29 maj 2007 kl Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) hos Anne och Magnus på Runmarö 29 maj 2007 kl Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro Nordstedt Blidö-Frötuna Skärgårdsförening Jan-Evert Jäderlund Föreningen Rindöborna Agneta Österman Mellanskärgårdens Intresseförening Jan Olsén (fr kl 11.00) Runmarö Intresseförening Beje Forslund Berit Karlsson Södra Skärgårdens Intresseförening Mikael Karlsson Utö Kontakt-och Intresseförening Arne Griphult Östra Lagnö Byalag Pia Södergren Skärgårdsutvecklare Adjungerade: Anne Forslund, sekreterare Sune Fogelström, ordf, hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat Till justerare för dagens protokoll väljs Arne Griphult 3. Kallelsen är utskickad i god tid. Förklaras godkänd. 4. Föregående protokoll Ordf går igenom protokollet, inga synpunkter, läggs till handlingarna 5 Budget 2007 Enligt uppgift har RTN den 24 maj beslutat att ge SIKO kr i verksamhetsbidrag för 2007 trots att tjänstemannautlåtandet var skrivet i en mycket positiv anda och mycket informativt angående SIKOs verksamhet. Årsmötet antog en budget som förutsatte kr i bidrag men delegerade till styrelsen att fastställa budget när beslut kommit från landstinget. Då verksamhetsbidraget är kr lägre än i förslaget till budget måste en revidering ske. Efter diskussion om olika möjligheter 1

2 Beslutar styrelsen att Uppdra till sekreteraren att skicka ut tjänsteutlåtandet till styrelsen för kännedom revidera budgeten enligt bilaga. Uppdra till au att inom sig fördela arvodet på kr samt att fastställa budgeten för Höstmötet, rubrik, annonser, kostnader Höstmötet äger rum den september enligt tidigare beslut. Mötet kommer att vara på Möja dansbana men med gemensam middag hos Wikströms Fisk. Enligt offert från Wikströms kommer middagen att kosta 400 kr/person samt övernattning med frukost 295 kr/person. Finns det möjlighet att få sponsring till båtresor, hyra av lokalen samt andra kostnader? Kanske kan Skärgårdslandstingsrådet bidra. Rubrik på Höstmötet 2007 diskuteras. Viktigt att boende och ungdomar finns med liksom sociala livet och utkomstmöjligheter. Styrelsen beslutar efter lång diskussion att Höstmötets rubrik skall vara Åretrunt på ön med underrubriker som Bo, Jobba, Ha kul och Trivas, och då också ta hänsyn till ungdomar och barnfamiljer Annonsdagar i tidningen Skärgården skall vara 21.6, då en första glimt om Höstmötet står, sedan 23.8, 30.8 med angivande av kostnader och sista anmälningsdag 7.9 Uppdra till Barbro och Janne att undersöka om en förvarning kan komma med i sommarnumret av Stångmärket avgiften för deltagande i middag kostar 400 kr samt för B & B 300 kr. uppdra till Agneta att ta kontakt med skärgårdslandstingsrådet för att höra om han kan bidra med kr för täckande av övriga kostnader seminariet skall vara gratis för alla att uppdra till Barbro och Micke att undersöka möjlighet till gemensam båttransport från norra resp södra skärgårdsdelen uppdra till au att komma med ett detaljerat förslag på program för seminariet 7. Förprojektering Leader EU har nu godkänt det svenska landsbygdsprogrammet, LBU, även om några mindre justeringar krävs. Sune har träffat lantbruksdirektören på länsstyrelsen och då informerat om SIKOs önskan om ett Skärgårdsleader. Norrtälje och SIKO är de enda två som ansökt om medel till en förprojektering och enligt uppgift kommer SIKO att få ansökan beviljad. Den 13 juni är det möte angående Leader på länsstyrelsen, SIKO och Norrtälje får då presentera sina idéer till ett Leaderprogram. En interimlaggrupp bör tillsättas bestående av de tilltänkta medfinansiärerna, SIKO och Företagarna Skärgården. En bred information om Skärgårdsleader måste gå ut för sprida SIKOs förslag så att det inte kan blandas samman med andra tilltänkta Leaderprogram. Skärgårdsutvecklarna är en viktig resurs i arbetet med programmet samt som informationskanal. Styrelsen beslutar att Arbetsgruppen för Leaderansökan som består av Barbro, Agneta och någon från Företagarna Skärgården förstärks med Jan Olsén samt resursen Skärgårdsutvecklarna. Skärgårdsutvecklarna skall ha tillgång till allt material gällande Skärgårdsleader. Uppdra till arbetsgruppen att kontakta tilltänkta medfinansiärer, dvs länsstyrelsen, landstinget, skärgårdskommunerna inkl Södertälje, Skärgårdsstiftelsen och LRF för att få uppgift på person som kan ingå i en interimlaggrupp samt att också fundera på vem som kan vara lämplig projektledare. SIKO ser med tillförsikt fram emot att utföra arbetet med en förprojektering för att se om SIKOs vision om Skärgårdsleader är bärkraftig. 2

3 8 Övriga ärenden a) Bostadsprojektet Janne informerar om att Värmdö Bostäder AB inte har lyckats att driva bostadsprojektet inom Värmdö skärgård. Skärgårdsföreningarna har därför gått ihop för att bli en kvalificerad part gentemot kommunen, där kommunledningen är mycket positiv. Gruppen har träffat landshövdingen och en del tjänstemän på länsstyrelsen som har lovat att stötta projektet. Gruppen har också haft möte med tjänstemän i Värmdö kommun samt även med Götene Hus. Ornö har också problem och kommer att haka på. Skärgårdsstiftelsen diskuterar hyresbostäder på Utö. Försvarets mark kan på vissa håll orsaka problem för byggnation, speciellt inom Haninge kommun. Janne uppmanas att ta kontakt med Rune Wikström som tidigare har agerat vad gäller Haninge Garnisonsplan. Skärgårdsutvecklarna ingår som resurs i arbetet. b) SIKOs logotype Arne meddelar att Östra Lagnö gärna skulle vilja ha SIKOs logotype i miniformat på sitt brevpapper med texten Medlem i SIKO under logotypen. Styrelsen anser att det är helt OK! c) BUS Agneta informerar om att projektet lider av stora likviditetsproblem liksom många andra EUprojekt eftersom utbetalning av EU-medel dröjer lång tid. Styrelsen uppdrar till Agneta och Urban att försöka hitta någon lösning samt uppdrar till Sune att kontakta projektets ekonomiansvariga för att påtala problemet med sena utbetalningar. d) Hänsynsområden Pia informerar om ett möte på länsstyrelsen angående hänsynsområden. Se Bilaga. Nytt möte den 11 juni. Då skall man ha tagit fram förslag till vilket/vilka områden som kan vara hänsynsområden. Hänsyn bör också tas till markägarna. Styrelsen beslutar att Pia och Agneta deltar på mötet den 11 juni samt uppdrar till föreningarna att dessförinnan ha lämnat förslag på lämpliga hänsynsområden till Pia och Agneta. 9 Rapporter a) BUS Bilaga b) Strandvägsgruppen Anne rapporterar från senaste mötet med Stockholms Hamn angående planering av en turistbyrå på Strandvägen. Öppen Skärgård och Kustförlaget var inbjudna för att informera om sitt intresse att vara huvudman för turistbyrån. En intresseanmälan har skickats av Stockholms Hamn till de tre intressenterna, Viamare, Öppen Skärgård och Kustförlaget. Svar skall ha inkommit före den 8 juni. Den 13 juni är nästa möte då de inkomna svaren skall diskuteras. 10 Avslutning Ordf tackar för idag och förklarar dagens möte avslutat. Dag som ovan Anne Forslund Sekreterare 3

4 Justeras: Arne Griphult Sune Fogelström Ordförande Ö-rapporter Utö Har haft möte om främst skolan och bostäder med Skärgårdslandstingsrådet, Skärgårdsstiftelsen och Haninge kommunpolitiker. Skolan kommer att bli av med 0,8 lärartjänster till hösten, ser det fortfarande ut som. (vi påpekar att detta kommer kosta ungefär dubbelt så mycket som man sparar i.o.m. extra taxibåtsresor & vikarier etc.) Stiftelsen såg möjlighet att kunna rusta och hålla en bostad till förhoppningsvis nyrekryterad lärarfamilj framöver. Fördelningen av skärgårdsbidraget diskuterades. Tallbackenprojektet - hyresbostäder på i detta syfte redan avsatt stiftelsemark - återupptas och stöttades positivt av de närvarande. Kommunen skall även titta på möjligheten att stycka ut lite permanenttomter. Micke Rapport från Ornö inför SIKO-Styrelse (Lasse O.) Landshövdingen Per Unckel besökte Ornö 16 maj. Med vid besöket var Haninge kommuns kommunalråd Gilbert de Wendel och oppositionsrådet Pelle Svensson samt en del tjänstemän och journalister. Värdinna var Margareta von Rosen, sekonderad av OSIF och ett tiotal ornöbor, vilka representerade olika verksamheter och intressen på ön. Besöket har refererats i massmedia. Från OSIF s sida sett måste besöket ses som mycket lyckat. Både länsstyrelse- och kommunrepresentanter uttryckte starkt stöd för de projekt OSIF och SIKO driver, bla vikten av att skolan överlever, behov av lågkostnadsbostäder och service, såsom affär, post och bredband samt behov av ytterligare arbetstillfällen. Ett speciellt uppskattat besök gjordes vid länsstyrelsens projekt på Ornö Förvaltning av kustfiskebeståndet. Henrik Andersson och Anders Jansson informerade om och förevisade projektaktiviteter på natursköna Mane äng vid inloppet till Sundby maren. Skolbarnen berättade stolta när de kom hem att dom hade haft en hövding på besök i skolan. Sen packade dom för skolresa till Island. Hyreshusprojektet på Ornö rullar vidare med starkt stöd i både kommun och hos länsstyrelsen. Tyvärr pågår fortfarande en förljugen smutskastning av projektet, bla genom en skrivelse till Haninge kommunfullmäktige från några grannar till den planerade fatigheten. Ornö nuvarande skola fyller 100-år. Bygdemuseet Ornö sockenstuga anordnar en utställning under sommaren. Invigning 9 juni och avslutning med en hemvändardag för gamla skolelever 26 augusti. Nämdö-rapport, se också och Nämdö Nu kommer ut med sommarnumret strax före midsommar. Sista puben före sommaren nu på lördag, 2 juni kl , i Hembygdsgården med musikunderhållning av jazzbandet Accordcentralen. Filmtajm kl.14 för de minsta i Hembygdsgården nu på söndag: Spöket Laban Mer film lördagkväll den 16 juni: Casino Royale I sommar planeras för anropsstyrd regnbio. Nämdödagsgruppen jobbar med förberedelser inför NämdöDagen som alltid är sista lördagen i juli. I år är det lördagen 28 juli. Skärgårdsmarknad, mycket kul för barnen, auktion, servering mm i Hembygdsgården kl och dans på kvällen till Micke Vikners Duo på Hembygdsgårdens dansbana kl Torghandlare från andra öar är välkomna- kontakta Nilla Nämdö Hembygdsförening deltar aktivt i arbetet med Hyresbostäder i skärgården. 4

5 Aktuellt på Nämdö är just nu att kyrkorådet i Djurö-Möja-Nämdöförsamling på sin årsstämma i början på maj beslutade att Nämdö Prästgård med tillhörande mark på ca kvm skall säljas (till högstbjudande får man förmoda). Kyrkorådet har inte informerat föreningarna på Nämdö, inte heller församlingsborna har blivit upplysta om affären utan det kom ut ryktesvägen för en vecka sedan. Nämdö Hembygdsförening hade till kyrkorådet föreslagit ett samarbete för att utnyttja Prästgården bättre och samtidigt göra en välbehövlig upprustning av fastigheten. Vi har nu skrivit till kyrkorådet igen och utryckt föreningens besvikelse över att beslutet tagits utan att ta hänsyn till vad nämdöborna kan tänkas tycka om affären. Vi har just fått avhopp från den familj som skulle hyra vår fina lägenhet i hembygdsgården- finnes alltså ledig fin 2 rum+ kök/allrum på 80 kvm, kallhyra ca 4 000kr/månad. Barnfamiljer har företräde Hälsar Nilla Söderqvist och Albert Mattsson Sandhamn Från Sandhamn är det inte mycket nytt just nu Eknö Hemmans projekt (bostäder, sopstation mm) är lagt på is för närvarande. Säsongen närmar sig. Sandhamn kommer i år själva att ta hand om den inhemska hanteringen av sopor och allmän städning. Mellskär (mellanhand för sopor) är inte längre verksam på ön. hälsar Caroline Östra Lagnö byalag Styrelsen har haft 3 möten under vinter vår. Diskussionerna har i huvudsak gällt det nya bredbandet och dess inkörningsproblem. Nu fungerar det acceptabelt. Vidare har vi arbetat med revideringsförslag till byalagets stadgar och om styrelseförändringar. Vägverket har lagt ny beläggning på Lagnövägen från Nolvik på Ljusterö fram till Lagnö by. Årsmötet genomfördes den 26/5. Ny förvaltare blir Johan Stavre. Samfällighetsgruppen redogjorde inför mötet om sina förslag och mötet fattade beslut om skötselansvaret för 6 st samfälligheter. Ändrad starttid och delvis ny organisation för midsommarfirandet beslutades. Ny stång behövs då den gamla havererade i fjol vid nedtagningen. AG Blidö-Frötuna Rapport från Blidö-Frötuna skärgårdsförening till styrelsemötet i SIKO Föreningen givit ut medlemsbrev nr 2 för året. Leadermöte, arrangerat av Interrims LAG-gruppen i Roslagen, hölls i Lännagården som ligger inom BFSF:s geografiska område, den 9 maj. Större delen av styrelsen deltog. Ytterligare ett möte kommer att hållas den 13 juni på Blidö. Två av våra styrelseledamöter jobbar för att kunna arrangera ett ungdomsarrangemang i september. Vi vill helst att detta ska kunna ske inom ramen för BUS d v s med utbyte mellan regionerna. Utskärgårdskvällen i Yxlö bygdegård, som handlade om brukandet av ytterskärgårdarna och äganderättsutredningen drog mycket folk. Runt 100 pers. Vi har närvarat vid möten och bygg, vatten och avloppsfrågor och vid samrådsmöte kring Norrsund brygga. Föreningen arrangerar Gökotta på Fredlarna 1 juni. 9 juni samlas vi på Gräskö för träff kring landskapsvården. Samarbete med hembygdsföreningarna. Stort intresse finns för denna sak, både bland fast och fritidsboende. Arrangerar kort medlemsresa till Åland 1 september. Studiebesök hos landsbygdsföretag. Köpmanholms brygga är klar. Vi har fått gott gehör för av föreningen föreslagna förändringar. Bromskärs hamn. Planförslag ute på remiss. De grova dragen ser bra ut. 5

6 Utbyggnaden i Refsnäs blev försenad på grund av högvattnet men är nu ( osäker uppgift ) färdig. Parkeringsproblemen kvarstår. Vid Östernäs brygga har åtgärden gjorts för att förhindra parkering på bryggområdet och förbättra framkomligheten. Kapellskärs hamn, stor utbyggnad planerad. BFSF har stora förhoppningar på att det planerade reningsverket kommer att kunna omhänderta även slam från skärgården på ett bra sätt. Placeringen är central i vår skärgårdsdel och enligt vårt tycke mycket lämplig även för detta. I Refsnäs har man haft Taubfestival med både storstjärnor och lokala förmågor. Stor publik, vackert väder och deltagande körfolk från Åland och Åboland. Det kan komma att bli ändring av uppdelningen inom pastoraten i området. Kommunens inställning till entreprenadutförd skolskjuts till sjöss uppe till rättslig prövning. Vi väntar besked i dagarna. Barbro 6

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr

Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Ung våg! Skärgården behöver en ung våg om de levande samhällena ska fortsätta utvecklas. Det har aldrig varit lättare att bo i Värmdö skärgård

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart MEDLEMSBLADET Nr 3, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart 1 KALLELSE

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 FINNSAM INFORMATION FINNSAM Finnbygder i samverkan Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 Nästa FINNSAM-Information utkommer i mars 2012. Manusstopp 1 mars 2011. 1 FINNSAM För att underlätta samarbete,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer