Riktlinje - Lokalplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje - Lokalplan"

Transkript

1 RIKTLINJE Lokalplan Kårhuset Lund, 15 april 2012 Axel Andersson, Kårordförande Riktlinje - Lokalplan Följande behov har identifierades under arbetes gång: Arbetsstationer till heltidarna Arbetsstationer till Teknologkårens funktionärer Möteslokaler i olika storlekar. En trevlig och bemötande expedition Ytor för sociala umgängen Kökslokal Förrådsutrymmen Undertecknad fick då i uppgift att ta fram ett dokument som ger en övergripande och tydlig bild av hur Teknologkårens lokaler är fördelade, vem som har access till dess och vilka syften lokalerna idag har samt vad de har använts till tidigare. Vidare presenteras förslag på lokal-förändringar som ämnar till att förbättra utnyttjandet och exponeringen av lokalerna. Arbetet har legat vilande sedan sommaren 2010 men skall nu väckas till liv och avslutas i form av att bli en riktlinje för TLTH. Detta dokument uppdaterades senast Med vänlig hälsning AXEL ANDERSSON Kårordförande 11/12 Riktlinje :: Lokalplan 1 (19)

2 Innehåll Lokalplan - FÖRSLAG... 1 Innehåll... 2 Generella kommentarer från pedeller Teknologkåren, plan Beskrivning av lokalerna på plan Teknologkåren, plan Beskrivning av lokalerna på plan Teknologkåren, plan Beskrivning av lokalerna på plan Tidigare förändringsförslag Riktlinje :: Lokalplan 2 (19)

3 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas Kårhusprojekt startade 1984 och avslutades med invigning den 11 maj Husets kårdelar bekostades av donatorer och resten av Lunds universitet. Huset ägs av Akademiska Hus Syd AB och hyrs i sin helhet ut till gamla Byggnadsstyrelsen, numera Byggnadsenheten vid Lunds Universitet (LU-Bygg). LU-Bygg hyr i sin tur ut lokalerna i Kårhuset till Teknologkåren, Tekniska Fakulteten vid Lunds Universitet (LTH) samt Åma AB/Moroten & Piskan. Teknologkårens lokaler samt kortaccess till dessa administreras av Teknologkårens Pedell. Pedellen har tolkningsrätt över denna riktlinje. Då Pedellen administrerar Kårens lokaler kommer denne alltid in i alla Teknologkårens lokaler. Även Kårordförande har access till alla Teknologkårens lokaler. Kårhusservice som jobbar under samtliga uthyrningar i Kårhuset kommer, i tjänst, in i alla Kårens lokaler. För att garantera säkerheten för en hyresgäst som befinner sig med ett arrangemang i huset kan hyresgästen ansöka om att accesser stängs ner i huset så att funktionärer på Kåren inte kan ta sig in bakvägen. Ansökan lämnas till Pedellen senast 2 veckor i förväg så att informationen om att accessen stängs av kan skickas ut på senast 1 vecka innan arrangemanget. Accessen är något som man har tills man går av sin post eller missköter sig i någon lokal. När man upptäcker någon som missköter sig i Kårens lokaler så ska ett meddelande skickas till Pedellen omgående. Under särskilda arrangemang, exempelvis ARKAD som anordnas av ArbetsMarknadsUtskottet eller Fixhelg som anordnas av HusUtskottet kan utskottens access ökas så att ledamöterna kommer in på fler ställen än vad de gör normalt sett. TLTHs lokaler kan delas in i tre delar l l l Kontorslokaler Förrådslokaler Lokaler för uthyrning Notationer: KLTH - Kansli LTH GR - TLTH GardeRob - direktnyckel till rum 405, Garderoben till Aulan HUT - HusUTskottsnyckel, går lite varstans där HUTare behöver komma åt o fixa. GU - TLTH Gemensamma Utrymmen, i dagsläget rum 144, GS och KM har denna nyckel TKHA - TeknologKår Huvudnyckel A, kommer in i stort sett överallt, Pedell och Kårhusservice i tjänst har denna nyckel. Detta dokument ska ses som styrelsens verktyg för att ha kontroll över våra lokaler. Riktlinje :: Lokalplan 3 (19)

4 Teknologkåren, plan 1 Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar. Riktlinje :: Lokalplan 4 (19)

5 Beskrivning av lokalerna på plan 1 117: Garderobsförråd HEK Garderobsförråd samt förvarig av TLTHs skrivbordsdelar. Senast det gjordes om var det förvaring av rulledelar, nollningsöl och damm. Förrådet disponerades inte av TLTH från början, utan togs över runt 1998/1999) TKHA, Pedell Pedell 125a: Gasquesal Sittnings- och Tentamenslokal som TLTH delar med LU Bygg Har använts till mässor, lunchservering, sittningar, konferenser, tentamen... ca 700 stående gäster, 420 sittande Dörr: 301B Öppen, dvs ingen access förutom Pedell, HUT när det ska fixas saker om man inte hyr lokalen. Pedell 134: Städförråd Städförråd för Gasquesalen. Städförrådet till vänster om 135 var tidigare disponerat av TLTH. Åtminstone fram till 1998/1999 användes det för städmatriel för Gasquesalen. Öppen. Pedell 135, 136: DJ-bås DJ-bås till festaktiviteter i Gasquesalen. Här inifrån kontrolleras Gasquesalens Discorigg. Här förvaras även extralampor till Kårens scenbelysning samt ljuseffekter. Förrådslokal Pedell Pedell 137, 138, 139: Gasqueköket Gasquekök med diskhorum och centralkylt kylrum, m.a.o. kök som tillhör uthyrningarna i Gasquesalen som vill ha kök. Korridoren utanför 137 används idag till förvaring av linnedukar och soptunnor till Gasquesalen. Riktlinje :: Lokalplan 5 (19)

6 Korridoren mellan Gasquesalen och Gasqueköket används för uppställning av TLTHs bardiskar. Bardiskarna köptes in när huset byggdes och sponsrades av Pripps. Garderoben byggdes av HUT 1994 inför invigningen. Från början satt det ett räcke i form av en limträbalk i korridoren, syns som ett streck i ritningen och balken hamnade hemma hos Tobbe Björk. Från början städades köket preussiskt, senare när det förfall så gjordes ändringen att plocka ut alla lösa inventarier till en vagn som är i annan lokal än köket, inlåst, även alla kantiner (bleck) sattes in i en ställning och låstes fast. Förrådslokal Dörr: 104B Heltidare, AktSam Pedell Mer funktionellt kök med fler arbetsplatser, i enlighet med sexmästarkollegiets önskan 143: Pub Cornelis Spritförråd Pub Cornelis Spritförråd Spritförrådet är förrådet för den alkohol och läsk som köps in till Pub Cornelis samt Teknologkårens fester i Gasquesalen. Ansvarig för förrådet är Aktivitetssamordnaren eller, då posten är vakant, Generalsekreteraren Förrådslokal Dörr: 105B: Heltidare och Kårhusservice i tjänst samt av Aktivitetssamordnare betrodda utskottsmedlemmar i samband med AktivitetsUtskottets arrangemang. AktSam 144: Engångsförrådet Disponeras ej av TLTH längre Förrådet byggdes av HUT för HUT och är antagligen inte färdigt enligt den brandinspektion som gjordes. Den första brandtätningen vi gjorde tyckte de inte om, de tyckte inte vi använt rätt sorts tätning Från början förvarades här kontorsmöbler och galgar till garderoben. Byggandet börjades runt år av HUT och avslutades av Glane. Har tidigare använts som sexaförråd samt engångsförråd. Förrådslokal Jan-Åke 155a: Lilla Hjärup ("Burarna") Förrådsnätburar i källaren, från vänster till höger: Scenförrådsbur (scen och extrastolar till fester i Gasquesalen) PPbur, Engångbur (där även Kåren centralt har möjlighet att långtidsförvara julpynt och profilprodukter), Porslinsbur (förvaring av Kårens porslin samt köksvagnen), Teknikbur (Förvaring av Kårens Ljud- och Ljusteknik), Fixbur (HUTs krypin, där de fixar saker, lagar saker som är trasiga och bygger nya saker). Riktlinje :: Lokalplan 6 (19)

7 Korridoren utanför 155a används som förråd av TLTH. Det är lite problematiskt eftersom detta är en utrymningsväg vilket inte alltid respekteras... Från början var teknikburen hälften sexmästeriförråd, hälften HUT-förråd. Glane körde ut sexmästeriet och gav dem aulagarderoben som förråd istället. Glane köpte förmodligen även in de fina vita hyllorna och Glane införde vågen i Porslinsburen. Hösten 2011 bytte TLTH till sig 2 burar från LTH mot Aula förrådet 405 och trappförådet 144. Skyddsrum Dörr: 28-M14-04A: Pedell, KO, GS, HUTare. Nycklar: Scenförrådsbur: TKHA, PP-bur:TKHA, Engångsbur:GU, Porslinsbur: TKHA, Teknikbur: HUT, Fixbur: HUT Styrelsen : Bandysalen med tillhörande omklädningsrum Idrottshall samt två stycken omklädningsrum Skyddsrum Pedell, KO, de som spelar innebandy Pedell Riktlinje :: Lokalplan 7 (19)

8 Teknologkåren, plan 2 Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar. Riktlinje :: Lokalplan 8 (19)

9 Beskrivning av lokalerna på plan 2 212: Arkivet Lokalen används idag för lagring av dokumentation, historiska föremål och annat som är i behov att bevaras till framtiden. Har tidigare varit redaktionsrum för Pålsjö. Redaktionsrummet hade två datorarbetsplatser och ett mötesrum. Ibland flyttade sofforna från 214 in hit. Tanken med ett redaktionsrum var att de olika redaktionerna skulle ha ett eget rum som de kunde stöka hur mycket de vill i medan utskottsrummet skulle användas av alla andra utskott. Det funkade sådär. Förrådslokal, dimensionerat för ca 5-8 personer Pedell, KO, GS, Arkivutskottets ordförande Styrelsen 214: Perstorp Lokalen agerar mötesrum med ett ovalt bord. Rummet hette förr utskottsrummet och motsvarade ungefär "Hänget". Det fanns mötesbord, datorarbetsplatser och soffor. Redaktionen för Pålslö Ängsblad tenderade att ockupera rummet inför varje nummer. Praktiskt med egen traxkontrollerad ingång samtidigt som dörren till resten av expen gick att låsa när inga heltidare var på plats. Det brukade vara så att enbart heltidare och utskottsordförande hade access till själva expen. På den tidan var det här som kopiator och postfack fanns. Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen. Kortaccess bakdörr Heltidare, Styrelsen Styrelsen : Heltidarbås Tre stycken bås där heltidarna sitter Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Heltidare 218: Hänget Avslappningslokal där Teknologkårens medlemmar kan vistas för att samtala, titta på tv eller bara mysa. Här var expens ursprungliga plats. Från början fanns det tankar om att pedellen skulle ha sin arbetsplats här för att kunna hjälpa till bland annat med biljettförsäljning. När perstorp flyttades till 214 gjordes 218 om till utskottsrum. En av tankarna var att det skulle bli mindre spring förbi heltidarnas arbetsplatser från expen till utskottsrummet. Från sommar 2010 blev detta det nya "Hänget" Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Styrelsen Riktlinje :: Lokalplan 9 (19)

10 Kommentar: Historia Möblering: Bli snyggt och funktionellt möblerat, samt införande av fungerande städrutiner Att flytta runt på expen, Perstorp och utskottsrum har gjorts förr. Det måste finnas någon anledning till att expen alltid flyttas tillbaka till original placeringen. 219: Pentry Enkelt utrustat kök för Kårens anställda, arvoderade och funktionärer. Förr fanns här en sofffgrupp och en TV, vilket gjorde rummet till ett "häng". Avlångt köksbord med 12 stolar utplacerade runt om. Två mikrovågsugnar. Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Styrelsen Införande av fungerande städrutiner, mer arbetsyta och ytterligare en diskmaskin 220: Bakre utgång vid expeditionskök Liten korridor ut från köket till baksidan av Kårhuset. Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Pedell 223: Städ/Kopiatorrum ("Äckliga skrubben") I lokalen finns Teknologkårens kopiator, och städmaterial Förr känt som "äckliga skrubben" pga den räliga stank som spreds från det ständigt uttorkade vattenlåset i städvasken. Fungerade som kontorsförråd. Förrådslokal Samma access som 224, Expeditionen GS 224: Expedition TLTHs Expedition där vi tar emot medlemmarna för medlemshantering. Det ursprungliga Perstorpsrummet. Namnet kommer från att det var bolaget Perstorp som sponsrade det rummet. (Hur sponsringen av rum funkade är en lång historia). När 214 blev konferensrum och 218 utskottsrum blev 224 exp. Det var inte helt praktiskt, bland annat sitter alla el och nätverksuttag på fel ställen. Såsmåningom flyttade expen tillbaka till 218 och 224 blev utskottsrum, tydligen numera benämnt "hänget" och inte en plats för arbete utan för socialt umgänge. Anledning för tillbakaflytten är oklart, inte heller tidpunkten för den först stora omflyttningen. Förrådslokal? Under expeditionstiden är vem som helst välkommen, därutöver gäller att samtliga Kårens funktionärer samt Sektionsstyrelseledamöter har tillträde Styrelse 225: Trulstorp Arbetsrum för kårens ekonom. Har även ekonomiskt arkiv Riktlinje :: Lokalplan 10 (19)

11 Från början arkiv, vilket man kan se på bristen på fönster, ventilation och ljuddämpningsplattor i taket. Blev mötesrum när arkivet flyttade till 212. Har kallats för "Utskottsrummet". Har idag (from 2010) fungerande ventilation avsett för kontorsarbete Arbetsrum Ekonom, Pedell, KO, GS Styrelsen 226, 227: Fotoklubben Fotoklubben används som serverrum samt lagringsutrymme för ARKAD, DatorSystemGruppen, AktivitetsUtskottet samt för Fanborgen och Musikföreningen. Mörkerrum för en fotoklubb. Lades ned pga klubben slutade existera Förrådslokal, dock är ventilationen dimensionerad för en fotoklubb. Dörr: 116A: Heltidare, DSG, ARKAD, Musikerföreningen Styrelsen Se bilaga 1 och bilaga 2 Pedell 231: Corneliskorridoren I korridoren finns ett antal skåp som olika utskott, fria föreningar, externa parter och lite annat folk använder Från början gick korridoren genom det som nu är Cornelis diskrum fram till en nödutgångsdörr till klättertornstrappen. En KO med brandingenjörsutblidning gjorde en utredning som sade att den utrymningsvägen inte behövdes, så TLTH bygde om den enligt tidigare berättelse av Anders 2.0 Wenneberg. Allmänt utrymme i kårhuset Heltidare, Kårstyrelse, UO, medlemmar i DF och HUT och KlubbU, och ArmU, och IntU. 232:Dator-Föreningens arbetsrum Lokalen hyrs ut till Datorföreningen (DF), en fri förening under Teknologkåren. Rum : Från början friaförenings-rum. Skulle hyras ut till föreningar som ville ha en lokal. Det var dessutom möjligt att hyra bara en tredjedel av ett rum enligt time-share-princip. Det slutade med att Datorföreningen hyrde två, tills kåren slängde ut dem ur det ena för att göra rojekt/mötes/arbetsrum av. Miljöfereningen hyrde en tredjedel av ett rum och under en viss tid hyrdes ytterliggare plats ut till AIGEEE. Det sägs att ett av rummen var i början känt som "Lenas Rum" efter Lena Uphadyaya(?), den tidens sekreterare/ekonom som ibland låste in sig där för att komma ikapp med bokföringen. Kontorslokal Pedell, Medlemmar i DF DF Hitta en större lokal åt DF och återfå disponeringen av rummet. 233: Projektrummet Bokningsbart rum med datorer samt ett konferansbord för tio personer. Rummet bokas av heltidare. Se 232 Riktlinje :: Lokalplan 11 (19)

12 Kontorslokal Heltidare, Kårstyrelse, UO samt de som bokat lokalen. Styrelsen Samma som Perstorp i mindre format samt arbetsstation 234: "Rum 234" Mötesrum, där framför allt ArmU vistas Från början Cornelis kontor på den tiden vi hade två heltidare som drev Cornelis. Byggdes ihop med puben när korridoren blev diskrum. Har varit förfestrum Se även 232 Var tidigare förrådsutrymme med kyl o frys för Cornelis-verksamhet Sektioners fanor har förvarats här Kontorslokal Heltidare, UO och ArmU Heltidare 235: Café Cornelis förrådsutrymme Matvaror och caféartiklar till daglig caféverksamhet lagras här Kontorslokal TKHA Pedell, KO, GS och KlubbU AktSam 238 Är en korridor/utrymningsväg, inte en del av Cornelis. 239 och 240: Café Cornelis med kök Cornelis är Teknologkårens egna lilla café/pub, där finns allt man behöver, en fin bar för festliga tillfällen, en gemytlig sittningslokal samt ett välutrustat kök. I lokalen förekommer för tillfället ingen dagverksamhet förutom vissa möten, kvällstid drivs pubverksamhet. Cornelis har ett fast alkoholtillstånd i lokalen vilket medför vissa regler som ligger på Klubbmästeriets samvete. Väggen mot 238 togs ner av Pedell 1&2 sommaren 1995 då vi byggde om och kaklade upp utrymmet så att köket kunde växa till den storleken det är idag. Där fanns tidigare en utrymningsväg mot trapphuset. Omdekorerat i två omgångar av TLTH. Från början två fönster ut mot balkongen som alltdi var förtäckta med gardiner på balkongsidan. Väggfasta bänkar på väggen mot balkongen, ståbord/fönsterkarm längs med fönstren. Klädkroksväggen var precis som den dolda väggen bakom darttavlor som undehölls av Hacke Pilspets dartslängarklubb (?) Klubben hade sina hemmamatcher i cupen i Cornelis. Bardisken var från början i zink, vilket kan ses på en del ställen, under plastfolien, men den åldrades inte särskilt väl. Julen 2005 skedde en olycka och Cornelis brann, en person omkom. Verksammhet har bedrivits av både TLTH och av externa parter. Var en gång i tiden en mer pubinriktad lokal, medan det nu är en mer caféinriktad lokal. Sedan jan 2011 bedrivs ingen dagsverksamhet i lokalen, denna är flyttad till Studiecentrum Riktlinje :: Lokalplan 12 (19)

13 120 personer Heltidare, AktU Dörr: 306B, 112B AktSam Under utredning 243: Papperskorridoren Förråd av papper och lite förbrukningsmaterial. Lokalen används av kåren till förvaring av Reftecs arkiv och av hela huset till förvaring av kartongpressen. 244 Soprum används av kåren delas med restaurangen, för att förvara vår flakmoped och sommar-/vinterdäck till rulle Riktlinje :: Lokalplan 13 (19)

14 Teknologkåren, plan 4 Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar. Riktlinje :: Lokalplan 14 (19)

15 Beskrivning av lokalerna på plan 4 401: Inspektorshyllan Inspektorshyllan används till att visa upp målningar. 405: SexaFörråd Används av LTH Från början graderob till aulan, men aldrig använd för det syftet. Ständigt låst. Pedell 6 (Glane) flyttade upp sexförrådet hit från Lilla Hjärup. Har använts till att förvara extra sten till bastuaggregatet och de ursprungliga möblerna från punchverandan. De möblerna som fortfarande var hela skänktes bort till funktionärer. Har även varit förråd för engångsartiklar Lokal Förrådslokal Jan-Åke 416, 418, 419, 420, 420A, 421 samt Punschveranda: Avslappningslokal Området används för avkoppling och uppfräshning. Där finns två omklädningsrum (ett för Trula, ett för Truls), bastu samt punschveranda. PH bytte ut alla lavarna i bastun under sitt år. Punschverandan: Möblerna byggdes av TLTHs motorcykelklubb Pålsjö Änglar (bytte senare namn till Pålsjö Ändrar (?)). Originalmöblerna var mer delikata och definitivt inte teknologsäkra. Dörr: 204B Samtliga av kårens funktionärer, dessutom kan alla medlemmar i Teknologkåren ansöka om access från Pedellen Pedell Uppfräschning av möblemang 424: Förråd Används av kåren som flaggförråd, datorn som styr ugglan Cornelius hoande och eventuella sjungande står även här. Lokal 50xx: Förråd Disponeras ej av TLTH, hösten 2011 förvarar TLTH lite teknisk utrustning där, denna måste med stor sannolikhet flyttas Riktlinje :: Lokalplan 15 (19)

16 Tidigare förändringsförslag: Generella kommentarer från pedeller Att flytta runt på expen, Perstorp och utskottsrum har gjorts förr. Det måste finnas någon anledning till att expen alltid flyttas tillbaka till originalplaceringen. Lägg inte en massa pengar på att köpa specialanpassade möbler och bygga nya dörrar då det troligen kommer att ändras igen inom några få år. Lägg pengarna på att renovera och köpa nya möbler istället och arbetet på att få någon att börja städa Renoveringar borde huset stå för, börjar Kåren betala för det så kanske Kåren får börja betala för många saker som ska ingå i husets kostnader. Problemet är att det är ett beställningsjobb då det inte ingår i byggnadsstatusen av huset, därav måste TLTH stå för kostnaden, om man inte lyckas övertala LU Bygg (Byggnadesheten) och LTH att vara med och dela på kakan. En reflektion kan vara att inte ta i för mycket med lokalförändringar, särskilt de som kostar mycket pengar. Det är viktigare att satsa på att ha rätt verksamhet i lokalerna. Tyvärr är det lätt att tro att verksamhetsproblem löses genom att ändra på lokalerna. Är det verkligen så svårt att hitta till ett rum, se till att ha färdiga kartor på websidan som man kan skicka med i möteskallelserna. Det är billigare, enklare och snabbare. Kontakta LU Bygg och se om ni inte kan få dem att ordna en bra husöversiktsskylt. Det kan finnas plats för det i tillgänglighetsarbetet. Titta till exempel på den karta för synskadade som är uppsatt på Lunds station vid trappan till bron. Anpassad för synskadade. Framför allt är det viktigt att det finns en anledning för medlemmarna att komma till huset, annars kvittar det hur lätt det är att hitta. Och glöm inte att inte göra om våra misstag :) Motion: Borttagande av dörr till korridor 231 I dagsläget är det nog många av Teknologkårens medlemmar som inte känner till eller hittar till Corneliskorridoren (korridor 231) och de lokaler som finns i anknytning till den. Detta beror förmodligen främst på att korridoren är geografiskt distansierad från kök samt expidition, men även att det idag krävs särskild access för att öppna dörren till korridoren. Styrelsen vill ändra på detta genom att ta bort dörren ut mot LTH kansli helt. Detta kommer medföra att korridoren blir mer inbjudande, i hopp om att fler skall hitta till de lokaler som ligger i anknytning till korridoren. Styrelsen föreslår därför att dörren till korridor 231 som vätter mot LTH kansli tas bort. Kommentarer till motion 1 Jag är rätt säker på att det är en branddörr. Såna tar man inte bort hur som helst. Dessutom är det inte TLTHs dörr. Formuleringen bör ändras till "TLTH skall verka för att dörren tas bort." eller "Ger pedellen i uppdrag att verka för att dörren tas bort." Den här dörren hade från början ingen traxläsare, den satte Pedell 6 Johan Glane in. Likaså dörruphållarmagneten. Som jag minns det var anledningen till Riktlinje :: Lokalplan 16 (19)

17 passerkontrollern att det var för lätt för tjuvar och banditer att gömma sig därinne och försöka bryta upp skåp och dörrar. Pedell 5, Ola Nilsson Dörren har både traxläsare och uppställningsmagnet. Problemet bör därför kunna lösas genom att ställa in ett schema som håller dörren öppen under arbetstid. En av poängerna med att ha kvar dörren och hålla den låst under kvällar och nätter är att det finns en hel del skåp med mer eller mindre värdefulla saker i. Även om innehållet i skåpen kanske inte är speciellt värdefulla så hindrar det in tjuvar och banditer från att bryta upp dem för att titta efter och det kostar en del att laga uppbrutna skåp. Robert Åkemalm Jag tycker det är dumt att ta bort dörren, däreot så kan man ta bort hela väggstycket och sätta in glasdörrar som finns in mot kansliet istället Gustaf Scheja Riktlinje :: Lokalplan 17 (19)

18 Motion: Renovering av golv i Corneliskorridoren Om dörren till Corneliskorridoren (korridor 231) tas bort, se bilaga 2, bör korridoren få sig ett litet ansiktslyft. I dagsläget är golvet i korridoren tråkigt och skitigt, vilket inte ger en inbjudande syn utan snarare direkt motverkar ett av syftena med att ta bort dörren. Styrelsen föreslår därför att att golvet till korridor 231 ersätts med samma klinker som finns i andra allmäna utrymmen. belysningen görs trevligare och mer inbjudande. Kommentarer på motion 2 Mattan i sig borde vara från 2006(?) och är inte speciellt sliten, jag kan dock hålla med om att korridoren kommer att se hemsk ut med nuvarande plastmatta om man tar bort dörren. Om dörren får vara kvar så ser jag inga problem med att ha kvar mattan, det gäller bara att få städet att börja städa korridoren också. Rober Åkemalm Riktlinje :: Lokalplan 18 (19)

19 Motion: Projektrummet blir mötesrum Då Teknologkåren har ett behov av att erbjuda mötesrum till såväl utskott som funktionärer, bör alla lämpliga lokaler organiseras så att de kan på bästa sätt användas. I dagsläget agerar Projektrummet (rum 233) både arbetsrum men även mötesrum. Vidare är möbleringen inte alls optimal för vare sig det ena eller det andra. Detta vill styrelsen ändra på. Styrelsen föreslår därför att att att lokal 233 optimeras för möten, detta genom; endast en arbetsdator bor i rummet och nuvarande bordet placeras i mitten av rummet och förlängs så att fler kan sitta runt det. Kommentarer på motion 3 Om rummet görs om till enbart mötesrum så bör även projektor och duk installeras på ett bra sätt eftersom detta ofta efterfrågas i samband med möten Robert Åkemalm. Riktlinje :: Lokalplan 19 (19)

Riktlinje för Lokalplan

Riktlinje för Lokalplan Riktlinje för Lokalplan 1 Formalia 1.1 Sammanfattning 1.2 Syfte 1.3 Omfattning 1.4 Historik 2 Allmänt 2.1 Behovsidentifikation 2.2 Lokalindelning 3 Historia 4 Administration 5 Access 6 Nycklar 6.1 TKHA:

Läs mer

Riktlinje - Lokalplan... 1. Innehåll... 1. 1. Om dokumentet... 2. 1.1 Syfte... 2. 1.2 Behovsidentifikation... 2. 1.3 Lokalindelning...

Riktlinje - Lokalplan... 1. Innehåll... 1. 1. Om dokumentet... 2. 1.1 Syfte... 2. 1.2 Behovsidentifikation... 2. 1.3 Lokalindelning... RIKTLINJE Lokalplan Antagen: Kårstyrelsemöte 2013-12-09 Riktlinje - Lokalplan Innehåll Riktlinje - Lokalplan... 1 Innehåll... 1 1. Om dokumentet... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Behovsidentifikation... 2 1.3 Lokalindelning...

Läs mer

Riktlinje - Lokalplan Innehåll Om dokumentet Syfte Behovsidentifikation Lokalindelning...

Riktlinje - Lokalplan Innehåll Om dokumentet Syfte Behovsidentifikation Lokalindelning... RIKTLINJE Lokalplan : Riktlinje - Lokalplan Innehåll Riktlinje - Lokalplan... 1 Innehåll... 1 1. Om dokumentet... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Behovsidentifikation... 2 1.3 Lokalindelning... 2 2. Historia... 3

Läs mer

Riktlinjerna omfattar Teknologkårens centralorganisation samt sektionerna.

Riktlinjerna omfattar Teknologkårens centralorganisation samt sektionerna. Dessa riktlinjer beskriver hur kollegier på Teknologkåren fungerar samt innehåller en förteckning av dessa. Syftet med dessa riktlinjer är att främja samarbete och kommunikation sektionerna emellan och

Läs mer

Policyn omfattar Teknologkårens centralorganisation. Omarbetning färdigställd av: Marcus Peterson, Pedell 15/16

Policyn omfattar Teknologkårens centralorganisation. Omarbetning färdigställd av: Marcus Peterson, Pedell 15/16 Denna riktlinje beskriver vem som får nyttja Teknologkårens lokaler och vem som är ytterst ansvarig för disponeringen. Därutöver finns även en del historia övriga rutiner kopplat till lokalanvändningen.

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Information om Elektron

Information om Elektron Information om Elektron Har du frågor om lokalerna på Elektron kan du under kontorstid kontakta. Vaktmästare/värdinna: Anette Martinsson Tel 0158-275 396, 070-222 48 91 E-mail: anette.martinsson@gnesta.se

Läs mer

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg. Naturvetarhuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 14 Anläggninsnummer: J0008002 Byggår: 1966 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Naturvetarhuset heter Peter Lundvall.

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Visionsarbete 2011 Brunnsgården C-hus

Visionsarbete 2011 Brunnsgården C-hus Visionsarbete 2011 Brunnsgården C-hus En tidig vårdag i solen, med boende och personal C-huset är f.d. servicelägenheter som går från norr till söder, vilket innefattar långa korridorer utan gemensamhetsutrymmen.

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Frågor och svar om renovering och evakuering

Frågor och svar om renovering och evakuering April 2014 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 och 4 Frågor och svar om renovering och evakuering I början av april bjöd vi in till ett möte inför renoveringarna på Tranbärsvägen där entreprenören och

Läs mer

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige DAGORDNING FM3 / 2014 Lund, 21 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom FM 3 bil. Fullmäktigemöte den 30 mars 2014

Läs mer

Regler för lån av Verum

Regler för lån av Verum Regler för lån av Verum Fastställd av: V-Styret 28 april 2015 Sida 1 (12) Information Bokning kan ske max en månad i förväg och senast tre dagar innan arrangemanget om inget annat bestäms med Verdinnan.

Läs mer

Så bygger vi: Trots att bottenplan är yteffektiv upplevs det inte trångt pga uterummet samt högt i tak

Så bygger vi: Trots att bottenplan är yteffektiv upplevs det inte trångt pga uterummet samt högt i tak Så bygger vi: Bottenvåningen är dyrast att bygga. Genom att göra den yteffektiv, så minskar vi byggkostnaderna rejält. Alla hus är fristående - inga grannar vägg-i-vägg! Planlösningsbehoven har ändrats

Läs mer

Kungsberget - Verandan

Kungsberget - Verandan Kungsberget - Verandan Pris fr: 1 149 000 kr Avgift fr: 1 400 kr/mån inkl. Värme,VVS o El Typ: Lägenhet Rum: 3 4 rum + kök och bastu Bäddar: 6-8st Boarea: 52 eller 77 kvm Byggår: 2011 6 Bädds lägenheter

Läs mer

Län Norrbotten Gatuadress Luleåvägen 18 A Kommun Gällivare Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Norrbotten Gatuadress Luleåvägen 18 A Kommun Gällivare Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Norrbotten Gatuadress Kommun Gällivare Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Närheten till Centrum, det lugna området och den låga månadsavgiften är några fördelar

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det var köket som fick mig på fall när jag köpte lägenheten, det är unikt

Läs mer

Kontorshotell med fasta eller flexibla. kontorsplatser och ett virtuellt kontor 2012-12-28

Kontorshotell med fasta eller flexibla. kontorsplatser och ett virtuellt kontor 2012-12-28 Kontorshotell med fasta eller flexibla kontorsplatser och ett virtuellt kontor 2012-12-28 Kontorshotellet är en möjlighet för dig som företagare i Jönköping! Med ett centralt läge och nära till avfart

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf De föreslagna nya lägenhetstyperna Bostäderna ingår i flerbostadshus, lamellhus med invändig bredd 13 m,

Läs mer

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Detta är en förberedande beskrivning av planeringen. Vi behöver en fingervisning om kostnaden innan vi lämnar in kontrollplanen för utbyggnaden

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen

Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen Vad gör jag om det brinner och hur förhindrar jag att brand uppstår? Instruktion för träningsläger och brandskydd Brandinstruktion BRANDINSTRUKTION I

Läs mer

Sköndalshallen Att göra under söndagar

Sköndalshallen Att göra under söndagar Sköndalshallen Att göra under söndagar När man kommer till hallen Dra kortet vid entrén. Du får grönt ljus och dörren är öppen. Ställ upp ytterdörren med hjälp av huvudnyckeln. Det finns en liten dosa

Läs mer

BOSTADSHUS I BJÖRSBODA Hummersövägen 286, Föglö

BOSTADSHUS I BJÖRSBODA Hummersövägen 286, Föglö BOSTADSHUS I BJÖRSBODA Hummersövägen 286, Föglö Välskött bostadshus som ursprungligen uppfördes som fritidsbostad som sedan om och tillbyggdes på 2000-talet till bostadshus för fast boende. Totala våningsytan

Läs mer

Beskrivning av Utsikten

Beskrivning av Utsikten Brf. Månberget 2009-12-14 Hyr gästrummet Utsikten Beskrivning av Utsikten Rummet har en magnifik utsikt över Mysingen och hamnområdet genom sina stora fönster på långsidan. Här finns matplats för 20 personer

Läs mer

Välkommen. Bostadsrättslägenhet, Fruängen - Hägersten. Acceptpris: kr, Boarea: ca 69 m²

Välkommen. Bostadsrättslägenhet, Fruängen - Hägersten. Acceptpris: kr, Boarea: ca 69 m² Objektbeskrivning Välkommen Bostadsrättslägenhet, Fruängen - Hägersten Acceptpris: 1 295 000 kr, Boarea: ca 69 m² Mäklare: Zabina Lodhi Telefon: 08-708 88 52, Mobiltelefon: 070-19 03 944 e-post: zabina.lodhi@maklarhuset.se

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors.

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Jag är medveten om att bilderna stundom är av usel kvalité men hoppas att ni skall minnas hur, var och vad när ni ser dem. Precis som förra gången, när

Läs mer

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016. 02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TEKNISKA ROTELNS TILLKOMMANDE

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 65 FÖRUTSÄTTNINGAR VARFÖR ETT FUNKTIONSPROGRAM 66 Personalens rum Att få stänga

Läs mer

Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen

Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen Vad gör jag om det brinner och hur förhindrar jag att brand uppstår? Instruktion för träningsläger och brandskydd Brandinstruktion BRANDINSTRUKTION I

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) S14-15/16 (Styrdokumentsgruppen)

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) S14-15/16 (Styrdokumentsgruppen) Dessa riktlinjer reglerar bland annat prissättningen vid uthyrning av Teknologkårens lokaler och tekniska utrustning. Pedellen innehar tolkningsrätt för dessa riktlinjer. Syftet med dessa riktlinjer är

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Falkmansgatan 3 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Falkmansgatan 3 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75.5 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast 2013-06-01 " Våra gäster fastnar ofta vid fönstren eller på balkongen och njuter av vyn över västra

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket nära till bra kommunikationer och kommande station för pendeltåg.

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

När materialen får tala

När materialen får tala kök när materialen får tala När materialen får tala HUSET Bostadsrätt om 225 kvm på Östermalm. KÖKET Klassiskt med moderna inslag, ritat av Martin Zetherström och Svante Bengtsson på 2BK Arkitekter. Mycket

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Lärarutbildningshuset

Lärarutbildningshuset Lärarutbildningshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 30 Anläggninsnummer: J0008026 Byggår: 1996 Arkitekt: Bertil Håkansson, FFNS Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Lärarutbildningshuset

Läs mer

Planerad verksamhet för fritidsgården i Ängskolan

Planerad verksamhet för fritidsgården i Ängskolan 2014-02-20 1 (6) DNR KFN-0034/2014-2 Planerad verksamhet för fritidsgården i Ängskolan Fritidsgårdens verksamhet föreslås ligga i den mittre delen av Ängskolan. Denna del består av huvudentrén till skolan,

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Grev Turegatan 30, Östermalm

Grev Turegatan 30, Östermalm Grev Turegatan 30, Östermalm Stockholm GT30 på Grev Turegatan i Stockholm är mer än bara fina kontor i bästa läge. Mycket mer. Du får en servicenivå som går utanpå det mesta. Fakta Typ av ledig lokal Kontor

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE 4:a - Full sundsutsikt i Lomma. Här bor du överst i en spatiös lägenhet om 132,5 m² på våning 6 av 7. Helt fri och enastående sundsutsikt

Läs mer

Sekreterare: Johanna Schuhmeier kommer att ta bort mailalias a-ovrig ur maillistan a-styrelsen eftersom den inte används.

Sekreterare: Johanna Schuhmeier kommer att ta bort mailalias a-ovrig ur maillistan a-styrelsen eftersom den inte används. Styrelsemöte 20140221 1. OFMÖ Klockan 12:10 2. Godkännande av dagordning och tid Dagordning godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Lukas Annermarken 4. Eventuella adjungeringar Tobias Lundkvist

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

BARNHEMSGATAN 4, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83

BARNHEMSGATAN 4, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 BARNHEMSGATAN 4, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 Välkommen till Barnhemsgatan 4! Välkommen på visningen till denna renoverade 5:a om 118 kvm med fungerade öppen spis, nyrenoverat kök, rymliga

Läs mer

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida.

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida. Systematisk brandskyddarbete 4 november 2008 Närvarande: Matilda Silva / CFAB Peder Stärnman /Akademiska Hus Maria Liritsi / Husansvarig KB 0. Plan 9. Plan 8. Plan 7 Plan 5 FORSKARHUS I 1. Byta lysrör

Läs mer

E-SEKTIONEN INOM TLTH SENA HANDLINGAR

E-SEKTIONEN INOM TLTH SENA HANDLINGAR Motion Ändring av invalsperiod för poster inom SRE Som det är i nuläget väljs studierådets samtliga poster med undantag för SRE-ordföranden på vårterminsmötet och de som väljs sitter det kommande läsåret.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.5 rum (1 sovrum) / 73 m² Område Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med ändå nära till allt. Vacker utsikt från alla rummen och ett

Läs mer

Städrutiner avdelning 33 och 53. Beskrivning arbetsgång

Städrutiner avdelning 33 och 53. Beskrivning arbetsgång 1 av 5 Städrutiner avdelning 33 och 53 Syfte/Omfattning/Krav/Kvalitetsmål Städning utförs enligt schema. Vem som gör vad se gränsdragningslista och arbetsschema. Målet är att alla patienter ska känna sig

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Sätila Bygdegård. Sätila Bygdegårdsförening. Hyreskontrakt. Org. nummer 802440-4355. Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund

Sätila Bygdegård. Sätila Bygdegårdsförening. Hyreskontrakt. Org. nummer 802440-4355. Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund Sätila Bygdegård Hyreskontrakt Sätila Bygdegårdsförening Org. nummer 802440-4355 Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund 1 Hyreskontrakt Sätila Bygdegårdsförening upplåter härmed Sätila

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Mangårdsvägen 28 A Kommun Båstad Storlek 4 rum (3 sovrum) / 114 m² Område Båstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Mangårdsvägen 28 A Kommun Båstad Storlek 4 rum (3 sovrum) / 114 m² Område Båstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Båstad Storlek 4 rum (3 sovrum) / 114 m² Område Båstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett vidunderligt vackert landskap, med berg, skog, hagar och västerhav. Och

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 31 4.6.1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011 Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun Innehåll 1. Lokalpolicy Vallentuna kommun... 1 2. Lokaler

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Informationsmöte Campus LiU. 26 januari 2017

Informationsmöte Campus LiU. 26 januari 2017 Informationsmöte Campus LiU 26 januari 2017 Kent Waltersson 2017-01-26 3 Värderingar och förhållningssätt Vi är alla värdar på arbetsplatsen och står för ett professionellt bemötande Vi tar ansvar för

Läs mer

Reviderad Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands Stugby i Jang

Reviderad Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands Stugby i Jang Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands Stugby i Jang Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands stugby i Jang Nyckel Nyckel till stugan finns i nyckelskåpet i lilla boden, se markering på bild.

Läs mer

ESPLANADEN 13. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Detta får du i renoveringen. Tillfällig lägenhet tips inför flytten

ESPLANADEN 13. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Detta får du i renoveringen. Tillfällig lägenhet tips inför flytten ESPLANADEN 13 Vi renoverar ditt hus! Frågor & svar om renoveringen Detta får du i renoveringen Tillfällig lägenhet tips inför flytten VI FÖRBEREDER FÖR RENOVERING Renoveringen av ditt hus närmar sig. Planeringen

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA Beskrivning Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär! Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med en härlig atmosfär. Fullt

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½-plan med källarvåning, lusthus och trivsam tomt på Dalgränd 5 i Mariehamn

BOSTADSHUS i 1½-plan med källarvåning, lusthus och trivsam tomt på Dalgränd 5 i Mariehamn BOSTADSHUS i 1½-plan med källarvåning, lusthus och trivsam tomt på Dalgränd 5 i Mariehamn Presentation Mysigt, omskött och hemtrevligt bostadshus med tillhörande tomt i lugnt och familjärt kvarter på Dalgränd

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Trevligt bostadshus i Godby

Trevligt bostadshus i Godby Trevligt bostadshus i Godby Detta bostadshus är uppfört 1982 på Björkvägen 21 i Godby. Huset har trevlig planlösning med sällskapsytor i bottenvåningen och tre sovrum på övervåningen. Balkong och altan

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

CHECKLISTA FÖR CAFÈANSVAR FÖR RESP ANSVARIGT LAG VID DAMLAGETS HEMMAMATCHER I BRÄNNKYRKAHALLEN

CHECKLISTA FÖR CAFÈANSVAR FÖR RESP ANSVARIGT LAG VID DAMLAGETS HEMMAMATCHER I BRÄNNKYRKAHALLEN CHECKLISTA FÖR CAFÈANSVAR FÖR RESP ANSVARIGT LAG VID DAMLAGETS HEMMAMATCHER I BRÄNNKYRKAHALLEN INLEDNING Den här checklistan är ett stöd för dig som caféansvarig förälder som har caféansvar tillsammans

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Villkor för uteserveringar

Villkor för uteserveringar Villkor för uteserveringar Villkorsbilaga US 2015 Innehållsförteckning Du får inte bygga golv 2 Avgränsning (staket) 2 Allt ska få plats innanför avgränsningen 2 Rullstolar ska kunna komma in 3 Nödutgångar

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Fabriksvägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Nitta Missionshus! Fd Missionshuset i Nitta finns nu till salu! Perfekt

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar.

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Norrköping Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Arkiv 1 gång/månad Torrmoppa / fuktmoppa golv Bastu Hus 15 plan 1 5 gånger/vecka Fuktmoppa / fukttorka golv Avfläcka glas Rengör lavar 1 gång/vecka

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Styrelsen informerar December 2007

Styrelsen informerar December 2007 December 2007 Månadsavgift På ett mycket välbesökt informationsmöte 7 december informerades om att månadsavgiften blir oförändrad nästa år. Inre fonden Styrelsen har beslutat att avsättningen till den

Läs mer

Tolångavägen. Enplansvilla - Sjöbo! Län Skåne Typ Villa Kommun Sjöbo Storlek 56 m2 Område Sjöbo Tillträde tidigast. enligt överenskommelse

Tolångavägen. Enplansvilla - Sjöbo! Län Skåne Typ Villa Kommun Sjöbo Storlek 56 m2 Område Sjöbo Tillträde tidigast. enligt överenskommelse Tolångavägen 11 Län Skåne Typ Villa Kommun Sjöbo Storlek 56 m2 Område Sjöbo Tillträde tidigast Gatuadress Tolångavägen 11 enligt överenskommelse Enplansvilla - Sjöbo! Välkommen till en enplansvilla för

Läs mer