VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 1(9) VERKSAMHETSBERÄTTELSE NHR KALMAR (Org.nr ) INLEDNING Neurologiskt Handikappades Riksförbunds lokalförening i Kalmar, organisationen för dig med en neurologisk sjukdom och/eller skada och för dig som är anhörig eller är intresserad av vår verksamhet. Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år, inte minst ur intressepolitisk synpunkt. Vilka arbetar vi för? Våra 16 diagnosområden är: ALS (amyotrofisk lateralskleros), Ataxier, CP (cerebral pares), Huntingtons sjukdom, Inkontinens, MG (myastinia gravis), MS (multipel skleros), Narkolepsi, NMD (Neuromuskulära sjukdomar), Lösningsmedelskadade, Parkinsons sjukdom, Polyneuropati, Ryggmärgsskador, SRS (segmentell rörelsesmärta), Skolios och Stroke. Oavsett sjukdom eller skada arbetar vi som har dessa funktionsnedsättningar, våra närstående och andra som vill stödja vårt arbete för våra gemensamma intressen via vår lokalföring i Kalmar. Vilka är vi då? Vi är en ideell lokalförening i Kalmar inom Neurologiskt Handikappades Riksförbund, som verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor. Grunden för vårt arbete är påverkan, service och gemenskap. Våra ledord är Livslust och framtidstro. Vad gör vi? Vi har tre huvudsakliga arbetsområden: - Vi påverkar politiska beslutsfattare, myndigheter, organisationer och allmänheten när det gäller våra intressepolitiska frågor, som exempelvis samhällsplanering, vård och rehabilitering, kommunikationer inkl färdtjänst, bemötande, personlig assistans m m. - Vi ger service till medlemmar och enskilda personer på områden där samhällets resurser inte räcker till, genom råd och stöd i en ny livssituation, information och utbildning. - Vi erbjuder erfarenhetsutbyte och gemenskap för personer som lever med neurologiska sjukdomar och/eller skador och våra närstående. Vi finns till för dig Hos oss vet alla hur det är att leva med en neurologisk sjukdom eller skada. Därför behöver du inte känna dig ensam. Du är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter. Via våra arrangemang kan du få råd och tips av andra i liknande situation. Du kan få vetskap om dina sociala rättigheter, kunskaper om din diagnos och om olika behandlingsmöjligheter. Du får också möjlighet att delta i en rad aktiviteter som exempelvis medlemsträffar, konferenser, resor, utflykter och fritidsaktiviteter. Information Det är viktigt att vi som medlemmar deltar i samhällslivet. Personliga kontakter med nya och gamla medlemmar är viktiga. Kontakten med politiker och beslutsfattare för att påverka i för oss viktiga frågor är en nödvändighet. Informationsmaterial om NHR och våra diagnoser distribueras till intresserade. Vi sprider också information via broschyrställ på Länssjukhuset och med hjälp av e-post och genom lokala annonser i dagspressen, så kallade pluggar. Via förbundets hemsida kan du få fördjupad information om diagnoser via faktabanken Neuroguiden samt Nyheter. Som medlem loggar du in dig på medlemsservice och kan ta del av förmåner som medlemskapet innebär. Vår lokala hemsida når du på där vi lägger in aktuella aktiviteter.

2 2(9) NHR Kalmars styrelse 2011 STYRELSEN HAR BESTÅTT AV: Krister Ekström Lotta Krantz Kerstin Johansson Camilla Hentzell Anna Karlsson Sara Mikkelsen Kenneth Adolfsson Anders Gustafsson Jonas Gratte Ordförande Vice ordförande, Medlemsansvarig Sekreterare Kassör Studieorganisatör Vice sekreterare Revisorer: Christina Johansson och Barbro Eldhagen Valberedning har bestått av: Lotta Krantz (sammankallande), Helen K Jacobsson och Malin Krantz Ansvarig för vår verksamhet vid behandlingsbadet på länssjukhuset i Kalmar Märta Samuelsson STYRELSEMÖTEN Under 2011 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden samt årsmöte och en planeringsdag tillsammans med andra NHR-föreningar i länet och vårt Länsförbund. Medlemmarna i NHR Nybro beslutade vid ett extra årsmöte den 11 april att lokalföreningen skulle upphöra, som egen fristående juridisk person och lokalförening. För att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av medlemskapet tillhör medlemmarna fr o m den 1 juni NHR Kalmar. Föreningen hade vid årsskiftet 163 (159) medlemmar. Vårt upptagningsområde omfattar Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås och Mönsterås kommuner. ÅRSMÖTE Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ägde rum söndagen den 20 februari 2011 på Träffpunkt Stensberg i Kalmar. Ett 30-tal medlemmar var närvarande. Christina Johansson, Margreth Johansson, Malin Krantz och Lena Olsson, som lämnade sina styrelseuppdrag, avtackades med blommor. Barbro Eldhagen gav en kort information om Agenda 50, den nya FS konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vidare tackades Märta Samuelsson för hennes stora engagemang för vår verksamhet på behandlingsbadet. Efter detta och i samarbete med ABF underhöll gruppen Fenja, med Elin och Johanna med uppskattad sång och musik. Styrelseutveckling Tillsammans med länsförbundets styrelse och med stöd av ABF deltog i december hela styrelsen och revisorerna för NHR Kalmar i en 1-dags utbildning kring frågan Hur kan vi utveckla vårt styrelsearbete?. Föreläsare var Alexis Wicklin, Ledarinstitutet, Stockholm. Många intressanta idéer framfördes om hur vi kan förändra vårt styrelsearbete för att öka engagemang och intresse bland våra medlemmar. Det är ju för medlemmarna som styrelsen finns till! Vi kan bygga nätverk osv. Föreningsutbildning Riksförbundet anordnade föreningsutbildning i Intressepolitik & opinionsbildning på Valjeviken den 8-9 november. Där gavs konkreta tips om hur vi bör gå tillväga i olika opinionssammanhang för att föra

3 fram våra budskap till politiker och tjänstemän. Ett 20 deltagare från lokala NHR föreningar i södra Sverige deltog. 3(9) REPRESENTATION Föreningen har under året var engagerad i olika funktioner inom följande verksamheter: Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Stockholm Förbundsstyrelsen, ledamot Krister Ekström Kommunal verksamhet, Kalmar och Nybro Kalmar Tillgänglighetsråd (KTR) Vice ordförande Krister Ekström Presidiet Krister Ekström Särskilda färdtjänstgruppen Anna Karlsson FSO Kalmar kommun Ordförande Krister Ekström Nybro Funktionshinderråd Jonas Sandström Landstinget i Kalmar län Funktionshinderrådet i Kalmar län (FHR) Vice ordförande Krister Ekström, FSO Kalmar län Presidiet Krister Ekström, FSO Kalmar län Funktionsnedsattas SamarbetsOrgan i Kalmar län (FSO Resurscenter) Styrelsen FSO, ordinarie ledamot Krister Ekström, NHR Kalmar länsförbund Ordförandemöten FSO, ledamot Monika Brinkenfeldt, NHR Kalmar länsförbund - -, ersättare Annette Ranvik, NHR Kalmar länsförbund NHRs Resekommitté, region 5 i resekommittén Planering och genomförande av regionresor utomlands Region 5 omfattar Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Gotlands och Kalmar län Kenneth Adolfsson, NHR Kalmar länsförbund Anläggningen Valjevikens Aktivitetscenter, Sölvesborg Valjevikens styrelse, ersättare Annette Ranvik, NHR Kalmar länsförbund - -, valberedning Krister Ekström, NHR Kalmar länsförbund

4 4(9) NHR Kalmar Länsförbunds styrelse Monika Brinkenfeldt, ordförande, NHR Öland Inger Andersson, vice ordförande, NHR Nybro Krister Ekström, kassör, NHR Kalmar Annette Ranvik, sekreterare, NHR Kalmar Sofia Aronson, vice sekreterare, NHR Öland Gunnie Håkansson, ledamot, NHR Nybro Anne Eriksson, ledamot, NHR Öland Vakant två personer, NHR Västervik VAD HAR VI GJORT UNDER ÅRET? INTRESSEPOLITIK Vi har fortsatt vårt intressepolitiska arbete med inriktning på kommunala och landstingskommunala frågor. Vår representation i kommunala tillgänglighetsråd och funktionshinderrådet i landstinget möjliggör för oss att ha direkt kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän. Det är också här som vi lättast kan föra fram våra förslag och synpunkter. Ibland tillsammans med andra organisationer. Exempel på viktiga frågor är rehabilitering, tillgänglighet, hjälpmedel, färdtjänst, sjukvård och assistans. Rehabilitering Vi har under året fortsatt med det arbete som påbörjades vid vår konferens i Kalmar i maj Efter det hade vi en dialog med bitr verksamhetsledare Håkan Ehlin (Kliniken för habilitering och rehabilitering, HRK) och ansvarig för rehabilitering inom landstinget i södra Kalmar län, som informerade om sin verksamhet. Under 2010 följde vi upp dessa frågor i Kalmar genom att ordna en medlemsträff inom området rehabilitering och då medverkade Ingela Möller, verksamhetsledare (HRK) och Håkan Ehlin. Då gavs tillfälle till informationsutbyte och medlemmarna fick möjlighet att framföra synpunkter på avsaknad av fortlöpande rehabilitering. Vi har sedan fortsatt att driva frågan om en garanti för rehabilitering och rätten till en individuell rehabiliteringsplan för våra medlemmar. Vårt påverkansarbete gentemot politiker har resulterat i en motion inom landstinget. Resultatet har blivit att landstingsstyrelsen i Kalmar län fattat beslut om att alla som behöver, ska ha rätten till en individuell rehabiliteringsplan! Landstingsstyrelsen har därför fått i uppdrag att redovisa en genomförandeplan för att säkerställa att alla patienter i behov av rehabiliteringsinsatser erbjuds en individuell rehabiliteringsplan utifrån Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter (Landstingsstyrelsen, 150/11). I ett samverkansprojekt mellan landstinget och samtliga länets kommuner pågår sedan i höstas ett arbete med att skapa rutiner och förutsättningar för arbetet med samordnade rehabiliteringsoch habiliteringsplaner. Projektet leds av en styrgrupp med Ingela Möller (verksamhetsutvecklare inom landstinget) som projektansvarig. En referensgrupp till projektet har utsetts inom handikapprörelsen för att skapa dialog och ges möjlighet att påverka arbetet. Två referensgruppsmöten har vi haft under fjärde kvartalet. Vi har också fått förfrågan om brukarmedverkan på informations- och utbildningsdagarna i början på 2012 för all rehabpersonal i länet. NHR har lovat ställa upp med tre personer. Tillgänglighet (framkomlighet) I år organiserade vi ingen egen Marsch för tillgänglighet i Kalmar. Sverige utestänger dagligen människor från att komma in i butiker, restauranger och andra inrättningar i svenska stadskärnor, då dessa är helt eller delvis otillgängliga för den som har en funktionsnedsättning. Det är

5 inte okej! Sveriges nuvarande lagar och regelverk räcker inte till för att ändra den situationen. Därför behöver vi en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättning! Vi har i år på flera sätt uppmärksammat tillgänglighetsfrågorna. Det första skedde en dag i januari då vi tillsammans med tidningen Barometern besökte ett antal klädbutiker i centrala Kalmar för att kolla tillgängligheten till provhytter för personer med funktionsnedsättning. Det var med blandad framgång. Vid tillskapandet av Guldfågeln Arena har vi beretts möjlighet att arbeta med tillgänglighetsfrågorna och kan konstatera att det mesta hade blivit mycket bra när arenan invigdes i april. Fredagen den 17 juni var en märkesdag för tillgängligheten på Kalmar slott, då vi var med på invigningen av en hiss (den första i sitt slag), som möjliggör tillgång till Slottskyrkan och Gröna salen om man använder rullstol eller har svårt att gå i trappor. Hissen är ett konstverk i sig och väl värd ett besök. Det är med stor tillfredsställelse som vi nu ser att denna hiss har kommit till stånd. Och det kommer att göras mer tillgänglighets skapande åtgärder på slottet inom den närmaste framtiden. Kalmar kommun är nu delaktiga i den framtida utformningen. Under sommaren gjorde vi tillsammans med Sveriges Radio Kalmar en rundvandring för att titta på ombyggda övergångsställen och busshållplatser. Även där kan vi med tillfredsställelse konstatera att det har blivit till de bättre. Tillgänglighet till badplatser är en annan fråga vi tagit upp med kommunen och där vi haft en genomgång som resulterat i en åtgärdsplan. Möjligheten att anlägga en eller flera tillgängliga centrala badplatser har förts fram. Upprustning med nya rullstolsvänliga bord har tillkommit vid flera badplatser. I slutet av året blev vi tillfrågade av två riksdagsmän att göra en vandring tillsammans på Kvarnholmen för att belysa svårigheterna ur tillgänglighetssynpunkt i gamla stadsmiljöer. Våra medlemmar har problem att ta sig in i flera butiker och restauranger. Vi konstaterade att även vid nybyggnation kan det bli fel t ex de nya biljettautomaterna för tågpendlare mellan Kalmar, Nybro, Emmaboda. Även vid ombyggnad av butikslokal till annan verksamhet kan vi konstatera felaktigheter, trots lovvärda initiativ. Vandringen resulterade i ett reportage i Barometern och värdefull dialog. Vi fortsätter också att föra fram andra tillgänglighetsfrågor inom skilda områden i vår kommun. Och vi är mycket nöjda med den löpande dialog vi har med Kalmar kommuns tillgänglighetsrådgivare Jan Hultgren. Vi kan med tillfredsställe se att kommunen med sina egna fastigheter etc ligger långt framme med tillgänglighetsskapande åtgärder och att arbete pågår hela tiden. Det senaste på året var att nu är vigselrummet på Rådhuset tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det gäller bara att hoppas att tänket finns med hela tiden bland tjänstemän och politiker! Hjälpmedel Fokus i Kalmar län (en enhet inom Regionförbundet) har under 2011 arbetat fram ett förslag till kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län (KHS) att träda i kraft den 1 januari Beslut om medverkan fattades av samtliga kommuner i länet med undantag av Torsås kommun. En gemensam nämnd för samverkan om avancerade hjälpmedel, som kräver specialistkompetens har bildats. Enklare hjälpmedel hanterar varje kommun för sig. Detta innebär ingen förändring för våra medlemmar som behöver hjälpmedel, utan man vänder sig till den egna kommunens arbetsterapeut, precis som tidigare. Vi har i brev till den nya nämnden KHS uppmärksammat att service av hjälpmedel, som går sönder under kvällar och helger, inte fungerar idag. Det finns ingen jourberedskap för detta. Vi vill att man löser den här frågan i den nya samverkansorganisationen. Vi vill också att formerna för brukarmedverkan från handikapprörelsen ska utvecklas i den nya organisationen. Färdtjänst 5(9)

6 Vi får fortlöpande synpunkter på hur färdtjänsten fungerar eller inte fungerar. Dessa synpunkter har vi tagit med oss till de olika råden KTR (Kalmar Tillgänglighetsråd) och FHR (Funktionshinderrådet inom landstinget). På FHR:s sammanträde i oktober 2010 föreslog t ex NHR inrättande av länsfärdtjänst inom Kalmar län. Samtliga handikapporganisationer i Kalmar län ställde sig bakom förslaget och NHR gavs i uppdrag att göra en skrivelse till landstinget, som samtliga handikapporganisationer senare undertecknade. Svaret vi fått under året är att frågan ska tas upp efter den 1 januari 2012, då landstinget tar över hela ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst och bildar Kalmar Länstrafik. En översyn av riktlinjerna kommer då att göras och då har vi begärt att få föra en dialog och lämna synpunkter. 6(9) Agenda 50 Barbro Eldhagen är sammanhållande och drivande i arbetet med Agenda 50, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ett nätverk med en styrgrupp har bildats i länet och idag finns 32 medlemmar varav 8 resurspersoner. Olika nätverksträffar har genomförts under året. En länskonferens om FN konventionen är planerad till i början på nästa år. Denna vänder sig till alla kommuner och intresserade politiker och tjänstemän samt intresseorganisationer. Följande aktiviteter har vi arrangerat eller deltagit i under 2011 Tidpunkt Aktivitet/tema Arrangör Deltagare Under året Förbundsstyrelsesammantäden Riksförbundet NHR Kalmars ordf Under året Styrelsemöten FSO Kalmar län Utsedd ledamot Under året Styrelsemöten FSO Kalmar kommun Utsedd ledamot Under året Sammanträden Funktionshinderrådet Landstinget Kalmar län Utsedd ledamot Under året Sammanträden Tillgänglighetsrådet Kalmar kommun Utsedd ledamot Under året Behandlingsbadet, Länssjukhuset (varje fredag) NHR Kalmar Medlemmarna Under våren Kurs Mindfullness (februari-maj) NHR Kalmar länsförbund Medlemmarna Under våren Datautbildning (april-maj) NHR Kalmar Medlemmarna Januari Tillgänglighetstest butiker centrala Kalmar Lokaltidning Repr från styrelsen Reseregion träff i Linköping NHR Länsförbund Usedd ledamot Februari Årsmöte NHR Kalmar, Träffpunkt Stensberg NHR Kalmar Medlemmarna Träff med Parkinsonföreningen NHR Kalmar Styrelsen Mars Information till skolelever, Kalmarsundsskolan Kalmarsundsskolan Styrelsen April Årsmöte FSO Kalmar kommun FSO Kalmar kommun Styrelsen Ombudsmöte NHR Länsförbund NHR Länsförbund Styrelsen Bowling NHR Kalmar Medlemmarna Maj Dagsutflykt med buss till södra Öland NHR Öland Medlemmarna Konferens Tema samverkan Fokus, Regionförbundet Styrelsen Konferens Förbättringsarbete strokerehab, Landstinget och kommunerna Styrelsen Oskarshamn Juni Samtal om Patientens rätt i vården Alliansens landstingspolitiker Styrelsen Invigning av hiss på Kalmar slott Statens Fastighetsverk Repr från styrelsen Juli Uppföljning ombyggnad övergångsställen, Kalmar Sveriges Radio Kalmar Repr från styrelsen September Planeringsdag för verksamhetsåret 2012 NHR Kalmar, Öland, Styrelserna Länsförbund Möte med Landstingsmajoriteten Landstingsmajoriteten Utsedda representanter Region resa till Mallorca, 2 veckor NHR Reseregion 5 Medlemmarna Neurodagen Kalmar (28 sept) NHR Kalmar Medlemmar och allmänhet Öppet Hus på behandlingsbadet, Länsjukhuset NHR Kalmar Allmänhet Oktober Informationsdag om NHR, Ölands Köpstad NHR Länsförbundet Allmänhet Träff med representanter för Folkrörelsearkivet NHR Kalmar Styrelsen Medverkan Nationella strokekampanjen, Kalmar Landstinget Styrelsen November Kurs Intressepolitik & opinionsbildning NHR Riksförbund Medlemmarna Referensgruppsmöte Samordnade rehabplaner Landstinget, kommunerna Utsedd representant Träff med representanter från NHR:s kansli NHR Riksförbund Länsförbundets styrelse Julbord på Ladan, Färjestaden NHR Öland Medlemmarna Presentation av skrift Patientens rätt inom vården Alliansens landstingspolitiker Utsedd representant

7 7(9) December Tillgänglighetsvandring Kvarnholmen, Kalmar Riksdagsmän Repr från styrelsen Referensgruppsmöte Samordnade rehabplaner Landstinget, kommunerna Utsedd representant Jurymedverkan, kvalitetspris omsorgsförvaltningen Kalmar kommun Utsedd representant Kurs Styrelseutveckling, Kalmar NHR Länsförbund Styrelserna inom NHR Ett axblock av andra medlemsaktiviteter. NEUROdagen den 28 september Med anledning av den nationella Neurodagen onsdagen den 28 september träffades ett 40-tal personer, både medlemmar och andra intresserade på Stensbergs servicehus. Det var NHR:s lokalförening i Kalmar som hade bjudit in till en kväll med olika föreläsningar och samtidigt hälsa NHRmedlemmarna i Nybroföreningen extra välkomna till Kalmarföreningen. Kvällen inleddes med att Helena Strömblad, frilansjournalist, kåserade kring vikten av samverkan. Föreläsningarna kom sedan att handla om två alternativa behandlingsmetoder, Medicinsk yoga och Feldenkreis metoden. Sjukgymnast Charlotta Bergström berättade vad medicinsk yoga innebär och hur hon arbetar med detta på Länssjukhuset i Kalmar. Medicinsk yoga utgår från klassisk Kundaliniyoga, en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet, med rötter i den Tantriska traditionen, en av de äldsta former av yoga människan känner till. Under passen betonas andningens betydelse och att balansera det underliggande energisystemet. Vi fick också prova på lite praktiska övningar och tips på vad vi kan börja med själv. Efter denna föreläsning gjorde vi ett avbrott för fika, då alla naturligtvis pratar och utbyter erfarenheter med varandra. En del personer utnyttjade även tillfället att prova en miniscooter, som en av medlemmarna hade med sig. Kvällens andra föreläsning var med Katarina Rappe, sjukgymnast, som informerade om Feldenkreis metoden. Denna syftar till att återuppväcka och lära in nya sätt att röra sig på och fungera i livet. Metoden innefattar manuell behandling och rörelseövningar. Katarina berättade om på vilket sätt hon arbetar med detta och även hennes erfarenhet, när det handlar om patienter med neurologiska sjukdomar och skador. Eftersom det oftast inte finns någon medicinsk rehabilitering för oss med neurologiska sjukdomar är intresset stort för att hitta andra alternativ. Vilket gör att vi tacksamt tar emot information om annat som erbjuds. Vi hörde många positiva omdömen om kvällen och vi fick även några nya medlemmar! Varje fredag (kl ) träffas vi i behandlingsbadet på länssjukhuset i Kalmar, för att träna och ha det skönt tillsammans. Detta är en uppskattad aktivitet och bra för kropp och själ. Det är låg avgift för medlemmar att delta. Intressent är stort bland våra medlemmar och man får anmäla sig på en väntelista, då antalet platser är begränsat. Vid en informationsdag om olika diagnoser på Kalmarsundsskolan medverkade Anna Karlsson och Kenneth Adolfsson med att berätta om diagnosen MS. Frågorna var många från eleverna och vi förmedlade många viktiga kunskaper om neurologiska diagnoser och det var uppskattat av eleverna. I regi av NHR:s Länsförbund genomfördes under våren en studiecirkel i Mindfullness (uppmärksamhetsträning) för dig som ville lära dig tekniker för att lättare kunna hantera din livssituation. Det var ett 20-tal deltagare som träffades 8 gånger. Kursledare var Anne Oskarsson. Vi har fortsatt våra datakurser under våren tillsammans med ABF med 5-6 medlemmar, då vi haft möjlighet att fortbilda oss utifrån var och ens förutsättningar. En bowlingeftermiddag bjöd vi in medlemmarna för att prova på bowlingens tjusning. Alla kunde vara med, eftersom banorna var anpassade för att kunna användas även av oss, som inte har balans och ork för att hantera klotet på det vanliga sättet! Deltagarna uttryckte önskan om fler tillfällen att spela. Under våren bjöd NHR Öland in våra medlemmar till en utflykt bland flyttfåglar och orkidéer på södra Öland. Färden företogs med Solbussen och gick först till Ottenby fågelstation, där vi fick en

8 guidad tur utmed udden. Vidare tittade vi på utställningen på Naturum och intog lunch på Fågel blå. Sedan bar det av till Skarpa Alby för att titta på orkidéerna och där vi också fikade ute i det fria. Under september anordnades den mycket uppskattade utlandsresan, i år till Mallorca. Med hjälp av medföljande hjälpare bekostade av NHR-fonden, kan vem som helst av våra medlemmar få en fin och intressant reseupplevelse och en skön rekreationsresa. Medhjälparna utför nämligen allt det arbete, som kan vara ett hinder för att kunna resa. Inkvartering sker alltid på anpassade hotell. Sjuksköterska och reseledare finns också med på resorna för att alla ska känna trygghet och få den eventuella hjälp som kan behövas. Vi uppmanar våra medlemmar att anmäla sig till dessa resor! I år var det traditionsenliga julbordet för våra medlemmar på Ladan i Färjestaden. NHR Öland stod för arrangemanget. Maten kom från ett cateringföretag. Fratelli Dentale (tandläkarbröderna) underhöll med talsmusik. SLUTORD Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla dem som på olika sätt medverkat till att föreningen kunnat bedriva den verksamhet, som genomförts under det gångna året. Allt för medlemmarnas bästa! Medlemmen är för oss alltid i centrum! Ett särskilt tack vill vi rikta till fyra elever vid Mönsterås gymnasium, som under hösten kontaktade oss och frågade om möjligheten att sälja NHR:s nyckelpigepins till stöd för forskningen kring MS och samtidigt sprida information om NHR. Detta initiativ har vi sett mycket positivt på. Försäljning pågår nu och sker inom ramen för ett projekt i skolan. Projektet ska redovisas under mars månad nästa år, dit representanter för styrelsen är välkomna Vi tackar för det förtroende som föreningen har fått, under NHR:s motto Livslust och framtidstro. Vi ser framtiden an med tillförsikt och hoppas på fortsatt stöd och delaktighet från medlemmarna i vårt intressepolitiska arbete och vid våra olika medlemsaktiviteter. 8(9) Kalmar Förbättrade livsvillkor för personer med neurologiska sjukdomar och skador NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND KALMAR lokalförening Styrelsen Krister Ekström Ordförande Lotta Krantz Vice ordförande, Medlemsansvarig Kerstin Johansson Sekreterare Camilla Hentzell Kassör

9 9(9) Anna Karlsson Studieorganisatör Sara Mikkelsen Vice sekreterare Kenneth Adolfsson Anders Gustafsson Jonas Gratte

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2011-01-01 - - 2011-12-31 Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande & studieorganisatör Öland Inger Andersson vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1(1) Kalmar lokalförening Verksamhetsberättelse 2012 (Org.nr 832400-8948) Livslust och framtidstro 1(15) Innehållsförteckning Sida Inledning 1 Styrelse 3 Länsförbundets styrelse m m 5 Representation i

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2010-01-01 - - 2010-12-31

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2010-01-01 - - 2010-12-31 VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2010-01-01 - - 2010-12-31 Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande Öland Inger Andersson vice ordförande Nybro Krister Ekström

Läs mer

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Neurologiskt Handikappades RIksförbund Välkommen till oss! I nom Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vet vi hur det är

Läs mer

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND Org.nr: 832000-4347 VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2012-01-01 - - 2012-12-31 Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande & studieorganisatör Kalmar Lotta Krantz

Läs mer

Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi

Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi Välkommen till oss! Inom Neuroförbundet vet vi hur det är att leva med en neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning i familjen. Våra

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE

VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE Vi är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE NEUROFÖRBUNDET KALMAR LÄN 2013-01-01 - - 2013-12-31 Org.nr: 832000-4347 Styrelsen har bestått av:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 NHR har bytt namn Verksamhetsberättelse 2013 (Org.nr 832400-8948) Rehabilitering och tillgänglighet har präglat vårt arbete under året -men vi hann också med ett härligt Damfotbolls EM på Kalmar Arena

Läs mer

VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Finspång

VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Finspång VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Finspång Ekonomisk redovisning 2014 Förslag till verksamhetsplan 2015 Förslag till Budget 2015 Revisionsberättelse 2014 Styrelsens förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 KALMAR Verksamhetsberättelse 2014 (Org.nr 832400-8948) Information om rättigheter - nog så viktigt att känna till - 1(16) KALMAR Innehållsförteckning Sida Inledning 2 Styrelse 4 Länsförbundets styrelse

Läs mer

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Neuroförbundet Västervik Org.nr. 833600-8175 Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen som avser tiden 1 Januari 31 December 2014.

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Program våren 2016 1

Program våren 2016 1 Program våren 2016 1 VÄ LKOMMEN TILL VÄ RENS ÄKTIVITETER Hej på er! Efter en kall och mot slutet snöig vinter går vi nu mot vår och sommar igen. Vi ser fram emot att träffa Er på våra aktiviteter som finns

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbund STADGAR FÖR LÄNSFÖRBUND

Neurologiskt Handikappades Riksförbund STADGAR FÖR LÄNSFÖRBUND Neurologiskt Handikappades Riksförbund STADGAR FÖR LÄNSFÖRBUND Länsförbundets namn Antagna vid ombudsmötet Godkända av styrelsen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund Dessa stadgar för länsförbund

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 KALMAR Verksamhetsberättelse 2015 (Org.nr 832400-8948) Utställning om hjärnan - kommer till Borgholm även 2016 - 2(17) KALMAR Innehållsförteckning Sida Inledning 1 Styrelse 4 Länsförbundets styrelse m

Läs mer

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor Verksamhetsplan 2013 Inriktningen på 2013 års verksamhet är att försöka prioritera ett antal områden där vi lägger ner mer resurser och att vi i dessa uttalade områden har tid för god planering, genomförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Parentation för Claes Göran Larsson. Ljus tändes och tyst minut följde därefter.

Parentation för Claes Göran Larsson. Ljus tändes och tyst minut följde därefter. FSO STYRELSEMÖTE NR 8 2017 Onsdag 13 september Kl: 15.00 Lokal Handikapp Center Hallströmsgatan 55, Västervik Närvarande ledamöter: Åke Ring ordf. Arne Hertzberg Clearry Ruisla Hans Tedesjö Walter Rydström

Läs mer

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET Vårt uppdrag, från ombudsmötet, var att utreda hur vi skulle jobba mot Landstinget när Handikappkonsulenten inte finns tillgänglig längre. Handikappkonsulenten gav oss

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

71(3) Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes: Walter Rydström och Krister Ekström.

71(3) Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes: Walter Rydström och Krister Ekström. FSO STYRELSEMÖTE NR 5 2017 Onsdag 10 Maj 2017 Kl: 15.00 Föreningshuset i Oskarshamn Närvarande: Åke Ring ordf. Arne Hertzberg Hans Tedesjö Krister Ekström Lena Jönsson Sophie Eriksdotter Forsman Walter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2014 Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation organiserad under Parkinsonförbundet. I länet finns tre

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013.

Verksamhetsberättelse för år 2013. Verksamhetsberättelse för år 2013. Styrelsen för HjärtLung i Kalmar får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse och funktionärer. Ordförande: Per-Olof Rossberg. Vice ordförande:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2015 LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 (Org.nr 832400-8948) Vackert och tillgängligt - i staden Kalmar 2016 - (15) 1 Innehållsförteckning Sida Inledning och Diagnoser 2 Neuroförbundets uppdrag består av tre delar

Läs mer

Rauno Suomi. Krister Ekström Linnea Kroon Urban Algotsson Christer Johansson

Rauno Suomi. Krister Ekström Linnea Kroon Urban Algotsson Christer Johansson 1 KALMAR KOMMUN Tillgänglighetsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-02-23 Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Storgatan 35 B, Kalmar Omfattning 1-16 ande Anette Lingmerth (S) ordf (kommunstyrelsen) Dzenita

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar

, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Tid och plats 10.00 15.20, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar ande Pierre Edström fr o m 10 Landstinget Madeleine Rosenqvist fr o m 5 Landstinget Lena Segerberg adj, mötesordf

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

FSO STYRELSEMÖTE NR 3 2016 Onsdag 9 mars Kl: 15.00 FSO Resurscenters lokaler Nygatan 30 Kalmar

FSO STYRELSEMÖTE NR 3 2016 Onsdag 9 mars Kl: 15.00 FSO Resurscenters lokaler Nygatan 30 Kalmar FSO STYRELSEMÖTE NR 3 2016 Onsdag 9 mars Kl: 15.00 FSO Resurscenters lokaler Nygatan 30 Kalmar Närvarande: Christer Andersson ordf. Anna-Carin Birgersgård Arne Hertzberg 35-43, 46 Claes-Göran Larsson Hans

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Styrelsen för FUB Västerås lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelsen för FUB Västerås lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för FUB Västerås lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015 I STYRELSEN OCH PÅ FÖRTROENDEPOSTER Ordförande Margareta Hallner Vice ordförande Mia Wengelin Kassör Louise Malmsten

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010

: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010 2011-03-26: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010 Psoriasisförbundet Norrbottens län 2011-03-09 Psoriasisförbundet Norrbottens länsavdelning c/o Tina Norgren, Varvsgatan

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Guide till rehabilitering

Guide till rehabilitering Guide till rehabilitering Vad är rehabilitering Neurologiska diagnoser, skador och symtom är ofta livslånga och berör livets alla områden. För en del diagnoser finns bra medicinering och rehabiliteringsmetoder,

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. MEDLEMSKAP Bröstcancerföreningen

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Södra borg lokalavdelning februari 2017 (Sida 1 av 5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016 Den 31 december 2016 hade föreningen 62 huvudmedlemmar och 25 familjemedlemmar/ stödjande = 87 Den 31 december 2015

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Handikapprådet PROTOKOLL

Handikapprådet PROTOKOLL Handikapprådet PROTOKOLL 2013-09-23 Sid 114 Inledning... 1 115 Val av justeringsledamot... 1 116 Godkännande av dagordningen... 1 117 Föregående protokoll... 1 118 Anmälan av nya ledamöter... 1 119 Information

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Organisationen. Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Organisationen. Neurologiskt Handikappades Riksförbund Organisationen Neurologiskt Handikappades Riksförbund 2011 Innehållsförteckning Sidan 1 Inledning 5 2 Att bli medlem i Neurologiskt Handikappades Riksförbund 7 2.1 Därför är jag medlem i NHR 2.2 Neurologiska

Läs mer

Vårprogram 2015. 1990 25 År 2015

Vårprogram 2015. 1990 25 År 2015 NeNN Vårgårda Herrljunga lokalförening (Tidigare NHR) Du når Anna på vårt kansli, telefon 0322-61 15 88 eller via mail: alingsas@neuroforbundet.se Kansliet är öppet vardagar 10.00 14.00 Adress: Kungsgatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I DAL-VÄNERSBORG 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRT- LUNGSJUKAS FÖRENING DAL-VÄNERSBORG 1/1-31/12 2008. Medlemsantal: Den 1 jan 2008 hade

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé PATIENT- OCH NÄRSTÅENDEUTBILDNING MED HÖG DELAKTIGHET 1 Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet För

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND, ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 25 APRIL 2005 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE Inom handikapprörelsen arbetar vi tillsammans för alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer