Team Evaluator. Ensize International AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Team Evaluator. Ensize International AB"

Transkript

1 Team Evaluator Ensize International AB Ensize International AB Totalt har 9 av 9 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: Utskriftsdatum: Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan Vällingby

2 Innehållsförteckning 3 Mål 6 Processer/Procedurer 9 Roller/Ansvar 12 Ledarskap 15 Resultat/Feedback 18 Kommunikation 21 Relationer/Tillit 24 Mångfald 27 Konflikthantering 30 Innovation/Engagemang 33 Översikt 34 Summering

3 Översikt 3

4 Mål Snitt: 6,64 Viktighet (Snitt): 7,86 Standardavvikelse: 2,97 Median (M): 7,50 Kvartil 1 (K1): 4,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Frågor i denna kategori 1. I mitt team håller vi fokus både på övergripande strategifrågor och dagliga prioriteringar 2. I mitt team stämmer vi ofta av vårt arbete mot våra mål 3. I mitt team utarbetar vi målen tillsammans 4. I mitt team vet vi vad vår uppgift är och varför den är viktig 4

5 Mål, fortsättning... I mitt team håller vi fokus både på övergripande strategifrågor och dagliga prioriteringar Snitt: 5,89 Viktighet (Snitt): 7,47 Standardavvikelse: 3,02 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Totalt ,89 7,47 6,64 I mitt team stämmer vi ofta av vårt arbete mot våra mål Snitt: 7,00 Viktighet (Snitt): 7,42 Standardavvikelse: 2,74 Median (M): 8,00 Kvartil 1 (K1): 5,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Totalt ,00 7,42 6,64 5

6 Mål, fortsättning... I mitt team utarbetar vi målen tillsammans Snitt: 5,44 Viktighet (Snitt): 7,74 Standardavvikelse: 3,43 Median (M): 5,00 Kvartil 1 (K1): 3,00 Totalt ,44 7,74 6,64 I mitt team vet vi vad vår uppgift är och varför den är viktig Snitt: 8,22 Viktighet (Snitt): 8,81 Standardavvikelse: 2,22 Median (M): 9,00 Kvartil 1 (K1): 8,00 Kvartil 3 (K3): 10,00 Totalt ,22 8,81 6,64 6

7 Processer/Procedurer Snitt: 5,64 Viktighet (Snitt): 7,69 Standardavvikelse: 1,97 Median (M): 6,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Kvartil 3 (K3): 7,00 Frågor i denna kategori 1. I mitt team har vi tillräckliga resurser för att lyckas 2. I mitt team har vi en effektiv beslutsprocess 3. I mitt team är vi samstämmiga när det gäller prioriteringar och strategier 4. I mitt team är vi bra på att granska och utvärdera idéer innan de implementeras 7

8 Processer/Procedurer, fortsättning... I mitt team har vi tillräckliga resurser för att lyckas Snitt: 5,00 Viktighet (Snitt): 8,28 Standardavvikelse: 1,50 Median (M): 5,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Kvartil 3 (K3): 6,00 Totalt ,00 8,28 5,64 I mitt team har vi en effektiv beslutsprocess Snitt: 6,00 Viktighet (Snitt): 7,63 Standardavvikelse: 1,80 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 5,00 Kvartil 3 (K3): 7,00 Totalt ,00 7,63 5,64 8

9 Processer/Procedurer, fortsättning... I mitt team är vi samstämmiga när det gäller prioriteringar och strategier Snitt: 5,33 Viktighet (Snitt): 7,84 Standardavvikelse: 2,40 Median (M): 4,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Totalt ,33 7,84 5,64 I mitt team är vi bra på att granska och utvärdera idéer innan de implementeras Snitt: 6,22 Viktighet (Snitt): 7,00 Standardavvikelse: 2,17 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 5,00 Totalt ,22 7,00 5,64 9

10 Roller/Ansvar Snitt: 7,33 Viktighet (Snitt): 7,00 Standardavvikelse: 1,85 Median (M): 8,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Frågor i denna kategori 1. I mitt team har vi tydliga roller fördelade efter var och ens kunnande och kompetens 2. I mitt team är alla införstådda med sin roll i teamet 3. I mitt team har alla en klar bild av allas roller och ansvar i teamet 4. I mitt team fördelar vi arbetet på ett rättvist sätt 10

11 Roller/Ansvar, fortsättning... I mitt team har vi tydliga roller fördelade efter var och ens kunnande och kompetens Snitt: 7,22 Viktighet (Snitt): 7,04 Standardavvikelse: 2,11 Median (M): 8,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Totalt ,22 7,04 7,33 I mitt team är alla införstådda med sin roll i teamet Snitt: 7,44 Viktighet (Snitt): 7,76 Standardavvikelse: 1,81 Median (M): 8,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Totalt ,44 7,76 7,33 11

12 Roller/Ansvar, fortsättning... I mitt team har alla en klar bild av allas roller och ansvar i teamet Snitt: 6,89 Viktighet (Snitt): 6,69 Standardavvikelse: 2,32 Median (M): 8,00 Kvartil 1 (K1): 5,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Totalt ,89 6,69 7,33 I mitt team fördelar vi arbetet på ett rättvist sätt Snitt: 7,78 Viktighet (Snitt): 6,52 Standardavvikelse: 1,20 Median (M): 8,00 Kvartil 1 (K1): 7,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Totalt ,78 6,52 7,33 12

13 Ledarskap Snitt: 6,72 Viktighet (Snitt): 8,20 Standardavvikelse: 2,50 Median (M): 7,50 Kvartil 1 (K1): 4,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Frågor i denna kategori 1. I mitt team är teamledaren beredd att ta strid för teamet när så behövs 2. I mitt team delegerar teamledaren ansvar till den i teamet som är bäst lämpad för en uppgift 3. I mitt team anpassar teamledaren sin ledarstil efter vad olika situationer kräver 4. I mitt team har vi förtroende för teamledaren 13

14 Ledarskap, fortsättning... I mitt team är teamledaren beredd att ta strid för teamet när så behövs Snitt: 6,67 Viktighet (Snitt): 8,80 Standardavvikelse: 2,06 Median (M): 8,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Totalt ,67 8,80 6,72 I mitt team delegerar teamledaren ansvar till den i teamet som är bäst lämpad för en uppgift Snitt: 7,44 Viktighet (Snitt): 7,50 Standardavvikelse: 2,35 Median (M): 9,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Totalt ,44 7,50 6,72 14

15 Ledarskap, fortsättning... I mitt team anpassar teamledaren sin ledarstil efter vad olika situationer kräver Snitt: 6,22 Viktighet (Snitt): 7,32 Standardavvikelse: 3,03 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Totalt ,22 7,32 6,72 I mitt team har vi förtroende för teamledaren Snitt: 6,56 Viktighet (Snitt): 9,18 Standardavvikelse: 2,74 Median (M): 6,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Totalt ,56 9,18 6,72 15

16 Resultat/Feedback Snitt: 6,19 Viktighet (Snitt): 7,41 Standardavvikelse: 2,00 Median (M): 6,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Kvartil 3 (K3): 7,00 Frågor i denna kategori 1. I mitt team firar vi våra framgångar och ger varandra uppskattning för goda insatser 2. I mitt team ställer vi oss ofta frågan: Vad kan vi göra bättre i morgon än vad vi gjorde idag? 3. I mitt team är vi beredda att ändra åsikter och uppfattningar baserade på ny information 4. I mitt team söker vi aktivt ny information så att vi kan omdefiniera våra ramar när så är nödvändigt 16

17 Resultat/Feedback, fortsättning... I mitt team firar vi våra framgångar och ger varandra uppskattning för goda insatser Snitt: 6,22 Viktighet (Snitt): 6,91 Standardavvikelse: 1,56 Median (M): 6,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Kvartil 3 (K3): 7,00 Totalt ,22 6,91 6,19 I mitt team ställer vi oss ofta frågan: Vad kan vi göra bättre i morgon än vad vi gjorde idag? Snitt: 6,11 Viktighet (Snitt): 7,31 Standardavvikelse: 2,20 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Kvartil 3 (K3): 7,00 Totalt ,11 7,31 6,19 17

18 Resultat/Feedback, fortsättning... I mitt team är vi beredda att ändra åsikter och uppfattningar baserade på ny information Snitt: 6,89 Viktighet (Snitt): 8,26 Standardavvikelse: 2,26 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Totalt ,89 8,26 6,19 I mitt team söker vi aktivt ny information så att vi kan omdefiniera våra ramar när så är nödvändigt Snitt: 5,56 Viktighet (Snitt): 7,16 Standardavvikelse: 2,01 Median (M): 6,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Kvartil 3 (K3): 6,00 Totalt ,56 7,16 6,19 18

19 Kommunikation Snitt: 6,58 Viktighet (Snitt): 7,51 Standardavvikelse: 2,51 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Frågor i denna kategori 1. I mitt team är vi noga med att hålla varandra uppdaterade om vad som händer i teamet 2. I mitt team har vi effektiva och produktiva möten 3. I mitt team lyssnar vi minst lika mycket som vi talar 4. I mitt team diskuterar vi öppet frågor som påverkar teamets arbete 19

20 Kommunikation, fortsättning... I mitt team är vi noga med att hålla varandra uppdaterade om vad som händer i teamet Snitt: 6,11 Viktighet (Snitt): 6,58 Standardavvikelse: 3,06 Median (M): 8,00 Kvartil 1 (K1): 3,00 Totalt ,11 6,58 6,58 I mitt team har vi effektiva och produktiva möten Snitt: 6,33 Viktighet (Snitt): 7,51 Standardavvikelse: 2,74 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Totalt ,33 7,51 6,58 20

21 Kommunikation, fortsättning... I mitt team lyssnar vi minst lika mycket som vi talar Snitt: 7,00 Viktighet (Snitt): 7,47 Standardavvikelse: 2,45 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Totalt ,00 7,47 6,58 I mitt team diskuterar vi öppet frågor som påverkar teamets arbete Snitt: 6,89 Viktighet (Snitt): 8,49 Standardavvikelse: 2,03 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Totalt ,89 8,49 6,58 21

22 Relationer/Tillit Snitt: 5,39 Viktighet (Snitt): 7,36 Standardavvikelse: 2,31 Median (M): 5,50 Kvartil 1 (K1): 3,00 Kvartil 3 (K3): 7,50 Frågor i denna kategori 1. I mitt team träffas vi ofta för informella diskussioner 2. I mitt team är det tillåtet att uttrycka känslor 3. I mitt team är teamets framgång viktigare än personlig framgång 4. I mitt team sporrar vi varandra när arbetet går trögt 22

23 Relationer/Tillit, fortsättning... I mitt team träffas vi ofta för informella diskussioner Snitt: 4,56 Viktighet (Snitt): 6,29 Standardavvikelse: 2,60 Median (M): 5,00 Kvartil 1 (K1): 2,00 Kvartil 3 (K3): 7,00 Totalt ,56 6,29 5,39 I mitt team är det tillåtet att uttrycka känslor Snitt: 6,22 Viktighet (Snitt): 6,90 Standardavvikelse: 2,05 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 5,00 Totalt ,22 6,90 5,39 23

24 Relationer/Tillit, fortsättning... I mitt team är teamets framgång viktigare än personlig framgång Snitt: 5,89 Viktighet (Snitt): 8,49 Standardavvikelse: 2,26 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 3,00 Totalt ,89 8,49 5,39 I mitt team sporrar vi varandra när arbetet går trögt Snitt: 4,89 Viktighet (Snitt): 7,76 Standardavvikelse: 2,26 Median (M): 4,00 Kvartil 1 (K1): 3,00 Kvartil 3 (K3): 7,00 Totalt ,89 7,76 5,39 24

25 Mångfald Snitt: 7,25 Viktighet (Snitt): 7,52 Standardavvikelse: 2,63 Median (M): 8,00 Kvartil 1 (K1): 5,00 Kvartil 3 (K3): 10,00 Frågor i denna kategori 1. I mitt team uppskattar och använder vi varandras olika talanger och kunnande 2. I mitt team spelar åldern ingen roll 3. I mitt team har vi en konstruktiv debatt mellan olika yrkesgrupper i teamet 4. I mitt team har vi jämlikhet mellan könen 25

26 Mångfald, fortsättning... I mitt team uppskattar och använder vi varandras olika talanger och kunnande Snitt: 6,67 Viktighet (Snitt): 7,41 Standardavvikelse: 1,73 Median (M): 6,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Totalt ,67 7,41 7,25 I mitt team spelar åldern ingen roll Snitt: 9,00 Viktighet (Snitt): 8,04 Standardavvikelse: 1,66 Median (M): 10,00 Kvartil 1 (K1): 9,00 Kvartil 3 (K3): 10,00 Totalt ,00 8,04 7,25 26

27 Mångfald, fortsättning... I mitt team har vi en konstruktiv debatt mellan olika yrkesgrupper i teamet Snitt: 6,56 Viktighet (Snitt): 7,84 Standardavvikelse: 2,51 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 5,00 Totalt ,56 7,84 7,25 I mitt team har vi jämlikhet mellan könen Snitt: 6,78 Viktighet (Snitt): 6,78 Standardavvikelse: 3,70 Median (M): 8,00 Kvartil 1 (K1): 3,00 Kvartil 3 (K3): 10,00 Totalt ,78 6,78 7,25 27

28 Konflikthantering Snitt: 6,03 Viktighet (Snitt): 6,37 Standardavvikelse: 2,72 Median (M): 6,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Frågor i denna kategori 1. I mitt team kan vi ha olika åsikter utan att det tas personligt 2. I mitt team har vi få konflikter 3. I mitt team strävar vi snarare efter förståelse än konsensus när vi har olika åsikter 4. I mitt team har vi enats om regler så vi kan hantera konflikter lugnt och sansat 28

29 Konflikthantering, fortsättning... I mitt team kan vi ha olika åsikter utan att det tas personligt Snitt: 7,44 Viktighet (Snitt): 7,90 Standardavvikelse: 2,96 Median (M): 9,00 Kvartil 1 (K1): 7,00 Kvartil 3 (K3): 9,00 Totalt ,44 7,90 6,03 I mitt team har vi få konflikter Snitt: 6,67 Viktighet (Snitt): 3,74 Standardavvikelse: 2,40 Median (M): 6,00 Kvartil 1 (K1): 5,00 Totalt ,67 3,74 6,03 29

30 Konflikthantering, fortsättning... I mitt team strävar vi snarare efter förståelse än konsensus när vi har olika åsikter Snitt: 6,67 Viktighet (Snitt): 7,40 Standardavvikelse: 1,66 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Totalt ,67 7,40 6,03 I mitt team har vi enats om regler så vi kan hantera konflikter lugnt och sansat Snitt: 3,33 Viktighet (Snitt): 6,42 Standardavvikelse: 1,94 Median (M): 2,00 Kvartil 1 (K1): 2,00 Kvartil 3 (K3): 5,00 Totalt ,33 6,42 6,03 30

31 Innovation/Engagemang Snitt: 5,64 Viktighet (Snitt): 6,77 Standardavvikelse: 2,33 Median (M): 6,00 Kvartil 1 (K1): 3,50 Kvartil 3 (K3): 7,00 Frågor i denna kategori 1. I mitt team hittar vi kreativa lösningar på problem 2. I mitt team är vi beredda att ta risker för att nå våra mål 3. I mitt team har vi inställningen att ingenting är omöjligt 4. I mitt team bevakar vi vad som händer i omvärlden och kan genomföra snabba förändringar 31

32 Innovation/Engagemang, fortsättning... I mitt team hittar vi kreativa lösningar på problem Snitt: 6,11 Viktighet (Snitt): 6,58 Standardavvikelse: 1,83 Median (M): 6,00 Kvartil 1 (K1): 6,00 Kvartil 3 (K3): 7,00 Totalt ,11 6,58 5,64 I mitt team är vi beredda att ta risker för att nå våra mål Snitt: 6,22 Viktighet (Snitt): 6,79 Standardavvikelse: 2,86 Median (M): 7,00 Kvartil 1 (K1): 5,00 Totalt ,22 6,79 5,64 32

33 Innovation/Engagemang, fortsättning... I mitt team har vi inställningen att ingenting är omöjligt Snitt: 4,67 Viktighet (Snitt): 6,54 Standardavvikelse: 2,45 Median (M): 4,00 Kvartil 1 (K1): 3,00 Kvartil 3 (K3): 7,00 Totalt ,67 6,54 5,64 I mitt team bevakar vi vad som händer i omvärlden och kan genomföra snabba förändringar Snitt: 5,56 Viktighet (Snitt): 7,18 Standardavvikelse: 2,13 Median (M): 6,00 Kvartil 1 (K1): 4,00 Kvartil 3 (K3): 7,00 Totalt ,56 7,18 5,64 33

34 Summering Utvecklingsbehov Fråga I mitt team har vi tillräckliga resurser för att lyckas I mitt team har vi enats om regler så vi kan hantera konflikter lugnt och sansat I mitt team sporrar vi varandra när arbetet går trögt I mitt team har vi förtroende för teamledaren I mitt team är teamets framgång viktigare än personlig framgång I mitt team är vi samstämmiga när det gäller prioriteringar och strategier I mitt team utarbetar vi målen tillsammans I mitt team är teamledaren beredd att ta strid för teamet när så behövs I mitt team har vi inställningen att ingenting är omöjligt I mitt team träffas vi ofta för informella diskussioner Prestation Viktighet Gap 5,00 8,28-3,28 3,33 6,42-3,09 4,89 7,76-2,87 6,56 9,18-2,62 5,89 8,49-2,60 5,33 7,84-2,51 5,44 7,74-2,30 6,67 8,80-2,13 4,67 6,54-1,88 4,56 6,29-1,73 Överprestation Fråga I mitt team har vi få konflikter I mitt team fördelar vi arbetet på ett rättvist sätt I mitt team spelar åldern ingen roll I mitt team har alla en klar bild av allas roller och ansvar i teamet I mitt team har vi tydliga roller fördelade efter var och ens kunnande och kompetens Prestation Viktighet Gap 6,67 3,74 2,92 7,78 6,52 1,26 9,00 8,04 0,96 6,89 6,69 0,20 7,22 7,04 0,18 Lägst enighet Fråga I mitt team har vi jämlikhet mellan könen I mitt team utarbetar vi målen tillsammans I mitt team är vi noga med att hålla varandra uppdaterade om vad som händer i teamet I mitt team anpassar teamledaren sin ledarstil efter vad olika situationer kräver I mitt team håller vi fokus både på övergripande strategifrågor och dagliga prioriteringar Prestation Standardavvikelse 6,78 3,70 5,44 3,43 6,11 3,06 6,22 3,03 5,89 3,02 Högst enighet Fråga I mitt team fördelar vi arbetet på ett rättvist sätt I mitt team har vi tillräckliga resurser för att lyckas I mitt team firar vi våra framgångar och ger varandra uppskattning för goda insatser I mitt team spelar åldern ingen roll I mitt team strävar vi snarare efter förståelse än konsensus när vi har olika åsikter Prestation Standardavvikelse 7,78 1,20 5,00 1,50 6,22 1,56 9,00 1,66 6,67 1,66 34

35 Summering, fortsättning... Viktigast Fråga I mitt team har vi förtroende för teamledaren I mitt team vet vi vad vår uppgift är och varför den är viktig I mitt team är teamledaren beredd att ta strid för teamet när så behövs I mitt team diskuterar vi öppet frågor som påverkar teamets arbete I mitt team är teamets framgång viktigare än personlig framgång Prestation Viktighet 6,56 9,18 8,22 8,81 6,67 8,80 6,89 8,49 5,89 8,49 Minst viktigt Fråga I mitt team har vi få konflikter I mitt team träffas vi ofta för informella diskussioner I mitt team har vi enats om regler så vi kan hantera konflikter lugnt och sansat I mitt team fördelar vi arbetet på ett rättvist sätt I mitt team har vi inställningen att ingenting är omöjligt Prestation Viktighet 6,67 3,74 4,56 6,29 3,33 6,42 7,78 6,52 4,67 6,54 35

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Din beteendestil och drivkrafter på jobbet - En sammanfattning ID: 90139 Ensize International AB Analysdatum: 2013-01-21 Tid: 18 minuter Utskriftsdatum: 2013-11-18

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Gruppens 12 egenskaper Ensize International AB Utskriftsdatum: 2013-11-18 Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan 15 162 53 Vällingby Martin.jansson@ensize.com

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

För dig som vill lösa en konflikt!

För dig som vill lösa en konflikt! KONFLIKTHANTERING För dig som vill lösa en konflikt! Målet är inte att vinna en konflikt utan det handlar om att förstå den. Konflikter är oundvikliga. Människor tycker helt enkelt inte alltid samma sak.

Läs mer

Inkluderande arbetsplatser och ledarskap

Inkluderande arbetsplatser och ledarskap Inkluderande arbetsplatser och ledarskap Gabriella Fägerlind ImplementDiversity AB gabriella@implementdiversity.com+ 46 (0)70 990 37 14 1 Mångfald Kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning,

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre Effektiva team Arbetsteam som fungerar på högre utvecklingsnivåer: Slutför sina projekt snabbare Producerar varor och tjänster med högre kvalitet Genererar större avkastning Högre utvecklingsnivåer?! En

Läs mer

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Grupp och team, vad och varför? - Nycklar för att lyckas - Ledarskapet - Sammansättningen - De olika faserna,

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 86849 Ensize International AB Analysdatum: 2012-11-30 Tid: 18 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Framgångsrikt ledarskap på distans

Framgångsrikt ledarskap på distans - Makes people and business successful - Framgångsrikt ledarskap på distans Markus Marklund www.proandpro.se Pro&Pro Luleå > 12 års ledarerfarenhet Skellefteå Vasa Ledare för team på en ort Sundsvall Laapenranta

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsplan för Uppsala Datavetare, 2016 3 Inledning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Användning 3 Organisationsmål 3 Mål gällande organisationen

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Bäste herrn,

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Projektet 2014 från ax till limpa!

Projektet 2014 från ax till limpa! Projektet 2014 från ax till limpa! Syfte: Att dela med oss av våra erfarenheter och beskriva vårt förhållningssätt i mötet med barn med så kallade problemskapande och annorlunda beteenden för att skapa

Läs mer

Agila metoder och motivation

Agila metoder och motivation Agila metoder och motivation Varför blir man produktiv av att flytta lappar på en whiteboard? Tomas Jansson tomas.jansson@kau.se Agila metoden Scrum Sprint planning Every 24 hours Daily scrum Sprint backlog

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Förskolans Arbetsplan 2016/2017

Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Avdelning Fantasiresan Stigens Friskola Innehållsförteckning Fokus under 2016-2017 Åtgärder enligt föregående utvärdering Mål och riktlinjer Normer och värden Utveckling

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr Surveys & analyzes Svenska kyrkan DEMO 2015-08-30-2015-09-06 DEMO Björkekärr Apmio AB www.apmio.se Åldermansgatran 10 Info@apmio.se 227 64 Lund 046-780 03 70 2 Innehållsförteckning Syfte... 5 Metod...

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Välkomna! www.ljk.se

Välkomna! www.ljk.se Välkomna! www.ljk.se Loredana Jelmini Varumärke Identitet så som ni när, med styrkor och svagheter Image bilden av er, den ägs av gästen och är alltid utifrån dennes perspektiv och således alltid sann

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Matchningsrapport. Rekrytering Idealprofil Kundservice

Matchningsrapport. Rekrytering Idealprofil Kundservice Matchningsrapport Idealprofil Kundservice Rekrytering 2013 Rekrytering 2013 Analysdatum: 2013-04-09 Utskriftsdatum: 2013-04-09 Ensize AB - Anders Anders Jansson Solleftegatan 15 162 53 Vällingby +46 73

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

P E R S O N A L P O L I C Y

P E R S O N A L P O L I C Y P E R S O N A L P O L I C Y Delaktighet, rätt kompe - tens och öppet ledarskap är nyckelbegrepp Åtgärder som rör anställda i Landstinget Sörmland ska ske utifrån gemensamma grundvärderingar, förankrade

Läs mer

Frågor som en grupp kan ställa sig om sig själva är:

Frågor som en grupp kan ställa sig om sig själva är: IMGD - Integrated Model of Group Development. Integrerad Modell för Grupputveckling. Susan Wheelan beskriver att en grupps utveckling omfattar fem faser. Hennes modell, IMGD, som hon formulerade år 2005,

Läs mer

Mall: Coachande frågor att ställa till teamet

Mall: Coachande frågor att ställa till teamet Mall: Coachande frågor att ställa till teamet Bakgrund Det moderna ledarskapet består av alltmer coachande inslag. I en coachande chefsroll är frågor ett av dina viktigaste verktyg. Det är med hjälp av

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

TEAM OCH TEAMLEDARSKAP

TEAM OCH TEAMLEDARSKAP TEAM OCH TEAMLEDARSKAP Susanna Bihari Axelsson Docent, Universitetslektor Grupp Två eller flera individer, som interagerar med varandra och där det finns en psykologisk relation mellan dem. (Wilson & Rosenfeld,

Läs mer

Snapshot ENSIZE AB. NKI Ensize AB Ensize AB - Peter Peter Karlsson Sofielundsvägen 4, 4 tr Box Sollentuna

Snapshot ENSIZE AB. NKI Ensize AB Ensize AB - Peter Peter Karlsson Sofielundsvägen 4, 4 tr Box Sollentuna Snapshot NKI Ensize AB 2014 ENSIZE AB ENSIZE AB Totalt har 75 av 271 slutfört analysen (28 %) Analysdatum: 2014-09-25 Utskriftsdatum: 2014-12-02 Sofielundsvägen 4, 4 tr Box 97 192 22 Sollentuna Innehållsförteckning

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Skolan föräldrar

Skolan föräldrar Skolan föräldrar 2013 1 Välj klass A. Klass 3a 6 33,3 B. Klass 3b 0 0 C. Klass 5a 12 66,7 D. Klass 5b 0 0 E. Ripan Östergårdsskolan 0 0 2 Kön A. Kvinna 16 88,9 B. Man 2 11,1 3 Jag upplever att mitt barn

Läs mer

NÄR MEDARBETARE BLIR OSÄKRA, ARGA, BITTRA HUR KAN DU HANTERA DET?

NÄR MEDARBETARE BLIR OSÄKRA, ARGA, BITTRA HUR KAN DU HANTERA DET? NÄR MEDARBETARE BLIR OSÄKRA, ARGA, BITTRA HUR KAN DU HANTERA DET? CHRISTER SANDAHL Chef i Äldreomsorgen Stockholm 12 maj 2016 13 maj 2016 Christer Sandahl, MMC, Karolinska Institutet Känslor smittar Chefens

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Vi ger kvinnor och män lika villkor till lärande eller gör vi? Om genusperspektiv i utbildning. Mia Heikkilä, Fil Dr Nokia, 2012-03-22

Vi ger kvinnor och män lika villkor till lärande eller gör vi? Om genusperspektiv i utbildning. Mia Heikkilä, Fil Dr Nokia, 2012-03-22 Vi ger kvinnor och män lika villkor till lärande eller gör vi? Om genusperspektiv i utbildning Mia Heikkilä, Fil Dr Nokia, 2012-03-22 Kunskaper om jämställdhet påverkar skolklimatet, skolklimatet påverkar

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

AGERUS SYSTEM UNDERSÖKNINGSRESULTAT UNDERSÖKNINGEN. MdH 2013 RAPPORT SKAPAD ORG. ENHET. +MdH SVARSFREKVENS. 66,7 % (644 av 965)

AGERUS SYSTEM UNDERSÖKNINGSRESULTAT UNDERSÖKNINGEN. MdH 2013 RAPPORT SKAPAD ORG. ENHET. +MdH SVARSFREKVENS. 66,7 % (644 av 965) AGERUS SYSTEM UNDERSÖKNINGSRESULTAT UNDERSÖKNINGEN MdH 2013 RAPPORT SKAPAD 2013-11-14 ORG. ENHET +MdH SVARSFREKVENS 66,7 % (644 av 965) 1 Till läsaren Detta är en sammanfattning av undersökningsresultatet

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2. Läroämnets uppdrag

Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2. Läroämnets uppdrag Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Konflikthantering. Tieto PPS AH085, 4.0.0, Sida 1

Konflikthantering. Tieto PPS AH085, 4.0.0, Sida 1 Sida 1 I nästan alla projekt förekommer motsättningar. Om dessa inte tas om hand i ett tidigt stadium kan de växa till konflikter som blir ett allvarligt hot mot projektets måluppfyllelse. Under projektet

Läs mer

Vinnande

Vinnande Vinnande Team @segermattias Betrakta formen? Vilken av de andra två formerna liknar den första mest? Helhet Del och Detaljer Hur är det att tillhöra ett team där alla är med och ingen lämnas utanför? Beskriv

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

STYRA LEDA COACHA. Rätt kompetenser i olika situationer maximerar ditt Ledarskap!

STYRA LEDA COACHA. Rätt kompetenser i olika situationer maximerar ditt Ledarskap! STYRA LEDA COACHA Rätt kompetenser i olika situationer maximerar ditt Ledarskap! 1 Har du färdigheterna som krävs för att möta morgondagens globala, virtuella och mångkulturella team? Vi ser idag hur trycket

Läs mer

Utvecklingsrapport Lars Andersson Med DecisionTech Leadership Team (5 personer) & Denna rapport tillhandahålls av:

Utvecklingsrapport Lars Andersson Med DecisionTech Leadership Team (5 personer) & Denna rapport tillhandahålls av: BB Utvecklingsrapport Lars Andersson Med DecisionTech Leadership Team (5 personer) 07.12.2016 & 15.03.2017 Denna rapport tillhandahålls av: Your Company 123 Main Street Smithville, MN 54321 612-123-9876

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Strategi för en robust samarbetskultur

Strategi för en robust samarbetskultur Strategi för en robust samarbetskultur A. Hur gör vi det lätt för medarbetarna att lösa problem tidigt och smidigt? B. Hur främjar vi ökad kunskap, vilja och förmåga till konstruktivt samarbete bland medarbetarna?

Läs mer

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1 Om MLC360 FEEDBACK MLC 360 Feedback är framtagen för professionella användare som verktyg för utveckling av individer, grupper samt verksamheter inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Här finns

Läs mer

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter - Lärare UTBILDNINGSKONTORET 2014-08-25 Färdigheter Omsätter goda kunskaper undervisningen. Skapar helhet och sammanhang för eleverna. Har svårt att

Läs mer