Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande"

Transkript

1 Tema Bön Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande 47

2 För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande 1

3 KOMPETENSGUIDEN Stockholms stift hösten 2010 Redaktion: Lena Rönnbäck, Annika Sjöqvist Platzer, Ann Svahn Grafisk form: Eva Widegren Omslagsbild: Övriga bilder: sid 4, 5, 10, 14, 15, 22, 29, 33, 37, 39, Lasse Söderberg sid 6, Caroline Hedin sid 7, arkiv sid 11, Mats Åsman sid 11, privat sid 12, 17, 19, sid 25 (Zsuzsanna Kilian), 30 (Claudio Sepulveda Geoffroy) 41 (Michał Trochimiak), istockphoto sid 33 Tryck: Alloffset, Stockholm Upplaga: ex Ansvarig utgivare: Thomas Wärfman Stockholms stift, Box 16306, Stockholm

4 Innehåll 4 Kurskalendarium 5 Inspiration 6 Tema: Bön 7 Hälla ut sitt hjärta 8 Bönens år har inletts med stormsteg 9 Vardagens bön 10 Inspiration bollplank rådgivning 11 Graninge stiftsgård 12 Bön för vår egen skull 13 Enheten för själavård, handledning och sjukhuskyrkan 13 Centrum för religionsdialog 14 Kyrkoherdestöd 14 Praktikhandledning 15 Det goda samtalet 15 Att bryta tystnaden 15 Mentorskap 16 De kyrkliga utbildningarna 17 Att umgås med Gud skäl att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga 19 Bönen som livsstil 20 Nätverk 25 Kurser 26 Kursanvisningar 41 Andra kompetensutvecklare 3

5 Kurskalendarium hösten 2010 Augusti 19 Godly play, introduktion 19 Barns perspektiv vuxnas ansvar 20 Familjeverkstan 20 När är man barn, tonåring, vuxen? Fängelseprästkonferens Forgotten people September 7 Ge mig ett barn, annars vill jag dö! 10 Grupphandledning 14 Tänk om, tänk nytt, tänk till sammans! 14 Miljöteologi 15 Förtroendevald i Svenska kyrkan 23 Sociala medier Kurs för kyrkvärdar och gudstjänstvärdar Ledarutbildning Pedagogik 27 Frukostmöte Själavård i grupp? Certifieringskurs i KBOK 28 DELA LIV Kom igång med handlingsplansarbetet 29 Dynamik och dynamit i religionsmötet IV November 8 Samverkanskonferens komprimerad kvällstid 9 Samverkanskonferens heldag 10 Webbdag 11 Miljöteologi Ledarutbildning Vår tro Godly play 16 Att läsa världen 17 Energieffektivisering i kyrkan 18 Överlämnande av dödsbud 20 Förberedelsekurs för kyrkomusiker 24 Frukostmöte Den skuld som inte var min December 4 5 Kyrkvärdsdagar med fokus på lekmannens roll i gudstjänsten Retreat för unga tema bön Januari Sexdagarsretreat Guds hus hör bön Oktober 1 3 Ledarutbildning á la Graninge 6 Inspiration 0 18 år 6 Webbdag 8 Att möta människor i sorg 9 Världens kurs för internationellt engagerade 13 Miljöteologi 16 Syföreningskurs 19 Bönens betydelse i olika trostraditioner 20 Introduktion i konfirmationens teologi och pedagogik 22 Frukostmöte Ekonomisk hjälpverksamhet och professionalitet 22 Förtroendevald i Svenska kyrkan inbjudan till presidierna 28 Godly Play, introduktion 28 Barns perspektiv vuxnas ansvar 29 Familjeverkstan 29 När är man barn, tonåring, vuxen? Andlig vägledning i ignatiansk anda 4

6 Inspiration 5

7 Tema - Bön Kompetensguiden för hösten 2010 har tema bön eftersom det är Bönens år. Läs gärna biskop Eva Brunnes egna böneminnen på nästa sida eller ta del av fyra andra innehållsrika reflektioner kring bönen. På sidan 8 presenterar Michael Bjerkhagen, projektledare för Bönens år, syftet med Bönens år och det utbud som finns i samband med det. Kompetensguiden presenterar ett rikt utbud av kurser, nätverk och andra möjligheter att växa. Är du morgonpigg kanske du vill delta i frukostmöte med diakonalt perspektiv se sidan 31. Eller passar sen eftermiddag bättre? Då erbjuds möjlighet till fördjupning i miljöteologi se sidan 29. Kanske finns behov av att utveckla förmågan att berätta bibelberättelser med metoden Godly play se sidan 27, 35 och 38. Samverkanskonferenser ges vid två tillfällen se sidan 37. Vi presenterar ett par nya nätverk som kanske kan vara av intresse. Och kom ihåg att medarbetarna på stiftskansliet alltid är beredda att svara på dina frågor och synpunkter. En presentation av enheterna för utvecklingsavdelningen finns på sidan 10. Hör gärna av dig till någon av kontaktpersonerna. Stiftets totala utbud av kurser hittar du på länken www. stockholmsstift.se/kurser. Därifrån kan man välja vad man vill anmäla sig till. Direktlänken till kursanmälan är Nytt för i år är att man kan anmäla sig till flera kurser samtidigt. Under rubriken Välj kurs/kurser kan du via rullisten ställa dig på den kurs du är intresserad av och då visas information om den kursen. Vill du anmäla dig till den, tryck på knappen Lägg till kurs, då syns kursen under rubriken Valda kurser. Vill du anmäla dig till fler kurser upprepa ovanstående. Vi hoppas du som anställd, förtroendevald eller ideell ska finna något du vill fördjupa dig i och ser du nya behov och idéer tveka inte att höra av dig. Varsågod, här kommer Kompetensguiden för hösten Lena Rönnbäck, stiftspedagog

8 Hälla ut sitt hjärta Jag minns inte när jag började be, men jag kommer ihåg att det var när jag kunde läsa. Bönen med mamma eller mormor var både en härlig del av kvällen och samtidigt förutsättningen för att jag sedan skulle få läsa en av alla de böcker som jag hade lånat från biblioteket. Då var det nog böckerna som lockade mest. Men bönen fanns där före. Nästa böneminne är från tonåren när jag var lite avundsjuk på kompisar som bad till Jesus. Jag ville be som de gjorde med fina och många ord. Jag kämpade en del för att hitta de fromma orden. Orden som skulle passa Gud. Långt senare förstod jag att bön är att hälla ut sitt hjärta. Inte krampaktigt försöka hitta ord som är välformulerade, utan ord som har med livet och längtan att göra. En böneförebild blev Majken Johansson, poeten och frälsningssoldaten. Hon berättade att hon inte hade något större hopp om att Jesus verkligen fanns där när hon nyfrälst började be. Ändå bad hon och hällde ut sitt hjärta. Hon la fram sin skuld och visste att hon fick förlåtelse. En annan böneförebild blev Ibrahim Abdullah som jag mötte gående och bedjande i Flemingsberg dagarna efter att flygplanet hade styrts in i World Trade Center. Vi möttes missmodiga kring att motsättningarna mellan kristna från Mellanöstern och muslimer från samma trakt hade fått ge ytterligare bränsle åt ömsesidiga fördomar. Det var Ibrahim som först sa: vi måste be till den Gud som är större. Och vi gjorde det. Ofta och tillsammans. Varje dag ber jag för världen, för kyrkan och för de människor som jag har lovat att be för. Jag ber med egna ord eller med ord som jag hittar i psalmbokens bönbok. När Martin Luther skulle lära andra att be sa han: Be för alla överallt. Enklare än så kan det inte bli. Eva Brunne biskop 7

9 Bönens år har inletts med stormsteg Bönens år är ett uppdrag från 2007 års kyrkomöte som handlar om att i samverkan med stift och församlingar göra 2010 till ett bönens år i Svenska kyrkan. Den självklara utgångspunkten är att varje år i kyrkans liv är ett bönens år. Syftet med Bönens år 2010 är att inspirera till fördjupad reflektion över bönen som gåva och uppdrag, att lyfta fram bönen som livsnerv i den kristna människans relation till Gud liksom kyrkans gemensamma böner och att inspirera till att på olika sätt arbeta med bön. Bönens år 2010 vill: 1. lyfta fram bönens livsomfattande perspektiv i människors naturliga närhet till Gud. 2. fördjupa erfarenheten och förståelsen av bönens makt. Bön är ett förhållningssätt och ett livsmönster som kyrkan ständigt vill förmedla till nya generationer. Bönens år i Svenska kyrkan vill göra det möjligt för fler människor att känna igen sig som bedjare och inspirera människor att be på sitt eget sätt, med ord som upplevs som giltiga för en själv och de egna tankarna. Bönens år vill uppmuntra människor till att be tillsammans och erbjuda oprövade arenor för bön. Bönens år vill synliggöra bönens olika uttrycksformer vi kan sjunga vår bön, vandra vår bön, låta bönen finnas i tystnaden, i dansen. Stockholms stifts satsningar kring Bönens år är både utåtriktade och inåtriktade. I februari inleddes kampanjen Trådlöst i kollektivtrafiken med en tydligare koppling till Bönens år, vid ett flertal tillfällen har Trådlöst också använts i överblivet utrymme i dagspressens predikotursannonser. Vad det gäller det inåtriktade har Bönens år uppmärksammats framförallt i stiftets församlingar men också av stiftet. I februari anordnades Böneskola i S:ta Clara kyrka som ett öppet stiftsarrangemang. I mars hölls ett seminarium om mötet mellan själavård och andlighet i Sofia församlingssal. I september anordnas ett seminarium om bön i olika trostraditioner i Storkyrkosalen med anledning av Bönens år. I oktober kommer en workshop i andlig vägledning i igantiansk tradition och under hösten sker ett samarrangemang med ett urval församlingar i form av en veckas vägledd bön. Graninge stiftsgård kommer att erbjuda retreat. Min förhoppning är att Bönens år ska inspirera till ökad kunskap, respekt och insikt om bönens betydelse i människors liv, men framförallt till ett intensifierat bedjande. Michael Bjerkhagen stiftsadjunkt/projektledare Bönens år i Stockholms stift 8

10 Vardagens bön I min bokhylla finns en skamvrå. Där samlar sig dammet över alla de böcker om bön, som jag misslyckats med att göra till mina. Böneskolor och andliga resehandböcker som understryker vikten av att dra sig bakåt i tiden, ner i historien och ut i öknen, för att renas, upplysas och helgas till en bättre människa. Disciplin, regelbundenhet och beprövade rutiner vill göra mig till en bättre bedjare. Givetvis behöver vi avskildhetens bön och rum för eftertanke, men jag blir mer och mer övertygad om att det är något i hela synsättet, som ibland hotar att krångla till det som i grunden är ganska enkelt, nämligen viljan att dela det som verkligen berör oss med Gud. Här. Och Nu. Det väl fungerande bönelivet blir så lätt en prestation. Men bön handlar inte främst om att dra sig tillbaka från världen till den andliga sfär där Gud är oss särskilt nära, utan bön kan vara det rakt motsatta: en vilja att tränga djupare ner i världen och ana än mer av Guds närvaro i allt det som möter oss i vardagen av sorg och glädje, vanmakt och brist. Bön är inte främst en prestation som ska klaras av, utan den erfarenhet som ryms i mellanrummet mellan de två utsagorna: Jag tror. Hjälp min otro. Där i mellanrummet mellan tilliten och bristen på tillit lever den bön, som gestaltar och tolkar just det liv som är förhanden. Ofta är det, som i Bibeln, en klagobön, född ur brustenhetens och kraftlöshetens förbannelse. Längst nere i djupen finns den kärlek som i varje ögonblick bär världen och allt som sker i den. I den kärleken är det som vi lever, rör oss och är till och i den får vi på just det sätt som vi behöver ge ord åt hur vi har det. Så kan var dags bön äga rum i förvissningen om att Guds kärlek både kan och vill bära varje viskning kring nödens, förtvivlans och varje rop kring nådens nödvändighet. Bo Larsson stiftsprost 9

11 Inspiration bollplank rådgivning Det är stiftskansliets uppdrag att stödja och stimulera församlingarna. Att främja erfarenhetsutbyte och samarbete är en annan viktig uppgift. I personalkatalogen på finns namn, telefonnummer och e-postadresser till alla stiftsmedarbetare. Tveka inte att ta kontakt. Här följer en kort presentation av utvecklingsavdelningens enheter: Diakoni, mission, kyrka - samhälle Enhetens uppgift är att följa utvecklingen i samhället och analysera den utifrån ett teologiskt perspektiv. Att initiera samtal om utvecklingsvägar för församlingarna är ytterligare ett uppdrag. I enheten ryms beredskapsfrågor, ekumenik, hållbar utveckling samt flykting- och integrationsarbete. Kontakt: Katarina Tingström Gudstjänst, kultur och musik Enheten arbetar bl.a. med fördjupning av gudstjänstens teologi i relation till liturgi, musik, själavård, kultur och arkitektur. Mötesplatser erbjuds för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Kontakt: Martin Modéus Kommunikation Enheten arbetar övergripande med stiftsorganisationens kommunikation. En inriktning är församlingarnas kommunikationsfrågor. Enheten arbetar också för att öka Svenska kyrkans närvaro och tydlighet i samhället. Kontakt: Anita Burdén Lärande och undervisning Enheten främjar pedagogiskt utvecklingsarbete och nytänkande genom konsultativt arbete, nätverksarbete, samverkan mellan församlingar och stift samt genom att vara en pedagogisk och teologisk resurs. Kontakt: Anna Rödström Nygren Minoritetsspråk Enheten för minoritetsspråk i Stockholms stift består av teckenspråkigt, sverigefinskt, lettiskt och samiskt arbete. Enheten arbetar främjande och ansvarar för verksamhet på teckenspråk, samiska och lettiska. Kontakt: Svante Ewalds Själavård, handledning och sjukhuskyrkan Själavårdscentrum är en enhet inom utvecklingsavdelningen. Verksamheten presenteras på sidan 13. Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård är en enhet inom utvecklingsavdelningen. Verksamheten presenteras på sidan

12 Graninge stiftsgård en mötesplats mellan himmel och hav Graninge stiftsgård är en modern konferensanläggning som aktivt värnar om människa och miljö. Här delas tankar, sprids idéer, väcks tro och knyts nya kontakter. Till Graninge stiftsgård är alla välkomna, så väl Svenska kyrkans församlingar som andra organisationer, förvaltningar, företag och enskilda. Vi som arbetar på stiftsgården finns till för dig och din församling och hjälper gärna till under vistelsen hos oss. Vi erbjuder bland annat retreater, kurser, seminarier, konfirmandläger och stiftsungdomshelger Graninge är en stor mötesplats för stiftets ungdomar. Här finns ett varierat utbud av boende, allt från Boostugan med möjlighet till självhushåll och Kihlstugan med något bekvämare standard till hotellstandarden i huvudbyggnaden med sjöutsikt över Baggensfjärden. Kontakt: Marianne Langby, tf stiftsgårdsföreståndare , Pia-Sophia Passmark, präst och kaplan på stiftsgården Bokningen är öppen vardagar kl

13 Bön för vår egen skull Elisabeth Norberg, ideell, Flemingsbergs församling Trots att jag inte är uppväxt i en troende familj har jag nog bett hela mitt liv. Längtan och tron på någon större än mig själv, någon som älskar mig och ser mig, har alltid funnits även om jag inte kunnat formulera vem denna någon är. Utan att jag kan förklara och formulera precis hur så har det burit mig genom en uppväxt som handlade mer om att kämpa och härda ut än trygghet och lek. Jag brukar fundera över vad bön egentligen är. Gud behöver ju inte våra ord. Han vet redan innan vi formulerat det, vad vi vill och vad vi bär på. Bönen är mer till för vår egen skull. För att vi behöver uttrycka våra behov och önskningar. Därför skriver jag ibland ner mina böner. Då kan jag gå tillbaka och läsa dem senare och ganska ofta skratta lite åt det jag skrivit. Tänk så viktigt det där kändes då och nu är det fullständigt borta, eller det där är klart nu, det har löst sig och jag har fått bönesvar. Jag tänker mig också att våra goda samtal är böner. Det står ju att Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem, så även när vi inte tänker på det så är våra ord böner inför Guds ansikte. För mig är inte bönen bara Käre gode Gud, hjälp mig utan ofta en monolog som utgår från mina känslor. Min glädje, sorg, längtan, ilska sänder jag till Gud att ta hand om. Jag har aldrig varit rädd för att säga precis vad jag känner. Gud vet om jag är arg och att då låtsas som något annat är ju meningslöst. Jag tror inte heller det är särskilt sunt. Det är bara sig själv man lurar. I bönen får jag vara fullständigt ärlig med allt och det är gott för själen. 12

14 Enheten för själavård, handledning och sjukhuskyrkan Centrum för religionsdialog i Stockholms stift Här erbjuds själavård, stödsamtal och handledning. Erbjudandet gäller dig som är församlingsanställd i Stockholms stift. Handledning kan ske individuellt och i grupp och är avgiftsbelagd. Övriga samtal är kostnadsfria. Du är välkommen att ta kontakt med enhetsledare Gunilla Löf Edberg för att beställa tid eller för att samråda kring vilken hjälp du behöver. CENTRUM FÖR SJÄLAVÅRD OCH HANDLEDNING Gunilla Löf Edberg, enhetsledare, präst Gunilla Malmsten Olsson, diakon Eva Jonsson, beteendevetare Mats Rydinger, präst Mikael Gerholm, beteendevetare Besöksadress: Tryckerigatan 10, Stockholm utvecklingsavdelningen/centrumforsjalavard Centrum för religionsdialog i Stockholms stift vill verka för samarbete och goda relationer mellan kristna och människor av annan tro genom att Inspirera till och stötta religionsmötesprojekt i Svenska kyrkans församlingar Erbjuda kurser, samtalskvällar och dialoggrupper Förmedla kunskap, kontakter, litteratur m.m. Reflektera teologiskt över erfarenheter av religionsmöte Kontakt: Helene Egnell, stiftsadjunkt Annika Wirén, stiftsadjunkt Västra Trädgårdsgatan 2A (ingång från kyrkogården) SJUKHUSKYRKAN Hans Gentzel, leg psykoterapeut, stiftsadjunkt (tom 30/6) Brittmari Godman, stiftsadjunkt Lars Christiansen, stiftsadjunkt ,

15 Praktikhandledning En viktig del av stiftets utbildningsansvar är att utbilda praktikhandledare. Stiftet erbjuder dels en grundläggande praktikhandledarutbildning, dels ständigt återkommande fördjupningsdagar. Stiftet utbildar praktikhandledare för samtliga fyra profiler inom kyrkan, det vill säga för diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Kontakt: David Kindbom, stiftsadjunkt Övriga profilhandläggare finns under rubriken De kyrkliga utbildningarna på sidan 16. biskopssekretariatet/rekrytering Kyrkoherdestöd Stiftskansliet samordnar och utvecklar stödet till stiftets kyrkoherdar, allt från rekrytering till avslut. Erfarenheten visar att stöd, utbildning och inspiration behövs i allt högre grad. Stiftskansliet erbjuder: stiftsintroduktion för nya kyrkoherdar Samsyn: ett utbildningspaket erbjuds hela församlingen inför ett kyrkoherdeskifte. Här ingår tre utbildningsdagar för kyrkoråd, församlingsmedarbetare och den nya/e kyrkoherden. Dessutom erbjuds alla nya kyrkoherdar en mentor under ett och ett halvt år kortseminarier i ledarskaps- och personalfrågor avslutningssamtal i samband med avgång från kyrkoherdetjänst Kontakt: Britt-Marie Nilsson, personalkonsulent

16 Det goda samtalet Centrum för själavård och handledning erbjuder möjlighet till kompetensutveckling för hela arbetslaget i församlingen när det gäller det goda samtalet. På olika sätt i vår arbetsvardag möter vi människor som önskar att någon lyssnar till dem. Det kan vara på kyrkogården, vid kyrkkaffet eller i samtalsrummet. Själavårdscentrum skräddarsyr kursen för den församling det gäller. Kursen sträcker sig över två halvdagar med ca 14 dagars mellanrum. AVGIFT: kr MEDVERKANDE: Två kursledare INFORMATION: Gunilla Löf Edberg, , Att bryta tystnaden kring sexuella övergrepp Ingen anställd, förtroendevald eller frivillig medarbetare i Svenska kyrkan har rätt att utnyttja andras tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Många pojkar och flickor, kvinnor och män har blivit utsatta för övergrepp. Svenska kyrkan vill ta detta på allvar och stödja den som har blivit utsatt för sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. I Stockholms stift finns två kontaktpersoner: Helena Hagert, komminister, Hans Gentzel, stiftsadjunkt, (tom 30/6) Broschyren Att bryta tystnaden kring sexuella övergrepp finns att beställa från stiftskansliet, Mentorskap Mentorskapet är en gammal företeelse. Det kan beskrivas som en relation mellan två människor med olika erfarenheter som båda växer när de träffas för att utbyta erfarenhet och kunskap. För medarbetaren är mentorskapet ett stöd i yrkesrollen och en förebyggande insats. Det är ett sätt att växa, utvecklas och att skapa en lärande miljö. Att vara mentor är att själv utvecklas i sin yrkesroll och som medmänniska. Mentorn är en mogen och klok samtalspartner som varsamt vägleder. Det är viktigt att adepten, alltså mottagaren, inte står i beroendeställning till mentorn samt att det finns en ömsesidighet i relationen. Mentorskapsrelationen förutsätter givetvis att båda parter är ense om målen och att rimlig avstämning görs. Mentorskap förekommer för olika kategorier av församlingsmedarbetare. I Stockholms stift erbjuds mentorskap till nyblivna kyrkoherdar. Mentorer tas ur gruppen kontraktsprostar och erfarna kyrkoherdar i stiftet. Detta är det enda organiserade mentorskapsprogrammet från stiftets sida. Kontakt: Britt-Marie Nilsson, personalkonsulent

17 De kyrkliga utbildningarna PARALLELL KURSVERKSAMHET Förpraktik + 8 kursdagar För att bli diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst krävs utbildningar i både samhällets och kyrkans regi. Några avsnitt är gemensamma, nämligen Svenska kyrkans grundkurs, parallell kursverksamhet och praktik i samverkan. I alla dessa delar har Stockholms stift ett ansvar på olika plan. Stiftet ansvarar också för att förse kandidaterna med bra praktikplatser. Alla ska ha fullgjort tre månaders kyrklig förpraktik för att få påbörja sin profilutbildning (för musikerna gäller särskild ordning). Det är stiftets uppdrag att utbilda handledare. Mer information om detta finner du under rubriken Praktikhandledning, sidan 14. Stiftet ansvarar också för handledning för de fyra profilerna under det första yrkesverksamma året. För varje yrkeskategori finns en ansvarig handläggare, som gärna svarar på frågor och hjälper till att finna lösningar som passar för var och en. DIAKON Ingrid Karaduman Hansen, stiftsdiakon FÖRSAMLINGSPEDAGOG Monica Johansson, stiftspedagog KYRKOMUSIKER Erika Alfredsson Bohlin, stiftsmusiker PRÄST David Kindbom, stiftsadjunkt biskopssekretariatet/rekrytering FACKUTBILDNING SVENSKA KYRKANS GRUNDKURS PROFIL- UTBILDNING Praktik i samverkan DIAKON FÖRSAMLINGSPEDAGOG KYRKOMUSIKER PRÄST Kallelse Introduktion FÖRSAMLING 16

18 Att umgås med Gud Sören Ekström, kyrkorådsordförande, Stockholms domkyrkoförsamling Bönen är för mig den friaste av umgängesformer med Gud. Den är tillgänglig för alla, den ställer inga krav på utformning, den kan vara kort eller lång och den kan ske var som helst. Jag kan be med några få ord på Drottninggatan bland alla turisterna, men jag kan lika väl be med ord formulerade av en formbegåvad författare i kyrkorummet. Ber gör jag dock alltid med ord. Det passar mig bäst, men behöver inte passa alla. Men min bön kan också vara mer planerad, djupare, längre, intensivare. Den bönen ligger för mig nära meditationen. Då vill jag gärna vara i kyrkorummet. Där finns den fysiska upplevelsen av att generation efter generation har bett sina böner där. I kyrkan finns en böneatmosfär som hjälper mig på traven. Det är samma känsla som fyller mig på de heliga platserna i Israel och Palestina. Jag vet inte med full säkerhet att allt som berättas verkligen har hänt precis där, just på den stenen eller det berget, men jag vet att människor i några tusen år samlats där för att be sina böner. Det räcker för mig. Den känslan går djupt. Har jag blivit hjälpt av bönen? Ja. Inte nödvändigtvis så att det jag bett om har blivit verklighet. Jag ber aldrig om ting. Men jag har många gånger blivit hjälpt genom att bönen varit vägen till att hantera livet. 17

19 10 skäl att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga 1 Att dela tro Ibland kan det kännas som att man är ensam om att tro. Då kan det vara skönt att veta att man alltid kan prata med någon annan i lokalavdelningen. Vi delar en tro på Gud och har en gemenskap i tron. 2 Gemenskap Gemenskap kan betyda att du har någon att mysa i soffan, åka pulka eller varför inte åka på läger med. Svenska Kyrkans Ungas medlemmar finns över hela landet. Dessutom finns internationella sammanhang då du ser att du är del av en världsvid gemenskap. 3 Demokratisk rörelse Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse. Hos oss får alla medlemmar vara med och påverka och bestämma över verksamheten och organisationen. 4 Många mötesplatser Varje år ordnar lokalavdelningar, distrikt och förbund ett antal läger, kurser, träffar och möten som man kan delta i. 5 En lägre tröskel Som ung kan det vara svårt att komma in i en församling med få människor i ens egen ålder. I Svenska Kyrkans Unga får man möta andra unga och kan på ett lättare sätt komma in i församlingen. 6 Medlemstidning Alla medlemmar får en medlemstidning där man kan läsa om saker som händer och har hänt i lokalavdelningar, distrikt och på riksnivå. Tidningen innehåller också fördjupande artiklar, roliga tips och idéer. 7 Bidrag till verksamheten Svenska Kyrkans Ungas verksamhet är bidragsberättigad. Vi får bidrag från såväl stat, landsting som många kommuner. 8 Kanal för frivilligt engagemang Svenska Kyrkans Unga står och faller med alla frivilligt engagerade. Hos oss finns en struktur för att ta hand om människors engagemang. Det finns möjligheter till medbestämmande, utbildning och uppgifter. 9 Påverka Svenska kyrkan Svenska Kyrkans Unga arbetar för att bevaka barns och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. Vi är en ung röst i en gammal kyrka. 10 Försäkring Som medlem i Svenska Kyrkans Unga är du försäkrad när du deltar i vår verksamhet genom vår kollektiva olycksfallsförsäkring. Bli medlem nu! Gå in på och registrera dig gratis. Allt du behöver veta om Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stift STOCKHOLM 18

20 Bönen som livsstil Inga Pagréus, diakon, S:ta Clara kyrka För mig är bön en livsstil. Det är något som ständigt pågår inom mig, ett inre samtal, och jag brukar mumla Jesusnamnet mest hela tiden, men jag har också strukturerad bön hemma i min favoritfåtölj. Då sätter jag äggklockan på femton minuter och ber både med egna ord och i tungotal. Jag har en bönelista med namn på olika personer som jag brukar gå genom. Och så tackar jag Gud för allt gott han ger och har gett mig. Vi har även bön i kyrkan två timmar varje dag. Vi börjar dagen med en timmes bön på morgonen och sedan avslutas dagen med en timmes eftermiddagsbön. Bön hjälper mig hela tiden i allt jag gör, bland annat att fokusera rätt. Gud påminner mig så att jag kommer ihåg det som är viktigt. Människor som jag har bett för har talat om att de blivit helade och hjälpta i olika livssituationer. Jag har också ofta märkt att människor blir berörda när man säger att man ber för dem. Jag tror att vi bad aftonbön hemma, men jag kan inte säga helt säkert. Jag vet i alla fall att jag gick i söndagsskolan när jag var liten. Som sexåring fick jag tända ljus i granen i kyrkan och be en psalmvers som sen har följt mig genom livet. Ack Herre Jesus hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst, uti mitt hjärta bliv och bo så har jag tröst och evig ro. I april 1979 hade jag ett starkt Gudsmöte och det var då bönens låga tändes i mig. Att be högt var först skrämmande för mig, men jag var med i en bönegrupp och prästen bad mig prisa och tacka Gud och det kände jag att jag inte kunde neka till. Det kändes lite främmande först, men det hjälpte mig så att jag vågade börja be högt efter det. Det kändes stort att få vara med i Drottningens bönbok. En av bönerna skrev jag med tanke på de kvinnor jag möter i S:ta Clara. Herre, tack för ljuset som kom in i mitt liv. Mitt i förvirringen och mörkret kom du. Jag sa bara ditt namn, Jesus, och din närvaro blev så stark. Nu kan jag se vägen framåt. Jag litar på dig, jag vill följa dig, även om jag inte förstår allt. 19

21 Nätverk för din egen och andras kompetensutveckling Syftet med ett nätverk är att dela erfarenheter, sprida och generera nya idéer, erbjuda nya kontakter samt att göra studiebesök eller erbjuda fördjupning i något ämne. Nätverket träffas oftast en till två gånger per termin. Välkommen att höra av dig om du vill delta. ADMINISTRATION För kyrkoskrivare Användarträffar anordnas för dem som arbetar med KBOK, organisationsregister och KOB. er Johan Blix, sakkunnig i kyrkobokföringsfrågor, kyrkoherde, , Lena Andersson, sakkunnig i kyrkobokföringsfrågor , Fredrik Nordlund, stiftsutbildare i KBOK, orgreg och KOB , BARN/UNGDOM För medarbetare som arbetar med barn/ungdom 0-18 Nätverket vänder sig till alla som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Vi träffas en gång per termin. er Anna Rödström Nygren, stiftspedagog , svenskakyrkan.se Beatrice Lönnqvist, stiftsadjunkt (fr o m 1/6) , Monica Johansson, stiftspedagog , För medarbetare i skolkyrkan Detta nätverk är öppet för alla som arbetar i skolkyrkan. Syftet är att genom idé- och erfarenhetsutbyte inspirera och vidareutveckla skolarbetet i alla åldersgrupper från förskola till gymnasium. er Anna Rödström Nygren, stiftspedagog , svenskakyrkan.se Beatrice Lönnqvist, stiftsadjunkt (fr o m 1/6) , För dem som arbetar med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Nätverket kommer i första hand att ha kontakt via internet. Det ger möjlighet att sprida och få information och råd i arbetet med unga som är i behov av särskilt stöd. Monika Larsson, konfirmandkonsulent , BEREDSKAP För beredskapsansvariga Ett nätverk för dig som ansvarar för beredskapen i din församling. Margareta Nordström, stiftsadjunkt , DIAKONI För diakoner som är arbetsledare Ett nätverk som syftar till att stärka diakoners roll som arbetsledare och uppmuntra andra att gå in i liknande uppgifter. Bodil Ivarsson, stiftsdiakon , För pensionerade diakoner Ett nätverk för diakoner som har gått eller står i begrepp att gå i pension. Syftet är att vara en mötesplats för gemenskap och studier samt en kanal för förmedling av olika uppdrag. Bodil Ivarsson, stiftsdiakon , 20

Stockholms stift våren 2010. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande. Tema. Nystart

Stockholms stift våren 2010. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande. Tema. Nystart Stockholms stift våren 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande Tema Nystart För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift våren 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS

Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS Välkommen till stiftsfest Vi samlas i Strängnäs till stiftsfest för att inspireras av ledorden tro, hopp och kärlek!

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE KOMPETENSGUIDEN

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Detta är den ram som kyrkomötet har beslutat: Svenska kyrkans grundkurs skall dels ge kännedom om Svenska kyrkans tro och liv åt dem som förbereder

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00 Kl 08.30 10.00 Dagordning 20/8 Inledning bakgrund presentation Genomgång av nätverkets och vars och ens/varje verksamhets uppdrag 10.00 10.20 Fika 10.20 12.30 Idéer om nya former och arenor för föräldrastöd

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer