PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 Coachning en välplacerad investering Coachning eller som det också betyder - handledning eller träning kan ge ett förmånligt mervärde för ditt företag. Dag Roslund, vd på Prudencia menar att en duktig coach ska kunna plocka fram det bästa i personen och därigenom få fram en mer välfungerande medarbetare - ett behov som tycks bli allt större i dagens stressade informationssamhälle. SID 6 Se över gränserna inom gränserna Arbetsförmedlingen Internationella Akademiker startades för att hitta nya sätt att hjälpa högutbildade invandrare att få passande jobb. SID 12 Förenkla rekryteringsprocessen Det handlar om den nya generationens rekryteringsmjukvara som anpassas till ditt företags behov. Ett system som varken kräver allt för mycket installationer eller involvering av företaget. Att administrera många ansökningar kostar både tid och arbetskraft. Därför har e-rekryteringssystem blivit allt populärare. Sid 10 Stärk vi-känslan på företaget Att må bra på jobbet är A och O för en bra arbetsprestation. Därför finns det många aktörer på marknaden som erbjuder sin kunskap för att skapa en atmosfär på företaget som bygger på ansvar, tillit och lagarbete. SID 7 Att ta hjälp av ett rekryteringsföretag En chef har ju en mängd viktiga uppgifter på sitt bord som kräver enormt mycket tid och fokusering, då är det naturligt att överlåta rekrytering till företag vars primära uppgift är att rekrytera, säger Stefan Rossi, vd för K2 Search. SID 4 Satsa på kompetensutveckling Kompetenta medarbetare är en allt viktigare konkurrensfördel. Enligt en undersökning som NUTEK genomfört har de företag som satsat på kompetensutveckling blivit över 50 procent lönsammare. SID 8-9 PSYKOLOGISKA TEST I REKRYTERINGSSAMMANHANG SID 15 ANNONS ANNONS MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI, APRIL 2005

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INNEHÅLL Att hitta proffs kräver proffs sid 4 Coaching - ett förmånligt mervärde sid 6 LEDARE Hur staten tvingar människor till arbetslöshet och hur man diskriminerar en hel bransch på arbetsmarknaden Låt arbetskamraterna lyfta dig till skyarna sid 7 Unikt program skapar morgondagens ledare... sid 8-9 Den automatiserade rekryteringsprocessen.... sid 10 Att se över gränserna inom gränserna sid 12 Tips till småföretagaren vid arbetstoppar sid 15 Psykologiska test i rekryteringssammanhang. sid 15 Specialkompetens att hyra. sid 15 I SVERIGE DISKRIMINERAS idag en hel bransch på arbetsmarknaden. För anställda i bemanningsföretag gäller inte samma förutsättningar i det offentliga regelverket som för andra. I praktiken innebär det att fler människor sitter fast i arbetslöshet istället för att få ett jobb och att detta kostar staten stora summor pengar varje månad. OM DESSA DISKRIMINERANDE regler togs bort och bemanningsföretagen likställdes med vilka andra företag som helst, skulle branschen kunna spara en miljard i offentliga medel genom att fler människor kommer i arbete. DEN SOM ÄR DELTIDS- eller visstidsanställd i ett bemanningsföretag saknar möjligheten att stämpla upp till full A-kassa under den tid man inte har jobb. Idag har alla deltidsanställda den möjligheten, utom just de som jobbar i bemanningsföretag men inte jobbar heltid. OM AV DEM som idag är helt arbetslösa och uppbär full inkomstrelaterad A-kassa genom bemanningsföretag skulle få möjlighet att ta en halvtidsanställning med rätt att stämpla upp till motsvarande A-kassenivå, skulle stat och kommun spara drygt en miljard kronor i minskade A-kasseutbetalningar och ökade skatteintäkter per år (räknat på en månadslön på kronor och utan hänsyn taget till grundavdrag eller merkostnader som är knutna till ett arbete). DET OFFENTLIGA TJÄNAR alltså ekonomiskt på att överge den här principen, men de största vinnarna är de som tidigare gått arbetslösa. Utöver den själsliga och moraliska vinst det innebär för dessa människor så minskas också den kompetensförstörelse som arbetslösheten utgör. ATT ARBETA SOM deltidsanställd i ett bemanningsföretag är ofta en möjlighet till en övergång till ett heltidsjobb. Många gånger är det också en väg att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden för den som av olika anledningar stått utanför länge. MÅNGA AV DEM ÄR kvinnor och att de är klart överrepresenterade i gruppen av deltidsarbetslösa är ett känt faktum sedan länge. I februari 2005 var personer deltidsarbetslösa eller i så kallad tillfällig timanställning enligt AMS statistik , eller ungefär 70%, av dessa är kvinnor. Att det i första hand är kvinnorna som drabbas och hindras från att komma ut på arbetsmarknaden på grund av de här stelbenta reglerna och ointresserade beslutsfattare, är tydligt. TROTS ALLA FÖRDELAR som avskaffandet av dessa regler skulle medföra med personliga vinster för de som får deltidsanställningar istället för att vara arbetslösa, för det offentliga som tjänar ekonomiskt och för de företag som kan hitta den kompetens som de i dag många gånger går miste om verkar vare sig AMS, IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, eller ansvariga politiker vara intresserade av att ta tag i. Eva Östling Ollén, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega I EN VÄLVILLIG betraktelse skulle man kunna hävda att det är av vana, slentrian och slöhet som man inte gör något åt de diskriminerande reglerna. I de mer konspiratoriska av ögonblick kan man tro att AMS och IAF inte vill ha någon konkurrens när det gäller jobbförmedling, trots att marknaden avreglerades ISTÄLLET FÖR ATT jobba lite skall man alltså inte jobba alls. Det blir effekten av en i grunden gammalmodig och felaktig princip som mest verkar finnas kvar av ideologiska skäl. Det borde vara hög tid att ändra på det nu! Eva Östling Ollén PERSONAL & REKRYTERING - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Marcus Backlund, Mediaplanet Produktion: Helena Schiller och Petter Renhuldt, Mediaplanet Grafisk formgivning: Katarina Engwall, Mediaplanet Repro: Ordbild, Tryck: Svenska Tryckcentralen AB För info om tematidningar i dags- och kvällspress, vänligen kontakta Rickard Wilton, Mediaplanet Distribueras med Dagens Industri, April 2005 Tyck till om våra tidningar: Organisationsutbildningar på gestaltisk grund Verklighetsanpassade utbildningar för dig som vill professionalisera dig som coach, ledare och konsult. 5 kurstillfällen/år. Ansökan 1 juni. Start hösten Gunilla Tegell, VD Agora Skräddarsydda program för chefer/ledare i förändring Karriärutveckling Outplacement Coaching och stresshantering Agora stödjer, utvecklar och stärker företagsledare och högre chefer/specialister i förändringsledarskap som omfattar den egna rollen, ledningsgruppen och/eller hela organisationen Telefon: Stockholm , Malmö , Göteborg

3

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS REKRYTERING Att hitta proffs kräver proffs Trenden har vänt på många marknader efter flera års stagnation och företagen är i allt större behov av nya duktiga chefer och kvalificerade säljare. Att rekrytera själv tar tid och energi i anspråk som man som organisation kanske hellre vill lägga på sin kärnverksamhet. Alternativet är att ta hjälp av ett rekryteringsföretag. Stefan Rossi ger följande råd till företag som vill anlita ett rekryteringsföretag; Först och främst måste man analysera situationen, vilken typ av tjänst ska tillsättas och vilket rekryteringsföretag verkar passa bäst. Viktigt är även att ta ordentliga referenser på rekryteringsföretaget, det är minst lika viktigt som när referenser tas vid en anställning! Vid rekryteringar blir ofta chefer i ledande ställning inblandade vilket gör att de måste offra värdefull tid; En chef har ju en mängd viktiga uppgifter på sitt bord som kräver enormt mycket tid och fokusering, då är det naturligt att överlåta rekrytering till företag vars primära uppgift är att rekrytera, säger Stefan Rossi, vd för K2 Search. Vi spar tid åt företagen och gör det oftast bättre eftersom vi har kunskapen, verktygen och är helt inriktade på just rekrytering. Att använda sig av ett rekryteringsföretag kostar visserligen pengar, men en dålig rekrytering kan innebära uteblivna intäkter, avvecklingskostnader och en dålig arbetsmiljö. Eller med andra ord: Tummar man på pris, tummar man ofta på kvalitet. Enligt Stefan Rossi får en rekrytering aldrig ske utan en ordentlig plan, varför det gäller att ha ett strukturerat arbetssätt; Det är viktigt att sätta sig in i företagens verksamhet för att hitta kandidater som är kompetenta, men det är också viktigt att förstå företagets kultur och arbetssätt för att kunna hitta kandidater med rätt personliga egenskaper. För att hitta dessa egenskaper använder många rekryteringsföretag sig bland annat av personlighetsinventarium och begåvningstester. Testerna är ett bra redskap för att komma kandidaterna djupare in på livet. Dessa används ofta som ett komplement till de djupintervjuer företagen använder. Tester och djupintervjuer ger en mycket bra möjlighet att verkligen lära känna kandidaten och på så sätt ännu bättre kunna bedöma kandidatens kompetens och dennes möjlighet att passa för ett visst jobb och på ett specifikt företag. Återkopplingen på testerna till kandidaterna brukar dessutom upplevas som något positivt av dessa, även om de inte får jobbet, förklarar Stefan Rossi. Rekryteringsföretagen skiljer sig ofta åt avseende vilka rekryteringsmetoder de använder. Vissa använder sig av annonsrekrytering, med motiveringen att folk som söker via annons är mer motiverade. Andra företag som arbetar med search, så kallad headhunting, är övertygade om att de riktigt duktiga kandidaterna vill bli uppsökta varför breda kontaktnät och idogt researcharbete ofta är avgörande. Search är även bra ur företagssynpunkt om de exempelvis inte vill exponera sina behov på grund av konkurrensskäl. Vi använder båda varianterna eftersom vi anser att en kombination ger den bästa möjligheten att hitta den allra bästa kandidaten, vilket faktiskt är vår uppgift, säger Stefan Rossi. GÖRAN SCHÜSSELEDER Branschföreningar för rekryteringsföretag i Sverige är: Sveriges Executive Search Konsulter (ESK). Sveriges Branschförening för Human Resouce Konsulter (HRK). Känner du också av konjunkturuppgången? När du vill rekrytera chefer och nyckelpersoner inom marknadskommunikation och försäljning, ring eller besök Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn med starka partners även i Oslo, Helsingfors och London. Bohmans Nätverk etablerades 1993 och är ledande på rekrytering inom reklam- och marknadskommunikation, försäljning samt information/pr. KNOWING PEOPLE STAFF ON DEMAND När du vill Hyra eller Rekrytera kvalificerad personal! Vi förser er med kompetens inom Ekonomi, Personal och Administration. Vi erbjuder även tjänster inom Arbetsmiljö- och jämställdhetsområdet

5 Promas Framgångsföretaget som ökar välbefinnandet Göteborgsbaserade Promas AB har fått 1000-tals stressade svenskar att varva ner och - bokstavligen - ta en paus. Basverktyget är en fåtölj som ser ut som den vore hämtad från flygbolagens förstaklassalonger. I stolen finns elektronik som ger hela kroppen massage. På några minuter går pulsen ner i viloläge och efter en kvart i stolen, tillsammans med skön musik i hörlurar, är kropp och själ i harmoni. Promas massagefåtölj finns idag hos närmare 2000 kunder bland företag, kommuner och landsting. Konceptet med massagefåtöljen och avslappningsövningarna är både kostnadseffektivt och lättillgängligt. Trots eller kanske tack vare - enkelheten är effekten häpnadsväckande, säger Per Fellert, VD på Promas. För att orka prestera måste vi lära oss återhämtning. Moderna människor har glömt hur man tar en paus på rätt sätt. Vår fåtölj gör det enkelt att koppla av i en tillvaro fylld av prestationskrav och uppskruvat tempo. Fåtöljen är en konkret åtgärd och en bra plattform för ett långsiktigt friskvårdsarbete, säger Per Fellert, VD på Promas. Häpnadsväckande effekt Promas erbjudande bygger på ett avslappningskoncept där massagefåtöljen utgör basen. Tillsammans med läkare och psykologer har man också tagit fram en cd med instruktioner som hjälp. Konceptet med massagefåtöljen och avslappningsövningarna är både kostnadseffektivt och lättillgängligt. Trots eller kanske tack vare - enkelheten är effekten häpnadsväckande, säger Per Fellert. På den senaste medicinmässan gjordes flera mätningar på dem som prövade fåtöljerna. Merparten hade före behandlingen en puls på 90 slag/ minut. Efter några få minuter i fåtöljen med hörlurarna på var motsvarande siffra 50! Del i helheten Promas ser sig som en viktig medspelare i kampen mot de skenande sjuktalen. Genom att införa återhämtning som en naturlig del i arbetsdagen höjs koncentrations- och prestationsförmåga och ger ökat välbefinnande. En årlig semester räcker inte för att ladda batterierna. Regelbunden, effektiv återhämtning är den bortglömda medicinen i dagens samhälle. Återinför vi inte den så kommer sjukfrånvaron att fortsätta öka, säger Per Fellert. Hållbar utveckling I boken Instruktionsboken till Livet påpekas att maskinerna styrde det gamla industrisamhällets arbetsinnehåll och takt. I 2000-talet är människan den viktigaste råvaran. Det ställer höga krav på ledarskap med humanistisk inriktning. Här föregår Volvo och Västra Götalandsregionen med gott exempel. För en hållbar utveckling jobbar man aktivt med dessa frågor i Livsstil i väst ett projekt som löper på 36 månader omfattande anställda. Det tar tid att implementera nya vanor. Vi samarbetar långsiktigt med kring de här frågorna, säger Per Fellert. Samarbetspartners Friskvårdsfrågor lyfts alltmer upp på ledningsnivå. Promas lever som man lär och samarbetar med forskare och läkare för att höja den egna personalens kompetens, för att de i sin tur ska kunna höja kunskapsnivån kring hälsofrågor när de är ute bland företag och organisationer. Intresset att aktivt motarbeta ohälsa bland de anställda växer i takt med insikten i problemet, säger Per. Andra samarbetspartners, förutom Livsstilsprojektet, är bland annat Hälsa + Kunskap Bunkeflomodellen. Vi söker alltid samarbete med partners som höjer vår kompetens, samtidigt som vi blir ett bra redskap i deras arbete, säger Per Fellert. Promas målsättning Vi vill bidra till att våra samarbetspartners får en långtidsfrisk personal. Våra kunder är allt från små företag till stora koncerner inom alla tänkbara branscher. Fullserviceavtalet och användargarantin ger våra kunder trygghet och ett bekymmersfritt samarbete med oss, säger Per Fellert, och avslutar med 6 goda råd: Sätt upp mål för friskvårdsarbetet och förankra dem i ledningen Se massagefåtöljen som en katalysator som startar upp friskvårdsprocessen Utbilda och motivera personalen så att de lär sig ta ansvar för sin hälsa Ge förutsättningar för friskvård på arbetstid Om ni inte tror det är en lönsam investering gör det inte! Fler mår bättre De långsiktiga effekterna märks snabbt. För den otränade är massagen ett första steg mot att göra kroppen receptiv för motion och friskvård. Är man redan fysiskt aktiv ger massagen välbehövlig uppmjukning av spända muskler. Effekterna är medicinskt mätbara. Pulsen sänks och kroppsegna antistresshormoner bildas i stora mängder. Lätttillgängligheten och den korta behandlingstiden är andra fördelar. Vår strävan är att stunden i fåtöljen ska bli en daglig vana man inte vill vara utan, som alla kan njuta av, oavsett vilken typ av människa man är, säger Per Fellert. Vår fåtölj gör det enkelt att koppla av i en tillvaro fylld av prestationskrav och uppskruvat tempo. Fåtöljen är en konkret åtgärd och en bra plattform för ett långsiktigt friskvårdsarbete, säger Per Fellert på Promas AB. Kontakta Promas på eller ring TEXT: KRISTIN RYDBERG

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INDIVIDUELL UTVECKLING Coachning ett förmånligt mervärde Coachning är ett uttryck som förknippas med idrottsvärlden. Själva ordet coachning betyder handledning eller träning. För ditt företag kan det handla om en välplacerad investering. Vad säger coachen själv? Det är ett sätt att integrera individen med verksamheten, förklarar Dag Roslund, vd på Prudencia. En duktig coach ska kunna plocka fram det bästa i personen och därigenom få fram en mer välfungerande medarbetare. Enligt honom blir behovet av att veta hur man ska förhålla sig i en given roll och situation allt större i dagens stressade informationssamhälle; Visst kan det vara skönt att komma ifrån och umgås med arbetskamraterna på en kursgård för att ha lite gruppövningar, men dessa är ofta inte anpassade till individens situation varför den egna behållningen på måndagen efter är liten, säger Dag Roslund. I coachningens hemland USA värderas personlig coachning lika mycket som en firmabil. Coachning ger även ett mervärde utöver det individuella planet. Undersökningar visar att amerikanska företag som investerat i coachning fått över 500 procents avkastning; Coachning är en av de lönsammaste investeringarna ett företag kan göra vilket även har visat sig i Sverige, enligt Dag Roslund. I takt med att de svenska företagen allt mer intresserar sig för coachning ökar även antalet coacher. Det är dock stor skillnad på dem som kallar sig coach på visitkortet; Coach är en profession vilket innebär flera hundra timmars utbildning och minst lika många timmars dokumenterade resultat hos de seriösa coacherna, betonar Dag Roslund. GÖRAN SCHÜSSELEDER Olika exempel på coachning: SARA ÄR UNG och i början av sin ledarskapsbana. Hon blev befordrad för sina goda samarbetsegenskaper och sociala intelligens. Sara märker efter en tid att hennes styrkor inte längre räcker i den nya rollen. Hon har dessutom just skaffat familj och behöver en partner för att hjälpa henne över de utmaningar hon nu står inför. Målet för coachningen blir att frigöra egna resurser genom effektiv delegering för att balansera yrkes- och privatliv. Resultatet är en ny, mogen och kraftfull ledare som en följd av personlig växt. CARL ÄR EN MYCKET handlingskraftig ledare som tycker om att vara med där det händer. Att alltid vara tillgänglig för sina medarbetares frågor, hjälpa dem med olika detaljer. Han har alltid alla svaren - och kraven på hans tid håller på att gå ur kontroll. Utbrändhet hotar. Coachningen fokuseras på att lära sig sätta gränser, förbättra beslutsfattandet bland medarbetarna och kommunikationen till dessa samt balansera sitt privat/arbetsliv. I kombination med ett utvecklingsprogram blir resultatet mer självgående och effektivare medarbetare, frigjorda resurser för strategiskt arbete, större påverkan i ledningsgruppen och inte minst, ökad personlig balans och minskad stress. EN LEDNINGSGRUPP i en större organisation går igenom individuell executive coaching under en period på 18 månader för att utveckla och fokusera sina ledaregenskaper, samarbetsförmågor, strategiska affärsmannaskap samt personliga utveckling. Resultatet blir en mycket välfungerande grupp, klara affärsmål, mycket tydlig kommunikation och påverkan i organisationen samt ökad lönsamhet. Exemplen är aktuella fallstudier från Prudencia. Synk En strategisk och långsiktig samarbetspartner inom karriärrådgivning och rekrytering Vi har erfarenheter och Affärsutveckling Förändringsledning Projektledning Verksamhetsutveckling Utveckling av system arbetsmetoder för att arbeta med både utveckling och avveckling i lägen där företag och organisationer förändras. Läs mer på

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 INDIVIDUELL UTVECKLING Låt arbetskamraterna lyfta dig till skyarna! Att må bra på sin arbetsplats kräver ibland mer än en fruktkorg i fikarummet. Välmående kan även skapas i grupp under lekfulla former. Personal & Rekrytering tar reda på hur vi-känslan på avdelningen kan stärkas genom några timmars samarbets-övningar. Det finns många aktörer på marknaden. Vår utsände har deltagit hos en av dem. Genom sin mobila så kallade teambuildingbana vänder sig Destination Vildmark till företag som vill stärka vi-känslan i gruppen. Under ledning av erfarna instruktörer genomförs ett program som består av samarbetsövningar där olika hinder i naturen används som redskap. Enkla och lekfulla övningar används för att tillsammans skapa en atmosfär som bygger på ansvar, tillit och lagarbete. En aktivitet som visserligen bara tar runt tre timmar, men som långt därefter kommer att vara ett samtalsämne kring fruktkorgen. Det handlar om en upplevelsebaserad gruppträning där individens olikheter blir en gemensam styrka, förklarar Kenneth Viking som driver företaget. Meningen är att deltagarna ska få förståelse hur man bäst arbetar i grupp utifrån sina egna förutsättningar. Vad sägs om att alla på din avdelning håller i ett grovt rep och får instruktionen att knyta en råbandsknop? Det är väl ingen konst! Nämnde jag att ni ska ha förbundna ögon? Enkla övningar som dessa är tänkta att visa att styrkan och kreativiteten i en grupp människor överträffar individens förmåga. Om inte annat är det väldigt kul. Det finns även övningar som bygger på tillit. En av dem är Pendeln där deltagarna turas om att vara en levande pendel samtidigt som de övriga står i en ring runtomkring för att försiktigt fånga upp och puffa iväg dig. Deltagarna få en upplevelsebaserad gruppträning där individens olikheter blir en gemensam styrka. Det är en av övningarna som upplevs starkast, enligt Kenneth Viking. Den känns självutlämnande för den som står i mitten varför det blir lite trevande till en början för att sedan sluta i en behaglig trygghet. En liknande övning, med inslag av gemensam styrka, går ut på att en deltagare ligger på marken och blundar. Gruppen lyfter denne försiktigt över sina huvuden och känslan där uppe är närmast magisk! Varje övning avslutas med en kort analys som utgår från deltagarna. Även om det handlar om gruppövningar är det individernas upplevelser som bygger helheten; Praktiskt samarbete tränar gruppens förmåga att kommunicera, ta ansvar, känna tillit och förstå styrkan med olikheterna i gruppen, sammanfattar Kenneth Viking. Men det handlar även om att ha kul med arbetskompisarna. I oömma kläder. GÖRAN SCHÜSSELEDER EXECUTIVE SEARCH COACHING EXECUTIVE TEAM DEVELOPMENT Acconia Resultatskap AB är ett svenskt konsultföretag med huvudinriktning att hjälpa våra kunder till ökad framgång genom att fokusera deras enda aktiva resurs - individen. Vi har funnits sedan 1999 och är idag etablerade i Huskvarna och Stockhom med representation i Göteborg, Malmö, Amsterdam samt Istanbul. Företaget är partnerägt och har 14 anställda samt omsätter ca 25 MSEK Vi arbetar med alltifrån familjeägda entreprenöriella företag till stat, kommun och stora, väletablerade internationella konglomerat. Vår mission är mycket klar och koncis - vi vill tillföra det speciella i entreprenörskapet, det som en gång gjorde svenskt näringsliv så unikt i ett internationellt perspektiv. Acconia Resultatskap AB har två huvudinriktningar, Executive Search som innebär rekrytering, urval och positionering av chefer och specialister, samt Executive Coaching och Executive Team Development. Detta genom Acconia Consulting Group som arbetar med företag i kraftig förändring, snabb tillväxt eller stark motgång. Vår internationella räckvidd är unik, med erfarenheter från Nordamerika till Centralasien. För ytterligare diskussioner ring någon av våra partners: Anders Roman Olof de Verdier eller Harald Torninger För kunders räkning söker vi Applikations-/Verksamhetskonsulter med erfarenhet från implementation av affärssystem För mer information gå in på vår hemsida Är du sugen på nytt jobb inom IT-branchen? Skicka gärna in din CV till eller du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel alt Occasio AB är ett resourcemanagementföretag inom IT-branschen, ett sk S.P.O.C. (Single Point of Contact) resursförsörjningsföretag.vi tillhanda håller rekryterings-, konsultförmedlingstjänster samt strategisk planering för utvecklingen av Ert företag.våra tjänster utnyttjas av såväl Bank/Finans/ Telecom företag som konsultföretag inom IT-branschen.

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENSUTVECKLING Unikt program skapar morgondagens ledare Ökad konkurrens, ny teknologi och en utmaning i att hitta nya ledare när erfarna och kunniga chefer närmar sig pensionsåldern, var några av de bakomliggande orsakerna till det program som If Skadeförsäkring i dagarna lanserade. Sju synnerligen kompetenta åringar fortsätter nu sin karriär i ett företag där ledarskap och resultat väger tungt. Efter ett drygt år i ett program som ger intensiv utbildning och praktisk tillämpning på hög nivå förväntas de anta chefsposter som ytterligare ska höja koncernens konkurrenskraft och lönsamhet. Beslutet att genomföra Strengthen Leadership -programmet togs av Ifs VD Torbjörn Magnusson. Syftet med programmet var att hitta framgångsrika individer att satsa på och låta växa in i företaget till högre positioner. Kompetenta medarbetare är en allt viktigare konkurrensfördel. När de främsta resurserna finns i människors kompetens är ett väl fungerande ledarskap avgörande för resultatet och personalens utveckling. Det har If Skadeförsäkring tagit fasta på. Ifs förmåga att rekrytera och utveckla ledare och medarbetare med rätt kompetens har visat sig påverka koncernens lönsamhet i hög grad. Något som även NUTEK kan skriva under på en undersökning de har gjort visar att de företag som satsar på kompetensutveckling är över 50 procent lönsammare. Humankapitalet kartläggs Ett i många företag känt problem är vetskapen om att nyckelpersoner närmar sig pensionsåldern. Mentorskap är en lösning för att stimulera och säkerställa att kunskapsöverföring sker från äldre medarbetare till yngre kollegor. På If gjorde man även en gedigen kartläggning av bland annat åldersstrukturen, utbildningsnivån och könsfördelningen av de 670 cheferna i det nordiskt organiserade bolaget. Kartläggningen visade att drygt 20 % av cheferna skulle gå i pension inom de närmaste åtta åren och vi ville agera i tid. Det var startskottet för Strengthen Leadership -programmet, säger Peter Damberg, chef för ledar- och organisationsutveckling inom If och ansvarig för programmet. Delaktig koncernledning Syftet med programmet var att hitta framgångsrika individer att satsa på och låta växa in i företaget till högre positioner. Beslutet att genomföra programmet togs av Ifs VD. Det har varit en framgångsfaktor att arbetet har drivits på koncernnivå. Genom att representanter från varje ledningsgrupp i våra affärsområden har suttit med i en så kallad assessment board, har alla beslut varit väl förankrade i organisationen, säger Peter Damberg.

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Kartläggningen visade att drygt 20 % av cheferna skulle gå i pension inom de närmaste åtta åren och vi ville agera i tid. Det var startskottet för Strengthen Leadership -programmet, säger Peter Damberg, chef för ledar- och organisationsutveckling inom If (tredje från vänster i bild) och Lisa Freijd Liiv, ansvarig för programmet (första från vänster i bild). De sju personer som efter en intensiv rekryteringsprocess nyligen anställdes valdes ut efter ett fullständigt kollektivt beslut. Men från allra första början var det över 500 stycken som sökte programmet. Höga krav på sökande Uppdraget att hitta de mest kvalificerade personerna i Norden för programmet föll på chefsrekryteringsföretaget Sikta Urval. Kravprofilen var hög. Egenskaper som driven, affärsmannamässig, socialt kompetent, resultatinriktad och analytisk var några av kraven. Andra var arbetslivserfarenhet på minst fem år, helst från finanseller konsultbranschen eller från en marknads- eller säljroll. En vilja att snabbt avancera i karriären och utveckla sitt ledarskap var fundamentalt. Genom intervjuer, arbetspsykologiska tester och referenser valdes fjorton stycken ut. Dessa stack alla ut från mängden, genom sina extraordinära prestationer och sin drivkraft, men även sin kommunikativa förmåga och ödmjuka framtoning, Få saker påverkar arbetstillfredsställelsen så mycket som hur ledarskapet sköts. Där ska vi vara bäst, och alla mätningar vi gör internt och externt pekar på att vi är på god väg säger Jarl Råstrand, rekryteringskonsult på Sikta Urval. If valde slutligen ut sju stycken tjejer och killar från de nordiska länderna. Björn Bengtsson, tidigare managementkonsult, hade de egenskaper man efterfrågade och rätt förutsättningar för att bli en bra ledare. Han ser fram emot att anta utmaningen. Jag förväntar mig att få en bred bild av If och försäkringsbranschen och att utvecklas som ledare. Jag hoppas att det närmaste året ska innebära krävande utmaningar och förbereda mig för en fortsatt karriär inom företaget. Bäst på ledarskap Nu följer fjorton månader av intensiv utbildning och handfasta projektuppdrag. Teoriavsnittet koncentreras till det område som If ända från starten 1999, i både hög- och lågkonjunktur, aldrig gett avkall på ledarskapet. Få saker påverkar arbetstillfredsställelsen så mycket som hur ledarskapet sköts. Där ska vi vara bäst, och alla mätningar vi gör internt och externt pekar på att vi är på god väg, säger Peter Damberg. Det resultatinriktade ledarskapet som If så högt prioriterar ser personaldirektör Johan Börjesson som en nödvändighet. Och det ställer höga krav på medarbetare i ledarroller. Ledarskapets betydelse kommer att öka i takt med att medarbetarna och deras kompetens och initiativ blir allt mer avgörande för företagets framgång. Duktiga ledare och medarbetare hjälper oss in i framtiden. Vi satsar därför mycket på att utveckla våra medarbetare som har de rätta individuella förutsättningarna för att bli bra ledare. Att de själva måste ta ansvar för att prestera väl och nå högt uppsatta mål upplevs som utvecklande och stimulerande. Uppdraget att hitta de mest kvalificerade personerna i Norden för If s program föll på chefsrekryteringsföretaget Sikta Urval. Johan Börjesson påpekar också hur viktigt det är att ledarskapsfrågorna diskuteras aktivt i koncernledningen. Ledarskapets kvalitet är en av den högsta ledningens viktigaste frågor. Strengthen Leadership-programmet är en viktig pusselbit i att vidareutveckla vårt ledarskap och förankringen kommer att fortsätta genom att vi diskuterar programmet regelbundet i vår koncernledning. Ledarskap i praktiken Utbildning i bland annat ledarskap som erbjuds Ifs medarbetare och som de sju som nu börjar programmet ska gå, hålls av interna föreläsare och av externa leverantörer hårt drillade i If-andan. Teori är dock bara en del av programmet. De nyrekryterade ska få en ordentlig utmaning i praktiskt ledarskap. Tre affärskritiska projekt var och ett individuellt strategiprojekt ska de leda, analysera och avrapportera. Coacherna utvärderar insatserna och resultatet. Lagom till nästa sommar är programmet till ända och nyförvärvda kunskaper och erfarenheter i ledarskap ska utövas i nya ansvarsfulla roller i företaget. Att If driver ledarskapsfrågan proaktivt ger en förhoppning om att detta unika program ska bli ett återkommande inslag i organisationen. If är Nordens och Baltikums största skadeförsäkringsbolag, som utvecklar och säljer försäkringslösningar som ger kunder en trygghet i företagande, boende och vardag. För mer information, gå in på

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EFFEKTIV REKRYTERING Den automatiserade rekryteringsprocessen Med ett e-rekryteringssystem kan ditt företag inte bara förenkla rekryteringsprocessen utan även samla på intressanta kandidater till framtida anställningsbehov. Och mycket mer! Att administrera många ansökningar kostar mycket, både vad det gäller tid och arbetskraft. E-rekryteringssystem har därför blivit ett allt populärare alternativ till traditionell utannonsering av lediga tjänster. Det handlar om den nya generationens rekryteringsmjukvara som anpassas till ditt företags behov. Ett system som varken kräver allt för mycket installationer eller involvering av företaget. En av fördelarna när det gäller e-rekryteringssystem är att företaget, via exempelvis den automatiska responshanteringen när den sökande registrerat sig, får mer tid över att spendera med kandidaterna vilket bidrar till att man höjer kvaliteten på dem man anställer, säger David Nouveau, försäljningschef på Stepstone. Anpassningsmöjligheterna av e-rekryteringssystemet, liksom fördelarna, är många! DEN GRUNDLÄGGANDE funktionen i systemet är själva utsållningen där eftersökta kunskaper automatiskt plockas ut och behandlas. Kandidaterna kan registrera sig när de antingen söker, eller ansöker om en specifik tjänst. De sökande behöver inte ens fylla i särskilda ansökningsmallar då e-rekryteringssystemet även kan anpassas till att söka av bifogade dokument efter företagets specifika önskemål rörande tjänsten via nyckelord. Det kan räcka med att den sökande bara behöver registrera sitt namn samt bifogar sitt CV i exempelvis ett Worddokument, förklarar David Nouveau. Även när rätt person vaskats fram är sannolikheten stor att det finns fler guldkorn bland de sökande som är värda att ta vara på i framtiden. Detta görs genom att samla dem i talangpooler. Med systemet kan man fram till en passande tjänst blir ledig även automatiska via mejl bygga en relation med de sökande. Företaget kan exempelvis berätta hur det är att jobba hos dem och därigenom även bibehålla intresset hos kandidaterna. Detta kan även ses som en form av marknadsföring då alla kandidater är potentiella kunder, varför det är viktigt att de till exempel får svar i tid och inte glöms bort, säger David Nouveau. BLIR EN PASSANDE tjänst ledig kan man via automatiska matchningsmejl informera intressanta sökande. Förutom möjligheten att vända sig till den egna talangpoolen kan man tack vare e-rekryteringssystemet med några få knapptryck få färdiga jobbannonser levererade till önskad media såsom tidningar och portaler. Med företagets profil och allt som hör till. Systemet kan även följa upp hur inte bara antalet, men också kvaliteten av ansökningar man fått in via tidigare val av annonsplatser och kampanjer. Med andra ord kan även annonseringen i sig själv effektiviseras. Företagets storlek spelar mindre roll för att det ska löna sig med ett e-rekryteringssystem enligt David Nouveau; Våra minsta kunder har exempelvis två anställda, men gör kanske 50 till 100 rekryteringar per år. Pay backeffekten är enligt våra beräkningar när ett företag gör mer än tio rekryteringar per år. Rekrytera en ekonomichef? GÖRAN SCHÜSSELEDER Fördelar med e-rekryteringssystem: Kvaliteten på dem man anställer ökar Rekryteringsprocessen går dubbelt så snabbt Företaget kan skapa en egen talangpool Systemet kan integreras med psykologiska tester Möjligheten till att bygga en relation med kandidaterna En av fördelarna när det gäller e- rekryteringssystem är att företaget, via exempelvis den automatiska responshanteringen när den sökande registrerat sig, får mer tid över att spendera med kandidaterna vilket bidrar till att man höjer kvaliteten på dem man anställer, säger David Nouveau, försäljningschef på Stepstone. Vi har vad som krävs och lite till. Vi har det som skiljer en bra bemannare från resten - vi har spetskompetens. Vare sig ni behöver en ekonom med bakgrund som mäklare eller en inköpsansvarig som pratar flytande spanska matchar vi era krav och överträffar era förväntningar. Prova! Meritmind hjälper dig rekrytera chefer, kvalificerade ekonomer och specialister inom ekonomiområdet. Vi kan även upprätthålla tjänsten åt dig med en erfaren konsult under rekryteringsprocessen. Kontakta gärna rekryteringsansvarig Anna Thulin på telefon: , så berättar vi mer. Läs mer på: Meritmind är ett konsult- och rekryteringsföretag specialiserade inom ekonomiområdet. Vi verkar inom: Change Management Interim Management Kvalificerade ekonomer Rekrytering

11 Hudson hjälper Preem ta fram rätt kompetenskrav Judith Jarefjord och Lo Hjort Hudsons uppdrag omfattar ofta mycket mer än bara själva rekryteringen. Företaget använder en unik egenutvecklad metodik för att tillsammans med kunden ta fram mätbara nyckelkompetenser som krävs för en viss yrkesroll. Preem har med framgång använt metodiken för sin rekrytering. Samarbetet med Hudson började med en chefsrekrytering. Vi är mycket nöjda med resultatet och arbetssättet, säger Lo Hjorth, personaldirektör på Preem. För två år sedan började Preem internt inventera hela sin organisation, vilka kompetenser som fanns och hur affärsområden såg ut samt vilka krav som borde ställas på chefer och specialister. När vi behövde tillsätta en chef på en nyckelposition, gjorde vi en stor genomgång av rekryteringsföretag. Hudson visade sig vara ett av få företag som tänkte i vidare perspektiv än bara själva rekryteringen. De kunde också visa hur deras kunnande och metoder gav oss mervärden före, under och efter rekryteringen, berättar Lo Hjorth. Det är lätt att skapa långa önskelistor med önskvärda kompetenser som kan vara bra att ha. Med Hudsons metodik vaskade vi fram de viktigaste mätbara nyckelkompetenserna. Tillsammans med Hudson kunde vi sedan hitta rätt nivå i komplexitet för utvalda kompetenser och ansvarsområden. Resultatet blev en mycket bra kravprofil som vi sedan kunde matcha mot kandidater i rekryteringen, fortsätter Lo Hjorth. Vi börjar processen med en kompetensworkshop. Tillsammans med en grupp olika individer från kunden går vi igenom vilka kompetenser som krävs för jobbet. Från början kan det handla om uppåt 40 olika kompetenser. På slutet har gruppen enats om fem kritiska och mätbara kompetenser, berättar Judith Jarefjord, senior konsult på Hudson. Workshopformatet hjälper oss ta fram kompetenserna och sätta rätt nivå på dem. Till vår hjälp har vi vår unika modell med en omfattande matris som täcker in ansvarsområden, kompetenser och roller och anger olika nivåer av komplexitet. I processen fungerar Hudson som modererande kraft som höjer eller sänker nivån på valda kompetenser, fortsätter Judith Jarefjord. I den uppföljande rekryteringsfasen kan vi med övningar, rollspel och tester stämma av kunskap och färdigheter hos kandidater mot den framtagna kravprofilen. Vår metod har visat sig vara ett bra sätt att kvalitetssäkra rekryteringar. Kunden får rätt kravprofil, alla har samma bild av vilka kompetenser kandidaterna behöver och både kund och sökande får en klar och ärlig bild av vad rollen i organisationen kräver, avslutar Judith Jarefjord. Kort fakta om Hudson Hudson Highland Group Inc är världens femte största företag inom rekrytering och human resource consulting med 3600 medarbetare i över 20 länder. I Sverige finns Hudson i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hudson kan genomföra kompetensworkshops och etablera assessment och development centers i hela landet. Företaget använder samma unika metod i alla länder och konsulter kan därför utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra. Hudson erbjuder även ett brett utbud av rådgivningstjänster inom rekrytering, career management, talent management och outplacement. Stockholm; , Göteborg: , Malmö: Controller Vi söker en Controller / med redovisningsbakgrund med erfarenhet från försäkringsbolag till ett av Sverige största försäkringsbolag med placering i Stockholm. Erfarenhet inom redovisning, controlling, rapporteringsarbete, budgetering och analyser. Du bör vara van att arbeta i ett nordiskt team. Du bör vara Civilekonom med redovisningsinriktning och ha minst tre års revi- IT-lärare Teknikgymnasiet Arbets- och arbetsplatsuppg.: Vi söker en gymnasielärare för undervisning. Kvalifikationer: Vi söker Dig som är behörig gymnasielärare i ovanstående ämnen. Arbetstid/Varaktighet Tillsvidare Kontaktpersoner LR, Lärarförbundet, Säljare till Documentus kontor AB Documentus i form av skrivare, kopieringsmaskiner, faxar och scannerlösningar hamnar mer och mer i fokus hos dagens företag. Vårt breda produktutbud via bl a Xerox sortiment gör att vi alltid har något attraktivt att erbjuda våra kunder. Arbetsuppgifter: Som framgångsrik säljare hos oss arbetar du i Stockholms Det är busenkelt att hitta rätt person bland 400 sökande! Förskollärare; Aspnäskyrkans förskola Solgläntan Med e-rekrytering är det faktiskt sant. e-rekrytering är ett webbaserat professionellt stödverktyg med funktioner som gör det möjligt att samla in ansökningar och administrera dessa för att sedan göra urval. Urvalen sker efter ditt företags fastlagda kriterier. Dessutom underlättar tjänsten kommunikationen med de sökande via automatiska e-postsvar mm. e-rekrytering sparar både tid och pengar i rekryteringsprocessen, samtidigt som du får en levande ansökningsdatabas med just ditt företags tänkbara medarbetare. Läs mer på Olsson AB Kanslichef Kanslichefen är föreningens chefstjänsteman. I arbetsuppgifterna ingår att vara styrelsens exekutive tjänsteman. Du bör vara Civilekonom med redovisningsinriktning och ha minst tre års revisionsbakgrund eller e ör mer information om tjänsten kontakta Christer Johansson tel För att läsa mer om oss ber vi dig gå in på Sök tjänsten via vår CV-databas (se länk nedan) eller om du vill e-posta in din Sista jhkhjkhjjhkansökningsdag 29 april. Ekonomi/IT-ansvarig Vi söker en ekonomi/it-ansvarig med placering i Stockholm. Du rapporterar till VD och ansvarar för all redovisning och rapportering samt för den affärsmässiga styrningen och uppföljningen av butikerna. IT-ansvaret omfattar IT-inköp, datorunderhåll, underhåll och utveckling av affärssystemet Cirkel. Arbetet innebär även inblandning i vårt webbsystem och webbförsäljning. Vi söker en ekonom med 5-10 års relevant erfarenhet. Kompetens och erfarenhet av redovisnings- och kassasystem och webb liksom ett stort IT-intresse är en merit. Kontakta: Pelle Persson Tel: TKD Data

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ARBETSFÖRMEDLING Att se över gränserna inom gränserna Sedan två år tillbaka finns det en särskild arbetsförmedling för invandrade akademiker i Stockholm. Arbetsförmedlingen Internationella Akademiker startades för att hitta nya sätt att hjälpa högutbildade invandrare att få adekvata jobb. Personal & Rekrytering tar reda på hur det har gått. För de inskrivna på Arbetsförmedlingen Internationella Akademiker handlar det om att få hjälp med att komma ut i arbetslivet; Det kanske inte alltid går att hitta ett jobb inom deras yrkesområde, men däremot är vårt mål att hitta arbetsplatser där de kan få utbyte av sin kompetens, förklarar förmedlingens chef Marie Linell- Persson. Att komma ut i det svenska arbetslivet ska enligt henne kunna ske på fler sätt än till exempel via lokalvård och taxi. Och förmedlingen har lyckats bra. Av 700 inskrivna är endast runt 200 öppet arbetslösa. För att bli inskriven hos Arbetsförmedlingen Internationella Akademiker krävs en utländsk akademikerexamen. Utbildningarna blir värderade med hjälp av högskoleverket varefter de får en svensk motsvarighet, exempelvis civilingenjör med inriktning maskin. Finns det ingen motsvarighet måste utbildningen kompletteras. Trots detta kallas denna grupp akademiker sällan till intervju. En av våra sökande, som förutom sin examen från hemlandet har läst om hela utbildningen på KTH, får inget jobb, berättar Marie Linell-Persson. Och han är inte unik. KONKURRENSEN ÄR ENLIGT henne inte den enda anledningen. Till stor del beror problemet på arbetsgivarnas osäkerhet, att anställa är dyrt och få vågar anställa en person med en utbildning och erfarenhet som för många arbetsgivare är okänd. Motsvarar till exempel verkligen en irakisk ekonomutbildning Handels ekonomutbildning? Dessa är enkla praktiska frågor som arbetsgivarna ofta kan ha och som man ganska enkelt kan komma tillrätta med. Svårare är att komma tillrätta med är den - ofta omedvetna - diskrimineringen på olika nivåer i företag och förvaltningar. När Bertil slutar på ekonomiavdelningen börjar man leta efter en ny Bertil, eller rent av en Inga- Britt. Mohamed eller Natalja ses på förhand som allt för annorlunda för att passa in bland de övriga på arbetsplatsen. PÅ INTERNATIONELLA AKADEMIKER får de sökande inte bara hjälp med att skriva ansökningar, de får även hjälp genom att deras ansökningar följs upp. Genom att få till personliga möten med arbetsgivaren riskeras inte våra sökande att sorteras bort lika lätt. Detta visar sig vara ett fungerande koncept, säger Marie Linell-Persson. Många arbetsgivare blir enligt henne positivt inställda och får upp ögonen för den sökandes kompetens som kanske inte alltid kan formuleras på papper. FÖRMEDLINGENS ARBETE går till stor del ut på att skapa förutsättningar genom att initiera kontakter med arbetsgivarna och reaktionerna har varit positiva framför allt hos de större företagen för denna allt för ofta outnyttjade resurs. I samarbete med näringslivet har det skapats tre månaders så kallade prova på-platser som har blivit en välkommen knuff för de

13 DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Att komma ut i det svenska arbetslivet ska kunna ske på fler sätt än till exempel via lokalvård och taxi. invandrade akademikerna in till den svenska arbetsmarknaden. VÄRT ATT NÄMNA I sammanhanget är att Arbetsförmedlingen Internationella Akademikers arbete även handlar om att täcka framtidens behov i samband med att fyrtiotalisterna går i pension. Genom likriktning av de anställda går företagen ofta miste om den välbehövda dynamiken och nytänket som de hade fått genom att släppa in en person med annan bakgrund än svensk, säger Marie Linell-Persson. Våra arbetssökande har en enorm potential att bidra med! GÖRAN SCHÜSSELEDER Fördelar med att anställa en invandrad akademiker enligt Marie Linell-Persson: medarbetare med olika bakgrund bidrar till en dynamisk utveckling för en modern organisation Internationella perspektiv främjar kreativitet och innovation språk och kulturkompetens är viktiga konkurrensmedel medarbetare som speglar mångfalden i samhället öppnar dörrar för nya affärsmöjligheter och nya marknader. Mer information hittas på AMS hemsida via arbetsförmedlingarna i Stockholms län. Aktuella utbildningar: LEDARSKAP OCH GOLF start juni 2005 COACHANDE LEDARSKAP start oktober 2005 PERSONLIGT-MEDVETET LEDARSKAP start januari 2006 Human Resource erbjuder Utbildningar i ledarskap och personlig utveckling Anordnar både öppna kurser och företagsanpassade skräddarsydda program Arbetar med interna utvecklingsuppdrag i företag och organisationer Erbjuder coaching, handledning och medarbetarsamtal individuellt eller i grupp. Tina Eriksson, tel: Caroline Ribohn, Country Manager, Hays Vi är specialister på att hitta specialister inom IT, ekonomi, finans, administration, juridik, marknad och försäljning. Söker du någon? Eller vill du ha ett kvalificerat jobb? ,

14 Women In Progress sätter fart på karriären Women In Progress (W.I.P.) är en mötesplats för kvinnliga chefer, projektledare och egna företagare. Här erbjuds individuellt utformade utvecklingsprogram, mentorer, professionella nätverk, caféseminarier och kurser. ETT UPPKÄFTIGT REKRYTERINGSFÖRETAG K2 Search rekryterar chefer, kvalificerade säljare och specialister. Passion, kunskap, kvalitet och långsiktighet är våra ledstjärnor. Genom dessa är vi rekryteringsföretaget som gör skillnaden! Vi rekryterar med en kombination av search, annonsering och urval. Vi söker efter kandidater i våra nätverk, i olika databaser samt genom omfattade research. Med en kombination av erfarna medarbetare, bra metoder och hårt arbete hittar vi den bästa medarbetaren åt er. K2 Search har rekryterat framgångsrika medarbetare till våra kunder sedan Margareta Neld, Neld International Consulting AB och Lena Mangell, Life & Career AB har grundat och driver W.I.P. Vår vision är att öka jämlikheten och hjälpa kvinnor att utveckla sina karriärer på egna villkor, säger Lena Mangell, som för några år sedan startade W.I.P. tillsammans med Margareta Neld. Vi har fått en otrolig respons. Många kvinnor berättar att de fått styrelseuppdrag och toppjobb tack vare W.I.P, berättar Margareta Neld. Det individuella utvecklingsprogrammet löper under minst ett år. Efter en personlig intervju och behovsanalys tar W.I.P. fram ett skräddarsytt program. W.I.P. har åtta certifierade kvinnliga mentorer som kan coacha kvinnor i karriärutvecklingen, jobbet som chef och i frågor som rör affärsverksamheten. I W.I.P. träffas kvinnor regelbundet i professionella nätverk om 10 personer. I nätverket får kvinnor med liknande jobb chansen att bättra på sin omvärldsbevakning, knyta nya affärskontakter, bolla idéer och inspirera samt utveckla varandra. Vi hjälper kvinnor hitta lösningar för att kunna kombinera familjeliv och krävande toppjobb. Med bra självinsikt och ökat självförtroende kan de marknadsföra sig bättre och vågar satsa samt ställa krav när de erbjuds toppjobb i karriären, avslutar Margareta Neld. Tel: Göteborg Stockholm Malmö Mer informaton på A-Search bäst på strategisk rekrytering De flesta varor och tjänster har i dag en genomgående hög kvalitet. Skillnaden ligger istället på affärskvaliteten, att man arbetar mer strategiskt och att företaget blir mer partner än en leverantör.vilket gör att valet av rätt nyckelpersoner blir mer betydelsefullt än någonsin. Det säger Lenny Thörnqvist, vd, A- Search AB, som har mer än 14 års erfarenhet av rekrytering i ett flertal branscher. A-Search hjälper uppdragsgivarna att bli mer framgångsrika, både genom att tillföra bra personer och genom att vara goda rådgivare. Våra kunder tycker att vi är mycket bra på att känna av företagskulturen, eftersom vi lägger ner stor vikt på att förstå vilka potentialer det finns i företaget. Vi analyserar befattningen, men även medarbetarna, eftersom den nyanställda ska tillföra gruppen någonting. Om Björn slutar så kanske företaget inte ska ha in en ny Björn, utan kanske en annan sort, säger Lenny Thörnqvist. Även A-Search har vuxit och expanderat de senaste åren. Under 2004 har man gått från fem anställda till nuvarande tio och företaget finns nu etablerade i Stockholm, Malmö och Göteborg. I dag är cheferna och företagsledarna mer närvarande och med i verksamheten på ett annat sätt än tidigare. Och det är bra att både chefer och medarbetare är med i matchen, men det är bra att lyfta blicken. För oss är det till exempel stor skillnad mellan att vara marknads-orienterad och säljorienterad. Duktiga chefer ser också till att de har bra potentiella arvtagare, "kronprinsar och -prinsessor". A-Search tar reda på vilken sorts människa uppdragsgivaren behöver och varför den personen behövs. Sen får vi förtroendet att gå ut och headhunta den bästa som finns, som matchar den profilen. I nio fall av tio har de personer som vi är intresserade av redan ett arbete som de är nöjda med. Men de tycker att det är spännande att träffa oss. A-Searchs bästa sökverktyg är ett omfattande kontaktnät bestående av personer, som under åren har varit med i olika rekryteringsprocesser. De är våra vänner och det är dem vi ringer till när vi vet vad vi är ute efter. På så sätt får vi tips på de bästa i branschen. Vi är även medlemmar i Taplow Group och kan genomföra snabba och effektiva sökningar i hela världen. Successions-Search är en annan del av A-Searchs verksamhet. En ny rekryteringsmetod med vilken man hjälper företagare i pensionsåldern att hitta rätt efterträdare. Den nya ägaren får möjligheten att driva ett företag med en upparbetad verksamhet samtidigt som den pensionerade ägaren kan dra sig tillbaka med välfylld plånbok. Läs mer på

15 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 15 TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING Tips till småföretagaren vid arbetstoppar ETT VANLIGT FEL arbetsgivare gör är att göra visstidsanställningar till projektanställningar, enligt Peter Björklund. En projektanställning ska användas för uppgifter som inte hör till de ordinarie uppgifterna inom verksamheten. Den rätta anställningsformen vid arbetstoppar är Anställning för tillfällig arbetsanhopning. Anställningsformen Överenskommen visstidsanställning kan också användas om den beräknade tiden är mer än en månad. Att drabbas av arbetstoppar är vanligtvis något som bör glädja företag oavsett storlek. För mindre företag kan det dock innebära problem med att tillsätta personal. Personal & Rekrytering kontaktar Peter Björklund, VD för SAO Småföretagarna, för att ta reda på vad småföretagaren bör tänka på vid visstidsanställning eller inhyrning av personal vid exempelvis arbetstoppar. och arbetsplatser och man kan hyra personal för just den tid man behöver en extra resurs, vilket kan göra inhyrningen kostnadseffektiv, enligt Peter Björklund. Vill man senare anställa inhyrd arbetskraft kan det kosta mycket att köpa loss personen från bemanningsföretaget varför Peter Björklund råder att noga granska kontraktet i förväg. GÖRAN SCHÜSSELEDER REKRYTERING Psykologiska test i rekryteringssammanhang Till psykologiska test i rekryteringssammanhang räknas begåvningstest och personlighetstest. För att undvika oseriösa aktörer på marknaden finns en oberoende stiftelse som granskar test samt certifierar användare. STÄNDIGT ÅTERKOMMANDE upprepning av visstidsanställningar är inte tillåtna enligt lagen om anställningsskydd då de anses vara ett kringgående av lagens huvudregel att en anställning ska gälla tillsvidare. Även om det ibland finns skäl för upprepade tillfälliga anställningar kan det ha sina nackdelar; Den visstidsanställde kan räkna ihop all anställningstid och kan efter ett år få företrädesrätt till återanställning vid en eventuell nyanställning, säger Peter Björklund. Överstiger den totala anställningstiden ett år måste även den tidsbegränsade anställningen sägas upp på ett korrekt sätt. Ska företagaren anställa är det viktigt att man sätter sig in i de regler som gäller och att man skriver ordentliga anställningsavtal. Flera olika avtal finns att köpa i bokhandeln och hos flera nätbaserade blankettutgivare. Att vara arbetsgivare medför ett omfattande ansvar och det är därför en fördel att vända sig till experter. ETT ANNAT ALTERNATIV är att hyra in personal. Detta alternativ kan innebära flera fördelar; Bemanningsföretag har ofta tillgång till spjutspetskompetensen som snabbt kan anpassa sig till olika miljöer Mer information finns att tillgå via: (SAO Småföretagarna) Nedan följer utdrag ur SAO:s information till sina medlemmar kring tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsad anställning medges endast under vissa förutsättningar. För de flesta tidsbegränsade anställningsformer skall det finnas specifikt skäl för att använda en tidsbegränsad anställningsform. Tidsbegränsad anställning upphör om inte annat avtalats utan uppsägning när arbetet slutförts, den avtalade säsongen eller den avtalade tiden löpt ut. Några situationer där det kan bli aktuellt att använda tidsbegränsad anställning: vikarie tillfällig arbetsanhopning provanställning feriearbete före värnplikten efter uppnådd pensionsålder arbetets särskilda beskaffenhet Stiftelsen för Tillämpad Psykologi verkar för kvalitet inom arbetslivets testanvändning. Krav på etik och kompetens i användningen av tester ska skydda framförallt dem som testas och dem som köper testtjänster. STP granskar test samt certifierar användare av tester. STP vänder sig till alla som yrkesmässigt kommer i kontakt med testmetoder av olika slag. STP fungerar också som en mötesplats för utbyte av idéer och erfarenheter och främjar samarbetet mellan högskolor, praktiker och förläggare. Organisationen är ideell och oberoende och stiftades av Sveriges Psykologförbund för att främja vetenskaplig psykologisk forskning och utvecklingsarbete. MER INFORMATION finns att hitta på stp.psykologforbundet.se Specialkompetens att hyra Till skillnad mot de större bemanningsföretagen är de mindre ofta mer nischade när det gäller sin kompetensuthyrning. Hyrverket är en av dessa, men skiljer sig ytterligare genom att hyra ut enskilda företagare. Personal & Rekrytering tar reda på vad detta koncept innebär. Styrkan för ett nischat bemanningsföretag är att de kan yrkesrollerna inom sin bransch vilket gör att de kan erbjuda kunderna en fördjupad kompetens, säger Björn Olander, vd för Hyrverket. Hans företag förmedlar kompetens inom reklam, marknad, PR och information. Rent historiskt har denna bransch alltid bestått av övervägande del enskilda företagare där kontaktnät är ett naturligt inslag. En möjlighet består exempelvis av att ingå i Hyrverkets nätverk; Vårt kompetenslager är gratis då vi i motsats till de traditionella bemanningsföretagen inte har några anställda som hyrs ut, förklarar Björn Olander. En punkt har de dock gemensamt: Kunden får fakturan från bemanningsföretaget. Oavsett storlek. GÖRAN SCHÜSSELEDER

16

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

eurojazz Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare!

eurojazz Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare! Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare! balans mellan resultat, människa och tillväxt medvetenhet och ansvar hos alla Proaktivitet

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Chef till Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer