Den moderna Industristaden Statistik och fakta. Sandviken En sammanställning från Näringslivskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den moderna Industristaden Statistik och fakta. Sandviken 2014. En sammanställning från Näringslivskontoret"

Transkript

1 Den moderna Industristaden Statistik och fakta Sandviken 2014 En sammanställning från Näringslivskontoret

2 Näringslivsutveckling genom återindustrialisering Innovation och förnyelse är viktiga beståndsdelar för ekonomisk utveckling. Med innovationer avses förändring och utveckling i vid bemärkelse. Det kan gälla såväl utbudet av varor och tjänster, metoder för produktion, leverans, marknadsföring och distribution som nya former för ledning, organisation och kompetensutveckling. Här är t.ex. Sandvik Coromant med ca nya produktlanseringar per år och den materialforskning som sker i Sandviken lysande exempel. Fakta som vi måste använda i det utåtriktade arbetet för att positionera och skapa intresse för vår stad så att fler människor flyttar hit. För att skapa innovationsklimat krävs entreprenörer och nätverk. Människors förmåga till samspel är viktigt för att idéer ska kunna utvecklas i samverkan mellan upphovsmän, entreprenörer, företag och kunder. Att vi är bäst på UF-företag och att vi har Sandbacka Science Park är viktiga förutsättningar. Tänk att få göra en vetenskapsfestival som visar upp allt som finns och vad som är på gång! Stadskärnan är stadens ansikte utåt och därmed en avgörande del i stadens varumärke. Den är så viktig att den kan ses som nyckeln till framgång för all tillväxt. En levande stadskärna har förmågan att locka människor till att besöka staden, bosätta sig där, flytta sin verksamhet dit och investera i dess framtid. Attraktiva städer fungerar som noder för nya idéer, ny kunskap, kunskapsspridning och innovationsskapande. Människors välbefinnande och en hållbar samhällsutveckling uppkommer i miljöer med stor mångfald där aktörer kan samverka och agera som komplement till varandra. För att lyckas som nation, region eller ort behöver vi skapa så mycket kraft som möjligt genom egen produktion (utbildning) och goda rekryteringsmöjligheter. I många avseenden är våra utmaningar desamma som för företag, med den avgörande skillnaden att ett företag kan lokalisera sig där resurserna finns. En region och stad måste dra resurserna till sig. Idag vurmar många för tjänstesektorn på industrins bekostnad. Att industrin är enda vägen framåt må vara något av en retorisk överdrift, men för med sig en viktig insikt: vi bör göra oss av med förenklade föreställningar om att tjänster är bra och modernt medan industri är dåligt och gammaldags. Gränsen mellan industri och tjänster är idag väldigt flytande, till stor del på grund av industrins ökade specialisering som gör många företagstjänster till indirekta komponenter i industriprocesser. Man skulle rent av kunna hävda att utan industrin inget kunskapssamhälle, då dessa lever i symbios. Uttryckt på det sättet låter det som en återindustrialisering är önskvärd. Generationsväxlingen kommer att ställa högre krav på bättre matchning av utbud och efterfrågan på kompetens, samt öka konkurrensen om väsentliga delar av arbetskraften. En arbetsmarknad som ställer allt högre krav på kompetens är en av regionens allra största utmaningar. Det ställer krav på nya lösningar för en ny tid. Den nu så starka inflyttningen av utrikes födda till kommunen kan komma att ge en rad positiva fördelar för näringslivets behov av internationell kompetens och språkkunnande. En annan stark faktor till ekonomisk tillväxt är regionförstoringen. Inte i första hand som en organisatorisk fråga, utan om ett utvidgat upptagnings- och avsättningsområde. En större region kräver bland annat fler miljöanpassade transporter för såväl människor som varor. Transportinfrastrukturen, bostadsbeståndet och utbildningssystemets kapacitet behöver utvecklas i takt med befolkningsökningen såväl i Sandviken som i andra kommuner och regioner med befolkningstillväxt. Utbyggnad av infrastruktur och regionens roll som logistiknav har stor betydelse för att stärka konkurrenskraften och öppna för nya etableringar även i Sandviken. Utmaningarna är många men möjligheterna är desto fler. Nu börjar arbetet med att förändra vår stad och centrum till nåt livgivande och lustfyllt, en plats som man bara måste besöka igen och igen. I Sandviken gör vi varandra bättre! Vi på Näringslivskontoret Eva Hofstrand Lennart Söderberg Michael Norell Elisabeth Hansson (Kenneth Nyberg, saknas på bilden)

3 Den moderna industristaden Denna futuristiska vision av samhälle och näringsliv i en symbios som andas hållbarhet i sin ursprungliga betydelse, hållbart samhälle, hållbart näringsliv och hållbar miljö, är skapad av David Palmberg som ett examensarbete från Chalmers. En fantastisk bild av Sandviken som den moderna industristaden. Den moderna Industristaden För att göra anspråk på att vara en modern industristad måste alla sträva mot samma mål, ett hållbart samhälle. Ett samhälle som tar tillvara på miljön, människorna som nyttjar den och som tillsammans med näringslivet skapar en hållbar ekonomi. I Sandviken skapar vi arenor som inbjuder till delaktighet, arenor för kultur, friluftsliv och idrott, till möten mellan kulturer från hela världen men också arenor där innovation och utveckling kan skapas genom samverkan mellan samhälle, näringsliv, och akademi. Sandbacka Science Park En modern teknikpark med sikte mot framtiden, där finns innovativa och kreativa miljöer som möjliggör att innovativa och engagerade företag kan möta forskning och högskolor. Haas Technology Center invigdes i slutet av året vilket sätter YH-utbildningen i absolut framkant bland Sveriges YH-utbildningar.

4 Från bruksort till en modern Industristad Företaget Sandvik Sandvik grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson som först i världen lyckades använda Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala. Verksamheten inriktades tidigt på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på FoU, nära kontakt med kunderna samt export. En strategi som varit densamma genom åren. Staden Sandviken Först kom Bruket sedan staden, naturligtvis har Sandviks resa från en liten stålproducent till ett innovativt verkstadsföretag påverkat utvecklingen av staden. Jernverket formade Sandviken, de byggde bostäder, skolor och sjukstugor. De gamla brukskåkarna som en gång var kärnan av staden är till stor del borta. En liten del är rustade och bevarade, de övriga ersatta av moderna bostäder ritade av den världskända arkitekten Ralph Erskin. Till Sandviken vallfärdar arkitektstudenter från hela världen för att vallas omkring på Nya Bruket som är skapat av Erskin, på så sätt fungerar Sandviken som en internationell kunskapsspridare. Idag är Sandvik en högteknologisk och global industrikoncern med mer än anställda med ett starkt fokus att förbättra kunders produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Industriområdet är Sveriges näst största efter Volvos fabriksområde i Göteborg. Centrum Även stadens centrum har utvecklats tillsammans med bruket och är idag ett modernt centrum. Trots ibland svåra tider och 2000-talets stålbad har flera av butikerna överlevt. De äldsta butikerna i centrum grundades redan vid sekelskiftet 1800/1900 talet och är fortfarande lönsamma. Sandvik är världsledande inom alla sina affärsområden. Deras produkter finns över hela världen och spelar en avgörande roll för de företag som använder dem, för de som konsumerar den värdeförädlade slutproduketen eller tjänsten. De innovativa tekniska lösningarna hjälper till att skapa en hållbar miljö. Sandviken är en mångkulturell stad där ca 12% av kommunens invånare är av annan nationalitet. Sandviken har idag över 50 nationaliteter representerade på gatorna i centrum. Dessa nya invånare bidrar till utvecklingen av Sandviken till mötesplats för kulturkrockar och kreativitet, till den moderna industristaden.

5 Sandviken ett centrum i utveckling Stadskärnans utveckling Under 2014 har ett arbete startat som innebär att förnya de centrala delarna av stadskärnan och nå visionen om den aktiva staden. Invånarna bjöds in för att tycka till om sin stad och över 1600 idéer lämnades in. Detta stadsutvecklingsprojekt skall förbättra de kommersiella förutsättningarna i stadskärnan och utveckla en levande och attraktiv mötesplats för Sandvikens invånare och besökare. Projektet har ett brett perspektiv och omfattar bl.a. butiksutbud och innehåll, den fysiska utformningen av stadsrummet, service samt kommunikation och varumärkesbyggande. Arbetet sker i nära samarbete med fastighetsägare, lokalhyresgäster, Företagaarna och andra intresseorganisationer. Att utarbeta och implementera en långsiktigt hållbar modell för samverkan mellan handlare, fastighetsägare och kommunen finns också på agendan. En av trenderna inom handeln handlar om stadsdelscentrumens revansch, man går mot mindre lokalcentrum med hög tillgänglighet och ett brett utbud av vardagskaraktär. Man vill handla på hemmaplan och spendera mindre tid på att transportera sig. Närodlat och närproducerat ligger i tiden och man vill gynna det lokala affärslivet, vilket också skapar arbetstillfällen, särskilt för ungdomar. sig utanför sin egen fastighet och bidrar till finansieringen av upprustningen av ett gemensamt område såsom exempelvis trottoarer, ett torg, en park eller en lekplats för att man ser att det i förlängningen ökar värdet på den egna fastigheten. Sandviken satsar de kommande åren hårt för att skapa en attraktiv stadskärna och få en möjlighet att kämpa om titeln Årets Stadskärna. The Church är nästa stora satning på att få centrum levande. Den fd Baptistkyrkan, invigd 1905, omvandlas till restaurang och uteservering. En ovanlig restaurang enligt samma koncept som the Church i Dublin, Irland. Ett samarbete mellan kommunen och en lokal entreprenör. Utvecklingen av utbudet i stadskärnan handlar inte bara om fler butiker utan också om att skapa fler anledningar överhuvudtaget att ta sig till centrum. Det innebär att förutom fler butiker, caféer och restauranger så behövs det även fler bostäder, fler hotellrum, mer kultur och nöjen, mer service och andra tjänster. För att få en mysigare och mer attraktiv mötesplats mitt i stan krävs också rekreationsytor i form av utrymmen för spontanlek, vila och återhämtning, platser att stämma träff på, servicefaciliteter (toaletter, familjerum, laddställe för mobiltelefon etc), konst, grönska och vatten. Skydd för regn och vind är också viktiga faktorer för trivseln och möjligheten att vistas längre i stadskärnan. Det handlar om att skapa ett Business Improvement District där privata aktörer sträcker Det finns många idéer och tankar om centrums utveckling. Nedan en idéskiss.

6 Detta händer i Sandviken Händer i Sandviken Sandviken är en liten kommun men det händer mycket här. Tack vare eldsjälar som arrangerar jazzfestivaler, kammarmusikfestivaler, rockarrangemang och Göranson Arena har flera världsartister gjort sitt enda framträdande i Sverige eller Europa just här. Sveriges artistelit framträder på arenan varje år, det är välbesökta evenemang med besökare från hela Sverige. I Sandviken spelas sedan ett par år World Cup i Bandy och en av Sveriges största inomhusturnering för fotboll, här bor Sveriges bästa bandylag som spelar i Sveriges finaste innomhusarena. Göransson Arena Flera stora satsningar har gjorts i Sandviken de senaste åren Sandvik investerar 1 miljard/år i Sandviken Sandvik inviger Coromant Center i Sandviken, ett innovativt center för forskning och utveckling Sandbacka Teknik Park utvecklas till en fullvärdig Science Park Stålindustrins forskarskola installerar sig på Sandbacka Science Park Utbyggnad av handelsområdet Mosaiken Riksväg 80 blir Europaväg 16 (E16) Om- och tillbyggnad av infart Sandviken Göransson Arena Kulturcentrum invigs FöretagarForum IT-Forum Branäs investerar i Kungsbergets alpina skidanläggning/skidort (målet är 2500 bäddar) YH- och vuxen utbildningen går med i nätverket Htech utbildnings Center, och ingår i ett globalt nätverk tillsammans med MIT, Camebridge, Oxford och Harward university. Landsbygdsriksdagen 2014 Beslut om elektrifierad testväg för transporter från Gävle Hamn via Sandviken till Hofors längs E16. SAIK Bandy World Cup Bandy Rally SM Göransson Cup (fler än 200 lag) Isracing Eurovision Song Contest Cent, 2011 Scorpions, 2012 Ms. Lauryn Hill, 2014 Landsbygdsriksdagen 2014 Bryan Adams, 2015 Euro Floorball Tour (2015) Festivaler Bangen Jazz & Blues festival Kammarmusikfestivalen Kulturnatta Musik i Bruksmiljö Kungen Drömfabriken

7 Fritid i Sandviken Storsjön En av Sandvikarnas mest omtyckta fritidsaktivitet är att vara på Storsjön. Vid Storsjön kan den som vill bada, segla, åka vattenskidor eller bara koppla av. Storsjön har ett av Sveriges bästa fiskevatten för gös och trollingbåtarna trängs på sjön. Storsjön har många små öar där fritidsboendet har varit ett självklart alternativ sedan början av 1900-talet. Idag har många fritidsboenden gjorts om till permanentboenden. Vid Storsjön finns ett segelsällskap och en vattenskidklubb som fostrat många åkare och vindsurfare i den svenska eliten. Vid Storsjöns strand ett par mil söder om Sandviken i Årsunda finns en vacker camping och en flera km lång fin sandstrand. Campingen har festligheter och after beach under sommarkvällarna och brukar vara ett välbesökt arrangemang. Vid Storsjön finns ytterligare några fina bad inom kommungränsen. Storsjön har en högklassig is då vädret tillåter och när det är möjligt finns en skridskobana att nyttja för de som känner för långfärdsskridsko eller varför inte lite segeljakt. Högbo Bruk En pärla bland våra fritidsområden är Högbo Bruk. Här kan du vandra i skogen, bada i sjön, motionera i miltals av banad och obanad terräng, eller cykla i mil av moutainbike anpassade leder. I Högbo Bruk finns dessutom en ypperlig 27 håls golfanläggning, restauranger och caféer inramade i en härlig gammal bruksmiljö. I sjösystemet runt Högbo Bruk finns även kanotleder som tar dig flera mil bort. Kungsberget I Kungsberget kan man sommartid vandra i orörd gammal skog och mark, har du tur stöter du på nåt av våra stor rovdjur. Gävleborgs län är ett av Sveriges rovdjurstätaste län. Vintertid är Kungsberget landets förnämsta skidort nedanför fjällanläggningarna, Sälen, Åre m.fl. Kungsberget har 18 nedfarter och tio liftar, här har landslagsåkaren Sara Hector fostrats till en åkare i världsklass. Kungsberget har också en toppanläggning för brädåkare. Vintertid kan du åka skidor i elljusspåren eller om snön finns i spårade leder i den vackra naturen. Högbo Bruk är officiell Vasaloppspartner och rankas till de absolut bästa anläggningarna i Sverige för längdskidåkning. I Högbo Bruk finns Sveriges enda konstfrusna skidspår som utnyttjas flitigt, inte bara av Sandviksborna utan också av Vasaloppsåkare från andra delar av Sverige.

8 Sandviken, en mötesplats för forskning, utveckling och innovativa idéer Det forskningsintensiva Sandviken Sandviken är en av de mest forskningstäta kommunerna i landet, i Sandviken bor och verkar ca 700 forskare, på Sandvik, högskolan i Gävle och ytterligare ett antal företag runt om i Sandviken. Forskning pågår inom ett flertal områden med fokus på materialteknik, försörjningskedjor, IT, renhållning, miljöteknik, ny energi, Clean production och en massa annat. Till antal patent räknat är Sandviken landets mest innovativa kommun och regionen en av landets mest innovativa regioner. En viktig mötesplats för dessa innovativa kreatörer och företag är Sandbacka Science Park. Sandbacka Science Park Sandbacka Park Utveckling arbetar för att skapa olika koncept och nätverk för att stödja företag i Sandbacka Park och dess närhet. Några av de koncept som arbetats fram är bl.a. forskning och utveckling, inkubatorsstöd och affärsutveckling. På Sandbacka Sience Park finns 48 företag, ca 900 medarbetare samt ett 50-tal studerande på högskole- och eftergymnasial nivå. Stålindustrins Forskarskola Stålindustrins forskarskola etablerade sig under året i Sandbacka Science Park, där en handfull doktorander har sin arbetsplats. Deras forskningsområden riktar sig mot industrin och framförallt Stålindustrin i Bergslagen med Sandvik som främsta bidragare. Teknikparksmiljön är ett nära samarbete mellan högskolor och industri där forskning är en viktig beståndsdel till innovation och ökad kompetens. Den forskning som idag finns inom Sandbacka Science Park är fokuserad till materialforskning, logistik och försörjningskedjor. Forskningen bedrivs i samarbete med Stålindustrin i Bergslagen, Triple Steelix, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle (CLIP). Sandbacka Creative Office Här finns en kreativ och tillgänglig miljö som stimulerar till innovativt arbetsätt och utvecklingsprocesser. Här kan entreprenörer och aktörer kraftsamla för att ta tillvara initiativ, arbetssätt och kompetenser för att utveckla regionens näringsliv och kompetensbehov. Det görs genom att stimulera Kreativa krockar, FindIT FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken. Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder genom att utveckla ett kluster av världsklass inom industriell IT. Ett viktigt initiativ av FindIT är IT-Forum, ett mötes forum som samlar ca 150 deltagare varje år. Htech utbildnings Center Som den fjärde utbildningsanordnaren i Sverige och en av 80 i världen, ingår Sandvikens Yrkeshögskola i en exklusiv skara tillsammans med Harvard, Oxford, Cambridge och MIT. Här ges studenterna möjlighet att utbilda sig på toppmodern utrustning och få rätt kompetens för framtidens industrijobb. Innovativa samarbeten Ett antal initiativ har tagits mellan Sandvikens kommun och Företagarna i Sandviken för att underlätta för företagen i Sandviken. Ett par exempel är de nätbaserade tjänsterna för direktupphandling och lokaluthyrning (www.sandviken.se). Företagarforum Företagarforum är en viktig mötesplats för den regionala industrin där den kan möta andra företag och visa upp den mångfald och innovationshöjd industrin representerar. Det ger industrin en möjlighet att öka sin attraktionskraft och säkerställa framtida kompetensförsörjning. Företagarforum är en industrimässa med 200 utställare och ca besökare, mässan återkommer vart annat år.

9 Sandviken, en del i stålindustrins Silicon Walley (Bergslagen) Bergslagen Sandviken tillhör Bergslagen, en region som är känd för gruv- och stålindustri. Bergslagens stålindustri omfattar främst Dalarna, Västmanland och Gästrikland. En region som är bas för svensk Stålindustri och ett av Sveriges största industrikluster. Här finns flera stora industrier som tillsammans omsätter ca 200 miljarder och sysselsätter ca personer globalt och ca personer i regionen. Stålindustrin i regionen har ca 700 underleverantörer som verkar i Bergslagen och som tack vare stålindustrins behov kan utvecklas och ges möjligheter att växa på en marknad utanför regionen. En viktig del i regionens och Sandvikens utveckling är Triple Steelix, Stålindustrins och underleverantörernas regionala nätverk. Bergslagens Stålindustri bildades på 1800-talet omsätter ca 200 miljarder Kr sysselsätter ca globalt sysselsätter ca regionalt försörjer ca 700 leverantörer är världsledande inom respektive affärsområde Triple Steelix Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen. Triple Steelix omfattar fjorton kommuner i tre län: Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Region Dalarna och Region Gävleborg samt länsstyrelserna och högskolorna är engagerade. Huvudansvaret för Triple Steelix ligger hos Jernkontoret, stålföretagens branschorganisation. Den strategiska idén för Triple Steelix är att som aktiv plattform (samordnare/möjliggörare) skapa en dynamisk och innovativ arena där aktörerna aktivt och gemensamt lär av varandras erfarenheter, utbyter kunskap, genererar nya affärer och går samman för att utveckla nya produkter, tjänster eller företag. Den samlade kunskapen inom företagen, tillsammans med regionala resurser inom forskning och offentlig sektor, ger stor potential att förädla och stärka området genom utveckling och förnyelse av arbetssätt till ett effektivt innovationssystem. I Sandviken/Gävle regionen är det drygt ett 50-tal aktiva medlemmar i Triple Steelix som levererar material, produkter och tjänster till stålindustrin i Bergslagen.

10 Sandviken/Gävleregionen, en del av Stockholm/Mälardalen Sandviken/Gävle regionen Regionen är Ostkustens mest expansiva och innovativa region. Sandviken/Gävle är med den nya E4:an bara 1,5 timmar från Arlanda flygplats och 2 timmar bort från Stockholm och Mälardalen. Man tar sig enkelt till Stockholm och Arlanda flygplats utan ett enda stopp på vägen. Sandviken/Gävleregionen innefattar Gästrikland, Hälsingland men sträcker sig även till Uppsala, Stockholm, Mälardalen, Bergslagen och Östra Dalarna. På en radie av 2 timmar når du 1/3 av Sveriges befolkning och lite drygt 1/3 av alla Sveriges företag. 3,2 miljoner innvånare företag Högskolan i Gävle har studenter ett 50-tal utbildningsprogram samt två forskningscenter inom logistik & produktion (CLIP) och belastningsskador (CBF). Den utökade regionens högskolor och universitet omfattar även KTH, Karolinska, Stockholms Universitet, Örebro Universitet, Uppsala Universitet, Högskolan i Dalarna och Mälardalens Högskola med ca studenter. Sandviken/Gävleregionen växer I och med E4:s utbyggnad och nya E16 har möjligheterna att nå Stockholm och Arlanda förbättrats avsevärt. Det har ökat regionens attraktionskraft och andelen besökare från Stockholm/Mälardalen har kraftigt ökat de senaste åren, mycket tack vare satsningen på att transformera Kungsbergets daganläggning till en skidort. Även Gävle hamns stora kapacitetsökning påverkar regionen positivt och skapar nya möjligheter för regionens företag att utvecklas och växa på nya marknader. Radie 2 timmar Stockholm Sandviken/Gävleregionen 2025 Regionen har utvecklats tilll en tillväxtintensiv region tack vare den innovativa och forskningsintensiva industrin. Gävle hamn är en av landets mest betydelsefulla hamnar, regionen ett viktigt logistiknav och horisontell transportkorridor. Tack vare det har regionens företag en försörjningskedja av världsklass, tillsammans med fiberutbyggnaden gör det regionen till en mycket attraktiv region för etableringar. Sandviken har utvecklats till en modern destination/ skidort. I Sandviken (Kungsberget) har regionen landets förnämnsta vinterort utanför högfjällsanläggningarna och Högbo är en given plats för friluftsliv, upplevelser, motion och idrott. Högbo Bruk är den arenan för cykel i terrängen både för elit och motionärer.

11 Sandviken/Gävleregionen har god infrastruktur Till Arlanda International Airport tar man sig med buss/tåg eller bil, resan tar lite drygt 1,5 timme. E16 är landest enda större horizontala transportkorridår och utgör det Mellansvenska Logistiknavet som förbinder Gävle hamn med Oslo Hamn. Gävle 15 MIN Arlanda 1 H 45 MIN Stockholm 2 H 5 MIN Örebro 2 H 15 MIN Göteborg 5 H 23 MIN Malmö 7 H 15 MIN Köpenhamn 7 TIM 53 MIN Hamburg ca 14 TIM Närhet till Gävle hamn och ett välutvecklat väg- och järnvägsnät möjliggör för enkel transport av både människor och gods inom Sverige, Scandinavien och Europa. Hamnen är Ostkustens största Containerhamn och finns endast 30 minuter bort. Hamnen trafikeras av de 21 största rederierna i Världen. Containerterminalen har en årskapacitet på TEU och tar emot Atlantgående fartyg. Godstransporter når hela Sverige på 8 timmar och större delen av Europa på 24 timmar. MellanSveriges Logistiknav är ett initiativ till regionalt kunskapsoch marknadsföringsnätverk, som tagits av Mellansvenska Handelskammaren. De lyfter samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor - samverkan mellan regioner och kompetenser för att skapa ett inovativt regionalt logistiknav. Sandviken (Storviks station) har ett strategiskt unikt geografiskt läge ur ett logistikperspektiv då det dels är en nod i det transeuropeiska transportnätverket TEN-T och alla tåg till och från Norrland passerar Storviks station, förutom en mindre del gods som via Stockholm/ Gävle ansluter till transportkorridoren.

12 Demografi och sysselsättning Demografi Sandviken är en mellanstor svensk kommun med nästan innvånare och erbjuder som sådan en varierad geografi och möjligheter, med såväl stadsmiljö som landsbygd. Vidare finns de flesta branscher och näringsgrenar, liksom yrken på olika nivåer och av olika slag, representerade inom näringsgeografin i kommunen. Närheten till Stockholmsregionen, som är landets ledande tillväxtregion, innebär en stark potential för Sandviken inom en rad utvecklingsområden. Sandviken har under ett antal år upplevt en positiv befolkningsutveckling, vilket i tillväxtsammanhang är en av de viktigaste långsiktiga faktorerna för utvecklingen av befintliga och nya marknader. Åldersprofil Befolkningsutveckling Sandvikens befolkning blir sakta äldre men det är främst befolkningen på landsbygden som blir äldre, en trend vi i Sandviken inte är ensamma om. I Sandviken var den sysselsatta dagbefolkningen , år Sysselsättningen har minskat med 297 personer sedan Genomsnittsålder Antal dagsysselssatta 45, , , , , Landsbyggd Tätort

13 Arbetsställen och löner Arbetsställen Sandvikens kommun domineras precis som övriga kommuner av mikroföretag, 0-9 anställda. Enligt SCB består näringslivet av 97 % mikroföretag. I Sandviken är den siffran inte riktigt lika hög utan stannar på 84%. Det är endast ett fåtal företag och kommunen som har flera arbetsställen. Skolor, Stadshuset och Sandbacka Science Park är exempel på kommunala arbetsställen. Övergripande antalsuppgifter ( ) Antal Beskrivning 3587 arbetsställen anställda 876 arbetsgivare 3460 verksamma företag Antal arbetsställen per ägarkontroll 13 statliga 114 Kommunalt ägda 4 Landstingsägda 3132 Privatägda svenska (ej inom koncern) 279 Privatägda svenska (inom koncern) 45 Utlandsägda Arbetsställena domineras av de små, hela 92% av alla arbetsställen har färre än 9 anställda. Endast en handfull företag med anknytning till Sandviken exkl. Sandvik och kommunen har fler än 100 anställda. Daglönesumman Daglönesumman är ett mått på löneutveckling och köpkraft hos dagbefolkningen i kommunen. Sandviken har fortsatt mycket hög daglön i förhållande till sin storlek och den genomsnittliga årsinkomsten (daglönesumman utslagen på antal sysselsatta) är högre än i Gävle, Uppsala och Örebro. Skillnaden mellan daglön och nattlön är stor (ca 600 miljoner kr), en köpkraft som är viktigt att den i görligaste mån stannar kvar i kommunen för att stimulera den lokala handeln. År 2012 uppgick daglönesumman per sysselsatt till ca kronor i riket. Den är avsevärt högre i storstadsregionerna jämfört med övriga regioner. I Sandviken var motsvarande daglönesumma ca kronor. Lägre än i Stockholm men på samma nivå som Göteborg tappade Sandviken något mot Stockholm och Göteborg men ligger ändå på en hög nivå, (källa: Arena för tillväxt, 2014). Lönesumma efter arbetsställe och kommun dagbefolkning Kommun Årsinkomst (2013) Daglönesumma (miljoner kr) Stockholm ,8 Göteborg ,1 Sandviken ,6 Borlänge ,4 Uppsala ,2 Sundsvall ,9 Gävle ,8 Örebro ,8 Falun ,5 Hofors ,5 Ockelbo ,8 Daglönesumman har vuxit med 10,5% mellan åren

14 Företagsstruktur Omsättning Lite drygt hälften av alla företag omsätter mindre än 1 miljon kr och hela 84% av företagen omsätter mindre än 10 miljoner kr. Endast 9% av företagen omsätter mer än 50 miljoner och endast 4% över 100 miljoner. I tabellen nedan ingår koncernbolag som ex. Sandvik, Apoteket och Coor. Av bolagen som omsätter över 100 miljoner kr finns endast ett par företag med sitt ursprung i Sandviken förutom Sandvik. Antal företag (AB) efter omsättning 2014 (kkr) < > Diagramrubrik 6% 2%4% 9% 39% 40% < > Bolagsformer Den vanligaste bolagsformen är Enskild firma som står för 56% av alla företag. efter den ökning av Aktiebolag som kunde ses efter den regeländring som skedde för ett par år sedan genom de förenklade reglerna för Aktiebolag, har AB minskat något under Företagen i Sandviken omsätter nästan 10 miljarder varav basindustrin står för ca 40%, handeln för 20%, besöksnäringen för 9% och övriga tillsammans för 31%. Rörelseintäkterna har förutom 2013 haft en stark positiv utveckling och ökat med 31,7% under perioden Antalet anställda har under samma period ökat med 26,5%. övriga 8% AB 30% Rörelseintäkter (resultat före avskrivningar) och anställda, ej offentlig verksamhet och Sandvik (kkr) EF 56% rörelseintäkter förändring (%) - 17,4 4,9 7,1-0,1 antal anställda förändring (%) - 4,5 6,8 8,6 4,3 HB 6% Utöver Sandvik är det ytterligare ett företag som har en rörelseintäkt över 1,5 miljard kronor, Midroc Electro AB.

15 Industristaden Stålindustrin Stålindustrin utgör tillsammans med skogs-, gruv- och kemiindustrin svensk basindustri som ända fram till idag spelat stor roll för svensk ekonomi. Enligt en artikel i Dagens Samhälle (nr ) har basindustrin tappat nästan jobb sedan mitten av 1990-talet från till i slutet av 2013, det motsvarar nästan 13% av antalet sysselsatta i Sverige. Stålindustrin krisar och har bara på första decenniet av 2000-talet haft ett par stålbad, landets tio största stålkommuner har förlorat 43% av sina industrijobb mellan Sandviken en vinnare Vid en jämförelse mellan de största stålkommunernas utveckling ser vi Totalt -43% dock mycket tydligt att det utkristalliserar Sandviken -4% sig en vinnare. Sandviken har Oxelösund -24% endast förlorat 4% av industrijobben Avesta -42% under samma period och det arbetar idag lika många på Sandvik som under Hofors -48% 1970-talet, samtidigt som andra Borlänge -53% industrier halverat sin arbetsstyrka. Hagfors -53% Det tyder på att Sandviken har en Tierp -55% god förmåga att kompetensförsörja industrin samtidigt som industrin Degerfors -57% visar upp en enastående förmåga att Hällefors -66% anpassa sin organisation och sina produkter till en ny global och Luleå -71% konkurrensutsatt marknad. Utvecklingen -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% inom industrin går mot en automation som tyvärr också innebär färre anställda. Framtidens industri är innovativ och forskningsintensiv och kräver hög kompetens inom teknikutveckling och materialteknik. Sandviken ligger i framkant inom dessa områden, vilket borgar för en fortsatt positiv utveckling. Industrins investeringar Norrland är den del av Sverige där industrin investerar mest. Norrbotten investerar 10 ggr mer per invånare än Stockholms län, Gävleborg 3-4 ggr mer. Att industrin investerar visar på en framtidstro, Sandvik har de senaste åren investerat ca 1 miljard kronor om året i Sandviken vilket är ca en tredjedel av industrins investeringar i Gävleborgs län Som jämförelse investerade industrin i Malmö ca en halv miljard kronor under Foto: Sandvik De fem investeringstätaste regionerna 2012 region Miljoner kronor kronor per innvånare Norrbotten Stockholm Västra Götaland Skåne Gävleborg

16 Industristaden Enligt SCBs rapport Företagens ekonomi 2010 hämtade sig industriföretagen under 2010 efter den finanskris som präglat landet. Återhämtningen i nettoomsättningen var 10% under Våra industriföretag (exklusivt Sandvik) hade inte lika stark utveckling, de stannade på hälften ca 5%. Utvecklingen åren mellan var inte lika goda, våra tillverkande företag tappade 4,6% av sin försäljning och byggföretagen hela 60%. Den siffran är dock missvisande då Midroc flyttade sätet från Sandviken under den tiden, efter flytten är inte Midrocs siffror med i statistiken. Under 2013 planade kurvan ut och året slutade med en nedgång på 0,9 % (Siffrorna är exkl. Sandvik och Midroc). Antalet anställda inom industrin hade en kraftig ökning men har sedan sakta minskat. Den drastiska minskningen beror på Midrocs flytt av sätet till Stockholm. Industrin och övriga näringar har haft ungefär samma utveckling och under 2013 ökade antalet anställda totalt med 3 % (exkl. Sandvik och Midroc). Industrin och övriga näringar sysselsätter ungefär lika många av de anställda. Antalet anställda industri/övrgia Omsättningsutvecklingen (kkr) totalt industrin övriga totalt totalt industri övrigt totalt Förädlingsvärdet har haft ungefär samma utveckling och låg vid slutet av 2013 för sindustrin på ca 1,2 miljarder kr och ca 2,6 miljarder för övriga näringar. Det totala kommunala förädlingsvärdet (förutom Sandvik och Midroc) var 2013 ca 3,8 miljarder. Förädlingsvärdets utveckling (kkr) totalt industrin övrigt totalt

17 Handelsstaden Handelns utveckling Handeln i Sandviken har en relativt bra utveckling sett mot regionen och riket i genomsnitt. Trots det så sjunker handelsindex vilket visar att Sandvikens invånare i allt större utsträckning lämnar kommunen för sina inköp. Sällanköpsindex har sjunkit från 57, år 2009 till 53 vid utgången Det visar att ca hälften av kommunens innvånare handlar sina sällanköpsvaror utanför kommungränsen eller via näthandeln. Index utveckling visar att det finns rum för minst en till stor kedja för dagligvaror och att behovet av etableringar inom sällanköpshandeln är stort. Försäljningsindex utveckling dagligvaru sällanköp totalt Handelns tillväxt i Sandviken har i förhållande till övriga landet varit densamma, en tillväxtökning på 1-2% de senaste åren. Handelns omsättningstillväxt (%) Sandviken Gävleborg Sverige Detaljhandeln i Sandviken omsätter ungefär 1,8 miljarder kronor per år. Av de tio lönsammaste företagen i Sandviken, baserat på rörelseintäkterna finns två ICA handlare med. ICA Maxi på en 5:e plats och ICA Market på en 9:e plats. Ser man till antalet anställda är ICA MAxi på 4:e plats. Handeln betyder således mycket för en hållbar tillväxt i Sandviken. Omsättningsutveckling inkl moms (MKr) dagligvaru sällanköp detaljhandel (tot) Antal anställda inom handeln har varit relativt konstant mellan åren Antal anställda inom handeln dagligvaru sällanköp detaljhandel (tot)

18 Etableringsstaden Etablerbar mark Sandviken har eableringsfärdig mark för exploatering. De största områdena är Tuna och Lövbacken. På Lövbackenfinns i dag ett tio-tal mindre verkstadsindustrier etablerade. Tuna Här finns kvm detaljplanelagd mark. Området är strategiskt beläget vid E16. Infrastruktur på plats. Inga ytterligare investeringar för infrastruktur är nödvändiga. Området är planerat för datacenter, industri, logistiklösningar och handel. Området är inte belagt med restriktioner för byggbar mark förutom att högsta höjd för byggnader är 27 meter. Nedan följer lite fakta om Tuna. Förutsättnignar kvm byggbar mark inom 14 dagar Bygglov inom 10 veckor Planlagd och klar inom 6 månader Tuna Avfart Tuna vid E16 är planerad att påbörjas under Efter färdigställandet har området Tuna i princip direktaccess till och från E16. Fiber Redundant fiber inom 20 meter från området som ansluter från tre olika håll Kraftförsörjning Området matas med 35MW/130kV. 80MW finns tillgängligt inom 24 månader och 100 MW inom 48 månader Tillgång till grön el Vatten och avlopp Tillgängligt på området Lövbacken Lövbacken På Lövbackens industriområde finns verkstadsindustrier. Här finns byggbara tomter i anslutning till E16. DataCenter och serverhallar Sverige har ett relativt kallt och för datacenter lämpligt klimat, medeltemperaturen i Sandviken ligger mellan -10 grader till + 24 grader. Ett viktigt skäl till att t.ex. Facebook satsat på serverhallar i Sverige är möjligheten till grön el och att hallarna kan utrustas med ett kylsystem som innebär att de kan använda frikyla under vinterhalvåret.

19 Etableringsstaden Industri 4.0 Vi står inför ett nytt industriparadigm, industri 4.0. Den första industriella revolutionen var den mekaniska vävstolen 1784, den andra revolutionen var massproduktionen som faktiskt startades i ett slakteri i Cincinatti Tredje industriella revolutionen var när industrin började använda elektronik och informationsteknologi (IT) på 1970-talet. Utvecklingen har medfört ett paradigmskifte eller industrirevolution vart 100:e år, men den snabba utvecklingen inom framförallt IT Bildkälla IBM har nu halverat den livscykeln och vi står nu inför nästa industriella revolution. Industri 4.0 utnyttjar cyber-teknologi och molntjänster för att optimera produktion av varor och tjänster. Vi använder allt mer lagringsutrymme för vår information och datafiler, (Big Data). Behovet av serverkapacitet blir allt större och med det även efterfrågan på lämliga geografiska områden för att förvara dessa känsliga servarar. Om vi idag pratar om gigabyte och terrabyte så pratar vi i morgon om zettabyte och yottabyte. Sverige är konkurrenskraftigt mot resten av världen just på grund av vårt klimat och Sandviken har en del intresseförfrågningar från internationella företag som vill följa företaget Facebook och etablera sig i Sverige. Från begynnelsen av datalagring och fram till 2003 skapades 5 exabytes (miljarder gigabyte) av data. År 2011 skapades samma mängd lagringsutrymme var annan dag och 2013 var tionde minut. enhet storlek binär storlek kilobyte (Kb) megabyte (Mb) gigabyte (Gb) terabyte petabyte exabyte zettabyte yottabyte Vindkraft Gävleborgs län är Sveriges gynnsammaste län vad gäller vindförhållanden för vindkraft. Det har gjort att vindkraftbolagen etablerar sig här och Sandviken är inget undantag. I Jädraaås finns Norra Europas största vindkraftspark med en kapacitet på 500 GWh, vilket motsvarar behovet för hushåll. Vestas är ett globalt energiföretag som specialiserat sig på vindkraft. Vestas har etablerat ett servicekontor för sina vindkraftverk i Järbo, varifrån de sköter underhållet på de vindkraftverk som idag finns på plats i Sandvikens kommun med omnejd. Logistik Sandviken har ett gynnsamt logistiskt läge med framförallt Storviks station, där i princip de flesta tåg som ska norrut passerar ca 200 st. per dag. Storvik hade ett tag Europas längsta perrong. Tuna med sitt läge i anslutning till E16 är också ett utmärkt alternativ för distributionscentraler och lagerhållning. Bildkälla IBM

20 Besöks- och Turistnäringen Gästnätter Här redovisas antalet gästnätter i relation mellan svenska och utländska gäster och fördelning på nationalitet. Svenska gäster står för 92% av gästnätterna och resten av världen för resterande 8%. De nordiska länderna står för en ökning medans Storbritannien, Frankrike och Nederländerna visar en minskning. De utländska gästnätterna har ökat med 360 st. eller 4,2%. Sandviken har haft en gynnsam utveckling av besöks- och turistnäringen. Antalet gästnätter ökade med 9,6% under 2013, samtidigt var ökningen 2% i Gävleborgs län. Turistiska nyckeltal Förädlingsvärde (Mkr) Omsättning inkl.moms (Mkr) Antal sysselsatta (årsverken) Turismens andel av BRP (%) 2013 förändring (%) 227-0, , ,2 1,9 +0,2 Antal gästnätter ,6 Gästnätter per nationalitet (ej Sverige) Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Nederländerna Frankrike Övr. Europa Övr. Världen Gästnätter beläggningsgrad (%) Sandviken Gävleborg vinter sommar helår förändring -1-1 Turistkronan Turistkronan illustrerar hur stor andel av den totala turistiska omsättningen som sker inom respektive bransch i Sandvikens kommun.

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Näringslivsenheten i Sandvikens kommun

Näringslivsenheten i Sandvikens kommun Näringslivsenheten i Sandvikens kommun Näringslivsenheten arbetar för dig som är eller vill bli företagare. Genom att fungera som vägledare och stöd vill vi underlätta ditt företagande. Vi bidrar också

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer