Grön energi projektanalyskurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grön energi projektanalyskurs"

Transkript

1 Grön energi projektanalyskurs reeep

2 RETScreen Internationals Grön Energi Projektanalyskurs har skapats för att användas av utbildningscentra och utbildande organisationer över hela världen, men även av proffessionella utövare och studenter i ett format för självstudier på distans. Varje träningsmodul kan presenteras som ett separat seminarium eller workshop, eller som en del av en hel kurs inom högskola eller universitet. Kombinerat kan de erbjudas som tvåveckors intensivkurs eller en kurs över en hel termin. Förutom presentationsbilder, instruktörsröst och notat, tillgängliga nedan, innehåller träningsmaterialet en samling av fallstudier och en teknisk lärobok (www.retscreen.net).

3 Grön energi projektanalyskurs INTRODUKTION TILL MODULEN FÖR ANALYS AV GRÖNA ENERGIPROJEKT Översikt av kursinnehåll Nuläget för gröna energiteknologier Analys av gröna energiprojekt med programvaran RETScreen Analys av växthusgasutsläpp med programvaran RETScreen Analys av lönsamhet och risk med programvaran RETScreen Sammanfattning PROJEKTANALYSMODULEN FÖR VINDKRAFTPROJEKT PROJEKTANALYSMODULEN FÖR SMÅ VATTENKRAFTVERK PROJEKTANALYSMODULEN FÖR SOLCELLER MODUL FÖR ANALYS AV KRAFTVÄRMEPROJEKT PROJEKTANALYSMODUL FÖR UPPVÄRMNING MED BIOENERGI PROJEKTANALYSMODULEN FÖR SOLVÄRMDA LUFTBURNA VÄRMESYSTEM PROJEKTANALYSMODUL FÖR SOLUPPVÄRMDA VATTENSYSTEM PROJEKTANALYSMODULEN FÖR PASSIVA SOLVÄRMESYSTEM MARKVÄRMEPUMPAR PROJEKTANALYSMODUL

4 Disclaimer This publication is distributed for informational purposes only and does not necessarily reflect the views of the Government of Canada nor constitute an endorsement of any commercial product or person. Neither Canada, nor its ministers, officers, employees and agents make any warranty in respect to this publication nor assume any liability arising out of this publication. Minister of Natural Resources Canada

5 INTRODUKTION TILL MODULEN FÖR ANALYS AV "GRÖNA" ENERGIPROJEKT Översikt av kursinnehåll Nuläget för "gröna" energiteknologier Analys av "gröna" energiprojekt med programvaran RETScreen Analys av växthusgasutsläpp med programvaran RETScreen Analys av lönsamhet och risk med programvaran RETScreen Sammanfattning

6

7 Introduktion till analys av gröna energiprojekt Clean Energy Project Analysis Course Clean Energy Project Analysis är r en fallstudie- baserad kurs för f r ingenjörer och universitetsstuderande som vill lära l sig att bättre b analysera teknisk rimlighet och lönsamhet för f r tänkbara t gröna energiprojekt. RETScreen International Clean Energy Decision Support Centre Utvecklar verktyg som underlättar för f r planerare, beslutsfattare och industriföretag retag att överväga energieffektiva och förnybara f energiteknologier vid det mycket viktiga inledande planeringsstadiet. Dessa verktyg minskar kostnaderna väsentligt v för f r att bedöma tänkbara t projekt Gör r dessa verktyg tillgängliga gratis för f r användare ndare över hela världen v via Internet & CD-ROM Utbildning och teknisk support erbjuds genom ett internationellt nätverk n av RETScreen utbildare Industriella produkter och tjänster kan nås n s via en marknadsplats påp Internet Efter att kursen fullföljts.. ljts.. Kommer Ni att vara mer medveten om tillämpningar för f grön energi Och Ni kommer att kunna utföra preliminära ra analyser av teknisk och ekonomisk med hjälp av programvaran RETScreen Solvägg - Hyreshus Lärarbostad, Botswana Foto: Enermodal Foto: Vadim Belotserkovsky 1

8 Kursens omfattning Introduktion till analys av «gröna» energiprojekt Analys av vindenergiprojekt Analys av små vattenkraftprojekt Analys av solcellsprojekt Analys av kraftvärmeprojekt rmeprojekt Analys av uppvärmning med biobränsle Analys av solvärmda luftburna värmesystem v Analys av projekt för f r soluppvärmning av vatten Analys av projekt för f r passiv solvärme Analys av jord- och bergvärmepumpsprojekt rmepumpsprojekt Analys av kylprojekt Kursdokumentation Ladda ner gratis på: p 2

9 Programvara och data RETScreen International Programvaa för f r analys av «gröna» energiprojekt Modeller för f «gröna» energiteknologier Internationell produktdatabas utrustningsleverantörer rer Internationella meteorologiska data markmätsstationer Satellitbaserad ytmeteorologi och solenergidata från NASA Direktkopplad användarmanual ndarmanual Studiematerial Kurs I analys av gröna energiprojekt Presentationsbilder e-läromaterial Röst Talarens anteckningar e-lärobok och fallstudier Solvärmt Kommunalt bad e-lärobok och fallstudier Analys av gröna energiprojekt: RETScreen Uppbyggnad och tillämpningsexempel Elektronisk lärobok på professionell och universitetsnivå Bakgrund när det gäller teknologier Detaljerad beskrivning av algoritmerna i RETScreen Mer än 60 internationella fallstudier för verkliga projekt Gratis tillgängligt på engelska och franska 3

10 Marknadsplats och kalender Internet-baserad marknadsplats Knyter samman industri och kunder on-line Sök på ämne, teknologi och region Exampel: Utrustningsleverantörer, PV, Nord-Amerika Serviceföretag, vindenergi, Europa Allmänna och privata Internet Forum On-line utbildningskalender och registrering Innehåll i introduktionsmodulen Kursöversikt (genomförd) Utvecklingsläge ge för f gröna energiteknologier Analys av gröna energiprojekt med programvaran RETScreen Analys av växthusgasutslv xthusgasutsläpp med programvaran RETScreen Analys av lönsamhet l och risker med programvaran RETScreen Sammanfattning CANMET Energy Technology Centre - Varennes 4

11

12

13 Utvecklingsläge ge för f gröna energiteknologier Kurs i analys av «gröna» energiprojekt Vindfarm Passiv soluppvärmning Foto: Nordex Gmbh Foto: McFadden, Pam DOE/NREL Mål Öka medvetenheten om teknologier för f r förnybar f energi och effektiv energianvändning ndning Marknader Typiska tillämpningar Elgenerering med träavfall Foto: Warren Gretz, NREL PIX Solcellsel och solvärme för varmvatten Foto: Vadim Belotserkovsky Definitioner Gröna Energi teknologier Effektiv energianvändning ndning Använda mindre primärenergi för att uppnå samma nytta Förnybar energi Använda outtömliga naturresurser för att klara energibehov 100% Energy Demand Primärenergi 75% 50% 25% Superisolerad bostad med passiv solvärme Foto: Jerry Shaw 0% Konventionell Conventional Effektiv Efficient Effektiv Efficient och & förnybar Renewable 1

14 Skäl l för f gröna energiteknologier Miljömässiga Klimatförändring Lokal förorening Ekonomiska Sociala Livs-cykelkostnad Fossila bränslen tar slut Arbetstillfällen skapas Minskat importbehov Ökande energibehov (x3 by 2050) Wind Vindenergi Energy: Electricity Elproduktionskostnad Generation Costs Elkostnad UScent/kWh Years År Källa: National Laboratory Directors for the U.S. Department of Energy (1997) Gemensamma egenskaper hos gröna energiteknologier Jämförda med konventionella teknologier: Typiskt större investeringsbehov I allmänhet lägre driftkostnader Mer miljövänliga Ofta kostnadseffektiva med avseende på livscykelkostnader Totalkostnad för f r ett energisystem Total kostnad Total kostnad inköpspris = inköpspris + årlig kostnad för bränsle, drift och underhåll + kostnad för större reparationer + avvecklingskostnader + finanseringskostnader + etc. 2

15 Teknologier för f r förnybar f elgenerering Vindenergi Teknologi & Tillämpningar Vind Rotorblad Hus med växellåda och generator Kräver bra vindförh rhållanden (>4 m/s på 10 m höjd) Kustområden, runda kullar, öppna slätter Tillämpningar: Vind Navhöjd Torn Nätanslutet Warren Gretz, NREL PIX Isolerat nät Phil Owens, Nunavut Power Enskild Southwest Windpower, NREL PIX Vindenergimarknad Annual Årliga installationer Wind Turbine av Installations vindturbiner över Worldwide hela världen MW Installerad kapacitet (2003): MW (~20,6 millioner bostäder som använder kwh/år med 30% kapacitetsfaktor ) Tyskland: MW Spanien: MW Förenta staterna: MW Danmark: MW MW år 2007 (prognos) Källa: Danska vindjkraftverksleverantörers förening, BTM Consult, World Wind Energy Association, Renewable Energy World 3

16 Småskalig vattenkraft Teknologi & Tillämpningar DELAR I ETT VATTENKRAFTVERK Damm Förbiledning Reservoir Typer av anläggningar: Med damm Strömkraftverk Tillämpningar: Nätanslutet Isolerat nät Enskild Francisturbin Inloppstub Generator Turbin Avloppstub Marknad för f r småskalig skalig vattenkraft 19% av all el i världen v genereras med vattenkraft Globalt: MW utbyggd kapacitet (effekter < 10 MW) Prognos: MW till 2020 Kina: anläggningar (effekter < 25 MW) MW utbyggt ytterligare MW utbyggnadsvärt Europa: MW utbyggt ytterligare MW utbyggnadsvärt Canada: MW utbyggt ytterligare MW utbyggnadsvärt Källor: ABB, Renewable Energy World, and International Small Hydro Atlas Litet vattenkraftverk Solceller (PV) Teknologi & Tillämpningar Solpanel Hushållsanläggning Solcellscentral Lokal central på byggnad Kraftledning Kraftverksbyggnad Nerströmsområde Styrenhet Mätare Distributions system Mätare Foto: Tsuo, Simon DOE/NREL Ackumulator Belysning Solcellsdriven vattenpump Nätansluten solcellsanläggning Foto: Strong, Steven DOE/NREL 4

17 Marknad för f r solceller 800 Årlig installation av solceller över hela världen Installerad kapacitet globalt (2003): MW p (~1,2 miljoner bostäder som använder kwh/år) 32% ökning av leveranser under MWp Källa: PV News Samproduktion av värme v och el (kraftvärme) rme) Samtidig produktion av två eller fler nyttiga energiformer från n en primärenergik renergikälla Värmeåtervinningsverkningsgrad (55/70)=78,6% Totalverkningsgrad (30+55/100)=85,0% Rökgaser 15 enheter Värme Avgaspanna 55 enheter Värmelast Värme i rökgaser Bränsle 100 enheter 70 enheter Värmekraftverk Generator El 30 enheter Ellast Samproduktion av el och värme v Tillämpningar, bränslen, utrustning Olika tillämpningar Olika bränslen Biomassa för kraftvärme Foto: Gretz, Warren DOE/NREL Olika typer av utrustning Foto: Gaz Metropolitan Förbränningsmotor för elproduktion Foto: Rolls-Royce plc 5

18 Samproduktionsbeskrivning Tillämpningar Fjärrv rrvärmeanläggningar Industriprocesser Bostadsområde de Uppvärmning av industrilokal, köpcentrum k eller enskild bostad El och värme, stadshuset i Kitchener Foto : Urban Ziegler, NRCan El och fjärrvärme från deponigas, Sverige Foto : Urban Ziegler, NRCan Mikroturbin vid växthus Foto : Urban Ziegler, NRCan Samproduktionsbeskrivning Energikällor Fossila bränslen Naturgas Diesel och eldningsoljor Kol, torv. Förnybara bränslen Hyggesrester Industriellt avfall Deponigas och rötgas Jordbruksavfall Kommunalt avfall Energigrödor etc. Geotermisk energi Vätgas etc. Biomassa för kraftvärme Foto : Warren Gretz, DOE/NREL Geotermisk geyser Foto : Joel Renner, DOE/ NREL PIX Samproduktion Utrustning och processer Utrustning för f r kylning Kompressor Absorptions kylare Värmepump, etc. Utrustning för f r värmeproduktionv Panna (hetvatten, varmluft) Värmeväxlare för spillvärme Heat pump, etc. Elproduktionsprocesser Ångturbin Förbränningsmotor Gasturbin Gas turbine-combined cycle Bränslecell, etc. Gasturbin Foto: Rolls-Royce plc Kylanläggning Foto: Urban Ziegler, NRCan 6

19 Samproduktion av el och värme. v Marknad Region Kanada USA Kina Ryssland Tyskland UK Brasilien Indien SydAfrika Världen Eleffekt 12 GW 67 GW 32 GW 65 GW 11 GW 4,9 GW 2,8 GW 4,1 GW 0,5 GW 247 GW Kommentar Mest papper&massa samt petrokemisk industri Växer snabbt, policystöd d för f r samproduktion Huvudsakligen koleldad samproduktion C:a 30% av el från n samproduktion Växande marknad för f r kommunal kraftvärme rme Starkt ekonomiskt stöd d för f r förnybar f energi I separata elnät Huvudsakligen bagassbaserad i sockerbruk Ersätter huvudsakligen kolkondenskraft Förväntas öka med 10 GW per år Källa: World Survey of Decentralized Energy 2004, WADE Förnybar energi förf Uppvärmning & Kylning Värme från n biobränslen Teknologi & Tillämpningar Flisning av ved Kontrollerad förbrf rbränning av ved, jordbruksavfall, kommunalt avfall etc för f r att generera värmev Enstaka byggnad eller fjärrvärme Photo Credit: Wiseloger, Art DOE/NREL Värmepanna Foto: Oujé-Bougoumou Cree Nation 7

20 Marknad för f r värme v från biobränslen Globalt: Biomassa bidrar med 11% av den totalt tillförda primärenergin (TTPE) Mer än 20 GW th installerad värmeeffekt Utvecklingsländer: nder: Matlagning, uppvärmning Inte alltid uthålligt utnyttjande Afrika: 50% of TTPE Indien: 39% of TTPE Kina: 19% of TTPE New Nyinstallation Installations av små of (<100 Small kw) Industrialised countries: Scale uppvärmningssystem (<100 kw) Biomass för Uppvärmning, el, processvärme Heating biobränsle Systems i Österrikein Austria Finland: 19% of TTPE Sweden: 16% of TTPE Österrike: 9% of TTPE Danmark: 8% of TTPE 0 Canada: 4% of TTPE USA: 68% av förnybar energi Eldstad Photo: Ken Sheinkopf/ Solstice CREST Källa: Ingwald Obernberger citing the Chamber of Agriculture and Forestry, Lower Austria Källa: IEA Statistics Renewables Information 2003, Renewable Energy World 02/ Sol för f r luftburen värmev Teknologi & Tillämpningar Kollektor för f r luft för-värmning (ej glasad) Kall luft värms v när n r den passerar genom små hål l i metallplåt (Solarwall TM ) En fläkt cirkulerar den värmda luften genom byggnaden Perforerad kollektorplåt Frisk luft Diffusor i väggen Fläkt Marknad för f r luftburen solvärme Förvärmning rmning av ventilations- luft för f r byggnader med stort friskluftbehov Torkning av jordbruksprodukter Lönsamt vid nyanläggning eller stort renoveringsbehov Industribyggnader Foto: Conserval Engineering Torkning av jordbruksprodukter Foto: Conserval Engineering 8

21 Solvärmda vattensystem Teknologi & Tillämpningar Kollektorer med eller utan glastäckning Varmvattenlager (tank eller bassäng) Kommersiella byggnader, institutioner eller pooler Aquakultur Laxkläckningsanläggning Marknad för f r solvärmda vattensystem Mer än n 30 millioner m 2 kollektoryta över hela världen v Europe: 10 millioner m 2 of kollektoryta i drift Årlig tillväxt 12% Tyskland,Grekland, Österrike Mål för 2010: 100 millioner m 2 Stark världsmarknad v för f r värmning v av pooler i badanläggningar Barbados har anläggningar Villor och pooler Flerbostadsvus Source: Renewable Energy World, Oak Ridge National Laboratory Foto: Chromagen Passiv solvärme Teknologi & Tillämpningar Kan bidra med 20 to 50% av uppvärmningsbehov under eldningssäsongen songen Ökat utnyttjande genom effektiva fönster f vända v mot söder Värmelagring i byggnadsstommen Vinter Sommar Passiv solvärme för flerbostadshus Utnyttja skuggning för f r att undvika värmev rmeöverskott sommartid Foto: Fraunhofer ISE (from Siemens Research and Innovation Website) 9

22 Marknad för f r passiv solvärme Användning ndning av effektiva fönster är r standardutförande rande för r passiv solvärme idag För r nybyggnad ingen eller låg g extrakostnad Effektivare fönster Byggnadens orientering Lämplig skuggning Konkurrenskraftigt för f r nya byggnader och renoveringar Bostadshus Kommersiell byggnad DOE/NREL Foto: Gretz, Warren Foto: DOE/NREL Markvärmepumpar rmepumpar Teknologi & Tillämpningar Vertikal markkrets Vattenburet värmev rme- eller kylsystem Electricitet driver en ångkompressionsprocess Värme tas från n marken vintertid och kyls bort till marken sommartid Horisontell markkrets Marknad för f r markvärmepumpar rmepumpar Markvärmepump för villa Världen: installationer Total capacitet MW th Årlig tillväxt 10% USA: installationer årligen Sverige, Tyskland, Schweiz stora marknader i Europa Kommersiella byggnader, institutions- och industribyggnader Canada: Mer än bostäder Mer än anläggningar i industri och kommersiella byggnader 435 MW th installerat Foto: Geothermal Heat Pump Consortium (GHPC) DOE/NREL 10

23 Andra kommersiella Gröna energiteknologier Bränslen: etanol och bio-diesel Effektiva kylsystem Elmotorer med variabelt varvtal Dagsljusanvändning ndning och effektiv belysning Värmeåtervinning från ventilationsluft Annat Jordbruksavfall som bränsle Foto: David and Associates DOE/NREL Effektiv kylanläggning i ishall Dagsljusanvändning och effektiv belysning Foto: Robb Williamson/ NREL Pix Kommande Gröna energiteknologier Soltermiska kraftverk Kraftverk som utnyttjar havets temperaturskillnader Tidvattenkraftverk Photo Credit: Gretz, Warren DOE/NREL Solkraftverk med paraboliska kollektorer Kraftverk drivna av havsströmmar Vågkraftverk etc. Solkraftverk med reflektorer och central kollektor i ett torn Foto: Sandia National Laboratories DOE/NREL Slutsatser Det finns kostnadseffektiva möjligheter Parks Canada PV-vind hybridanläggning (Arctic at 81 N) Många lyckade tillämpningar Växande marknader Foto: Michael Ross Renewable Energy Research Förnybara energikällor och effektiv energiteknik är tillgängliga Installation av 600 kw vindturbin Foto: Nordex Gmbh PV driven telefon Foto : Price, Chuck 11

24 Frågor? 12

25

26

27 Analys av gröna energiprojekt med programvaran RETScreen Clean Energy Project Analysis Course Standardanalys i fem steg Energimodell Kostnadsanalys Växthusgasutsläpp Finansiell sammanfattning Känslighets- och riskanalys Valfritt Valfritt Arbetsblad Klicka på blå hyperlänkar eller flytande ikoner för att komma åt data Projektets kassaflöde Beredd att ta beslut Mål Illustrera hur preliminära ra lämplighetsstudier kan användas ndas Demonstrera hur programvaran RETScreen fungerar Visa hur RETScreen underlättar identifiering och bedömning av tänkbara projekt Processen för f r genomförande av ett energiprojekt Förstudie Projektstudie Planering och konstruktion Betydande hinder «Gröna» Installation och energilösningar drifttagning övervägs ofta inte från början 1

28 Frågor Vilken noggrannhet är r tillräcklig vid uppskattning av projektkostnader? Hur mycket kostar det att göra g kostnadsuppskattningen? Avvägning mellan noggrannhet och kostnad Osäkerhetsintervall uttryckt som uppskattad kostnad dividerad med slutlig kostnad i konstant penningvärde Uppskattning med budgetofferter osäkerhet ±10% Bindande offerter, kostnad inom ±5% Slutlig kostnad Byggnadsskede Projektstudie, osäkerhet inom ±15 till 25% Förstudie, osäkerhet inom ±40 till 50% 100 $ till $! Tid När r bör b gröna energiteknologier bedömas? Behov av ett energisystem Förstudie Projektstudie Preliminära ra lämplighetesstudier Ny anläggning eller renovering av gammal Höga kostnader för f konventionella lösningarl Intresse från n beslutsfattare och berörda rda Tillstånd kan erhållas Finansiering kan erhållas Lämplig grön energikälla tillgänglig lokalt 2

29 Projektets genomförbarhet beror påp flera faktorer (Exempel: Vindkraft) Primärenergiresurs renergiresurs påp platsen (d v s medelvindhastighet) Vindturbin med torn Utrustningens prestanda (d v s vindturbinens karakteristik) Erforderlig investering (d v s vindturbin, torn, planering och konstruktion) Driftkostnader (d v s rengöring av turbinblad mm) Kostnad för f r alternativ (t ex för diesel generatorer på avlägsen plats) Projektets genomförbarhet beror på flera faktorer forts. Minskad kostnad förf köpt energi (d v s råkraftpris) Vindenergi Finansiering (d v s skuld, amorteringstid och ränta) Skatter påp utrustning och intäkter Foto: Middelgrunden Vindkraftkooperativ Miljöprestanda för f r ersatt teknik (baserad på naturgas, olja, kol, vattenkraft eller kärnenergi) Miljöskatter eller subventioner (t ex koldioxidavgifter, gröna certifikat eller investeringsstöd) Beslutsfattarens lönsamhetskriterier l (d v s internränta, pay-backtid, nuvärde, energiproduktionskostnad) Varför r använda nda RETScreen? Underlättar preliminära ra bedömningar Kräver relativt lite indata från användaren Automatisk beräkning av tekniska och finansiella nyckeltal Kostar 1/10th av vad andra metoder kräver Standardiserad metodik ger objektiva jämfj mförelser Förbättrar möjligheterna m för f r lyckosamt införande av gröna energiprojekt 3

30 Validering av RETScreen Exempel Alla modeller är validerade genom jämförelser med data från n tillverkare eller mätningar.. Energi PV Power kwh (kwh) HOMER RETScreen Verkningsgrad % Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Månad Month Jämförelse av solcellsenergi enligt RETScreen och Homer 100% 80% 60% 40% 20% 0% RETScreen Tillverkare Verkningsgrad för vattenturbin: RETScreen jmf med tillverkare 0% 20% 40% 60% 80% 100% Procent av nominellt flöde och/eller genom jämförelser med andra simuleringsverktyg Demonstration av programvaran RETScreen (Exempel: Vindenergiprojektmodell) Standardanalys i fem steg Energimodell Kostnadsanalys Växthusgasutsläpp Finansiell sammanfattning Känslighets- och riskanalys Valfritt Valfritt Arbetsblad Klicka på blåa hyperlänkare Eller flytande ikoner för att komma åt data Projektets kassaflöde Beredd att ta beslut Integrerade möjligheter Väderdata Produktdata Direktansluten manual Kurs för användare Lärobok Fallstudier Marknadsplats on-line Internetforum 4

31 Färgkoder för f r celler Celler för indata och resultat Vit Resultat beräknat av modellen Gul Indata erfordras för beräkningarna Blå Grå Indata- erfordras för beräkningarna och utnyttjande av databasen Indata endast som referens. Behövs inte för beräkningarna 5

32 6

33 7

34 Programvaran RETScreen Metod för f r lönsamhetsanalysl Jämförelse: Basfall med föreslaget f fall Konventionellt system med grönt energisystem Exempel: Standardfasad påp byggnad värmd med naturgaseldat luftburet värmesystem v jämförd med Solarwall fasad och luftburen solvärme komplettetterad naturgaseldning Installation av Solarwall på skola i Yellowknife Foto : Arctic Energy Alliance 8

35 Demonstration av programvaran 20 MW Vindkraftprojekt Indata/Resultat (RETScreen ) Scenario #1 (Merchant Plant) Scenario # 2 (Green Power Plant) Lokalisering: Medelvindhastighet: Minskade växthusgasutslv xthusgasutsläpp: Anläggningskostnad: Subvention för f r förnybar f energi:: Koldioxidavgift (kolkraftverk): Amorteringstid: Positivt kassaflöde: Ränta påp investering: Calgary, Alberta 4,4 m/s tco 2 / år $/kw 0 $/kwh 0 $/ton 10 år 42,7 år - 7,1% Pincher Creek,Alberta Lethbridge 7,00 m/s tco 2 / år $/kw 0, $/kwh 5 $/ton 15 år 5,2 år 22,8% Demonstrationsexempel Fall 1 Fall 1 (Merchant Plant) Calgary, AB 4,4 m/s $/kw t CO2 / år 0 $/kwh 0 $/ton 10 år 42,7 år - 7,1% Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Mercant anläggningen, fall 1 Levererad förnybar energi 25,6 GWh/år Anläggningskostnad 34,8 MUSD Minskade växthusgasutsläpp 25 kton CO 2/år Ackumulerat kassaflöde USD År efter driftstart Återbetalningstid: Mer än 25 år Netto nuvärde 27,2 MUSD Demonstrationsexempel Vindhastighet och CO 2 -utsläpp Fall 1a Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Fall 1a, Pincher Creek AB Levererad förnybar energi 64,6 GWh/år Anläggningskostnad 34,8 MUSD Minskade CO 2-utsläpp 63,5 kton/år (Green Power Plant) Pincher Creek, AB Lethbridge 7,00 m/s ton CO2 /år 18,2 år 4,8% Ackumulerat kassaflöde USD År efter driftstart Internränta 4,8% Återbetalningstid 18,2 år Netto nuvärde 8,8 MUSD 9

36 Demonstrationsexempel Investeringsbehov Fall 1b Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Fall 1b, Pincher Creek AB Levererad förnybar energi 64,6 GWh/år Anläggningskostnad 30,4 MUSD Minskade CO 2-utsläpp 63,5 kton/år $/kw 16,5 år 6,5% Ackumulerat kassaflöde USD År efter driftstart Internränta 6,5% Återbetalningstid 16,5 år Netto nuvärde 4,5 MUSD Demonstrationsexempel Subvention för f r förnybar f energi Fall 1c Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Fall 1c, Pincher Creek AB Levererad förnybar energi 64,6 GWh/år Anläggningskostnad 30,4 MUSD Minskade CO 2-utsläpp 63,5 kton/år 0, $/kwh 10,1 år 17,7% 7% Ackumulerat kassflöde USD År efter driftstart Internränta 17,7% Återbetalningstid 10,1 år Netto nuvärde 15,4 MUSD Demonstrationsexempel Koldioxidavgift Fall 1d Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Fall 1d, Pincher Creek AB Levererad förnybar energi 64,6 GWh/år Anläggningskostnad 30,4 MUSD Minskade CO 2-utsläpp 63,5 kton/år 5 $/ton 7,5 år 20,1% Ackumulerat kassaflöde USD År efter driftstart Internränta 20,1% Återbetalningstid 7,5 år Netto nuvärde 19,8 MUSD 10

37 Demonstrationsexempel Amorteringstid Fall 2 Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Fall 2, Pincher Creek AB Levererad förnybar energi 64,6 GWh/år Anläggningskostnad 30,4 MUSD Minskade CO 2-utsläpp 63,5 kton/år 15 år 5,2 år 22,8% Ackumulerat kassaflöde USD År efter driftstart Internränta 22,8% Återbetalningstid 5,2 år Netto nuvärde 19,5 MUSD Frågor? 11

38

39

40

41 Analys av växthusgasutslv xthusgasutsläpp med programvaran RETScreen Kurs i analys av «gröna» energiprojekt Foto: Environment Canada Minister of Natual Resources Canada Mål Introducera en metodik för f bäräkning av minskningen av växthusgasutsläpp Demonstrera växthusgasutsläppsanalys med programvaran RETScreen Vad behöver beräknas? Årliga utsläpp av växthusgaserv Referensfall (typiskt konventionell teknologi) jämfört med föreslaget fall (grön energiteknologi) Enheter: ton CO 2 per år CH 4 och N 2 O utsläpp konverteras till ekvivalent mängd CO 2 med avseende på deras inverkan på global uppvärmning 1

42 Hur genomförs beräkningen? Minskat årligt växthusgasutslv xthusgasutsläpp (t (t CO2 ) = Emissionsfaktor för r referensfall (t /MWh) CO2 (t CO - Emissionsfaktor för f föreslaget fall (t /MWh) CO2 (t CO Årligen levererad x energi för f slutlig användning ndning (MWh) RETScreen justerar den årliga minskningen för f r att ta hänsyn till transmissions och distributionsförluster rluster samt transaktionsavgift för f r växthusgasintv xthusgasintäkter (Version 3.0 eller högre) h Modell for analys av minskade växthusgasutsläpp i RETScreen Standardiserad metod utvecklad av NRCan tillsammans med United Nations Environment Programme (UNEP), UNEP s s RISØ Centre on Energy, Climate and Sustainable Development (URC), och Världsbankens V Prototype Carbon Fund (PCF) Validerad av en grupp experter från n regeringar och industrin Typer av analyser Standard analys: RETScreen använder nder automatiskt standardvärden rden från n IPCC och industrin för: f Faktorer för omräkning av CH4 och N2O till ekvivalent mängd CO2 Utsläpp av CO2, CH4, och N2O för vanliga bränslen Verkningsgrader från bränslen till el eller värme Anpassad analys: Användaren ndaren anger dessa värden v Användar ndar-definieraddefinierad analys: Användaren ndaren sätter s in utsläppsfaktorer för f r växthusgaser v direkt (Version 3.0 eller högre) h Bränslen och omvandlingsverkningsgrader anges ej 2

43 Definiering av referensnivå Olika referensnivåer er för f r beräkning av växthusgasutslv xthusgasutsläpp Historisk statisk nivå (all existerande produktionskapacitet) Historisk statisk nivå baserad på nuvarande trender Framtida statisk nivå baserad på utbyggnadsplaner Framtida marginell dynamisk nivå Andra RETScreen tillåter ter en ändring av referensnivån n under genomförande av ett projekt (Version 3.0 eller högre) h Kan baseras påp internationellt, nationellt eller regionalt område Förhandlas fortsättningsvis ttningsvis via Kyoto Protokollet Användare ndare måste m kunna försvara f val av referensnivå och bör b r inte överskatta utsläppsminskningarna RETScreen underlättar CDM och JI projekt inom Kyoto Protokollet Clean Development Mechanism (CDM) projekt: Industriländer eller företag som investerar i projekt som ger lägre växthusgasutsläpp i utvecklingsländer kan tillgodoräkna sig utsläppsminskningen Småskaliga CDM projekt kan använda nda förenklade f referensnivåer er Elprojekt 15 MW Energieffektiviseringsprojekt som sparar 15 GWh per år Joint Implementation (JI) projekt: Industriländer eller företag kan tillgodoräkna sig utsläppsminskningar genom investeringar i ett annat land som har utsläppsminskningsmål angivna i Kyoto Protokollet (i Annex I Länder) Projekt typiskt i länder med snabb ekonomisk utveckling CDM and JI projekt behöver visa pluseffekt utsläppsminskning utöver vad som uppnås s i referensscenariet 3

44 Slutsatser RETScreen beräknar den årliga minskningen av växthusgasutsläpp för f gröna energiprojekt jämfj mförda med ett referenssystem Lätt att använda, nda, men kräver att användaren ndaren definierar referensscenariet noga för f r större projekt. Modellen beaktar kommande regler i Kyoto Protokollet på förstudienivån För r att behålla trovärdighet rdighet bör b r användare ndare inte överskatta minskningen av växthusgasutslv xthusgasutsläppen från föreslagna projekt Frågor? Foto: Environment Canada 4

45

46

47 Lönsamhets- och riskanalys med RETScreen Kurs i analys av gröna energiprojekt Foto: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix Mål Introducera metodiken i RETScreen för r lönsamhetsanalys l av ett tänkbart grönt energiprojekt Överblicka viktiga finansiella indata Granska nyckeltal för finansiell lönsamhet Studera antagenden för kassaflödesberäkningar Belysa skillnader mellan initialkostnader, enkel pay-back och finansiella nyckeltal Demonstrera RETScreen arbetsblad: Ekonomisk sammanfattning Visa hur subventioner, produktionsstöd, d, skatter och andra styrmedel kan beaktas i lönsamhetsanalysenl Introducera känslighetsk nslighets- och riskanalys med RETScreen Demonstrera arbetsbladet KänslighetsK nslighets- och riskanalys i RETScreen (Version 3.0 eller högre) h gre) 1

48 Ackumulerat kassaflöde USD Ackumulerat kassaflöde i vindkraftprojekt Vindkraftpark, Andhra, Indien Levererad förnybar elenergi 40,7 GWh/år Total investering USD Ackumulerat kassaflöde USD År IRR och ROI 20,1% Återbetalningstid för eget kapital 6,7 år Netto nuvärde USD Initialkostnader och återkommande kostnader: Telekommunikation påp avlägsen plats som exempel Dieselgenerator+batteri (referensfall): Initialkostnad: $ Årlig kostnad: 1000$för bränsle* Batteriutbyte vart fjärde år (1 500 $)* Service av dieselgenerator vartannat år (1 000 $)* Solcell (PV)+batteri (föreslaget fall): Initialkostnad: $ Batteriutbyte vart femte år (2 000 $)* Kostnad (k$) Kostnad (k$) Service dieselgenerator Bränsle Batteriutbytet Initialkostnad År Batteriutbyte Initialkostnad År *Inflation och bränsleprisökning 2,5% per år Bestämning av lönsamhet: l Exempel: Avlägsen telekommunikationsanläggning Hur kan dieselgenerator och solcellsystem jämfj mföras? Dieselgenerator: lägre initialkostnad Solceller: lägre återkommande kostnader RETScreen beräknar indikatorer som tar hänsyn h till intäkter och utgifter över hela projektets livslängd! Återbetalningstid för eget kapital 3,8 år IRR och ROI 22,3% Netto nuvärde USD År 2

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Lönsamheten i vindkraft

Lönsamheten i vindkraft Lönsamheten i vindkraft - En studie om den förväntade lönsamheten i landsbaserad vindkraft. Luciano Jensen SLU, Department of Economics Thesis No 491 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2007

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund GRINDA WÄRDSHUS Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund Abstract: Grinda Wärdshus is located on the island Grinda in the northeastern part

Läs mer

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker ISRN LUTMDN/TMHP 07/5159 SE ISSN 0282-1990 Småskalig Vattenkraft Anna Ranmarker Thesis for the Degree of Master of Science Division of Efficient Energy Systems Department of Energy Sciences Faculty of

Läs mer

Distribuerad energiproduktion som sociotekniskt system

Distribuerad energiproduktion som sociotekniskt system UPTEC STS 15021 Examensarbete 30 hp Juni 2015 Distribuerad energiproduktion som sociotekniskt system Stefan Hvalgren Abstract Distributed energy production as a sociotechnical system Stefan Hvalgren Teknisk-

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av EXAMENSARBETE Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av energytowertyp Ingemar Andersson Anita Wahlberg 2014 Filosofie

Läs mer

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ En jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun Erik Bergman Jonas Persson Juni 2014, Lund Föreliggande examensarbete på

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige Nationell översiktsrapport av solcellsinstallationer i Sverige 2009 IEA PVPS Foto: Per-Oskar Westin Framställd för IEA PV Power Systems programme Finansieard av Energimyndigheten International Energy

Läs mer

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Möjligheter och hinder för ökad implementering Small-scale wind turbines mounted on buildings in the urban environment Possibilities and barriers for

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Energins Omvärld. Om energins värld och om dess värde. En omvärldsanalys för Tekniska Museet

Energins Omvärld. Om energins värld och om dess värde. En omvärldsanalys för Tekniska Museet Energins Omvärld Om energins värld och om dess värde En omvärldsanalys för Tekniska Museet 2007 06 16 1 2 Innehåll Förord 4 1. Energins samhällsroll en inledning 5 Energi fordrar ett längre perspektiv.

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier

Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier Life cycle costs for wind power A comparison of case studies Författare: Anders Svensson & Martin Sjölander Handledare företag: Lennart Tyrberg,

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer