ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010 UNIBET GROUP PLC AV SPELARE, FÖR SPELARE HÖJA RIBBAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010 UNIBET GROUP PLC AV SPELARE, FÖR SPELARE HÖJA RIBBAN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010 UNIBET GROUP PLC AV SPELARE, FÖR SPELARE HÖJA RIBBAN

2 INNEHÅLL Unibet plc Årsredovisning och bokslut 2010 I URVAL Unibet grundades Med över 5,1 miljoner registrerade kunder i mer än 100 länder är koncernen ett av Europas största onlinespelbolag. UNIBET I ÖVERSIKT VIKTIGA FAKTA ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN SPORTSPEL VISION Spänningen i att riskera pengar för en chans att vinna mer är en central del av Unibets vision det handlar om Moneytainment. VIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR Tillfredsställda och engagerade kunder Motiverade medarbetare Starka finanser ALLMÄN MÅLSÄTTNING Att tillhandahålla ett tillförlitligt onlinespelande och bygga Förklaring värde genom att leverera underhållande produkter och utomordentlig service. UNIBETS STYRKOR Ett av Europas största spelbolag i en snabbväxande och spännande konsumentkategori. Diversifierad geografisk STORBRITANNIEN produktportfölj. 70 % Uppgift för 2009 Huvudfokus på organisk tillväxt kombinerat med utvalda förvärv. Betraktas som en av Europas starkaste sportböcker. REGIONAL BREDBANDSPENETRATION I HEMMEN E (%) Källa: H2 Gambling Capital, januari FRANkRIkE % +10 Afrika Central- och Sydamerika Nordamerika Europa NEDERLÄNDERNA 77 % Uppgift för 2009 BELGIEN 70 % E sidan 02 ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN ÖVRIGA SPELPRODUKTER NORGE 83 % +5 DANMARk 80 % +4 Översikt av verksamheten Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 sidan 18 ESTLAND 64 % +2 LITAUEN 54 % +4 ANSVARSFULLT 57 % +6 SPELANDE TYSkLAND 75 % TJECkIEN SvERIGE 83 % +3 POLEN FINLAND 76 % % SLOvAkIEN Unibet grundades +5 av 49 spelare, % 10 för spelare Vi förstår spelandets ÖSTERRIkE risker 64 lika % väl som någon annan, 06 och det +6 är inte bra UNGERN för någon när en spelare får problem. 52 % LETTLAND 53 % +3 RUMÄNIEN 23 % För Unibet finns det olika former ITALIEN 06 av ansvar, 49 % av vilka primärt förebyggande +10 BULGARIEN är det viktigaste. 26 % Alla bolagets verksamheter är utformade för att i största möjliga 06 mån förebygga problem, inklusive GREkLAND 41 % spelberoende och minderårigt +8 spelande, samt säkra verksamheternas integritet och säkerhet SEKTOR ÖVERSIKT 09 ÖvERSIkT Av verksamheten sidan 08 sidan 12 KOMMENTAR FRÅN CEO sidan 06 sidan 04

3 VIKTIGA HÖJDPUNKTER Innehåll Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 IFRS (GBP) INNEHÅLL 42 % Sportspel 147,5 M SPELÖVERSKOTT % (2009: 138,3 M) 58 % Övriga spelprodukter 25,9 46,3 41,9 43, ,8 M EBITDA % (2009: 41,9 M) Rörelseresultat miljoner GBP 34,2 32,8 Soliditet % Nettokassa minus skuld per aktie GBP 0,156-0,352 Utdelning per aktie utbetald till innehavare av SDB GBP 0,71 0,23 Vissa mått som används i rapporteringen är inte definierade i IFRS. Bolaget anser att dessa mått är viktiga för att förstå verksamhetens resultat. (Se även definitionerna på sidan 68). ICKE-GAAP* EBITDA miljoner GBP 43,8 41,9 EBITDA per aktie GBP 1,561 1,498 EBITDA-marginal % Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar i rörelsekapital per aktie GBP 1,576 1,526 (* Generally Accepted Accounting Principles, allmänt vedertagna redovisningsprinciper) OPERATIVA Antal anställda vid årets slut Registrerade kunder vid årets slut Aktiva kunder under årets tre sista månader Antal aktier vid årets slut ÖVERSIKT Viktiga höjdpunkter 01 Unibet i översikt 02 Ansvarsfullt spelande 04 ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN Kommentar från CEO 06 Sektoröversikt 08 Strategiförklaring 10 Sportspel 12 Skapa varumärkesambassadörer 14 Kambi Sports Solutions 16 Övriga spelprodukter 18 Bredare fokus, flera kanaler 20 Unibets marknader 22 Resultatutveckling 24 Engagerade medarbetare 26 Företagets sociala ansvar 28 Juridiska förutsättningar 30 Huvudsakliga risker 32 STYRNING Aktier och aktiekapital 34 Förvaltningsberättelse 36 Ersättningskommitténs rapport 38 Bolagsstyrning 40 BOKSLUT Koncernens resultaträkning 43 Rapport över totalresultat 43 Koncernens balansräkning 44 Koncernens redovisning av 45 förändringar i eget kapital Koncernens 46 kassaflödesredovisning Noter till koncernredovisningen 47 YTTERLIGARE INFORMATION Revisionsberättelse 66 Styrelse, koncernchef och 67 oberoende revisorer Definitioner 68 Årsstämma 68 ÖVERSIKT Starkt rörelseresultat Högsta spelöverskottet någonsin för de nordiska länderna, tillväxt med 13 procent Tillväxt för sportspel med 22 procent Bolagets registrerade adress är Camilleri Preziosi, Level 2 Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Bolagets organisationsnummer är C Detta dokument är den svenska översättningen av det engelska originalet. I händelse av någon diskrepans mellan det engelska originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet gälla. 01

4 UNIBET Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 ÖVERSIKT I ÖVERSIKT VÅR VERKSAMHET OMFATTAR TVÅ PRODUKTOMRÅDEN; SPORTSPEL OCH ÖVRIGA SPELPRODUKTER Spelprodukterna omfattar sportspel innan match, livespel, kasino, poker, bingo och soft games. Kunderna kan spela via webbplatser på 28 språk och i allt högre grad via mobiltelefon och andra mobila apparater. SPORTSPEL Sportspel är centralt för Unibets affärsmodell och en av nyckelfaktorerna till Unibets framgång. Det står för en marknadsledande produkt och den ultimata spelupplevelsen. Unibet erbjuder spelmöjligheter på sportevenemang i hela världen och lockar alla, från de allra kunnigaste sportspelskunderna till de tillfälliga fans som gillar att spela på sitt favoritlag en gång i veckan. ÖVRIGA SPELPRODUKTER Online-poker stimulerar till en fantastisk tävlan mellan spelarna. Bingo för människor samman. Online-kasinot ger spelarna litet grand av glamouren i verkliga kasinon. Andra spel än sportspel utgör en viktig del av Unibets verksamhet och öppnar för ett stort antal målgrupper unga som gamla, män som kvinnor de möjligheter som Moneytainment ger. NYCKELTAL 33,8 M RESULTAT FÖRE SKATT (GBP) 5,1 M REGISTRERADE KUNDER GLOBALT 1,154 RESULTAT PER AKTIE (GBP) AKTIVA KUNDER HOS UNIBET (TUSENTAL) Effekt av VM 2010 Effekt av EM Effekt av VM Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv

5 Översikt Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 VAR VI FINNS Unibet har kunder i över 100 länder runt om i världen. Koncernens viktigaste marknader indelas i tre regioner: Norden, Västeuropa samt den kombinerade regionen Central-, Öst- och Sydeuropa. Norden är koncernens största marknad, medan Central-, Öst- och Sydeuropa är den som växer snabbast. För ytterligare information se sidorna ÖVERSIKT SPELÖVERSKOTT PER REGION (INNAN FREE BETS) 75 M NORDEN 55 M VÄSTEUROPA 20 M CENTRAL-, ÖST- OCH SYDEUROPA 3 M ÖVRIGA REGIONER RULLANDE 12-MÅNADERS JUSTERAT KASSAFLÖDE FÖR UNIBET JÄMFÖRT MED RÖRELSERESULTATET SAMT RESULTAT FÖRE SKATT (M GBP) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar i rörelsekapital efter skatt och kapitalkostnader (se not 28 på sidan 65) (senaste 12 månaderna) Resultat före skatt (senaste 12 månaderna) Rörelseresultat (senaste 12 månaderna) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv TOTALT SPELÖVERSKOTT FÖR INTERNET I EUROPA SPELARE (M USD) Källa: H2 Gambling Capital, januari , , , , , , , , , P 11E 12E 13E 14E 15E VIKTIGA FAKTA 493 PASSIONERADE, VÄNLIGA EXPERTER 44 NATIONALITETER 28 SPRÅK ÖVER 100 LÄNDER MED KUNDNÄRVARO 03

6 ANSVARSFULLT SPELANDE Som en ledare inom europeisk Moneytainment är ansvarsfullhet och kundtillfredsställelse viktiga målsättningar för Unibet och en del av bolagets DNA. För Unibet finns det olika former av ansvar, av vilka primärt förebyggande är det viktigaste. VIKTEN AV ANSVARSFULLT SPELANDE Av spelare, för spelare är inte ett motto som begränsas till att tillhandahålla rättvisa spelprodukter skräddarsydda för kundernas underhållningsbehov. Det handlar också om ett delat ansvar att informera kunderna om ansvarsfullt beteende på nätet och säkerställa att spel är och förblir skojigt och underhållande. I motsats till konventionell visdom har Unibet starka intressen i att tillhandahålla en säker och ansvarsfull Moneytainment -miljö. Den centrala målsättningen som ett kundorienterat bolag är att förse kunderna med värdeskapande service över en längre tidsperiod, bygga förtroende och öka kundernas lojalitet och tillfredsställelse. I detta avseende utgör ansvarsfullt spelande en väsentlig del av bolagets övergripande målsättningar. Unibet deltog i grundandet av EGBA (European Gaming and Betting Association) och ESSA (European Sports Security Association) och har alltid förespråkat en konstruktiv dialog baserad på fakta i stället för myter och missförstånd. Samtidigt som vi erkänner att konsumentskydd och problemspelande, som varje annat problembeteende, måste behandlas på adekvat sätt, får man inte glömma bort att studier på området ansvarsfullt spelande visar att mer än 98 procent av befolkningen förhåller sig på ett ansvarsfullt sätt till spel och vadhållning. En analys av Unibets databas visar att den genomsnittliga spelaren är 32 år gammal och gör 179 insatser om året med ett genomsnittligt värde av 7,0 GBP per insats. För det stora flertalet är spel kul och underhållande, en hobby eller social aktivitet som andra, och detta gäller för både onlinespel och landbaserat spel. För en mycket liten procent kan spelandet liksom allt annat mänskligt beteende bli problematiskt och utvecklas till ett problembeteende, eller till och med ett beroende. De frågor som också måste besvaras är: Vad får 98 procent av spelarna ut av sitt spelande? Vad är det som de gör rätt och minoriteten fel? Vad är de positiva effekterna för dem? Vilka är de moraliska fördelarna för samhället i stort? Alla kommer att tjäna på detta: Unibet, spelbranschen, men även de specialiserade behandlingshemmen, kunderna och de potentiella kunderna. Eftersom det dominerande forskningsparadigmet för spelbeteende har att göra med att förstå, mildra eller behandla spelrelaterade risker eller skador, har Unibet fortsatt att arbeta med en ledande vetenskaplig expert för att studera spelandets möjliga fördelar för samhället i stort. Samtidigt som Unibet erkänner att problembeteende förblir en prioritet, strävar Unibet genom sitt stöd till detta vetenskapliga initiativ till att bidra på ett positivt sätt till en bredare debatt om ansvarsfullt spelande. 04

7 ÖVER 10 ÅR ÖVER 10 ÅRS ERFARENHET AV ANSVARSFULLT SPELANDE, KONTROLLER, SÄKERHET OCH FÖREBYGGANDE AV BEDRÄGERIER ÖVER 98 % ÖVER 98 PROCENT AV SPELARNA FÖRHÅLLER SIG PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT TILL SPEL OCH VADHÅLLNING Översikt Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 När konsumentskydd i allmänhet baseras på ett informerat val och på egenansvar, varför ska då 98 procent av konsumenterna i Europa förnekas och begränsas i sitt val att köpa tjänster över gränserna? När man sysslar för mycket med någonting, oavsett om det handlar om mat, shopping, spelande eller alkohol, kommer beteendet i fråga att börja ge negativa konsekvenser. Balans är nyckeln till att njuta av livet och ha trevligt. Detta är inte annorlunda när det gäller spel eller Moneytainment -branschen. Vad som har förändrats under de senaste tio åren, och drivits på genom innovationer och e-handelns vidareutveckling, är att fler personer håller på att upptäcka Internet och spelandet på nätet. Som sådant är detta inte mer farligt eller problematiskt. Likväl, att ta itu med nya utmaningar och risker förknippade med e-handel, som exempelvis skyddet av minderåriga på Internet, är ett delat ansvar för oss alla, inklusive tjänsteleverantörer, politiker, vuxna och reglerare. Nya teknologier ger också nya möjligheter att öka skyddet och säkerheten. Bara det faktum att ansvarsfullt spelande står högt på dagordningen för alla intressenter, inklusive monopol och politiker, har sin grundläggande orsak i uppkomsten av teknologidrivna bolag som Unibet. Tillsammans med andra EGBA-medlemmar höjer Unibet fortlöpande kraven och normerna. Den årliga dagen för ansvarsfullt spelande (Responsible Gaming Day) (RGD), som EGBA organiserar i Europaparlamentet, är ett bra exempel på hur Unibet hoppas kunna använda en öppen dialog för att uppnå mer effektiva och hållbara lösningar för alla. Som historien visar är förbud kontraproduktivt, eftersom det driver både tillhandahållandet och konsumtionen under jorden, utan skydd för konsumenterna. Om konsumentskyddsfrågan verkligen är den drivande faktorn i debatten, är Unibet och liknande bolag en del av lösningen. Evenemanget på dagen för ansvarsfullt spelande den 12 oktober 2010 med titeln Ansvarsfullt spelande på den digitala inre marknaden ( responsible gaming in the digital single market ), utgjorde en möjlighet för EGBA att diskutera mer allmänna Internetfrågor och betona att sektorn måste förlita sig på både sektorspecifika regler och allmänna EU-regler. Unibet förespråkar tillsammans med EGBA en passmekanism baserad på samarbete mellan medlemsstaterna, att krav inte dupliceras och att likvärdiga eller minimala konsumentskyddsstandarder definieras inom EU. EU:s digitala agenda håller också på att inse behovet att beakta krav som redan uppfylls i andra medlemsstater och därför etablera en intern digital marknad. Positiva synergier mellan EU:s digitala agenda och onlinespelbranschen går att identifiera, i synnerhet ett fokus på standarder och tjänster, förtroende och säkerhet samt gränsöverskridande system för elektronisk identifiering och autentisering. Europa kommer att tjäna på harmoniserade EU-regler för spelsektorn. Regleringen måste harmoniseras, så att kunderna får ett liknande, högt skydd oavsett var de spelar. Onlinespelandet är en gränsöverskridande aktivitet, och även konsumentskyddet måste tillämpas över gränserna. I detta avseende siktar den nyligen avslutade workshoppen ledd av EGBA och Europeiska standardiseringskommittén (CEN) på att uppnå ett avtal om att upprätthålla konsumentförtroendet för onlinespelbranschen och säkerställa att branschen drivs i enlighet med bästa praxis. Höga EU-gemensamma standarder kommer därigenom att öka skalbarheten för lokala licenser. CEN-avtalet kommer förhoppningsvis att användas som grund för att formulera kriterier och villkor för en licens där spelpolitikens målsättningar kan eftersträvas. Integriteten inom sporterna är också av hög prioritet för ett ansvarsfullt spelbolag som Unibet. ESSA håller på att vinna mer dragkraft i debatten om sporternas integritet. ESSA:s höga profil och vikten av ansvarsfullt spelande erkändes av EU-kommissionären för den inre marknaden, Michel Barnier, i dennes tal om onlinespel den 12 oktober Efter en ingående undersökning som ESSA genomförde av all spelverksamhet bland dess medlemmar under 2010, med 58 undersökta incidenter, upptäcktes endast ett enskilt fall av suspekt spelaktivitet, och detta hänsköts till ledningsorganet för sporten i fråga. I detta avseende publicerade den brittiska regeringen sin integritetsrapport för sportspel (Sports Betting Integrity Report) och uppmanade sporternas ledningsorgan att ersätta den plan på 10 punkter som introducerades 2006 med en ny uppförandekod om integritet inom sportspel. Unibet har tillsammans med ESSA för avsikt att hålla sig långt framme i denna debatt. ANSVARSFULLT SPELANDE DAG FÖR DAG För Unibet finns det olika former av ansvar, av vilka primärt förebyggande är det viktigaste. Alla bolagets verksamheter är utformade för att i största möjliga mån förebygga problem, inklusive spelberoende och minderårigt spelande, samt säkra verksamheternas integritet och säkerhet. I allmänhet är bolagets policy för ansvarsfullt spelande utformat: i) för att gälla alla kunder, inte bara problemspelare, och ii) för att som en del av hushållets underhållning öka kundernas tillfredsställelse och lojalitet. För att implementera visionen om ansvarsfullt spelande, åtar sig Unibet bland annat att: Utbilda och tillhandahålla information till all personal om strategier och förfaranden kring ansvarsfullt spelande. Ha ansvarsfullt spelande som en integrerad del i den dagliga verksamheten, i alla bolagets verksamhetsområden, från kundtjänst till marknadsföring och tekniska lösningar. Vara engagerad inom forskning och allmänhetens medvetenhet om ansvarsfullt spelande samt bidra till ytterligare forskning på detta område. Utvärdera, och vid behov förbättra, bolagets principer och procedurer från ett holistiskt perspektiv med hjälp av ett kvalificerat team. Vaksamt övervaka alla transaktioner och ha en nolltoleranspolicy mot bedrägerier, inklusive minderårigt spelande. Annonsera på ett ansvarsfullt sätt. Använda de möjligheter som nya teknologier erbjuder för att optimera konsumentskyddet, t.ex. genom att implementera ID-verifieringsverktyg från tredje parter eller använda sig av objektiva, registrerade uppgifter i stället för självrapporterade uppgifter. Ha verktyg tillgängliga på koncernens webbplatser som gör det möjligt för kunderna att sätta sina egna spelgränser när det gäller tid, budget och/eller produkter. Tillhandahålla information om ansvarsfullt spelande, inklusive självutvärderingsverktyg och länkar för ytterligare specialisthjälp på webbplatserna. Anlita externa specialister och se till att processer granskas och förbättras i samarbete med leverantörer som Global Gambling Guidance Group (G4), ecogra (ecommerce and Online Gaming Regulation and Assurance) och Gambling Therapy. ÖVERSIKT 05

8 KOMMENTAR Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 Översikt FRÅN CEO Fotbolls-VM i Sydafrika var grädden på moset under ett år då vi på nytt såg rejäl tillväxt på våra nordiska nyckelmarknader. Vi såg också en imponerande och stadig tillväxt på de flesta av våra andra europeiska marknader. KOMMENTAR FRÅN CEO Jag är mycket nöjd med att kunna rapportera att Unibet fortsätter att vara en framgångsrik och dynamisk aktör i en snabbrörlig, spännande och växande sektor. Vi har byggt vårt varumärke genom att vara attraktiva för spelare på 28 olika marknader och tillhandahålla den bästa onlinekasino- och sportspelsupplevelsen för alla våra kunder. Vi är i Moneytainment -branschen, och vi är det mest populära varumärket för över fem miljoner spelare. Vårt motto Av spelare, för spelare är verklighet för alla våra kunder och anställda, och vi kommer att fortsätta att utöva dragningskraft med bättre kundupplevelser, starkare produkter och snabbare tillgänglighet. STARKT RESULTAT Det har varit ett händelserikt år på mer än ett sätt. Vinter-OS i Vancouver och fotbolls-vm i Sydafrika har inneburit ett mycket hektiskt år för oss men även ett välkommet uppsving på nedersta raden. Jag är mycket glad över att kunna rapportera att den underliggande verksamheten har fortsatt att uppvisa stark tillväxt, år efter år, och fortsätter att prestera extremt bra. I Norden har vi ökat vår marknadsandel och växt med över 13 procent under I maj 2010 infördes en ny fransk spellag. Detta gav spelbolag en möjlighet att ansöka om licens för att erbjuda speltjänster till personer bosatta i Frankrike. Lagen innebar dock extremt betungande villkor, inklusive omfattande restriktioner av det produktutbud som kunde erbjudas, extremt höga nivåer av spelskatt, i synnerhet för sportspel, samt en ojämlik marknad, då de existerande statsmonopolen behöll betydande fördelar över nya företag. Även om Unibet erhöll franska licenser 2010, kan vi inte försvara investeringar av betydande resurser på den franska marknaden förrän villkoren och förhållandena förbättras. Unibet upphörde därför att ta emot spel av personer bosatta i Frankrike när den nya lagen väl trädde i kraft och har i stället framgångsrikt flyttat fokus till andra viktiga marknader i Europa, inklusive dem som är i färd med att omreglera på ett mer balanserat sätt. I takt med att vår bransch utvecklas anpassar vi verksamheten. Jag tror att Unibet har mognat och fått bättre fokus under året. Vår teknologi, våra produkter och vår service har förbättrats, marknadsföringskostnaderna är under kontroll och vår effektivitet har förbättrats avsevärt. Vi fortsätter också att investera enligt plan i utvecklingen av Kambi Sports Solutions och i Unibets centrala plattformar för att möta de framväxande marknaderna i Europa. Vi har nu en affärsverksamhet med förmåga att reagera snabbt och anpassa sig till föränderliga marknadsbehov. FÖRÄNDERLIGT LANDSKAP Införandet av nationella licenser har medfört utmaningar och möjligheter för hela sektorn. På Unibet befinner vi oss i en mycket god position för att dra fördel av övergången till individuella nationella licenser men, som alla våra konkurrenter, kommer vi att ställas inför utmaningar på marknader där orealistiska affärsvillkor råder. Det är vår målsättning att verka för en välreglerad marknad med rättvis beskattning, rimliga intäkter, ansvarsfull praxis och ett attraktivt produktutbud. Ojämlika affärsvillkor leder bara till minskade intäkter för både spelbolag och myndigheter och uppmuntrar den svarta marknaden. Unibet kommer att ansöka om licenser på de marknader där villkoren bedöms vara sunda, utsikterna är goda och med låg risk från ett aktieägarperspektiv. Baserat på vår erfarenhet vet vi vad kunderna vill ha. Om det finns ett bättre erbjudande någon annanstans, kommer de att finna det. Därför måste villkoren i en omreglering vara konkurrenskraftiga, för annars kommer kunderna att försvinna till oreglerade marknader. FRAMTIDA UTSIKTER Jag ser fram emot ett positivt år för Unibet. Livebetting, direktsändning av matcher och mobila kanaler kommer att växa, och jag är övertygad om att verksamheten befinner sig i en god position för att ta tag i dessa möjligheter. Den europeiska spelmarknaden kommer att fortsätta att växa, även om det kanske kommer att ske långsammare på grund av skattenivåerna på några licensmarknader. För att möta denna föränderliga marknad, tänker vi stärka vår position på våra nyckelmarknader och utveckla verksamheten i Italien, Tyskland och Storbritannien. De fortlöpande licensieringsprocesserna i Europa skapar betydande möjligheter och ger oss åtkomst till alla medier, alla betalningslösningar och alla kanaler. Men än viktigare är att licenserna gör det möjligt för oss att konkurrera med statliga monopol på rättvisa och jämlika villkor. Jag förväntar mig att konsolideringen inom branschen kommer att utvecklas vidare, och vi fortsätter att utvärdera möjligheter som ökar värdet för aktieägarna. Möjligheter till kontrollerad tillväxt i nya regioner granskas också ständigt. I detta avseende fokuserar Unibet på regioner med hög potential för långsiktig lönsamhet. Vår omedelbara prioritering är dock att stärka kärnverksamheten i beredskap för eventuella konsolideringar eller tillväxtmöjligheter. Med det snabbt föränderliga marknadslandskapet i Europa har styrelsen föreslagit att inte utbetala en kontantutdelning för räkenskapsåret 2010 utan att i stället bygga upp en kassareserv som ger oss flexibilitet att överväga dessa strategiska möjligheter. Kassareserven kan betalas ut till aktieägarna vid ett senare tillfälle om dessa möjligheter inte skulle förverkligas. Detta kan ske antingen i form av en kontantutdelning, genom ett återköpsprogram eller genom ett inlösenprogram. RESULTATDRIVET Unibet bedöms utifrån sina resultat, och jag tänker fokusera på nedersta raden för våra aktieägare. Vår marknadsföring, våra investeringar, vår kontroll över finanserna och vår Moneytainment -expertis är inriktade på att driva ett lönsamt och framgångsrikt bolag som, med tiden, kommer att leverera en exceptionell avkastning för våra aktieägare. Henrik Tjärnström, koncernchef Malta den 4 april

9 Översikt av verksamheten Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 VI BEDÖMER VÅR FRAMGÅNG EFTER RESULTATEN ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN 07

10 SEKTORÖVERSIKT Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 Översikt av verksamheten För bara tio år sedan var bruttospelavkastningen för den totala globala interaktiva marknaden 3,0 miljarder euro. År 2010 beräknas denna siffra uppgå till 22,6 miljarder euro. Denna häpnadsväckande ökning visar tydligt på den astronomiska tillväxten i en verkligt dynamisk sektor. Onlinespel har anammats över hela världen, och i regioner med hög bredbandspenetration som Europa är potentialen för ännu mer tillväxt tydlig. Bredbandsanslutning är nyckelfaktorn, och Europa har en av världens högsta och snabbast växande siffror för Internet- och bredbandspenetration. Unibet har befäst sin position i täten för den europeiska onlinespelbranschen med ett rykte om sig att känna igen potentiella marknader och jaga tillväxt. Vad exakt driver denna tillväxt? På Unibetspråk kallas det Moneytainment. Det är ett globalt sug efter nya underhållningsupplevelser som sätter spelaren i spelets centrum, oavsett var spelaren befinner sig. EUROPEISK MARKNADSTILLVÄXT FÖR ONLINESPEL (%) Källa: H2 Gambling Capital, januari Europeisk marknadstillväxt för onlinespel Europeisk marknadstillväxt för onlinesportspel P 11E 12E 13E 14E Livebettingens popularitet vittnar om en världsomfattande trend av kunder som vill befinna sig mitt i handlingens centrum. Spänningen i att spela på direktsända evenemang i realtid höjer engagemangsnivån och skapar en adrenalinfylld upplevelse. Onlinespelbranschen har använt sig av avancerad teknologi som levererar en tillförlitlig och minnesvärd upplevelse och samtidigt har fångat konsumenternas fantasi. Den europeiska marknaden har fått sin del av med- och motgångar inom lagstiftningen under de senaste tio åren, men med avgörandena vid Europeiska unionens domstol i år verkar utsikterna för en välreglerad, lönsam och välmående bransch mycket säkrare. Det finns en trend mot specifika online-licenser för specifika länder, vilket innebär att onlinespelbolag med licenser kommer att gå över från.com -plattformar till landsspecifika plattformar (.land ) i många regioner. Detta bådar gott för att hålla den svarta marknaden borta och passar både företagen och myndigheternas skatteavdelningar. Denna balans fungerar dock bara när rättvisa och jämlika affärsvillkor och rimliga skatteförhållanden antas. Där drakoniska villkor eller överbeskattning uppstår har minskade intäkter och ökad svartmarknadsaktivitet observerats. Marknadsutsikterna för den globala bruttospelavkastningen för e-spel beräknas uppgå till över 30 miljarder euro (H2 Gambling Capital) under de nästkommande fem åren. Mobilkanalen är utan tvekan ett av de viktigaste områdena för potentiell tillväxt. H2 Gambling Capital spår att den globala marknaden för mobilt spelande kommer att växa till 5,3 miljarder USD fram till 2015 när det gäller bruttospelavkastning. Givet den snabba tillväxthastigheten så här långt, tycks detta vara en försiktig bedömning. Unibet befinner sig i en god position för att dra nytta av utvecklingsmarknader med sin investering i ny teknologi och ständigt aktuella förståelse för nya marknadsföringskanaler. Det kommer utan tvekan att finnas tryck på marginalerna under de kommande tio åren, men företag som likt Unibet förstår sig på väsentligheterna ligger långt framför konkurrenterna. Utmärkt finanskontroll, god operativ effektivitet, anpassningsförmåga, skalbarhet, ett starkt varumärke, mycket bra kundservice och ett förträffligt produktutbud kommer att göra skillnaden. BRUTTOSPELAVKASTNING FÖR MOBILTELEFONER PER REGION E (M USD) Källa: H2 Gambling Capital, januari Totalt mobiltelefoner Europa Asien E 2013E 2014E 2015E Nordamerika Resten av världen 08

11 09 ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN

12 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 Översikt av verksamheten STRATEGIN FÖRKLARAD Hur Unibet kommer att vara en ledande marknadsaktör i Europa; hur Unibet kommer att prioritera marknader; hur Unibet kommer att skapa en skalbar affärsverksamhet och hur Unibet kommer att växa för att leverera lönsamma resultat. VARA TROGEN VARUMÄRKET Av spelare, för spelare. Varumärkets löfte är enkelt och trovärdigt. Det handlar helt och hållet om att förstå vad kunderna vill ha. Detta är centralt för strategin och skiljer Unibet från konkurrenterna på ett mycket påtagligt sätt. Unibet måste fortsätta att bygga denna uppfattning av varumärket på alla marknader, leverera en mer än förträfflig kundservice och skapa en exempellös Moneytainment - upplevelse i alla kanaler. PRIORITERA ORGANISK TILLVÄXT Unibet bedriver verksamhet på de flesta kommersiellt bärkraftiga marknaderna i Europa. Nästa steg i strategin är att stärka positionen på dessa marknader. Unibet har för avsikt att öka sin andel i alla dessa länder genom anskaffning av nya kunder och tillväxt i den befintliga verksamheten. God kundkommunikation, spännande produkter och innovativa marknadsföringsstrategier kommer alla att bidra till att uppnå detta. Ny lagstiftning och nya licenser i många länder under de nästkommande tre åren kommer att erbjuda mycket goda möjligheter. Geografisk utvidgning ingår alltid i planen, med organisk tillväxt som främsta prioritet. UTVECKLA NYA KANALER Unibet är ett bolag som förlitar sig mycket på teknologi för att leverera en stimulerande, trovärdig och modern underhållningsupplevelse. Unibet är interaktivt som företag och måste överträffa kundernas förväntningar i allt det företar sig. Morgondagens kunder är redan här. De förväntar sig en kommunikation som är relevant och levereras på ett modernt sätt. De vill ha ett bättre och mer personligt sätt att njuta av sin fritid. Unibet kommer att göra sitt bästa för att leverera detta för alla kundupplevelser. De förväntar sig att Unibet är aktivt i sociala medier. De förväntar sig att se Unibet på Twitter, Facebook och YouTube. De kräver både en mobil upplevelse och en datorbaserad upplevelse. Unibet är redan där. 10

INTRODUCERAR NÄSTA GENERATION AV ONLINESPEL. FRAMTIDEN.

INTRODUCERAR NÄSTA GENERATION AV ONLINESPEL. FRAMTIDEN. INTRODUCERAR NÄSTA GENERATION AV ONLINESPEL. FRAMTIDEN. UNIBET GROUP PLC ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2012 AV SPELARE, FÖR SPELARE Omslagsbild: Svenska Josefine är 25 år gammal och ett verkligt Unibet-fan

Läs mer

Kort om Unibet. Socialt företagande

Kort om Unibet. Socialt företagande Innehåll 2005 i korthet 1 Kommentar från CEO 2 Koncernöversikt 4 Finasiella mål 7 Organisation och historik 8 Marknadsöversikt 10 Unibets marknader 12 Spelutbud och oddssättning 14 Konkurrenssituation

Läs mer

Driving the Online Casino Market through Better Games

Driving the Online Casino Market through Better Games NET ENTERTAINMENT ÅRSREDOVISNING 2012 Driving the Online Casino Market through Better Games Innehåll 2 Net Entertainment i korthet 4 Året i korthet 6 VD har ordet 8 Net Entertainments verksamhet 14 Marknad

Läs mer

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma Betsson årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 INNEHÅLL Händelser inom Betssonkoncernen 03 vd har ordet 04 Aktien och ägare 06 Verksamheten: Roligt, snabbt och enkelt med få steg till spel 08 Marknaden:

Läs mer

We provide leading-edge online casino solutions that enable the ultimate entertainment experience.

We provide leading-edge online casino solutions that enable the ultimate entertainment experience. ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 2 NetEnt i korthet 4 Året i korthet 6 VD har ordet 8 Mål och strategier 10 Tre megatrender 12 Marknad 18 Verksamheten 24 Ansvar 25 Medarbetare och företagskultur 28 Styrelse

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

As real as it gets. Årsredovisning 2014

As real as it gets. Årsredovisning 2014 As real as it gets. A K 5 4 Årsredovisning 2014 K Q A EVOLUTION GAMING I KORTHET Evolution Gaming Årsredovisning 2014 Innehåll Evolution gaming i korthet 01 Året i korthet 02 VD har ordet 04 Affärsmodell

Läs mer

Pushing the limits in gaming entertainment

Pushing the limits in gaming entertainment Pushing the limits in gaming entertainment net entertainment ÅrsreDOVisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 i korthet 4 VD har ordet 6 Erbjudande 10 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 14 Marknad 20 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

2008 blev en fullträff för betsson

2008 blev en fullträff för betsson what s your thrill? Årsredovisning 2008 2008 blev en fullträff för betsson Året i korthet 2 Affärsidé, mål och vision 4 VD-ORD 6 VERKSAMHETEN 8 MARKNADEN 12 medarbetare 16 aktien och ägare 18 STYRELSE

Läs mer

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby.

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. 2011 Årsredovisning Kalendarium 2012 Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. Delårsrapporter 2012 januari mars 24 april 2012 januari juni 23 juli 2012 januari september

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) Memorandum Mars 2013 Generell information Detta informationsmemorandum har upprättats med anledning a v k o n v e r t i b e l i United

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Next Generation of Betting Exchanges. Bolagsbeskrivning för SPIFFX AB (PUBL) APRIL 2015 FONDKOMMISSION

Next Generation of Betting Exchanges. Bolagsbeskrivning för SPIFFX AB (PUBL) APRIL 2015 FONDKOMMISSION Next Generation of Betting Exchanges Bolagsbeskrivning för SPIFFX AB (PUBL) APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I denna Bolagsbeskrivning gäller följande definitioner om inget annat

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Ekonomisk information 1 Detta är TradeDoubler 2 Året i korthet 3 VD har ordet

Läs mer

GRÖNBOK. om onlinespel på den inre marknaden. SEK(2011) 321 slutlig

GRÖNBOK. om onlinespel på den inre marknaden. SEK(2011) 321 slutlig SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2011 KOM(2011) 128 slutlig GRÖNBOK om onlinespel på den inre marknaden SEK(2011) 321 slutlig SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRÖNBOK om onlinespel på den inre

Läs mer

TILL FÖRVÄRV AV SVENSKA DEPÅBEVIS I UNIBET GROUP PLC

TILL FÖRVÄRV AV SVENSKA DEPÅBEVIS I UNIBET GROUP PLC TILL FÖRVÄRV AV SVENSKA DEPÅBEVIS I UNIBET GROUP PLC Erbjudandet i korthet Erbjudandet: Erbjudandet är ett offentligt erbjudande i Sverige och ett erbjudande till vissa institutionella placerare utanför

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL Bolagsbeskrivning... 4 2014 i sammandrag...5 VD-ord... 6 Koncernens resultaträkningar, 2013 proforma... 9 Spelintäkter per region... 9 Marknadsutveckling...10

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik 2014 Utvecklad säkerhet med ny teknik VD har ordet 2 4 Marknader 6 7 Strategi 8 9 Vårt erbjudande 10 13 Verksamheter 14 19 Översikt affärssegmenten 14 15 Security Services North America 16 Security Services

Läs mer