIP) och belastningsskador (CBF). Den utökade regionens högskolor och universitet omfattar även KTH, Karolinska, Stockholms Universitet, Örebro Universitet, Uppsala Universitet, Högskolan i Dalarna och Mälardalens Högskola med ca studenter. Sandviken/Gävleregionen växer I och med E4:s utbyggnad och nya E16 har möjligheterna att nå Stockholm och Arlanda förbättrats avsevärt. Det har ökat regionens attraktionskraft och andelen besökare från Stockholm/Mälardalen har kraftigt ökat de senaste åren, mycket tack vare satsningen på att transformera Kungsbergets daganläggning till en skidort. Även Gävle hamns stora kapacitetsökning påverkar regionen positivt och skapar nya möjligheter för regionens företag att utvecklas och växa på nya marknader. Radie 2 timmar Stockholm Sandviken/Gävleregionen 2025 Regionen har utvecklats tilll en tillväxtintensiv region tack vare den innovativa och forskningsintensiva industrin. Gävle hamn är en av landets mest betydelsefulla hamnar, regionen ett viktigt logistiknav och horisontell transportkorridor. Tack vare det har regionens företag en försörjningskedja av världsklass, tillsammans med fiberutbyggnaden gör det regionen till en mycket attraktiv region för etableringar. Sandviken har utvecklats till en modern destination/ skidort. I Sandviken (Kungsberget) har regionen landets förnämnsta vinterort utanför högfjällsanläggningarna och Högbo är en given plats för friluftsliv, upplevelser, motion och idrott. Högbo Bruk är den arenan för cykel i terrängen både för elit och motionärer.

11 Sandviken/Gävleregionen har god infrastruktur Till Arlanda International Airport tar man sig med buss/tåg eller bil, resan tar lite drygt 1,5 timme. E16 är landest enda större horizontala transportkorridår och utgör det Mellansvenska Logistiknavet som förbinder Gävle hamn med Oslo Hamn. Gävle 15 MIN Arlanda 1 H 45 MIN Stockholm 2 H 5 MIN Örebro 2 H 15 MIN Göteborg 5 H 23 MIN Malmö 7 H 15 MIN Köpenhamn 7 TIM 53 MIN Hamburg ca 14 TIM Närhet till Gävle hamn och ett välutvecklat väg- och järnvägsnät möjliggör för enkel transport av både människor och gods inom Sverige, Scandinavien och Europa. Hamnen är Ostkustens största Containerhamn och finns endast 30 minuter bort. Hamnen trafikeras av de 21 största rederierna i Världen. Containerterminalen har en årskapacitet på TEU och tar emot Atlantgående fartyg. Godstransporter når hela Sverige på 8 timmar och större delen av Europa på 24 timmar. MellanSveriges Logistiknav är ett initiativ till regionalt kunskapsoch marknadsföringsnätverk, som tagits av Mellansvenska Handelskammaren. De lyfter samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor - samverkan mellan regioner och kompetenser för att skapa ett inovativt regionalt logistiknav. Sandviken (Storviks station) har ett strategiskt unikt geografiskt läge ur ett logistikperspektiv då det dels är en nod i det transeuropeiska transportnätverket TEN-T och alla tåg till och från Norrland passerar Storviks station, förutom en mindre del gods som via Stockholm/ Gävle ansluter till transportkorridoren.

12 Demografi och sysselsättning Demografi Sandviken är en mellanstor svensk kommun med nästan innvånare och erbjuder som sådan en varierad geografi och möjligheter, med såväl stadsmiljö som landsbygd. Vidare finns de flesta branscher och näringsgrenar, liksom yrken på olika nivåer och av olika slag, representerade inom näringsgeografin i kommunen. Närheten till Stockholmsregionen, som är landets ledande tillväxtregion, innebär en stark potential för Sandviken inom en rad utvecklingsområden. Sandviken har under ett antal år upplevt en positiv befolkningsutveckling, vilket i tillväxtsammanhang är en av de viktigaste långsiktiga faktorerna för utvecklingen av befintliga och nya marknader. Åldersprofil Befolkningsutveckling Sandvikens befolkning blir sakta äldre men det är främst befolkningen på landsbygden som blir äldre, en trend vi i Sandviken inte är ensamma om. I Sandviken var den sysselsatta dagbefolkningen , år Sysselsättningen har minskat med 297 personer sedan Genomsnittsålder Antal dagsysselssatta 45, , , , , Landsbyggd Tätort

13 Arbetsställen och löner Arbetsställen Sandvikens kommun domineras precis som övriga kommuner av mikroföretag, 0-9 anställda. Enligt SCB består näringslivet av 97 % mikroföretag. I Sandviken är den siffran inte riktigt lika hög utan stannar på 84%. Det är endast ett fåtal företag och kommunen som har flera arbetsställen. Skolor, Stadshuset och Sandbacka Science Park är exempel på kommunala arbetsställen. Övergripande antalsuppgifter ( ) Antal Beskrivning 3587 arbetsställen anställda 876 arbetsgivare 3460 verksamma företag Antal arbetsställen per ägarkontroll 13 statliga 114 Kommunalt ägda 4 Landstingsägda 3132 Privatägda svenska (ej inom koncern) 279 Privatägda svenska (inom koncern) 45 Utlandsägda Arbetsställena domineras av de små, hela 92% av alla arbetsställen har färre än 9 anställda. Endast en handfull företag med anknytning till Sandviken exkl. Sandvik och kommunen har fler än 100 anställda. Daglönesumman Daglönesumman är ett mått på löneutveckling och köpkraft hos dagbefolkningen i kommunen. Sandviken har fortsatt mycket hög daglön i förhållande till sin storlek och den genomsnittliga årsinkomsten (daglönesumman utslagen på antal sysselsatta) är högre än i Gävle, Uppsala och Örebro. Skillnaden mellan daglön och nattlön är stor (ca 600 miljoner kr), en köpkraft som är viktigt att den i görligaste mån stannar kvar i kommunen för att stimulera den lokala handeln. År 2012 uppgick daglönesumman per sysselsatt till ca kronor i riket. Den är avsevärt högre i storstadsregionerna jämfört med övriga regioner. I Sandviken var motsvarande daglönesumma ca kronor. Lägre än i Stockholm men på samma nivå som Göteborg tappade Sandviken något mot Stockholm och Göteborg men ligger ändå på en hög nivå, (källa: Arena för tillväxt, 2014). Lönesumma efter arbetsställe och kommun dagbefolkning Kommun Årsinkomst (2013) Daglönesumma (miljoner kr) Stockholm ,8 Göteborg ,1 Sandviken ,6 Borlänge ,4 Uppsala ,2 Sundsvall ,9 Gävle ,8 Örebro ,8 Falun ,5 Hofors ,5 Ockelbo ,8 Daglönesumman har vuxit med 10,5% mellan åren

14 Företagsstruktur Omsättning Lite drygt hälften av alla företag omsätter mindre än 1 miljon kr och hela 84% av företagen omsätter mindre än 10 miljoner kr. Endast 9% av företagen omsätter mer än 50 miljoner och endast 4% över 100 miljoner. I tabellen nedan ingår koncernbolag som ex. Sandvik, Apoteket och Coor. Av bolagen som omsätter över 100 miljoner kr finns endast ett par företag med sitt ursprung i Sandviken förutom Sandvik. Antal företag (AB) efter omsättning 2014 (kkr) < > Diagramrubrik 6% 2%4% 9% 39% 40% < > Bolagsformer Den vanligaste bolagsformen är Enskild firma som står för 56% av alla företag. efter den ökning av Aktiebolag som kunde ses efter den regeländring som skedde för ett par år sedan genom de förenklade reglerna för Aktiebolag, har AB minskat något under Företagen i Sandviken omsätter nästan 10 miljarder varav basindustrin står för ca 40%, handeln för 20%, besöksnäringen för 9% och övriga tillsammans för 31%. Rörelseintäkterna har förutom 2013 haft en stark positiv utveckling och ökat med 31,7% under perioden Antalet anställda har under samma period ökat med 26,5%. övriga 8% AB 30% Rörelseintäkter (resultat före avskrivningar) och anställda, ej offentlig verksamhet och Sandvik (kkr) EF 56% rörelseintäkter förändring (%) - 17,4 4,9 7,1-0,1 antal anställda förändring (%) - 4,5 6,8 8,6 4,3 HB 6% Utöver Sandvik är det ytterligare ett företag som har en rörelseintäkt över 1,5 miljard kronor, Midroc Electro AB.

15 Industristaden Stålindustrin Stålindustrin utgör tillsammans med skogs-, gruv- och kemiindustrin svensk basindustri som ända fram till idag spelat stor roll för svensk ekonomi. Enligt en artikel i Dagens Samhälle (nr ) har basindustrin tappat nästan jobb sedan mitten av 1990-talet från till i slutet av 2013, det motsvarar nästan 13% av antalet sysselsatta i Sverige. Stålindustrin krisar och har bara på första decenniet av 2000-talet haft ett par stålbad, landets tio största stålkommuner har förlorat 43% av sina industrijobb mellan Sandviken en vinnare Vid en jämförelse mellan de största stålkommunernas utveckling ser vi Totalt -43% dock mycket tydligt att det utkristalliserar Sandviken -4% sig en vinnare. Sandviken har Oxelösund -24% endast förlorat 4% av industrijobben Avesta -42% under samma period och det arbetar idag lika många på Sandvik som under Hofors -48% 1970-talet, samtidigt som andra Borlänge -53% industrier halverat sin arbetsstyrka. Hagfors -53% Det tyder på att Sandviken har en Tierp -55% god förmåga att kompetensförsörja industrin samtidigt som industrin Degerfors -57% visar upp en enastående förmåga att Hällefors -66% anpassa sin organisation och sina produkter till en ny global och Luleå -71% konkurrensutsatt marknad. Utvecklingen -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% inom industrin går mot en automation som tyvärr också innebär färre anställda. Framtidens industri är innovativ och forskningsintensiv och kräver hög kompetens inom teknikutveckling och materialteknik. Sandviken ligger i framkant inom dessa områden, vilket borgar för en fortsatt positiv utveckling. Industrins investeringar Norrland är den del av Sverige där industrin investerar mest. Norrbotten investerar 10 ggr mer per invånare än Stockholms län, Gävleborg 3-4 ggr mer. Att industrin investerar visar på en framtidstro, Sandvik har de senaste åren investerat ca 1 miljard kronor om året i Sandviken vilket är ca en tredjedel av industrins investeringar i Gävleborgs län Som jämförelse investerade industrin i Malmö ca en halv miljard kronor under Foto: Sandvik De fem investeringstätaste regionerna 2012 region Miljoner kronor kronor per innvånare Norrbotten Stockholm Västra Götaland Skåne Gävleborg

16 Industristaden Enligt SCBs rapport Företagens ekonomi 2010 hämtade sig industriföretagen under 2010 efter den finanskris som präglat landet. Återhämtningen i nettoomsättningen var 10% under Våra industriföretag (exklusivt Sandvik) hade inte lika stark utveckling, de stannade på hälften ca 5%. Utvecklingen åren mellan var inte lika goda, våra tillverkande företag tappade 4,6% av sin försäljning och byggföretagen hela 60%. Den siffran är dock missvisande då Midroc flyttade sätet från Sandviken under den tiden, efter flytten är inte Midrocs siffror med i statistiken. Under 2013 planade kurvan ut och året slutade med en nedgång på 0,9 % (Siffrorna är exkl. Sandvik och Midroc). Antalet anställda inom industrin hade en kraftig ökning men har sedan sakta minskat. Den drastiska minskningen beror på Midrocs flytt av sätet till Stockholm. Industrin och övriga näringar har haft ungefär samma utveckling och under 2013 ökade antalet anställda totalt med 3 % (exkl. Sandvik och Midroc). Industrin och övriga näringar sysselsätter ungefär lika många av de anställda. Antalet anställda industri/övrgia Omsättningsutvecklingen (kkr) totalt industrin övriga totalt totalt industri övrigt totalt Förädlingsvärdet har haft ungefär samma utveckling och låg vid slutet av 2013 för sindustrin på ca 1,2 miljarder kr och ca 2,6 miljarder för övriga näringar. Det totala kommunala förädlingsvärdet (förutom Sandvik och Midroc) var 2013 ca 3,8 miljarder. Förädlingsvärdets utveckling (kkr) totalt industrin övrigt totalt

17 Handelsstaden Handelns utveckling Handeln i Sandviken har en relativt bra utveckling sett mot regionen och riket i genomsnitt. Trots det så sjunker handelsindex vilket visar att Sandvikens invånare i allt större utsträckning lämnar kommunen för sina inköp. Sällanköpsindex har sjunkit från 57, år 2009 till 53 vid utgången Det visar att ca hälften av kommunens innvånare handlar sina sällanköpsvaror utanför kommungränsen eller via näthandeln. Index utveckling visar att det finns rum för minst en till stor kedja för dagligvaror och att behovet av etableringar inom sällanköpshandeln är stort. Försäljningsindex utveckling dagligvaru sällanköp totalt Handelns tillväxt i Sandviken har i förhållande till övriga landet varit densamma, en tillväxtökning på 1-2% de senaste åren. Handelns omsättningstillväxt (%) Sandviken Gävleborg Sverige Detaljhandeln i Sandviken omsätter ungefär 1,8 miljarder kronor per år. Av de tio lönsammaste företagen i Sandviken, baserat på rörelseintäkterna finns två ICA handlare med. ICA Maxi på en 5:e plats och ICA Market på en 9:e plats. Ser man till antalet anställda är ICA MAxi på 4:e plats. Handeln betyder således mycket för en hållbar tillväxt i Sandviken. Omsättningsutveckling inkl moms (MKr) dagligvaru sällanköp detaljhandel (tot) Antal anställda inom handeln har varit relativt konstant mellan åren Antal anställda inom handeln dagligvaru sällanköp detaljhandel (tot)

18 Etableringsstaden Etablerbar mark Sandviken har eableringsfärdig mark för exploatering. De största områdena är Tuna och Lövbacken. På Lövbackenfinns i dag ett tio-tal mindre verkstadsindustrier etablerade. Tuna Här finns kvm detaljplanelagd mark. Området är strategiskt beläget vid E16. Infrastruktur på plats. Inga ytterligare investeringar för infrastruktur är nödvändiga. Området är planerat för datacenter, industri, logistiklösningar och handel. Området är inte belagt med restriktioner för byggbar mark förutom att högsta höjd för byggnader är 27 meter. Nedan följer lite fakta om Tuna. Förutsättnignar kvm byggbar mark inom 14 dagar Bygglov inom 10 veckor Planlagd och klar inom 6 månader Tuna Avfart Tuna vid E16 är planerad att påbörjas under Efter färdigställandet har området Tuna i princip direktaccess till och från E16. Fiber Redundant fiber inom 20 meter från området som ansluter från tre olika håll Kraftförsörjning Området matas med 35MW/130kV. 80MW finns tillgängligt inom 24 månader och 100 MW inom 48 månader Tillgång till grön el Vatten och avlopp Tillgängligt på området Lövbacken Lövbacken På Lövbackens industriområde finns verkstadsindustrier. Här finns byggbara tomter i anslutning till E16. DataCenter och serverhallar Sverige har ett relativt kallt och för datacenter lämpligt klimat, medeltemperaturen i Sandviken ligger mellan -10 grader till + 24 grader. Ett viktigt skäl till att t.ex. Facebook satsat på serverhallar i Sverige är möjligheten till grön el och att hallarna kan utrustas med ett kylsystem som innebär att de kan använda frikyla under vinterhalvåret.

19 Etableringsstaden Industri 4.0 Vi står inför ett nytt industriparadigm, industri 4.0. Den första industriella revolutionen var den mekaniska vävstolen 1784, den andra revolutionen var massproduktionen som faktiskt startades i ett slakteri i Cincinatti Tredje industriella revolutionen var när industrin började använda elektronik och informationsteknologi (IT) på 1970-talet. Utvecklingen har medfört ett paradigmskifte eller industrirevolution vart 100:e år, men den snabba utvecklingen inom framförallt IT Bildkälla IBM har nu halverat den livscykeln och vi står nu inför nästa industriella revolution. Industri 4.0 utnyttjar cyber-teknologi och molntjänster för att optimera produktion av varor och tjänster. Vi använder allt mer lagringsutrymme för vår information och datafiler, (Big Data). Behovet av serverkapacitet blir allt större och med det även efterfrågan på lämliga geografiska områden för att förvara dessa känsliga servarar. Om vi idag pratar om gigabyte och terrabyte så pratar vi i morgon om zettabyte och yottabyte. Sverige är konkurrenskraftigt mot resten av världen just på grund av vårt klimat och Sandviken har en del intresseförfrågningar från internationella företag som vill följa företaget Facebook och etablera sig i Sverige. Från begynnelsen av datalagring och fram till 2003 skapades 5 exabytes (miljarder gigabyte) av data. År 2011 skapades samma mängd lagringsutrymme var annan dag och 2013 var tionde minut. enhet storlek binär storlek kilobyte (Kb) megabyte (Mb) gigabyte (Gb) terabyte petabyte exabyte zettabyte yottabyte Vindkraft Gävleborgs län är Sveriges gynnsammaste län vad gäller vindförhållanden för vindkraft. Det har gjort att vindkraftbolagen etablerar sig här och Sandviken är inget undantag. I Jädraaås finns Norra Europas största vindkraftspark med en kapacitet på 500 GWh, vilket motsvarar behovet för hushåll. Vestas är ett globalt energiföretag som specialiserat sig på vindkraft. Vestas har etablerat ett servicekontor för sina vindkraftverk i Järbo, varifrån de sköter underhållet på de vindkraftverk som idag finns på plats i Sandvikens kommun med omnejd. Logistik Sandviken har ett gynnsamt logistiskt läge med framförallt Storviks station, där i princip de flesta tåg som ska norrut passerar ca 200 st. per dag. Storvik hade ett tag Europas längsta perrong. Tuna med sitt läge i anslutning till E16 är också ett utmärkt alternativ för distributionscentraler och lagerhållning. Bildkälla IBM

20 Besöks- och Turistnäringen Gästnätter Här redovisas antalet gästnätter i relation mellan svenska och utländska gäster och fördelning på nationalitet. Svenska gäster står för 92% av gästnätterna och resten av världen för resterande 8%. De nordiska länderna står för en ökning medans Storbritannien, Frankrike och Nederländerna visar en minskning. De utländska gästnätterna har ökat med 360 st. eller 4,2%. Sandviken har haft en gynnsam utveckling av besöks- och turistnäringen. Antalet gästnätter ökade med 9,6% under 2013, samtidigt var ökningen 2% i Gävleborgs län. Turistiska nyckeltal Förädlingsvärde (Mkr) Omsättning inkl.moms (Mkr) Antal sysselsatta (årsverken) Turismens andel av BRP (%) 2013 förändring (%) 227-0, , ,2 1,9 +0,2 Antal gästnätter ,6 Gästnätter per nationalitet (ej Sverige) Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Nederländerna Frankrike Övr. Europa Övr. Världen Gästnätter beläggningsgrad (%) Sandviken Gävleborg vinter sommar helår förändring -1-1 Turistkronan Turistkronan illustrerar hur stor andel av den totala turistiska omsättningen som sker inom respektive bransch i Sandvikens kommun.

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

SANDVIKEN Den Moderna Industristaden

SANDVIKEN Den Moderna Industristaden Siffror & Fakta 2015 SANDVIKEN Den Moderna Industristaden Sandvik investerar i ny betningsanläggning Sandvik gör en stor investering i en ny betningsanläggning i rörtillverkningen i Sandviken. Sandvik

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun Juli 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Filipstad kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Filipstad kommun och Värmland Filipstad 2012

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Ljungby kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Ljungby kommun och Kronobergs län Ljungby 2012 Kronobergs

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg

Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg Gävleborg i ett större funktionellt perspektiv utmaningar och möjligheter En urbaniserad värld från landbygd till megastäder En osäkrare värld krig, fattigdom,

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION BAKGRUND Just nu pågår åtta olika utredningar inom Högskolan Dalarna för att allsidigt belysa konsekvenser och förutsättningar avseende verksamhetens

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer