Vemma Europe är den enda behöriga internetbutiken som erbjuder marknadsföringsmaterial med "Vemma"-varumärken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vemma Europe är den enda behöriga internetbutiken som erbjuder marknadsföringsmaterial med "Vemma"-varumärken."

Transkript

1 Villkor för Vemma Europes internetbutik () 1. Information om företaget Vemma Europes internetbutik finns på internetadressen: (nedan kallad "internetbutik"), drivs av och tillhör företaget Vemma Europe Limited (nedan kallat "Vemma Europe"), med registrerat säte på W23 D7Y5 Irland, registrerat i det irländska bolagsregistret (CRO) med nummer: , med irländskt momsregistreringsnummer: IE K, telefon: , fax: , e-post: Vemma Europe äger ensamrätten till och licensen för att distribuera Vemma-produkter och marknadsföra idéer med "Vemma"-varumärket i Europa. Vemma Europes affärsverksamhet bygger på en exklusiv licens som är beviljad av Vemma Nutrition Company, Arizona, USA. Vemma Europe är den enda behöriga internetbutiken som erbjuder marknadsföringsmaterial med "Vemma"-varumärken. I "Vemma"-s varumärken ingår: Vemma, Vemma Europe, Vemma Premium, Vemma Verve, Vemma Shop, Vemma Nutrition Program, Mangosteen Plus, Kiwi Strawberry Essential Minerals, och V2-Fridge Brick, Vemma Bod ē. 2. Parter i en köp-försäljningstransaktion 1. Parterna i en köp-försäljningstransaktion är: a) Köpare: -Konsument - en individ som är myndig, bosatt inom EU eller EES som köper varor från internetbutiken för syften som inte är relaterade till deras yrke, affärsverksamhet eller professionella aktivitet (nedan kallad "konsumenten" eller "kunden"), eller - Näringsidkare - En Vemma Europe Affiliate: en individ som driver en registrerad näringsverksamhet, eller en organisation som inte är juridisk person, eller en juridisk person som köper varor ifrån internetbutiken för syften som är direkt relaterade till deras yrke, affärsverksamhet eller professionella aktivitet (nedan kallad "näringsidkaren" eller "Affiliate"). b) Vemma Vemma Europe säljer varor, som visas på internetbutikens hemsida, till konsumenter och näringsidkare (nedan kallat "Vemma"). 2. I enlighet med typen av köpare är parterna i transaktionen bundna av dessa villkors bestämmelser.

2 3. Föremålet för transaktionen Vemma Europe Limited 1. Föremålet för transaktionen är varorna som visas på internetbutikens webbplats, som när en beställning görs även visas på webbplatsen. 2.Vemma gör alla kommersiellt sett rimliga ansträngningar för att säkerställa att erbjudandet som visas på webbplatsen alltid är uppdaterat. Om en vara inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt, tillhandahåller Vemma lämplig information intill varan och gör det omöjligt att genomföra köpet. 3. Varornas tillgänglighet i internetbutiken beror på typen av vara och beställningens storlek. 4. Uppgifter/priser som publiceras på webbplatsen är ett säljerbjudande och inte ett bindande erbjudande såsom det är beskrivet i lagen Irish Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 eller i någon annan tillämplig irländsk eller EU-förordning, inte heller återger de lagerstatus. 5. Alla priser på varorna visas i bruttobelopp, i SEK och inklusive moms. Köparen betalar för varorna i SEK. 6. Vemma förbehåller sig rätten att utan varsel ändra priser på varor som visas på internetbutikens webbplats. Ändrade priser gäller inte för redan accepterade beställningar. 7. Vemma förbehåller sig rätten att utan varsel dra tillbaka enskilda varor från internetbutiken. 8. Vemma erbjuder möjligheten till Auto-leverans, som beskrivs nedan i sektion Beställningar 1. Beställningar kan endast göras genom beställningsformuläret som finns tillgängligt på internetbutikens webbplats, 24 timmar om dagen 7 dagar i veckan. Vemma kommer inte att behandla beställningar som görs på ett annat sätt än via beställningsformuläret som finns tillgängligt på internetbutikens webbplats, exempelvis via e-post, fax eller telefon. Köpare som är näringsidkare ska tillhandahålla sitt Momsregistrerings- eller EU-momsregistreringsnummer eller annat skatteidentifieringsnummer som har tilldelats dem av skattemyndigheten i deras land. 2. En accepterad beställning bekräftas omedelbart via e-post. Om det skulle vara omöjligt att bekräfta att en beställning är accepterad inom sju dagar, på grund av skäl som härrör köparen (inklusive men inte begränsat till sådana skäl som ingen pengaöverföring till Vemmas bankkonto, felaktiga köparuppgifter; ingen kontakt med köparen), kommer köparen att bli underrättad om detta via e-post eller telefon, eller, om inget svar kommer ifrån köparen kommer beställning att annulleras. 3. Om en enda beställning överstiger 100 stycken av en enskild vara förbehåller sig Vemma rätten att förlänga leveranstiden med ytterligare 20 dagar, och köparen ska underrättas om detta via e-post eller telefon. 4. En accepterad beställning för levereras bekräftas omedelbart via e-post. Köparen får ett e-brev med försändelsenumret, och kan verifiera försändelsens status via kurirens hemsida såsom beskrivet i paragraf Fram tills att Vemma accepterar att beställningen ska levereras (innan köparen får informationen som omnämns i paragraf 4), kan köparen ändra eller annullera beställningen, eller ändra leveransadressen. Köparen bör omedelbart kontakta Vemma för att försäkra sig om att beställning fortfarande kan ändras eller annulleras. Överstående villkor angående en ändring eller annullering gäller inte för köpare som betalar för beställningen genom autogiro. 6. När det är berättigat förbehåller sig Vemma rätten att när som helst annullera beställningen, framförallt om den beställda varan inte är tillgänglig hos leverantören eller av andra betydande ekonomiska,

3 logistiska eller juridiska skäl. Detta gäller även när, på grund av fel eller tekniska defekter, priser eller uppgifter om varan uppenbarligen särskiljer sig från den faktiska situationen. Om varan skulle vara tillfälligt slut kommer Vemma att kontakta köparen för att ändra eller annullera beställningen. 5. Betalning 1. Vemma accepterar följande betalningssätt: a) Kreditkort (MASTER CARD, VISA, VISA ELECTRON) b) Banköverföring - överföring till bankkontot beställningen är slutförd när Vemmas bankkonto har blivit krediterat med pengarna och summan har bokförts. Vi begär att köparen ska föra över pengar till bankkontot som indikeras under beställning och i bekräftelsemejlet. I fältet "överför namn" anger du uppgifter enligt internetbutikens instruktioner. c) Autogiro beställningen är slutförd när Vemmas bankkonto har blivit krediterat med pengarna och summan har bokförts. För att kunna betala med autogiro måste köparen fylla i och tillhandahålla Vemma en särskild blankett för godkännande av autogiro (om det krävs av Vemmas bank). Autogiro finns endast tillgängligt i vissa länder och tar normalt sett upp till sju arbetsdagar. 2. Företaget Paylane.(www.paylane.com) garanterar säkerheten när det gäller betalning med kreditkort. 6. Leverans 1. Varorna som köps genom internetbutiken levereras av kurirföretaget. 2. Om du köper en Autodelivery-beställning står Vemma för leveranskostnaderna för varor som köps via internetbutiken (gratis leverans). Vemma förbehåller sig rätten att ändra villkoren för gratis leverans om det gäller en stor beställning, en specialbeställning eller andra omständigheter. 3. Köparen måste betala SEK 90,00 eller SEK 225,00 för beställningar som köps som engångsbeställningar. Leveransavgiften beror på beställningsstorleken - SEK 225,00 är leveransavgiften för Affiliate Packs, 10-packs, 12-Week Bod ē Challenge Transformation Packs. Leveransavgiften för övriga engångsförpackningar är SEK 90, Leveranstiden anges i arbetsdagar (måndag till fredag), och beror på destinationslandet. 5. Priserna anges i bruttobelopp, dvs. inklusive moms. För köpare med EU-momsregistreringsnummer kommer momsbeloppet att dras av från det fakturerade beloppet. 6. Köparen får ett "spårnummer" via e-post som gör det möjligt att konstant kunna övervaka försändelsen på internet antingen via DPD webbplats: 7. Mottagandet av försändelsen från kurirföretaget måste styrkas med en skriftlig bekräftelse. Vid bekräftelse övergår ägarskapet av varan och riskerna som hänger samman med ägarskapet och användning av varan, framförallt risken för förlust eller skada, till köparen. 8. Vid mottagande av varan måste köparen kontrollera att försändelsen inte har skadats under transporten. För att en reklamation ska utredas måste en reklamationsblankett fyllas i och Vemma bör kontaktas omedelbart för att reda ut ärendet. Särskilt vid mottagande av försändelsen bör man noggrant undersöka tejp och förseglingar och försändelsens allmänna skick. När köparen accepterar försändelsen, utan förbehåll, upphör alla krav på förlust eller mekanisk skada att gälla. Om man inte gör en skaderapport med kuriren närvarande vid mottagande av försändelsen, förlorar man möjligheten till att göra en reklamation. 9. Vemma förbehåller sig rätten att utan varsel ändra priser som är specificerade på webbplatsen. Prisändringen påverkar inte beställningar som redan har accepterats för leverans.

4 10. Vemma avsäger sig ansvar för leveransförseningar som orsakas av kurirföretaget. 7. Möjlighet till Auto-leverans 1. Vemma erbjuder möjligheten till automatisk leverans av varor som köps via internetbutiken, det kallas "Auto-leverans". 2. Om köparen inte betalar för tre (3) Auto-leveranser i följd kommer denna möjlighet att blockeras. 3. Om köparen avböjer leverans av tre (3) Auto-leveranser i följd och varorna returneras till internetbutiken (lagret) kommer möjligheten till Auto-leveranser att blockeras. Köparen måste omedelbart kontakta internetbutiken för att lösa situationen. 4 Om betalning för en Auto-leveransbeställning inte kommer in, kan Vemma dra av beställningsbeloppet från Affiliates provision, eller från en följande beställning som är betald och som då inte kommer att levereras. 8. Returpolicy 1. Köpare som befinner sig i en situation där en retur kan vara berättigad bör omedelbart kontakta kundservice. 2. Om en vara är intakt och oöppnad har köparen rätt att returnera varan av vilken anledning som helst inom 14 dagar räknat från mottagandet av denna vara. 3. Den returnerade varan bör skickas tillbaka till Vemmas adress, som anges nedan, tillsammans med ett köpbevis, ett tillkännagivande av återkallelse av överenskommelsen och uppgifter angående bankkontot dit säljaren bör återbetala varans pris. 4. Vemma garanterar återbetalning av ett belopp som är lika med varans pris inom 30 arbetsdagar efter mottagande av en intakt vara, genom banköverföring till det av köparen indikerade bankkontot. 5. Vemma Europe följer inte "krediterings"-systemet när det gäller retur av varor som har betalats med kreditkort samt annullering av autogiro-betalningar så kallade "återföringar". Vemma kommer även att återbetala kreditkortsbetalningar inom 14 arbetsdagar efter mottagande av intakt vara. 6. Vemma erbjuder sina kunder en 30 dagars, villkorslös, 100 % pengar-tillbaka-garanti på sina Vemma-produkter. 7. Vemma kommer att återbetala för varor efter att ha fått en skriftlig begäran av kunden där det anges att kunden önskar använda sig av pengar-tillbaka-garantin. Med den skriftliga begäran bör även kunden skicka tillbaka de(n) tomma flaskan(orna) eller paket(en) med id-nummer till den nedan angivna adressen. 8. Kunder står för leveranskostnader av de(n) ovan nämnda tomma flaskan(orna) eller paket(en) till säljaren. Om överenskommelsen upphävs, ska de returnerade varorna skickas till följande adress: Timmermans Logistics BV De Buskes MA Diessen, Holland 9. Reklamation av varor 1. Alla varor är nya och har inga fysiska eller rättsliga fel. 2. Reklamationer anknutna till mekaniska skador eller varans kvalitet ska rapporteras till kundservice med hjälp av Reklamationsblanketten.

5 10. Köpbevis En momsfaktura bifogas till varje beställning. 1. Genom att göra en beställning accepterar köparen Vemmas användnings- och servicevillkor, samt alla regler som specificeras i flikar och sektioner på webbplatsen, som utgör en väsentlig del av villkoren. 2. Innehållet i internetbutiken (varor och priser) är inte ett erbjudande utan en inbjudan till att ingå en överenskommelse. 3. Genom att acceptera villkoren ger du ditt medgivande till att Vemma lagrar och behandlar personuppgifter som finns i beställningen, i enlighet med de nuvarande reglerna angående skydd av personuppgifter. 4. Om köparen är en Vemma Europe Affiliate och inte betalar för beställda och levererade varor i tid kommer ett pris att dras av ifrån provisionen som en Vemma Europe Affiliate kommer att få i enlighet med Vemma Europe belöning & erkännandeprogram. 5. Vemma är inte ansvariga för förseningar och för att inte ha utfört sina åtaganden om det beror på omständigheter som ligger utanför deras kontroll, såsom högre makter, strejker, arbetskonflikter, upplopp, krig, eld, död, avkapning eller störningar av leveranskälla, myndighetsdirektiv eller förordnanden, eller när sådana åtaganden blir professionellt obrukbara, etc. 6. All listade varor och namn används endast för identifieringssyften och kan vara ägarnas registrerade varumärken. 7. Vemma använder alla kommersiellt sett rimliga ansträngningar för att säkerställa att innehållet i internetbutiken reflekterar verkligheten, och Vemma varnar härmed köparen om att det är möjligt att fel inträffar under uppdatering av tekniska parametrar. Justeringar av information som orsakas av fel eller försenad uppdatering kan inte utgöra grund för rättsliga krav mot Vemma. 8. Skillnader som orsakas av köparens individuella datorinställningar (färg, proportion, etc.) kan inte utgöra grund för en reklamation av den införskaffade varan. 9. Innehållet på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddad. 10. Vemma förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Innan en beställning görs måste köparen bekanta sig med innehållet i de gällande villkoren. 11. Tvister i anslutning till försäljningsöverenskommelsen mellan parterna ska avdömas av domstolen med domsrätt där Vemma har sitt säte registrerat, vilken är High Court of Ireland (Irlands högre domstol)

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Egenföretagare och företagskunder

Egenföretagare och företagskunder SAMARBETSVILLKOR Egenföretagare och företagskunder Säljare/TME: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. med säte i Łódź, adress: Ustronna 41, 93-350 Łódź, registrerat vid Tingsrätten i Łódź Śródmieście,

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online ALLMÄNT ALLMÄNNA KÖPVILLKOR Följande allmänna köpvillkor ( Köpvillkor ) gäller vid beställning av produkter via www.kappahl.com genom KappAhl

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

RAMBLER WALKINGWAGON. Allmänna villkor. 1 Upprättande av avtal

RAMBLER WALKINGWAGON. Allmänna villkor. 1 Upprättande av avtal 1 Upprättande av avtal Ett avtal upprättas när du gjort en beställning och betalat i Ramblers webbutik eller om du gjort en beställning per e-post, telefon eller fax till Rambler Restart BV. Genom att

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Tillämplighet. Pris och Betalning. Fraktkostnad. Leverans. Återköp

Tillämplighet. Pris och Betalning. Fraktkostnad. Leverans. Återköp Försäljningsvillkor Försäljningsvillkor... 1 Tillämplighet... 2 Pris och Betalning... 2 Fraktkostnad... 2 Leverans... 2 Återköp... 2 Outlöst försändelse... 3 Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal...

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor Köpvillkor Innehållsförteckning 1. KÖP... 2 2. PRISER... 2 3. LEVERANS... 3 4. BETALNING... 4 5. ÅNGERRÄTT... 5 6. REKLAMATION... 6 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY... 6 8. FORCE MAJEURE... 6 9. COOKIES PÅ VÅR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. SkaffaMOBIL.se allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på SkaffaMOBIL.se hemsida angivet datum och ersätter tidigare av SkaffaMOBIL.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. AlltidREA.se:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på AlltidREA.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av AlltidREA.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer