Demokratidag 17 maj 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demokratidag 17 maj 2002"

Transkript

1

2 Demokratidag 17 maj 2002 Fritiden i Mora för gammal och ung I regeringens mål för en nationell ungdomspolitik kan man bl.a. läsa att Ungdomar ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. Som ett led i att åstadkomma detta har Mora Ungdoms Råd (MUR) tillsammans med bland annat ungdomskonsulenten arbetat fram och genomfört den första demokratidagen i Mora kommun. Temat som de cirka 100 eleverna ur årskurserna 4-9 diskuterade var Fritiden i Mora för gammal och ung. Vårterminen 2002 Under våren har bland annat lärarna hjälpt till genom att på klassråden berätta om demokratidagen och diskutera Fritiden i Mora, för gammal och ung. Till exempel hur ser det ut idag, vad är bra, vad kan bli bättre, vad saknas. När denna fråga känts genomarbetad har klassrådet valt en klassrepresentant med uppgift att presentera klassens och sina egna åsikter under demokratidagen. Den 2-3 maj utbildade Eva Broms och Mona Sandberg-Lidegran 21 ungdomar från ungdomsrådet till gruppledare. Dessa har till uppgift att hålla i processen under demokratidagen med stöttning av ett antal närvarande vuxna. Eva Broms till höger och två av gruppledarna, Jerker och Jossa i aktion på Åsengården under utbildningsdagarna. Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

3 Demokratidag 17 maj Medan klassrepresentanterna samlades i Moraparken för registrering underhöll TJOP under ledning av Britt-Marie Kallin. Klockan började dagen på allvar. Elin Abrahamsson, ordf. i MUR, hälsade alla välkomna, och berättade vad som kommer att hända under dagen. Även Christina Bröms, ordförande i BUN sade några ord om vad den här dagen innebär. Under invigningen samlades alla klassrepresentanterna framför scenen Innan de 10 grupperna satte sej vid sina olika bord och började diskussionerna gjorde Eva Broms och Mona Sandberg-Lidegran en bokstavsövning för att alla ska lära känna varandra och lära sej att lyssna på andra. Kritikfas Här fick eleverna ta fram alla negativa synpunkter kring fritiden i Mora. Dels de som respektive klass kommit fram till, dels personliga. Vad är det egentligen som behövs för en meningsfull fritid? Vad saknas och vad är dåligt? Alla förslag poängsattes med blå pluppar och de förslag som fick flest pluppar skrevs upp på en Bottenlista. Therese och Jerker samtalar med sin grupp om vad de tycker är dåligt i Mora, och vad är det som saknas. Alla åsikter och synpunkter skrivs upp på blädderblock och utifrån den skapas bottenlistan. Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

4 Bottenlista 20 i topp Antal Dåliga busstider 19 För mycket mobbning 14 Dålig skolmat 13 För lite pengar till skolan 8 Dåliga öppettider på aktiviteter 7 Få PRAO-dagar 7 Ingen bowlinghall 7 Stranden (skola) börjar för tidigt 7 För mycket droger 6 Inga nattöppna kaféer 6 Dåliga lärare, för mycket vikarier 5 Ingen ungdomsgård för yngre 5 Tråkigt badhus 5 Våldsamma vikarier 5 Allt är för dyrt, t.ex. bio 4 Biofilmer går för få dagar 4 Få jobb 4 Få program på gymnasiet 4 Få replokaler, ungdomsgårdar 4 För gamla lärare 4 En politiker från Teknik- & Fritidsnämnden var med under hela dagen. Här är han i samspråk med en av grupperna. Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

5 Visionfas Efter en kort paus och en övning med Eva var det dags för Brainstorming. Här kom alla visioner fram som eleverna har. Alltså allt som ungdomar vill ha här i Mora. Av detta gjordes istället en topplista, till exempel äventyrsbad, replokaler, bowlinghall, flex-tid i skolan, laserdome och mycket mera. Visionslista 20 i topp Antal Bowlinghall 14 Längre lov 13 Bussar på kvällar och nätter 9 Högre barnbidrag 8 Crossbana för yngre 7 Discolokal 7 Flex-tid i skolan 6 Äventyrsbad 6 Bredband till alla 5 Högre löner 5 Mer aktiviteter 5 Fler bussar till byarna 4 Laserdome 4 Längre raster 4 Större elevskåp 4 Tivoli i Mora Kommun 4 Två maträtter att välja på i skolan 4 Fler affärer t.ex. H&M och Kicks 3 Fler idrottsområden 3 Fler konserter 3 Samarbete mellan generationerna ger ett gott resultat. Detta är Micke Jensen, gruppledare och Anne Lundberg- Svensson, barnsamordnare ett bra exempel på. Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

6 Hur ska vi göra det fasen Efter en stärkande lunch, köttbullar med mos, var det dags att hitta vägar hur man kan genomföra det man kommit fram till. Till exempel tycker eleverna att man kan skaffa sponsorer och att kommunala medel borde fördelas på ett bättre sätt. Ideellt arbete är också ett alternativ. Grupperna diskuterar fram kreativa lösningar hur deras tankar och visioner ska kunna förverkligas. Redovisning Alla deltagare samlades i stora salen. Varje grupp hade tre minuter på sej att redovisa dagens arbete. Allt material samlades in, rullades ihop och överlämnades till Berndt Martinsson. Han tackade och sa några ord om hur bra det är med en demokratidag. Han hoppades också att så mycket som möjligt av det som framkommit skall gå att genomföra. Vissa idéer är väl lite väl fantasifulla, men det är många idéer som är fullt genomförbara. Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

7 Avslutning Utvärdering gav många positiva reaktioner. Förhoppningsvis kan detta dels bli en arbetsmodell för politiker och tjänstemän att få reda på ungdomars åsikter i olika frågor, dels vara inledningen till årligen återkommande demokratidagar. Det är ju ändå ungdomarna som är vår framtid!! 4 elever överlämnar slutdokumentet till vice kommunalråd, tillika teknik- & fritidsnämndens ordförande Berndt Martinsson. Förhoppningsvis finns det ekonomiska möjligheter att genomföra något av alla goda förslag. Bilaga 1 Slutdokumentet. Bilaga 2 Hela visionslistan Bilaga 3 Hela bottenlistan Bilaga 4 Kommentarer från utvärderingen Ungdomskonsulent Åke Nyström, Mora Kommun Mora ,

8 Slutdokumentet Bilaga 1 SKOLFRÅGOR Mer idrott i skolan (ca. 3 timmar i veckan)- Stannar hellre längre i skolan för att ha idrott. Cafeteria på mellanstadiet- Fika, glass, smörgåsar och dricka. Ska vara öppen på eftermiddagarna Motverka mobbning- Mer aktiva rastvakter, föreläsare och kamratstödjare Större skåp i skolorna så att man får plats med sakerna. Bättre skolmaterial genom insamlingar, ansöka om pengar hos politikerna, och anordna konserter i syfte att tjäna pengar till nytt material IDROTTS AKTIVITETER Hur ska man kunna få en bowlinghall nära centrum? Det är en stor efterfrågan och skulle säkert vara lönsamt att driva. Fördela kommunens pengar bättre. Inte satsa på en sport utan flera. Sponsorer Bidrag Insamlingar Frivilliga Prioritera om Starta förening En stor lokal, ex. tom industrilokal? Hur ska man få ett äventyrsbad? Göra om det gamla och göra det mycket roligare (bygga ut, vågmaskin, ström, rutshbana ut i polen, mer trampoliner, pool ute på vintern) Sponsorer Insamlingar Bidrag Kommunen Låna pengar på banken och sedan höja inträdet Hur ska man kunna få fler idrottsområden? Söka bidrag för ungdomars hälsa Sponsorer Frivilliga Kommunen Crossbana Fortsätta att bygga på den gamla Pengar? Kommunen Sälja gamla skolbänkar Loppis Insamlingar Tävlingar med inträdesavgifter.

9 Större klättertorn Bilaga 1 Bygg ut det gamla eller en annan lokal Finansiera genom att sälja saker och kassapengarna. Reklam om klättertornet Halva priset dag eller 20% det lockar folk Sponsring av byggföretag Rodelbana Fler bussar till Rättvik Skatehall med rock café i gammal lagerlokal. Skatehallen kan ungdomarna ta hand om Rock caféet behövs det en vuxen till Möjlighet till graffiti målning Finansieras med sponsorer BMX-grop Prioritera lite annorlunda sporter, inte bara hockey och fotboll. Kanot klubb Scouterna och campingen kan gå ihop Intersport och kajak sponsrar Bauta hoppkudde Uppblåst ett par dagar i veckan Kajen, runt Mora parken. Insamlingar, föreningar och företagssponsring Paintball En stor lagerlokal Samla in pengar Köpa in lite i början Betala avgift Skateboard ramp Utanför en ungdomsgård. Allt som behövs är asfalt, bräder och spik. Ungdomarna som vill ha en ramp är nog mycket villiga att hjälpa till med uppbyggnad och planering. KOMMUNIKATIONER Bussar - Prata med Dalatrafik, om det finns chaufförer som vill köra kvälls och nattpass. Många bor i byarna så det borde gå bussar på helger och kvällar, så att man kan ta sig dit och hem från t.ex. discon. Betala dyrare biljett på kvällen Ex. på tider Kvällar helger: 22:00, 23:00, 24:00, 01:00 och 02:00 Dagar helg: 10,00, 12,00, 16,00 och 19,00 Vardagar fram till 22:00 GÖR HELGTURERNA PÅ FÖRSÖK Ungdomstaxa på Taxi, istället för vissa bussar.

10 Bilaga 1 Data café Helmers eller Kaffestugans övervåning Där det ska finnas datorer, ungdomlig personal och en liten kiosk eller liknande. Farthinder Mer fart gupp och kör sakta lekande barn skyltar där barn bor. Bredband i byarna Vi kan ansöka om bidrag (vi kan göra som andra städer har gjort) ÖVRIG FRITID Ungdomsgård 7 14 år Vad vill vi ha där? TV, data café, ramp utanför, biljard, pingis, kiosk, TV-spel, graffiti i ett rum eller på vägg utanför. Hur ska vi driva kiosken? Medlemmar hjälper till att jobba, frivilliga vuxna/föräldrar. Ungdomsgården skall motverka klotter och byggt för de pengar man sparar på att slippa ta bort klotter. Mer vakter = mindre skadegörelse = mer pengar eller någon slags insamling. Föreningar hjälper till med shower där pengarna som samlas in går till alla Moras ungdomsgårdar. Dansförening och lokaler - Hitta lokaler och någon som driver det. Festivaler En gång på våren och en på slutet av sommaren (Tivoli) Fler parker Där det ska finnas bänkar, blommor, klätterträd och grillplats. Förbättra Tingshus parken! Inte så mycket grus och asfalt utan gräs. Musikens hus Samtal med Mora Strand, Åke o.s.v. Samverkan med någon ungdomsgård Någon form av medlemskap Söka bidrag Kommunen Klottervägg / Hus Där konst klottrarna får klottra, t.ex vid en skola där skadegörelsen är som störst Natt caféer Prata med ägare på nuvarande café om längre öppettider (19,00 24,30)

11 Nattbio Prata med bioägarna. Bilaga 1 Skateboard affär Lokal Anställ en skatare 20+ Klädaffär Lokal Anställ nån som kan sånt Pengar Skaffa sponsorer t.ex. FMM, MA, KJ och Intersport Fråga kommunen Fler affärer t.ex. Kapp Ahl, H&M och KICKS - Andra affärer meddelar att det är bra att bygga här. Kapp Ahl kan bygga ut Mer discon Alla åldrar ska ha tillgång till att gå på (riktiga) disco. Äldre ungdomar ska arrangera dem. Disco lokal Ledig lokal /bystugor Skolor går ihop och fixar Ägarna kan hjälpa till - Sponsorer Inträde Reklam om alla discon Tivoli t.ex ett mindre Gröna Lund Kajen vid Saxnäsområdet Sponsorer Godis affärer Billigare Alla godis affärer slår sig ihop och bygger ut Att några slår sig ihop till en, sen har vi några små kvar Aktivitetshus i Strandens skola för gamla och unga Replokaler Scen där man kan ha t.ex. talangjakter, konserter, konstutställningar och teater Paintball Graffiti vägg ÖVRIGA FRÅGOR Högre barnbidrag För att vi ska kunna köpa det vi behöver. För det är deras skyldighet till oss, och skulle minska stöld och snatteri.

12 Totala Visionslistan A. Agilitybana (hundsport) Aktivitetsrum Allmän verkstad i Våmhus Arkad hallar Asfaltera Färnäs hockeyplan Asfaltera Sandas hockeyplan B. Back up för aktiviteter Badplats med hopptorn Basketbana Baskethall Basketklubb Bauta hoppkudde Biljardhall Billigare i kioskerna Billigare "grönt kort" på golfbanan Billigare att åka buss Billigare bio Billigare fritidsaktiviteter Billigare glassar Billigare kläder Billigare pris på gocart banan Billigare på Sollerön Bio öppet året runt Blomsteraffär BMX-lokal Bort med allt klotter Bowlinghall Boxnings rinig Bra fritidsgård "Slungis" Bredband i byarna Bredband till alla Bungy jump ställe Bussar på kvällar, nätter och helger Bussarna ska gå oftare Båtklubb Bättre golfbanor Bättre badstränder Bättre BMX-bana Bättre bord och stolar i matsalarna Bättre boul bana för äldre Bättre busstider Bättre datorer i skolorna Bättre gågata Bättre hockeylag Bättre klätter vägg Bilaga 2 Bättre marknadsföring (ungdomsfestivalerna) Bättre mat i skolan Bättre närvaro av vuxna på stan Bättre och fler ungdomsgårdar Bättre ranch Bättre ridskola Bättre sjukvård Bättre skolgårdar Bättre skolmat Bättre snowboard berg Bättre snowboard park i Grönklitt Bättre sommarjobb Bättre sorterade skivaffärer Bättre åldersgränser på discon Bättre öppettider Börja skolan senare på dan C. CD-spelare i klassrummet Clas Olsson Crossbana för yngre Curling D. Dans Dansklubb Data affär (bygg ut Amtech) Data café Data och TV-spels affär Data och TV-spels hall Disco lokal Disco varannan helg i disco lokaler Discon E. Egen streatrace bana En arrangör till midsommar på parken En stor anläggning för unga En stor sporthall med många aktiviteter En stor välsorterad skivaffär En tacos restaurang En till Biograf (längre uppvisning) En ungdomsradio Ett Sibylla stånd på Sollerön F. Filmstudio för ungdomar Finare badplatser

13 Finare toaletter Fiske klubbar Fisketurer på Siljan Fixa tingshus parken med träd och buskar Fixa väntekurer för bussarna Fler affärer Fler aktiviteter i skolan Fler aktiviteter på fritiden Fler aktivitetsdagar Fler badplatser Fler band på Morafestivalen Fler biografer Fler busshållplatser Fler discon Fler discon för yngre Fler drama- och dansgrupper Fler fester Fler filmer Fler frisersalonger Fler förstående och yngre lärare Fler Kina restauranger Fler kiosker Fler klubbar Fler klädaffärer H&M, Kicks och större Kapp Ahl Fler klätter väggar Fler konserter Fler lajv rollspel Fler ledare på klättertornet Fler musiklärare Fler parkbänkar på sommar /vinter Fler parker Fler poliser på helgerna Fler rastaktiviteter Fler replokaler Fler saker att göra på rasterna Fler Skateboard ställen Fler sommarjobb Fler soptunnor Fler sov mornar Fler sportaffärer Fler sporthallar Fler språk att välja på i skolan (Noret) Fler ställen att vara på Fler tennistränare Fler toaletter på stan Fler tågtider Fler yngre vuxna Flex tider i skolan Flytbryggor till sanda Folkrace läktare Folkrace på Sollerön Fri bordsplacering Friare undervisningstid Fräschare lärare Fräschare skolor Fräschare toaletter Fyrhjulsuthyrning Få ta hur mycket mat man vill För korta musik lektioner Förbund för radiostyrda bilar Förläng Morafestivalen G. Gladare städerskor Golfbanor Graffiti väggar Gratis bredband Gratis fiske i Siljan Gångbana /springbana H. Handboll och badminton för yngre Hobbex affär Högre barnbidrag Högre lön på sommarjobben Högre studiebidrag I. Idrottshall som är öppen för allmänheten Ikea Inlines hockey rinkar Internet café K. Kanin klubb Kanot- /båt race Kanot klubb Klotterplank (nånstans lite skymundan) Klottervägg Klubb för radiostyrda bilar Kommunen sponsrar till skollags resor Köpcentrum (stort) L. LAN lokaler Laserdome Lika villkor för tjejer och killar Likställda klockor Luffarschacks turneringar Lägre åldersgräns på kort vasan Längre lov Längre matraster

14 Längre Morafestival Längre raster Längre roliga timmen Längre öppettider i affärerna Längre öppettider på caféerna Lärarna ska bry sig mer om mobbning Lärarna ska ha tystnadsplikt Lättare att skaffa jobb M. Mc Donalds till centrum, med längre öppethållande Mer bussar Mer disco lokaler Mer discon Mer estetiska aktiviteter Mer filmer Mer fisk i vattnet Mer gräs (på marken) Mer hjälp i skolan Mer konsert spelningar Mer lekplatser Mer musik i skolan /efter skolan Mer pengar till killar Mer pengar till sporten Mer pengar till tjejer Mer pengar till tjejsporter Mer positiva /förstående vuxna Mer praktiska ämnen Mer restauranger Mer rollspel Mer snö på vintrarna Mer sol Mer sommarjobb för yngre Mer spelningar Mer ungdomsgårdar Midsommarfest vid sjö Mindre klasser (lagom) Musik café Musik i skolkorridorerna Musikaffär (CD-skivor) Musikaffär med speltillgångar Musik café med möjlighet till spelningar Musiklektioner på sommaren N. Natt bio Natt café Nattbussar på helgerna Nytt gräs på golfbanan Nytt ridhus Närmare till cross bana Nöjesfält O. Olika mat i skolan Ordna fler tävlingar P. Paintball Park vid kajen Piffa till dykarklubben Piffa till segelklubben Punk affär R. Radiobil bana Radiokanal gjord av och för unga Raggar platta för raggare Redigt bredband även i byarna Replokaler utspridda Ridhus på Sollerön Ridklubb i Våmhus Rinkar för inlines hockey Rodelbana Rollspel Rusta upp korthåls bana Rökrutor på skolan S. Satsa på utbildningar Skateboard butik Skateboard hall Skateboard hall, områden Skollag (sport) Snyggare skyltfönster Snyggare tågstation Spelhall Sportcyckel bana Starta en musikaffär Stor och billig godis affär Större badhus Större bio / större entré Större cross bana Större gymnastiksal på Stranden Större klättertorn Större lokal till rollspels klubben Större luftskytte hall Större sortiment i på biblioteket Större Wakeboard klubb Surfing

15 T. Teaterklubb Tekniksal Teleport behövs Tivoli i Mora Tjejerna borde få mens bidrag Trampoliner vid badplatserna Trevligare personal i affärerna Trolleriförening Tuggummi och godis på rasterna Två rätter att välja mellan i skolmaten U. Undoms café Undoms erbjudanden Ungdoms Vasa ibland Ungdoms caféer Ungdomsfestivaler Ungdomsgård Ungdomsgård på Sollerön Ungdomsrabatter Utrustning i replokalerna V. Vasalopp för tonåringar Vattensporter Wembley 2 (stor arena) Välja skolresmål själva Yngre syslöjds lärare Z. Zoo affär Å. Årliga tomatkrig Ä. Äventyrsbad Äventyrsgolf bana Ö. Öppna Östnors livs

16 Totala Bottenlistan A. Aldrig discon Asfalten på strandens skola Att dom inte gör något åt klottret B. Badhuset är öppet för lite Biofilmerna går för få dagar Borttagna övergångsställen Boule stället är fult Bowlinghall och spelhåla finns inte Bussarna går för sällan C. Campingen och minigolf banan suger Cross banan är för långt bort D. Den gratinerade fiskgratängen Det är skräpigt Dom får inte va inne på rasterna Dom åker för fort vid ställen där barn bor Dom äldre respekterar inte dom yngre Dyrt att gå på bio Dyrt i korvkiosken på ishallen Dyrt inträde på discon Dyrt på Helmers och Kaffestugan Dålig asfalt Dålig BMX-bana Dålig gocart bana Dålig klump vid biblioteket Dålig korthåls bana Dålig kvalitet på lyktstolpar Dålig luft i gymnastikhallarna Dålig luft i skolan Dålig luft på badhuset Dålig med bestämning med matmängd Dålig miljö Dålig Mora festival Dålig respekt Dålig ridskola Dålig scen på kajen Dålig sjukvård Dålig skolmat Dålig uppdelning av material (nedre Morkarlby) Dålig åldersfördelning på fritidsgårdar Dålig ordning i affärerna Dåliga backar Dåliga badstränder Dåliga bryggor Dåliga böcker i skolan Dåliga flygförbindelser Dåliga fotbollsmål på Utmeland och Morkarlby Dåliga kommunikationer Dåliga lärare Dåliga omklädningsrum (Wasaliden) Dåliga politiker Dåliga toaletter Dåliga trampoliner i badhuset Dåliga ungdomskanaler på radion Dåliga vägar, trasiga Dåliga öppettider på badhuset Dåliga öppettider på fritidsgårdar Dåligt att dom lägger ner ungdomsgårdar Dåligt att ta bort rampen på Noret Dåligt bussvärme ställe Dåligt fiskevatten Dåligt gräs på golfbanan Dåligt gym Dåligt kösystem på bion Dåligt läge på porrbutiken Dåligt med bussar Dåligt med bussar på kvällar och nätter Dåligt med datorer på skolorna Dåligt runt fotbollsplanen Dåligt skolmaterial Dåligt städat Dåligt utbildade vikarier Dåligt utspridda fritidsgårdar E. Elevens val försvann Ersätter inga trasiga saker F. Finns bara sportaktiviteter Finns ingen dansförening Finns ingen pingis klubb Finns ingenstans att vara på Fler gympa lärare Fler lärare Flygplatsen är ful Få busshållplatser Få caféer Få parkeringsplatser Få PRAO dagar Få replokaler och fritidsgårdar Få telefonkiosker För dyr bensin För dyrt att gå på bio, allt är dyrt För dyrt att åka gocart För dyrt i cafeterian För dyrt på sporthallen För dålig luft i klassrummen För dålig uppdelning i skolan Bilaga 3 För dålig ålder på discon För dåliga aktiviteter i backarna För dåliga datorer För dåligt med skolsystrar (ska vara där varje dag) För dåligt med toaletter på stan

17 För få brandlarm på skolorna För få caféer För få demokrati dagar För få kiosker För få replokaler För få skolsköterskor För få soptunnor För få spelhallar För få ställen där man kan ha idrottsaktiviteter För få teatergrupper För få uppehållsrum För gamla böcker i biblioteket För gamla lärare För gamla skolböcker För kort matrast För kort Morafestival För kort rutsh bana på badhuset För korta raster För lite affärer För lite aktivitetsdagar För lite ambulansförare och läkare på akuten För lite användning av datorer För lite badgrejer i simhallen För lite badstränder För lite bussar För lite båthamnar För lite cirkusar För lite cyckel vägar För lite dans för yngre För lite dansgrupper För lite data caféer För lite datorer För lite discon För lite domare inom sporten För lite estetiska aktiviteter För lite filmer på bion För lite fritidsledare För lite föreningar För lite gräsplaner istället för grus och asfalt För lite gymnastikmaterial i Ryssahallen För lite gångbanor För lite hopptorn på badplatser För lite hårda tag mot nazisterna För lite idrott För lite idrottsplaner För lite innebandy klubbor i skolan För lite jobb För lite kampsports föreningar För lite klotterväggar För lite kulturella grejer t.ex. konserter / teater För lite lampor, dåligt skötta och bör tändas tidigare För lite lekredskap För lite leksaker på badhuset För lite leksaker på skolorna För lite mat och dryck att välja mellan För lite minigolf För lite musiklärare För lite nygamla böcker För lite och dåliga datorer För lite pengar till skolan För lite pengar till tjej fotbollen För lite pengar till ungdomar För lite personal på Mora sjukhus För lite personal på skolorna För lite praktiska ämnen För lite prioritering på mindre sporter För lite rastaktiviteter För lite sittplatser För lite skateboard platser / ramper För lite skolresor För lite slöjd För lite småvägar För lite snabbmats kedjor i Mora För lite snöbollskrig zoner För lite sportaktiviteter För lite sportdagar i skolan med olika sporter För lite studiebesök För lite studiedagar För lite tennisbanor För lite underhållning För lite ungdomsgårdar (suger) För lite ute aktiviteter För lite utsmyckning i skolan För lite växter och grönt För liten gocart bana För litet i Mora För låg veckopeng För långt till gocart banan För mycket avgaser För mycket droger För mycket folk i dansgrupperna För mycket föräldrar på stan För mycket grus på vägarna från vintern För mycket hund bajs överallt För mycket klotter För mycket mobbning För mycket rökare i Mora För mycket vikarier För negativt För små biografer För små idrotts hallar (Stranden) För små idrottshallar För snälla lärare För stora klasser Förbud på allt som är roligt G. Gamla bänkar Gamla skolböcker Gammalt godis i godis affärerna Golvet i Noret hallen Griffel tavlor ska bort Gågatan på kajen är ful H. Händer för lite Höga priser på aktiviteter Högre stolar på bion Höjda priser vid vasaloppet

18 I. Idrottsplanerna i dåligt skick Inga / för små bibliotek Inga aktiviteter på gräset i Saxnäs området Inga badvakter Inga bryggor på badplatserna Inga datorer för eleverna på fritiden Inga gratisresor Inga hoppområden för cyklar Inga informationstavlor om aktiviteter Inga inlines hockey rinkar Inga natt caféer Inga parker eller nöjesfält Inga pingisbord och fotbollsmål i Morkarlby röda Inga replokaler Inga ungdomspartier Inge godis på rasterna / tuggummi Ingen akrobatklubb Ingen användning av datorer på rasterna Ingen badminton Ingen basketklubb Ingen bowlinghall Ingen bra skivaffär Ingen cafeteria i låg- och mellanstadieskolorna Ingen experiment verkstad Ingen folkrace bana på Sollerön Ingen handbolls klubb Ingen idrottshall för olika sporter Ingen kiosk vid badstranden Ingen kurator på skolan Ingen laserdoom Ingen mötesplats i Nusnäs Ingen nattbio Ingen paintboll Ingen random travels Ingen skateboard hall Ingen skateboard hall, BMX och inlines Ingen stor studs matta i Mora Ingen trolleriförening Ingen twister grupp Ingen ungdomsgård för yngre Ingen ungdomsgård i Färnäs Ingen ungdomsgård på Noret för yngre Ingen ungdomsradio Ingen äventyrsbana i skogen Ingenstans att vara för ungdomar Ingenbiljardklubb / biljardställe för yngre Inget att göra Inget bredband i byarna Inget H & M, bygg ut köpcentret Inget luffarschack Inget mekar garage Inget TV-spel och data "café" Inget ungdomscafé Inget volleyboll nät på stränder Inget äventyrsbad Internet biblioteket kostar K. Kallt vatten i badhuset Kast hockeylag Klotter Knarkare Kontakten mellan politiker och barn L. Lite biografer Lite danslokaler Lite filmer Lite fritidsgårdar Lite och dåliga datorer i skolan Lite poliser Lite sporthallar Lite techno Låg lön (sommarjobben) Lågt barnbidrag Långt till sporthallar Lägg ner tobaksaffärerna Lärarna går i samma spår Lärarna inge bra Lärarna måste hålla tyst Lärarna skiter i mobbning Lärarna vågar inte pröva något nytt M. Man får inte ha mobil i skolan Mer sol Mera vinteraktiviteter Mora marknad Mycket grus på vägarna Måste skala potatisen N. Nya regler i skolan varje år O. Ofräscha bassänger Ofräscha toaletter P. Personalen i affärerna är otrevliga Prick systemet i skolan R. Reglerna är bestämda (man får inte bestämma) Rondeller är onödiga S. Samlingsställe med olika aktiviteter Skadegörelse Skitig gågata Skitiga lokaler Skitiga stränder Skolan är dålig Skolmaten Skolorna har för lite pengar Skolorna lyssnar inte Skoltoaletterna

19 Skräpigt Slussen känns som skolan Slödder, knark, alkohol mm Stenarna i rondellen vid matekonomen Stranden börjar för tidigt Stranden ligger för nära vägen Strandens skola är ful Stränga lärare Stänga stranden (blir för många elever på skolorna) Större lokaler till rollspels klubben Svårt att få lokaler Svårt att ta sig ut från Tuvan Säljer tobak till minderåriga T. Tar bort klätterträd och asfalterar Toa kostnader Tråkiga fritidsgårdar Tråkiga färger i skolan Tråkiga korridorer Tråkigt badhus U. Ungdomskväll på Vasan V. Vandalism Våldsamma vikarier Y. Yngre kan inte vara ute på kvällarna för mycket Yngre vuxna på stan, inga tråkiga föräldrar Å. Åldersgränserna på slussen Ä. Äckliga toaletter

20 Utvärderingar Bilaga 4 Här nedan följer ett urval från utvärderingarna som lämnades in efter demokratidagen. Orsaken till att inte alla redovisas är att det är väldigt många som tycker ungefär likadant. POSITIVT Att man fick tycka till. Det var bra. Demokrati är kul. Att sin röst blev hörd! Och att barnen också får bestämma. Den här dan var JÄTTEBRA. Hoppas vi kan ha en till sån här dag. Jag tyckte det var kul, men lite svårt ibland. Jag tycker att dom ska anårna något liknande igen. Gruppledarna var också jättebra och snälla. Det var kul. Demokratidagar borde man fortsätta med!!! Jag hade kul från det att jag kom till att jag skulle hem!!! Dagen var bra, det kändes meningsfullt och så. Jag hoppas att det blir fler demokratidagar. Det är bra att vi får chans att säga vad vi tycker och veta att någon verkligen lyssnar för en gångs skulle. Det var himla intressant. Och god mat. Själva idén med det här var väldigt bra tycker jag. Också fick man säga vad man tycker. Det här var jättebra!! Man kan bara bocka och tacka. Man hoppas att det händer något så att vi inte suttit här i onödan. Gruppledarna var bra! Tanken är väldigt smart, men om inte det händer nåt med ideerna så suger allt det här. Det var en bra upplevelse. Att ha fått höra vad alla tycker. Att ha visat kommunsnubbarna vad vi tycker. Vi fick mycket gjort. Bra bekantskaper. NEGATIVT Att politikerna inte fanns på plats under mötet så man kunde argumentera ordentligt. Att man än så länge inte vet hur politikerna tar det här på allvar eller inte. Hade kunnat vara mer effektivt. Alla konstiga lekar på stora golvet. Det var ganska tråkigt. Jag är inte Demokratitypen. Att det var citron i vattnett. Det var lite rörit i slutet. Alla var väl trötta antar jag. Ingenting var dåligt. Lite långtråkigt. Att det var mos till mat. Om de inte gör nå åt det vi har sagt. Då bara förvärras situationen. Så det beror alltså på vad de gör åt det. Att det var så mycket raster. Många verkade hittvingade och tyckte inte att det var någon idé att vara här, och det drog ju ner humöret lite. Diktatur är roligare! Allvarligt Jag vill se resultat innan jag blir nöjd.

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 2010 29 svarande av 38 elever, 15 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 76 % 2011 34 svarande

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 Datum 2013-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2013/110 Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 2011 31 svarande av 36 elever, 20 flickor och 11 pojkar (enligt Procapita 26/2) dvs 86 % 2012 34 svarande

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

-Musik, tycker jag. Drama, alltså jag tycker kultur är väldigt mycket så jag har tagit de två som jag tycker är roligast själv.

-Musik, tycker jag. Drama, alltså jag tycker kultur är väldigt mycket så jag har tagit de två som jag tycker är roligast själv. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Kannebäcksskolan, elevrådet - 26 april 2007 Den 26e april var vi på Kannebäcksskolan, en skola för hörselskadade

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN TILLBAKA TILL FRAMTIDEN D E M O K R A T I D A G P Å M O R A P A R K E N 1 2 M A J 2 0 0 4 Ett 100-tal ungdomar från Moras alla skolor har haft sin årligt återkommande demokratidag på Moraparken. Det är

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Årskurs 7-9 Sid 1 Sid 2 Sid 7 Dig, din familj, ditt boende Fritid Skola Sid 12 Politik/Samhälle/Inflytande Sid 16 Trygghet Sid 19 Hälsa Sid 23 Arbete Sid 23 Framtid Sid 25 Öppna frågor,

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Trygghet. Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen.

Trygghet. Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen. Trygghet Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen. bortglömd 1 ensam 1 trött 2 uppskattad 2 harmonisk 2 orolig 3 stressad 3 trygg 3 otrygg 4 fri 4 pigg 4 delaktig

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter

Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter Styrkor Fint konditori Stolt över skolan ibland, t.ex. för att ungdomarna fick åka till Filippinerna. Alla idrottsaktiviteter

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november

Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november Den 24 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Angeredsgymnasiet och deltog tillsammans med kommunpolitiker i det påverkanstorg som regionen

Läs mer

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum:

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum: Hälsoenkät Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Cathrine Lundberg, Norrköping, Kristina Dalenius, Lerum, Lena Mangelus, Göteborg med stöd av Riksföreningen för Skolsköterskor 2011 Skola/Arbetsmiljö

Läs mer

Sammanställning Carl Johanskolan

Sammanställning Carl Johanskolan Bilaga 3 Sammanställning av svaren från respektive skola Sammanställning Carl Johanskolan 1. Vad tycker du är bra där du bor? åk 7 Karlsborg: Skogen och naturen Lekplatserna Campingen Hockeyrink i Hanken

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008 Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Inledning Under hösten och våren 07/08 träffade kommunens samordnare

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

HEARING 07-04-03. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18

HEARING 07-04-03. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18 HEARING 07-04-03 Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18 När 203 ungdomar mellan 9 och 19 år sätter sig ner i grupparbeten för att forma bilden av sitt Mora så händer det

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

MITT HÅBO habo.se/ungdomsdemokrati

MITT HÅBO habo.se/ungdomsdemokrati MITT HÅBO habo.se/ungdomsdemokrati Bilder: Frida Henriksson Allt det som deltagarna lyfter fram skrivs ner på blädderblock som sedan blir underlag för prioriteringslistor och handlingsplaner. Demokratidag

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 1. Är du tjej eller kille? Är du tjej eller kille? A. Tjej 28 37,8 B. Kille 46 62,2 Total 74 100 100% (74/74) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 10 12 30

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2010-04-29 Eleverna från Öxnehagaskolan

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingen människa är fri som är herre över sitt eget sinne. Epictetus Hej! Välkomna tillbaka från sportlovet. Många har säkert haft en skön och vilsam period.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

11:e DEMOKRATIDAGEN 2010-10-28 MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?!

11:e DEMOKRATIDAGEN 2010-10-28 MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?! 11:e DEMOKRATIDAGEN 2010-10-28 MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?! TUNGA RESULTAT Förslag från tidigare Demokratidagar som tagit flera år att genomföra ROSA HUSET SKATEPARK KVÄLLSTRAFIK SÄKRARE VÄG SOLLERÖN-MORA

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014. 1. Mötet öppnades av ordförande David Ohlin

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014. 1. Mötet öppnades av ordförande David Ohlin Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014 1. Mötet öppnades av ordförande David Ohlin 2. Närvarorapportering genomfördes av sekreterare Sara Kristiansson 3. Caroline Axrud och Mohammad

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

BRA UTELIV DET HÄR ÄR. Unga dricker alkohol i brist på annat. Hur vill UNF att utelivet ska se ut? ALL DRESSED UP AND NO PLACE TO GO!

BRA UTELIV DET HÄR ÄR. Unga dricker alkohol i brist på annat. Hur vill UNF att utelivet ska se ut? ALL DRESSED UP AND NO PLACE TO GO! DET HÄR ÄR BRA UTELIV UNF vet att fritiden har stor betydelse för ungas livskvalitet. Vi vet också att fritiden är avgörande för när och hur mycket alkohol unga konsumerar. Vi vill se en modern ungdomspolitik

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Ungas Gislaved. Underlagshäfte 5. Fördjupad översiktsplan för Gislaved, Samrådsförslag, November 2008. www.gislaved.se

Ungas Gislaved. Underlagshäfte 5. Fördjupad översiktsplan för Gislaved, Samrådsförslag, November 2008. www.gislaved.se Ungas Gislaved Underlagshäfte 5 Fördjupad översiktsplan för Gislaved, Samrådsförslag, November 2008 www.gislaved.se In n e h å l l In l e d n in g 3 Ba r n o c h u n g d o m a r s n y t t j a n d e av

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen

Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen 1 9 gruppledare och 20 samtalsuppmuntrare. S edan 2001 har barn och ungdomar i Mora haft möjlighet att träffa beslutsfattare för att diskutera

Läs mer

WORKSHOP 5 Del 1. Stallarholmsfjärden. Flarn MED ELEVER PÅ STALLARHOLMS- SKOLAN 2012-03-19 SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSLAG OCH SYNPUNKTER.

WORKSHOP 5 Del 1. Stallarholmsfjärden. Flarn MED ELEVER PÅ STALLARHOLMS- SKOLAN 2012-03-19 SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSLAG OCH SYNPUNKTER. WORKSHOP 5 Del 1 Ugglebo 31 28 9 Ulriksberg 23 Östa Karlby Gråbo Blombacka Graneberg Lommarto Stallmästargården Johannesberg Del 1. Sammanställning av enkät Ung i Stallarholmen! Fornlämningsområde Elever

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

2012-11-01. 1. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna.

2012-11-01. 1. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna. 2012-11-01 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och ungdomskoordinator 0171-52871 charlotta.carlsson@habo.se Ungdomsråd tisdag den 23 oktober Närvaro:

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg.

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Elevråd 7-9 Bollebygdskolan 13.30-15.30+ några till intresserade, 22 st elever. Peter Erdman, Johan Norbelie,

Läs mer

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 Datum 2012-04-25 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 2010 39 svarande av 49 elever, 21 flickor och 18 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 80 % 2011 44 svarande

Läs mer

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått.

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått. Så var det då dags igen för ännu en Framtidsverkstad med dessa härliga ungdomar. Vi samlades på morgonen den 15 maj på Andreasgården. Det låg förväntan och spänning i luften, speciellt för de nya i gänget.

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Sara Uhnoo Material Totalurval: 94 mordbrandsdomar från 10 tingsrätter i Västra Götaland De dömda är mellan 15-25 år Undersökningsperioden

Läs mer

Undersökning bland elevråd i Kronobergs län Underlagsrapport för länsgemensam handlingsplan för barns och ungas uppväxtvillkor

Undersökning bland elevråd i Kronobergs län Underlagsrapport för länsgemensam handlingsplan för barns och ungas uppväxtvillkor Undersökning bland elevråd i Kronobergs län Underlagsrapport för länsgemensam handlingsplan för barns och ungas uppväxtvillkor Maj 2014 LANDSTINGET KRONOBERG Maj 2014 2 (38) 1 Introduktion Inom ramen för

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer