Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition Socialdemokraterna i riksdagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen"

Transkript

1 Socialdemokraterna i riksdagen En snabbanalys av budgetproposition 2012 Tid för ansvar? Passivitet, glädjekalkyler och sänkt krogmoms är fel väg för Sverige Den största reformen i den budget som idag presenterats, sänkt krogmoms, saknar helt påvisbara effekter på tillväxt och sysselsättning. Erfarenheterna från en motsvarande momssänkning på frisörtjänster i Finland visar att varken efterfrågan på frisörtjänster eller sysselsättningen inom branschen påverkades. Även Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet ifrågasätter om den här åtgärden kommer att ge några nya jobb överhuvudtaget. Tommy Waidelich

2 2 (12) 1. Inledning Detta dokument är en snabbanalys av regeringens budgetproposition 2012 Tid för ansvar, presenterad den 20 september Analysen har tagits fram under stor tidspress och får därför inte uppfattas som en heltäckande granskning. Socialdemokraterna kommer i början av oktober att presentera en budgetmotion för Regeringens bedömning av konjunkturläget är alltför positiv. Att vi redan 2013 skulle ha en tillväxt på 3,5 procent förefaller inte rimligt. Att arbetslösheten skulle nå 5,5 procent 2015 ser också ut som en glädjekalkyl. Det är svårt att se vad det är i omvärlden som får Anders Borg att se så rosenrött på tillvaron från 2013 och framåt. Mycket talar för att vi har en nedgång av betydande djup och bredd framför oss. Många av våra viktigaste exportmarknader är i indragna i mycket svåra statsfinansiella problem, den penningpolitiska fallhöjden är begränsad och vi ser mycket oroväckande tecken på att bostadsmarknaden håller på att säcka ihop. Idag leds Sverige av en högerregering saknar idéer om framtiden. Mycket talar för att vi har en nedgång av betydande djup och bredd framför oss och bostadsmarknaden håller på att säcka ihop. Arbetslösheten har permanentats på en hög nivå. Enligt Anders Borg hade vi massarbetslös vid 6,8 procent i september 2006 och han har sagt att han vill bli mätt på hur väl han lyckas med jobbpolitiken. Nu ligger arbetslösheten på 7, 4 procent och regeringen har slut på idéer. Årets budgetmotion gör anspråk på att ta ansvar. I Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring den 15 september nämnde han ordet ansvar minst 26 gånger, medan ordet utanförskap bara nämndes en gång. Utanförskap som var kittet i att bilda och hålla ihop den borgerliga alliansen. Använder vi samma definition på utanförskap som regeringen gjorde 2006 står utanförskapet kvar på i princip samma nivå som 2006, dvs. 1.2 miljoner personer. Länge var det tal om ett femte jobbskatteavdrag som har varit regeringens stora käpphäst oavsett konjunktur. Men med risk för att förlora en omröstning om jobbskatteavdraget i riksdagen så fick Anders Borg och Fredrik Reinfeldt dra tillbaka förslaget. Istället blev den största satsningen i budgeten en halvering av restaurangmomsen. En åtgärd vars effekter enligt de flesta bedömare är högst tveksam.

3 3 (12) 2. Jobb och tillväxt? Arbetsmarknad Regeringen lägger ett arbetsmarknadspaket med åtgärder som berör Jobb- och utvecklingsgarantin och Fas 3. Paketet innebär att utgifterna ökar med miljoner kronor (2012), miljoner kronor (2013), miljoner kronor (2014) och 421 miljoner kronor (2015). Det är regeringens svar på riksdagens tillkännagivanden av S, V och MP om Jobb- och utvecklingsgarantin och Fas 3 samt den omfattande kritiken från riksdagen för att den inte sätter in åtgärder mot arbetslösheten. Regerings förslag: Ökad handläggartäthet för personer i första och andra delen av Jobb- och Utvecklingsgarantin (JUG) samt i jobbgarantin för unga. Handläggartätheten föreslås också öka något i Fas 3. Möjligheten för deltagare i Fas 3 att påbörja en arbetsmarknadsutbildning, som infördes 2011, förlängs under 2012, obs! utbildningen kan endast påbörjas om arbetsgivaren tycker att det är en bra idé, Personer i Fas 3 ska även kunna få ett anställningsstöd, vilket kompletteras med ytterligare en höjning av det ekonomiska stödet för handledning. (Ska fungera som en brygga från Fas 3 till nystartsjobb eller lönebidrag.) Ett särskilt anställningsstöd för dem som står långt från arbetsmarknaden som infördes för 2011 och 2012 föreslås nu även gälla år Resurserna till arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik som kan ske i form av praktisk kompetensutveckling ökas under 2012 med respektive årsplatser. Handläggartätheten i jobb- och utvecklingsgarantins (JUG) första och andra fas samt i jobbgarantin för ungdomar förstärks. Anslaget till Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, ökas med 672 miljoner kronor 2012 och 319 miljoner kronor Oförsäkrade (ej a-kassa) ska ges tillgång till JUG redan efter 14 månader. Idag får de det efter 18 månader. Det är bra att regeringen nu har tagit till sig av den hårda kritiken av jobb- och utvecklingsgarantin och Fas 3. Det är nödvändigt att öka aktivitetsnivån och höja kvaliteten i verksamheten. Men vår kritik står kvar. Det är fel att införa tidsgränser i arbetsmarknadspolitiken. Socialdemokraterna vill ha en annan modell där människor snabbt kommer i jobb med egen försörjning. Vi förslår aktiva insatser (utbildning, praktik, traineeplatser. Vi vill även att jobb- och utvecklingsgarantin fasas ut.

4 4 (12) Det finns inga satsningar alls på området arbetsmiljö. Regeringen hänvisar till sin tidigare presenterade nationella handlingsplan som inte innehåller några pengar eller konkreta åtgärder. Efter ett tillkännagivande i riksdagen av S, V och MP, finns ett krav på att regeringen ska tillsätta en ny Lavalutredning med uppdrag att lägga förslag om att också utstationerad arbetskraft ska omfattas av svenska löner och villkor. Regeringen skriver inget i BP om att en sådan utredning kommer att tillsättas. Regional tillväxt Inom regional tillväxt föreslår regeringen en satsning på besöknäringen på 20 miljoner mellan Inriktningen handlar om att stärka och utveckla nya eller befintliga turistdestinationer, samt för rådgivning och affärsutveckling riktad mot små turistföretag i Sverige. Inga större förändringar planeras inom andra regionalpolitiska områden. Regeringens passivitet präglar politiken då inga stora förändringar föreslås. Energipolitiken Inom energipolitiken håller regeringen fast vid sin energiöverenskommelse och menar att det är en förutsättning för ett hållbart energisystem. Men det är en energipolitik som vilar på en skör majoritet i riksdagen och förhindrar industrin att göra viktiga investeringar på området. Ambitionerna är att skapa en enhetligare nordisk och på sikt europeisk elmarknad. Samtidigt är det allt fler som påtalar att det finns stora brister i hur elmarknaden fungerar. Inriktningen på årets budget är satsningar på energieffektivisering, kommersialisering och spridning av ny miljöteknik samt satsningar på biogas. Insatser för uthållig energianvändning föreslås sammantaget öka med 220 miljoner kronor per år 2013 och Man vill också öka kommersialiseringen och spridning av ny miljöteknik varvid anslagen inom Energiforskning föreslås öka med 82 miljoner kronor 2013, med 82 miljoner kronor 2014 och med 52 miljoner kronor Man ser också en ökad potential för biogasens betydelse för den svenska energiförsörjningen och ökar anslagen med 60 miljoner kr till Energiteknik under Anslaget beräknas öka med 60 miljoner kronor för Näringspolitik Inom näringslivsområdet föreslås inga radikala åtgärder förutom den överenskommelse som regeringen gjort tillsammans med Socialdemokraterna gör när det gäller satsningar på exportfrämjande åtgärder mot små- och medelstora företag gentemot nya tillväxtländer. Anslaget för exportfrämjandet kommer därför ökas med

5 5 (12) 50 miljoner kronor för För 2013 och 2014 beräknas anslaget ökas med 50 miljoner kronor för respektive år. Man vidhåller vikten av regelförenklingar av företagen samt att man avser att se över det statliga riskkapitalsystemet genom en tydligare aktörsstruktur där riskkapital i tidigt och senare skedde samlas hos två olika aktörer. Regeringen har inte heller ännu aviserat en ny offensiv innovationsstrategi som berör flera departements- och utgiftsområden. Socialdemokraterna anser att budgeten är alltför tam och tar inte det helhetsgrepp som behövs. Krogmoms Mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 till 12 procent. Sänkt krogmoms är en extremt dyr åtgärd med mycket tveksam effekt på tillväxt och sysselsättning. Det ekonomiska läget är mycket osäkert. I det läget behöver vi prioritera investeringar som bygger Sverige starkt på sikt: infrastruktur, utbildning och forskning- och utveckling. Alkoholskatten Trots tidigare aviseringar lägger regeringen inga förslag om höjningar av alkoholskatterna. Miljö Regeringen saknar miljöpolitik. I budgeten tar regeringen bort nedsättningen av förmånsvärdet för etanol-bilar. Den reformen kommer att öka utsläppen under lång tid framöver eftersom tjänstebilssektorn i hög grad är styrande för bilparken. I stället inför de en superbilspremie på 20 miljoner kr till extrema miljöbilar, till exempel elbilar som bara säljs i mycket liten utsträckning. Dessa ska få en premie på kr. Detta är inte en reform som kommer att ge ökad omställning eftersom det rör sig om mycket dyra bilar och premien kommer knappast att påverka viljan till att investera miljövänligt. Pumplagens sista steg kommer att avskaffas vilket kommer att minska möjligheten för människor i glesbygd att köpa en bil med förnybart bränsle. När bensinpriserna nu stadigt stiger på grund av världsmarknaden och klimatåtgärder internationell blir glesbygdsborna förlorarna. Dessutom sänks anslagen till miljöforskning med 2 miljoner kronor. Kommunikationer 2,6 miljarder kronor satsas 2012 på banhållningen, i första hand drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder. För detta avser 800 miljoner kronor medel

6 6 (12) som belastat Trafikverkets anslagskredit under Under 2013 satsas 1,8 miljarder kronor i samma syfte. Satsningarna bedöms kunna ge snabba sysselsättningseffekter. 7 miljoner kronor avsätts till att tio flygplatser runt om i landet ska kunna ha jourberedskap för ambulansflyg. Trafikverket kommer att välja ut vilka flygplatser det blir. Åtgärderna satsas på arbetspendlingsstråk i storstadsregionerna och särskilt viktiga godsstråk. Dessutom görs en satsning på 77 miljoner för bredbandsutbyggnad och ökad driftsäkerhet för elektronisk kommunikation. Det räcker inte bara med ökade drift och underhölls till järnvägsnätet. Det behövs tydliga investeringar även i kapacitetsökningar för att klara både arbetspendling och industrins behov av godstransporter. En total omstart behövs på järnvägsområdet. Det visar inte minst förseningsstatistiken som regeringen nämner. Punktligheten försämrades 4,3 procentenheter för persontrafiken För godstrafiken var försämringen hela 12,8 procent Detta har naturligtvis gett upphov till stora samhällsekonomiska kostnader. Regeringen lämnar heller inga besked på flera områden. Inga antydningar om förändringar i avtalet för Arlandabanan eller införandet av krav på vinterdäck för tunga fordon. Det sistnämnda hade kunnat förhindra delar av vinterkaoset på vägarna vintern 2010/2011. Bostäder Bostadsbyggandet pekar nedåt. Boverket räknar med att bostäder påbörjas i år men att tillväxten avtar 2012, då man räknar med att bostäder kommer att påbörjas. Regeringen flaggar dock för att det försämrade ekonomiska konjunkturläget gör att prognoserna kan komma att revideras ner. Regeringen bostadspolitik är passiv. Det presenteras inga verktyg för att öka bostadsbyggandet så att studenter och unga ska kunna få sin första bostad. Det enda regeringen föreslår är att schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden höjs från kronor till kronor. Det påverkar i praktiken endast utbudet av bostäder i det redan befintliga beståndet. Regeringen menar att stöd till boendet ska ske genom att stödja hushållen genom bostadsbidrag snarare än genom stimulanser till hela bygg- eller fastighetsbranschen. Regeringens menar också att det måste bli mer attraktivt att äga och förvalta hyresfastigheter.

7 7 (12) Försvar Regeringen har stora problem med den nya personalförsörjningen som de drev igenom utan att för utreda hur och för hur mycket pengar detta skulle genomföras. I budgeten konstateras kortfattat att prognosen för rekrytering av bland annat tidvis anställda ligger något under det planeringsmål som framgår av budgetunderlaget. Det är en kraftig underdrift. Det är anmärkningsvärt att dessa mycket stora problem knappt nämns. Det handlar inte bara om att skjuta till pengar utan att göra en gemensam ansats med exempelvis näringslivet för att detta ska kunna lyckas. Regeringen tillför regementena och flottiljerna 227 miljoner kronor 2012 och 700 miljoner kronor Pengarna tas från anslagen för materiel, forskning och utveckling. Detta är en konsekvens av den nya materielförsörjningsstrategin som innebär att man ska köpa mer färdigproducerat materiel. 3. Välfärd Sjukförsäkringen Regeringen lappar och lagar i ett redan havererat sjukförsäkringssystem. Den som är sjuk och inte kan arbeta måste få tillgång till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet. I våras beslutade riksdagen, på initiativ av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, att regeringen var tvungen att återkomma med förslag som rättar till de värsta problemen i sjukförsäkringen. Regeringen föreslår nu att de som utförsäkrats, trots att de är så sjuka att de inte kan arbeta, ska få tillbaka åtminstone en del av sin tidigare ersättning. Försäkringskassan bedömer dock förslaget som alltför krångligt. Regeringen föreslår vissa nya medel till tidig rehabilitering. Regeringen föreslår att man inte i fortsättningen ska kunna utförsäkra någon om det anses oskäligt. Vad som menas med "oskäligt" är dock oklart, och regeringen har också talat om det som om ett fåtal fall. Pensionärer Regeringens utlovade satsning på en skattesänkning för pensionärer uteblir. För Socialdemokraterna är pension att betrakta som uppskjuten lön och den ska därför beskattas som sådan. För att delvis kompensera den uteblivna skattesänkningen höjer regeringen bostadstillägget för pensionärer marginellt med 170 kronor per månad. Även det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet höjs något för att också dessa grupper ska få del av höjningen av bostadstillägget.

8 8 (12) I budgeten finns inget förslag om förhöjt grundavdrag för pensionärer. Därmed kvarstår det tidigare orättvisa förhållandet att pensionärer betalar högre skatt än löntagare. Ekonomisk familjepolitik Regeringen framstår fortsättningsvis som visionslös när det gäller hur den ekonomiska familjepolitiken ska utvecklas. De saknar helt idéer för hur framtida utmaningar och behov ska kunna mötas. Bostadsbidraget både för hemmavarande barn och för unga utan barn höjs. För hemmavarande barn höjs bidraget med 350 kronor per månad för ett barn, med 425 kronor för två barn och med 600 kronor för tre eller fler barn. Sjukvård och äldreomsorg Passivitet präglar regeringens politik inom hälsovård, sjukvård och social omsorg. Efter förra mandatperiodens prioritering av apoteken, tandvårdsreform och införande av etableringsfrihet för vårdföretagen i primärvården samt införande av lagen om vårdval (LOV), är det nu nästan helt tomt på idéer om hur man ska kunna möta framtidens behov och utmaningar inom området. Ett strimulansbidrag till de landsting som inför valfrihetssystem i specialistsjukvården införs och privatiseringslinjen går vidare. Högkostnadsskyddet i sjukvården för läkemedel och besök försämras, vilket bara drabbar sjuka och gamla i ett tufft ekonomiskt läge för många. Det utlovade tredje steget i tandvårdsreformen med billigare tandvård till personer med vissa funktionsnedsättningar senareläggs till den 1 år till Det finns inga förslag om hur sjukvården och äldreomsorgen ska rustas för framtiden. Om hur den långsiktiga finansieringen av sjukvården, om hur Sverige ska kunna möta de ökande behoven från alltfler äldre och hur vi ska klara den kommande generationsväxlingen på personalsidan de kommande åren. Regeringen vågar inte ta tag i denna problematik utan fortsätter planera för stora skattesänkningar så snart den ekonomiska krisen är över. Risken är att detta på sikt leder till en förtroendekris för sjukvård och äldreomsorg och ett ifrågasättande av de gemensamt finansierande välfärdslösningarna. Det finns inte heller någon ersättning planerad till dem som vanvårdats i fosterhem, trots ett färdigt utredningsförslag. De sveks som barn och sviks nu igen.

9 9 (12) - Satsning på valfrihetssystem i specialistsjukvården för att förstärka patientens valmöjligheter inom den specialiserade vården (LOVE). Anslaget behöver ökas med 160 miljoner kronor 2012 och 100 miljoner årligen 2013 och Högkostnadsskydden för läkemedel och för besök inom den öppna hälso- och sjukvården försämras fr.o.m. den 1 januari Högkostnadsskyddet vid besök i sjukvården försämras från 900 kronor till 1100 kronor per år och för läkemedel från 1800 kronor till 2200 kronor per år. - Utökad satsning på nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården planeras. Anslaget ökas med 80 miljoner kronor årligen Det s.k. tredje steget i tandvårdsreformen med ett utökat stöd för tandvård till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Lagförslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2013, vilket är ett år senare än tidigare beräknat och kommer då att kosta ca 500 miljoner kr. Tandvårdsreformen från 2008 utnyttjas inte fullt ut, det blir 1 miljard över, som nu dras in för För att stärka samhällsvården av unga planeras bl.a. genom att ge socialtjänsten bättre förutsättningar för att följa och stödja ungdomar i samhällsvård. Mot bakgrund av detta föreslås att anslaget ökas med totalt 140 miljoner kronor 2012 och 200 miljoner kronor för respektive år och med 182 miljoner kronor per år fr.o.m Beräkningen av försörjningsstödet förändras så att endast en del av arbetsinkomsten påverkar bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd från den 1 juli Anslaget ökas med 150 miljoner kronor för 2013 och med 300 miljoner kronor för år Rättsväsendet Regeringen levererar en defensiv budget utan några egentliga tydliga satsningar. Deras politik inom området tycks vara tömda på idéer. Det är hög tid att kräva resultat av de senaste årens stora resurstillskott. Antalet uppklarade brott ligger på samma nivå år efter år, ca 18 procent. Det är överraskande att budgeten nästan helt är utan förslag om hur organiserad brottslighet ska bekämpas på ett mer kraftfullt sätt än idag. Det krävs en mobilisering innan denna brottslighet alltför tydligt biter sig fast. I vissa städer har kriminella organisationer skaffat sig stora nätverk. Polisen måste därför utveckla en organisation som effektivt kan verka mot den grova organiserade brottsligheten. Vi

10 10 (12) saknar åtgärder från regeringens sida ifråga om ekonomisk brottslighet och den svarta ekonomin. Kriminalvården hålls på sparlåga utan några resurstillskott. Det är trångt både på anstalter och på häkten runt om i landet. Att häktade har behövt transporteras långa avstånd för att få plats är både ineffektivt och resursslukande. Det behövs en långsiktig planering om hur platsbehovet ska åtgärdas. - Polisens anslag ökar med 150 miljoner kronor från och med Säkerhetspolisens anslag ökar med 85 miljoner kronor Från och med 2013 beräknas anslaget öka med 55 miljoner kronor. Åklagarmyndighetens anslag ökar med 40 miljoner kronor från och med Ekobrottsmyndigheten får ökat anslag med 5 miljoner kronor från och med Anslaget till Sveriges domstolar ökas med 100 miljoner kronor från och med Dessutom ökas anslaget med 15 miljoner kronor för 2012 och 30 miljoner kronor från och med 2013 för att förstärka säkerheten i domstolarna och öka möjligheterna att hålla säkerhetskontroller där. Kultur Regeringen presenterar en budget som bygger på omprioriteringar och som fortsatt tydliggör regeringens ointresse för kulturområdet liksom för deras okunskap om dess centrala betydelse för samhällsutvecklingen i stort. I praktiken är det en nedskärningsbudget. En av de mer allvarliga frågorna rör scenkonstpensionerna. I och med att förslag på lösning fortfarande saknas innebär det i praktiken en kraftig anslagsminskning för scenkonstinstitutionerna. Andra områden som präglas av regeringens passivitet är barns och ungas rätt till kultur, där inga särskilda medel anslås samtidigt som ett generellt uppdrag ges till alla kulturinstitutioner om att prioritera ett barnperspektiv i verksamheten. Arbetsmarknadsinsatsen Kulturarvslyftet som av regeringen presenterats som den största kultursatsningen hittills av regeringen, finansieras av medel inom arbetsmarknadsområdet. Budgeten presenterar något förbättrade villkor för den fria scenkonsten, 26 miljoner kr varav 16 miljoner till musikområdet, varav 2 miljoner av ser internationellt utbyte. 10 miljoner går till generell förstärkning varav 1 miljon avser internationell verksamhet, Det statliga bidraget till regional kulturverksamhet föreslås öka med 25 miljoner kr per år de närmsta tre åren. Regeringen drar ner på bl.a. Riksteatern, Operan, Kulturrådets bidragsgivning till kulturverksamhet och på Centrumbildningarna, för att ha råd med dessa satsningar.

11 11 (12) 4. Utbildning Regeringen missar målet inom utbildningspolitiken genom passivitet och minskade möjligheter för människor att studera. Det är allvarligt när arbetslösheten, inte minst bland yngre, är fortsatt hög och då svenska ekonomi behöver stärkas med ökade flexibilitet och investeringar i kunskap. Regeringen fokuserar på lärarna i sin budget. Av de ny resurser som läggs på utbildning läggs 216 miljoner på lärarna i form av karriärutveckling och kompetensutveckling. Satsningen omfattar också förskollärare och förskolechefer. Det är en bra inriktning då både kompetensutveckling och fler karriärvägar är önskvärt i skolan. Men i Lärarlyftet I har lärarna varit garanterade 80 procent av lönen under studietiden, varav staten bekostat 70 procent. I Lärarlyftet II bekostar inte staten någon del av lärarnas lönebortfall. Regeringen utlovade nyligen en stor satsning på matematik i årets budget, av den blev dock inget i år. Regeringen skjuter upp en tidigare aviserad satsning på elevhälsan som innebär en besparing på 196 miljoner. Det är också sedan tidigare känt att regeringen 2012 drar ned 675 miljoner på gymnasieskolan. Regeringen lägger 310 miljoner kronor på fler utbildningsplatser inom yrkesvux (5000 fler platser) och yrkeshögskolan (1000 fler platser). Det innebär dock att antalet platser ändå minskar från 2011 till Jämfört med 2011 är det en kraftig neddragning. Statligt stöd till vuxenutbildningen minskar från 3,35 miljarder 2011 till 2,25 miljarder kronor Myndigheten för yrkeshögskolan får sitt anslag sänkt med ca 3 miljoner kronor. Regeringen anslår studiestöd för de nya utbildningsplatserna till en kostnad av 290 miljoner samt 80 miljoner kronor till ett högre studiebidrag för arbetslösa ungdomar. Regeringen minskar också antalet högskoleplatser. Detta trots att antalet åringar i Sverige är fler i ytterligare tre år än i år. Vilket år man är född blir därmed av stor vikt för möjligheten till utbildning. Regeringen tillför 20 miljoner kronor för lärosätessammanslagningar. Regeringen omfördelar från och med nästa år resurser inom den högre utbildningen, men tillför inga nya.

12 Socialdemokraterna i Riksdagen, Sveriges riksdag Stockholm

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER Vi vill snabbt sätta igång och skapa 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser De rödgrönas regeringsplattform,

Läs mer

Jobben Utmaningen Framtiden

Jobben Utmaningen Framtiden Socialdemokraterna 2011-06-14 Jobben Utmaningen Framtiden Norrbotten möjligheternas län 2 (7) Missmatch på arbetsmarknaden i Norrbotten Just nu sker en bred uppgång på arbetsmarknaden i Norrbotten. Konjunkturen

Läs mer

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg 2011-08-30 5 miljarder kronor till järnväg och väg Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA SKATTECHOCKEN FÖR UNGA DE RÖDGRÖNAS STÖRSTA SKATTEHÖJNING: NÄSTAN EN MILJON UNGA FÅR 10 MILJARDER I DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT, MINDRE ÄN HÄLFTEN GÅR TILL SATSNINGAR MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Budgetproposition Signild Östgren

Budgetproposition Signild Östgren Budgetproposition 2017 Signild Östgren 2 7,7 miljarder till välfärd, kommuner 2,3 miljarder till välfärd, landsting Axplock av nyheter i budgeten Kommuner Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson Kommentar till regeringens vårproposition Ulf Kristersson 2015-04-15 Fortsatta utmaningar för Sverige Arbetsmarknaden för unga och nyanlända 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Inrikes födda Utrikes

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor. Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor. Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ekonomiska vårmotion

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Oro kring politisk utveckling i Italien Reformarbete pågår i Spanien Frågetecken kring Greklands fortsatta implementering av programåtgärder Cypern femte eurolandet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Statusrapport måndagen den 18 januari 2010 Arbetsförmedlingens decembersiffror Måndagen den 18 januari 2010 I december 2009 gick 3 858 ungdomar i Örebro utan

Läs mer

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3485 av Fredrik Malm m.fl. (L) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009 SVENSK EKONOMI Riktlinjer och utmaningar för Regeringens den ekonomiska riktlinjer politiken för den enligt ekonomiska regeringens politiken ekonomiska vårproposition för 2009 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 För att skapa fler vägar till jobb för unga föreslår regeringen ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Ge Sveriges unga chansen!

Ge Sveriges unga chansen! Socialdemokraterna Stockholm 2010-06-07 Ge Sveriges unga chansen! En granskning av regeringens politik. 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Möjligheternas land... 5 En granskning

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Agenda Det ekonomiska läget Rapporten: Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Socialdemokraternas vårmotion. Magdalena Andersson

Socialdemokraternas vårmotion. Magdalena Andersson Socialdemokraternas vårmotion Magdalena Andersson 2014-04-28 AGENDA Ekonomiska läget starkare konjunktur men strukturella problem består Ställningstaganden inför höstens budget Alternativ vårändringsbudget

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Sverige ska vara ett land som håller ihop

Sverige ska vara ett land som håller ihop Sverige ska vara ett land som håller ihop Foto: Folio Bildbyrå Återhämtning i svensk ekonomi BNP-tillväxt 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Källa: Egna beräkningar Arbetslösheten sjunker från en hög nivå

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Budgetproposition 2011

Budgetproposition 2011 Budgetproposition 2011 2010 tillfälligt konjunkturstöd på 17 miljarder. Vårprop 09 permanent höjning av det generella statsbidraget med 5 miljarder från och med år 2011 Nu: tillfällig ökning av det generella

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken Demografiska utmaningar för högskolepolitiken (Lars Brandell 2005-11-19) Under de närmaste fem tio åren kommer förutsättningarna för den svenska högskolepolitiken att förändras. Inte minst gäller det de

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

SVENSK EKONOMI. En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen för 2009. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 3/2008

SVENSK EKONOMI. En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen för 2009. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 3/2008 SVENSK EKONOMI En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen för 2009 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 3/2008 Sid 1 (6) En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen

Läs mer

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Vilka reformer behöver företagen? Vilka reformer kommer i regeringens budget? - 80% till hushållen, 10% till företagen Har Sverige behov av reformer? - Det ekonomiska läget,

Läs mer

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Många har svårt att få jobb Uppsala är på många sätt en bra kommun att leva i. Men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2700 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut 1.

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2011/12:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 29 september 2011 att ge bl.a. socialutskottet

Läs mer

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Tolv uppmaningar till regeringen Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Sekos medlemmar röstade för ny politik I valet i september röstade en majoritet av Sekos medlemmar för en ny politisk färdriktning.

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Örebros socialdemokratiska riksdagsledamöter Thomas Bodström Matilda Ernkrans Lennart Axelsson Eva-Lena Jansson Ameer Sachet Jobbkrisen förvärras ungdomarna värst ut

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Budgetpropositionen för 2016 Investeringar för Sverige Budgeten på fem minuter Foto: Lars Thulin / Johnér Budgetpropositionen för 2016 Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2016

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Kunskapslyft ett första steg

Kunskapslyft ett första steg 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Sammanfattning - Socialdemokraterna föreslår idag ett första steg i ett kunskapslyft - Inom ramen för det första steget föreslås 30 000 platser inom komvux, yrkesvux

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Sida: 1 av 5 Dnr: Af-2011/398479 Datum: 2012-01-09 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Denna verksamhetsplan är beslutad av Arbetsförmedlingens styrelse den 20 januari 2012. Förutsättningar Konjunkturläget

Läs mer

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas. Promemoria 2008-09-08 Bättre villkor för företagande och konkurrens För att möta Sveriges utmaningar kommer Alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag för att

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer