1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY"

Transkript

1 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY

2 Lecture content Today's lecture Group Policy Överblick Administration Exempel Jacob Lindehoff 2

3 Jacob Lindehoff 3 Introduk-on -ll gruppolicys Gruppolicys gör det möjligt att: tilldela centraliserade policys tillförsäkra att en användare har den obligatoriska användarmiljön upprätthålla företagspolicys Site Användare Admin GPO Domän OU Datorer Administratören sätter en gruppolicy en gång Windows Server tilldelar den kontinuerligt

4 Jacob Lindehoff 4 Olika typer av gruppolicyinställningar Olika typer av gruppolicys: Administrativa mallar registerbaserade gruppolicyinställningar Security inställningar för lokal-, domän- och nätverkssäkerhet Software Installation inställningar för centraliserad installation av mjukvara Scripts uppstart, avstängning, inloggning och utloggning Remote Installation Service inställningar till klientinstallations- wizarden som används för RIS Internet Explorer Maintenance inställningar för administratören för att skräddarsy MS IE Folder Redirection inställningar för att lagra speci_ika användarkataloger på en central server

5 Jacob Lindehoff 5 GPO- objekt och AD- containrar Gruppolicyinställningar påverkar endast användare- och datorobjekt Man länkar ett gruppolicyobjekt till en site, domän eller ett OU och det aktuella GPOt påverkar endast de objekt som _inns inom dessa En gruppolicy kan länkas till en eller _lera sites, domäner eller organisationsenhet Man kan länka _lera gruppolicys till en site, domän eller organisationsenhet Site- GPO Kan inte länkas till standard containers Domän- GPO Site Domän- GPO OU OU OU- GPO OU Domän OU OU- GPO OU Domän OU

6 Gruppolicyinställningar Gruppolicyinställningar för datorer Datorer speci_icerar operativsystemets uppförande skrivbordsinställningar säkerhetsinställningar datorns uppstarts- och avstängnings- script datortilldelade applikationsval applikationsinställningar Gruppolicyinställningar för användarkonton Användare speci_icerar operativsystemets uppförande skrivbordsinställningar säkerhetsinställningar tilldelade och publicerade applikationsinstallationer applikationsinställningar katalogomdirigeringsval användarinloggnings- och användarutloggningsscript Jacob Lindehoff 6

7 Jacob Lindehoff 7 Demo Demo Skapa en GPO

8 Gruppolicy arv 1.) Site 2.) Domän 3.) OU Windows 2000/2003 tilldelar GPO- inställningar i en speci_ik ordning Domän- GPO Domän Development Tilldelningen av GPO sker i följande ordning 1. Lokal grupprinciper 2. Grupprinciper för Siten 3. Grupprinciper för Domänen 4. Grupprinciper för organisationsenheten 5. Grupprinciper för dotterorganisationsenheten Datorer Användare Jacob Lindehoff 8

9 Konflikter mellan gruppolicyinställningar Kon_likter mellan gruppolicyinställningar: alla gruppolicys appliceras om det inte uppstår kon_likter gruppolicyn lägst ner i Active Directory hierarkin appliceras den översta gruppolicyn i GPO- listan appliceras datorpolicyn har högre prioritet än användarpolicyn Jacob Lindehoff 9

10 Hur gruppolicys -lldelas Olika gruppolicys: GPO1 ser till att favoriterna _inns på startmenyn. GPO2 kräver ett lösenord på minst 11 bokstäver och tecken. GPO3 tar bort Windows Updateikonen från startmenyn. GPO4 tar bort favoriterna från startmenyn och lägger till Windows Update- ikonen. Vad är resultatet av gruppolicyinställningarna för OU:n? Site Domän OU GPO1 GPO2 GPO3 GPO4 Svar: Eftersom Windows läser gruppolicyinställningar från siten och nedåt till organisationsenheten så kommer OU:n få följande inställningar: Site favoriterna kommer att _innas tillgängliga på startmenyn. Domän favoriterna kommer att _innas tillgängliga på startmenyn, du måste använda dig av ett lösenord med mer än 11 tecken och update- ikonen kommer inte att _innas på startmenyn. OU favoriterna kommer inte att _innas på startmenyn, update- ikonen kommer att _innas på startmenyn och du måste använda dig av ett lösenord med mer än 11 tecken Jacob Lindehoff 10

11 Kontrollera hanteringen av gruppolicys Uppdateringsintervall: 5 minuter, för domänkontrollanter 90 minuter, för icke domänkontrollanter Jacob Lindehoff 11

12 Jacob Lindehoff 12 Blockera arvet Blockera arvet: Går inte att välja särskilda GPOs att blockera Enforced har högre prioritet Produktion GPO:s Blockering av arvet Inga GPO- inställningar tilldelas Försäljning

13 Jacob Lindehoff 13 Ak-vera Enforced No Override GPO- inställningar Produktion Enforced: går över blockering av arvet Appliceras högt i ADet Appliceras på länkar och inte GPOer Försäljning Blockering av arvet, men gruppolicyn tilldelas eftersom den är satt till Enforced. Domän- GPO- inställningar tilldelas

14 Filtrera GPO- inställningar Gruppolicyn appliceras på alla användarkonton och datorer som residerar i containern den är länkad till, men: GPO har en ACL Kan sätta vilka användare/grupper/datorer som har rättighet att applicera GPOt Kan även sätta vem som har rättigheter att modi_iera GPOt Jacob Lindehoff 14

15 Jacob Lindehoff 15 Filtrera GPO- inställningar Precis som vanliga Deny En sista utväg Försvårar administration och felsökning Maria Carl Grupp Filtrera gruppolicy inställningar genom att: explicit neka Apply group- policy-rättigheter. explicit utelämna Apply grouppolicy-rättigheten. Tillåter Read och Apply grupppolicy Nekar Apply grouppolicy

16 Administrera GPO Jacob Lindehoff 16

17 Jacob Lindehoff 17 Gruppolicyskrip-nställningar Gruppolicyskriptinställningar: Datorn Uppstart/Avstängning Script Användaren Inloggning/Utloggning Datorkon_iguration Uppstart/Avstängning Användarkon_iguration Inloggning/Utloggning

18 Group Policy Skripts Både för datorn och användare Användare In och ut- loggning Dator Uppstart och avstängning Möjlighet att köra _ler än ett skript Jacob Lindehoff 18

19 GP Skript Jacob Lindehoff 19

20 Jacob Lindehoff 20 Felsökningsverktyg för gruppolicys Hjälpfulla kommandon: gpupdate gpresult Hjälpfulla kommandon i Resource Kit Tools: netdiag dcdiag replmon

21 Group Policy Felsökning Felsökning Event Viewer Sparar information om vad som gått fel GPResult Kommando Listar vilka GPOer som har applicerats Jacob Lindehoff 21

22 Group Policy Installa-on av program MSI installation Både för datorn och användare Publiched Assigned Användaren måste installationsrättigheter Datorn har automatiskt rättigheter Måste vara MSIpacket Jacob Lindehoff 22

23 Jacob Lindehoff 23 Tilldela mjukvara Tilldela/Assigned mjukvara: Tilldelar en användarkon_iguration applikationen installeras nästa gång användaren aktiverar/använder applikationen. Distribueringspunkt För mjukvara Tilldelar en datorkon_iguration applikationen installeras nästa gång datorn startas upp.

24 Jacob Lindehoff 24 Publicera mjukvara Publicera/Publiched mjukvara: Lägga till och radera program applikationen installeras när användaren väljer det från Add or Remove Program i kontrollpanelen. Distribueringspunkt för mjukvara Dokumentaktivering applikationen installeras när användaren dubbelklickar på en _il med okänd _iltyp.?

25 GPO GP Installation Felsökning Jacob Lindehoff 25

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö Jan Bergman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2014 EXAMENSARBETE Författare: Jan

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7 1 Nätverkskomponenter 01 Hur många klienter består världens minsta nätverk av och varför? Två, ensam bildar man inget nätverk. 02 Beskriv följande begrepp: Klient: De datorer på ett nätverk som inte är

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Adobe Reader och Adobe Acrobat tar PDF-säkerheten till en ny nivå Acrobat X Family höjer ribban

Adobe Reader och Adobe Acrobat tar PDF-säkerheten till en ny nivå Acrobat X Family höjer ribban Adobe Security White Paper De nya säkerhetsfunktionerna i Adobe Reader X och Adobe Acrobat X hjälper till att minska riskerna med PDF-baserad skadlig kod. Adobe Reader och Adobe Acrobat tar PDF-säkerheten

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll ANVÄNDARMANUAL Innehåll 1. Installering Lockbee Exchangemodul... 3 2. Inställningar för ditt Impersonated konto med MS Exchange Server (2007 & 2010) Steg 1... 4 3. Att ansluta till Exchange... 7 3.1 Starta

Läs mer

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. 1) Vad heter de fyra olika utgåvorna av Windows 7? Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate 2) Vilken utgåva är vanligast på företag?

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

GYMNASIESK OLAN 1:1 ÖPPEN DATOR

GYMNASIESK OLAN 1:1 ÖPPEN DATOR GYMNASIESKOLAN 1:11 ÖPPEN DAT TOR Uppstart Felsökning Ansvarig utgivare: Leif Sköldberg Innehållsförteckning Uppstart dator... 3 Trådlöst nätverk... 3 Internet... 4 Skolterm/Terminalservermiljön skrivare,

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Upplev nästa generations WiFi

Upplev nästa generations WiFi Få ut mer Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd

Läs mer

CENTER FÖR INFORMATIONTEKNOLOGI WINDOWS 7 SNABBGUIDE

CENTER FÖR INFORMATIONTEKNOLOGI WINDOWS 7 SNABBGUIDE CENTER FÖR INFORMATIONTEKNOLOGI WINDOWS 7 SNABBGUIDE Arja Sipola och Krista Tuominen Helsingfors universitet Center för infromationsteknologi 2011 www.helsinki.fi/helpdesk 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DE VIKTIGASTE

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer