MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02)"

Transkript

1 SV Europeiska unionens officiella tidning C 206 A/7 MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02) Är du intresserad av arbete inom EU? Uppfyller du kriterierna? Så här anmäler du dig Varför inte ta chansen? Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar allmänna uttagningsprov för att upprätta en anställningsreserv av konferenstolkar. KONFERENSTOLKAR KONFERENSTOLKAR FÖR TJECKISKA (CS): EPSO/AD/222/11 (LÖNEGRAD AD 5 OCH AD 7) KONFERENSTOLKAR FÖR LETTISKA (LV): EPSO/AD/223/11 (LÖNEGRAD AD 5 OCH AD 7) KONFERENSTOLKAR FÖR MALTESISKA (MT): EPSO/AD/224/11 (LÖNEGRAD AD 5 OCH AD 7) SVENSKSPRÅKIGA KONFERENSTOLKAR (SV): EPSO/AD/225/11 (LÖNEGRAD AD 5 OCH AD 7) SPANSKSPRÅKIGA KONFERENSTOLKAR (ES): EPSO/AD/226/11 (LÖNEGRAD AD 7) Syftet är att upprätta reservlistor för vakanta tjänster vid EU-institutionerna, särskilt Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens domstol. Innan du ansöker bör du noggrant läsa den handledning för allmänna uttagningsprov som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning C 184 A av den 8 juli 2010 och på Epsos hemsida. Handledningen utgör en del av det här meddelandet om allmänna uttagningsprov och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för proven och anmälningsförfarandet. INNEHÅLL I. ALLMÄNT II. BEFATTNINGSBESKRIVNING III. BEHÖRIGHETSKRAV IV. TILLTRÄDESPROV V. UTVÄRDERINGSCENTRUM VI. RESERVLISTOR VII. HUR MAN ANSÖKER

2 C 206 A/8 SV Europeiska unionens officiella tidning I. ALLMÄNT 1. Antal godkända sökande per uttagningsprov och lönegrad AD 5 AD 7 EPSO/AD/222/11 CS EPSO/AD/223/11 LV EPSO/AD/224/11 MT EPSO/AD/225/11 SV EPSO/AD/226/11 ES Anmärkningar För tjeckiska, lettiska, maltesiska och svenska omfattar uttagningsprovet två lönegrader och flera alternativ. Uttagningsprovet för spanska gäller endast en lönegrad (AD 7) men flera alternativ. Du kan bara söka till ett av uttagningsproven, till en lönegrad och ett alternativ. Du måste göra ditt val när du gör din webbanmälan och du kan inte ändra ditt val sedan din anmälan har bekräftats och validerats elektroniskt. Uttagningskommittén kan dock, om du inte uppfyller behörighetskraven för lönegrad AD 7, med ditt godkännande ( 1 ), föra över din ansökan till lönegrad AD 5, i samma uttagningsprov, under förutsättning att du uppfyller kriterierna för den lönegraden. Överföringen av din ansökan sker först efter kontroll av att du uppfyller behörighetskraven utifrån de uppgifter du har lämnat i din webbansökan. Överföringen görs före kallelsen till de mellanliggande proven i uttagningsprovet AD 5 och till utvärderingscentrumet i uttagningsprovet AD 7. På samma sätt gäller att om du har anmält dig till lönegrad AD 7 och har misslyckats i tolkproven i ett av de tre språken, men uppfyller kraven för godkänt för lönegrad AD 5 i samma uttagningsprov, kan uttagningskommittén, med ditt godkännande ( 1 ), sätta upp ditt namn på reservlistan för det uttagningsprovet. Denna överföring kan bara ske om det finns platser lediga på reservlistan för det uttagningsprovet och görs då i meritordning. II. BEFATTNINGSBESKRIVNING En konferenstolks arbete består i att garantera att inläggen under olika möten tolkas troget till ett av Europeiska unionens officiella språk. Detta kan innebära antingen simultantolkning eller konsekutivtolkning. Arbetet innebär också mötesförberedelser samt terminologiarbete. Tolkar arbetar i många olika typer av möten med oregelbundna arbetstider, vilket kräver en utmärkt anpassningsförmåga. Arbetet förutsätter också en förmåga att förstå olika och ofta komplicerade frågeställningar, förmåga att snabbt kunna anpassa sig till ändrade omständigheter samt att kommunicera effektivt. Arbetet är ofta intensivt och kräver förmåga att arbeta både självständigt och i arbetslag, liksom förmåga att anpassa sig till en mångkulturell arbetsmiljö. Under ditt yrkesliv förväntas du fortbilda dig och även följa med i den tekniska utvecklingen. Dessutom kan du uppmanas att utöka din språkkombination i tjänstens intresse ( 2 ). Fast anställda tolkar kan också bli ombedda att utvärdera ackrediterade frilanstolkar och att utföra tolkningsrelaterade administrativa uppgifter. Arbetet som konferenstolk kan innebära ett omfattande antal tjänsteresor (utom för EU-domstolens tolkar, vars arbete huvudsakligen utförs i Luxemburg). För anställning vid Europeiska unionens domstol krävs att du förstår skriven franska. Du finner ytterligare information om tolktjänsterna på de tre berörda institutionernas webbplats: ( 1 ) Detta godkännande ombeds du lämna vid webbanmälan. ( 2 ) För personer som anställs vid Europaparlamentet, kommer detta att ses som en tjänsteplikt.

3 SV Europeiska unionens officiella tidning C 206 A/9 III. BEHÖRIGHETSKRAV Sista dagen för webbanmälan måste du uppfylla följande allmänna och särskilda krav: 1. Allmänna krav a) Du ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater. b) Du ska åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter. c) Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning. d) Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen. 2. Särskilda krav Observera: Yrkeserfarenhet som rättstolk, kontakttolk, företagstolk, tolk hos sociala myndigheter eller andra myndigheter, räknas inte som yrkeserfarenhet som konferenstolk. 2.1 Examensbevis Antingen a eller b eller c Avslutad universitets eller högskoleutbildning i konferenstolkning på en nivå som motsvarar fyra års studier, styrkt med examensbevis. Avslutad universitets- eller högskoleutbildning motsvarande minst tre års studier, styrkt med examensbevis, OCH konferenstolksutbildning, styrkt med examensbevis eller ett intyg om avslutad utbildning med godkänt resultat. Avslutad universitets- eller högskoleutbildning motsvarande minst tre års studier, styrkt med examensbevis, OCH ett års yrkeserfarenhet som konferenstolk, styrkt med handlingar av vilka tydligt framgår antalet dagar som du har arbetat som konferenstolk. 2.2 Yrkeserfarenhet Lönegrad AD 5 Ingen yrkeserfarenhet krävs utom för sökande enligt avsnitt III.2.1.c. Denna erfarenhet räknas från det första examensbeviset eller den första examen som krävs under denna punkt. Minst fyra års yrkeserfarenhet som kräver universitets- eller högskoleutbildning, räknat från det första examensbeviset eller den första examen. Denna yrkeserfarenhet ska omfatta minst 100 arbetsdagar som konferenstolk från det datum då villkoret i avsnitt III.2.1 a, b eller c är uppfyllt. Utbildning till konferenstolk, styrkt med examensbevis eller intyg om avslutad utbildning med godkänt resultat, eller ett års styrkt yrkeserfarenhet som konferenstolk (se tillträdeskraven i avsnitt III.2.1.b eller punkt c ovan) räknas inte in i dessa fyra år. 2.3 Språkkunskaper Europeiska unionen har följande officiella språk: BG (bulgariska) CS (tjeckiska) DA (danska) DE (tyska) EL (grekiska) EN (engelska) ES (spanska) ET (estniska) FI (finska) FR (franska) GA (iriska) HU (ungerska) IT (italienska) LT (litauiska) LV (lettiska) MT (maltesiska) NL (nederländska) PL (polska) RO (rumänska) SK (slovakiska) SL (slovenska) SV (svenska) Begreppet språkkombination gäller de språk som konferenstolken använder i sitt arbete. Arbetsspråken delas in i aktiva språk och passiva språk och betecknas nedan som språk A, B eller C.

4 C 206 A/10 SV Europeiska unionens officiella tidning Aktiva språk Språk A eller A* Tolkens huvudspråk (modersmål eller språk på samma nivå som modersmål) som han eller hon behärskar perfekt och till vilket han eller hon tolkar från alla sina arbetsspråk, både konsekutivt och simultant. Språk B Ett språk som tolken behärskar fullständigt, utan att det är hans eller hennes huvudspråk, och till vilket han eller hon tolkar från sitt språk A, både konsekutivt och simultant. Passivt språk OBS! Språk C Språk som tolken tolkar från och vilket han eller hon har fullständig förståelse i. Observera att allmänna kompetenser som testas i utvärderingscentrumet testas på engelska (EN), franska (FR) eller tyska (DE). Detta språk måste vara ett annat än det aktiva språket A* Språkkombinationer som krävs för följande uttagningsprov: EPSO/AD/222/11 TJECKISKA (CS) Lönegrad AD 5 Alternativ 1 a (A+CC) Aktivt språk A: tjeckiska och C1) Alternativ 2 a (A+B) Aktivt språk A: tjeckiska Alternativ 3 a (A*+CC) C1: Tjeckiska och C2: engelska, franska eller tyska (måste vara ett annat språk än språk A*). Alternativ 1 b (A+CCC) Aktivt språk A: tjeckiska och C1) och C3: ett EU-språk (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A,

5 SV Europeiska unionens officiella tidning C 206 A/11 Alternativ 2 b (A+B+C) Aktivt språk A: tjeckiska Passivt språk C (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A och B): Ett EU-språk, som måste vara EN (engelska), FR (franska) eller DE (tyska), om ett av dessa tre språk inte har valts under B Alternativ 3 b (A*+CCC) C1: Tjeckiska och C2: engelska, franska eller tyska (måste vara ett annat språk än språk A*) och C3: ett EU-språk (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A*, EPSO/AD/223/11 LETTISKA (LV) Lönegrad AD 5 Alternativ 1 a (A+CC) Aktivt språk A: lettiska och C1) Alternativ 2 a (A+B) Aktivt språk A: lettiska Alternativ 3 a (A*+CC) C1: Lettiska och C2: engelska, franska eller tyska (måste vara ett annat språk än språk A*).

6 C 206 A/12 SV Europeiska unionens officiella tidning Alternativ 1 b (A+CCC) Aktivt språk A: lettiska och C1) och C3: ett EU-språk (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A, Alternativ 2 b (A+B+C) Aktivt språk A: lettiska Passivt språk C (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A och B): Ett EU-språk, som måste vara EN (engelska), FR (franska) eller DE (tyska), om ett av dessa tre språk inte har valts under B Alternativ 3 b (A*+CCC) C1: Lettiska och C2: engelska, franska eller tyska (måste vara ett annat språk än språk A*) och C3: ett EU-språk (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A*, Alternativ 1 a (A+CC) EPSO/AD/224/11 MALTESISKA (MT) Lönegrad AD 5 Aktivt språk A: Maltesiska C1: engelska, franska eller tyska och och C1) Alternativ 2 a (A+B) Aktivt språk A: Maltesiska Alternativ 3 a (A*+CC) C1: Maltesiska och C2: engelska, franska eller tyska (måste vara ett annat språk än språk A*).

7 SV Europeiska unionens officiella tidning C 206 A/13 Alternativ 1 b (A+CCC) Aktivt språk A: Maltesiska och C1) och C3: ett EU-språk (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A, Alternativ 2 b (A+B+C) Aktivt språk A: Maltesiska Passivt språk C (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A och B): Ett EU-språk, som måste vara EN (engelska), FR (franska) eller DE (tyska), om ett av dessa tre språk inte har valts under B Alternativ 3 b (A*+CCC) C1: Maltesiska och C2: engelska, franska eller tyska (måste vara ett annat språk än språk A*) och C3: ett EU-språk (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A*, Språkkombinationer som krävs för följande uttagningsprov: EPSO/AD/225/11 SVENSKA (SV) Lönegrad AD 5 Alternativ 1 c (A+CC) Aktivt språk A: svenska C2: ett EU-språk, utom danska (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A och C1)

8 C 206 A/14 SV Europeiska unionens officiella tidning Alternativ 1 d (A+CCC) Aktivt språk A: svenska och C1) och C3: ett EU-språk (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A, Alternativ 2 d (A+B+C) Aktivt språk A: svenska Passivt språk C (som måste vara ett annat än de språk som har valts under A och B): Ett EU-språk, utom danska, som måste vara EN (engelska), FR (franska) eller DE (tyska), om ett av dessa tre språk inte har valts under B Alternativ 1 d (A+CCC) EPSO/AD/226/11 SPANSKA (ES) Aktivt språk A: spanska C2: engelska eller tyska (måste vara ett annat språk än det språk som har valts under C1) och C3: ett av följande språk (som måste vara ett annat än de språk som har valts under BG (bulgariska), CS (tjeckiska), DE (tyska), ET (estniska), HU (ungerska), LV (lettiska), LT (litauiska), MT (maltesiska), PL (polska), RO (rumänska), SK (slovakiska) eller SL (slovenska) Alternativ 2 d (A+B+C) Aktivt språk A: spanska DE (tyska), EN (engelska), FR (franska) eller IT (italienska) Passivt språk C: Ett av följande språk (som måste vara ett annat än de språk som har valts under B): BG (bulgariska), CS (tjeckiska), DE (tyska), EN (engelska), ET (estniska), HU (ungerska), LV (lettiska), LT (litauiska), MT (maltesiska), PL (polska), RO (rumänska), SK (slovakiska) eller SL (slovenska) IV. TILLTRÄDESPROV 1. Kallelse till proven Du kallas till proven om du har validerat din ansökan i tid (se avsnitt VII). Obs! Genom att validera din ansökan intygar du att du uppfyller de allmänna och särskilda kraven enligt avsnitt III. För att få delta i proven ska du boka ett provdatum. Detta måste du göra inom den tidsfrist som du får besked om via ditt Epsokonto. 2. Provens innehåll och poängsättning Flervalsfrågor som syftar till att bedöma dina kunskaper och din allmänna kompetens när det gäller: Prov a Läsförståelse på det aktiva språket A eller A* Poängsättning: 0 till 20 poäng Krav för godkänt: 10 poäng

9 SV Europeiska unionens officiella tidning C 206 A/15 Prov b Tolkning av sifferuppgifter på det aktiva språket A eller A* Poängsättning: 0 till 10 poäng Prov c Logiskt tänkande på det aktiva språket A eller A* Poängsättning: 0 till 10 poäng Krav för godkänt för prov b och c tillsammans: 8 poäng Prov d Läsförståelse på det aktiva språket B (för alternativen 2 a, 2 b och 2 d) på det passiva språket C1 (för övriga alternativ) Poängsättning: 0 till 10 poäng Krav för godkänt: 5 poäng Prov e Läsförståelse på det aktiva språket B (andra provet) (för alternativ 2 a) på det passiva språket C (för alternativen 2 b och 2 d) på det passiva språket C2 (för övriga alternativ) Poängsättning: 0 till 10 poäng Krav för godkänt: 5 poäng V. UTVÄRDERINGSCENTRUM 1. Till test vid utvärderingscentrumet kallas (*) De sökande som har uppnått godkänt resultat i tillträdesproven, och som uppfyller de allmänna och särskilda krav som anges i avsnitt III enligt de uppgifter som har lämnats i webbanmälan, och endast för lönegrad AD 5, som har uppnått godkänt resultat på det mellanliggande provet (se punkt 2 nedan). (*) Kallelsen görs med förbehåll för en efterföljande kontroll av de styrkande handlingarna som du ska ha med dig, med din fullständiga ansökan, till utvärderingscentrumet. Handlingarna gås igenom i fallande poängordning för de sökande som uppfyller behörighetskraven och som fått de bästa resultaten på proven i utvärderingscentrumet, till dess att man når det antal godkända sökande som anges i detta meddelande om uttagningsprov. Handlingarna för sökande som inte uppnår tillräckligt resultat för att ingå i denna grupp granskas inte. 2. Mellanliggande tolkprov (i förekommande fall) Typ av prov, poängsättning och provtid Endast för lönegrad AD 5 anordnas ett mellanliggande tolkprov. Detta prov består av en simultantolkning av ett inspelat tal. Det kan komma att göras med hjälp av audiovisuella hjälpmedel på ett testcentrum. Språkval för detta prov: C1 för alternativ 1 a och 1 c B för alternativ 2 a C2 för alternativ 3 a Provtid: cirka 12 minuter Poängsättning: från 0 till 20 poäng Krav för godkänt: 10 poäng Poängen i detta prov läggs inte samman med poängen från utvärderingscentrumet.

10 C 206 A/16 SV Europeiska unionens officiella tidning Utvärderingscentrum Proven i utvärderingscentrumet äger rum i Bryssel, i allmänhet under två dagar, och gäller följande: A. Din särskilda tolkningskompetens. Följande tester används för att bedöma denna kompetens: Ett prov i konsekutivtolkning och ett prov i simultantolkning för varje språk som den sökande har valt. Proven i konsekutivtolkning görs från ett tal på högst 6 minuter och proven i simultantolkning görs från ett tal på högst 12 minuter. och B. Följande allmänna kompetenser: Analys och problemlösning Kommunikation Kvalitet och resultat Inlärning och utveckling Prioritering och organisation Stresstålighet Samarbete Ledarskap Definitioner av kompetenserna finns i punkt 1.2 i handledningen för uttagningsproven. Dessa kompetenser testas på engelska, franska eller tyska. Språket måste vara ett annat än det aktiva språket A* och provet omfattar följande delar: a) Strukturerad intervju b) Gruppövning c) Muntlig framställning Dessa kompetenser testas enligt modellen nedan: Muntlig framställning Gruppövning Strukturerad intervju Analys och problemlösning x x Kommunikation x x Kvalitet och resultat x x Inlärning och utveckling x x Prioritering och organisation x x Stresstålighet x x Samarbete x x Ledarskap x x 4. Poängsättning ( 3 ) A. Särskilda kompetenser Varje tolkprov poängsätts med 0 till 20 poäng Krav för godkänt per prov: 10 poäng Viktning: 75 % av totalpoängen B. Allmänna kompetenser 0 80 poäng för de allmänna kompetenserna tillsammans (10 poäng per kompetens) Krav för godkänt: 40 poäng för de åtta allmänna kompetenserna tillsammans Viktning: 25 % av totalpoängen ( 3 ) Vid överföring till reservlistan för lönegrad AD 5 (se avsnitt I.2) kommer endast resultaten i de prov som ingår i uttagningsprovet för lönegrad AD 5 att beaktas.

11 SV Europeiska unionens officiella tidning C 206 A/17 VI. RESERVLISTOR 1. Reservlistorna Du förs upp på en reservlista ( 4 ) av uttagningskommittén om du är bland de sökande som fått det poängantal som krävs för godkänt och de bästa resultaten på alla test vid utvärderingscentrumet (uppgifter om antal godkända sökande finns i avsnitt I.1) och om dina styrkande handlingar visar att du uppfyller behörighetskraven. 2. Rangordning En lista i alfabetisk ordning upprättas för varje uttagningsprov och varje lönegrad. VII. HUR MAN ANSÖKER 1. Webbanmälan 2. Inlämning av ansökningshandlingarna Du anmäler dig på webben genom att följa instruktionerna på Epsos webbsida, särskilt anvisningarna för webbanmälan (How to apply/wie kann ich mich bewerben/mode d'emploi de l'inscription). Sista anmälningsdag (inklusive validering): den 12 augusti 2011 kl. 12 (lokal tid Bryssel) I ett senare skede kommer du att uppmanas att lämna in en fullständig ansökan (en undertecknad elektronisk ansökningsblankett och styrkande handlingar) om du är bland de sökande som kallas till test vid utvärderingscentrumet. Sista inlämningsdag: du får besked om sista inlämningsdag via ditt Epsokonto. Anvisningar: se punkt 2.2 i handledningen för allmänna uttagningsprov. ( 4 ) I de fall då sista platsen upptas av flera personer med samma poängantal förs alla dessa personer upp på reservlistan.

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 17.11.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 312 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/111/10 SEKRETERARE

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 25.5.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 155 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AD/215/11 Handläggare

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 16.3.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 82 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV EPSO/AD/206/11 (AD 5) OCH

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 16.12.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 341 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/112/10 ASSISTENTER

Läs mer

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN ANSÖKNINGSBLANKETT

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN ANSÖKNINGSBLANKETT EUROPEISKA MILJÖBYRÅN ANSÖKNINGSBLANKETT (Samtliga frågor skall besvaras. Skriv "nej" vid obesvarade frågor men dra inga streck. Använd skrivmaskin eller texta med stora bokstäver med SVART kulspetspenna.)

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 101 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från

Läs mer

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)

Läs mer

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) 7115/15 Interinstitutionellt ärende: 2015/0059 (NLE) VISA 91 COLAC 26 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Avtal mellan Europeiska unionen

Läs mer

Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige

Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige ATT JOBBA SOM EU- ÖVERSÄTTARE: Uttagningsprovet Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige EU:s officiella språk Rättslig grund Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Biträdande avdelningschef vid avdelningen för internationellt

Läs mer

sedan 1957 50-ÅRSDAGEN AV ROMFÖRDRAGEN GRAFISK HANDBOK Logotyp Typografi Färger

sedan 1957 50-ÅRSDAGEN AV ROMFÖRDRAGEN GRAFISK HANDBOK Logotyp Typografi Färger 50-ÅRSDAGEN AV ROMFÖRDRAGEN GRAFISK HANDBOK Logotyp Logotypen Logotypens storlek Fri yta Logotypens färgtillämpningar Logotypens språkanpassningar Förbud Typografi Färger November 2006 Grafisk Grafikhandbuch

Läs mer

Statsminister Matti Vanhanen

Statsminister Matti Vanhanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av en ändring av rådets förordning (EU:s språkförordning) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Irlands och Spaniens framställningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS,

KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET)

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET) MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Jurist (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/170/AD6/Jurist

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS,

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

Europaparlamentet talar ditt språk [30-09-2008-18:03]

Europaparlamentet talar ditt språk [30-09-2008-18:03] Europaparlamentet talar ditt språk [30-09-2008-18:03] Fördjupning EU är en gemenskap som består av 27 medlemsstater, vars enhet och mångfald uttrycks på 23 officiella språk samt på flera andra nationella,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

UPPMANING ATT LÄMNA IN INTRESSEANMÄLAN KONTRAKTSANSTÄLLNING

UPPMANING ATT LÄMNA IN INTRESSEANMÄLAN KONTRAKTSANSTÄLLNING UPPMANING ATT LÄMNA IN INTRESSEANMÄLAN KONTRAKTSANSTÄLLNING EPSO/CAST/P/1/2015 - Finansansvarig Tjänstegrupp III (TGIII) EPSO/CAST/P/2/2015 - Finansiell rådgivare Tjänstegrupp IV (TGIV) EPSO/CAST/P/3/2015

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IFYLLNING AV EUROPASS-TILLÄGGET TILL SLUTBETYGET

RIKTLINJER FÖR IFYLLNING AV EUROPASS-TILLÄGGET TILL SLUTBETYGET RIKTLINJER FÖR IFYLLNING AV EUROPASS-TILLÄGGET TILL SLUTBETYGET ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER Syftet med tillägget till slutbetyget Tillägget till slutbetyget kompletterar det ursprungliga slutbetyget eller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Erasmus+ Online Linguistic Support. Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+!

Erasmus+ Online Linguistic Support. Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+! Erasmus+ Online Linguistic Support Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+! Erasmus+: förändrar liv och öppnar sinnen Målet med Erasmus+ är att främja kompetens, öka anställbarhet och modernisera allmän

Läs mer

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Malmö högskola / Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum 1(5) Mars 2015 Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Reell kompetens vad är det?

Läs mer

ZA5943 Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4)

ZA5943 Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) ZA9 Flash Eurobarometer 97 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL 97 - Consumers - FIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst personalassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst personalassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst personalassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/CA/003 Offentliggörande Externt Titel och funktion Personalassistent

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST KOMMUNIKATIONSANSVARIG REF.: ESMA/2017/VAC8/AD5

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST KOMMUNIKATIONSANSVARIG REF.: ESMA/2017/VAC8/AD5 Datum: 20 mars 2017 ESMA/2017/VAC8/AD5 MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST KOMMUNIKATIONSANSVARIG (KVINNA ELLER MAN) REF.: ESMA/2017/VAC8/AD5 Typ av kontrakt Tillfälligt anställd1 Tjänstegrupp och lönegrad AD5

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. IT-specialist (M/K)

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. IT-specialist (M/K) MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort IT-specialist (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/169/AD

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONVENTION OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS,

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN REGIONKOMMITTÉN. MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST CDR/AD14/ 13BIS /13 som DIREKTÖR vid direktoratet för översättning

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN REGIONKOMMITTÉN. MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST CDR/AD14/ 13BIS /13 som DIREKTÖR vid direktoratet för översättning 18.6.2013 SV Europeiska unionens officiella tidning C 172 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN REGIONKOMMITTÉN MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST CDR/AD14/ 13BIS /13 som DIREKTÖR vid direktoratet för översättning

Läs mer

Härmed utlyses ovanstående tjänst som tillfälligt anställd vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

Härmed utlyses ovanstående tjänst som tillfälligt anställd vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Meddelande om ledig tjänst senior expert inom allmän övervakning/gruppchef för allmän övervakning vid avdelningen för övervakning och insatsstöd

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19 KONVENTION OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS,

Läs mer

Om lagspråk och flerspråkighet om de svårigheter som olika juridiska system och de många olika språken i EU innebär för översättningsarbetet

Om lagspråk och flerspråkighet om de svårigheter som olika juridiska system och de många olika språken i EU innebär för översättningsarbetet Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Om lagspråk och flerspråkighet om de svårigheter som olika juridiska system och de många olika språken i EU innebär för översättningsarbetet Ingalill Lindblom Kilde:

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Ställföreträdande projektledare (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/197/AD

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. IT-assistent (M/K)

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. IT-assistent (M/K) MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AST 3 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort IT-assistent (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/168/AST

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten. Personalansvarig (lönegrad AD7)

Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten. Personalansvarig (lönegrad AD7) Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten Personalansvarig (lönegrad AD7) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter REF.: ACER/2015/09 Offentliggörande Titel

Läs mer

Versioner och språk. ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07

Versioner och språk. ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07 Versioner och språk ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07 2 Guider Introduktion till 2010 Web App 2010 2010 2010 2010 Office 2007 Web Welcome Office 2007 2007 Office 2003 Office XP (2002) Office

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2014 COM(2014) 496 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om slutande av ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen

Läs mer

Meddelande om en ledig tjänst och om upprättande av en reservlista för tjänsten som chef för administration och ekonomi (TA AD9) vid Berec-byrån

Meddelande om en ledig tjänst och om upprättande av en reservlista för tjänsten som chef för administration och ekonomi (TA AD9) vid Berec-byrån Meddelande om en ledig tjänst och om upprättande av en reservlista för tjänsten som chef för administration och ekonomi (TA AD9) vid Berec-byrån Ref. BEREC/2015/02 Offentliggörande Tjänstetitel Externt

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET EEE/BG/RO/sv 1 EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK,

Läs mer

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV STATEN OCH SOM ANVÄNDS ELLER DRIVS AV DEN ELLER PERSONSKADA

Läs mer

12022/09 ADD 1 gh/ck/cs 1 CAB

12022/09 ADD 1 gh/ck/cs 1 CAB EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 september 2009 (2.10) (OR. fr) 12022/09 ADD 1 PV/CONS 41 AGRI 306 PECHE 183 ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 2956:e mötet i Europeiska unionens råd (JORDBRUK

Läs mer

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Malmö högskola / Gemensam förvaltning Studieadministrativa avdelningen 1(5) Mars 2010 Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Bedömning av reell kompetens vad

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 2.3.2011

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 2.3.2011 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2011 K(2011) 1159 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 2.3.2011 om ändring av beslut 2008/458/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

Läs mer

2 a kap. Nationella krav

2 a kap. Nationella krav Dnr: 2013:1116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning; beslutade den xx xx 2014. Med stöd av

Läs mer

EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014

EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014 Generaldirektoratet för kommunikation EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014 1) Inledning Europeiska Karlspriset för ungdomar (nedan kallat Karlspriset) förvaltas gemensamt med stiftelsen för

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst projektsamordnare (kontraktsanställd, FG IV) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst projektsamordnare (kontraktsanställd, FG IV) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst projektsamordnare (kontraktsanställd, FG IV) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/CA/004 Offentliggörande: Titel och funktion: Externt Projektsamordnare

Läs mer

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster 1/6 E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er): Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha),

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för baltiska språk BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Varje

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 20.3.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0633/2006, ingiven av Christiane Becker (tysk medborgare), om hennes krav på att

Läs mer

Administrativ direktör på Eurojust

Administrativ direktör på Eurojust Ledig tjänst Administrativ direktör på Eurojust Tidsbegränsad funktionär lönegrad AD 14 - Haag Ref. 17/EJ/01 Skicka in din ansökan senast den 17 mars 2017, vid midnatt CET, till adapplications@eurojust.europa.eu

Läs mer

AIIC är en världsomspännande organisation, med medlemmar bosatta i olika länder organiserade i nationella förbund.

AIIC är en världsomspännande organisation, med medlemmar bosatta i olika länder organiserade i nationella förbund. AIIC-Sverige AIIC är en världsomspännande organisation, med medlemmar bosatta i olika länder organiserade i nationella förbund. AIIC-Sverige har ett 30-tal medlemmar. Våra medlemmar arbetar för svenska

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/102-103-104/10 (2010/C 292 A/02)

MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/102-103-104/10 (2010/C 292 A/02) 28.10.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 292 A/11 MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/102-103-104/10 (2010/C 292 A/02) Är du intresserad av arbete inom EU? Uppfyller du kriterierna?

Läs mer

Meddelanden och upplysningar

Meddelanden och upplysningar Europeiska unionens officiella tidning C 368 A Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar femtionionde årgången 7 oktober 2016 Innehållsförteckning V Yttranden ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN Europeiska kommissionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 6/2013 (Finlands författningssamlings nr 64/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för Kandidatprogram i moderna språk Bachelor's Programme in Modern Languages 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: HMOLK Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-03-05 Värdinstitution:

Läs mer

REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET

REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET COM/TA/HR/13/AD9 REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET Kommissionen anordnar ett urvalsförfarande för att tillsätta en tjänst som rådgivare i generaldirektoratet

Läs mer

Offentliggörande GD ENER (BXL) Ansvarigt generaldirektorat/enhet ****** 1. VILKA VI ÄR

Offentliggörande GD ENER (BXL) Ansvarigt generaldirektorat/enhet ****** 1. VILKA VI ÄR Meddelande om ledig tjänst Ekonomiassistent (lönegrad AST3) inom administrationsavdelningen vid Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) REF.: ACER/2016/17 Offentliggörande Titel och

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Att översätta och tolka för

Att översätta och tolka för Att översätta och tolka för EU european union union europeenne Vad gör den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning? Den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning

Läs mer

Meddelanden och upplysningar

Meddelanden och upplysningar Europeiska unionens officiella tidning C 256 A Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar femtioåttonde årgången 5 augusti 2015 Innehållsförteckning V Yttranden ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN Regionkommittén

Läs mer