Riktlinje - Lokalplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje - Lokalplan"

Transkript

1 RIKTLINJE Lokalplan Kårhuset Lund, 15 april 2012 Axel Andersson, Kårordförande Riktlinje - Lokalplan Följande behov har identifierades under arbetes gång: Arbetsstationer till heltidarna Arbetsstationer till Teknologkårens funktionärer Möteslokaler i olika storlekar. En trevlig och bemötande expedition Ytor för sociala umgängen Kökslokal Förrådsutrymmen Undertecknad fick då i uppgift att ta fram ett dokument som ger en övergripande och tydlig bild av hur Teknologkårens lokaler är fördelade, vem som har access till dess och vilka syften lokalerna idag har samt vad de har använts till tidigare. Vidare presenteras förslag på lokal-förändringar som ämnar till att förbättra utnyttjandet och exponeringen av lokalerna. Arbetet har legat vilande sedan sommaren 2010 men skall nu väckas till liv och avslutas i form av att bli en riktlinje för TLTH. Detta dokument uppdaterades senast Med vänlig hälsning AXEL ANDERSSON Kårordförande 11/12 Riktlinje :: Lokalplan 1 (19)

2 Innehåll Lokalplan - FÖRSLAG... 1 Innehåll... 2 Generella kommentarer från pedeller Teknologkåren, plan Beskrivning av lokalerna på plan Teknologkåren, plan Beskrivning av lokalerna på plan Teknologkåren, plan Beskrivning av lokalerna på plan Tidigare förändringsförslag Riktlinje :: Lokalplan 2 (19)

3 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas Kårhusprojekt startade 1984 och avslutades med invigning den 11 maj Husets kårdelar bekostades av donatorer och resten av Lunds universitet. Huset ägs av Akademiska Hus Syd AB och hyrs i sin helhet ut till gamla Byggnadsstyrelsen, numera Byggnadsenheten vid Lunds Universitet (LU-Bygg). LU-Bygg hyr i sin tur ut lokalerna i Kårhuset till Teknologkåren, Tekniska Fakulteten vid Lunds Universitet (LTH) samt Åma AB/Moroten & Piskan. Teknologkårens lokaler samt kortaccess till dessa administreras av Teknologkårens Pedell. Pedellen har tolkningsrätt över denna riktlinje. Då Pedellen administrerar Kårens lokaler kommer denne alltid in i alla Teknologkårens lokaler. Även Kårordförande har access till alla Teknologkårens lokaler. Kårhusservice som jobbar under samtliga uthyrningar i Kårhuset kommer, i tjänst, in i alla Kårens lokaler. För att garantera säkerheten för en hyresgäst som befinner sig med ett arrangemang i huset kan hyresgästen ansöka om att accesser stängs ner i huset så att funktionärer på Kåren inte kan ta sig in bakvägen. Ansökan lämnas till Pedellen senast 2 veckor i förväg så att informationen om att accessen stängs av kan skickas ut på senast 1 vecka innan arrangemanget. Accessen är något som man har tills man går av sin post eller missköter sig i någon lokal. När man upptäcker någon som missköter sig i Kårens lokaler så ska ett meddelande skickas till Pedellen omgående. Under särskilda arrangemang, exempelvis ARKAD som anordnas av ArbetsMarknadsUtskottet eller Fixhelg som anordnas av HusUtskottet kan utskottens access ökas så att ledamöterna kommer in på fler ställen än vad de gör normalt sett. TLTHs lokaler kan delas in i tre delar l l l Kontorslokaler Förrådslokaler Lokaler för uthyrning Notationer: KLTH - Kansli LTH GR - TLTH GardeRob - direktnyckel till rum 405, Garderoben till Aulan HUT - HusUTskottsnyckel, går lite varstans där HUTare behöver komma åt o fixa. GU - TLTH Gemensamma Utrymmen, i dagsläget rum 144, GS och KM har denna nyckel TKHA - TeknologKår Huvudnyckel A, kommer in i stort sett överallt, Pedell och Kårhusservice i tjänst har denna nyckel. Detta dokument ska ses som styrelsens verktyg för att ha kontroll över våra lokaler. Riktlinje :: Lokalplan 3 (19)

4 Teknologkåren, plan 1 Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar. Riktlinje :: Lokalplan 4 (19)

5 Beskrivning av lokalerna på plan 1 117: Garderobsförråd HEK Garderobsförråd samt förvarig av TLTHs skrivbordsdelar. Senast det gjordes om var det förvaring av rulledelar, nollningsöl och damm. Förrådet disponerades inte av TLTH från början, utan togs över runt 1998/1999) TKHA, Pedell Pedell 125a: Gasquesal Sittnings- och Tentamenslokal som TLTH delar med LU Bygg Har använts till mässor, lunchservering, sittningar, konferenser, tentamen... ca 700 stående gäster, 420 sittande Dörr: 301B Öppen, dvs ingen access förutom Pedell, HUT när det ska fixas saker om man inte hyr lokalen. Pedell 134: Städförråd Städförråd för Gasquesalen. Städförrådet till vänster om 135 var tidigare disponerat av TLTH. Åtminstone fram till 1998/1999 användes det för städmatriel för Gasquesalen. Öppen. Pedell 135, 136: DJ-bås DJ-bås till festaktiviteter i Gasquesalen. Här inifrån kontrolleras Gasquesalens Discorigg. Här förvaras även extralampor till Kårens scenbelysning samt ljuseffekter. Förrådslokal Pedell Pedell 137, 138, 139: Gasqueköket Gasquekök med diskhorum och centralkylt kylrum, m.a.o. kök som tillhör uthyrningarna i Gasquesalen som vill ha kök. Korridoren utanför 137 används idag till förvaring av linnedukar och soptunnor till Gasquesalen. Riktlinje :: Lokalplan 5 (19)

6 Korridoren mellan Gasquesalen och Gasqueköket används för uppställning av TLTHs bardiskar. Bardiskarna köptes in när huset byggdes och sponsrades av Pripps. Garderoben byggdes av HUT 1994 inför invigningen. Från början satt det ett räcke i form av en limträbalk i korridoren, syns som ett streck i ritningen och balken hamnade hemma hos Tobbe Björk. Från början städades köket preussiskt, senare när det förfall så gjordes ändringen att plocka ut alla lösa inventarier till en vagn som är i annan lokal än köket, inlåst, även alla kantiner (bleck) sattes in i en ställning och låstes fast. Förrådslokal Dörr: 104B Heltidare, AktSam Pedell Mer funktionellt kök med fler arbetsplatser, i enlighet med sexmästarkollegiets önskan 143: Pub Cornelis Spritförråd Pub Cornelis Spritförråd Spritförrådet är förrådet för den alkohol och läsk som köps in till Pub Cornelis samt Teknologkårens fester i Gasquesalen. Ansvarig för förrådet är Aktivitetssamordnaren eller, då posten är vakant, Generalsekreteraren Förrådslokal Dörr: 105B: Heltidare och Kårhusservice i tjänst samt av Aktivitetssamordnare betrodda utskottsmedlemmar i samband med AktivitetsUtskottets arrangemang. AktSam 144: Engångsförrådet Disponeras ej av TLTH längre Förrådet byggdes av HUT för HUT och är antagligen inte färdigt enligt den brandinspektion som gjordes. Den första brandtätningen vi gjorde tyckte de inte om, de tyckte inte vi använt rätt sorts tätning Från början förvarades här kontorsmöbler och galgar till garderoben. Byggandet börjades runt år av HUT och avslutades av Glane. Har tidigare använts som sexaförråd samt engångsförråd. Förrådslokal Jan-Åke 155a: Lilla Hjärup ("Burarna") Förrådsnätburar i källaren, från vänster till höger: Scenförrådsbur (scen och extrastolar till fester i Gasquesalen) PPbur, Engångbur (där även Kåren centralt har möjlighet att långtidsförvara julpynt och profilprodukter), Porslinsbur (förvaring av Kårens porslin samt köksvagnen), Teknikbur (Förvaring av Kårens Ljud- och Ljusteknik), Fixbur (HUTs krypin, där de fixar saker, lagar saker som är trasiga och bygger nya saker). Riktlinje :: Lokalplan 6 (19)

7 Korridoren utanför 155a används som förråd av TLTH. Det är lite problematiskt eftersom detta är en utrymningsväg vilket inte alltid respekteras... Från början var teknikburen hälften sexmästeriförråd, hälften HUT-förråd. Glane körde ut sexmästeriet och gav dem aulagarderoben som förråd istället. Glane köpte förmodligen även in de fina vita hyllorna och Glane införde vågen i Porslinsburen. Hösten 2011 bytte TLTH till sig 2 burar från LTH mot Aula förrådet 405 och trappförådet 144. Skyddsrum Dörr: 28-M14-04A: Pedell, KO, GS, HUTare. Nycklar: Scenförrådsbur: TKHA, PP-bur:TKHA, Engångsbur:GU, Porslinsbur: TKHA, Teknikbur: HUT, Fixbur: HUT Styrelsen : Bandysalen med tillhörande omklädningsrum Idrottshall samt två stycken omklädningsrum Skyddsrum Pedell, KO, de som spelar innebandy Pedell Riktlinje :: Lokalplan 7 (19)

8 Teknologkåren, plan 2 Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar. Riktlinje :: Lokalplan 8 (19)

9 Beskrivning av lokalerna på plan 2 212: Arkivet Lokalen används idag för lagring av dokumentation, historiska föremål och annat som är i behov att bevaras till framtiden. Har tidigare varit redaktionsrum för Pålsjö. Redaktionsrummet hade två datorarbetsplatser och ett mötesrum. Ibland flyttade sofforna från 214 in hit. Tanken med ett redaktionsrum var att de olika redaktionerna skulle ha ett eget rum som de kunde stöka hur mycket de vill i medan utskottsrummet skulle användas av alla andra utskott. Det funkade sådär. Förrådslokal, dimensionerat för ca 5-8 personer Pedell, KO, GS, Arkivutskottets ordförande Styrelsen 214: Perstorp Lokalen agerar mötesrum med ett ovalt bord. Rummet hette förr utskottsrummet och motsvarade ungefär "Hänget". Det fanns mötesbord, datorarbetsplatser och soffor. Redaktionen för Pålslö Ängsblad tenderade att ockupera rummet inför varje nummer. Praktiskt med egen traxkontrollerad ingång samtidigt som dörren till resten av expen gick att låsa när inga heltidare var på plats. Det brukade vara så att enbart heltidare och utskottsordförande hade access till själva expen. På den tidan var det här som kopiator och postfack fanns. Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen. Kortaccess bakdörr Heltidare, Styrelsen Styrelsen : Heltidarbås Tre stycken bås där heltidarna sitter Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Heltidare 218: Hänget Avslappningslokal där Teknologkårens medlemmar kan vistas för att samtala, titta på tv eller bara mysa. Här var expens ursprungliga plats. Från början fanns det tankar om att pedellen skulle ha sin arbetsplats här för att kunna hjälpa till bland annat med biljettförsäljning. När perstorp flyttades till 214 gjordes 218 om till utskottsrum. En av tankarna var att det skulle bli mindre spring förbi heltidarnas arbetsplatser från expen till utskottsrummet. Från sommar 2010 blev detta det nya "Hänget" Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Styrelsen Riktlinje :: Lokalplan 9 (19)

10 Kommentar: Historia Möblering: Bli snyggt och funktionellt möblerat, samt införande av fungerande städrutiner Att flytta runt på expen, Perstorp och utskottsrum har gjorts förr. Det måste finnas någon anledning till att expen alltid flyttas tillbaka till original placeringen. 219: Pentry Enkelt utrustat kök för Kårens anställda, arvoderade och funktionärer. Förr fanns här en sofffgrupp och en TV, vilket gjorde rummet till ett "häng". Avlångt köksbord med 12 stolar utplacerade runt om. Två mikrovågsugnar. Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Styrelsen Införande av fungerande städrutiner, mer arbetsyta och ytterligare en diskmaskin 220: Bakre utgång vid expeditionskök Liten korridor ut från köket till baksidan av Kårhuset. Kontorslokal Samma access som 224, Expeditionen Pedell 223: Städ/Kopiatorrum ("Äckliga skrubben") I lokalen finns Teknologkårens kopiator, och städmaterial Förr känt som "äckliga skrubben" pga den räliga stank som spreds från det ständigt uttorkade vattenlåset i städvasken. Fungerade som kontorsförråd. Förrådslokal Samma access som 224, Expeditionen GS 224: Expedition TLTHs Expedition där vi tar emot medlemmarna för medlemshantering. Det ursprungliga Perstorpsrummet. Namnet kommer från att det var bolaget Perstorp som sponsrade det rummet. (Hur sponsringen av rum funkade är en lång historia). När 214 blev konferensrum och 218 utskottsrum blev 224 exp. Det var inte helt praktiskt, bland annat sitter alla el och nätverksuttag på fel ställen. Såsmåningom flyttade expen tillbaka till 218 och 224 blev utskottsrum, tydligen numera benämnt "hänget" och inte en plats för arbete utan för socialt umgänge. Anledning för tillbakaflytten är oklart, inte heller tidpunkten för den först stora omflyttningen. Förrådslokal? Under expeditionstiden är vem som helst välkommen, därutöver gäller att samtliga Kårens funktionärer samt Sektionsstyrelseledamöter har tillträde Styrelse 225: Trulstorp Arbetsrum för kårens ekonom. Har även ekonomiskt arkiv Riktlinje :: Lokalplan 10 (19)

11 Från början arkiv, vilket man kan se på bristen på fönster, ventilation och ljuddämpningsplattor i taket. Blev mötesrum när arkivet flyttade till 212. Har kallats för "Utskottsrummet". Har idag (from 2010) fungerande ventilation avsett för kontorsarbete Arbetsrum Ekonom, Pedell, KO, GS Styrelsen 226, 227: Fotoklubben Fotoklubben används som serverrum samt lagringsutrymme för ARKAD, DatorSystemGruppen, AktivitetsUtskottet samt för Fanborgen och Musikföreningen. Mörkerrum för en fotoklubb. Lades ned pga klubben slutade existera Förrådslokal, dock är ventilationen dimensionerad för en fotoklubb. Dörr: 116A: Heltidare, DSG, ARKAD, Musikerföreningen Styrelsen Se bilaga 1 och bilaga 2 Pedell 231: Corneliskorridoren I korridoren finns ett antal skåp som olika utskott, fria föreningar, externa parter och lite annat folk använder Från början gick korridoren genom det som nu är Cornelis diskrum fram till en nödutgångsdörr till klättertornstrappen. En KO med brandingenjörsutblidning gjorde en utredning som sade att den utrymningsvägen inte behövdes, så TLTH bygde om den enligt tidigare berättelse av Anders 2.0 Wenneberg. Allmänt utrymme i kårhuset Heltidare, Kårstyrelse, UO, medlemmar i DF och HUT och KlubbU, och ArmU, och IntU. 232:Dator-Föreningens arbetsrum Lokalen hyrs ut till Datorföreningen (DF), en fri förening under Teknologkåren. Rum : Från början friaförenings-rum. Skulle hyras ut till föreningar som ville ha en lokal. Det var dessutom möjligt att hyra bara en tredjedel av ett rum enligt time-share-princip. Det slutade med att Datorföreningen hyrde två, tills kåren slängde ut dem ur det ena för att göra rojekt/mötes/arbetsrum av. Miljöfereningen hyrde en tredjedel av ett rum och under en viss tid hyrdes ytterliggare plats ut till AIGEEE. Det sägs att ett av rummen var i början känt som "Lenas Rum" efter Lena Uphadyaya(?), den tidens sekreterare/ekonom som ibland låste in sig där för att komma ikapp med bokföringen. Kontorslokal Pedell, Medlemmar i DF DF Hitta en större lokal åt DF och återfå disponeringen av rummet. 233: Projektrummet Bokningsbart rum med datorer samt ett konferansbord för tio personer. Rummet bokas av heltidare. Se 232 Riktlinje :: Lokalplan 11 (19)

12 Kontorslokal Heltidare, Kårstyrelse, UO samt de som bokat lokalen. Styrelsen Samma som Perstorp i mindre format samt arbetsstation 234: "Rum 234" Mötesrum, där framför allt ArmU vistas Från början Cornelis kontor på den tiden vi hade två heltidare som drev Cornelis. Byggdes ihop med puben när korridoren blev diskrum. Har varit förfestrum Se även 232 Var tidigare förrådsutrymme med kyl o frys för Cornelis-verksamhet Sektioners fanor har förvarats här Kontorslokal Heltidare, UO och ArmU Heltidare 235: Café Cornelis förrådsutrymme Matvaror och caféartiklar till daglig caféverksamhet lagras här Kontorslokal TKHA Pedell, KO, GS och KlubbU AktSam 238 Är en korridor/utrymningsväg, inte en del av Cornelis. 239 och 240: Café Cornelis med kök Cornelis är Teknologkårens egna lilla café/pub, där finns allt man behöver, en fin bar för festliga tillfällen, en gemytlig sittningslokal samt ett välutrustat kök. I lokalen förekommer för tillfället ingen dagverksamhet förutom vissa möten, kvällstid drivs pubverksamhet. Cornelis har ett fast alkoholtillstånd i lokalen vilket medför vissa regler som ligger på Klubbmästeriets samvete. Väggen mot 238 togs ner av Pedell 1&2 sommaren 1995 då vi byggde om och kaklade upp utrymmet så att köket kunde växa till den storleken det är idag. Där fanns tidigare en utrymningsväg mot trapphuset. Omdekorerat i två omgångar av TLTH. Från början två fönster ut mot balkongen som alltdi var förtäckta med gardiner på balkongsidan. Väggfasta bänkar på väggen mot balkongen, ståbord/fönsterkarm längs med fönstren. Klädkroksväggen var precis som den dolda väggen bakom darttavlor som undehölls av Hacke Pilspets dartslängarklubb (?) Klubben hade sina hemmamatcher i cupen i Cornelis. Bardisken var från början i zink, vilket kan ses på en del ställen, under plastfolien, men den åldrades inte särskilt väl. Julen 2005 skedde en olycka och Cornelis brann, en person omkom. Verksammhet har bedrivits av både TLTH och av externa parter. Var en gång i tiden en mer pubinriktad lokal, medan det nu är en mer caféinriktad lokal. Sedan jan 2011 bedrivs ingen dagsverksamhet i lokalen, denna är flyttad till Studiecentrum Riktlinje :: Lokalplan 12 (19)

13 120 personer Heltidare, AktU Dörr: 306B, 112B AktSam Under utredning 243: Papperskorridoren Förråd av papper och lite förbrukningsmaterial. Lokalen används av kåren till förvaring av Reftecs arkiv och av hela huset till förvaring av kartongpressen. 244 Soprum används av kåren delas med restaurangen, för att förvara vår flakmoped och sommar-/vinterdäck till rulle Riktlinje :: Lokalplan 13 (19)

14 Teknologkåren, plan 4 Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar. Riktlinje :: Lokalplan 14 (19)

15 Beskrivning av lokalerna på plan 4 401: Inspektorshyllan Inspektorshyllan används till att visa upp målningar. 405: SexaFörråd Används av LTH Från början graderob till aulan, men aldrig använd för det syftet. Ständigt låst. Pedell 6 (Glane) flyttade upp sexförrådet hit från Lilla Hjärup. Har använts till att förvara extra sten till bastuaggregatet och de ursprungliga möblerna från punchverandan. De möblerna som fortfarande var hela skänktes bort till funktionärer. Har även varit förråd för engångsartiklar Lokal Förrådslokal Jan-Åke 416, 418, 419, 420, 420A, 421 samt Punschveranda: Avslappningslokal Området används för avkoppling och uppfräshning. Där finns två omklädningsrum (ett för Trula, ett för Truls), bastu samt punschveranda. PH bytte ut alla lavarna i bastun under sitt år. Punschverandan: Möblerna byggdes av TLTHs motorcykelklubb Pålsjö Änglar (bytte senare namn till Pålsjö Ändrar (?)). Originalmöblerna var mer delikata och definitivt inte teknologsäkra. Dörr: 204B Samtliga av kårens funktionärer, dessutom kan alla medlemmar i Teknologkåren ansöka om access från Pedellen Pedell Uppfräschning av möblemang 424: Förråd Används av kåren som flaggförråd, datorn som styr ugglan Cornelius hoande och eventuella sjungande står även här. Lokal 50xx: Förråd Disponeras ej av TLTH, hösten 2011 förvarar TLTH lite teknisk utrustning där, denna måste med stor sannolikhet flyttas Riktlinje :: Lokalplan 15 (19)

16 Tidigare förändringsförslag: Generella kommentarer från pedeller Att flytta runt på expen, Perstorp och utskottsrum har gjorts förr. Det måste finnas någon anledning till att expen alltid flyttas tillbaka till originalplaceringen. Lägg inte en massa pengar på att köpa specialanpassade möbler och bygga nya dörrar då det troligen kommer att ändras igen inom några få år. Lägg pengarna på att renovera och köpa nya möbler istället och arbetet på att få någon att börja städa Renoveringar borde huset stå för, börjar Kåren betala för det så kanske Kåren får börja betala för många saker som ska ingå i husets kostnader. Problemet är att det är ett beställningsjobb då det inte ingår i byggnadsstatusen av huset, därav måste TLTH stå för kostnaden, om man inte lyckas övertala LU Bygg (Byggnadesheten) och LTH att vara med och dela på kakan. En reflektion kan vara att inte ta i för mycket med lokalförändringar, särskilt de som kostar mycket pengar. Det är viktigare att satsa på att ha rätt verksamhet i lokalerna. Tyvärr är det lätt att tro att verksamhetsproblem löses genom att ändra på lokalerna. Är det verkligen så svårt att hitta till ett rum, se till att ha färdiga kartor på websidan som man kan skicka med i möteskallelserna. Det är billigare, enklare och snabbare. Kontakta LU Bygg och se om ni inte kan få dem att ordna en bra husöversiktsskylt. Det kan finnas plats för det i tillgänglighetsarbetet. Titta till exempel på den karta för synskadade som är uppsatt på Lunds station vid trappan till bron. Anpassad för synskadade. Framför allt är det viktigt att det finns en anledning för medlemmarna att komma till huset, annars kvittar det hur lätt det är att hitta. Och glöm inte att inte göra om våra misstag :) Motion: Borttagande av dörr till korridor 231 I dagsläget är det nog många av Teknologkårens medlemmar som inte känner till eller hittar till Corneliskorridoren (korridor 231) och de lokaler som finns i anknytning till den. Detta beror förmodligen främst på att korridoren är geografiskt distansierad från kök samt expidition, men även att det idag krävs särskild access för att öppna dörren till korridoren. Styrelsen vill ändra på detta genom att ta bort dörren ut mot LTH kansli helt. Detta kommer medföra att korridoren blir mer inbjudande, i hopp om att fler skall hitta till de lokaler som ligger i anknytning till korridoren. Styrelsen föreslår därför att dörren till korridor 231 som vätter mot LTH kansli tas bort. Kommentarer till motion 1 Jag är rätt säker på att det är en branddörr. Såna tar man inte bort hur som helst. Dessutom är det inte TLTHs dörr. Formuleringen bör ändras till "TLTH skall verka för att dörren tas bort." eller "Ger pedellen i uppdrag att verka för att dörren tas bort." Den här dörren hade från början ingen traxläsare, den satte Pedell 6 Johan Glane in. Likaså dörruphållarmagneten. Som jag minns det var anledningen till Riktlinje :: Lokalplan 16 (19)

17 passerkontrollern att det var för lätt för tjuvar och banditer att gömma sig därinne och försöka bryta upp skåp och dörrar. Pedell 5, Ola Nilsson Dörren har både traxläsare och uppställningsmagnet. Problemet bör därför kunna lösas genom att ställa in ett schema som håller dörren öppen under arbetstid. En av poängerna med att ha kvar dörren och hålla den låst under kvällar och nätter är att det finns en hel del skåp med mer eller mindre värdefulla saker i. Även om innehållet i skåpen kanske inte är speciellt värdefulla så hindrar det in tjuvar och banditer från att bryta upp dem för att titta efter och det kostar en del att laga uppbrutna skåp. Robert Åkemalm Jag tycker det är dumt att ta bort dörren, däreot så kan man ta bort hela väggstycket och sätta in glasdörrar som finns in mot kansliet istället Gustaf Scheja Riktlinje :: Lokalplan 17 (19)

18 Motion: Renovering av golv i Corneliskorridoren Om dörren till Corneliskorridoren (korridor 231) tas bort, se bilaga 2, bör korridoren få sig ett litet ansiktslyft. I dagsläget är golvet i korridoren tråkigt och skitigt, vilket inte ger en inbjudande syn utan snarare direkt motverkar ett av syftena med att ta bort dörren. Styrelsen föreslår därför att att golvet till korridor 231 ersätts med samma klinker som finns i andra allmäna utrymmen. belysningen görs trevligare och mer inbjudande. Kommentarer på motion 2 Mattan i sig borde vara från 2006(?) och är inte speciellt sliten, jag kan dock hålla med om att korridoren kommer att se hemsk ut med nuvarande plastmatta om man tar bort dörren. Om dörren får vara kvar så ser jag inga problem med att ha kvar mattan, det gäller bara att få städet att börja städa korridoren också. Rober Åkemalm Riktlinje :: Lokalplan 18 (19)

19 Motion: Projektrummet blir mötesrum Då Teknologkåren har ett behov av att erbjuda mötesrum till såväl utskott som funktionärer, bör alla lämpliga lokaler organiseras så att de kan på bästa sätt användas. I dagsläget agerar Projektrummet (rum 233) både arbetsrum men även mötesrum. Vidare är möbleringen inte alls optimal för vare sig det ena eller det andra. Detta vill styrelsen ändra på. Styrelsen föreslår därför att att att lokal 233 optimeras för möten, detta genom; endast en arbetsdator bor i rummet och nuvarande bordet placeras i mitten av rummet och förlängs så att fler kan sitta runt det. Kommentarer på motion 3 Om rummet görs om till enbart mötesrum så bör även projektor och duk installeras på ett bra sätt eftersom detta ofta efterfrågas i samband med möten Robert Åkemalm. Riktlinje :: Lokalplan 19 (19)

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Datatekniksektionen 1995

Datatekniksektionen 1995 Verksamhetsberättelse Datatekniksektionen Lunds Tekniska Högskola Resumé D-sektionen Om du funderar på att gå miste om verksamhetsberättelsen för att den är för lång vill jag här kort sammanfatta året:

Läs mer

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Ska vi flytta kansliet? En utredande text om rikskansliet idag och i framtiden

Ska vi flytta kansliet? En utredande text om rikskansliet idag och i framtiden Ska vi flytta kansliet? En utredande text om rikskansliet idag och i framtiden Bakgrund På Riksårsmötet i Visby fick styrelsen i uppdrag att utreda kansliets funktion och placering. Det beslutet fattades

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Analys av fyra fokusgruppsintervjuer med studenter från Stockholms universitet som nyttjar både SSB och SUB Hösten 2005 Sammanställd av Ewa Andersson,

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng

Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng 1 Sammanfattning Mitt exjobb gick ut på att programmera och att vara med och designa en datorapplikation. Denna skulle handla

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Värdens nyheter En tidning utgiven av Nynäshamnsbostäder 2007 Snyggare och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Nu går det att felanmäla dygnet runt sidan 7 Ställ dig i kö Suget efter ökar lägenheter sidan

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6 Hem och bostad Innehållsförteckning Introduktion Välkommen! 3 Till läraren Till eleven Uppgifter 1. Inför besöket 4 2. På museet 5 3. Efter

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer