LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl"

Transkript

1 100 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Cecilia Karlsson (M) Gertie Elsässer (FP)) Sonja Lindlöf (FP) Mattias Horrdin (C) Eleni Rezaii (S) Inga-Lisa Ekdahl (S) Preben Widerberg (S) Anna Baumann (MP) Ersättare: Sara Lilja (M) Edith Escobar (M) Alexander Stavreski (C) Agnes Petersson (S) Allan Jackson (S) Britt-Marie Lundqvist (S) Martin Stensson (DV) Övriga närvarande: Inga-Lill Sjunnesson socialdirektör Ronny Book SSR Willy Karlsson SSR Anna Nilsson SKTF Boel Hansson nämndsekreterare Justerande: Erland Stensson (V) Tid och plats socialförvaltningens sessionssal, måndagen den 27 april 2009 för justering kl Paragrafer: Underskrifter: sekreterare ordförande justerande

2 Budgetframställan Ekonomi- och verksamhetsplan med budget Dnr SO 2009/224. Sammanfattning Vid socialnämndens sammanträde den 14 april 2009, 83, bordlades besparingsförslagen i budgetframställan, ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2010 tills centrala förhandlingar jml 14 MBL med de fackliga organisationerna var slutförda. Beslutsunderlag Missiv av den 6 april Tjänsteutlåtande av den 2 april MBL-protokoll av den 17 och 20 april Yrkanden Erland Stensson (V) yrkar, med instämmande av Eleni Rezaii (S) för den socialdemokratiska gruppen samt Anna Baumann (MP) avslag till tjänstemannaförslaget. Ordföranden Göran Wallén (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. Sammanträdet ajourneras mellan kl och Anna Baumann (MP) yrkar att Kriscentrum för kvinnor får ytterligare 1 miljon för utökning av verksamheten och 3 miljoner avsätts för att inrätta en heltäckande socialjour. Ordföranden Göran Wallén (M) yrkar avslag till Anna Baumanns (MP) yrkande. Beslutsgång Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena om budgetframställan och finner att hans eget yrkande vunnit bifall. Votering begärs och företas med följande propositionsordning: Ja, till Göran Walléns (M) yrkande. Nej, till Erland Stenssons (V) m fl:s yrkande. forts nästa sida

3 forts Ordföranden finner att hans eget förslag vunnit bifall med omröstningsresultatet: Ledamot Ja Nej Avstår Göran Wallén (M) X Agneta Lindskog(KD) X Erland Stensson (V) X Cecilia Karlsson (M) X Gertie Elsässer (FP) X Sonja Lindlöf (FP) X Mattias Horrdin (C) X Eleni Rezaii (S) X Inga-Lisa Ekdahl (S) X Preben Widerberg (S) X Anna Baumann(MP) X Summa 6 5 Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på Anna Baumanns (MP) yrkande och finner att hans eget förslag vunnit bifall. Erland Stensson (V), Eleni Rezaii (S), Inga-Lisa Ekdahl (S), Preben Widerberg (S) avstår från att rösta. beslutar att fastställa socialnämndens mål och verksamhetsplan att fastställa förslagen till minskning av socialförvaltningens budgetram med tkr att lämna budgetframställan och verksamhetsplan med budget 2010 till kommunstyrelsen för beslut Denna paragraf förklaras omedelbart justerad sekreterare forts nästa sida

4 forts ordförande justerande Reservationer Erlands Stensson (V), Eleni Rezaii (S) för den socialdemokratiska gruppen samt Anna Baumann (MP) reserverar sig mot beslutet. Bilaga 6 Anna Baumann (MP) reserverar sig i enlighet med sitt yrkande. Bilaga 7 Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonom Agneta Book Lövkvist Akten

5 Uppdrag att analysera pågående verksamheter inom arbetsmarknadsområdet Dnr SO 2009/268. Ordföranden Göran Wallén (M) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att utifrån en analys av pågående verksamheter inom arbetsmarknadsområdet beskriva en verksamhet som svarar mot socialförvaltningens målgruppers behov i förhållande till volym, kostnader, innehåll samt förväntat resultat samt och att beskriva en verksamhet på samma sätt som bygger på samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa. beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Akten

6 Uppdrag att genomföra en brukarundersökning inom den kommunala psykiatrin Dnr SO 2009/274. 1:e vice ordföranden Agneta Lindskog (KD) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en brukarundersökning som på individnivå kartlägger aktiviteter med särskild inriktning på social samvaro, fritidsaktiviteter och motion. beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en brukarundersökning som på individnivå kartlägger aktiviteter med särskild inriktning på social samvaro, fritidsaktiviteter och motion. Beslut expedieras till: Verksamhetschef Ricardo Espinoza Akten

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20. 27 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.00 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Blanka Rutberg (M) ersätter Cecilia Karlsson

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 135 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 135 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 135 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 19.00 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Cecilia Karlsson (M) Gertie Elsässer (FP))

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 193 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 193 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 193 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 19.30 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Cecilia Karlsson (M) Gertie Elsässer (FP))

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 257 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 257 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 257 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 19.00 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Cecilia Karlsson (M) Gertie Elsässer (FP))

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 1 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.00 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Cecilia Karlsson (M) Gertie Elsässer (FP))

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 159 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 159 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 159 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 19.30 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Cecilia Karlsson (M) Gertie Elsässer (FP))

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, II vån, kl 16:30-18:15 Ordförande: Wallén Göran (M) 2:e vice ordförande: Baumann Anna (MP) Ledamöter: Wallin Marianne (M) Lindlöf Sonja

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 213 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 213 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 213 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 18.45 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Edith Escobar (M) ersätter Cecilia Karlsson

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 65 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 19.30 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Cecilia Karlsson (M) Gertie Elsässer (FP))

Läs mer

Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 127 Socialnämnden

Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 127 Socialnämnden Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 127 Plats och tid: s sessionssal kl. 16.30-18.45 Ledamöter: Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) 1:e vice ordförande Erland Stensson (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl 16:30-18:00 Ordförande: Ledamöter: Ersättare: Wallén Göran (M) Wallin Marianne (M) Sandberg Philip (FP) Horrdin Mattias (C) Fransson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-18:15. Mötet ajourneras mellan kl 17:20--17:25 Ordförande: Göran Wallén (M) Vice ordförande: Agneta Lindskog (KD) 2:e vice ordförande:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-11-19

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-11-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-18:45 Ordförande: Göran Wallén (M) Vice ordförande: Agneta Lindskog (KD) 2:e vice ordförande: Anna Baumann (MP) Ledamöter: Sonja

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl. 16:30-18:15 Ordförande: Wallén Göran (M) 2:e vice ordförande: Baumann Anna (MP) Ledamöter: Wallin Marianne (M) Sandberg Philip (FP)

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 106 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 106 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 106 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 18.30 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) fr o m 16.45 Erland Stensson (V) Cecilia Karlsson (M) Blanka

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, II vån, kl 16:30-19:50. Ajournerat 19.00-19.10 Ordförande: Wallén Göran (M) Vice ordförande: Lindskog Agneta (KD) 2: e vice ordförande:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, II vån, kl 16:30-19:15. Ajournering mellan 17:45-18:05. Ordförande: Wallén Göran (M) Vice ordförande: Lindskog Agneta (KD) 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-20:15. Ajournerat mellan kl 19:25-19:35 Ordförande: Sven-Bertil Persson (V) Vice ordförande: Björn Åhlin (MP) 2:e vice ordförande:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl. 16:30-19:15, ajournering mellan 18:15-18:30. Ordförande: Wallén Göran (M) Vice ordförande: Lindskog Agneta (KD) 2:e vice ordförande:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, II vån, kl 16:30-17:30 Ordförande: Wallén Göran (M) Vice ordförande: Lindskog Agneta (KD) Ledamöter: Wallin Marianne (M) Sandberg Philip

Läs mer

Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 249 Socialnämnden

Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 249 Socialnämnden Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 249 Plats och tid: s sessionssal kl. 16.30-19.00 Ledamöter: Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) 1:e vice ordförande Erland Stensson (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl. 16:30-19:00 Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Wallén Göran (M) Lindskog Agneta (KD) Sandberg Philip (FP) Lindlöf Sonja (FP)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl 16:30-19:00 Ordförande: Wallén Göran (M) Vice ordförande: Lindskog Agneta (KD) 2:e vice ordförande: Baumann Anna (MP) Ledamöter:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-19:00 Ordförande: Göran Wallén (M) Vice ordförande: Agneta Lindskog (KD) 2:e vice ordförande: Anna Baumann (MP) Ledamöter: Philip

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-18:45 Ordförande: Göran Wallén (M) ordförande Vice ordförande: Agneta Lindskog (KD) vice ordförande 2:e vice ordförande: Anna Baumann

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl 16:30-19:00 Ordförande: Wallén Göran (M) Vice ordförande: Lindskog Agneta (KD) 2:e vice ordförande: Baumann Anna (MP) Ledamöter:

Läs mer

Martin Stensson (V), ersätter Sven-Bertil Persson (V)

Martin Stensson (V), ersätter Sven-Bertil Persson (V) Socialnämnden Protokoll 1 (7) Diarienummer 2017-01-09 SO 2017/0001 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2017-01-09 klockan 17.30 18.45 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl. 16:30-18:30 Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Göran Wallén (M) Agneta Lindskog (KD) Philip Sandberg (FP) Sonja Lindlöf (FP)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl 16:30-19:00. Ordförande: Wallén Göran (M) Vice ordförande: Lindskog Agneta (KD) 2:e vice ordförande: Baumann Anna (MP) t.o.m. 3,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl. 16:30-18:00 Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Ersättare: Wallén Göran (M) Lindskog Agneta (KD) Wallin Marianne (M) Sandberg

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-10-16

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-10-16 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl. 16:30-19:00 Ordförande: Wallén Göran (M) Vice ordförande: Lindskog Agneta (KD) 2:e vice ordförande: Baumann Anna (MP) Ledamöter:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, II vån, kl. 16:30-19:15 Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Ersättare: Wallén Göran (M) Lindskog Agneta (KD) Baumann Anna (MP) Wallin

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl. 16:30-19:00 Ordförande: Wallén Göran (M) Vice ordförande: Lindskog Agneta (KD) 2: e vice ordförande: Baumann Anna (MP) Ledamöter:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-20:30 Ordförande: Sven-Bertil Persson (V) Vice ordförande: Erik Hammarström (MP) 2:e vice ordförande: Göran Wallén (M) Ledamöter:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: AF-borgen kl. 15:30-16:45 Ordförande: Wallén Göran (M) Vice ordförande: Lindskog Agneta (KD) 2:e vice ordförande: Baumann Anna (MP) Ledamöter: Wallin Marianne (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (12) Plats och tid Beslutande KS-salen

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionsalen, Bangatan 10 A, kl. 16:30-19:15. Ajournerat kl.18:35-18:40. Ordförande: Göran Wallén (M) Vice ordförande: Agneta Lindskog (KD) 2:e vice ordförande: Anna

Läs mer

Mark Collins (L) David Liljedahl (C) Kelemua Kabede (KD)

Mark Collins (L) David Liljedahl (C) Kelemua Kabede (KD) Socialnämnden Protokoll 1 (16) Diarienummer SO 2016/0114 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 16.30 19.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Peter Fransson (S), ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl 16:30-19:30. Ajournering kl 18:45-18:55. Ordförande: Wallén Göran (M) 2:e vice ordförande: Baumann Anna (MP) Ledamöter: Sandberg

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl. 16:30-18:15. Ajournering 17:50-18:00 Ordförande: Göran Wallén (M) 2:e vice ordförande: Anna Baumann (MP) Ledamöter: Philip Sandberg

Läs mer

Socialnämnden. Socialnämnden Protokoll 1 (32) SO 2017/0145. Plats och tid Diamanten, Brotorget, klockan

Socialnämnden. Socialnämnden Protokoll 1 (32) SO 2017/0145. Plats och tid Diamanten, Brotorget, klockan Socialnämnden Protokoll 1 (32) Diarienummer SO 2017/0145 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget, klockan 16.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Eva S Olsson (S), ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Socialnämnden. Socialnämnden Protokoll 1 (24) SO 2016/0085. Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan

Socialnämnden. Socialnämnden Protokoll 1 (24) SO 2016/0085. Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan Socialnämnden Protokoll 1 (24) Diarienummer SO 2016/0085 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 16.30 19.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Peter Fransson (S), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

34 Lokal för korttidsvistelse/tillsyn St. Lars väg byggnad 9

34 Lokal för korttidsvistelse/tillsyn St. Lars väg byggnad 9 Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) 34 Lokal för korttidsvistelse/tillsyn St. Lars väg byggnad 9 Dnr VOO 2019/0055 Sammanfattning Lunds kommun bedriver korttidstillsyn och korttidsvistelse

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Bangatan 10 A, kl. 16:30 Ordförande: Wallén Göran (M) Vice ordförande: Lindskog Agneta (KD) 2:e vice ordförande: Baumann Anna (MP) Ledamöter: Wallin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Alexander Arbman, nämndsekreterare Mikael Daxberg, kommunsekreterare Emma Majlöv Modig, förvaltningssekreterare Cecilia Bülow, personalchef

Alexander Arbman, nämndsekreterare Mikael Daxberg, kommunsekreterare Emma Majlöv Modig, förvaltningssekreterare Cecilia Bülow, personalchef 1(5) Plats och tid Storasjö, Åseda, tisdagen den 12 februari 2019 kl 13:30-14:55 Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande Anders Käll (M), 1:e vice ordförande Peter Skog Lindman (S) Susanne Karlsson (S)

Läs mer

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018 Plats och tid Aktivitetshuset skjortan Kl 16:30-17:50 Beslutande Anders Berglöv (S), ordförande Emma Dahlin (M), 1:e vice ordförande Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande Terese Larsson (S) Torbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 1 (20) SO 2019/0043

Socialnämnden Protokoll 1 (20) SO 2019/0043 Socialnämnden Protokoll 1 (20) Diarienummer SO 2019/0043 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 16.30 18.55 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Göran Wallén (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30 Ordförande: Sven-Bertil Persson (V) Vice ordförande: Erik Hammarström (MP) 2:e vice ordförande: Göran Wallén (M) till och med 140,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-12 227 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 19.00-20.20. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Samuel Wigenstam, Kristina Taimi, Marcus

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Rebecka Bäck, plan- och byggchef Annelie Vestergren, miljöchef Mari Bäckström, nämndsekreterare

Rebecka Bäck, plan- och byggchef Annelie Vestergren, miljöchef Mari Bäckström, nämndsekreterare 1(6) Plats och tid Carl August-rummet, onsdagen den 26 oktober 2016 kl 08:00-08:30 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD), vice ordförande

Läs mer

Petra Douhane (M), ersätter Dan Ishaq (M) Nita Lorimer (V), ersätter Sven-Bertil Persson (V)

Petra Douhane (M), ersätter Dan Ishaq (M) Nita Lorimer (V), ersätter Sven-Bertil Persson (V) Socialnämnden Protokoll 1 (19) Diarienummer SO 2017/0193 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 16.30 19.40 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Eva S Olsson (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl 13.00 14.00 Beslutande ledamöter Stig Karlsson (S), ordförande Kenneth Sandberg (MP), vice

Läs mer

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2018-08-29 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Bengt Åström (S), ordförande Anneli

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601

119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601 Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) 119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601 Sammanfattning Ersättningar och bidrag ska enligt

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum PROTOKOLL Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 14:00-14:12 Beslutande Övriga deltagande Torgny Lindau (PF), ordförande Patrik Ströbeck (M), 1 vice ordförande Ronny Nilsson (S), 2 vice ordförande Lennart

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 12 april 2017 Tid: 17.00 18.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 12 april Paragrafer: 27-28 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (6)

Sammanträdesprotokoll (6) Sammanträdesprotokoll 2014-06-02 1 (6) Tid och plats Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Justerare Plats och tid för justering Måndagen den 2 juni, kl. 17.00 17.40, Dirigenten, Stadshuset. Kerstin König

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 1(14) Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 Beslutande Ledamöter Allan Cederborg (M), Ordförande Nathalie Häll (M) Suzanne Blomqvist (L) Mikael Andersson Sellberg

Läs mer

79 PROTOKOLL 6/2013. och Frölunda Specialistsjukhus

79 PROTOKOLL 6/2013. och Frölunda Specialistsjukhus Plats: Konferensrum Riddarsporren, Kungälvs sjukhus Datum och tid: Måndag den 30 september 2013, klockan 17:00 Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Morgan Hedman(S) Henrik Nilsson (S Frode Slinde

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14)

PROTOKOLL 1 (14) PROTOKOLL 1 (14) 2019-01-10 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 9.40-11.30 Beslutande Iosif Karambotis (S), ordförande Anna Lundström (S), vice ordförande Magnus Nilsson (S) Rose-Marie Lundström

Läs mer

Niklas Liljeroth (M) Henrik Bertilsson (M) Tomas Jansson (V)

Niklas Liljeroth (M) Henrik Bertilsson (M) Tomas Jansson (V) Protokoll Socialnämnd Sammanträdesdatum 2018-08-22 Sammanträdestid 09:10 09:45, 10:15 10:20 Ledamöter Rie Boulund (M) Shlomo Gavie (C) Kerstin Rosell (S) Gunnar Andersson (S) Gert Persson (M) Kerstin Klang

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Malmö stad Servicenämnden 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-15 Plats Paragrafer 1-9 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Petra Bergquist (S) Ordförande

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Socialnämnden 22 oktober 2014

Socialnämnden 22 oktober 2014 Socialnämnden Socialnämnden 22 oktober 2014 Sid Justering... 3 185 Socialnämndens utskott - val till utskott... 4 186 Förordnanden enligt LVU och LVM samt delegation av beslutanderätt... 6 Socialnämnden

Läs mer

18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943

18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell 1(12) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ers. ordförande Lena Svensson (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C)

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, klockan Ajournering , ,

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, klockan Ajournering , , Tekniska nämnden Protokoll 1 (5) Tekniska nämnden Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-02-14 klockan 17.30 21.25 Ajournering 18.40-19.05, 20.25-20.45, 21.10-21.20 Ledamöter Tjänstgörande

Läs mer

kl. 09:00 Sluttid:

kl. 09:00 Sluttid: Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2017-09-27 kl. 09:00 Sluttid: Plats Sessionssalen, Stadshuset, August Palms plats 1 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Sunnanåsrummet, Kommunhuset Ljusdal, måndagen den 29 april 2019 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Kristina Bolin (S), ordförande Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande Kristoffer Kavallin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Barbro Wallin (M) Kommunkontoret Djurås , kl. 16:45 1. Margareta Marjeta. Ann-Gret Olsson (S) Barbro Wallin (M)

Barbro Wallin (M) Kommunkontoret Djurås , kl. 16:45 1. Margareta Marjeta. Ann-Gret Olsson (S) Barbro Wallin (M) Socialnämnden 2018-02-12 1 (4) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-17:15 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S), ordförande Daniel Bergman (S) Patrik Andersson (KOSA) Marie Karlsson (L) Tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-09-16

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-09-16 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-19:00. Ajournering 18:25-18:30 Ordförande: Sven-Bertil Persson (V) Vice ordförande: Erik Hammarström (MP) 2:e vice ordförande: Göran

Läs mer