Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU Status Version 1.0 Kod Text

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text"

Transkript

1 1(70) Sidantal 70 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tel Fax

2 2(70) Sammanfattning Detta är en systemspecifik dokumentation av Citectsystemet för Landstinget i Uppsala. I dokumentet finns information, kunskap, systemkonfigurationer och hjälp för att skapa en översikt. Det är viktigt att först läsa detta dokument innan ändringar och installationer genomförs. Till dokumentet kopplas bilagor med strukturer, konfigurationer och kvalitetsdokument på funktioner framtagna av systemleverantören m.fl. LUL har f.r.o.m 2014 bestämt att införa ny standard för alla grafiska system avseende beteckningar, grafiskt utseende och arbetssätt I och med detta kommer Citect att totalrenoveras under 2014/2015. I och med denna standard införs en helt ny dynamik för genies m.m (Trebor Dynamics). Dynamiken söker igenom databaserna i Citect och filtrerar ut variabler och skapar systemsidor automatiskt. För att denna dynamik ska fungera måste taggstrukturen följas. Detta dokument revideras kontinuerligt. För detta finns det en revisionslogg i dokumentet som ska fyllas i av var och en som gör ändringar. För närvarande är Trebor Automation ansvariga för all revidering av gällande Citect standard, övriga systemintegratörer inrapporterar de förändringar som ska införas. Trebor Automation ombesörjer tillsvidare revidering och utskick av nya versioner. Nya styrsystem ska kommunicera via protokoll transporterade av TCP/IP eller UDP/IP över Ethernet. Utrustningens standard ska vara 10BaseT/100BaseTX/100BaseFX. Tidkanaler ska ligga lokalt i styrsystem. När nya projekt läggs till i Citect ska den standard följas som nu gäller i projektet. (mallar, genies, symboler mm.) Variabellistor ska finnas tillgängliga för import till Citects variabeldatabas. Samma Tagg/Variabel/ID-namn ska gälla på samtliga ingående delar för en variabel i systemet. (Exempel: PLC/OP-Panel/OPC/Citect)

3 3(70) Framtida utbyggnad ska i övrigt följa systemdokumentationen. Nya fabrikat av PLC och DUC tillkommer på marknaden och om dessa ska kunna anslutas måste öppna protokoll användas. Exempel på ett öppet protokoll är MODBUS TCP. Eftersom Citect har en skalbar arkitektur innebär det att funktioner som I/O-servrar, Larmserver, Rapportserver, Trendserver och Filserver kan konfigureras för olika datorer. Skalningen av systemet kan göras efterhand som systemet växer och är inte låst till den ursprungliga konfigurationen.

4 4(70) Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Innehållsförteckning...4 Revisioner Bilagor generella...7 Bilagor anläggningsspecifika...7 Läggs in på G:\Fastighet...7 Definitioner Kravhandlingar...10 Integration av nya anläggningsdelar...10 Installation Mjukvaror/Versioner...10 Partitioner Katalogstruktur...11 Citect servrar och klienter...11 Filserver Vijeo Citect Installation Citect.ini Server inställningar...13 Cluster Network Addresses...13 Uppsättning redundans...15 Inställningar meny Servers...16 Cluster Network Addresses...16 Alarm Server...16 Trend Server...16 Report Server...16 I/O Server Inställningar meny Communication...17 Boards Ports I/O Devices I/O Devices, StartUpMode...18 I/O Devices, Priority...18 Disk devicer Redundant serverfunktion övriga mjukvaror...20 Alarmus Alarmus databaser...21 Nimbus Vijeo Historian...22 Installation Historian...22 ActiveX

5 5(70) SQL Installation SQL...27 IIS (Internet information services)...28 Installation IIS Lägg till Webbsidor i IIS...30 Programstruktur...31 Nödvändiga inställningar...32 Inledning Windows Citect.ini Nätverk Inledning Nätverksuttag...33 IP-adresser Nätverkets Hårdvara...33 Kommunikation...34 Inledning Kommunikationsövervakning...34 Drivrutiner Taggar Inledning Komponentbeteckning...35 Tag-namn Understationsnamn...35 Variabler Larm Avancerade larm...40 OBS!! Viktigt trender...40 Trender Etiketter (Labels)...43 Kategorier (Categories)...43 Privilegier (Privilege)...44 Områden (Areas)...45 Windows-integrerad säkerhet samt användarhantering...46 Citects användarhantering och roles...48 Skapa lokal admin i AD (Active Directory)...49 Skapa en ny grupp i Active Directory...49 Skapa en ny GPO...49 Redigera den nya GPO...49 Lägg till din nya Active Directory-grupp (Local Admin) till Restricted Group...49 Lägg till Restricted Group till den lokala administratörsgruppen...49 Vänta tills GPO uppdateringar tillämpas på alla PC i domänen...49 Lägg till en användare eller grupp av användare till Active Directory Local Admin...49 Larmhantering...50

6 6(70) Generellt Principskiss för larmhantering...50 Alarmus Nimbus Specialfunktioner...51 Diskvariabel för kommunikationsfel...51 Händelser (Events) & Rapporter (Reports)...53 Generellt Watchdog Utetemperatur...55 Datum & Tid Check av anslutna klienter...56 Loggning Trendpunkter...57 Definierade enheter:...57 SQL-Loggningar:...57 Bilder Färgsättning Linjer Ventilation/Rör...59 Text Fonter och färger...60 Justerbara parametrar...61 Övrigt Processbilder...62 Struktur Specialsidor Systemöversikt...63 Nätschema PLC-Lista Apparatskåp Bildnamn Bilduppbyggnad...65 Symboler Genie Bildexempel Trendbild och trendmallar...67 Funktionstexter/Driftkort...67 Larmlistor Händelselistor...68 Händelselogg...68 Operatörslogg...68 Kommunikation...68 Arkivering Arkivstruktur Trendfiler Filserver Allmänt Backup av Citect-projekt...70

7 7(70) Revisioner Revision Datum Referens Sign Första utgåvan RB Bilagor generella Bilaga 5b, Utveckling SCADA och HMI Bilaga 5c, Alarmus Bilaga 5d, Dynamik Bilaga 5e, Nimbus Bilaga 5f, Säkerhetskopiering Bilaga 5g, Tidkanaler Bilagor anläggningsspecifika Bilaga 5h, Citect ini Bilaga 5i, Drivrutiner Bilaga 5j, Programstruktur Bilaga 5k, Avvikelser mot systemdokumentation Bilaga 5l, Nätverk Läggs in på G:\Fastighet Licenser Mjukvara Kontaktuppgifter Projekthantering Servicebesök Dagbok KB Filer

8 8(70) Definitioner CCM: CiCode: Central Communication Module (Exomatic). Programmeringsspråk som används i Citect. Client:Grafiskt användargränssnitt för användaren. Hämtar information från server. Comli:Seriellt kommunikationsprotokoll från ABB, master/slav, kan användas som pointto-point eller som en multidropslinga. DCOM:Distributed Component Object Model, en utökning av Component Object Model (COM) för att stödja objekt som distribueras i ett nätverk. DHC: DUC: Data Huvud Central. Data Under Central. Ethernet:Fysiskt nätverk som används för kommunikation mellan servrar och operatörsstation samt styrsystem. Exoline: Hubb: Kommunikationsprotokoll för Exomatic system. Nav/koncentrator. LAN:Local Area Network, ett datanät som täcker ett relativt litet område. NetConverter: Kommunikationsenhet. Nod:Knutpunkt, en punkt i ett datanät (oftast lokalt nätverk) där data sänds och tas emot. ODBC:Open Database Connectivity, en standard från Microsoft för åtkomst av data i databaser. OP: OPC: OS: Operatörsplats. OLE for Process Control Operativsystem. Process Analyst:I Citect inbyggt historiskt visualiseringsverktyg. PLC:Programmable Logic Controller. (Programmerbart styrsystem). Redundans:Användning av flera uppsättningar av samma data eller enheter för att säkerställa säkerhet eller funktion. SattBus:Ett kommunikationsnätverk och protokoll baserat på token-passing. SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition. Server:Serverdator som hanterar kommunikation/trend/larm mot anläggningen.

9 9(70) Switch: Nätverksväxel. TCP/IP: Paketprotokoll för nätverk. V-LAN: Virtuellt LAN. MODBUS:Seriellt protokoll utvecklat av ModiCon. MODBUS är ett öppet protokoll. MODBUS/TCP:Nyare variant av MODBUS, för kommunikation via TCP/IP.

10 10(70) Kravhandlingar Denna standard är framtagen efter LULS:s Tekniska Krav. Integration av nya anläggningsdelar Arbetssätt i bilaga 5b skall följas. Installation För likställighet mellan installationer skall följande eftersträvas. Partitionering av diskar med en C: och D: partition. Citect och tillhörande mjukvaror installeras på D: partition. Vijeo Historian installeras på D: SQL installeras på C:, men databaser, logg filer och backuper läggs på D: Samtliga loggningar och databaser läggs på D: partition. RAID5 ska användas på Citect servrar och filserver. Mjukvaror/Versioner Denna manual är skriven utifrån följande mjukvaror och versioner. Windows 2012 Standard R2 Windows 7 SQL server 2008/2012 Vijeo Citect 7.2 Vijeo Historian 4.4 Partitioner En C: och en D: partition skapas. Storlek C partion ska vara minst 100GB.

11 11(70) Katalogstruktur Citect servrar och klienter D:\Citect\CitectSYS Installations katalog för Citect systemkatalog BIN Här installeras även Alarmus och Nimbus. D:\Citect\CitectSCADA Installations katalog för Citect Config, Data, Log och User katalog. Filserver D:\Citect\Historian Installationskatalog för Vijeo Historian (gäller filserver och där den används). D:\ Sjukhus \Applikationsprogram Katalog för backuper av PLC, Citect D:\ Sjukhus \Program Katalog för backuper av alla mjukvaroro som används inklusive programmeringsverktyg D:\ Sjukhus \Ritningar Katalog för backuper av alla driftkort m.m. D:\SQL\Backup Katalog för SQL backuper D:\SQL\Data Katalog för databser *.mdf D:\SQL\Log Katalog för loggfiler *.log D:\Webbserver Katalog för webbsidor Anteckningar m.m.

12 12(70) Vijeo Citect Installation Grundinstallation gör med följande sökvägar D:\Citect\CitectSYS Installations katalog för Citect systemkatalog BIN D:\Citect\CitectSCADA Här installeras även Alarmus och Nimbus. Installations katalog för Citect Config, Data, Log och User katalog. Citect.ini Följande parametrar måste sättas i citect.ini (går ej att sätta som parametrar i projektet). [ANIMATOR] FullScreen=1- För att applikationen skall visas i helskärm utan NamnList [GENERAL] CheckAddressBoundary=0- För att man skall kunna använda addresser på ojämna nummer i PLC TagStartDigit=1- För att taggnamn skall kunna starta med numeriska värden [PAGE] DynamicSizing=0- För att man inte skall kunna ändra fönsterstorlek i Runtime [CtEdit] ANSIToOEM=1 - För att Å,Ä,Ö skall visas korrekt För övriga anläggningsspecifika inställningar se bilaga Citect ini

13 13(70) Server inställningar Cluster Cluster ska användas för eventuell framtida användning. Cluster namn ska starta på t.ex. LUL_AKA (Akademiska sjukhuset). Network Addresses IP adress för aktuell server. OBS! Om server har dubbla nätverks kort och båda används ska på IP anges komma separerade.

14 14(70) Övriga se exempel nedan..

15 15(70) Uppsättning redundans SCADA installationer ska utföras med redundans och lastbalansering. Lastbalansering innebär att servrarna kör halva kommunikationen var när båda servrarna är i drift. Finns inga inställningar för att ange om dator kommer köras som server eller klient. Vid uppstart kontrollerar Citect IP på datorn, om denna IP finns definierad som en server process startar Citect med server funktionalitet för denna process.

16 16(70) Inställningar meny Servers Cluster Ett Cluster definieras, se tidigare avsnitt. Network Addresses Definiera en IP per server t.ex. Server1_IP Server2_IP Alarm Server Definiera två alarm servrar Ange samma cluster för båda. Ange respektive IP adress för alarm server 1 och 2. Mode:Ange vilken server som ska vara Primär respektive StandBy. Trend Server Definiera två trend servrar Ange samma cluster för båda. Ange respektive IP adress för trend server 1 och 2. Mode:Ange vilken server som ska vara Primär respektive StandBy. Report Server Definiera två rapport servrar Ange samma cluster för båda. Ange respektive IP adress för rapport server 1 och 2. Mode:Ange vilken server som ska vara Primär respektive StandBy. I/O Server Definiera två I/O servrar Ange samma cluster för båda. Ange respektive IP adress för I/O server 1 och 2. Mode:Ange vilken server som ska vara Primär respektive StandBy.

17 17(70) Inställningar meny Communication Boards För varje Board som skapas måste dessa dubbleras, en för varje server. För att hålla isär Boards mellan servrarna anges en 2 på slutet för Server 2. Server1 = COMBOARD Server2 = COMBOARD2 Ports För varje Port som skapas måste dessa dubbleras, en för varje server. För att hålla isär Portar mellan servrarna anges en 2:a på slutet för Server 2. Separering av portnamn behöver inte göras, men blir lättare att få en översikt. Port nummer anges till de tre sista siffrorna i IP adressen. Vid användning av t.ex. OPC går det inte då OPC ej adresseras med IP i de flesta fall. Idessa fall får unika portnummer användas som inte kan kopplas till en IP. OBS! Port nummer får inte dubbleras med annan port på samma I/O server, dock ska samma portnummer användas på respektive server. Server1 = XX_PLC_PORT Portnummer 101 Server2 = XX_PLC_PORT2 Portnummer 101 I/O Devices För varje I/O device som skapas måste dessa dubbleras, en för varje server. I/O devicer särskiljs inte med namn, behövs inte. I/O device nummer anges till det port nummer som används för porten som kopplas. Vid användning av t.ex. OPC går det inte då flera I/O devicer använder samma port. I dessa fall får unika I/O device nummer användas som inte kan kopplas till en IP. OBS! Device nummer får inte dubbleras med annan device på samma I/O server, dock ska samma device nummer användas på respektive server. Server1 = XX_PLC Portnummer 101 Server2 = XX_PLC Portnummer 101

18 18(70) I/O Devices, StartUpMode Här anges vilken server som ska driva kommunikationen. För lastbalansering sätts varannan Device till att vara StandBy på Server 1. På Server 2 anges StandBy devicer på Server 1 till primära på server 2 och primära på Server 1 till StanBy på Server 2. Exempel Server1 = XX_PLC Server2 = XX_PLC Server1 = YY_PLC Server2 = YY_PLC Primär StandBy StandBy Primär I/O Devices, Priority Prioritet sätts för att flera Servrar av varje process kan användas. Prioriteten i vilken ordning som servrar ska ta över processen. När två servrar används anges alltid Primär till prioritet 1 och Standby till prioritet 2. Exempel Server1 = XX_PLC Primär Prioritet 1 Server2 = XX_PLC StandBy Prioritet 2 Server1 = YY_PLC StandBy Prioritet 2 Server2 = YY_PLC Primär Prioritet 1

19 19(70) Disk devicer Disk devicer skiljer sig då skrivning till disk sker. För att skapa redundans måste korrekta sökvägar sättas. Unika device nummer måste tas ut och användas då dessa devicer ej använder port eller IP. I adress fältet på disk devicer anges sökväg till disk device filen vilka heter.dsk. I exemplet nedan används parametrar då sökvägarna kan bli långa till server 2. Sökvägar ska INTE anges med DNS namn utan IP. Även om en utdelning sker av en katalog kan IP anges istället för DNS namn. Om IP anges istället för DNS namn fungerar sökvägen ändå även om DNS servrarna inte fungerar. Exempel [DATA_P1]:\Event.DSK;[DATA_S1]:\Event.DSK Exempel parameter för sökväg (detta är en sökväg där User katalogen delas ut med namn User). UNC sökväg \\ \D$\Citect\CitectSCADA\User Samma inställningar gäller för diskdevicer avseende startupmode och prioriteter.

20 20(70) Redundant serverfunktion övriga mjukvaror Alarmus För att skapa redudans i Alarmus behövs följande inställningar göras i AlarmProvider.ini Server 1 [Redundancy] ; What type of server this is ; 0 -> Standalone server ; 1 -> Primary server ; 2 -> Secondary (standby) server ; ServerType=1 ; ; Our redundant counterpart (DNS name may be used) and port number RemoteServer= :45100 ; The port number where our counterpart will connect ; ServerPort=45100

21 21(70) Server 2 [Redundancy] ; What type of server this is ; 0 -> Standalone server ; 1 -> Primary server ; 2 -> Secondary (standby) server ; ServerType=2 ; ; Our redundant counterpart (DNS name may be used) and port number ; RemoteServer= :45100 ; ; The port number where our counterpart will connect ; ServerPort=45100 Alarmus databaser Alarmus databaser placeras i Alarmus installationskatalog. D:\Citect\CitectSYS\Alarmus\Databaser Nimbus För nimbus användsett deviceför att exportera larmhändelser till en text fil som nimbus läser. Denna funktion körs på larm kategorierna i Citect vilket innebär att den alltid är redundant. ActiveX:er för att konfigurera Nimbus server fungerar endast mot primär server.

22 22(70) Vijeo Historian Historian används för att logga Citect data till SQL server. Data kan även visas i Process Analyst. Installation Historian Innan Historian kan installeras måste IIS (Internet information Services) installeras. Grundinstallation Historian görs med följande sökvägar. D:\Citect\Historian Installationskatalog för Vijeo Historian (gäller filserver och där den används). Installationspack utan SQL installation skall användas då SQL installeras separat. När installation är klar används Historian Configuration Manager för att skapa Historians konfigurationsdatabas, använd Wizard new server. Döps förslagsvis till HistorianConfig.

23 23(70) Efter detta måste Historians datalagringsdatabas skapas. Detta görs via Historian Configuration Manager. Högerklicka på Historian och välj properties. Skriv in namnet på SQL servern under punkt 1. Använd SQL server Authentication, ange user och pwd. Ange namnet på nya databasen, HistorianData och apply. Historian Data Manager används för att ta backup\återladda HistorianData databasen.

24 24(70) För att läsa in Citect alla taggar måste en Data Source skapas. Högerklicka på Datasource och välj wizard new data source. Ange en Citect användare och lösenord, testa anslutningen. OK, ny kommer all tagginformation att läsas in från Citect. När uppdateringar sker i Citect måste Historian uppdateras, höger klicka på Citect och välj import schema.

25 25(70) Under Historian skapa en katalog struktur husvis. Välj variabler (OBS! Ej trendtaggar) och släpp dom i repektive hus. Eftersom LOCUM har samma variabelnamn som trendnamn kommer Historian automatiskt tolka namnet som en trend och använda backfill om det behövs. Vid installation av version 4.3 installeras två typer av klienter. En webbklient och en excel klient. Excel klienten är ett kraftfullt verktyg för att få ut rådata från Historian. Den är väldigt enkel att använda då den installerar en add on i excel där Historian server väljs. Endast för användare att logga på och välja taggar m.m. För att kunna komma åt data från klienter måste två saker göras. Skapa användare Publicera data Skapa användare under security.

26 26(70) Lägg upp en katalogstruktur under Published Information, husvis. Dra ner taggar som ska publiceras från Historian delen. Tilldela rättigheter för katalogerna i Published Information, klart. Via Excel klienten kommer samma katalogstruktur visas. ActiveX För Larmpresentation används ActiveX-objekt, dels på Larmliste-sidan, dels längst ner i Template:en för att visa de senaste larmen. Dessa Objekt hämtas från Alarm.ocx som finns i System32-mappen under Windows. Detta är en del av programmet Alarmus som installeras separat. (Se bilaga Alarmus ). Vid installation reggas ocx:en så detta behöver inte göras manuellt. Samtliga nedan nämnda ocx-filer måste dock registreras med regsvr32. Enligt följande: Regsvr32 [Sökväg]\filnamn.ocx För viss dynamik används ActiveX-objekt för presentation. Det gäller följande: SetPoint.ocx - Används för att visa börvärdeskurvor. Denna återfinns i userbibloteket i mappen ActiveX under 5_LUL_Dynamik. TroSoftControls.ocx- Används för sidnavigering (CiTree) och statusövervakning (CiStatus). Denna återfinns i userbibloteket i mappen ActiveX under 4_LUL_Standard. För Nimbus Alarmserver används ett antal ActiveX:er för att tillåta användare att administrera när larm ska skickas, till vem osv. Nimbus_ActiveX_Client_Profiles.ocx Nimbus_ActiveX_Client_Receivers.ocx Nimbus_ActiveX_Client_TextMessage.ocx Samtliga dessa återfinns i userbibloteket i mappen ActiveX under 4_LUL_Standard.

27 27(70) SQL På Filservern installerassql-server. För att slippa definiera ODBC kopplingar på varje server och klient används DSN-Less koppling i kod. Exempel: STRING scistd_sqlconnstring ="Driver=SQL Server;Server=TREB0R9- M4400;Database=CiStdSYS;Uid=CiStdUser;Pwd=CiStdUser;" Följande databas används: CiStdSYS Följande tabeller finns i CiStdSYS: Anteckningar: Systemanteckningar (per grafiksida i Citect) LarmanteckningarAnteckning för respektive larm i Citect, access via popuper. Eventlog Systemförändringar loggas här Larmdatabas Samtliga larmhändelser loggas här Tom databas CiStdSYS finns att ladda ner via G:\. Användare CiStdUser måste skapas i SQL server, användaren ska ha full access till CiStdSYS. Installation SQL Installation av SQL server utförs med default inställningar förutom placering av databas filer, loggfiler och Backup filer. Följande sökvägar används för dessa. D:\SQL\Backup D:\SQL\Data D:\SQL\Log

28 28(70) IIS (Internet information services) Sidanteckningar, larmanteckningar, operatörslogg samt driftkort presenteras via webbsidor som finns på Filservern. För att webb sidor ska fungera måste IIS vara installerat på filserver. ASP funktionalitet måste vara aktiverat i IIS. I katalogen webb_sidnotering finns underkatalog pdf. Här läggs alla driftkort i pdf format. Driftkort döps till samma namn som sidnamnet i Citect, då fås en länk till driftkortet på sidan. Webbsidorna som används: WEBSQL historikanvänds för att söka historik i larm och operatörslogg. webb_larmatgard Anteckningar om åtgärd per larm (access via popuper) webb_larmnotering Anteckningar per larm (access via popuper) webb_sidnotering Anteckningar per grafiksida/system (access via knapp i sidfot), se även avsnitt funktionstexter/driftkort. Katalogerna finns att ladda ner via G:\. Kataloger läggs i D:\Webbserver

29 29(70) Installation IIS7 Installation av IIS sker genom att lägga till en Role i Windows Detta görs via Server Manager\Add Roles. Välj Internet Information Services, välj följande role services Kör klart installationen.

30 30(70) Lägg till Webbsidor i IIS För att lägga in webbsidor i IIS gör följande. Klicka på träd vyn i IIS till det ser ut som nedan. Höger klicka på default webb site och välj Add Virtual Directory. Välj respektive katalog från D:\Webbserver. För att access ska kunna ske till webbsidorna måste Directory Browsing vara tillåten för respektive webbsida. För att åstadkomma detta klicka på CiStd_Sidnotering, nu fås ett antal val i fönster till höger.

31 31(70) Högerklicka på Directory Browsing och välj Open feature Aktivera i meny till höger. Klart, testa via Citect om allt fungerar som det ska. Programstruktur För projektstruktur i Citect se bilaga Programstruktur Viktigt är att inte förändra Dynamikprojektet då detta är generellt för alla Citect installationer och uppdateras centralt.

32 32(70) Nödvändiga inställningar Inledning För att dynamik och visning ska fungera korrekt måste att antal grund inställningar göras. Dessa inställningar måste göras på både server och klient. Windows Windows-temat måste ställas till Windows Klassiskt. Andra teman använder olika höjd på systemlisten vid fönstervisning. För att Alarmus ska fungera måste sökvägen till Citect Bin katalogen skrivas in i windows Path variabel, se vidare i biliaga Alarmus. Citect.ini Följande parametrar måste sättas i citect.ini (går ej att sätta som parametrar i projektet). [ANIMATOR] FullScreen=1- För att applikationen skall visas i helskärm utan NamnList [GENERAL] CheckAddressBoundary=0- För att man skall kunna använda addresser på ojämna nummer i PLC TagStartDigit=1- För att taggnamn skall kunna starta med numeriska värden [PAGE] DynamicSizing=0- För att man inte skall kunna ändra fönsterstorlek i Runtime [CtEdit] ANSIToOEM=1 - För att Å,Ä,Ö skall visas korrekt För övriga anläggningsspecifika inställningar se bilaga Citect ini

33 33(70) Nätverk Inledning De nätverk som finns på sjukhusen administreras av MSI. Nätverksuttag Se Tekniska krav för Styr och Övervakning samt Projekteringsanvisning för Styr och Övervakning. IP-adresser Se Tekniska krav för Styr och Övervakning samt Projekteringsanvisning för Styr och Övervakning. Nätverkets Hårdvara Se Tekniska krav för Styr och Övervakning samt Projekteringsanvisning för Styr och Övervakning.

34 34(70) Kommunikation Inledning Datakommunikationen sker via datablock. Detta för att skapa en så optimal kommunikation som möjligt eftersom overheaden i ett meddelande är lika stor oavsett om ett datablock eller en enskild datavariabel hämtas. Undantag kan förekomma men detta har undvikits i görligaste mån. BROADCAST från PLC:er på nätverket är inte tillåtet. Kommunikationsövervakning För att kontrollera kommunikationen med de olika PLC-systemen används PLCöversiktsbilderna. Här finns information om huruvida kommunikationen fungerar. Vid avbrott i kommunikationen mot en PLC:s nätverksdel genereras ett larm.larmet definieras i Advanced alarms i respektive subprojekt enligt nedanstående exempel: Kommunikationsfel med AS0003: Larm genereras ifall följande villkor är uppfyllt: IODeviceInfo({IODeviceNR},3) = "16" En fördröjning på larmet ska vara inställt på 10 minuter. Det ovan beskrivna larmet kontrollerar dock EJ huruvida PLC:ns CPU är i RUN eller inte. Till detta används istället en Watchdog, se vidare under avsnitt Larmhantering/Watchdog. Drivrutiner De drivrutiner som används ska vara validerade av Ci Technologies. Observera att enligt gällande kravhandlig tillåts inte OPC-kommunikation via OPC-servrar. Se dokumentet Drivrutiner under bilagor för vidare information.

35 35(70) Taggar Inledning Citect använder sig av olika databaser för hanteringen av variabler beroende på funktion. I Variabeldatabasen finns alla signaler definierade, larmen definieras i Digital Alarms. I Trenddatabasen lagras allt som ska loggas. Varje subprojekt har sin egen databas, där deklareras de variabler som hör till respektive projekt. För mer information om databaserna, använd Hjälpen i Citect. Komponentbeteckning Se gällande beteckningsbilaga. Tag-namn Ett tag-namn kan börja med ett numeriskt värde men kan däremot inte innehålla tecken som snedstreck, punkt, komma, bindestreck etc. När en Tag ska namnges utgår man från komponentnamnet. Skillnaden är att delarna skiljs åt med underscore och att rumsnummer inte finns med i Tag-namnet, samt att SjukhusID ska läggas till före husnummer, Komponentkvalificerare läggs till namnet med ett underscore. Ex. UAS_A1114_LB01_SV21_R Understationsnamn Namnet på en I/O-device bestäms av apparatskåpsbeteckningen. Ex Akademiska A1114_AS0003_PLC -> UAS_A114_AS0003_PLC

36 36(70) Variabler I variabeldatabaserna är alla kommunicerande datapunkter deklarerade. Filen heter variable.dbf och det finns en i respektive subprojekt. Variable Tag Name: Cluster Name: Tag-namn. Max 79 tkn. Namn på klustret, max 16tkn. Defineras i KOM-projektet under Cluster. I/O Device Name: Namn på Understation (PLC/DUC). Definieras i KOM-projektet under I/O devices. Address: Data Type: Raw Zero Scale: Raw Full Scale: Eng Zero Scale: Eng Full Scale: Eng Units: Adress (variabel) i Understation. Datatyp för variabeln (ex. DIGITAL, UINT) Min-skala inläst värde från PLC. Max-skala inläst värde från PLC. Min-skala för visat värde i grafik. Max-skala för visat värde i grafik. Enhet för mätvärdet (ex. C,kPa). Format:Format för mätvärdet (ex 3.1 EU ger tre tecken med en decimal samt enheten). Deadband: Dödband Comment:Kommentar. Max 48 tkn. OBS! kommentaren används i systemsidor som förklaring vilket innebär att kommentars texten är väldigt viktig.

37 37(70) Larm I systemet används två typer av larm, digitala larm samt avancerade larm.digitala larm sparas i filen digialm.dbf och avancerade larm i filen advalm.dbf. Filerna ligger i respektive subprojekt. I larmlistan visas larmets Namn (=komponentbeteckning) och Beskrivning (=larmtext). De olika larmtexterna finns beskrivna i samma dokument som bestämmer komponentbeteckningen. Viktiga larm (P och A) har larmtext med enbart versaler, medan Övriga larm (B och C) använder sig av gemener. "Tag" på larmet och variabeln som aktiverar larmet har samma namn, så att kopplingen mellan variabeltag och larmtag enkelt kan spåras.

38 38(70)

39 39(70) Digitala larm Alarm Tag: Cluster Name: Larmtag. Max 32 tkn. Namn på klustret, max 16tkn. Alarm Name:Namn på larmet. Max 32 tkn. Visas i larmlistan. Alarm Desc: Larmtext. Max 64 tkn. Visas i larmlistan. Var Tag A:Variabel som aktiverar larmet.definierad i Variabeldatabasen. Var Tag B: Category: Help: Används ej. Larmkategori. (se Kategorier i dettadokument). Bildnamn. Länk till en bild från larmet. Comment: Kommentar. Max 48 tkn. Privilege: Behörighetsnivå för att få kvittera och blockeralarmet. Area: Lika med label för Sjukhus. Max 16 tkn.

40 40(70) Avancerade larm Till avancerade larm hör exempelvis kommunikationslarmen och vissa systemlarm, tex. antal klienter. Expression: Larmformel, larmuttryck.för övriga parametrar se Digitala larm. OBS!! Viktigt trender Skalning av variabler är oerhört viktigt för trenderna. Många ggr skalas en variabel med t.ex. en tiopotens Exempel Råvärde 0 till 100 Skalatvärde 0 till 1 Detta fungerar alldeles utmärkt för visning av en variabel i runtime, dock kommer trendsystemet ej logga värden större än 1.

41 41(70) Trender I trenddatabasen anges vilka variabler som ska loggas, mätvärden,börvärden, beräknade börvärden samt indikering till/från för pumpar och motorer mm. Trendtagen utgår ifrån komponentbeteckningen med tilläggen: _MV, _MB för mätvärde/beräknat mätvärde. _BV, _BB för börvärde/beräknat börvärde. _IT för indikering till/från av pumpar och fläktar. _GT4T, GT4R för mätvärde tillopp/retur. _E, _P, _V, _Q, _F, _I, _U, _R för övriga mätvärden. _X1.._X8, _Y1.._Y8 för punkter i börvärdeskurvor. Trendtagen ska ha samma namn som variabeltagen.

42 42(70) Trend Tag Name: Trendtag. Cluster Name: Namn på klustret, max 16tkn. Expression:Värde som ska loggas. Max 64 tkn. Variabel, definierad i Variabeldatabasen. Trigger: Används ej. (När loggning ska ske). Sample Period: Samplingstid. Type: Typ av loggning.trn_periodic Periodisk lagring. Comment: Kommentar. Max 48 tkn. Visas i trendbild. File Name: Filnamn, där värdena lagras. Storage Method:Hur värdet lagras. Scaled Skalade värden (standard). Privilege: Behörighet för att lägga in/visa trend i kurvbilden. Area: Lika med label för Sjukhus. Eng Units: Enhet för mätvärdet (ex. C,kPa). Format: Format för mätvärdet. No. Files Antal historikfiler för denna tag, 13. Time: Tid för synkning av historikfiler. (0:00 standard). Period:Period för historikfil,1st.detta ger en ny fil den 1:e varje månad. Trenderna lagras i 13 stycken månadsfiler, vilket gör att det går att se ett år tillbaka. Genom att ange filnamn kan filkatalogen där datafilerna lagras struktureras upp. Samplingstiden är normalt en minut. OBS! Gällande fält Storage Method är det mycket viktigt att fylla i det rätt beroende på om variabeln är en 16- eller 32-bitars. OBS! Fördefinierade trender Mätvärden Beräknade börvärden Styrsignaler Utomhustemperatur Kommunikationsfel 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min

43 43(70) Etiketter (Labels) En Label är en etikett på ett värde. Istället för att skriva in värdet kan Labeln skrivas in. Labels används för att få ett enklare underhåll av systemet. Labels är och ska vara begränsade till 16 tecken eftersom i fälten i vissa funktioner är begränsade till just 16 tecken, t.ex. Groups.Labels är definierade i projektet 4_LOCUM_Standard. Larmkategorier är definierade som labels. PrivilegietPrivLarm är definierat som en label. Detta för att behörighetsnivå på alla larmer måste skrivas in direkt i databasfilerna.alla andra privilegier är definierade som parametrar. Alla areor är definierade som labels. Se mer under Områden (areas). Kategorier (Categories) Categories används för att gruppera larm i olika larmkategorier. Larmkategori är ett värde mellan 1 och 255. Varje larmkategori är definierad som en label med tillhörande kategorinummer angivet. Labeln används för att knyta larmen till de olika kategorierna. Grupp P-larm A-larm B-larm C-larm Indikering (Paniklarm) (Mycket) (Viktiga) (Mindre) EL VVS Brand Hyresgäst Svagström Hiss Gas Systemlarm 255 Kategorierna är definierade under Labels i 4_LUL_Standard.

44 44(70) Privilegier (Privilege) I systemet definieras privilegier som parametrar för att ge olika behörighetsnivåer på operatörsingrepp. Följande privilegier är definierade i systemet: Parametrar Beskrivning Område PrivLarm Behörighet kvittera larm 3 PrivMan Manöverrättigheter 4 PrivPar Behörighet parametrar 5 PrivBv Behörighet börvärden 6 PrivAdmin Behörighet administratör 8 Parametrar för privilegier är definierade under Labels i projektet 5_LUL_Dynamik.

45 45(70) Områden (Areas) Area används för att dela in projektet i olika områden, som används för att definiera en områdestillhörighet för larm och information. På så vis kan en inloggad person endast se en viss del. Area är lika med SjukhusID, och definieras upp via labels. Label Värde (area) Sjukhus ID Sjukhus AreaUAS 1 UAS Akademiska sjukhuset Områden är definierade under Labels i 4_LUL_Standard.

46 46(70) Windows-integrerad säkerhet samt användarhantering From Citect v7.10 finns möjligheten att sammanlänka Citects användar- och säkerhetsinställningar med Windows standardsystem för säkerhet. Citects säkerhetssystem går fortfarande att använda om det är att föredra. Om Windows-integrationen används kan Windows-användaren logga på Citect i runtime med de runtime-privilegier och den runtime-area som har definierats i projektet. För att en Windows-användare ska kunna logga på i runtime måste användaren vara länkad till en Citect Role (roll), vilken definieras i projektet med tillhörande privilegier. För att kunna länka en Windows-användare till en Citect Role måste rollen som anger Windows-gruppen där Windows-användaren är Member (medlem) läggas till. Rollen definieras 1_LOCUM_Start. En roll med valfritt namn läggs till, med samma Windows Group Name som på server. Globala privilegier ska vara 1, 2,,8. Viewable areas ska vara detsamma som de lokala rollerna. AutoLogin-funktionen har utökats i Citect 7.10, den inkluderar numera även klienten då användaren är en Windows-användare och har en associerad Citect Role. För att denna funktionalitet ska fungera måste följande parameter sättas i Citect.ini: [Client]AutoLoginMode Vid inloggning i runtime har alltid en Citect-användare högre prioritet än en Windowanvändare om användaren även är inkluderad som en Windows-användare. Men, om inloggning med en Citect-användare fallerar, kommer inte Windows-användarens egenskaper att kontrolleras. Ett larm kommer att genereras som talar om att inloggningen misslyckades.

47 47(70) Diskussion Schematisk bild över Citects säkerhet i kombination med Windows säkerhet:

48 48(70) Citects användarhantering och roles Databasen för användare och roles ligger i startprojektet (1_Start) eftersom detta är en förutsättning för att redigering ska kunna göras i Runtime. För sjukhusen används endast funktion för Windowsintegrerad säkerhet. Detta innebär att inga användare behöver läggas till i Citect utan Systemintegratören behöver endast lägga till en användare i de användargrupper som har definierats i Domänkontrollantens AD. Observera att gruppnamn i AD och role namn i Citect är desamma. Följande användargrupper har definierats i AD samt roles i Citect. I AD och Role Behörighet Behörighets nivå locuascit\grpuastitta Endast titta 1 locuascit\grpuaslarm Kvittera, blockera larm 3 locuascit\grpuasman Manövrera objekt 4 locuascit\grpuaspar Ändra parametrar, larmgränser 5 locuascit\grpuasbv Ändra börvärden 6 locuascit\grpuasadmin Administratör 8 Behörighetsnivåerna är hierarkiska d.v.s. om en användare har behörighets nivå 6 har användaren rättigheter nivå 1-6. För mer information om hur en användare läggs till se Operatörsmanualen.

49 49(70) Skapa lokal admin i AD (Active Directory) För att underlätta bör alla användare som kan logga på klienter halokala administratörs rättigheter. För att skapa denna möjlighet måste AD konfigureras för detta. Skapa en ny grupp i Active Directory Skapa en ny grupp i Active Directory (Local Admin). Lägg inte till någon användare till gruppen just nu.. Skapa en ny GPO Skapa ett nytt Group Policy Object (GPO) och länka den till önskad OU (Organisation Unit). För att skapa en GPO används Group Policy Management Kontrollera att den GPO du använder länkar till en OU som inkluderar alla PC du vill ge användarna lokala administrativa rättigheter över. Redigera den nya GPO Navigera i den skapade GPO:n Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings --> Restricted Groups Lägg till din nya Active Directory-grupp (Local Admin) till Restricted Group Högerklicka på Restricted Groups mappen och välj "Lägg till grupp" för att lägga till din nya Active Directory-grupp till begränsad grupp. I grupp fältet skriver du namnet på den nyskapade Active Directory-grupp och klicka på "OK" Lägg till Restricted Group till den lokala administratörsgruppen I Restricted Group:s egenskaps fönster klicka på "Add" under titeln avsnittet "This group is a member of:". Välj"Administrators", i Group Membership och klicka på "OK" Vänta tills GPO uppdateringar tillämpas på alla PC i domänen När dina användare får sina uppdaterade gruppolicyinställningar för varje arbetsstation inom det OU du angett kommer din nya Active Directory-grupp vara medlem i den lokala gruppen Administratörer. Om du behöver tvinga GPO uppdateringen på en specifik arbetsstation kör "gpupdate / force" i ett kommandofönster på den arbetsstation. Lägg till en användare eller grupp av användare till Active Directory Local Admin Lägg till användare till fffffffflägg till användare till Local Admin gruppen genom att använda Active Directory Management Console. Alla medlemmar av gruppen Local Admin får nu lokala admin rättigheter på den dator dom loggar på.

50 50(70) Larmhantering Generellt Larmhanteringen är uppbyggd med ActiveX-kontrollen ALARMUS som bas. Programmet NIMBUS används för att vidarebefordra separata larm till mobiltelefon. För mer info se under rubrik watchdog längre ner i dokumentet. Larmförändringari Citect samt parameterförändringar i NIMBUS påverkar NIMBUSutringning. Principskiss för larmhantering Alarmus Se bilaga Alarmus. Nimbus Se bilaga Nimbus.

51 51(70) Specialfunktioner Larm som ska ha olika prioritet beroende på ett villkor, läggs in i databas och PLC som olika larm och villkoras i PLC. Ex. frysskydd som är Hög prioritet på vintern och Låg prioritet sommartid. Undertryckning av följdlarm sköts i PLC. För att kontrollera larmfunktioner finns ett testlarm. Vid aktivering genereras ett larm som ska ringa upp mobiltelefon via NIMBUS. Diskvariabel för kommunikationsfel För att dynamiken på apparatskåpsidorna ska fungera korrekt måste en diskvariabel för varje apparatskåp definieras i variable.dbf, i respektive subprojekt. Detta larm är detsamma som larmet för kommunikationsfel i advalm.dbf, och har syntaxen SjukhusID_Husnummer_ApparatskåpsID_PLC_LC, ex 05_01_AS0003_PLC_LC. Larmet jobbar mot en disk-plc som även denna måste definieras, i kommunikationsprojektet. På apparatskåpssidan visas detta kommunikationslarm tillsammans med larmet Fel i PLC. Att denna variabel måste definieras beror på att Citect 7.20 inte hittar larmtaggar (XX.Tag) via funktion TagInfo.

52 52(70) Diskvariabel: Disk-PLC: PopUp på apparatskåpssida:

53 53(70) Händelser (Events) & Rapporter (Reports) Generellt Händelser och rapporter används för att aktivera programkod vid bestämda tidpunkter och/eller intervall. Rapporter går att göra mer avancerade än händelser, dessutom hanteras de av redundansen. Watchdog Citect övervakar huruvida PLC/DUC är i RUN. Detta görs detta via rapporten Watchdog i systemprojektet. Rapporten kör funktioner som ska programmeras i Watchdog.ci under 2_LUL_System. Detta sker varannan minut. Exempel på rapport: CiCode i rapportfil: {CICODE} {END} Watchdog_PLC_Nacka();

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas Atlas Handbok 0 Förord Atlas ANSVARSBEGRÄNSNING All information i denna handbok har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Larmia Control AB inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601)

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601) Pyramid e-line Installation, konfiguration och design Handbok för version 3.40A (Version 1.2. 110601) e-line - Installation i Pyramid Business Studio Handbok för installation, konfiguration och design

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Handbok WMS med GeoServer PostGIS QGIS... 1 Inledning... 1 Ändra namn på shapefiler... 4 Transformera Shapefil från RT90 till Sweref99 med QGIS... 8 Exportera

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer