VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE"

Transkript

1 Vi är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE NEUROFÖRBUNDET KALMAR LÄN Org.nr: Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande Kalmar Lotta Krantz Vice ordförande Kalmar Hans Tedesjö Kassör & studieorganisatör Västervik Annette Ranvik Sekreterare Kalmar Krister Ekström Ledamot Kalmar Ann Eriksson Adjungerad Kalmar Valberedning: Respektive lokalavdelning väljer sina representanter på årsmötet Revisor: Göran Mattson, Västervik Ingrid Berglund, Västervik Neuroguiden via handlar om nervsystemet och om olika neurologiska sjukdomar och skador. Sida 0 av 11

2 Innehåll Ordföranden har ordet... 2 Det ROLIGA då?... 3 FÖLJANDE UPPDRAG HAR VI HAFT UNDER ÅRET... 5 Antal medlemmar... 5 Lokaler... 5 Styrelse och Ombudsmöte... 5 AKTIVITETER OCH ARRANGEMANG UNDER VÅRT POLITISKA ARBETE INOM FUNKTIONSHINDERFRÅGOR... 7 Färdtjänst... 7 Hjälpmedel... 7 Hemsidan... 7 VÅRA ARRANGEMANG... 8 Under september anordnade regionresekommittén en utlandsresa till Cypern... 8 Planeringsdag... 8 Teaterresan till Stockholm 8-10 mars en reseberättelse av Monika Brinkenfeldt... 8 Medlemshelg på Valjeviken... 9 Medlemshelg på Oskarshamns folkhögskola SLUTORD STYRELSENS UNDERSKRIFTER Sida 1 av 11

3 Ordföranden har ordet - år 2013, vad gjorde vi? Vi har bytt namn Vårt namnbyte var en av de viktigare händelserna under På Neuroförbundets kongress i september 2013 beslutade vi om namnbyte. Vi har lämnat namnet NHR Neurologiskt handikappades förbund bakom oss och heter nu Neuroförbundet. Politik politik politik Stort och smått har vi arbetat med. Hårt har engagemanget varit i tillgänglighets- och rehabiliteringsfrågorna. Det uppstartade engagemanget i frågan kring bilstöd kommer att pågå även under 2014 ja, för vi står ju inför det faktum att 2014 är valår. I samarbete med andra föreningar samt landstingets intressenter har en del av våra medlemmar med MS deltagit i en försöksverksamhet. Efter individuellt framtagna träningspass har våra medlemmar flera gånger i veckan tränat på sjukhuset i Kalmar. Många positiva reaktioner har vi hört. Detta med regelbunden träning gör så gott och vi hoppas verksamheten permanentas och breddas till att gälla fler. Tillgängligheten i samhället har i år handlat mycket om Landstingets upphandling om färdtjänst. En seg och sorglig historia. Våra behov är så mycket större än den service som erbjuds oss. Vi har representant i Landstingets funktionshinderråd och vi börjar så smått få in fler representanter på de lokala kommunala råden. Just nu finns vi representerade i Kalmar, Västervik och de två Ölandskommunerna. Månntro vi i år kan hitta ytterligare några som är villiga att engagera sig? Vi har startat upp ett blygsamt samarbete med föreningarna Hjärnkraft och Stroke. Vårt syfte är förstås att hitta samarbetsformer i de frågor som är våra gemensamma och därmed stärka våra insatser mot kommuner och landsting. Sida 2 av 11

4 Det ROLIGA då? Jesus Christ Superstar here we come! I mars tog vi solbussen till Stockholm. Så kul vi hade! Två nätter på hotell, sightseeing i stan, många hann shoppa loss ordenligt och till slut - vi gick på teater. Jesus Christ Superstar - en höjdarkväll! Det var så lyckat, så lyckat, så i år gör vi om det. I mars blir det teaterresa till storstan igen. Denna gång ska vi se Priscilla. Trivselhelger Vi åkte till Valjeviken några dagar på försommaren. Årets tema var "att ändra sin livssituation och gå vidare" ett nog så angeläget och krävande ämne. Innan färden gick hemåt igen hann vi se både Brösarps backar och Kivik. I oktober gick färden till Oskarshamn. Inkvarterade på folkhögskolan blandade mjukoch hårdvara. Vi prövade på taktik massage och dagen därpå fick vi lära oss att surfa bättre på nätet. Våra lokalföreningar i Kalmar och Västervik har dessutom under året genomfört många uppskattade aktiviteter. Läs mer på vår hemsida vad vi har gjort och vad vi kommer att göra: Sida 3 av 11

5 Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Ja, så är det. Vi är den första intresseorganisationen som är specialiserad på neurologi. Vi vet att det finns runt människor med neurologisk diagnos i Sverige och bland dessa återfinns alla våra medlemmar. Inom Neuroförbundet återfinner du 16 olika neurologiska diagnoser. Neuroförbundet finns på lokal- läns- och riksnivå och vi arbetar bland annat genom att stödja forskning, samt genom utrednings- och utvecklingsarbete. Neuroförbundet Kalmar Län består av medlemmar som arbetar ideellt. Vi finns med i länets olika råd och sammanslutningar som arbetar med funktionshinderfrågor. Vi ingår i länsövergripande projekt, skapar nätverk och genomför punktinsatser när så behövs. Vi möter politiker och skapar diskussioner och ifrågasätter allt för att få en livsmiljö som är jämlik för våra medlemmar. Vi skapar forum möten med våra medlemmar för erfarenhetsutbyte, rehabilitering och gemenskap. Vi skapar stimulerande rekreation. Vår vision är att verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor. Våra uppdragsgivare är våra medlemmar. Våra 16 diagnosområden är: ALS (amyotrofisk lateralskleros), Ataxier, CP (cerebral pares), Huntingtons sjukdom, Inkontinens, MG (myastenia gravis), MS (multipel skleros), Narkolepsi, NMD (Neuromuskulära sjukdomar), Lösningsmedelskadade, Parkinsons sjukdom, Polyneuropati, Ryggmärgsskador, SRS (segmentell rörelsesmärta), Skolios och Stroke. Sida 4 av 11

6 FÖLJANDE UPPDRAG HAR VI HAFT UNDER ÅRET Neuroförbundet Förbundsstyrelse, Stockholm Förbundsstyrelsen, ordinarie ledamot (jan-sept) Valjevikens Aktivitetscenter, Sölvesborg Styrelsen för Valjevikens Aktivitetscenter Valberedningen för Valjevikens Aktivitetscenter FSO Resurscenter Styrelsen FSO, vice ordförande Styrelsen FSO, ordinarie ledamot ABF Studieorganisatör Representant på årsmöte, distriktsmöte mm Region 5 Resekommittén för utlandsresor Ledamot i resekommittén Planering och genomförande av regionresor utomlands omfattande: Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Gotland och Kronobergs län Landstinget i Kalmar län Funktionshinderrådet i Kalmar län (FHR) Vice ordförande Presidiet Referensgrupp rehabilitering Ordinarie ledamot Kollektivtrafikgruppen inom KLT Ordinarie ledamot Krister Ekström Annette Ranvik, ersättare Krister Ekström Krister Ekström Hans Tedesjö Hans Tedesjö, ordinarie Monika Brinkenfeldt, ersättare Kenneth Adolfsson Krister Ekström, FSO Kalmar län Krister Ekström, FSO Kalmar län Krister Ekström, FSO Kalmar län Krister Ekström, FSO Kalmar län Antal medlemmar Neuroförbundet Kalmar län hade vid årsskiftet 388 medlemmar. Inom länet finns två lokala föreningar och ett länsförbund. Antalet medlemmar i Sverige totalt uppgick vid årsskiftet till st. Antal medlemmar i Kalmar län under 2013: Kalmar 209 Västervik 179 Totalt 388 Lokaler Länsförbundet hyr in sig i lämpliga lokaler för det årliga ombudsmötet, t.ex. Tic Huset eller FSO Resurscenter i Kalmar alt. lämplig lokal i Oskarshamn. Länsförbundet har under 2013 hyrt kontorsrum av FSO Kalmar län på Nygatan 30 i Kalmar. Styrelse och Ombudsmöte Vi har genomfört fyra protokollförda styrelsemöten samt ett ombudsmöte under året plus ett antal ej protokollförda möten via telefon och webb. Sida 5 av 11

7 AKTIVITETER OCH ARRANGEMANG UNDER 2013 Tidpunkt Arrangör/aktivitet Deltagare Ett per år Ombudmöte NHR Kalmar Länsförbund styrelsen & lokalför. styrelser Ett per år Årsmöte FSO Länsförbundets representant Tre per år Ordförandemöten FSO Länsförbundets representant Fyra per år ABF distriktsmöten, Årsmöte Länsförbundets representant Fyra per år KLRF, Kalmar läns råd för Länsförbundets representant Funktionshinderfrågor Fyra per år Styrelsemöte Länsförbundets representant Fyra per år KLRF Kalmar län Länsförbundets representant Telefonmöte Reseregionträffar, löpande under året Länsförbundets representant Februari Kick Off för länsförbunden, Sthlm. Länsförbundets representant Mars Juni Teaterresa till Stockholm, 3 dgr Jesus Christ Superstar 20-års Jubileum för Västerviks lokalförening Valjeviken, medlemshelg, 3 dgr Att leva med funktionshinder och få stimulans Länets medlemmar Länets representant Länets medlemmar September Förbundskongress, Stockholm, 3 dgr Länsförbundets observatörer REGIONRESA till CYPERN, 2 v Länets medlemmar Informationsmöte Allmänna Arvsfonden, Länets representant Neurodagen, samverkan med Kalmars och Västerviks lokalföreningar information till allmänheten om NHR Länets styrelse Träff med Landstingsmajoriteten Utsedda representanter Informationsdag AGENDA 50, Forum Oskarshamn Länets representant 25-års Jubileum Valjeviken Länets representanter Oktober Planeringsdag för 2014 Representanter från Oskarshamns Folkhögskola styrelserna lokalföreningar (medarrangör: Länsförbundet, ABF) och länsförbund Medlemshelg, Oskarhamns Folkhögskola Länets medlemmar Dagar för Kropp och Knopp, 3 dgr Infodag om Brukarmedverkan, Länets representanter Regionförbundet, Oskarshamn November Möte med Landstingsmajoriteten Utsedda representanter För information om lokalföreningarnas verksamhet hänvisar vi till resp. lokalförenings verksamhetsberättelse. Sida 6 av 11

8 VÅRT POLITISKA ARBETE INOM FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Färdtjänst Vi får fortlöpande synpunkter på hur färdtjänsten fungerar eller inte fungerar. Dessa synpunkter har vi tagit med oss till de olika råden KTR (Kalmar Tillgänglighetsråd) och FHR (Funktionshinderrådet inom landstinget) och motsvarande råd i andra kommuner. Från 1 januari 2012 har Landstinget, som regional kollektivtrafiktrafikmyndighet, bildat Kalmar Länstrafik och har övertagit ansvaret för serviceresor. En arbetsgrupp, Kollektivtrafikgruppen inom KLT, har bildats med deltagande av representanter från funktionshinderorganisationerna, där Neuroförbundet har medverkat. En inventering och sammanställning av synpunkter från hela funktionshinderrörelsen gjordes i början på året. Förslagen har sedan bearbetats i Trafikstyrelsen (politiska representanter för länets kommuner) och därefter beslutats av Lanstingsstyrelsen. Tyvärr blev inte utfallet det vi hade förväntat oss, då dom flesta förslagen inte tillstyrktes, en del pga att det inte fanns utrymme i budgeten för Så vi har mycket arbete framför oss. Hjälpmedel Vi har i brev till den nya hjälpmedelsnämnden i KHS - Kommunal Hjälpmedels Samverkan i Kalmar län KHS uppmärksammat att service av hjälpmedel, som går sönder under kvällar och helger, inte fungerar idag. Det har nu resulterat i att viss jourberedskap har införts. Vi har också skrivit följande brev till hjälpmedelsnämnden angående fritt val av hjälpmedel. När ska man i Kalmar län börja diskutera införandet av Fritt val av hjälpmedel? Alla människor ska ha möjlighet att förfoga över sitt eget liv. Detta ska även gälla för oss som har en funktionsnedsättning. För oss som brukare är det en självklarhet att vi som använder hjälpmedel ska ha större inflytande och makt över valet av vårt hjälpmedel. Rätt hjälpmedel kan vara avgörande för att vi ska kunna styra över vår vardag. Behoven ser olika ut och det borde alltid vara den enskildes behov som kommer i första hand. Vi är självständiga individer som kan göra egna val. Vi vet bäst själv vilken typ av hjälpmedel som är bäst för oss utifrån det behov vi har. Överallt kan vi läsa om att det är brukarens behov som är det viktigaste. Det bör vara en sanning som också gäller i praktiken. Låt detta också bli en milstolpe för nytänkande där det är brukarens behov som får styra! Hemsidan Länsförbundets hemsida har stärkts och börjar nu ta en tydlig roll som informationskanal för oss och de som söker oss, når oss via länken nedan. Där finns att läsa vilka aktiviteter och intressepolitiska engagemang som kommer och som är avslutade. Arbete med att knyta och länka pågår ständigt och sidan blir alltmer lättillgänglig och intressant. Sida 7 av 11

9 VÅRA ARRANGEMANG Under september anordnade regionresekommittén en utlandsresa till Cypern Denna regionresa visar liksom tidigare, att med hjälp av medföljande hjälpare bekostade av NHR-fonden, kan vem som helst av våra medlemmar få en fin och intressant reseupplevelse och en skön rekreationsresa. Medhjälparna utför nämligen allt det arbete, som oftast är hindret för att kunna resa. Sjuksköterska och reseledare finns också med på resorna för att alla ska känna trygghet och få den eventuella hjälp som kan behövas. Vi uppmanar medlemmar att anmäla sig till dessa resor! Planeringsdag Under en dag i oktober samlades Länsförbundet & lokalföreningarna tillsammans på Oskarshamns Folkhögskola och drog upp riktlinjerna för nästkommande års arbete. Dagen genomförs i samarbete med ABF. Teaterresan till Stockholm 8-10 mars en reseberättelse av Monika Brinkenfeldt Jesus Christ Super Star på Göta Lejon det var målet för vår resa. Väl förberedda med matstopp och statskartor anlände vi till den stora staden Stockholm och hamnade dessutom mitt inne i smeten på Kungsgatan. Bussen plockade upp första gänget i Nybro klockan åtta på morgonen, därefter gick det raskt med snabba stopp i Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik. Matstopp i Tindered snabbt och gott trivsam miljö. Nej vi hade inget att klaga på eller hur var det nu med salladen? Väl på hotellet checkade vi in och de allra flesta kom väl till rätta i sina rum. Lite pyssel blev det dock med några rumsbyten och andra småsaker. Personalen löste det mesta på tjusigt sätt. Middagen buffé med kött och fisk så gott i avskildhet i ett stort konferensrum. Tur var det för nere i receptionen med kringutrymmen var det högtryck, människor och musik sorlade HÖGT kan man säga. Då bestämde i alla fall jag mig för att resedagen hade tagit ut sin rätt och efter den trivsamma middagen äntrade jag hotellrummet och mös på lite skön komfort, bläddra bland Tv-kanalerna och sippade på ett glas vin nerifrån baren. Morgonen därpå full cirkus vid frukostborden. Rullstolar kors och tvärs bland bänkar och bord men det fungerade så bra. Vi kom tillrätta, njöt av statsmiljön utanför fönstret. Efter frukost spreds vi som agnar för vinden alla kom iväg för att "göra stan" NK, PUB och annat väntade. Några tappra följde med mig på en liten rundtur innan affärerna öppnade. Kallt var det men solens blygsamma strålar värmde sinnet. Vi tog oss ända fram till en frusen Kungsträdgård och gick Jussi Björlings allé så långt att vi kunde se slottet och Skeppsbron i morgonsol. Sedan var det dags att vända och skyndsamt ta sig till Gallerian. Fingrarna var bortdomnade av kylan och behövde värme, men viktigast - affärerna slog nu upp sina portar. Vad som sedan hände behöver jag knappt säga men pengar gick det åt. Sida 8 av 11

10 Ingrid och jag tog en extra tur fram till Kulturhuset vid Sergels Torg. Vi letade efter en hiss så vi kunde ta oss ner till plattan. Vi ville gärna se de här personerna som står där och köper och säljer sitt vita pulver. Minsann lyckades vi inte se hur ett kuvert bytte händer och 2 vakter som stegade fram med bestämda steg. Kortet på Ingrid är beviset vi var på plattan. Men det var ingen som ville köpa av oss eller sälja till oss. Stod det någonstans på oss att vi var två tanter på glesbygden eller?? Annars hade vi tänkt sälja Ingrids skoter för en försvarlig slant. Nej skämt åsido, men lite spännande var det allt. Klockan satt vi lydigt bänkade på Restaurang Malmen. Där blev stämningen hög och glad och i oordnad trupp promenerade vi några timmar senare de 63 metrarna till Göta Lejon. Fint väder var det, barmark så behändigt. Inget snökaos med rullstolar som fastnade i snösörja och is (som var reseguidens skräckscenario innan resan). Man kan gott säga att vi proppade till foajén på Göta Lejon ordentligt. Utöver alla oss med många rullstolar var där många, många människor som köade för att komma in i salongen. Jag blev bra imponerad av hur smidigt trots allt det gick att placera ut oss i salongen. Det enda som behövs är gott humör och lite tålamod. Så satt vi där och såg föreställningen. Somliga av oss jublade och var riktigt lyckliga, andra tyckte väl att "så där". Efter föreställningen lyckades Solbussen ställa upp sig bland polisbilar och taxibilar så vi kunde äntra för hemåkning till hotellet. Suss i säng utom för några som blev sittande i baren och småpratade någon extra timme. Söndag morgon hemfärd i lugn ordning, gott småprat i bussen. Lite trötta men ack så nöjda tog vi oss av bussen vartefter den släppte av oss. Vi hade verkligen haft trevliga dagar (reserapport av Monika Brinkenfeldt) Medlemshelg på Valjeviken Bussresa till NHR:s konferens- och rehabiliteringsanläggning Valjeviken utanför Sölvesborg. Att leva med funktionshinder och få stimulans - en helg i kunskapens tecken Helgen den juni reste ett gäng på 40 personer med NHR Kalmar länsförbund till vår konferens- och rehabiliteringsanläggning Valjeviken utanför Sölvesborg. Vill du läsa hela rapporten från helgen gå in på vår hemsida. Sida 9 av 11

11 Medlemshelg på Oskarshamns folkhögskola Dagar för Kropp och Knopp oktober 2013 Taktil stimulans och hur surfar jag på nätet? Ja det var vad vi sysslade med när vi möttes på folkhögskolan i Oskarshamn. Spännande och oförenliga var dessa teman. Vill du veta mer vad vi gjorde gå in på vår hemsida och läs hela berättelsen SLUTORD Allt gott arbete vi har utfört inom länsförbundet under 2013 framgår tydligt av alla ord här ovan. Vi väljer som slutord att beskriva Ett av alla de goda arbeten som pågår runt om i vårt land. Projekt Brainbus - som är ett gemensamt projekt mellan Neuroförbundet och Parkinsonförbundet - fick under 2013 ett bidrag på 7 miljoner av Postkodlotteriet. Projektet går ut på att informera om hjärnan och hjärnans sjukdomar för ökad kunskap och förståelse. Brainbus, eller Hjärnbussen, ska utrustas och användas till att informera och fortbilda människor om hjärnan och hjärnans sjukdomar runt om i landet. Så här sa Margot Wallström när hon överlämnade gåvan Det handlar om Postkodlotteriets arbete för projekt om tolerans och mångfald. Vi tycker att Neuroförbundets och Parkinsonförbundets gemensamma projekt BrainBus, är ett utmärkt exempel på det. Det handlar om att lära människor i alla åldrar om hjärnans sjukdomar som drabbar så många, säger Margot Wallström. -Vi vill att människor runt om i landet ska få lära sig mer om neurologiska sjukdomar. Vi tror mycket på Neuroförbundets arbete med detta Ja, bättre än så går det inte att åskådliggöra det engagemang och den kompetens som finns i vår organisations genom hela landet på alla nivåer. Vårt fokus ligger hela tiden på att arbeta för våra medlemmars bästa. Vårt arbete ser olika ut beroende på vad vi har valt att arbeta med, Men vårt engagemang och vår vilja är alltid lika stor. Tack för år 2013 Oskarshamn i februari 2014 Sida 10 av 11

12 STYRELSENS UNDERSKRIFTER Sida 11 av 11

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2011-01-01 - - 2011-12-31 Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande & studieorganisatör Öland Inger Andersson vice ordförande

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Neuroförbundet Västervik Org.nr. 833600-8175 Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen som avser tiden 1 Januari 31 December 2014.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 NHR har bytt namn Verksamhetsberättelse 2013 (Org.nr 832400-8948) Rehabilitering och tillgänglighet har präglat vårt arbete under året -men vi hann också med ett härligt Damfotbolls EM på Kalmar Arena

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1(1) Kalmar lokalförening Verksamhetsberättelse 2012 (Org.nr 832400-8948) Livslust och framtidstro 1(15) Innehållsförteckning Sida Inledning 1 Styrelse 3 Länsförbundets styrelse m m 5 Representation i

Läs mer

Vårprogram 2015. 1990 25 År 2015

Vårprogram 2015. 1990 25 År 2015 NeNN Vårgårda Herrljunga lokalförening (Tidigare NHR) Du når Anna på vårt kansli, telefon 0322-61 15 88 eller via mail: alingsas@neuroforbundet.se Kansliet är öppet vardagar 10.00 14.00 Adress: Kungsgatan

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Program hösten 2015. Foto: Hans Gille

Program hösten 2015. Foto: Hans Gille Program hösten 2015 1 Foto: Hans Gille VÄ LKOMMEN TILL HO STENS ÄKTIVITETER Hej på er! Efter en förhoppningsvis varm och trevlig sommar så går vi mot höst och vinter igen. Ser fram mot att träffa er på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Höstprogram 2013. Lokalförening i Alingsås Vårgårda-Herrljunga. Spara programmet så att du inte missar något!

Höstprogram 2013. Lokalförening i Alingsås Vårgårda-Herrljunga. Spara programmet så att du inte missar något! NeNN Lokalförening i Alingsås Vårgårda Herrljunga Du når Anna på vårt kansli, telefon 0322-61 15 88 eller via mail: alingsas@nhr.se Kansliet är öppet vardagar 10.00 14.00 Adress: Kungsgatan 46 441 31 Alingsås

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Neurologiska diagnoser och symtom.

Neurologiska diagnoser och symtom. Neurologiska diagnoser och symtom. Välkommen till oss! Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon människor lever med en diagnos eller symtom

Läs mer

Neurologiska diagnoser och symtom

Neurologiska diagnoser och symtom Neurologiska diagnoser och symtom 1 Välkommen till oss! Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos eller

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

Stiftelsen NHR-fonden

Stiftelsen NHR-fonden Stiftelsen NHR-fonden Årsredovisning 2011 org. nr 802006-7347 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr, Stockholm Box 49084-100 28 Stockholm telefon växel + 46 (0)8 677

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010!

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Allt började med att jag sålde min 51:a T 1 lilljulafton 2009. Att jag sålde den efter nästan 15 år i min ägo berodde mycket

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020 Modell för stadgar för Lokal uppfinnarförening Fastställda 991020 Tfn 08-545 16470 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08-545 16471 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se www.uppfinnare.se

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Neurologiska diagnoser. Att vara närstående

Neurologiska diagnoser. Att vara närstående Neurologiska diagnoser Att vara närstående Att vara närstående Sjukdomen har gjort att vi kommit varandra närmare E n neurologisk sjukdom påverkar inte bara den som är sjuk. Även för den som är närstående

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Du har fått en diagnos av din läkare. MS? Stroke? Parkinson? Muskeldystrofi? Ryggmärgsskada? Ataxi, MG, ALS, NMD..? Att drabbas av en neurologisk

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Marianne Haasma, Parkinson Inger Boström, tf Socialchef Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Marianne Haasma, Parkinson Inger Boström, tf Socialchef Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 1, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Anneli Ericson, Kulturnämnden Gert Cordes,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Att leva med. ALS amyotrofisk lateralskleros

Att leva med. ALS amyotrofisk lateralskleros Att leva med ALS amyotrofisk lateralskleros Att leva med als Jag tar en dag i taget och gör det bästa av den Det började med en högerfot som inte ville få tillbaka sin kraft efter en operation. Wiveca

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) )

Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) ) Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) ) 1. Fastställandeavröstlängd 2. Valavordförandeochsekreterareförmötet 3. Valavprotokolljusterareochrösträknare 4. Frågaommötetutlystspårättsätt

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. I detta nummer. Ordföranden har ordet - Hur ska vi påverka landstings politikerna? LRFF. Valberedning. Världscancer dagen

Glödlampan. hsod.se. I detta nummer. Ordföranden har ordet - Hur ska vi påverka landstings politikerna? LRFF. Valberedning. Världscancer dagen Glödlampan hsod.se Mars 2015 2010-02-15 SÖRMLAND Det är vi som sitter i Beredningsgruppen I detta nummer Ordföranden har ordet - Hur ska vi påverka landstings politikerna? LRFF Valberedning Världscancer

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Optimisterna åker österut en vänortsresa till Riga

Optimisterna åker österut en vänortsresa till Riga Optimisterna åker österut en vänortsresa till Riga I april 2015 åkte vårt glada Optimistgäng till Norrköpings vänort Riga för att inleda ett utbyte med Rigabowlare och utmana dem i bowling. Inför resan

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer