Forum. En skön sommar alla medlemmar! Fullersta Fastighets. önskar Styrelsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum. En skön sommar alla medlemmar! Fullersta Fastighets. önskar Styrelsen. www.fff-fullersta.com"

Transkript

1 Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni En skön sommar alla medlemmar! önskar Styrelsen

2 Förrådsvägen 10, HUDDINGE. (Hiss finns) Tel: Glömstapoolen GRATIS GARDASIL kommer from 1 januari 2013 omfatta alla unga kvinnor år, till och med dagen innan de fyller 27 RESEVACCIN - TBE-fästingvaccin Börja vaccinera dig nu mot TBE så du får ett bra skydd till sommaren. Gå in på vår hemsida och se var Fästingambulansen besöker för platser under sommaren. GRUNDVACCINERAD (stelkramp/difteri) för mer än 15 år sedan? Då är det dags att fylla på. DROP IN Alltid Drop in onsdagar 15-19, övrig tid bokas. FÖRETAGSKUNDER Som företagskund har du tillgång till Företagshälsovård, Krishantering, Personaluthyrning, Drogtestning, Utbildning, Vaccination, Viktprogram och Hälsoprofiler. Öppettider: mån-tis ons tor fre KBT SAMTALSTERAPI För par och enskilt. Även företagsanställda, individuellt och i grupp. Förmågan till förändring finns inom dig! Karin Elgelund Beteendevetare & KBT- terapeut FULLERSTA FASTIGHETS- ÄGAREFÖRENING Etablerad 1919 Fågelsångsvägen HUDDINGE Pg /manuell bet Ca medlemshushåll. E-post: Årsavgift 100 kronor Pg /manuell bet Ange namn och adress FFFs hemsida Styrelseförteckning 2013 Ordförande Backvägen Vice ordförande Kassör Fågelsångsvägen Sekreterare Fullerstavägen Ordföranden har ordet Då har vi haft ett trevligt och roligt årsmöte igen. Huddingerevyn besökte oss och fick oss att skratta och må bra. Det stämmer nog att ett gott skratt förlänger livet...i alla fall kändes det så efter mötet. Visste ni förresten att revy betyder återblick. Ca 40 personer hade letat sig ner till Folkets hus och det kändes också bra. Tack alla. Katja Epple-Pålsson och våra båda revisorer Lennart Pettersson och Kenneth Andersson slutar efter många år i FFF och vi tackar för all den hjälp vi fått under åren. Vi vill också önska vår nya styrelsemedlem Helen Forslind välkommen till oss och vi är övertygade om att Helen kommer att tillföra FFF intressant kunskap. I höstnummret kommer en presentation av oss alla i styrelse och kommittéerna så ni vet vilken kunskapsbas som finns inom FFF. Det ringer en hel del människor till oss om många olika problem som finns i Huddinge. Och det är en hel del. Ensam får man inget gehör hos kommunen...man får sällan ens ett svar. Då tycker vi det är bra att man kontaktar oss i FFF. Vi kanske kan hjälpa varandra. Det Klubbmästare Ekvägen Ledamöter Stambanevägen Hortensiavägen Helen Forslind Videvägen Valberedning Styrelsen Suppleanter 1. Olle Lundström Kolonivägen Yngve Pettersson Anders Klockares väg Siv Pettersson Anders Klockares väg Revisor Katja Epple-Pålsson Ringvägen Kommittéer i FFF Stadsplanekommittén Olle Lundström Helen Forslind Kommittén för webbinfo Kenneth Lindén Yngve Pettersson Kommittén för marknadsföring Natur- och trädgårdskommittén Vakant Charlotte Livbom Redaktionskommittén Yngve Pettersson Olle Lundström Grannsamverkankommittén tråkiga är att när man frågar om dom är medlem så blir svaret många gånger nej, men jag ska bli... För bara hundra kronor om året så har man denna möjlighet och det är naturligtvis ett krav vi har att man ska vara medlem i FFF om vi ska hjälpa till. Vi arbetar alla idéellt och vi vet att om vi är många så lyssnar man i alla fall till vad vi tycker. Vi börjar också att närma oss valet och då växer intresset hos våra politiker... konstigt nog... FFF är remissinstans och där har vi möjlighet att framföra medlemmarnas synpunkter. Den hundralappen det kostar är möteskostnader och till dom andra omkostnader vi har under året, helt enkelt. Telia har nu tagit beslut om att gräva ner fiberkabel i Fullersta. Det kommer information direkt från Telia till alla hushållen om detta. Enligt den informationen vi fått kommer anslutningsavgiften att ligga på kronor. Arbetet ska starta i sommar och man beräknas vara klar nästa sommar. Vi börjar bli moderna i Fullersta också... Och nu går vi mot den ljusaste tiden på året. Grillen är säkert redan testad och trädgårdarna står i äppelblom. Nu är livet som bäst och problemen tar vi efter sommaren... Passa på och njut och ladda batterierna fulla. Glöm inte solskyddsfaktor 30 som rekommenderas och fästingsvaccinerad är du säkert också. Ett eller annat åskväder tornar säkert upp sig vid horisonten men glöm inte dra ur datorn och TVn så ordnar det sig. Det är sommar! Vi i styrelsen vill önska alla våra medlemmar en härlig tid och så hörs vi i slutet av august. Klädbytarkommittén Katja Epple-Pålsson Siv Pettersson Jennifer Sewerin Festkommittén: Göran Gladh Siv Pettersson Inköpskommittén Redaktionen svarar ej för insänt ej beställt material samt rätten att inte publicera insändare, och rätten att korta ner/redigera insänt material. FULLERSTA FASTIGHETS FORUM Ansvarig utgivare: Utgivningsbevis nr Organ för Fullersta Fastighetsägareförening Utgivningsplan: Fyra ordinarie nr per år - mars, juni, okt, dec. Upplaga: cirka ex Redaktion/Produktion: Backvägen 7, HUDDINGE Annonsansvarig: Fullerstavägen HUDDINGE Annonspriser Helsida sv/vit 1 800:- Baksidan sv/vit 2 400:- Halvsida sv/vit 1000:- 1/4 sida sv/vit 600:- 1/12 sv/vit 500:- Färg dubbla priset. Utgivningsplan och manusstopp Nr 1 mars/april 1 febr. Nr 2 juni 30 april Nr 3 oktober 1 sept. Nr 4 december 15 nov. 2 3

3 Avloppsproblemet i Fullersta Ekstrands utställning Anderstorpsvägen 12 Solna en av sveriges största dörr- och fönsterutställningar. Vi har även skjutdörrar, vikpartier, säkerhetsdörrar och entréportar. Bild: Yngve Pettersson. Text: Då var det dags med det första uppföljningsmötet efter förra årets stora avloppsproblem. Det var samma representanter från Stockholm Vatten och Kommunen som tidigare och stämningen var i positiv anda. Vi fick en redogörelse för vad som hade skett och vilka åtgärder som hade vidtagits. Det stora grundproblemet, som vi ser det, är att ledningarna är dimensionerade efter en folkmängd på runt invånare och nu är vi lite drygt innvånare, det är dubbelt så mycket avloppsvatten som ska rinna ut genom rören. Lägger man sedan till Utsäljes bostäder som ska byggas och kopplas på ledningarna så förstår man att det kommer bli ännu större problem framöver i Fullersta. Till detta så kommer nya centrum med alla sina avloppsbehov som kommer att krävas. Ett problem som diskuterades var att rören är gamla och trasiga på en hel del ställen och dagvattnet* rinner in i avloppssystemet och tar en stor del av kapaciteten i rören. Detta har Sthlm Vatten börjat att mäta upp och åtgärda. Tillfälligt sätter man även in backventiler vid dom mest utsatta villorna. Backventilerna är dock en nödlösning påpekade man. Miljömässigt måste det också vara förkastligt vid dessa utläckage, som innebär att toavatten, tvättmedel och annat kommer ut i marken vid läckageställena med naturpåverkan som följd. En medlem frågade hur länge rören håller och fick svaret 100 år eller mer. Det finns tydligen rör ända från 1800-talet nergrävda i Stockholm som fortfarande fungerar. Det påtalades även av Stockholm Vatten att man får mycket av dagvattnet* från villatomterna rinnande ut i avloppssystemet. I äldre hus kan det även förekomma att dagvattenledningar är kopplade ihop med avloppsledningarna vilket absolut inte är godkänt. Enligt Stockholm Vatten så skulle det inte vara några problem om inte allt läckage av dagvatten* blandade sig med avloppsvattnet. Rören är år gamla och ligger nedgrävda, på många ställen på gammal sjöbotten, som med tiden rör på sig. Detta gör att dagvattnet* kommer ner i avloppssystemet. *Dagvatten = regnvatten, smältvatten etc. Bild: Yngve Pettersson Framtidsvision En projektgrupp från Stockholm Vatten har under hösten 2012 och under våren 2013 arbetat intensivt med Huddinges avloppsproblematik och vad som måste åtgärdas. Huddinge är prioriterat i Stockholmsregionen och det är vilka åtgärder som ska sättas in som denna gruppen arbetar med. Framför allt är det budgetfrågan det handlar om. Hur stor blir kostnaden och vilken budget kommer att äskas och tilldelas för Huddinge? Det handlar om åren och budgeten ska tas under september månad i år. Vi har bett att få ett nytt möte i september och gärna innan budgeten är tagen. Inte för att vi har så stor möjlighet att påverka budgeten men vi vill gärna lämna våra synpunkter vad vi anser. Det är oss det gäller! Det är dom bugetpengarna som äskas och tilldelas Huddinge för framtida utbyggnad av avloppsnätet som är det som är väldigt viktiga pengar anser vi. Ska vi få ett avlopp som fungerar för så många människor så är det nysatsning som behövs. Självklart ska det finnas pengar för kortsiktiga lösningar också och där det behövs ska åtgärder omedelbart vidtas. Om man gör ett snabbt räkneexempel på hur många anslutningsavgifter vi har betalt in i Huddinge ( hushåll x anslutningsavgiften) så skulle det räcka till nya avloppsledningar i hela Fullersta... Så nog ska Huddinge prioriteras i budgeten alltid! boka ett hembesök, så sköter vi resten Ring eller besök stort urval av fönster Vår personal hjälper dig att välja rätt fönster till rätt hustyp. Vi har Svergies bredaste program att välja från. Med vår tjänst All Inclusive hjälper vi dig med allt från första mötet till färdigt fönsterbyte. Välkommen in! Sidohängt inåtgående top-swing vridfönster Sidohängt utåtgående traditionellt med fönsterhake Familjeföretag med egen tillverkning sedan

4 Vad händer i vårt närområde, och med Göta landsväg? Vid en exploatering av Utsäljeområdet med bostäder är det av yttersta vikt att Gamla Stockholmsvägen bevaras vad gäller sträckning och utformning. Ett bevarande av vägen kräver också att ett skyddsområde längs vägen läggs ut, inkluderande de närmast liggande tomterna. Särskild hänsyn måste tas till de torp som ligger längs vägen samt till Fullersta kvarn, anläggningar som på ett självklart och pedagogiskt sätt vittnar om traktens äldre struktur. Gamla Stockholmsvägen har gamla anor. Fram till tiden omkring 1660 utgjorde den en del av Göta landsväg som förband Stockholm med södra Sverige. Förmodligen har vägen förhistoriska traditioner, vilket runristningen vid Lovisebergsvägen vittnar om samt ett flertal fornlämningar i anslutning till vägen. Längs vägen ligger några torp, Björkhagen, Fredriksdal, Nytorp och Jeriko. Merparten av bebyggelsen har dock tillkommit i och med att en avstyckningsplan för området upprättades Avsikten med denna plan var att möjliggöra permanent bebyggelse, vilken dock inte kommit till stånd annat än i undantagsfall. Området präglas främst av sommarstugebebyggelse på stora lummiga tomter. Beskrivning Vägsträckning genom Glömsta samt vidare åt NÖ fram till kv Brandmannen i Källbrink. Vägen slingrar sig mjukt fram genom landskapet på det för gamla vägar traditionella sättet. Vägen löper först genom Glömsta med sommarstugebebyggelse på stora välskötta tomter på båda sidor om vägen samt därefter genom ett skogsområde fram mot Källbrink. Från Källbrink sträcker sig en sprickdal mot NV, längs vilken vägen upp mot Fullersta kvarn löper. Vid Fullersta kvarn finns bostadshus och ekonomibyggnader bevarade. Av kvarnen återstår grund och kvarndamm. Södertörnsleden planeras om Medlems erbjudande FFF 10% rabatt (på ordinarie pris) Vet du att en av Nordens största vattensport butiker finns i Fullersta? Vi har allt från: vattenskidor, wakeboards, tubar, våtdräkter, cyklop & snorkel set, kläder, väskor till båtar. Regeringen har beslutat att Söderledsplanen skall göras om så som trafikverket begärt. Sedan planeringen påbörjades under tidigt 1990-tal har lagstiftning och verklighet förändrats så mycket att verket menar att det är nödvändigt med en ny planering. Södertörnsleden är en planerad tvärförbindelse i södra Stockholms län som ska binda samman E4/ E20 vid Vårby med väg 73 vid Jordbro. Projektets planer har överklagats och ligger på regeringens bord. Men nu vill Trafikverket av flera skäl istället göra om planeringen. Vi vill ha en lösning för framtidens behov och vi vill att den kommer på plats i rimlig tid, säger Ulrika Honauer, ställföreträdande regionchef på Trafikverket. De nuvarande planerna har tagits fram i omgångar sedan 1990-talet och består av flera delsträckor utan redovisning av samlade bedömningar. Dagens lagstiftning ställer krav på en sammanhållen process. Det innebär en stor risk för en utdragen rättslig prövning när inte planeringen från början har gjorts enligt dessa krav. Sedan de nuvarande planerna gjordes har både bebyggelse och trafik på Södertörn förändrats påtagligt. Även den kommande Förbifart Stockholm och en framtida utbyggnad av järnvägen är faktorer som påverkar behovet och utformningen av Södertörnsleden men som inte var kända när planerna gjordes. Den förändrade lagstiftningen innebär samtidigt att planeringen numera sker effektivare och mer sammanhållet än tidigare. Det kan innebära att förseningen i slutänden begränsas när planeringen görs om inom ramen för den nya lagstiftningen. Regeringen har bifallit vårt förslag och vi kommer omedelbart påbörja arbetet med den nya planeringen, i dialog med kommuner och närboende på Södertörn, säger Ulrika Honauer. Trafikverket räknar med att de åtgärder som kan genomföras efter den nya planeringen kommer att bidra till ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och en förbättrad boendemiljö i Södertörnskommunerna. Det kommer också att ge förutsättningar för utveckling i hela södra Stockholms län genom att knyta samman regionala centra och ge bättre möjligheter för nya bostäder och arbetsplatser. FFFs anmärkning: Glädjande med detta är väl att planeringen ska göras i samarbete med komunerna. Då ska Huddinge kommun med drygt invånare ha vägen nedsänkt i tunnel som FFF krävt hela tiden. Vägen i tunnel med möjlighet att bygga bostäder över jord måste naturligtvis vara den framtida lösningen för hela Stockholmsregion. Nu har vi öppnat! Vi har en pool, utför laser behandlingar, hundmassage, 4leg check våg, vibrationsplatta, försäljning av div. hundprodukter. Välkommen! Kurvans djurhälsa ligger i Kungens Kurva, nära E4/E20, nära Skärholmens centrum. Kurvans Djurhälsa Jägerhorns väg KUNGENS KURVA Besök oss gärna i vår nya butik. Öppet: Måndag-Fredag Välkommen! Skimarine Sport AB, Åvägen HUDDINGE,

5 Varför inte ringa Sveriges största mäklare? Fastighetsbyrån i Huddinge / / / fastighetsbyran.se

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00.

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Monthly Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Niklas blir intervjuad i sin roll som huvudskyddsombud. Det är ingen enkel uppgift att få en mikrofon

Läs mer

Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011

Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011 Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011 Vi utvecklar organisationen. Med dig som hyresgäst i focus. sid 2 Hasselbacken Fler bostäder. sid 4 Vi utvecklar vår organisation. Ett företag

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Gillar du kultur? Tävla med din hund, gå Långsjörundan i höst. Lars Lehman Ordförande. Snättringe Husblad 65 3

Gillar du kultur? Tävla med din hund, gå Långsjörundan i höst. Lars Lehman Ordförande. Snättringe Husblad 65 3 Innehåll i detta nummer Ledare 3 Inför Långsjörundan 3 Surfa snabbare 3 Styrelse, medlemsrabatter 4 Städdag 5 Snättringes berg 6 Blomsterkurs 9 Efterlysning. 9 Nyinflyttad del 2 12 Hyr tält och stolar

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

KAMPEN OM KVARNGÄRDET

KAMPEN OM KVARNGÄRDET Nr 1 2006 Maj UTGIVEN AV HYRESGÄSTFÖRENINGEN SÖDRA KVARNGÄRDET KAMPEN OM KVARNGÄRDET Södra Kvarnbladet i ny form sid 2 Container på området sid 3 Ny hyresgäststyrelse sid 4 Kvarngärdets Dag sid 5 Kamplystna

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m.

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Årgång 14 Nr 9 December 2011 Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer