Riktlinje - Lokalplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje - Lokalplan"

Transkript

1 RIKTLINJE Lokalplan Kårhuset Lund, 15 april 2012 Axel Andersson, Kårordförande Riktlinje - Lokalplan Följande behov har identifierades under arbetes gång: Arbetsstationer till heltidarna Arbetsstationer till Teknologkårens funktionärer Möteslokaler i olika storlekar. En trevlig och bemötande expedition Ytor för sociala umgängen Kökslokal Förrådsutrymmen Undertecknad fick då i uppgift att ta fram ett dokument som ger en övergripande och tydlig bild av hur Teknologkårens lokaler är fördelade, vem som har access till dess och vilka syften lokalerna idag har samt vad de har använts till tidigare. Vidare presenteras förslag på lokal-förändringar som ämnar till att förbättra utnyttjandet och exponeringen av lokalerna. Arbetet har legat vilande sedan sommaren 2010 men skall nu väckas till liv och avslutas i form av att bli en riktlinje för TLTH. Detta dokument uppdaterades senast Med vänlig hälsning AXEL ANDERSSON Kårordförande 11/12 Riktlinje :: Lokalplan 1 (19)

2 Innehåll Lokalplan - FÖRSLAG... 1 Innehåll... 2 Generella kommentarer från pedeller Teknologkåren, plan Beskrivning av lokalerna på plan Teknologkåren, plan Beskrivning av lokalerna på plan Teknologkåren, plan Beskrivning av lokalerna på plan Tidigare förändringsförslag Riktlinje :: Lokalplan 2 (19)

3 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas Kårhusprojekt startade 1984 och avslutades med invigning den 11 maj Husets kårdelar bekostades av donatorer och resten av Lunds universitet. Huset ägs av Akademiska Hus Syd AB och hyrs i sin helhet ut till gamla Byggnadsstyrelsen, numera Byggnadsenheten vid Lunds Universitet (LU-Bygg). LU-Bygg hyr i sin tur ut lokalerna i Kårhuset till Teknologkåren, Tekniska Fakulteten vid Lunds Universitet (LTH) samt Åma AB/Moroten & Piskan. Teknologkårens lokaler samt kortaccess till dessa administreras av Teknologkårens Pedell. Pedellen har tolkningsrätt över denna riktlinje. Då Pedellen administrerar Kårens lokaler kommer denne alltid in i alla Teknologkårens lokaler. Även Kårordförande har access till alla Teknologkårens lokaler. Kårhusservice som jobbar under samtliga uthyrningar i Kårhuset kommer, i tjänst, in i alla Kårens lokaler. För att garantera säkerheten för en hyresgäst som befinner sig med ett arrangemang i huset kan hyresgästen ansöka om att accesser stängs ner i huset så att funktionärer på Kåren inte kan ta sig in bakvägen. Ansökan lämnas till Pedellen senast 2 veckor i förväg så att informationen om att accessen stängs av kan skickas ut på senast 1 vecka innan arrangemanget. Accessen är något som man har tills man går av sin post eller missköter sig i någon lokal. När man upptäcker någon som missköter sig i Kårens lokaler så ska ett meddelande skickas till Pedellen omgående. Under särskilda arrangemang, exempelvis ARKAD som anordnas av ArbetsMarknadsUtskottet eller Fixhelg som anordnas av HusUtskottet kan utskottens access ökas så att ledamöterna kommer in på fler ställen än vad de gör normalt sett. TLTHs lokaler kan delas in i tre delar l l l Kontorslokaler Förrådslokaler Lokaler för uthyrning Notationer: KLTH - Kansli LTH GR - TLTH GardeRob - direktnyckel till rum 405, Garderoben till Aulan HUT - HusUTskottsnyckel, går lite varstans där HUTare behöver komma åt o fixa. GU - TLTH Gemensamma Utrymmen, i dagsläget rum 144, GS och KM har denna nyckel TKHA - TeknologKår Huvudnyckel A, kommer in i stort sett överallt, Pedell och Kårhusservice i tjänst har denna nyckel. Detta dokument ska ses som styrelsens verktyg för att ha kontroll över våra lokaler. Riktlinje :: Lokalplan 3 (19)

4 Teknologkåren, plan 1 Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar. Riktlinje :: Lokalplan 4 (19)

5 Beskrivning av lokalerna på plan 1 117: Garderobsförråd HEK Garderobsförråd samt förvarig av TLTHs skrivbordsdelar. Senast det gjordes om var det förvaring av rulledelar, nollningsöl och damm. Förrådet disponerades inte av TLTH från början, utan togs över runt 1998/1999) TKHA, Pedell Pedell 125a: Gasquesal Sittnings- och Tentamenslokal som TLTH delar med LU Bygg Har använts till mässor, lunchservering, sittningar, konferenser, tentamen... ca 700 stående gäster, 420 sittande Dörr: 301B Öppen, dvs ingen access förutom Pedell, HUT när det ska fixas saker om man inte hyr lokalen. Pedell 134: Städförråd Städförråd för Gasquesalen. Städförrådet till vänster om 135 var tidigare disponerat av TLTH. Åtminstone fram till 1998/1999 användes det för städmatriel för Gasquesalen. Öppen. Pedell 135, 136: DJ-bås DJ-bås till festaktiviteter i Gasquesalen. Här inifrån kontrolleras Gasquesalens Discorigg. Här förvaras även extralampor till Kårens scenbelysning samt ljuseffekter. Förrådslokal Pedell Pedell 137, 138, 139: Gasqueköket Gasquekök med diskhorum och centralkylt kylrum, m.a.o. kök som tillhör uthyrningarna i Gasquesalen som vill ha kök. Korridoren utanför 137 används idag till förvaring av linnedukar och soptunnor till Gasquesalen. Riktlinje :: Lokalplan 5 (19)

6 Korridoren mellan Gasquesalen och Gasqueköket används för uppställning av TLTHs bardiskar. Bardiskarna köptes in när huset byggdes och sponsrades av Pripps. Garderoben byggdes av HUT 1994 inför invigningen. Från början satt det ett räcke i form av en limträbalk i korridoren, syns som ett streck i ritningen och balken hamnade hemma hos Tobbe Björk. Från början städades köket preussiskt, senare när det förfall så gjordes ändringen att plocka ut alla lösa inventarier till en vagn som är i annan lokal än köket, inlåst, även alla kantiner (bleck) sattes in i en ställning och låstes fast. Förrådslokal Dörr: 104B Heltidare, AktSam Pedell Mer funktionellt kök med fler arbetsplatser, i enlighet med sexmästarkollegiets önskan 143: Pub Cornelis Spritförråd Pub Cornelis Spritförråd Spritförrådet är förrådet för den alkohol och läsk som köps in till Pub Cornelis samt Teknologkårens fester i Gasquesalen. Ansvarig för förrådet är Aktivitetssamordnaren eller, då posten är vakant, Generalsekreteraren Förrådslokal Dörr: 105B: Heltidare och Kårhusservice i tjänst samt av Aktivitetssamordnare betrodda utskottsmedlemmar i samband med AktivitetsUtskottets arrangemang. AktSam 144: Engångsförrådet Disponeras ej av TLTH längre Förrådet byggdes av HUT för HUT och är antagligen inte färdigt enligt den brandinspektion som gjordes. Den första brandtätningen vi gjorde tyckte de inte om, de tyckte inte vi använt rätt sorts tätning Från början förvarades här kontorsmöbler och galgar till garderoben. Byggandet börjades runt år av HUT och avslutades av Glane. Har tidigare använts som sexaförråd samt engångsförråd. Förrådslokal Jan-Åke 155a: Lilla Hjärup ("Burarna") Förrådsnätburar i källaren, från vänster till höger: Scenförrådsbur (scen och extrastolar till fester i Gasquesalen) PPbur, Engångbur (där även Kåren centralt har möjlighet att långtidsförvara julpynt och profilprodukter), Porslinsbur (förvaring av Kårens porslin samt köksvagnen), Teknikbur (Förvaring av Kårens Ljud- och Ljusteknik), Fixbur (HUTs krypin, där de fixar saker, lagar saker som är trasiga och bygger nya saker). Riktlinje :: Lokalplan 6 (19)

7 Korridoren utanför 155a används som förråd av TLTH. Det är lite problematiskt eftersom detta är en utrymningsväg vilket inte alltid respekteras... Från början var teknikburen hälften sexmästeriförråd, hälften HUT-förråd. Glane körde ut sexmästeriet och gav dem aulagarderoben som förråd istället. Glane köpte förmodligen även in de fina vita hyllorna och Glane införde vågen i Porslinsburen. Hösten 2011 bytte TLTH till sig 2 burar från LTH mot Aula förrådet 405 och trappförådet 144. Skyddsrum Dörr: 28-M14-04A: Pedell, KO, GS, HUTare. Nycklar: Scenförrådsbur: TKHA, PP-bur:TKHA, Engångsbur:GU, Porslinsbur: TKHA, Teknikbur: HUT, Fixbur: HUT Styrelsen : Bandysalen med tillhörande omklädningsrum Idrottshall samt två stycken omklädningsrum Skyddsrum Pedell, KO, de som spelar innebandy Pedell Riktlinje :: Lokalplan 7 (19)

8 Teknologkåren, plan 2 Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar. Riktlinje :: Lokalplan 8 (19)

9 Beskrivning av lokalerna på plan 2 212: Arkivet Lokalen används idag för lagring av dokumentation, historiska föremål och annat som är i behov att bevaras till framtiden. Har tidigare varit redaktionsrum för Pålsjö. Redaktionsrummet hade två datorarbetsplatser och ett mötesrum. Ibland flyttade sofforna från 214 in hit. Tanken med ett redaktionsrum var att de olika redaktionerna skulle ha ett eget rum som de kunde stöka hur mycket de vill i medan utskottsrummet skulle användas av alla andra utskott. Det funkade sådär. Förrådslokal, dimensionerat för ca 5-8 personer Pedell, KO, GS, Arkivutskottets ordförande Styrelsen 214: Perstorp Lokalen agerar mötesrum med ett ovalt bord. Rummet hette förr utskottsrummet och motsvarade ungefär "Hänget". Det fanns mötesbord, datorarbetsplatser och soffor. Redaktionen för Pålslö Ängsblad tenderade att ockupera rummet inför varje nummer. Praktiskt med egen traxkontrollerad ingång samtidigt som dörren till resten av expen gick att låsa när inga heltidare var på plats. Det brukade vara så att enbart heltidare och utskottsordförande hade access till själva expen. På den tidan var det här som kopiator och postfack fanns. Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen. Kortaccess bakdörr Heltidare, Styrelsen Styrelsen : Heltidarbås Tre stycken bås där heltidarna sitter Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Heltidare 218: Hänget Avslappningslokal där Teknologkårens medlemmar kan vistas för att samtala, titta på tv eller bara mysa. Här var expens ursprungliga plats. Från början fanns det tankar om att pedellen skulle ha sin arbetsplats här för att kunna hjälpa till bland annat med biljettförsäljning. När perstorp flyttades till 214 gjordes 218 om till utskottsrum. En av tankarna var att det skulle bli mindre spring förbi heltidarnas arbetsplatser från expen till utskottsrummet. Från sommar 2010 blev detta det nya "Hänget" Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Styrelsen Riktlinje :: Lokalplan 9 (19)

10 Kommentar: Historia Möblering: Bli snyggt och funktionellt möblerat, samt införande av fungerande städrutiner Att flytta runt på expen, Perstorp och utskottsrum har gjorts förr. Det måste finnas någon anledning till att expen alltid flyttas tillbaka till original placeringen. 219: Pentry Enkelt utrustat kök för Kårens anställda, arvoderade och funktionärer. Förr fanns här en sofffgrupp och en TV, vilket gjorde rummet till ett "häng". Avlångt köksbord med 12 stolar utplacerade runt om. Två mikrovågsugnar. Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Styrelsen Införande av fungerande städrutiner, mer arbetsyta och ytterligare en diskmaskin 220: Bakre utgång vid expeditionskök Liten korridor ut från köket till baksidan av Kårhuset. Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Pedell 223: Städ/Kopiatorrum ("Äckliga skrubben") I lokalen finns Teknologkårens kopiator, och städmaterial Förr känt som "äckliga skrubben" pga den räliga stank som spreds från det ständigt uttorkade vattenlåset i städvasken. Fungerade som kontorsförråd. Förrådslokal Samma access som 224, Expeditionen GS 224: Expedition TLTHs Expedition där vi tar emot medlemmarna för medlemshantering. Det ursprungliga Perstorpsrummet. Namnet kommer från att det var bolaget Perstorp som sponsrade det rummet. (Hur sponsringen av rum funkade är en lång historia). När 214 blev konferensrum och 218 utskottsrum blev 224 exp. Det var inte helt praktiskt, bland annat sitter alla el och nätverksuttag på fel ställen. Såsmåningom flyttade expen tillbaka till 218 och 224 blev utskottsrum, tydligen numera benämnt "hänget" och inte en plats för arbete utan för socialt umgänge. Anledning för tillbakaflytten är oklart, inte heller tidpunkten för den först stora omflyttningen. Förrådslokal? Under expeditionstiden är vem som helst välkommen, därutöver gäller att samtliga Kårens funktionärer samt Sektionsstyrelseledamöter har tillträde Styrelse 225: Trulstorp Arbetsrum för kårens ekonom. Har även ekonomiskt arkiv Riktlinje :: Lokalplan 10 (19)

11 Från början arkiv, vilket man kan se på bristen på fönster, ventilation och ljuddämpningsplattor i taket. Blev mötesrum när arkivet flyttade till 212. Har kallats för "Utskottsrummet". Har idag (from 2010) fungerande ventilation avsett för kontorsarbete Arbetsrum Ekonom, Pedell, KO, GS Styrelsen 226, 227: Fotoklubben Fotoklubben används som serverrum samt lagringsutrymme för ARKAD, DatorSystemGruppen, AktivitetsUtskottet samt för Fanborgen och Musikföreningen. Mörkerrum för en fotoklubb. Lades ned pga klubben slutade existera Förrådslokal, dock är ventilationen dimensionerad för en fotoklubb. Dörr: 116A: Heltidare, DSG, ARKAD, Musikerföreningen Styrelsen Se bilaga 1 och bilaga 2 Pedell 231: Corneliskorridoren I korridoren finns ett antal skåp som olika utskott, fria föreningar, externa parter och lite annat folk använder Från början gick korridoren genom det som nu är Cornelis diskrum fram till en nödutgångsdörr till klättertornstrappen. En KO med brandingenjörsutblidning gjorde en utredning som sade att den utrymningsvägen inte behövdes, så TLTH bygde om den enligt tidigare berättelse av Anders 2.0 Wenneberg. Allmänt utrymme i kårhuset Heltidare, Kårstyrelse, UO, medlemmar i DF och HUT och KlubbU, och ArmU, och IntU. 232:Dator-Föreningens arbetsrum Lokalen hyrs ut till Datorföreningen (DF), en fri förening under Teknologkåren. Rum : Från början friaförenings-rum. Skulle hyras ut till föreningar som ville ha en lokal. Det var dessutom möjligt att hyra bara en tredjedel av ett rum enligt time-share-princip. Det slutade med att Datorföreningen hyrde två, tills kåren slängde ut dem ur det ena för att göra rojekt/mötes/arbetsrum av. Miljöfereningen hyrde en tredjedel av ett rum och under en viss tid hyrdes ytterliggare plats ut till AIGEEE. Det sägs att ett av rummen var i början känt som "Lenas Rum" efter Lena Uphadyaya(?), den tidens sekreterare/ekonom som ibland låste in sig där för att komma ikapp med bokföringen. Kontorslokal Pedell, Medlemmar i DF DF Hitta en större lokal åt DF och återfå disponeringen av rummet. 233: Projektrummet Bokningsbart rum med datorer samt ett konferansbord för tio personer. Rummet bokas av heltidare. Se 232 Riktlinje :: Lokalplan 11 (19)

12 Kontorslokal Heltidare, Kårstyrelse, UO samt de som bokat lokalen. Styrelsen Samma som Perstorp i mindre format samt arbetsstation 234: "Rum 234" Mötesrum, där framför allt ArmU vistas Från början Cornelis kontor på den tiden vi hade två heltidare som drev Cornelis. Byggdes ihop med puben när korridoren blev diskrum. Har varit förfestrum Se även 232 Var tidigare förrådsutrymme med kyl o frys för Cornelis-verksamhet Sektioners fanor har förvarats här Kontorslokal Heltidare, UO och ArmU Heltidare 235: Café Cornelis förrådsutrymme Matvaror och caféartiklar till daglig caféverksamhet lagras här Kontorslokal TKHA Pedell, KO, GS och KlubbU AktSam 238 Är en korridor/utrymningsväg, inte en del av Cornelis. 239 och 240: Café Cornelis med kök Cornelis är Teknologkårens egna lilla café/pub, där finns allt man behöver, en fin bar för festliga tillfällen, en gemytlig sittningslokal samt ett välutrustat kök. I lokalen förekommer för tillfället ingen dagverksamhet förutom vissa möten, kvällstid drivs pubverksamhet. Cornelis har ett fast alkoholtillstånd i lokalen vilket medför vissa regler som ligger på Klubbmästeriets samvete. Väggen mot 238 togs ner av Pedell 1&2 sommaren 1995 då vi byggde om och kaklade upp utrymmet så att köket kunde växa till den storleken det är idag. Där fanns tidigare en utrymningsväg mot trapphuset. Omdekorerat i två omgångar av TLTH. Från början två fönster ut mot balkongen som alltdi var förtäckta med gardiner på balkongsidan. Väggfasta bänkar på väggen mot balkongen, ståbord/fönsterkarm längs med fönstren. Klädkroksväggen var precis som den dolda väggen bakom darttavlor som undehölls av Hacke Pilspets dartslängarklubb (?) Klubben hade sina hemmamatcher i cupen i Cornelis. Bardisken var från början i zink, vilket kan ses på en del ställen, under plastfolien, men den åldrades inte särskilt väl. Julen 2005 skedde en olycka och Cornelis brann, en person omkom. Verksammhet har bedrivits av både TLTH och av externa parter. Var en gång i tiden en mer pubinriktad lokal, medan det nu är en mer caféinriktad lokal. Sedan jan 2011 bedrivs ingen dagsverksamhet i lokalen, denna är flyttad till Studiecentrum Riktlinje :: Lokalplan 12 (19)

13 120 personer Heltidare, AktU Dörr: 306B, 112B AktSam Under utredning 243: Papperskorridoren Förråd av papper och lite förbrukningsmaterial. Lokalen används av kåren till förvaring av Reftecs arkiv och av hela huset till förvaring av kartongpressen. 244 Soprum används av kåren delas med restaurangen, för att förvara vår flakmoped och sommar-/vinterdäck till rulle Riktlinje :: Lokalplan 13 (19)

14 Teknologkåren, plan 4 Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar. Riktlinje :: Lokalplan 14 (19)

15 Beskrivning av lokalerna på plan 4 401: Inspektorshyllan Inspektorshyllan används till att visa upp målningar. 405: SexaFörråd Används av LTH Från början graderob till aulan, men aldrig använd för det syftet. Ständigt låst. Pedell 6 (Glane) flyttade upp sexförrådet hit från Lilla Hjärup. Har använts till att förvara extra sten till bastuaggregatet och de ursprungliga möblerna från punchverandan. De möblerna som fortfarande var hela skänktes bort till funktionärer. Har även varit förråd för engångsartiklar Lokal Förrådslokal Jan-Åke 416, 418, 419, 420, 420A, 421 samt Punschveranda: Avslappningslokal Området används för avkoppling och uppfräshning. Där finns två omklädningsrum (ett för Trula, ett för Truls), bastu samt punschveranda. PH bytte ut alla lavarna i bastun under sitt år. Punschverandan: Möblerna byggdes av TLTHs motorcykelklubb Pålsjö Änglar (bytte senare namn till Pålsjö Ändrar (?)). Originalmöblerna var mer delikata och definitivt inte teknologsäkra. Dörr: 204B Samtliga av kårens funktionärer, dessutom kan alla medlemmar i Teknologkåren ansöka om access från Pedellen Pedell Uppfräschning av möblemang 424: Förråd Används av kåren som flaggförråd, datorn som styr ugglan Cornelius hoande och eventuella sjungande står även här. Lokal 50xx: Förråd Disponeras ej av TLTH, hösten 2011 förvarar TLTH lite teknisk utrustning där, denna måste med stor sannolikhet flyttas Riktlinje :: Lokalplan 15 (19)

16 Tidigare förändringsförslag: Generella kommentarer från pedeller Att flytta runt på expen, Perstorp och utskottsrum har gjorts förr. Det måste finnas någon anledning till att expen alltid flyttas tillbaka till originalplaceringen. Lägg inte en massa pengar på att köpa specialanpassade möbler och bygga nya dörrar då det troligen kommer att ändras igen inom några få år. Lägg pengarna på att renovera och köpa nya möbler istället och arbetet på att få någon att börja städa Renoveringar borde huset stå för, börjar Kåren betala för det så kanske Kåren får börja betala för många saker som ska ingå i husets kostnader. Problemet är att det är ett beställningsjobb då det inte ingår i byggnadsstatusen av huset, därav måste TLTH stå för kostnaden, om man inte lyckas övertala LU Bygg (Byggnadesheten) och LTH att vara med och dela på kakan. En reflektion kan vara att inte ta i för mycket med lokalförändringar, särskilt de som kostar mycket pengar. Det är viktigare att satsa på att ha rätt verksamhet i lokalerna. Tyvärr är det lätt att tro att verksamhetsproblem löses genom att ändra på lokalerna. Är det verkligen så svårt att hitta till ett rum, se till att ha färdiga kartor på websidan som man kan skicka med i möteskallelserna. Det är billigare, enklare och snabbare. Kontakta LU Bygg och se om ni inte kan få dem att ordna en bra husöversiktsskylt. Det kan finnas plats för det i tillgänglighetsarbetet. Titta till exempel på den karta för synskadade som är uppsatt på Lunds station vid trappan till bron. Anpassad för synskadade. Framför allt är det viktigt att det finns en anledning för medlemmarna att komma till huset, annars kvittar det hur lätt det är att hitta. Och glöm inte att inte göra om våra misstag :) Motion: Borttagande av dörr till korridor 231 I dagsläget är det nog många av Teknologkårens medlemmar som inte känner till eller hittar till Corneliskorridoren (korridor 231) och de lokaler som finns i anknytning till den. Detta beror förmodligen främst på att korridoren är geografiskt distansierad från kök samt expidition, men även att det idag krävs särskild access för att öppna dörren till korridoren. Styrelsen vill ändra på detta genom att ta bort dörren ut mot LTH kansli helt. Detta kommer medföra att korridoren blir mer inbjudande, i hopp om att fler skall hitta till de lokaler som ligger i anknytning till korridoren. Styrelsen föreslår därför att dörren till korridor 231 som vätter mot LTH kansli tas bort. Kommentarer till motion 1 Jag är rätt säker på att det är en branddörr. Såna tar man inte bort hur som helst. Dessutom är det inte TLTHs dörr. Formuleringen bör ändras till "TLTH skall verka för att dörren tas bort." eller "Ger pedellen i uppdrag att verka för att dörren tas bort." Den här dörren hade från början ingen traxläsare, den satte Pedell 6 Johan Glane in. Likaså dörruphållarmagneten. Som jag minns det var anledningen till Riktlinje :: Lokalplan 16 (19)

17 passerkontrollern att det var för lätt för tjuvar och banditer att gömma sig därinne och försöka bryta upp skåp och dörrar. Pedell 5, Ola Nilsson Dörren har både traxläsare och uppställningsmagnet. Problemet bör därför kunna lösas genom att ställa in ett schema som håller dörren öppen under arbetstid. En av poängerna med att ha kvar dörren och hålla den låst under kvällar och nätter är att det finns en hel del skåp med mer eller mindre värdefulla saker i. Även om innehållet i skåpen kanske inte är speciellt värdefulla så hindrar det in tjuvar och banditer från att bryta upp dem för att titta efter och det kostar en del att laga uppbrutna skåp. Robert Åkemalm Jag tycker det är dumt att ta bort dörren, däreot så kan man ta bort hela väggstycket och sätta in glasdörrar som finns in mot kansliet istället Gustaf Scheja Riktlinje :: Lokalplan 17 (19)

18 Motion: Renovering av golv i Corneliskorridoren Om dörren till Corneliskorridoren (korridor 231) tas bort, se bilaga 2, bör korridoren få sig ett litet ansiktslyft. I dagsläget är golvet i korridoren tråkigt och skitigt, vilket inte ger en inbjudande syn utan snarare direkt motverkar ett av syftena med att ta bort dörren. Styrelsen föreslår därför att att golvet till korridor 231 ersätts med samma klinker som finns i andra allmäna utrymmen. belysningen görs trevligare och mer inbjudande. Kommentarer på motion 2 Mattan i sig borde vara från 2006(?) och är inte speciellt sliten, jag kan dock hålla med om att korridoren kommer att se hemsk ut med nuvarande plastmatta om man tar bort dörren. Om dörren får vara kvar så ser jag inga problem med att ha kvar mattan, det gäller bara att få städet att börja städa korridoren också. Rober Åkemalm Riktlinje :: Lokalplan 18 (19)

19 Motion: Projektrummet blir mötesrum Då Teknologkåren har ett behov av att erbjuda mötesrum till såväl utskott som funktionärer, bör alla lämpliga lokaler organiseras så att de kan på bästa sätt användas. I dagsläget agerar Projektrummet (rum 233) både arbetsrum men även mötesrum. Vidare är möbleringen inte alls optimal för vare sig det ena eller det andra. Detta vill styrelsen ändra på. Styrelsen föreslår därför att att att lokal 233 optimeras för möten, detta genom; endast en arbetsdator bor i rummet och nuvarande bordet placeras i mitten av rummet och förlängs så att fler kan sitta runt det. Kommentarer på motion 3 Om rummet görs om till enbart mötesrum så bör även projektor och duk installeras på ett bra sätt eftersom detta ofta efterfrågas i samband med möten Robert Åkemalm. Riktlinje :: Lokalplan 19 (19)

Riktlinje - Lokalplan... 1. Innehåll... 1. 1. Om dokumentet... 2. 1.1 Syfte... 2. 1.2 Behovsidentifikation... 2. 1.3 Lokalindelning...

Riktlinje - Lokalplan... 1. Innehåll... 1. 1. Om dokumentet... 2. 1.1 Syfte... 2. 1.2 Behovsidentifikation... 2. 1.3 Lokalindelning... RIKTLINJE Lokalplan Antagen: Kårstyrelsemöte 2013-12-09 Riktlinje - Lokalplan Innehåll Riktlinje - Lokalplan... 1 Innehåll... 1 1. Om dokumentet... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Behovsidentifikation... 2 1.3 Lokalindelning...

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige DAGORDNING FM3 / 2014 Lund, 21 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom FM 3 bil. Fullmäktigemöte den 30 mars 2014

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE 4:a - Full sundsutsikt i Lomma. Här bor du överst i en spatiös lägenhet om 132,5 m² på våning 6 av 7. Helt fri och enastående sundsutsikt

Läs mer

Kontorshotell med fasta eller flexibla. kontorsplatser och ett virtuellt kontor 2012-12-28

Kontorshotell med fasta eller flexibla. kontorsplatser och ett virtuellt kontor 2012-12-28 Kontorshotell med fasta eller flexibla kontorsplatser och ett virtuellt kontor 2012-12-28 Kontorshotellet är en möjlighet för dig som företagare i Jönköping! Med ett centralt läge och nära till avfart

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Kungsberget - Verandan

Kungsberget - Verandan Kungsberget - Verandan Pris fr: 1 149 000 kr Avgift fr: 1 400 kr/mån inkl. Värme,VVS o El Typ: Lägenhet Rum: 3 4 rum + kök och bastu Bäddar: 6-8st Boarea: 52 eller 77 kvm Byggår: 2011 6 Bädds lägenheter

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Beskrivning av Utsikten

Beskrivning av Utsikten Brf. Månberget 2009-12-14 Hyr gästrummet Utsikten Beskrivning av Utsikten Rummet har en magnifik utsikt över Mysingen och hamnområdet genom sina stora fönster på långsidan. Här finns matplats för 20 personer

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

Så bygger vi: Trots att bottenplan är yteffektiv upplevs det inte trångt pga uterummet samt högt i tak

Så bygger vi: Trots att bottenplan är yteffektiv upplevs det inte trångt pga uterummet samt högt i tak Så bygger vi: Bottenvåningen är dyrast att bygga. Genom att göra den yteffektiv, så minskar vi byggkostnaderna rejält. Alla hus är fristående - inga grannar vägg-i-vägg! Planlösningsbehoven har ändrats

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016. 02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TEKNISKA ROTELNS TILLKOMMANDE

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Fabriksvägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Nitta Missionshus! Fd Missionshuset i Nitta finns nu till salu! Perfekt

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL

SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL Innehållsförteckning Välkommen till Salongen, Karlskrona konsthall 1 Lokalinformation Salongen 2 Information till dig som hyresgäst,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB.

POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB. OBJEKTBESKRIVNING POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB. Ett stenkast från både Kyrkvikens strand och Arvika centrum ligger Rajjens bowling. Här får du en unik chans att överta en populär

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Regler för lån av Winden

Regler för lån av Winden Regler för lån av Winden Fastställd av: Maskinteknologssektionens styrelse 30 mars 2015 Fall 08 Innehåll Regler för disponering av Winden... 3 Allmänna regler... 3 Regler för alkoholrelaterade arrangemang...

Läs mer

Prislista för lokaler och utrustning på Teknologkåren 2015 (med reservation för eventuella fel eller ändringar)

Prislista för lokaler och utrustning på Teknologkåren 2015 (med reservation för eventuella fel eller ändringar) Hyreskategorier och prissättning Teknologkåren har fastslagit diverse rabattsatser som ges. Nedan följer vilka rabattkategorier vi har samt vilken rabattsats som tillämpas. 1. TLTH centralt och sektioner

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast 2013-07-12 " Vi har bott i vår mysiga lägenhet i Bagaregården i 6,5 år och har trivts otroligt bra.

Läs mer

Aftongatan 54. Aftongatan 54. www.hemverket.se - Sida 1 av 12

Aftongatan 54. Aftongatan 54. www.hemverket.se - Sida 1 av 12 Län Östergötland Gatuadress Kommun Linköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 84.5 m² Område Haninge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge på entréplan med radhuskänsla. Stor uteplats med trädäckad

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Björkå 135. Trevlig villa för familjen! Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2. enligt överenskommelse.

Björkå 135. Trevlig villa för familjen! Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2. enligt överenskommelse. Björkå 135 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2 Område Gatuadress Björkå 135 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Trevlig villa för familjen! Välkomna till denna trevliga familjevilla

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.5 rum (1 sovrum) / 73 m² Område Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med ändå nära till allt. Vacker utsikt från alla rummen och ett

Läs mer

Vad är det som är så bra med styling av mitt hem?

Vad är det som är så bra med styling av mitt hem? Vad är det som är så bra med styling av mitt hem? Att styla sitt hem inför en försäljning innebär att man gör den så tilltalande som möjligt för kunden. Det är svårt att säga hur mycket mer vinst man gör

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

HEJSAN NOLLAN! Hejsan Nollan!

HEJSAN NOLLAN! Hejsan Nollan! Hejsan Nollan! Jag vill gratulera att du blivit antagen till LTH och välkommna dig hit! Mitt namn är Felicia och jag är din Nollegeneral, hövding över hela LTHs nollning. Du kommer att träffa på mig ett

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och tyst läge centralt i Norrköping. Stor gemensam trädgård

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012 livsmedels INFORMATION februari 2012 FRÅN MILJÖKONTORET Att starta livsmedelsverksamhet Planerar du att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Då krävs det att verksamheten och lokalen där du tänker

Läs mer

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar.

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Norrköping Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Arkiv 1 gång/månad Torrmoppa / fuktmoppa golv Bastu Hus 15 plan 1 5 gånger/vecka Fuktmoppa / fukttorka golv Avfläcka glas Rengör lavar 1 gång/vecka

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor Husbok för Bilprovningens huvudkontor Så fungerar vårt flexkontor Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Välkommen till Bilprovningens

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

LOKALHYRA HFF Klubblokal

LOKALHYRA HFF Klubblokal LOKALHYRA HFF Klubblokal HYR HÖRBYS BÄSTA FEST OCH KONFERENSLOKAL. LUFTIGA 120 KVADRATMETER FÖR 10-100 PERSONER. NYLAGT TÅLIGT PARKETTGOLV. BILDKANON OCH FILMDUK FINNS. FUNKTIONELLT KÖK MED SPIS, UGN,

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot har rätt att disponera ett arbetsrum i riksdagens lokaler.

Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot har rätt att disponera ett arbetsrum i riksdagens lokaler. RFS nr: 2005:9 Rubrik: Föreskrift om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter Utfärdad: 26 oktober 2005 Ändring införd: t.o.m. RFS 2010:2 Arbetsrum Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket nära till bra kommunikationer och kommande station för pendeltåg.

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström Presentation Ett charmigt och mycket välskött bostadshus som ursprungligen är uppfört i stående stock år 1934 i 1½ plan med hel

Läs mer

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Vardagsrum Vardagsrum

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Heavägen 23 Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Område Gatuadress Heavägen 23 Komplett Hästgård Med Potential För Ytterligare Verksamhet, Kungsbacka Tillträde tidigast Nu finns möjlighet

Läs mer

Per Hector inleder husmötet med att hälsa välkommen. Drygt 30 personer deltar i mötet. Vad kul att så många kunde komma!

Per Hector inleder husmötet med att hälsa välkommen. Drygt 30 personer deltar i mötet. Vad kul att så många kunde komma! Mötesprotokoll 2:a april 2014 Husmöte Per Hector inleder husmötet med att hälsa välkommen. Drygt 30 personer deltar i mötet. Vad kul att så många kunde komma! Peter Beijer som sitter i projektgruppen presenteras.

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY PRESENTATION Lyyskis Fastigheter kan i samarbete med Villes Byggservice AB erbjuda dig ett nytt boende i Godby centrum. Under våren 2014 uppförs ett parhus bestående

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

VASASTAN TOMTEBOGATAN 19 138 KVM

VASASTAN TOMTEBOGATAN 19 138 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN TOMTEBOGATAN 19 138 KVM Sida 1 av 14 BESKRIVNING Tomtebogatan 19, 138 kvm Hörnlokal med fina stora fönster mot välbesökt gata och med tillhörande förråd/lager I

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

PM STUDENTHEMMET SPARAS! Viktiga ändringar meddelas via anslag.

PM STUDENTHEMMET SPARAS! Viktiga ändringar meddelas via anslag. PM STUDENTHEMMET SPARAS! Viktiga ändringar meddelas via anslag. sida 1 VÄLKOMMEN TILL JOHANNELUNDS STUDENTHEM Studenthemmet är en del av Johannelunds organisation. Johannelunds ledning fastställer hyror,

Läs mer

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Ekerum Campingen ligger mycket attraktivt alldeles vid Kalmarsund endast en dryg mil från sommarmetropolen Borgholm med dess

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Allégatan 26 Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Centralt på hörna! Välkommen till ett trivsamt hus placerat på

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114

TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114 TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114 EXPEDITION VX: 046-14 03 90 FAX: 046-14 26 14 EXPEN@TLTH.LTH.SE KÅRORDFÖRANDE 046-14 03 91 KO@TLTH.LTH.SE TLTHs alkoholpolicy

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Granhäcksvägen 1d Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Nu kan vi erbjuda ännu en bostadsrätt i populära Brf Granhäcken!

Läs mer

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg. Fysiologihuset Kortfakta Adress: Artedigränd 7 Anläggninsnummer: J0008007 Byggår: 1969 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Fysiologihuset heter Sven-Erik Harr. Det är

Läs mer

Köket. Om du jobbar i köket har du följande uppgifter:

Köket. Om du jobbar i köket har du följande uppgifter: Köket Om du jobbar i köket har du följande uppgifter: Hjälpa till med att förbereda matserveringen. Köksansvariga Carina J (0702390425) informerar er på plats vad hon behöver hjälp med. Ställa fram / Servera

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida.

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida. Systematisk brandskyddarbete 4 november 2008 Närvarande: Matilda Silva / CFAB Peder Stärnman /Akademiska Hus Maria Liritsi / Husansvarig KB 0. Plan 9. Plan 8. Plan 7 Plan 5 FORSKARHUS I 1. Byta lysrör

Läs mer

Bergkristallsgatan 44

Bergkristallsgatan 44 Bergkristallsgatan 44 Tynnered, Göteborg Ansvarig mäklare Fastighetsmäklare Att arbeta med människor är något jag trivs med och har erfarenhet av. RUM: 3 rum + Kök TYP: Lägenhet 031-7344950 BOAREA: 77

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Bakgrund: Svenska Bostäder har som ambition att renovera trapphusen på Cervins väg 17-21. Med start på Cervins väg 17, år 2012. ÅWL arkitekter AB fick i uppdrag

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Presentation Stilfull och representativ femrumsvåning i bekvämt läge på Ålandsvägen 32 i centrala Mariehamn. Aktielägenheten är fin, representativ

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Remiss om VB-facken till LTHs programstudenter

Remiss om VB-facken till LTHs programstudenter Remiss angående VB-fack 1 2006-09-06 LTHs kansli, Utbildningsservice Karim Andersson Remiss om VB-facken till LTHs programstudenter Frågan om VB-fackens vara eller inte vara har diskuterats i olika sammanhang

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer