School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård"

Transkript

1 School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Video on Demand Martin Gustavsson Johnny Renegård Jun 2002 MSI Report Växjö University ISSN SE VÄXJÖ ISRN VXU/MSI/EL/E/ /--SE 1

2 Organisation/ Organization VÄXJÖ UNIVERSITET Matematiska och systemtekniska institutionen Växjö University/ School of Mathematics and Systems Engineering Författare/Author(s) Martin Gustavsson Johnny Renegård Dokumenttyp/Type of document Examensarbete/ Diplomawork Titel och undertitel/title and subtitle Video on Demand Sammanfattning (på svenska) Examensarbetet är gjort på uppdrag av AV-Media i Kronobergs län. Arbetet innefattar grundläggande beskrivningar av olika och de mest förekommande filformaten inom digital videokompression. Rapporten tar upp problemställningar och framtida lösningar av streaming samt en jämförelse av två skilda VoD system. Nyckelord Video on Demand, streaming, filformat, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Pulsent, DivX, H.26L, Windows Media 8, Dynamisk bandbreddsallokering, Synkronisering av streaming. Abstract (in English) This report is an assignment by AV-Media i Kronobers län. The work of this dokument includes basic information of the most common file formats, according to digital videocompression. Problems and future technology of streaming are investegated and summarized. Two different Video on Demand soulutions are compared and evaluated. Key Words Video on Demand, streaming, file format, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Pulsent, DivX, H.26L. Windows Media 8, Dynamic bandwidth allocation, Merging of streams. Utgivningsår/Year of issue Språk/Language Antal sidor/number of pages 2002 Svenska/Swedish 48

3 Inledning Denna rapport är avsedd som ett examensarbete för kandidatexamen i Datateknik vid Växjö Universitet. För att uppnå de krav som ställs på en C-uppsats har vi fördjupat oss i diverse områden, bl. a inom digitala videoformat och vad framtidens videotekniker har att erbjuda. Bakgrund: Av en tillfällighet kom vi i kontakt med AV-media i Kronoberg. Deras verksamhet innefattar utlåning av utbildningsmaterial som idag finns lagrat på VHS-kasseter. Vi fick höra att deras visioner i framtiden är att kunna distribuera detta material digitalt och på så sätt slippa frakta band fram och tillbaka i länet. Vi tyckte ämnet var intressant och spännande då vi inte alls varit i kontakt med detta innan. Vi beslutade oss därför att titta närmare på detta som examensarbete och se vad vi kan hjälpa AV-Media i Kronoberg med. Syfte: Vårat mål och syfte med examensarbetet är att undersöka hur man kan gå tillväga för att lösa de problem som AV- Media i Kronobergs län ställts inför. Detta innefattar att undersöka vad Video On Demand och streaming är, samt titta lite på var problemen ligger för att åstadkomma en bra streamingmiljö. Vi vill också påvisa vad för typ av VoD- system som passar för AV-Media i Kronobergs län. Handledare på Växjö Universitet MSI: Handledare hos AV-Media i Kronobergs län: Jim Bengtsson Bo Magnusson 2

4 Innehållsförteckning Inledning Sidnr: Bakgrund och syfte med rapporten 2 Innehållsförteckning 3 Avsnitt 1. Fördjupningsområden 4 Digitala videoformat och standarder 5 - MPEG, Moving Picture Expert Group 5 o MPEG-1 5 o MPEG-2 9 o MPEG Standardorganisationer 14 - Användarapplikationer 16 - Framtida filformat och system 17 o DivX 17 o Windows Media 8 18 o Pulsent 20 o H.26L 22 o MXF 23 Synkronisering av streaming 24 - Statisk synkronisering 25 - Dynamisk synkronisering 27 Dynamisk Bandbreddsallokering 29 - Constant / Variable Bitrate 29 - Sammanfattning av Dynamisk bandbreddsallokering 32 Sammanfattning av avsnitt 1 33 Avsnitt 2. Studier av befintliga VoD- system 34 Inledning 35 Mediecenter i Stockholm 36 Qbrick 39 Sammanfattning och jämförelse av systemen 43 Avsnitt 3. Resultat och slutsats 44 Vad är bäst för AV-Media i Kronobergs län 45 Vad har vi lärt oss utav denna undersökning 46 Slutord 46 Källförteckning med referenslista 47 3

5 Avsnitt 1 Fördjupningsområden Inledningsvis i detta avsnitt går vi lite djupare på de olika filformaten som finns för digitala videofilmer, bl a MPEG 1, 2 och 4 samt DivX och andra intressanta nya filformat och dekodrar. Sedan finns det lite funderingar och forskningar angående bandbreddsallokering vid Video on Demand och även lösningar för att spara på bandbredd genom att synkronisera streamningar. Upplägg: Filformat för digitala videofilmer (MPEG, DIVX, PULSENT mm.). Användarapplikationer för att se film från datorn (Quicktime, Mediaspelaren, o s v). Standardorganisationer (ISO/IEC, ITU-T). Synkroniseringsteknik. Dynamisk Bandbreddsallokering 4

6 Digitala videoformat och standarder Det som idag visas på en datorskärm är inte detsamma som visades när datorn uppfanns, då var det enbart text och siffror medan det idag ska visas både stillbilder och rörliga bilder av hög kvalité. För att dessa stora bilder inte ska ta upp hela hårddisken så måste de komprimeras på något vis. Ett sätt att komprimera dem är med MPEG-tekniken som är en väl utvecklad standard för videokompression. Vi ska ta reda lite om vad MPEG är och vad man idag kan åstadkomma med denna teknik. En annan aspekt som vi ska titta på är vad det kostar d v s om man får minska kraven på kvaliteten. MPEG är formellt sett utformat av standardorganisationen ISO/IEC, men en annan standardorganisation vid namn ITU-T har även varit framgångsrik inom komprimeringstekniker. Mer om dessa format och standarder står i detta avsnitt. Datareduktion har blivigt allt viktigare för databranschen idag då filer, speciellt mediafiler, tenderar att bli allt större och större. I och med att Internettrafiken ökat lavinartat på senare tid så är även komprimering av filer ett sätt att få ner belastningen på nätet. Digitaltekniken är idag ett utmärkt redskap för att bearbeta en digitaliserad signal och det är just i det arbetet man kan komprimera stora datamängder. Resultatet blir en digitaliserad film. Digitaltekniken blir därmed både en anledning till och en förutsättning för datareduktion. Det finns minst två skäl för varför man ska digitalisera. För det första kan man lagra och överföra signaler med betydligt mindre försämring om man väl har digitaliserat dem. För det andra kan datareduktion göra att slutsignalen kräver mindre lagringsutrymme än den analoga signalen gjorde från början. Det finns två olika begrepp som används ganska flitigt nämligen datakompression som ofta kallas bitreduktion och datakompression. Vid en kompression så tar man inte bort något material utan bara packar ihop det mer för att sedan kunna få tillbaka originalet vid expansionen. Vid en reducering av materialet så innebär det att man förstör datamängden på något vis vilket måste göras om man vill krympa det kraftigt. Det som tas bort kan aldrig återskapas helt, men man försöker alltid i första hand kasta bort sådant som inte syns. MPEG Generellt MPEG är det vanligaste sättet att reducera videosignaler kraftigt. MPEG är inte ett ända filformat utan innehåller ett antal olika standarder. En sådan är MPEG-1 som i sig innehåller flera varianter. Exempel på andra är MPEG-2 och MPEG-4. Det fanns innan också en MPEG- 3 som idag är inkluderad i MPEG-2. MPEG-1 MPEG arbetar på två huvudsakliga sätt där det ena är att ta bort onödig information. Sådan information kan vara om vilken färg en bakgrund har pixelvis och är den lika överallt kan detta beskrivas på ett komprimerat sätt. Detta sparar mycket utrymme. Den andra metoden är reduceringsmetoden och används när man har en film där många bilder rör sig i en snabb frekvens. För att slippa skicka all information för varje bild så behåller man den gamla bilden och skickar sedan bara förändringarna som skett. För att på ett smart sätt plocka bort data används en teknik som kallas CODECS (compress/decompress). Vissa codecs är optimerade för att skapa de minsta möjliga filerna dvs. den största komprimeringen. Vissa är till för att skapa den exakta representationen även 5

7 om det medför att filerna blir större. Detta beror på vad det är för material och främst vad man ska använda det till. För att det digitaliserade materialet ska få så hög kvalitet som möjligt så har originalkvalitén en avgörande betydelse. Man kan inte göra en bra digitalisering med ett dåligt originalmaterial. Det man börjar med är att kvantisera materialet till 325 x 288 bildpunkter vilket ger en upplösning som motsvarar VHS- filmer. I och med att en bild är digitaliserad i en relativt låg upplösning så ger detta en delvis ny karaktär åt bilden. Detta syns i uppdelningen av enstaka bildpunkter på skarpa konturer som lutar i förhållande till horisonten. Detta är ett fenomen som ger en taggighet och ger åskådaren en dålig synupplevelse. För att reducera problemet så kan man innan kvantiseringen filtrera bort de högsta samplingskomponenterna vilket är de finaste detaljerna i en bild. Felet har att göra med att man får vikningsdistorsion, d v s signalkomponenter som tillkommit och som inte fanns med i originalet. För att åtgärda denna distorsion så måste man ta bort allt signalinnehåll över halva samplingsfrekvensen, detta problemet finns för övrigt också vid ljuddigitalisering. För att få en bild av hur MPEG-1 systemet kan arbeta så förklaras här näst hur arbetsgången går till för både reducerade stillbilder och reducerade rörelser. Metoderna innefattar från video in till video ut. Stillbilder För att reducera en stillbild så samplas bilden i första steget till 352 x 288 bildpunkter. Bilden sparas egentligen tre gånger som brukar betecknas med RGB- format vilket innebär en bild i röd, en i grön och en i blå färg. I normalfallet så sparas varje bildpunkt för sig som beskriver dess gråton eller färg. För att ytterligare få ner datamängden så görs fortsatta bearbetningar i form av att ersätta nivåerna på färgerna med nivåförändringar istället. Detta är en direkt sparande åtgärd, främst om stora delar som bakgrund är lika från en bild till en annan vilket gör att det då inte skett någon nivåförändring på dessa ställen. Det behöver alltså inte skickas så mycket ny data om bilden. Processen för omvandlingen sker genom DCT (Diskret Cosinus Transform) och kallas även JPEG 1. De samplade bildpunkterna delas upp i svartvit och färginformation där de svartvita bildpunkterna sedan delas upp i block om 8 x 8 bildpunkter. Färgen har istället en uppdelning på 16 x 16 bildpunkter. Detta resulterar i att det svartvita kommer att bestå av 1584 block d v s 44 x 36 och färgen i 396 block eller 22 x 18 st. Härifrån sker sen omvandlingen internt i varje block till nivåförändringar. Blockuppdelning I bilden nedan (figur 1) så visas tillvägagångssättet och för en lättare överblick så används bara block i 4 x 4 rutor. I varje ruta i högra bilden så är punkterna definierad med ett nivåvärde, 255 representerar vitt och är också är det högsta värdet som går att få med ett 8- bitars ord. I de undre rutorna så är transformationen gjord och nu representerar varje värde i delrutorna en viss frekvens i en speciell riktning. En snabb förändring med skarpa konturer motsvarar höga frekvenser och tvärt om med långsamma förändringar. I undre högra rutan längst upp till vänster motsvaras rutan av 0 Hz och får därför värdet 255. All information motsvaras för övrigt av en likspänning. I och med att det inte finns några konturer eller förändringar så ger det övriga rutor värdet 0. I bildrutan till vänster så varierar nivåerna betydligt mer och också här finns en stor likspänningskomponent längst upp till vänster. 1 JPEG Joint Picture Expert Group är ett standardformat för digitala stillbilder 6

8 För att beskriva en förändring i en viss riktning som nämndes innan så visas det åt höger i nivåvärdena för allt högre frekvenser i horisontalled. Nedåt visas högre frekvenser i vertikalled och sneda övergångar visas diagonalt nedåt höger. Hela grejen går ut på att beskriva bilden med mindre information så hade man beskrivit frekvenserna med lika många värden skulle vinsten ha varit obefintlig. Kodningen styrs till stor del av om en bild har snabba övergångar eller inte. Detta har sin grund i att det krävs att gråskalan innehåller många steg för att en bild ska se naturlig ut. Vid snabba övergångar så är man inte alls lika känslig för antalet steg och kan därför reducera bitantalet. Långsamma förändringar i en bild kodas med full upplösning, d v s 8 bitar (se rutan längs upp till vänster i figur 1). Antalet bitar man kodar med sjunker sedan i proportion till att frekvensen ökar. Figur 1. Genom att dela upp bildpunkterna i grupper kan man analysera innehållet och reducera datamängden kraftigt. Rörelser För att koda rörelser så använder MPEG-1 sig utav ett antal bilder av olika kvalitet, det finns tre olika typer av bilder och de kallas: I-rutor (Intra-frames), P-rutor (Prediction-frames) och B-rutor (Bidirectional-frames). I-rutor är en bild som är reducerad som en stillbild och är av bra kvalité. För en bättre demonstration hur kodningen går till så refereras textens bildnummer till bilden nedan (figur 2). Bild 100 datareduceras och lagras på bästa möjliga sätt och kan sägas är utgångspunkten eller den mest sanningsenliga bilden. Ur bild 97 och 100 försöker man förutsäga hur bild 103 ska se ut, detta jämförs sedan med den verkliga bilden och skillnaden eller felet i örutsägelsen registreras och kodas i en P-ruta. P-rutan innehåller alltså felet i extrapolarisationen (förutsägelsen) och innehåller betydligt mindre information än I-rutorna. Detta betyder att ju mindre information P-rutan innehåller desto bättre, man kan också dra slutsatsen att en P-ruta med mycket fel också innehåller mycket krångliga rörelser. De värsta rörelserna att behandla är brus, dels har de inget värde för tittaren och dels har elektroniken oerhört svårt att förutsäga oregelbundet brus. Bildkvalitén sjunker som följd och man inser direkt vikten av ett bra originalmaterial även om det finns brusreducering idag. Under en sekund så används alltså bara var 3:e delbild varav man lagrar 5st, detta kompletteras sedan med 12 P-rutor. Interpolerande bilder B-rutorna fås fram genom interpolarisation som innebär att man tittar på omgivande rutor före och efter. Ruta 98 och 99 fås alltså fram på detta viset. Eftersom man inte kan använda sig av en ruta som inte kommit än så ändrar man ordningen när bilderna lagras, d v s de läggs i ett minne vid avkodningen och släpps ut i rätt ordning. Detta är inte illustrerat. Det finns däremot ett annat problem nämligen när ruta 100 ska interpolera med ruta 103. Eftersom ruta 103 inte är någon riktig bild så måste den återskapas innan den kan användas. Då ruta 103 är en P-ruta innehåller den bara felet som elektroniken skapat och för en återskapning gör man om samma extrapolarisation för rutorna 97 och 100. För återskapningen dras felet från extrapolarisationen får därmed fram bild 103 som i sin tur används för att få fram de båda B- rutorna. 7

9 Problem För ett bra resultat så bör P-rutorna vara så lika I-rutorna som möjligt, skulle avkodaren inte vara tillräckligt snabb så kanske den inte gör lika bra förutsägelser som inkodaren vilket försämrar bilden. Har man inte tilldelat korrektionen av fel tillräcklig datakapacitet som kan uppstå t ex om rörelserna är mycket stora vid inkodningen så sänks kvaliteten på återskapade P-rutor. En för liten tilldelning kan man göra för att inte störa I-ruterna för mycket. Risken för kvalitetsförsämringar ökar också ju längre från en I-ruta man kommer i och med att man återskapar bilder från tidigare bilder som kan innehålla felaktigheter. Detta fenomen visar sig även på de framräknade B-rutorna. Problemets karaktär gör inte bara att bilden försämras utan bidrar också med redigeringssvårigheter om man skulle vilja klippa en film precis före en I- ruta. Kvaliteten är då som sämst och i värsta fall tar man bort en efterföljande ruta som används för interpolarisation vilket resulterar i att bilden kraschar. Har man stora krav på bilden brukar man i stället använda sig av en variant av MPEG-1 som kallas M-JPEG där i princip bara I-rutor används. Huvudsyftet frångås samtidigt lite då denna kräver större lagringsutrymme. Figur 2. En MPEG 1-kodad video innehåller bara fem hela bilder per sekund. Resten är återskapade bilder som kan vara mer eller mindre lika det ursprungliga originalet. Metoden bygger på att det mesta innehållet är lika mellan två delbilder i video. MPEG-1 kan packa ner data med komprimering mellan 20:1 och 50:1 d v s att de komprimerade filerna tar upp mellan 1/20 och 1/50 av den plats som de ursprungliga filerna gör. Denna komprimering har ett pris, även om komprimeringen är professionellt utförd blir kvaliteten inte bättre än en ickekomprimerad analog film, som t.ex. på en videobandspelare. 8

10 MPEG-2 MPEG-2 är en variant som tillåter högre datahastigheter, bättre bildkvalitet och flera ljudkanaler. Denna komprimering är en mycket bättre lösning än den gamla MPEG-1. Den heter MPEG-2 och bygger på samma teknik som MPEG-1 men p.g.a. av att codecen är bättre är även bildkvaliteten bättre. Jämfört med en analogt inspelad film så är skillnaden t ex att i en MPEG-2 film så är allt videobrus borta och färgåtergivningen bättre. MPEG-2 är förövrigt den komprimeringsteknik som används i DVD. MPEG- 2 bygger främst på de krav som ställs på digitala TV- sändningar och HDTV med bithastigheter mellan 2 Mbps och 30 Mbps. MPEG- 2 använder sig av kompressionsmöjligheter som introducerades med MPEG- 1, men är mer tåliga för miljöer där fel lätt smyger sig in. Det innebär att MPEG- 2 har bättre verktyg för att korrigera fel och dölja fel som inte tidigare kunnat korrigeras. MPEG-4 MPEG- 4 standardiseringsfas startade redan Målsättningen var att standardisera algoritmer för s.k. audiovisuell kodning i multimediaapplikationer, där det audiovisuella innehållet skulle ges möjlighet till interaktivitet, hög kompression och mobilitet. MPEG- 4 målsättning var att sammanfoga dessa tre funktionsområden i en och samma standard. Bithastigheterna för denna nya standard ligger mellan 5 64 Kbps för mobila applikationer och upp till 2 Mbps för TV/ film applikationer. Målet med MPEG- 4 är alltså att erbjuda något som tidigare standarder inte kunnat klara av. Dels vid högre videokvalitet samt vid lägre hastigheter och dels med interaktivitet. Figur 3. Visar MPEG-formatens kvalitet vid olika överföringshastigheter. 9

11 Det finns en grundläggande skillnad mellan MPEG-1, MPEG2 till MPEG-4. Denna skillnad ligger i att MPEG-4 är objektbaserat medan de lägre MPEG-formaten är rambaserade. Detta innebär att en videosekvens i MPEG-4 kan skalas ner i objekt som i sin tur är sammansatta, detta är illustrerat i nedanstående bild (figur 4). Figur 4. Visar hur objekten är sammansatta i MPEG-4. Fördelen med denna teknik är att de bilder som är statiska bara överförs till mottagaren en gång d v s första bilden i och med att denna inte ändras. Detta kan till exempel vara bakgrunder. Det som kommer att skickas till mottagaren är nu bara förändringarna som sker och i detta fall så är det tennisspelarens rörelser som behöver uppdateras. MPEG-4 möjliggör också att man kan komprimera filmen på olika sätt genom codecs då man kan reducera bildkvaliteten mer på vissa delar som inte ligger i bildens fokus. Just att utveckla codecs som står för code och decode är under ständig utveckling. MPEG-4 standarden tillhandahåller ett antal teknologier för att tillfredställa behoven hos både tillverkare, servicepersonal och slutanvändare. Här följer några exempel: För tillverkare. MPEG-4 möjliggör att innehållet i mycket högre grad går att återanvända. Den har också högre flexibilitet än vad som är möjligt idag med individuella tekniker som t ex. digital tv och animerad grafik. Slutsatsen är att det nu är möjligt att bättre övervaka och skydda innehållets ägarrättigheter. För nätverksadministratören så erbjuder MPEG-4 transparent information som kan bli interpreterat och översatt till lämpliga signaleringsmeddelande för varje nätverk. Detta görs med hjälp av relevanta standardramar. För slutanvändaren så tillför MPEG-4 en högre grad av interaktion med innehållet inom ramarna som upphovsmannen satt upp. Formatet ger också möjlighet att föra in multimedia i ett helt nytt typ av nätverk, t ex de nätverk med relativt liten överföringshastighet. Ett exempel på detta är till mobila enheter som mobiltelefoner. 10

12 MPEG-4 uppnår följande mål genom att erbjuda standardiserade sätt att: 1. Representera mediaobjekt. Dessa mediaobjekt kan vara av naturlig eller av syntetisk uppkomst vilket menas att de kan bli inspelade med en kamera, mikrofon eller bli skapade m h a. en dator. 2. Beskriva komprimeringen av objekten för att skapa en blandning av mediaobjekten som skapar en audiovisuella scener. 3. Skapa en mångfald och synkronisering av data associerade med media objekt så att de kan transporteras över nätverkskanaler. 4. Interaktivt jobba med audivisuella scener som skapats hos mottagarsidan. Kodningen av media objekt Audiovisuella scener är en samling av många mediaobjekt som är organiserade i en hierarkisk form. Som löven i trädet hittar vi de mest primitiva objekten som: Stillbilder (t ex en fast bakgrund) Video objekt (t ex en talande person utan bakgrunden) Audio objekt (t ex rösten associerad med personen och bakgrundsmusik) MPEG-4 har standardiserat ett antal liknande primitiva objekt som är kapabla att representeras på både ett syntetiskt och ett naturligt sätt och kan vara antingen 2 eller 3 dimensionellt. Som tillägg till mediaobjekten som nämndes ovan och som visas i figuren nedan (figur 5) så representerar och definierar MPEG-4 objekt så som: Text och grafik Syntetiskt tal och associerad text som används vid animeringar Syntetiskt ljud Ett mediaobjekt i kodad form består av beskrivande element som tillåter behandling av objektet i en audiovisuell scen så gott som associerad streamad data, om detta är nödvändigt. Det är viktigt att tillägga att detta är i kodad form. Varje mediaobjekt kan representeras oberoende av omgivning och bakgrund. Den kodade representationen av mediaobjekt är så effektiv som möjligt när den beräknar de begärda funktionaliteterna. Ett exempel på sådan funktionalitet är hur robust den är mot fel. 11

13 Sammansättning av mediaobjekt Figuren nedan förklarar hur audiovisuella scener är sammansatta i MPEG-4 och hur de är representerade som individuella objekt. Figuren innehåller blandade mediaobjekt som grupperar primitiva objekt tillsammans. Primitiva mediaobjekt motsvarar löven i beskrivningsträdet medan de sammansatta mediaobjekten omfattar alla underträd. Som ett exempel kan vi ta det visuella objektet som svarar mot den talande personen. Motsvarande röst är knuten tillsammans med personen för att få ett nytt sammansatt objekt som innehåller både audiella och visuella komponenter av den talande personen. En sådan gruppering tillåter upphovsmannen att skapa komplexa scener och möjliggör för konsumenten att på ett meningsfullt sätt manipulera objekten. Mer generellt så erbjuder MPEG-4 ett standardiserat sätt att beskriva scener och tillåter t ex att:. Placera mediaobjekt var som helst i ett givet koordinatsystem. Applicera verktyg för att förändra den geometriska och akustiska utseendet på mediaobjektet. Gruppera primitiva mediaobjekt för att forma ett sammansatt objekt. Applicera streamad data till mediaobjekt för att kunna modifiera attribut som t ex en rullande text som tillhör ett objekt. Interaktivt kunna ändra användarens syn och hörselområde var som helst i scenen. Figur 5. Visar hur audiovisuella scener är sammansatta i MPEG-4. 12

14 MPEG 1&2 jämfört med MPEG-4 I juli 1999 genomfördes ett prestandatest [13] av MPEG för att utvärdera prestandan på MPEG-4 jämfört med de tidigare MPEG-formaten d v s MPEG 1&2. Testet innefattade en genomtänkt prövning och utvärdering av komprimering och dekomprimering av videosekvenser. Utvärderingstestet innehöll åtskilliga sekvenser med QCIF 2 och CIF 3 upplösning som kan används vi exempelvis videokonferenser. Varje körning skedde vid olika datahastigheter med både MPEG 1&2 och MPEG-4. Det som kunde konstateras var att MPEG-4 visade en klar överlägsenhet på allt som undersöktes. Komprimeringen på MPEG-4 var ungefär 20 % bättre än de tidigare formaten. 2 QCIF (Quarter Common Interface Format) Är ITU-T H.261 standard för upplösningen 176x CIF (Common Interface Format) Är ITU-T H.261 standard för upplösningen 352x

15 Standardorganisationer för Digital Video. Det finns idag två huvudstandardorganisationer för digital video, ITU-T 4 Video Coding Expert Group [1] respektive ISO/IEC 5 Moving Picture Expert Group [2]. ISO/IEC MPEG är den mest kända standarden eftersom den har visat sig mer användbar till videofilmer. De flesta som har sett en film på datorn har stött på dessa MPEG-format av olika slag. ISO/IEC har uppsatta mål som t ex objektbaserad bildbehandling som ger bättre bildkvaliteter och anpassas inte för streaming alla gånger. ITU-T VCEG där emot har fokuserat sig på att förbättra komprimeringen och minska känsligheten för fördröjning. Deras nyaste teknik heter H.26L och är mer anpassad för streaming i form av videotelefoni eller videokonferenser. VCEG arbetar för tillfället med att ta fram en bra streaminglösning för mobiltelefoni. Ett stort steg för MPEG version 2 var när DVD kom ut på marknaden. Men då ska man veta att framtagandet av MPEG-2 i många fall var ett samarbete mellan ITU-T och ISO/IEC. DVD och DVformaten är sedan organisationernas egna sammanslagningar av de olika standarderna. Man talar ofta om bildkvalitet och jämförelser mellan de olika formatens bildkvalitet. Detta är delvis förvirrande för ovana läsare, eftersom en MPEG-1 film kan vara mycket bättre än en MPEG-4. Detta på grund av att standarden endast tar hänsyn till interoperabillitet och inte till kvalitet. Se figur 6 [3]. Figur 6. Hämtad ur [3]. Beskriver bra hur svårt det är att avgöra ifall en MPEG-2 är bättre än MPEG-4. Standarden för videoformaten ligger sällan i kodningen av filmen, även om man lätt kan tro det. Området för standardiseringar för video är vid avkodningen (decode) som figur 7 visar. figur 7. Visar var standardiseringen äger rum. Det är bara syntaxen och avkodningsprocessen som är standardiserad. 4 ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector) 5 ISO/IEC (International Standard Organisation / International Electrotechnical Commission) 14

16 En viktig iakttagelse är att nya konkurrerande videoformat som t ex DivX [4] eller Pulsent, inte har någon specificerad standardorganisation att luta sig mot. Förutom att DivX bygger på MPEG-4 standarden försöker man bygga ett eget koncept som bygger på en teknologi gjord av en hacker vid namn Jerome Rota, från frankrike. Denna DivX teknologi skall klara av att komprimera 10 ggr mer än MPEG-2 men med bibehållen DVD- kvalitet. Det som Jerome Rota lyckades göra var att skicka en film, med hjälp av det svår hackade asf-formatet, till en vän. Detta videoschema programmerade han sig igenom för att skicka sin presentation online och detta är grunden till dagens DivX teknologi. Över 1 miljon nedladdningar gjordes på 48 timmar efter att den senaste versionen DivX 5.0 släpptes.. Pulsent är ett företag som i flera år arbetat med att ta fram en egen teknik för hantering av videodata. Något namn på formatet finns inte ännu men efter många års forskning har de fått tekniken att fungera med mjukvara. Dock väntar man med iver på att hårdvaruversionen skall bli klar ty det är där Pulsent kan nå framgångar. I mjukvara är nämligen DivX och Microsoft de ledande tillverkarna av komprimeringsprogram mm men att göra dessa verktyg i hårdvara krävs mycket mer arbete. Anledningen till att DivX inte har nått ut till den stora seriösa marknaden är att formatet länge varit förknippat med Hackers och Piratkopiering. Idag finns företaget DivX Networks som är ett av de mest intressanta företag som tillhandahåller digitala videoformat. Till sommaren 2002 skall de nya DVD-spelarna vara utrustade med CODEC som klarar av DivX formaten. Joint Video Team, JVT. I slutet av år 2001 bildades en sammanslagning av ITU-T och ISO/IEC. Målet med sammanslagningen var att lägga grunden för en ny gemensam video-codec-standard huvudsakligen baserad på H.26L standarden och MPEG standarder. MPEG tror att interoperabillitet och enkelhet kommer att ha en betydande roll i den nya JVT- codec (även känd som H.26L och MPEG-4 Part 10 ). Framtagandet av JVT- codec planeras vara klart i slutet av år Då kommer alla RTP-baserade 6 system att ha möjlighet att använda sig utav den nya JVT- tekniken. 6 RTP (Realtime Transport Protocol) är ett Internetstandardprotokoll som hanterar Realtidsöverföringar som innehåller både videodata och audiodata. RTP Är definierad av IEFT, Internet Engineering Task Force. 15

17 Användarapplikationer Att en standard typ MPEG finns är bra då det detta gör att många program kan hantera filformatet, nackdelen är att det tar tid att utveckla och gör att utvecklingen kan stanna upp. MPEG standarden har riktlinjer som måste hållas och detta gör att företag typ Microsoft fortsätter att utveckla formaten vidare. Detta har nu hänt och vi ska här ta upp några andra format och användarapplikationer. Dessa applikationer kan man säga är en vidareutveckling av MPEG-4 standarden. Windows Media Windows Media Technologies är Microsofts streaming media lösning. Windows media stöder bara realtime streaming när man använder en Microsoft Media server. Användare kan titta på Windows Mediafiler med Windows Media Player som kan laddas ner från nätet. Den just nu aktuella versionen är Windows media 8.0. Windows Media stöder XML (Extended Markup Language) som möjliggör för Windows Mediaplayer att synkronisera media och aktiviteter inom en webbsida som ett komplement till video o audio. QuickTime QuickTime är Apples multimedia- och streaming- lösning. QuickTime finns i många videoredigeringssystem och de flesta titelutvecklare levererar CD-ROM med QuickTime. QuickTime finns för olika slags media som synkroniserad grafik, ljud, video, text, musik, VR och 3-D. Det finns även en hel del specialfunktioner som interaktivitet, VR panoraman och motiv, alternativa versioner med användardefinierade kriterier, liveinspelade videoeffekter, URL-länkar och mycket mera. QuickTime har video och audiokretsar som passar för allt från streaming till DVD. QuickTime adresserar även media som hanterar filformat av andra format än QuickTime-filer, nämligen DV och AVI-filer, Macromedia och Flash mm. QuickTime stöder SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language). Detta språk gör det möjligt för QuickTime att synkronisera media och aktiviteter inom en webbsida som ett komplement till video och audio. Apple erbjuder utöver en enklare gratisspelare även en utförligare betalversion och som kallas för QuickTime Pro som innehåller en mängd QuickTime plug funktioner. Real Media RealSystem är en streaming media lösning som utvecklats av RealNetworks. RealSystem erbjuder streaming i realtid från en Realserver. Användaren kan se på RealSystem-filer med RealPlayer Basic som är en gratisspelare som kan hämtas från RealNetworks. RealSystem lämpar sig för ljud, video och annan media som hämtas från nätverk, exempelvis text och Flash-animationer. Det är mindre bra för CD-ROM och DVD på grund av de högre CPU-kraven som gäller vid högre bandbredd. RealSystem-filer kan inte redigeras eller återkomprimeras sedan man väl avkodat dem till ett RealSystem-format. Även RealSystem stöder SMIL. 16

18 Framtida filformat och system För inte så länge sedan tyckte vi att musik på en CD-skiva var unikt. Detta var bara för ett tio tal år sedan. När man köpte en ny VHS-film blev man förundrad över den fina kvaliteten på bilden. Men efter hand så förstördes den mer och mer efter varje uppspelning. Övergången till digital lagring av filmer började ta ordentlig fart vid introducerandet av MPEG formaten. Även idag används dessa flitigt men många företag har försökt specialisera sig mot egna lösningar. I denna del av rapporten beskrivs några av de vanligaste och mest kända nykomlingar på området. DivX. DivX [5] var från början en bra lösning för pay per view - konceptet som lanserades av företaget Circuit City Los Angeles. Företagets affärsidé var att hyra ut sina DVD-filmer via modem och få betalt för varje gång man såg på filmen. Det man behövde var en DVD-spelare som hade ett inbyggt modem i sig. Varje gång du laddade hem en film kostade det ca 5$ för de första 48 timmarna. DivX stod för Digital Video express, och tekniken byggde på MPEG-4 teknologin. Filformatet heter ASF och var på den tiden (1998) näst intill omöjligt att hacka. Men så en dag tröttnade en Hacker vid namn Gej på att behöva betala dyra pengar för filmer han kunnat köpa för nästan samma pris. DivX ;-) 7 grundades av Jerome Rota, en fransk Hacker som gick under namnet Gej. Enligt han själv, började det hela med att han ville kompilera en portfölj i AVI formatet, men kunde inte hitta något bra sätt att komprimera den och sedan skicka den på ett bra sätt. Efter lite arbete med en Microsoft ASF-applikation lyckades han få applikationen kompatibel med AVI-formatet. Efter detta skickade han sin lösning via IRC till en vän och efter en kort stund störtade det in förfrågningar på hans teknik fick Jordan Greenhall 8 tag på Gej och lyckades övertala honom till att satsa på en affärsidé som t o m lockat Microsoft som intressent. Företaget heter nu DivX Networks och ligger som många andra dataföretag i Kalifornien, USA. Tekniken. DivX formatet bygger på MPEG version 4 och sägs vara det ledande formatet som hanterar MPEG-4. Tekniken är designad att klara av fullskärmsupplösning och video med hög upplösning. Bildkvaliteten är kanske inte så mycket märkvärdigare än andra MPEG- lösningar men ser man till hastigheten DivX arbetar på finns det inte mycket att jämföra med. Den teknik som ligger närmast är Windows Media version 8 som t o m är bättre i vissa avseenden. DivX filer gjorda i version 5.0 är kompatibla med MPEG-4 SP (Simple Profile) samt MPEG- 4 ASP (Advanced Simple Profile) (ISO/IEC ). I och med detta är man på god väg att uppfylla den sanna teknologin som lyder: encode once, decode anywhere. Man vill alltså sträva efter att ha så god kompatibilitet med andra system att filmen kan spelas upp vart som helst utan att behöva kodas om. Framgångarna har lett till att Texas Instrument har inlett ett samarbete med DivX Networks för att innan 2003 få ut produkter på marknaden som t ex mobila DVD-spelare som klarar av DivX formaten. 7 DivX ;-) är den hackade versionen av DivX-formatet. Det tidigare DivX formatet visade sig vara mycket sämre än den hackade versionen, så det är därför man inte har hört talas om det så mycket. 8 Joe Greenhall är företaget DivX Networks finansiär och grundare. 17

19 DivX Networks [4] består idag av många duktiga programmerare och kunniga ingenjörer. Tillsammans med grundaren av idén (Gej) har man utvecklat en egen avancerad teknologi som bygger på MPEG-4. Informationen om dessa tekniker är väldigt hemlig än så länge men några delar av hemligheten ligger i något som de kallar för intelligent allokering av data. En revolutionerande process som kallas Psychovisual Modeling använder sig utav kunskapen om människans visuella system (Human Visual System, HVS). Till varje ram i filmen anropas PCR (Psychovisual Complexity Rating) som bl a tar bort data som inte kan ses av det mänskliga ögat vid den hastighet som en film visas i (oftast 25 ramar/sekund). Denna teknik medför en effektivare dataallokering och ökar den genomsnittliga videokvaliteten. Egen VoD lösning. DivX Networks har tagit fram en egen Video on Demand lösning. Systemet kallas Open Video System (OVS) och fungerar i princip som ett vanligt VoD- backbonenätverk. I OVS har man tagit hänsyn till upphovsrättslagar o d för att bland annat få en trovärdig produkt till kunden men även för att konkurrera ut andra VoD system som inte tar hänsyn till detta. Det man använder sig av är Digital Rights Management. DRM har varit ett väldigt omtalat område den senaste tiden (Napster, och andra gratisprogram som påverkat dagens musik och filmindustrier) och på bara några år har mängder av nya företag specialiserat sig på sådana lösningar. Windows Media 8. Windows Media 8 är en mycket revolutionerande komprimeringsteknik för video och ljud. I alla fall om man ska tro på dess skapare Microsoft. De påstår att vid en överföringshastighet på 500 Kbps kan näst intill DVD kvalitet uppnås [14]. Då upplösningen är 640*480 och frekvensen är 24 fps (frames per second). Ljudet är då på 64 Kpbs vilket anses vara tillräckligt för att uppnå CD-kvalitet. Windows Media 8 (WM-8) bygger på MPEG-4 standarden, precis som sin största konkurrent DivX. Man har bland annat lyft fram en bra teknik för att lösa VBR (Variable Bit Rate) men den är ändå inte att rekommendera för streaming. Detta på grund av att dagens leverantörer av bandbredd har svårt att variera överföringshastigheten så ofta och så mycket. WM-8 arbetar med en sk Figur 8 visar en actionbild från WM8 i Fast Motion. Low Motion CODEC och en Fast Motion CODEC. En Low Motion CODEC (LM) är det vanligaste alternativet när man kodar ner en film till Windows Media 8. LM 18

20 fungerar bäst vid filmsekvenser där rörelser inte är för intensiva. I en actionscen händer det ofta mycket på samma gång i bilden och därför är differensen mellan varje ram mycket större. FM (Fast Motion) är utformat att klara dessa snabba ändringar utan att bilden försämras, men då till ett högre komprimeringspris. Med andra ord så krävs det överföringshastigheter på mellan 1000 kbps och 2000 Kbps. Komprimerar man filmen i LM kan man lätt se att bilden blir oskarpare vi actionscener. Figur 8 och 9 visar skillnaderna mellan LM och FM från samma actionscen. Skulle man koda hela filmen i FM skulle filmen bli betydligt större för lagring och dessutom blir kvaliteten på de lugna scenerna sämre än vid LM. Figur 9. Visar samma bild som i figur 11 men denna är komprimerad i LM (Low Motion). En del tester har redan gjorts på betaversionen som släpptes i slutet av år 2001 och är kanske inte jätte relevanta eftersom det är en betaversion. Vad testerna lett till är att Microsofts Windows Media 8 inte håller det mått man påstått [6]. Om man tolkar de tester som gjordes på betaversionen, betyder det att man får plats med 2 timmar och 30 minuter film på en CD-ROM. Plus att kvaliteten är nära DVD- kvalitet och ljudet nära CD- kvalitet. En CD-ROM rymmer som standard 650 MB. I testerna ser man klart och tydligt att Beta versionen inte lever upp till detta. Inte ens vid de enkla videosekvenserna där det inte händer så mycket är kvaliteten på bilden så som de lovat. Vad man å andra sidan konstaterat är att det inte finns någon teknik idag som slår Windows Media 8 när det gäller bildkvalitet vid låga överföringshastigheter. Även om inte betaversionen, som dessutom var gratis att ladda hem, levde upp till de mål som Microsoft skryter med är Windows Media 8 sannolikt det mest revolutionerande inom videoteknik vi kan komma idag. 19

MPEG-4 innehåller bl.a:

MPEG-4 innehåller bl.a: MPEG MPEG står för Moving Picture Experts Group och är en ISO standard från januari 1988. MPEG-1 var ursprungligen inriktad på lagring av audio och video på CD-ROM. Den kom, förutom att användas i miljontals

Läs mer

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language.) är en multimediastandard för internet, baserat på XML. RealNetworks i USA utvecklade denna teknik och

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Alla presentationstekniker har olika behov; bandbredd, lagring samt bildkvalitet

Alla presentationstekniker har olika behov; bandbredd, lagring samt bildkvalitet Alla presentationstekniker har olika behov; bandbredd, lagring samt bildkvalitet 1. Multimedia för persondator distribuerad via Internet 2. Multimedia för persondator lagrad på CD-ROM 3. Digital distribuerad

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

Multimedia? Produktion för Webb och Multimedia

Multimedia? Produktion för Webb och Multimedia Multimedia? Produktion för Webb och Multimedia Vad är Multimedia? En kombination av olika medietyper som text, grafik, ljud, video och animering, osv. Integration av vad tidigare var separata kommunikationsmetoder

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Idag. Streaming media. Översikt. Vad är det? Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration

Idag. Streaming media. Översikt. Vad är det? Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration Idag Streaming media Erik Runeland erikr@kth.se Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration Vad är det? En mekanism för att överföra tidsrelaterat

Läs mer

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson Att sända information mellan datorer värd 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. Datorer förstår endast

Läs mer

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera Instruktionerna till denna kameraguide är en enkel kom igång guide. Grundkrav: En webbkamera som är kopplad till datorn

Läs mer

Filformat / bildformat

Filformat / bildformat Filformat / bildformat Filformat/bildformat är olika modeller för att spara bilden. När du sparar ett foto finns det en uppsjö av olika filformat att välja bland. Först och främst har programmet (ex. Adobe

Läs mer

INT 3 F4. Bildkomprimering. Run Length Encoding. Medieteknik Del2. Komprimering, ljud och rörliga bilder. Olika algoritmer för bildkomprimering:

INT 3 F4. Bildkomprimering. Run Length Encoding. Medieteknik Del2. Komprimering, ljud och rörliga bilder. Olika algoritmer för bildkomprimering: INT 3 F4 Medieteknik Del2 Komprimering, ljud och rörliga bilder DSV Peter Mozelius Bildkomprimering Olika algoritmer för bildkomprimering: Icke-förstörande komprimering RLE Run Length Encoding Huffman-kodning

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Att sända information mellan datorer. Information och binärdata

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Att sända information mellan datorer. Information och binärdata Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson (Maria Kihl) Att sända information mellan datorer värd 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. Datorer förstår

Läs mer

Varför måste man kunna detta? Videoformat. Komprimering. Komprimeringsprinciper. Samplingsprinciper. Begrepp

Varför måste man kunna detta? Videoformat. Komprimering. Komprimeringsprinciper. Samplingsprinciper. Begrepp Varför måste man kunna detta? Videoformat Kalle Prorok 2007 Sidan 126-153,156-161,162-175 Veta vad man ska åstadkomma/beställa Det är ganska rörigt och blir lätt fel Tänka på framtiden Kommer vi behöva

Läs mer

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 P L A Y Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 Svensk programvara med svenska instruktioner! Ny version Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt du behöver för att redigera,

Läs mer

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson Att göra Kursombud Williams bok???? Kolla schemat: Övningar flyttade Labanmälan ska funka nu 2 Att sända information

Läs mer

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET.

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. Att starta ett nytt projekt När du startar Avid kommer Select Project fönstret upp: Istället för att välja

Läs mer

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0 Adobe Produktguide Dina minnen som du minns dem varje gång Förbättrat Rätt känsla Rätt färgton Rätt exponering Rätt kontrast Adobe Photoshop Elements

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

Kapitel 2 o 3. Att skicka signaler på en länk. (Maria Kihl)

Kapitel 2 o 3. Att skicka signaler på en länk. (Maria Kihl) Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson (Maria Kihl) Att sända information mellan datorer värd äd 11001000101 värd äd Tåd Två datorer som skall kllkommunicera.

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Det finns två sätt att generera ljus på. Ge exempel på dessa och förklara vad som skiljer dem åt.

Det finns två sätt att generera ljus på. Ge exempel på dessa och förklara vad som skiljer dem åt. DEL 1 Bild Vi har alla sett en solnedgång färga himlen röd, men vad är det egentligen som händer? Förklara varför himlen är blå om dagen och går mot rött på kvällen. (Vi förutsätter att det är molnfritt)

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Nya möjligheter med Office 2007

Nya möjligheter med Office 2007 Nya möjligheter med Office 2007 Göran Johannesson 19 mars 2007 www.programsupport.se Innehåll Helt nytt användargränssnitt...1 Teman och format styr utformningen...2 Bättre understöd för moderna mediefiler...3

Läs mer

Alla presentationstekniker har olika behov; bandbredd, lagring samt bildkvalitet

Alla presentationstekniker har olika behov; bandbredd, lagring samt bildkvalitet Alla presentationstekniker har olika behov; bandbredd, lagring samt bildkvalitet 1. Multimedia för persondator och mobiltelefon distribuerad via Internet 2. Multimedia för persondator lagrad på CD-ROM

Läs mer

Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0 Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0 Product ID: USB3SMDOCKHV Med rese-dockningsstationen för bärbara datorer kan du förvandla din bärbara dator eller Ultrabook till

Läs mer

Bilder... Dagens föreläsning. Objektgrafik. Objektgrafik. TNMK30, 2010 Föreläsning

Bilder... Dagens föreläsning. Objektgrafik. Objektgrafik. TNMK30, 2010 Föreläsning TNMK30, 2010 Föreläsning Bilder... Tobias Trofast, LiU 1 Dagens föreläsning Olika grafikformat Bitdjup Färglägen och kanaler Komprimering Filformat Bildkvalitet Upplösning & Interpolering Objektgrafik

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Att bevara historiska bilder. Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra

Att bevara historiska bilder. Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra Att bevara historiska bilder Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra Fokus Att bevara bildinformation i oftast lånade bilder genom att överföra informationen i digital form. i digital form. Bättre

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Bilder och färger. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Bilder och färger. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Bilder och färger Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Exempel: Bilder på några webbsidor 2 Bildpunkt = pixel (picture element) Bilder (bitmap

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

Föreläsning 7: Bild- och videokodning

Föreläsning 7: Bild- och videokodning Föreläsning 7: Bild- och videokodning Inledning - varför bildkodning - tillämpningar - grundprinciper Förlustfri kodning - Variabellängdskodning - Skurländskodning - Huffmankodning Irreversibla kodningsmetoder

Läs mer

Multimedia. Multimedia. Datakompression. Annorlunda krav. Inte bara text eller nerladdning av filer. Video, ljud med tidskrav.

Multimedia. Multimedia. Datakompression. Annorlunda krav. Inte bara text eller nerladdning av filer. Video, ljud med tidskrav. Multimedia nte bara text eller nerladdning av filer Multimedia Video, ljud med tidskrav Video-on-demand TV Telefoni Förändring av mediasituationen Sveriges TV jmf Blattnicksele TV Annorlunda krav Stora

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Kodning av ansiktstextur med oberoende komponenter

Kodning av ansiktstextur med oberoende komponenter Kodning av ansiktstextur med oberoende komponenter Jörgen Ahlberg Report no. LiTH-ISY-R-2297 ISSN 1400-3902 Avdelning, Institution Division, department Datum Date Image Coding Group 2000-10-02 Department

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Är det tillräckligt bra så accepterar man lite extra väntetid eller lite sämre kvalitet

Är det tillräckligt bra så accepterar man lite extra väntetid eller lite sämre kvalitet Behöver inte överdriva Är det tillräckligt bra så accepterar man lite extra väntetid eller lite sämre kvalitet Beatles och ABBA hade inte heller så jättebra utrustning, men de gjorde det bästa av det de

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Viktigt angående version av Win 7 och Win 8 OS

Viktigt angående version av Win 7 och Win 8 OS kä11mans imatri www.imatri.se/100faglar/ 100 Fåglar i Sverige - en CD-ROM från historisk tid Installation på Win XP/Win7/Win8 Det går utmärkt att köra skivan från 1995 på datorer med sentida operativsystem

Läs mer

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Digital projektion Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se 14 medlemsbolag 1 Biografstatistik - världen Biografer Världen 150.000 (varav 109.000 kommersiella)

Läs mer

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, Displayport och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet Viktig information för Filr 2.0 Desktop Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-programmet innehåller funktionen Filer på begäran som ger en konsoliderad eller virtuell översikt över alla filer på Filr-servern

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 februari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Kapitel 3 o 4 Att skicka signaler på en länk Tillförlitlig dataöverföring. Att göra. Att sända information mellan datorer

Kapitel 3 o 4 Att skicka signaler på en länk Tillförlitlig dataöverföring. Att göra. Att sända information mellan datorer Kapitel 3 o 4 Att skicka signaler på en länk Tillförlitlig dataöverföring Jens A Andersson (Maria Kihl) Att göra Kursombud 2 Att sända information mellan datorer 11001000101 värd värd Två datorer som skall

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN 2016 Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KRAVSPECIFIKATION AV PROTOTYP... 3 FUNKTIONELLA

Läs mer

Videoutgång Maximal DisplayPort-upplösning Maximal HDMI-upplösning

Videoutgång Maximal DisplayPort-upplösning Maximal HDMI-upplösning 4K-dockningsstation för bärbara datorer - DP och HDMI - USB 3.0 StarTech ID: USB3DOCKHDPC Med USB 3.0 4K-dockningsstationen för bärbara datorer kan du skapa en högupplöst 4K Ultra HD-arbetsstation på kontoret

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Hela UR:s utbud, SLI Plusutbud, SLI fria utbudet kommer i sin helhet att finnas som adaptiv stream.

Hela UR:s utbud, SLI Plusutbud, SLI fria utbudet kommer i sin helhet att finnas som adaptiv stream. Adaptiv stream Adaptiv stream är när själva spelaren automatiskt väljer lämplig bitrate (kvalitet) vid uppspelning av filmen, baserat på klientens nu tillgängliga kapacitet. Det gör att användaren inte

Läs mer

Filöverföring i Windowsmiljö

Filöverföring i Windowsmiljö Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Filöverföring i Windowsmiljö Erik Ljungqvist, Viktor Hjertman 10 januari 2014 Sammanfattning I detta projekt undersöks skillnaden i

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... 1 oktober 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

OH Slides F: Wide Area Networks

OH Slides F: Wide Area Networks OH Slides F: Wide Area Networks Packet-/circuit-switching ISDN ATM Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition,

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, DisplayPort och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall)

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se 1 Skärminspelningsprogram Det finns fler skärminspelningsprogram

Läs mer

Föreläsning 10: Ljudkodning ( Audio Coding )

Föreläsning 10: Ljudkodning ( Audio Coding ) Föreläsning 10: Ljudkodning ( Audio Coding ) 1. Inledning PCM, standardmetoder, MDCT, psykoakustik, ljudtryck 2. Hörselsinnet Hörnivåkurvor, hörseltröskel, maskeringseffekter, Barkskalan 1. Ljudkodning

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Synkronisering av kalenderdata

Synkronisering av kalenderdata Datavetenskap Jonas Lindelöw, Richard Löfberg Sten Hansson Bjerke, Anders Friberg Synkronisering av kalenderdata Oppositionsrapport, C/D-nivå 2006:07 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker att

Läs mer

Scenarioanalys. Jonas Svanberg svan@isy.liu.se. Santa Anna IT Research Institute AB

Scenarioanalys. Jonas Svanberg svan@isy.liu.se. Santa Anna IT Research Institute AB konsortium 1 STB-scenarioanalys Scenarioanalys Jonas Svanberg svan@isy.liu.se Santa Anna IT Research Institute AB Konsortium STB scenarioanalys 2 Med fokus på... Bredbands-TV Video-on-demand On-linespel

Läs mer

Digital signalbehandling Digitalt Ljud

Digital signalbehandling Digitalt Ljud Signalbehandling Digital signalbehandling Digitalt Ljud Bengt Mandersson Hur låter signalbehandling Institutionen för elektro- och informationsteknik 2008-10-06 Elektronik - digital signalbehandling 1

Läs mer

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn Prioritet. Varför digitalisera? Syftet påverkar digitaliseringsinställningarna. Vill man rädda ett skört material? Vill man göra det tillgängligt på netet? Finns det efterfrågan på dylikt material? Beakta

Läs mer

Kort lektion i Scannerteknik

Kort lektion i Scannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en Scanner? En Scanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av Scanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddscanner. Läser

Läs mer

Digitala projekt rapport

Digitala projekt rapport Digitala projekt rapport Alexander Westrup, d04aw@student.lth.se Martin Sandgren, d04ms@student.lth.se 4 december 2007 Innehåll 1 Abstract 1 2 Inledning 1 3 Arbetsgång 1 4 Hårdvara 1 4.1 Processor...............................

Läs mer

TYPHOON DVD MAKER. Instruktionsmanual Artikelnummer: 50600. Version 1.00 http://www.typhoon.de. Kopplingsschema TYPHOON DVD MAKER

TYPHOON DVD MAKER. Instruktionsmanual Artikelnummer: 50600. Version 1.00 http://www.typhoon.de. Kopplingsschema TYPHOON DVD MAKER Instruktionsmanual Artikelnummer: 50600 Version 1.00 http://www.typhoon.de Kopplingsschema TYPHOON DVD MAKER TYPHOON DVD MAKER Till USB-porten Till datorns ljudkort eller audioingång Snapshot-knapp för

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... februari 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Arv Fundamental objekt-orienterad teknik arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Programmeringsmetodik -Java 165 Grafisk respresentation: Arv

Läs mer

4/27/12. Fönstring i MDCT. Föreläsning 10: Ljudkodning ( Audio Coding ) 1. Inledning PCM, standardmetoder, MDCT, psykoakustik, ljudtryck

4/27/12. Fönstring i MDCT. Föreläsning 10: Ljudkodning ( Audio Coding ) 1. Inledning PCM, standardmetoder, MDCT, psykoakustik, ljudtryck Föreläsning 10: Ljudkodning ( Audio Coding ) 1. Inledning PCM, standardmetoder, MDCT, psykoakustik, ljudtryck 2. Hörselsinnet Hörnivåkurvor, hörseltröskel, maskeringseffekter, Barkskalan 3. Ljudkodning

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

Universe Engine Rapport

Universe Engine Rapport 1 Universe Engine Rapport Alexander Mennborg 2017-05-08 2 Inledning I denna rapport diskuteras utvecklingsprocessen till projektet Universe Engine. Denna diskussion omfattar hela utveckling från starten

Läs mer

Kihl & Andersson: , 3.1-2, (ej CDM) Stallings: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2

Kihl & Andersson: , 3.1-2, (ej CDM) Stallings: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2 Kihl & Andersson: 2.1-2.3, 3.1-2, 3.5-6 (ej CDM) Stallings: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2 Hej Hej Vad är klockan? 14.00 Hej då New connection Connection approved Request for data Data transfer End connection

Läs mer

June 2010, rev Smartsign Publisher. User Guide. Smartsign Publisher 6.

June 2010, rev Smartsign Publisher. User Guide. Smartsign Publisher 6. June 2010, rev 6.0.3.0 User Guide User Guide 6 översikt Installera Smartsign Manager i befintligt IT-system. Skärmarna kan placeras på geografikst olika platser förutsatt att de kan ansluta till Smartisgn

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series Scanteco HC & SC- DVR Series I vår senaste HC & SC-DVR Serie har vi samlat all vår erfarenhet till en mycket attraktivt och effektivt hårddiskbaserat videoinspelningspaket. Med prestanda och tillförlitlighet

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Dockningsstation för två bärbara datorer med fildelning och perifer delning - USB 3.0

Dockningsstation för två bärbara datorer med fildelning och perifer delning - USB 3.0 Dockningsstation för två bärbara datorer med fildelning och perifer delning - USB 3.0 StarTech ID: USB3DDOCKFT Denna dockningsstation för två bärbara datorer omdefinierar begreppen produktivitet och innovation

Läs mer