RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden 2007-2016 Reviderad"

Transkript

1 RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden Reviderad Analys & Strategi

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden (reviderad) WSP Analys & Strategi Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Foto: Karin Larsson Analys & Strategi

3 Förord På uppdrag av Nacka kommun, har en befolkningsprognos beräknats för åren Utgångsläget för prognosen är befolkningen per NYKO-område den 31 december år Prognosen redovisas i denna rapport för kommunen i sin helhet, samt för de fyra delområdena Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta. Prognosens antagande om bostadsbyggande kommer från Nacka kommun. För internt bruk på Nacka kommun finns även prognosen per NYKO-område i Excel-format. Kommunens kontaktperson är Elinor Nordquist, Detta är en revidering av en tidigare rapport (daterad ). Skillnaden mot den tidigare prognosen är att det underliggande byggantagandet avseende åren kompletterats med ytterligare bostäder. Analys & Strategi 3

4 Analys & Strategi

5 1 Innehåll 1 INNEHÅLL BEFOLKNINGSUTVECKLING UNDER ÅR UTVÄRDERING AV FÖRRA ÅRETS PROGNOSER SAMMANFATTNING AV PROGNOSEN METOD Så görs prognosen Prognosantaganden OSÄKERHET I PROGNOSER Prognoser för små områden Felkällor för prognoser TABELLER Kommunen Boo Fisksätra/Saltsjöbaden Sicklaön Älta Restförda Analys & Strategi

6 2 Analys & Strategi

7 2 Befolkningsutveckling under år december år 2006 uppgick befolkningen i Nacka kommun till personer. Det innebär att befolkningen ökat med 2,7 procent sedan samma datum år Under året föddes barn, 571 personer avled, personer flyttade från och personer flyttade till kommunen. Det innebär ett födelsenetto (födda - döda) på 604 personer och ett flyttnetto (inflyttade utflyttade) på personer. I Figur 1 visas hur födelse- och flyttnetto utvecklats sedan I figuren kan vi se att flyttnettot de senaste åren fått en allt mer betydande roll för befolkningsökningen i kommunen. Figur 1 Födelse- och flyttnetto år Födelsenetto Flyttnetto Antal År Att summan av födelseöverskottet och inflyttningsnettot inte stämmer med den totala folkökningen under året beror på att SCB gör justeringar för antalet personer som flyttade i slutet av år I relativa termer ökade befolkningen framför allt i åldersgrupperna 1-6-åringar och åringar och åringar, se Tabell 1. I absoluta tal ökade befolkningen mest i gruppen åringar. Befolkningen minskade marginellt i åldersgruppen 7-15-åringar. Analys & Strategi 3

8 Tabell 1 Befolkningen i Nacka kommun 31 december år 2005 och 2006 per åldersklass samt förändringen i antal och procent Åldersklass Förändring Förändring (%) w Totalt Befolkningen ökade i samtliga fyra delområden. Det delområde som ökade mest i befolkning i både antal och procent var Sicklaön. Befolkningen i detta delområde ökade med personer vilket motsvarar 3,9 procent. Minst ökade befolkningen i Fisksätra/Saltsjöbaden, 206 personer, vilket motsvarar 1,3 procent. Tabell 2 Befolkningen i Nacka kommun 31 december år 2005 och 2006 per delområde samt förändringen i antal och procent Delområde Förändring Förändring (%) Sicklaön Boo Fisksätra/Saltsjöbaden Älta Restförda* Totalt * Restförda avser personer utan geografisk hemvist 4 Analys & Strategi

9 3 Utvärdering av förra årets prognoser Under år 2006 hade Inregia AB (numera WSP Analys & Strategi) i uppdrag av Nacka att beräkna två prognoser. Den första utgick från befolkningen i kommunen 31 december år 2005 och den andra från befolkningen vid halvårsskiftet 2006 samt en uppdaterad byggprognos. I övrigt var antagandena om fruktsamheten, dödligheten, in- och utflyttningen desamma i de två prognoserna. I Tabell 3 nedan visas en jämförelse mellan förra årets två prognoser och utfallet per åldersklass. I den första prognosen, som beräknades i april, överskattades befolkningen i slutet av år 2006 med 137 personer eller 0,2 procent. Som mest överskattades befolkningen i åldersgruppen åringar, 1,4 procent. Befolkningen underskattades också i ett antal åldersklasser, som mest med 0,9 procent, vilket gäller åldern 1-6. Även i prognosen som beräknades i september överskattades åringarna, denna gång med 3,3 procent. Totalt överskattades befolkningen i denna prognos med 0,3 procent. I denna prognos överskattades även 0-åringarna relativt mycket, 4,6 procent (57 personer). Tabell 3 Befolkningen i Nacka kommun 31 december år 2006 per åldersklass, faktisk och enligt prognoserna i april och september, samt prognosfelen i antal och procent Prognos Fel Fel (%) Ålder faktisk april september april september april september w Totalt En jämförelse mellan prognoserna och utfallet per delområde visas i Tabell 4. I den första prognosen underskattades antalet personer i delområdet Sicklaön med 329 personer eller 1,1 procent, och i Älta med 99 personer eller 1,0 procent. I de två övriga områdena underskattades befolkningen något. Även i septemberprognosen överskattades befolkningen i området Sicklaön, men lite mindre, 255 personer, vilket motsvarar 0,9 procent, däremot inte för Älta. För Älta slog prognosen fel på endast en person. För övriga två områden underskattades antalet personer marginellt (0,1 procent). Analys & Strategi 5

10 Tabell 4 Befolkningen i Nacka kommun 31 december år 2006 per delområde, faktisk och enligt prognoserna i april och september, samt prognosfelen i antal och procent Prognos Fel Fel (%) Delområde faktisk april september april september april september Sicklaön Boo Fisksätra/Saltsjöbaden Älta Restförda* Totalt * Restförda avser personer utan geografisk hemvist För den kommunala planeringen är antalet barn i förskoleåldern av intresse för att kunna bedöma behovet av exempelvis antalet förskoleplatser. Samtidigt är dessa åldersgrupper bland de svåraste att prognosera. I Tabell 5 visas hur förra årets prognoser av antalet 0-åringar slog per delområde. I både april- och septemberprognosen underskattades antalet 0-åringar i Boo medan det överskattades i övriga tre delområden. Tabell 5 Antal 0-åringar i Nacka kommun 31 december år 2006 per delområde, faktisk och enligt prognoserna i april och september, samt prognosfelen i antal och procent Prognos Fel Fel (%) Delområde faktisk april september april september april september Sicklaön Boo Fisksätra/ Saltsjöbaden Älta Restförda* Totalt * Restförda avser personer utan geografisk hemvist I Tabell 6 visas hur prognoserna slog för antalet 1-6-åringar. Antalet barn i dessa åldrar överskattades för Sicklaön i både april- och septemberprognosen, medan det underskattades för övriga områden. 6 Analys & Strategi

11 Tabell 6 Antal 1-6-åringar i Nacka kommun 31 december år 2006 per delområde, faktisk och enligt prognoserna i april och september, samt prognosfelen i antal och procent Prognos Fel Fel (%) Delområde faktisk april september april september april september Sicklaön Boo Fisksätra/ Saltsjöbaden Älta Restförda* Totalt * Restförda avser personer utan geografisk hemvist Analys & Strategi 7

12 4 Sammanfattning av prognosen Enligt prognosen kommer befolkningen i Nacka kommun år 2016 uppgå till närmare drygt personer. Det är en ökning med 23 procent jämfört med idag. Nacka kommuns befolkning har ökat stadigt de senaste decennierna. I Figur 2 visas den totala befolkningsutvecklingen i kommunen sedan år 1970 och från år 2007 enligt prognosen. I Figur 3 visas den årliga befolkningsförändringen för samma period. Figur 2 Befolkningsutvecklingen för Nacka kommun år , samt enligt prognosen Befolkning År Enligt prognosen kommer Nackas befolkning öka som mest under år 2011, med personer. Detta år antas lägenheter färdigställas i kommunen (se avsnittet om byggantagandet). 8 Analys & Strategi

13 Figur 3 Den årliga befolkningsförändringen för Nacka kommun år , samt enligt prognosen Befolkningsförändring År Utvecklingen under år 2007 Under år 2007 beräknas befolkningen i kommunen öka med 2,5 procent (2 073 personer). I Tabell 7 visas befolkningen per delområde sista december år 2006 och 2007, samt förändringen i antal och procent. Det delområde som beräknas få den största befolkningsökningen i både absoluta och relativa tal är Sicklaön. Här beräknas befolkningen öka med personer, vilket motsvarar 4,1 procent. Även Boo beräknas få en relativt stor befolkningsökning under året, 2,3 procent (605 personer). Tabell 7 Befolkningen i Nacka kommun per delområde 31 december år 2006 och 2007, samt förändringen i antal och procent Delområde Förändring Förändring (%) Sicklaön Boo Fisksätra/Saltsjöbade n Älta Restförda Totalt *Restförda avser personer utan geografisk hemvist I Tabell 8 redovisas befolkningen år 2006 och 2007 per åldersklass. Befolkningen beräknas öka i samtliga åldersklasser (enligt tabellen nedan), utom åringarna som beräknas minska marginellt, under år Den största ökningen Analys & Strategi 9

14 beräknas ske av antalet åringar. Dessa beräknas bli 7,6 procent fler under året. Tabell 8 Befolkningen i Nacka kommun per åldersklass 31 december år 2006 och 2007, samt förändringen i antal och procent Åldersklass Förändring Förändring (%) w Totalt Utvecklingen fram till år 2016 I Tabell 9 visas befolkningen per delområde år 2006 och 2016, samt förändringen i antal och procent. På denna sikt är det Boo som beräknas öka mest i befolkning i antal, drygt personer. Nästan lika mycket beräknas Sicklaön öka i befolkning, drygt personer. Tabell 9 Befolkningen i Nacka kommun per delområde 31 december år 2006 och 2016, samt förändringen i antal och procent Delområde Förändring Förändring (%) Sicklaön Boo Fisksätra / Saltsjöbaden Älta Restförda Totalt * Restförda avser personer utan geografisk hemvist I Tabell 10 redovisas befolkningen per åldersklass år 2006 och De åldersklasser som beräknas öka mest på denna sikt är åringarna, 62 procent. Detta beror på att efterkrigstidens barnkullar nu når dessa åldrar. 10 Analys & Strategi

15 Tabell 10 Befolkningen i Nacka kommun per åldersklass 31 december år 2006 och 2016, samt förändringen i antal och procent Ålder Förändring Förändring (%) w Totalt I Figur 4 visas befolkningens åldersstruktur åren 2006, 2007 och I figuren kan vi bland annat se ovan nämnda puckel av 40-talister. Motsvarande figurer för delområdena återfinns i Figur 10 till Figur 13 i tabellavsnittet i slutet av rapporten. Figur 4 Nacka kommuns åldersstruktur 31 december år 2006, 2007 och Befolkning Ålder Analys & Strategi 11

16 5 Metod I följande avsnitt redogörs för hur befolkningsprognosen beräknas, samt vilka specifika antaganden som gjorts för Nacka kommun. 5.1 Så görs prognosen För en kommun som Nacka som är en del av en sammanhängande arbets- och bostadsmarknadsregion är det bostadsbeståndet som till stor del bestämmer befolkningsutvecklingen. Antaganden om byggandet i kommunen är därför avgörande för prognosresultaten. Prognosen görs på två nivåer, först på totalnivån (hela kommunen) och sedan på TYKO-nivå. Nacka är indelat i 82 NYKO-områden. I varje NYKO-område har fastigheterna delas in efter så kallade TYKO ( typkodsområden ), efter hustyp (småhus, flerbostadshus), juridisk form (bostadsrätt, hyresrätt, äganderätt), byggnadsår och nivåfaktor enligt fastighetstaxeringen. Denna indelning tar hänsyn till att befolkningsstrukturen redan i starten kan se olika ut i olika fastigheter och att inflyttning och utflyttning har olika åldersstrukturer för olika TYKO. Prognosresultaten för TYKO-områden summeras och justeras så att de totalt sett överensstämmer avseende ålder och kön, med prognosen för hela kommunen. Avstämningen görs för varje prognosår. Att stämma av mot prognosen för hela kommunen är nödvändigt då detta ger en större säkerhet. Särskilt viktigt är det för små TYKO-områden, då osäkerheten mätt i relativa termer är större ju mindre området är sett till befolkningsstorlek. Boende Den totala befolkningen i kommunen under prognosperioden beror förutom på bostadsbyggandets omfattning, också på befolkningsutvecklingen i det befintliga bostadsbeståndet. I det befintliga bostadsbeståndet har vi en så kallad utglesning, som är ett mått på förändringen i hur tätt människor bor. Utglesningen är beroende av bostädernas typ och ålder, men även av förhållandena på bostadsmarknaden i stort. Demografiska faktorer I princip är det fyra faktorer som påverkar hur befolkningen förändras till struktur och antal: inflyttning, utflyttning, födsel och död. I prognosen bestäms antalet inflyttare utifrån bostadsbeståndet, både det befintliga inklusive utglesningen och de planerade nya bostäderna. Antalet utflyttare 12 Analys & Strategi

17 erhålles genom att applicera utflyttningsrisker på befolkningen. Utflyttningsriskerna anger sannolikheten att flytta ut från kommunen under ett år för personer i olika åldrar. Varje TYKO-område har klassats som ett visst typområde, där varje typområde har specifika åldersstrukturer på utflyttningsrisker och inflyttning som dessutom är olika för män och kvinnor. Hur många som dör beror till största delen på ålders- och könssammansättningen hos befolkningen. Antalet avlidna erhålles i prognosen genom att applicera ålders- och könsspecifika dödsrisker på befolkningen. Hur många barn som föds beror på hur många kvinnor det finns i barnafödande åldrar och andelen kvinnor i varje ålder som föder barn, i demografitermer talar vi om åldersspecifika fruktsamhetstal, vilka anger antal födda barn per kvinna i en viss ålder. I prognosen antas dödsriskerna och fruktsamheten utvecklas över tiden ungefär på samma sätt som antagits för riket i SCB:s senaste prognoser, medan inflyttarstruktur och utflyttningsrisker antas vara konstanta över åren. 5.2 Prognosantaganden Som konstateras ovan finns det ett antal olika faktorer som påverkar hur befolkningen i ett område förändras avseende storlek och struktur. Vilka antaganden som görs kring dessa faktorer är avgörande för prognosresultatet. Byggande och utglesning Prognosen baseras på ett antagande om antal färdigställda lägenheter som redovisas i Tabell 11. Totalt antas drygt lägenheter färdigställas under åren 2007 till procent av dessa finns i flerbostadshus. För varje nytt småhus antas 3,3 personer flytta till kommunen och för varje ny lägenhet i flerbostadshus 2,1 personer. I senior-/äldrebostäder antas 1,2 personer flytta in. Analys & Strategi 13

18 Tabell 11 Antaganden om färdigställda lägenheter per år och hustyp Delområde Totalt Flerbostadshus Sicklaön Boo Fisksätra / Saltsjöbaden Älta Totalt Småhus Sicklaön Boo Fisksätra / Saltsjöbaden Älta Totalt Seniorboende Sicklaön Boo Fisksätra / Saltsjöbaden Älta Totalt Totalt Utglesning I det befintliga bostadsbeståndet antas det ske en förtätning under prognosperiodens första år som innebär en ökning av den befintliga befolkningen med i genomsnitt knappt 0,1 procent årligen. Under de sista prognosåren antas en utglesning på 0,1 procent. Flyttningar För framskrivningen av befolkningen i Nacka på kommunnivå har de utflyttningsrisker som visas i Figur 5 nedan använts. De är baserade på historisk statistik och anger sannolikheten att flytta ut från kommunen under ett år för personer i olika åldrar. Åldersfördelningen hos inflyttare till Nacka visas i det därpå följande diagrammet. 14 Analys & Strategi

19 För både inflyttare och utflyttare gäller att de till en mycket stor del består av personer i åldern år. Inflyttarna är något äldre än utflyttarna och har ofta barn med sig till kommunen. Av diagrammen framgår också att kvinnor flyttar i något yngre åldrar än vad män gör. Figur 5 Utflyttningsrisker för Nacka kommun per ålder och kön Män Kvinnor 0.2 Risk Ålder Figur Andel inflyttare för Nacka kommun per ålder och kön Män Kvinnor Andel Ålder För de olika TYKO-områdena används typstrukturer på in- och utflyttningen, beroende på vilken typ av bostäder som dominerar i respektive område. Analys & Strategi 15

20 Fruktsamhet De åldersspecifika fruktsamhetstalen för kvinnor i Nacka anges i Figur 7 tillsammans med motsvarande för Stockholms län. Dessa tal anger antalet födda barn per kvinna i respektive ålder. Fruktsamheten i Nacka ligger på en nivå som är högre än länsgenomsnittet. Länsgenomsnittet dras emellertid ned framförallt av den lägre fruktsamheten i Stockholms kommun. Figur 7 Åldersspecifika fruktsamhetstal, Nacka kommun och Stockholms län barn/kvinna Nacka Stockholms län Ålder Summan av de åldersspecifika fruktsamhetstalen bildar det summerade fruktsamhetstalet. I Figur 8 redovisas det summerade fruktsamhetstalen för Nacka kommun och Stockholms län. År 2006 uppgick detta tal till 2,16 barn per kvinna i Nacka kommun. I länet var det summerade fruktsamhetstalet 1,87. Under en stor del av 1990-talet sjönk barnafödandet i såväl Nacka som länet. Utvecklingen för Nackas del vände år 1999, och på senare år har vi kunnat se en kraftig uppgång av barnafödandet, som nu i nivå med barnafödandet i början av 1990-talet. I figuren visas också hur det summerade fruktsamhetstalet antas utvecklas framöver. År 2007 antas det summerade fruktsamhetstalet i Nacka vara 2,16 därefter beräknas fruktsamheten öka i samma takt som i riket, enligt SCB:s bedömningar. Med denna utveckling är det summerade fruktsamhetstalet i Nacka kommun 2,20 barn per kvinna år Analys & Strategi

21 Figur 8 Summerade fruktsamhetstal (antal födda per kvinna), Nacka kommun och Stockholms län 2.5 Nacka 2.0 Stockholms län Barn/kvinna År På samma sätt som för in- och utflyttningen används olika typstrukturer på fruktsamheten för de olika TYKO-områden, beroende på vilken typ av bostäder som dominerar i respektive område. Dödlighet Dödsrisker per åldersklass och kön visas i Figur 9. För samtliga åldersklasser gäller att dödligheten är högre för män än för kvinnor. Dödsriskerna antas minska framöver i ungefär samma takt som de gjort under de senaste åren. Mot slutet av prognosperioden antas dock nedgången ske i en något långsammare takt. Analys & Strategi 17

22 Figur Dödsrisker för Nacka kommun per ålder och kön Män Kvinnor 0.2 Risk Ålder Analys & Strategi

23 6 Osäkerhet i prognoser Följande avsnitt handlar om osäkerhet i befolkningsprognoser. 6.1 Prognoser för små områden Oetiskt När det gäller prognoser för befolkningsmässigt små områden är det viktigt att dessa hanteras med stor varsamhet. Om befolkningen är mycket liten i ett delområde kan spridningen av en prognos vara rent oetisk, eftersom det i många fall kan vara möjligt att följa enskilda personers levnadsöden över prognosåren. Osäkert Ytterligare en anledning till att vara försiktig med prognoser för små områden är att osäkerheten, relativt sett, är större ju mindre ett område är. Rent slumpmässiga variationer medför att prognoser för områden med en liten befolkning blir ganska ointressanta. Att det trots detta beräknas prognoser för mindre delområden beror på att man vill kunna summera ihop delområden på olika sätt till större geografiska enheter. I statistiska sammanhang leder ett stort antal observationer, eller en större befolkning, till att slumpmässiga fel tar ut varandra. 6.2 Felkällor för prognoser En prognos beskriver befolkningsutvecklingen för något område, under förutsättningen att de antaganden som gjorts för prognosen visar sig vara riktiga. Dessa antaganden har beskrivits ovan och rör bostadsbyggandet och utglesningen av befolkningen i de befintliga bostäderna, samt åldersstrukturer och nivåer på fruktsamhet, dödlighet, inflyttning och utflyttning. Fel befolkningsstorlek När det gäller den totala befolkningsstorleken för ett område som är beläget i Stockholms län är antaganden om bostadsbyggande viktigast. Förseningar och ändringar i bostadsbyggnadsplaner är vanliga och leder till prognosfel. Det planerade bostadsbyggandet är av särskilt stor betydelse för prognoser gjorda för små geografiska områden. Om det planerade bostadsbyggandet senareläggs eller förändras uppkommer fel i prognosen. Säkerheten i byggplanerna är således av stor betydelse för säkerheten i befolkningsprognosen. Analys & Strategi 19

24 Flerbostadshus och småhus i grupp Uppgifterna om antalet bostäder har erhållits från byggherrar och detaljplanehandlingar. Byggprognosen bygger på antagandet att produktion och försäljning av lägenheter inte försenas. En faktor till osäkerhet är svårigheter att sälja lägenheter enligt optimal produktionsplan med senarelagda inflyttningar som följd. Säkerheten i prognosen är störst för de projekt där detaljplanen vunnit laga kraft eller antagandebeslut ligger nära i tiden. Styckebyggda småhus (huvudsakligen inom stadsdelen Boo) Prognosen över antalet styckebyggda småhus i Boo bygger på antagandet att obebyggda fastigheter och fritidshusfastigheter väntas bebyggas med permanentbostäder huvudsakligen under en femårsperiod efter att detaljplaner vunnit laga kraft. Det största antalet nya hus byggs under de första åren. Överklagande planbeslut väntas vinna laga kraft inom mindre än ett år från kommunfullmäktiges beslutsdatum. Beroende av planområdets storlek beräknas utbyggnadstiden för va-ledningar och gator till mellan 6 månader och 1 år efter lagakrafttidpunkten. Byggnadstiden för småhus beräknas vara ca 6 månader. En faktor till osäkerhet i prognosen och som kan leda till förskjutningar tidsmässigt är frekvensen överklagade detaljplanebeslut och utbyggnadstakten i varje enskilt område. Fel befolkningsstruktur För fördelningen av befolkningen över olika åldersgrupper är det de demografiska antaganden som ligger bakom beräkningarna av antalet födda, avlidna, inoch utflyttare. Dessa antaganden bygger på historisk statistik och på vad som antas om framtiden. Om situationen i samhället kraftigt förändras, t ex när det gäller arbetslöshet, priser på bostadsmarknaden, familjepolitik, invandring eller ekonomiska konjunkturer, får detta återverkningar på flyttningsmönster, fruktsamhet och dödlighet. Även om inga sådana systematiska förändringar sker och de demografiska antaganden som prognosen bygger på är rimliga medför slumpen att prognosfel uppstår. Av de demografiska komponenterna är flyttningarna de som är svårast att prognostisera. Detta innebär att prognoserna är osäkrare i de åldrar med hög flyttbenägenhet, d v s årsåldern. Antalet födda barn är också svårt att förutspå. Detta gäller i högre grad för mindre områden än för större. Antalet avlidna brukar vara den minst osäkra förändringsfaktorn i prognossammanhang. 20 Analys & Strategi

25 7 Tabeller Befolkningsprognosen för Nacka kommun redovisas i denna del av rapporten i form av tabeller för kommunen totalt och för de fyra delområdena. För internt bruk inom kommunen finns prognosen per NYKO-område i en excelfil. Nacka kommun har nyligen reviderat den geografiska indelningen i NYKO. Nya områden på NYKO3-nivå har ännu inte namngivits. I tabellerna har dessa områden tillfälligt fått namnen nytt område 1, nytt område 2 osv. Först visas i Figur 10 till Figur 13 befolkningsstrukturerna i delområdena år 2006, 2007 och Figur 10 Befolkningsstruktur i delområdet Boo 31 december år 2006, 2007 och Befolkning Ålder Analys & Strategi 21

26 Figur 11 Befolkningsstruktur i delområdet Fisksätra/Saltsjöbaden 31 december år 2006, 2007 och Befolkning Ålder Figur 12 Befolkningsstruktur i delområdet Sicklaön 31 december år 2006, 2007 och Befolkning Ålder 22 Analys & Strategi

27 Figur 13 Befolkningsstruktur i delområdet Älta 31 december år 2006, 2007 och Befolkning Ålder Analys & Strategi 23

28 7.1 Kommunen Tabell 12 Befolkningen i Nacka kommun per 5-årsklass Ålder w Totalt Analys & Strategi

29 Tabell 13 Antal 0-20-åringar i Nacka kommun per 1-årsklass Ålder Totalt Analys & Strategi 25

30 7.2 Boo Tabell 14 Total befolkning per NYKO-område i delområdet Boo NYKO NYKOnamn Lilla Björknäs Björknäs Norra Björknäs Centrala Klinten Björknäs Södra Hjortängen Eknäs Östra Eknäs Västra Tollare Hasseludden Kummelnäs Västra Kummelnäs Östra Vikingshill nytt område nytt område Velamsund Kil Krokhöjden Orminge nytt område Östra Orminge Mensättra Källvägsområdet Eriksvik nytt område Lännersta Norra Lännersta Södra Dalkarlsområdet Boo Gård Gustavsvik Totalt Analys & Strategi

31 Tabell 15 Befolkningen i Boo per 5-årsklass Ålder w Totalt Analys & Strategi 27

32 Tabell 16 Antal 0-20-åringar i Boo per 1-årsklass Ålder Totalt Analys & Strategi

33 7.3 Fisksätra/Saltsjöbaden Tabell 17 Total befolkning per NYKO-område i delområdet Fisksätra/Saltsjöbaden NYKO NYKOnamn Fisksätra FH Fågelhöjden Fiskarhöjden Skogsö Igelboda SM Igelboda FM Baggensudden nytt område Igelbodaplatån Tippen Ljuskärrsberget Tattby nytt område Rösunda Solsidan nytt område Älgö Gåsö Totalt Analys & Strategi 29

34 Tabell 18 Befolkningen i Fisksätra/Saltsjöbaden per 5-årsklass Ålder w Totalt Analys & Strategi

35 Tabell 19 Antal 0-20-åringar i Fisksätra/Saltsjöbaden per 1-årsklass Ålder Totalt Analys & Strategi 31

36 7.4 Sicklaön Tabell 20 Total befolkning per NYKO-område i delområdet Sicklaön NYKO NYKOnamn Danviken Henriksdalsberget Finnberget Kvarnholmen nytt område Alphyddan Talliden Finntorp Ekudden Järla Sickla Tallbacken Nysätra Vikdalen Nyckelviken Jarlaberg nytt område Nämndhusområdet Nacka Centrum Lillängen Storängen nytt område nytt område Duvnäs Utskog Skuru Skogalund Västra Ektorp Ektorp Ekängen Saltängarna Duvnäs Hästhagen Totalt Analys & Strategi

37 Tabell 21 Befolkningen på Sicklaön per 5-årsklass Ålder w Totalt Analys & Strategi 33

38 Tabell 22 Antal 0-20-åringar på Sicklaön per 1-årsklass Ålder Totalt Analys & Strategi

39 7.5 Älta Tabell 23 Total befolkning per NYKO-område i delområdet Älta NYKO NYKOnamn Erstavik Nacka Gård Sågtorp Kolarängen nytt område Älta Gård Sigfridsborg nytt område Stensö Hedvigslund Älta Industriområde nytt område Totalt Analys & Strategi 35

40 Tabell 24 Befolkningen i Älta per 5-årsklass Ålder w Totalt Analys & Strategi

41 Tabell 25 Antal 0-20-åringar i Älta per 1-årsklass Ålder Totalt Analys & Strategi 37

42 7.6 Restförda Den restförda befolkningen är personer utan geografisk hemvist. Dessa består av: Invånare som är skrivna på en församling i kommunen Befolkning i fastigheter som inte kunnat kodas till rätt geografiskt läge Tabell 26 Restförd befolkning i Nacka kommun per 5-årsklass år 2005 Ålder w 1 Totalt 221 Prognos : personer 38 Analys & Strategi

43 Analys & Strategi 39

44 WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö. Med drygt 100 kontor världen över och totalt medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Storbritannien och Sverige, men också i övriga Europa, USA, Afrika och Asien. I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 1900 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden: WSP Arkitektur, WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, och WSP Systems. WSP Analys & Strategi Arenavägen 7 Telefon Fax

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 2015-04-22 STADSLEDNINGSKONTORET SUNDBYBERGS STAD Titel: Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 Författare: Ulrika Isberg, WSP Analys

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden

Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden Pilotprojekt för kommundelen Boo Anna Blomquist och Siv Schéele, Inregia AB december 2002 Innehåll Sammanfattande slutsatser...2 Bakgrund...3 Befolkningsprognoser...3

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för

Läs mer

Befolkningsprognos 2009-2018

Befolkningsprognos 2009-2018 Statisticon AB Mats Forsberg Charlotta Danielsson Frida Westling 2009-05-05 2 (56) Sammanfattning FOLKMÄNGDEN I NACKA KOMMUN ÖKADE UNDER 2008 Folkmängden i Nacka kommun ökade under år 2008 med 1 369 personer,

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningsprognos Huddinge i siffror

Befolkningsprognos Huddinge i siffror Befolkningsprognos 2011-2020 Huddinge i siffror Kommunstyrelsens förvaltning/ekonomiavdelningen 20 april 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Befolkningsutvecklingen under 2010...4

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN Baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 ÄNGELHOLMS KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2015-2024 Foto: Getty Images Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning Enköpings kommuns befolkning beräknas öka med cirka 5 000 invånare och 13 procent, från 40 656 år 2013 till

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden Validering av Mölndals stads befolkningsprognoser för prognoserna 2016-2026 och 2017-2027 Åsa Kramér, analytiker E-post: asa.kramer@molndal.se Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos

Läs mer

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34 Befolkningsprognos 2014 2023 Befolkningsprognos Partille kommun 2014-2023 Stadsbyggnadskontoret Jörgen Hermansson, samhällsbyggadschef Marlene Segerson, statistikhandläggare Kontaktperson Marlene Segerson

Läs mer

Underlag som behövs för att göra befolkningsprognoser

Underlag som behövs för att göra befolkningsprognoser Underlag som behövs för att göra befolkningsprognoser Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Innehåll Underlag för befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2012-2016 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos Huddinge i siffror

Befolkningsprognos Huddinge i siffror Befolkningsprognos 2012-2021 Huddinge i siffror Kommunstyrelsens förvaltning/ekonomiavdelningen 12 april 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Befolkningsutvecklingen under

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på byggplanerna för åren 2016-2025 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

Befolkningsprognos Huddinge i siffror

Befolkningsprognos Huddinge i siffror Befolkningsprognos 2013 2022 Huddinge i siffror Kommunstyrelsens förvaltning/kvalitet och Projekt 17 april 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Befolkningsutvecklingen under

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS VAXHOLMS STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS VAXHOLMS STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2035 VAXHOLMS STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner för perioden 2016-2035 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS LJUSDALS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS LJUSDALS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 LJUSDALS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS GRÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS GRÖNKÖPINGS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 GRÖNKÖPINGS KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2021 KÄVLINGE KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD Prognos baserad på byggplanerna för perioden 20152024 samt med hänsyn tagen till den förtätning som pågår STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning 1(5) Befolkningsprognos för åren 2011-2015 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2013-2022/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 LJUSDALS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅMÅLS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅMÅLS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 ÅMÅLS KOMMUN Baserad på invånarna i kommunen per 160731 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Prognos baserad på kommunens befolkning samt kommunens egna byggplaner för perioden

Prognos baserad på kommunens befolkning samt kommunens egna byggplaner för perioden BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2031 TJÖRNS KOMMUN Prognos baserad på kommunens befolkning 2016-09-30 samt kommunens egna byggplaner för perioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner 2017-2026 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS STENUNGSUND KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS STENUNGSUND KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 STENUNGSUND KOMMUN Byggbaserad prognos beräknat på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS PITEÅ KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS PITEÅ KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2040 PITEÅ KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare, baserad på befolkningen i kommunen 160630 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 3: 2014 Perspektiv Helsingborg Befolkningsprognos 2014 Kommunprognos med utblick mot 2035 samt delområdesprognos 2014 2018 Stadsledningsförvaltningen gör årligen

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖREBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖREBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 ÖREBRO KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner (alternativ normal) för åren 2017-2026 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MJÖLBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MJÖLBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 MJÖLBY KOMMUN Baserad på invånarna i kommunen 20161031 samt kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KUNGÄLVS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KUNGÄLVS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 KUNGÄLVS KOMMUN Prognos baserad på befolkningen i kommunen 160731 samt kommunens byggplaner för prognosperioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31,

Läs mer

INLEDNING ORAKLET I DELFI SPÅR KUNG AEGEAS

INLEDNING ORAKLET I DELFI SPÅR KUNG AEGEAS BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 EKERÖ KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2011-2020 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande

Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 SKURUPS KOMMUN Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 NYBRO KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MÖRBYLÅNGA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MÖRBYLÅNGA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2025 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

STATISTIKUNDERLAG för befolkningsprognoser

STATISTIKUNDERLAG för befolkningsprognoser STATISTIKUNDERLAG för befolkningsprognoser Statistiska centralbyrån (SCB) är en statlig myndighet. Vår uppgift är att framställa och sprida statistik till bland andra beslutsfattare, forskare och allmänhet.

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 NYBRO KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer