Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande"

Transkript

1 Tema Bön Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande 47

2 För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande 1

3 KOMPETENSGUIDEN Stockholms stift hösten 2010 Redaktion: Lena Rönnbäck, Annika Sjöqvist Platzer, Ann Svahn Grafisk form: Eva Widegren Omslagsbild: Övriga bilder: sid 4, 5, 10, 14, 15, 22, 29, 33, 37, 39, Lasse Söderberg sid 6, Caroline Hedin sid 7, arkiv sid 11, Mats Åsman sid 11, privat sid 12, 17, 19, sid 25 (Zsuzsanna Kilian), 30 (Claudio Sepulveda Geoffroy) 41 (Michał Trochimiak), istockphoto sid 33 Tryck: Alloffset, Stockholm Upplaga: ex Ansvarig utgivare: Thomas Wärfman Stockholms stift, Box 16306, Stockholm

4 Innehåll 4 Kurskalendarium 5 Inspiration 6 Tema: Bön 7 Hälla ut sitt hjärta 8 Bönens år har inletts med stormsteg 9 Vardagens bön 10 Inspiration bollplank rådgivning 11 Graninge stiftsgård 12 Bön för vår egen skull 13 Enheten för själavård, handledning och sjukhuskyrkan 13 Centrum för religionsdialog 14 Kyrkoherdestöd 14 Praktikhandledning 15 Det goda samtalet 15 Att bryta tystnaden 15 Mentorskap 16 De kyrkliga utbildningarna 17 Att umgås med Gud skäl att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga 19 Bönen som livsstil 20 Nätverk 25 Kurser 26 Kursanvisningar 41 Andra kompetensutvecklare 3

5 Kurskalendarium hösten 2010 Augusti 19 Godly play, introduktion 19 Barns perspektiv vuxnas ansvar 20 Familjeverkstan 20 När är man barn, tonåring, vuxen? Fängelseprästkonferens Forgotten people September 7 Ge mig ett barn, annars vill jag dö! 10 Grupphandledning 14 Tänk om, tänk nytt, tänk till sammans! 14 Miljöteologi 15 Förtroendevald i Svenska kyrkan 23 Sociala medier Kurs för kyrkvärdar och gudstjänstvärdar Ledarutbildning Pedagogik 27 Frukostmöte Själavård i grupp? Certifieringskurs i KBOK 28 DELA LIV Kom igång med handlingsplansarbetet 29 Dynamik och dynamit i religionsmötet IV November 8 Samverkanskonferens komprimerad kvällstid 9 Samverkanskonferens heldag 10 Webbdag 11 Miljöteologi Ledarutbildning Vår tro Godly play 16 Att läsa världen 17 Energieffektivisering i kyrkan 18 Överlämnande av dödsbud 20 Förberedelsekurs för kyrkomusiker 24 Frukostmöte Den skuld som inte var min December 4 5 Kyrkvärdsdagar med fokus på lekmannens roll i gudstjänsten Retreat för unga tema bön Januari Sexdagarsretreat Guds hus hör bön Oktober 1 3 Ledarutbildning á la Graninge 6 Inspiration 0 18 år 6 Webbdag 8 Att möta människor i sorg 9 Världens kurs för internationellt engagerade 13 Miljöteologi 16 Syföreningskurs 19 Bönens betydelse i olika trostraditioner 20 Introduktion i konfirmationens teologi och pedagogik 22 Frukostmöte Ekonomisk hjälpverksamhet och professionalitet 22 Förtroendevald i Svenska kyrkan inbjudan till presidierna 28 Godly Play, introduktion 28 Barns perspektiv vuxnas ansvar 29 Familjeverkstan 29 När är man barn, tonåring, vuxen? Andlig vägledning i ignatiansk anda 4

6 Inspiration 5

7 Tema - Bön Kompetensguiden för hösten 2010 har tema bön eftersom det är Bönens år. Läs gärna biskop Eva Brunnes egna böneminnen på nästa sida eller ta del av fyra andra innehållsrika reflektioner kring bönen. På sidan 8 presenterar Michael Bjerkhagen, projektledare för Bönens år, syftet med Bönens år och det utbud som finns i samband med det. Kompetensguiden presenterar ett rikt utbud av kurser, nätverk och andra möjligheter att växa. Är du morgonpigg kanske du vill delta i frukostmöte med diakonalt perspektiv se sidan 31. Eller passar sen eftermiddag bättre? Då erbjuds möjlighet till fördjupning i miljöteologi se sidan 29. Kanske finns behov av att utveckla förmågan att berätta bibelberättelser med metoden Godly play se sidan 27, 35 och 38. Samverkanskonferenser ges vid två tillfällen se sidan 37. Vi presenterar ett par nya nätverk som kanske kan vara av intresse. Och kom ihåg att medarbetarna på stiftskansliet alltid är beredda att svara på dina frågor och synpunkter. En presentation av enheterna för utvecklingsavdelningen finns på sidan 10. Hör gärna av dig till någon av kontaktpersonerna. Stiftets totala utbud av kurser hittar du på länken www. stockholmsstift.se/kurser. Därifrån kan man välja vad man vill anmäla sig till. Direktlänken till kursanmälan är Nytt för i år är att man kan anmäla sig till flera kurser samtidigt. Under rubriken Välj kurs/kurser kan du via rullisten ställa dig på den kurs du är intresserad av och då visas information om den kursen. Vill du anmäla dig till den, tryck på knappen Lägg till kurs, då syns kursen under rubriken Valda kurser. Vill du anmäla dig till fler kurser upprepa ovanstående. Vi hoppas du som anställd, förtroendevald eller ideell ska finna något du vill fördjupa dig i och ser du nya behov och idéer tveka inte att höra av dig. Varsågod, här kommer Kompetensguiden för hösten Lena Rönnbäck, stiftspedagog

8 Hälla ut sitt hjärta Jag minns inte när jag började be, men jag kommer ihåg att det var när jag kunde läsa. Bönen med mamma eller mormor var både en härlig del av kvällen och samtidigt förutsättningen för att jag sedan skulle få läsa en av alla de böcker som jag hade lånat från biblioteket. Då var det nog böckerna som lockade mest. Men bönen fanns där före. Nästa böneminne är från tonåren när jag var lite avundsjuk på kompisar som bad till Jesus. Jag ville be som de gjorde med fina och många ord. Jag kämpade en del för att hitta de fromma orden. Orden som skulle passa Gud. Långt senare förstod jag att bön är att hälla ut sitt hjärta. Inte krampaktigt försöka hitta ord som är välformulerade, utan ord som har med livet och längtan att göra. En böneförebild blev Majken Johansson, poeten och frälsningssoldaten. Hon berättade att hon inte hade något större hopp om att Jesus verkligen fanns där när hon nyfrälst började be. Ändå bad hon och hällde ut sitt hjärta. Hon la fram sin skuld och visste att hon fick förlåtelse. En annan böneförebild blev Ibrahim Abdullah som jag mötte gående och bedjande i Flemingsberg dagarna efter att flygplanet hade styrts in i World Trade Center. Vi möttes missmodiga kring att motsättningarna mellan kristna från Mellanöstern och muslimer från samma trakt hade fått ge ytterligare bränsle åt ömsesidiga fördomar. Det var Ibrahim som först sa: vi måste be till den Gud som är större. Och vi gjorde det. Ofta och tillsammans. Varje dag ber jag för världen, för kyrkan och för de människor som jag har lovat att be för. Jag ber med egna ord eller med ord som jag hittar i psalmbokens bönbok. När Martin Luther skulle lära andra att be sa han: Be för alla överallt. Enklare än så kan det inte bli. Eva Brunne biskop 7

9 Bönens år har inletts med stormsteg Bönens år är ett uppdrag från 2007 års kyrkomöte som handlar om att i samverkan med stift och församlingar göra 2010 till ett bönens år i Svenska kyrkan. Den självklara utgångspunkten är att varje år i kyrkans liv är ett bönens år. Syftet med Bönens år 2010 är att inspirera till fördjupad reflektion över bönen som gåva och uppdrag, att lyfta fram bönen som livsnerv i den kristna människans relation till Gud liksom kyrkans gemensamma böner och att inspirera till att på olika sätt arbeta med bön. Bönens år 2010 vill: 1. lyfta fram bönens livsomfattande perspektiv i människors naturliga närhet till Gud. 2. fördjupa erfarenheten och förståelsen av bönens makt. Bön är ett förhållningssätt och ett livsmönster som kyrkan ständigt vill förmedla till nya generationer. Bönens år i Svenska kyrkan vill göra det möjligt för fler människor att känna igen sig som bedjare och inspirera människor att be på sitt eget sätt, med ord som upplevs som giltiga för en själv och de egna tankarna. Bönens år vill uppmuntra människor till att be tillsammans och erbjuda oprövade arenor för bön. Bönens år vill synliggöra bönens olika uttrycksformer vi kan sjunga vår bön, vandra vår bön, låta bönen finnas i tystnaden, i dansen. Stockholms stifts satsningar kring Bönens år är både utåtriktade och inåtriktade. I februari inleddes kampanjen Trådlöst i kollektivtrafiken med en tydligare koppling till Bönens år, vid ett flertal tillfällen har Trådlöst också använts i överblivet utrymme i dagspressens predikotursannonser. Vad det gäller det inåtriktade har Bönens år uppmärksammats framförallt i stiftets församlingar men också av stiftet. I februari anordnades Böneskola i S:ta Clara kyrka som ett öppet stiftsarrangemang. I mars hölls ett seminarium om mötet mellan själavård och andlighet i Sofia församlingssal. I september anordnas ett seminarium om bön i olika trostraditioner i Storkyrkosalen med anledning av Bönens år. I oktober kommer en workshop i andlig vägledning i igantiansk tradition och under hösten sker ett samarrangemang med ett urval församlingar i form av en veckas vägledd bön. Graninge stiftsgård kommer att erbjuda retreat. Min förhoppning är att Bönens år ska inspirera till ökad kunskap, respekt och insikt om bönens betydelse i människors liv, men framförallt till ett intensifierat bedjande. Michael Bjerkhagen stiftsadjunkt/projektledare Bönens år i Stockholms stift 8

10 Vardagens bön I min bokhylla finns en skamvrå. Där samlar sig dammet över alla de böcker om bön, som jag misslyckats med att göra till mina. Böneskolor och andliga resehandböcker som understryker vikten av att dra sig bakåt i tiden, ner i historien och ut i öknen, för att renas, upplysas och helgas till en bättre människa. Disciplin, regelbundenhet och beprövade rutiner vill göra mig till en bättre bedjare. Givetvis behöver vi avskildhetens bön och rum för eftertanke, men jag blir mer och mer övertygad om att det är något i hela synsättet, som ibland hotar att krångla till det som i grunden är ganska enkelt, nämligen viljan att dela det som verkligen berör oss med Gud. Här. Och Nu. Det väl fungerande bönelivet blir så lätt en prestation. Men bön handlar inte främst om att dra sig tillbaka från världen till den andliga sfär där Gud är oss särskilt nära, utan bön kan vara det rakt motsatta: en vilja att tränga djupare ner i världen och ana än mer av Guds närvaro i allt det som möter oss i vardagen av sorg och glädje, vanmakt och brist. Bön är inte främst en prestation som ska klaras av, utan den erfarenhet som ryms i mellanrummet mellan de två utsagorna: Jag tror. Hjälp min otro. Där i mellanrummet mellan tilliten och bristen på tillit lever den bön, som gestaltar och tolkar just det liv som är förhanden. Ofta är det, som i Bibeln, en klagobön, född ur brustenhetens och kraftlöshetens förbannelse. Längst nere i djupen finns den kärlek som i varje ögonblick bär världen och allt som sker i den. I den kärleken är det som vi lever, rör oss och är till och i den får vi på just det sätt som vi behöver ge ord åt hur vi har det. Så kan var dags bön äga rum i förvissningen om att Guds kärlek både kan och vill bära varje viskning kring nödens, förtvivlans och varje rop kring nådens nödvändighet. Bo Larsson stiftsprost 9

11 Inspiration bollplank rådgivning Det är stiftskansliets uppdrag att stödja och stimulera församlingarna. Att främja erfarenhetsutbyte och samarbete är en annan viktig uppgift. I personalkatalogen på finns namn, telefonnummer och e-postadresser till alla stiftsmedarbetare. Tveka inte att ta kontakt. Här följer en kort presentation av utvecklingsavdelningens enheter: Diakoni, mission, kyrka - samhälle Enhetens uppgift är att följa utvecklingen i samhället och analysera den utifrån ett teologiskt perspektiv. Att initiera samtal om utvecklingsvägar för församlingarna är ytterligare ett uppdrag. I enheten ryms beredskapsfrågor, ekumenik, hållbar utveckling samt flykting- och integrationsarbete. Kontakt: Katarina Tingström Gudstjänst, kultur och musik Enheten arbetar bl.a. med fördjupning av gudstjänstens teologi i relation till liturgi, musik, själavård, kultur och arkitektur. Mötesplatser erbjuds för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Kontakt: Martin Modéus Kommunikation Enheten arbetar övergripande med stiftsorganisationens kommunikation. En inriktning är församlingarnas kommunikationsfrågor. Enheten arbetar också för att öka Svenska kyrkans närvaro och tydlighet i samhället. Kontakt: Anita Burdén Lärande och undervisning Enheten främjar pedagogiskt utvecklingsarbete och nytänkande genom konsultativt arbete, nätverksarbete, samverkan mellan församlingar och stift samt genom att vara en pedagogisk och teologisk resurs. Kontakt: Anna Rödström Nygren Minoritetsspråk Enheten för minoritetsspråk i Stockholms stift består av teckenspråkigt, sverigefinskt, lettiskt och samiskt arbete. Enheten arbetar främjande och ansvarar för verksamhet på teckenspråk, samiska och lettiska. Kontakt: Svante Ewalds Själavård, handledning och sjukhuskyrkan Själavårdscentrum är en enhet inom utvecklingsavdelningen. Verksamheten presenteras på sidan 13. Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård är en enhet inom utvecklingsavdelningen. Verksamheten presenteras på sidan

12 Graninge stiftsgård en mötesplats mellan himmel och hav Graninge stiftsgård är en modern konferensanläggning som aktivt värnar om människa och miljö. Här delas tankar, sprids idéer, väcks tro och knyts nya kontakter. Till Graninge stiftsgård är alla välkomna, så väl Svenska kyrkans församlingar som andra organisationer, förvaltningar, företag och enskilda. Vi som arbetar på stiftsgården finns till för dig och din församling och hjälper gärna till under vistelsen hos oss. Vi erbjuder bland annat retreater, kurser, seminarier, konfirmandläger och stiftsungdomshelger Graninge är en stor mötesplats för stiftets ungdomar. Här finns ett varierat utbud av boende, allt från Boostugan med möjlighet till självhushåll och Kihlstugan med något bekvämare standard till hotellstandarden i huvudbyggnaden med sjöutsikt över Baggensfjärden. Kontakt: Marianne Langby, tf stiftsgårdsföreståndare , Pia-Sophia Passmark, präst och kaplan på stiftsgården Bokningen är öppen vardagar kl

13 Bön för vår egen skull Elisabeth Norberg, ideell, Flemingsbergs församling Trots att jag inte är uppväxt i en troende familj har jag nog bett hela mitt liv. Längtan och tron på någon större än mig själv, någon som älskar mig och ser mig, har alltid funnits även om jag inte kunnat formulera vem denna någon är. Utan att jag kan förklara och formulera precis hur så har det burit mig genom en uppväxt som handlade mer om att kämpa och härda ut än trygghet och lek. Jag brukar fundera över vad bön egentligen är. Gud behöver ju inte våra ord. Han vet redan innan vi formulerat det, vad vi vill och vad vi bär på. Bönen är mer till för vår egen skull. För att vi behöver uttrycka våra behov och önskningar. Därför skriver jag ibland ner mina böner. Då kan jag gå tillbaka och läsa dem senare och ganska ofta skratta lite åt det jag skrivit. Tänk så viktigt det där kändes då och nu är det fullständigt borta, eller det där är klart nu, det har löst sig och jag har fått bönesvar. Jag tänker mig också att våra goda samtal är böner. Det står ju att Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem, så även när vi inte tänker på det så är våra ord böner inför Guds ansikte. För mig är inte bönen bara Käre gode Gud, hjälp mig utan ofta en monolog som utgår från mina känslor. Min glädje, sorg, längtan, ilska sänder jag till Gud att ta hand om. Jag har aldrig varit rädd för att säga precis vad jag känner. Gud vet om jag är arg och att då låtsas som något annat är ju meningslöst. Jag tror inte heller det är särskilt sunt. Det är bara sig själv man lurar. I bönen får jag vara fullständigt ärlig med allt och det är gott för själen. 12

14 Enheten för själavård, handledning och sjukhuskyrkan Centrum för religionsdialog i Stockholms stift Här erbjuds själavård, stödsamtal och handledning. Erbjudandet gäller dig som är församlingsanställd i Stockholms stift. Handledning kan ske individuellt och i grupp och är avgiftsbelagd. Övriga samtal är kostnadsfria. Du är välkommen att ta kontakt med enhetsledare Gunilla Löf Edberg för att beställa tid eller för att samråda kring vilken hjälp du behöver. CENTRUM FÖR SJÄLAVÅRD OCH HANDLEDNING Gunilla Löf Edberg, enhetsledare, präst Gunilla Malmsten Olsson, diakon Eva Jonsson, beteendevetare Mats Rydinger, präst Mikael Gerholm, beteendevetare Besöksadress: Tryckerigatan 10, Stockholm utvecklingsavdelningen/centrumforsjalavard Centrum för religionsdialog i Stockholms stift vill verka för samarbete och goda relationer mellan kristna och människor av annan tro genom att Inspirera till och stötta religionsmötesprojekt i Svenska kyrkans församlingar Erbjuda kurser, samtalskvällar och dialoggrupper Förmedla kunskap, kontakter, litteratur m.m. Reflektera teologiskt över erfarenheter av religionsmöte Kontakt: Helene Egnell, stiftsadjunkt Annika Wirén, stiftsadjunkt Västra Trädgårdsgatan 2A (ingång från kyrkogården) SJUKHUSKYRKAN Hans Gentzel, leg psykoterapeut, stiftsadjunkt (tom 30/6) Brittmari Godman, stiftsadjunkt Lars Christiansen, stiftsadjunkt ,

15 Praktikhandledning En viktig del av stiftets utbildningsansvar är att utbilda praktikhandledare. Stiftet erbjuder dels en grundläggande praktikhandledarutbildning, dels ständigt återkommande fördjupningsdagar. Stiftet utbildar praktikhandledare för samtliga fyra profiler inom kyrkan, det vill säga för diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Kontakt: David Kindbom, stiftsadjunkt Övriga profilhandläggare finns under rubriken De kyrkliga utbildningarna på sidan 16. biskopssekretariatet/rekrytering Kyrkoherdestöd Stiftskansliet samordnar och utvecklar stödet till stiftets kyrkoherdar, allt från rekrytering till avslut. Erfarenheten visar att stöd, utbildning och inspiration behövs i allt högre grad. Stiftskansliet erbjuder: stiftsintroduktion för nya kyrkoherdar Samsyn: ett utbildningspaket erbjuds hela församlingen inför ett kyrkoherdeskifte. Här ingår tre utbildningsdagar för kyrkoråd, församlingsmedarbetare och den nya/e kyrkoherden. Dessutom erbjuds alla nya kyrkoherdar en mentor under ett och ett halvt år kortseminarier i ledarskaps- och personalfrågor avslutningssamtal i samband med avgång från kyrkoherdetjänst Kontakt: Britt-Marie Nilsson, personalkonsulent

16 Det goda samtalet Centrum för själavård och handledning erbjuder möjlighet till kompetensutveckling för hela arbetslaget i församlingen när det gäller det goda samtalet. På olika sätt i vår arbetsvardag möter vi människor som önskar att någon lyssnar till dem. Det kan vara på kyrkogården, vid kyrkkaffet eller i samtalsrummet. Själavårdscentrum skräddarsyr kursen för den församling det gäller. Kursen sträcker sig över två halvdagar med ca 14 dagars mellanrum. AVGIFT: kr MEDVERKANDE: Två kursledare INFORMATION: Gunilla Löf Edberg, , Att bryta tystnaden kring sexuella övergrepp Ingen anställd, förtroendevald eller frivillig medarbetare i Svenska kyrkan har rätt att utnyttja andras tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Många pojkar och flickor, kvinnor och män har blivit utsatta för övergrepp. Svenska kyrkan vill ta detta på allvar och stödja den som har blivit utsatt för sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. I Stockholms stift finns två kontaktpersoner: Helena Hagert, komminister, Hans Gentzel, stiftsadjunkt, (tom 30/6) Broschyren Att bryta tystnaden kring sexuella övergrepp finns att beställa från stiftskansliet, Mentorskap Mentorskapet är en gammal företeelse. Det kan beskrivas som en relation mellan två människor med olika erfarenheter som båda växer när de träffas för att utbyta erfarenhet och kunskap. För medarbetaren är mentorskapet ett stöd i yrkesrollen och en förebyggande insats. Det är ett sätt att växa, utvecklas och att skapa en lärande miljö. Att vara mentor är att själv utvecklas i sin yrkesroll och som medmänniska. Mentorn är en mogen och klok samtalspartner som varsamt vägleder. Det är viktigt att adepten, alltså mottagaren, inte står i beroendeställning till mentorn samt att det finns en ömsesidighet i relationen. Mentorskapsrelationen förutsätter givetvis att båda parter är ense om målen och att rimlig avstämning görs. Mentorskap förekommer för olika kategorier av församlingsmedarbetare. I Stockholms stift erbjuds mentorskap till nyblivna kyrkoherdar. Mentorer tas ur gruppen kontraktsprostar och erfarna kyrkoherdar i stiftet. Detta är det enda organiserade mentorskapsprogrammet från stiftets sida. Kontakt: Britt-Marie Nilsson, personalkonsulent

17 De kyrkliga utbildningarna PARALLELL KURSVERKSAMHET Förpraktik + 8 kursdagar För att bli diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst krävs utbildningar i både samhällets och kyrkans regi. Några avsnitt är gemensamma, nämligen Svenska kyrkans grundkurs, parallell kursverksamhet och praktik i samverkan. I alla dessa delar har Stockholms stift ett ansvar på olika plan. Stiftet ansvarar också för att förse kandidaterna med bra praktikplatser. Alla ska ha fullgjort tre månaders kyrklig förpraktik för att få påbörja sin profilutbildning (för musikerna gäller särskild ordning). Det är stiftets uppdrag att utbilda handledare. Mer information om detta finner du under rubriken Praktikhandledning, sidan 14. Stiftet ansvarar också för handledning för de fyra profilerna under det första yrkesverksamma året. För varje yrkeskategori finns en ansvarig handläggare, som gärna svarar på frågor och hjälper till att finna lösningar som passar för var och en. DIAKON Ingrid Karaduman Hansen, stiftsdiakon FÖRSAMLINGSPEDAGOG Monica Johansson, stiftspedagog KYRKOMUSIKER Erika Alfredsson Bohlin, stiftsmusiker PRÄST David Kindbom, stiftsadjunkt biskopssekretariatet/rekrytering FACKUTBILDNING SVENSKA KYRKANS GRUNDKURS PROFIL- UTBILDNING Praktik i samverkan DIAKON FÖRSAMLINGSPEDAGOG KYRKOMUSIKER PRÄST Kallelse Introduktion FÖRSAMLING 16

18 Att umgås med Gud Sören Ekström, kyrkorådsordförande, Stockholms domkyrkoförsamling Bönen är för mig den friaste av umgängesformer med Gud. Den är tillgänglig för alla, den ställer inga krav på utformning, den kan vara kort eller lång och den kan ske var som helst. Jag kan be med några få ord på Drottninggatan bland alla turisterna, men jag kan lika väl be med ord formulerade av en formbegåvad författare i kyrkorummet. Ber gör jag dock alltid med ord. Det passar mig bäst, men behöver inte passa alla. Men min bön kan också vara mer planerad, djupare, längre, intensivare. Den bönen ligger för mig nära meditationen. Då vill jag gärna vara i kyrkorummet. Där finns den fysiska upplevelsen av att generation efter generation har bett sina böner där. I kyrkan finns en böneatmosfär som hjälper mig på traven. Det är samma känsla som fyller mig på de heliga platserna i Israel och Palestina. Jag vet inte med full säkerhet att allt som berättas verkligen har hänt precis där, just på den stenen eller det berget, men jag vet att människor i några tusen år samlats där för att be sina böner. Det räcker för mig. Den känslan går djupt. Har jag blivit hjälpt av bönen? Ja. Inte nödvändigtvis så att det jag bett om har blivit verklighet. Jag ber aldrig om ting. Men jag har många gånger blivit hjälpt genom att bönen varit vägen till att hantera livet. 17

19 10 skäl att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga 1 Att dela tro Ibland kan det kännas som att man är ensam om att tro. Då kan det vara skönt att veta att man alltid kan prata med någon annan i lokalavdelningen. Vi delar en tro på Gud och har en gemenskap i tron. 2 Gemenskap Gemenskap kan betyda att du har någon att mysa i soffan, åka pulka eller varför inte åka på läger med. Svenska Kyrkans Ungas medlemmar finns över hela landet. Dessutom finns internationella sammanhang då du ser att du är del av en världsvid gemenskap. 3 Demokratisk rörelse Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse. Hos oss får alla medlemmar vara med och påverka och bestämma över verksamheten och organisationen. 4 Många mötesplatser Varje år ordnar lokalavdelningar, distrikt och förbund ett antal läger, kurser, träffar och möten som man kan delta i. 5 En lägre tröskel Som ung kan det vara svårt att komma in i en församling med få människor i ens egen ålder. I Svenska Kyrkans Unga får man möta andra unga och kan på ett lättare sätt komma in i församlingen. 6 Medlemstidning Alla medlemmar får en medlemstidning där man kan läsa om saker som händer och har hänt i lokalavdelningar, distrikt och på riksnivå. Tidningen innehåller också fördjupande artiklar, roliga tips och idéer. 7 Bidrag till verksamheten Svenska Kyrkans Ungas verksamhet är bidragsberättigad. Vi får bidrag från såväl stat, landsting som många kommuner. 8 Kanal för frivilligt engagemang Svenska Kyrkans Unga står och faller med alla frivilligt engagerade. Hos oss finns en struktur för att ta hand om människors engagemang. Det finns möjligheter till medbestämmande, utbildning och uppgifter. 9 Påverka Svenska kyrkan Svenska Kyrkans Unga arbetar för att bevaka barns och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. Vi är en ung röst i en gammal kyrka. 10 Försäkring Som medlem i Svenska Kyrkans Unga är du försäkrad när du deltar i vår verksamhet genom vår kollektiva olycksfallsförsäkring. Bli medlem nu! Gå in på och registrera dig gratis. Allt du behöver veta om Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stift STOCKHOLM 18

20 Bönen som livsstil Inga Pagréus, diakon, S:ta Clara kyrka För mig är bön en livsstil. Det är något som ständigt pågår inom mig, ett inre samtal, och jag brukar mumla Jesusnamnet mest hela tiden, men jag har också strukturerad bön hemma i min favoritfåtölj. Då sätter jag äggklockan på femton minuter och ber både med egna ord och i tungotal. Jag har en bönelista med namn på olika personer som jag brukar gå genom. Och så tackar jag Gud för allt gott han ger och har gett mig. Vi har även bön i kyrkan två timmar varje dag. Vi börjar dagen med en timmes bön på morgonen och sedan avslutas dagen med en timmes eftermiddagsbön. Bön hjälper mig hela tiden i allt jag gör, bland annat att fokusera rätt. Gud påminner mig så att jag kommer ihåg det som är viktigt. Människor som jag har bett för har talat om att de blivit helade och hjälpta i olika livssituationer. Jag har också ofta märkt att människor blir berörda när man säger att man ber för dem. Jag tror att vi bad aftonbön hemma, men jag kan inte säga helt säkert. Jag vet i alla fall att jag gick i söndagsskolan när jag var liten. Som sexåring fick jag tända ljus i granen i kyrkan och be en psalmvers som sen har följt mig genom livet. Ack Herre Jesus hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst, uti mitt hjärta bliv och bo så har jag tröst och evig ro. I april 1979 hade jag ett starkt Gudsmöte och det var då bönens låga tändes i mig. Att be högt var först skrämmande för mig, men jag var med i en bönegrupp och prästen bad mig prisa och tacka Gud och det kände jag att jag inte kunde neka till. Det kändes lite främmande först, men det hjälpte mig så att jag vågade börja be högt efter det. Det kändes stort att få vara med i Drottningens bönbok. En av bönerna skrev jag med tanke på de kvinnor jag möter i S:ta Clara. Herre, tack för ljuset som kom in i mitt liv. Mitt i förvirringen och mörkret kom du. Jag sa bara ditt namn, Jesus, och din närvaro blev så stark. Nu kan jag se vägen framåt. Jag litar på dig, jag vill följa dig, även om jag inte förstår allt. 19

21 Nätverk för din egen och andras kompetensutveckling Syftet med ett nätverk är att dela erfarenheter, sprida och generera nya idéer, erbjuda nya kontakter samt att göra studiebesök eller erbjuda fördjupning i något ämne. Nätverket träffas oftast en till två gånger per termin. Välkommen att höra av dig om du vill delta. ADMINISTRATION För kyrkoskrivare Användarträffar anordnas för dem som arbetar med KBOK, organisationsregister och KOB. er Johan Blix, sakkunnig i kyrkobokföringsfrågor, kyrkoherde, , Lena Andersson, sakkunnig i kyrkobokföringsfrågor , Fredrik Nordlund, stiftsutbildare i KBOK, orgreg och KOB , BARN/UNGDOM För medarbetare som arbetar med barn/ungdom 0-18 Nätverket vänder sig till alla som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Vi träffas en gång per termin. er Anna Rödström Nygren, stiftspedagog , svenskakyrkan.se Beatrice Lönnqvist, stiftsadjunkt (fr o m 1/6) , Monica Johansson, stiftspedagog , För medarbetare i skolkyrkan Detta nätverk är öppet för alla som arbetar i skolkyrkan. Syftet är att genom idé- och erfarenhetsutbyte inspirera och vidareutveckla skolarbetet i alla åldersgrupper från förskola till gymnasium. er Anna Rödström Nygren, stiftspedagog , svenskakyrkan.se Beatrice Lönnqvist, stiftsadjunkt (fr o m 1/6) , För dem som arbetar med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Nätverket kommer i första hand att ha kontakt via internet. Det ger möjlighet att sprida och få information och råd i arbetet med unga som är i behov av särskilt stöd. Monika Larsson, konfirmandkonsulent , BEREDSKAP För beredskapsansvariga Ett nätverk för dig som ansvarar för beredskapen i din församling. Margareta Nordström, stiftsadjunkt , DIAKONI För diakoner som är arbetsledare Ett nätverk som syftar till att stärka diakoners roll som arbetsledare och uppmuntra andra att gå in i liknande uppgifter. Bodil Ivarsson, stiftsdiakon , För pensionerade diakoner Ett nätverk för diakoner som har gått eller står i begrepp att gå i pension. Syftet är att vara en mötesplats för gemenskap och studier samt en kanal för förmedling av olika uppdrag. Bodil Ivarsson, stiftsdiakon , 20

Stockholms stift våren 2010. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande. Tema. Nystart

Stockholms stift våren 2010. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande. Tema. Nystart Stockholms stift våren 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande Tema Nystart För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift våren 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

STOCKHOLMS STIFT VÅREN 2006. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

STOCKHOLMS STIFT VÅREN 2006. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE STOCKHOLMS STIFT VÅREN 2006 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift våren 2006 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE KOMPETENSGUIDEN

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Ideellt ledarskap i kyrkan

Ideellt ledarskap i kyrkan Ideellt ledarskap i kyrkan Ettårigt ledarskapsprogram för ideella medarbetare i Svenska kyrkan Bakgrund Kännetecknande för kyrkans arbete är att det bärs av idealitet, sprunget ur personligt engagemang

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Kyrko- pedagogik Ransäter kyrka. Sörens bok Lundby Erlandergården. Sensus- Pedagogen Utbildning till kurs- och

Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Kyrko- pedagogik Ransäter kyrka. Sörens bok Lundby Erlandergården. Sensus- Pedagogen Utbildning till kurs- och Schema grundkursen 2009 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 35 24/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2006. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2006. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2006 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2006 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE KOMPETENSGUIDEN

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

KursKatalog låt dig inspireras! skapelsetid Presidiekonferens Fairtrade orgelspel stiftsfest om dopet det kyrkliga kulturarvet

KursKatalog låt dig inspireras! skapelsetid Presidiekonferens Fairtrade orgelspel stiftsfest om dopet det kyrkliga kulturarvet Kurskatalog En översikt över Stockholms stifts kurser HÖSTEN 2011 Låt dig inspireras! Skapelsetid Presidiekonferens Godly Play Fairtrade Gud är till för alla Orgelspel Internetjuridik stiftsfest om dopet

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ. Jönköping april

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ.  Jönköping april Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna 20-22 april www.taize2018.se TAIZÉ Jönköping 20 20-22 april 18 Lämna vardagen ett slag. Gör ett avsteg från krav och stress. Träffa människor med olika

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR

FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR REGION MÄLARDALEN VÅREN 2016 VILL DU BLI BARNLEDARE I FRILUFTSFRÄMJANDET? Som ledare i Friluftsfrämjandet får du en möjlighet att utveckla barns intresse för natur

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Antal deltagare: 220 Antal deltagare: 200

Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Antal deltagare: 220 Antal deltagare: 200 VERKSAMHETSPLAN 2016 Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Det övergripande syftet och målet med vår verksamhet uttrycks i syftesparagrafen som lyder: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av

Läs mer

Närvarande KAPITEL ETT

Närvarande KAPITEL ETT KAPITEL ETT Närvarande Ett inledande kapitel om nödvändig mångfald i Svenska kyrkan och ödmjukhet inför Gud, om brist på tro och tillit i Svenska kyrkan, om Guds närvaro och vår närvaro och om att Gud

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

Studiegrupper. Örgryte församlingshem. Hösten 2016

Studiegrupper. Örgryte församlingshem. Hösten 2016 Studiegrupper Örgryte församlingshem Hösten 2016 Studiegrupper för öppna och tillåtande samtal om tro och liv Örgryte församlingshem Hösten 2016 I studiegrupperna tillåter vi oss själva och varandra att

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

ETIK för FRITIDS- LEDARE

ETIK för FRITIDS- LEDARE ETIK för FRITIDS- LEDARE KC KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRITIDSLEDARSKAP Kunskapscentrum för fritidsledarskap har under flera år arbetat för att skapa samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet, såsom människosyn,

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

sexuella övergrepp och trakasserier Vägledning i att förebygga och hantera när det händer.

sexuella övergrepp och trakasserier Vägledning i att förebygga och hantera när det händer. sexuella övergrepp och trakasserier Vägledning i att förebygga och hantera när det händer. en prioriterad fråga Att förebygga sexuella övergrepp är en prioriterad fråga för Svenska kyrkan. Sexuella övergrepp

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer