INTRODUCERAR NÄSTA GENERATION AV ONLINESPEL. FRAMTIDEN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRODUCERAR NÄSTA GENERATION AV ONLINESPEL. FRAMTIDEN."

Transkript

1 INTRODUCERAR NÄSTA GENERATION AV ONLINESPEL. FRAMTIDEN. UNIBET GROUP PLC ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2012 AV SPELARE, FÖR SPELARE

2 Omslagsbild: Svenska Josefine är 25 år gammal och ett verkligt Unibet-fan som gärna lägger ett spel på sitt favoritlag när hon känner för det. ÖVERSIKT Kommentar från CEO 02 Unibets konkurrensfördel 04 Viktiga höjdpunkter 12 Spelarsäkerhet 14 Unibets marknad 16 Marknader 20 STRATEGISK ÖVERSIKT Affärsmodell och strategi 22 Viktiga resultatindikatorer 24 Riskhantering 26 VERKSAMHETSÖVERSIKT OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Unibets produkter 30 Ekonomisk översikt 36 Företagets sociala ansvar 38 Unibets medarbetare 42 Juridiska förutsättningar 44 Aktier och aktiekapital 46 SPELARSÄKERHET Som ett företag grundat Av spelare för spelare tar Unibet sitt åtagande för kundsäkerhet på största allvar och strävar efter att göra onlinespel till en säker och angenäm digital upplevelse för alla. För de flesta spelare är spel en underhållande fritidsaktivitet men Unibet förstår att alltför mycket spelande kan vara problematiskt, och för en liten minoritet av befolkningen kan spelande leda till problem. Unibets spelarsäkerhetsavdelning förenar en högt kompetent personal med marknadsledande teknik för att förebygga bedrägerier och stödja ansvarsfullt spelande. Den är väl utrustad för att upptäcka misstänkt aktivitet och identifiera problemspelande på ett tidigt stadium. Övervakning, bedömning, intervention, vägledning och stöd utgör grunden för Unibets system, som drivs i samarbete med Gambling Therapy för att hjälpa alla personer som lider av spelproblem. En nolltoleranspolicy mot brottslig verksamhet innebär att Unibets spelare kan vara säkra på att deras trivsel, nöje och säkerhet är i goda händer. ÖVER 15 ÅRS erfarenhet av ansvarsfullt spelande, kontroller, säkerhet och bedrägeriskydd. Mer på sidan 14 BOLAGSSTYRNING Styrelse 48 Bolagsstyrning 50 Förvaltningsberättelse 54 Ersättningskommitténs rapport 56 BOKSLUT Koncernens resultaträkning 58 Koncernens rapport över totalresultatet 58 Koncernens balansräkning 59 Koncernens redovisning av förändringar i eget kapital 60 Koncernens kassaflödesredovisning 61 Noter till koncernbokslutet 62 Revisionsberättelse 83 YTTERLIGARE INFORMATION Årsstämma 84 Definitioner 85 Bolagets registrerade adress är Camilleri Preziosi, Level 2 Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Bolagets organisationsnummer är C Detta dokument är den svenska översättningen av det engelska originalet. I händelse av någon diskrepans mellan det engelska originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet gälla.

3 01 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 Översikt 01 Strategisk översikt 22 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 30 Bolagsstyrning 48 Bokslut 58 Ytterligare information 84 UNIBET HAR ÖPPNAT VÄGEN FÖR ONLINESPEL I 15 ÅR...ett professionellt, etablerat, erfaret och passionerat bolag, med en konkurrensfördel som kommer att leverera nästa generation av onlinespelföretag. Unibet bildades Med över 7,2 miljoner registrerade kunder i mer än 100 länder är koncernen ett av Europas största onlinespelbolag. 15 år längre fram definieras Unibets varumärkeslöfte fortfarande av samma motto som vid grundandet: Av spelare, för spelare. Kunderna sätts i centrum i Unibets strategi och detta ger bolaget en marknadsledande position, konkurrensfördel och fortsätter att leverera värde för både kunder och aktieägare.

4 02 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 KOMMENTAR FRÅN CEO Vårt engagemang för att leverera ett bättre företag för våra kunder, våra investerare och våra anställda har visat sig vara framgångsrikt och har gjort oss till ett av Europas största onlinespelbolag. Genom att erbjuda våra kunder den bästa kasinooch sportspelsupplevelsen på nätet har vi byggt upp en verksamhet som blivit det utvalda varumärket för nästan en miljon aktiva spelare i mer än 100 länder under Jag är mycket glad över att rapportera att det har varit ett händelserikt år för Unibet. Resultat i linje med vår strategi har ökat dragningskraften hos varumärkena Unibet och Maria på nya marknader och skapat en dynamisk och stabil verksamhet med en sund balansräkning och ett starkt kassaflöde. Jag är stolt över att rapportera ännu ett år av utomordentlig tillväxt och enastående resultat för Unibet, under ett år när bolaget och hela sektorn genomgått snabba förändringar. Vi har framgångsrikt utvidgat verksamheten till nya marknader och levererat rekord i både spelöverskott och EBITDA under ett år av exceptionell tillväxt. Vårt unika varumärke Moneytainment har attraherat 28 procent fler aktiva kunder och aktieägarvärdet uppvisar utomordentlig avkastning. Hållbar tillväxt Unibets viktigaste marknader fortsätter att leverera stark tillväxt med lönsamhet, vilket ger oss möjlighet att investera för långsiktig tillväxt och samtidigt inta en ledande position på omreglerade marknader. Vi har ökat våra totala intäkter avsevärt under året, vilket har satt oss i en god position för ytterligare framgångar på våra utvalda marknader. Både Unibet och Maria (vårt kasino- och bingovarumärke som i första hand vänder sig till en kvinnlig publik) har levererat god tillväxt i ett klimat av ekonomisk osäkerhet och mot en bakgrund av förändringar inom politik och lagstiftning. Vårt B2B-erbjudande av sportboken, Kambi Sports Solutions, har också haft ett positivt år och attraherat fyra nya spelbolag med komplett spelutbud. Vi har uppnått god organisk tillväxt inom våra etablerade marknader och utvidgat verksamheten genom tre nya förvärv i Europa och Australien: EurosportBet, Betchoice och Bet24. Med dessa förvärv, samt erhållandet av licenser i Belgien och Danmark, ökar vi vår exponering för omreglerade marknader och etablerar samtidigt en närvaro på nya stora marknader utanför Europa. Dessa strategiska utvecklingar kommer med tiden att förändra vår affärsmodell men jag är övertygad om att vi bygger en position för att bli marknadsledare i nästa generation av onlinespelbolag. UNIBET ÄR ETT POPULÄRT VARUMÄRKE FÖR NÄSTAN 1 MILJON AKTIVA SPELARE UNDER 2012

5 03 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 Översikt 01 Strategisk översikt 22 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 30 Bolagsstyrning 48 Bokslut 58 Ytterligare information 84 Ett starkt varumärke Strategin att bygga Unibets varumärke har gett god utdelning under året. Vi lever verkligen upp till vårt varumärkeslöfte, Av spelare, för spelare. För Unibet innebär detta att verkligen förstå vad kunderna vill ha det handlar om att tillhandahålla förstklassiga spelprodukter som är anpassade till kundernas behov, i en säker och ansvarsfull spelmiljö, samtidigt som verksamheten förblir lokal och relevant. Vi strävar efter att göra Unibetupplevelsen unik, spännande och tillgänglig för alla spelare. Även Maria har under året stärkt sitt varumärke med märkbar framgång och definierat en tydlig, differentierad position och tillhandahållit en mjukare attityd till onlinespel för en publik som föredrar en mer sällskaplig miljö. Utbudet i Maria Casino har lanserats på mobila enheter under året och Maria har även utökats till nya länder, i synnerhet Storbritannien. Nästa generations spelbolag I takt med att branschen utvecklas krävs skicklighet och smidighet för att anpassa verksamheten till nya affärsförhållanden. Vår strategi driver innovation och levererar goda resultat i hela företaget och placerar oss som ett nästa generations spelbolag. Vår teknologi, våra produkter och våra tjänster har förbättrats med tydligt fokus på god kostnadskontroll med effektiv marknadsföring. Detta engagemang för bästa praxis jämte en passion för kundorientering inom verksamheten kommer att bidra på ett betydande sätt till bolagets resultat och kassaflöde. Landsspecifika licenser Förra årets förvärv i Frankrike gav Unibet en fransk licens som erbjuder sportspel, poker och hästkapplöpning och vars varumärke framgångsrikt döptes om till unibet.fr. Även om vi förväntar oss att branschförhållandena kommer att fortsätta att vara utmanande här har vi genom detta förvärv säkrat en strategisk position på den franska marknaden till en begränsad kostnad, vilket gör det möjligt för oss att dra full nytta av de mer långsiktiga möjligheterna. I Italien lades nya produkter till under året och vi ser fram emot ökade möjligheter på medellång sikt. Våra landsspecifika licenser för Australien, Danmark och Belgien igångsattes under 2012 och Estland kommer att följa under Marknadsreglering Medan trenden för länder att införa nationella licenser (känd som övergången från dot com till dot country ) fortsätter har denna trend medfört både utmaningar och möjligheter. De juridiska, finansiella och logistiska utmaningarna i en övergång till en dot country-modell har satt tryck på många mindre bolag. Unibet är dock VÅRT FOKUS PÅ SISTA RADEN KOMMER ALLTID ATT PÅVERKA VÅRT STRATEGISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR BOLAGETS TILLVÄXT väl förberett att dra nytta av dessa möjligheter. Omregleringsprocesserna i Europa ger oss tillgång till alla medier, alla betalningslösningar och alla kanaler på de olika marknaderna men kanske än viktigare är att licenserna kommer att placera oss tydligare som ett alternativ till de statliga monopolen eller andra dominerande aktörer. Unibet kommer att ansöka om licenser där sådana ger bredare tillgång till marknader, sundare aktieägarvärde och potential för framtida tillväxt. Detta betyder inte att vi kommer att undvika tuffa kommersiella beslut när enskilda nationella regimer bedöms som ekonomiskt osunda eller alltför restriktiva i sitt skydd av tidigare monopolers intressen. Balansen av reglerade och omreglerade intäkter för koncernen visar att 18 procent av vårt spelöverskott under det sista kvartalet kom från omreglerade marknader. Unibets mål är att öka spelöverskottsandelen från nationella licensmarknader för att förbereda bolaget för en framtida stark position med betydligt lägre risk. Parallellt med dessa förändringar inser Unibet även att internationella plattformar (.com) kommer att utgöra en viktig inkomstkälla längre fram. Unibet kommer därför att stödja det juridiska, regulativa och operationella ramverket för dot comföretag verksamma i EU/EES i enlighet med den digitala agendan för Europa. Fokus på värde Aktiägarna fick under året en mycket god avkastning på sin investering och styrelsen föreslår en utdelning på 0,700 (0,580) GBP per aktie/ svenskt depåbevis. Styrelsen har gått igenom de förväntade likviditetsbehoven för 2013 och har föreslagit att höja utdelningen till mer än 50 procent av det fria kassaflödet. Detta är i linje med bolagets utdelningsprincip att fördela eventuellt kassaöverskott till aktieägarna. Som alltid kommer vårt fokus på sista raden alltid att påverka vårt strategiska tillvägagångssätt för bolagets tillväxt. Jag tror att Unibet är ett företag som kan leverera exceptionellt aktieägarvärde och att vi strategiskt befinner oss i en perfekt position för att utnyttja en växande marknad i en spännande sektor. Året framöver Jag ser fram emot ännu ett spännande år för Unibet. Koncernen är ständigt vaksam efter möjligheter som ger oss ett större geografiskt verksamhetsområde, där Unibets fokus som alltid kommer att ligga på regioner med hög potential för långsiktig lönsamhet. Jag förväntar mig också att konsolideringen inom branschen kommer att accelerera, och vi kommer att utvärdera möjligheter som ökar värdet för aktieägarna. Vi kommer dessutom att hantera föränderliga förhållanden genom att fokusera ansträngningarna på våra etablerade marknader. Unibets framgång är tack vare medarbetarna och vi är alla fokuserade på att bli det bästa nästa generationens onlinespelbolag. Henrik Tjärnström, koncernchef Malta den 18 mars 2013

6 04 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 UNIBET... FOKUSERAR PÅ KUNDEN... SÄTTER MÄNNISKOR FRÄMST Unibets verksamhet har ett motto som sammanfattar bolagets filosofi: Av spelare, för spelare. Detta är ett mantra som fokuserar Unibets uppmärksamhet på vad kunderna vill ha och gör bolaget till en särpräglat kundorienterad verksamhet. I takt med att affärsklimatet förändras och produkter börjar massproduceras är Unibet medvetet om att dess goda rykte om utomordentlig kundservice är värdefullt som en särskiljande faktor. Under året har bolagets affärsstrategi gjort enorma insatser för att säkerställa att alla Unibet-medarbetare är medvetna om att kundorientering är mycket viktigt för att skapa långsiktigt värde för kunder och aktieägare. Unibet lyssnar noggrant på vad spelare vill ha och förstår sig på deras vanor, deras favoritspel, deras favoritsporter och deras nöje inom Moneytainment. Bolaget använder dessa kunskaper för att skräddarsy relationer, marknadsföring och kundsamtal så att dessa förblir relevanta för varje spelare. Unibet vet att människor föredrar lokal kunskap och vänlig service och levererar därför detta. Målet är att ge spelare vad de vill ha, när de vill ha det, på ett sätt som glädjer dem och är relevant i deras värld. Under året har Unibet integrerat kundorientering i alla sina verksamheter för att skapa en smidig, relevant och intuitiv upplevelse för spelare samt identifiera sätt att tillhandahålla underhållande innovativa och intressanta produkter och kampanjer. Mobila appar, gemensam plånbok, snabbare kundservice, lokal kunskap, bättre teknologi, utmärkta designer för bra användarupplevelse, nya spel, flerspråkiga rådgivare, närvaro i sociala medier, mer relevanta kampanjer, en stor bredd av spel och spelmöjligheter samt en Unibet Open-pokerturnering i Västindien allt detta drivs av bolagets önskan om att vara ett kundorienterat företag som är berömt för sin kundservice. Av spelare, för spelare är ett kraftfullt mantra som Unibets anställda runt om i världen strävar efter att uppfylla varje dag. MOBILA APPAR GÖR TV TILL DEN ANDRA SKÄRMEN Unibet TV utvecklades för att öka Unibets direktsändningsutbud och erbjuder ett brett urval sporter att spela på

7 05 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 Översikt 01 Strategisk översikt 22 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 30 Bolagsstyrning 48 Bokslut 58 Ytterligare information 84 Se våra B2Cvarumärken Sidorna UNIBETS B2C-TEKNISKSPLATTFORM SPORTSPEL KASINO POKER ANDRA SPEL Se våra produkter Sidorna UNIBET PRODUKTER.COM MARIA B2C-VARUMÄRKEN KUNDORIENTERAD ATTITYD KANALER LICENSER.DK.COM.AU.BE.FR.IT Se vår kanalöversikt Sidorna PC-DATORER MOBILA ENHETER LÄSPLATTOR KUNDTJÄNST MARKNADS- FÖRINGS- KOMM. Se våra marknader Sidorna 20 21

8 06 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut HÖJER PRESTANDAN GENOM ATT KONTROLLERA TEKNOLOGIN... SVARAR PÅ OMREGLERINGAR I en snabbt föränderlig bransch är ett tydligt sätt att bygga konkurrensfördel att äga den tekniska plattform som levererar dina produkter och tjänster till kunderna. I onlinespelbranschen är detta överraskande nog mindre vanligt än man förväntar sig givet komplexiteten i att driva en affärsverksamhet med flera licenser, flera varumärken, flera webbplatser och flera jurisdiktioner. Vid en tid när branschen håller på att övergå till olika, distinkta licenssystem har trycket att anpassa sig och reagera snabbt aldrig varit större. Unibet insåg tidigare än många andra hur viktigt en oberoende kontroll över tekniken skulle komma att bli. Genom att investera i den egna tekniska plattformen och samtidigt anpassa sig till nya möjligheter på reglerade marknader har Unibet nu uppnått den flexibilitet, den handlingssnabbhet, den omfattning och det oberoende från leverantörer som gör bolaget till ett dynamiskt och lyhört företag. Att skapa sådan flexibilitet i ett system som hanterar enorma mängder transaktioner har varit en stor utmaning. Stordriftsfördelarna är dock enorma. Separationen av verksamheterna och systemen kring Kambis sportbok från Unibets plattform skyddar även integriteten hos och oberoendet av Kambis B2B-verksamhet. Kambis B2B-verksamhet beskrivs utförligt på sidan 33. Denna gradvisa plattformsövergång har gjort det möjligt för Unibet att absorbera kostnader över en längre tid och slippa den omfattande ekonomiska chock som en större teknisk översyn i framtiden skulle innebära. Investeringen i teknik har inneburit att Unibet nu besitter en stark grund för en stabil, konkurrenskraftig och hanterbar framtid. En egen stark teknisk infrastruktur ger Unibet en unik konkurrensfördel när det gäller kontroll och anpassningsförmåga. Ägandet av registrerings-, betalnings- och kundhanteringssystem ger Unibet möjlighet att hantera kundrelationer direkt och att ha den flexibilitet, snabbhet, anpassningsförmåga och skalbarhet som behövs för att anpassa sig till föränderliga behov och förhållanden på marknaden. Det innebär också att Unibet kan leverera utmärkta, lokaliserade Moneytainment -upplevelser till sina kunder direkt och utnyttja möjligheter oavsett kanal eller befintliga marknadskrav. 86 PROCENT AV ANVÄNDARNA AV MOBILT INTERNET ANVÄNDER SINA ENHETER MEDAN DE TITTAR PÅ TV

9 07 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 Översikt 01 Strategisk översikt 22 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 30 Bolagsstyrning 48 Bokslut 58 Ytterligare information 84 Unibet.be Unibet erbjuder sportspel och livebetting i Belgien på unibet.be

10 08 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 UTNYTTJAR STRATEGISKA MÖJLIGHETER TILL TILLVÄXT ORGANISK TILLVÄXT OCH STRATEGISKA FÖRVÄRV Med ett förnyat fokus på viktigaste marknaderna levererade Unibet organisk tillväxt under året som planerat men drog också nytta av möjligheter till tillväxt genom en rad strategiska förvärv. Båda typerna av tillväxt ger konkurrensfördelar för Unibet. Den övergång till reglerade nationella marknader som driver fram förändringar i hela branschen ledde till vart och ett av förvärven. Varje förvärv var ett välplanerat drag för att balansera verksamhetens förändring i ett hanterbart tempo för att leverera bra värde för spelare, aktieägare och bolaget självt. Danmark På den reglerade marknaden i Danmark lanserades under året unibet.dk. Unibet har en lokal licens att driva sportspel och kasino inklusive poker och har tillgång till alla de kanaler och betalningsvillkor som finns för det statliga monopolbolaget. I samband med den nya webbplatsen fick Unibet även möjlighet att förvärva en viktig dansk konkurrent, Bet24. Förvärvet av deras kundbas säkrade en klar ledarposition i landet. Australien Unibet köpte Betchoice i Australien i februari 2012 och efter ompaketering och omstrukturering lanserades sedan företaget om som Unibet Australia den 15 maj. Genom den snabba och effektiva omdöpningen av varumärket kunde Unibet gå in på den lukrativa reglerade marknaden i Australien på gynnsamma villkor. Bolaget har nu utomordentlig kundservice, integrerad kommunikation, en förbättrad sportbok och potential för en snabbare och starkare tillväxt. Frankrike Unibet köpte i slutet av 2011 koncernen Solfive Group i Frankrike för att, till en begränsad kostnad, återinträda på den reglerade marknaden i Frankrike och kunna dra nytta av de mer långsiktiga möjligheterna. Under 2012 byttes webbplatsens varumärke och den är nu verksam som unibet.fr för spelare i Frankrike. Den reglerade marknaden i Frankrike är fortfarande starkt begränsad, vilket betyder att regleringen har misslyckats att uppnå sin målsättning att stänga den svarta marknaden och förbättra spelarsäkerheten. Denna verklighet gör det på medellång sikt sannolikt att Frankrike kommer att utveckla en mer hållbar modell. Unibets förvärv ger bolaget perfekta förutsättningar att dra nytta av framtida utvecklingar på den franska marknaden. Betchoice Unibet genomförde det strategiska förvärvet av det australiensiska spelbolaget Betchoice och ändrade bolagets varumärke till Unibet Australia

11 09 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 Översikt 01 Strategisk översikt 22 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 30 Bolagsstyrning 48 Bokslut 58 Ytterligare information 84 Spelare använder i allt högre grad sina mobila enheter för spel

12 10 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut TILLHANDAHÅLLER EN MARKNADSLEDANDE SPORTBOK. RISKHANTERING OCH EFFEKTIVITET En av Unibets tydliga konkurrensfördelar är bolagets unika, marknadsledande sportbok, som tillhandahåller sportspel innan match och livebetting. Unibets sportbok tillhandahålls av Kambi Sports Solutions, Unibets marknadsledande B2B-leverantör. För mer information om Kambis utbud och kunder, se sidan 33. Sportboken erbjuder en omfattande bredd av odds på många olika internationella och lokala sportevenemang, för en världsomspännande kundbas dygnet runt, sju dagar i veckan, via Unibets webbplatser samt på mobila enheter och läsplattor. Huvuddelen av Unibets verksamhet bestäms till stor del av säsongerna för viktiga sporter som de större fotbollsligorna i Europa, större golf- och tennisturneringar liksom ishockeyligor i Norden och Nordamerika. Under 2012 förbättrade Unibets sportbok sitt utbud och levererade en exceptionellt bra service för sportfans överallt. Tillväxten har drivits av en ökning i livebettingevenemang, en stor ökning i mobilspel, utvidgningen av Unibets direktsändningsutbud och en sportkalender som omfattade OS 2012 och fotbolls-em Unibet direktsände över evenemang med bilder från hela världen och spelmöjligheter under dygnets alla timmar, från högprofilerade evenemang som Wimbledon, US Open-tennis och VM-kvalmatcher i fotboll till sportevenemang som snooker, dart, bordtennis och volleyboll. Årets höjdpunkter för Unibet inkluderade utan tvekan sportspel innan match och livebetting på större fotbollsmatcher som exempelvis finalmatchen i fotbolls-em 2012 Spanien mot Italien. Andra viktiga matcher i de större europeiska fotbollsligorna, som engelska Premier League, spanska La Liga, Champions League och Europa League väckte också mycket intresse. För första gången och på majoriteten av bolagets marknader direktsände Unibet 2012 års US Open-turnering i tennis. Direktsändningen ledde till att livebettingomsättningen fick ett ytterligare uppsving under hela US Open. Finalen mellan Andy Murray och Novak Djokovic var det största livebettingevenemanget under turneringen. Tennisfinalen i Wimbledon visade sig också bli en av livebettingomsättningens höjdpunkter under året. Sommaren 2012 var positiv för Unibet och gav ett enastående omsättningsuppsving för sportspel innan match och livebetting under OS i London. Unibet hade ett av de största spelutbuden i världen, med odds innan match för varje gren liksom ett brett och omfattande livebettingutbud. Unibets sportbok är utformad för att säkerställa att kunderna inte missar någon av händelserna och att den ger kunderna möjlighet att spela när som helst, var som helst, med en fullspäckad evenemangskalender och en produkt som täcker varje mål och varje vinst! EM 2012 Finalmatchen i fotbolls-em 2012 hade avspark den 1 juli med Spanien mot Italien. Det blev en ny stark uppvisning från det spanska lagets sida när de slog Italien med LIVEEVENEMANG TILLGÄNGLIGA FÖR SPELARE

13 11 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 Översikt 01 Strategisk översikt 22 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 30 Bolagsstyrning 48 Bokslut 58 Ytterligare information 84 Varumärkesambassadörer Unibet värvade den populäre cricketlegenden Merv Hughes som varumärkesambassadör för den australiensiska sportboken

14 12 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 VIKTIGA HÖJDPUNKTER Unibets vinnande resultat under året har stärkts genom en kombination av fokus på kundorientering, organisk tillväxt och strategiska förvärv. Tillväxten i bolaget har lett till en ökning av spelöverskottet på 28 procent, en ökning som drivits av ett mycket starkt produktutbud och av dynamiska varumärken som är relevanta och tilltalande för alla som spelar hos Unibet och på Maria.com. OPERATIVA 781 ANTAL ANSTÄLLDA VID ÅRETS SLUT (2011: 572) 16,2 MILJONER UTDELNING OCH ÅTERKÖP AV AKTIER (GBP) (2011: 16,4 miljoner) SPEL PLACERADE PÅ MOBILA APPLIKATIONER (2011: ) AKTIVA KUNDER UNDER KV 4 (2011 Kv 4: ) DIREKTSÄNDA EVENEMANG ONLINE (2011: ) ANTAL AKTIER VID ÅRETS SLUT (2011: ) 15 ÅR......AV ATT LEVERERA MARKNADSLEDANDE MONEYTAINMENT DIREKTSÄNDA EVENEMANG TILLGÄNGLIGA (2011: ) FINANSIELL SAMMANFATTNING IFRS Spelöverskott 197,2 154,4 147,5 138,3 123,4 Resultat efter skatt 31,6 35,5 32,4 26,8 8,8 Kapitalkostnader, immateriella tillgångar 14,9 11,9 6,2 2,6 4,8 ICKE-GAAP* EBITDA 52,5 48,0 43,8 41,9 46,3 EBITDA per aktie 1,882 1,718 1,561 1,498 1,657 Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie** 1,833 1,737 1,586 1,526 1,506 * GAAP=Generally Accepted Accounting Principles, allmänt vedertagna redovisningsprinciper ** Före förändringar i rörelsekapital Siffrorna i den ekonomiska sammanfattningen anger antal miljoner GBP, utom för EBITDA per aktie och kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, där siffrorna anger GBP och beräknas utifrån genomsnittligt antal aktier för 2012.

15 13 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 Översikt 01 Strategisk översikt 22 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 30 Bolagsstyrning 48 Bokslut 58 Ytterligare information 84 IFRS Spelöverskott (miljoner GBP) , ,4 147,5 138,3 Kapitalkostnader för immateriella tillgångar (miljoner GBP) Spelöverskott per produkt, 2012 (%) Övrigt 9% Poker 7% Sportspel (innan match) 28% Sportspel (live) 17 % Kasino 39% Resultat efter skatt (miljoner GBP) och resultat per aktie (GBP) 197,2 MILJONER Spelöverskott (miljoner GBP) (2011: 154,4 miljoner GBP) +28 % Ökning i spelöverskott 197,2 miljoner GBP (2011: 154,4 miljoner GBP) , ,132 31, ,2 11, , ,270 35,5 1,154 32,4 0,957 26,8 YTTERLIGARE FINANSIELL INFORMATION (ICKE-GAAP * ) 31,6 MILJONER Resultat efter skatt (miljoner GBP) (2011: 35,5 miljoner GBP) EBITDA (miljoner GBP) ,5 EBITDA per aktie (GBP) ,882 Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie** GBP , , , , , , , , , ,526 * GAAP=Generally Accepted Accounting Principles, allmänt vedertagna redovisningsprinciper ** Före förändringar i rörelsekapital EBITDA-marginal (%) % 30 % 31 % 27 % Förändringen i EBITDA-marginalen under 2012 var väntad och är i linje med Unibets strategi att bedriva verksamhet på omreglerade marknader. Huvudförändringarna i EBITDA-marginalen under 2012 orsakades av ökade spelskatter och av Unibets affärsförvärv på lokalt reglerade marknader.

16 14 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 SPELARSÄKERHET UNIBETS UNIKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Ansvarsfullt spelande och proaktiva förebyggande åtgärder för ett skräddarsytt individuellt bemötande Som ett bolag med fokus på kundorientering tar Unibet sitt ansvar gentemot kunderna på största allvar. Bolagets holistiska tillvägagångssätt i förhållande till spelares säkerhet säkerställer att den digitala underhållningsupplevelse som Unibet tillhandahåller blir så säker och stödjande för kunderna som möjligt. För att ge en trygg kundupplevelse förenar Unibets avdelning för spelarsäkerhet både ansvarsfullt spelande och upptäckande av bedrägerier under ett enda paraply. Avdelningen inkluderar ett antal mycket kompetenta medarbetare med akademisk bakgrund inom områden som kriminologi, psykologi och revision. Utöver denna dedikerade expertis investerar Unibet i användandet av banbrytande, branschledande teknologi för att verifiera kunders identiteter, övervaka finansiella transaktioner och upptäcka all eventuell misstänkt eller potentiellt problematisk aktivitet. Med kompetent personal som understöds av ledande teknologi och som observerar kundernas beteende dygnet runt, sju dagar i veckan, vill Unibet säkerställa att kunderna kan njuta av säkrast möjliga digitala spelupplevelse. Som en del av bolagets åtagande för ökad säkerhet har Unibet en strikt nolltoleranspolicy mot varje slags bedrägeri eller brottslig verksamhet. Förutom en grundlig kundregistreringsprocess som tillåter Unibet att lära känna kunderna tillämpas en strikt åldersgränspolicy som utesluter alla kunder under den lagliga åldersgränsen. ÖVER 15 ÅRS ERFARENHET AV ANSVARSFULLT SPELANDE, KONTROLLER, SÄKERHET OCH SKYDD MOT BEDRÄGERIER SPELARSÄKERHET Team för upptäckande av bedrägerier Engagemang för regelefterlevnad och obligatorisk utbildning Ansvarsfullt spelande och konsumentskydd För de flesta personer är spel en form av underhållning där spelandet uppfattas som en digital fritidshobby som ger en rolig och givande upplevelse. För en liten minoritet av kunder kan dock spelandet orsaka ångest och problem. Akademisk forskning visar att omkring 2 procent av hela befolkningen kan lida av problemspelande. Unibet använder sig av ett holistiskt tillvägagångssätt för att säkerställa att spelandet förblir en angenäm fritidsaktivitet för en majoritet av kunderna. Unibet har implementerat proaktiva strategier för ansvarsfullt spelande liksom ett specifikt utvecklat system för att övervaka kundernas aktivitet och beteende så att bolaget kan identifiera och informera kunder som eventuellt har problem med sitt spelande. Unibets dedikerade system är baserat på vetenskaplig empirisk forskning och går hand i hand med vårt kundorienterade tillvägagångssätt. All relevant information om kunder passerar genom ett sofistikerat, vetenskapligt baserat poängsystem som tydligt markerar eventuella oregelbundenheter i spelaktiviteten. Som ett av kriterierna bedömer systemet bland annat kundens kommunikation samt eventuella ovanliga mönster i kundens spelarbeteende. På det här sättet kan Unibet ingripa och ge omedelbar hjälp och vägledning vid de allra tidigaste tecknen på problematiskt beteende. Kunder tillråds även att konsultera Unibets sida om ansvarsfullt spelande, som finns tillgänglig och är enkel att komma åt på Unibets webbplats. Sidan för ansvarsfullt spelande ger råd både till föräldrar och till alla som eventuellt lider av problemspelande. Sidan är försedd med information om verktyg för ansvarsfullt spelande, som inkluderar ett självutvärderingstest, insättnings- och utgiftsgränser och självuteslutning. Självutvärderingstestet gör det möjligt för kunderna att övervaka och kontrollera sina aktuella spelmönster. Unibet erbjuder kunderna möjlighet att sätta en insättnings- och utgiftsgräns och göra andra skyddande kontoinställningar. Unibet erbjuder även verktyg som cooling off -perioder och/eller självavstängning om kunderna föredrar att ta en paus från spelandet. Team för upptäckande av bedrägerier Unibet har en nolltoleranspolicy mot alla former av bedrägeri, penningtvätt eller annan illegal aktivitet och bedriver övervakning av kundernas beteende dygnet runt, sju dagar i veckan. Alla bedrägeriteamen fokuserar på nyckelaktiviteter som kundregistreringar, insättningar, spelaktiviteter och uttag och samlar in information om allt kundbeteende. Varje spelare tilldelas en riskprofil och lämpliga uppföljningsåtgärder som exempelvis förbättrad kundkontroll vidtas vid behov. En ständig bedömning av alla riskfaktorer gör det möjligt att på ett riktat och riskbaserat sätt implementera eventuella nödvändiga kontobegränsningar för att stänga ute bedragare men samtidigt undvika att ge andra kunder en negativ upplevelse. Alla konton som är inblandade i suspekta aktiviteter stängs tillfälligt och undersöks mycket noggrant. Alla insättningar och uttag görs via banker eller etablerade elektroniska betalningslösningar, och Unibet har tydliga interna processer för att upptäcka och hantera suspekta transaktioner. Alla misstänksamma fall rapporteras till relevanta myndigheter. Efterlevnadsengagemang och obligatorisk utbildning Unibets spelarsäkerhetsavdelning inser att skapandet av en säker och stödjande miljö är ett delat ansvar inom koncernen och det är också inbäddat i Unibets företagskultur. Alla Unibets anställda genomgår därför obligatorisk utbildning om åtgärder mot penningtvätt och om ansvarsfullt spelande. Beroende på den anställdes roll ges även en mer ingående utbildning, som inkluderar workshoppar om motiverande samtal och empatifärdigheter. För att förse de anställda med bästa möjliga utbildning genomförs utbildningsprogrammen i ansvarsfullt spelande i samarbete med Gambling Therapy. Denna organisation tillhandahåller hjälp via nätet till alla personer som upplever problemspelande och/eller direkt berörs av det. Gambling Therapy ger onlinestöd på 44 språk genom hjälplinjer, livechatt och gruppterapi. Unibet samarbetar också direkt med olika nationella behandlingscentrum och rådgivningstjänster genom att upprätthålla en öppen kommunikationskanal för att utbyta information om bolagets aktuella åtgärder för ansvarsfullt spelande och utvidga sitt åtagande att hjälpa potentiellt spelberoende personer att få tillgång till professionellt stöd.

17 15 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 Översikt 01 Strategisk översikt 22 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 30 Bolagsstyrning 48 Bokslut 58 Ytterligare information 84 Unibet strävar ständigt efter att förse sina kunder med bästa möjliga spelprodukter, vilket gör bolaget ledande inom den europeiska Moneytainment -branschen. Optimerar konsumentskyddet Alla Unibets verksamheter är utformade för att förebygga problem så mycket som möjligt och tillhandahålla spelarna en säker miljö. Unibet har en strikt åldersgränspolicy och minderåriga spelare kan inte registrera sig som kunder. UNIBETS HANDLINGSPLAN Gordon House Association Gambling Therapy Center for Ludomani Unibet har starka samarbetsrelationer med rådgivningstjänster och akademiska forskningscentra. Ansvarsfullt spelande är centralt för Unibets affärsverksamhet och inbäddat i bolagets företagskultur. Unibet arbetar aktivt med viktiga branschorganisationer Arjel och tillsynsmyndigheter. Autorité de régulation des jeux en ligne AAMS L Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato BGC Belgian Gaming Commission ecogra e-commerce Online Gaming Regulation and Assurance EGBA The European Gaming and Betting Association ESSA European Sports Security Association LGA Lotteries and Gaming Authority NTRC Northern Territory Racing Commission RGA Remote Gambling Association SPM Spillemyndigheden Unibet erbjuder ett antal kundverktyg för ansvarfullt spelande. Självutvärderingstest Cooling off -period och självavstängning Insättnings- och utgiftsgränser Regelbunden personalutbildning Rådgivningstjänster från tredje parter Spelblockeringswebbplatser

18 16 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 UNIBETS MARKNAD Under 2013 kommer den europeiska onlinespelmarknaden att uppgå till över 12 miljarder EUR, och den globala uppskattas till 28 miljarder EUR. Tillväxt och utveckling Denna statistik påvisar den dynamiska tillväxten inom den digitala nöjesbranschen. Onlinespel har anammats över hela världen, och i regioner med hög bredbandspenetration som Europa är potentialen för ännu mer tillväxt tydlig. Europa har en av världens högsta och snabbast växande siffror för Internet- och bredbandspenetration. De senaste EU-siffrorna visar att antalet hushåll med bredbandsinternet i EU har vuxit exceptionellt snabbt. År 2006 hade ca 30 procent av EUhushållen tillgång till bredband medan motsvarande siffra år 2012 var 72 procent. Globalt hade två miljarder människor omkring en tredjedel av världens befolkning använt Internet fram till slutet av (Källa: International Telecommunication Union/BBC) Branschkommentatorer har påstått att vissa etablerade spelmarknader i Europa och Skandinavien höll på att mättas men i verkligheten fortsätter onlinemarknaden att växa. Ytterligare tillväxt kommer att fortsätta i takt med att spelandet förflyttas från offline till online och i takt med att konsumenterna finner sig till rätta i den digitala världen. Unibet har befäst sin tätposition i den europeiska onlinespelbranschen och är känt för att känna igen potentiella tillväxtmarknader och att maximera avkastningen från etablerade marknader. Flera faktorer driver på tillväxten i dessa etablerade marknader och kommer att skapa ytterligare tillväxt i mindre mogna marknader. Livebetting är särskilt viktigt för verksamhetens tillväxt eftersom det stärker den upplevelse som en kund har i förhållande till evenemanget. När konsumenterna söker nya underhållningsupplevelser placeras de genom livebetting i händelsernas centrum, med spännande upplevelser i realtid. Onlinespelbranschen har använt sig av avancerad teknologi som levererar en tillförlitlig och minnesvärd upplevelse och samtidigt har fångat konsumenternas fantasi. Dessutom har smarta mobiler och läsplattor överallt anammats av konsumenterna eftersom de ger en upplevelse av att vara ständigt ansluten som gör det möjligt för spelare att njuta av sina underhållningsupplevelser var de än befinner sig. Mobilkanalen är för närvarande en viktig pådrivande faktor för branschens tillväxt och kommer att stimulera till ännu mer aktivitet i takt med att nätverkstillförlitlighet och 4G-teknologi införlivas i nya och etablerade marknader. Redo för förändring Unibet tror att trenden mot nationella licenser kommer att fortsätta att mognas och driva en gradvis förändring av onlinespelbranschen. EU-konsultationer har ägt rum och beslut om fördelarna av harmonisering mellan europeiska länder förväntas. Det kan dock ta flera år innan dessa processer leder till några konkreta resultat. Under tiden kommer det att finnas en del ytterligare press på marginalerna, men företag som, likt Unibet, förstår sig på det grundläggande ligger långt före konkurrenterna. Genom att förbereda sig för gradvist reglerande marknader förhindrar man eventuella ekonomiska störningar i framtiden. Ett starkt varumärke, utmärkt kundservice, ett förträffligt produktutbud, utmärkt kontroll över finanserna, god operativ effektivitet, anpassningsförmåga och skalbarhet kommer att göra skillnaden. Dot com till dot country Under de senaste åren har en del europeiska regeringar sett över sin lagstiftning och den dominerande trenden antyder att branschen gradvis kommer att övergå till individuella nationella licenser i framtiden. Specifika onlinelicenser för specifika länder innebär att onlinespelbolag med licenser kan gå över från globala plattformar till lokala nationella plattformar i många regioner. Spelbranschen kallar denna trend en övergång från dot com - till dot country -utbud. Den kan driva på tillkomsten av en välreglerad, hållbar och välmående bransch som är till alla parters bästa. Denna övergång till lokala nationella licenser skapar en balans som endast fungerar väl när rättvisa och jämlika villkor, ett brett produktomfång och ett rimligt skattesystem antas. Unibet har sett både hur denna process kan fungera bra och hur den kan fungera dåligt. Frankrike valde 2010 att omreglera och skapa nationella licenser men införde väldigt restriktiva villkor, ofördelaktigt höga skatter och ett begränsat produktomfång, vilket har lett till ett icke konkurrenskraftigt utbud, betydande läckage från det reglerade systemet samt ökad svart marknad. Andra europeiska länder har lärt sig av det franska exemplet och väljer att låta marknaden ha större frihet med bredare produktomfång och förnuftiga skattenivåer som ökar skatteintäkterna. När ett land väl beslutar att öppna ett lokalt licenssystem finns det inte något objektivt skäl till varför det tidigare monopolet bör erhålla speciella privilegier. Några länder, som exempelvis Storbritannien och Australien, har regler på plats som skapar en balanserad och effektiv onlinespelmarknad som gynnar staten genom skatter och konsumenterna genom reglerade, ansvariga bolag. Vissa internationella marknader är juridiskt otillgängliga eller kommersiellt oattraktiva för bolag i onlinespelbranschen. USA, Turkiet, vissa länder i Mellanöstern och Asien får för närvarande betraktas som utanför det möjliga. Regleringsmässiga förändringar pågår antingen redan eller kommer snart att inträffa i flera länder, som exempelvis Nederländerna och Tyskland, under de nästa 12 månaderna och kommer att följas med intresse. Unibet TV Under 2012 direktsändes evenemang i Unibet-TV dygnet runt från hela världen

19 17 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 Översikt 01 Strategisk översikt 22 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 30 Bolagsstyrning 48 Bokslut 58 Ytterligare information 84 Utsikter 2013 Utsikterna är goda. Prognoserna för onlinespelmarknaden är positiva för nästa årtionde. Spelandet håller på att övergå från offline till online och i allt högre grad till mobila kanaler. Ju mer tillgängliga och anslutna vi är desto fler möjligheter finns det för framtida tillväxt. Det är en dynamisk marknad, och explosionen av mobilkanalen driver just nu på ännu mer tillväxt för företag som befinner sig i en god position för att dra nytta av utvecklingsmarknader och nya teknologier. Färska rapporter från Förenta nationernas telekommunikationsorgan ITU antyder att det finns nästan lika många mobiltelefonabonnemang i världen som människor, med sju miljarder människor på jorden och sex miljarder mobilabonnemang i slutet av Leverera en landsspecifik webbplats Danmark, Belgien och Australien har under året lagts till på listan över länder med reglerade landsspecifika webbplatser drivna av Unibet och koncernen har nu mycket erfarenhet och är väl förberedd för andra länder med liknande planer. Den nya Unibet-plattformen och den erfarenhet som erhållits från uppsättandet av landsspecifika webbplatser för Italien och Danmark har hjälpt Unibet att utvidga sina verksamheter på de nationella reglerade marknaderna genom att minska bolagets exponering för risker och erbjuda många marknadsföringsfördelar i ett mer stabilt affärslandskap. UNIBETS VIKTIGASTE MARKNADER Unibet har kunder i över 100 länder runt om i världen. Koncernens viktigaste marknader indelas i fyra regioner: Norden, Västeuropa, den kombinerade regionen Central-, Öst- och Sydeuropa samt Övriga (inklusive Australien). Norden är koncernens största marknad och även den marknad där varumärket är som starkast. NORDEN, VÄSTEUROPA, CENTRAL-, ÖST- OCH SYDEUROPA OCH ÖVRIGA Mer på sidorna 20 och 21

20 18 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2012 MARKNADSDRIVANDE FAKTORER Från bordsdator till digital mångfald Efter flera års prognostiserande och förberedelser inför mobilkanalens explosion inom onlinespel har revolutionen anlänt. För många företag som har anpassat sig till att tillhandahålla produkter och tjänster på nätet för PC-datorer är det återigen nya förhållanden som gäller. Denna nya era har förändrat det digitala landskapet med en betydande övergång till tillhandahållandet av produkter och tjänster för mobila enheter bärbara datorer, läsplattor och smarta mobiltelefoner. Affärsmöjligheterna i detta mobila medium utvecklas mycket snabbt och förebådar ytterligare förändringar i takt med att kanaler öppnas upp för ytterligare enheter, vilket kommer att inkludera spelkonsoler, läsplattor och Internet-TV. Förutom nya enheter och nya appar kommer ytterligare bredbandspenetration och snabbare bredbandshastigheter att göra detta till ett område med spännande möjligheter för många företag, däribland Unibet. Särskilt utvecklandet av 4G/LTE-kapacitet kommer att signalera en era där mobila enheter eventuellt fungerar snabbare än de hastigheter som för närvarande märks på ethernet-anslutna datorer. TILLKOMSTEN AV 4G-TEKNOLOGI SKAPAR EN TILLFÖRLITLIG DIGITAL MILJÖ SOM ÄR DIREKT TILLGÄNGLIG DYGNET RUNT, SJU DAGAR I VECKAN Mer höghastighetsbredband Bredbandsanslutning till Internet och webbaserade betalningssystem är nu en vardaglig del av livet i hela Europa och en stor del av den utvecklade världen. Färska siffror från 2012 års ITU-rapport antyder att 70 procent av befolkningen i utvecklade länder hade Internetanslutning jämfört med 24 procent i utvecklingsregioner. Detta innebär att omkring två miljarder människor omkring en tredjedel av världens befolkning använt Internet fram till slutet av Bättre bredbandspenetration, nya kanaler, nya enheter och snabbare hastigheter betyder fler spelmöjligheter och bättre och mer givande användarupplevelser för onlinespelare. Mobilrevolutionen Mobilkanalen är utan tvekan ett av de viktigaste områdena för potentiell tillväxt. Färska bedömningar har uppskattat antalet användare av smarta mobiltelefoner i världen till över 1 miljard (Strategy Analytics, oktober 2012). Det är en kanal med extremt gynnsamma tillväxtutsikter, eftersom införandet av 4G-teknologi kommer att öka hastigheten på datatjänster och förbättra kvaliteten på den mobila användarupplevelsen. H2 Gambling Capital förutspår att den globala marknaden för mobilt spelande kommer att växa till över 6 miljarder EUR fram till 2013 när det gäller bruttospelavkastning. Med hänsyn till Unibets snabba tillväxthastighet så här långt tycks detta vara en försiktig bedömning. Den underliggande marknadstrenden är att Internet håller på att bli allt mer mobilt. Det blir Unibet också. Unibet har fortsatt att ligga i täten för mobil utveckling genom att utveckla appar och utvidga sitt mobila spelutbud för att möta nya teknologiska krav för handenheter och dra största möjliga nytta av de möjligheter som detta ger. Ledarskap genom innovation är en filosofi som har etablerat Unibet som ett ledande mobilspelbolag. Unibet fortsätter att fokusera på sitt mobilutbud medan mobilrevolutionen fortsätter, för att förse sina kunder med de allra senaste Moneytainment -upplevelserna i takt med att branschen fortsätter sin övergång till ett snabbt Internet och snabba mobilkanaler. Mobila appar Unibet är ett av de få onlinespelföretag som har ALLA dessa tre appar Online- och sökmotorsmarknadsföring Onlinemarknadsföring är en mycket viktig del i Unibets kampanj för att attrahera nya besökare till Unibets webbplatser. Unibet fokuserar på att optimera sökmotorplaceringar, arbeta proaktivt med sociala medier och samarbeta med anslutna partner och andra partner för att generera intäkter genom onlinekanaler. Den stora tillväxten i antalet mobilspelare innebär att onlinemarknadsföringen har optimerats för mobila enheter. Tillväxt över alla dessa kanaler gör det enklare för kunderna att utforska socialt nätverkande och ger Unibet en växande marknadsförings- och kommunikationskanal för framtiden. Spelöverskott för mobiltelefoner per region (miljarder euro) Källa: H2 Gambling Capital, mars 2013 Mobil procent av interaktivt spel (%) Källa: H2 Gambling Capital, mars 2013 Europa Asien Nordamerika Resten av världen PC-DATORER Mobila enheter itv RoW PC MiT N America Europe Asia P 2013E 2014E 2015E P 2013E 2014E 2015E P 2013E 2014E 2015E 2012P 2013E 2014E 2015E

As real as it gets. Årsredovisning 2014

As real as it gets. Årsredovisning 2014 As real as it gets. A K 5 4 Årsredovisning 2014 K Q A EVOLUTION GAMING I KORTHET Evolution Gaming Årsredovisning 2014 Innehåll Evolution gaming i korthet 01 Året i korthet 02 VD har ordet 04 Affärsmodell

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Please, do not disturb.

Please, do not disturb. Please, do not disturb. Come inside and join our world of hospitality! Årsredovisning 2013 Innehåll Rezidor på 30 sekunder... Flik VD-ord...2 4D-strategin...6 Våra varumärken...10 Marknadsutveckling...16

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning

Innehåll. Årsredovisning Securitas årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 3 Om Securitas 5 2007 i sammandrag Koncernen 6 VD-ord 8 Våra tjänster 0 Kundcase handeln Kundcase bevakade bostadsområden 2 Marknad 4 Kundcase bilhandeln

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer