Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi"

Transkript

1 Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

2 Agenda Det ekonomiska läget Rapporten: Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Kostnadsutvecklingen i de offentliga finanserna

3 BNP-tillväxt internationellt Källa: IMF Economic Outlook July Update

4 Svensk BNP-tillväxt BNP-tillväxt, procent 3,5 3 2,5 2 1,5 2,4 2,6 2,5 3 2,7 2,8 2,4 2,1 2 1,6 1 0, Fi-dep, juni15 KI, juni15 Källa: Finansdepartementets prognos juni 2015, Konjunkturinstitutets prognos juni 2015

5 Låg skuldsättning i internationell jämförelse Utveckling av den konsoliderade offentliga bruttoskulden i EU-länder, procent av BNP Procent ,9 91,9 Källa: Kommissionens vårprognos 2015

6 Sysselsättningen ökar Utfall och prognos för svensk sysselsättning , år Tusental Källa: Finansdepartementets prognos juni 2015, Konjunkturinstitutets prognos juni 2015

7 Från det gamla utanförskapet till det nya Andelen, i helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar, år Procent , NB: Inklusive etableringsersättning för nyanlända Källa: SCB och Försäkringskassan

8 Arbetslöshet för lågt utbildade Arbetslöshet utifrån utbildningsnivå , år Procent Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Källa: Eurostat

9 Arbetslöshet för utrikes födda Arbetslöshet utifrån födelsebakgrund , år Procent Födda i Sverige Födda i Europa (ej Sverige) Födda utanför Europa Källa: AKU

10 Integrationen på svensk arbetsmarknad fungerar dåligt Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda 2014, år Procentenheter Källa: Eurostat

11 Arbetslöshetens fördelning har förändrats Fördelning av gruppen arbetslösa, utveckling mellan 2006 och % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Unga, år Utrikes födda, år Inrikes födda, år Inrikes födda, år 2006k4 2015K1 Källa: SCB/AKU

12 Agenda Det ekonomiska läget Rapporten: Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Kostnadsutvecklingen i de offentliga finanserna

13 Fyra långsiktiga reformområden: Fler vägar till det första jobbet Konkurrenskraft i en global ekonomi inom ramen för välskötta offentliga finanser Sverige ska vara ett land i social rörlighet

14 Agenda Det ekonomiska läget Rapporten: Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Kostnadsutvecklingen i de offentliga finanserna

15 Kraftigt ökade utgifter i sjukförsäkringssystemet Utfall och prognos för utgifter för sjukfrånvaron Miljarder kronor 50, , , , , , ,0 15,0 10,0 5,0 0, UO10 Anslag 01. Sjukpenning och rehabilitering m.m. (sjuk och rehabiliteringspenning inkl ålderspensionsavgift) NB: Prognos från juli Fasta utgifter i 2014 års värde. Källa: Migrationsverket, Försäkringskassan, Ekonomistyrningsverket

16 Höjd a-kassa riskerar att öka arbetslöshet och bidragsberoende Om ersättningsgraden ökar med 4 procentenheter ökar jämviktsarbetslösheten med ca 0,5 procentenheter, vilket motsvarar ungefär färre sysselsatta Finanspolitiska rådet Sammantaget medför höjda ersättningar att det blir något mindre lönsamt att arbeta jämfört med att vara arbetslös. Med Konjunkturinstitutets gängse beräkningsmetoder betyder detta att jämviktsarbetslösheten ökar med drygt 0,2 procentenheter. Konjunkturinstitutet Källa: Finanspolitiska rådets rapport 2015, Konjunkturläget juni 2015

17 Fördubblade migrations- och integrationsutgifter Utfall och prognos för utgifter för migration och integration Miljarder kronor 45, , , , , , , ,0 5,0 0, UO8 Migration och UO13 Integration NB: Prognos från juli Fasta utgifter i 2014 års värde. Källa: Migrationsverket, Försäkringskassan, Ekonomistyrningsverket

18 Fusk, missbruk och bidragsbrott Försäkringskassan gör kontroller och polisanmälningar för misstanke om bidragsbrott per år 317 miljoner kronor i återbetalningsbelopp och 736 miljoner kronor i stoppade utbetalningar (2013) Få fällande domar, men hårda. Organiserade och bolagiserade brott ökar. FUT-delegationen uppskattade grovt felaktiga utbetalningarna till 16,5 miljarder kronor

19 Låt inte transfereringarna tränga ut andra offentliga åtaganden 70 Utgiftsökning i transfereringssystemen jämfört med utfall 2014 för vissa utgiftsområden samt regeringens förslag i VÅP15 Miljarder kronor Utgiftsökning Utbildning och universitetsforskning Försvar och samhällets krisberedskap Regeringens samlade förslag i VÅP15 1. Utgiftsförändringar som förklaras av andra faktorer än beslutade åtgärder, pris- och löneomräkningen och makroekonomiska förändringar, främst hänförliga till antalet personer i vissa transfereringssystem ökar över tid. NB: Omfattningen på regeringens förslag avser 2019 Källa: Ekonomistyrningsverket, Vårpropositionen 2015

20 Sveriges erfarenhet från 90- talskrisen: Gör kloka reformer i tid Tusental Sysselsättning från 1987 och framåt år år Källa: SCB

21 Åtgärdspaket för kostnadskontroll 1. Stoppa ökningen av sjukfrånvaron 2. A-kassan som tydlig omställningsförsäkring 3. Begränsa migrationsutgifterna genom effektivare mottagande 4. Nya instrument mot fusk, missbruk och bidragsbrott

22 Stoppa ökningen av sjukfrånvaron Förstärk tidsgränserna genom ny karensdag efter sjukdag 14. Gör om karensdagarna till karensavdrag Inför siffersatt mål för sjukpenningtalet och öka Försäkringskassans kontroller vid tidsgränserna Lagstadgad skyldighet för hälso- och sjukvården att verka för återgång i arbete Öka prestationsdelen i statliga sjukskrivningsmiljarden Fokusera rehabiliteringsgarantin på effektiva behandlingsformer, som till exempel KBT Nej till ökade ersättningar och borttagen tidsgräns

23 A-kassa som tydlig omställningsförsäkring Nej till regeringens höjning av a-kassan till 910 kr per dag. Taket sänks till 760 kr per dag under 100 första dagarna. Efter dag 300 till 680 kr per dag

24 A-kassa som tydlig omställningsförsäkring Ersättningsnivåer i olika förslag Ersättningsgrad procent Tak omräknat i maximal ersättning per månad Tak per dag Regeringens beslut Dag Dag Dag Moderaternas förslag Dag Dag Dag Källa: Riksdagens utredningstjänst

25 Begränsa migrationsutgifterna genom effektivare mottagning Inför principen om säkra-länder för asylansökningar från länder med låg beviljandegrad Inför Stödboende som huvudsakligt boende för ensamkommande barn istället för HVB Schablonisera ersättningen för boende för ensamkommande

26 Nya instrument mot fusk, missbruk och bidragsbrott Lagen om underrättelseskyldighet vid misstänkta felaktiga utbetalningar vidgas till att omfatta även betalning till företag Stärk kontrollsystemen vid utbetalningar av bidrag och ersättningar till företag

27 Uppskattad utgiftsminskning på kort och medellång sikt Uppskattade effekter av beräkningsbara besparingsförslag Miljarder kronor Summa Sjukförsäkring 0,6 0,6 0,6 0,7 2,5 A-kassa 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 Migration 0,2 1,7 3,4 3,6 9,0 Summa 2,4 4,2 5,7 5,9 17,9 Källa: Riksdagens utredningstjänst, egna beräkningar

28 Besparingspotential i sjukförsäkringen: ett räkneexempel Utgiftsökning enligt prognos jämfört med utgifter enligt befolkningsökningen Miljarder kronor Potentiell besparing Ökning i linje med befolkningsutveckling och inflation Källa: SCB, Finansdepartementets prognos juni 2015, Försäkringskassan

29 Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Sysselsättningseffekter av budgetpropositionen för 2015

Sysselsättningseffekter av budgetpropositionen för 2015 Sammanfattning Syftet med denna PM är att analysera sysselsättningseffekter av regeringens budgetförslag då en sådan redogörelse saknas i budgetpropositionen. En sådan redogörelse är central för att bedöma

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:1

Regeringens proposition 2006/07:1 Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen

Läs mer

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015 Försvara Sverige försvara jobben Folkpartiets vårmotion 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen föreslås godkänna de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Budgetpropositionen för 2013

Budgetpropositionen för 2013 Budgetpropositionen för 2013 Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar Krisländerna behöver återupprätta omvärldens förtroende

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s33000 KH av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd BM2009/KH

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige

Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige 1 Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna

Läs mer

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län November 2013 Innehåll Inledning... 2 Välfärdens verksamheter i kommuner och landsting... 3 Hur finansierar kommuner och landsting sin verksamhet?...

Läs mer

Sveriges konvergensprogram

Sveriges konvergensprogram Sveriges konvergensprogram 2012 Sveriges konvergensprogram 2012 Inledning... 6 1 Den ekonomiska politikens ramar och mål... 8 1.1 Det finanspolitiska ramverket... 8 1.2 Målet för penningpolitiken...

Läs mer

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd 2008-10-07 2 Förslag till riksdagsbeslut...7 1. En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd...13 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge...13 1.1.1

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013 2013-04-16 1 (12) CIRKULÄR 13:13 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Signild Östgren m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Personalfrågor Funktionshinderområdet Äldreomsorg Invandrar- och flyktingfrågor

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Dir. 2015:63 Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 07/13 2013-04-16. Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45

Ekonomi Nytt. Nummer 07/13 2013-04-16. Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45 Ekonomi Nytt Nummer 07/13 2013-04-16 Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken PROP. 214/15:1 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken Sammanfattning En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:1

Regeringens proposition 2003/04:1 Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 Förslag till statsbudget för 2004, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen.

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. Kristoffer Arvidsson Thonäng Victor Bernhartz Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 5 2. Skattepolitiken... 6

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer