ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010 UNIBET GROUP PLC AV SPELARE, FÖR SPELARE HÖJA RIBBAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010 UNIBET GROUP PLC AV SPELARE, FÖR SPELARE HÖJA RIBBAN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010 UNIBET GROUP PLC AV SPELARE, FÖR SPELARE HÖJA RIBBAN

2 INNEHÅLL Unibet plc Årsredovisning och bokslut 2010 I URVAL Unibet grundades Med över 5,1 miljoner registrerade kunder i mer än 100 länder är koncernen ett av Europas största onlinespelbolag. UNIBET I ÖVERSIKT VIKTIGA FAKTA ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN SPORTSPEL VISION Spänningen i att riskera pengar för en chans att vinna mer är en central del av Unibets vision det handlar om Moneytainment. VIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR Tillfredsställda och engagerade kunder Motiverade medarbetare Starka finanser ALLMÄN MÅLSÄTTNING Att tillhandahålla ett tillförlitligt onlinespelande och bygga Förklaring värde genom att leverera underhållande produkter och utomordentlig service. UNIBETS STYRKOR Ett av Europas största spelbolag i en snabbväxande och spännande konsumentkategori. Diversifierad geografisk STORBRITANNIEN produktportfölj. 70 % Uppgift för 2009 Huvudfokus på organisk tillväxt kombinerat med utvalda förvärv. Betraktas som en av Europas starkaste sportböcker. REGIONAL BREDBANDSPENETRATION I HEMMEN E (%) Källa: H2 Gambling Capital, januari FRANkRIkE % +10 Afrika Central- och Sydamerika Nordamerika Europa NEDERLÄNDERNA 77 % Uppgift för 2009 BELGIEN 70 % E sidan 02 ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN ÖVRIGA SPELPRODUKTER NORGE 83 % +5 DANMARk 80 % +4 Översikt av verksamheten Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 sidan 18 ESTLAND 64 % +2 LITAUEN 54 % +4 ANSVARSFULLT 57 % +6 SPELANDE TYSkLAND 75 % TJECkIEN SvERIGE 83 % +3 POLEN FINLAND 76 % % SLOvAkIEN Unibet grundades +5 av 49 spelare, % 10 för spelare Vi förstår spelandets ÖSTERRIkE risker 64 lika % väl som någon annan, 06 och det +6 är inte bra UNGERN för någon när en spelare får problem. 52 % LETTLAND 53 % +3 RUMÄNIEN 23 % För Unibet finns det olika former ITALIEN 06 av ansvar, 49 % av vilka primärt förebyggande +10 BULGARIEN är det viktigaste. 26 % Alla bolagets verksamheter är utformade för att i största möjliga 06 mån förebygga problem, inklusive GREkLAND 41 % spelberoende och minderårigt +8 spelande, samt säkra verksamheternas integritet och säkerhet SEKTOR ÖVERSIKT 09 ÖvERSIkT Av verksamheten sidan 08 sidan 12 KOMMENTAR FRÅN CEO sidan 06 sidan 04

3 VIKTIGA HÖJDPUNKTER Innehåll Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 IFRS (GBP) INNEHÅLL 42 % Sportspel 147,5 M SPELÖVERSKOTT % (2009: 138,3 M) 58 % Övriga spelprodukter 25,9 46,3 41,9 43, ,8 M EBITDA % (2009: 41,9 M) Rörelseresultat miljoner GBP 34,2 32,8 Soliditet % Nettokassa minus skuld per aktie GBP 0,156-0,352 Utdelning per aktie utbetald till innehavare av SDB GBP 0,71 0,23 Vissa mått som används i rapporteringen är inte definierade i IFRS. Bolaget anser att dessa mått är viktiga för att förstå verksamhetens resultat. (Se även definitionerna på sidan 68). ICKE-GAAP* EBITDA miljoner GBP 43,8 41,9 EBITDA per aktie GBP 1,561 1,498 EBITDA-marginal % Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar i rörelsekapital per aktie GBP 1,576 1,526 (* Generally Accepted Accounting Principles, allmänt vedertagna redovisningsprinciper) OPERATIVA Antal anställda vid årets slut Registrerade kunder vid årets slut Aktiva kunder under årets tre sista månader Antal aktier vid årets slut ÖVERSIKT Viktiga höjdpunkter 01 Unibet i översikt 02 Ansvarsfullt spelande 04 ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN Kommentar från CEO 06 Sektoröversikt 08 Strategiförklaring 10 Sportspel 12 Skapa varumärkesambassadörer 14 Kambi Sports Solutions 16 Övriga spelprodukter 18 Bredare fokus, flera kanaler 20 Unibets marknader 22 Resultatutveckling 24 Engagerade medarbetare 26 Företagets sociala ansvar 28 Juridiska förutsättningar 30 Huvudsakliga risker 32 STYRNING Aktier och aktiekapital 34 Förvaltningsberättelse 36 Ersättningskommitténs rapport 38 Bolagsstyrning 40 BOKSLUT Koncernens resultaträkning 43 Rapport över totalresultat 43 Koncernens balansräkning 44 Koncernens redovisning av 45 förändringar i eget kapital Koncernens 46 kassaflödesredovisning Noter till koncernredovisningen 47 YTTERLIGARE INFORMATION Revisionsberättelse 66 Styrelse, koncernchef och 67 oberoende revisorer Definitioner 68 Årsstämma 68 ÖVERSIKT Starkt rörelseresultat Högsta spelöverskottet någonsin för de nordiska länderna, tillväxt med 13 procent Tillväxt för sportspel med 22 procent Bolagets registrerade adress är Camilleri Preziosi, Level 2 Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Bolagets organisationsnummer är C Detta dokument är den svenska översättningen av det engelska originalet. I händelse av någon diskrepans mellan det engelska originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet gälla. 01

4 UNIBET Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 ÖVERSIKT I ÖVERSIKT VÅR VERKSAMHET OMFATTAR TVÅ PRODUKTOMRÅDEN; SPORTSPEL OCH ÖVRIGA SPELPRODUKTER Spelprodukterna omfattar sportspel innan match, livespel, kasino, poker, bingo och soft games. Kunderna kan spela via webbplatser på 28 språk och i allt högre grad via mobiltelefon och andra mobila apparater. SPORTSPEL Sportspel är centralt för Unibets affärsmodell och en av nyckelfaktorerna till Unibets framgång. Det står för en marknadsledande produkt och den ultimata spelupplevelsen. Unibet erbjuder spelmöjligheter på sportevenemang i hela världen och lockar alla, från de allra kunnigaste sportspelskunderna till de tillfälliga fans som gillar att spela på sitt favoritlag en gång i veckan. ÖVRIGA SPELPRODUKTER Online-poker stimulerar till en fantastisk tävlan mellan spelarna. Bingo för människor samman. Online-kasinot ger spelarna litet grand av glamouren i verkliga kasinon. Andra spel än sportspel utgör en viktig del av Unibets verksamhet och öppnar för ett stort antal målgrupper unga som gamla, män som kvinnor de möjligheter som Moneytainment ger. NYCKELTAL 33,8 M RESULTAT FÖRE SKATT (GBP) 5,1 M REGISTRERADE KUNDER GLOBALT 1,154 RESULTAT PER AKTIE (GBP) AKTIVA KUNDER HOS UNIBET (TUSENTAL) Effekt av VM 2010 Effekt av EM Effekt av VM Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv

5 Översikt Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 VAR VI FINNS Unibet har kunder i över 100 länder runt om i världen. Koncernens viktigaste marknader indelas i tre regioner: Norden, Västeuropa samt den kombinerade regionen Central-, Öst- och Sydeuropa. Norden är koncernens största marknad, medan Central-, Öst- och Sydeuropa är den som växer snabbast. För ytterligare information se sidorna ÖVERSIKT SPELÖVERSKOTT PER REGION (INNAN FREE BETS) 75 M NORDEN 55 M VÄSTEUROPA 20 M CENTRAL-, ÖST- OCH SYDEUROPA 3 M ÖVRIGA REGIONER RULLANDE 12-MÅNADERS JUSTERAT KASSAFLÖDE FÖR UNIBET JÄMFÖRT MED RÖRELSERESULTATET SAMT RESULTAT FÖRE SKATT (M GBP) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar i rörelsekapital efter skatt och kapitalkostnader (se not 28 på sidan 65) (senaste 12 månaderna) Resultat före skatt (senaste 12 månaderna) Rörelseresultat (senaste 12 månaderna) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv TOTALT SPELÖVERSKOTT FÖR INTERNET I EUROPA SPELARE (M USD) Källa: H2 Gambling Capital, januari , , , , , , , , , P 11E 12E 13E 14E 15E VIKTIGA FAKTA 493 PASSIONERADE, VÄNLIGA EXPERTER 44 NATIONALITETER 28 SPRÅK ÖVER 100 LÄNDER MED KUNDNÄRVARO 03

6 ANSVARSFULLT SPELANDE Som en ledare inom europeisk Moneytainment är ansvarsfullhet och kundtillfredsställelse viktiga målsättningar för Unibet och en del av bolagets DNA. För Unibet finns det olika former av ansvar, av vilka primärt förebyggande är det viktigaste. VIKTEN AV ANSVARSFULLT SPELANDE Av spelare, för spelare är inte ett motto som begränsas till att tillhandahålla rättvisa spelprodukter skräddarsydda för kundernas underhållningsbehov. Det handlar också om ett delat ansvar att informera kunderna om ansvarsfullt beteende på nätet och säkerställa att spel är och förblir skojigt och underhållande. I motsats till konventionell visdom har Unibet starka intressen i att tillhandahålla en säker och ansvarsfull Moneytainment -miljö. Den centrala målsättningen som ett kundorienterat bolag är att förse kunderna med värdeskapande service över en längre tidsperiod, bygga förtroende och öka kundernas lojalitet och tillfredsställelse. I detta avseende utgör ansvarsfullt spelande en väsentlig del av bolagets övergripande målsättningar. Unibet deltog i grundandet av EGBA (European Gaming and Betting Association) och ESSA (European Sports Security Association) och har alltid förespråkat en konstruktiv dialog baserad på fakta i stället för myter och missförstånd. Samtidigt som vi erkänner att konsumentskydd och problemspelande, som varje annat problembeteende, måste behandlas på adekvat sätt, får man inte glömma bort att studier på området ansvarsfullt spelande visar att mer än 98 procent av befolkningen förhåller sig på ett ansvarsfullt sätt till spel och vadhållning. En analys av Unibets databas visar att den genomsnittliga spelaren är 32 år gammal och gör 179 insatser om året med ett genomsnittligt värde av 7,0 GBP per insats. För det stora flertalet är spel kul och underhållande, en hobby eller social aktivitet som andra, och detta gäller för både onlinespel och landbaserat spel. För en mycket liten procent kan spelandet liksom allt annat mänskligt beteende bli problematiskt och utvecklas till ett problembeteende, eller till och med ett beroende. De frågor som också måste besvaras är: Vad får 98 procent av spelarna ut av sitt spelande? Vad är det som de gör rätt och minoriteten fel? Vad är de positiva effekterna för dem? Vilka är de moraliska fördelarna för samhället i stort? Alla kommer att tjäna på detta: Unibet, spelbranschen, men även de specialiserade behandlingshemmen, kunderna och de potentiella kunderna. Eftersom det dominerande forskningsparadigmet för spelbeteende har att göra med att förstå, mildra eller behandla spelrelaterade risker eller skador, har Unibet fortsatt att arbeta med en ledande vetenskaplig expert för att studera spelandets möjliga fördelar för samhället i stort. Samtidigt som Unibet erkänner att problembeteende förblir en prioritet, strävar Unibet genom sitt stöd till detta vetenskapliga initiativ till att bidra på ett positivt sätt till en bredare debatt om ansvarsfullt spelande. 04

7 ÖVER 10 ÅR ÖVER 10 ÅRS ERFARENHET AV ANSVARSFULLT SPELANDE, KONTROLLER, SÄKERHET OCH FÖREBYGGANDE AV BEDRÄGERIER ÖVER 98 % ÖVER 98 PROCENT AV SPELARNA FÖRHÅLLER SIG PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT TILL SPEL OCH VADHÅLLNING Översikt Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 När konsumentskydd i allmänhet baseras på ett informerat val och på egenansvar, varför ska då 98 procent av konsumenterna i Europa förnekas och begränsas i sitt val att köpa tjänster över gränserna? När man sysslar för mycket med någonting, oavsett om det handlar om mat, shopping, spelande eller alkohol, kommer beteendet i fråga att börja ge negativa konsekvenser. Balans är nyckeln till att njuta av livet och ha trevligt. Detta är inte annorlunda när det gäller spel eller Moneytainment -branschen. Vad som har förändrats under de senaste tio åren, och drivits på genom innovationer och e-handelns vidareutveckling, är att fler personer håller på att upptäcka Internet och spelandet på nätet. Som sådant är detta inte mer farligt eller problematiskt. Likväl, att ta itu med nya utmaningar och risker förknippade med e-handel, som exempelvis skyddet av minderåriga på Internet, är ett delat ansvar för oss alla, inklusive tjänsteleverantörer, politiker, vuxna och reglerare. Nya teknologier ger också nya möjligheter att öka skyddet och säkerheten. Bara det faktum att ansvarsfullt spelande står högt på dagordningen för alla intressenter, inklusive monopol och politiker, har sin grundläggande orsak i uppkomsten av teknologidrivna bolag som Unibet. Tillsammans med andra EGBA-medlemmar höjer Unibet fortlöpande kraven och normerna. Den årliga dagen för ansvarsfullt spelande (Responsible Gaming Day) (RGD), som EGBA organiserar i Europaparlamentet, är ett bra exempel på hur Unibet hoppas kunna använda en öppen dialog för att uppnå mer effektiva och hållbara lösningar för alla. Som historien visar är förbud kontraproduktivt, eftersom det driver både tillhandahållandet och konsumtionen under jorden, utan skydd för konsumenterna. Om konsumentskyddsfrågan verkligen är den drivande faktorn i debatten, är Unibet och liknande bolag en del av lösningen. Evenemanget på dagen för ansvarsfullt spelande den 12 oktober 2010 med titeln Ansvarsfullt spelande på den digitala inre marknaden ( responsible gaming in the digital single market ), utgjorde en möjlighet för EGBA att diskutera mer allmänna Internetfrågor och betona att sektorn måste förlita sig på både sektorspecifika regler och allmänna EU-regler. Unibet förespråkar tillsammans med EGBA en passmekanism baserad på samarbete mellan medlemsstaterna, att krav inte dupliceras och att likvärdiga eller minimala konsumentskyddsstandarder definieras inom EU. EU:s digitala agenda håller också på att inse behovet att beakta krav som redan uppfylls i andra medlemsstater och därför etablera en intern digital marknad. Positiva synergier mellan EU:s digitala agenda och onlinespelbranschen går att identifiera, i synnerhet ett fokus på standarder och tjänster, förtroende och säkerhet samt gränsöverskridande system för elektronisk identifiering och autentisering. Europa kommer att tjäna på harmoniserade EU-regler för spelsektorn. Regleringen måste harmoniseras, så att kunderna får ett liknande, högt skydd oavsett var de spelar. Onlinespelandet är en gränsöverskridande aktivitet, och även konsumentskyddet måste tillämpas över gränserna. I detta avseende siktar den nyligen avslutade workshoppen ledd av EGBA och Europeiska standardiseringskommittén (CEN) på att uppnå ett avtal om att upprätthålla konsumentförtroendet för onlinespelbranschen och säkerställa att branschen drivs i enlighet med bästa praxis. Höga EU-gemensamma standarder kommer därigenom att öka skalbarheten för lokala licenser. CEN-avtalet kommer förhoppningsvis att användas som grund för att formulera kriterier och villkor för en licens där spelpolitikens målsättningar kan eftersträvas. Integriteten inom sporterna är också av hög prioritet för ett ansvarsfullt spelbolag som Unibet. ESSA håller på att vinna mer dragkraft i debatten om sporternas integritet. ESSA:s höga profil och vikten av ansvarsfullt spelande erkändes av EU-kommissionären för den inre marknaden, Michel Barnier, i dennes tal om onlinespel den 12 oktober Efter en ingående undersökning som ESSA genomförde av all spelverksamhet bland dess medlemmar under 2010, med 58 undersökta incidenter, upptäcktes endast ett enskilt fall av suspekt spelaktivitet, och detta hänsköts till ledningsorganet för sporten i fråga. I detta avseende publicerade den brittiska regeringen sin integritetsrapport för sportspel (Sports Betting Integrity Report) och uppmanade sporternas ledningsorgan att ersätta den plan på 10 punkter som introducerades 2006 med en ny uppförandekod om integritet inom sportspel. Unibet har tillsammans med ESSA för avsikt att hålla sig långt framme i denna debatt. ANSVARSFULLT SPELANDE DAG FÖR DAG För Unibet finns det olika former av ansvar, av vilka primärt förebyggande är det viktigaste. Alla bolagets verksamheter är utformade för att i största möjliga mån förebygga problem, inklusive spelberoende och minderårigt spelande, samt säkra verksamheternas integritet och säkerhet. I allmänhet är bolagets policy för ansvarsfullt spelande utformat: i) för att gälla alla kunder, inte bara problemspelare, och ii) för att som en del av hushållets underhållning öka kundernas tillfredsställelse och lojalitet. För att implementera visionen om ansvarsfullt spelande, åtar sig Unibet bland annat att: Utbilda och tillhandahålla information till all personal om strategier och förfaranden kring ansvarsfullt spelande. Ha ansvarsfullt spelande som en integrerad del i den dagliga verksamheten, i alla bolagets verksamhetsområden, från kundtjänst till marknadsföring och tekniska lösningar. Vara engagerad inom forskning och allmänhetens medvetenhet om ansvarsfullt spelande samt bidra till ytterligare forskning på detta område. Utvärdera, och vid behov förbättra, bolagets principer och procedurer från ett holistiskt perspektiv med hjälp av ett kvalificerat team. Vaksamt övervaka alla transaktioner och ha en nolltoleranspolicy mot bedrägerier, inklusive minderårigt spelande. Annonsera på ett ansvarsfullt sätt. Använda de möjligheter som nya teknologier erbjuder för att optimera konsumentskyddet, t.ex. genom att implementera ID-verifieringsverktyg från tredje parter eller använda sig av objektiva, registrerade uppgifter i stället för självrapporterade uppgifter. Ha verktyg tillgängliga på koncernens webbplatser som gör det möjligt för kunderna att sätta sina egna spelgränser när det gäller tid, budget och/eller produkter. Tillhandahålla information om ansvarsfullt spelande, inklusive självutvärderingsverktyg och länkar för ytterligare specialisthjälp på webbplatserna. Anlita externa specialister och se till att processer granskas och förbättras i samarbete med leverantörer som Global Gambling Guidance Group (G4), ecogra (ecommerce and Online Gaming Regulation and Assurance) och Gambling Therapy. ÖVERSIKT 05

8 KOMMENTAR Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 Översikt FRÅN CEO Fotbolls-VM i Sydafrika var grädden på moset under ett år då vi på nytt såg rejäl tillväxt på våra nordiska nyckelmarknader. Vi såg också en imponerande och stadig tillväxt på de flesta av våra andra europeiska marknader. KOMMENTAR FRÅN CEO Jag är mycket nöjd med att kunna rapportera att Unibet fortsätter att vara en framgångsrik och dynamisk aktör i en snabbrörlig, spännande och växande sektor. Vi har byggt vårt varumärke genom att vara attraktiva för spelare på 28 olika marknader och tillhandahålla den bästa onlinekasino- och sportspelsupplevelsen för alla våra kunder. Vi är i Moneytainment -branschen, och vi är det mest populära varumärket för över fem miljoner spelare. Vårt motto Av spelare, för spelare är verklighet för alla våra kunder och anställda, och vi kommer att fortsätta att utöva dragningskraft med bättre kundupplevelser, starkare produkter och snabbare tillgänglighet. STARKT RESULTAT Det har varit ett händelserikt år på mer än ett sätt. Vinter-OS i Vancouver och fotbolls-vm i Sydafrika har inneburit ett mycket hektiskt år för oss men även ett välkommet uppsving på nedersta raden. Jag är mycket glad över att kunna rapportera att den underliggande verksamheten har fortsatt att uppvisa stark tillväxt, år efter år, och fortsätter att prestera extremt bra. I Norden har vi ökat vår marknadsandel och växt med över 13 procent under I maj 2010 infördes en ny fransk spellag. Detta gav spelbolag en möjlighet att ansöka om licens för att erbjuda speltjänster till personer bosatta i Frankrike. Lagen innebar dock extremt betungande villkor, inklusive omfattande restriktioner av det produktutbud som kunde erbjudas, extremt höga nivåer av spelskatt, i synnerhet för sportspel, samt en ojämlik marknad, då de existerande statsmonopolen behöll betydande fördelar över nya företag. Även om Unibet erhöll franska licenser 2010, kan vi inte försvara investeringar av betydande resurser på den franska marknaden förrän villkoren och förhållandena förbättras. Unibet upphörde därför att ta emot spel av personer bosatta i Frankrike när den nya lagen väl trädde i kraft och har i stället framgångsrikt flyttat fokus till andra viktiga marknader i Europa, inklusive dem som är i färd med att omreglera på ett mer balanserat sätt. I takt med att vår bransch utvecklas anpassar vi verksamheten. Jag tror att Unibet har mognat och fått bättre fokus under året. Vår teknologi, våra produkter och vår service har förbättrats, marknadsföringskostnaderna är under kontroll och vår effektivitet har förbättrats avsevärt. Vi fortsätter också att investera enligt plan i utvecklingen av Kambi Sports Solutions och i Unibets centrala plattformar för att möta de framväxande marknaderna i Europa. Vi har nu en affärsverksamhet med förmåga att reagera snabbt och anpassa sig till föränderliga marknadsbehov. FÖRÄNDERLIGT LANDSKAP Införandet av nationella licenser har medfört utmaningar och möjligheter för hela sektorn. På Unibet befinner vi oss i en mycket god position för att dra fördel av övergången till individuella nationella licenser men, som alla våra konkurrenter, kommer vi att ställas inför utmaningar på marknader där orealistiska affärsvillkor råder. Det är vår målsättning att verka för en välreglerad marknad med rättvis beskattning, rimliga intäkter, ansvarsfull praxis och ett attraktivt produktutbud. Ojämlika affärsvillkor leder bara till minskade intäkter för både spelbolag och myndigheter och uppmuntrar den svarta marknaden. Unibet kommer att ansöka om licenser på de marknader där villkoren bedöms vara sunda, utsikterna är goda och med låg risk från ett aktieägarperspektiv. Baserat på vår erfarenhet vet vi vad kunderna vill ha. Om det finns ett bättre erbjudande någon annanstans, kommer de att finna det. Därför måste villkoren i en omreglering vara konkurrenskraftiga, för annars kommer kunderna att försvinna till oreglerade marknader. FRAMTIDA UTSIKTER Jag ser fram emot ett positivt år för Unibet. Livebetting, direktsändning av matcher och mobila kanaler kommer att växa, och jag är övertygad om att verksamheten befinner sig i en god position för att ta tag i dessa möjligheter. Den europeiska spelmarknaden kommer att fortsätta att växa, även om det kanske kommer att ske långsammare på grund av skattenivåerna på några licensmarknader. För att möta denna föränderliga marknad, tänker vi stärka vår position på våra nyckelmarknader och utveckla verksamheten i Italien, Tyskland och Storbritannien. De fortlöpande licensieringsprocesserna i Europa skapar betydande möjligheter och ger oss åtkomst till alla medier, alla betalningslösningar och alla kanaler. Men än viktigare är att licenserna gör det möjligt för oss att konkurrera med statliga monopol på rättvisa och jämlika villkor. Jag förväntar mig att konsolideringen inom branschen kommer att utvecklas vidare, och vi fortsätter att utvärdera möjligheter som ökar värdet för aktieägarna. Möjligheter till kontrollerad tillväxt i nya regioner granskas också ständigt. I detta avseende fokuserar Unibet på regioner med hög potential för långsiktig lönsamhet. Vår omedelbara prioritering är dock att stärka kärnverksamheten i beredskap för eventuella konsolideringar eller tillväxtmöjligheter. Med det snabbt föränderliga marknadslandskapet i Europa har styrelsen föreslagit att inte utbetala en kontantutdelning för räkenskapsåret 2010 utan att i stället bygga upp en kassareserv som ger oss flexibilitet att överväga dessa strategiska möjligheter. Kassareserven kan betalas ut till aktieägarna vid ett senare tillfälle om dessa möjligheter inte skulle förverkligas. Detta kan ske antingen i form av en kontantutdelning, genom ett återköpsprogram eller genom ett inlösenprogram. RESULTATDRIVET Unibet bedöms utifrån sina resultat, och jag tänker fokusera på nedersta raden för våra aktieägare. Vår marknadsföring, våra investeringar, vår kontroll över finanserna och vår Moneytainment -expertis är inriktade på att driva ett lönsamt och framgångsrikt bolag som, med tiden, kommer att leverera en exceptionell avkastning för våra aktieägare. Henrik Tjärnström, koncernchef Malta den 4 april

9 Översikt av verksamheten Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 VI BEDÖMER VÅR FRAMGÅNG EFTER RESULTATEN ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN 07

10 SEKTORÖVERSIKT Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 Översikt av verksamheten För bara tio år sedan var bruttospelavkastningen för den totala globala interaktiva marknaden 3,0 miljarder euro. År 2010 beräknas denna siffra uppgå till 22,6 miljarder euro. Denna häpnadsväckande ökning visar tydligt på den astronomiska tillväxten i en verkligt dynamisk sektor. Onlinespel har anammats över hela världen, och i regioner med hög bredbandspenetration som Europa är potentialen för ännu mer tillväxt tydlig. Bredbandsanslutning är nyckelfaktorn, och Europa har en av världens högsta och snabbast växande siffror för Internet- och bredbandspenetration. Unibet har befäst sin position i täten för den europeiska onlinespelbranschen med ett rykte om sig att känna igen potentiella marknader och jaga tillväxt. Vad exakt driver denna tillväxt? På Unibetspråk kallas det Moneytainment. Det är ett globalt sug efter nya underhållningsupplevelser som sätter spelaren i spelets centrum, oavsett var spelaren befinner sig. EUROPEISK MARKNADSTILLVÄXT FÖR ONLINESPEL (%) Källa: H2 Gambling Capital, januari Europeisk marknadstillväxt för onlinespel Europeisk marknadstillväxt för onlinesportspel P 11E 12E 13E 14E Livebettingens popularitet vittnar om en världsomfattande trend av kunder som vill befinna sig mitt i handlingens centrum. Spänningen i att spela på direktsända evenemang i realtid höjer engagemangsnivån och skapar en adrenalinfylld upplevelse. Onlinespelbranschen har använt sig av avancerad teknologi som levererar en tillförlitlig och minnesvärd upplevelse och samtidigt har fångat konsumenternas fantasi. Den europeiska marknaden har fått sin del av med- och motgångar inom lagstiftningen under de senaste tio åren, men med avgörandena vid Europeiska unionens domstol i år verkar utsikterna för en välreglerad, lönsam och välmående bransch mycket säkrare. Det finns en trend mot specifika online-licenser för specifika länder, vilket innebär att onlinespelbolag med licenser kommer att gå över från.com -plattformar till landsspecifika plattformar (.land ) i många regioner. Detta bådar gott för att hålla den svarta marknaden borta och passar både företagen och myndigheternas skatteavdelningar. Denna balans fungerar dock bara när rättvisa och jämlika affärsvillkor och rimliga skatteförhållanden antas. Där drakoniska villkor eller överbeskattning uppstår har minskade intäkter och ökad svartmarknadsaktivitet observerats. Marknadsutsikterna för den globala bruttospelavkastningen för e-spel beräknas uppgå till över 30 miljarder euro (H2 Gambling Capital) under de nästkommande fem åren. Mobilkanalen är utan tvekan ett av de viktigaste områdena för potentiell tillväxt. H2 Gambling Capital spår att den globala marknaden för mobilt spelande kommer att växa till 5,3 miljarder USD fram till 2015 när det gäller bruttospelavkastning. Givet den snabba tillväxthastigheten så här långt, tycks detta vara en försiktig bedömning. Unibet befinner sig i en god position för att dra nytta av utvecklingsmarknader med sin investering i ny teknologi och ständigt aktuella förståelse för nya marknadsföringskanaler. Det kommer utan tvekan att finnas tryck på marginalerna under de kommande tio åren, men företag som likt Unibet förstår sig på väsentligheterna ligger långt framför konkurrenterna. Utmärkt finanskontroll, god operativ effektivitet, anpassningsförmåga, skalbarhet, ett starkt varumärke, mycket bra kundservice och ett förträffligt produktutbud kommer att göra skillnaden. BRUTTOSPELAVKASTNING FÖR MOBILTELEFONER PER REGION E (M USD) Källa: H2 Gambling Capital, januari Totalt mobiltelefoner Europa Asien E 2013E 2014E 2015E Nordamerika Resten av världen 08

11 09 ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN

12 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 Översikt av verksamheten STRATEGIN FÖRKLARAD Hur Unibet kommer att vara en ledande marknadsaktör i Europa; hur Unibet kommer att prioritera marknader; hur Unibet kommer att skapa en skalbar affärsverksamhet och hur Unibet kommer att växa för att leverera lönsamma resultat. VARA TROGEN VARUMÄRKET Av spelare, för spelare. Varumärkets löfte är enkelt och trovärdigt. Det handlar helt och hållet om att förstå vad kunderna vill ha. Detta är centralt för strategin och skiljer Unibet från konkurrenterna på ett mycket påtagligt sätt. Unibet måste fortsätta att bygga denna uppfattning av varumärket på alla marknader, leverera en mer än förträfflig kundservice och skapa en exempellös Moneytainment - upplevelse i alla kanaler. PRIORITERA ORGANISK TILLVÄXT Unibet bedriver verksamhet på de flesta kommersiellt bärkraftiga marknaderna i Europa. Nästa steg i strategin är att stärka positionen på dessa marknader. Unibet har för avsikt att öka sin andel i alla dessa länder genom anskaffning av nya kunder och tillväxt i den befintliga verksamheten. God kundkommunikation, spännande produkter och innovativa marknadsföringsstrategier kommer alla att bidra till att uppnå detta. Ny lagstiftning och nya licenser i många länder under de nästkommande tre åren kommer att erbjuda mycket goda möjligheter. Geografisk utvidgning ingår alltid i planen, med organisk tillväxt som främsta prioritet. UTVECKLA NYA KANALER Unibet är ett bolag som förlitar sig mycket på teknologi för att leverera en stimulerande, trovärdig och modern underhållningsupplevelse. Unibet är interaktivt som företag och måste överträffa kundernas förväntningar i allt det företar sig. Morgondagens kunder är redan här. De förväntar sig en kommunikation som är relevant och levereras på ett modernt sätt. De vill ha ett bättre och mer personligt sätt att njuta av sin fritid. Unibet kommer att göra sitt bästa för att leverera detta för alla kundupplevelser. De förväntar sig att Unibet är aktivt i sociala medier. De förväntar sig att se Unibet på Twitter, Facebook och YouTube. De kräver både en mobil upplevelse och en datorbaserad upplevelse. Unibet är redan där. 10

13 I TAKT MED ATT VÅR BRANSCH UTVECKLAS ANPASSAR VI VERKSAMHETEN. VÄGEN FRAMÅT Unibets affärsmodell har visat sig framgångsrik, givet Unibets starka historik med idel lönsam tillväxt sedan bolagets grundande. Framöver kommer Unibet att fortsätta att utveckla de mest lönsamma europeiska affärsmöjligheterna varhelst det finns en stark spelkultur och hög internetpenetration. Unibet kommer att stärka sin position och vinna marknadsandel på alla sina marknader genom att erbjuda mycket bra odds och ett mycket bra kasinooch spelutbud. Unibet kommer aktivt att investera i ny teknologi, nya distributionskanaler och nya marknadsföringsinitiativ för att hålla sig kvar i täten i branschen. Dessutom förstår Unibet att press på marginalerna innebär att företaget måste driva en mycket effektiv verksamhet, med trovärdig kostnadskontroll, uppsatta mål för marknadsföringsutgifter och verkligt värde för aktieägarna. Affärsmodellen måste vara skalbar och smidig och anpassningsbar på en marknad som drivs av förändringar. Unibets strategi syftar till att leverera resultat på alla dessa fronter. ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN STARKARE FOKUS I takt med att konkurrensen ökar är Unibets främsta fokus att förvärva kunder genom sportspel och sedan leda spelarna vidare till ett bredare utbud av kasino- och pokerspel. Unibets strategi är att säkerställa att företaget alltid har det bästa direktsändnings- och livebettingutbudet och de bästa kasinospelen för att åstadkomma detta. Kundservicen bär upp allting och betonar Unibets position som ett ledande underhållningsföretag. ÖPPET FÖR NYA IDÉER Introduktionen av Kambi Business Solutions har tydligt visat att det finns ett alternativ till sammanslagningar och förvärv inom sektorn. Stordriftsfördelar i termer av att använda, bemanna och utveckla B2B-lösningar tillsammans med andra spelbolag är en viktig affärsgrund och ger kunder en större pool. Det är därför logiskt för Unibet att utforska andra potentiella kunder för Kambi Business Solutions-projektet. Partnerskapet med mediajätten Marca, på deras Jugando Voy-webbplats, är ytterligare ett exempel på hur Unibet kan utforska olika affärsmodeller som kan fungera jämsides med Unibet-familjen. Att utveckla s.k. white label -applikationer av produktutbudet är en annan möjlighet. 11

14 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 Översikt av verksamheten Unibet håller sig ständigt i främsta ledet för teknologisk användning, med innovation som en nyckelfaktor för varumärket. Unibet var det första spelbolaget under 2010 att lansera en applikation för Android-mobilklienten och fick till följd av detta en massiv tillväxt i mobilkanalen. Sportspel är centralt för Unibets affärsmodell och en av nyckelfaktorerna till Unibets framgång. Det står för en marknadsledande produkt och den ultimata spelupplevelsen. SPORTSPEL Unibet erbjuder spelmöjligheter på sportevenemang i hela världen och lockar alla, från de allra kunnigaste sportspelskunderna till de tillfälliga fans som gillar att spela på sitt favoritlag en gång i veckan. Sport sover aldrig, och sportspelsprodukten är därför utformad för att se till att Unibets kunder aldrig missar ett ögonblick av det som händer. Produkten inkluderar en kalender som är aktiv dygnet runt, alla dagar i veckan. Kalendern täcker alla mål som görs, alla bollar som slås och alla vinster som firas! Utbyggnaden av direktsändningsprodukten och uppgraderingarna till livebettingapplikationen säkerställde även att Unibet återigen har gått från klarhet till klarhet och avsevärt växt under PRODUKTER OCH MOBILER STÖRSTA VINSTUTBETALNINGEN FÖR SUPERTOTO 2010 (EUR) Unibets sportboksportfölj består av fasta odds för sportspel innan match samt livebetting liksom poolspelsprodukterna Supertoto och Superscore. Dessutom erbjuder Unibet spel på svenskt trav genom plattformen Travnet Live Racing samt spel på fransk hästkapplöpning. Unibets sportbok fortsatte att växa med över 68,5 miljoner spelinsatser under 2010, vilket är en ökning från 51,8 miljoner år Den mest populära vadslagningssporten var fotbollen, som stod för 50 procent av den totala sportboksomsättningen och 64 procent av det totala sportboksspelöverskottet för Unibet visade också upp sin kunskap om och passion för icke-sportsliga evenemang, med odds för allt från Big Brother och Oscarsutdelningen till lokala val och Poker-VM! Eurovisionsschlagerfestivalen var det mest populära icke-sportsliga evenemanget under året med nästan spelinsatser. Den produkt som såg den största tillväxten under 2010 var mobiltelefonen. Unibet lanserade en applikation för Android-telefoner i juni 2010, precis före VM, jämte de WAP- och iphone-lösningar som redan finns tillgängliga. UNIBETS SPELÖVERSKOTT % Livebetting 27 % Sportspel innan match 58 % Övriga spelprodukter 84,8 m GBP 63 M SPELÖVERSKOTT FÖR SPORTBOKEN 2010 TOTALT (GBP) Med Unibets mobilkanal finns det tre olika klienter att välja mellan, och det har därigenom blivit ännu lättare att spela oavsett var man befinner sig eller när man har lust. Mobilsiffrorna har följaktligen ökat snabbt med en omsättningsökning på 473 procent jämfört med 2009 och en ökning av antalet mobilspelare på 456 procent jämfört med 2009, i takt med att kunderna spelar när de är på språng, på stadion, på stranden eller ute med sina vänner. Det har varit ett rekordår för mobiltelefoner och det verkar som att denna trend kommer att hålla i sig in under 2011! Under 2010 slogs alla rekord för mobiltelefoner, bland annat när det gäller omsättning, spelöverskott och antalet spelare för mobiltelefoner. 12

15 DET STÖRSTA LIVEBETTINGEVENEMANGET I TENNIS 2010 (OMSÄTTNING I GBP) TENNISSEMIFINALEN I FRANSKA ÖPPNA SÖDERLING MOT BERDYCH SPORTSPEL INNAN MATCH 41 M SPELÖVERSKOTT FÖR SPORTSPEL 2010 INNAN MATCH (GBP) LIVEBETTING 22 M SPELÖVERSKOTT FÖR SPORTBOKEN 2010 LIVEBETTING (GBP) DIREKTSÄNDNING 73 % FLER DIREKTSÄNDA EVENEMANG PER MÅNAD VM i Sydafrika var en av årets höjdpunkter med runt 30 m GBP i omsättning för spel innan match och en imponerande marginal på 16,5 procent. Bara VM-finalen (mellan Nederländerna och Spanien) producerade nästan 1,5 m GBP i omsättning för spel innan match. Speciellt de tidiga matcherna gav fantastiska resultat för Unibet, då kunderna spelade på sina favoritstorlag, med välbekanta spelare som Rooney, Henry och Torres. Lågoddsade favoriten England lyckades inte vinna mot USA och Algeriet, samtidigt som två andra av de mest populära nationerna att satsa på, Frankrike och Italien, inte heller lyckades vinna någon match. Dessutom innebar en tidig förlust för den slutliga vinnaren Spanien mot Schweiz att Unibets VM-resultat blev en rekordfest med extremt gynnsamma totalsiffror. De engelska fotbollsligorna gav den största omsättningen under 2010, med VM, de spanska ligorna, Champions League samt de italienska och franska ligorna tätt därefter. Livebettingen fortsatte att växa och expandera under hela 2010 i takt med att fler direktsända evenemang än någonsin tidigare erbjöds. I genomsnitt täcktes runt livebettingevenemang varje månad, jämfört med under Livebettingen står nu för 57 procent av den totala omsättningen för sportspel, vilket är en ökning från runt 50 procent under Framgången kan tillskrivas produktutbudet, med ett ökat antal spelerbjudanden, mångfald med över 35 sporter erbjudna live året runt, direktsändningserbjudandet samt livebettingapplikationens funktionalitet. VM-finalen mellan Nederländerna och Spanien var det direktsända evenemanget med störst omsättning under året. De patriotiska nederländska kunderna satsade ständigt på Nederländerna genom hela matchen, medan resten av Unibets kundbas något mer tenderade att hålla på det spanska laget. Unibets direktsändningsprodukt har varit en viktig del av livebettingens tillväxt genom att stimulera aktiviteten genom de visade sporternas antal och variation. Unibet ger den ultimata titta och spela -servicen genom att ge kunderna en chans att följa och handla med sina insatser på ett enda ställe, under matchernas gång. De direktsända evenemangen sträcker sig från uppmärksammade ligor och turneringar som spansk Primera Liga-fotboll, italiensk Serie A-fotboll och tennis i Wimbledon och Franska öppna, till mindre evenemang som regionala basketboll-, snooker- och volleybollmatcher. Under 2010 utökades Unibets direktsändning till runt 780 evenemang i månaden, en stor ökning jämfört med de 450 direktsända evenemang per månad som erbjöds 2009! För 2011 beräknar vi att direktsända i genomsnitt evenemang i månaden. ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN Efter fotboll var de andra största omsättningssporterna för 2010 tennis, ishockey, basket, trav, handboll och baseboll. Det andra enskilt största evenemanget under 2010 var vinter-os, som producerade nästan 1 miljon vad, samtidigt som Unibet erbjöd odds på alla evenemang från ishockey till rodel. Unibet erbjöd odds på över 50 olika spel innan match under Denna mångfald innebär att Unibet tillgodoser lokala preferenser, med spel på boboll, som är populärt i Finland, vattenpolo, som är stort i Ungern, och futsal (en slags inomhusfotboll), som den spanska marknaden avgudar. Det är denna mångfald och förmåga att diversifiera som möjliggör att Unibet kan erbjuda en produkt som omfattar alla de europeiska marknaderna året runt och samtidigt genererar ett uppsving av spelöverskott varje vecka. Återigen visar sig tennisen vara den mest populära livebettingsporten, med högre omsättning än någon annan sport den svarade för 40 procent av all livebettingomsättning under Detta är till följd av den bredd av spelerbjudanden som finns tillgängliga, vilket gynnar omsättningen och stimulerar till aktivitet med snabba, kvickt avgjorda marknader. Att spela på sådant som nästa poäng, nästa game och nästa gameresultat innebär att spelen avgörs snabbt och att kunden omedelbart kan spela med sina vinster, om och om igen under en hel match. Livebettingprodukten ger möjlighet att spela från första minuten till den sista, på många olika sporter runt om i världen, från tennis och fotboll till golf och cykling, kompletterat med ett omfattande direktsändningsutbud. Unibets Ca$h In -funktion ger våra kunder möjlighet att satsa pengar, handla och hantera risker automatiskt, så att de kan tjäna pengar på båda sidorna under loppet av en match. De mest populära direktsända evenemangen under året var de stora ligafotbollsmatcherna, med Juventus mot Milan som den mest sedda italienska matchen, Barcelona mot Real Madrid som den mest sedda spanska matchen och ligacupmatchen mellan Manchester City och Manchester United som den mest sedda engelska matchen STÖRSTA LIVEBETTINGEVENEMANGET 2010 (OMSÄTTNING I GBP) VM-FINALEN MELLAN NEDERLÄNDERNA OCH SPANIEN VM BÄSTA RESULTAT NÅGONSIN!!! VM blev en rekordfest med de bästa resultaten någonsin över hela linjen! Det var de bästa resultaten någonsin när det gäller omsättning för spel innan match, omsättning för livebetting, spelöverskott för sportspel innan match, spelöverskott för livespel, livebetting, kunder som lade spel innan match och kunder som lade spel under match! 13

16 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 Översikt av verksamheten SKAPA VARUMÄRKES- AMBASSADÖRER En konversation på ett socialt medium där en person rekommenderar ett gratis, gemenskapsbaserat spel till sina vänner visade sig vara ett utmärkt sätt för Unibet att nå nya spelare utan att marknadsföra direkt till dem. 14

17 ÖVER 150 SPELERBJUDANDEN FÖR VARJE MATCH 51 M TOTAL OMSÄTTNING FÖR VM 2010 (GBP) Översikt av verksamheten Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 WORLD CUP PREDICTOR Fotbollen är den långt största sporten när det handlar om att locka spelare, och VM är det sportevenemang som har allra flest tittare. Med det intensiva mediasurret och alla som pratade och spekulerade om vilket lag som skulle vinna såg Unibet en jättebra möjlighet att öka spänningen och utforska innovativa sätt att förvärva nya kunder. Unibets verktyg World Cup Predictor var ett säljfrämjande spel för vår marknadsföringsstrategi inför VM Det släpptes på 23 språk och var ett seriöst försök att förvärva nya kunder via sociala mediakanaler som Facebook och Twitter. Spelare som registrerade sig för spelet ombads att gissa det rätta resultatet för alla VM-matcherna och vann poäng beroende på hur korrekta deras gissningar var. De kunde sedan dela resultaten med sina vänner och skapa underligor för sina vänner, universitet, kollegor eller fotbollsklubbar och tävla mot varandra. I varje underliga fanns ett forum där användare kunde interagera med sina vänner och publicera sina gissningar på Facebook. Unibets World Cup Predictor-spel inkluderade ett system med en odds twist, där poäng utdelades baserat på oddsen för de olika matcherna. Man fick också belöningar om man kunde förutsäga rätt antal mål, de rätta kvallagen från gruppspelen och ge andra statistiska förutsägelser. I grund och botten var spelet utformat för att utgöra en enkel introduktion till sportspel som samtidigt var gratis och skojigt att dela med sina vänner. Användningen av sociala medier för att lansera spelet var för Unibet en nyckelfaktor för att locka till sig nya spelare. Kampanjer på Facebook och Twitter fungerar i grund och botten bäst när medlemmarna rekommenderar en till sitt nätverk av vänner. En konversation på ett socialt medium där en person rekommenderar ett gratis, gemenskapsbaserat spel till sina vänner visade sig vara ett utmärkt sätt för Unibet att nå nya spelare utan att marknadsföra direkt till dem. Spelare som rekommenderade spelet till sina vänner agerade i grund och botten som varumärkesambassadörer för Unibet. De som spelade gratisspelet uppmuntrades sedan att besöka och registrera sig på Unibets webbplats på unibet.com för att erhålla extra förmåner. Några viktiga fakta: Spelare kunde bara vinna priser (med en VIP-fotbollsresa för två till Argentina eller Brasilien som högsta pris), om de registrerade ett konto hos Unibet Reklam för Unibets webbplats inkluderades i hela spelet Anslutna partners drev trafik till Unibet via spelet En anpassningsbar flik på Facebookprofilen gjorde det enkelt för spelarna att dela med sig av kampanjen och leda nya fans till sidan och varumärket Spelarna i databasen erbjöds incitament under och efter VM-turneringen att registrera sig hos Unibet Med nästan användare i det huvudsakliga spelet, 800 underligor och runt användare som gissade resultatet av dagens match varje dag var spelet ett stort steg framåt i Unibets integrerade marknadsföring. Det gav en möjlighet att använda innovativa sätt att sprida varumärket och hjälpa till att nå nya målgrupper. I all korthet: förhållandet mellan antalet klick och antalet registreringar ökade, antalet sportboksregistreringar skjöt i höjden och målsättningen att göra fler spelare lockade av Unibets varumärke lyckades. Det gav nya spelkunder en rolig lärupplevelse och positiv varumärkesexponering för Unibet under det mest sedda sportevenemanget i världen. Men än viktigare visade det effektiviteten av och potentialen för att integrera sociala medier i Unibets marknadsföringsstrategi. FAKTA OM WORLD CUP PREDICTOR-SPELET Drog till sig nästan aktiva kunder Spelare från 23 olika länder deltog 96 anslutna partners skapade sina egna underligor och priser Mer än 800 underligor skapades Ett genomsnitt av resultatgissningar för dagens match varje dag En hög konverteringsgrad 18,33 procent genom Facebook ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN 15

18 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 Översikt av verksamheten Kambi sports solutions Kambi Sports Solutions är Unibets affärsområde för B2B. Kambi, som betyder Perfektion på japanska, återspeglar ambitionen hos Kambis organisation och dess tjänster. 16

19 Översikt av verksamheten Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 MÖTA EN NY EFTERFRÅGAN Förra året identifierade Unibet ett marknadsbehov för en sportboksleverantör enligt business-to-businessmodellen (B2B). I februari 2010 fick vi den första kunden, och sent samma år lanserade vi Kambi Sports Solutions som ett separat affärsområde. Unibet tror att spelbolagen kommer att lägga mer fokus på att öka sin effektivitet och sina vinstmarginaler och att sänka kostnaderna i sina organisationer. Kambi erbjuder en lösning för denna utmaning genom att erbjuda en marknadsledande produkt till ett lägre pris än många spelbolag skulle klara själva. Kambi tillhandahåller en högsta klassens produkt och erbjuder en driftfärdig lösning som gör det möjligt för kunderna att fokusera på marknadsföring och att behålla kunderna. Tjänsternas omfattning inkluderar oddssättning och riskhantering på ett internt utvecklat och äganderättsskyddat system för spel med fasta odds, både innan match och under match eller s.k. livebetting. MARKNADSDRIVANDE FAKTORER B2B Både landbaserade sportspelsbolag och Internetbaserade sportspelsbolag runt om i världen står inför nya utmaningar. Sportspel utgör till sin kärna en mycket fragmenterad bransch med höga fasta kostnader. Men även om driftkostnaderna är höga jämfört med andra spelprodukter, har de flesta spelbolagen hittills valt att hantera sportspel internt, en trend som Unibet tror håller på att ändras. Följande faktorer är viktiga drivande faktorer bakom den upplevda efterfrågan på Kambis tjänster: Omregleringen i Europa ställer krav på bolagen att de justerar sitt utbud efter de lokala licenskraven. Detta innebär påfrestningar för de europeiska bolagens IT-avdelningar. Samtidigt blir berörda monopol i dessa länder tvungna att konkurrera på lika villkor med privata bolag och måste därför snabbt förbättra sina produkter. Livebettingen är den snabbast växande produkten inom onlinespelbranchen. Slutkundernas krav på att ha ett komplett utbud av evenemang och en mångfald av spelerbjudanden till sitt förfogande har snabbt stärkts. Samtidigt är produktionen av livebetting både personalintensiv och kostsam. KUNDER Unibet tecknade i februari 2010 ett treårigt exklusivavtal med den första kunden, Paf, som är licensierad av Ålands landskapsregering. Enligt detta avtal ska Kambi förse Paf med en komplett B2B-sportspelslösning. Integreringen av Paf pågår, och projektet väntas lanseras offentligt under första halvåret Kambi Sports Solutions tillhandahåller även Supertoto och SuperScore, som förutom Unibet och Paf även spelbolagen Expekt och Nordicbet är medlemmar i. VARFÖR KAMBI? Unibets huvudsakliga ursprung sedan grundandet 1997 har varit sportboken, och en mängd resurser har investerats för att bygga upp den unika infrastrukturen och erfarenheten. Bolagets slogan är Av spelare, för spelare för att åskådliggöra passionen bakom arbetet med att bygga och driva en sportbok av världsklass. Unibet har inte bara fått uppskattning från sina kunder utan också från onlinespelbranschen. Bolaget erhöll utmärkelsen European Sports Betting Operator of the Year 2006, 2008 och Den produkt som en kund kan erhålla kommer att inkludera: Komplett sportbokserbjudande Kompetenser från ett stort antal människor, några med mer än tio års erfarenhet Programvara som har utvecklats tillsammans med oddssättare och riskhanterare Mer än direktsända evenemang per månad Full riskhantering Secondline-support Poolspelsprodukter Kambi siktar på att tillhandahålla världens bästa sportbok. Affärsmodellen är mycket skalbar, med låg rörlig kostnad för extra användare jämfört med de fasta kostnaderna. Med fler kunder kommer Kambis växande verksamhet att ha de finansiella resurser som krävs för att utveckla och fortsätta att leverera den bästa produkten inom branschen. Med fler kunder skapas en skalbarhet och effektivitet som kommer att gynna Kambi och alla dess kunder. Allt som allt kan Kambi erbjuda sina kunder: Högre kvalitet Riskreducering Flexibilitet Lägre kostnader Skalbarhet Kompetens FRAMTIDA STRUKTUR FÖR B2B-VERKSAMHETEN Unibet har utsett SEB Enskilda och Cederquist till rådgivare för att utvärdera hur verksamheten kring Unibets B2B-verksamhet ska struktureras för att skydda B2B-kundernas integritet och maximera aktieägarvärdet för Unibets aktieägare. Det första steget var att bilda det nya affärsområdet med namnet Kambi Sports Solutions, där alla B2B-tjänster för sportboken är samlade. ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN GLOBALT SPELÖVERSKOTT FÖR SPORTSPEL * (MILJARDER USD) Källa: H2 Gambling Capital, januari 2011 *Utom spel på hästar 8,9 9,5 9,8 11,7 11,7 12,8 13,3 14,5 14,4 15,7 16,9 18,1 18,7 19, P 2011E 2012E Utmärkelsen European Sports Betting Operator of the Year 2006, 2008 och

20 Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2010 Översikt av verksamheten ÖVRIGA SPELPRODUKTER UNIBETS SPELÖVERSKOTT FÖR ÖVRIGA SPELPRODUKTER % Poker 12 % Övriga 64 % Kasino 42 % Sportspel 58 % Övriga spelprodukter Online-poker stimulerar till en fantastisk tävlan mellan spelarna. Bingo för människor samman. Online-kasinot ger spelarna litet grand av de verkliga kasinonas glamour. Övriga spelprodukter utgör en viktig del av Unibets verksamhet och öppnar upp ett stort antal målgrupper unga som gamla, män som kvinnor för de möjligheter som Moneytainment ger. Maria är Unibet-familjens kvinnliga varumärke och fokuserar främst på slumpspel, med bingo och kasino som främsta produkter. Maria erbjuder kunderna underhållning och nöje genom att kombinera den sociala biten (chatta och dela saker med sina vänner) med spänningen i att spela. 18

SPELA FÖR ATT VINNA +161 % +25 % AV SPELARE FÖR SPELARE PIONJÄR I BRANSCHEN FÖR MONEYTAINMENT. Årsredovisning och bokslut 2009 RESULTAT FÖRE SKATT

SPELA FÖR ATT VINNA +161 % +25 % AV SPELARE FÖR SPELARE PIONJÄR I BRANSCHEN FÖR MONEYTAINMENT. Årsredovisning och bokslut 2009 RESULTAT FÖRE SKATT Unibet Group plc Årsredovisning och bokslut 2009 SPELA FÖR ATT VINNA AV SPELARE FÖR SPELARE RESULTAT FÖRE SKATT +161 % RESULTAT FÖRE SKATT 28,9 M GBP AKTIVA KUNDER +25 % 365 865 AKTIVA KUNDER GLOBALT PIONJÄR

Läs mer

Spelöverskottet för första kvartalet 2013 uppgick till 59,3 (51,1) miljoner GBP.

Spelöverskottet för första kvartalet 2013 uppgick till 59,3 (51,1) miljoner GBP. Unibet Group plc Delårsrapport januari-mars 2013 Spelöverskottet för första kvartalet 2013 uppgick till 59,3 (51,1) miljoner GBP. Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

INTRODUCERAR NÄSTA GENERATION AV ONLINESPEL. FRAMTIDEN.

INTRODUCERAR NÄSTA GENERATION AV ONLINESPEL. FRAMTIDEN. INTRODUCERAR NÄSTA GENERATION AV ONLINESPEL. FRAMTIDEN. UNIBET GROUP PLC ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2012 AV SPELARE, FÖR SPELARE Omslagsbild: Svenska Josefine är 25 år gammal och ett verkligt Unibet-fan

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2004

Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2004 Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2004 Bruttoomsättningen tredje kvartalet 2004 uppgick till 52,1 (33,1) miljoner GBP och för perioden januari till september till 144,9 (101,1) miljoner

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

AKTIEANALYS Februari 2013

AKTIEANALYS Februari 2013 AKTIEANALYS Februari 2013 Nokia Hur ljus är framtiden? En rapport av: Henrik Bergkvist Finlands stolthet Nokia, en gång världsledare på mobiltelefoner, tills Apple klev in på marknaden med sin iphone som

Läs mer

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Fjärde kvartalet Intäkterna för det fjärde kvartalet 2006 uppgick till 9 446 tkr Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer