Demokratidag 17 maj 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demokratidag 17 maj 2002"

Transkript

1

2 Demokratidag 17 maj 2002 Fritiden i Mora för gammal och ung I regeringens mål för en nationell ungdomspolitik kan man bl.a. läsa att Ungdomar ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. Som ett led i att åstadkomma detta har Mora Ungdoms Råd (MUR) tillsammans med bland annat ungdomskonsulenten arbetat fram och genomfört den första demokratidagen i Mora kommun. Temat som de cirka 100 eleverna ur årskurserna 4-9 diskuterade var Fritiden i Mora för gammal och ung. Vårterminen 2002 Under våren har bland annat lärarna hjälpt till genom att på klassråden berätta om demokratidagen och diskutera Fritiden i Mora, för gammal och ung. Till exempel hur ser det ut idag, vad är bra, vad kan bli bättre, vad saknas. När denna fråga känts genomarbetad har klassrådet valt en klassrepresentant med uppgift att presentera klassens och sina egna åsikter under demokratidagen. Den 2-3 maj utbildade Eva Broms och Mona Sandberg-Lidegran 21 ungdomar från ungdomsrådet till gruppledare. Dessa har till uppgift att hålla i processen under demokratidagen med stöttning av ett antal närvarande vuxna. Eva Broms till höger och två av gruppledarna, Jerker och Jossa i aktion på Åsengården under utbildningsdagarna. Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

3 Demokratidag 17 maj Medan klassrepresentanterna samlades i Moraparken för registrering underhöll TJOP under ledning av Britt-Marie Kallin. Klockan började dagen på allvar. Elin Abrahamsson, ordf. i MUR, hälsade alla välkomna, och berättade vad som kommer att hända under dagen. Även Christina Bröms, ordförande i BUN sade några ord om vad den här dagen innebär. Under invigningen samlades alla klassrepresentanterna framför scenen Innan de 10 grupperna satte sej vid sina olika bord och började diskussionerna gjorde Eva Broms och Mona Sandberg-Lidegran en bokstavsövning för att alla ska lära känna varandra och lära sej att lyssna på andra. Kritikfas Här fick eleverna ta fram alla negativa synpunkter kring fritiden i Mora. Dels de som respektive klass kommit fram till, dels personliga. Vad är det egentligen som behövs för en meningsfull fritid? Vad saknas och vad är dåligt? Alla förslag poängsattes med blå pluppar och de förslag som fick flest pluppar skrevs upp på en Bottenlista. Therese och Jerker samtalar med sin grupp om vad de tycker är dåligt i Mora, och vad är det som saknas. Alla åsikter och synpunkter skrivs upp på blädderblock och utifrån den skapas bottenlistan. Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

4 Bottenlista 20 i topp Antal Dåliga busstider 19 För mycket mobbning 14 Dålig skolmat 13 För lite pengar till skolan 8 Dåliga öppettider på aktiviteter 7 Få PRAO-dagar 7 Ingen bowlinghall 7 Stranden (skola) börjar för tidigt 7 För mycket droger 6 Inga nattöppna kaféer 6 Dåliga lärare, för mycket vikarier 5 Ingen ungdomsgård för yngre 5 Tråkigt badhus 5 Våldsamma vikarier 5 Allt är för dyrt, t.ex. bio 4 Biofilmer går för få dagar 4 Få jobb 4 Få program på gymnasiet 4 Få replokaler, ungdomsgårdar 4 För gamla lärare 4 En politiker från Teknik- & Fritidsnämnden var med under hela dagen. Här är han i samspråk med en av grupperna. Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

5 Visionfas Efter en kort paus och en övning med Eva var det dags för Brainstorming. Här kom alla visioner fram som eleverna har. Alltså allt som ungdomar vill ha här i Mora. Av detta gjordes istället en topplista, till exempel äventyrsbad, replokaler, bowlinghall, flex-tid i skolan, laserdome och mycket mera. Visionslista 20 i topp Antal Bowlinghall 14 Längre lov 13 Bussar på kvällar och nätter 9 Högre barnbidrag 8 Crossbana för yngre 7 Discolokal 7 Flex-tid i skolan 6 Äventyrsbad 6 Bredband till alla 5 Högre löner 5 Mer aktiviteter 5 Fler bussar till byarna 4 Laserdome 4 Längre raster 4 Större elevskåp 4 Tivoli i Mora Kommun 4 Två maträtter att välja på i skolan 4 Fler affärer t.ex. H&M och Kicks 3 Fler idrottsområden 3 Fler konserter 3 Samarbete mellan generationerna ger ett gott resultat. Detta är Micke Jensen, gruppledare och Anne Lundberg- Svensson, barnsamordnare ett bra exempel på. Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

6 Hur ska vi göra det fasen Efter en stärkande lunch, köttbullar med mos, var det dags att hitta vägar hur man kan genomföra det man kommit fram till. Till exempel tycker eleverna att man kan skaffa sponsorer och att kommunala medel borde fördelas på ett bättre sätt. Ideellt arbete är också ett alternativ. Grupperna diskuterar fram kreativa lösningar hur deras tankar och visioner ska kunna förverkligas. Redovisning Alla deltagare samlades i stora salen. Varje grupp hade tre minuter på sej att redovisa dagens arbete. Allt material samlades in, rullades ihop och överlämnades till Berndt Martinsson. Han tackade och sa några ord om hur bra det är med en demokratidag. Han hoppades också att så mycket som möjligt av det som framkommit skall gå att genomföra. Vissa idéer är väl lite väl fantasifulla, men det är många idéer som är fullt genomförbara. Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

7 Avslutning Utvärdering gav många positiva reaktioner. Förhoppningsvis kan detta dels bli en arbetsmodell för politiker och tjänstemän att få reda på ungdomars åsikter i olika frågor, dels vara inledningen till årligen återkommande demokratidagar. Det är ju ändå ungdomarna som är vår framtid!! 4 elever överlämnar slutdokumentet till vice kommunalråd, tillika teknik- & fritidsnämndens ordförande Berndt Martinsson. Förhoppningsvis finns det ekonomiska möjligheter att genomföra något av alla goda förslag. Bilaga 1 Slutdokumentet. Bilaga 2 Hela visionslistan Bilaga 3 Hela bottenlistan Bilaga 4 Kommentarer från utvärderingen Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

8 Slutdokumentet Bilaga 1 SKOLFRÅGOR Mer idrott i skolan (ca. 3 timmar i veckan)- Stannar hellre längre i skolan för att ha idrott. Cafeteria på mellanstadiet- Fika, glass, smörgåsar och dricka. Ska vara öppen på eftermiddagarna Motverka mobbning- Mer aktiva rastvakter, föreläsare och kamratstödjare Större skåp i skolorna så att man får plats med sakerna. Bättre skolmaterial genom insamlingar, ansöka om pengar hos politikerna, och anordna konserter i syfte att tjäna pengar till nytt material IDROTTS AKTIVITETER Hur ska man kunna få en bowlinghall nära centrum? Det är en stor efterfrågan och skulle säkert vara lönsamt att driva. Fördela kommunens pengar bättre. Inte satsa på en sport utan flera. Sponsorer Bidrag Insamlingar Frivilliga Prioritera om Starta förening En stor lokal, ex. tom industrilokal? Hur ska man få ett äventyrsbad? Göra om det gamla och göra det mycket roligare (bygga ut, vågmaskin, ström, rutshbana ut i polen, mer trampoliner, pool ute på vintern) Sponsorer Insamlingar Bidrag Kommunen Låna pengar på banken och sedan höja inträdet Hur ska man kunna få fler idrottsområden? Söka bidrag för ungdomars hälsa Sponsorer Frivilliga Kommunen Crossbana Fortsätta att bygga på den gamla Pengar? Kommunen Sälja gamla skolbänkar Loppis Insamlingar Tävlingar med inträdesavgifter.

9 Större klättertorn Bilaga 1 Bygg ut det gamla eller en annan lokal Finansiera genom att sälja saker och kassapengarna. Reklam om klättertornet Halva priset dag eller 20% det lockar folk Sponsring av byggföretag Rodelbana Fler bussar till Rättvik Skatehall med rock café i gammal lagerlokal. Skatehallen kan ungdomarna ta hand om Rock caféet behövs det en vuxen till Möjlighet till graffiti målning Finansieras med sponsorer BMX-grop Prioritera lite annorlunda sporter, inte bara hockey och fotboll. Kanot klubb Scouterna och campingen kan gå ihop Intersport och kajak sponsrar Bauta hoppkudde Uppblåst ett par dagar i veckan Kajen, runt Mora parken. Insamlingar, föreningar och företagssponsring Paintball En stor lagerlokal Samla in pengar Köpa in lite i början Betala avgift Skateboard ramp Utanför en ungdomsgård. Allt som behövs är asfalt, bräder och spik. Ungdomarna som vill ha en ramp är nog mycket villiga att hjälpa till med uppbyggnad och planering. KOMMUNIKATIONER Bussar - Prata med Dalatrafik, om det finns chaufförer som vill köra kvälls och nattpass. Många bor i byarna så det borde gå bussar på helger och kvällar, så att man kan ta sig dit och hem från t.ex. discon. Betala dyrare biljett på kvällen Ex. på tider Kvällar helger: 22:00, 23:00, 24:00, 01:00 och 02:00 Dagar helg: 10,00, 12,00, 16,00 och 19,00 Vardagar fram till 22:00 GÖR HELGTURERNA PÅ FÖRSÖK Ungdomstaxa på Taxi, istället för vissa bussar.

10 Bilaga 1 Data café Helmers eller Kaffestugans övervåning Där det ska finnas datorer, ungdomlig personal och en liten kiosk eller liknande. Farthinder Mer fart gupp och kör sakta lekande barn skyltar där barn bor. Bredband i byarna Vi kan ansöka om bidrag (vi kan göra som andra städer har gjort) ÖVRIG FRITID Ungdomsgård 7 14 år Vad vill vi ha där? TV, data café, ramp utanför, biljard, pingis, kiosk, TV-spel, graffiti i ett rum eller på vägg utanför. Hur ska vi driva kiosken? Medlemmar hjälper till att jobba, frivilliga vuxna/föräldrar. Ungdomsgården skall motverka klotter och byggt för de pengar man sparar på att slippa ta bort klotter. Mer vakter = mindre skadegörelse = mer pengar eller någon slags insamling. Föreningar hjälper till med shower där pengarna som samlas in går till alla Moras ungdomsgårdar. Dansförening och lokaler - Hitta lokaler och någon som driver det. Festivaler En gång på våren och en på slutet av sommaren (Tivoli) Fler parker Där det ska finnas bänkar, blommor, klätterträd och grillplats. Förbättra Tingshus parken! Inte så mycket grus och asfalt utan gräs. Musikens hus Samtal med Mora Strand, Åke o.s.v. Samverkan med någon ungdomsgård Någon form av medlemskap Söka bidrag Kommunen Klottervägg / Hus Där konst klottrarna får klottra, t.ex vid en skola där skadegörelsen är som störst Natt caféer Prata med ägare på nuvarande café om längre öppettider (19,00 24,30)

11 Nattbio Prata med bioägarna. Bilaga 1 Skateboard affär Lokal Anställ en skatare 20+ Klädaffär Lokal Anställ nån som kan sånt Pengar Skaffa sponsorer t.ex. FMM, MA, KJ och Intersport Fråga kommunen Fler affärer t.ex. Kapp Ahl, H&M och KICKS - Andra affärer meddelar att det är bra att bygga här. Kapp Ahl kan bygga ut Mer discon Alla åldrar ska ha tillgång till att gå på (riktiga) disco. Äldre ungdomar ska arrangera dem. Disco lokal Ledig lokal /bystugor Skolor går ihop och fixar Ägarna kan hjälpa till - Sponsorer Inträde Reklam om alla discon Tivoli t.ex ett mindre Gröna Lund Kajen vid Saxnäsområdet Sponsorer Godis affärer Billigare Alla godis affärer slår sig ihop och bygger ut Att några slår sig ihop till en, sen har vi några små kvar Aktivitetshus i Strandens skola för gamla och unga Replokaler Scen där man kan ha t.ex. talangjakter, konserter, konstutställningar och teater Paintball Graffiti vägg ÖVRIGA FRÅGOR Högre barnbidrag För att vi ska kunna köpa det vi behöver. För det är deras skyldighet till oss, och skulle minska stöld och snatteri.

12 Totala Visionslistan A. Agilitybana (hundsport) Aktivitetsrum Allmän verkstad i Våmhus Arkad hallar Asfaltera Färnäs hockeyplan Asfaltera Sandas hockeyplan B. Back up för aktiviteter Badplats med hopptorn Basketbana Baskethall Basketklubb Bauta hoppkudde Biljardhall Billigare i kioskerna Billigare "grönt kort" på golfbanan Billigare att åka buss Billigare bio Billigare fritidsaktiviteter Billigare glassar Billigare kläder Billigare pris på gocart banan Billigare på Sollerön Bio öppet året runt Blomsteraffär BMX-lokal Bort med allt klotter Bowlinghall Boxnings rinig Bra fritidsgård "Slungis" Bredband i byarna Bredband till alla Bungy jump ställe Bussar på kvällar, nätter och helger Bussarna ska gå oftare Båtklubb Bättre golfbanor Bättre badstränder Bättre BMX-bana Bättre bord och stolar i matsalarna Bättre boul bana för äldre Bättre busstider Bättre datorer i skolorna Bättre gågata Bättre hockeylag Bättre klätter vägg Bilaga 2 Bättre marknadsföring (ungdomsfestivalerna) Bättre mat i skolan Bättre närvaro av vuxna på stan Bättre och fler ungdomsgårdar Bättre ranch Bättre ridskola Bättre sjukvård Bättre skolgårdar Bättre skolmat Bättre snowboard berg Bättre snowboard park i Grönklitt Bättre sommarjobb Bättre sorterade skivaffärer Bättre åldersgränser på discon Bättre öppettider Börja skolan senare på dan C. CD-spelare i klassrummet Clas Olsson Crossbana för yngre Curling D. Dans Dansklubb Data affär (bygg ut Amtech) Data café Data och TV-spels affär Data och TV-spels hall Disco lokal Disco varannan helg i disco lokaler Discon E. Egen streatrace bana En arrangör till midsommar på parken En stor anläggning för unga En stor sporthall med många aktiviteter En stor välsorterad skivaffär En tacos restaurang En till Biograf (längre uppvisning) En ungdomsradio Ett Sibylla stånd på Sollerön F. Filmstudio för ungdomar Finare badplatser

13 Finare toaletter Fiske klubbar Fisketurer på Siljan Fixa tingshus parken med träd och buskar Fixa väntekurer för bussarna Fler affärer Fler aktiviteter i skolan Fler aktiviteter på fritiden Fler aktivitetsdagar Fler badplatser Fler band på Morafestivalen Fler biografer Fler busshållplatser Fler discon Fler discon för yngre Fler drama- och dansgrupper Fler fester Fler filmer Fler frisersalonger Fler förstående och yngre lärare Fler Kina restauranger Fler kiosker Fler klubbar Fler klädaffärer H&M, Kicks och större Kapp Ahl Fler klätter väggar Fler konserter Fler lajv rollspel Fler ledare på klättertornet Fler musiklärare Fler parkbänkar på sommar /vinter Fler parker Fler poliser på helgerna Fler rastaktiviteter Fler replokaler Fler saker att göra på rasterna Fler Skateboard ställen Fler sommarjobb Fler soptunnor Fler sov mornar Fler sportaffärer Fler sporthallar Fler språk att välja på i skolan (Noret) Fler ställen att vara på Fler tennistränare Fler toaletter på stan Fler tågtider Fler yngre vuxna Flex tider i skolan Flytbryggor till sanda Folkrace läktare Folkrace på Sollerön Fri bordsplacering Friare undervisningstid Fräschare lärare Fräschare skolor Fräschare toaletter Fyrhjulsuthyrning Få ta hur mycket mat man vill För korta musik lektioner Förbund för radiostyrda bilar Förläng Morafestivalen G. Gladare städerskor Golfbanor Graffiti väggar Gratis bredband Gratis fiske i Siljan Gångbana /springbana H. Handboll och badminton för yngre Hobbex affär Högre barnbidrag Högre lön på sommarjobben Högre studiebidrag I. Idrottshall som är öppen för allmänheten Ikea Inlines hockey rinkar Internet café K. Kanin klubb Kanot- /båt race Kanot klubb Klotterplank (nånstans lite skymundan) Klottervägg Klubb för radiostyrda bilar Kommunen sponsrar till skollags resor Köpcentrum (stort) L. LAN lokaler Laserdome Lika villkor för tjejer och killar Likställda klockor Luffarschacks turneringar Lägre åldersgräns på kort vasan Längre lov Längre matraster

14 Längre Morafestival Längre raster Längre roliga timmen Längre öppettider i affärerna Längre öppettider på caféerna Lärarna ska bry sig mer om mobbning Lärarna ska ha tystnadsplikt Lättare att skaffa jobb M. Mc Donalds till centrum, med längre öppethållande Mer bussar Mer disco lokaler Mer discon Mer estetiska aktiviteter Mer filmer Mer fisk i vattnet Mer gräs (på marken) Mer hjälp i skolan Mer konsert spelningar Mer lekplatser Mer musik i skolan /efter skolan Mer pengar till killar Mer pengar till sporten Mer pengar till tjejer Mer pengar till tjejsporter Mer positiva /förstående vuxna Mer praktiska ämnen Mer restauranger Mer rollspel Mer snö på vintrarna Mer sol Mer sommarjobb för yngre Mer spelningar Mer ungdomsgårdar Midsommarfest vid sjö Mindre klasser (lagom) Musik café Musik i skolkorridorerna Musikaffär (CD-skivor) Musikaffär med speltillgångar Musik café med möjlighet till spelningar Musiklektioner på sommaren N. Natt bio Natt café Nattbussar på helgerna Nytt gräs på golfbanan Nytt ridhus Närmare till cross bana Nöjesfält O. Olika mat i skolan Ordna fler tävlingar P. Paintball Park vid kajen Piffa till dykarklubben Piffa till segelklubben Punk affär R. Radiobil bana Radiokanal gjord av och för unga Raggar platta för raggare Redigt bredband även i byarna Replokaler utspridda Ridhus på Sollerön Ridklubb i Våmhus Rinkar för inlines hockey Rodelbana Rollspel Rusta upp korthåls bana Rökrutor på skolan S. Satsa på utbildningar Skateboard butik Skateboard hall Skateboard hall, områden Skollag (sport) Snyggare skyltfönster Snyggare tågstation Spelhall Sportcyckel bana Starta en musikaffär Stor och billig godis affär Större badhus Större bio / större entré Större cross bana Större gymnastiksal på Stranden Större klättertorn Större lokal till rollspels klubben Större luftskytte hall Större sortiment i på biblioteket Större Wakeboard klubb Surfing

15 T. Teaterklubb Tekniksal Teleport behövs Tivoli i Mora Tjejerna borde få mens bidrag Trampoliner vid badplatserna Trevligare personal i affärerna Trolleriförening Tuggummi och godis på rasterna Två rätter att välja mellan i skolmaten U. Undoms café Undoms erbjudanden Ungdoms Vasa ibland Ungdoms caféer Ungdomsfestivaler Ungdomsgård Ungdomsgård på Sollerön Ungdomsrabatter Utrustning i replokalerna V. Vasalopp för tonåringar Vattensporter Wembley 2 (stor arena) Välja skolresmål själva Yngre syslöjds lärare Z. Zoo affär Å. Årliga tomatkrig Ä. Äventyrsbad Äventyrsgolf bana Ö. Öppna Östnors livs

16 Totala Bottenlistan A. Aldrig discon Asfalten på strandens skola Att dom inte gör något åt klottret B. Badhuset är öppet för lite Biofilmerna går för få dagar Borttagna övergångsställen Boule stället är fult Bowlinghall och spelhåla finns inte Bussarna går för sällan C. Campingen och minigolf banan suger Cross banan är för långt bort D. Den gratinerade fiskgratängen Det är skräpigt Dom får inte va inne på rasterna Dom åker för fort vid ställen där barn bor Dom äldre respekterar inte dom yngre Dyrt att gå på bio Dyrt i korvkiosken på ishallen Dyrt inträde på discon Dyrt på Helmers och Kaffestugan Dålig asfalt Dålig BMX-bana Dålig gocart bana Dålig klump vid biblioteket Dålig korthåls bana Dålig kvalitet på lyktstolpar Dålig luft i gymnastikhallarna Dålig luft i skolan Dålig luft på badhuset Dålig med bestämning med matmängd Dålig miljö Dålig Mora festival Dålig respekt Dålig ridskola Dålig scen på kajen Dålig sjukvård Dålig skolmat Dålig uppdelning av material (nedre Morkarlby) Dålig åldersfördelning på fritidsgårdar Dålig ordning i affärerna Dåliga backar Dåliga badstränder Dåliga bryggor Dåliga böcker i skolan Dåliga flygförbindelser Dåliga fotbollsmål på Utmeland och Morkarlby Dåliga kommunikationer Dåliga lärare Dåliga omklädningsrum (Wasaliden) Dåliga politiker Dåliga toaletter Dåliga trampoliner i badhuset Dåliga ungdomskanaler på radion Dåliga vägar, trasiga Dåliga öppettider på badhuset Dåliga öppettider på fritidsgårdar Dåligt att dom lägger ner ungdomsgårdar Dåligt att ta bort rampen på Noret Dåligt bussvärme ställe Dåligt fiskevatten Dåligt gräs på golfbanan Dåligt gym Dåligt kösystem på bion Dåligt läge på porrbutiken Dåligt med bussar Dåligt med bussar på kvällar och nätter Dåligt med datorer på skolorna Dåligt runt fotbollsplanen Dåligt skolmaterial Dåligt städat Dåligt utbildade vikarier Dåligt utspridda fritidsgårdar E. Elevens val försvann Ersätter inga trasiga saker F. Finns bara sportaktiviteter Finns ingen dansförening Finns ingen pingis klubb Finns ingenstans att vara på Fler gympa lärare Fler lärare Flygplatsen är ful Få busshållplatser Få caféer Få parkeringsplatser Få PRAO dagar Få replokaler och fritidsgårdar Få telefonkiosker För dyr bensin För dyrt att gå på bio, allt är dyrt För dyrt att åka gocart För dyrt i cafeterian För dyrt på sporthallen För dålig luft i klassrummen För dålig uppdelning i skolan Bilaga 3 För dålig ålder på discon För dåliga aktiviteter i backarna För dåliga datorer För dåligt med skolsystrar (ska vara där varje dag) För dåligt med toaletter på stan

17 För få brandlarm på skolorna För få caféer För få demokrati dagar För få kiosker För få replokaler För få skolsköterskor För få soptunnor För få spelhallar För få ställen där man kan ha idrottsaktiviteter För få teatergrupper För få uppehållsrum För gamla böcker i biblioteket För gamla lärare För gamla skolböcker För kort matrast För kort Morafestival För kort rutsh bana på badhuset För korta raster För lite affärer För lite aktivitetsdagar För lite ambulansförare och läkare på akuten För lite användning av datorer För lite badgrejer i simhallen För lite badstränder För lite bussar För lite båthamnar För lite cirkusar För lite cyckel vägar För lite dans för yngre För lite dansgrupper För lite data caféer För lite datorer För lite discon För lite domare inom sporten För lite estetiska aktiviteter För lite filmer på bion För lite fritidsledare För lite föreningar För lite gräsplaner istället för grus och asfalt För lite gymnastikmaterial i Ryssahallen För lite gångbanor För lite hopptorn på badplatser För lite hårda tag mot nazisterna För lite idrott För lite idrottsplaner För lite innebandy klubbor i skolan För lite jobb För lite kampsports föreningar För lite klotterväggar För lite kulturella grejer t.ex. konserter / teater För lite lampor, dåligt skötta och bör tändas tidigare För lite lekredskap För lite leksaker på badhuset För lite leksaker på skolorna För lite mat och dryck att välja mellan För lite minigolf För lite musiklärare För lite nygamla böcker För lite och dåliga datorer För lite pengar till skolan För lite pengar till tjej fotbollen För lite pengar till ungdomar För lite personal på Mora sjukhus För lite personal på skolorna För lite praktiska ämnen För lite prioritering på mindre sporter För lite rastaktiviteter För lite sittplatser För lite skateboard platser / ramper För lite skolresor För lite slöjd För lite småvägar För lite snabbmats kedjor i Mora För lite snöbollskrig zoner För lite sportaktiviteter För lite sportdagar i skolan med olika sporter För lite studiebesök För lite studiedagar För lite tennisbanor För lite underhållning För lite ungdomsgårdar (suger) För lite ute aktiviteter För lite utsmyckning i skolan För lite växter och grönt För liten gocart bana För litet i Mora För låg veckopeng För långt till gocart banan För mycket avgaser För mycket droger För mycket folk i dansgrupperna För mycket föräldrar på stan För mycket grus på vägarna från vintern För mycket hund bajs överallt För mycket klotter För mycket mobbning För mycket rökare i Mora För mycket vikarier För negativt För små biografer För små idrotts hallar (Stranden) För små idrottshallar För snälla lärare För stora klasser Förbud på allt som är roligt G. Gamla bänkar Gamla skolböcker Gammalt godis i godis affärerna Golvet i Noret hallen Griffel tavlor ska bort Gågatan på kajen är ful H. Händer för lite Höga priser på aktiviteter Högre stolar på bion Höjda priser vid vasaloppet

18 I. Idrottsplanerna i dåligt skick Inga / för små bibliotek Inga aktiviteter på gräset i Saxnäs området Inga badvakter Inga bryggor på badplatserna Inga datorer för eleverna på fritiden Inga gratisresor Inga hoppområden för cyklar Inga informationstavlor om aktiviteter Inga inlines hockey rinkar Inga natt caféer Inga parker eller nöjesfält Inga pingisbord och fotbollsmål i Morkarlby röda Inga replokaler Inga ungdomspartier Inge godis på rasterna / tuggummi Ingen akrobatklubb Ingen användning av datorer på rasterna Ingen badminton Ingen basketklubb Ingen bowlinghall Ingen bra skivaffär Ingen cafeteria i låg- och mellanstadieskolorna Ingen experiment verkstad Ingen folkrace bana på Sollerön Ingen handbolls klubb Ingen idrottshall för olika sporter Ingen kiosk vid badstranden Ingen kurator på skolan Ingen laserdoom Ingen mötesplats i Nusnäs Ingen nattbio Ingen paintboll Ingen random travels Ingen skateboard hall Ingen skateboard hall, BMX och inlines Ingen stor studs matta i Mora Ingen trolleriförening Ingen twister grupp Ingen ungdomsgård för yngre Ingen ungdomsgård i Färnäs Ingen ungdomsgård på Noret för yngre Ingen ungdomsradio Ingen äventyrsbana i skogen Ingenstans att vara för ungdomar Ingenbiljardklubb / biljardställe för yngre Inget att göra Inget bredband i byarna Inget H & M, bygg ut köpcentret Inget luffarschack Inget mekar garage Inget TV-spel och data "café" Inget ungdomscafé Inget volleyboll nät på stränder Inget äventyrsbad Internet biblioteket kostar K. Kallt vatten i badhuset Kast hockeylag Klotter Knarkare Kontakten mellan politiker och barn L. Lite biografer Lite danslokaler Lite filmer Lite fritidsgårdar Lite och dåliga datorer i skolan Lite poliser Lite sporthallar Lite techno Låg lön (sommarjobben) Lågt barnbidrag Långt till sporthallar Lägg ner tobaksaffärerna Lärarna går i samma spår Lärarna inge bra Lärarna måste hålla tyst Lärarna skiter i mobbning Lärarna vågar inte pröva något nytt M. Man får inte ha mobil i skolan Mer sol Mera vinteraktiviteter Mora marknad Mycket grus på vägarna Måste skala potatisen N. Nya regler i skolan varje år O. Ofräscha bassänger Ofräscha toaletter P. Personalen i affärerna är otrevliga Prick systemet i skolan R. Reglerna är bestämda (man får inte bestämma) Rondeller är onödiga S. Samlingsställe med olika aktiviteter Skadegörelse Skitig gågata Skitiga lokaler Skitiga stränder Skolan är dålig Skolmaten Skolorna har för lite pengar Skolorna lyssnar inte Skoltoaletterna

19 Skräpigt Slussen känns som skolan Slödder, knark, alkohol mm Stenarna i rondellen vid matekonomen Stranden börjar för tidigt Stranden ligger för nära vägen Strandens skola är ful Stränga lärare Stänga stranden (blir för många elever på skolorna) Större lokaler till rollspels klubben Svårt att få lokaler Svårt att ta sig ut från Tuvan Säljer tobak till minderåriga T. Tar bort klätterträd och asfalterar Toa kostnader Tråkiga fritidsgårdar Tråkiga färger i skolan Tråkiga korridorer Tråkigt badhus U. Ungdomskväll på Vasan V. Vandalism Våldsamma vikarier Y. Yngre kan inte vara ute på kvällarna för mycket Yngre vuxna på stan, inga tråkiga föräldrar Å. Åldersgränserna på slussen Ä. Äckliga toaletter

20 Utvärderingar Bilaga 4 Här nedan följer ett urval från utvärderingarna som lämnades in efter demokratidagen. Orsaken till att inte alla redovisas är att det är väldigt många som tycker ungefär likadant. POSITIVT Att man fick tycka till. Det var bra. Demokrati är kul. Att sin röst blev hörd! Och att barnen också får bestämma. Den här dan var JÄTTEBRA. Hoppas vi kan ha en till sån här dag. Jag tyckte det var kul, men lite svårt ibland. Jag tycker att dom ska anårna något liknande igen. Gruppledarna var också jättebra och snälla. Det var kul. Demokratidagar borde man fortsätta med!!! Jag hade kul från det att jag kom till att jag skulle hem!!! Dagen var bra, det kändes meningsfullt och så. Jag hoppas att det blir fler demokratidagar. Det är bra att vi får chans att säga vad vi tycker och veta att någon verkligen lyssnar för en gångs skulle. Det var himla intressant. Och god mat. Själva idén med det här var väldigt bra tycker jag. Också fick man säga vad man tycker. Det här var jättebra!! Man kan bara bocka och tacka. Man hoppas att det händer något så att vi inte suttit här i onödan. Gruppledarna var bra! Tanken är väldigt smart, men om inte det händer nåt med ideerna så suger allt det här. Det var en bra upplevelse. Att ha fått höra vad alla tycker. Att ha visat kommunsnubbarna vad vi tycker. Vi fick mycket gjort. Bra bekantskaper. NEGATIVT Att politikerna inte fanns på plats under mötet så man kunde argumentera ordentligt. Att man än så länge inte vet hur politikerna tar det här på allvar eller inte. Hade kunnat vara mer effektivt. Alla konstiga lekar på stora golvet. Det var ganska tråkigt. Jag är inte Demokratitypen. Att det var citron i vattnett. Det var lite rörit i slutet. Alla var väl trötta antar jag. Ingenting var dåligt. Lite långtråkigt. Att det var mos till mat. Om de inte gör nå åt det vi har sagt. Då bara förvärras situationen. Så det beror alltså på vad de gör åt det. Att det var så mycket raster. Många verkade hittvingade och tyckte inte att det var någon idé att vara här, och det drog ju ner humöret lite. Diktatur är roligare! Allvarligt Jag vill se resultat innan jag blir nöjd.

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright 1/33 Göteborgsregionen och GR Utbildning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har medlemskommunerna 900 000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete

Läs mer

Syfte med Shopping. Fakta. Tack till: 1/40

Syfte med Shopping. Fakta. Tack till: 1/40 1/40 Syfte med Shopping Under tonåren ökar ungdomars kontakt med företag och handelssituationer. Det är inte alltid lätt att välja och vraka bland olika erbjudanden. Detta material är en hjälp för att

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Nu tar vi Tranemo in i framtiden!

Nu tar vi Tranemo in i framtiden! 3 Nu tar vi Tranemo in i framtiden! Vad kan en sådan här idékonferens betyda? Jag vill starta en grupp som jobbar med kultur för ungdomar. Räck upp handen ni som vill vara med! Håkan Blixt, gymnasiechef,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011 Framtidsspaning hulebäcksgymnasiet 2011 Framtidsspaning 2011 1 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2011 För tredje året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning

Läs mer

Vårby är populärast bland hyresgästerna

Vårby är populärast bland hyresgästerna ÅSIKTEN Vem tror du vinner VM i fotboll? text: stella papapanagiotou. Foto: felix öhlén Ramsin Esho, Vårby gård Jag tror på Argentina men hoppas på Ghana av dem som är kvar. Men jag önskar att det kunde

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer