10 april 2006 kl Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt Jan-Evert Jäderlund Agneta Österman Gunilla Söderqvist Lars Olsson Berit Karlsson Mikael Karlsson Arne Griphult Jonas Linell Ordförande Blidö-Frötuna Skärgårdsförening Föreningen Rindöborna Mellanskärgårdens Intresseförening Nämdö Hembygdsförening Ornö skärgårds Intresseförening Södra Skärgårdens Intresseförening Utö Kontakt-och Intresseförening Östra Lagnö Byalag Skärgårdsutvecklare Adjungerade: Urban Gunnarsson, kassör Anne Forslund, sekreterare Dagens sammanträde inleds med en parentation för att hedra minnet av Jan Johansson, SSIF, som avlidit efter en kort tids sjukdom. 1. Sune Fogelström, ordf, hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat. 2. Till justerare för dagens protokoll väljs Barbro Nordstedt 3. Kallelsen är utskickad i god tid. Förklaras godkänd. 4. Fastställande av ledamöter och ersättare i styrelsen (Björkö-Arholma, Rindö, Ornö) Per Fridéen är ersättare från Ornö Jan-Evert Jäderlund, ordinarie, och Lars Godberg, ersättare, från Föreningen Rindöborna. Björkö-Arholma har ännu inte anmält ledamot eller ersättare. Sune åtar sig att ta kontakt med Anne-Marie Eriksén för att få namnförslag. 5. Interkommunala skärgårdsrådet, planering Interkommunala Skärgårdsrådet har ett inplanerat möte i Vaxholm den 20 april. Förslag på dagordning är 1

2 Leader, förslag på "skärgårdsleader" och förslag på ansökan om projekteringsbidrag från Länsstyrelsen. Rapporter: Skärgårdsutvecklarna BUS projektet "Strandvägsprojektet" Lokala skärgårdsråden Dessutom skall en ny värdkommun väljas då Vaxholm har haft uppdraget i ett år. Fler frågor kan komma upp på dagordningen då Sune har fått kontakt med Bengt Hansson, KSO i Vaxholm. 6. Höstmötet, planering Höstmötet kommer att äga rum den september och rubriken skall vara Ung Våg. Det finns idéer om att har mötet samtidigt med BUS-projektets slutseminarium samtidigt någonstans i skärgården. (Tyvärr har detta visat sig ogörligt) En annan fråga på dagordningen skall vara förslag till Utvecklingsprogram för skärgården. Tingskommittén får i uppdrag att besluta om var mötet skall vara samt om de praktiska detaljerna. 7 Verksamhetsbidrag AU har skrivit förslag till Verksamhetsplan för Styrelsen beslutar att anta planen under förutsättning att hemställan om ett verksamhetsbidrag på kr godkännes av RTN på landstinget samt Uppdrar till Urban att skicka in ansökan om bidraget tillsammans med erforderliga bilagor och även skicka kopia på ansökan till skärgårdslandstingsrådet. Urban har gjort en adresslista till behörig kassör inom respektive förening vilken samtliga närvarande justerar efter behov. Urban delar ut också ut fakturor på medlemsavgifter samt kostnaden för resp förening för årsmötet för snabb betalning då likviditeten inte är så god för tillfället. 8 Förprojektering Leader SIKOs arbetsgrupp för Skärgårdsleader som består av Agneta, Barbro samt Jonas, skärgårdsutvecklare, och Rose-Marie Lundin, representant för Företagarna Skärgården, har varit på möte med Jan Emmervall på länsstyrelsen för att undersöka möjligheten till medel för förprojektering samt också berätta om SIKOs vision för ett gemensamt Skärgårdsleader. Tyvärr blev de inte så väl bemötta då Emmervall upplevdes vara negativ till projektet och inte verkade förstå SIKO synpunkter. Han sade också bland annat att det nu krävs invånare för att bilda ett Leaderområde, vilket är helt fel då det står i Jordbruksverkets information att det räcker med personer. Sune har skickat ett mail till Bo Hansson, som är landshövdingens närmaste man, med en förfrågan om reglerna för Leader har ändrats. Sune har också kontaktat Bengt Almkvist som sitter med i den grupp som arbetar med riktlinjer för hur ett Leaderprogram kan se ut. Bengt uppgav då att det är känt att länsstyrelsen i Stockholm är ovan att hantera Leaderproblematiken då ingen tidigare erfarenhet av detta finns på myndigheten. Styrelsen beslutar att ett förslag till ansökan skall presenteras på Interkommunala Skärgårdsrådet den 20 april för att, förhoppningsvis, få godkänt av kommunerna för insändande till länsstyrelsen. 9. Skärgårdskonferensen Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) har inbjudit till en konferens den 18 april på Teaterskeppet för att redovisa de resultat man kommit fram till i det Mål 2 projekt Skärgård för framtid som man arbetat med i nästan tre år. 65 personer har hittills anmält sig varav 9 riksdagsmän. Om någon i styrelsen vill närvara gäller det att anmäla sig snarast. 2

3 10. Bredband Pia Södergren har skrivit en rapport om bredbandets operatörer samt var det finns täckning för att underlätta för intresserade av uppkoppling att veta till vem man kan vända sig beroende på var man bor. Operatören 3 gör just nu en marknadsföringsresa i skärgården per båt för 3G uppkoppling. Medlemsföreningarnas uppgifter till "3" har bäddat för ett samarbete med lokala bredbandsföreningar och andra lokala initiativ. 11. Val av tingskommitté Till att ingå i tingskommittén väljs Olle Öberg, Sussie Thuresson, Jan-Evert Jäderlund, samt Kajsa Berglind. Fler personer kan tillkomma då varje förening bör utse en person. 12 Skärgårdssamarbetets möte Skärgårdssamarbetet ligger under Nordiska Ministerrådet, det har sitt årliga möte den 19 april i Åbolands skärgård. SIKO ansvarar för en punkt på dagordningen, en rapport om skärgårdens utveckling som redovisades vid SIKOs seminarium i samband med årsmötet. Barbro och Jan Olsén kommer att presentera såväl SIKO som rapporten vid mötet. 13 Rapporter a) Skärgårdsutvecklarna Jonas berättar att han har mycket arbete med Leader just nu samt att Pia är fullt engagerad i bredbandsfrågan b) BUS Agneta informerar om att ett nytt BUS-blad har kommit ut. Planering pågår för fullt av den svenska BUS-träffen som kommer att äga rum på Vaxholms Kastell den april. Temat är Företagsamhet, Vill man så kan man. Man kommer också att göra studiebesök. c) Strandvägsgruppen Anne rapporterar från senaste mötet med Stockholms Hamn angående planering av en turistbyrå på Strandvägen. En representant från Viamare var inbjuden för att informera om deras intresse av att bli huvudman för projektet. Vid nästa möte är Öppen Skärgård och Kustförlaget inbjudna för att informera om deras intresse. Information om möjligheten att använda den befintliga pontonen för att hämta och lämna besökare till skärgården har gått ut. d) Scandinavian Islands ett Interregprojekt Sune berättar att han av Värmdö kommun har fått i uppdrag att ta fram förslag i projektet ur ett Värmdö perspektiv. Han har varit med på möte med kommundirektörerna i Nynäshamn, Haninge och Värmdö som har beslutat att skicka in en ansökan om en fortsättning av projektet för denna EU-period, dvs Ett krav från Interregkontoret är att det förutom kommunerna också ingår någon organisation i Sverige som kan ta på sig rollen som det svenska benet. Sune har haft kontakt med Öppen Skärgård som skulle kunna få hyran av en lokal betald genom Scandinavian Islands. Frågan drivs vidare genom kommunerna samt Öppen Skärgård som tar hand om bokningar av olika turistaktiviteter. 14 Övriga frågor a) Bidrag och blommor För att hedra Jan Johanssons minne beslutar styrelsen att anslå kr till dels inköp av blommor till begravningen samt dels ett bidrag till Cancerfonden. b) Skolfrågor Mikael Karlsson rapporterar att Haninge kommun har problem med ekonomin. Följden har blivit att lågstadielärartjänsten på Utö skall dras in vilket kommer att ge problem till hösten. Ingen lärare, antalet barn minskar. Situationen har förvärrats genom att rektorn för Skärgårdsskolorna ansökare om att Dalarö skola skall bli en friskola. Lågstadieläraren har hittills varit en dag på Dalarö skola en dag/vecka liksom de äldre barnen för att spara pengar. Mikael har tillskrivit politikerna i alla partier men har ännu inte fått något besked om ändrat beslut. 3

4 SIKO skall träffa Skärgårdsstiftelsens VD och kommer att ta upp frågan med honom. Ingen skola på Utö kan betyda att personalen flyttar. Lars Olsson meddelar att samma problem med lärartjänster gäller på Ornö. Barbro berättar att på Köpmanholms skola försvinner två lärartjänster och en förskollärartjänst till hösten och detta är en sak som känns oroande i trakten med ett så hastigt vikande elevunderlag. Det blir ju inte heller lockande för eventuella utflyttare om skolan drar ner. 15 Årets möten Äger rum den 29 maj kl augusti kl oktober kl november 1 december kl (Utbildning) 16 Avslutning Ordf tackar för idag och förklarar dagens möte avslutat. Dag som ovan Anne Forslund Sekreterare Justeras: Barbro Nordstedt Sune Fogelström Ordförande Ö-rapporter Nämdö Gunilla Söderqvist rapporterar att Nämdö skola kommer att läggas i malpåse till hösten. Nämdö Hembygdsförening har startat en hemsida, med eller utan ä-ö prickar. Filmvisning har startat, är gratis. SSIF Jan Johansson, SSIF:s ordförande sedan år 2001 har avlidit efter en kort tids sjukdom. Janne var en visionär, hade alltid idéer, hade ett kontaktnät som täckte hela landet och ingenting var omöjligt för honom. Han var en otrolig tillgång för föreningen. Det är mycket tomt efter honom. SSIF får kämpa vidare med skärgårdsfrågorna, nu med Björn Moberg som ordförande. Björn är Dalaröbo och starkt engagerad i skärgårdsfrågor. 4

5 Det finns många uppgifter att ta tag i. Kommunen har tillsatt en kommitté som tillsammans med föreningarna på Dalarö ska arbeta fram en ortsanalys enligt norsk modell. Första steget handlar om hamnen och färjeläget. SSIF och även OSIF är involverat vad gäller hamnen. Med Dalarö vision utarbetad av Dalaröforum där SSIF ingår - som grund behandlas ärenden som: vatten, reningsverk, trafik/parkering, hamnar/färjeläge, service i samhället, säsongsmässig belastning/variation, boende för äldre och unga, miljö/kulturmiljö. Med en dialog och förankring skapas en helhetsbild, vad Dalarö står för, vad Dalarö har för betydelse för de boende och att gå igenom möjligheter. Målet är att få en gemensam bild av Dalarös svagheter, hot och möjligheter. Sedan kan kommunen eller andra intressenter om så bedöms lämpligt gå vidare och göra ett utvecklingsprogram eller annat handlingsprogram. VIKTIGT! Att få med ungdomar i projektet. Turistbyrån Lars-Olof Landin kallad LO, sommarboende på Dalarö sedan 1992, kassör i Dalarö båtklubb har tagit över verksamheten på turistbyrån. Turistbyrån ansvarar för Skärgårdsmuséet i Tullhuset och där är SSIF också delaktigt. SSIF söker lokal för att ställa ut föreningens hembygdsföremål i sommar. SSIF planerar en medlemsresa till Landsort i juni. Den resa som inte blev av f förra sommaren. Det ser vi alla fram emot. Blidö-Frötuna Kommer att ha en historisk resa till ytterskärgårdarna kallad Med lodbössa och lie den 17 april kl Bengt Rinaldo kommer att visa bilder och dokumentation om brukandet av utskärgårdarna. Bakgrunden är den att man fått in mycket intressant material i samband med äganderättsutredningen. Foton, utdrag ur gamla bodböcker, inskriptioner och annat som kan vara av intresse för den historiskt intresserade. Temat är hur öarna nyttjats i försörjningen. 5

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr

Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Ung våg! Skärgården behöver en ung våg om de levande samhällena ska fortsätta utvecklas. Det har aldrig varit lättare att bo i Värmdö skärgård

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart MEDLEMSBLADET Nr 3, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart 1 KALLELSE

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer