Forum. Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 44:e året in till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum. Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 44:e året in till"

Transkript

1 Forum Fullersta Fastighets 4 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägare Förening December 2014 JulFest Lördagen den 10 januari 2015, FFFs Julfest klockan Hålltider: Folkdanslaget dansar med barn och vuxna Vagabondclownen Filoche Dansen fortsätter Avslutning och alla barnen får en påse vid hemgång. Alla barn bjuder vi på saft och kakor, samt alla vuxna på kaffe med dopp. Dans kring granen till Folkdanslaget Slagsta Gille Chokladhjul Peka rätt Bollrullning Lotterier Fiskdamm Uppträdande av Vagabondclownen Filoche som roar både gammal och ung Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 44:e året in till JulFest i Källbrinksskolans Aula Lördagen den 10 januari 2015, kl 13.00! Inträde 25:- för barn och 50:- för vuxna. Det är ont om parkeringsplatser så vi föreslår en stärkande promenad.

2 Förrådsvägen 10, HUDDINGE. (Hiss finns) Tel: Glömstapoolen GRATIS VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKINFEKTION för ålderspensionärer och kroniskt sjuka, fram till 27 februari. DROP IN ONSDAGR , övrig tid bokas. GRATIS GARDASIL Vaccination mot livmoderhalscancer. Gratis för flickor upp till 27 år. RESEVACCIN - TBE-fästingvaccin Börja vaccinera dig nu mot TBE så du får ett bra skydd till sommaren. STELKRAMP/DIFTERI Är det mer än 15 år sedan du blev vaccinerad? Då är det dags att fylla på. FÖRETAGSKUNDER Som företagskund har du tillgång till Företagshälsovård, Krishantering, Personaluthyrning, Drogtestning, Utbildning, Vaccination, Viktprogram och Hälsoundersökningar. DROP IN ONSDAGR , övrig tid bokas. Öppettider: mån-tis ons tor fre FULLERSTA FASTIGHETS- ÄGAREFÖRENING Etablerad 1919 Fågelsångsvägen HUDDINGE Pg E-post: Årsavgift 100 kronor Pg Ange OCR-nummer eller namn och adress FFFs hemsida Styrelseförteckning 2013 Ordförande Backvägen Vice ordförande Kassör Fågelsångsvägen Sekreterare Fullerstavägen Ordföranden har ordet Då har man haft förmånen att ha fått uppleva även Det har varit ett år med mycket arbete, en het sommar och ett ännu hetare val. Så visst har det varit ett spännande år, även detta. När det gäller FFF så har vi börjat bli lite oroliga för den ökade brottsligheten i vårt samhälle. Vi har omorganiserat oss för att tillsammans med er, ha ett forum, att arbeta genom för ett tryggare samhälle. Trygghetskommittén i FFF som ska arbeta med dessa frågor vill gärna komma i kontakt med er som ni kan läsa mer om på sidan 7 i detta nummer. Vi måste börja engagera oss. Stadsplanekommittén i FFF har ändrat namn till Miljöoch Samhällsbyggnadskommittén för att täcka ett bredare register. Vi hoppas att detta ska tydliggöra lite mer vad denna kommittén arbetar med. Ja detta var den organisatoriska delen för att vi ska kunna arbeta med dessa frågor. FFF fungerar ju så att alla våra medlemmar som har tid och möjlighet är välkommna att ta plats i någon av våra kommittéer. Du kan ingå i den arbetsgrupp du har intresse för och engagera dig i så mycket du hinner. Vi ser det som en möjlighet för dig, Klubbmästare Markus Malm Ekvägen Ledamöter Stambanevägen Lena Kecklund Åsvägen 4A Valberedning Suppleanter 1. Olle Lundström Kolonivägen Yngve Pettersson Anders Klockares väg Siv Pettersson Anders Klockares väg Revisor Katja Epple-Pålsson Ringvägen Kommittéer i FFF Miljö- och Samhällsbyggnadskommittén, Olle Lundström Lena Kecklund Kommittén för webbinfo Yngve Pettersson Kommittén för marknadsföring Natur- och trädgårdskommittén Charlotte Livbom Redaktionskommittén Yngve Pettersson Olle Lundström Trygghetskommittén och för oss, att kanalisera dina tankar och idéer vidare där dom kan vara till stor hjälp. Som jag ser det så är det bl a därför vi har denna förening. Föreningens stadgar säger ju: 2 Ändamål m m Fullersta Fastighetsägareförening utgör i huvudsak en sammanslutning av fastighetsägare inom Fullersta. Föreningen har till ändamål att tillvarataga sina medlemmars gemensamma intressen i egenskap av fastighetsägare och att verka för trivsel och trevnad i området. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden. Det är därför denna förening bildades för 95 år sedan, för att vi tillsammans, genom föreningen, ska hjälpas åt. Dels för att försöka få kommunen att förstå hur vi vill ha det i vårt område och dels den trivsel och trevnad som är så viktig. Vi ska nu tillsammans hjälpas åt att få dom kriminella elementen att inte trivas i FFFs område, det är ett av våra mål. Det har ju varit val under året också, men vi återkommer om detta i nästa nummer av vår tidning när vi vet lite mer av bemanningen på de olika posterna. Sedan rullar det på som tidigare år, julfesten går av stapeln den 10 januari, och då hoppas vi få se er där med barn eller barnbarn...tiden rullar också på... Årsmöte i slutet på april... Dessförinnan har väl krokusarna visat sig får man hoppas. Ha en trevlig jul- och nyårshelg önskar vi er från oss i styrelsen. Festkommittén: Markus Malm Göran Gladh Siv Pettersson Inköpskommittén Redaktionen svarar ej för insänt ej beställt material samt rätten att inte publicera insändare, och rätten att korta ner/redigera insänt material. FULLERSTA FASTIGHETS FORUM Ansvarig utgivare: Utgivningsbevis nr Organ för Fullersta Fastighetsägareförening Utgivningsplan: Fyra ordinarie nr per år - mars, juni, sept/okt, dec. Upplaga: cirka ex Redaktion/Produktion: Backvägen 7, HUDDINGE Annonsansvarig: Fullerstavägen HUDDINGE Annonspriser Helsida färg 3 600:- Baksidan (Bokad 2014) Halvsida färg 2 000:- 1/4 sida färg 1 200:- Mindre annonser enligt överenskommelse. Utgivningsplan och manusstopp Nr 1 mars/april 1 febr. Nr 2 juni 30 april Nr 3 oktober 1 sept. Nr 4 december 15 nov. 2 3

3 ...kommentar om Kortis från FFForum nr 3. Blandade Kortisar I Huddinge har vi ett gatukostnadsreglemente som baserat på Plan- och bygglagen (PBL) reglerar när och hur kommunen tillämpar uttag av gatukostnader. I reglementet framgår tydligt att Huddinge inte tillämpar uttag av gatukostnader i områden som omfattas av gällande detaljplan där tillåten markanvändning huvudsakligen avser bostadsbebyggelse som inte utgörs av fritidshus. Den absoluta merparten av Fullersta är just sådana områden vilket borde ha framgått i er text. I de fall uttag ändå sker enligt reglementet så görs det först efter att en gatukostnadsutredning upprättats, samråtts, granskats och sedan beslutats. Allt detta regleras i PBL och under både samrådsskedet och granskningsskedet ska berörda fastighetsägare få del av utredningen och tillfrågas med möjlighet att lämna synpunkter. Avslutningen i er text är därför inte korrekt. Vänliga hälsningar Tomas Hansson Kommunalråd (KD) Genmäle från FFFs Miljö- och Samhällsbyggnadskommitté Vid ett av våra möten med Tomas Hansson och Annika Feysting bekräftades det att kommuner har rättighet men inte skyldig het att ta ut avgiften enligt (PBL) och många kommuner gör det inte. Vi diskuterade även ett annat problem när det gäller detalj planer som upphävs samtidigt som ett område skall planeras om. Normalt är detaljplanen bara bunden (genomförande tid) i ca 5 år. Det innebär att om kommunen vill bygga hyreshus (eller cykelbana) på t.ex. en gata så kan befintlig detaljplan behöva göras om. Då upphävs först befintlig detaljplan och en ny görs som då kan innehålla gatu kostnader. Kommunen har hitintills valt i sin tillämpning av PBL att inte ta ut gatukostnader vid omplanering. HKF 3100 (Huddinge kommuns författningssamling) är något fullmäktige kan ändra på om det anses behövas. Att berörda fastighetägare får del av utredningen och tillfrågas med möjlighet att lämna synpunkter är inte nytt utan lag. FFF vet också av erfarenhet att i detta läge kan ingen av de berörda stoppa av gifterna, i praktiken, vi får betala ändå. I HUDDINGE KOMMUNS FÖR- FATTNINGSSAMLING HKF 3100 (Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200 med ändring , 188) finns två paragrafer som reglerar Jämkning av kostnadsunderlag och Jämkning av betalningsskyldighet. 7 Jämkning av kostnadsunderlag Kostnader ska jämkas för åtgärder som har en omfattning eller ett utförande som går utöver det som kan anses normalt med hänsyn till den användning som är tillåten för fastigheterna i området. I kostnadsunderlaget som ska fördelas enligt 6 kap. 24 PBL ingår inte merkostnaden för dels huvudgata, dels för lokalgatustandard av typ L1 i förhållande till lokalgatustandard av typ L3 enligt definition i bilaga 1, dels för separata gångbanor samt dels för gång- och cykelvägar. 9 Jämkning av betalningsskyldigheten för befintliga fastigheter Om den på en fastighet belöpande gatukostnaden överstiger fyra och en halv (4,5) prisbasbelopp ska det belopp, som överstiger denna gräns, jämkas med hälften. Detta gäller för fastighet, som enligt detaljplan får bebyggas med friliggande småhus. ( prisbasbelopp ,-) Lokalgata L3 Sidoområde/Stödremsa: snöupplag/lokalt omhändertagande av dagvatten Körbana: 2 personbilar kan mötas vid 30 km/h Sidoområde: utrymme för belysning mm Totalt vägområde 7 meter Vi ber om ursäkt för att Kortisen i förra numret blev lite väl kort och kunde ha misstolkats. Red. Plogning av gatorna i Fullersta Så här i slutet av november när vi väntar in årets första snö så ställer man sig frågan vem som ska hålla våra gator rena, sandade och framkomliga i vinter. Vi kommer ihåg för 2 år sedan när snöbladet på traktorerna var ställda så höga som hastighetsguppen var. Modden på gatorna gjorde att inte ens bilarna tog sig fram och då förstår man problemen för barnfamiljer med barnvagnar. I år är det Svevia, före detta Vägverket, som ska sköta våra gator i vårt område. Man får väl förutsätta att detta företag har den kunskapen och vanan att sköta gator och vägar på ett proffesionellt sätt. Befolkningsutvecklingen i Huddinge I början på 1900-talet bodde ca 1800 personer i Huddinge. I dag bor det snart människor här och det bara fortsätter öka. Man undrar hur många vi blir innan kurvan börjar plana ut. Politikerna har gjort en plan fram till år 2030, så Huddinge är förberedda om inga yttre omständligheter förändrar förutsättningarna. Nämnas bör att 1919 bildades FFF och är alltså snart 95 år. Det intressanta är att en del frågor vi brottades med då fortfarande gäller än idag. J. Kågefors Bygg - Din lokala Byggare i 20 år - önskar Gott Nytt År 2015 Fri offertförfrågan Tfn Johan Kågefors Välkommen till en traditionell brädgård med kunnig personal Om du ska spika och bygga kontakta oss för offerter. Det lönar sig! 10 % rabatt på ord. pris gällande lagervaror till FFFs medlemmar Lillerudsvägen 39, Huddinge Tel: Fax:

4 Blandade Öppen Fiber Kortisar Snabbare bredband, framtidens tv och telefoni via fiber från den...år 2000 fick lantmäterimyndigheten på kommunen en önskan om namngivning i Fullerstatrakten efter lokala förebilden Alexander Bikungen Lundgren. Det kom ett brev från Egil Björklund och ett från Rolf Hjerter, på uppdrag av Fullersta Fastighetsägareförenings styrelse. Ärendet har sparats hos kommunens namnhandläggare sedan dess. Nu har en detaljplan i Vistaberg (Norr om Vistavägen) gjort att Bikungens tema lyftes. Här finns både den histo riska anknytningen för trakten och ett gott sammanhang att anknyta till, i tanken om trädgårdsstaden som växer vidare med småskalig bebyggelse. Biodling känns därför aktuellt att använda som tema i namnsättningen av både vägar och kvarter. En väg föreslås få namnet Bikungens väg, och tre andra vägar plus kvartersnamnen namnges på temat biodling. Karin Lundin, handläggare på Huddinge kommun har bifogat tjänsteutlåtandet på förslaget till beslut om Bikungens väg, Bidrottningens väg, Flustervägen och Vaxkakevägen i samhällsbyggnadsnämnden den 23 oktober. Hedrande att vår ordförande i FFF under åren 1919 och under namnet Bikungen har fått ge namn åt en väg i kommunen. Red tjänsteleverantör du själv väljer. Frågorna har varit många under en ganska lång tid om fiberdragningen i Fullersta. FFF har inte har varit involverade i projektet och inte kunnat ge några svar. Telia driver projekteten själva och har introducerat det genom information direkt till hushållen. Under kampanjperioden fanns deras säljare i en del av vårt område och arrangerade informationsmöten där dom förklarade hur fiberanslutningen fungerade och hur installationen gick till. Varför delar av FFFs område väljs ut har vi inte fått svar på, men troligtvis var det frågeformuläret om hur stort intresse det fanns i området som styrde valet, även kampanjpriset var intressant. Vi har kontaktat Telia för att försöka ta reda på vad som sker framöver för dom områden som vill ha Öppen Fiber i Fullersta. Efter att ha kontaktat en del avdelningar på Telia så har vi inte blivit klokare. Det måste ju finnas någon planering hur man har tänkt sig utbyggnaden av fiberdragningen i Stockholms näst största kommun med över människor. Vad vi kan föreslå är att du går in på oppenfiber.se/index.html#intro där du kan kontrollera om du kan få fiber genom att fylla i postnummer och gatuadress. Du hittar även telefonnummer vart du kan vända dig för frågor som berör ditt område. Troligtvis fungerar det så att är det tillräckligt många som är intresserade i ett område, så finns det intresse från Telia. På oppenfiber.se finns det även en intresseanmälan men det verkar inte vara av senaste datum... Vi tycker det är illa skött av ett så stort bolag som Telia. Det finns ca 3500 villor i bara Fullerstas område och nog skulle man kunnat gå ut med en förfrågan till alla i vårt område och efterhört intresset för Öppen Fiber. Det är väl ingen tvekan om att det är en investering inför framtiden som är bra. Tyvärr har inte FFF möjlighet att driva detta projekt av resursskäl, men vi hjälper gärna till med mailutskick till våra medlemmar etc. Vi hoppas dock att Telia rättar till detta och går ut med en förfrågan till alla i vårt område Text: FFF satsar på trygghet Vi upplever att vår omvärld håller på att bli en osäkrare plats att leva och bo i och FFFs styrelse har beslutat att starta Trygghetskommittén för att vi tillsammans ska kunna hjälpas åt med det vi kan bidra till. Vad FFF redan gör är att vi är med och sponsrar Grannstödsbilen vilken är ett extra öga för polisen och har en avskräckande effekt. En del medlemmar ställer också upp och kör ett antal pass varje månad. Utbildningen får du hos Polisen. Vad vi behöver så är det hjälp av medlemmar för att aktivera oss mer i brottsförebyggande åtgärder. Vill du hjälpa till med att t ex köra grannstödsbilen så kontaktar du för mer information. Blir du intresserad när du läser detta så gå in på Huddingepolisens facebooksida och följ vad som händer i Huddinge. com/polisen.huddinge Det är ett bra sätt att börja sätta sig in i vad som sker runt omkring oss. Då förstår man allvaret i den trend i samhället som håller på att växa fram och att vi medborgare måste alla börja vara mer aktiva. Att hjälpa till kan vara så enkelt som att vara mer nyfiken på vad som händer i din omgivning, att vara ett extra öga, att ha telefonnumren till polisen lätt åtkomliga på kylskåpsdörren eller i din mobil, sådana enkla åtgärder. För när något händer så är det oftast bråttom och man blir lätt stressad och då blir allt mycket svårare. Från FFFs sida så har vi gjort om Grannsamverkankommittén till Trygghetskommittén där bl a Grannsamverkan och Grannstödsbilen kommer att höra till. I den kommittén kommer allt med brottsförebyggande åtgärder att arbetas med. Har du idéer och tips om åtgärder så kontaktar du på FFF, eller på telefon så når du Mats. Ring 112 för att larma Polisen. Ring för övriga ärenden som gäller polisanmälan, tips och upplysningar, gäller dygnet runt. FFF vill ha kontakt med medlemmar som är intresserade av att vara med och arbeta i denna kommitté för ett säkrare Fullersta. Du kommer då vara med på Trygghetskommitténs möten och ta fram idéer och förslag som sedan presenteras i styrelsen. Styrelsen tar sedan besluten om eventuella åtgärder. Vi ska sträva efter att FFFs område blir så säkert som möjligt att bo och leva i. Detta kan vi åstadkomma om vi alla hjälper till. GRATIS LÅNEBIL FÖR HEMTRANSPORT Radon Fuktskador Vi hjälper dig! SANERING RENGÖRING AVFUKTNING BYGGNADSMILJÖ JOUR Norsborg Sollentuna Norrtälje Södertälje HUDDINGE Djupåsvägen Öppettider: Vard Lör Sön

5 I vårt register finns rekordmånga som gärna vill bo i Fullersta. Det kan vara intressant att veta vad din bostad är värd, även om du inte vill sälja nu. Så varför inte höra av dig och få en fri värdering? Varför inte ringa Stockholms största mäklare? Fastighetsbyrån i huddinge / / / Fastighetsbyrån.se 8

Forum. Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 43:e året in till

Forum. Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 43:e året in till 4 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägare Förening December 2013 Forum Fullersta Fastighets JulFest Lördagen den 11 januari 2014, klockan 13.00 Hålltider: 13.00 Folkdanslaget dansar med barn

Läs mer

Forum. En skön sommar alla medlemmar! Fullersta Fastighets. önskar Styrelsen. www.fff-fullersta.com

Forum. En skön sommar alla medlemmar! Fullersta Fastighets. önskar Styrelsen. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2013 2 En skön sommar alla medlemmar! önskar Styrelsen www.fff-fullersta.com Förrådsvägen 10, 141 46 HUDDINGE.

Läs mer

Forum. FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna Tung busstrafik bland villorna

Forum. FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna Tung busstrafik bland villorna Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2010 2 FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna

Läs mer

Forum. Läsning för våra medlemmar: Kunskapens hus Råttproblem Gatukostnader i Fullersta Årets trädgård Honungsnyttan

Forum. Läsning för våra medlemmar: Kunskapens hus Råttproblem Gatukostnader i Fullersta Årets trädgård Honungsnyttan Forum Fullersta Fastighets 3 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägare Förening Sept)Oktober 2009 Läsning för våra medlemmar: Kunskapens hus Råttproblem Gatukostnader i Fullersta Årets trädgård

Läs mer

Forum. Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com

Forum. Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets 1 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars 2011 Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Årsmöte 13 april Valberedningens förslag Julfesten 40 år Tillståndsfritt

Läs mer

Forum1. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor... www.fff-fullersta.se. Fullersta Fastighets

Forum1. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor... www.fff-fullersta.se. Fullersta Fastighets Anno 1919 Forum1 Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars 2014 Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften? Tack. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Innehåll: Gynna våra annonsörer Tack! MEDLEMSINFORMATION FRÅN FULLERSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENING OKTOBER 2006

Forum. Fullersta Fastighets. Innehåll: Gynna våra annonsörer Tack! MEDLEMSINFORMATION FRÅN FULLERSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENING OKTOBER 2006 Forum Fullersta Fastighets MEDLEMSINFORMATION FRÅN FULLERSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENING OKTOBER 2006 3 Innehåll: Ordförande har ordet Sid 3 Kvartersbutiken Sid 4 Brev till kommunen Sid 7 Anders Klockare,

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Barn och ungas socialtjänst

Barn och ungas socialtjänst FoU Fyrbodal Barn och ungas socialtjänst Hur synliggör socialtjänsten den verksamhet som bedrivs för barn och unga? Vilken information finns och hur kan vi förbättra den? FoU Fyrbodal 2013:1 Annica Johansson

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Informationsblad sommaren 2008

Informationsblad sommaren 2008 Innehåll: Ordföranden har ordet sid 1 Anmäl mailadress! sid 2 Styrelsepresentation sid 2 Andra nyckelpersoner sid 3 Medlemsavgift 2008 sid 3 Om hemsidan sid 3 Förädrar/barn-träffar sid 3 Om Spalten sid

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer