Osteoporos Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008"

Transkript

1 Osteoporos 2008 Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige Osteoporos

2 Innehåll Författarnamn i alfabetisk ordning... 6 Förord... 7 Sverker Ljunghall Epidemiologi och... 8 Dan Mellström Utredning av osteoporos Maria Sääf, Östen Ljunggren Bentäthetsmätning - diagnostik av osteoporos Hans Mallmin Manlig osteoporos Peter Gillberg, Anna G. Nilsson Sekundär osteoporos Ylva Pernow, Angelica Lindén Hirschberg, Anna Ramnemark Kortisoninducerad osteoporos Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Genetisk påverkan påbenomsättning och fraktur Andreas Kindmark, Carl-Johan Rubin Fysisk aktivitet,benmassa, fall och frakturer Magnus Karlsson Riskfaktorer och förebyggande åtgärder vid fallolyckor samt träningsråd vid osteoporos Gun-Britt Jarnlo, Ann-Charlotte Grahn Kronhe Vitamin D och kalcium- betydelse för skelettet Göran Toss Behandling med bisfosfonater Mats Palmér Strontiumranelat Ewa Waern Selektivaöstrogenreceptormodulatorer Håkan Sinclair Hormonbehandling efter menopaus effekter på benmassa/frakturrisk samt andra effekter Tord Naessen Behandling av osteoporosmed anabola läkemedel Östen Ljunggren 4

3 Osteoporos 2008 Frakturbehandling Ulrica Bergström, Olle Svensson Hälsoekonomi och osteoporos Fredrik Borgström Svenska Osteoporossällskapets Rekommendationer Åsa Bläckberg, Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Gun-Britt Jarnlo, Andreas Kindmark, Håkan Sinclair, Ewa Waern 5

4 Författarnamn i alfabetisk ordning Ulrica Bergström Åsa Bläckberg Fredrik Borgström Peter Gillberg Ann-Charlotte Grahn Kronhed Gun-Britt Jarnlo, Magnus Karlsson Andreas Kindmark Angelica Lindén Hirschberg Hans Mallmin Dan Mellström Anna G Nilsson Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Mats Palmér RehabVäst, Vadstena Vårdcentral Inst. för hälsa, vård och samhälle, avd. för sjukgym, Lunds universitet Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm Ortopediska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Osteoporosmottagningen, Geriatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Endokrinologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Reumatologkliniken, Falu lasarett Endokrinologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Endokrinologkliniken, Karolinska universitets- Ylva Pernow sjukhuset, Stockholm Anna Ramnemark Umeå Carl-Johan Rubin Akademiska Sjukhuset, Uppsala Håkan Sinclair Borås Olle Svensson hus, Umeå Göran Toss Ewa Waern Ortopedkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Mariehems VC, Umeå Medical Management Center, Karolinska Institutet, Stockholm Medicinkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Rehabiliteringskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Ortopedkliniken, Norrlands Universitetssjuk- Endokrinsektionen, EMK, US Linköping Geriatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Göteborg 6

5 Osteoporos 2008 Förord Sverker Ljunghall Ordförande i Svenska Osteoporossällskapet F.d. Professor i medicin, Uppsala Universitet Den svenska befolkningen har stor risk för osteoporos och frakturer till följd av benskörhet. Det finns kunskap och dokumenterad erfarenhet som visar att osteoporos kan begripas och behandlas. Idag kan man i vanligt kliniskt arbete göra värderingar av individens frakturrisk, utreda möjliga, ge prevention och behandling med potenta läkemedel samt följa terapisvaret med markörer och bentäthetsmätningar. Att se till så alla patienter får del av denna utveckling är en angelägen uppgift som inte är vetenskapligt kontroversiell När Läkemedelsverket första gången, för 25 år sedan, gjorde en sammanställning avseende kunskapsläget kring metabola skelettsjukdomar fanns det inte mycket att säga om osteoporos. Möjligen kunde det skönjas ett visst ljus i tunneln; man hade skapat en bild av remodelleringen och det fanns därmed vissa belägg för att frakturbenägenhet inte var en oundviklig följd av åldrandet - men ingen vetenskaplig grund för riktade åtgärder. När Svenska Osteoporossällskapet bildades, för 20 år sedan, var allt arbete med osteoporos fortfarande på försöksstadiet. Ingen bentäthetsmätning i klinisk praxis och ingen verksam, dokumenterad, behandling. Som framgår av SOS sammanfattning har man nu goda insikter i mekanismerna bakom osteoporos och lovande resultat med en rad behandlingsformer. De preparat som man hittills har använt har dock som regel börjat utvecklas med inrikting på andra sjukdomar, ofta för mycket länge sedan. Med de nya kunskaperna om epidemiologi, genetik, molekylära och cellulära skeenden i benvävnaden kan man hoppas att utvecklingen av nya specifika läkemedel skall ta fart. Osteoporos är ett fascinerande forskningsfält och det är ett allvarligt missförstånd om man tror att all kunskap och information är isolerad till skelettet. Tvärtom är skeendena i benvävnaden nära sammankopplade med en rad generella system och har implikationer långt utanför benstommen och dess hållfasthet. When you understand bone, you understand life. Det är därför angeläget att forskare inom fältet har en bred kunskap och ingående samarbeten med andra experter. På samma sätt måste den behandlande läkaren vara väl uppdaterad och inte hemfalla till en statisk syn med halvgamla sanningar som stöd. Den här sammanställningen ger en god översikt och anbefalles varmt. På ett kvarts sekel har det onekligen skett en del framsteg, men fortfarande återstår mycket att förstå. Är dagens uppfattning om remodelleringen korrekt, och vilka nya reglersystem finns det utrymme för? Varför har vi i Norden, med kanske den bästa hälsan i övrigt, den högsta frakturincidensen? Vad medierar sambanden mellan osteoporos och annan morbiditet, och gör osteoporos till en så stark oberoende riskfaktor för död? Vilket är optimalt vitamin D status, och hur skall det tillgodoses? Vilka kausala samband finns mellan könshormoner och frakturbenägenheten och finns det en behandling som är tillräckligt benspecifik för att inte ge oönskade sidoeffekter på andra organ? Vad med andra anabola, endogent frisatta, hormoner? Alla dessa frågor är bara axplock och ytliga exempel på hur vi står vid kanten på forskningsfältet. Det skall bli intressant att följa fortsättningen. 7

6 Svenska Osteoporossällskapets Rekommendationer Pågående eller planerad peroral kortisonbehandling >3 månader hos kvinnor och män Fraktur Ej fraktur DXA DXA Oavsett T-score T-score < -1 SD T-score > -1 SD 1 2 Ca och D-vitamin Ca och D-vitamin Ca och D-vitamin 3 Substituera hypogonadism Substituera hypogonadism Substituera hypogonadism 4 Bisfosfonater Överväg bisfosfonater Avvakta bisfosfonater Ny DXA om 0,5-1 år 182

7 Postmenopausal kvinna utan lågenergifraktur Osteoporos 2008 > 70 år + 1 övrig riskfaktor < 70 år + minst 2 övriga DXA T-score <-2,5 SD -2,5 SD > T-score < -1 SD T-score > -1 SD 1 2 Överväg antiresorptiv behandling + Ca och D-vitamin Ny DXA om 2 år 183

8 Svenska Osteoporossällskapets Rekommendationer Postmenopausal kvinna med lågenergifraktur DXA Kotkompression T-score <-1 SD Annan osteoporosfraktur T-score <-2 SD Annan osteoporosfraktur -2 SD > T-score < -1 SD + minst 2 andra Annan osteoporosfraktur T-score > -1 SD 1 2 Antiresorptiv behandling + Ca och D-vitamin Överväg antiresorptiv behandling + Ca och D-vitamin Överväg antiresorptiv behandling + Ca och D-vitamin 184

9 Man med lågenergifraktur Osteoporos 2008 DXA T-score <-2.5 SD 1 2 Substituera hypogonadism 3 Överväg antiresorptiv behandling + Ca och D-vitamin 185

10

Svensk Osteoporosvård

Svensk Osteoporosvård Svensk Osteoporosvård Utmaningar och förändringsarbete 2 april 2014 Denna studie om svensk osteoporosvård har sammanställts av uppdragsforskningsföretaget Quantify Research i samarbete med forskare från

Läs mer

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 Innehåll, volym 1 SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 1. Inledning 47 Vad är osteoporos? 47 Definition av osteoporos 48 Konsekvenser av osteoporos 50 Epidemiologi 52 Skelettets fysiologi 54 Nya metoder

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Sjätte Nationella Njurkonferensen

Sjätte Nationella Njurkonferensen Sjätte Nationella Njurkonferensen i Göteborg lördagen den 19 april 2008 Birgitta Månsson, ordförande i Njursjukas förening i Västsverige, höll ett inledande anförande på Nationella Njurkonferensen. Nationella

Läs mer

Ärendebeskrivning Motionärerna föreslår inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar.

Ärendebeskrivning Motionärerna föreslår inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (9) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 p 17 2010-11-25 HSN 1007-0735 Handläggare: Gunnel Blomgren Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättandet

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur?

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst, 2012-03-07. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Ätstörningar EN KUNSKAPSÖVERSIKT. FoU-rapport 2004:1

Ätstörningar EN KUNSKAPSÖVERSIKT. FoU-rapport 2004:1 Ätstörningar EN KUNSKAPSÖVERSIKT FoU-rapport 2004:1 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

AT-provet kvalitetssäkring till lågpris som bör behållas

AT-provet kvalitetssäkring till lågpris som bör behållas AT-provet kvalitetssäkring till lågpris som bör behållas Vi ser en möjlighet att stimulera till ökad praktisk handledning av ATläkare över hela Sverige genom»medsittning«, där väl godkända protokoll (och

Läs mer

rygg och bättre hållning lyft på mät din längd! Bjud på ostprovning hemma Låt inte ryggen lura dig Vinterns bästa skidtips alla behöver inte valla

rygg och bättre hållning lyft på mät din längd! Bjud på ostprovning hemma Låt inte ryggen lura dig Vinterns bästa skidtips alla behöver inte valla ETT NYHETSBREV OM BENSKÖRHET #1 2012 STARKA sidor TÄVLA och vinn ett set med snygga ostknivar! lyft på rätt sätt Låt inte ryggen lura dig mät din längd! Bjud på ostprovning hemma Eva Ribom, sjukgymnast

Läs mer

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin När och hur ska vi använda 24 1 SS timmars ambulatorisk blodtrycksmätning och hemblodtryck?... Riskfaktorer för cerebral infarkt, en 2 studie av 66 631 patienter från det nationella kvalitetsregistret

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 15 juni 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer