Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2014-08-13"

Transkript

1 Reviderad

2 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation Medlemsuppgifter Avregistrera medlem och återta medlem Förtroendeuppdrag Övrigt Historik Saldo Registrera en ny medlem Uppdatering med uppgifter från Vårdförbundet Rapporter Inställningar Avisering av medlemsavgift Textunderlag till aviseringsbrevet Rensning av föreningens register inför aviseringen Årsaviseringen OCR-numret är personligt Aviseringstidpunkten avgör vilka som aviseras Påminnelsen Medlemmar som tillkommer efter årsaviseringen Medlemmar som/betalar in på annat sätt än via Vårdförbundet OCR-konto Medlemmar använder inbetalningsavin men skickar avgiften till föreningens eget konto Personen är ny medlem men använder Vårdförbundets plusgirokonto Medlemmar som har betalat in avgiften så sent att avregistrering skett Medlemmar som har betalat in avgiften sent under året Aviseringstidplan - översikt Annan betalare

3 Medlemmar med icke-svenska personnummer/motsvarande Medlemmar i utlandet

4 Inledning Robin är namnet på ett medlemssystem som Vårdförbundet tillhandahåller. Målsättningen med Robin är att erbjuda en rationell och välfungerande medlemsadministration för riksföreningar. Medlemsadministrationen bygger på självadministration via Internet. Medlemsadministrationen består i huvudsak av två delar nämligen Medlemsregisterhantering Medlemsavgiftshantering Riksföreningen Registrerar medlemsuppgifter d v s registrerar och avregistrerar medlemmar samt ändrar i befintliga uppgifter. Tar ut rapporter, adresslistor, adressetiketter mm. Registrerar förtroendeuppdrag t ex styrelseledamot i riksföreningen. Är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen, PUL. Utser personuppgiftsombud samt anmäler detta till Datainspektionen. Vårdförbundet Svarar för drift och utveckling av Robin. Uppdaterar uppgifter i Robin från Vårdförbundets medlemssystem vad gäller riksföreningens medlemmar som samtidigt är medlemmar i Vårdförbundet. Svarar för avisering av medlemsavgifter samt en påminnelse vid en, för alla medverkande föreningar, gemensam tidpunkt varje år. Administrerar inbetalda medlemsavgifter och överför dessa till riksföreningen en gång i månaden. Ger support. Tillhandahåller och uppdaterar användarmanual för Robin. Svarar för information och introduktion av nya medlemsadministratörer. Är personuppgiftsbiträde enligt Personuppgiftslagen, PUL, och behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning i enlighet med givna instruktioner och riktlinjer. Vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna i Robin. 4

5 Alla tjänster vad gäller Robin är kostnadsfria utom aviseringen av medlemsavgifter där självkostnadspris tas ut för, kuvert, tryckning, papper, porto och Plusgirots transfereringskostnader. Riksföreningen svarar själv för kostnader vad gäller papper, etiketter etc som föreningens medlemsadministratör använder. Eventuella övriga tjänster debiteras enligt överenskommelse. 5

6 Behörighet till Robin Hur når jag Robin? Vägen till Robin fungerar på följande sätt. Du går in på följande sida (spar den gärna som en Favorit) Du får då upp följande bild Username ditt användarnamn Password ditt lösenord För att få tillgång till Robin behöver du ett användarnamn och lösenord så att Vårdförbundet kan identifiera dig och se till att du kommer åt de tjänster och system du är behörig att använda. Bestäm därför ett användarnamn, något enkelt som är lätt att komma ihåg, samt ett lösenord på 8 tecken innehållande stora och små bokstäver samt någon siffra. Kontakta därefter Vårdförbundet och meddela ditt användarnamn och ditt lösenord. När ditt användarnamn och ditt lösenord är registrerat i Robin så får du ett meddelande per e-post att det är klart att börja arbeta i registret. Skulle du glömma bort lösenordet, så kontaktar du Vårdförbundet. 6

7 Navigering Navigering i Robin sker i menyraden som finns nästan överst i skärmbilden. Där finns fyra flikar. Arkiv, Medlem, Ekonomi samt Hjälp Genom att klicka på en viss meny visas de olika menyalternativen. OBSERVERA att på alla bilder i denna instruktion så kommer listikonen Ekonomi att visas. Det beror på att vi som är systemadministratörer ser mer än medlemsadministratörerna i föreningarna. Denna flik används av Vårdförbundet för fördelning av inbetalningar. 7

8 Medlem Sök medlemsuppgifter I sökbilden kan du kombinera olika sökbegrepp för att göra ett urval bland medlemmarna. Det går att söka på en mängd uppgifter. Sökningen går till så att du fyller i fälten med enligt de kriterier du vill söka efter och sedan klickar på Sök. Vill du ta fram en lista på samtliga medlemmar lämnar du sökfälten blanka. I textfälten går det att söka med *-tecken vilket betyder att du kan hitta alla som har ett efternamn som börjar med t ex Per genom att söka på Per* i fältet efternamn. Sökning på avregistreringsdatum är möjligt först när du valt alternativet Ja i sökfältet Avregistrerade. 8

9 Vissa fält är inte tillgängliga för alla föreningar: Sökning på kön är möjligt om personnummer är obligatoriskt. Sökning på medlemsnummer är möjligt om medlemsnummer används. När du klickat på Sök genomförs sökningen. När sidan laddats om ser den ut så här: Sökresultatet presenteras med en uppgift om hur många medlemmar som motsvarade sökkriterierna. Du kan öppna en medlem för redigering eller för att se mer information om en medlem genom att klicka på en rad i sökresultatet. 9

10 Adress-fil När ett sökresultat visas dyker knappen Adress-fil upp ovanför listan. När du klickar på denna knapp kommer systemet att skapa en textfil med de medlemmar som ingår i sökresultatet. Vad som händer när du klickar på Adress-fil beror på hur din webbläsare fungerar. Vanligtvis visas en dialogruta där du får välja mellan att öppna filen eller att spara den. Filen är en tab-separerad textfil med filändelsen xls då Microsoft Excel är ett lämpligt program att använda för att titta på/använda filen. Adressfilen innehåller uppgift om medlemmarnas personnummer, adress och arbetsplats (beroende på vad som finns registrerat i Robin). OBS Notera att ändringar du gör i adressfilen inte hamnar i ert medlemsregister. Adressfilen visar hur registret såg ut när filen skapades. Filen kan t ex se ut så här: OBSERVERA Om adressfilen sparas på hårddisken eller USB-minne så innebär det att ett personregister enligt PUL, personuppgiftslagen skapats med de säkerhetskrav som detta innebär. Det är därför mycket viktigt att obehöriga inte kan komma åt dessa uppgifter. 10

11 Medlemsinformation Den information som finns i Robin om en medlem visas när du klickar på en rad i sökresultatet på söksidan. Informationen visas på ett antal flikar som syns under menyn i bilden. Flikarna heter Medlemsuppgifter, Förtroendeuppdrag, Övrigt, Historik och Saldo. Du väljer flik genom att klicka på fliknamnet. Medlemsuppgifter Fliken medlemsuppgifter innehåller namn, adressuppgifter samt uppgifter om medlemskapet. Du ändrar en uppgift genom att skriva in de nya uppgifterna på rätt plats i formuläret och sedan klicka Spara. Om uppgifterna är felaktiga ges ett felmeddelande överst i 11

12 formuläret där du ombeds korrigera det som är felaktigt. Om uppgifterna är korrekta sparas de och du får en bekräftelse om detta. Avregistrera medlem och återta medlem När du vill avregistrera en medlem ska du mata in ett datum i fältet Utträde och sedan spara. Om du vill att en avregistrerad medlem åter ska bli en aktiv medlem tar du helt enkelt bort utträdesdatumen, om du vill kanske även inträdesdatumet ska ändras i detta fall. Det är viktigt att avlidna medlemmar avregistreras så snart det är känt. Med stöd av uppgifter från befolkningsregistret så avregistrerar Vårdförbundet i sitt medlemsregister de medlemmar som avlidit. I de fall föreningens medlemsregister är personnummerbaserat så görs även en parallell kontroll och avregistrering i Robin. Förtroendeuppdrag Under fliken förtroendeuppdrag kan du registrera ett eller flera förtroendeuppdrag för den aktuella medlemmen. Om det finns några förtroendeuppdrag visas dessa på sidan enligt nedan: 12

13 Om du vill ta bort ett uppdrag klickar du på Ta bort på den rad där uppdraget står i listan. Om du vill ändra uppgifterna om ett uppdrag klickar du på Ändra. Då får du möjlighet att redigera uppgifterna som gäller uppdraget. Du kan registrera ett nytt uppdrag genom att klicka på Nytt uppdrag. Då läggs en ny rad upp i tabellen och du får sedan ange hur uppdraget ska se ut i registret. När du är klar måste du klicka på Spara. Övrigt Under fliken övrigt finns uppgifter om medlemmens befattning, utbildning och arbetsplats. Du kan ändra uppgifterna på precis samma sätt som under Medlemsuppgifter. Du måste klicka Spara för att uppgifterna ska finnas kvar. 13

14 Historik Under fliken Historik kan du inte ändra några uppgifter. På denna sida visas information om hur uppgifterna om en medlem förändrats samt av vem. Saldo Saldo-fliken innehåller uppgifter om medlemmens avgift. Här beskrivs hur saldosidan fungerar för en förening som har valt att avisera via Vårdförbundet. Andra föreningar kan också använda saldo-sidan men då blir hanteringen av uppgifterna helt manuell. Överst i bilden visas medlemmens saldo. Ett negativt saldo betyder att medlemmen är skyldig föreningen detta belopp. Om medlemmen har ett positivt saldo betyder det att medlemmen har ett tillgodo och att föreningen därmed är skyldig medlemmen detta belopp. Du kan ändra saldot helt fritt. Exempel: Om en medlem betalar in 200 kr till er förenings bankkonto så bör du öka medlemmens saldo med 200 kr så att det 14

15 inbetalda beloppet antingen räknas medlemmen tillgodo eller används till att betala en eventuell skuld. Förändringar av saldot visas under fliken Historik. Saldot minskas av systemet en gång per år i samband med årsaviseringen. Saldot räknas då ner med den avgift som är associerad till den medlemskategori medlemmen hör till vid aviseringstillfället. Exempel: Om medlemsavgiften för en förening är 250 kr kommer saldot att minskas med detta belopp vid årsaviseringen. När en medlem betalar in pengar till Vårdförbundets betalningsservice kommer saldot att räknas upp med det belopp medlemmen betalat in. Om medlemmen då betalar in det belopp som denne blivit aviserad kommer saldot att hamna på 0 kr och medlemmen är då skuldfri. När det gäller medlemmar som har betalat in avgiften sent under året t ex under perioden oktober-december är det viktigt att ni bestämmer om avgiften ska avse innevarande år eller kommande år. Om avgiften ska avse innevarande år så sätter ni saldot till 0. Om avgiften ska avse kommande år så sätter ni saldot till det belopp som betalats in och som då ska motsvara medlemsavgiften förkommande år. Detta innebär att medlemmen inte får någon avisering. Inbetalningar och aviseringar Listan inbetalningar visar hur mycket pengar som medlemmen betalat till Vårdförbundets betalningsservice. Detta är belopp som automatiskt har ökat medlemmens saldo. De pengar som visas under inbetalningar skickar Vårdförbundet vidare till föreningens bank- eller plusgiro-konto. Listan aviseringar visar vilka avier Vårdförbundets betalningsservice skickat till medlemmen. Det belopp som står på avin har reducerat medlemmens saldo. Justeringar Listan justeringar visar de justeringar av saldot som du eller någon av dina kollegor inom föreningen gjort av saldot. Här har du som medlemsadministratör ett val, vill du ändra saldot direkt genom att ändra värdet i fältet Saldo eller vill du ändra saldot genom att göra justeringar som visas i listan tillsammans med en notering om varför du gjort saldo-ändringen. Din förenings ambitionsnivå får bestämma hur du bör göra. Om du vill göra en justering matar du in ett bokföringsdatum, en beskrivning och ett belopp. Om du vill att justeringen ska påverka saldot ska du också sätta ett kryss i rutan Påverkar saldo. Kom ihåg att ett negativt belopp ökar medlemmens skuld och att ett positivt belopp minskar medlemmens skuld. När du matat in uppgifterna ska du klicka på knappen Lägg till. För att saldoförändringar och justeringar ska sparas måste du klicka på Spara. 15

16 Justeringar kommer inte att ligga till grund för att en betalning görs från Vårdförbundet till din förening eftersom några pengar i detta fall inte har inkommit till eller förmedlats av Vårdförbundet. Registrera en ny medlem När du vill registrera en ny medlem ska du välja Ny medlem i menyn Medlem. Robin frågar dig då efter ett personnummer innan du får gå vidare. När du matat in personnumret ska du klicka på Nästa. Då gör systemet en sökning i Vårdförbundets register för att se om det finns några uppgifter om den aktuella personen. Om Vårdförbundet har information om personen kommer du vidare till fliken Medlemsinformation med vissa uppgifter ifyllda. Om uppgifterna inte finns hos Vårdförbundet lämnas fälten blanka och du måste mata in dem själv. När du fyllt i informationen klickar du på Spara. Uppdatering med uppgifter från Vårdförbundet Med jämna intervall uppdaterar Vårdförbundet ert register med aktuella uppgifter om namn, adress och medlemmens anställning. En förutsättning för detta är att medlemmen även är medlem i Vårdförbundet och att er förening använder personnummer när ni registrerar medlemmar. Vissa föreningar har en aktivare egen uppdatering än den som sker genom Vårdförbundet, t ex vad gäller e-postadresser. Detta kan medföra att uppgifter som lagts in av föreningen kan ändras (till det sämre) av Vårdförbundets register. Om ni vill ha ert register oförändrat så kontaktar ni Vårdförbundet för frikoppling a t ex den kolumn som innehåller e-postadresser. 16

17 Rapporter I menyn Arkiv finns valet Rapporter. När du klickar på Rapporter visas nedanstående sida: Genom att klicka på en rad i listan hämtar du rapporten. Vad som händer när du klickar på rapporten beror på hur din webbrowser fungerar. Vanligtvis visas en dialogruta där du får välja mellan att öppna filen eller att spara den. Filen är en tab-separerad textfil med filändelsen xls då Microsoft Excel är ett lämpligt program att använda för att titta på/använda filen. 17

18 Inställningar I menyn Arkiv finns valet Inställningar. Klicka här för att ändra uppgifter om föreningen du administrerar. Överst på sidan finns basuppgifter om föreningens namn och adress. Dessa uppgifter kan du ändra. Avsnittet som heter Avisering/Utbetalning talar om vilken aviseringsmodell er förening använder samt vilket konto Vårdförbundet betalar ut förmedlade medlemsavgifter till. Uppgifterna om aviseringsmodell och utbetalningskonto kan endast ändras av Vårdförbundet. Om du vill ändra detta måste du kontakta Vårdförbundet. Under Avgifter visas de medlemskategorier som er förening använder samt årsavgiften per kategori. Du kan ändra årsavgiften. Om du vill förändra urvalet av medlemskategorier måste du kontakta Vårdförbundet. Längst ned på sidan finns avsnittet Inställningar. Här finns ytterligare ett antal inställningar du kan göra. 18

19 Enhetsnamn Dynamisk info 1..4 Svarsadress e- post Org. namn på avier Enhetsnamnet talar om vad er förening kallar er eventuella undergruppering. Inställningen Enhetsnamn är bara aktuell för föreningar som har en undergruppering av medlemmarna. Inställningarna Dynamisk info 1..4 ger er förening möjlighet att lägga till fyra egna fält på fliken Medlemsinformation. Skriv in ett fältnamn på inställningssidan så kommer fältet att visas med detta namn när medlemsuppgifter registreras. Fältet kommer även att visas på söksidan så att det blir sökbart. Används inte för tillfället. Används inte för tillfället. När du ändrat något på sidan Inställningar måste du klicka på Spara. 19

20 Avisering av medlemsavgift Textunderlag till aviseringsbrevet Inför aviseringen ska riksföreningen skicka in textunderlag till aviseringsbrevet. Textunderlagen skickas till angiven mottagare på Vårdförbundet snarast och senast den 1 november. Notera att föreningen disponerar den mittersta tredjedelen på framsidan respektive de två översta tredjedelarna på baksida. Resten ianspråktas av utrymme för adresser och inbetalningskort. Texten på framsidan är standardiserad enligt följande exempel. Det som varierar är i princip bara e-postadressen till den medlemsansvarige samt webbplatsen. På nästa sida visas några exempel på fram- respektive baksidor. Riksföreningen för xx Medlemsavgift för 2014 är 350 kronor, student/pensionär 175 kronor Använd medsänt inbetalningskort. Gör inga ändringar då inga meddelanden kan lämnas genom inbetalningskortet. Det är viktigt att avgiften betalas till det plusgirokonto som är angivet på avin. Om betalning sker på annat sätt var vänlig uppge OCR-nummer vilket är detsamma som avinummer. Medlemsavgiften administreras av Vårdförbundet som sedan skickar avgiften vidare till föreningen. OBS Om du betalat på något annat sätt innan du fått denna avi, t ex direkt till Riksföreningen bör du kontakta kassör/medlemsansvarig för att säkert veta att betalningen nått fram. Som medlem i föreningen samtycker du till att föreningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. Skicka gärna din e-postadress till Riksföreningens medlemsansvarige Namn, e- postadress och telefonnummer Glöm inte att besöka vår hemsida 20

21 Viktigt För att kunna hantera returer från posten om adressen är felaktig samt frågor från medlemmarna kommer uppgift på vem som är föreningens/lokalföreningens medlemsansvarige att finnas på avin. Uppgifterna finns uppe till vänster bredvid. Föreningens logga och syns i avsändarfönstret. Dessa uppgifter hämtas automatiskt från Robin. Föreningen kan kontrollera om uppgifterna stämmer och vid behov ändra genom att gå in i Robin under Arkiv Inställningar. När det gäller Distriktssköterskeföreningens lokalföreningar kan ni inte ändra namninställningarna själva utan ni måste meddela förändringar till Stefan Lundberg. Framsida Baksida 21

22 Rensning av föreningens register inför aviseringen Inför aviseringen är det viktigt att rensa registret från personer som lämnat föreningen. Skötsamma personer meddelar att de inte vill kvarstå som medlemmar och kan avregistreras. Det vanligaste sättet att lämna en förening är emellertid att inte betala sin medlemsavgift. För att inte i onödan belasta avisering och påminnelser med personer som lämnat föreningen är det därför viktigt att kontrollera de som inte har betalat och bedöma om de ska avregistreras. Årsaviseringen En gång per år genomför Vårdförbundet en avisering av medlemsavgifter åt de föreningar som använder Robin. Ett par månader senare skickar Vårdförbundet ut en påminnelse till de personer som inte betalat in det aviserade beloppet. Avier och påminnelser avseende medlemskap i föreningar som hanteras av Robin betalas till ett plusgirokonto som hanteras av Vårdförbundet. Kontot är av en sådan typ att OCR-avier används. En gång per månad stämmer Vårdförbundet av inbetalningar till OCR-kontot. Pengarna betalas sedan ut till respektive förenings plusgiro/bankgiro andra veckan i månaden. Några aviseringar kommer inte att nå sina adressater utan kommer i retur till den medlemsansvarige som då har att spåra personen ifråga. Ett sätt är ny kontroll i Robin då personen kan ha flyttat under själva aviseringen. Ett annat sätt är genom OCR-numret är personligt Det är viktigt att veta att OCR-numret är personligt och inte kan överlåtas till någon annan. Om detta ändå inträffar så kommer saldot hos den person som OCR-numret egentligen tillhör att öka. Aviseringstidpunkten avgör vilka som aviseras Alla som finns i föreningens medlemsregister i Robin fram till den tidpunkt då aviseringsfilen som ska skickas till tryckeriet, tas ut, kommer med i aviseringen. Om man registreras senare kommer man inte med, även om det handlar om sekunder. En testfil som omfattar ett par medlemmar från alla föreningar tas fram och skickas till tryckeriet vecka 49. Tryckeriet meddelar resultat vecka

23 Aviseringsunderlaget skickas till tryckeriet fredag i vecka 50. Detta innebär att föreningen kan göra justeringar i medlemsregistren som påverkar aviseringen fram till senast torsdagen i vecka 50. Gemensam avisering av medlemsavgift sker vecka 1, året efter. Sista inbetalningsdag är den 31 januari. Påminnelsen Påminnelsefil skickas till tryckeriet första veckan i mars. Påminnelserna går till posten andra veckan i mars. Sista inbetalningsdag är den 31mars. Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Medlemmar som tillkommer efter årsaviseringen Nya medlemmar som tillkommer under året registreras av föreningen i Robin. Detta skall göras även om den nya medlemmen tillkommer under aviserings/påminnelseperioden. Föreningen skickar sitt eget inbetalningskort till medlemmen och registrerar sedan själv den inbetalda medlemsavgiften i Robin. Den nya medlemmen deltar sedan i nästa års gemensamma avisering. När en medlem betalat in direkt till föreningen så är det omöjligt för Vårdförbundets betalningservice att se inbetalningen då den har gjorts till ett annat konto. Då måste föreningen själv reglera medlemmens inbetalning manuellt i Robin. Medlemmar som/betalar in på annat sätt än via Vårdförbundet OCRkonto Om en medlem betalar på annat sätt än via Vårdförbundets OCR-konto måste föreningen registrera detta i Robin. Detta för att medlemmen inte ska ha någon skuld registrerad i systemet och därmed slippa påminnelser. Om medlemmen betalar t ex 200 kr ska medlemmens saldo ökas med 200 kr. Medlemmar använder inbetalningsavin men skickar avgiften till föreningens eget konto Det förekommer att medlemmar använder den utskickade inbetalningsavin men ändrar plusgirokontot och skickar avgiften till föreningens eget konto istället. Detta innebär att vi inte kan se inbetalningen i Robin. Föreningens medlemsansvarige måste istället själv lägga in uppgiften i Robin och sätta medlemmens saldo till 0 kr. Det är viktigt att detta görs så fort som möjligt då medlemmen annars kommer att få en påminnelse. 23

24 Personen är ny medlem men använder Vårdförbundets plusgirokonto När denna typ av inbetalningar dyker upp så överför Vårdförbundet pengarna till föreningens eget konto samt meddelar berörd förening de personuppgifter man har om inbetalningen. Föreningen har sedan att själv registrera medlemmen och sätta saldot till 0 kr. Medlemmar som har betalat in avgiften så sent att avregistrering skett Medlemmar som betalar in avgiften så sent att avregistrering skett upptäcks av Robin och avregistreringen tas bort. Medlemmar som har betalat in avgiften sent under året När det gäller medlemmar som har betalat in avgiften sent under året t ex under perioden oktober-december är det viktigt att ni bestämmer om avgiften ska avse innevarande eller kommande år t ex 2006 eller Om avgiften ska avse 2006 så sätter ni saldot till 0. Om avgiften ska avse 2007 så sätter ni saldot till det belopp som betalats in och som då ska motsvara medlemsavgiften för Detta innebär att medlemmen inte får någon avisering. Aviseringstidplan - översikt Tidpunkt Aktivitet Vem utför Den 1 november V 49 Textunderlag till aviseringsbrevet skickas in till Vårdförbundet En testfil omfattande ett par medlemmar från varje förening skickas till tryckeriet Riksföreningen Vårdförbundet V 50 V 50 V 50 V 01 Resultat av testfil meddelas till Vårdförbundet Riksföreningarna kan göra uppdatering av sina medlemsuppgifter t o m torsdag i vecka 50 Aviseringsunderlag skickas till tryckeriet fredag i vecka 50 Avisering av medlemsavgift skickas ut till medlemmarna Tryckeriet Riksföreningen Vårdförbundet Tryckeriet/Posten V 11 Påminnelse Avisering Vårdförbundet 24

25 Annan betalare I några fall betalar någon annan t ex arbetsgivaren. Ett sätt är att lämna hela aviseringsbrevet med vidhängande inbetalningskort till inbetalaren som då kan använda handlingen som faktureringsunderlag. Ett annat sätt är att använda funktionen Särskild faktureringsadress i samband med aviseringen. För att detta ska fungera måste uppgifterna vara ifyllda. Det är viktigt att arbetsgivaren anger OCR-koden på rätt sätt, dvs först, i inbetalningsfilen till Nordea. Om så inte sker måste vi manuellt identifiera varje inbetalning. Det finns olika felkällor som leder till merarbete. En variant är att arbetsgivaren betalar avgiften med ett utbetalningskort, plusgiro eller bankgiro endera till riksföreningen direkt eller till Vårdförbundets betalningsservice. Ibland saknas uppgift om OCR-kod eller namn. En annan variant är att arbetsgivaren säger sig inte kunna betala till Plusgirot utan vill betala till bankgirot. I något fall har arbetsgivaren betalat till fel riksförening. 25

26 Medlemmar med icke-svenska personnummer/motsvarande Robin kan endast hantera svenska personnummer och i dessa fall måste personnummerfältet lämnas blankt för att det ska fungera. Medlemmar i utlandet Det bästa är att ta bort dessa medlemmar från aviseringen som går via Vårdförbundet och hantera dem manuellt. 1. Kryssa i "Avgiftsbefriad" i bilden som innehåller personinformation. Då kommer medlemmen inte att aviseras via Vårdförbundet. 2. Kontakta er bank och be att få SWIFT och IBAN nummer för er förenings bankkonto. 3. Gör en faktura för hand och skicka till medlemmen. 4. Medlemmen betalar sedan pengar direkt till ert konto i stället för till Vårdförbundet. Vi rekommenderar er att göra så här då de inbetalningar som görs från utlandet till OCR kontot oftast inte går att härleda till rätt medlem med automatik. Risken är då att medlemmens pengar blir liggande på Vårdförbundets konto utan att vi vet vem de avser. 26

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

1. 17. Administrera betalningar

1. 17. Administrera betalningar 17. Administrera betalningar version 2006-11-29 17.1 1. 17. Administrera betalningar Den här dokumentationen beskriver hur man kan administrera betalningar av medlemsavgiften för sin förenings medlemmar

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Föreningen Nordens medlemsregister KomMed

Föreningen Nordens medlemsregister KomMed 1 Guide till Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2017-02-17 2 Denna lathund är utformad för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera medlemsregistret KomMed. KomMed

Läs mer

Mawik Medlemsregister. Användarmanual

Mawik Medlemsregister. Användarmanual Mawik Medlemsregister Användarmanual INLEDNING Innehållsförteckning INLEDNING... 2 OM DENNA MANUAL... 2 Bilder från programmet... 2 Manualens innehåll... 2 STARTA PROGRAMMET... 3 MODULER OCH FLIKAR...

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

18. Skriva ut inbetalningskort

18. Skriva ut inbetalningskort 18. Skriva ut inbetalningskort version 2007-04-23 18.1 18. Skriva ut inbetalningskort Snabbguide se sid 18.12 Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut inbetalningskort från SPFs medlemsregister

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Vårdförbundets medlemssystem Komet

Vårdförbundets medlemssystem Komet Vårdförbundets medlemssystem Komet Instruktion för förtroendevalda med samordningsuppdrag Välkommen till Vårdförbundets medlemssystem Komet. Här följer en kort introduktion till Komet. Har du frågor efter

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Information från SKK medlemsavdelning. Till dig som är KKO (klubbkontakt)

Information från SKK medlemsavdelning. Till dig som är KKO (klubbkontakt) Information från SKK medlemsavdelning Till dig som är KKO (klubbkontakt) KKO klubbkontakt Kontaktperson för SKK kansli /medlemsavdelningen Vad är viktigt att du tänker på som klubbens KKO? Hur kontaktar

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2013-04-15 Lathund Klubbmedlem 1 1 FUNKTIONER Din förenings IdrottOnline sida är portalen för medlemmarna där du kan hitta information om vad som händer i din förening. Med ditt personliga

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Användarmanual för anläggningar

Användarmanual för anläggningar Användarmanual för anläggningar Ett IT- system från Stamford AB Innehållsförteckning Användarmanual för anläggningar Allmänt... 4 Användargränssnitt... 5 Att byta lösenord... 5 Anläggning... 6 Notiser...

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret. Samma medlemsregister används också för

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida)

A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida) 14. Att göra utskrifter version 2006-11-29 14.1 14. Att göra utskrifter (etiketter, medlemslista, adresslista, kuvert och födelsedagslista) Den här dokumentationen beskriver hur man gör utskrifter i SPFs

Läs mer

Lathund 1 Inloggning och Navigering i MiRiaM Version Inloggning

Lathund 1 Inloggning och Navigering i MiRiaM Version Inloggning Lathund 1 Inloggning och Navigering i MiRiaM Version 160831 Manual för SPF Seniorernas medlemsregister MiRiaM Den här manualen innehåller inloggningsuppgifter till övningsregistret. Övningsregistret är

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

Användarmanual - Svarta Örns Ordens Medlemsregister

Användarmanual - Svarta Örns Ordens Medlemsregister - Svarta Örns Ordens Medlemsregister WM-data 2001-10-11 1 (31) 1 Inledning 3 2 Inloggning 3 3 Medlem 4 3.1 Lägga till ny medlem...4 3.1.1 Grundinformation...5 3.1.2 Grad...6 3.1.3 Befattningar...6 3.1.4

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar? Här hittar du förhoppningsvis svaret på de flesta av dina frågor runt hur vi använder myweblog hos VSFK. Vi använder systemet för bokning av flygplanen, klubbinformation och medlemsregistret; från 1 januari

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

Medlem. Ett medlemsregister för den lilla föreningen. Utvecklat av Niconsult

Medlem. Ett medlemsregister för den lilla föreningen. Utvecklat av Niconsult Medlem Ett medlemsregister för den lilla föreningen Utvecklat av Niconsult http://www.niconsult.se A. Medlem 1. Om Medlem Medlem är ett register anpassat för små föreningar. Medlem hjälper föreningar att

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1 Uppdaterad: 2013-06-20 Lathund app App-Manual 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Användningsområde 4 Kom igång 4 Förberedelse 5 Logga in 5 Notiser 5 Välj organisaton 6 Välj grupp 7 Symbolförklaring 7

Läs mer

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 Bilsport Online v1.0 Bilsport Online är en webbtjänst utvecklad för att hjälpa till med administrationen kring svensk bilsport. Via

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund

Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund För att underlätta för dig som medlemsansvarig, när du arbetar i kretsens eller länsförbundets medlemsregister, kommer

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur

Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur Uppdaterat 2016-06-03 1 Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur... 1 Inledning... 3 Registrera dig... 3 Logga in... 5 Federerad inloggning...

Läs mer

Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret

Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret Sida 1 av 6 Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Sida 2 av 6 För att ändra inaktuella uppgifter, klicka på länken Föreningsuppgifter

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Manual. Föreningssupport.se Medlemssystem Version 2.0

Manual. Föreningssupport.se Medlemssystem Version 2.0 Manual Medlemssystem Version 2.0 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 4 Funktioner... 4 Användning... 4 Systemkrav... 4 Inloggning... 5 Support... 5 Om administrationen... 5 Att tänka på...

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM Användarhandbok För Medlemmar Version 2.1 Handbok ODD FELLOW medlemssystem INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM SYSTEMET... 3 3 STARTA SYSTEMET... 4 4 RAPPORTER... 5 4.1 Rapport

Läs mer

Föra över ett befintligt register via importfil

Föra över ett befintligt register via importfil Föra över ett befintligt register via importfil Har ni ett befintligt medlemsregister, som ni kan få ut i Microsoft Excel-format, kan du enkelt föra över hela detta register till IdrottOnline via en importfil.

Läs mer

Guide för ebas.svea.org

Guide för ebas.svea.org Guide för ebas.svea.org I den här guiden kan ni läsa hur ni gör för att rapportera in medlemskap i Sveriges elevråd - SVEA via ebas.svea.org. Om ni behöver mer hjälp efter att ha gått igenom guiden är

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för lagsidor, närvarohantering, fakturering mm

Manual för Sportadmin, ett system för lagsidor, närvarohantering, fakturering mm Manual för Sportadmin, ett system för lagsidor, närvarohantering, fakturering mm Framför dig har du en manual vars mål är att göra det enkelt att komma igång med uppdatering av lagsidor, närvarokontroll

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer